Home » Archief » Islamitische paarden van Troje


[02.10.2014]

Islamitische paarden van Troje

Sinan Çankaya

rijs10

Het onderzoek naar ‘parallelle gemeenschappen’ in Nederland is afgerond. Een onderzoek naar alle gemeenschappen in virtuele hullie-werelden? Welnee. Wanneer we ‘problemen benoemen’, dan ontspringt de meerderheid de dans. De etnische afzondering van witte Nederlanders is acceptabel, een congregatie van mensen met zwart haar niet. Alhoewel, dat is niet helemaal waar. Zolang moderne, verlichte en seculiere waarden ongeschonden blijven, dan mogen ook a-religieuze migranten zich ‘segregeren’. Een erg lange aanloop om te zeggen dat het onderzoek over Turks-islamitische organisaties (TRSO) ging.

De belangrijkste conclusie van het rapport: organisatievorming langs etnische en religieuze lijnen hoeft niet op gespannen voet te staan met integratie in de Nederlandse samenleving. Bonding (betrokkenheid bij de eigen groep) en bridging (banden met de bredere samenleving) gaan ook samen. Wie het nog steeds niet tot zich heeft laten doordringen: TRSO’s spelen door hun activiteiten ook een positieve rol in de sociaal-economische en maatschappelijke participatie van hun achterban. Bijvoorbeeld door te voorzien in sociale, culturele en economische hulpbronnen.

Beperkte kijk

Maar minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet overtuigd en in de Kamerbrief over het onderzoek kan hij zijn onvrede niet verbergen. Zo ontpopt hij zich als een ware methodoloog:

Het onderzoek heeft niet de resultaten opgeleverd die ik voor ogen had. Het is de vraag of het mogelijk is met (literatuur)onderzoek antwoorden te krijgen op de vragen die bij mij en uw Kamer tot zorgen hebben geleid met betrekking tot (het gebrek aan) transparantie van de TRSO’s.

Een terecht punt, literatuuronderzoek geeft een beperkte kijk op de zaak. Een merkwaardige tegenstrijdigheid is dat het gebrek aan transparantie onder TRSO’s wordt geconcludeerd op grond van hetzelfde literatuuronderzoek.

Wolf in schaapskleren

Het verwijt van een gebrek aan transparantie is niet nieuw. Het is een patroon om te twijfelen aan de waarachtigheid van moslims. Volgens sommigen, zo staat er in het rapport, zou de succesvolle verankering van Turks-islamitische groepen in de Nederlandse samenleving een dekmantel zijn voor verborgen, sinistere doelen. Hoewel de onderzoekers benadrukken dat er geen aanleiding is om daar vanuit te gaan op basis van hun onderzoek, negeert de minister deze conclusie in zijn Kamerbrief:

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de onderzochte TRSO’s de maatschappelijke participatie van Turkse Nederlanders positief lijken te beïnvloeden. De Turkse Nederlanders uit deze groepen streven naar succes in het onderwijs en in het werk en zijn maatschappelijk actief, onder andere in de politiek. Keerzijde daarvan is dat deze participatie vooral gericht lijkt te zijn op het verwerven van (politieke) macht en invloed ten behoeve van eenzijdige belangenbehartiging van de eigen groep en de versterking van de Turks-islamitische identiteit. Daarbij is het risico van cliëntelisme aanwezig.

De minister kopieert daarmee bestaande retoriek waarbij TRSO’s worden neergezet als machtswellustelingen die de staat infiltreren. Het ministerie is er niet gerust op en stelt een reeks van maatregelen voor die zijn gericht op de monitoring van TRSO’s.

Sinistere islamitische aangelegenheden

Mogelijk is de zorg over TRSO’s terecht, ik kan dat niet goed beoordelen. Wat ik wel een probleem vind, is de eenzijdige problematisering van de islam in Nederland, het aanhoudende wantrouwen tegen moslims, het vastzetten van gelovigen in een limbo van betrouwbaar/onbetrouwbaar en de onophoudelijke fantasieën over het islamitische Paard van Troje dat de samenleving zal ontwrichten.

In deze tussenruimte, dit niemandsland, leven gelovigen. We noemen het een ‘parallelle samenleving’, immers, DE samenleving observeert zichzelf als post-religieus – en dat wat we niet zijn, moet ver van ons vandaan staan of ver van ons vandaan worden gezet. Zo gaan we om met de ander: we bedenken een virtuele niet-bestaande ruimte waar we ze in kunnen dumpen.

De manier waarop het onderzoek tot stand is gekomen, kan niet worden losgekoppeld van algemene schrikbeelden over ‘sinistere islamitische aangelegenheden’. De verdachtmaking is continu en de bewijslast vrijwel onbeweeglijk.

Botsende waarden

Er valt iets te zeggen over de verwachting dat TRSO’s transparant zijn, vanuit de gedachte van wederkerigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd moeten deze organisaties worden gezien als een onderdeel van de Nederlandse samenleving, die klaarblijkelijk niet post-religieus is.

Dat betekent ook dat als er problemen zijn binnen TRSO’s, dat een probleem van de Nederlandse samenleving in zijn geheel is − waarin dus schurende en botsende waarden bestaan. Zolang dat in de context van de rechtsstaat gebeurt, zie ik het probleem niet.

Dit stuk is eerder vandaag gepubliceerd op Zaman Vandaag. Sinan Çankaya is cultureel antropoloog en doet onderzoek naar de politieorganisatie, in- en uitsluiting en multiculturalisme. Volg hem op Twitter: @S1nanCankaya.

Gastschrijver, 02.10.2014 @ 19:59

[Home]
 

9 Reacties

op 02 10 2014 at 21:11 schreef AntiSoof:

Het woord witte Nederlander vind ik tamelijk stigmatiserend en beledigend. Er zijn ook heel wat zwarte, gele en bruine Nederlanders. Wij heten Nederlanders. Vroeger werd ik wel voor witte uitgescholden, maar dat gebeurde door simpele wat minder onwikkelde lieden. En een betere afkorting voor Turks-islamitische organisaties lijkt mij TIO(S).
En het probleem met sommige grote groepen nieuwe Nederlanders lijkt mij niet hun kleurtje, maar hun indoctrinatie met geloof.
Jij kunt daar hele mooie lange zinnen aan spenderen, maar het gaat denk ik niet om de afkomst of kleur maar om de indoctrinatie.

op 02 10 2014 at 22:37 schreef Digitale Bedouine:

Goed stuk van Cinan.
De hele wereld zal eraan moeten geloven dat de dominante witte cultuur zijn ideeën aan iedereen wilt opleggen. Je gelooft eraan of je gaat er zelf aan is het politiek wat in hun domineert. Volg je hun wil niet dan wordt je verketterd en wordt je alle kansen ontnomen. Echt een misselijke politieke doctrine voeren ze.

Ik denk dat mensen van Domrechts tot Kromlinks een cursus Islamangst overwinnen moeten gaan volgen.

Antsoof, is Hollandse haring die in de Noordzee gevangen wordt een doctrine of een geboren afwijking?

op 02 10 2014 at 23:01 schreef MNb:

“Zolang dat in de context van de rechtsstaat gebeurt, zie ik het probleem niet.”
Ik ook niet. Maar de rechtsstaat is in Nederland niet zo populair meer sinds een dikke tien jaar.

op 03 10 2014 at 00:38 schreef Natasha Gerson:

Er staat toch wat er staat? Dat de organisaties een bepaalde politieke houding binnen de gemeenschap vertegenwoordigen -namelijk een nationalistisch-religieuze en niet een hele gemeenschap en dat dit in ogenschouw genomen moet worden in de beleidvoering. niks meer en niks minder. Wat jij er van brouwt is iets heel anders. Nederland kent een scheiding van kerk en staat. Waar er culturele /maatschappelijke organisaties, bvb, gemeenschapsgeld ontvangen, en deze club is op religieuze grondslag, is het van belang in de schatten of deze niet hun eigen gezindte het eerst bedienen in de hulpverlening, bedeling. Ik heb precies dit soort overwegingen gelezen over lelieblanke organisaties opererend vanuit Evangelische en ook antroposofische organisaties (in de bio-certificering bvb). Goeie antropoloog ben jij als je zulke boude en verongelijkte conclusies trekt zonder vergelijkingen te doen.

op 03 10 2014 at 07:27 schreef Pickelhaube:

Wat ik niet snap aan dit stukje: als je stelt niet te kunnen beoordelen of de zorg over TRSO’s terecht is, kan je toch ook niet goed beoordelen of dit gaat over de problematisering van de Islam? Ik vind overigens het nationalisme van Turkse organisaties veel zorgelijker dan hun religieuze achtergrond. Zo is bekend dat de grijze wolven ook binnen clubjes als Mili Görus actief zijn.

op 03 10 2014 at 10:38 schreef Ruud van Gerrevink:

“Parallelle gemeenschappen”; noemden we dat vroeger niet: de verzuilde maatschappij?

Ik zie wel meer overeenkomsten met het ontstaan en weer verdwijnen van de oude cultuur van verzuiling. En ik vestig mijn hoop op het feit dat mensen uiteindelijk vooral vrij willen zijn, hun eigen keuzes willen maken en daardoor alle grenzen, ook die tussen nieuw opgetrokken / ontstane zuilen, uiteindelijk zullen vervagen en verdwijnen.

op 03 10 2014 at 12:52 schreef cRR Kampen:

Nee, mensen willen niet vrij zijn. Vrijheid is namelijk het gegeven en de vloek.
Een korte blik op historie en actualiteit zou moeten volstaan dat mensen maar één enkel ding continu nastreven, en dit desnoods zonder meer over hecatomben doen, en dat is: orde. Van zingeving t/m recht, van het terroriseren van andersmans geest ivm drugsgebruik t/m de sexualiteit (want de meeste mensen kunnen helemaal niet met zichzelf leven, laat staan met hun vrijheid).

De guerillaregio is de regio van ultieme vrijheid en anarchie, het is de jungle. Hier vind je dus vanzelfsprekend de hardste pogingen om tot maatschappelijke orde te komen. ISIS is hiervan een typisch voorbeeld, Hamas natuurlijk ook.

op 03 10 2014 at 16:52 schreef dewanand:

namaste Sinan Çankaya, ole ole,

Wat is er mis mee als een Turkilander (vernederlandsde en verkaasde etnische, volbloed Turk) zijn eigen Turkse afkomst voorop stelt en toch gewoon economisch normaal participeert in de blanke hollandse apartheidsstaat????? Wij gepigmenteerde Hindoes/hindoestanen / HONDoes doen hetzelfde, zelfs onze Hollandse katten en honden bekeren wij tot ons geloof; denk aan Wieroe, de Hindoe Nazi (homo)kat uit Delft kennisstad, in 2005 geboren als autochtone oerHOLlandse slumkat uit Rijswijk in een ratten en vlooiennest van een blanke psychiatrische patiente (V).

Ik vind dat Turken erg vooruitstrevend zijn en veel intelligenter dan surinaamse zwarten, turkse bedrijven draaien nu al 15 – 25 procent van de haagse economie, geloof ik. En het islamitische is overwegend cultureel/nationalistisch, dus natuurlijk in biologische zin v mensapen, identiek tov blanke Hollanders als inheemse, bleke aapsoorten.

Nee, Turkije moet niet in de EU komen en er nooit voor kiezen. Ik moet Erdogan snel van strategisch advies voorzien hierover. Een blanke EU boevenclub joinen is zelfmoord.

Fuck EU. Turkse ID voorop, wolven petje op.

dewanand en Wieroe
Hindoe fundamentalisten

op 04 10 2014 at 16:58 schreef Benedictus:

Ruud.
Ik ben van mening dat jij te positief denkt over mogelijkheid van “ontzuiling” m.b.t. moslims. Dan zouden de moskeeën het voortouw moeten nemen en de invloed van het internet moeten verdwijnen.

Tijdens de verzuiling waren er duidelijke en overzichtelijke contacten met de leidinggevenden van de verschillende zuilen. Die leiders konden tot overeenstemming komen en goede afspraken.

De ontzuiling ging tegelijkertijd gepaard met ontkerkelijking. Veranderde geloofsdictaten van boven!!! speelde daarbij een belangrijke rol. Het eigen geweten gaf de vrijheid. Socialisten en liberalen hoorde er ineens bij, en interkerkelijke diensten kwamen op gang.

Dat ligt nu moeilijker. De moslim jeugd lijkt zelfs geloviger te worden.

Er was in het verleden een beperkte vrijheid binnen de zuilen, men kocht b.v. brood bij de “eigen” bakker. Ook de behoefte van de “gewone” man of vrouw om mensen uit andere zuilen op te zoeken was gering. “Twee geloven op een kussen daar sliep de duivel tussen” werd gezegd. Dat was toch echt een probleem voor de liefde toen. Je mocht ook geen lid van de VARA worden.

De kerk was de stuwende kracht achter de verzuiling en de ontzuiling.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS