Home » Archief » Naibzay moet blijven (3)


[30.05.2011]

Naibzay moet blijven (3)

Mark Adriaanse

In Hoogblokland hangt sinds enkele maanden aan vele huizen de Nederlandse driekleur. Halfstok, dat wel. Het is een actie van de bewoners van het Zuid-Hollandse dorp. Een protestactie. Tegen de uitzetting van hun dorpsgenoot Mohammed Rafiq Naibzay. Hij vluchtte in 1998 met zijn gezin uit Afghanistan. Op de vlucht voor de Taliban kwamen ze in Nederland terecht. Maar meneer Naibzay, zoals hij door het dorp wordt genoemd, moet Nederland verlaten. In het Nederland van (voormalig) ministers Rita Verdonk en Gerd Leers is hij ongewenst. Immers: Meneer Naibzay heeft een 1F-status; hij is dus een ‘oorlogsmisdadiger’.

Maar meneer Naibzay is geen oorlogsmisdadiger. Ja, hij was tijdens het bewind van president Najibullah werkzaam voor de overheid. Maar als administratief medewerker had hij geen invloed op de mensenrechtenschending in Afghanistan . Toch is hij schuldig, volgens de Nederlandse uitvoering van het artikel 1F van het VN-vluchtelingenverdrag. Tot hij zijn onschuld kan bewijzen. De omgekeerde wereld, daar waar in Nederland ‘normale’ verdachten onschuldig zijn tot het tegenovergestelde is bewezen.

Maandagavond kwam de Hoogbloklandse bevolking bijeen in dorpshuis ‘De Hoeksteen’. Voor de zoveelste keer. Maar de nood is hoog, zal later op de avond blijken.

Vlak voor half acht stromen de dorpelingen binnen. Iedereen groet elkaar en maakt een praatje met de familie Naibzay, die op de tweede rij heeft plaats genomen. Burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden, waar Hoogblokland onder valt, heeft dan al de vroege aanwezigen de hand geschud. Ze vindt het belangrijk, deze avonden. Het gaat om één van haar inwoners en dus zet ze zich er voor in. “We gaan er gewoon voor!”

Iets over half acht meldt burgemeester Boot door de microfoon dat er nog een iemand moet komen, Gisbert, de man achter de website Een Eerlijk Proces, waarop de kinderen van meneer Naibzay oproepen tot een strafzaak om voor eens en altijd zijn onschuld te bewijzen. Een man grapt dat de laatkomer minister Leers is. “Daar gaan we niet voor klappen hoor!”, roept een andere man. Gelach.

Als ook Gisbert aanwezig is, neemt burgemeester Boot weer het woord. Ze heeft nieuws. In de maand voorafgaand aan deze avond heeft ze met minister Leers gesproken. Het was een goed gesprek waarin ze de hele situatie heeft kunnen uitleggen. Maar het is moeilijk voor hem, zegt ze. Leers wil geen uitzonderingen maken op de 1F-regel. Een oorlogsmisdadiger is een oorlogsmisdadiger en oorlogsmisdadigers zijn niet welkom in Nederland. “Maar er zijn juist wel voorbeelden van uitzonderingen”, verheft Boot haar stem. “Daar heb ik de minister ook van op de hoogte gebracht”. Alleen als er sprake is van medische of psychosociale problemen kunnen er uitzonderingen gemaakt worden. “En die zijn er. Het IND heeft daar rapporten van. Toch?” Meneer Naibzay knikt instemmend.

Maar niet lang na het gesprek met de minister kreeg ze een brief van het ministerie. Geschreven door een ambtenaar en niet door de minister himself, wat haar steekt. Van een uitzondering kan geen sprake zijn, en dus blijft meneer Naibzay niet welkom in Nederland. Als Den Haag niet wil luisteren, dan zorgen de Hoogbloklanders er wel voor dat er geluisterd wordt. Morgen (dinsdag) vertrekt dan ook een bus met klasgenoten van één van Naibzay’s kinderen en betrokken dorpsgenoten naar Den Haag. Gemeenteraadslid Jan Lok van de SGP zal het woord voeren, wetende dat het hele dorp plus de volledige gemeenteraad (waaronder de VVD en dus ook de SGP) hem steunen. De hoop wordt uitgesproken dat Den Haag er dan eindelijk eens wat aan gaat doen. “De democratie moet in staat zijn dit te herstellen”, spreekt Boot overtuigend uit.

Dat de nood daarvoor hoog is wordt bewezen door het feit dat meneer Naibzay 10 juni een gesprek heeft. Een belangrijk gesprek, kan je wel stellen. Het zou zomaar het derde gesprek kunnen zijn; het finale gesprek waarna over wordt gegaan tot uitzetting. “Kan je na dat derde gesprek nog wel naar huis?” vraagt burgemeester Boot aan meneer Naibzay. Hij weet het niet. “Anders halen wij je wel op hoor”, spreekt een man strijdbaar. “We moeten het zo onhandig mogelijk maken om jou daar te houden”, zegt Boot. “Als we nou met duizend man daar voor dat gebouw gaan staan, dan kunnen ze hem niet houden. Toch?”, vraagt een man zich openlijk af. De aanwezigen knikken eensgezind. Dan kunnen ze hem daar niet houden.

Er zijn meer vragen. Hoe het kan dat een ex-gedetineerde die de ergste misdaden heeft gepleegd meer rechten heeft dan een vader die niks misdaan heeft. En hoe het kan dat het ministerie mensen uitzet naar een land dat naar eigen zeggen ‘onveilig’ is. En wat na 10 juni in het slechtste geval kan gebeuren. Burgemeester Boot is daarin duidelijk: ‘Dan wordt meneer Naibzay linea recta uitgezet naar Afghanistan’. Een man gromt boos.

En er wordt gepraat over verdere actie. Natuurlijk wordt er daarover gepraat. Men is pas tevreden als meneer Naibzay een verblijfsvergunning krijgt – en terecht. De vlaggenactie gaat sowieso door tot 10 juni. “En 11 juni gaat de vlag omhoog, want dan mag meneer Naibzay blijven!”, roept een man. Er is hoop dat dat inderdaad kan. Er gaat gegokt worden op een strafzaak – de advocaat is daar al mee bezig. Het is vijf voor twaalf. “Of eigenlijk twee voor twaalf”, mompelt een aanwezige.

Het is duidelijk: Hoogblokland is strijdbaar en er zal niet gerust worden voordat er positief nieuws komt. Fascinerend is het, hoe een klein, simpel dorp in de polder van Zuid-Holland zo actief kan worden in het redden van een van haar bewoners. “De mensen hier zijn brave mensen. Maar ze komen in opstand. Ze zijn boos”, aldus burgemeester Boot.

“Ik vind de situatie mensonterend”, besluit Gisbert de avond niet veel na Boots woorden.

En zo is het maar net.

Zie ook Naibzai moet blijven en Naibzai moet blijven (2). Bezoek de site Een Eerlijk Proces. Mark Adriaanse (1994) wil later tegen zijn kinderen kunnen zeggen dat het niet aan hem lag.

Mark Adriaanse, 30.05.2011 @ 22:20

[Home]
 

25 Reacties

op 30 05 2011 at 23:02 schreef Jannie:

In Hoogkarspel (gemeente Drechterland – Noord Holland_ is precies zo’n zaak, de familie Jalal, vader moet het land uit, vrouw en kinderen mogen hier blijven

http://www.rtvnh.nl/nieuws/56524/Handtekeningenacties+in+Hoogkarspel+voor+Afghaanse+familie

op 31 05 2011 at 00:49 schreef Sasha Berkman:

ongezien!
blijven

op 31 05 2011 at 07:17 schreef J.J. van der Gulik:

Hoe weet men zo zeker dat de Hoogbloklanders tegen uitzetting zijn. Dat zou pas kunnen blijken bij een behoorlijke stemming. Ik geloof dan ook niet zo in die multicultipropaganda. In Hoogkarspel ben ik wat beter bekend en ik weet vrijwel zeker dat velen daar geen moeite hebben met uitzetting als hij geen direct gevaar zou lopen. Tot dan zou er dan wat mij betreft alleen opvang geboden moeten worden, totdat hij terug kan naar het eigen land of een land met een vergelijkbare cultuur en dat desnoods met een nieuwe identiteit, als zijn achtergrond grote problemen zou blijven betekenen. Een paar dagen geleden was ik daar nog bij een organisatie waar ook een handtekeningenlijst lag om zo de bezoekers ertoe te bewegen te protesteren tegen uitzetting. Ik gaf daarop als commentaar dat er voor de objectiviteit en voor het verkrijgen van een beter oordeel over de steun in de gemeenschap voor dit initiatief er ook een handtekeningenlijst zou moeten zijn voor mensen die met een handtekening willen aangeven dat ze geen bezwaar hebben tegen uitzetting. ‘Uiteraard’ werd daar niet aan voldaan. Overigens zou wat mij betreft het gehele gezin in Hoogkarspel kunnen (moeten) worden teruggestuurd, maar dat dan wel onder de voorwaarde dat dit voldoende veilig kan. Als de achtergrond van de vader als oorlogsmidadiger daarbij een beletsel zou vormen, zou het gehele gezin dan maar een nieuwe identiteit moeten krijgen en vervolgens moeten worden uitgezet naar het eigen land of een vergelijkbaar land.

Overigens vind ik dat een oorlogsmisdadiger in beginsel dezelfde bescherming zou moeten hebben als anderen en zou zo niet in veel gevallen aan zijn beulen moeten worden overgeleverd, wanneer er tot uitzetting wordt overgegaan.

op 31 05 2011 at 09:19 schreef Jan:

Ah, blijkbaar zijn wij Nederlanders vergeten dat dit land in het verleden vaak een veilige plek was voor buitenlanders. Nederland heeft daar altijd van geprofiteerd en zou dat nu ook kunnen doen. De Joden in de middeleeuwen en vlak daarna konden rustig in Nederland verblijven, de hugenoten uit Frankrijk tijdens de Gouden Eeuw.
Maar nu komt het ons blijkbaar niet uit en sturen we mensen weer terug. Blijkbaar is meneer Leers (CDA) en zijn steunpartner SGP niet meer bijbelvast. Daar moest een barmhartige Sameritaan hulp bieden en liepen de (super) gelovigen maar door.
Mensen, gebruik je verstand maar zeker ook je gevoel!

op 31 05 2011 at 10:14 schreef André Richard:

Mooi geschreven stuk.

“De aanwezigen knikken eensgezind. Dan kunnen ze hem daar niet houden.”

op 31 05 2011 at 12:00 schreef Charles de Gaulle:

De joden uit de middeleeuwen en de hugenoten tijdens de gouden eeuw waren vluchtelingen en geen oorlogsmisdadigers.Misschien heeft de IND wel heel andere informatie over de man zijn verleden.Het gaat ook wel wat erg makkelijk als iemand simpelweg zegt “Nee ik had alleen een administratieve functie” op hem direct op zijn blauwe ogen ( of bruine) te geloven.
En nee ik geloof niet dat je een oorlogsmisdadiger bescherming moet bieden, net zo min als een “gewone” misdadiger.

op 31 05 2011 at 12:22 schreef sabaroth:

@ Gaulle & Gulik:
Maar het is geen oorlogsmisdadiger he? Daar draait het nou net om.

op 31 05 2011 at 12:34 schreef yurp:

Omgekeerde bewijslast wordt in Nederland door de overheid steeds vaker toegepast. Zie de wet Bibop die ook vanuit dit principe werkt. Zie maar eens te bewijzen dat je géén connecties hebt met de onderwereld als je dit aangewreven krijgt.

op 31 05 2011 at 12:35 schreef yurp:

@Charles de Gaulle

Hoe weet jij nou wat voor een pluimage er tussen de joden en hugenoten zat? Zaten wellicht ook ordinaire misdadigers tussen die de grond te heet onder de voeten werd in Frankrijk oid.

op 31 05 2011 at 12:44 schreef Locke:

Als ik het goed begrijp is deze meneer gevlucht voor een bewind dat daar nu niet meer zit, zijnde de Taliban – wat zou dan precies het beletsel zijn, los van voor de hand liggende economische redenen, voor hem om terug te keren?

Verder vind ik het aanmatigend van de schrijver van dit artikel dat klakkeloos wordt aangenomen dat meneer onterecht de F1 status zou hebben (hoewel hij op zijn minst de schijn tegen heeft).

op 31 05 2011 at 13:14 schreef dick jansen:

Op de vlucht voor de Taliban kwamen ze in Nederland terecht. Goh, nergens een tussenstop gemaakt?

op 31 05 2011 at 13:28 schreef J.J. van der Gulik:

re Sabaroth

Dat maakt in deze wat mij betreft niet echt uit. Zowel in het geval dat hij oorlogsmisdadiger is als in het geval dat hij dat niet is, zou het gezin weer terug moeten. Wel zou dat onder redelijk veilige condities moeten gebeuren.

Maar dan nog. Als officiële instanties uitgaan van een status als oorlogsmisdadiger, dan zal dat toch als uitgangspunt voor een beoordeling dienen te worden aangehouden. Misschien dat daar in hele bijzondere gevallen nog nader naar zou kunnen worden gekeken, maar dat lijkt zo op het eerste gezicht niet het geval en dan zou om te beginnen wel het hele dossier, echt compleet, zeer transparant voor iedereen ter inzage beschikbaar moeten zijn en eigenlijk had dat al in ieder geval voor de Hoogbloklanders moeten gelden om tot een enigszins redelijk onderbouwd oordeel te kunnen komen. Maar je voelt wel aan dat dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn geweest. Maar dan nog, zoals eerder gesteld zou dat voor mij niet uitmaken en moet het gezin terug. Het zou van zelfrespect en ruggengraat getuigen als een Hoogbloklander voor een ondersteuning van een dergelijk uitgangspunt overal handtekeningenlijsten zou verspreiden in het plaatske.

Wat ik dan vooral weer merkwaardig vind is dat in het geval van zo’n allochtoon hem alle krediet wordt gegeven, aardig verwoord door Berkman, terwijl in het geval van een westerse verdachte van oorlogsmisdaden er totaal anders zou worden gereageerd en zelfs het lichtste snuifje van de mogelijkheid van oorlogsmisdaden dan tot heftige en dan vrijwel tegengestelde reacties zou leiden bij dergelijke mensen. En bij een administratief ambtenaar zouden dan menigmaal de woorden Schreibtisch moordenaar vallen. Absurd maar wel typisch Nederlands.

Hoeveel dorpelingen kwamen overigens bij elkaar in Hoogblokland en hoeveel inwoners telt dat dorp.

Ach ja, en de klasgenootjes die van de internationale politiek van geen toeten of blazen weten, worden ook maar weer even ingezet, mogelijk zelfs door een ‘neutrale’ school, om een heuse oorlogsmisdadiger volgens de geldende regels hier te houden. Die hebben echt geen benul en kunnen sowieso geen onderscheid maken tussen een echte en vermeende oorlogsmisdadiger en worden zo ook nog eens gemanipuleerd. Een vorm van politiek kindermisbruik, waarbij onbezoedelde kinderzieltjes worden misbruikt in een politieke slangenkuil, wat door de emoties en door de wijze waarop er op hen zal zijn en zal worden ingepraat traumatisch kan uitpakken voor de meer gevoeligen onder hen.

op 31 05 2011 at 13:34 schreef Smeets:

Locke,
Misschien dat je een gezin niet uit elkaar trekt als overheid ? Begrip ? Medemenselijkheid? Empathie ? Mededogen ?
Locke is dat wel een Nederlandse naam?

En om er maar een Godwin tegen aan te gooien:
ALs de genocide in de WO 2 geen Duitse maar Nederlandse aangelegenheid was geweest had er waarschijnlijk op het bordje boven Auschwitz geen “Arbeit macht Frei” gestaan, maar “Regels zijn Regels”.

op 31 05 2011 at 13:57 schreef Mark:

@CharllesdeGaulle Familie Naibzay heeft gegevens bijeengezocht en verklaringen van de huidige Afghaanse overheid dat hij ´gewoon` werk deed en geen oorlogsmisdadiger is. Maar daar doet de overheid/IND niks mee.

op 31 05 2011 at 14:15 schreef Sandro:

Ik blijf het moeilijk vinden.
Dat de IND niets doet met de geleverde bewijzen/verklaringen dat geloof ik niet.
Wat ik wel vind is dat de procedures veel te lang duren, daar moet snel een einde aan komen.
Om te stellen dat de overheid gezinnen uit elkaar rukt vind ik te ver gaan, het hele gezin kan retour naar land van herkomst immers, dat is een keus die men zelf moet maken. Welk beleid men ook zal voeren er zullen altijd mensen tussen wal en schip vallen, of men moet er voor kiezen om dan maar alles binnen te laten en hier te houden maar dat is toch ook niet de oplossing?

op 31 05 2011 at 14:19 schreef dick jansen:

@ Mark
Als de huidige regering dat zegt, wat let de familie dan om terug te gaan?

op 31 05 2011 at 17:05 schreef Fouad:

Mooi geschreven. Ik heb hierover op 17 april in de uitzending van @DichtbijNL, radio 5, bericht. Had toen Iris aan de lijn in de uitzending. Ben vastbesloten om hier op 7 juni a.s. weer aandacht aan te besteden. Bizar verhaal.

op 31 05 2011 at 18:35 schreef Charles de Gaulle:

@Mark.Het zou kunnen wat u zegt, dat weet ik niet, vooralsnog ga ik er vanuit dat de IND/Overheid zwaarwegende argumenten heeft.Zo niet dan heeft @dick Jansen het antwoord reeds verraden…

op 31 05 2011 at 19:27 schreef herman van der helm:

Ik word het wel een beetje zat. Wie in godsnaam meent het recht te hebben om voor een ander te bepalen op welk stukje aarde hij moet gaan leven. Het is toch zo normaal als wat dat je een zo prettig mogelijke woonplek ambieert.

op 31 05 2011 at 20:40 schreef Klok:

Vraag je zelf af: wat zou Maarten Schakel doen?

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/schakel

op 31 05 2011 at 21:05 schreef Sasha Berkman:

Het erge is dat die mensen die hun twijfels uitspreken of gewoon tegen zijn, zelf kinderen mogen opvoeden en mogen stemmen. Onmensen aan de macht.

op 31 05 2011 at 21:39 schreef Sasha Berkman:

dank klok.

http://www.illegaletrouw.nl/ kende je al hoop ik.

op 01 06 2011 at 11:23 schreef Niek Holtz@ppel:

@herman an der helm,

Ook ik ben voor vrije vestiging van ieder mens waar ook ter wereld. Tot 1914 kon dat in de meeste landen ook. Je had geen paspoort of verblijfsvergunning nodig en kon gaan en staan waar je wilde. Alleen als je het erg bont maakte werd je uitgezet. Juist in die periode vond ook een spectaculaire welvaartsgroei plaats en werden de veel dingen die we nu gebruiken uitgevonden.

Punt is dat toen de verzorgingsstaat opkwam bepaald moest worden wie er mee mocht doen en wie niet. Met de opkomst van de verzorgingsstaten werd het steeds moeilijker om je ergens anders te vestigen. Politici die en voor vrije migratie en voor behoud van een ruimhartige verzorgingsstaat pleiten zijn niet realistisch. En ook degenen die de verzorgingsstaat willen afschaffen en versoberen en tegen immigratie zijn zijn onrealistisch. Zonder verzorgingsstaat zal de markt een en ander moeten oplossen, en een vrije markt kan niet optimaal functioneren met beperkingen op het verplaatsen van mensen.

Alleen PVV en libertariërs zijn consequent. De PVV wil de grenzen sluiten en de verzorgingsstaat handhaven. Libertariërs zijn voor open grenzen, maar willen de verzorgingsstaat afschaffen danwel privatiseren. Zelf neig ik eerder naar de libertarische variant.

Verder moet Naibzay blijven. En als er bewijs is voor misdaden dan moet hij hier, in Den Haag, een eerlijk proces krijgen.

op 03 06 2011 at 12:36 schreef Herbert:

Helaas voor de antisemiet JJ vd Gulik: Afghaanse familie Jalal mag in Nederland blijven.

http://rtvnh.nl/nieuws/57489/Afghaanse+familie+Jalal+mag+in+Nederland+blijven

op 04 06 2011 at 07:23 schreef Sandro:

Herbert – hij mag zijn zaak in Nederland afwachten en dat is wat anders dan dat hij in Nederland mag blijven – toch?
Overigens mocht de hele familie met uitzondering van de vader blijven………..

Procedures van 14 jaar – daar moet snel een einde aan komen, ik vind een termijn van max. een half jaar voldoende om een besluit te nemen, is ook menselijker naar de asielzoeker.

Overigens pleit ik er ook voor dat we als Nederland ons zo veel mogelijk vrij maken van Europa, maar dat is weer een andere discussie.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS