Home » Archief » Leve het bijzonder onderwijs


[21.09.2013]

Leve het bijzonder onderwijs

Peter Breedveld

namio5
Illustratie: Namio Harukawa

Tot ik ging studeren heb ik altijd protestants-christelijk onderwijs gevolgd. Keuze van mijn atheïstische vader, die zelf was opgegroeid in een Nederlands Hervormd gezin. Hij geloofde dat er meer discipline heerste op een christelijke school en discipline, daar hield mijn vader erg van.

Op de lagere school begonnen we de dag altijd met een verhaal uit de bijbel en een gebed. Vooral die verhalen waren pure horror. Over mensen die in zoutpilaren veranderden, op een afschuwelijke manier aan hun eind kwamen omdat ze niet genoeg hadden weggeven aan de armen, mensen wier bloed werd opgelikt door de honden, vaders die van God de opdracht kregen hun zoon te slachten, die hun dochters overleverden aan een dolle meute om te voorkomen dat ze zelf werden verkracht, enzovoort, enzovoort.

Christelijke kinderen zijn liever

Niet per se de soort levenslessen die je als verschillige ouder absoluut aan je kind wil meegeven, zeg maar. Toch meen ik er veel nuttigs van te hebben geleerd. Ik ben al sinds mijn dertiende of veertiende niet meer doodsbang voor God, maar de betrokkenheid bij de minder bedeelde medemens, de zorg voor het milieu, de drang om iets constructiefs bij te dragen, om niet voor niets te hebben geleefd, dat zit er nog stevig ingebakken. Ook mijn liefde voor literatuur, voor verhalen en voor beeldende kunst, is begonnen met de bijbel.

En ja, ik denk dat kinderen op christelijke scholen gedisciplineerder zijn dan op openbare scholen. Ik ken geen wetenschappelijke onderzoeken die mijn vermoeden bevestigen, maar ik ben vaak op openbare scholen geweest en altijd viel me de chaos op, de complete anarchie, de brutaliteit van de kinderen, de totale machteloosheid van de leerkrachten. De kinderen op christelijke scholen zijn gewoon liever, is mijn sterke indruk.

Religie is goed voor de mens

Om een lang verhaal kort te maken: ik ben voor het recht op bijzonder onderwijs en dus tegen het schrappen van artikel 23, of delen daarvan, zoals heden ten dage nogal drammerig door zogenaamde ‘atheïsten’ wordt bepleit. Omdat ik vind dat ouders het voorrecht hebben hun kind hun eigen waarden mee te geven, maar vooral omdat ik denk dat bijzonder onderwijs gewoon beter is.

Tot die conclusie kwam mijn vriendin Fadwa Kartoubi eveneens, toen ze haar slecht presterende dochter van de Dalton-school haalde en naar een islamitische school stuurde, overigens de beste school in haar stad, waar ze nu prachtige cijfers haalt.

Dat betekent dus ook dat ik tegen het verbieden van islamitisch onderwijs ben, vanuit de gedachte dat iedereen in Nederland dezelfde rechten heeft, maar toch ook wel – en dit is een beetje vloeken in mijn eigen kerk – omdat ik denk dat religie niet per definitie schadelijk is en misschien zelfs wel goed voor de mens.

Islamitische scholen zijn beter

Afgelopen week voelde ik me gesterkt in mijn mening door het bericht dat islamitische scholen bovengemiddeld scoren bij de Citotoets. Hetzelfde bericht meldt dat ook christelijke scholen goed scoren (behalve gereformeerd vrijgemaakte scholen). Algemeen bijzondere scholen scoren het best en dat ondergraaft mijn stelling weer dat discipline een must is, want dat zijn dus de Dalton- en Montessorischolen, waar kinderen, naar ik heb begrepen, hun eigen plan trekken met de leerkracht als ‘coach’.

Dat kan en mag natuurlijk niet waar zijn, dat islamitische scholen bovengemiddeld scoren. De slingers van het feest, dat islamcritici vierden wegens het sluiten van de Ibn Ghaldoun-school, waren nog niet weggehaald of daar komt een Maastrichtse professor de pret alweer bederven.

Vettige demagogie

Dus wordt er van alles in stelling gebracht om dat onderzoek in diskrediet te brengen: Dronkers manipuleert de cijfers, aldus de laaggeschoolde Annabel Nanninga, die niks van statistiek snapt (HOI PETER!! IK HERKEN JE ZINSBOUW EN JE ZIEKELIJKE NEIGING OM ALTIJD OVERAL INHOUDELIJKE ARGUMENTEN IN TE BRENGEN!! – sorry, inside joke) en als het om islamitische kindertjes gaat, of islam, of moslims, of Arabieren, of Berbers, of Marokkanen, is Maja Mischke ook nooit ver weg.

Mischke gooit in een stuk op De Jaap, naast het gezeur over Dronkers’ correctie voor beginwaarden (de Citotoets laat zien hoeveel vordering er gemaakt wordt vanaf het moment dat een kind op aan zijn schoolcarrière begint. In bepaalde wijken staan kinderen van huis uit op achterstand, dus dat wordt gecorrigeerd, zodat je objectief kunt vergelijken met andere scholen) wat schrikbeelden uit Engeland in de strijd, waar leerlingen gedwongen worden boerka’s te dragen (bron: de Daily Mail) en wat vettige demagogie over islamitische ouders die ‘niks met vrijheid en ook niet met Nederland’ hebben.

Niks met vrijheid hebben

Nu is volgens mij de Ibn Ghaldoun gesloten omdat daar allerlei wantoestanden heersten, met de grootschalige eindexamenfraude als het strootje dat de rug van de kameel brak en niet omdat de ouders van de leerlingen op die school niks met vrijheid hebben. Want toevallig mag dat in Nederland, niks met vrijheid hebben. Op de Veluwe zijn ook ouders die niks met vrijheid hebben, die sturen hun kinderen naar scholen waar het meisjes verboden wordt broeken te dragen. Heel vrouwonderdrukkend en onvrij allemaal, maar daar zul je Mischke niet snel over horen. Terwijl dat de scholen zijn die volgens Dronkers onder de maat scoren.

(Wat ik trouwens fascinerend vind, dat kinderen die opgroeien in een traditie die zo wordt bepaald door De Schrift, door het geschreven woord, de mooiste poëzie die ik ken, dan toch zo slecht scoren op die Citotoets. Had ik totaal niet verwacht. Maar dat terzijde.)

Gedwongen naaktlopen

Ik vind dat je als ouder heel ver mag gaan in het dwingen van je kinderen. Ik doe het zelf ook. Ik dwing ze hun bord leeg te eten en hun kamer op te ruimen en stil te zitten in een restaurant. ’s Zomers worden ze gedwongen naakt te lopen op La Jenny, ongetwijfeld zijn er massa’s mensen die dat net zo erg vinden als je kind dwingen een boerka te dragen. Ik vind de boerka een verschrikkelijk ding, maar ik vind heel veel dingen, die sommige atheïstische ouders hun kinderen bijbrengen, net zo verschrikkelijk. De taboes rond naakt en seksualiteit bij kinderen, bijvoorbeeld. Ik ben van mening dat je daar iets onherstelbaar mee beschadigt. Die taboes vormen een onzichtbare boerka.

Maar ik gun ouders het recht om hun kinderen bepaalde taboes en dogma’s bij te brengen. Ik vind dat de staat zich daar niet mee moet bemoeien, bijvoorbeeld door mensen te verplichten naar een openbare school te gaan, zoals veel mensen graag zouden zien. De staat moet erop toezien dat kinderen zo goed mogelijk worden toegerust om zich straks staande te houden in de maatschappij. Blijkbaar doen islamitische scholen het wat dat betreft heel aardig. Als het je echt om het welzijn van ‘onze Nederlandse kinderen’ gaat, zou dat je vrolijk moeten stemmen, in plaats van dat je paniekverhalen uit The Daily Mail gaat oplepelen.

Weerzin tegen Nederland

Onze Nederlandse kinderen zijn er niet bij gebaat dat ze worden weggezet als extremistische freaks. Daarmee zou je zomaar een weerzin tegen vrijheid en tegen Nederland kunnen kweken.

Steun Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Peter Breedveld, 21.09.2013 @ 11:05

[Home]
 

55 Reacties

op 21 09 2013 at 11:14 schreef Rob:

“De kinderen op christelijke scholen zijn gewoon liever, is mijn sterke indruk.”

Ik heb op een katholieke, een prot.-chr. en een openbare school gezeten. De katholieke school was elitair en (daarom?) ordelijk en rustig, de prot.-chr. school was een broeinest van achterbakse stiekemheid en de openbare school was een openbaring, een genot.

Nee, ik ben tegen Art. 23. Weg ermee. Het al dan niet bestaan van religieus georienteerde middelbare scholen heeft niets met vrijheid van godsdienst te maken. Geloven mag – in je vrije tijd. Huur maar een leerkracht aan die op jouw kosten komt vertellen dat er alternatieven zijn voor de evolutietheorie (en ja, dat heb ik 25 jaar geleden in Nederland dus al meegemaakt).

op 21 09 2013 at 11:18 schreef Berry Doddema:

goed stuk Peter.

Jammer dat de dingen, die werkelijk belangrijk zijn voor het leven, niet door een citotest worden getoetst

op 21 09 2013 at 11:50 schreef sjaak:

,,Ik dwing mijn kinderen stil te zitten in een restaurant” Dan moet je maar hopen dat ze geen onrust stoornis hebben, anders zadel je ze mooi op met een groot probleem. Bovendien bruisen kinderen van energie wat het stilzitten moeilijker maakt dan voor een volwassene. Kan echt een vorm van mishandeling zijn, en ik kan het weten.

op 21 09 2013 at 11:53 schreef Herbert:

Ik zat op een prima openbare lagere school. Een combinatie van sjiek en sjofel en allerhande christenen zoals Jehova’s Getuigen, Apostolischen en Katholieken onder het mom:”beter geen geloof dan een verkeerd geloof.”
En de onderwijzers gingen uit van de 3 R’s: Reinheid, Rust en Regelmaat.

Maar nu even over het onderzoek van Dronkers, dat is natuurlijk ver onder de maat. De beste school is een school de helemaal geen CITO-eindtoets gebruikt maar gebruikt maat van het leerlingenvolgsysteem van CITO. Ook de mensen van stuk roodvlees maakt gehakt van het de methodologie van Dronkers: http://stukroodvlees.nl/opleiding/de-methodologische-tekortkomingen-van-de-cito-lijst-van-rtl/

Verder wordt er niet naar gekeken wat het percentage is van het aantal leerlingen dat aan de CITO-eindtoets meedoet. Leerlingen die geheid een advies VMBO-LWOO of VMBO-BBL meekrijgen worden uitgesloten van de CITO-toets maar uiteraard doen geheide VWO-leerlingen wel meegenomen bij de CITO-toets.

Grappig is een van de commentaren bij Miscke:”Dhr Donkers is socioloog en dus extremist. Uiteraard moet je de mening van extremisten nooit evalueren.” Was hun vorige Heiland geen socioloog?

op 21 09 2013 at 13:06 schreef Thomas E:

Ik ben als superatheist, maar ned hervormmd opgevoed, ook tegen afschaffing van art 23. Vrijheid van keuze en diversiteit vind ik nu eenmaal belangrijk. Wel heb ik 2 voorwaarden. De schoolresultaten moeten, objectief gemeten, voldoen aan de gestelde normen. En de subsidiekraan voor ander dan openbaar onderwijs gaat pas open bij een belangstelling die getalsmatig representatief is voor een aanzienlijke bevolkingsgroep. Onder die norm moet men het onderwijs maar uit eigen kringen zien te financieren, mocht men zo nodig moeten.

op 21 09 2013 at 13:18 schreef Astrid:

Betreffende de vermeende superieure resultaten van Islamitische basisscholen dient wel de volgende nuancering gemaakt te worden:

Als een kind op een Wassenaarse school een cito-score heeft van 540 telt die lager in de beoordeling van die school dan een kind op een Amsterdamse Islamitische school die 530 scoort. Dat komt doordat er gebruik wordt gemaakt van allerlei omstreden sociaal-economische wegingsfactoren bij de bepaling van de beoordeling van scholen.

Bij gelijke cito-scores van individuele leerlingen scoort de Wassenaarse school lager dan de Amsterdamse school omdat er meer blanke niet Islamitische kinderen op die school zitten en de klassen er misschien iets kleiner zijn.

Nogal raar eigenlijk als je het goed beschouwd…

op 21 09 2013 at 13:24 schreef Edo:

Ja ik ben er nog altijd zo eentje die eigenlijk vind dat het bijzonder onderwijs moet worden afgeschaft, simpelweg omdat ik vind dat onderwijs les moet geven in iets dat zo ver mogelijk min of meer bewezen is. Ook kan ik me voorstellen dat het zou helpen om zoveel mogelijk kinderen van diverse komaf bij elkaar te krijgen, wat gunstig kan zijn voor alle groepen. Mij lijkt het wat om Wereldgodsdiensten als apart vak te krijgen, zodat het kind in aanraking komt met diverse religies zonder daarbij een mening opgedrongen te krijgen. Ik heb overigens zelf op een Christelijke basisschool gezeten, die voor de rest erg vrij was, en kinderen volstrekt vrij liet om te geloven wat ze wilden. Ik geloof dat de meeste ouders atheïstisch waren van mijn school trouwens.
Voor de rest is het stuk op de Jaap weer ontzettend treurig, maargoed. De angst/haat tegen de hoofddoek is voor mij echt volslagen idioot. ‘Als meisjes al vanaf pakweg hun negende jaar geacht worden een hoofddoek te dragen’ I don’t freaking care. Echt niet. Ik kan in de verste verte niet verzinnen wat zo verschrikkelijk erg moet zijn aan die hoofddoek. Ik kan er met m’n hoofd niet bij waarom mensen zich daaraan zouden moeten ergeren

op 21 09 2013 at 13:32 schreef Rob:

Ben ook niet kapot van Dronkers. De CITO-toets is bedoeld als neutrale graadmeter voor het niveau van een leerling. Daar kun je van alles op loslaten aan parameters en oordelen maar feit blijft: 530 is minder dan 540.
Triest dat zulke makkelijk onderuit te halen methoden zijn toegepast; het bevestigt alle domrechtse ideeën over hoe “links” altijd liegt.
Zeg dan liever helemaal niks.

op 21 09 2013 at 13:32 schreef Edo:

Bijzonder onderwijs voor elke groep, of voor geen groep. Dat zijn wat mij betreft de enige legitieme standpunten.

op 21 09 2013 at 14:18 schreef Brenda van der Veer:

‘Ik vind dat de staat zich daar niet mee moet bemoeien…’

Het is begrijpelijk dat Marianne Thieme een wetsvoorstel heeft ingediend voor het verbod op ritueel slachten. Het werd wat vreemder toen de ‘barbecue-extremisten’ zich tot medestanders van Thieme ontpopten. Ik heb het hier over ‘barbecue-extremisten’ omdat het gaat om mensen die doorgaans weinig ophebben met dierenwelzijn, niet dol zijn op vegetariërs, en zich soms voor een kleine staat en tegen het maakbaarbeidsideaal uitspreken.

Persoonlijk ben ik ook niet zo tuk op religieuze praktijken, maar de gedachte dat de staat dmv wetten zijn burgers hun gewoonten onmogelijk maakt, staat mij evenmin aan. Dat zou betekenen dat vrijheid iets is dat door de overheid gesanctioneerd moet worden. Soms is brutaliteit een goede eigenschap.

op 21 09 2013 at 15:50 schreef yurp:

@Rob,

Wat zegt het niveau van een leerling over de kwaliteit van de school als je niet weet waar deze leerling qua niveau vandaan komt?

op 21 09 2013 at 17:46 schreef Gerry:

Mijn neef wilde na zijn mavo graag havo doen. Helaas voor hem was de plaatselijke havo katholiek. En die eisten minimaal een 7,5 gemiddeld, anders was het dag havo. De openbare school verder weg mocht dergelijke eisen niet stellen. Dus alles wat in de kathoieke omgeving niet aangenomen werd op de bijzonder scholen (die ene protestante scholengemeenschap wist ook wel raad met de eisen) ging naar de openbare.
Later hoorde ik van anderen soortgelijke verhalen. Schering en inslag, want het bijzonder onderwijs mag het, het openbare niet. Sinds die tijd ben ik een fervent voorstander van het afschaffen van art. 23. Het wordt teveel misbruikt voor oneigenlijke doeleinden.
Dat er op veel bijzondere scholen orde en rust heerst heeft bijvoorbeeld ook te maken met het niet toelaten van alles wat ze niet hebben willen, zoas moeilijke leerlingen (heb ooit wat opmerkingen van een IB’er per ongeluk gehoord over rugzakkinderen, die wilde je echt niet, volgens haar.)
Op de openbare basisschool van mijn kinderen heerst overigens gewoon orde en rust. Het kan prima. Mits het openbaar onderwijs niet het afvalputje van de gemeente wordt, met dank aan het bijzonder.

op 21 09 2013 at 17:54 schreef Gerry:

Plek was op. Vind verder dat als je zonodig religieus onderwijs wilt, dat voor eigen rekening mag.
Verder viel me toen het onderwerp op een paar moederfora ter sprake kwam dat een heleboel mensen kiezen voor bijzonder onderwijs vanwege de rust, discipline of omdat ze zo toch iets van het geloof meekrijgen hoewel er thuis niks aan gedaan wordt… Vindt ik allemaal geen redenen om bijzonder onderwijs in stand te houden op kosten van de staat.

op 21 09 2013 at 18:35 schreef bertje:

Peter

prima stuk, kan er niks anders van maken.

” Dat komt doordat er gebruik wordt gemaakt van allerlei omstreden sociaal-economische wegingsfactoren bij de bepaling van de beoordeling van scholen. ”

En das nou net de rede waarom ik me kont afveeg met de cito toets.
Mijn room blanke kindjes gaan naar de waldorf school, zonder cito, zonder cijfers, leren heerlijk hun naam dansen wat wenst een mens nog meer!(en das wel weer jammer zonder enige kleurling, bedoekt meisje e.d.)

op 21 09 2013 at 18:36 schreef Herbert:

@Thomas E, Iedereen mag een eigen school oprichten, geen probleem. Daar zijn particulier scholen als Luzac en Stebo op gebaseerd. Om examens af te nemen, moeten ze voldoen aan de eisen. Doen ze dat niet, dan moet er een staatsexamen worden afgenomen.

Artikel 23 GW gaat vooral ook over bekostiging door de overheid. Maar daar staat naast kwaliteitsnormen, nog wat anders tegenover: oprichtings- en opheffingsnormen. En die die zijn voor een stad als Amsterdam veel hoger dan een hele kleine gemeente in Limburg. Overigens geldt die norm ook voor openbare scholen.

op 21 09 2013 at 18:43 schreef Herbert:

O ja, de Ibn Ghaldoun-school is niet gesloten door de overheid, de bekostiging wordt gestopt. Een klein, maar essentieel verschil. Al had de overheid m.i. dat wel voor het nieuwe schoolseizoen mogen doen. Deze beslissing schaadt ook leerlingen. Nu niet door slecht handelen van het schoolbestuur en -directie maar door overheidshandelen. Ik vraag me af wat erger is. Je solt met kinderen die weer een deuk oplopen.

op 21 09 2013 at 18:57 schreef Boe! Ik ben een moslim:

De hoofddoek is symbool, zodanig een doelwit of vaandel, voor de strijd tegen of voor islam. Vandaar de controverse.

op 21 09 2013 at 20:28 schreef Thomas E:

@Herbert
Ik spreek dat ook niet tegen in mijn post, toch? Tuurlijk mag iedereen z’n eigen school stichten, maar ik vind dat de belastingbetaler niet hoeft op te draaien elk willekeurig educatie-experiment. Dan moet je daar eerst maar eens een groot draagvlak voor creëren.

op 21 09 2013 at 21:02 schreef Nana:

Goed stuk!

Peter, wil je alsjeblief een andere Twitterpagina maken? Ik vind hem lelijk, die header te zomers, die japanner te droef.

op 21 09 2013 at 22:24 schreef dewanand:

namaste Peter en Fnaakters,

ter overweging:
het allergrootste deel van de rijke en succesvolle hindoestanen in Nederland heeft levenslang onderwijs gevolgd op zuiver blanke scholen, beetje katholiek meestal vanaf hun jeugd in suriname, incl mijn persoon, en dit was doorslaggevend voor hun hele leven later in de samenleving.

Qua kennis, data, informatie in bits and bytes zie ik geen enkel nut of zinnige meerwaarde om gemeenschapsgeld te verspillen aan onderwijs op een of andere religieuze of sektarische school, hbo of universiteit, incl hindoe, islam, christelijk, barbaristisch enz, totaal nutteloos. Misschien kan een Fnaakters school wel zinnig zijn maar dat moeten jullie maar onderzoeken samen.

Primair moet een school kennis overdragen aan jonge kinderen en mensen en niets anders doen in een zuivere kenniseconomie. Principieel zie ik het zo.

Dus ook nu maar subsidiestop: alle drie hindoe scholen in nederland. stekker eruit, op naar een hindoevrij Nederland binnen vijf jaar. Hindoe aapjes genoeg in India, hier heeft niemand ze nodig, vervuilen hier alles alleen met heilige koelenstront.

dewanand
hindoe fundamentalist

op 22 09 2013 at 08:03 schreef okto:

Goed onderbouwd stuk, al ben ik het er niet mee eens.

De stelling dat kinderen op een religieuze school gedisciplineerder en liever zijn wil ik eerst wel eens wetenschappelijk onderbouwd zien; door onderzoek dus. Want wat ik hier lees heeft vooral weg van anecdotologie: het extrapoleren van toevallige eigen ervaringen naar algemene als waar beschouwde tendenzen.

Verder over art 23: Cruciaal is de vraag of het curriculum op een school met religieuze grondslag veilig is. We stellen ons bepaalde eisen waar het onderwijs aan moet voldoen. Leren kinderen op die school serieus de dingen die ze moeten leren. Het moge duidelijk zijn dat bij voorbeeld voor het vak biologie (evolutie) dat NIET geldt. Je kan mij niet wijsmaken dat het onderwerp evolutie op bepaalde scholen objectief (dus volgens de huidige wetenschappelijke inzichten) onderwezen wordt. Wat kinderen op zo’n school meekrijgen is een totaal verwrongen beeld dat niets met de werkelijke theorie van evolutie te maken heeft, en waar die echte theorie ook geen schijn van kans heeft daadwerkelijk onderwezen te worden.

Vraag is dan natuurlijk of dat erg genoeg is om de keuzevrijheid van ouders in te perken.

op 22 09 2013 at 08:08 schreef okto:

-vervolg:
Daarnaast is natuurlijk de vraag in hoeverre zo’n school een wij/zij-sfeer met zich mee brengt en propageert. Die sfeer is tot op zekere hoogte niet te vermijden en misschien zelfs wel goed, maar het moet natuurlijk niet ontaarden.
Als op een school echter een collectief idee heerst dat allen die niet tot de eigen groep behoren minderwaardige creaturen zijn, lijkt me dat geen wenselijke situatie. Die situatie zou wellicht te doorbreken zijn door kennismaking met andere groepen op een openbare school.

Ander punt is natuurlijk: in hoeverre tast verplicht openbaar onderwijs de keuzevrijheid van ouders werkelijk aan. Als we openbaar onderwijs verplicht zouden stellen, betekent dat natuurlijk niet dat er geen aandacht voor religie mag zijn in dat onderwijs. Ik zou dan een vak religie uiterst wenselijk vinden.

op 22 09 2013 at 10:45 schreef Lorenz:

okto
Dat laatste vindt een aantal Nederlanders niet wenselijk. Die willen niet dat religie een mening of dingetje is. Die willen dat hun geloof een onomstotelijke wereldbeeld is. Dat is in de kern waarom ik bijzonder onderwijs zou willen afschaffen. Verzin maar wat beters om het onderwijs te verbeteren. Er wordt al genoeg geindoctrineerd*. Zou willen dat dat op scholen over religie niet geinstitutionaliseerd gebeurde.

*Kom een hoop gelovigen tegen (waaronder moslims) die vanuit overzicht denken, voelen en ervaren. Spinoza-achtig, filosofisch. Totdat het over hun boek en religie gaat. Zaken die niet logisch zijn of vooral cultuur-historisch gezien logisch (zoals varkensvlees mijden en besnijden). Dan gebeuren er onnavolgbare dingen en staan zaken ineens heel erg vast. Dan denk ik. Wat een discrepeantie. Dit past niet bij je weldenkende kant, niet bij de brede blik. En dus: dit zit ingesleten en is moeilijk los te laten. Indoctrinatie denk ik dan, als ik heel eerlijk ben.

op 22 09 2013 at 10:48 schreef Jan Fré Boven:

Ik ben voor het afschaffen van art. 23. Ik ben van gereformeerde huize en ging dus naar de Christelijke basisschool. Daar hoorden we van, net als in de Geformeerde kerk, van Jezus en God en de heilige geest. Maar van andere “clubs” hoorden we niets. Er was één ding waar en dat was het christelijke geloof.

Voorstander van openbaar onderwijs ben ik ook niet. Ik ga voor onderwijs waarin het nodige aan levensbeschouwing wordt meegegeven. Waar duidelijk gemaakt wordt dat er diverse religieuze stromingen zijn en dat er ook zoiets is als humanisme waar geen God aan te pas komt.

Ouders kunnen hun eigen religeuze overtuiging aan hun kinderen laten weten door hun daar thuis mee kennis te laten maken. Of in hun eigen kerk/moskee/sjoel of wat dan ook.

Kinderen alleen laten opgroeien met één religie zonder ze kennis te laten maken met andere religies vind ik gevaarlijk en daarom onwenselijk.

op 22 09 2013 at 11:25 schreef Sofia van der Linde:

Bijzonder onderwijs prima; Confessioneel onderwijs: nee. Op een bijzondere school hebben ouders meer inspraak. Wat mij betreft werden alle scholen bijzonder en non-confessioneel.

Ik ben als kind door die schattige Christelijk kindertjes veelvuldig getreiterd en geslagen. Je wil niet weten watvoor vooroordelen ze opdoen om hun aparte scholen: Racisme, homohaat en haat voor andersdenkenden.

De confessionelen hebben artikel 23 los gekregen door het algemeen kiesrecht te treineren. Weg met de confessionele Apartheid!

op 22 09 2013 at 14:20 schreef Leo Schmit:

Lorenz, Ik denk dat Okto het vak ‘Religies’ heeft bedoeld. In meervoud en verscheidenheid.

Iets anders, het bijzonder onderwijs is ontstaan in de periode van verzuiling. Op tal van terreinen was Nederland een mozaiek van levensbeschouwelijke instellingen; huisvesting, armenzorg, gezondheidszorg, onderwijs. Dat werkte goed. In het bijzonder voor de katholieken, die na de reformatie het pispaaltje waren en later toch nog enige rechten kregen. Zelfs binnen de godsdiensten was er nog onderscheid. De Jezuiten (Katholiek) blonken uit in kennis en onderzoek, niet in de laatste plaats hun kennis van vreemde talen, zoals bijvoorbeeld Japans. Ik heb hier in mijn kast de 25 – delige Katholieke Encyclopedie onder redactie van Titus Brandsma, 1936/38. (vermoord tijdens WO II). Op een kleine 25 duizend bladzijden heb ik nog geen enkele taalfout aangetroffen. Gekocht op een veiling in de Hervormde Kerk aan de Maliebaan in DuHaagh, voor een gulden per stuk. Andere orden binnen het Katholicisme blonken uit in onderwijs, sociale en medische zorg. U begrijpt het, ik ben van katholieke huize en ben tegen afschaffng van Artikel 23.

op 22 09 2013 at 15:09 schreef Lorenz:

Leo Schmit
Ik weet dat okto het vak ‘religies’ bedoelt. En daarover merk ik op dat dat voor een aantal religieuze mensen een probleem is. Omdat dat hun religie relativeert en gelijkschakelt met andere religies en misschien zelfs met levensopvattingen die niet met religie samenhangen..
En precies daarom wil ik heel graag dat 1 religie niet de basis van een school is maar ‘slechts’ een vak. En als er dan religieuze scholen moeten zijn.. dan alle religies behandelen en niet toestaan dat een de beste mag zijn.

op 22 09 2013 at 15:53 schreef Leo Schmit:

Maliebaan is in Utrecht, Lange Voorhout moet het zijn. Ook een maliebaan

op 22 09 2013 at 17:37 schreef Jan Fré Boven:

@Lorenz: 1 religie niet de basis van een school. Dat vind ik ook. Er is inderdaad geen betere of beste religie. Ze worden “allemaal” behandeld of niet (het laatste vind ik trouwens niet slim).

op 22 09 2013 at 17:49 schreef MNb:

“betrokkenheid bij de minder bedeelde medemens, de zorg voor het milieu, de drang om iets constructiefs bij te dragen, om niet voor niets te hebben geleefd, dat zit er nog stevig ingebakken.”
Nooit op een bijzondere school gezeten, toch heb ook ik last van deze verschijnselen. Raar, he?

“bijzonder onderwijs gewoon beter is.”
In de eerste plaats is dit vooral een argument om het openbaar openbaar onderwijs te verbeteren, ipv dit onomstotelijk feit als een onveranderbaar natuurverschijnsel a la de zwaartekracht te beschouwen, waar toch niets aan te doen valt.
In de tweede plaats vergeet men altijd erbij te vermelden dat bijzonder onderwijs dubbel gefinancierd wordt. De financiele gelijkstelling houdt in dat elke cent die naar het openbaar onderwijs gaat ook naar het bijzonder onderwijs moet. Alleen heeft het laatste aanvullende inkomsten vanuit religieuze instellingen.
Overigens dienen islamitische, hindoeistische en pastafariaanse scholen precies dezelfde rechten te hebben christelijke.

op 22 09 2013 at 18:54 schreef okto:

[Ik weet dat okto het vak ‘religies’ bedoelt.] Inderdaad.
Ik vind dat Jan Fré Boven het perfect verwoordt: scholen zouden neutraal over alle in NL relevante religies moeten informeren. Niet slechts over ééntje.

op 22 09 2013 at 20:19 schreef Leo Schmit:

Okto, Lorenz en Leo begrijpen elkaar.

op 22 09 2013 at 21:50 schreef Nana:

Lieve Peter, wat een dag. Hou je goed! Ik ben zeer verheugd over je nieuwe twitterpagina!! Zo veel vriendelijker en warmer en ja ja ja!

op 23 09 2013 at 07:43 schreef dewanand:

namaste Leo Schmit, shalom, ole ole,

Jij legt het hier perfect uit, geschiedenis van Artikel 23. Bedankt voor deze informatie, kom posten op het grote politics forum in Belgie, waar vele Europese denkers en critici meedoen.

De vraag is:
Hoe nuttig of nutteloos is religieus onderwijs, en waar draait het om? Wat wil een geloof of religie nou eigenlijk bereiken, meestal leidt geloof tot haat, oorlog, intolerantie, homohaat, vrouwenhaat, xenofobische haat, bekrompen denken, seksuele problemen, paranoide wanen over hogere machten, afgoderij (hindoes), kaste discriminatie (hindoes), lange lijst, enz enz.

Hindoes die ik goed ken spannen de kroon als het gaat om domheid, bekrompenheid, bijgeloof, pure achterlijkheid, voodoo praktijken (bakroes, yorkas), enz. Ik vind het hindoeisme een zielig en triest geloof gewoon, en weet het zelf niet meer.

Moeten wij nu niet artikel 23 maar deleten in hele EU? Wil Peter maar de delete knop nu klikken of moet Wieroe het doen met zijn luie poot om eens eindelijk een poot uit de mouwen te steken, als verwende Hollandse Hindoe welvaartskat?

Geloof maakt meer kapot dan je lief is, begin er dus niet mee.

dewanand en wieroe

op 23 09 2013 at 08:45 schreef babs:

Dat ‘dubbel’ financieren van MNb moet je lezen als op zijn best 1.1x financieren. En voor het meeste bijzondere onderwijs gaat zelfs dat niet op.

Ik sta er net iets anders in dan Breedveld. Het kan mij niet schelen welke onderwijsvorm beter is, binnen enkele ruime grenzen heeft elke ouder heeft het recht de opvoeding in te richten naar eigen bizarre inzichten.

Ook vind ik opvallend dat je nooit religieuzen hoort pleiten voor verplicht religieus onderwijs voor iedereen, terwijl je wel vaak antireligieuzen hoort pleiten voor verplichte verbanning van religie uit het onderwijs.

Verdraagzaamheid is vooral anderen dingen laten doen waar je het niet mee eens bent. Religieuzen zijn inmiddels verdraagzamer dan atheïsten. Atheïsten zijn verworden tot gelijkhebberige fundamentalisten.

op 24 09 2013 at 08:49 schreef Sofia van der Linde:

Je hoeft geen atheist te zijn om tegen confessioneel onderwijs te zijn. Ik ben bijvoorbeeld een Deist.

Als politieke partijen geen aparte scholen hebben waar ze ongewelvallige wetenschappelijke inzichten uit het programma mogen houden waarom georganiseerde religies dan wel? Het is absurd dat je eindexamen biologie kan doen in dit land zonder dat je de Evolutietheorie fatsoenlijk uitgelegd hebt gekregen.

Zoals Gerry al schreef misbruiken bijzondere scholen hun keuzevrijheid om zichzelf als beter neer te zetten dan openbare. Confessionale scholen dienen gewoon een acceptatieplicht te krijgen voor iedereen die deel uitmaakt van hun gemeenschap danwel bereid is om hun grondslag te respecteren.

Babs, bepaalde Religeuzen proberen wel degnelijk constant hun levenswijze aan anderen op te leggen. Verplichte zondagsrust ook als de locale bevolking gewoon wil kunnen winkelen is iets waar CU en SGP naar streven. Recentelijk probeerde de SGP nog een vloekverbod in te voeren in Alphen aan de Rijn. Natuurlijk zou al het onderwijs confessioneel zijn als bepaalde religeuze groepen de macht hadden om dit af te dwingen. Gelukkig hebben ze die niet.

op 24 09 2013 at 11:11 schreef MNb:

“Ook vind ik opvallend dat je nooit religieuzen hoort pleiten voor verplicht religieus onderwijs voor iedereen”
In Nl niet nee, omdat dat één der meest geseculariseerde landen ter wereld is. In bepaalde andere landen echter ….

“binnen enkele ruime grenzen heeft elke ouder heeft het recht de opvoeding in te richten naar eigen bizarre inzichten.”
En dat recht hebben ouders in bv. Frankrijk en de Verenigde Staten niet? Je maakt jezelf belachelijk.
Als je niets beters weet te bedenken, Babs (want de rest wat je schrijft komt rechtstreeks van de sites van creacrappers als Ken Ham en de IDioten uit Seattle), toon je alleen maar aan dat het bijzonder onderwijs in Nl. een anomalie is.
Denk eens na over het volgende – tenslotte ben jij niet iemand die dogmatisch aan vooroordelen vasthoudt: afschaffen van bijzonder onderwijs betekent niet automatisch het afschaffen van religieus onderwijs. Noem mij eens een vooraanstaand “atheistisch fundamentalist” die voor het laatste pleit, met naam, bron en citaat of link?

op 24 09 2013 at 11:27 schreef babs:

Sofia,

Onderwijsvrijheid is er niet alleen voor religies, iedere stichting mag (als aan bepaalde eisen is voldaan) scholen oprichten. Ieder schooltype kan wetenschappelijke stromingen meer of minder benadrukken.

Confessionele scholen wijzen niet op grote schaal mensen af en al helemaal geen mensen die hun grondslag accepteren.

Natuurlijk zou al het onderwijs confessioneel zijn als bepaalde religeuze groepen de macht hadden om dit af te dwingen.

Die macht hadden ze, toch hebben ze dat niet gedaan. In elk geval hebben ze die macht nu niet meer. Gelukkig maar. Nu zijn de atheïsten aan de macht en velen van hen proberen nu helaas hun onderwijs op te leggen aan anderen en willen daartoe de vrijheid afschaffen.

Wel is grappig dat jij als deist onderwijsvrijheid afwijst en ik als atheist onderwijsvrijheid toejuich.

op 24 09 2013 at 14:18 schreef babs:

MNb,
In Nl niet nee
We hebben het over Nederland, over Europa desnoods. Niet over Iran.

En dat recht hebben ouders in bv. Frankrijk en de Verenigde Staten niet?
In Frankrijk is veel minder vrijheid onderwijs naar eigen inzicht in te richten. De belangrijkste rede er de gemeentepolitiek in te gaan de grenzen van de scholen zo te verschuiven dat je kind op een iets minder slechte school komt. Lokale talen zijn in Frankrijk doelbewust dood gemaakt.

In de VS heerst veel meer een cultuur alles buiten de staat om te organiseren. Staatsdiensten zijn er minimaal, belastngen lager. Iedereen die het zich kan veroorloven, stuurt zijn kind naar privé-onderwijs. Dankzij de lage belastingen kunnen veel mensen zich dat veroorloven. De anderen zijn fucked.

Nederland heeft gewoon een goed werkend systeem met de op vrije markt gelijkende keuzevrijheid, zonder dat lagere inkomens worden uitgesloten. Het pakt de beste punten uit de VS (vrijheid) en Frankrijk (overheidsfinanciering).

op 24 09 2013 at 17:44 schreef Gerry:

Babs, confessionele scholen wijzen wel op grote schaal mensen af. Iedere doorstromer die een te laag eindexamengemiddelde haalt komt er niet op, soms zelfs niet binnen dezelfde scholengemeenschap. Is schering en inslag in grote delen van het land, en was dat al toen ik ruim twintig jaar geleden eindexamen deed.
En met de wet passend onderwijs straks is de keuzevrijheid van de ouders weer een stukje verder ingeperkt, want alle macht ligt bij het schoolbestuur en bij school.
Er heerst de collectieve misvatting dat vrijheid van onderwijs vrijheid van ouders is om te kiezen, maar de vrijheid ligt bij de schoolbesturen.

op 24 09 2013 at 18:46 schreef Vader Jacob:

De homogeniteit van een omgeving bepaalt hoe dogmatisch mensen wel of niet zijn. Als in een samenleving een overtuiging, in zijn geheel, dominant is zullen intolerantie en dogmatisme zegevieren.

op 24 09 2013 at 19:10 schreef Boe! Ik ben een moslim:

Moslims zijn niet de enige die bottom feeders vermeiden. Een besnijdenis is voornamelijk vanwege hygiënische redenen maar daarnaast is het vaak de eerste stap richting volwassenheid voor een jongen. Ik kan mijn besnijdenis goed herinneren, wat een geweldig feest was dat.

op 25 09 2013 at 09:01 schreef babs:

Ah, kinderen weigeren die het niveau omlaag zouden halen. Prima! Ik dacht dat het om het weigeren van kinderen was die niet streng genoeg in de leer zijn opgevoed.

op 25 09 2013 at 16:37 schreef Gerry:

Oh, leg eens uit babs, hoe dat met godsdienst te maken heeft? En met vrijheid van onderwijs? Want al spring je als ouder van het dak, en zit je dagelijks in de goede kerk, school zegt nee…

op 26 09 2013 at 10:53 schreef babs:

Heeft niks met godsdienst te maken, maar met zorg voor de kwaliteit van je service. En ook dat mag gelukkig in Nederland.

Ook openbare scholen hoeven niet iedereen aan te nemen en doen dat ook niet.

Dat openbare scholen gemiddeld makkelijker mensen toe zullen laten die het niveau omlaag halen, zou best kunnen. Het zegt wat mij betreft vooral iets over die openbare scholen… logisch en terecht dat die vervolgens lager scoren.

Iedereen heeft recht op onderwijs, maar niemand heeft recht op onderwijs op het gewenste niveau.

op 26 09 2013 at 18:47 schreef Gerry:

Verkeerd babs, op het moment dat scholier het passende diploma heeft moet openbare school aannemen. Openbare school mag geen eisen aan het gemiddelde stellen. Dus tja, dan krijg je wat de rest niet hebben wil. Zie je dan zelf niet dat het krom is dat je met het wettelijk geldigde diploma niet toegelaten wordt op school van keuze omdat die school eisen mag stellen vanwege religie?

op 27 09 2013 at 09:33 schreef babs:

Ik vind alleen verkeerd dat die openbare school geen eisen mag stellen.

Volgens mij doen ze dat trouwens stiekem toch en weten ook sommige openbare scholen manieren te vinden om ongewensten buiten te houden.

op 27 09 2013 at 17:33 schreef Thomas E:

Als ik me er ff tegenaan mag bemoeien met een zijsprongetje: Ik ben groot voorstander van het Angelsaksische onderwijssysteem, met name het toelatingsbeleid van het wetenschappelijk onderwijs. Iedere universiteit bepaalt zijn eigen toelatingseisen. Dit klinkt misschien elitair en ondemocratisch, maar heeft wel geresulteerd in kennisbolwerken waar uitmuntend gedoceerd wordt en waarvoor iedereen zijn best doet om er toegelaten te worden. En er vervolgens te mogen blijven.

op 28 09 2013 at 12:55 schreef Gerry:

Dus Babs, op het moment dat de wet zegt dat een MAVO of HAVO diploma toegang geeft tot de volgende stap van onderwijs, dan is het ok dat alle scholen in Nederland mogen zeggen ‘alleen met minimaal een … gemiddeld anders heb je pech?’ Want da’s kwaliteitsbewaking, om de krenten uit de pap te vissen?
En de rest heeft pech? Mag niet de kans krijgen? Want heeft een te laag gemiddelde op het eindcijfer en heeft dus ondanks voldoen aan de wettelijke eisen geen recht op onderwijs op het gewenste niveau? Om je eigen woorden hier te gebruiken?

op 29 09 2013 at 12:09 schreef babs:

Als scholen die vrijheid hebben mogen ze die gebruiken.

Als dat in de praktijk betekent dat alle toppers bijzonder onderwijs volgen en de onplaatsbaren openbaar onderwijs (wat niet zo is), heb ik daar totaal geen probleem mee.

op 30 09 2013 at 21:04 schreef Thomas E:

Heeft iemand vanavond op Ned 2 in Tegenlicht de VPRO documentaire ‘Superschool’ gezien? Zo niet, bekijk ‘m op Uitzending Gemist! Gaat over een bevlogen man die in probleemwijk Charlois voor leerlingen van alle kleuren en achtergronden een veilige, hoogkwalitatieve ‘doorloopschool’ wil maken. Van 2 tot 18 jaar. Naar het succesvolle voorbeeld van de Schotse school waarop hij zelf ooit gezeten heeft. Hij is inmiddels al goed op weg en zijn school boekt uitstekende resultaten. Alleen het kijken naar deze documentaire is al een emotionele belevenis.

op 02 10 2013 at 08:33 schreef Gerry:

Tja babs, dan verschillen we van mening, want daar heb ik wel problemen mee. En nee, het is niet zo zwart-wit als jij het stelt. En misschien valt het in jouw regio wel mee. Maar het is in grote delen van het land dus schering en inslag. En dat vind ik belachelijk, om op basis van religie op niveau te mogen selecteren.

op 16 11 2013 at 15:29 schreef Maurice:

Leve het bijzonder onderwijs:

http://www.nu.nl/algemeen/3630194/universiteit-verdacht-van-valse-diplomas.html

op 12 08 2014 at 10:15 schreef Jan Stemerdink:

Dat Christelijke scholen vaak beter zijn dan opbenbare komt door twee dingen: 1. Ze hebben meer geld dan openbare scholen. 2. Alle kinderen met taalachterstanden en cultuurproblemen gaan naar openbare scholen.
Zie mijn stuk http://janstemerdink.wordpress.com/2013/01/11/verbied-het-bijzonder-onderwijs/
Bijzonder onderwijs zou VERBODEN moeten worden. Zo snel mogelijk!

op 17 08 2014 at 13:47 schreef [Socialisme.nu]/Ibn Ghaldoun: Byzonder onderwijs en Islamofobie | Astrid Essed:

[…] wordt slecht bestuur of het stelen van examens goedpraat. Bovendien blijken islamitische scholen bovengemiddeld te scoren waar het gaat om de CITO-scores. Er is natuurlijk veel kritiek mogelijk op het […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS