Home » Archief » Generaties


[31.10.2009]

Generaties

Willem de Zwijger

FKK4

Het AOW-besluit werd door de politiek gelegitimeerd met een beroep op belangenconflicten tussen generaties.

In de NRC schreef een 25-jarige promovenda een stuk onder de titel ‘Mijn generatie betaalt het geluk van de babyboomers’ waarin de volgende zinsnede voorkwam:

“Zij die het land na de oorlog opbouwden, laten het nu in waardeloze staat en met grote schulden achter.”

Daar had ze dan bij nader inzien weer spijt van, maar het sentiment is onder de jongeren vrij algemeen. ‘Ik ga later veel verdienen, dus veel belasting betalen, en daarom ben ik tegen de AOW’, aldus één van hen. Dat lijkt egoïstisch, en dat is het ook, maar een verzachtende omstandigheid is dat de collegegelden dramatisch verhoogd zijn en de studiefinanciering in elkaar gezakt is, en dat de meeste studenten aan het hoger onderwijs tientallen uren per week bij moeten werken om rond te komen (vroeger een nauwelijks bekend fenomeen). Dat, kortom, de hedendaagse jongere nauwelijks de indruk kan krijgen dat de maatschappij iets in hem of haar investeert en dat daar ook iets voor terug moet worden gedaan.

In deze generatiediscussie meldde zich af en toe nog iemand van de opbouwgeneratie: ‘Die snotneuzen van babyboomers kwamen pas kijken toen het allemaal klaar was.’ Die nu tachtigjarigen hebben veel meer gelijk dan de Mohammed Mohandissen van deze wereld. Die mensen, zoals mijn vader, brachten met een combinatie van eigenhandigheid en niet-geschoolde intelligentie ongelofelijke dingen tot stand. Voordeel was wel dat de Almachtige Staat met al zijn regels en ruimtelijke beschermingsregimes nog niet bestond, evenmin als de gesubsidieerde ‘milieubeweging’, en ze daarom redelijkerwijs mochten verwachten dat een goed idee binnen twee jaar werkelijkheid werd. En zonder al te veel gemopper werd binnen twintig jaar de complete verzorgingsstaat van AOW tot WAO opgetuigd.

Over generaties gesproken, de babyboom gaf iedereen na hen de muziek die nog steeds domineert, realiseerde sexuele bevrijding, zette godsdienst op een zijspoor en loste nagenoeg alle milieuproblemen op. Tot 1970 werd alle rotzooi (door de opbouwgeneratie) in lucht, water en bodem geloosd, nu is geen enkel productieproces meer vervuilend.

Natuurlijk is het echte probleem niet dat van generaties, maar van klassen en politiek inzicht. Maar om toch nog even op het thema door te gaan: de echte schuldigen vinden we in de Wouter Bos-generatie. Degenen die geprofiteerd hebben van de wederopbouw en de verworvenheden van de babyboom, en vervolgens ten bate van zichzelf latere generaties weten op te zetten tegen eerdere. De eigen onmacht van deze groep, om zich van het neo-liberale gedachtengoed te bevrijden, wordt ingezet om dan maar jongere en oudere generaties tot tegenstanders te maken.

De opbouwgeneratie bouwde een land en een economie op zonder weerga, de babyboomers brachten een onwaarschijnlijke cultuuromslag tot stand, de jongste generatie weet niet beter dan aan zichzelf te denken, maar wat daar tussen kwam, wist en weet niet meer dan hersenloze afbraak. En daar vinden we onze huidige ‘politieke elite’.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Willem de Zwijger, 31.10.2009 @ 10:11

[Home]
 

12 Reacties

op 31 10 2009 at 13:46 schreef Tjerk:

Een opeenstapeling van niet-onderbouwde stellingen. Zoals elk stukje van De Zwijger, eigenlijk.

op 31 10 2009 at 15:16 schreef vander F:

@Tjerk,
mwoah, alleen z’n paragraaf over de ‘Wouter Bos generatie’ is mij wat duister.
Het tegen elkaar ophitsen van verschillende generaties zie ik niet zo,
dat de boomers en de huidige jeugd verschillende inzichten hebben lijkt me logisch maar dat die bewust tegen elkaar worden uitgespeeld lijkt me teveel eer voor Bos en consorten.

op 31 10 2009 at 15:26 schreef Smeets:

Ik ben het niet eens met Willem de Zwijger.

De cultuuromslag kwam door de mechanisatie van het huishouden en de controle van geboorte. Hierdoor kwam tijd en lust. De zogenaamde cultuuromslag is vooral een goedpratertje voor zelfverrijking en eigenbelang.
Straks zullen de konten van de babyboomers gewassen worden door mensen die tot hun 67 ste moeten werken. Dit terwijl de gewassenen zelf vanaf zijn 57 met de camper door Europa kon reizen.

En over muziek gesproken. Al 25 jaar is Trance en Techno de dominante muziekstroming. Voor de babyboomer boem boem muziek. Ergens heb je iets gemist.

Ik mag je verwijzen naar een artikel waarin ik ook de fiscale verschillen tussen Babyboomers en degene die na hen komen uitwerk..

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00001470.html

op 31 10 2009 at 16:33 schreef yurp:

Van welke generatie is Willem de Zwijger eigenlijk? Dit zodat ik zijn babyboom-stoepje-schoonveegactie wat beter kan duiden.

op 31 10 2009 at 22:14 schreef Hannibal:

Als je eens gaat uitrekenen wat de babyboomgeneratie voor waanzinnige uitgaven heeft gedaan, en ondanks enorme aardgasinkomsten kans zag een indrukwekkende staatsschuld op te bouwen, gebaseerd op eeuwige groeiverwachtingen van de economie, weet wel beter.

Ik heb dat een paar weken geleden eens uit de losse pols opgeschreven,en pretendeer niet dat het volledig is, of volledig klopt. Maar de algemene richting en bedragen zijn wel in orde volgens mij. Voor de goede orde: de staatsschuld was rond 1960 aardig op weg naar volledige aflossing.

De staatsschuld heeft een recordhoogte van meer dan 200 miljard Euro bereikt.
De aardgasbaten sinds de ontdekking van het veld in Slochteren worden geschat op meer dan 220 Miljard Euro. Dat geld is op.
De schatting van Elsevier dat de multiculturele heilstaat minstens 200 miljard gekost heeft, is door het kabinet niet weersproken, en zal dus wel aan de lage kant zijn.
Dan heb ik even niet beschikbaar hoeveel we de afgelopen 50 jaar aan ontwikkelingshulp hebben uitgegeven. Maar dat het veel is en weinig nut had, staat vast. Huidig budget: ca. 4,9 miljard, daarmee komt circa 200 miljard extra op de stapel van weggegooid geld.
De geschatte rente op de staatschuld in de jaren 80 en 90 bedraagt circa 300 miljard, onnodig als je bedenkt dat de aardgasbaten ruim voldoende waren geweest bij een normaal, prudent beleid.
Dan hebben we het nog niet gehad over toekomstige rentebetalingen over de huidige staatsschuld. Ga maar uit van circa 8 miljard per jaar (ik geloof dat het meer is).
En natuurlijk heeft de overheid nog bakken geld aan andere onzin uit gegeven, maar dat zullen we maar als normaal beschouwen. Alle overheden doen nu eenmaal domme dingen als het over geld gaat.

Dit rijtje overziende moet de conclusie zijn dat sinds 1960 ongeveer 920 miljard is uitgegeven aan zaken die niet gewoon idioot, maar werkelijk volslagen waanzinnig zijn. En daar bovenop komt dus een bedrag voor de jaarlijkse festiviteiten van Multiculti van ca.12,7 miljard (Elsevier), 4,8 miljard (Ontwikkelingshulp) & 8 miljard rentebetalingen, alles tezamen 26,5 miljard op jaarbasis.

op 31 10 2009 at 22:16 schreef Hannibal:

Erratum laatste zin:

25,5 miljard op jaarbasis.

op 31 10 2009 at 23:41 schreef vander F:

@Hannibsl,
geld moet rollen,
en als er geen geld is rollen we door alsof.

op 01 11 2009 at 12:15 schreef MNb:

Dan heb ik ook een paar cijfers, speciaal voor Hannibal. Ze komen uit Actionaid, Fact or Fiction? uit 1996.
De leeftijdsverwachting in ontwikkelingslanden was in 1996 17 jaar hoger dan in 1960.
De kindersterfte is gehalveerd.
Er gaan anderhalf maal zoveel kinderen naar school.
Het percentage mensen met toegang tot schoon drinkwater is toegenomen van 36 tot 70 procent.
De voedselproductie is tussen 1986 en 1996 met meer dan 20 procent gestegen.

Zelfs in de landen ten zuiden van de Sahara zijn al dergelijke cijfers positief. Natuurlijk staat het Hannibal geheel vrij om in de geest van Elsevier dit alles weinig nuttig te noemen.
Ook ik heb enige bezwaren tegen de babyboomgeneratie, maar de egocentrische Elseviermentaliteit (ikke ikke ikke en de rest van de mensheid kan stikke) die vanaf midden jaren 80 domineert is mi nog veel meer verantwoordelijk voor de ellende in Nederland. Die is uiteraard niet materieel van aard – Nederland is vele malen rijker dan in 1960. Ik doel op een benepen geestelijk klimaat die zo langzamerhand nog bekrompener is dan die van de jaren 30 en 50. Zelfs vroegere kruideniers dachten ruimer.

op 01 11 2009 at 13:46 schreef Hannibal:

@ MNb
Word mijn arme oude opa ook nog ruimdenkendheid verweten. Maar concreet:

Die stijging van de voedselproductie is volledig teniet, en erger, gedaan door een bevolking die tussen 1950 en 1999 toenam met circa 350%.

http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
Zie tabel 1, cijfers van de UN.

Er is schoner drinkwater, meer scholing en minder kindersterfte. Inderdaad. Het belangrijkste resultaat is echter een gigantische bevolkingsexplosie, waarvan je op je vingers kunt natellen dat dat afstevent op een Malthusiaanse catastrofe van de eerste orde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Malthusian_catastrophe
Dat is erger dan nutteloos, dat is een drama.
We zullen als wereld de komende 30, 40 jaar steeds meer voedselhulp moeten geven, maar als we dat doen zonder maatregelen om de bevolkingsgroei in te dammen, is dat alleen uitstel van executie. De bom blijft tikken. En hij groeit dus ook.
Tel uit je winst.

Nu als is Afrika sterk overbevolkt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Overpopulation
(kaartje 3 en 4) Combineer de gegevens van deze laatste link met de prognoses van de bevolkingsgroei in de bovenste link, en je slaapt een paar weken slecht.

Maar ik sta open voor uitleg waarom dit slechts hersenspinsels zijn. Ik wil wel weer eens wat rustiger slapen.

op 01 11 2009 at 13:49 schreef Hannibal:

@ MNb

Ik zie dat ik vergeten ben het hierboven te vermelden, maar ik ben specifiek ingegaan op de situatie in Afrika.

op 01 11 2009 at 18:26 schreef joke:

Speciaal voor Hannibal en Mnb, ook Mark Twain zei al “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”.

op 02 11 2009 at 03:54 schreef Hannibal:

@ Joke
Yep. Al geloof ik dat Disraëli het eerder zei.

Maar wat hij bedoelde was het gegoochel met percentages en context. Die gebruik ik niet. Het enige waarnaar ik verwijs in mijn tweede post, zijn harde cijfers, geleverd door de Verenigde Naties. Die staan niet bekend om hun actieve bezorgdheid om overbevolkingscijfers. Conclusies daaruit moet U zelf maar trekken, ik wijs op bepaalde zaken, en verder is het aan U wat U geloven wilt.

Ik heb zelf aangegeven dat de cijfers die ik in mijn eerste post noemde, een vrij aanzienlijke foutmarge hebben, maar de range van het totaalbedrag dat ik noem is tamelijk betrouwbaar. Ik denk niet dat het voor het argument een fundamenteel verschil zou maken als ik er 150 tot 200 miljard naast zou zitten, wat ik overigens niet geloof.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS