Home » Archief » Geloven


[10.04.2012]

Geloven

Peter Breedveld

Zoals andere mensen elk Paasfeest naar de Mattheüs Passion gaan luisteren, zo kijk ik jaarlijks naar Martin Scorseses ontroerende film The Last Temptation of Christ. Die bracht indertijd de christenextremisten het schuim op de lippen, terwijl het één van de krachtigste, integerste films over Jezus is die ik ooit zag. The Last Temptation gaat over een man die, verscheurd door angst en twijfel, tot het uiterste gaat voor zijn geloof. Fantastische hoofdrol van een zeer intense Willem Dafoe.

Elk jaar zegt de film me weer iets anders. Deze keer werd ik getroffen door de scène waarin Jezus de hoer Maria Magdalena meebrengt naar een bruiloft (de beroemde bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn verandert). Eén van de andere gasten protesteert dat het tegen de wet is om een onreine vrouw mee naar een bruiloft te nemen. “Dan is de wet tegen mijn hart”, briest Jezus.

In de evangeliën trotseert Jezus voortdurend ‘de wet’, waarmee de oude joodse wetten van Mozes worden bedoeld. Hij geneest zieken op de Sabbath, slaat geldwisselaars en handelaars de tempel uit en minacht openlijk de joodse geestelijken die hem daarvoor kapittelen, en die hij ‘addergebroed’ noemt – wat niet minder grof is dan Theo van Goghs ‘geiteneukers’. Jezus had niks met de wet. Zijn geloof in God ging boven alles.

Ik moest natuurlijk denken aan de politici en intelligentsia die de afgelopen weken hamerden op De Wet, toen het ging om het uitzetten van twee vluchtelingen, Mauro Manuel en Rafiq Naibzay. Ook bij het gunnen van stageplekken aan vluchtelingen werd de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher met het wetboek om de oren geslagen door minister Henk Kamp. “Het is de wet! Wil jij echt een uitspraak van de rechter naast je neerleggen?!”

Burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden, die haar politieke nek uitsteekt voor de Afghaanse vluchteling Rafiq Naibzay, beroept zich ook op de wet: als zij de politie laat meewerken aan de uitzetting van Naibzay, is de openbare orde in het geding. Dat is waarschijnlijk de verstandigste benadering, maar wat zou het mooi zijn als bestuurders tegen Gerd Leers zouden zeggen: “Dan is de wet tegen mijn hart!”

Er is vaak veel verontwaardiging als moslims te kennen geven dat voor hen de islamitische wet boven de aardse, door mensen gemaakte wetten gaat. Christenen en joden worden wat dat betreft minder op hun nek gezeten, al gaan zij ook niet altijd vrijuit, zoals bijvoorbeeld in het geval van de weigerambtenaren.

Gelovigen wordt vaak op een neerbuigende manier irrationaliteit verweten, maar de wetboek-fetisjisten leggen zelf net zo’n blind, irrationeel vertrouwen in de wet aan de dag als moslims en christenen in hun heilige geschriften. Alsof de makers van de wet zich niet kunnen vergissen. Alsof we de afgelopen jaren niet hebben gezien hoe onze volksvertegenwoordigers wetten indienen en aannemen die op niets anders zijn gebaseerd dan op hetzerige Telegraafberichten.

Ergens is het wel grappig dat de islamofoben, die zo paniekerig doen over moslims, die de wil van God boven de wet stellen, door middel van Anders Breivik tot de realisatie zijn gekomen dat ze zich inderdaad soms moeten verzetten tegen de wet. Dat de wet zelfs een onmiddellijk gevaar kan vormen voor alles wat ze als heilig beschouwen.

En ze hebben gelijk. Stel dat je echt gelooft dat de islam bezig is de vrije wereld, jouw wereld, te bedreigen. En dat de gevestigde orde – uit naïviteit – de islam daarbij helpt. Wat staat je dan anders te doen dan je daartegen met alle middelen te verzetten?

Verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog gingen tegen de wet in. Veel van hen waren gereformeerd, en werden verstoten door hun geloofsgenoten, die juist vonden dat je je te schikken had naar het gezag, dat een mandaat van God had. De leiders van de Franse Revolutie trotseerden de wet – moet je voorstellen hoe moeilijk ze het moeten hebben gehad, verstoten door vrienden en familie, aanvankelijk ook door de publieke opinie. Boeven, terroristen waren het. Er kleeft enorm veel bloed aan hun handen.

En toch hebben wij onze manier van leven aan hen te danken. Dankzij die wetteloze moordenaars kunnen wij nu vluchtelingen uitzetten en vreemdelingen vervolgen, een vader bij zijn gezin weghalen, mensen in de kou laten creperen. Met de wet in de hand. Onze democratische wet.

Peter Breedveld, 10.04.2012 @ 07:24

[Home]
 

47 Reacties

op 10 04 2012 at 07:47 schreef Khadijah:

Heftig, confronterend stuk, helemaal mee eens.

op 10 04 2012 at 08:30 schreef Aldert Hazenberg:

Goed opgebouwd, maar je afsluiting is uitermate sterk. Een prachtig stuk!
Dank

op 10 04 2012 at 08:32 schreef Rode Kate:

Het is ten enen male onjuist om Jezus hier als argument aan te voeren.
Dat kan alleen met een film, door mensen bedacht….. maar dus niet met de echte Jezus.
Die had NIETS tegen de wet.
Die was juist gekomen om de wet uit te leggen en helemaal te vervullen (dat is gehoorzamen)en Hij zegt duidelijk genoeg voor wie het zien en begrijpen wil, dat er zolang de aarde bestaat geen tittel of iota van de wet opgeheven zal worden ( door God… de Wetgever) en dat iemand, die dat wél doet en die andere mensen op die manier voorlicht, zéér klein zal heten in het Koninkrijk der hemelen.
Waarom had Jezus niets tegen de wet?
Omdat Hij dus wél begreep, dat de wet in feite neerkomt op liefde en vrijheid in de praktijk…. en NIET op beknibbeling en dwang ( zoals oppervlakkige mensen weleens geneigd zijn te denken).
Beknibbeling en dwang ontstaan juist onmiddellijk overal waar en zodra mensen de Wet van God loslaten en het beter menen te weten.
Denk alleen al aan de ‘enorme vrijheid'(..) die indertijd in de landen achter het zogenaamde IJzeren Gordijn heerste… en denk aan de ‘vrijheden’ in door alle door links en de islam én indertijd door nazi’s geregeerde landen.
Allemaal systemen di

op 10 04 2012 at 09:18 schreef Molovich:

Mooi stuk. Het legt ook een groot probleem bloot: het hart is een bijzonder particulier dingetje. Het is mooi om je hart te volgen en om wetten te tarten wanneer die tegen je hart zijn, maar het gaat toch wringen als je daarmee andere mensen lastigvalt. Zie de fanatieke islamofoben. Zie de fanatieke islamieten. Zie de fanatieke anti-abortuslobbyisten. En zie, inderdaad, de fanatieke wetsdienaren. Het gaat mis als het hart te fanatiek is.

Ik was destijds ook zeer onder de indruk van The Last Temptation of Christ. Vooral van Judas kan ik me herinneren, de enige van Jezus’ vrienden die zijn nek uitstak om zijn leider op het rechte pad te houden. Het verraad was een offer. Niet alleen nodig om Gods Grote Plannetjes ten uitvoer te brengen, maar vooral ook om weer aan Jezus duidelijk te maken waar het allemaal om te doen was. Zo heb ik het in ieder geval onthouden.

op 10 04 2012 at 09:33 schreef betwister:

Op zich is goed te beseffen dat de huidige wetten een door mensen vastgesteld zijn, en niet noodzakelijk rechtvaardig zijn.

Dat verklaart dat wetten soms veranderen (legalisatie van abortus, legalisatie van euthanasie).

Het boycotten/saboteren van wetten gebeurt ook op grote schaal, en wordt soms zelfs door overheden gedaan.
Ik denk dat elke politie-agent dagelijks overtredingen ziet waarvoor hij/zij geen bekeuring uitschrijft.
En het “gedoogbeleid” m.b.t. koffie-shops houdt ook in dat bestaande wetten niet gehandhaafd worden.

Ook ik ben ontevreden over bepaalde wetten, ik zou bijvoorbeeld zo snel mogelijk statiegeld op batterijen in willen voeren.
Hoewel ik denk dat dit op den duur levens spaart (roestende batterijen zijn giftig), zal ik hiervoor niet iemand vermoorden.
Dat is omdat ik denk dat wetten die in overleg aangenomen worden, beter werken.
Maar ik denk dan ook niet dat iedereen naief is.

op 10 04 2012 at 09:46 schreef betwister:

Overigens lijkt het erop dat sommige politici de huidige wetten ook niet willen respecteren.

Dat geldt als minister Kamp illegalen geen stage wil laten lopen (in strijd met het recht op onderwijs), en voor het beperken van de beroepsmogelijkheden voor asielzoekers (in strijd met Europees recht).

Dat de wet alleen toegepast wordt voor het eigenbelang, en anders geschonden, doet denken aan Rusland, de Oekraïne, en president Berlusconi.

Overigens denk ik dat Breivik niet strijdt voor de vrijheid van wie dan ook, maar alleen uit frustratie handelt.

(En ik denk dat Wilders ook niet strijdt voor de vrijheid, als hij elk internationaal verdrag dat hem niet bevalt, op wil zeggen.)

op 10 04 2012 at 09:56 schreef gronk:

Verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog gingen tegen de wet in.

Maar dat waren de nazi’s! Daar moest je wel tegen zijn, ook al stond dat niet in de wet!

op 10 04 2012 at 10:27 schreef Sasha Berkman:

Het citaat van Herbert Marcuse wat je op de voorpagina hebt staan dekt de lading volkomen.

op 10 04 2012 at 11:06 schreef Ralph van der Geest:

Goed stuk. Wetten die immoreel zijn hoef je niet te gehoorzamen. Sterker nog: die mág je niet eens gehoorzamen, dan heb je de morele plicht die actief tegen te werken.

op 10 04 2012 at 11:14 schreef You On A Gin:

Boeiende beschouwing. Hoe weet men in zijn ‘recht’ te staan om de wet (ernstig) te overtreden? Hoe wisten de instigators van de Franse Revolutie dat ze moesten doen wat ze deden? Omdat ze onrecht om zich heen zagen? Volgden zij ook hun hart?

Over die meneer Naibzay – het lijkt onderhand een prestigekwestie geworden. Als ze hem blijkbaar zo ontzettend graag willen uitzetten, hoop ik dat ze toch wel even hard maken dat hij inderdaad ‘fout’ is geweest. En het sleept maar voort, en ondertussen dat gezin in de piepzak. Belachelijk. Jammer dat hij geen dochter heeft die met een prins van ons is getrouwd. In zo’n geval schijnt het niet zo uit te maken wat je allemaal geflikt hebt.

Tot slot: inderdaad, de Mattheüs Passion. Dit jaar gezien door The Bach Choir & Orchestra of The Netherlands o.l.v. Pieter Jan Leusink. Die film wil ik ook nog wel eens zien. Willem Dafoe is echt goed.

op 10 04 2012 at 12:00 schreef Sasha Berkman:

http://www.vrijebond.nl/waar-recht-onrecht-is-is-verzet-een-plicht-en-wanneer-is-recht-onrecht/

op 10 04 2012 at 12:13 schreef Pyt van der Galiën:

@Gin

De film staat in zijn geheel op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=k74S7fInXKY. Duizend keer beter dan die sadomasochistische snuff-movie van Mel Gibson.

op 10 04 2012 at 15:02 schreef babs:

Ik zag Agora, terwijl het geluid van de band van de processie van de kerk uit de buurt door het open raam goed te horen was. Dat was wel mooi, want Agora is de meest anti-Christelijke film die ik ooit heb gezien. Je krijgt er echt begrip voor dat Romeinen Christenen voor de leeuwen hebben gegooid.

Maar mooi is het wel, te leven in een vrij land. Een goede anti-Christelijke film op openbare TV op paasavond, tegelijkertijd processies op de openbare weg.

op 10 04 2012 at 15:22 schreef Thomas E:

Leuk, prikkelend stuk!
Maar over het volgen van je hart gesproken: goddank is ons rechtssysteem niet beperkt tot rigide wetten. We hebben rechters die, geïnspireerd door bevlogen advokaten, tot barmhartige vonnissen en arresten kunnen komen. We hebben gedoogconstructies en burgelijke ongehoorzaamheid is bijna een deugd in NL. Zo leven bij ons democratie en persoonlijke vrijheid redelijk prettig samen.

op 10 04 2012 at 21:41 schreef Brenda van der Veer:

Wanneer je denkt dat de werkelijkheid tussen jouw oren past, wanneer je meent dat jouw hoofd groot genoeg is om de wereld te omvatten, dan geloof je dat je wetten kunt maken zonder je te vergissen. De ruimte tussen de oren van de ander wordt in dat geval een grijs gebied waar gedwaald wordt. Daar moet hard ingegrepen worden. Geen tolerantie!

Maar omdat geen hoofd groot genoeg is voor de werkelijkheid, zijn wij allen gedoemd om ons te vergissen. Daarom schiet de wet altijd te kort. Rechtvaardig zijn zij die durven te twijfelen.

op 11 04 2012 at 03:48 schreef MNb:

Scorsese en Dafoe …. ja, The last Temptation moet ik nog eens een keertje gaan zien.

Maar wat Jezus en de wet betreft:

Matth 5:17
Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.
Enzovoort.

op 11 04 2012 at 06:54 schreef Peter:

Ja, en toch genas hij zieken op de Sabbath. En voorkwam hij de steniging van een overspelige vrouw, enzovoort. Jezus was een zogenaamde draaideurcrimineel.

op 11 04 2012 at 09:44 schreef André Richard:

Nou Peter, dat gaat dan wel een beetje ver. Hij is maar één keer opgepakt…

op 11 04 2012 at 09:52 schreef Peter:

Ha! Heel gevat, André.

op 11 04 2012 at 10:08 schreef Sandro:

Ook een revolutonair??

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11884782/___Alle_moslims_weg_uit_Frankrijk____.html

op 11 04 2012 at 10:30 schreef Pyt van der Galiën:

Nee, dat is nou een reactionair, Sandro. Net zoiets als Martin Bosma.

op 11 04 2012 at 11:14 schreef Sandro:

hopsa, Pyt ;-)

Dan zijn er toch al twee reactionairs waar ik het (voor een groot deel) mee eens ben. Het is een mooie dag.

op 11 04 2012 at 11:23 schreef babs:

Zo zie je maar weer, Sandro, hoe dicht de PVV en radicale moslims bij elkaar liggen. Ze waren het al eens over wat de Islam is en hoe een moslim zich dient te gedragen, nu zijn ze het zelfs over de eindoplossing van het moslimvraagstuk eens.

op 11 04 2012 at 12:13 schreef Sandro:

Ja babs, zoals het ook met links en rechts is zoals te zien in het hoefijzermodel.
Wie de oplossing verzint zal me worst wezen, als die er maar komt. Uiteraard is het mooi als het van de moslims zelf komt.

op 11 04 2012 at 13:27 schreef Sasha Berkman:

De oplossing ligt bij “de moslims” idd, ze moeten zich niet laten intimideren door het fascistoide PVV schorum.

op 11 04 2012 at 14:09 schreef leo schmit:

Laat ik wat Brenda zegt op een andere manier zeggen.

De ‘wettelijken’ houden zo star vast aan hun wetten, niet alleen omdat ze overtuigd zijn van de onfeilbaarheid ervan (tussen hun oren), maar ook en misschien vooral uit vreze voor chaos. De ‘rekkelijken’ die voor een menselijke interpreatie van de wet pleiten, zijn voor hen een bedreiging van de orde, niet minder dan voorbodes van de chaos. Ter behoud van de orde moeten offers gebracht worden, anders is het ‘hek van de dam’ en ‘loopt het de spuigaten uit’. Wat betekent nou het lot van Mauro en Rafiq als het Nederlandse volk zo voor de chaos behoed kan blijven?

op 11 04 2012 at 16:33 schreef Rene Koeman:

11 04 2012 at 14:09 schreef leo schmit

Verrek Leo, ik zat gisteren ook al te denken aan die analogie van de rekkelijken en de preciezen begin 17de eeuw. Oldenbarnevelt blijft steeds weer geofferd worden.

op 11 04 2012 at 22:41 schreef J. Meloen:

Goed geschreven stuk, maar om een oorlogssituatie als voorbeeld/argument aan te voeren vind ik te makkelijk. Bevestigt de uitzondering misschien de regel?

Eén van de grote verschillen tussen de genoemde wetten is dat de democratische wetten kunnen worden aangepast aan de hand van voortschrijdend inzicht, terwijl de religieuze wetten in steen staan gebeiteld.

De interpretatie verandert misschien voor een deel van de religieuzen, maar een niet onbelangrijk deel blijft vasthouden aan achterhaalde geschriften. Sterkt dit artikel de laatste groep misschien in hun overtuiging en vasthoudendheid?

op 12 04 2012 at 01:26 schreef You On A Gin:

Over de vraag of Jezus nu kwam om het OT toe te lichten, te bevestigen danwel te weerleggen is hier wel een interessant (christelijk) stuk:
http://www.gci.org/law/otlaws
Ik vind het altijd wel prettig om te zien dat er nog wel christenen rondlopen die in ieder geval de moeite nemen om dat boek waar ze zo graag mee zwaaien ook zelf eens een keer te lezen.

op 12 04 2012 at 02:58 schreef Maurice:

Interessant stuk, maar mi wordt hier de plank misgeslagen. Rebellie tegenover de wetten bestaat al in columns en de kritische pers en hun invloed op de regering enerzijds en de publieke opinie anderzijds. Het gaat om het spanningsveld van kritiek tot dynamiek.
Rebellie ten opzichte van de religieuze dogma’s is de sleutel. Een religie krampachtig statisch aanhouden remt (of regresseert zelfs) alleen maar de menselijke ontwikkeling, bijvoorbeeld kritiek op bepaalde wetenschappelijke ontwikkelingen.
Ook een religie kan zich pas ontwikkelingen als er tolerantie is voor ongestraft bekritiseren.
Het spanningsveld moet hier zijn: morele heroverweging bij toepassing van wetenschappelijke mogelijkheden ivm eventuele risico’s en bij wereldbeelden: welke religieuze beginselen werken in pragmatische zin nog steeds het meest sociaal in de huidige tijd en misschien moeten die wel aangepast worden naar de huidige sociale samenstelling?
Religies die echter als volkomen absoluut worden beschouwd en derhalve geen kritiek tolereren zijn star en botsen met een democratisch systeem, met als gevolg corruptie dmv de dynamiek van datzelfde systeem. Tolerantie vanuit religie naar andersdenkenden=sleutel.

op 12 04 2012 at 15:36 schreef Maurice:

Dit stuk paste niet in het vorige kader:
Echter, op dit moment regeert de angst voor een harde kern gelovigen en hun grote eergevoel. Omdat de geweld/dood vanuit een religie lichtvaardiger wordt opgevat dan vanuit het wetboek: een troost als het een naaste treft, een dreigement wanneer een religieuze gemeenschap zich tegen iemand keert.
Om de wet toe te passen wordt er op dit moment harteloos het verstand gebruikt (ik stel hier: niet per definitie op een juiste manier). Ruimte om het hart te gebruiken ontstaat wanneer er minimale reden meer is voor misbruik van de goede bedoelingen op zowel kleine als grote schaal.

op 13 04 2012 at 01:10 schreef gerrit:

Ik denk niet dat je een of ander bijgeloof hoeft aan te hangen om mededogen te hebben. Probeer eens “gezond verstand” en “het hart op de juiste plek hebben”. Atheïsten zijn ook mensen.

op 13 04 2012 at 03:11 schreef Maurice:

Dank je voor je repliek Edo.
Graag ga ik in op jouw punt van niet al teveel harde kernleden.
Dit doet voor mijn punt niet ter zake. Ik heb het over de impact die het heeft: de angst die het oproept. Of het nu 1 Mohammed B is, het er tientallen zijn of zelfs meer, of honderden gematigd sympathisanten van die harde kern zijn. De angst voor het potentieel fanatisme is evident. De Damschreeuwer was hiervan een treffend voorbeeld.

Dat de laatste aanslag alweer 8 jaar geleden is, maakt het mi niet vanzelfsprekend om daar een conclusie uit trekken. Is dat omdat er aanslagen zijn voorkomen door verhoogde staat van paraatheid/ beveiliging en artistieke inperking op geloofskritiek, vertrutting, alsmede toenadering naar de wensen van gelovigen of kunnen we op onze lauweren rusten? Dat laatste lijkt me vooralsnog naïef.

Even terug naar jouw voorbeelden over asielzoekers en dan met name de kinderen. Nogmaals, ik zeg niet de juiste beslissing wordt genomen, maar de afweging is om de aanzuigende werking te verminderen. Een charme offensief van lieve kinderen ontroert, maar als je anderzijds de weerstand van bewoners ziet tegen de komst van een opvangcentrum,

op 13 04 2012 at 11:46 schreef Maurice:

oftewel Not In My Backyard, dan kan je je ook afvragen we niet gewoon in een mediacratie leven, die de mensen emotioneel aanstuurt zolang het internet en/of de TV aanstaat, maar zodra deze uit beeld zijn, de emoties hieromtrent wegebben en het eigenbelang gewoon weer de orde van de dag is.

op 13 04 2012 at 15:54 schreef dewanand:

namaste blote FNaakters,

Kennen jullie de film van superman waar drie superschurken van planeet Krypton op aarde komen en de macht veroveren op aarde? Zij vernietigen een hele stad in tien minuten en een heel leger. Dit gevoel moet Breivik gehad hebben toen hij een uurtje de superman was op het eiland Utoya vorig jaar, denk ik en alle linkse kinderen afslachtte.

In de jungle geldt het recht van de sterkste en zo denken terroristen als zij eventjes de wet willen spelen in hun gebied voor het oog van de camera. Met een hi tech mitrailleur voelt zo iemand zich eventje god op aarde die kan beschikken over het leven van miljoenen en die de wet kan veranderen met rake scherpe kogels.

Al duizenden jaren gold het recht van de sterkste man in alle delen van de wereld en tot nu toe is er niets veranderd. Feministen strijden echter wel anders, want die willen macht krijgen met hun grote natte uitgenaaide kutjes en hun baarmoeders. Hier zouden hindoemeiden wat van moeten leren.

De grote vraag is nu wanneer terroristen gaan toeslaan met massavernietigings wapens en waar?

Voorlopig blijft Wieroe, mijn Hollandse hindoe kat wel bloot demonstreren elke dag voor wereldvrede.

dewanand

op 14 04 2012 at 02:59 schreef Sasha Berkman:

Vreemd dat mensen nog spreken over Irak terwijl ze eigenlijk US Blackwater Country bedoelen

op 14 04 2012 at 13:25 schreef Maurice:

Even voor de goede orde: mijn laatste 2 posts zijn 1 geheel, maar dit kader pakt niet meer tekens en het indienen pakt de site niet altijd achter elkaar op.

Even een paar punten:

-het oppakken van Gregorius Nekschot is juist een voorbeeld van artistieke inperking. Voor de rest kennen we natuurlijk de Deense cartoonrellen. Wat je persoonlijk ook binnen of buiten kunst vind vallen, een striptekenaar moeten ze gewoon niet oppakken. Cartoonisten/spotprenttekenaars zijn juist nodig om door de luchtbel naar essenties te prikken.
-De opmerking ‘gefeliciteerd hij is wel dood’ is een nogal pedante opmerking.
-Weerstand van een bevolking tov een opvangcentrum is helemaal niet ‘politiek correct’ maar een feit dat zich simpelweg voordoet.
-De tekst over een persoonlijke beleving mbt dit onderwerp of het gebrek eraan of informatie uit tweede hand is totaal irrelevant. Laat de bron over zo groot mogelijke groepen spreken, bijv de media.
-Dan komt er een tekst over de vermeende domheid van Henk & Ingrids en hoe dom die worden gevonden.
Dit geldt al jaren voor de kiezers van welke partij dan ook. Churchill zei al: The best argument against democracy is a five-minute conversation with the avera

op 15 04 2012 at 00:24 schreef Maurice:

Klopt dat de quote onvolledig is. Frontaalnaakt heeft een probleem met opvolgende posting nadat een post vol is. (al eerder gemeld)

Punt 1. Niks potsierlijk/gejank om het erover te hebben. Potsierlijk is het verschijnsel zelf (in zijn meest onschuldige vorm). Het weren van afbeeldingen -vertrutting- blijft alsnog een actueel punt. In Amsterdam moesten alle pornografische afbeeldingen uit het staatbeeld. Protest tegen een grote afbeelding van een dame in een gouden bikini. Laatst nog plaatste men vuilniszakken voor een reclameposter. Eind vorig jaar werd een uitgave van het Franse weekblad L’Express verboden om een Mohammed afbeelding. De censuur vanuit religie blijft hardnekkig doorwoekeren en belemmert zowel de artistieke- als de persvrijheid.
Punt 2. Pedanter dan het lijkt en veelzeggend. Geen doorredenering. Het wordt nml. al aangegeven. Het is onnodige stemmingmakerij. Zwaktebod.
Punt 3. “Weerstand van een bevolking tov een opvangcentrum is helemaal niet ‘politiek correct’ maar een feit dat zich simpelweg voordoet.” Wat is hieruit wartaal?
Punt 4. Waar wordt hier op ingegaan? Dit lijkt me Punt 5. Het punt is hier dat bij elke partij domme kiezers zijn en de arrogantie

op 15 04 2012 at 15:08 schreef Maurice:

vaak voorkomt door een kiezersgroep van bijv. de PVV als een praktisch homogene groep af te serveren. Pechtold is ook vooringenomen. Een principe dat men nota bene zegt zelf te bestrijden en de PVV van beschuldigt. Buiten de kwestie of dat over de PVV waar zou zijn, regeert hier allereerst de elitaire zelfingenomen hypocrisie.
Ik ben je tegemoet gekomen, Edo, om van mijn pleidooi af te wijken door in te gaan op jouw aangedragen PVV mening, een vergezocht verband met deze column, maar vraag je toch een wat hoger kijkstandpunt in te nemen, het komt nml nogal over als een bash-reflex, of ‘janken’ om jouw woorden te gebruiken en op een herhaling van zetten (napraterij van andere bashers) die al zo vaak zijn gemaakt, wordt niemand wijzer.

op 15 04 2012 at 17:57 schreef Peter:

Zeg Maurice, breedspakerige bombast die je d’r bent – HOELANG gaat het duren voordat het door je dikke schedel doordringt dat je op Frontaal Naakt één bondige reactie mag plaatsen, dan moet wachten tot een ander heeft gereageerd, vóórdat je weer mag reageren?

op 15 04 2012 at 18:14 schreef Maurice:

Dat komt, Peter, omdat mijn reactie niet in 1 kader past en ik het tweede deel er telkens niet opgepost krijg. Daardoor antwoordt Edo nu op een halve post, maar hij verdient het de hele gelezen te hebben.

op 15 04 2012 at 18:35 schreef Peter:

Je zult dus creatiever en slimmer moeten zijn, Maurice, want ik laat het simpelweg niet toe.

op 15 04 2012 at 22:24 schreef Maurice:

Ok, dan beknopt en ongenuanceerd:

1. Elke politicus is per definitie vooringenomen. Waarom dan nog een voorbeeld nodig? Ze hebben een achterban te behouden en een electoraat te winnen. Dat zegt alles.
2. Mijn directe reactie op de column was al 13-4-2012 11.46 compleet. De rest is dienstbaarheid.
3. Een hoger standpunt innemen = niet continue blindstaren op PVV. Ga boven alle partijen staan.
De column gaat over immigratie en actualiteit: Vind je dat de immigratiewet niet goed wordt uitgevoerd? Pak dan het CDA. Die voert het uit. Vind je de wet zelf niet goed genoeg? De wet komt van de PVDA. Het is niet zo zwart-wit zoals je het telkens pretendeert te laten lijken.

Jouw mening blijft echter op het niveau van een student die zijdelings wat heeft gezien, maar het leven nog echt moet meemaken en de bekende geschreven cliche’s reproduceert, in plaats van eigen gedachten te vormen. Ik heb jouw gedachteraam getracht te verbreden, maar als je het niet eens overweegt, zul je niets wijzer worden en altijd vastgeroest blijven in dit vastgekoekte stramien. Ik wens je dan ook oprecht heel veel sterkte toe.

op 16 04 2012 at 14:22 schreef Maurice:

– Even over de vreemdelingenwet die je schijnbaar niet goed vindt: die is ingesteld door de ‘fatsoenlijke’ Job Cohen zelve. Fatsoen is nml. niet slechts etiquette, maar in eerste instantie politieke inhoud.
De PVDA is inderdaad populistisch gedraaid toen de kinderen + ophef erna in de media in beeld werden gebracht en heeft begin vorig jaar een initiatiefvoorstel ingediend (verworpen).
– Pechtold mag juist wel zeggen wat hij wil. We hebben hier tenslotte vrijheid van meningsuiting. Het punt dat ik al veel eerder maakte is dat hij vooringenomen is, net als elke politicus (in verschillende mate). Dat betekent dat je weet dat zijn conclusies altijd gekleurd zullen zijn, omdat hij een dubbele agenda (eigenbelang) heeft.
– Dat je om mijn taalgebruik zou lachen gun ik je van harte, maar om de inhoud af te doen als geneuzel impliceert dat je slechts om jouw eigen ontoerijkende bevattingsvermogen lacht.
Verder wens ik mij niet tot zulks niveau te verlagen.

op 18 04 2012 at 12:39 schreef Maurice:

1. De woordkeus was in het kader van ‘kijk niet eenzijdig tegen zaken aan’.
Frappant is wel dat, omdat de PVDA later is gedraaid (’toevallig’ sinds de mediahype) je het daarom tóch goed van ze vindt. Mag ik je eraan herinneren dat hun oorspronkelijke vreemdelingenwet waar je het niet eens mee schijnt te zijn gewoon nog altijd van kracht is?

2. Ik merk dat je er moeite mee hebt dus ik zal proberen het meer uiteen te zetten: Pechtold is vooringenomen. Achter Wilders schuilt een groot electoraat. D66 heeft zieltjes nodig. Geen verrassing dus dat hij zo’n boek maakt. Ik heb nooit gezegd dat dat fout is, dus die kromme redenering probeer je hier in mijn mond te leggen, maar geef slechts aan dat hij hierin gewoon partijdig is, ook al pretendeert hij objectiviteit. Je kan het dus met een stevige korrel zout nemen, maar geen sluitende conclusie uit ontlenen.

3. Excuses aanvaard. Laat de inhoud voortaan liever eerst bezinken.
Verder heb ik een suggestie: ik merk het demagogisch denkpatroon wat neigt richting de bekende gekleurde media, uitlopend richting een Maarten van Rossem. Echter, zou ik je de werken van Paul Scheffer willen aanraden.

op 21 04 2012 at 16:35 schreef Maurice:

1. Dat is mooi, maar hebben we het hier niet slechts om populistische symboolpolitiek? Ze zijn tenslotte verantwoordelijk voor de huidige vreemdelingenwet.
2. Gezien de standpunten van de schrijver is het discutabel of dat gerechtvaardigd is. D66 kan zich beter links van het midden aansluiten bij de linkervleugel na verkiezingen. Nu profileert D66 zich vooral als anti-PVV (identiteit afleiden van een opponent=zwaktebod) en komt op dit moment zelfs ridicuul over met hun ‘gekozen burgermeester stokpaardje’, nu Thom de Graaf is vertrokken en met nog lopende debacles als Aleid Wolfsen.
3. Paul Scheffer noemde ik, omdat hij ook pleit voor zelfkritiek van partijen. Hij is de enige ‘prominent’ die meerdere invalshoeken durft te benoemen. Zelfkritiek van de betrokken partijen over wat er de afgelopen 30 jaar verkeerd is gedaan is bij gebrek hieraan gemanifesteerd in een Fortuyn en nu Wilders.
Het is ook heel makkelijk te stellen dat het opvangen van vluchtelingen beter moet, maar dat ze het verblijf dmv procederen jaren kunnen rekken om vervolgens kans te maken op een generaal pardon is een manier die men in het buitenland allang kent. Hoe zou het volgens jou beter moeten?

op 31 05 2015 at 06:43 schreef Uitkeringen Christelijke Graai-Omroeptop niet verlaagd. Waar is God? | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination.":

[…] zou hebben op aarde dat had hij op zeker de Raad van Toezicht en die twee graaiers  zoals de Geld Wisselaars uit  het KRO-NCRV gebouw de Tempel hebben […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS