Home » Archief » Feitenroepers


[04.02.2014]

Feitenroepers

Peter Breedveld

zoe17
Foto: Zo’é

‘Feiten eisen is mooi, maar als het gaat om kindermisbruik krijg ik daar altijd een beetje jeuk van’, schrijft Nadia Ezzeroili in de eerbare Groene Amsterdammer. Het gaat over Woody Allen, die er door de dochter van zijn voormalige geliefde Mia Farrow, Dylan Farrow, van wordt beschuldigd haar op zevenjarige leeftijd te hebben misbruikt. Een Woody Allen-kenner zet daar op The Daily Beast een aantal feiten tegenover, die het vuur van verontwaardiging tenminste iets zouden moeten temperen. Zo is er een uitgebreid politie-onderzoek geweest, dat zes maanden heeft geduurd, omdat Mia Farrow de beschuldigingen al uitte toen zij en Allen uit elkaar gingen. Dat onderzoek heeft niets opgeleverd dat erop duidt dat Allen Farrows dochter heeft misbruikt.

Irrelevant geneuzel

Maar daar krijgt Ezzeroili dus jeuk van. Ze heeft afgelopen zomer Allens laatste film gezien, Blue Jasmine, en daar snapte ze niks van en nu moeten Allens ballen eraf en dat de politie indertijd niks tegen Allen heeft gevonden, is voor haar ‘irrelevant geneuzel’. Nou ja, ze noemt dat onderzoek niet in haar stuk, Ezzeroili vindt het veel belangrijker dat de schrijver op The Daily Beast ook opmerkt dat Allen zijn brieven nog steeds op een oude typemachine schrijft. Iemand die jeuk krijgt van feiten, ziet er uiteraard geen been in die te verdraaien of weg te moffelen.

Dit zou allemaal zo erg niet zijn, als Ezzeroili de enige was die zonder een greintje bewijs iemands ballen wil zien rollen omdat ‘in het geval van kindermisbruik het bestaan van dat harde bewijs nou eenmaal zeldzaam is’.

Blinde woede

Nope, een zekere Aaron Brady beredeneert op Helleriaanse wijze dat het moreel verwerpelijk is om te zeggen dat Allen onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen, omdat je daarmee impliceert dat Dylan Farrow liegt en dus het principe schendt volgens welk zij onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen.

Ergo: Allen is schuldig totdat het tegendeel van Farrows onschuld is bewezen en dat, lieve mensen, vind ik het angstaanjagendste dat ik de laatste tijd heb gehoord.

Wat het allemaal nog griezeliger maakt, is de koelbloedig beredenerende wijze waarop Brady ons zijn complete waanzin voorschotelt. Ezzeroili maakt in haar blinde woede tenminste nog een zootje van haar zinnen, die je als dronken schaatsers steeds op hun reet ziet vallen. Brady’s proza blaakt van het zelfvertrouwen, waardoor je bijna zou gaan geloven dat het inderdaad onontkoombaar is dat Allen de zevenjarige Farrow heeft verkracht omdat ‘we are in the midst of an ongoing, quiet epidemic of sexual violence, now as always. We are not in the midst of an epidemic of false rape charges‘.

Razende harpijen

Ik heb deze stukken niet zelf opgezocht, ik krijg ze gepresenteerd op Twitter, waar links naar deze en soortgelijke stukken voorbijschieten als razende harpijen, en waar mensen die weigeren zich te laten meeslepen door de bloeddorst van degenen die Allens ballen op een schaal willen, worden ingedeeld bij de vertegenwoordigers van de ‘rape-culture‘ of, mogelijk nog erger, de fans van Woody Allens films.

En zo zie je mensen, van wie je twee weken geleden nog dacht dat ze redelijk en beschaafd waren, veranderen in hysterische heksenjagers die jeuk krijgen van feiten en redeneren dat iemand wel schuldig moet zijn, omdat hij niet onschuldig kán zijn.

Verkrachtingscultuur

Ik ben de laatste om seksueel geweld tegen vrouwen te bagatelliseren, ik ken de cijfers. Maar jaarlijks worden alleen in Nederland al tientallen mannen onterecht vervolgd voor misbruik van hun kinderen en ook dat is ernstig.

Ik ben als man zeer kwetsbaar voor beschuldigingen van misbruik en seksueel geweld en alleen al daarom hecht ik aan de principes van onze rechtsstaat, en dat wilde ik graag blijven doen zonder te worden uitgescholden voor een vertegenwoordiger van een verkrachtingscultuur.

Troebel water

Tekenend vind ik dat Ezzeroili de mensen, die tot haar grote ergernis aan feiten hechten, uitscheldt voor ‘feitenroepers’. Dat is een (naar ik aanneem onbedoelde) verwijzing naar Joost Niemöller, die degenen die zijn pseudowetenschappelijke rassentheorieën niet lusten, uitscheldt voor ‘racismeroepers’. Ezzeroili zou zich als zelfbenoemde ‘feministe van kleur‘ moeten realiseren dat ze met haar minachting voor feiten in hetzelfde troebele water zwemt als deze getormenteerde rioolbewoner.

Als alle lezers van Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland, nou maandelijks twee euro zouden storten, zouden de makers van deze website volkomen autonoom zijn! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Peter Breedveld, 04.02.2014 @ 21:41

[Home]
 

39 Reacties

op 04 02 2014 at 22:06 schreef mango:

Wat akelig goed weer

op 04 02 2014 at 22:13 schreef mango:

Dit is misschien nog een relevante toevoeging

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/03/woody-allen-dylan-farrow-abuse-allegations

op 05 02 2014 at 08:51 schreef edo:

De film jagten gaat over de gevolgen van deze denkwijze.

op 05 02 2014 at 09:28 schreef Michael Schaap:

Eens!

op 05 02 2014 at 11:52 schreef wiske:

De kletscultuur stabiliseert zich rond het afvoerputje
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/27/justin-sacco-online-vigilantism_n_4505452.html?utm_hp_ref=women&ir=Women
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/05/texas-couple-kellers-released-prison-satanic-abuse
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712257/
Wat telt zijn de ‘verkoopcijfers’ of ‘hits’ en hierin is elke mening even waar totdat de meeste meningen méér waar zijn.

op 05 02 2014 at 12:42 schreef Pyt van der Galiën:

Afgelopen nacht kreeg ook Stephen King de wind van voren op Twitter.

Verder ben ik het inhoudelijk eens met dit artikel. Je bent onschuldig totdat je schuld door een onafhankelijke rechter is vastgesteld. Aan de hand van – jawel – feiten. Wanneer je daar uitzonderingen op gaat maken, is dat het begin van het einde. Burgerrechten gelden voor iedereen, inclusief vermeende pedo’s.

op 05 02 2014 at 12:58 schreef Natasha Gerson:

Tjonge zeg, gooi alles effe op een hoop: Wraakaangiftes door exen, de controverse rond ‘hervonden herinneringen’, belangen, enz. Ik kan me goed vinden in het stuk EN punt van Nadia Ezzeroili. Okee, dat zij de film van Allen niks aan vond en ook niet snapte is misschien een beetje een zwaktebod, maar de rest zeker niet. Met haar zet ik ook vraagtekens bij de verdediging van Robert Weir zoals zij schrijft ” gretig rondgetwitterd als hét genuanceerde antwoord”. Want behalve hernieuwde poging tot karaktermoord op Farrow via allerlei weetjes die niet ter zake doen en die de media verkeerd weergegeven zijn, zeggen die helemaal niets over de kwestie zelf. De voorstelling door Weir van de aanvankelijk niet reagerende Allen, als niet bij machte zich te verdedigen want een complete Hansje in Bessenland qua internet slaat zelfs helemaal nergens op en is inmiddels ook al achterhaald. En waar verdedigt Allen zich mee: Met dat hij destijds ‘ vrijgesproken’ (exonerated) zou zijn van alle blaam. Maar dat is niet zo: Zoals zoveel aangiften van seksueel misbruik is deze uiteindelijk niet doorgezet wegens onhaalbaarheid van bewijsvorming versus onevenredige belasting op de aangeefster (Dylan Farrow).
Dat betekent NIET dat bewezen zou zijn dat het verhaal niet waar zou zijn. De twee worden stelselmatig door elkaar gehaald. Maar destijds was het hele beleid voor dit soort aangiftes gericht op de realisatie van juridische onhaalbaarheid versus slachtofferbelasting, men kon er beter proberen met therapie uit te komen (zie organisaties als the Giaretto Institute en People United, in Nederland CLAS). Dan valse beschuldigingen door exen. DAT, en niet de incidentie van seksueel misbruik is een hype. Er wordt in de beschouwing constant gedaan alsof (even goed lezen mensen) vervolging na valse aangiftes door exen (in voogdijkwesties, uit rancune) schering en inslag is. Maar dat is helemaal niet zo. Het gebeurt wel, jazeker, en best vaak, dat dergelijke beschuldigingen geuit worden. Maar die komen juridisch zelden erg ver, JUIST als die pas gedaan worden als er andere belangen meespelen. Belangen (van Farrow) vormen de hoofdmoot in de verdediging van Allen door RW. Maar wat te denken van diens eigen belangen? In 2011 voltooide hij een langdurige biografische documentaire over Allen, die hij nog aan heel wat landen en zenders te slijten heeft. Dat lijkt me geen gering belang.

op 05 02 2014 at 13:07 schreef Peter:

Okee, dat zij de film van Allen niks aan vond en ook niet snapte is misschien een beetje een zwaktebod, maar de rest zeker niet.

Echt niet? Dat ze zegt “Fuck de feiten”, vind je geen zwaktebod? Want dat is waar ik nachtmerries van krijg. Ik heb echt liever dat een verkrachter vrijgesproken wordt wegens gebrek aan bewijs dan dat een onschuldig man wordt veroordeeld omdat het nou eenmaal moeilijk te bewijzen is dat-ie het heeft gedaan en hij móet het wel hebben gedaan want die laatste film van hem was ontzettend kut.

op 05 02 2014 at 13:13 schreef Natasha Gerson:

Wat is de ratio eigenlijk werkelijk (uit onderzoekscijfers) van werkelijk ‘ valse’ aangiftes (feiten kunnen niet zo zijn zoals gepresenteerd, de aangeefster geeft toe dat eea verzonnen is, men denkt dat de aangeefster het zelf gelooft maar er is sprake van sociale of therapeutische druk) in de meest vatbare categorieen daarvoor, overeenkomstig met Dylan Farrow, namelijk jonge meisjes en verbonden aan moeders met echtscheidingsperikelen met de beschuldigde? Een of de vijf maximaal. De rest kan of niet bewezen worden wel of niet of is gewoon bewijsbaar of aan bewijsbaar grenzend aannemelijk. Dat iemand twee decennia met een consequente verklaring volhoudt misbruikt te zijn pleit eerder voor het waarheidsgehalte dan niet. Alleen: Daar worden volgehouden herinneringen in de publieke beleving verward en op een hoop gegooid met ‘ hervonden herinneringen’ – de hype van misbruik dat ‘ weggedissocieerd’ zou zijn geraakt en zo bekend geworden vanwege hypes als satanisch misbruik, hypnose, programmering en meer zulks.

op 05 02 2014 at 13:21 schreef Natasha Gerson:

Maar dat een rancuneuze moeder haar kind kan overtuigen dat ze misbruikt is en haar daar zelfs de details voor aanreiken waardoor langdurige pseudoherinneringen ontstaan is een onaannemelijk scenario, en de nu ineens breed aangedragen mening dat dit ook op grote schaal voorkomt en dit op grote schaal mannen ingezet wordt als mannenhaatvehikel en zelfs in het grootste gedeelte van de gevallen zo zou zijn wordt door helemaalprecies niets gestaafd. Dan het ‘ fuck de feiten’. Fuck de feiten is precies wat er op grote schaal, universeel gebeurd in seksueel misbruikzaken. ‘ Het is niet te bewijzen dus niet waar’ is al een feitfuck. Feit: Seksueel misbruik hoeft niet synoniem te zijn aan verkrachting in juridische zin: Penis dringt binnen in lichaamsholte. Is dat meestal niet. Ook Weir haalt de twee door elkaar. Feit: Verkrachting (zelfs die dat ook juridisch gezien is) is (zeker na al korte tijd) nauwelijks aan te tonen, of het moet tamelijk gewelddadige anale verkrachting van een jong kind zijn.

op 05 02 2014 at 13:29 schreef Natasha Gerson:

Feit: Zaken van seksueel misbruik hebben in de overgrote gevallen maar twee kansen van slagen: Bij gevallen van heterdaad of fysieke bewijslast (zelden het geval) OF als een dader onder ogen ziet dat hij iets zeer laakbaars heeft gedaan en bekent. In nagenoeg alle andere gevallen blijft eea onvervolgbaar. Daarom wordt al vele jaren ingezet op het bekennen van de dader. Helaas brengt dit met zich mee dat de notie onstaan is dat mensen die altijd stug blijven volhouden onschuldig te zijn, dat ook zijn. Maar als het zo is dat vrouwen zichzelf of elkaar zouden kunnen wijsmaken dat ze misbruikt zijn, kan een dader zichzelf ook wijsmaken dat hij onschuldig is. Door bvb het misbruik te bagatelliseren, er in zijn beleving iets anders van te maken of het slachtoffer medeschuldig te maken. Er is een categorie dader die nooit zal bekennen en ook niets voor zichzelf verklaart,die gewoon rationeel stug ontkent omdat het hem de beste kansen geeft en de meeste controle. Dat is de egomane sociopaat. Die doet het om te bewijzen dat hij er mee wegkomt. Ik zou Woody Allen niet bij voorbaat uitsluiten van die categorie.

op 05 02 2014 at 13:35 schreef Natasha Gerson:

Het enige dat slachtoffers van seksueel misbruik in het overgrote deel van de gevallen rest is afstand nemen, zich erover heen zetten dat het binnen de rechtsstaat niet mogelijk is om iemand zonder concreet bewijs te veroordelen en te overleven. Dat betekent niet dat ze, omdat het niet mogelijk bleek iemand te vervolgen, dan de rest van hun leven ook hun mond moeten houden of zich anders schuldig maken aan smaad. Of a priori voor leugenaar uitgemaakt. Dat is de zaken omkeren.

op 05 02 2014 at 13:41 schreef Peter:

Ik sluit Woody Allen ook niet bij voorbaat uit van wat dan ook. Maar dat er niet zo vaak een vader ten onrechte van misbruik wordt beschuldigd als wordt beweerd en dat het moeilijk te bewijzen is dat misbruik heeft plaatsgevonden, is een slechte grond om iemand te veroordelen.

Voor mij is het allemaal niet zo ingewikkeld. Of het nou om dieven, om blasfemisten, om moordenaars, verkrachters of fraudeurs gaat: als er geen bewijs is, mag er niet veroordeeld worden. Ook al leven we in een ‘rape apologist society’, ook al stijgt het aantal moorden de pan uit, ook al komen heel veel mannen weg met verkrachting en misbruik, vooral als ze beroemd zijn, ook al heeft die man van The Daily Beast belangen.

Uiteindelijk is dát allemaal irrelevant. Geen bewijs, geen veroordeling. Dat is mijn principe, dat heb ik altijd gehanteerd en ik ben niet van plan om dat nu overboord te gooien, nu een heleboel feministen opeens in GeenStijl veranderen.

op 05 02 2014 at 13:53 schreef Natasha Gerson:

Er mag niet veroordeeld worden in juridische zin, nee. Dat is ook niet gebeurd en dat zal nooit gebeuren. Niet alleen in het geval van Woody Allen, maar van het overgrote gedeelte van dit soort zaken wereldwijd. Wat is het ‘ veroordelen’ dan? Dylan Farrow moet haar mond houden, mag haar verhaal niet doen? We mogen haar verhaal niet geloven, want er is geen bewijs dus mensen die haar wel geloven zijn doorgedraaide feministes die het liefst volksgerichten zouden zien? Want Dylan Farrow geloven is ook ‘ veroordelen’? Ja, daag. En er mag ook niet gezegd worden dat de reacties op haar brief geen hout snijden, nergens op slaan, nietszeggend zijn? Noch Ezzeroili noch ik pleit voor het mensen opsluiten zonder bewijs. We zeggen alleen: Wat zijn nu eigenlijk feiten hierin? In elk geval niet wat Weir aandraagt. De enige feiten zijn: Dylan Farrow houdt vol dat Woody Allen haar misbruikt heeft, en schrijft over de pijn die het haar doet hem gefeteerd te zien en de controverse weggepoetst. En dat Woody Allen ontkent: Volgens hem is er nooit iets onbetamelijks voorgevallen. DAT zijn de enige twee feiten hier. Verder lijkt me je verwijzing naar Niemoller complete projectie jouwerzijds trouwens.

op 05 02 2014 at 13:55 schreef Natasha Gerson:

Ezzeroili had ‘feitenroepers’ (dat ze volgens mij gebruikt als tegenstelling tot ‘schanderoepers’ ) beter kunnen aanduiden als ‘ bewijsroepers’ .

op 05 02 2014 at 14:02 schreef Peter:

Weide draagt wel degelijk feiten aan, en het belangrijkste van die feiten is dat een uitgebreid politieonderzoek niets heeft uitgewezen. Niets, helemaal niets, noppes, nada.

Dat is een feit en verder draagt Weide nog een heleboel feiten aan (de omstandigheden waaronder Allen zich aan Farrow zou hebben vergrepen, bijvoorbeeld) die de boel in een iets anders licht zetten dan gesuggereerd in die brief in The New York Times.

In elk geval voldoende, mijns inziens, om mensen die Allen en Farrow niet kennen, die verder niets weten, die alleen maar een stuk in de krant hebben gelezen, een beetje minder hoog van de toren te doen blazen.

Helaas, niet alleen wordt Allens reputatie nu openlijk besmeurd door mensen die niets weten, ook wordt iedereen, die weigert mee te doen aan het verontwaardigde geloei van de bloeddorstige massa, snoeihard veroordeeld in termen van ‘rape culture apologist’ en dergelijke, zoals vannacht Stephen King overkwam op Twitter.

Je weet helemaal niets, man! En Ezzeroili weet zelfs nog minder. Die is er gewoon trots op dat ze jeuk krijgt van ‘feitenroepers’.

En dáár krijg ik jeuk van en daar zal ik me ook tegen verzetten met alles wat ik heb, zolang als ik leef.

op 05 02 2014 at 14:06 schreef Peter:

En vergeef me, Natasha, ik ga je nu echt vragen je in te houden met je reacties. Ik ben heel streng tegen iedereen wat dat betreft en heb bij jou, omdat ik je dankbaar ben voor bepaalde dingen, een oogje toegeknepen maar alsjeblieft: een reactie tegelijk en dan pas weer als iemand anders heeft gereageerd. Zo hoop ik de discussie afwisselend te houden.

Je mag natuurlijk altijd je betogen als artikel aanbieden, die plaats ik dan als aparte entry.

op 05 02 2014 at 14:18 schreef seije:

@Natasha: Ik moet wel om je grinniken. Ik meen me te herinneren dat jij ergens in de jaren 90 tweemaal een brief hebt geschreven aan de Meppeler Courant. Je had net een boek uit over kraken ofzo, dus de school waar je ooit opzat en ik toen, nodigde je uit om een tentoonstelling te openen met eindexamen tekeningen van toenmalige leerlingen. Daar had je geen zin in, want je vond een bepaalde tekenleraar een lul. Daar had je gelijk in, dat was ie ook. En ik hoopte dat je gelijk had met je verhaal in de krant, dat ie vieze dingen deed met meisjes in het tekenlokaal en de fietsenstalling (en dat je daarom niet zou komen). Want dat ie mooie meisjes betere cijfers gaf was duidelijk, en hij was gewoon een zak. Ik lachte me rot! Zal die eikel leren dacht ik. De week erop stond er helaas een brief van je in diezelfde krant dat je het had verzonnen omdat je gewoon geen zin had om te komen…. En dat soort rancuneuze acties werken er dus aan mee om aangiftes minder serieus te nemen.

op 05 02 2014 at 14:42 schreef Natasha Gerson:

Pardon???

(Eeehhh Peter, mag ik hier wel nog ffe op reageren)

Als je dit soort maffe beweringen doet moet je dat niet anoniem doen. Is dit een soort gedachtenexpiriment van hoe zou jij het vinden als iemand onzin over me beweert?

A) Ik was wel degelijk op die expositie en heb hem ook wel degelijk geopend. Met Zmiv.Als je bij de organisatie betrokken zou zijn, zou je dat ook wel weten cq je herinneren.

B) Naar aanleiding daarvan schreef een tekenleraar (die ik niet beschuldigde van vieze dingen met meisjes, die ik zelfs helemaal niet gehad had op die school) een vreemd stuk over mij, waarin hij een situatie die zich nooit had voorgedaan opdiste en hij de school de eer voor mijn boek liet toekomen. Daar reageerde ik op in de Meppeler krant. Daar reageerde hij weer op en vervolgens ik, en daarna heb ik het naar ik meen uitgepraat.

c) Ik heb nooit aantijgingen gedaan tegen deze leraar over ‘ vieze dingen’ (ik heb wel opmerkingen gemaakt over een andere leraar) en deze al helemaal niet weer ingetrokken en verklaard ‘ deze verzonnen te hebben omdat ik geen zin had te komen’ . Iedereen die mij kent weet dat dat volstrekt out of character voor mij zou zijn.
Wat hoop je te bereiken?

op 05 02 2014 at 16:55 schreef Natasha Gerson:

PS Ik weet al wie je bent Seije. Je was helemaal niet bij de organisatie van die expositie betrokken. Je hebt een jaar een schoolkrant gevuld vol gepest, gesar en onwaarheden en hebt toen je conge gekregen naar ik hoor.

op 05 02 2014 at 17:32 schreef seije:

Het ging inderdaad over verschillende tekenleraren. Die gast die het organiseerde is een super coole dude. Maar over hem had ik het dan ook niet. Dat was niet degene over wie je dingen beweerde.
Ik was zeker niet betrokken bij die organisatie nee, ik zat gewoon jaren later op die school, dat zei ik toch ook?
Sorry dat het zo overdreven duidelijk moet voor je. Nu lijkt me ons muil houden, en terug naar Peter z’n onderwerp.

op 05 02 2014 at 17:36 schreef Thomas E:

Dus Seije is ook al een jokkebrok, die beschadigende fabeltjes de wereld in stuurt. Is-ie na de schoolkrant misschien bij GS terechtgekomen?

op 05 02 2014 at 18:11 schreef edo:

Feit is, niemand behalve Allen en dat meisje en wellicht nog hooguit 3 anderen weten wat er gebeurd is. Mensen daar buiten die ofwel zeggen dat hij het gedaan heeft of dat hij onschuldig is gedragen zich wat dit betreft niet veel minder vreemd dan mensen die met spandoeken bij de rechtbank stonden tijdens de Michael Jackson zaak. Bemoei je er gewoon niet mee zou ik zeggen of ga voor de privé schrijven Max Pam en feministe van kleur.

op 05 02 2014 at 18:31 schreef Karim:

De man trouwde zijn andere adoptie dochter op het moment dat ze 18 werd.

Niemand die mij kan overtuigen dat hij zijn dochtertje niet heeft bespeeld voordat ze officieel volwassen was.

Een viespeuk pur sang. Verder hou ik mijn muil over de feiten….Dit is puur een mening.

op 05 02 2014 at 18:33 schreef Asmodee:

Als we toch jeugdherinneringen gaan delen…

Op mijn protestant-christelijke middelbare school werden twee van mijn docenten ontslagen, die een relatie begonnen met minderjarige (15,16) leerlingen.
Kerels van boven de 40, waarvan een zijn vrouw en kinderen verliet om met zijn nieuwe liefde in Parijs te gaan wonen. De meeste mensen spraken vooral schande over degene die zijn vrouw in de steek liet.
De ander werd meer als een sukkel gezien, “relatietherapie”.

Een echte viezerik was de gymleraar, een dwerg met een jaren ’70 pornobaard en dito bril met bruingetinte glazen. Die ging altijd bij de ‘dames’ controleren of ze wel douchten na afloop van de les…
Op een gegeven moment zagen we alle meisjes in badpak rondlopen. Voorheen was dat wel anders…

Wat meer richting het onderwerp: ik kan me goed voorstellen dat Mia Woodies edele delen -liefst nog kronkelend- op een presenteerblaadje wil hebben.
Ongeacht of de feiten kloppen…

op 05 02 2014 at 18:36 schreef seije:

Bepaald geen jokkebrok, daarom zeg ik ook: ‘ik meen me te herinneren’…Ik vermaakte me gewoon nogal met dat gedoe plots in de krant toen ik 14 was.

op 05 02 2014 at 21:05 schreef Natasha Gerson:

Nou van je hele verhaal klopt geen bal. Ik heb gewoon die expositie geopend en de opmerking in het geheel, totaal zijdelings, over een bepaalde leraar heb ik zeker niet ingetrokken of geschreven dat ik dat ‘ had verzonnen omdat ik geen zin had te komen’ . Mensen herinneren jou als een vervelende, leugenachtige snuiter trouwens. Wat al uit je postings hier blijkt, want je zat in 1996 gewoon op de RSG. Je begon zelfs een schoolkrant.

op 06 02 2014 at 08:44 schreef Jabir:

Ik vind dit ingewikkeld. Kijkend naar de timing van het stuk over Allen en dat het eigenlijk oud nieuws is, ligt het er inderdaad nogal dik bovenop dat we hier eerder met een beschadigingsactie dan een feitenrelaas te maken hebben. Bovendien heeft Mia Farrow al geen contact meer met één van haar kinderen, vanwege haar hersenspoelende gedrag.

Dat rancuneuze exen hun kinderen in de strijd gebruiken is niet uniek. Mijn moeder deed het zelfs, die zogenaamd van mijn vader ging scheiden omdat hij mij zo mishandeld zou hebben. Nou kreeg ik wel eens een klap, maar structurele mishandeling zou ik het niet noemen. Zo’n verhaal wordt herhaald en herhaald, totdat je je herinnering om dat verhaal heen gaat bouwen en het zelf ook gaat geloven. Heeft me zelf jaren gekost om achter me te laten. Loyaliteit speelt ook een rol.

Op mij kwam het stuk van Dylan eerder over als fictie, dan als een feitenrelaas. Vooral dat motief van dat treintje vond ik een tearjerker. In mijn persoonlijke ervaring met slachtoffers van misbruik praten ze er in ieder geval niet zo sappig over.

Zie ook: Tori Amos en Sarah Silverman

op 06 02 2014 at 12:45 schreef Abdel:

Mijn angst(en) Peter zijn jouw angst(en)..

op 06 02 2014 at 14:32 schreef Natasha Gerson:

Ha, daar heb je de crux, Jabir. Het kostte je jaren, schrijf je, maar uiteindelijk wist je je werkelijke herinnering wel degelijk te scheiden van de indoctrinatie van je moeder. Want herinneringen kunnen bij een kind vermengd raken met suggestie en fantasie, uiteindelijk zijn herinneringen iets heel anders. Ik wil je best verduren met een uitzonderlijk sterke persoonlijkheid om eea uit elkaar getrokken te hebben, maar in de praktijk gaat het meestal zo. Er is, in tegenstelling tot wat Weide beweert, geen inconsistenties in het verhaal van Dylan toen en nu. Haar verklaringen zijn altijd eensluidend geweest. Wel heeft ze destijds ‘portiegewijs’ verklaard, wat niet ongebruikelijk is. Weide noemt dit ‘inconsistent’.Mensen die het slachtoffer geweest zijn van indoctrinatie van een ouder tov de andere, zullen daar naar verloop van tijd in nuanceren en dan zelf weer contact zoeken met de geblameerde ouder of op verzoeken daarvan ingaan. Of blijven zitten met de realisatie dat deze onterecht behandeld is door de manipulerende ouder. Truth will out in dat opzicht. Daar is jouw verhaal het bewijs van. Maar wie volhoudt, ongeblust, doet dat niet meer vanuit beinvloeding imho.

op 06 02 2014 at 15:02 schreef seije:

@ Natasha, Ik vind het wel boeiend wat je allemaal hier zegt over me(natuurlijk zat ik in 96 op het RSG dat zei ik toch ook?). Maar ik wil de discussie alhier niet verder vervuilen. Ik zou het op prijs stellen als je me mailt. seijekopjansen@lombok.nl

op 06 02 2014 at 22:12 schreef Jabir:

@Natasha

Dat ze consistent was toont niets aan. Dylan kwam volgens de onderzoekers (die geen belang hebben bij de schuld of onschuld van Allen) vooral “gecoached” over en er zaten verschillende knips in de opnames van haar verklaring.

Dat het me jaren kostte is zeker waar. Jaren die Dylan nog niet had, ze is 27 geloof ik?

op 07 02 2014 at 15:06 schreef Sofia van der Linde:

Die RTL nieuws uitzending komt niet met bewijs dat die andere tientallen aangiftes “vals” zouden zijn. Dat de politie en het OM bepaalde mensen niet gelooft, betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze mensen gelogen hebben. Ik zou graag het onderzoek lezen waar expertisecentrum zich op baseert. Zelfs als die tientallen aangiftes vals zouden zijn dan is dat nog niet zo veel als je dat afzet tegen het totaal aantal aangiftes van seksueel geweld en tegen aangiftes van andere misdrijven.

Sterker nog in deze uitzending wordt gezegd dat het OM niet denkt dat de ex-vrouw liegt maar oprecht gelooft dat haar ex schuldig is. Dan is er sprake van laster. Als je als denkt dat je ex de kinderen heeft misbruikt, dan is het logisch dat jij je kinderen wilt beschermen tegen verder misbruik en je dus geen omgangsregeling wilt.

Ik heb nog geen berichten over de veroordeling van Joyce L. kunnen vinden; alleen berichten dat het OM 3 maanden voorwaardelijk eist. Als zij is vrijgesproken dan gelden voor haar dezelfde maatstaven als voor haar ex en Woody Allen.

op 07 02 2014 at 19:55 schreef Jeroen:

@Sofia

Sorry hoor, maar dat het doen van valse aangiftes van seksueel misbruik al decennia sterk toeneemt is toch echt een onderzocht en uitgebreid aangetoond gegeven. Lees bijvoorbeeld Personality characteristics of falsely accusing parents in custody disputes, over het parental alienation syndrome en wat bekendstaat als violence by proxy, een vrouwelijk specialisme.

RTL hoeft dat helemaal niet aan te tonen. Dergelijke vormen van vrouwelijk geweld via de band van politie/ justitie vinden met de regelmaat van de klok plaats.

op 07 02 2014 at 22:20 schreef Erik Tjallinks:

Deze gevaarlijke waanzin heeft in ons land ook gewoed, en is gelukkig tot staan gebracht door een aantal onware gevallen die de pers hebben gehaald (de NCRV heeft zelfs een uitzending gewijd aan hoe een domineesdochter afschuwelijk zou zijn misbruikt door haar vader en daar nu vreselijk onder leed, op een Waddeneiland werd een politieman beschuldigd enz.) Het bleek dat zelfs RIAGG’s, vooral die van Amersfoort, jonge vrouwen in de problemen suggereerden via “verborgen herinneringen”, dat ze misbruikt waren met incest. Ouders konden geen kant op wegens het beroepsgeheim van deze therapeuten. Kort en goed: de politie heeft nu duidelijke instructies om dit soort beschuldigingen eerst terdege te onderzoeken alvorens een aangifte in behandeling te nemen. In de jaren 80 en 90 hoefde je als dochter maar te piepen en de vader kon mee naar het bureau.

op 08 02 2014 at 03:31 schreef Asmodee:

http://www.nytimes.com/2014/02/09/opinion/sunday/woody-allen-speaks-out.html
Een verse repliek van de beschuldigde.

op 08 02 2014 at 11:52 schreef Wel van Belang:

Toevallig nu (8 feb, 11:50) op Radio 2 (terugluisteren kan), over kindergeheugen en vervorming daarvan. De grens van een bepaalde transitie van geheugensoorten ligt bij ongeveer 7 jaar, net de leeftijd waar het bij het beweerde misbruik over ging.

Het zou goed als met name Natasha Gerson wat meer kennis nam van wat er wetenschappelijk al bekend is over deze zaken.

op 08 02 2014 at 21:11 schreef Thomas E:

De uitzending toevallig ook gehoord. Rond de 7-jarige leeftijd worden de herinneringen ’talig’. Van zuivere, onberedeneerde impressies worden het beredeneerde herinneringen – met het risico van vervormingen. Daarnaast geeft iedere keer dat een herinnering opnieuw opgediept en verteld wordt een stukje verlies van de authenticiteit. Het waarheidsgehalte wordt minder.

op 09 02 2014 at 04:28 schreef Jabir:

De broer van Dylan bemoeit zich er ook mee:

“My mother drummed it into me to hate my father for tearing apart the family and sexually molesting my sister,” Moses, 36, said to People. “And I hated him for her for years. I see now that this was a vengeful way to pay him back for falling in love with Soon-Yi.”

en

From an early age, my mother demanded obedience and I was often hit as a child,” he said. “She went into unbridled rages if we angered her, which was intimidating at the very least and often horrifying, leaving us not knowing what she would do.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS