Home » Archief » Niemöller Redux


[12.05.2013]

Niemöller Redux

Matthijs Krul

SAMSUNG

Burger Niemöller, met wie ik het al eens eerder aan de stok had, gaat zich weer eens te buiten aan een racistische tirade. Het doel is te onderstrepen hoe kwalijk de zogenaamde massa-immigratie voor Nederland wel niet is.

Hij lijkt zich dit keer bijzonder bewust te zijn van de rassentheoretische grondslag van zijn opmerkingen, want in het hele artikel probeert hij van meet af aan de beschuldiging van racisme af te wimpelen door juist op dat racisme te wijzen. Daardoor zal het lijken of het verwijt van racisme bij voorbaat overbodig is en reeds voorzien.

Lampenkap ophangen

In de literatuur over genre-fictie heet zoiets een lampenkap ophangen: men neemt iets wat binnen het verhaal storend of weinig plausibel is – meestal omdat de schrijver geen andere oplossing kan vinden – maar om de aandacht van de lezer niet te verliezen, besluit de schrijven het fenomeen in kwestie juist onder de aandacht te brengen: zo denkt de lezer ‘ha, dat heb ik dus goed gezien’ en vergeet het verder, zodat het plot gewoon door kan gaan.

Zo is het met Niemöllers racisme, en met het rassendenken van vele nieuwrechts-figuren. Juist door van tevoren aan te geven dat hun critici hen terecht racisme zullen verwijten, hopen ze het effect van die beschuldiging teniet te doen. Dit is des te kwalijker omdat zo het sociale stigma van racisme ook inderdaad af zal nemen, zoals in Nederland al lange tijd het geval is. Dat leidt alleen maar tot nog meer Niemöllers. Oppassen dus.

Moord en brand

Niemöller zet weer eens zijn professorsstem op en schotelt ons een ‘wetenschappelijk’ betoog voor, ongeveer net zo serieus als de witte labjas van de ‘expert’ in een wasmiddelenreclame.

Deze keer gaat het om het ontslag van een medewerker van het Amerikaanse Heritage-Instituut, die werd verwijderd nadat bleek dat hij, nota bene aan Harvard, gepromoveerd was op een betoog over het schrikbarend lage IQ van recente migranten naar de Verenigde Staten.

Nu is het Heritage-Instituut ongeveer zo progressief als de SGP in Nederland, dus je zou verwachten dat dat Niemöller aan het denken zet. Maar dat vindt hij een pijnlijke bezigheid, dus in plaats daarvan roept hij moord en brand over de samenzwering om de waarheid over immigratie te verbergen.

Clownesk

Als iemand gepromoveerd is aan Harvard, kan het je vergeven worden dat je denkt dat er toch wel iets waar moet zijn van zijn aannames over het IQ van migranten. Maar laat ik dat meteen vooropstellen: dat is niet het geval. Tenslotte is Harvard ook de instelling waar de pop-economisch historicus Niall Ferguson een professoraat bezit. Ferguson haalde onlangs de kranten met zijn theorie dat econoom Keynes ongelijk had omdat hij teveel achter de jongens aanzat.

Zo clownesk kan het daar dus zijn. Daarnaast zit er een luchtje aan de hele promotie van die ontslagen Heritage-medewerker: zo wilde niemand in de examencommissie er positief op reageren. Maar enfin, laten we het laten zoals het is; we gaan er vanuit dat promoties niet zomaar worden uitgedeeld.

Lariekoek

Wat blijft er dan staan van Niemöllers verhaal? Allereerst, een bewering dat de tegenstanders van immigratie (zelf een wat vreemd concept) altijd met cijfers komen, en de voorstanders er nooit iets over zeggen.

Dat is sowieso lariekoek. Niemöller mag graag naar Wikipedia-pagina’s verwijzen om ons te vertellen dat er ‘een literatuur’ bestaat over zijn favoriete rassenstokpaardje: laat ik dan ook een eenvoudige link gebruiken om te wijzen op ‘een literatuur’ over de economische bijdragen van immigratie. Zo pluk ik een willekeurige recente studie in The Economic Journal (Nov. 2005) over de effecten van immigratie op Britse economische statistieken zoals werkgelegenheid en lonen, het soort zaken waar de ‘linkse’ Niemöller zich graag zorgen om maakt.

Netto resultaat: helemaal niets. Eenvoudigweg geen statistisch significant resultaat. Dit is natuurlijk maar één voorbeeld: er zijn honderden, zo niet duizenden studies over dit onderwerp, inclusief een aardig aantal metastudies. Het is een van de meest bestudeerde onderwerpen in de recente arbeidseconomie. Maar daar horen we Niemöller niet over, want dat komt hem niet uit.

Beklemmende realiteit

Niemöller schrijft ons verder, in een hautaine paragraaf in het midden van zijn stuk, zo op de toon van ‘dat wisten wij toch allang’, het volgende: “Met andere woorden: IQ is een statistische ‘constructie’. Het meet mentale mogelijkheden, ook wel intelligentie genoemd. (Oké, dat is feitelijk niet helemaal hetzelfde.) Het gemiddelde IQ van immigranten in de VS ligt substantieel lager dan dat van de blanke bevolking in de VS. En dat verschil zal ‘verschillende generaties’ blijven.”

Vervolgens, verbluffend maar waar, concludeert hij hieruit dit: “Dat is de beklemmende realiteit van deze dag, waarin het mooie land dat de VS heet, wordt overspoeld met mensen die het omlaag gaan trekken naar een armoedige, criminele chaosstaat. Een beetje zoals de trotse industriestad Detroit ten onder ging toen de ‘Afro-Amerikanen’ er het bewind overnamen.”

Je moet wel lef hebben. Ten eerste, zoals ik al eerder aan dezelfde Niemöller meermalen uitgelegd heb, is IQ inderdaad een ‘statistische constructie’. Sterker nog, het is oorspronkelijk ontworpen om gradaties van mentale handicaps te meten, en enig ander legitiem doel heeft het nooit gehad. Er is geen sluitende causale noch statistische relatie tussen IQ en intelligentie.

Armoede en chaos

Dat weet Niemöller inmiddels ook: zijn slechte geweten is nog net eerlijk genoeg om dat, zij het tussen haakjes, toe te voegen.

Maar dat maakt nogal wat uit! Zelfs al zou het zo zijn dat migranten een lager gemeten IQ hebben, totdat we weten waar dat door komt, wat dat feitelijk betekent (bijvoorbeeld een test die de verkeerde vragen stelt, of niet begrepen wordt), laat staat wat dat met intelligentie te maken heeft, kan Niemöllers betoog, over hoe immigratie ons tot armoede en chaos brengt, niet werken. Dat is net zoiets als in paniek vaststellen dat er in Nederland minder kerstbomen verkocht worden – een Niemöller zou er meteen de ondergang van onze cultuur in zien, terwijl misschien mensen wel gewoon minder te besteden hebben.

Het zou onze schijnsocioloog sieren als hij statistiek eens serieus zou nemen. Over de problemen met IQ-tests en de banden met intelligentiemeting heb ik al eerder geschreven: zie de link hier, evenals hier en hier (Engelstalig).

Welvarende stad

Veel ernstiger is de boude bewering dat de stad Detroit tenonder ging toen de Afro-Amerikanen er het bewind over namen. Hoe durft hij! Deze Afro-Amerikanen kwamen nu juist naar Detroit en andere industriesteden omdat zij in het Zuiden te lijden hadden onder segregatie en onderdrukking. Zij zochten een goede baan en een opleiding. Zij richtten onder andere de eerste militante zwarte industriële vakbonden op.

Zolang het met de Amerikaanse autoindustrie goed ging, was Detroit een relatief succesvolle, welvarende stad met een rijk cultureel leven. Het was in Detroit dat Martin Luther King voor het eerst zijn “I Have A Dream”-speech hield, en de stad werd het Noordelijke centrum werd in de strijd tegen de segregatie en discriminatie. Het zijn generaties zwarte arbeiders die samen met hun witte broeders de Fords bouwden waar ook Europeanen graag in rondreden. Deze stad zag om die reden de eerste zwarte man gekozen worden tot hoofd van de lokale vakbondsfederatie (AFL-CIO), evenals trouwens de eerste zwarte chef van politie.

Globalisering

Dat was nog in de jaren van boom. In werkelijkheid is de stad tenonder gegaan aan het precies het tegenovergestelde van wat Niemöller betoogt: de ondergang van de zware industrie overal in de VS, net als elders in de Westerse wereld, als gevolg van de globalisering en de bijkomende verplaatsing van de productie naar de lage lonen-landen. Net als met de industrie in lelieblank Noord-Engeland, waar geen raciale theorie aan te pas kan komen.

Als Niemöller er echt iets van af zou willen weten, kan hij het in deze tijdlijn nalezen, geleverd door de universiteit in Detroit; of hij kan een bezoek brengen aan het Wright Museum of African American History, al in de jaren ’60 opgericht door een locale medisch specialist: ook een zwarte man dus. Maar dat vindt Niemöller vast eng, want in Detroit heerst tenslotte een “armoedige, criminele chaostaat [sic]”.

Vreemde kleuren en gebruiken

Niemöller bedoelt met al deze redeneringen eenvoudigweg het volgende: immigratie leidt tot vreemdelingen in het land, met vreemde kleuren en gebruiken. Dat vindt de voormalig ‘linkse’ kleinburger eng. Dus gaat hij zijn toevlucht zoeken in het selectief opdelven van quasi-wetenschappelijk materiaal om nog eens vooroorlogse rassentheorieën een nieuw leven in te blazen. Iedereen weet dat best.

Maar het mag niet gezegd worden.

Matthijs Krul heeft economische geschiedenis gestudeerd aan de London School of Economics en doet nu promotieonderzoek aan de Brunel University in Londen. Dit stuk is eerder gepubliceerd op zijn blog. Hij heeft ook een Engelstalige politieke blog. Volg hem op Twitter.

Matthijs Krul, 12.05.2013 @ 18:22

[Home]
 

19 Reacties

op 12 05 2013 at 19:47 schreef Sasha Berkman:

Een heel goed stuk. Zo goed dat ik niet eens de behoefte heb om op alle links te klikken om je beweringen te verifieren. Bedankt!
Die Niemoller is echt zo gestoort als een deur.

op 12 05 2013 at 20:31 schreef Nils:

Ik moet bij Niemoller altijd hieraan denken. http://www.youtube.com/watch?v=Oo-IJ0uErYs

op 13 05 2013 at 08:05 schreef Frank:

Typetjes zoals Niemöller (neurotisch, bang, en gekweld door wanen – m.a.w., lijdend aan een psychiatrisch syndroom dat behandeling verdient) zijn er altijd geweest, en zullen er altijd blijven.

Het speciale en tragische van ons eigen tijdsgewricht is dat de Niemöllers aandacht krijgen, en serieus genomen worden. Volgens mij is de hoofdschuldige aan deze situatie het late kapitalisme. Een ideologie, een afgodendienst waarvan de voorstanders pretenderen dat ze op ‘de economische wetenschap’ gebaseerd is, een legitimatie die uiteraard uit de lucht gegrepen is. Economie is wat je ervan maakt, wat je behaagt, misschien. Per definitie is het geen wetenschap, want empirische toetsing is onmogelijk, falsificatie ook. Al was het alleen maar omdat mensen een vrije wil hebben, en dientengevolge tegen hun eigen belang in kunnen handelen.

Het late kapitalisme zorgt ervoor dat mensen in permanente onzekerheid leven. Langdurige arbeidscontracten zijn bijvoorbeeld schaars, of non-existent geworden. Er is heel grote onzekerheid, in weerwil van wat het dagelijkse reclamebombardement je wil doen geloven. In deze ‘rat race’ lijken mensen steeds meer op drenkelingen, die nét een reddingsbootje ge

op 13 05 2013 at 11:22 schreef MNb:

“Je moet wel lef hebben.”
Zeg dat wel.

“Dat was nog in de jaren van boom.”
Dat is niet correct. De neergang van Detroit zette zich al rond 1950 in, voordat de Afro-Amerikanen kwamen. Valt na te lezen op …. de Engelse Wikipedia – dezelfde bron waar Niemöller zich blijkbaar op beroept.

op 13 05 2013 at 13:28 schreef Brenda van der Veer:

Racisten die ontkennen dat zij racist zijn, het blijft vreemd. Waarschijnlijk denken zij dat racisme dat zichzelf ontkent geloofwaardig is. Joost Niemöller probeert zijn lezers wijs te maken dat racisme alleen bestaat in de hoofden van ‘racisme-roepers.’ Alsof ‘racisme-roepers’ de ‘waarheid’ belasteren.

Veel Nederlanders beweren iets te zijn wat zij vooral niet willen zijn. Ooit vonden wij onszelf tolerant en verdraagzaam. Die vermeende tolerantie en verdraagzaamheid was niets meer dan een excuus voor intolerantie en nationalisme. Vandaar dat ik de mythe van ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’ met een wagonlading zout neem.

op 13 05 2013 at 14:43 schreef Maarten:

Extreem rechtsen vinden ook anderen altijd NSBers.

Ook mooi die slot alinea van Joost Niemoller, waarin hij beweert dat allochtonen de staat naar de armoede zullen helpen. Maar het waren nu net de blanke gierige bankiers die het land om zeep hebben geholpen. Er moest een zwarte president aan te pas komen om de boel weer een beetje vlot te trekken.

op 13 05 2013 at 14:46 schreef Maarten:

En wat wil Joost Niemoller er nou mee zeggen? Dat we het helpen van mensen laten afhangen van economische waarde? Dat we iedereen met een laag IQ moeten deporteren? Nou Joost, ga je koffer alvast maar pakken.

op 13 05 2013 at 17:47 schreef Rob:

Het zit allemaal weer heel Goebbeliaans in elkaar. Latino’s zijn mensen met een laag IQ; dit acht Niemoeller bewezen. Vervolgens haalt hij als voorbeeld Detroit aan en noemt hij zwarten (en dat zijn geen latino’s) als oorzaak en koppelt hij (zonder enig bewijs) laag IQ aan verloedering en neergang. Waarschijnlijk moet tenslotte de Nederlander begrijpen dat immigranten in het algemeen (er wonen verbazend weinig latino’s in Nederland!) “dom” zijn.

Het is precies het soort redenering die je ook tegenkomt in boeken van pseudowetenschappers als Erich von Daeniken: “feiten” en pure onzin in één vloeiende beweging opgeschreven, als vieze medicijn in suikerwater. Dat glijdt makkelijker naar binnen.

op 13 05 2013 at 23:05 schreef Aaron:

De ‘nieuwe’ Afrikaanse immigranten in de VS doen het ontzettend goed. Veel beter zelfs dan blanken en veel beter dan de Afro-Amerikanen die via slavernij naar Amerika zijn gekomen. Waar passen zij in Niemöllers theorie? Zouden zij ook complete steden de afgrond in storten?

op 14 05 2013 at 11:36 schreef Ralph Wisbrun doet Wereldland Nederland in de uitverkoop | Basvanderveen.nlBasvanderveen.nl:

[…] onverdiend  onschendbaarheid. Matthijs Krul beschreef een soortgelijk fenomeen onlangs als ‘een lampenkap ophangen‘; welnu, de lamp waar de lampenkap van Ralph Wisbrun omheen past kan heel Nederland […]

op 14 05 2013 at 15:30 schreef Flies4no1:

Ik wil even wijzen op allerranzigste commentaren onder Niemöllers artikel. Het verdedigen van IQ-tests zonder ook maar elementaire spellingsfouten te kunnen vermijden heeft daarbij nog iets… aandoenlijks?

op 15 05 2013 at 06:37 schreef Mas Rob:

@ Flies4no1
Wat mij opvalt, zijn niet de ranzige commentaren, maar de goed beargumenteerde tegenwerpingen van vaste DS stamgast Nittickson.

En dat Niemöller weer eens het debat niet aandurft.

op 15 05 2013 at 12:01 schreef Herbert:

Segegratie en racisme in het Zuiden speelt vast een rol maar een grotere rol speelt de mechanisatie van de landbouw in het Zuiden. Arbeiders werden domweg overbodig. Net zoals in Nederland trouwens.
En MNb trap in dezelfde val als Niemöller, het niet kijken naar de achtergrond van de cijfers. Dat het aantal inwoners in Detroit afname had niet te maken met verval maar met de boom. Autoworkers waren de best betaalde arbeiders van de VS. Die trokken weg uit Detroit om in suburbia te gaan wonen. Maar die suburbs behoren niet tot de gemeente (in de VS City, town of county genoemd)> Het was dus een administratief verval. Bij veel Amerikaanse grootsteden hebben de suburbs veel meer inwoners dan de kernstad zelf. Detroit heeft iets meer dan 700.000 inwoners, de agglomeratie heeft 5.800.000 inwoners.

Het verval van Detroit kwam eind jaren ’60, begin ’70 als gevolg van de Japanse concurrentie. Amerikaanse auto’s waren kwalitatief selct, technisch achterhaald en peperduur. Japanners verkochten betere auto’s tegen de helft van de prijs.

op 15 05 2013 at 12:05 schreef Herbert:

Van Amerikanen werd wel eens gezegd dat ze zich zo keurig aan de speedlimit hielden, nou je wilde gewoon niet harder dan 70 m/h want die auto’s dweilden alle kanten op.
De Japanners werden nog wel tegengehouden door quota en ‘Buy American”, maar de Japanners bouwden toen fabrieken in de VS, het liefst in deelstaten waar je de vakbond buiten de deur kon houden zoals Alabama.

In tegenstelling tot wat Joost Niemöller beweerd is Detroit niet te onder gegaan door de zwarten maar door blanke managers die verdomden te innoveren. En door de vakbonden. Het duurste onderdeel van een auto was de sociale verzekering.

op 15 05 2013 at 23:17 schreef Sasha Berkman:

Ok, jij haat vakbonden en sociale verzekeringen.

op 16 05 2013 at 13:29 schreef Herbert:

@Sacha? Ik?

op 16 05 2013 at 19:10 schreef Sasha Berkman:

Niet dan?

op 17 05 2013 at 13:03 schreef Herbert:

@sacha, ik ben niet tegen vakbonden. In tegendeel zelfs Ik ben zelf jaren kaderlid geweest. Waar ik wel op tegen ben is vakbonden die alleen maar poencontracten sluiten, zoals de activisten vaak wille.

En sociale zekerheid in de VS is duur omdat niet iedereen mee betaalt.

op 17 05 2013 at 13:28 schreef Herbert:

Een aanrader over GM is Roger and Me van Michael Moore. Hoe GM een fabriek verplaatste naar Mexico. Het vervolg daarop is Pets or Meat: The Return to Flint

Het is duidelijk dat blanke mannen Detroit en omgeving de nek omgedraaid hebben.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS