Home » Archief » Het altaar van de Mammon


[24.06.2013]

Het altaar van de Mammon

Thomas Colignatus

FKK12
Naakt omdat het moet

De Grote Depressie van de jaren 30 werd versterkt door de gouden standaard. De euro is nu van papier, maar heeft verbijsterend genoeg het effect van die gouden standaard. Zuid-Europa ondergaat nu een vergelijkbare crisis van epische omvang. Wat moet er gebeuren voordat de monetaire autoriteiten tot het inzicht komen dat het anders moet ?

Hoe werkt geld? Ons geld is niet gekoppeld aan grondstoffen, zoals bijvoorbeeld goud, en heeft een puur vertrouwenskarakter. Wie bij de Nederlandsche Bank een euro inwisselt, krijgt een euro terug.

Ben Bernanke bedanken

Waarom hebben landen destijds de goudstandaard verlaten? Dat is omdat daardoor meer beleidsruimte ontstond. Wanneer de munt nu aan goud was gekoppeld, zou iedereen uit zekerheid naar goud vluchten. Dan was er alom gebrek aan goud geweest en zouden de prijzen een diepe val maken om ruimte te maken voor een hoge reële prijs voor goud. Bestedingen zouden wegvallen en dure werknemers zouden worden ontslagen.

Ons geldstelsel beschermt ons dus voor een gigantische crisis. Ook mag de wereld Ben Bernanke, de voorzitter van de Centrale Bank van Amerika, op de blote knieën danken voor diens inzicht in de oorzaken van de Grote Depressie van de jaren dertig en voor diens creativiteit in het monetaire beleid.

Investeringen in werkgelegenheid

Europa heeft zich echter op twee manieren in de nesten gewerkt:

(1) Overschotlanden zouden vroeger zijn afgestraft met een stijging van hun wisselkoers. Nu konden zij goedkoper blijven exporteren en de winsten uitlenen aan de tekortlanden. Het zou veel beter zijn geweest wanneer dit wisselkoerseffect zou zijn nagebootst met een expliciete belasting op (agressieve) exporten, waarvan de opbrengsten zouden zijn gebruikt om te investeren in productiecapaciteit in de tekortlanden (in plaats van consumptie).

(2) Landen hebben schulden gemaakt om hun banken te redden en moeten nu aflossen, zodat er geen geld is voor investeringen voor werkgelegenheid.

Europa versterkt zijn eigen crisis

De monetaire autoriteiten van Basel, ECB en IMF maken het probleem erger en erger. Nadat ze vroeger de teugels teveel lieten vieren, zijn ze nu bang dat ze niet streng genoeg zijn. De monetaire autoriteiten stellen dat banken een gebrek aan risicodragend vermogen hebben. Sommige hebben nu een kapitaal van zes procent en onder de nieuwe normen van Basel III moet het tien procent worden.

Dat betekent dat de banken de komende tijd veel winst moeten gaan maken om het vermogen aan te vullen. Banken kunnen goedkoop van de ECB lenen, wat een vorm van subsidiëring is waar iedereen over zwijgt. Banken vermijden risico’s waardoor investeringen wegvallen. Al het geld dat banken zo bijeenschrapen, zetten ze vervolgens bij de Centrale Bank als hun buffer voor noodgevallen, waardoor er verder niets mee gebeurt. Europa versterkt zo dus zijn crisis.

Monetair probleem monetair opgelost

Het alternatief is als volgt. Geld hoeft niet eens gedrukt te worden, de Centrale Bank kan het gewoon intypen op de computer en dan is het er. Hup, en alle banken hebben hun buffer van tien procent. Die buffer doet verder niets, want ze moeten hem aanhouden voor noodgevallen. Wanneer een bank eerst zes procent had en er plots vier procent bijkrijgt, lijkt dat een mooi cadeau, maar in feite verandert er niets, want die bank mag er toch niets mee doen. Het is vooral bedoeld ter vermijding van een systeemrisico waarin alle banken omvallen.

Vanzelfsprekend klinkt het wat raar om banken zomaar geld te geven. Om die reden kun je het aankleden door extra aandelen te maken en die aan overheden te geven zodat hun staatsschuld weer lager wordt. Belangrijk is denkelijk wel dat de nieuwe aandelen voor de banken proportioneel verdeeld worden over de landen, zodat geen land een voordeel heeft ten opzichte van een ander land. Geweldig. Wat een monetair probleem was, is dan monetair opgelost, zonder dat de echte economie eronder hoeft te lijden.

Bijbels offer

Het voorstel staat uitgewerkt in dit artikel en in dit boek. Hier staan de statistieken voor de werkloosheid met in figuur 5 die van de jeugd. De crisis grijpt nog steeds om zich heen. De EU offert haar jeugd op het altaar van de Mammon, als ware het een bijbels offer.

Wie licht aan het einde van de tunnel ziet, houdt zichzelf voor de gek. Er zal fors geïnvesteerd moeten worden om de werkgelegenheid te behouden voor wie nu al werk heeft, want de technologie gaat natuurlijk verder en schept zijn eigen dynamiek. Er zal aldus nog forser geïnvesteerd moeten worden om de huidige werklozen aan werk te helpen. Hiervoor is een heel ander beleid nodig dat de EU nu voert.

Schijnargumenten doorprikken

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank zal mogelijk ontkennen dat het monetaire beleid op deze manier een rol kan spelen bij het aanpakken van de crisis. Laat het parlement alsjeblieft de schijnargumenten doorprikken. Een gewoon parlementair onderzoek helpt niet. Bij Nout Wellink hebben we gezien dat het toch wel prettig is dat men onder ede staat.

Enkele beweringen van Knot in Buitenhof van 21 oktober 2012 zijn alvast onjuist. In minuut 19 en 29 stelt hij dat macro-economie geen “rocket science” is – maar dan miskent hij als econoom dat econometrie toch wel degelijk vergelijkbare eisen stelt. In minuut 21-22 stelt hij dat hij in de eigen omgeving tegenspraak organiseert, maar belangrijke andere gedachten worden daar blijkbaar niet toegelaten.

Europa heeft een ernstig probleem met zijn economen, te beginnen in Nederland.

Thomas Colignatus is econometrist en leraar wiskunde te Scheveningen, en verbaast zich over de wereld en Nederland in het bijzonder.

Thomas Cool/Colignatus, 24.06.2013 @ 06:52

[Home]
 

21 Reacties

op 24 06 2013 at 08:19 schreef Ralph van der Geest:

Mooi stuk en dank. Toch denk ik dat zolang de Rothschilds, de JP Morgans en de Goldman Sachsen van deze wereld de dienst uit blijven maken – bepalen waar en wanneer of er bijvoorbeeld een oorlog komt zoals alle oorlogen ‘bankers’wars’ zijn of een crisis uitbreekt zoals in Europa vandaag de dag aan de hand is – er fundamenteel weinig ten goede zal veranderen. Private geldcreatie en de macht die die banken die ik hierboven noemde hebben is de ware gesel van deze wereld. Elk Euro-biljet en in feite vrijwel elke valuta is een schuldbekentenis aan die banken.
Daarom is er in feite ook geen ‘crisis’ zoals ‘de crisis in Europa’ nu of ‘de crisis van de jaren ’30’…dat suggereert naar mijn smaal teveel iets van een soort natuurramp waar je weinig tegen kan doen om het te voorkomen en hoogstens dat je de ellendige gevolgen wat kunt inperken.
Die zogeheten crisissen zijn georkestreerd en komen voort uit de ideologische keuze minder dan 1% van de wereldbevolking enorme macht en vrijwel alle rijkdom van de planeet te laten bezitten.
Daarom dienen die banken en hun horigen te verdwijnen voordat de mensheid verdwijnt.

op 24 06 2013 at 09:52 schreef sjaak:

“wie licht aan het eind van de tunnel ziet houdt zichzelf voor de gek” Dat probeer ik nu al een 5 tal jaren te prediken, mensen willen het niet eens zien.

op 24 06 2013 at 11:00 schreef MNb:

“Nu konden zij goedkoper blijven exporteren en de winsten uitlenen aan de tekortlanden.”
Dat inzicht schijnt te dagen.

http://www.nu.nl/economie/3508183/verdere-afschrijving-griekse-schuld-nodig.html

Dergelijke afschrijvingen zijn alleen maar een klungelige versie van de door TC voorgestelde exportbeslastingen.

op 24 06 2013 at 11:15 schreef dewanand:

namaste Thomas,

Erg leerrijke tekst. Mooiste is dat de bank directeur nu gewoon een cijfertje intikt en zo geld schept zonder enige kosten voor bankpapier. Echt toppunt van blanke uitbuiting en blanke kapitalistische dictatuur op aarde, hoog tijd voor een niet Arische verzets leger wereldwijd, om deze Arische kapitalisten en massa moordenaars maar uit te schakelen, een Federatie van niet Aryans op aarde is hard nodig en ik weet nu wel beter waarom dit echt snel moet gebeuren en wat ons niet ariers of untermenschen te wachten staat na 2032.

Die 1 procent Ariers op aarde die 99 procent van alle kapitaal en macht hebben is een groot gevaar voor de hele wereld nu. Ook militair zijn zij superieur nu.

Zuivere rassenoorlog dus.

dewanand
hindoe fundamentalist
planet of the intelligent apes

op 24 06 2013 at 13:54 schreef babs:

Overheid maakt geld bij en ruikt dat tegen bankenaandelen. Dat geld bijmaken maakt al het andere geld minder waard en is daarmee een belasting. Leuk voor overheden en hun corporate bondgenoten in fascistische omhelsing.

Ik ben niet akkoord. Dan nog liever een mooie crisis die opschoont wat vies is.

Ook denk ik dat ruimere kredietmogelijkheden niet de methode is. Bedrijven en particulieren zitten al aan de limiet. Een overdosis kan dodelijk zijn en niet alleen voor de failliete bedrijfjes.

Jaren was de weg naar succes niet het beste produkt voor de laagste prijs, maar het vermogen geld te lenen. Dát moet veranderen. De weg uit de crisis is zonder krediet mooie dingen maken. De overheid hoeft er alleen voor te zorgen niet in de weg te lopen (zoals ze nu wel doet).

op 24 06 2013 at 14:35 schreef Sasha berkman:

Over JP Morgan gesproken:

http://www.wsws.org/en/articles/2013/06/17/morg-j17.html

op 24 06 2013 at 14:40 schreef sjaak:

@ dewanand, schrikbarend en nog waar ook, in je eigen stijl goed geschreven. Ik vraag me wel af hoe je aan het jaar 2032 komt, lijkt mij wat eerder te gebeuren allemaal.

op 24 06 2013 at 15:05 schreef cRR Kampen:

“Dan nog liever een mooie crisis die opschoont wat vies is.” – en natuurlijk de kosten daarvan laten dragen door de velen die het minst draagkrachtig zijn.
Omdat een bepaalde bank in wat we de ‘vrij markt’ noemen niet failliet ‘mochten laten gaan’ kan je straks vier weken geen bijstand krijgen als je werkloos raakt: http://www.telegraaf.nl/binnenland/21675675/___Pas_na_vier_weken_bijstand___.html .
Allemaal nieuwe gijzelaars voor het CVS, dat premie int met een toeslag van 60 euro per maand en wij zijn zo blij dat de zorgverzekeraars alweer drie tot zes keer zoveel winst maakten als in 2011, toch?

De laatste jaren schijnt er een totale aanval op de westerse middenklasse geopend te zijn. Die zal wel te mondig zijn geworden ofzo.

op 24 06 2013 at 16:05 schreef dewanand:

namaste Sjaak,

Nou, kijk via google naar Darpa: volledig operationele superieure robot militairen in functie en in massaproduktie gereed rond jaar 2032. Dit is dus het Skynet principe uit Terminator denk ik vaak, en na die datum neemt dit industrieel/militaire machtsbolwerk met 70 procent blanke homo mannen de macht op de wereld over en kan de legale holocaust starten, alles wat overbodig is en laagwaardig of seksueel niet lekker kunnen zij met hun robot leger gewoon deactiveren of herprogrammeren met hun eigen superieure technologie, zie Borgs, nano machines.

Ja jongen Sjaak, ik als bruintje denk van, wij inferieure gepigmenteerden (negers en hindoes) zijn verdoemd na 2032 en China zal ons niet kunnen beschermen dan.

Ook white trash is dan verdoemd na 2032 heel Europa. Vernietiging blanke paria’s is echt nooit onderzocht als lage witte etnische kaste, zie Vierde Wereld.

dewanand
hindoe fundamentalist

op 24 06 2013 at 17:18 schreef MNb:

Babs, je mist een belangrijk punt.

“die bank mag er toch niets mee doen. Het is vooral bedoeld ter vermijding van een systeemrisico waarin alle banken omvallen.”
Geldontwaarding hangt enerzijds af van de hoeveelheid liquide middelen, niet van de middelen die ergens vast zitten.
Dat gaat in feite terug op de Wet van Vraag en Aanbod. De gespiegelde versie van TC’s voorstel (het anderzijds) is hamsteren: voorraden worden onttrokken aan het aanbod terwijl de vraag constant blijft, waarna de prijzen de lucht ingaan.
Je bezwaren zijn dus onterecht en mooie opschonende crises leiden nog wel eens tot oorlog en soortgelijke ellende. Dat wil je vast ook niet.

op 24 06 2013 at 21:28 schreef sjaak:

@Dewanand, Het enge is dat dit dus gewoon gaat gebeuren, alleen ik merk dat als ik dit vertel dat mensen dit echt niet willen horen. Ze vinden het ongeloofwaardig, en dat terwijl ik het ongeloofwaardig vind dat het niet zou gaan gebeuren. Goed om eens iemand te lezen die niet zo blind is.

op 24 06 2013 at 22:24 schreef dewanand:

Hallo Sjaak,

Ja, je hebt het door. Nu al zijn wij hier in Nederland helemaal in de macht van machines, en totaal ontmenselijkt, als robots he, bewijs: kijk zelf hoe deze aapjes nu met elkaar omgaan en elkaar als machines behandelen tijdens het kontakt.

Wij zijn al ontmenselijkt door het industriele/militaire machtsbolwerk dat door honderd miljoen blanke kapitalisten en blanke homo’s wordt beheerst op aarde. Zij willen ook de white trash elimineren als deze kaste te duur wordt dus denk niet dat ze alleen ons, de niet ariers willen pakken he later met hun robot killers. Lach ons arme bruintjes en zwartjes niet te hard uit, he want na ons is het jouw beurt als white trash, en je krijgt geen zeep dan. MIsschien zal je het gas dan wel zelf moeten betalen voor je naar binnen gaat, dus hou je pinpas maar gereed als het zover is als white trash.

dewanand

op 25 06 2013 at 07:53 schreef sjaak:

Ik verbeeld me helemaal niets dewanand, helemaal niets.

op 25 06 2013 at 08:59 schreef babs:

MNb,

Dat klopt, maar banken weten dat binnen no time in een afgeleide-produkt te herhypothekeren. Gewoon geld voor de banken dus dat gewoon naar aandelen en bonussen gaat en waar uiteindelijk gewoon de normale spaarders voor betaald.

Vertrouwen op regulering en controle is misplaatst.

op 25 06 2013 at 10:52 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@babs: Wat je zegt heeft geen grond. Je vertolkt een vage angst maar geeft geen onderbouwd argument. Als het waar was dan zou de huidige 6% norm volgens jou ook zinloos zijn. Nee, die norm is zinvol, en 10% is strenger dan 6%.

op 26 06 2013 at 08:35 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

Deze woensdag presenteert de Commissie Wijffels haar rapport: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/01/18/commissie-structuur-nederlandse-banken-start-met-consultatie.html

Marike Stellinga schrijft alvast in de NRC van afgelopen zaterdag: “Ik kom telkens terug op e’e’n simpele oplossing: verhoog de kapitaalbuffers drastischer dan tot nu toe gebeurd is.” (22 juni, Weekend, p2)

op 02 07 2013 at 09:11 schreef babs:

Mijn angst dat banken opgelegde regels uithollen, heeft wel degelijk grond.

10% is beter dan 6%, maar heeft pas zin als banken weer gesplitst zijn. 6 of 10% maakt helemaal niks uit als een waardeschommeling een afgeleide-produkt op hol kan brengen, waarin de zakentak van een bank iets te zwaar heeft geïnvesteerd.

10% is beter dan 6%, maar heeft pas zin als banken die 10 of 6% niet eindeloos kunnen herhypothekeren in Londen.

Tenslotte: je gaat niet in op mijn argument dat zowel bedrijven als particulieren gewoon niet nog meer schulden willen maken. Ze zitten al over hun maximum. Dan kun je dus wel banken de ruimte geven meer krediet te verstrekken, maar dat is dan zinloos.

op 03 07 2013 at 20:28 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@allen: Mijn commentaar bij het Rapport Wijffels staat nu hier: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2013-07-03-Wijffels-CommissieStructuurBanken.html

@babs: Mee eens, dat er vrees is voor uithollen, en dat opsplitsen nuttig is, zie boven. De overheid moet flink investeren in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit, en ook onze bankaire jongens en meisjes. Vervolgens: je hebt een heel goed punt dat bedrijven afhankelijk zijn van krediet voor nieuwe investeringen, maar dat menigeen huiverig is voor schulden of al aan het plafond zit. Dit is een kwestie van verdeling. Het gemiddelde bepaalt niet hoe het verdeeld is. De een is niet de ander. Daar komen de investeringsbanken om de hoek kijken.

op 04 07 2013 at 09:46 schreef babs:

De een is niet de ander

Klopt als een bus.

Toch is het gemiddelde wel van belang, want bij hoge gemiddelde schulden is de kans groot op een kettingreactie van faillissementen waar ook op het oog gezonde bedrijven met weinig schuld aan kapot kunnen gaan.

Kredietmogelijkheden creeren is niet slecht, maar ik denk dat het in Zuid-Europa alleen zin heeft in combinatie met schuldsanering, afname van de regeldruk, flexibilisering van de arbeidsmarkt, enige doorbraak in de standen-cultuur en betere controle op- of desnoods nationalisering van banken.

op 04 07 2013 at 20:36 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@babs: Ah, maar ik heb nooit beweerd dat dit voldoende zou zijn voor Zuid Europa ! Ik heb hierboven slechts gesteld dat de euro door zijn architectuur uitwerkt als een gouden standaard, en dat dit problem op monetaire wijze snel is opgelost. Vervolgens is er het tweede probleem dat banken in een crisis sowieso weinig investeren, en daarvoor heb je investeringsbanken nodig. Het derde probleem is dat e.e.a. in Zuid Europa weer anders werkt. Hiervoor krijg je een pakket maatregelen waarvoor ik de Zuid Europeanen graag de kans geef hun eigen verantwoordelijkheid te tonen. Voor de zekerheid stel ik wel voor om in Magna Grecia een lease te scheppen, zoals destijds met Hong Kong. Zie http://mpra.ub.uni-muenchen.de/33476. Wanneer we voldoende langs elkaar heen praten komen we ooit misschien toevallig tot de ontdekking dat we het eens zijn.

op 05 07 2013 at 08:50 schreef babs:

Wanneer we voldoende langs elkaar heen praten komen we ooit misschien toevallig tot de ontdekking dat we het eens zijn.

Bij deze. Meer eens dan oneens in elk geval.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS