Home » Archief » Jacobijnisering


[20.01.2011]

Jacobijnisering

Peter Breedveld


Illustratie: Mihály Zichy

Mooi is dat altijd, dat wanneer ik Carel Brendels heksenjachtpraktijken aan de kaak stel, hij opeens heel links gaat twitteren. Heel ontroerend, die betrokkenheid met de 14-jarige Sahar Hbrahim Gel, die nog steeds dreigt te worden teruggestuurd naar Afghanistan (Gerd Leers geeft niet op). Als Brendel maar wel beseft dat hij met zijn McCarthy-achtige jacht op staatsgevaarlijke moslims zelf actief bijdraagt aan de vijandigheid jegens iedereen met een moslimachtergrond, die de oorzaak is van zo’n onmenselijke behandeling van Sahar en haar familie.

En ik ben nog niet klaar met Brendel. De ‘onderzoeksjournalist’ heeft een interessant stuk geschreven over de excommunicatie, door zijn partij, van PVV’er Carlo de Bruin. De Bruin werft met zijn stichting Aan de Slag in de Zorg namelijk gehoofddoekte moslima’s voor een baan in de gezondheidszorg. Brendel verdedigt De Bruins excommunicatie hartstochtelijk, want als atheïst kun je toch ook geen lid blijven van de ChristenUnie, betoogt hij.

Dat doet hij in een stuk met de titel ‘Afgewezen PVV-kandidaat omringt zich op papier met linkse hobbyisten’. In reactie op mijn vorige stuk werd me door iemand verweten dat ik Brendel indeel in het ‘rechtse’ kamp. Ik snap op mijn beurt niet hoe je daar bezwaar tegen kunt hebben bij iemand, die zich nota bene uitdrukt in dezelfde infantiele simplismes als Geert Wilders en Het Vrije Volk.

De Bruin is terecht de deur gewezen bij de PVV, zegt Brendel, omdat hij ernaar zei te streven ‘minder moslimmeiden in de uitkering en meer hoofddoeken aan het bed te hebben’. Dat past niet in de strijd tegen de ‘islamisering van de openbare ruimte’ vindt Brendel. Beter kun je moslima’s zonder hoofddoek werven, of ‘moslima’s met hoofddoek overtuigen dat ze meer kans op werk maken als ze niet vasthouden aan religieuze eisen en/of bezwaren.’

Het is me nu totaal onduidelijk wat de PVV eigenlijk wil en niet wil. Als je de Wildersfans eraan herinnert dat Wilders hoofddoekdraagsters afserveert als ‘horizonvervuiling’, werpen ze altijd tegen dat hij dat niet zo bedoeld heeft. Als je zegt dat Wilders alle moslims wil deporteren, krijg je te horen dat hij alleen die moslims het land uit wil, die een gevaar vormen voor onze rechtsstaat door bijvoorbeeld voor de sharia te zijn.

Carlo de Bruin is dus een goede PVV’er, zou je zeggen. Gepreoccupeerd met moslims, die hij als lastpakken beschouwt (uitkeringstrekkers!), maar daar wil hij iets aan doen door ze aan het werk te zetten in de zorg, waar handen tekort zijn. Zo simpel is het dus echter niet. De affaire De Bruin laat zien dat Wilders zelfs vrouwen met een hoofddoek als gevaar voor de rechtsstaat beschouwt. En Brendel is het met hem eens.

Waarom is er eigenlijk sprake van islamisering als je vrouwen met een hoofddoek in de openbare ruimte duldt? Spreken we ook van katholisering als je verpleegsters toestaat een kruisje te dragen? Duiden plooirokken op de reformatisering van de openbare ruimte? Gaan we straks hindoes die stip op hun voorhoofd verbieden? Laatst bij een NS-kiosk werd ik geholpen door een man met een eeltplek op zijn voorhoofd, van het bidden. Wanneer zouden daar de eerste maatregelen tegen worden voorgesteld?

Islamisering, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Dat is als ik tijdens de Ramadan door een agent word aangesproken omdat ik publiekelijk een broodje eet. Nee maar dan kun je lachen. Voorlopig is het evenwel niet zover. Er is een tijdje geweest dat (semi-)overheidsinstanties opeens naaktschilderijen van de muur haalden of christelijke kruizen van monumenten verwijderden om moslims niet voor het hoofd te stoten. Ook de arrestatie van Gregorius Nekschot zou nooit zijn gebeurd als Theo van Gogh niet door een boze moslim was afgeslacht, maar met het huidige kabinet zijn we met die gekkigheid geloof ik wel klaar.

Niks islamisering dus. We staan mensen toe te leven volgens hun levensbeschouwelijke principes. Als je tegen hoofddoeken in de openbare ruimte bent, ontzeg je mensen hun recht op godsdienstvrijheid. Als je elke blijk van religie wilt uitbannen, ben je een Jacobijn. Dan wil je dus de openbare ruimte Jacobijniseren.

Net zo min als ik accepteer dat mij verboden wordt te eten tijdens de Ramadan, pik ik het niet als mijn vriendinnen Fadila, Zahra en Aouatif worden verplicht hun hoofddoek af te doen. Brendel spreekt er schande van dat Gerd Leers heeft gezegd dat Sahar Hbrahim Gel zich maar moet aanpassen aan de Afghaanse samenleving door een hoofddoek te gaan dragen, maar zelf is-ie geen haar beter door vrouwen te dwingen de hoofddoek áf te doen.

Brendel heeft Leers niets te verwijten. Hij is even erg. Misschien wel erger, want van Leers weten we dat-ie handelt uit opportunisme en lafheid. Brendels bigotterie is een kwestie van volle overtuiging.

Peter Breedveld is wel eens uitgescholden voor neo-jacobijn, maar het zal inmiddels duidelijk zijn wat een belachelijke aantijging dat was.

Peter Breedveld, 20.01.2011 @ 17:17

[Home]
 

52 Reacties

op 20 01 2011 at 17:53 schreef babs:

Leuk zo’n link naar je eigen oude stuk. Doet beseffen hoe veel de wereld om ons heen is veranderd.

Toen mocht Hirsi Ali niet spreken op een universiteit, vanwege haar mening. Nu zit Wilders in het centrum van de macht.

op 20 01 2011 at 18:15 schreef Bigpete:

Leg mij even uit wat die hoofddoek met godsdienstvrijheid te maken heeft. Dan ga je er a priori van uit dat het dragen van een hoofddoek (of ergere vorm van bedekking) een keiharde verplichting is binnen de islam. Als er nu een ding is waar binnen de islam geen overeenstemming over is dan is het dat wel.
Twintig jaar geleden zag je alleen verschrompelde oude vrouwtjes met hoofddoeken, nu lopen veel “moderne” moslimmeiden met zo’n onding. Eerder een statement dan een godsdienstige verplichting als je het mij vraagt.

op 20 01 2011 at 19:09 schreef vander F:

‘die de oorzaak is van zo’n onmenselijke behandeling van Sahar en haar familie.’

Kom kom,
een beetje Christelijke of zelfs Atheïstische Soedanees wordt ook zonder pardon het land uitgezet.
De wet Cohen voorziet daarin ruimschoots en zonder aanzien des persoons.

op 20 01 2011 at 19:42 schreef matxil:

@Bigpete
Precies, geen onomstotelijke verplichting dus, maar een interpretatie. Zoals iedere gelovige de vrijheid heeft om het geloof op de eigen manier te interpreteren. Dat is precies wat godsdienstvrijheid inhoudt: niet alleen de vrijheid om te geloven, maar ook om te geloven op jouw manier.
Niet alle joden dragen een keppel, niet alle christenen een kruis. Aan de andere kant zijn er dan weer wel moderne christenen die wél met een kruis rondlopen. Verwarrend allemaal!
Zou het bij moslims niet net zo werken?

op 20 01 2011 at 20:02 schreef Bigpete:

Dat is te makkelijk maxtril, als je deze lijn van redeneren doortrekt kun je elk gedrag terugvoeren op godsdienstvrijheid, het is tenslotte een kwestie van interpretatie al is het de interpretatie van een enkel individu.
Als ik vandaag een religie bedenk die het mij verplicht om geen belasting te betalen en elke dag een mensenoffer te brengen zal ik daar niet mee wegkomen(althans dat mag ik hopen). Het zusters van Walburgia arrest(HR 31-10-1986)stelt dat “Het hof is voorshands van oordeel dat gezien de huidige multiculturele samenleving van ons land en de in art. 6 Grondwet en diverse internationale verdragen verankerde gelijkheid van alle godsdiensten tegenover de Staat ook aan de aanhangers van andere dan de christelijke en joodse godsdienst het recht toekomt zich op voormeld artikel te beroepen. Hieraan dient dan echter wel de eis gesteld te worden dat het om godsdienst gaat en dat de aanhangers een gestructureerde organisatie hebben. Beide zijn voorshands onvoldoende komen vast te staan.”

Nu zullen mensenoffers geen groot publiek op de been brengen maar voor een volledige belastingvrijdom kan ik wel een paar miljoen aanhangers enthousiast krijgen schat ik. Als ik dan een “kerk”opricht van onze god, laten we hem fiscalis noemen dan heb ik een godsdienst in het leven geroepen…
Toch schat ik in dat deze godsdienst niet erkent zal worden en ik het door mij gewenste gedrag (het niet betalen van belasting) niet op het conto van godsdienstvrijheid kan gooien.

op 20 01 2011 at 21:34 schreef Peter:

Ja hoor, BigPete, als je het verbod op de hoofddoek ziet als een aantasting van de vrijheid van godsdienst, erken je daarmee dat de hoofddoek een keiharde verplichting is binnen de islam. En dan kun je ook wel mensenoffers gaan toestaan.

Goed, Van der F, dan komt het door de vijandige houding jegens niet-westerse allochtonen dat er een klimaat is waarin het heel gewoon is om mensen zo honds te behandelen.

Het argument dat het om een wet van Cohen gaat, is zó goedkoop en verschilt nauwelijks van het Befehl ist Befehl-excuus waarmee nazi’s hun wandaden goedpraatten. Wie zo met mensen omgaat, is een ongelofelijke schoft.

op 20 01 2011 at 22:19 schreef Marco Knol:

Het dragen van een bandana zou een betere vergelijking zijn.

op 20 01 2011 at 22:32 schreef vetklep:

Of die hoofddoek nou wel of niet zou zijn voorgeschreven maakt niet zo veel uit.
Feit is wel dat je minder makkelijk werk vindt als je erop staat zo’n ding te dragen. Net als met een hanenkam of tattoos tot aan je kin houdt het dan wel een beetje op bij schoonmaken.
Het is niet anders.
Tenzij men hevig uitzonderingen voor je gaat maken, natuurlijk.

op 20 01 2011 at 22:34 schreef vetklep:

En er zijn trouwens ook zat beroepen waar je met een gereformeerde plooirok geen schijn van kans maakt.

op 20 01 2011 at 23:27 schreef Peter:

Vast. Cocktail waitress, bijvoorbeeld.

op 20 01 2011 at 23:53 schreef vetklep:

Visualiseer je voor de grap even een stereotype gereformeerde vrouw. Proef de sfeer.
Dat gaat in bijna geen enkel bedrijf waar ik ooit binnen ben geweest een succes worden.
Dat is niet aardig en niet prettig, maar wel de realiteit.

Gelukkig ken ik ook christenen die op zondag naar de kerk gaan zonder er een ander lastig mee te vallen.

op 21 01 2011 at 00:04 schreef Peter:

Kom nou toch Vetklep, hoezo word jij ‘lastiggevallen’ als je bejaarde billetjes worden gewassen door een moslima met een hoofddoek?

op 21 01 2011 at 00:13 schreef vetklep:

op 21 01 2011 at 00:04 schreef Peter:
Voordat ik bejaarde billetjes heb die gewassen moeten worden, heb ik de stekker er allang uit getrokken.
En ik zou er ook geen zin hebben dat door een gehoofddoekte dame te laten doen. Omdat het ofwel overbodig een geloof benadrukt/opdringt, ofwel mij als man bij voorbaat wantrouwt.
Overigens zou ik net zo goed niet door nonnen willen worden verpleegd. Gewoon omdat ik me dan extra niet op mijn gemak voel.

op 21 01 2011 at 00:21 schreef vetklep:

Ik hoef op mijn werk ook niet onmiddellijk aan iedereen kenbaar te maken dat ik een voorstander ben ven overmatig drugs- en drankgebruik, recreatieve sex en onmatigheid in het algemeen.
Je moet elkaar toch op een professionele, universele manier kunnen ontmoeten?

op 21 01 2011 at 07:23 schreef Simon:

Ik ben het boek van Bosma aan het lezen, waarin Brendel meermaals wordt geciteerd. Slecht bruggetje, want de komende alinea (p. 237) heeft niks met hem te maken maar gottegot. Ik moest hem even kwijt. Bosma over Fitna:

“De film van 16 minuten wordt uiteindelijk gezien door tientallen miljoenen mensen. Het is zonder twijfel de meest bekeken film in de Nederlandse geschiedenis. Er zijn versies in tientallen talen, tot het Koreaans en Koerdisch aan toe. De invloed is enorm; er is geen Nederlands boek of artikel dat een grotere impact heeft gehad. Het vormt een mijlpaal in de vrijheid van meningsuiting. Nog elke dag komen reacties binnen. Over honderd jaar zullen mensen zich Geert Wilders herinneren als iemand die de morele helderheid had de waarheid te vertellen die verteld moest worden. De omringende acteurs zijn dan allang vergeten, of worden in één adem genoemd met anderen in de geschiedenis die vrijheid de rug toekeerden toen het erop aankwam.”

op 21 01 2011 at 09:42 schreef Peter:

Holy Ravioli! Stalin had zich geen toegewijdener dienaar kunnen wensen.

op 21 01 2011 at 10:07 schreef yurp:

@Simon

jeuzes, laten ze meteen een standbeeld oprichten als ze toch bezig zijn…

op 21 01 2011 at 10:42 schreef matxil:

@BigPete “Dat is te makkelijk matxil…”

Hmm, laat ik nou denken dat jij het “te makkelijk” maakt. De vrijheid om wel of geen hoofdoek te dragen staat voor jou gelijk aan de vrijheid om mensen te offeren of geen belasting te betalen.
Nou, op die toer zou ik kunnen zeggen dat de vrijheid om de islam belachelijk te maken, gelijk staat aan, pak hem beet, de vrijheid om een bank te beroven of een politieagent zijn pet van zijn hoofd te slaan. Als we toch bezig zijn.

Is het nou echt nodig om te zeggen dat als ik het over vrijheid heb, dat het dan om een vrijheid gaat die niet de vrijheden van anderen aantast (e.g. mensen offeren)? En dat er in een land nou eenmaal regels bestaan om het samenwonen (onderwijs, wegen, veiligheid) mogelijk te maken, en dat daar nou eenmaal belastingen nodig voor zijn?
Nou ga jij natuurlijk zeggen dat hoofddoekjes de vrijheid van anderen ook aantast en het samenwonen in een land onmogelijk maakt, en dan zeg ik weer dat jij niet uitmaakt of iemand anders wel of niet vrijwillig een hoofddoek, hoge hakken of een stropdas draagt, en zo komen we weer terecht in de discussie die intussen al 10 jaar aan de gang is en intussen nauwelijks nog van enig belang is.

Laat mensen gewoon lekker dragen wat ze willen, veel makkelijker, denk je niet?

op 21 01 2011 at 11:32 schreef MNb:

Geweldig, Grote Piet. Moslims kunne het onderling niet eens kunnen worden over de religieuze betekenis van hoofddoeken. Heb je nog meer open deuren ingetrapt de laatste tijd? Leer je dat op je politiewerk?
Wat heeft dit te maken met Carlo de Bruin, die de PVV is uitgetrapt? En wat met de hypocrisie van Brendel?
Of ben je fan van Feijenoord, dat verschuivende doelpalen hard nodig heeft de laatste paar jaren?

Hoofddoekjes verbieden om de Nederlandse vrijheid te beschermen – dat is net zoiets als pijpekrullen afknippen om de Germaanse vrijheid te beschermen.

@Vetklep: wat heb jij ermee te schaften als mensen hun sollicitatiekansen willen verkleinen door een hoofddoekje of plooirok te dragen? Ik verklein de mijne door mijn pertinente weigering om op een bijzondere school les te geven.

op 21 01 2011 at 11:43 schreef dewanand:

De hoofddoek is een non verbaal communicatiemiddel van meisjes om duidelijk te maken dat zij geen openbare uitnaaisletjes zijn. Doekjes neuken dus monogaam en alleen met hun getrouwde man. Zo zit de islamitische filosofie van het doekje in elkaar. Nu zeurt iedereen erover, maar wat willen wij eigenlijk? Willen wij dat elk meisje een sletje is dat met iedereen uitnaait en een levende seksattractie is? Is dat de westerse cultuur? Moslims verwerpen dit en verplichten hun meisjes om doekjes te dragen.

Islam is een verrijking voor de westerse cultuur en wij moeten er niet langer om zeuren. Een doekje maakt een meisje nat en houdt haar vagina jong en gezond. zie eens deze tekst van mij.

WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 82 of 125
Koran: verbieden of Herschrijven?
De gids voor geweldloze deïslamisering
54. TNO: hoofddoek houdt vagina jong en gezond
http://www.dewanand.com/koran082.htm

dewanand

op 21 01 2011 at 12:34 schreef Mohamed:

@Vetklep

“”En ik zou er ook geen zin hebben dat door een gehoofddoekte dame te laten doen. Omdat het ofwel overbodig een geloof benadrukt/opdringt, ofwel mij als man bij voorbaat wantrouwt.””

Meen je dit nou echt? Ik word heel vaak geholpen door een vrouwen die een hoofddoek dragen aan de kassa bij de supermarkt. Als we jou redenering door trekken dan zou je dat dus ook liever niet hebben.

Mijn ervaring met deze voornamelijk jonge dames is dat ze uiterst beschaafd, modern en volgens de Nederlandse waarden en normen mij behandelen aan de kassa. (ik geen Marokkaans voorkomen, dus daar ligt het niet aan)

“”ofwel mij als man bij voorbaat wantrouwt.””
Die zullen er ook wel zijn, maar ik geloof er niets van dat dit de meerderheid van de Moslima’s is.

op 21 01 2011 at 12:42 schreef Mohamed:

Sorry voor het slordige schrijven. Soms is het te belabberd voor woorden.

op 21 01 2011 at 12:57 schreef Mohamed:

@Bigpete

Wat mij betreft mag alles onder godsdienstvrijheid dan wel vrijheid van meningsuiting vallen. Zolang dat niet in strijd is met de grondwet.

Roepen dat homo’s van flatgebouwen mogen woorden gegooid valt dus niet onder vrijheid van meningsuiting dan wel vrijheid van godsdienst. Het is oproepen tot haat jegens homo’s en dat mag volgens onze grondwet niet.

Als er mensen zijn die het niet eens zijn met deze bepaling dan mogen ze verder hun best doen om de grondwet te wijzigen via de democratische regels die we samen hebben afgesproken, maar in de tussentijd mogen ze zich niet schuldig maken aan haat zaaien.

Voor de duidelijkheid; dan vinden ze mij wel aan de andere kant van arena in deze strijd.

op 21 01 2011 at 12:58 schreef Jona Lendering:

Een vraag die bij me opkwam: zijn er eigenlijk voorbeelden van werkelijke islamisering in Nederland? Er zijn islamitische slagerijen, maar de gewone slagerijen functioneren gewoon; er zitten Marokkaanse meisjes achter de kassa van de Albert Heijn, maar die zitten daar niet als moslima; er is geen sharia ingevoerd en geen verplichte ramadan. Waar er aanpassingen zijn geweest – zoals Peter aangeeft zijn er eens naaktschilderijen weggehaald – zijn die teruggedraaid.

Ik kom eigenlijk niet verder dan de aanpassing van onze culinaire gewoontes: de invoering van de nasi en de bami uit Indonesië.

op 21 01 2011 at 13:00 schreef babs:

wat heb jij ermee te schaften als mensen hun sollicitatiekansen willen verkleinen door een hoofddoekje of plooirok te dragen?

Wel iets natuurlijk als ze daardoor een uitkering gaan krijgen die betaald wordt van zuurverdiende centen van hardwerkende Nederlanders.

Maar het gaat daarbij niet alleen om hoofddoekjes en plooirokjes, iedereen sluit zichzelf wel ergens voor uit. Een hoofddoek is in mijn ogen niet idioot genoeg om minder rechten te hebben, een boerka, principiele bivakmuts of helemaal volgetatoeeerd gezicht kan dat misschien wel zijn. Een hanekam weer niet in mijn ogen, ik overweeg er zelf ook één.

op 21 01 2011 at 13:03 schreef babs:

Jona,
In sommige helemaal niet zo slechte buurten is het inmiddels niet meer normaal voor meisjes om buiten te spelen. Buiten zie je alleen nog maar jongetjes. Dat vind ik ernstig.

op 21 01 2011 at 13:03 schreef yurp:

@Jona

Alleen pleuren wij er altijd weer varkensvlees in en leggen er een plakje ham op. Dus zover gaat die islamisering nou ook weer niet.

op 21 01 2011 at 13:09 schreef vetklep:

op 21 01 2011 at 12:34 schreef Mohamed:
Klopt. Die dames zijn vaak reuze vriendelijk.

En toch erger ik me er een beetje aan.
En dat zou ik ook doen als er een non zat, iemand met een hanenkam, een hoofd vol piercings, of iemand met een leernichten uiterlijk a la the Village People.
Of iemand die de hele dag aan iedere klant zou vertellen dat zij Boeddhist was. Of dat zij het er eigenlijk een beetje moeilijk mee heeft dat je een man bent.

Ik zou het niet willen laten verbieden, afgezien van ambtenaren met een publieke functie. Maar het irriteert me wel.

Bovendien zie ik diezelfde meiskes liever zonder hoofddoek maximaal meedoen. Ook andere dingen dan die kassa of een stofzuiger dus.

op 21 01 2011 at 13:37 schreef Mohamed:

@Vetklep

“”En toch erger ik me er een beetje aan””

Ik erger me er niet aan. ik heb eerder een gevoel van meelevendheid dan ergernis jegens deze meiden.

Omdat ik vaak het idee heb dat als zij mochten kiezen, los van sociale dwang, dat ze dan een andere keuze zouden hebben gemaakt.

Maar het stemt mij altijd vrolijk om te zien hoe Hollands deze meiden zijn. Zij zijn de toekomst en daarom zie ik de toekomst ook rooskleurig in. De mannen en zeker de Marokkaanse jongens/mannen zijn het aan het verliezen (check de negatieve media). Het is voor de Mocro man aanpassen aan deze moderne meiden/vrouwen of een eenzaam en armoedig bestaan leiden.

PS: Ik ben heel goed in staat om door symbolen (hoofddoek hanenkam, whatever) heen te kijken naar de Mens er achter en daarop mijn houding te bepalen ten opzicht van de persoon. Met andere woorden, ik mag je of ik mag je niet en dat hangt niet af van wat je draagt, maar hoe je handelt.

op 21 01 2011 at 13:55 schreef vetklep:

Mohamed, helemaal eens.
Voor mij hoeven die meiden trouwens niet Hollands te worden. Zichzelf en gelukkig vind ik al heel wat.

op 21 01 2011 at 14:17 schreef Mohamed:

@Vetklep

Het wordt me te klef zo hoor;), maar eens met je laatste nuancering.

op 21 01 2011 at 17:17 schreef dewanand:

In de islam moet een meisje een doekje dragen en als gave maagd het huwelijk ingaan. Maar denk niet dat het leven van ongetrouwde moslimmeiden saai is en onbevredigend. Ik heb de oplossing gepubliceerd. Lang leve de bevredigde doekjes.

hier wat citaten uit mijn lange tekst:

Orgasme meisjes
Elk meisje kan al vanaf haar zevende jaar makkelijk klaarkomen, door haar clitoris te stimuleren met haar vingers of een apparaat. Penetratie van haar vagina is hierbij helemaal niet nodig en soms weten meisjes helemaal niet waarom een man hen wil penetreren en waarom zij eens moeten trouwen. Veel jonge meisjes weten heel weinig over de grote mogelijkheden die een clitoris hen biedt, om meer te genieten van het leven. Er is nog steeds onvoldoende voorlichting hierover voor deze doelgroep, die wel altijd leert om af te blijven van dat vieze ding beneden.

De moslimhoer kan netjes maagd blijven, met een braaf hoofddoekje.
Moslimmeisjes kunnen technisch gezien gewoon een gave maagd blijven maar toch volop seksen en als gratis hoertje leven in een decadente Westerse samenleving. Hun diepgelovige vagina hoeft hierbij helemaal niet doorboord te worden, want bovenstaande analyse bewijst dit voldoende. Er bestaan heel veel andere vormen van seks dan de saaie op en neer penetratie van een heilige maagdelijke vagina. Elk meisje zou dit moeten weten. Moslimmeisjes of Hindoemeisjes moeten deze tekst echt lezen. Dus print het online voor hen uit, als je ze tegenkomt. Help mij zo om het aantal zelfmoorden te verlagen onder deze doelgroep, want een seksueel onbevredigd bestaan leidt absoluut zeker tot ernstige psychische problemen en dat is heel jammer.

Eindstellingen

1. Een maagd of doekje die met iedereen pijpt, likt, zuigt, anaal uitnaait en zoent is wel een hoertje, maar geen sletje, omdat zij niet vaginaal uitnaait.

2. Een meisje of doekje die al vanaf haar negende elke dag vingert om minstens tien keer per dag klaar te komen, maar technisch gezien nog maagd blijft, is per definitie geen slet of hoer.

3. Reinheid volgens de vele heilige boeken betekent alleen dat een meisje nog niet vaginaal doorboort is door een of meerdere mannen. Alle andere vormen van seks zijn dus gewoon toegestaan en bezoedelen de reinheid als maagd of doekje niet.

bron tekst:
Sekslessen voor maagden en doekjes
http://www.dewanand.com/wfor1217.htm

op 21 01 2011 at 18:07 schreef MNb:

“wat heb jij ermee te schaften als mensen hun sollicitatiekansen willen verkleinen door een hoofddoekje of plooirok te dragen?

Wel iets natuurlijk als ze daardoor een uitkering gaan krijgen die betaald wordt van zuurverdiende centen van hardwerkende Nederlanders.”

Kom eens met cijfers, Babs. Hoeveel vacatures blijven onvervuld? Of is het zo dat kaaskoppen zonder hoofddoekjes de banen krijgen ipv olijfkleurtjes met?
Want in dat laatste geval gaat je argument van uitkering niet op. Voor de financiële gezondheid van vadertje staat is het lood om oud ijzer of het kaaskopje dan wel het olijfkleurtje de uitkering krijgt.

op 21 01 2011 at 18:19 schreef Bookie:

Het wordt steeds erger. Nu maakt Brendel een punt van het niet meewerken van een moskee aan het kindermishandelingsonderzoek. Het moet niet gekker worden.
http://www.hetverraadvanlinks.nl/Troetelmoskee.htm

op 21 01 2011 at 18:28 schreef Bookie:

@Jona
Islamisering is voorlopig gelukkig slechts orthodoxering. Van 20% hoofddoekdraagsters (1990) naar 90% (2010). Riba was een logisch verbod op woeker (1990). Nu een onlogisch verbod op rente in het algemeen.
Zelf heb ik nog weinig nadeel van de islamisering inderdaad.

op 21 01 2011 at 18:29 schreef Gerry:

Tja, wie werkelijk gelooft dat een hoofddoek vrijwillig wordt gedragen ziet volgens mij niet de sociale en culturele druk die uitgeoefend wordt op vrouwen die met zo’n ding lopen. Veelzeggend was een interview met een moslima die uit een strenge hoek kwam, die zei dat ze het vroeger moest van haar ouders, maar die er nu zelf voor koos. Yeah right.

Hoofdoeken zijn niet normaal en zeer discrimerend. Als mensen privé zo’n ding willen dragen moeten ze dat zelf weten, maar de hoofddoek zou op geen enkel manier getolereerd moeten worden. De overheid zou volledig hoofddoekvrij moeten zijn, openbare scholen ook. Werkgevers die geen hoofddoek willen staan wat mij betreft volkomen in hun recht. Het is zo’n vrouwonterend en discriminerend ding. De hoofddoek is iets dat gezien moet worden voor wat ze is, een instrument om vrouwen te onderdukken, niets meer, niets minder.

op 21 01 2011 at 18:32 schreef vetklep:

op 21 01 2011 at 18:07 schreef MNb:
De discussie was ontstaan door dat subsidieclubje van De Bruin om gehoofddoekte vrouwen aan het werk te krijgen in de zorg.
En het ging helemaal niet over kleurtjes, maar over doekjes. Eventueel met achterliggende cultuurdingetjes.

op 21 01 2011 at 19:28 schreef Peter:

Nu maakt Brendel een punt van het niet meewerken van een moskee aan het kindermishandelingsonderzoek.

Daar maakt hij helemaal geen punt van, dat doen onder andere ‘Moslimbroeder’ Marcouch al, Bookie. Voor Brendel verder niets dan een aanleiding voor een ontzettend lang, verongelijkt zeikstuk over hoe deze ’troetelmoskee’ de afgelopen jaren in de media figureerde.

op 21 01 2011 at 19:57 schreef knutsel:

Sommigen hebben gewoon een enorme weerstand tegen dat kutgeloof. Mag dat?

op 21 01 2011 at 20:01 schreef Peter:

Dat mag, maar je mag geen heksenjacht op onschuldige individuen openen, je mag geen mensen verdachtmaken zonder enige grond, en wat voor jou geldt, geldt natuurlijk ook voor mij: ik heb een enorme weerstand tegen jullie kutobsessie. Ga in therapie, schiet jezelf door je nare rotkop, maar val ons er niet constant mee lastig.

op 21 01 2011 at 21:12 schreef Bodewes,J:

Kutobsessie?

‘Een meisje of doekje die al vanaf haar negende elke dag vingert om minstens tien keer per dag klaar te komen, maar technisch gezien nog maagd blijft, is per definitie geen slet of hoer.’

Morgen bij AH een dewanandje doen..

op 21 01 2011 at 22:48 schreef MNb:

Wat wil je nou, Vetklep? Eerst loop je te zeuren dat hoofddoekjesdraagsters hun sollicitatiekansen verminderen. Nou is er Carlo de Bruin die ze aan het werk probeert te helpen en het is weer niet goed.
Ach, je bent gewoon zo’n rechtse zeurpiet die in een kramp schiet zodra iemand een tikkie anders is dan je moeder. Hoofddoekkie af, want anders krijgt Kleppie jeukie in zijn buikie.

Helden op sokken als Gerrie hielden stijfjes hun monddicht toen het om orthodox gereformeerde kledingvoorschriften ging.

op 21 01 2011 at 23:33 schreef vetklep:

op 21 01 2011 at 22:48 schreef MNb:
Zei degene die discussies over gevoelige onderwerpjes steevast probeert terug te brengen tot “kleurtjes”

Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat kleur echt iets belangrijks voor je is.

op 21 01 2011 at 23:38 schreef Fitzright:

Volgens mij, Peter, ben je doorgeschoten in je stellingname. Dat blijkt onder andere uit je weerwoord hier vlak boven: “schiet jezelf door je nare rotkop”.

Dat je Carel Brendel niet mag omdat hij jouw vriendin naar aanleiding van een door haar geschreven stuk in Vrij Nederland “naïef” heeft genoemd is voor mij duidelijk. Maar in 2005 is jouw website “neo-Jacobijns” genoemd en maakte je je daarover kwaad, en zes jaar later doe je precies hetzelfde met Brendel -omdat hij kritiek heeft op een godsdienst- en nu mag dat niet meer van jou.

Ik ben tegen elke vorm van godsdienst, want het houdt mensen dommer dan nodig is. Ik ben allejezus blij dat christelijk Nederland niet meer zo de boventoon voert maar juist is teruggedrongen naar de kerk en de huiskamer. De enige plekken in Nederland waar we nog klederdracht hebben, Volendam, Staphorst en sommige Zeeuwse dorpjes trekken vooral toeristen. Het omarmen van een voor Nederland nieuwe religie waar we met z’n allen respect voor moeten hebben noem ik geen vooruitgang. En klederdracht al helemaal niet.

op 21 01 2011 at 23:58 schreef Peter:

Brendels fans blijven hardnekkig proberen de aandacht van mijn argumenten af te leiden door te speculeren over mijn motivatie. Maar je moet gewoon leren lezen, ‘Fitzright’. In mijn stuk staat precies wat mijn probleem met Brendel is, en dat heeft niks te maken met dat hij Hassnae ‘naïef’ zou hebben genoemd.

Het gaat me om Brendels verdachtmakingen van mensen zonder zelfs het minste harde bewijs.

Ga maar eens in op mijn argumenten. Wat me beweegt, weet ik beter dan jij. Jij weet niets van mij, en hoe je over religie denkt, is irrelevant en interesseert me totaal niet.

Dat is het ook met jullie: sputteren omdat je zogenaamd een religie wordt ‘opgedrongen’, maar de hele wereld zal weet hebben van jullie fanatieke atheïsme, altijd met dezelfde pruttelargumentjes.

Je hoeft van mij nergens respect voor te hebben, dat heb ik immers ook niet voor jullie. Maar je moet me niet lastigvallen met jullie jacobijnisme.

Hoe slecht je gelezen hebt, blijkt ook wel uit het feit dat je me herinnert aan iets uit 2005 dat ik nota bene zelf in mijn stuk heb aangehaald.

En daarom heet jullie beweging Domrechts/

op 22 01 2011 at 00:40 schreef Jona Lendering:

@Bookie:
“Islamisering is voorlopig gelukkig slechts orthodoxering”

Sterk punt.

op 22 01 2011 at 01:32 schreef Tjeu Neienhuis:

Het enigste wat ik lees in reacties is: “jullie, gullie en sullie”. Bij het lezen van dat woord gaan mijn haren- op mijn kalend hoofd- toch nog overeind staan.

Wat de ‘verbannen pvv’er’ voor werkzaamheden doet is iets bijzonders. Hij probeert mensen uit de WA-jong te krijgen en ontvangt daar subsidie voor. Dat neemt niet weg wat het p.p. (citaat P&W:) “€ 1.000.000 kost. Een groot vertrouwen dus in moslims (die het zeer zeker verdienen). De kern is niet het ontvangen subsidie voor deze man, maar de WA-jong uitkering zelf.

Toch lees ik een compliment voor het huidige kabinet. Dat is toch fantastisch!?

En de PVV rechts? Een klein gedeelte maar. Een groot gedeelte is net zo socialist als de gemiddelde SP’er alleen is men niet inhoudelijk bekend met wat ‘rechts’ nou eigenlijk betekend. Is dat jammer? Neen. Dat verteld natuurlijk nog veel meer over de mensen die de PVV als rechts bestempelen. U bent niet verschillend, u bent exact hetzelfde.

op 22 01 2011 at 09:07 schreef Fitzright:

Je repliek staat weer vol met jijbakken. “En daarom heet jullie beweging Domrechts”. Denk je dat ik PVV heb gestemd? Een verkeerde aanname.

Ik heb gezien dat je dat stuk uit 2005 hebt aangehaald, daarom betrok ik dat ook in mijn reactie. Mijn punt was dat je het label “Jacobijns”, dat jou eerder zo kwaad maakte toen het jou betrof, nu zelf gebruikt bij anderen.
Dat maakt jou een neo-van der Horst.

op 22 01 2011 at 09:26 schreef Peter:

Er staat één jij-bak in, Fitzright, en die is spot-on. Jullie klagen voortdurend dat jullie een religie wordt opgedrongen, terwijl jezelf onvermoeibaar anderen jullie bekrompen wereldbeeld opdringt.

Het interesseert me niet of je wel of niet in God gelooft, het interesseert me niet waarop je stemt.

Ik gebruik het etiket ‘Jacobijn’ inderdaad om mensen te duiden die de wereld willen zuiveren van elke hint naar geloof en religie. Als je iets leest over Jacobijnen, weet je dat het een terecht kwalificatie is. En dan weet je ook dat het belachelijk is om mij een neo-jacobijn te noemen.

Ik voer geen kruistocht tegen hoofddoekjes, vriend.

op 22 01 2011 at 09:52 schreef Bodewes,J:

Naar deze site worden onschuldige moslim meisjes gelokt -vaak nog maagd- worden ze geconfronteerd met keiharde archaïsche porno. Dát is pas een kruistocht tegen hoofddoekjes.

op 22 01 2011 at 09:55 schreef Peter:

Zo kun je het ook zien. Ik heb wel eens gezegd dat het naakt op deze site mijn antwoord is op de verburkaïsering van onze samenleving.

op 24 01 2011 at 10:07 schreef babs:

Kom eens met cijfers, Babs. Hoeveel vacatures blijven onvervuld? Of is het zo dat kaaskoppen zonder hoofddoekjes de banen krijgen ipv olijfkleurtjes met?
Want in dat laatste geval gaat je argument van uitkering niet op. Voor de financiële gezondheid van vadertje staat is het lood om oud ijzer of het kaaskopje dan wel het olijfkleurtje de uitkering krijgt.

Ah, je gaat uit van een economie als taart. Het stukje dat niet door de een wordt opgegeten, blijft over voor de ander. De economie is geen taart. Als ik een goede verkoper aanneem, genereert die persoon nog meer werk. Als hij veel verkoopt moet er iemand bij op de administratie en er moet misschien zelfs een produktielijn bij. Als kaaskoppen dus beter verkopen dan hoofddoekjes, dan maakt het voor de staat wel degelijk verschil of er kaaskopjes worden aangenomen of doekjes.

Helaas lees je dit toch niet meer, staat alweer in archief.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS