Home » Archief » Ich bin kein Berliner


[03.10.2010]

Ich bin kein Berliner

Frans Weerts


Illustratie: Hans Sebald Beham

Het zal de PVV-leider zijn reet roesten waar hij spreekt. Ground Zero of hotel Berlin. Zijn boodschap is dezelfde: de islam is allerwegen een bedreiging. En die boodschap staat mede in het teken van zijn voornemen een internationaal netwerk op te bouwen, namelijk de ‘Geert Wilders International Freedom Alliance’. Op het moment dat 4800 CDA’ers zich in de Arnhemse Rijnhal het klamme zweet debatteerden over het al dan niet doorgaan van de gedoog-constructie met de PVV, liet Wilders zich fêteren door een club die zich Die Freiheit heeft gedoopt en die het blonde orakel uit Venlo als voorganger onthaalde bij de voorziene oprichting van een partij naar PVV-modellering.

Het zal de meesten gisteren vast ontgaan zijn, want in de media was maar mondjesmaat aandacht voor de Berlijnse rede. Alle aandacht ging uit naar de worsteling van het christen-democatisch deel der natie, dat zich in een veel te krappe hal had samengeperst. En waar Wilders feitelijk een veel grotere impact had, dan in dat hotel met amper 500 toehoorders. Over die impact kom ik nog te spreken.

Slaapverwekkend
Even Wilders afgewerkt, die een vol uur lang mocht oreren over zijn zieleroerselen. Dat op radio en tv slechts enkele soundbites werden uitgezonden, is uit twee zaken te verklaren. Allereerst hield hij dezelfde riedel als altijd, slechts verrijkt met een sneer naar Angela Merkel die zich eerder weinig opgetogen uitliet over de beoogde samenwerking.

Ten tweede vulde Wilders zijn spreekuur met een slaapverwekkende en uitputtende reeks van citaten en publicaties, die moeten aantonen dat binnen en buiten de islam harde bewijzen te vinden zijn, dat de islam niet louter een religie is maar een bedreiging van de chistelijk-joodse traditie. Het lijstje komt ongetwijfeld uit de koker van pleitbezorger Bram Moszkowicz, die dit morgen in het strafproces naar voren zal brengen.

Terug naar Arnhem en de Rijnhal waar Wilders eigenlijk veel meer een rol speelde dan in de stad, die net als New York een melting pot is van allochtone komaf. De demonstranten tegen de oprichting van een Duitse PVV waren bijna even talrijk als het klapvee in de gehoorzaal. Tekenend: naar verluidt, schijnt Wilders direct na zijn betoog te zijn vertrokken om de afloop van het CDA-congres via internet te volgen.

Ik betwijfel of Wilders dezelfde juichstemming had na afloop van alle gloedvolle pro’s en anti’s, als Maxime Verhagen, die na afloop sprak: “Dit is een feest. Dank voor uw vertrouwen!”.

Anti-Wilders
Daarmee zijn we weer terug in de Rijnhal, met het CDA in gespletenheid. Zelden vertoond bij deze partij, die gewend is om de CDA-top – wat die ook doet – op congressen met Noordkoreaanse meerderheden te steunen. Nou nee. Wilders mocht in Berlijn dan nog de handen op elkaar krijgen bij gelijkgestemden: op het congres kreeg hij er flink van langs. Ik heb het nooit zo zout meegemaakt bij deze CDA-congressen. Verhagen trachtte de onrust onder de gelederen nog wel te bezweren door zelf harde taal te bezigen (iets van: “We zullen die gasten wel onder de duim van ons regeerakkoord houden!” )

Maar de sfeer was en bleef anti-Wilders, zelfs bij de voorstanders van samenwerking. Dat mag curieus heten. Net als de einduitslag van de stemming: ja of nee met Wilders in een gedoogkabinet. 32 procent stemde tegen samenwerking in een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. Ik denk dat Geert vannacht een rusteloos gevoel heeft, nu twee

CDA-Kamerleden in deze ‘substantiële minderheid’ tegen samenwerking vooralsnog reden zien om hun bezwaren tegen samenwerking niet te laten varen.

Wilders haalde in Berlijn eigenlijk niet meer dan een pyrrusoverwinning, zoals Maxime Verhagen dat in de Rijnhal deed. Beiden zijn nog allerminst zeker dat hun politieke experiment– dat in democratische zin gerust een gruwel genoemd mag worden – ook leidt tot een stabiele regering.

De Berlijnse rede is hier terug te lezen in het Engels en Duits.

Frans Weerts is journalist in onruste, die vanaf gezonde afstand beziet hoe zijn thuisland politiek, sociaal en maatschappelijk aan lager wal raakt. Die zich in Polen voelt als een vis op het droge, happend naar adem en spartelend in een glas Vodka.

Frans Weerts, 03.10.2010 @ 08:50

[Home]
 

74 Reacties

op 03 10 2010 at 09:00 schreef smeets:

Een heerlijke vertoning gisteren. Een CDA dat me verbaasde. Je zou er bijna CDA-lid van worden. Die gedachte vond ik nog de grootste shock. .

op 03 10 2010 at 11:31 schreef vetklep:

Ik heb met verbijstering stukjes van dat CDA congres gezien.
Prima dat Wilders wat betreft de islam tot hier en niet verder roept, maar hij vergeet dat gristengedoe. Die wereldveemde types mogen geen invloed hebben op het leven van mensen zonder religieuze handicap.
Het is hoog tijd dat vrijheid van godsdienst gaat betekenen dat je niet met andermans geloof mag worden lastiggevallen. Dus weg uit de politiek, weg uit het onderwijs en geen subsidies meer. Beleef en betaal je hobby maar lekker prive.

op 03 10 2010 at 14:14 schreef MNb:

Ik heb nog levendige herinneringen aan het ellendigste kabinet tot nu toe in Nederland: Van Agt/Wiegel, 1977-81. Toen waren er maar liefst vier dissidenten.
Vooralsnog zie ik geen reden te veronderstellen dat Ferrier – dochter van de eerste Surinaamse president trouwens, niet dat dat er iets toe doet – en Koppejan wel ruggengraat vertonen.
Mijn voorspelling is dan ook dat dit wangedrocht dat zich regering noemt het vier jaar uitzingt. Intussen gaat Nederland nog harder achteruit dan vanaf 1977 gebeurde.
Uiteraard creëer ik hiermee een win-win situatie voor mijzelf. Of mijn voorspelling komt uit en dan zeg ik: zie je wel? Of mijn voorspelling komt niet uit en dan is mijn opluchting niet meetbaar.

op 03 10 2010 at 14:35 schreef Mag niet hè, reacties plaatsen onder dezelfde naam als Uw Hoofdredacteur:

Ik hoor nooit tegenargumenten tegen de stelling dat de islam een bedreigende ideologie is.
Mensen nemen wel stelling, maar doen dat steevast zonder argumenten. Waarom? Waar blijven die argumenten? Zijn ze er wel?

op 03 10 2010 at 20:16 schreef Eva:

Aan iemand die zich Peter wilde noemen: met zotten valt niet te twisten.

op 03 10 2010 at 21:08 schreef Martin B:

@de mijnheer met dezelfde voornaam als de hoofdredacteur.

De islam is er net als het Christendom en het Jodendom in allerlei variaties. Het is niet omdat er extreme varianten zijn, dat alle gelovigen extremisten zijn. Bij alle geloven is het grootste deel gematigd en een klein deel extremistisch.

Daar had je trouwens zelf achter kunnen komen door je erin te verdiepen. Ga eens een paar maanden in een fabriek werken, daar werken vaak veel moslims is mijn ervaring. Dat zijn de lager opgeleiden en gewone gelovigen. Daar heb je hufters tussen zitten, zoals je die overal kan vinden, maar de meesten zijn heel gematigd.

op 03 10 2010 at 21:43 schreef tristan:

Als de Islam een vredelievende religie is – zoals de Linkse kerk bij herhaling beweert – waarom is er dan momenteel een verhoogde terreurdreiging in Frankrijk en Duitsland?

op 03 10 2010 at 22:00 schreef Martin B:

@tristan
Zijn er christenextremisten?

Voor de 2e wereldoorlog waren het overigens de joden, die de oorzaak van al het kwaad waren:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_geschiedenis

De meeste “argumenten” die de Islambashers gebruiken, vertonen bijzonder sterke overeenkomst met de argumenten die enkele duizenden jaren tegen Joden werden gebruikt. Maar dat is al een paar decennia politiek incorrect.

op 03 10 2010 at 23:10 schreef De Witt:

Het komt op mij over dat het Israel / palestina probleem inmiddels in haar geheel naar het westen in geexporteerd.

Het ironische is dat Wilders nu juist die partijen gedoogd die de massaimmigratie hebben geinitieerd om goedkope arbeidskrachten aan te trekken.

Welk geloof is imperialistisch? En waarom draait alles nu om geloof? 2 van de 3 partijen (CDA en PVV) zijn op religieuze gronden en ideologieen gebaseerd, beiden verwijzingen makend naar hoe gevaarlijk die andere religie wel niet is.

Blijkbaar weten ze als geen ander hoe gevaarlijk religies daadwerkelijk zijn.

op 04 10 2010 at 00:00 schreef Paul:

In Engeland zijn er Islamscholen die meisjes verplichten om een nikaap te dragen. Het stenigen van een overspeligge vrouw. Zelfmoordterroristen. Eerwraak. Een paar voorbeelden waarom ik denk dat de islam een geloof is die tegen mijn normen en waarde in druist.

op 04 10 2010 at 01:21 schreef G!:

Dat Wilders Merkel dingen toebijt als “Sie haben kein Recht” daar zakt mij echt de broek van af. Wat probeert hij in hemelsnaam te bereiken? Als dat geen opzettelijke belediging is – hoe gestoord is deze man in z’n waarneming van de realiteit vraag ik me af. Hij verwijt Merkel dat zei zich zou bezondigen aan politieke kritiek, terwijl juist dat in de kern is waarvoor hijzelf speciaal naar Berlijn is afgereisd. Of was het geen kritiek maar een verkapte poging tot een soort staatsgreep?

op 04 10 2010 at 01:34 schreef De Witt:

Eigenlijk is wilders zelf een soort westerse variant op de import imam geworden.

op 04 10 2010 at 01:49 schreef MNb:

Neppeter: “Ik hoor nooit tegenargumenten tegen de stelling dat de islam een bedreigende ideologie is.”
Dat komt omdat je alleen hoort wat je wilt horen. Als je bv Trouw – en dan bv. mijn jarenlange commentaar op de Grote Blonde Leider uit Venlo, een betiteling waar ik de eer van opeis – en Frontaal Naakt regelmatig had gelezen had je je eigen bekrompenheid niet ten toon hoeven te stellen.

@Tristan: zoek de betekenis van non-sequitur eens op.

op 04 10 2010 at 08:52 schreef Paul:

op 04 10 2010 at 01:49 MNb

Ik ben het met je eens, dat je ook andere meningen moet lezen.

Ik denk dat veel nederlanders gewoon bang zijn waar ik bang voor ben.

Toen ik een jaar of 16 was, bestond de islam nog niet in nederland. Via de media zag ik hoe in Iran mensen zich toe bloedens sloegen. En kinderen die het zelf niet konden, even werden geholpen. Die zijn gestoord, dacht ik.

In de jaren daarna zag ik via de media , bomaanslagen,eerwraak,vrouwenbesnijdenissen enz.

Ik ben gewoon bang dat we dat ook in Nederland krijgen en ik begrijp dan ook vele Wilders stemmers.

Het gaat mij niet om straatjochies, die had je al zolang de mensheid kan heugen. Die hebben niks met geloof te maken. Als ze hun geloof zouden respecteren zouden ze het niet doen.

op 04 10 2010 at 09:05 schreef Benech:

Martin schreef: De meeste “argumenten” die de Islambashers gebruiken, vertonen bijzonder sterke overeenkomst met de argumenten die enkele duizenden jaren tegen Joden werden gebruikt.

Goh, nu heb ik veel anti-islam rethoriek gehoord de laatste tijd maar in die beschuldigingen heb ik nog geen spoor gevonden van een islamitisch ras, dat moslims de waterbronnen vergiftigden of de hostie ontheiligden of godsmoordenaars zijn.

Ook zijn er belangrijke andere verschillen te bedenken: Joden hebben in elk land waar ze waren, vrij snelle pogingen gedaan tot integratie. Dit ondermeer door de taal eigen te maken. Sterker nog: ruwweg honderd jaar geleden waren bepaalde (grote) groepen joden ervan overtuigd dat ze zo volledig geintegreerd dat de noodzaak van een Joodse staat niet nodig was, zie bijv. Das Bund.
Moslims daarentegen integreren op dit moment matig, uitzonderingen daargelaten.

op 04 10 2010 at 09:17 schreef yurp:

Benech, heb jij het niet vooral over de Sefardische Joden? Volgens mij waren de groepen arme Ashkenazi die door de pogroms uit Oost-Europa waren gevlucht veel minder geneigd tot integratie. Die leefden in joodse wijken behoorlijk geisoleerd. Volgens mij zijn er tussen de anti-islam nu en de anti-joodse retoriek van de vorige eeuw toch wel het e.e.a. aan overeenkomsten.

op 04 10 2010 at 10:27 schreef Mats:

In de lijn van Benech en Yurp, volgens mij was het grootste deel van de jodenhaat afkomstig uit het feit dat doordat Joden door de samenleving werden gescheiden en geen gilde beroepen konden uitvoeren, zij in de loop der tijd op benijdenswaardige plekken kwamen zonder adel of bevoorrecht te zijn. Het probleem van de Ashkenazi joden die in aparte wijken woonden en zich gesloten hielden is volgens mij lang niet overal een probleem geweest. (NL had en heeft bij mijn weten voornamelijk Sefardische joden)

Wat het wel illustreert is het feit dat de PVV stemmer zich niet stoort aan het feit dat Moslims (om het jargon maar aan te houden) zich niet integreren, maar aan het feit dat Moslims in bepaalde wijken een nieuwe onderlaag vormen, waar dat eerder een ‘blanke’ en herkenbare onderlaag was. Het gaat dan om een combinatie van vervreemding en overlast door het feit dat ‘ik’ niet meer in mijn vertrouwde omgeving pas. Moslim jongeren verergeren dit gevoel door de buitenstaander als zodanig te bejegenen. Maar vergelijk deze problemen eens met de Homo die in een vinex wijk wordt geterroriseerd? Hier in het Noorden gebeurt dat echt niet alleen door ‘de buitenlander’.

op 04 10 2010 at 11:25 schreef Benech:

Yurp: men sprak de taal, men huwde in toenemende mate interreligieus, de Bund (trouwens ook het Liberale Jodendom) was een oost-europese uitvinding enz.
Dat het verhoudingsgewijs langer duurde bij de Ashkenazische Joden dan bij de Sfardische Joden klopt, maar naar de huidige maatstaven zou men de Joden van toen “goed geintegreerd” noemen.

Trouwens, Nederland was enigszins een uitzondering hierin maar in de meeste Europese staten was het wonen in aparte wijken tot 1850 geen vrije keuze.

Mats: Al rond 1700 was de meerderheid van de Nederlandse populatie Joden overwegend Ashkenazisch en is dat tot op de dag van vandaag. Zie je ook overduidelijk in de verhoudingen van hoeveelheden synagoges: Nederland kent 3 Sfardische gemeentes uit mijn hoofd, 40 Ashkenazische gemeentes (Neem nu liberaal en beth hachidush bij de Ashkenazische gemeenten).

op 04 10 2010 at 11:35 schreef tristan:

@Martin B.

Wilders heeft een probleem met de politieke – dus radicale – Islam en heeft het recht om dit politiek te vertalen.

Frau Merkel heeft zich op ontoelaatbare wijze bemoeid met de interne gang van zaken rond de formatie van een kabinet van een buurland.

Wilders heeft nooit opgeroepen tot geweld maar wel tot waakzaamheid tegen de radicale stromingen binnen de Islam. In het kader van de vrijheid van meningsuiting een normale zaak, zeker binnen een parlementaire democratie.

Vergelijkingen met het verleden zijn wel interessant maar we leven nu met de huidige problematiek en daar moeten effectieve oplossingen voor gevonden worden.
En die oplossingen zijn hard nodig wil dit land niet geconfronteerd worden met chaos en een blijvende splitsing in onze samenleving.

Het resultaat van het CDA congres laat overduidelijk zien dat rond de 70 procent van onze bevolking bezwaren heeft tegen een dominante rol van de Islam in Nederland.
Sinds de introductie van deze religie in ons land worden wij geconfronteerd met religieuze extremiteiten, 2 politieke moorden en het gegeven dat politici en bestuurders beveiligd moeten worden. Voorts met zelfcensuur en harde intimidatie door moslimjongeren.

Dat de Islam dus geen enkel probleem zou vormen is dus moeilijk vol te houden.

@MNb,
Aardig gevonden, maar ik geef de voorkeur aan een discussie via inhoudelijke argumenten en concrete voorbeelden.

op 04 10 2010 at 11:47 schreef Benech:

Yawn, daar gaan we weer: “Wilders heeft een probleem met de politieke – dus radicale – Islam en heeft het recht om dit politiek te vertalen.”
Volgens mij is die toevoeging niet te halen uit het lijstje hieronder:
http://www.watwilwilders.nlWildersdiscrimineertMoslims.html

“Wilders heeft nooit opgeroepen tot geweld maar wel tot waakzaamheid tegen de radicale stromingen binnen de Islam.”
Nee schattebout, die “miljoenen moslims” die Geert wil uitzetten zullen allemaal hun koffers pakken en geheel vrijwillig, zonder geweld, het land uitgaan…

op 04 10 2010 at 12:12 schreef tristan:

@Benech,

Iedere moslim die zich houdt aan onze wetten – inclusief de scheiding van Kerk en Staat – en bereid is tot integratie is welkom in Nederland.
Geen massale deportaties maar wel uitzetting van criminele en radicale elementen.

Via een politiek aangestuurd proces wil men Wilders de mond snoeren. Uw en mijn vrijheid van meningsuiting staat vandaag op het spel.
En of die mening nu Links of Rechts is doet niet terzake.

Overigens is de vergelijking tussen Wilders met Hitler ook een vorm van haatzaaien.
Om over een ‘bruin kabinet’ maar te zwijgen.

op 04 10 2010 at 12:14 schreef MNb:

Paul, het zou je juist om straatjochies moeten gaan. Oa die verzieken het straatleven in Nl. Net als voetbalvandalen. De kans dat je daar slachtoffer van wordt in Nl is bepaald groter dan de kans dat jij – of je familie – slachtoffer wordt van moslimterroristische toestanden als bomaanslagen, eerwraak en vrouwenbesnijdenissen.
En dan zal ik je iets vertellen waar de door jou zo wel begrepen Wilders-bewonderaars nooit ook maar één seconde bij stilstaan. De Grote Blonde Leider uit Venlo noemt het ook nooit. Marokkaans straattuig gaat nooit naar de moskee. Wie van een dergelijk feitje op de hoogte had willen zijn kon dat al jaren weten – al voor 9/11.

@Benech: nou en of zijn er overeenkomsten tussen antisemitisme en islamofobie. De belangrijkste is wel dat systematisch een hele bevolkingsgroep verantwoordelijk gesteld wordt als ook maar één lid ervan een pink durft te verheffen; ook als zulks in Verweggistan geschiedt.
Heb je wel eens een toespraak van Göbbels gelezen? Heel leerzaam en afgezien van de abjecte inhoud ronduit knap. Daar heeft Wilders zijn retorische trucs vandaan.

op 04 10 2010 at 12:23 schreef MNb:

Tristan wil de betekenis van non-sequitur dus niet opzoeken. Daarmee bewijst hij juist niet in een inhoudelijke discussie geïnteresseerd te zijn, maar gewoon de volgende die de voorkeur geeft aan Göbbelliaanse retoriek zolang die zijn vooroordelen maar bevestigt.

“Als de Islam een vredelievende religie is kan is er dan momenteel een verhoogde terreurdreiging in Frankrijk en Duitsland?”

“Een redenering wordt non sequitur genoemd als het besluit niet volgt uit de premissen, en dus een onjuist gevolg is.”

Het eerste is een typisch voorbeeld van het tweede.
De terreurdreiging wordt door een kleine groep moslimextremisten veroorzaakt. Met het gebruik van het woord Islam stelt Tristan daar alle moslims ter wereld verantwoordelijk voor. Precies hetzelfde trucje paste Göbbels toe op Herschel Grynszpan. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat er in Nederland nogal eens vandalisme op moskeeën gepleegd wordt.
Waarmee Tristan dus keurig een overeenkomst tussen antisemitisme en islamofobie illustreert.
Nee, ik beschuldig Tristan er niet van verantwoordelijk te zijn voor bovengenoemd vandalisme en al helemaal niet voor de Kristallnacht. Dit voordat iemand Godwin roept.

op 04 10 2010 at 12:24 schreef vetklep:

Ondertussen heeft een of andere taliban-troglodiet dreigdingetjes gezegd over Nederland.
Laten we voor iedereen hopen dat het daarbij blijft. Want volgens mij is een groot deel van de ongezelligheid van tegenwoordig een gevolg van o.a. de moord op Van Gogh.

op 04 10 2010 at 12:25 schreef Benech:

MNb: dat er overeenkomsten zijn, allicht, maar er zijn ook kenschetsende verschillen, zoals ik hierboven aantoonde. De toespraken van Goebbels en Hitler zijn verre van origineel maar dat neemt nog niet weg dat de “eeuwenlange beschuldigingen” van Martin ook soms verschillen hebben met islamofoben.

Tristan: zucht, deze discussie begint nu al saai te worden. De meerderheid van de moslims hier is bereid tot integratie en houdt zich aan de wetten. Hoe komt Geert dan aan die miljoenen? Sterker nog: waarom bepleit Geert dan actief een andere wetgeving voor moslims dan voor andere groepen gelovigen?

op 04 10 2010 at 12:27 schreef Benech:

Vetklep: staat goed in verhouding: 1 moord in de schoenen schuiven van bijna 1 miljoen mensen en daar je wetgeving op willen aanpassen.

op 04 10 2010 at 12:31 schreef vetklep:

Het is niet 1 moord. Er zijn nog wel een paar andere akkefietjes geweest.

En ik zeg ook helemaal niet dat het in verhouding of terecht is. Ik denk alleen dat er weinig voor nodig is om hysterie te veroorzaken.

op 04 10 2010 at 12:38 schreef tristan:

Marokkaans straattuig halen hun religieuze inspiratie van het internet en krijgen die bovendien mee via hun ouders.
Deze jongeren vormen een landelijk probleem en worden niet of nauwelijks gecorrigeerd door de overige moslims.

Terroristen en straattuig zijn nooit echte moslims volgens de Linkse kerk en de Moslim Broederschap. Maar volgen wel met de ene hand op de Koran en de andere hand op het explosief de ideologie van de politieke Islam;

Verbreiding wereldwijd van een Islamitisch Kalifaat.

Niet goedschiks dan maar kwaadschiks…

op 04 10 2010 at 12:44 schreef Peter:

Hoe weet je dat allemaal, Tristan?

op 04 10 2010 at 12:44 schreef Benech:

Goed, dan maar simpel voor Tristan: waar in de Koran staat dat je Joden of homo’s moet wegpesten uit je wijk? Dat je omaatjes mag beroven? Waar staat dat je een toneelstuk mag verbieden omdat de boodschap je niet aanstaat?
Ik zeg niet dat ze wel of geen echte moslims zouden zijn. Maar dat kalifaatdenken is absurd. Hoeveel moslims hier in Nederland ijveren actief voor een kalifaat. Hoeveel wetten voor het kalifaat zijn er al in Westerse landen ingevoerd?

op 04 10 2010 at 12:49 schreef Benech:

Peter: Tristan is er zoeentje die stiekume afspraakjes heeft in een parkeergarage.

op 04 10 2010 at 13:01 schreef tristan:

@Peter,

Ik lees wel eens een educatief boek, o.a. van Arabist Hans Jansen. (momenteel aan de zijde van Wilders in de rechtszaal als erkend expert op het gebied van de radicale Islam).

op 04 10 2010 at 13:02 schreef Peter:

Dat dacht ik wel. Erkend door wie precies?

op 04 10 2010 at 13:07 schreef tristan:

Benech,

Verdiept u zich eens in de agenda en het gedachtegoed van de salafisten (20.000 in Nederland) en andere ‘bruggenbouwers’.

op 04 10 2010 at 13:09 schreef tristan:

@Peter,

Door minimaal 1,5 miljoen Nederlanders, inclusief allochtonen.

op 04 10 2010 at 13:11 schreef Peter:

Niet erkend dus.

op 04 10 2010 at 13:15 schreef Benech:

Tristan: Hoe kom je aan dat aantal? Ik vind ruwweg 2.500 salafisten hier in Nederland. Dat is ruwweg 12% van het aantal die jij beschrijft, nog niet eens goed voor 1 kamerzetel. Hiervan is nog niet eens gerekend hoeveel de gewapende strijd willen aangaan. Loopt het je zo dun door de broek?

http://www.depers.nl/binnenland/109256/AIVD-20-salafistische-imams.html

Het aantal SGP-stemmers is een veelvoud hoger.

op 04 10 2010 at 13:16 schreef yurp:

Volgens mij heeft Marokkaans straattuig helemaal geen Koran nodig om zich te misdragen. Eerder machismo, een mislukte opvoeding en egoistisch materialisme zorgen daarvoor. Ik heb nog nooit een straatvandaaltje soera’s horen declameren of een hadith horen aanhalen als reden voor zijn wangedrag. Wat je wel hoort is dat ze autochtonen slappe bangebroeken vinden die zichzelf toch niet verdedigen.

op 04 10 2010 at 13:17 schreef tristan:

Zoveel Oude Nederlanders buitenspel zetten riekt naar buitensluiten, haatzaaien en stigmatiseren.

Foei!

op 04 10 2010 at 13:23 schreef yurp:

Benech, Laatst is daar door de UvA nog een interessant onderzoek over gepubliceerd: ‘Salafisme in Nederland'(o.a. door Jean Tillie). Hieruit komt naar voren dat er in Nederland ongeveer 40 tot 65 duizend orthodoxe moslims wonen die ‘gevoelig zijn voor salafisme’

op 04 10 2010 at 13:25 schreef Benech:

Yurp: “gevoelig zijn voor salafisme” is nog niet salafistisch zijn.

op 04 10 2010 at 14:15 schreef yurp:

Benech, de gedachten van deze ultra orthodoxen zit blijkbaar wel grotendeels in de lijn van de salafisten ook al noemen ze zichzelf niet zo. Ultra orthodox soennitisch ligt volgens mij niet zover van Salafistisch.

op 04 10 2010 at 15:21 schreef Benech:

Nu ben ik geen arabist en ik pretendeer geen expert te zijn maar ik meen dat ultraorthodoxe Soennieten bijv. de jurispudentie (fiqh) wel gebruiken in het dagelijkse leven terwijl salafisten deze resoluut afwijzen.

op 04 10 2010 at 15:29 schreef tristan:

Beste mensen,

Onder mijn beste vrienden bevinden zich ook moslims. Waaronder zelfs moslims die actief zijn op de arbeidsmarkt.

Hierover geen misverstand; de zwijgende meerderheid van onze 1 miljoen moslims doen niet aan politiek en zijn ook blij als zij thuiskomen na gedane arbeid en kunnen genieten van onze Westerse verworvenheden.
Maar er gaan geruchten dat de Islam – in tegenstelling tot het Christendom – geen Verlichting en Reformatie heeft gekend.

Op dit gebied zal er dus een inhaalslag geleverd moeten worden. Deze interne discussie zou dan gaan tussen voornamelijk Soennieten en Shi’ten.
Hopelijk gaat het een en ander geweldloos, hoewel berichten vanuit Irak en aanpalende gebieden ons te denken moeten geven.

Ik vrees echt niet dat wij binnen een tijdsbestek van pakweg 10 jaar mee zullen maken dat de Troonrede wordt voorgelezen door een Grootmoefti.
Maar bij ongewijzigd beleid op het gebied van immigratie, asielzoekersindustrie en een periodiek generaal pardon vrees ik voor ‘Franse toestanden’.

Mocht ik mij echter schromelijk vergissen en wordt het experiment met de verlichte poldermoslim een daverend succes dan zal ik als eerste mijn excuus aanbieden en op een Linkse partij gaan stemmen.
Tot die tijd past ons enige waakzaamheid en moet de hand op de knip én de subsidiebuidel.

Na 35 jaren Links wanbeleid moet er nu eens een frisse Rechtse wind gaan waaien.
Geert Wilders is echt geen onmens en zit niet tot diep in de nacht bij flakkerend kaarslicht deportatielijsten op te stellen.

Geef de goede man een eerlijke kans om orde op zaken te stellen.

op 04 10 2010 at 15:41 schreef sabaroth:

Lol: “Waaronder zelfs moslims die actief zijn op de arbeidsmarkt”

op 04 10 2010 at 15:42 schreef sabaroth:

(Alsof dat zo verbazingwekkend is dus)

op 04 10 2010 at 15:43 schreef Benech:

De rest van het betoog laat ik aan de anderen over maar dit juweeltje neem ik met plezier voor eigen rekening:

“Na 35 jaren Links wanbeleid moet er nu eens een frisse Rechtse wind gaan waaien.”

Tristan: de laatste 35 jaar (gerekend vanaf 1977) heeft het CDA 27 jaar meegeregeerd, de VVD 23 jaar en de PvdA 17 jaar. Hoezo een “links wanbeleid”?

op 04 10 2010 at 15:53 schreef yurp:

Benech, er zullen heus wel theologische verschillen zijn tussen de groepen, in mate van orthodoxie liggen ze echter nogal dicht bij elkaar.

op 04 10 2010 at 15:57 schreef Benech:

Yurp: mijn ervaring met religie is dat je secuur moet blijven. Je wil toch ook niet meteen Bas van der Vlies vergelijken met Richard Williamson?

op 04 10 2010 at 16:11 schreef yurp:

Vooral religieuzen zélf zijn altijd nogal gevoelig voor de details. Noem een orthodox gereformeerde geen bevindelijk gereformeerde en haal de pinkstergemeente niet door de war met de baptisten. Dat ze allemaal grofweg hetzelfde willen en geloven boeit dan niet zo ;)

op 04 10 2010 at 16:22 schreef vetklep:

het zal me een worst wezen wat mensen achter hun voordeur of in hun godshuis geloven. Als ze anderen tot last zijn moet er worden ingegrepen. Zonder geneuzel over geloof, want daar hebben niet- of anders gelovigen geen boodschap aan. En de overheid al helemaal niet, als het goed is.

op 04 10 2010 at 16:25 schreef tristan:

@sabaroth,

De statistieken liegen niet en laten helaas zien dat moslims verdacht hoog scoren in de criminaliteit en werkloosheid.

Blijkbaar kampt men met een imagoprobleem en dat is niet de schuld van ‘bruin’ Nederland.

op 04 10 2010 at 16:27 schreef tristan:

vetklep,

Amen!

op 04 10 2010 at 16:28 schreef Peter:

Aan je ‘Amen!’ te zien weet je dus zelf niet eens wat je allemaal lult.

op 04 10 2010 at 16:47 schreef vetklep:

iets duidelijker: of iemand sjiiet, soenniet, of weetikniet is interessert me niet. Christen, gristen, boeddhist, jood, what have you, ik wil het niet weten. Zelfs niet als ik eventueel last van hem zou krijgen. Het gaat om de eventuele objectieve overlast en wat je daar wettelijk tegen kan doen.

op 04 10 2010 at 16:50 schreef tristan:

Benech,

Het CDA en de VVD zijn net op tijd tot inkeer gekomen en geven nu blijk van gevoelig te zijn voor een nieuwe (realistische) tijdgeest.
En daar op in te spelen met hervormingen op het gebied van immigratie, veiligheid en sociale uitkeringen.

De tijd van niet benoemen, toedekken en bagatelliseren is nu voorbij en deze partijen zijn hard bezig om zich te rehabiliteren.
De Linkse partijen willen echter op de oude voet doorgaan met jaren 70 politiek die uiteindelijk een failissement oplevert voor de verzorgingsstaat.
Dezelfde verzorgingsstaat die verantwoordelijk is voor de mislukte integratie van een groot deel van de moslimpopulatie.

De PvdA regenten hebben nooit willen erkennen dat zij de architecten waren – en zijn – van de deels mislukte multiculturele samenleving.

op 04 10 2010 at 16:55 schreef tristan:

@Peter,

Mijn welgemeende excuus.

De volgende keer zal ik mijn instemming betuigen met; Allahoe Akbar!

op 04 10 2010 at 19:15 schreef Martin B:

Ik vraag me altijd af wat die statistieken dan zijn die bewijzen, dat moslims veel hoger scoren in de criminaliteit. Betekent dat 10% van de moslims crimineel is, ten op zicht van 9% van de niet moslims? Of is 80% crimineel ten opzichte van 10%?

Wilders is een man die bijzonder goed uit zijn woorden komt, als hij een probleem heeft met de radicale islam, dan kan hij dat toch verdacht slecht duidelijk maken. Vreemd.

@Benech
Ik heb niet gezegd dat alles wat mensen tegen Joden hadden, 1 op 1 omgezet kan worden naar mensen tegen moslims hebben. We leven al in een andere tijd, de meeste mensen hebben geen waterput in hun achtertuin of een bron in de omgeving waar ze dagelijks naar toelopen.

Dat de joden beter integreerden is ook niet zo. Er waren overal in Europa joodse gemeenschappen. Ze hebben eeuwenlang hun eigen taal behouden, hun eigen geloof. En dat terwijl de katholiek kerk eeuwenlang iedere andere vorm van geloof heeft weten uit te bannen. Integratie bestaat niet enkel uit de taal spreken van het land waar je je in bevind.

Nu lag dat, zoals welbekend is, niet enkel aan henzelf. Als je buitengesloten wordt kan je ook moeilijk integreren. Ik wil er meer op duiden dat er sterke overeenkomsten zijn. De moslims in mijn ogen het nieuwe zwarte schaap. Ik hoor nooit iemand klagen over chinezen die de taal nauwelijks machtig zijn na 60 jaar in dit land gewoond te hebben, of die niet willen dat hun kinderen met blanken trouwen.

Ik heb zelf trouwens een jaartje of vier in Duitsland gewoond. We zaten daar met een groep Nederlanders, vanwege het werk dat we deden. En welke taal denk je dat we met elkaar spraken als we in de kroeg zaten?

@Tristan: “God is de grootste” (Allahoe akbar) is heel wat anders dan “Zo zij het.” (amen) Je moet wel de betekenis kennen als je een woord wilt gebruiken.

op 04 10 2010 at 19:17 schreef Martin B:

Bij het zinsdeel “als hij een probleem” had tussen hij en een nog enkel moeten staan.

op 04 10 2010 at 19:21 schreef G!:

De Linkse partijen willen echter op de oude voet doorgaan met jaren 70 politiek die uiteindelijk een failissement oplevert voor de verzorgingsstaat.
Nederland is de afgelopen 33 jaar voornamelijk, en dan bedoel ik ook echt voornamelijk, door het CDA en de VVD geregeerd. Hoe bestaat het dat jij gelooft dat met deze flutcoalitie ook maar iets gaat veranderen… Alleen omdat Wilders hem steunt? Of omdat mensen nu begrijpen dat racisme de beste manier is om een land te besturen? Tuurlijk. Straks hoef ik alleen nog maar in te vullen blond haar, blauwe ogen en dan weet de FIOD genoeg.

op 04 10 2010 at 21:09 schreef Bodewes, J:

Toch zou ik niet te vroeg juichen. Ik was dit weekend in de Eifel en ben door verschillende duitsers nogal positief over dit ‘fenomeen’ benaderd.

op 04 10 2010 at 22:04 schreef MNb:

@Benech: volgens Tristan zijn alleen de conservatieve vleugel van de VVD en natuurlijk de Grote Blonde Leider uit Venlo met aanhang niet links. “Dus” heeft links de afgelopen 35 jaar het overheidsbeleid gedomineerd.
Dat noemt Tristan een inhoudelijk argument. Net als zijn fantasietje dat Marokkaans straattuig via de moskee opdracht krijgt om bejaarden te gaan pesten.
Geen wonder dat Tristan niet bereid is de betekenis van non-sequitur op te zoeken. Hij is gewoon de zoveelste die vol aanbidding begint te hijgen als hij de Grote Blonde Leider uit Venlo op TV ziet. Uit ervaring weet ik dat tegen deze bijna sexuele afwijking niet op valt te redeneren.

Martin B: loze moeite. Volgens mensen als Tristan is iemand met voorouders uit Marokko per definitie moslim. Ook al kan hij/zij geen koran van een bijbel onderscheiden.

G!: dank je. Met mijn uiterlijk zit ik blijkbaar nog een tijdje goed. PVV-onbenullen op de website van Trouw, soortgenoten van Tristan dus, hebben al een paar keer verondersteld dat ik een Marokkaan of een Surinamer moet zijn om de burgerrechten van dezee bevolkingsgroepen te kunnen verdedigen.

(K*tmarokkaan, waarom ben je zo laf om je achter een Nederlandse naam te verschuilen?)
(M.Nieuweboer is vast net zo’n Surinaamse racist als Anil Ramdas)
Vandaar mijn ongeloof in internetregistratie, maar dat terzijde.

op 04 10 2010 at 23:28 schreef vetklep:

Links/Rechts is volgens mij geen nuttige indeling. Net zomin als Zwart/Wit. Of Wit/zwart.

op 04 10 2010 at 23:29 schreef vetklep:

En zelfs met 0-255 grijs ben je er niet. Ook niet x3 (RGB)

op 05 10 2010 at 00:25 schreef G!:

Haha. Laat Godwin Bosma dat maar niet horen vetklep. Die heeft net uitgelegd dat de PVV een hele saaie partij is omdat Hitler niet rechts maar links was. Of zo. Jedemfals. Ik bedoel anywayz. Als je die z’n rechts of links afpakt, dan is ‘ie ontroostbaar.

Tenzij…

Geef die autist een cijferreeks en hij gaat echt helemaal los. Straks staat ‘ie rgbcodes op te dreunen in de kamer. Paars-1, paars-2, Uruzgan… Kunt U misscien ietsje duidelijker zijn? Bedoelt U het besluit van kabinet #893BFF of #7F38EC? Dat maakt nogal een verschil weet U. Mocht het zo zijn dat U verwijst naar kabinet #893BFF dan …
(http://www.youtube.com/watch?v=iRKjA_sG5RM @4:26)

op 05 10 2010 at 01:14 schreef vetklep:

Warrig, selectief, puinhoperig gechopt en daarom irritant fillumpie. Veel muzettes en suggestieve tietols. Ik kan er geen chocola van maken.
Dat Dibi een lekkere vent is en Bosma een druiloor als je ze bekijkt via een lens wist ik al.
Wat is je punt?

op 05 10 2010 at 01:25 schreef vetklep:

En bovendien ben ik eignenlijk pas geinteresseerd in G! in 32bit uncompressed HD 4k high speed slomo. Dus dat duurt eventjes.

op 05 10 2010 at 01:45 schreef curvedwater:

Frans weerts is hartstikkke gek.
De duitsers waren gek op wilders. De site politically incorrect barst van de wilders posts en een soort van fanmails.

Welterusten !

op 05 10 2010 at 03:51 schreef Frans Weerts:

Knettergek, zul je bedoelen. Inderdaad hoog tijd voor jou to hit the sack.

op 05 10 2010 at 11:15 schreef G!:

vetklep,
Bosma’s geraaskal over motie 31 duizend 700 romeinse 8 nummer 86, op 4:26
Resepct dat je ’t hele filmpje hebt zitten klijken. ;-)

op 05 10 2010 at 12:30 schreef André Richard:

@tristan
“Na 35 jaren Links wanbeleid moet er nu eens een frisse Rechtse wind gaan waaien.”

Hm, aan deze oxymoron zal ik nog heel lang moeten wennen…

“Geert Wilders is echt geen onmens”

Echt? Hoe noem je dan iemand die dingen roept die aantoonbaar onjuist zijn en dat ook wéét?

“en zit niet tot diep in de nacht bij flakkerend kaarslicht deportatielijsten op te stellen.”

Dat hoeft ook niet. Als we hem lang genoeg zijn gang laten gaan, zal hij daar vanzelf personeel voor krijgen…

op 05 10 2010 at 19:11 schreef vander F:

Volgens mij is de Katholieke kerk ook pas sinds een dertig jaar geleden gestopt met de mis in het Latijn uit te spreken, ook niet echt lekker integreren, met die nadruk op Latijn en een buitenlandse chef.

Die hele verzuiling, de verzuilde maatschappij was één grote uiting van vooral niet integreren maar het juist bevorderen en accepteren van het bestaan van verschillende groeperingen in een maatschappij
Groeperingen die zich door middel van religie, politiek of anderszins wensten te onderscheiden van elkaar.
Lijkt me ook een bijkans natuurlijk gegeven, groepsvorming, belangenbehartiging van groepen, eigenwijsheid van de ene groep tegenover de anderen.
Daar kun je dan wel proberen de Grote Socialistische Gelijkmaker over heen te trekken,
maar eenmaal platgewalst veert het net zo makkelijk weer op.

Het lijkt me dat we in een periode zitten waar het een en ander nadrukkelijk weer aan het opveren is.

op 06 10 2010 at 13:24 schreef André Richard:

@van der F

“Volgens mij is de Katholieke kerk ook pas sinds een dertig jaar geleden gestopt met de mis in het Latijn uit te spreken, ook niet echt lekker integreren, met die nadruk op Latijn en een buitenlandse chef.”

Nee hoor, daar zijn ze helemaal niet mee gestopt. Ik zing nog wekelijks in een geheel Latijnsche hoogmis. Wel de ritus van Vaticanum II trouwens, zoals het hoort.

op 08 10 2010 at 15:05 schreef Benech:

Klopt, het was kindervriend Ratzinger die, als ik me niet vergis, de tridentijnse mis weer toegestaan heeft.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS