Home » Archief » Klagen bij de baas


[10.06.2013]

Klagen bij de baas

Marco de Baar

strand18
Naakt omdat het moet

Een paar weken geleden werd op het blog van Bart Verheggen een interessante discussie gestart door Hans Custers. Hans Labohm, econoom en zelfbenoemd klimaatscepticus, had een stukje geschreven over de vermeende afwezigheid van de tropische hot spot. Dit is een convectief transportmechanisme, dat warme lucht naar grote hoogten transporteert alwaar, onder meer door straling, energieverlies plaatsvindt. Een discussie brak los van in totaal 285 reacties (still counting).

Ik ga hier niet in detail de discussie herhalen. U kunt immers alles nalezen op het blog.  Maar ik wil hier vier zaken benoemen.

Ten eerste:

Hans Labohm probeert de discussie alle kanten op te trekken, naar Michael Mann en Ben Santer, naar de economische impact van klimaatbeleid, naar de wetenschappelijke mores van klimaatwetenschappers, de prijs van steenkool, een mogelijk vervolg op Kyoto, de uitstoot van CO2, de vlinder van Lorenz en nog veel veel meer. Maar inhoudelijk gaat hij niet in op de simpele vragen die hem over de hot spot zijn gesteld.

Ten tweede:

Labohm wordt keer op keer door Bob Brand gevraagd, uitgedaagd, gesmeekt om de vier duidelijke vragen te beantwoorden. En dat doet hij niet. Na enig duwen en trekken verbergt hij zich achter zijn journalistenstatus. Hij schrijft over wat ‘er langskomt.’ Ik heb het originele artikel van Labohm gelezen. Labohm rapporteert niet, maar hij neemt duidelijk stelling en suggereert dat hij kan oordelen over de vermeende afwezigheid van de hot spot en de relevantie daarvan voor klimaatmodelering.

En precies op die punten wordt hij aan de tand gevoeld, en op precies die punten kan hij gewoon geen antwoord geven.

Complexiteitstheorie

Wel verwijst Labohm naar de reacties van Arthur Rörsch. Zo van: ‘Op de meer wetenschappelijke vragen heeft Arthur Rörsch inmiddels gereageerd.’ Ook Rörsch haalt er van alles bij (limit cycles en de Navier-Stokes-vergelijking, een nieuwe editie van het tijdschrift Energy and Environment en -natuurlijk- Michael Mann).

Rörsch stelt dat klimaatwetenschappers de verworven kennis in de complexiteitstheorie ongebruikt laten (jawel). Dat lijkt een zware claim, maar ook Rörsch beantwoordt de vragen over de hot spot simpelweg niet, en hij slaagt er niet om het onderwerp, de hot spot, te verbinden aan zijn grand sweeping statements.

Ten derde:

De balans opmakend: mijn vooroordelen zijn volledig bevestigd. Zelfbenoemde klimaatsceptici trekken een grote broek aan, schermen met grote begrippen, maar als je eens concreet wilt worden en het over basisfysica wilt hebben, laten ze het afweten. Labohm heeft zichzelf echt gediskwalificeerd als participant in de discussie. Inhoudelijk kan hij eenvoudigweg niet meedoen. Vaak toont Bob Brand zelfs aan dat de door Labohm ingebrachte off-topic statements ook weer onjuist zijn.

Ten vierde:

Na dit gratis college vond Labohm het nodig om een rapportje te schrijven over de discussie. De subtitel is: ‘Website ‘Klimaatverandering’ als uitlaatklep voor gefrustreerde broeikasgelovigen‘. Hij gaat dan ook niet in op zijn eigen brevet van onvermogen. Hij bedankt Bob Brand, Bart Verheggen en Hans Custers niet voor hun geduld. Hij biedt niet zijn excuses aan voor het ontwijken van de concrete vragen, en het starten van allerhande off-topic sub-threads, waarin hij keer op keer op onjuistheden moet worden gewezen.

Een paar participanten hadden na ongeveer honderd posts, de nodige verdachtmakerij en flauwekul hun neus vol van het geëmmer van Hans Labohm. En dat mochten ze niet uiten, vond Labohm, of sterker nog, Verheggen had hun frustraties niet mogen plaatsen.

De belastingbetaler

Labohm besluit dan ook met: ‘En dan nog iets. Bart Verheggen is de beheerder van de website ‘Klimaatverandering’. Hij is een door de belastingbetaler gefinancierde ambtenaar/wetenschapper verbonden aan het PBL. Men kan zich afvragen of deze status wel verenigbaar is met die van webmaster, die podium geeft aan malicieuze en intimiderende aanvallen op degenen die van mening zijn dat AGW niet klopt.’

Kijk, zo tikt de scepticus. Alles moet gezegd kunnen worden. Hij vindt het oké dat e-mails gehackt worden. Hij blijft klimaatcomplotten suggereren en probeert individuele wetenschappers of zelfs hele velden in diskrediet te brengen. Hij laat lulverhalen – niet onderbouwd door enige inhoudelijke kennis – rondzingen. Hij wil graag wauwelen over grand non-linear theories en eist serieus genomen te worden.

Ontmaskerd als onbenul

De scepticus wil het allemaal. Maar o wee als je ‘m de aandacht geeft waarom hij vraagt, en inhoudelijk ingaat op zijn argumenten. Dan blijkt hij vier simpele vragen niet te kunnen beantwoorden en is hij ontmaskerd als onbenul.

En dan moet er maar eens geklaagd worden bij je baas.

Marco de Baar is als liberaal voor de volle ontplooiing van het individu, inclusief een rijke intellectuele en culturele ontwikkeling. Hij kan niet accepteren dat de VVD de anti-intellectuelen en de cultuurbarbaren van de PVV gedoogt. Bovenstaand stuk is eerder gepubliceerd op activescience, blog over Wetenschap en Wetenschapsbeoefening.

Marco de Baar, 10.06.2013 @ 07:32

[Home]
 

14 Reacties

op 10 06 2013 at 08:59 schreef Pyt van der Galiën:

Het wordt nóg absurder wanneer je je bedenkt dat Verheggen zich in het geheel niet bemoeit met de discussie waaraan Labohm zich zo stoort. Bovendien runt hij het blog ‘Klimaatverandering’ op persoonlijke titel. Het gebruikelijke rioolrechtse gejank over mijn belastingcenten slaat ook nog eens nergens op.

“Als ik Maarten Hajer (directeur van het PBL) was, zou ik medewerker Bart Verheggen maar eens uitnodigen voor een openhartig gesprek.” voegt Labohm aan het door Marco reeds geciteerde toe. M.a.w.: wetenschappers die in overheidsdienst werken beschikken niet over vrijheid van meningsuiting. Zó rollen niet alleen klimaatsceptici als Bohm, zo rolt heel rioolrechts. Hún vrijheid van meningsuiting is heilig, maar wanneer je niet aan de rioolrechtse orthodoxie voldoet, moet je je bek houden en melden ze zich bij je baas. Ze zijn gewoon het spiegelbeeld van fundamentalistische theocraten.

Het artikel van Labohm staat hier (sterke maag vereist). Lees ook de reacties (nóg sterkere maag vereist).

op 10 06 2013 at 09:38 schreef Walter:

“Rörsch stelt dat klimaatwetenschappers de verworven kennis in de complexiteitstheorie ongebruikt laten (jawel).” – Ik meen me toch te herinneren dat die hele complexiteitstheorie juist is voortgekomen uit de klimaatwetenschap.

op 10 06 2013 at 10:38 schreef MNb:

Och, alle pseudowetenschappers volgen dezelfde tactieken. Klimaatsceptici verschillen niet van creationisten, islamofoben, ufologen, Atlantisvorsers en Jezusmythologen. Op Wikipedia staat een heel lijstje kenmerken van pseudowetenschap. Je herkent ze zo.
Typerend zijn ook de wetenschappelijk opgeleide mensen die zich opwerpen als deskundige op een geheel ander terrein: een biochemicus die boeken schrijft tegen de evolutietherie, een econoom die zich bemoeit met klimaatmodellen.
Die lui zijn ongeneeslijk. Als je met hen discussieert moet de werkelijke doelgroep de neutrale omstander zijn.

op 10 06 2013 at 11:39 schreef MarcodB:

@Pyt Ik heb getwijfeld of ik de paragraaf met de naam van Maarten Hajer nou wel (duidelijkheid) of juist niet (privacy) moest noemen, en -dus- of ik een link naar het stuk van Labohm moest opnemen. Het toont hoe Labohm werkt. Uiteindelijk heb ik ervan afgezien. Maar je hebt helemaal gelijk, en nu is het compleet.

@Walter Ik denk dat je gelijk hebt. Maar waar het hier om gaat is dat een claim wordt gemaakt, die daarna GEENZINS wordt hard gemaakt, ook na herhaaldelijk vragen.

@MNb Yup

op 10 06 2013 at 12:04 schreef Pyt van der Galiën:

@Mnb

Met je eens. De doelgroep van de sceptici bestaat ook niet uit wetenschappers, die bestaat uit leken. Mooi citaat van David Archer op Jules Klimaatblog: “The target audience of denialism is the lay audience, not scientists. It’s made up to look like science, but it’s PR.”

op 10 06 2013 at 15:37 schreef Max Goedblick:

“It’s made up to look like science, but it’s PR.”
Precies. Daarom gaat de vergelijking van MNb met creationisten, islamofoben, ufologen, Atlantisvorsers en Jezusmythologen ook mank. Het gaat niet om het onderwerp van studie, maar het onderliggend belang van de pseudowetenschapper, zijn verborgen agenda en de door hen gebruikte methode van misleiding. Klimaatsceptici zijn geen aluhoedjes maar welbewuste demagogen die de belangen van het grootkapitaal willen veiligstellen.

Het zonder enige kennis van zaken op een hoop gooien van ufologen en Jezusmythologen met creationisten, islamofoben, en Atlantisvorsers is het resultaat van MNb’s eigen verborgen agenda als pseudowetenschapper, maar deze onnozelheid zij hem vergeven.

op 10 06 2013 at 16:13 schreef cRR Kampen:

En geen nanometer terug. Liefhebbers (die er wellicht niet eens zijn) kunnen in de arena schouwen te http://klimaatverandering.wordpress.com/2013/04/13/hans-labohm-vindt-de-projecties-van-de-klimaatwetenschap-te-optimistisch/ . Onderste tientallen posts zijn re de misselijkmakende rel.

op 10 06 2013 at 16:34 schreef Hans Custers:

Een detail dat wat ondergesneeuwd raakt in de discussie is het gegeven dat Labohm ook bij deze persoonlijke aanval moeite heeft met de feiten. Hij noemt namelijk de verkeerde werkgever van Bart; die werkt al een tijd niet meer voor het PBL.

op 10 06 2013 at 17:52 schreef MNb:

Max, wat ben je toch een Koekblik. Je denkt me tegen te spreken, maar steunt me alleen maar zonder het zelf te beseffen.

“Klimaatsceptici zijn geen aluhoedjes maar welbewuste demagogen.”
Het woord klimaatsceptici kun je hier naar believen vervangen door creationisten, islamofoben, ufologen, Atlantisvorsers en Jezusmythologen. Ze hebben vaker niet dan wel een onderliggend belang en een verborgen agenda. Islamofoben: zie Wilders. Creationisten: googel “Creationist Wedge Strategy”. Enz. enz. Robert Spencer: MA en BA in religiestudies (jaja, jouw hoek). Jonathan Sarfati: PhD in scheikunde (jaja, niet zo ver van mijn hoek). Geen aluhoedjes dus. Hans Labohm: econoom. Enz. enz. Alledrie goed opgeleide, welbewuste demagogen, precies wat je schrijft.
Lekkere onverbeterlijke oetel van me.

op 10 06 2013 at 19:27 schreef gronk:

offtopic: complimenten voor de keuze van de topicdames van deze keer!

op 10 06 2013 at 21:04 schreef Max Goedblick:

MNb, Ik vrees dat er opnieuw een misverstand is ontstaan dat mogelijk doch niet waarschijnlijk door mij te voorkomen was geweest door het begrip ‘aluhoedjes’ niet te gebruiken.

Waar ik bezwaar tegen aanteken is dat jij een veel te groot en bont gezelschap zonder aanzien des persoons op één hoop veegt en op een zodanige wijze veralgemeniseert, dat daardoor jouw vergelijking zonder nadere specificaties enerzijds volstrekt nietszeggend wordt m.b.t. de te benoemen kenmerken van de klimaatscepticus, alsof je een automobiel tracht te karakteriseren door het te vergelijken met alles dat beweegt, en anderzijds de door jou opgesomde disciplines van onderzoek daarmee zodanig worden geridiculiseerd, dat alle grenzen tussen zin en onzin binnen deze volstrekt niet vergelijkbare takken van sport volkomen verloren gaan, waarbij ik het donkerbruine vermoeden koester dat het eerste niet, doch het tweede wel je onderliggend motief moet zijn geweest om deze onzinnige paralellen te trekken tussen klimaatjokkebrokken en creationisten, islamofoben, ufologen, Atlantisvorsers en Jezusmythologen, die met enig onderscheidend vermogen niet naar believen als vervangers voor de eerstgenoemde te gebruiken zijn

op 10 06 2013 at 22:06 schreef cRR Kampen:

gronk, ik had liever een ijstijd gehad, maar ik ga akkoord met de kudo’s :)

Alle wiskundigen geloven dat Pi een transcendent getal is. En ze hebben gewoon, botweg, gelijk. Betekent dit dat alle wiskundigen tot een sekte, de Pi-Sekte, behoren?

op 10 06 2013 at 22:21 schreef MNb:

“disciplines van onderzoek”
Je bent werkelijk grappig, Max. Neuspeuteren heeft meer recht op de term onderzoek.

Lees nou gewoon even het lemma pseudowetenschap op Wikipedia, vergeet vooral ook de Engelse versie niet, en je ziet dat alle genoemde voorbeelden een groot deel van de aldaar genoemde kenmerken gemeen hebben. Jij noemde er drie:
1. onderliggend belang: check. Voor allemaal.
2. verborgen agenda: check. Voor allemaal.
3. gebruikte methode van misleiding: check. Voor allemaal.
Geldt ook voor Holocaustontkenners – voldoen ook aan alle drie.
Intussen ben je daar, geheel volgens je gewoonte, volstrekt niet op ingegaan. Je herhaalt alleen maar – en het argumentum ad nauseam is ook een drogreden.
Dat ze onderling verschillen spreek ik helemaal niet tegen – een DAF-33 is ook niet hetzelfde als de nieuwste Ferrari. Het zijn wel beide auto’s. Kon je dat nou werkelijk niet zelf bedenken?
Maar goed, we dwalen weer eens af van het eigenlijke onderwerp, dus ik stop er weer mee. Misschien kun je een mooie theologische verhandeling schrijven over het verschijnsel pseudowetenschap en waarom klimaatscepticisme er wel onder valt en creationisme niet of andersom. PB plaatst het vast wel.

op 11 06 2013 at 11:09 schreef Max Goedblick:

MNb, ik heb jou hierboven betrapt op het plegen van een beetje demagogie. Jij ging onmiddellijk weer een van je stokpaardjes bereiden om je verzameling stropoppen op sieren door deze te karikaturaliseren met dezelfde negatieve eigenschappen die Marco zojuist aan klimaatsceptici had toegedicht. Jij misbruikt in feite een artikeltje over het klimaatscepticisme om allerlei andere hier niet ter zake doende clubjes waar jij meer hekel aan dan verstand van hebt, zonder enige onderbouwing van hetzelfde wangedrag te betichten als die wij bij de genoemde klimaatscepticus veronderstellen. Hiermee demonstreer jij vooral een teveel aan onnozelheid en een gebrek aan objectiviteit als het gaat om het kleurrijke gezelschap van creationisten, islamofoben, ufologen, Atlantisvorsers en Jezusmythologen. Dat is niet bepaald een wetenschappelijk verantwoorde benadering van al deze uiteenlopende disciplines en een vervuiling van het onderwerp, waarmee je ook een nadere bestudering van het klimaatscepticisme geen dienst bewijst. Dit heeft met het begrip pseudowetenschap niets van doen, tenzij wij vaststellen dat het MNb is die zich hier pseudowetenschappelijk misdraagt terwijl het buiten warmer wordt.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS