Home » Archief » Eigen allochtonen eerst


[10.02.2012]

Eigen allochtonen eerst

Peter Breedveld


Illustratie: John Gabriël Stedman

Enigszins bemoedigend is het wel, de massale verontwaardiging over het Meldpunt Midden en Oost Europeanen van de PVV, al miste ik dezelfde verontwaardiging toen de PVV nog gewoon een hetze tegen moslims en Marokkanen voerde. Kijk eens goed naar de header van dat Meldpunt Midden en Oost Europeanen, die schreeuwerige krantekoppen over criminele bendes, Poolse invasies en schaamteloze dieven. Dat is niets anders dan een spin-off van Fitna, Wilders’ Goebbelsiaanse uitstapje naar de cinematografie. Maar daar mocht je toen niets van zeggen, want Wilders ‘benoemde’ alleen maar ‘de problemen’.

Maar goed, nu Wilders zich vergrijpt aan blanke allochtonen, lijkt hij zijn hand toch te hebben overspeeld. Alleen Mark Rutte heeft er geen oordeel over, maar die wil Nederland dan ook teruggeven aan de Nederlanders, daar is-ie heel open en eerlijk over.

Zelfs journalist Bas ‘fact-check!‘ Paternotte vindt dat zijn held te ver is gegaan. ‘PVV heeft een nieuwe bevolkingsgroep uitgekozen voor een hetze’, schrijft hij op de opiniesite van de Volkskrant. Wel jammer dat Paternotte in één adem door zelf een hetze begint tegen Oost-Europeanen, want hij schrijft: ‘De Oost-Europeanen verstoren de arbeidsmarkt, zoveel is duidelijk.’

Het is de aloude klacht, iets sjieker geformuleerd: ‘ze pikken onze baantjes af’. Paternottes stuk stond al eerder op De Jaap, forum voor GroenLinksers en D66’ers die later PVV’er willen worden, en toen vroeg ik ‘m op Facebook die bewering te onderbouwen. Ik kreeg geen antwoord, maar toen ik het hem op Twitter naar aanleiding van de publicatie op de Volkskrant-site nog eens vroeg, verwees hij naar het ‘Eindrapport tijdelijke commissie lessen uit recente arbeidsmigratie‘.

In dat rapport staat:

Hoewel het aantal arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europa in de, door SEO onderzochte periode 2005–2008 is verdubbeld, heeft de komst van langdurige arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europa in 1999–2008 geen significant netto effect gehad op het aantal banen van Nederlandse werknemers. Kennelijk is de arbeidsmarkt goed in staat geweest om met het extra arbeidsaanbod om te gaan.

Daar staat ondubbelzinnig: géén verstoring van de arbeidsmarkt. En dat is ook precies wat ik had verwacht. Immigranten bedreigen namelijk nooit de arbeidsmarktpositie van de inheemse bevolking. Als ze al baantjes inpikken, dan zijn het de baantjes waar Nederlanders zich te goed voor voelen. De baantjes die hier worden gedaan door Turken, Marokkanen, Ghanezen, enzovoort.

En dat lezen we ook in het rapport:

De verdringing door tijdelijk arbeidsmigranten is regionaal en sectoraal bepaald. Bovendien is het aannemelijk dat er meer verdringing is naarmate de werkloosheid stijgt. De arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zullen bovendien vooral specifieke groepen verdringen: Turkse en Marokkaanse werknemers.

Dat is pikant! Want het is ook één van de klachten die de PVV heeft ten aanzien van de Oost-Europeanen: ‘verdringing op de arbeidsmarkt’. Met andere woorden, Geert Wilders komt op voor de bevolkingsgroep over wier rug hij de afgelopen jaren het ene na het andere electorale succes heeft geboekt. Wilders maakt zich druk om het lot van de ‘horizonvervuilers’, de ‘vijfde colonne’, de ‘straatterroristen’, de ‘woestijnnazi’s’, de ‘islamiseerders’.

Wilders komt op voor de door hem zo verfoeide niet-westerse allochtonen. Want je kunt zeggen over ze wat je wilt – en Wilders doet dat ook – maar ze waren hier wèl eerder. Dus het lijkt gek en ironisch en alles, maar de PVV toont zich, door op de bres te springen voor Marokkanen, moslims en andere bedreigingen voor de joods-christelijke cultuur, stijlvast. De PVV zegt: “Eigen allochtonen eerst!”

Overigens vindt Peter Breedveld dat mensen, die andersdenkenden intimideren en bedreigen, geen democratieprijs horen te krijgen.

Fact-check, Peter Breedveld, 10.02.2012 @ 09:21

[Home]
 

28 Reacties

op 10 02 2012 at 09:35 schreef Mart:

Dat men nu valt over het feit dat Wilders blanke allochtonen aanpakt hangt misschien samen met iets anders.

Ik persoonlijk ervaar meer overlast van Oosteuropeanen in mijn wijk dan van numeriek meer aanwezige niet-blanke allochtonen. Ik krijg bij heel veel Polen vooral een indruk van een houding van: “Ik kan mij misdragen, want niemand durft iets van blank wangedrag te zeggen”.

Nu ben ik de eerste om toe te geven dat mijn persoonlijke indruk fout kan zijn. Het kan best zijn dat ik tegen de uitschieters ben aangelopen, en aangezien je negatieve dingen makkelijker onthoud dan positieve, kan mijn blik gekleurd zijn.

De overlast die ik ervaar is niet meer dan ik zou verwachten van een dichtbevolkte, niet al te welvarende wijk.

Ik heb voor de gein Wilders’ formuliertje dan ook met allemaal ‘Nee’ ingevuld.

Mart

op 10 02 2012 at 09:45 schreef vetkleppert:

Het is gewoon de zoveelste lading braafslaven voor werkgevers die te belazerd zijn om hun werknemers normaal te betalen en behandelen.
De zoveelste lading slachtoffers om eens lekker een paar jaar uit te buiten door ze een hongerloontje te geven voor mensonwaardig pokkewerk waar geen Hollander zin in heeft. En tegen de tijd dat ze door hebben hoe het hier hoort, kan je ze lekker dumpen in een uitkering en de volgende lading zielepoten laten komen, met alle gevolgen van dien.
Hollanders blijven aan de zijlijn staan of worden verplicht mee te rennen in die ratrace voor weinig.
Werkgevers die de maatschappij met dit alles opzadelen horen aan de schandpaal. Niet hun slachtoffers.

op 10 02 2012 at 10:51 schreef anton:

Dan betaal je toch gewoon wat meer voor je asperges en voor je geschilderde muurtje, vetkleppert.

op 10 02 2012 at 10:55 schreef babs:

Mart,
Heb overwogen Stanislaw Maczek en zijn bende aan te geven, kwamen tegen de wil van de machthebbers het land binnen en velen liggen nog altijd ergens in Nederland (Breda) niks te doen.

Maar wat je dan krijgt: PVV claimt al 14000 klachten binnen te hebben gekregen. Daar zit die van jou dus ook bij.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3167940/2012/02/09/Na-een-dag-al-14-000-klachten-bij-meldpunt-PVV.dhtml

op 10 02 2012 at 10:58 schreef G!:

Dat we hier met Polen en Roemenen zitten, is juist de schuld van Henk en Ingrid. Henk en Ingrid zijn de lui die die Polen in hun keuken laten klussen om er daarna goedkope kutasperges te vreten die door Roemenen en Bulgaren door een of andere Limburgse slavendrijver – grrrrr, laat maar.

Wat betreft die meldpuntsite; een niveau zeg. Wij van racistische oplossingen adviseren racistische oplossingen. Weet U wat? We verzamelen een hele hoop klachten over Polen en dan concluderen we dat we een hele hoop klachten over Polen hebben. Wij van WC-Eend.

Gisteren en eergisteren heb ik in ieder geval een hoop lol gehad met ’t bouwen en monitoren van een van de vele parodiesites. Valt een hoop op aan te merken, maar ’t lucht lekker op.

Ondertussen laat Geert weer eens een natte scheet in het gezicht van Verhagen en denk ik: toe maar Geert… Hoe vaak heb je ondertussen gedreigd die stekker er uit te trekken? 3x is scheepsrecht zeggen ze. Niet doen maakt je ongeloofwaardig en wel doen… ik denk dat de PVV de volgende keer naast de hofvijver pist. Eigen graf eerst!

op 10 02 2012 at 11:15 schreef Watutsi:

Het doet er totaal niet toen waarom ze hier zijn. Schreeuwen over de Islam werpt geen vruchten meer af. De PVV verliest populariteit dus wordt er een nieuwe manier gezocht om een kudde achter zich te scharen.

Eerst waren alle moslims kut.Nou niet allemaal die buurman naast je die was wel lief. En nu zijn alle Oost-Europeanen kut. Behalve die 2 die je badkamer opnieuw betegeld hebben. Dat waren 2 top gasten..

In elke groep die de PVV in een hoek zet zitten ook stemgerechtigden. De PVV tekent meer en meer voor eigen ondergang.

op 10 02 2012 at 11:32 schreef Pyt van der Galiën:

Polen zijn lekker makkelijke arbeiders. Werken voor 300 euro per maand in de tuinbouw en gaan 6 maanden op een camping zitten zonder te protesteren. Geen wonder wanneer je uit een land komt waar de jeugdwerkloosheid 40% bedraagt en zoiets als een wettelijk minimumloon een utopie is.

Je ZOU natuurlijk de werkgevers kunnen dwingen zich aan de bestaande Nederlandse wetgeving te houden en die Polen gewoon een fatsoenlijk loon uit te betalen, maar degene die denkt dat iemand als Henk Strafkamp zich daar voor in zal zetten, is erger dan naïef.

Het zou geen ruk uit moeten maken waar je vandaan komt: uit Marokko, Polen of Oost-Groningen, zolang je volgens de Nederlandse regels betaald wordt. Maar ja, dan moet je je op het schorem dat in de tuinbouw voor werkgever doorgaat richten en dáár valt voor de PVV geen eer aan te behalen.

op 10 02 2012 at 11:34 schreef Doc:

“Als ze al baantjes inpikken, dan zijn het de baantjes waar Nederlanders zich te goed voor voelen.”

Te simplistisch. Hoeveel Turken en Marokkanen werken er nou in de bouw waar zoveel Polen werk in vinden.

Gastarbeiders vinden alleen maar makkelijk werk waar er grote vraag is naar arbeidskrachten en waar ze aanmerkelijk goedkoper zijn.

Turken en Marokkanen zijn niet goedkoper dan Nederlanders. En dus ‘verdringen’ Polen onze autochtonen en allochtonen in dezelfde mate.

op 10 02 2012 at 11:41 schreef Peter:

Als ik jouw naam zie, Doc, dan weet ik: die weet weer iets beter, maar niet heus.

Het staat nota bene in dat rapport, dat het vooral de Turken en Marokkanen zijn wiens positie mogelijk in gevaar is door de komst van Oost-Europese arbeidsmigranten, en niet de autochtonen.

Elke econoom weet ook dat het altijd en overal zo werkt. De komst van nieuwe immigranten is vooral vervelend voor ‘oude’ immigranten. Voor de inheemse bevolking is het slechts een extra groep om uit te buiten. Of dat nou economisch of politiek is.

Maar nee, Doc weet het allemaal weer beter dan de mensen die deze materie echt hebben bestudeerd.

Wanneer ga je het eens leren, Doc? Je slaat de plank iedere keer, echt elke keer weer grandioos mis.

op 10 02 2012 at 11:47 schreef Khadijah:

*gaap* ben er MOE van, maak me maar wakker als ze (PVVkornuiten) besluiten dat alle goed geïntegreerde Friezen terug naar Friesland moeten, Friese doorlopers op de tocht, zo in die trant.

op 10 02 2012 at 12:13 schreef Bas Paternotte:

De neiging van Breedveld om mij voortdurend in een PVV-frame te duwen moge bekend worden verondersteld.

Inhoudelijk. Wat Breedveld niet lijkt te begrijpen dat die kwestie van verdringing een verstoring van de arbeidsmarkt is. Lijkt Breedveld de Turken en Marokkanen als aparte groepen te zien, ik ga ervan uit dat de cie. ze als onderdeel ziet van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Maar ja, Bassie is een PVV’er dus dit en dat.

Enfin, hier een leuke kleurplaat voor jullie:

http://www.dejaap.nl/2012/02/09/paintcartoon-polenmeldpunt/

op 10 02 2012 at 12:34 schreef vetkleppert:

Inderdaad, Anton. En anders vreten we gewoon geen asperges, als niemand ze ten koste van zijn rug en geestelijke gezondheid uit de grond wil halen.
Dat muurtje schilder ik zelf wel als ik te krenterig of armlastig ben om er fatsoenlijk voor te betalen.

op 10 02 2012 at 13:02 schreef Niels van Lobberegt:

Dus Arjan El Fassad is een toekomstig PVV-er?

http://www.dejaap.nl/2012/02/10/stop-het-geldverslindende-jsf-project/#more-37600

op 10 02 2012 at 13:24 schreef Peter:

Nee, Arjan El Fassed is één van de excuustruzen van De Jaap.

Kom zeg, maak het me eens wat moeilijker. Een weblog waarop binnen een dag twee, drie stukken ter verdediging van Wilders staan, steeds wanneer iemand iets lelijks over hem zegt, waar voortdurend keihard stelling wordt genomen tegen het duiden van de PVV als ‘fascistisch’ en dergelijke, maar zelden of nooit tegen racisme en xenofobie, en waar in aller ernst wordt beweerd dat GeenStijl de vrouwenemancipatie helpt met de aanstelling van Annabel Nanninga, kan ik moeilijk anders zien dan een blog vol linkse meisjes en jongens die zelf nog niet weten dat ze conservatief-rechts zijn.

op 10 02 2012 at 13:26 schreef Tycho:

In alle eerlijkheid Peter, ik heb net p. 35-40 van dat rapportje gescant (over hoeveel oost-Europeanen er in NL zijn en waar ze werken) en daarin wordt gewoon doodleuk voorbij gegaan aan zwart werk. Dat is dan ook moeilijk in cijfers te vatten, maar is wel een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het idee dat de oost-europeanen het werk van Hollanders uit handen neemt.

op 10 02 2012 at 13:28 schreef Peter:

Je moet het hele rapport lezen. Er wordt niet voorbijgegaan aan zwart werk. Daarbij gaat het om de feiten. Als je iets niet kunt bewijzen, moet je geen stellingen poneren als ‘Oost-Europeanen verstoren de arbeidsmarkt’.

op 10 02 2012 at 13:30 schreef Patrizia:

Dus Bas begrijpt het wél, zegt ie. Laat ik de goede man geloven. Vraag ik me toch af waarom Bas er niet voor gekozen heeft die nuancering (als je het hem vraagt kennelijk ‘nuancering’) in zijn stuk te noemen… *kuch*

op 10 02 2012 at 13:41 schreef Peter:

Wat Breedveld niet lijkt te begrijpen dat die kwestie van verdringing een verstoring van de arbeidsmarkt is.

Als die verdringing werkelijk plaatsvindt, dat is. Maar in het rapport wordt alleen nog gesproken over mogelijke verdringing.

En dan weer: dat wilden jullie vrijemarktfundi’s toch zo graag? Verdringing van de warme bakker en de kruidenier door Albert Heijn, verdringing van de arbeider door de goedkopere arbeider.

Leve de VVD! Of kun je sommige dingen misschien toch maar beter overlaten aan Vadertje Staat?

op 10 02 2012 at 15:41 schreef Niels van Lobberegt:

@ Peter

Dus Arjan El Fassed is eigenlijk volgens jou een naïeve slapzak die zich voor het karretje laat spannen van De Jaap? Iemand die zich laat gebruiken als excuustruus? Dat lijkt me sterk.

En wat De Jaap betreft, al staan er per dag 100 stukken op De Jaap die Wilders verdedigen, dat maakt het nog geen PVV site. En mocht je het niet met me eens zijn, schrijf een mooie column voor op De Jaap waarin het tegendeel bewezen wordt. 

op 10 02 2012 at 15:56 schreef Peter:

Als je me nog één keer woorden in mijn mond probeert te leggen, krijg je een ban, Niels. Begrepen?

Domme eikel.

op 10 02 2012 at 16:11 schreef Thomas E:

Ik zou dit MOE-initiatief nog wel eens getoetst willen zien aan het oordeel van het Europese Hof (Protocol nr 12, art 1 sub 2). Volgens mij schurkt het behoorlijk aan tegen discriminatie vanuit een gezagspositie.

Hoe dan ook, principiële xenofobie kan Wilders niet ontzegd worden. Hij stelt blank niet boven getint. Nationalisme pur sang. Doet het vooral goed in economisch zwakke tijden. En vooral bij de wat minder begaafde angstigen & verongelijkten onder ons.

op 10 02 2012 at 17:13 schreef Jan:

Niets is zo manipuleerbaar als een rapport. Ik gebruik ook nog eens mijn eigen verstand. Ik zie gewoon om mijn heen, dat veel Oost-europeanen zwart werken. Daar zijn gewoon geen betrouwbare aantallen van bekend. Was dit wel zo, dan konden ze eigenlijk niet meer zwart werken. Of accepteert de overheid massaal zwart werken.

op 10 02 2012 at 19:44 schreef Roderick Andrea:

@ Jan: “Ik gebruik ook nog eens mijn eigen verstand. Ik zie gewoon om mijn heen, dat veel Oost-europeanen zwart werken.”

Kan jij dat zo zien joh? Je moet echt bij de belastingdienst gaan werken hoor. Zo een kwaliteit is echt een pre hoor!

Het is heel makkelijk zo een opmerking te maken, het is juist vanwege de aard van zwart werk niet controleerbaar en blijft altijd natte vinger werk. Ik ben er niet van overtuigd dat er arbeidsmarkt verstoring plaatsvind. Werken in de productie en agrarische sector is voor veel Nederlanders gewoon geen gewenst werk. Mijn zomerbaantje tomatenplukken heeft dat er ook bij mij flink ingebracht. Bagger was dat. Niks voor mij…

op 11 02 2012 at 04:02 schreef Sjiek:

Ik vind het een goed initiatief van de PVV. Omdat de partij weer het punt maakt dat ze een carnavalspartij is.

op 11 02 2012 at 08:39 schreef sigme:

Op mijn werk hebben we 1 Poolse gastarbeider. Die komt af en toe een paar dagen over om een paar zeer specialistische problemen op te lossen en hij verdient naar wij inschatten meer dan een van ons.
Afgelopen week liep hij in de pauze mee naar de bevroren vaart, met een paar geleende schaatsen, en heeft voor het eerst van z’n leven geschaatst.

Nou zal ik wel weer, zoals altijd, een linkse bagatelliseerder zijn die heel toevallig alleen maar positieve uitzonderingen treft. Zoals altijd.

op 11 02 2012 at 15:11 schreef Herbert:

Het rapport meldt:”Verdringing: macro gezien beperkt, lokaal en sectoraal een reëel probleem.”

Dat is zeker in de bouw een probleem, dat wordt ook als voorbeeld aangehaald. Heel veel bouwvakkers werken tegenwoordig als schijn-ZZP-ers. Schijn, omdat er wel degelijk een arbeidsrelatie is. En bij het zijn van ZZP-er heb je niets van doen met minimumloon en CAO’s. Maar ook als een Pool via een Pools uitzendburo werkt en minder dan 183 dagen in Nederland werkt, dan is de werkgever veel goedkoper uit omdat hij dan de Poolse belastingen mag betalen. Er is dus geen sprake van een gelijk speelveld zoals dat zo mooi heet.

Maar is dat die Pool te verwijten. Nee. In dit soort gevallen is het de werkgever die op de eerste rang wil zitten.

Maar goed, de wal zal het schip wel keren. Uiteindelijk wordt Polen welvarender en zal een groot deel gewoon terug gaan. Heel veel Polen werken bewust hier tijdelijk om in hun eigen land een bestaan op te kunnen bouwen. En is dit soort trekarbeid nieuw? Nee, op die manier zijn de Brenninkmeijers en de Dreessmannen ook begonnen.

En degenen die klagen over de MOE-landers, dat zijn vaak dezelfden die naar Turkije vliegen voor een paar kunsttieten.

op 11 02 2012 at 21:16 schreef wolf:

zolang mensen hier in een maand een jaarsalaris kunnen verdienen blijven ze komen. en alles is zwart, gekke henkies.

op 14 02 2012 at 13:54 schreef Bart Feikens:

http://bartfeikens.blogspot.com/2011/12/met-rutte-hobbelend-2012-in.html

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS