Home » Archief » Nederland is klaar voor massadeportaties


[29.08.2016]

Nederland is klaar voor massadeportaties

Petra Kramer

schon16

De grootste partij in de peilingen heeft een A4’tje volgekotst met ronduit fascistische plannen en de media reageren vooral gelaten. Dat de PVV alle moskeeën en alle islamitische scholen wil sluiten is “niks nieuws”. Dat het deporteren van honderdduizenden zo niet miljoenen mensen en het opheffen van het COA, met alle gouden handdrukken vanwege te ontbinden contracten van dien, geen geld kost maar juist 7.2 miljard oplevert, wordt niet betwist. Er worden zelfs geen vragen over gesteld.

De pers toont zich alleen maar geïnteresseerd in de lengte van het volgeblafte A4’tje dat een manifest moet heten. Volkskrant noteert dat de PVV excelleert in bondigheid en dat de context 1400 jaar (niet bestaande) jihad is en NRC verkondigt dat de islam het zwaar krijgt.

Alsof de islam bestaat, alsof het geen mensen zullen zijn die de gebeten hond zijn. De Koran is circa 1500 jaar oud en de “geweldadige jihad” of “islamitisch” terrorisme is slechts een zeer recent verschijnsel dat werd aangekondigd met de volgende krantenkop: “Anti-Soviet warrior puts his army on the road to peace“, Amerika besloot Osama Bin Laden te sponsoren in zijn strijd tegen het “rode gevaar” genaamd communisme.

Christelijke moraal

Er is geen 1400 jaar geschiedenis van jihad tegen het westen, het is andersom. Wij hebben eerst kruistochten tegen de Arabische wereld georganiseerd en later hebben we de boel gekoloniseerd. Dat er verzet tegen onze voorouders werd gepleegd mag net zomin terreur heten als het verzet tegen Hitler-Duitsland. En terzijde, het Ottomaanse Rijk heeft homoseksualiteit al in 1858 gedecriminaliseerd. Homohaat is een westers exportproduct, wij hebben hen onze benepen christelijke moraal opgelegd. Sodomiewetten stammen veelal uit het koloniale tijdperk toen wij er met de bijbel in de hand op uittrokken om al dat onderontwikkelde gajes eens normen en waarden bij te gaan brengen. We hebben geoogst wat we zaaiden.

Terug van dat dwarsstraatje maken drie politicologen het zo mogelijk nog bonter dan de mainstream media. Zij kwalificeren het abjecte fascistische vodje als “gratis bier“. Volgens hen klinkt het allemaal leuk en aardig als je een boze burger met het ethisch, historisch en moreel besef van een pinda bent (mijn toevoeging) maar is het vooral de vraag wie dat allemaal gaat betalen.

Die drie politicologen tonen zich daarmee hoeren van de status quo. Ze gaan er volstrekt aan voorbij dat haalbaar en betaalbaar niks meer betekent sinds de Europese Centrale Bank (ECB) grofweg 85 miljard euro per maand bijdrukt om in de talloze zombiebanken te pompen. De bezuinigingen waaronder we sinds Lubbers gebukt gaan hebben geen ene reet te maken met welke noodzaak dan ook. Het is het gevolg van een krankzinnige politieke ideologie die ervan doordrongen is dat wat goed is voor de allerrijksten uiteindelijk ook goed is voor de allerarmsten.

Geld in banken pompen

Het is niet migratie die de oorzaak is van al onze politieke problemen, noch is het islam. De oorzaak van al onze problemen is het systeem waarvan iedere mainstream econoom een apostel is: neoliberalisme. Het mantra van Rutte – snoeien om te groeien – is de aderlating van de 21e eeuw en de ECB is een vampier die oneindige zakken met bloed produceert. Sinds de beurskrach van 2008 doen we niet anders dan geld pompen in banken omdat er nou eenmaal geen enkel ander alternatief zou zijn dan de rijken zo rijk mogelijk te maken in de ijdele hoop dat de miljardairs rekening gaan houden met het publieke belang en dus het klootjesvolk.

De PVV is als geen ander een voorstander van de volslagen mesjogge theorie dat de grootste schoften de meest wanstaltige acties ondernemen ten bate van iedereen, om Keynes te parafraseren. De mainstream politiek die al minstens 30 jaar op die boodschap hamert, heeft ons een realiteit opgeleverd waarin 62 mensen net zoveel bezitten als de 3.5 miljard armste mensen. In 2010 waren dat nog 388 mensen, in 2014 waren 80 personen en als we nog even zo doorgaan met de volstrekt belachelijke gedachte dat zoveel mogelijk machtsconcentratie in zo weinig mogelijk handen goed is voor alles en iedereen dan tekenen we ons eigen doodsvonnis en sterven we binnen een eeuw uit.

Naïeve oppositie

Naast het schouderophalende commentariaat dat het allemaal binnen de lijnen van de verwachtingen vindt vallen, is er de naïeve oppositie. De plannen van de PVV zouden ongrondwettelijk en daarmee onrealistisch en onhaalbaar zijn. De PVV zou zichzelf op een zijspoor hebben gezet.

Dat is je reinste bullshit. De grondwet is namelijk een dode letter. Er is weliswaar de Eerste Kamer die wetten mag toetsen aan diezelfde grondwet maar er is geen enkele waarborg wanneer een meerderheid de grondwet aan de kant schuift. Sinds de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2006 betekent artikel 1 van de grondwet niks meer. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld” is een lege huls sinds het kotswoord ‘maatwerk’ een eufemisme is geworden voor ambtelijke willekeur. Als je hulpbehoevend bent en bijvoorbeeld een traplift nodig hebt dan ben je volstrekt afhankelijk van de samenstelling van je gemeenteraad en het stringente of juist coulante beleid dat daaruit voorkomt. Als een wet eenmaal door de Eerste Kamer is, dan garandeert artikel 120 van de grondwet dat niemand daar nog iets aan kan doen. Artikel 120 stelt namelijk dat het rechters verboden is om wetten aan de grondwet te toetsen.

Massale deportaties

Als de PVV er ineens in slaagt om alle kikkers in de kruiwagen te houden door loyale lokale afdelingen op te richten dan zouden ze zomaar ineens de grootste partij in de Eerste Kamer kunnen worden. En dan begint de nachtmerrie pas echt. Doordat de grondwet stelt dat iedere vorm van onafhankelijk toezicht op de naleving ervan verboden is, krijgen thuisfluiters de overhand.

Het zou zomaar kunnen dat VVD, CDA en PVV eindelijk de gewenste overmacht krijgen, waarna alle minderheden zijn uitgeleverd aan de Goden van als dit maar goed gaat. Het is namelijk niet zo dat de gedachte van massale deportatie of het sluiten van de grenzen alleen bij de PVV leeft. Het CDA, de VVD, de SGP en 50Plus hebben daar ook wel oren naar. We bevinden ons in de trieste situatie dat er talloze inhumane coalities te vormen zijn terwijl je de partijen, die het echte probleem willen aanpakken, met een zaklamp moet zoeken.

Alleen de Partij voor de Dieren lijkt geïnteresseerd te zijn in het aanpakken van de oorzaak van de vele conflicten die het gevolg zijn van het affakkelen van mensenrechten, natuur en milieu. De rest is voornamelijk geïnteresseerd in het zo snel mogelijk ten gelde maken van alles. De bijkomende kosten zullen hun een zorg zijn. Net zoals klimaatverandering hen geen reet interesseert. Dat we de aarde langzaam maar zeker onleefbaar maken is volstrekt ondergeschikt aan de miljarden die er te verdienen zijn aan het onleefbaar maken van de aarde. Kijk maar naar Groningen, thuisfront van tal van fascistische bewegingen die de PVV na aan het hart moeten staan.

Klimaatverandering

De PVV “gelooft” niet in klimaatverandering. De PVV wil de ontwikkeling van hernieuwbare en dus duurzame energie verhinderen door alle energiesubsidies stop te zetten behalve die voor olie, gas en fracken. Dat er wereldwijd 10 miljoen per minuut aan fossiele subsidies wordt gespendeerd interesseert de PVV geen reet. Henk en Ingrid in Groningen maken meer bezwaar tegen vluchtelingen dan tegen door de NAM veroorzaakte gasbevingen.

Daar profiteert de hele mainstream politiek van. We leven in een ridicule realiteit waarin het stemvee angst en beven doormaakt omdat de mogelijk toekomstige buren toevallig vijf keer per dag bidden. Het gros van het stemvee is niet bang voor angstaanjagende zeespiegelstijging ook al ligt het merendeel van ons land beneden zeeniveau. Dat is bij uitstek het politieke probleem dat we zullen moeten overwinnen. Maar hoe overtuig je muppets die verslaafd zijn aan de fictieve dreiging van islamistische overheersing terwijl ze de reële en reeds bestaande overheersing van de corporate overlords naar het rijk der fabelen verwijzen?

Fascistische knokploegen

Tot slot: hebben de politicologen gelijk als ze zeggen dat Wilders alleen maar gratis bier belooft? Nee. Hoewel ik er niks van geloof dat “de-islamiseren” ons 7.2 miljard gaat opleveren, ben ik de eerste om toe te geven dat massale deportaties spotgoedkoop kunnen verlopen. Iedereen in afwachting van een verblijfsvergunning zit opgehokt in een asielzoekerscentrum. Statushouders wonen mede dankzij SP-wethouders in tweederangs huizen.

Mocht de overheid daadwerkelijk besluiten dat alle “vreemde smetten” uitgezet dienen te worden, dan is dat een fluitje van een cent. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was de politie meer dan bereid om alle Joden op te pakken en richting de gaskamers te sturen. Een geopenbaarde interne blogpost van voormalig korpschef Bouman toont aan de de politie de gewapende tak van de PVV is. Met de “ogen en oren” van fascistische knokploegen van Pegida, Soldiers of Odin, Street Warriors Holland en Rood Wit Blauw Gemaskerd erbij kom je al snel uit op het “wij zijn met meer” van minister-president Rutte.

Hoe die lynchpartij 7.2 miljard gaat opleveren weet ik niet, maar dat het vrijwel kosteloos kan verlopen zoals in ’40-’45 daar ben ik van overtuigd.

Petra Kramer omschrijft zichzelf als ‘anarcho-jihadi’ en ’transliban’. Ze is snoeihard en messcherp. Volg haar op Twitter en lees haar op (onder andere) Meedogenloos en Vileine. Dit stuk stond al op Meedogenloos.

Gastschrijver, 29.08.2016 @ 06:59

[Home]
 

37 Reacties

op 29 08 2016 at 07:58 schreef Murat:

Petra verwoordt hier al mijn gedachtes. Chapeau! Topstuk.
Goed dat de link met het neoliberalisme flink de nadruk krijgt hier.

op 29 08 2016 at 08:06 schreef Thomas E:

“Alleen de Partij voor de Dieren lijkt geïnteresseerd te zijn in het aanpakken van de oorzaak van de vele conflicten die het gevolg zijn van het affakkelen van mensenrechten, natuur en milieu. De rest is voornamelijk geïnteresseerd in het zo snel mogelijk ten gelde maken van alles.”

Is het Disney-gen toch nog ergens goed voor, hè Peter en Babs?

op 29 08 2016 at 08:17 schreef Peter:

Lul niet zo dom, Thomas. De Dierenpartij mag dan meer oog hebben voor milieuproblemen, ze was er als de kippen bij om samen met de PVV op te trekken tegen joden en moslims. Dat illustreert wat Babs gisteren zei, dat dierenliefhebbers zonder scrupules een massa mensen opofferen voor hun ideaal: een leefbaarder milieu. Dát is het Disney-gen. En ga nu maar weer lekker genieten van de doodsangst in de ogen van Victor Barrio.

op 29 08 2016 at 08:30 schreef Thomas E:

Daar geniet ik niet van, Peter. Ik geniet van het feit dat de bully door de bull te pakken wordt genomen. De treiteraar wordt eens teruggepakt.

op 29 08 2016 at 08:32 schreef Peter:

En dat is fucked up, Thomas.

op 29 08 2016 at 08:52 schreef Thomas E:

On topic nu: dat A4-tje van Wilders is idd te walgelijk voor woorden en het is in- en in-triest dat hij zo’n grote groep Nederlanders vertegenwoordigt. Maar ik geloof nooit dat hij een coalitie zal kunnen vormen. De VVD gaat hier echt niet aan meedoen, zelfs niet na smerige uitruilonderhandelingen.

op 29 08 2016 at 09:13 schreef Marten Buschman:

“Wij hebben eerst kruistochten tegen de Arabische wereld georganiseerd en later hebben we de boel gekoloniseerd.”
Nou, nou. Hebben ‘zij’ niet eerst vanuit Arabië geheel christelijk Noord-Afrika en Spanje veroverd?

op 29 08 2016 at 09:33 schreef Peter:

Hebben ‘zij’ niet eerst vanuit Arabië geheel christelijk Noord-Afrika en Spanje veroverd?

‘Christelijk Noord-Afrika’. Die is echt grappig.

op 29 08 2016 at 10:21 schreef MNb:

Nou, nou. Hebben ‘zij’ dat niet gedaan met actieve hulp van plaatselijke christenen en joden?

http://www.militaryhistoryonline.com/medieval/articles/muslimhorde.aspx

op 29 08 2016 at 10:37 schreef babs:

Ik ga hier niet op Thomas in, daarvoor zijn Thomas en ik te onbelangrijk en is het stuk van Petra te belangrijk.

Ik ben iets minder negatief dan Petra, ik denk wel degelijk dat Wilders zich door zijn aloude standpunten zo duidelijk op te schrijven, buiten de politiek plaatst. De VVD kan niet met deze PVV zonder alle steun van multinationals te verliezen. Multinationals willen namelijk niet deporteren, die willen de status quo zo lang mogelijk oprekken en zelfs hun positie verbeteren (TTIP).

Het probleem gaat zijn dat zo’n 40% op partijen gaat stemmen die zichzelf buiten de huidige politiek plaatsen. Daardoor worden alle overige partijen tot elkaar veroordeeld en daardoor wordt het onmogelijk aan een alternatief voor het neoliberalisme te werken (zie slot van het stuk in de Guardian waarnaar gelinkt wordt). Ik verwacht dus niet de ondergang in 2017, maar doordat uitwegen naar fundamentele oplossingen geblokkeerd zijn, is er uiteindelijk geen ontkomen aan een enorme catastrofe. Alleen is de catastrofe niet deportaties, maar klimaatverandering en economische crises.

op 29 08 2016 at 10:46 schreef Murat:

Babs,

Het einde van het neoliberalisme gaat ook niet komen van de nationale politiek. Daarvoor is het probleem al veel te groot (lees globaal).

Om de verrotting van het neoliberalisme aan te pakken, zal er een mondiale beweging moeten komen.

Ik adviseer allen hier om op youtube, Chris Hedges, Cornel West, Yanis Varoufakis, Jill Stein te search-termen. Zij zitten in de voorhoede van deze strijd.
Er is iets broeiende. Een nieuwe beweging is op komst. Een nieuwe generatie die het niet meer pikt.

op 29 08 2016 at 11:21 schreef Thomas E:

Deze onbelangrijke Thomas is het nu volstrekt eens met de analyse van de onbelangrijke Babs;)

op 29 08 2016 at 11:27 schreef Flip van Dyke:

Goed stuk Petra!

op 29 08 2016 at 11:40 schreef Thomas E:

@Murat

Voor de instorting van het neoliberalisme zou het – ik kan het bijna niet uit mijn strot krijgen – goed zijn als Trump de nieuwe president wordt. Ik denk dat dan een versnelde verlinksing op gang komt. Louter van bewegingen als Occupy kunnen we het denk ik niet verwachten.

op 29 08 2016 at 12:12 schreef babs:

Murat, ik moet sommige namen nog opzoeken, maar verwacht niet al te veel van nieuwe bewegingen. Dit omdat de strijd nogal ongelijk is. Het systeem is een fusie van de kwalijkste aspecten van neoliberalisme en neokeynesianisme.

Dat neokeynesianisme is de alomtegenwoordigheid van door overheden en multinationals gecreeerd geld. Waarde gecreeerd door mensen kan niet op tegen het gratis geld van het systeem.

Zo lang het geldsysteem bestaat zijn nieuwe bewegingen kansloos en als het geldsysteem omvalt is de ellende ook al niet te overzien, vooral in landen die in het bijzonder dan dat systeem profiteren, zoals Nederland.

De enige deeloplossing die ik zie is dat gratis geld niet wordt uitgedeeld aan de rijken, maar juist aan de armen (de term is helicopter money). Dit kan door een basisinkomen in combinatie met het afschaffen van allerlei subsidies en allerlei aftrekposten.

Problemen: basisinkomen is maar een deeloplossing (doet niks aan klimaatverandering) en ook nog politiek onhaalbaar doordat mensen die er baat bij zouden hebben voor een groot deel op Wilders cs gaan stemmen.

Ik zie het somber in.

op 29 08 2016 at 12:17 schreef thijs:

‘Christelijk Noord-Afrika’. Die is echt grappig.

Wat dacht jij dan dat Noord-Afrika was, voordat het Islamitsch werd?

op 29 08 2016 at 13:10 schreef Peter:

Wat dacht jij dan dat Noord-Afrika was, voordat het Islamitsch werd?

Ik wéét wat het was, want ik lees wel eens een boek. Noord-Afrika is nogal een groot gebied, dus claimen dat het christelijk was, is sowieso belachelijk. In Egypte had het christendom stevige voet aan de grond, en daar blééf het ook, ook na de islamisering van de regio. Verder ging de islamisering vooral ten koste van homegrown religies. Waar het christendom was, was het zeer zwak en geen partij voor de islam.

Maar wat het zo grappig maakt te zeggen dat ‘hun’ begonnen omdat Noord-Afrika christelijk was voordat de islam er arriveerde, is dat het christendom ook geen van origine Afrikaanse godsdienst is. En ook Europa is op voornamelijk gewelddadige wijze christelijk geworden.

op 29 08 2016 at 13:43 schreef Thijs:

ik lees wel eens een boek.
Grappig, ik ook. Bv ‘Pagans and Christians’ van Robin Lane Fox, waarin beschreven wordt hoe de kerstening van het Romeinse Rijk (waaronder een fors deel van Noord-Afrika, dat overigens Christelijk bleef tot in de Byzantijnse tijd, ook toen de – eveneens Christelijke – Vandalen de boel veroverden) veeleer een proces van trage culturele osmose was dan een gewelddadige gedwongen bekering.
Evenals, overigens, de islamisering van vier eeuwen later.
Dus ik wil graag voorstellen dat wij boekenlezers erop blijven wijzen dat ‘hun’ en ‘wij’ geenszins van aanvang af gedoemd zijn tot een gewelddadige clash of civilisations.
De kruistochten en de koloniale tijd waren natuurlijk wel heel naar en gewelddadig, maar daaraan lagen voornamelijk sociaal-economische problemen ten grondslag (net als aan het hedendaags Islamitisch terrorisme overigens).

op 29 08 2016 at 13:59 schreef Peter:

Welke sociaal-economische problemen lagen er aan de kruistochten en de koloniale tijd ten grondslag, Thijs?

op 29 08 2016 at 14:02 schreef dewanand:

MIaauw, miaauw, namastiaauw Peter, ea Fnaakters,

leuke tekst, Petra Kramer, lekkere anaal geile titel, kan elke PVVer op anaal vingeren he achter zijn work pc.

N1: Toch moeten wij niet vergeten dat elke soort in een biotoop een natuurlijke vijand moet hebben voor het biologisch evenwicht en soms is dat net een varkenscyclus. Na een sprinkhannenplaag volgt een explosief broedseizoen voor kikkers, vogels en vissen die zich volgevreten hebben.

N2: Ach meneer Geert Wilders, laten wij even eerlijk zijn, de meerderheid van de zwartjoekels wil ook gewoon weg uit Nederland, en veel Afro/ koelie suri’s zeiden mij ook, ach ik rot op als die Wilders mij een grote sinterklaaszak vol met 1000 euro biljetten geeft en een container vol met ptata grietjes.

N3: Blanken zijn dommer dan ze denken, eerst halen zij teveel bihar afval slum koelies naar hun gebied en later gaan ze klagen dat het stinkt naar bruintjes, zwartjes, vieze baras, dode doksas en roti’s.

N4: Is het niet een beter idee om alle domme blanken als eerste te deporteren? Zal Wilders dan toch de eerste zijn omdat alle (I)SS-supercomputers hem automatisch selecteren?

op 29 08 2016 at 14:03 schreef Mario:

Inderdaad een zeer goed stuk. Dank, Petra!

Terzijde: Voor wat het hierboven genoemde ‘neoliberalisme’ aangaat. Hier is wat de oorlogscrimineel Tony Blair over zijn eerder gevoerde (en o.a. door PvdA overgenomen) beleid had te zeggen.

“There were times when I was growing up in politics and when I was prime minister when I had complete confidence in my own ability, just as a professional, to predict the course of politics. The last few years have caused me to question [that],” he added — referring to the rise of hard-left upstarts Jeremy Corbyn in the U.K. and Bernie Sanders in the U.S.
http://www.politico.com/story/2016/08/tony-blairs-clinton-blues-227342

Als PvdA de Dijsselbloempjes, Aschertjes enz. eruit knikkeren gaat het hen mogelijk nog een zetel opleveren, zodat ze toch nog op 1 uitkomen. Liever nul, maar ja.

op 29 08 2016 at 14:08 schreef Thijs:

@Peter: Lees het briljante boek ‘Debt: the first 5000 years’ van David Graeber.
Serieus. Lees het.

op 29 08 2016 at 14:21 schreef Peter:

Weet je hoeveel mensen me zeggen dat ik een bepaald boek moet lezen als ik ze iets vraag, Thijs? Waar moet ik de tijd vandaan halen om al die boeken te lezen? Er stáán al drie stapels te lezen boeken naast mijn bed. En ik moet gewoon werken voor mijn geld, hoor.

op 29 08 2016 at 14:46 schreef Tarek:

De PvdD vindt het lijden van dieren belangrijker dan het recht om ze langzamer en pijnlijker te laten sterven dan technisch mogelijk is.

Omdat ze daarbij geen onderscheid maken en mensen die veel voorkomende geloven aanhangen geen extra rechten gunnen andere levende wezens meer pijn te laten lijden trekken ze samen met de PVV op tegen moslims en joden en offeren ze zonder scrupules mensen op?

Als je nobele standpunten met leugens verdedigt ben je nog steeds een leugenaar.

op 29 08 2016 at 14:55 schreef Peter:

Na een heel leven van lijden dat alle slachtodieren achter de rug hebben, is die verdoving voor de slacht een lachtertje, zoiets als een papieren zakdoekje om een slagaderlijke bloeding te stelpen. Het is joodje en moslimpje pesten, dat verbod op ritueel slachten en verder niks. Samenwerken met de PVV om je pathetische puntje te scoren is grote groepen mensen opofferen, jazeker.

op 29 08 2016 at 15:19 schreef MNb:

“Welke sociaal-economische problemen ….”
Vwb de kruistochten: toenemende bevolking (geen Noormannen meer om de demografische cijfers stabiel te houden, droogte en honger. Geen carrieremogelijkheden voor tweede zonen als Godfried van Bouillon. Wel verwerp ik Thijs’ “voornamelijk”, want er speelde nog heel wat meer.
Vwb kolonialisme klopt er niet veel van. De economische ontwikkeling van België in de 19e eeuw bleef achter het moment dat het Kongo koloniseerde. Zeker in de 19e eeuw was politiek prestige de voornaamste drijfveer.

op 29 08 2016 at 15:19 schreef Thijs:

@peter: I feel your pain Ik heb ook een paar van die stapels.
Korte samenvatting, wat betreft de kruistochten: doordat er (in Katholiek Europa) steeds verder getornd werd aan het religieus geïnspireerde verbod op woeker waardoor West-Europese ridders en, belangrijker, hun jongere zonen (die zonder financiële vooruitzichten waren) met geleend geld hun status konden ophouden, ontstond er een grote militaire klasse met grote financiële problemen. De oplossing ervoor was “op avontuur gaan”. Bijvoorbeeld in de Levant.
Is wat kort door de bocht, maar dat moet wel in een blog-commentaar.

op 29 08 2016 at 15:25 schreef babs:

Ik denk dat Thijs ongeveer dit bedoelt: de Romeinen hadden een uitstekende registratie en gebaseerd daarop was het mogelijk te lenen en daarmee te investeren en daarmee waarde te creëren. Met het wegvallen van dat soort administratie vallen mogelijkheden tot waarde creëren grotendeels weg en ontstaan kastesystemen met bezitters en lijfeigenen. Als er te veel lijfeigenen komen kun je ze kathedralen laten bouwen, maar uiteindelijk is het veel efficiënter ze een woestijn in te sturen; kruistochten.

Tarek, ze maken de weg vrij voor de eerste maatregelen door volgens 95% van het electoraat specifiek zijn bedoeld om moslims te pesten. Ze helpen het eerste schaap van de regen in de drup zeg maar en dan kunnen ze later tegen deportaties stemmen, ze zijn er wel de voorbereiders van. Dus ja, bewust het risico nemen dat moslims gedeporteerd gaan worden om in theorie bij dieren het lijden te verlichten. In theorie, want bewezen is er ook nog eens niks.

op 29 08 2016 at 19:00 schreef Remco:

Ik dacht al dat het hier over de kruistochten zou gaan. Ik las ook ergens de opmerking dat die prima vergelijkbaar zijn met de huidige militante stromingen in de islam. Die indruk heb ik ook. In beide gevallen is er een heel stel verklaringen: politiek, sociaal, economisch, cultureel, religieus. In beide gevallen wordt het religieuze, dat misschien wel op de laatste plaats komt, door bepaalde mensen aangegrepen om “aan te tonen” dat islam ofwel christendom ten diepste verdorven is.

En zo kom ik in de pijnlijke situatie terecht dat ik me graag aansluit bij hen die islamhaat bestrijden, maar dat vanuit diezelfde groep een christenhaat klinkt die me sterk doet denken aan de taal van Wilders – maar dan met een andere religie als doelwit.

Anyway. Het stuk van Petra is goed. Alleen mis ik de oplossing. De boosheid is terecht en die deel ik. Maar wat dan? De rijken keihard aanpakken is in diverse delen van de wereld ook al eens geprobeerd. Zonder succes.

op 29 08 2016 at 20:12 schreef sjonnie:

De vraag die niemand steldt is hoe het kan dat rijken (ondanks de crisis) steeds rijker worden en volksvertegenwoordigers lasten blijven verzwaren zonder enig positief effect, wereldwijd.

Volksverlakkers op zoek naar een functie bij die rijken?

Van de vakbond naar de politiek naar het bedrijfsleven?

op 29 08 2016 at 22:50 schreef dewanand:

namastiaauw Sjonnie

je moet dat vragen aan econometristen die dit via het model kunnen voorspellen.
Zuiver kapitalisme is een soort biologisch algoritme waarbij uiteindelijk de meest hebzuchtigste en best georganiseerde legale criminele bendes uiteindelijk al het geld van de markten en massa’s opzuigen en oppotten in oa belasting paradijzen. Google zegt dit, schrik er maar van:

Belgische bank sluisde 1.000.000.000.000 euro naar belastingparadijzen

http://www.joop.nl/nieuws/belgische-bank-sluisde-1-000-000-000-000-euro-naar-belastingparadijzen

op 30 08 2016 at 20:26 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@Petra: Ik kan hier niet zoveel mee. Wel ben ik het grotendeels eens met deze stelling: “Het is niet migratie die de oorzaak is van al onze politieke problemen, noch is het islam. De oorzaak van al onze problemen is het systeem waarvan iedere mainstream econoom een apostel is: neoliberalisme.” Menigeen mag dit inlijsten en bij de voordeur hangen. De diagnose is volledig wanneer je eraan toevoegt dat de Trias Politica falen, en dat een Economisch Hof nodig is om het beleid wetenschappelijk te verankeren, waarbij wetenschappelijk debat die hegemonie van het neoliberalisme doorbreekt. Heb je ooit gehoord van mijn alternatieve economische analyse sinds 1990 voor dit neoliberalisme ? Ken je economen die hiervoor interesse zouden hebben ? Zie: http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-07-24-CursusEconomie.html

op 31 08 2016 at 16:12 schreef Mart:

De PvdD leunt anders maar wat graag tegen goor rechts aan, of het nou om ritueel slachten gaat, of lekker tegen Jan Bennink aanschurken, of anti-EU campagne voeren.

Als een de prijs voor een ritueel slachtverbod meestemmen met een deportatiesysteem is, dan zie ik ze dat zo doen.

op 31 08 2016 at 20:14 schreef Sasha Berkman:

Mart, ja dat viel mij ook vies tegen van de Pvdd. Daarmee viel voor mij de laatste partij waar ik nog met een goed geweten op kon stemmen weg. De SP heeft zich om precies dezelfde reden voor mij onmogelijk gemaakt, Je werkt gewoon niet samen met fascisten.

op 01 09 2016 at 13:28 schreef Abdullah Cevdet:

“Er is geen 1400 jaar geschiedenis van jihad tegen het westen, het is andersom. Wij hebben eerst kruistochten tegen de Arabische wereld georganiseerd en later hebben we de boel gekoloniseerd. En terzijde, het Ottomaanse Rijk heeft homoseksualiteit al in 1858 gedecriminaliseerd. Homohaat is een westers exportproduct, wij hebben hen onze benepen christelijke moraal opgelegd. Sodomiewetten stammen veelal uit het koloniale tijdperk toen wij er met de bijbel in de hand op uittrokken om al dat onderontwikkelde gajes eens normen en waarden bij te gaan brengen. We hebben geoogst wat we zaaiden.”

Kortom: alles is de schuld van de blanke westerlingen schrijft een blanke nederlander. Zelfhaat? Alle moslims zijn lief en vreedzaam en wij zijn kolonisten en onderdrukkers. Logisch dat Wilders meer stemmen wint met dit soort meningen. De geschiedenis is niet zo zwart wit.

op 01 09 2016 at 13:56 schreef Sasha Berkman:

“De geschiedenis is niet zo zwart wit.” De geschiedenis is wat hij is. Wat klopt er dan niet precies?

op 02 09 2016 at 21:57 schreef dewanand:

miaauw, miaauw namastiaauw Abdullah Cevdet, Sasha ea Fnaakters,

in een zin samengevat is dit de hele geschiedenis van de mensapen met grotere hersenen en mega piemels en kutjes:

‘Survival of the strongest and fittest, and the weak must perish and die’.

En denk aan het oude Abba liedje:

‘The winner takes it all, the loser standing small, that’s ….’

Deze twee mantras zijn wetmatigheden, ahw axioma’s, top level war rules.

ja oorlog is oorlog, of zij of wij.

Oorlog is mannentaal.

en alle hete, gezonde meiden willen de winnende mannen in bed, daarbij maakt het niets uit wie dat zijn, winnaars leveren immers het allerbeste en meest superieure zaad voor superieur nageslacht. Ok het zal wel een probleem worden als die te kleingeschapen chinese lilliputters de winners worden van de bloedige en totalitaire hi tech robot oorlogen na 2040.

Een echte man praat met zijn vuisten en ballen en hij is kampioen swaffelen op lage kaste, KUTzwarte koelie kutjes in soft SM stijl.

dewa aapje en Wieroe

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS