Home » Archief » Fact-check: is het echt zo makkelijk voor asielzoekers om Nederland binnen te komen?


[16.11.2013]

Fact-check: is het echt zo makkelijk voor asielzoekers om Nederland binnen te komen?

Flip van Dyke

kat3
Illustratie: Eduard Joseph Dantan

Vorige week dinsdag stelde PVV-Kamerlid Sietse Fritsma vragen in de Tweede Kamer naar aanleiding van een alarmistisch artikel in de Volkskrant van 1 november over het aantal asielzoekers dat sterk zou zijn gestegen. Volgens Fritsma kun je in Nederland veel makkelijker asiel krijgen dan in andere EU-landen en is er sprake van een explosie van asielzoekers.

In dit artikel heb ik al de nodige vraagtekens gezet bij de schatting van 17.000 asielzoekers die dit jaar naar ons land zouden komen. Uit die cijfers blijkt ook dat het met de explosie van Fritsma ook wel meevalt.

Hieronder vergelijk ik de cijfers van de EU en Nederland met elkaar en dat levert bijzonder interessante inzichten op.

Zeer scherpe daling

Er worden twee cijfers gebruikt in de EU en in Nederland. Het ene cijfer gaat over aanvragen en het tweede over mensen. Eén asielzoeker kan meerdere aanvragen indienen. Helaas wordt vaak dat totaal aantal aanvragen verward met het aantal asielzoekers. Sinds 2007 wordt in Nederland en sinds 2008 ook in de EU, naast het totale aantal aanvragen, ook de eerste aanvraag geadministreerd. Dat cijfer geeft dus weer hoeveel daadwerkelijke asielzoekers naar de EU/Nederland komen.

De EU bestaat uit 28 landen met elk zijn eigen definities en systemen. Ik vind het al een klein wonder dat er überhaupt cijfers zijn. Ik ben er van overtuigd dat de cijfers niet honderd procent zullen kloppen, maar het geeft hoogstwaarschijnlijk wel een goede indruk.

Vanaf 1998 zijn er cijfers over het totaal aantal asielaanvragen (= formulieren) van de EU-landen. Figuur 1 hieronder laat de cijfers zien van de EU exclusief Nederland – blauw op de linkeras – en Nederland op de rechteras.

 

f1a

 

In Nederland zien we rond de eeuwwisseling zo’n 40-45.000 formulieren per jaar. In 2001 daalde dat al snel naar 33.000 en het jaar daarop naar 19.000. Deze zeer scherpe daling heeft te maken met de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet per 1 april 2001 door Job Cohen. De afgelopen tien jaar bleef het aantal rond de 13.000 hangen – en dat zal dus naar verwachting in 2013 misschien stijgen naar 17.000.

Daling in EU veel minder

De rest van EU ziet ook een daling, maar die is in verhouding veel minder. Terwijl Nederland al daalde in 2001, steeg de rest van Europa nog en het is duidelijk dat Nederland veel meer is gedaald. Dat verschil tussen de EU en Nederland wordt nog duidelijker in figuur 2:

 

f2a

 

Deze figuur zet het gemiddelde aantal formulieren in 1998 tot en met 2001 van zowel Nederland als de rest van de EU op honderd procent en geeft het verschil daarmee in de jaren daarna. Nederland had dus in 2002 nog maar 46 (procent) van de formuleren van het gemiddeld 1998 tot en met 2001. De EU steeg naar 118.

De cijfers maken dus heel duidelijk dat het aantal asielformulieren sterk is teruggelopen in Nederland. In de rest van Europa is de afname veel minder sterk.

Stijging onder Rita Verdonk

Dat verschil tussen de EU en Nederland is ook in een percentage uit te drukken. Zo is die 46 van Nederland uit 2002 39 p[rocent van de 118 van de EU. Figuur 5 geeft die percentages over de gehele periode (gele lijn).

 

f3a

 

We zien een daling naar 31 procent in 2004, maar vervolgens weer een stijging naar 67 procent. Dat gebeurde dus onder leiding van staatssecretaris Rita Verdonk. Nadat Verdonk was afgelost in 2007 door Nebahat Albayrak, daalde het percentage weer. De stijging in 2008 en 2009 had te maken met de sterke stijging van het aantal asielzoekers uit Somalië en Irak en dat kwam weer door de categorale bescherming die Verdonk in 2005 had ingesteld. Nadat Albayrak die (grotendeels) in 2008 en 2009 had ingetrokken, daalde het aandeel weer. In 2012 kwam het percentage op 34 uit.

We kunnen dus constateren dat het aandeel van Nederland op z’n minst gehalveerd is ten opzicht van de rest van de EU. Dat kun je ook goed zien in de oranje lijn onderaan de figuur, die het aandeel van Nederland geeft ten opzichte van de gehele EU. Dat was 11 procent over 1998 tot en met 2001 en ligt de afgelopen 11 jaar op een structureel veel lager niveau. Zelfs al zou de rest van EU geen stijging kennen in 2013 – wat niet zo is – dan zou het aandeel van Nederland met die 17.000 aanvragen vijf procent zijn, minder dan de helft van het gemiddelde rond de eeuwwisseling.

Verschil tussen mensen en formulieren

De cijfers vanaf 2009 geven dus de mogelijk om het aantal formulieren te scheiden van het aantal mensen. De figuren 4 en 5 geven de migratiecijfers van de EU en Nederland gesplitst in totaal en eerste aanvragen.

 

f4_5b

 

De linker figuur geeft de EU inclusief Nederland. We zien een stijging van het aantalformulieren van 266.000 in 2008 naar 335.000 in 2012. Het aantal mensen steeg van 241.000 naar 293.000.

Aan de rechterkant zien we de aantallen voor Nederland. In tegenstelling tot de EU zien we een daling in Nederland de afgelopen jaren, zoals we ook al in de vorige paragraaf hebben gezien. In 2012 is het aantal formulieren gedaald van 16.100 in 2008 naar 13.100. Het aantal mensen is gedaald van 14.900 naar 9.700. Het verschil tussen formulieren en mensen is 3.400 en dat is meer dan een derde van het aantal mensen.

Tegenover drie mensen staan vier formulieren

Het verschil tussen eerste aanvragen en het totaal ook nog in percentages:

 

f6c

 

We zien nog duidelijker het verschil tussen formulieren en mensen. Wat direct opvalt, is het verschil tussen de EU en Nederland. Bij de EU blijft het op een 90 procent. In Nederland, daarentegen, daalde het percentage van 92 procent in 2009 naar 74 procent in 2012. Oftewel: tegenover drie mensen staan vier formulieren.

Grilliger beeld

De meest recente cijfers van de EU gaan tot en met juli van dit jaar. Ik heb daarom de periode augustus 2012 tot en met juli 2013 vergeleken met dezelfde maanden een jaar eerder. Figuur 7 laat de EU zien, zowel totaal (streepjes), als eerste aanvragen. Blauw is augustus 2012 tot en met juli 2013.

 

f7_8e

 

Of het nu om het totaal gaat of om de eerste aanvragen in de EU, de stijging is evident. Alle maanden geven hogere cijfers. In de laatste maand zien we een stijging van totaal van 27 naar 38 duizend; dat zijn er 11.000 meer, bij eerste aanvragen is de stijging in de maand juli van 24 naar 33.000, 9.000 meer.

Nederland geeft in de rechter figuur geeft een wat grilliger beeld. Niet van alle maanden van de afgelopen periode (oranje) zijn de aantallen hoger dan een jaar eerder. Het is wel duidelijk dat dit jaar de aantallen duidelijk hoger zijn dan een jaar eerder. Was in juli 2012 het totaal aantal aanvragen 970, in juli 2012 was dat gestegen naar 1.430. Het aantal mensen steeg van 710 naar 1.180.

Stijging in Nederland weer veel minder sterk

Het verschil tussen de EU, de EU zonder Nederland en Nederland in de twee periodes in een tabel:

 

t1f

 

Dit zijn toch opmerkelijke cijfers. Eerst het totaal aantal aanvragen: In de totale EU een stijging met 88.000 formulieren naar 395.000, oftewel 28 procent tussen augustus 2011 tot en met juli 2012 en een jaar later. In Nederland steeg het aantal met slechts 1.300, negen procent.

Kijken we naar het aantal eerste aanvragen, mensen die hierheen komen dus, dan is de stijging 27 procent bij de EU, doch maar 16 procent bij Nederland. De stijging in Nederland was dus veel minder!

Fors gedaald

Dat rare verschil tussen formulieren en mensen zien we in de laatste twee blokken. In de eerste periode was dat verschil bij de EU 36.000 (13 procent), maar bij Nederland was dat drieënhalfduizend, 35 procent! In de afgelopen periode was het verschil bij de EU 51.000, maar het percentage bleef met 13 procent gelijk. Bij Nederland was het cijfer fors gedaald naar 27 procent. Een flink verschil dus met periode 1.

Welk cijfer neem je dus als je het hebt over asielzoekers die ‘naar ons land komen’? Het totaal of alleen eerste aanvragen? Als je totaal neemt voor Nederland dan is het aantal asielzoekers gestegen met 9 procent. Als je eerste aanvragen neemt dan is het 16 procent, maar welk getal je ook neemt, de stijging is groter in de EU dan in Nederland.

Stijging in percentages

Ik heb nog een figuur gemaakt die de stijging van de eerste zeven maanden van dit jaar ten opzichte van een jaar eerder in percentages weergeeft.

 

f9e

 

Slechts in twee van de eerste zeven maanden van dit jaar is de stijging in Nederland hoger dan die in de totale EU, maar de stijging in juli bestaat voornamelijk uit formulieren.

Makkelijker om in Nederland asiel te krijgen?

Er is sprake van een duidelijke toename van het aantal asielzoekers het afgelopen jaar. Maar, en dat lees je nergens, In Nederland komt dat door een aanvankelijke gigantische daling na de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet door de PvdA in 2001. Daardoor kan Job Cohen – voorlopig – tot koning van de beperking van de asielmigratie kan worden gekroond.

Die sterke daling, ook ten opzichte van de rest van de EU, is iets dat vrijwel nergens genoemd wordt. Wat je ook nergens leest, is dat de stijging in de EU in de afgelopen tijd zelfs groter was dan in Nederland en dat brengt mij bij het punt van Fritsma dat het veel makkelijker is om in Nederland een asielvergunning te krijgen dan in andere landen.

Als dat zo is, waarom komen ze dan niet naar ons land in plaats van naar de ons omringende landen? In plaats daarvan zien wij sinds 2002 minstens een halvering van het aantal dat naar ons land komt ten opzichte van de rest van de EU. Dat lijkt meer op een implosie dan een explosie. Zelfs in de eerste zeven maanden van dit jaar was de stijging in de EU groter dan die in Nederland. Die asielzoekers, meneer Fritsma, die zijn toch niet gek?

Geld belangrijker dan leed

Een aantal asielzoekers van 300.000 klinkt veel, maar de EU telt een half miljard inwoners. 300.000 is dan 0,06 procent en die krijgen echt niet allemaal een verblijfsvergunning.

Wat mij ook stoort in het ‘debat’ in de Tweede Kamer en daarbuiten, is dat partijen zich drukker lijken te maken om het geld dan om het leed van bijvoorbeeld de Syrische asielzoekers. Die verharding vind ik nog het meest kwalijk.

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit artikel is eerder gepubliceerd op zijn website en u kunt hem volgen op Twitter.

Fact-check, Flip van Dyke, 16.11.2013 @ 10:47

[Home]
 

7 Reacties

op 16 11 2013 at 15:29 schreef MNb:

Sinds wanneer bekreunen PVVers zich om zoiets als harde cijfers?

op 16 11 2013 at 18:34 schreef dewanand:

Ref. Citaat:
‘300.000 is dan 0,06 procent en die krijgen echt niet allemaal een verblijfsvergunning.’

Namaste Flip van Dyke,

Leuke berekening, 0,06 procent he, maar je vergeet de Janmaat mantra 1, ‘Vol is Vol’, de hollandse emmer is al volgepoept door de buitenlanders, sorry er kan geen enkele zwarte schijter bij, aub retourtje kopen naar de primitieve biotoop waar je vandaan komt.

Punt is gewoon van dat deze asielzoekers er extra bij komen, bovenop al die andere migranten van niet westerse en niet blank/arische afkomst, dus het is echt te veel. Zie eens mijn oude vreemdelingenhaat grafiekje en story.

WEBpublication BOOK WART0141 / EPAGE 31 of 92
Een Dynamisch Vreemdelingenbeleid
Hindu nazism (Hindoe nazisme)
2.0. Breinfase 2:
Oplossen van de oplossingen
2.5. De vreemdelingenhaat grafiek

http://www.dewanand.com/dynamisch31.htm

Gisteren nog merkte ik dat hindoestanen de inheemse blanken toch hartgrondig haten en ik protesteerde gewoon. Wat zeik je hier als je blanken haat man, rot aub dan op naar je zwarte indiase slums he koelie aapjes om het hier rein te houden.

Wieroe, als radicale hindoe kat wil snel een goedkope etnische zuivering.

dewanand en Wieroe

op 17 11 2013 at 11:20 schreef MarcodeB:

Uitstekend stuk!

op 17 11 2013 at 16:29 schreef Flip van Dyke:

@MNb Ze roepen anders zelf om het hardst dat ze met harde cijfers komen.

@dewanand Wilders roept ‘massa-immigratie’. Waarom vertelt hij dan niet hoeveel het er echt zijn? Waarom liegt hij, en zijn witte knechtjes zoals Joost Niemoller, dan voortdurend?

@Marco Dank.

op 18 11 2013 at 19:36 schreef David:

Flip deelt harde pepernoten uit aan de PVV. Kraak ze jongens!!!!

Bedankje is er niet bij denk ik.

op 19 11 2013 at 00:10 schreef MNb:

“Waarom liegt hij?”
Ten eerste beantwoord je daarmee je eigen opmerking “ze roepen …”. Ten tweede omdat het electoraal gewin oplevert. Het was in 2000 bepaald niet moeilijk te voorspellen dat iemand als Wilders in dit politieke gat zou springen.
Begrijp me goed – het is lovenswaardig dat je de leugens van Wilders aan de kaak stelt. Alleen kan ik onmogelijk verbaasd zijn en mogen we niet verwachten dat PVVers er zich ook maar iets van zullen aantrekken.

op 21 11 2013 at 03:49 schreef Katsu:

Ik heb met je te doen als je als politiek asiel wil aanvragen in Nederland. Nog meer heb ik me je te doen als het je verleend wordt. Je zal de hele dag, iedere maand, jaar in jaar uit gezeik over asielzoekers moeten aanhoren. Dat normale mensen daarom vrijwillig afstand doen van hun warme nest genaamd vaderland, en emigreren dat kan Flipje in z’n cijfers niet ontdekken. Deze week heb ik waanzinnig artikel gelezen in de NY Times over bootvluchtelingen onderweg naar het beloofde land: Austalie. Waar ze eerst 8 jaar worden opgesloten worden in soort Guantanmo Bay’s, om hun procedure af te wachten. Niet in Australie zelf maar op Papoea Nieuw Guinea en eilandje Republiek Mauro. Wie dan nog niet vrijwillig is teruggekeerd naar land van herkomst, of zelfmoord heeft gepleegd, is dermate psychisch wrakhout geworden dat ze bijna allemaal asiel verleend wordt. Ik denk dat de NL’se situatie daar niet veel van afwijkt, al wordt je nog net niet in extra streng beveiligde gevangenissen gestopt. Dat alles voor de koele kutcijfers. Als je dat allemaal precies wil weten, lees zelf maar: http://www.nytimes.com/2013/11/17/magazine/the-impossible-refugee-boat-lift-to-christmas-island.html?_r=2&

kortom, wie wil er nu in NL blijven wonen als je bekend bent met de situatie. Heb je een leefbaar land nodig om asiel aan te vragen, kom niet naar Nederland, het is de hel op aarde. Flip bewijst met zijn cijfers dat de ontmoedigings strategie van de PVV/VVD/PVDA werkt. Ik schaam me diep voor Nederland, al wordt dat in het buitenland nog niet goed begrepen door mensen die er nooit geweest zijn, of een visum hebben proberen aan te vragen voor prive of zakendoeleinden. Ik ben trouwens ook bootvluchteling, welk land denk je ben ik ontvlucht?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS