Home » Archief » De oorlog tegen bijstandsmoeders


[23.07.2013]

De oorlog tegen bijstandsmoeders

Zihni Özdil

lindsay19
Illustratie: Norman Lindsay

Niet zo lang geleden had ik een radiodebat met een VVD-raadslid uit de gemeente Kampen. Daar wilde zij het zogenaamde ‘Work First‘-project inzetten om – ik zal de officiële mantra maar even vertalen naar gewone mensentaal – bijstandsgerechtigden te pesten.

Het raadslid wilde een bijna fascistoïde totaaldruk uitoefenen op bijstandsgerechtigden. Want, zo meldde ze bezorgd, ‘in deze tijd is het een goede zaak dat we minder gemeenschapsgeld uitgeven aan bijstandsuitkeringen’.

Goed gelobbyd

Op een uiterst rigoureuze manier moest de gemeente gaan controleren of ze ‘echt op zoek zijn naar werk’. Onder andere door ze te dwingen tot twee keer per dag langs te komen om te laten zien wat ze hebben uitgespookt.

Even los van de extra kosten die deze bureaucratische lompslomp met zich meebrengt, was dit VVD-raadslid echter niet verontwaardigd over de enorme subsidies voor rijken en bedrijven die haar gemeente uitkeert.

Zo was haar antwoord op mijn vraag, waarom ze wel makkelijk twee ton belastinggeld overhevelde naar de bouwsector, het de standaardreactie ‘ja, maar zij hebben beloofd hun best te doen banen te creëren in Kampen’. En ‘ze hebben goed gelobbyd’.

Wat wel eerlijk was van haar, want inderdaad, bijstandsmoeders hebben geen lobby.

Bijstandstrekkend bedrijfsleven

Geen haar op het hoofd van het VVD-raadslid dat eraan zou denken om de totaaldruk, die ze op bijstandsgerechtigden wil leggen, ook toe te passen op rijke mensen die belastinggeld krijgen. Door bijvoorbeeld het bijstandstrekkende bedrijfsleven eveneens te dwingen twee keer per dag langs te komen om te kijken of ze hun beloftes voor werkgelegenheid waarmaken.

Daarbij moet ik opmerken dat het oneerlijk is om alleen de VVD hierop aan te spreken. Want ook de PVDA is een rechtse, neoliberale partij – weliswaar met een flinterdun rood jasje – als we puur kijken naar geïmplementeerd en gesteund beleid.

En ook op het gebied van bijstandsmoeders pesten doen PVDA bestuurders niets onder voor hun VVD collega’s.

Collectief straffen

Onlangs besloot PVDA-wethouder Marko Florijn in Rotterdam – al jarenlang in de voorhoede als het gaat om repressief beleid en collectief straffen van zwakkeren in de samenleving – de ‘fraude in de bijstand voortaan per wijk aan te pakken’.

Uiteraard zal Florijn nooit dezelfde intensieve maatregelen hanteren tegen de Rotterdamse beerput van bestuurlijke fraude of vriendjespolitiek bij aanbestedingen. Behalve futiele ballonnetjes voor de bühne, zoals een softwareprogramma dat gaat piepen bij vermeende vastgoedfraude.

Selectieve verontwaardiging

Bij de bedragen die omgaan in de fraudes die gepleegd worden door rijkelui valt die 2 miljoen euro die Florijn hoopt te besparen op bijstandsmoeders in het niet.

Deze stuitende selectieve verontwaardiging is een inherent kenmerk van de neoliberale religie. Het is ook altijd vrijwel onmogelijk, om mensen die deze religie aanhangen, te overtuigen op basis van feiten en argumenten.

Daarvoor is het tenslotte een religie.

Het kwalijkste is dat deze neoliberalen, en hun priesters in het publieke debat, ook nog eens succesvol zijn in het intellectueel vergiftigen van de bevolking.

Sociale heilstaat

Dit doen ze bijvoorbeeld door altijd feiten en cijfers achterwege te laten als ze hun ‘luie bijstandstrekkers kosten de gemeenschap teveel geld’-mantra uitdragen.

Daarom is het voor de bevolking een onbekend gegeven dat er wél een enorme sociale heilstaat wordt gecreëerd voor rijken en multinationals, terwijl de gewone bevolking zich steeds meer moet conformeren aan de grillen van ‘marktwerking’.

Bijvoorbeeld, wat kost die bijstand de samenleving nu concreet? Heeft u weleens getallen gehoord van de heren en dames politici? Ik in ieder geval niet.

Als u zich, in plaats van u druk te maken om halalhuizen, halalbroodjes, shariarecht of om de volgende winnaar van de zoveelste geestdodende ‘reality-show‘ de moeite zou nemen om een half uurtje miljoenennota’s door te spitten, komt u er makkelijk achter.

Bijna verwaarloosbaar

Zo kostte de bijstand de belastingbetaler in 2012 4,9 miljard euro. Dat bedrag komt neer op 0,8 procent van het BBP. Oftewel, slechts twee procent van alle uitgaven van de Nederlandse overheid in 2012.

Laten we de 5,3 miljard van de WW – ook zo’n ‘onhoudbaar’ gedrocht, als u de politiek moet geloven – daarbij optellen.

Dan komen we in totaal uit op 1,7 procent van het BBP en 4,6 procent van alle uitgaven.

U leest het goed; de kosten van al die ‘luie, dure bijstandsmoeders’ waar Rutte zich zo druk over maakt, zijn bijna verwaarloosbaar in het grote plaatje van het Nederlandse huishoudboekje.

Gratis geld

Alleen al de hypotheekrenteaftrek, de subsidie voor huizenbezitters, kost de belastingbetaler meer dan het dubbele van de bijstand.

Bovendien gaat de helft van deze villasubsidie naar de twintig procent rijkste huizenbezitters. Zeg maar gerust, de allerrijksten vangen het meeste gratis geld via deze subsidie.

Maar toch wordt continu het idee gegeven dat vooral bijstandstrekkers frauduleuze of luie types zijn, die de samenleving veel te veel geld kosten.

De enorme problemen die veel bijstandsgerechtigden, vooral bijstandsmoeders in arme wijken, ondervinden in hun dagelijkse strijd om te overleven en te zorgen dat hun kinderen niet voor galg en rad opgroeien, worden altijd onderbelicht.

Kliklijn voor bijstandsfraude

Laat staan dat de Nederlandse bevolking op de hoogte is van het feit dat bijstandsgerechtigden in ernstige mate in hun privacy worden geschonden. Tot aan ‘heimelijke observaties’ toe.

Bovendien benoemt niemand in deze tijd van ‘benoemen’ ooit dat de fraude in de bijstand verwaarloosbaar is. Ook al zal het kabinetsbeleid zorgen voor een toename.

Deze oorlog tegen bijstandsmoeders wordt alsmaar uitgebreid. Zo is er zelfs een echte kliklijn voor bijstandsfraude. Maar een kliklijn voor de onvergelijkbaar grotere aanbestedingsfraude, acquisitiefraude, beleggingsfraude of bankenfraude is ondenkbaar.

Westerse beschaving

Maar al zou zelfs wel een kwart van de bijstandsgerechtigden frauderen. Is het dan gerechtvaardigd om arme bijstandsmoeders die net rondkomen van die uitkering – die, nogmaals, niet eens één procent van het BBP bedraagt –  te laten stikken?

Het sociale vangnet in Nederland is het product van onze, ironisch genoeg door rechtse rakkers zo bejubelde, ‘westerse beschaving’. Het heeft jarenlange strijd gekost om het Verlichtingsidee, dat wij als beschaafde mensen groepen, die minder geprivilegieerd zijn, een redelijk bestaansniveau moeten geven, te implementeren.

Een jonge moeder in een arme wijk die wordt achtergelaten door haar man, verdient alle steun. Een kind opvoeden is een 24/7-baan, helemaal voor arme mensen zonder partner.

Het zou ons aller zorg moeten zijn dat zo’n kind en die ouder zoveel mogelijk dezelfde kansen krijgen als bijstands- en subsidietrekkers in Wassenaar.

Subsidiestelsel voor bedrijven

U leest het goed, in rijke wijken als Wassenaar krijgen mensen ook bijstand en subsidie. En ook nog eens vele malen hogere bedragen dan mensen in arme wijken. Bovendien wordt de sociale heilstaat voor deze groep juist uitgebreid door diezelfde rechtse rakkers die van arme-bijstandsmoeders-demoniseren een dagtaak hebben gemaakt.

Zo is het door de zogenaamde ‘vrije markt’-liefhebber Rutte zo bejubelde ‘topsectoren’ beleid niks anders dan een enorm subsidiestelsel voor bedrijven. Met het topsectorenbeleid worden de kosten en risico’s van hightech research and development gedragen door de belastingbetaler. Maar de winsten worden geplukt door het bedrijfsleven.

Beschermd tegen marktwerking

Als het kabinet echt van de vrije markt was, zou het de boodschap, die het geeft aan zieken en studenten, ook geven aan het bedrijfsleven: sorry, marktwerking, dus u draagt zelf de kosten van research and development.

Dit is slechts één voorbeeld. Op allerlei andere manieren worden de hoogste inkomens door de overheid beschermd tegen marktwerking.

Alleen bent u daar niet van op de hoogte. Want u wordt de hele dag afgeleid en belazerd met wezenloze debatten. In die zin is het zogenaamde ‘populisme’ van de PVV enorm nuttig voor de neoliberale broeders in het huidige kabinet.

Racisme is altijd de beste afleidingsmanoeuvre als je met guur beleid de arme massa’s een loer gaat draaien.

Apartheidsmentaliteit

Laat de bevolking maar denken dat die verschrikkelijke ‘Ander’ de schuld is van alle problemen. Die ‘Ander’ die nog altijd de ‘Ander’ blijft omdat we in Nederland maar niet willen snappen dat na vijftig jaar sinds de komst van de gastarbeiders hun (achter)kleinkinderen inmiddels gewoon Nederlanders zijn.

Anders had iedereen Sabine Uitslag (CDA) en gedoogpartner PVV uitgelachen toen ze in 2010 met hun racistische ‘Turken ontvangen thuiszorg in het buitenland’ een bezuiniging op de AWBZ verkochten.

Als er in Nederland niet zo’n Apartheidsmentaliteit heerste, hadden we gesnapt dat die ‘Turken’ gewoon Nederlanders zijn. En dat die bezuiniging iedereen raakt.

Maar nee, ‘Henk & Ingrid’ brulden meteen ‘bezuinigen!’. En de Turkse Nederlanders, inclusief de beroeps-Turken uit foute etnische clubs van het CDA, waren muisstil.

CDA-Turken

Want zij zien zichzelf eigenlijk ook niet als Nederlanders. Als zowel de fysieke als de spreekwoordelijke schotel de hele dag door op Turkije gericht staat, valt het niet op dat de CDA-Turken, die jarenlang stemvee sprokkelen in moskeeën, gewoon vrolijk meedoen met de PVV.

De oorlog van het kabinet Rutte tegen bijstandsmoeders, zieken, ouderen, studenten en vluchtelingen gaat onverminderd door. In deze tijdperk van ‘Benoemen’ wordt juist niks relevants benoemd. Het publieke en politieke debat is gedegradeerd tot een klucht vol vluchtige oneliners en racistische afleidingsmanoeuvres.

Daarnaast zijn teveel van mijn academische collega’s, die zich bezighouden met populisme, teveel vastgeroest in het postmoderne getheoretiseer. Ook bij hen ontbreekt te vaak elementaire feitenkennis. En hun taalgebruik is doorspekt met onnodig wollig jargon.

Want waarom zou je een miljoenennota of een ander beleidsdocument lezen in je werk over Nederland als er genoeg dode Franse filosofen zijn?

Wereldvreemde academici

Hierdoor bereikt het meeste van hun output niet veel meer dan een gesloten groep evenzeer wereldvreemde academici, die onderling urenlang lullen over post-, meta-, enzovoorts–ismen.

Als het zo doorgaat, staat mijn Nederland een bijzonder grimmige toekomst te wachten: een steeds meer economisch – en daarmee ook etnisch – gesegregeerd land waarin grote delen van de samenleving elkaar met de nek aankijken in de race to the bottom.

Terwijl de happy few in zijn vuistje lacht.

Zihni Özdil is maatschappijhistoricus. Hij is als wetenschappelijk docent en promovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gastschrijver, 23.07.2013 @ 10:24

[Home]
 

69 Reacties

op 23 07 2013 at 11:01 schreef Rena:

En daarom ben ik voor een onvoorwaardelijk basis inkomen.
Een paar jaar geleden was een zembla of tegenlicht uitzending over witte boordencriminaliteit. Slechts 3 buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) ambtenaren zaten daarop, voor bijstandsfraude was een veelvoud van boa’s aan het werk. Ik hoef hier niet uit te leggen dat de bedragen die omgaan in het witte boorden circuit ook vele malen hoger waren.

op 23 07 2013 at 11:02 schreef Rena:

Het onlangs uitgebrachte zwartboek van de FNV spreekt ook boekdelen trouwens. http://www.fnv.nl/nieuwsberichten/veel-misstanden-bij-werken-met-behoud-van-uitkering/

op 23 07 2013 at 11:06 schreef Ellen de Koning:

Ik ben het helemaal eens met deze post op 1 zaak na en dat is de (immer terugkerende) vergelijking van de ene fraude met de ander. Dat er fraude wordt gepleegd in banken- en vastgoedsector wil niet zeggen dat je bijstandsfraude niet zou hoeven aan te pakken.

op 23 07 2013 at 11:11 schreef Pyt van der Galiën:

Ijzersterk artikel. Weinig aan toe te voegen. Het wachten is op iemand die komt vertellen dat al die repressie ‘voor hun eigen bestwil is’ of dat de vernietiging van de verzorgingsstaat de enige manier is om de verzorgingsstaat te redden.

op 23 07 2013 at 11:12 schreef MNb:

“in deze tijd”
Deze is leuk. Geacht raadslid, in welke tijd is het dan gerechtigd om meer gemeenschapsgeld uit te geven aan bijstand volgens u?

“2 miljoen euro die Florijn hoopt te besparen”
In deze tijd van crisis is die 2 miljoen die nu nog naar bijstand gaat een gezonde investering. Dat geldt gaat namelijk op aan allerlei basisgoederen. Florijn wil de handel daarin nog een klap geven. Hij is alleen te dom of te kwaadaardig om dat in te zien.

“Als het zo doorgaat …”
Dat was mij al sinds eind jaren 80 bekend.

op 23 07 2013 at 11:21 schreef Tayfun Balçik:

Respect voor dit stuk!

op 23 07 2013 at 11:30 schreef sabine neuteboom:

Is dat VVD-raadslid uit Kampen wel helemaal goed bij het hoofd? laat ze eens kijken wat er voor gajes in haar (of was het een hem?) eigen partij en achterban rondloopt! ERG goed stuk. Had het niet beter kunnen schrijven, terwijl ik al aardig wat boekjes heb geschreven, als bijstandsmoeder. Twéé keer per dag naar het stadhuis op mijn fietsie: dat is twee keer per dag twee uur fietsen! Het zou mijn dood worden, met mijn gezondheid. Ben erg blij dat het me lukt om voor mijn dochter de boel nog een beetje overeind te houden, hier. Van geld dat te veel is om dood te gaan en te weinig om van te leven. Het is dat ik kan teren op mijn eigen rijke binnenwereld, anders had ik de pijp allang aan Maarten gegeven. Die VVD-ers heb ik nooit gemogen, maar ze worden nu wel erg vervelend, arrogant en vernederend. Ik heb begrip voor iemands mening en van mij mag iemand best liberaal zijn. Maar dit is niet eens meer liberaal. Dit is onmenselijk! Er zijn hier kinderen in het spel hoor!! Goed stuk! Hier hang ik mijn bh voor uit! Het wordt tijd dat de FNV-vrouwenbond, waar het vroegere steunpunt voor bijstandsvrouwen in is opgegaan, eindelijk eens iets van zich laat horen! Tineke van de Kraan! WAAR IS U?

op 23 07 2013 at 11:43 schreef Sasha Berkman:

Rechts is tegenwoordig(?) een synoniem voor associale leugenachtige schofterigheid.

op 23 07 2013 at 12:20 schreef rui mota:

Goed stuk. De strategie van de (neo)liberalen, die in Europa regeren, is overal hetzelfde: De welzijnstaat ontmantelen.

op 23 07 2013 at 12:25 schreef erwin papilaja:

Fantastisch stuk zo uit mijn hart gegrepen…

op 23 07 2013 at 12:32 schreef Gosse:

We kunnen gewoon dit niet goed gaan praten. De bijstandsgerechtigden moeten meer gedisciplineerd worden – elke ochtend melden bij de soos, en eerder de uitkering intrekken, laat ze het maar goed voelen.

De verzorgingsstaat kost ons (hardwerkend Nederland) ontzettend veel en is niet bedoeld voor luie loeders.

De grootste groep reaguurders hier zit zelf ook in de bijstand, wedden? Lekker surfen over het net. Want ja, je zou je nog gaan vervelen.

Tenslotte, als Rotterdammer is Florijn een goede wethouder voor een Pvda-er. Hij heeft door dat het niet meer langer door kan. Dat de werklozen een hekel aan hem hebben is een goed teken.

op 23 07 2013 at 12:42 schreef Max Goedblick:

Chapeau Zihni. Alleen je berekening wat de bijstand de belastingbetaler kost is onvolledig. Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt geeft elke euro binnen een maand uit aan levensonderhoud. Over elke transactie rekent de staat accijnzen en belastingen, zoals BTW, inkomstenbelasting en loonbelasting. Als in de markt een euro 4 á 5 maal van eigenaar is gewisseld, heeft de fiscus over deze euro méér dan een euro belastinggeld geïnd. Daarom is zelfs bijstandsfraude niet eens schadelijk voor onze economie of de staatskas. Datzelfde geldt niet voor subsidies aan rijke lui (zoals de villasubsidie) of grote bedrijven. Dat geld verdwijnt direct of indirect op (soms buitenlandse) bankrekeningen en leveren daarom geen nieuwe belastinginkomsten op. Geld uitgeven aan bijstand en ww-uitkeringen kost de staat daarom niets, maar levert de schatkist juist geld op. Het is wel noodzakelijk dat de staat dit geld in de markt terugpompt om te voorkomen dat de fiscus de maatschappij financieel leegzuigt. Deze belastinginkomsten gebruiken voor lastenverlichting voor hen die meer geld hebben dan ze maandelijks uitgeven werkt echter averechts, en leidt tot verpaupering.

op 23 07 2013 at 12:44 schreef Pyt van der Galiën:

@Ellen de Koning

Zihni beweert ook niet dat bijstandsfraude niet bestreden moet worden. Hij stelt dat er onevenredig veel aandacht besteed wordt aan bijstandsfraude, in vergelijking met – bijvoorbeeld – belastingfraude door bedrijven. Die stelling lijkt me volledig juist.

op 23 07 2013 at 12:46 schreef Sasha Berkman:

Gosse bewijst mijn gelijk. Het zijn dit soort rancuneuse fascisten die ons land naar de verdommenis helpen.

op 23 07 2013 at 12:48 schreef Tayfun Balçik:

Als racisme in Nederland goedgepraat kan worden, dan dit al helemaal.

op 23 07 2013 at 13:00 schreef MarcodB:

Gosse, Zihni bouwt een goed argument op. Hij laat zien dat de druk op bijstandsgerechtigden onevenredig -irrationeel- groot is.

Als je het daar niet mee eens bent, zou het leuk zijn om te horen waar zijn argument niet klopt. Verwijzen naar de vermeende positie van de reaguurders is echt zinloos. En nee … ik zit niet in de bijstand, maar ik ben groepsleider bij FOM DIFFER, en hoogleraar op de TU/e.

op 23 07 2013 at 13:02 schreef sabine neuteboom:

Ik heb nog even mijn link er bij gedaan, naar een blog met mededelingen van een éénouder gezin, waarin ik de hulpverlening in de blote kont zet! Die heulen gewoon mee, met die VVD-kliek in dit land.

op 23 07 2013 at 13:06 schreef Sasha Berkman:

Rutte de leugenachtige huigelaar!

http://nos.nl/video/160326-vvdleider-mark-rutte-woedend-op-netwerk.html

op 23 07 2013 at 13:15 schreef Gosse:

Sasha Berkman:

Ons land gaat niet door mij naar de verdoemenis. Wel door mensen die bewust langs de zijlijn blijven staan, en geen vinger willen uitsteken.

Iedereen moet inleveren, ook ik, en dus ook de mensen in de bijstand. En ook de mensen die nog steeds naar ons land komen en denken dat het geld hier uit de lucht komt vallen. Kansloze mensen die niets kunnen. Daar zitten we niet meer op te wachten.

Met de belediging met fascisme en rancuneus haalt u uzelf naar beneden. Ik denk zoals de meerderheid van de Nederlanders, zijn dat fascisten en rancuneus? Nee, wij hebben geen zin meer om te zien hoe talloze nietsnutten gepamperd en verzorgd worden, maar onze eigen gehandicapten en ouderen tweede keus zijn, dank u wel voor de aandacht.

op 23 07 2013 at 13:34 schreef Jurjen:

Aan de tekst van Gosse te oordelen heeft die nog nooit de pech gehad om wat voor reden dan ook buiten de boot te vallen. Dat is erg fijn voor Gosse. Iedereen die niet zo gelukkig is moet dat kennelijk hard en blijvend voelen want de bijstand is ‘gratis geld’ dus dat zal dan wel een pretje zijn.

Nee Gosse, dat is geen pretje. Het is voor mij al lang geleden dat ik een tijdje aan de zijlijn heb gestaan en ook zonder de tegenwoordig steeds harder aanzwellende hoon of haat van de zelfbenoemde ‘hardwerkende Nederlander’ is dat geen benijdenswaardige positie. Dat betaalde arbeid de norm is wordt iedereen die niet werkt doorlopend duidelijk gemaakt.

Ik betaal graag belasting voor een goed sociaal vangnet. Liever dan voor oorlogstuig, subsidie aan het belastingontduikende grootbedrijf, het financieren van ruim bovenmodale woonwensen van graaiende managers etcetera.

op 23 07 2013 at 13:37 schreef Sasha Berkman:

Gosse, U soort is wel degelijk bbezig ons land naar de filistijnen aan het helpen. Uw rancuneuze demagogische onzinpraatjes over mensen die bewust langs de zijlijn staan en geen vnger willen uitsteken bewijzen dat. Dagelijks 1000 werkelozen erbij, allemaal luilakken volgens u? Waarom focussed u zo op een miniscule minderheid en laat u de groep die de meeste schade aan ons land toebrengt met rust? Waarom gaat u niet in op de FEITEN die in dit stuk genoemd worden? Omdat feiten er niet toe doen voor u en u soortgenoten die overigens in het geheel niet de meerderheid vormen maar slechts de associale minderheid met de grootste mond.

op 23 07 2013 at 14:52 schreef Max Goedblick:

Gosse “Ons land gaat niet door mij naar de verdoemenis. Wel door mensen die bewust langs de zijlijn blijven staan, en geen vinger willen uitsteken.” is een fascistoïde en rancuneuze uitspraak over een half miljoen Nederlanders die vanwege de crisis en een nutteloze bezuinigingspolitiek in grote problemen zijn gekomen omdat ze hun werk en inkomen zijn kwijtgeraakt.

Nee, wij hebben geen zin meer om te zien hoe talloze nietsnutten gepamperd en verzorgd worden, maar onze eigen gehandicapten en ouderen tweede keus zijn, dank u wel voor de aandacht.

Dus iedereen die vanwege de bezuinigingen in de zorg, waar uzelf voor pleit met de woorden “Iedereen moet inleveren”, wordt ontslagen en geen baan meer kan krijgt is volgens u een nietsnut? Erg veel last van logisch nadenken heeft u blijkbaar niet.

op 23 07 2013 at 15:47 schreef Olav:

Gosse:

Ik denk zoals de meerderheid van de Nederlanders, zijn dat fascisten en rancuneus?

Het antwoord daarop zal u niet bevallen…

op 23 07 2013 at 15:57 schreef Sasha Berkman:

Als fascisten zeggen het op te nemen voor bejaarden, zwakkeren, homo- of vrouwenrechten liegen ze ook altijd dat ze barsten.

op 23 07 2013 at 16:07 schreef sjaak:

a gossie , gosse! Ik heb medelijden met je bkrompen geest.

op 23 07 2013 at 17:59 schreef MNb:

Eeehh Sabine, het is al tientallen jaren een groot misverstand te denken dat de VVD liberaal is.
Oh en Gosse – ik woon en werk in Suriname, dus ik kost jou geen rooie eurocent.

op 23 07 2013 at 19:48 schreef Martin:

omg.. don’t feed the troll.

op 23 07 2013 at 19:50 schreef RJ:

De VVD liberaal? De VVD is het schoothondje van het bedrijfsleven en de bankenwereld en nee, daar is niets liberaals aan. En Gosse is overduidelijk gewoon een trol die de discussie komt aanzwengelen.

op 23 07 2013 at 19:52 schreef Robert Keizer:

@Gosse
Waarom ben je zo boos, joh? Wat hebben de bijstandsgerechtigden jou toch allemaal aangedaan? En dat ‘Laat ze het maar goed voelen’, wat is dat voor rancuneus gebral?

Lees het stuk nog eens. En nu écht lezen wat er staat. En probeer dan eens écht zelf na te denken. Dat kun je best. Kom op!

op 23 07 2013 at 20:29 schreef Rena:

Ik heb ooit een Rww uitkering ontvangen maar heb ook via een detacheringbureau bij diverse grote gemeenten gewerkt als sociale dienst medewerker. Je zult het haast niet geloven maar het zijn allemaal verschillende soorten mensen die een uitkering ontvangen. Ja er zijn erbij die nog nooit gewerkt hebben, maar die je ook niet in je bedrijf zou willen hebben. Er zijn mensen bij die liegen en bedriegen. Maar ook jonge mensen met schizofrenie. Die niet kunnen voldoen aan regeltjes maar toch ergens in een woning gezet worden. Met alle nadelige gevolgen van dien. Maar het overgrote deel zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Die geen recht meer hebben op ww bijvoorbeeld maar echt hun best doen.

op 23 07 2013 at 21:26 schreef Roel:

@Robert Keizer
Heb er een hard hoofd in, maar laten we de hoop niet opgeven. Wat een geestelijke armoe, is daar geen bijstand voor?

op 23 07 2013 at 22:07 schreef sabine neuteboom:

Gosse leeft niet helemaal in de realiteit. Ook zijn gebrekkig empathisch vermogen lijkt op een stoornis te wijzen. In de psychiatrie zeggen ze niet voor niets: de grootste gekken lopen buiten rond! Ik ben inmiddels, dankzij mijn ervaringen met de ‘werkende mens’, doodsbang voor de buitenwereld geworden en moet eerlijk bekennen dat ik nog liever sterf van armoede aan de zijlijn. Dan dat ik mijn ziel aan de duivel moet verkopen om er bij te horen. MVG een uitgeputte bijstandsmoeder

op 23 07 2013 at 22:26 schreef Thomas E:

Dit is een stuk naar mijn hart. Iemand die de getallen ff op de juiste plek zet en daarme alle borrelpraat van tafel veegt. Het enige wat we in deze discussie niet moeten vergeten is, dat het geld dat we aan ondersteuning van mensen uitgeven eerst verdiend moet worden. Dit betekent dat we het voor ondernemend Nederland niet al te onaantrekkelijk moeten maken om in NL te opereren. Helaas zijn het doorgaans de geslepen materialisten met torenhoge ego’s, die grote bedrijven van de grond krijgen en dus voor massa’s banen zorgen. En dit soort gasten heeft bonnussen, opties en hypotheektenteaftrek nodig zoals Lance Armstrong zijn doping nodig had. Er moet een omslag komen in ondernemend denken: meer sociaal-economisch gericht, minder neoliberaal gericht.

op 23 07 2013 at 22:54 schreef Sasha Berkman:

Ik ben ook voor een basisloon. Laten we zeggen 700 euro, exclusief huursubsidie.

op 23 07 2013 at 23:52 schreef Sasha Berkman:

Er moet inderdaad heel wat gebeuren. Ik zet mijn kaarten op een sociaal europa. Heel moeilijk en onwaarschijnlijk maar de strijd lijkt me realistischer dan de strijd voor een sociaal Nederland.
Er is geen land op aarde met grotere schoften. Correct me when i’m wrong.

op 24 07 2013 at 07:57 schreef Rosa:

Ontzettend goed stuk, waarvoor dank.

op 24 07 2013 at 10:35 schreef MNb:

Ook ik vind het idee van een basisloon sympathiek, maar wil wel weten hoe we dat gaan betalen. 17 miljoen maal 700 Euro per maand is namelijk zowat 150 miljard Euro per jaar. Dat is nog wat anders dan de 10 miljard aan uitkeringen die Zihni noemde. Daar mag je dan nog 5 miljard aan studiebeurzen optellen, maar dat is nog lang niet dekkend.

op 24 07 2013 at 14:03 schreef Mike:

Hmmmm.. onzinnig stukje, eenzijdig ook, maar zal het erg goed doen bij PVV hatend links Nederland. Er wordt een selectief verhaaltje geschreven dat er blijkbaar als zoete koek in gaat. Ik noem even wat voorbeelden:
– Zo kostte de bijstand de belastingbetaler in 2012 4,9 miljard euro. Volgens de schrijver is dit bijna verwaarloosbaar…sorry hoor, maar 4,9 miljard bijna verwaarloosbaar omdat het maar 2% van iets is? Lees het eerste zinnetje:
Zo kostte de bijstand de belastingbetaler…maakt het dan uit om welk percentage het gaat?
Daarnaast wordt de hypotheekrenteaftrek weer ter sprake gebracht op een eenzijdige manier. Ten eerste zijn alle huisbezitters blijkbaar rijk en wonen in een vila, ten tweede wordt er met geen woord gerept over huursubsidie.. Daar wil ik bij vermelden dat huursubsidie gratis geld is en de hypotheekrenteaftrek een belastingteruggave, dus een sigaar uit eigen doos zeg maar. Verder wordt er zoals gebruikelijk ook met geen woord gerept over de extra kosten en heffingen (lees belastingen) waar een eigen huis bezitter mee te maken heeft. En al helemaal niet over het risico dat een huizenkoper neemt en volledig voor zijn of haar rekening komt..wordt vervolgd

op 24 07 2013 at 18:00 schreef Boe! Ik ben een moslim:

Woestijn van voorspoed
De aasgieren verzadigd
De distels vergaan

op 24 07 2013 at 20:16 schreef You On A Gin:

@ Sasha Berkman

Er is geen land op aarde met grotere schoften. Correct me when i’m wrong.

Ik zou zeggen, doe eens wat feiten vergelijken. Nee, ik ga ze niet voor je opzoeken, jij roept wat, dus mag je zelf doen. Begin maar eens met kosten van zorg, bescherming van minderheden en al dan niet aanwezigheid van een sociaal vangnet.

op 24 07 2013 at 20:41 schreef Pyt van der Galiën:

@Mnb

Basisinkomen op bijstandsniveau levert de staat winst op. Nadeel is natuurlijk dat bijstandsniveau te veel is om dood te gaan, maar te weinig om echt van te leven. Een modaal basisinomen daarentegen is onbetaalbaar.

In dit artikel op Sargasso worden de voor- en nadelen zakelijk op een rijtje gezet. Los van de betaalbaarheid, zijn er nog wel een paar problemen die opgelost moeten worden {al ben ik in principe voorstander}.

op 24 07 2013 at 20:54 schreef Zihni:

Dank allen voor jullie reacties. Inclusief Gosse, die het kernpunt van mijn verhaal belichaamt.

Nog ff een reactie op iemand de VVD mantra herhaalt dat HRA heen subsidie zou zijn:

Als iemand in de vrije markt geld leent (bijv van de bank) betaalt hij/zij daar rente over. Als de staat vervolgens zegt, ‘wij gaan die rente die u aan de bank betaalt teruggeven’ is het gewoon subsidie. Of het nou via een belastingtrucje gebeurt of direct wordt gestort is irrelevant.

En voor de helderheid: bijstandsgerechtigden betaling ook belasting. Dat kunnen we niet van iedereen zeggen in Nederland Belastingparadijs.

op 24 07 2013 at 21:01 schreef Roel:

@Mike
Een sigaar uit eigen doos, die een huurder niet krijgt. Dat is het verschil. De meeste huurders krijgen geen huursubsidie maar hebben een te laag inkomen om een fatsoenlijk huis te kopen. Die mogen vervolgens wel mee betalen aan de hypotheekrenteaftrek van mensen die een hoog genoeg inkomen hebben om een fatsoenlijk huis te kopen. Wat is daar rechtvaardig aan?

op 24 07 2013 at 21:28 schreef Fridjof:

Mike slaat wat piketpaaltjes. Zou een goede opstap zijn naar een op feiten gebaseerde discussie zonder het gebruikelijke jijbakken en zo. Een reactie van Zihni zou ik wel op prijs stellen.

op 25 07 2013 at 00:14 schreef Lorenz:

Goed stuk.
Rest weer de vraag: hoe stoppen we bullshitargumentatie en vergiftiging? Hoe krijgen we platforms, waar je geen debattrucs kunt uithalen maar met claims en gegevens komt die intersubjectief beoordeeld worden (om mening en wens te scheiden van wat je echt kan weten).

op 25 07 2013 at 03:40 schreef Leo Schmit:

Florijn en dat mens uit Kampen doen hun uiterste best om de stem van Gosse te krijgen bij de volgende verkiezingen. Ik ben het geheel eens met dit heldere stuk van Zihni en met de aanvullende opmerkingen van anderen wat betreft de besteding van bijstandsuitkeringen aan de eerste levensbehoeften bij de middenstand en nutsbedrijven. 95% van die 5 miljard komen terug in het systeem.

Verder wat Martin zegt.

op 25 07 2013 at 08:15 schreef Kinge:

Als mijn huidige bedrijfje mij rijk maakt dan begin ik een universiteit voor bijstandsmoeders (en -vaders), en die zet ik neer in de Bijlmer of in Kanaleneiland of zo. Dan hebben ze van negen tot één les, elke dag, ook op zaterdag, en de niet-schoolgaande kinderen worden opgevangen in een leerzame peuterspeelspeelzaal (en op zaterdag proefjes doen in het kinderlab). In de middag is iedereen vrij, geen huiswerk.

De ouders krijgen in kleine groepjes een brede bachelor, waarbij alle basisvakken worden gedoceerd: schrijven, statistiek, bronnenkritiek, basale kenleervraagstukken, logica. Daarna mogen ze een specialisatie kiezen en koop ik het onderwijs daartoe apart in.

Geen kwalificatie voor een bachelor? Geen probleem, ik stoom ze zo klaar. Binnen een jaar zijn ze op vwo-niveau en kunnen ze staatsexamen afleggen.

Nadien begeleid ik ze een reguliere master in, de kinderopvangsmogelijkheid blijft, en zij krijgen studiefinanciering.

Geef mij er tien per jaar in cohorten van drie à vier. Ik heb wel voor hetere onderwijsvuren gestaan.

Maar ja, de verhalen over mensen die uit de bijstand of ziektewet willen komen door een poging tot studie en daarin worden gefrustreerd zijn talloos.

op 25 07 2013 at 09:04 schreef Hbo afgestudeerd en in de bijstand:

Mijn gevoelens en ideeën over de maatschappij komen heel sterk overeen met wat er geschreven is.

op 25 07 2013 at 09:37 schreef Max Goedblick:

@Mike. Als jij boodschappen doet, kijk je niet alleen naar het geld dat je uitgeeft, maar ook naar wat je er voor terugkrijgt. Als de bijstandontvangers 4,9 miljard euro ontvangen, geven ze dat meteen weer uit aan levensonderhoud. Daar draait een deel van de locale economie op en dat levert banen op, en meer banen is minder werkeloosheid. Zou de overheid die 4,9 miljard euro niet uitgeven aan bijstand, dan verschijnen er in de straten een hoop bedelaars en kinderen met hongerbuikjes terwijl het bedrijfsleven 4,9 miljard euro aan omzet kwijtraakt, personeel moet ontslaan en bedrijven failliet gaan. Die bedrijven kunnen dan minder of geen belastingen meer betalen waardoor er ook minder geld in de schatkist komt en het begrotingstekort oploopt. Dan krimpt de locale econoimie en ontstaat er verpaupering in de samenleving. Dat een verhaaltje zoals Zihni Özdil hier heeft geschreven er bij de PVV-aanhang niet ingaat, komt omdat de meeste Henken & Ingritten geen reet van economie snappen en niet verder kunnen kijken en denken dan hun eigen hongerig spaarvarkentje.

op 25 07 2013 at 12:17 schreef Niek Holtzappel:

Ik kan het niet eens zijn met de strekking van dit betoog en de meeste reacties hieronder. Ik vind wel degelijk dat iemand die geld van de gemeenschap ontvangt terwijl hij of zij niet arbeidsongeschikt is een inspanning moet leveren om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Dit ongeacht het feit dat sommige anderen onterecht gematst worden door diezelfde gemeenschap.

Verder kan een basisinkomen in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting (zoals Milton Friedman dat bepleitte) ook uitkomst bieden.

op 25 07 2013 at 14:32 schreef Atse:

@Niek

Je kunt niet om het punt heen dat sommige andere onterecht gematst worden. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Verder moet je je goed beseffen wat een beperking op de bijstand voor effect heeft op de lokale economie.

Krijg sterk de indruk (zwak uitgedrukt) dat de meeste mensen maar wat roepen, en geen snars van de economie begrijpen. Voor vele is het niet duidelijk (inclusief bovengetekende) welk effect een besparing op de volledige economie.

Wie kan ons in Jip & Janneke taal de werking van de economische motor uit te leggen? Met simpele plaatjes op een paar A4’tjes. Daarna discussiëren we verder.

op 25 07 2013 at 14:33 schreef Jurjen:

Niek,

Ik geloof dat vooral de mate en duur van de te leveren inspanning ter discussie staat. Hoe lang moet je doorgaan met iemand die niet mee kan (of wil) in de moderne ratrace het leven zuur maken?

Daarnaast zorgt een uitkering -of nog liever een basisinkomen- ook voor sociale rust en de waarde daarvan zie ik zelden in discussies meekomen. Ik moet er persoonlijk niet aan denken dat er grote groepen mensen in NL rond zouden lopen die ‘niets meer te verliezen hebben’ omdat ze echt overal buiten de boot zijn gevallen.

op 25 07 2013 at 16:35 schreef Max Goedblick:

“Ik vind wel degelijk dat iemand die geld van de gemeenschap ontvangt terwijl hij of zij niet arbeidsongeschikt is een inspanning moet leveren om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.”

Niek

Werkloosheid wordt veroorzaakt door een tekort aan banen, niet door een gebrek aan inspanning door werklozen om werk te vinden. Als sla, schop en gesel je een werkloze nog zo hard, dat levert geen nieuwe banen op, dus dat is zinloos. Als je een werkloze prikkelt om fanatieker werk te zoeken door hem zijn uitkering af te nemen dan gaat hij minder boodschappen doen, waardoor er minder producten worden verkocht met als gevolg dat bedrijven failliet gaan en er nog meer werklozen bijkomen.

De enige manier om het aantal werkzoekenden terug te dringen is meer banen creëren, maar dat kan alleen de overheid en het bedrijfsleven, niet de uitkeringstrekker, zelfs niet al wordt hij door de alle banen wegbezuinigende VVD’er uitgescholden voor klaploper en werkschuw tuig.

op 25 07 2013 at 18:13 schreef MNb:

@PvdG: “Nadeel is natuurlijk dat bijstandsniveau te veel is om dood te gaan”
Dat zou het CDA moeten aanspreken, want dat bevordert samenwonen en kinderen krijgen.
Je link werkt niet, maar middels googelen heb ik het artikel toch gevonden. Eén van de aannames is onacceptabel (en daar ging ik bij voorbaat al van uit): zwaar gehandicapten kun je niet afschepen met 1000 Euro per maand.

op 25 07 2013 at 19:29 schreef Lucky:

Het begrip “economie” is veelal gereduceerd tot een idee van “(omgaan met) schaarse middelen” alsmede “geldstromen” (zowel papiergeld als muntgeld alsmede geld dat niet in de vorm van papier of munt verschijnt, gebezigde termen zijn bijv. giraal en chartaal geld); voorts zijn er veel verschillende benaderingen van hoe het alles (=”de schaarse middelen”) “het beste” (?) te verdelen en wie nou wat en hoeveel en hoelang e.d. precies krijgt alsmede wie en/of wat allemaal niet…; er is allereerst dus niet maar “1” specifieke soort economie en vervolgens is er “geldeconomie” (wat vaak kortweg “economie” wordt genoemd) waarvan talloze of op z’n minst verscheidene “economische modellen” mogelijk zijn (het “economische model” is meestal, of misschien wel altijd, een als “politiek” te definieren keuze).

In Nederland is sinds 1 januari 1965 de Algemene BijstandsWet (ABW) ingevoerd ter vervanging van de tot dan geldende “armenwet” (“armen” > armoede); sinds januari 2004 is de ABW vervangen door de WWB (Wet Werk Bijstand); op de loonstrook van iemand in loondienst is overigens nooit “WWB” vermeld en ik ga niet uitleggen waarom er geen WWB op de loonstrook is vermeld, wil graag dat mensen

op 26 07 2013 at 07:27 schreef Atse:

Max

Wanneer een werklozer fanatieker werk moet zoeken betekend dat niet direct dat hij minder boodschappen gaat doen. Vind ik een bijzondere redenatie. Dat eten moet toch gekocht worden van het beetje geld dat hij heeft.

Ben het wel met je eens dat enkel de overheid/bedrijfsleven banen kan scheppen.

op 26 07 2013 at 09:59 schreef Rosa:

Nee, Mike niet alle huizenbezitters zijn rijk en wonen in een villa maar ik blijf het onrechtvaardig vinden dat óók deze groep HRA krijgt, notabene het grootste deel!

op 26 07 2013 at 10:34 schreef MNb:

Goed lezen, Atse. Max schrijft: “Als je een werkloze prikkelt om fanatieker werk te zoeken door hem zijn uitkering af te nemen dan gaat hij minder boodschappen doen.”
Hij schrijft niet “Wanneer een werkloze fanatieker werk moet zoeken betekent dat dat hij minder boodschappen gaat doen”.
De bijzondere redenatie komt uit jouw dikke duim, niet die van Max.

op 26 07 2013 at 14:50 schreef De oorlog tegen bijstandsmoeders | Doorbraak.eu:

[…] Özdil in De oorlog tegen bijstandsmoeders (Frontaal […]

op 26 07 2013 at 15:10 schreef Max Goedblick:

@Mike. Er was vroeger altijd schaarste op de woningmarkt. Daardoor moesten kopers tegen elkaar opbieden. Dankzij de HRA kon de koper meer geld lenen, dus een hoger bod uitbrengen op een huis. Dat heeft de huizenprijs in NL flink opgedreven, en daar profiteert niet de bewoner van, maar vooral de projectontwikkelaar, de onroerendgoed handelaar, de belegger en de bankier. Die steken al jarenlang zo’n beetje die hele HRA in hun binnenzak!

Omdat de huurprijs van een woning wordt berekend a.h.v. de marktwaarde van het huis, zijn in NL dus ook de huren gestegen dankzij de HRA. Daardoor kunnen veel mensen de huur niet meer opbrengen en krijgen ze van de belastingbetaler huursubsidie, die dus linea recta in de zakken verdwijnt van de projectontwikkelaar, de onroerendgoed handelaar, de belegger en de bankier. Waar denk je dat die gasten anders zo stinkend rijk van zijn geworden? Hard werken?

op 26 07 2013 at 22:53 schreef Atse:

Excuus Max, je hebt helemaal gelijk. @MNb Het was vanochtend iets te vroeg denk ik, was nog aan het duim zuigen ;)

op 27 07 2013 at 13:28 schreef Wandelaar:

Prima stuk, de spijker op de kop geslagen.

Alle banken in Nederland zijn technisch failliet doordat ze veel te hoge risico’s hebben genomen. Zij krijgen directe subsidies op veel verschillende manieren. Ondertussen weigeren ze bijvoorbeeld op hun bedrijfs onroerend goed af te schrijven omdat ze dan alsnog failliet zijn (mark-to-market). Ook de Rabo.

Gemeentes hebben massaal een voorschot op de toekomst genomen door massaal met grond te speculeren. Afschrijvingen op hun grondposities moeten nog plaatsvinden. Velen zijn dan ook reeds technisch failliet.

De landelijke overheid geeft ieder jaar weer meer uit dan zij binnenkrijgt en staat garant voor van alles en nog wat. Bankschulden in binnen en buitenland, toekomstige pensioenen en wachtgelden van ambtenaren en politici, subsidie op kinderopvang, kinderbijslag en werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en deelname aan veiligheidsmissies.

Ondertussen is de rente in Nederland meer dan het dubbele van bijvoorbeeld Duitsland en de helft daarvan betaald de overheid. Mensen met huizen van meer dan een miljoen trekken daar het meeste profijt van.

Maar o wee als jij in de bijstand terechtkomt en ‘geen bijdrage’ levert, ook al heb je in 20

op 30 07 2013 at 21:12 schreef Michel Verbeek:

Goed stuk. Ook je kritiek op de PvdA kan ik me helemaal bij aansluiten. Hoe is het mogelijk dat sociaal democraten meewerken met de VVD aan de afbraak van alles waar ze de afgelopen 100 jaar aan hebben gewerkt? Ik heb mijn leven lang op die partij gestemd, maar heb nu grote spijt van mijn stem. Ik ben niet radicaler of linkser geworden, neen de politiek in Nederland, inclusief PvdA is ver naar rechts opgeschoven.

Ook goed dat je de hypocrisie van de controle aan de kaak stelt: die is blijkbaar extra hard nodig als je van de bijstand leeft en er nauwelijks werk te vinden is, terwijl de rest niet of nauwelijks wordt aangepakt.

op 31 07 2013 at 10:26 schreef Ton Fastl:

Zihni Özdil gebruikt in zijn schotschrift,’De oorlog tegen bijstandsmoeders’ nogal wat opgeblazen, populistische terminologieën en stellingnames tegen. Dat mag hij natuurlijk wel doen maar daarmee ontkracht hij wel zijn betoog omdat het voor menig lezer – met uitzondering van de Henk en Ingrids ter linker en rechterzijde – die zich betrokken voelt bij deze materie lastig wordt hem serieus te nemen. En dat is jammer omdat hij wel terecht aandacht vraagt voor een ontwikkeling in de samenleving die zorgen baart.

op 04 08 2013 at 12:52 schreef Lucky:

…mijn ‘vervolgtekst’ die laatst niet in comment d.d. 25.07 jl. werd geplaatst: (…) en ik ga niet uitleggen waarom er geen WWB op de loonstrook is vermeld, wil graag dat mensen daar zelf achter komen, maar hier wat er wel op is vermeld: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wat-staat-er-op-mijn-loonstrook.html

Nu naar de “bijstandsmoeders” in Nederland: dan hebben we het dus over… vrouwen en kinderen; meer specifiek hebben we het met “bijstandsmoeders” over vrouwen en kinderen die zich in een in financieel opzicht kwetsbare positie bevinden, wat in onze wereld hier (Nederland) zeer direct ingrijpt op de kwaliteit van het leven -dit geldt in het algemeen voor mensen in de “bijstand”- zoals bijv. verlies van toekomstperspectief, maar ook verlies van sociale contacten, uitsluiting van volwaardige deelname aan de samenleving (de “bijstand” is geen (!) vetpot (!) en het bedrag is eerder chronisch te weinig (!) dan te veel).

op 02 02 2014 at 21:01 schreef Is de PvdA nog links? | jelmerrenema:

[…] ze rechtse principes overgenomen. De laatste die een duit in het zakje doet is Zihni Özdil. In een FN-stuk van afgelopen week verklaart hij dat de PvdA een ‘rechtse, neoliberale partij’ geworden is […]

op 06 04 2014 at 14:17 schreef Arjan53:

er was een tijd dat mensen werden gedwongen om te werken voor andere mensen. ze moesten het inkomen dat ze verdienden afstaan aan hun eigenaar bijstandstrekkers laten vaak mensen voor zich werken terwijl ze geen lichamelijke beperking hebben. werkenden worden gedwongen om via de belasting hun verdienste af te staan zodat bijstandstrekkers in hun levensonderhoud kunnen voorzien. die hebben altijd de mantra dat er geen werk is. ik zie nog de pvda wethouder van Den Haag een project starten om 1.000 uitkeringstrekkers aan een baan te helpen in het Westland. Het werd een fiasco met een paar mensen die aan het werk gingen. Ook in de haven van Rotterdam kwam een goed initiatief. werklozen konden met een bus langs verschillende locaties in de haven om zich te orienteren op een baan aldaar. succes nul komma nul. het idee dat je iedere dag op tijd je bed uit moet om te werken werd als stuitend ervaren door lieden die nu toch al hun inkomen hadden. En dan nog dit: die 4,9 miljard is niet helemaal correct. Vele bijstandstrekkers krijgen niet alleen bijstand. Ze krijgen kinderbijslag, huurtoeslag, kortingen op heffingen, bijzondere bijstand enz enz en weten hun inkomen daarmee te verdubbelen.

op 20 05 2014 at 22:17 schreef Geachte PVV-Tokkies, xenophobe kleinburgers, naar binnen gekeerde allochtonen, | Vakbondsstrijd Vecht voor je recht:

[…] werd bekend dat de zoveelste aanval in de  oorlog tegen bijstandsmoeders is gelanceerd: de gemeente Den Haag gaat bijstandsfraudeurs opsporen met een Big-Brother systeem. […]

op 28 12 2014 at 19:12 schreef Edward Heijn:

ik vecht al jaren tegen de armoede, maar het lijkt steeds meer op dweilen met de kraan open, de rijen bij de voedselbanken groeien, kinderen krijgen er sterk mee te maken met leeftijdsgenootjes, veel vrouwen, maar ook werkloze mannen en ander volk krijgen er steeds meer mee van doen, door stijgende huren, rijkdom??? rijken worden rijken die steeds meer opstrijken, en op hun centen zitten, moeten we programma’s als luxury tv laten verbieden, mensen de ogen uitsteken, als er zo een programma is om armen wat te geven, word ook dat op brute wijze bij deze mensen ontnomen, en het mag allemaal, het is allemaal heel breed toe gestaan, Waar gaat het heen, hoelang worden mensen nog vernedert op deze manier, wanneer houd deze uitbuiting op, het is toch geen oorlog, nog net geen voedselbonnen, toch lijkt het er wel aardig op, in Amerika zie je dat rijken undercuver gaan, hier bestaat zoiets helaas niet, wel de tv programmas als luxury, haal het van de buis, hulde aan diegene die het duidelijk maken dat er in nederland ook armoede is,

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS