Home » Archief » Paardekadaver


[04.09.2014]

Paardekadaver

Peter Breedveld

Rama and Sita

Toen ik kind was, was het heel normaal om mensen voor ‘brillejood’ uit te schelden. Als ik ‘jullie’ zei tegen volwassenen, werd me toegebeten dat ‘jullie is Jodenvolk’. Wie afgescheept werd met een karige vergoeding, kreeg een ‘Jodenfooi’ of werd een ‘Jodenstreek’ geleverd en de dader was, ongeacht zijn afkomst of denominatie, een ‘Jood’.

Op schoolreisje in de bus mochten kinderen in de microfoon, die door de hoofdmeester werd vastgehouden, moppen vertellen. In die tijd was de dramaserie ‘Holocaust’ op televisie (die ik van mijn ouders niet mocht zien) en die zorgde voor een opleving in Holocaustgrappen. “Hoe herken je een Joodse Volkswagen?”, sprak een jongen in de microfoon. “Aan de uitlaat, die van binnen zit.” Hij kende een hele reeks van dit soort grappen. “Nou nou”, bromde de hoofdmeester. “Kennen jullie ook minder crue grappen?”

Stinkwijf

Dit was op een protestants-christelijke school in Apeldoorn. Elke dag begon met een verhaal uit de bijbel. De Joden waren het volk van God. Aan de muur in de klas hing een reproductie van een schilderij van Marc Chagall van een rabbi met de torah. Maar buiten de schoolmuren werden de Joden geminacht, in elk geval in de taal. Want ik heb sterk het idee dat de meeste mensen, die ik over Joden hoorde praten, niet wisten waar ze het over hadden. Dat ze bij ‘brillenjoden’ en ‘Jodenfooien’ gevende ‘Joden’ geen concrete mensen in gedachten hadden, die ze echt hadden ontmoet.

Ik trakteer u op deze nostalgische mijmeringen vanwege een column van Nadia Ezzeroili in de antisemitismespecial van De Groene Amsterdammer. Ze werd als kind thuis vaak ‘thazjiefesjt’ genoemd, schrijft Ezzeroili. En later ontdekte ze dat dat een Berberse verbastering is van het Franse ‘juif’. ‘Jood’, dus.

Alleen is er niks van waar. ‘Thazjiefesjt’, legt Jamal Bejja uit op zijn Facebook-pagina, is de vrouwelijke vorm van een Berberwoord dat letterlijk ‘paardekadaver’ betekent en gebruikt wordt in de zin van ‘stinkwijf’ of iets dergelijks. Veel Berbers vallen Bejja bij. Zelfs Said el Haji, nooit vies van een potje Berber- en moslimbashen, moet Bejja gelijk geven.

Dode ezel

Maar dat schiet bij Ezzeroili, die al eens eerder aangaf jeuk te krijgen van feiten, in het verkeerde keelgat. Nadat ze iedereen, die haar tegengesproken heeft, een veeg uit de pan geeft met een viswijverige scheldkannonade in dat met Amerikaans slang uit televisieseries doorspekte, erbarmelijke Nederlands dat haar handelsmerk is, komt ze met de bewijzen voor haar bewering dat ‘thazjiefesjt’ ‘Jood’ betekent en niks anders, namelijk twee citaten uit het ‘bejubelde antropologisch boek’ ‘The Ayt Wayagher of the Moroccan Rif‘. Uit die citaten moet blijken dat voor Berbers Joden ‘evenveel waard zijn als een dode ezel’, en daaruit volgt voor Ezzeroili weer onweerlegbaar dat ‘thazjiefesjt’ ‘Jood’ betekent.

Oké dan. Waarom hecht Ezzeroili eraan thazjiefesjt te vertalen met ‘Jood’ in plaats van paardekadaver? ‘Als je antisemitisme een probleem vindt die om welke reden dan ook groter is geworden, dan adviseer ik je om je energie te steken in het bestrijden van antisemitisme die meer dan ooit alive and kicking is in onze gemeenschap, ipv fanatiek en geforceerd het antisemitisme te ontkennen door middel van opruiing, lasterpraatjes, beledigingen en verdraaiingen’, bijt ze Bejja toe.

Moord op Pim Fortuyn

Ik ben helemaal voor het bestrijden van antisemitisme, maar of je dat nou moet doen door je lezers wijs te maken dat paardekadaver een synoniem is voor ‘Jood’, ik weet het niet.

Kennelijk is het schuldgevoel van De Groene Amsterdammer over de moord op Pim Fortuyn zo groot, dat wie tegen Berbers/Marokkanen/moslims wil schoppen, daar carte blanche krijgt. Je mag de grootste lariekoek beweren, je kunt de redactie werkelijk alles op de mouw spelden. Als er maar multiculturele ‘problemen worden benoemd’.

Als alle lezers van Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland, de enige site die antisemitismebestrijding serieus neemt, nou maandelijks twee euro zouden storten, zouden de makers van deze website volkomen autonoom zijn! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Peter Breedveld, 04.09.2014 @ 06:34

[Home]
 

36 Reacties

op 04 09 2014 at 07:50 schreef betwister:

Een Nederlands woord voor “paarde-kadaver” is “kreng”.
En dat wordt vaak als scheldwoord tegen een vrouw gebruikt.

(overigens betekent in andere streken “kreng” een honde-kadaver)

op 04 09 2014 at 08:05 schreef Peter:

Weer wat geleerd!

op 04 09 2014 at 09:05 schreef Haes:

@betwister

“Kreng” is gewoon in meer algemene zin synoniem aan “kadaver”. Een “hondenkadaver” is dus een “hondenkreng” en een “runderkadaver” een “runderkreng” enzovoort.

op 04 09 2014 at 09:13 schreef Haes:

Alleen al op puur taalkundige gronden is het onwaarschijnlijk dat “thazjiefesjt” een verbastering van “juif” zou zijn. Een verbastering houdt meestal een verkorting van een vorm in en geen uitbreiding, zeker niet zo’n ingewikkelde als deze zou zijn. De vorm “zjief” zou natuurlijk heel goed een leenwoord uit het Frans kunnen zijn, maar waarom daar dan “tha” voor en “esjt” achter zouden komen, is taalkundig niet te verklaren.
Anderzijds kan het wel zo zijn dat de klankovereenkomst tussen het Franse woord en het middendeel van het Berberse woord, ertoe geleid heeft dat het woord “thazjiefesjt” onder bepaalde omstandigheden geassocieerd wordt met het Franse woord “juif”, maar dan heb je te maken met volksetymologie en geen echte etymologie.
Volgens mij is Nadia gewoon te koppig, waardoor ze coûte que coûte vast wil houden aan wat ze vroeger eens gehoord heeft als verklaring.

op 04 09 2014 at 09:27 schreef André RIchard:

Als kind heb ik ook de woorden ‘jodenstreek’ en ‘jodenfooi’ geleerd, maar omdat mijn ouders/school daarnaast ook aandacht besteedden aan wat antisemitisme was, heb ik tot ver na mijn twintigste gemeend dat een jodenfooi een fooi was die je aan een jood gaf en een jodenstreek een streek was die je aan een jood leverde; als iets wat dus hoogst kwalijk was omdat het voortkwam uit een antisemitische attitude. Datzelfde gold voor het woord ‘jodenlijm’ (speeksel) waarvan ik meende dat het sloeg op een onwerkzaam product dat je uit antisemitische motieven aan een jood verkocht.
Waren maar meer mensen zo dom als ik…

op 04 09 2014 at 11:19 schreef Egbert:

Ze schrijft ook, in alinea drie: “Nee, de onversneden jodenhaat begon pas in Nederland, toen de schotels massaal aan het dak of balkon werden bevestigd.”

Zozo.

op 04 09 2014 at 11:21 schreef Peter:

Ja Egbert, het is een zooitje, die column. Op een samenhangende gedachte zul je Nadia niet snel betrappen.

op 04 09 2014 at 12:32 schreef mark:

Een ongemakkelijk voorbeeld, maar uit de mond van een Marokkaanse heb ik nog nooit een directe “Mea Culpa” gehoord. Dat heeft tijd nodig.
Het doet verder niet veel af aan haar betoog maar het was voor veel oude vijanden een mooie gelegenheid om het eens flink uit te buiten en de heksenjacht compleet te maken.

op 04 09 2014 at 12:42 schreef excellentie zwembad:

Er was een keeper van Sparta die het CIDI een criminele organisatie noemde . Lodewijk Asscher noemde deze meneer vervolgens een antisemiet .
Kijk zo kom je wel een cijfers over toenemend antisemitisme .
Het loopt natuurlijk ook de spuigaten uit .
Zo bestaat er een politicus die “Minder Joden” scandeerd en was er in de tweede kamer een jodendebat en werden er vakenskoppen bij synagoges gedumpt en sprak met er schande van dat Theo Maassen te weinig jodengrappen heeft verteld in zijn nieuwjaarsconferance .

op 04 09 2014 at 14:14 schreef MNb:

“Dit was op een protestants-christelijke school in Apeldoorn.”
Op mijn openbare school in Oudorp (bij Alkmaar) was het precies hetzelfde. Al vertelden we ook belgenmoppen, hitlermoppen en hollandermoppen.

Hoe stierf Hitler?
Op zijn verjaardag kreeg hij een pak jodenkoeken en toen kreeg hij een hartaanval.

Hoe is het koperdraad uitgevonden? Vijf Hollanders vochten om een cent.

Daarentegen werd ik in de 5e of 6e klas ook met mijn neus geduwd op foto’s uit concentratiekampen. Mijn school ging wel wat verder dan “moeten die grappen zo cru?”

op 04 09 2014 at 14:41 schreef excellentie zwembad:

Ik wist vroeger helemaal niet dat sam en moos moppen over joden gingen . Dacht dat het gewoon een soort Laurel en Hardy waren . Niet bestaande types die lachwekkende dingen doen .

op 04 09 2014 at 14:46 schreef Peter:

Het duo Sam & Moos komt volgens mij van de Joodse komiek Max Tailleur. Het gaat hier niet om antisemitische maar om Joodse humor.

Ik wist dat ook niet toen iedereen Sam & Moos-moppen vertelde. Die gingen trouwens meestal over poep en plas en seks.

Bijvoorbeeld: Sam zat in het vliegtuig en moest nodig plassen en deed dat toen uit het raampje, dat dichtklapte, waardoor zijn piemel naar beneden viel, precies in een pot van de augurkenverkoper waar Moos juist een augurk had besteld.

op 04 09 2014 at 15:02 schreef excellentie zwembad:

Wat is het verschil tussen joodse humor en Nederlandse?

Als een Jood een grap maakt is het dan Joodse humor of heeft het bepaalde kenmerken?

op 04 09 2014 at 15:16 schreef Peter:

Bepaalde kenmerken, maar ik heb het handboek niet geschreven.

Bij Joodse humor denk ik aan harde, zwarte zelfspot met een hang naar absurdisme, zoals in Seinfeld en Curb your Enthousiasm.

op 04 09 2014 at 15:34 schreef excellentie zwembad:

Dus ik heb joodse humor? — hoe kan dat nou weer? Omdat mn Oma joods was wellicht ….wonderbaarlijke materie die genen .

op 04 09 2014 at 16:47 schreef Thomas E:

Aas en kadavers zijn onrein volgens het Joodse geloof. Misschien dat Berbers die de pest hadden aan Joden, hen vroeger uitscholden voor het smerigste en onreinste dat ze konden bedenken, namelijk (paarden)kadaver. In dat geval zou Ezzeroili de fout maken om oorspronkelijke/officiële betekenis en argot-betekenis te verwarren. Ongeveer zoals met ‘rednecks’, behalve rode nekken, ook minder vleiend Amerikanen uit de zuidelijke staten worden aangeduid.

op 04 09 2014 at 18:09 schreef cRR Kampen:

En waarom niet ‘varkenskadaver’, dan?

op 04 09 2014 at 19:17 schreef Jan:

Hoe is het eigenlijk gesteld met de kadavers van die 2200 Palestijnen?

op 04 09 2014 at 20:27 schreef Bertje:

Jiddische humor:

Sam (belt met Moos)
“Moos kom snel mijn schoonmoeder wil uit het raam springen”
Moos: “O weja ja ik kom zo snel ik kan.”
Sam: ” Ja haast je want ik krijg het raam niet open”

Joodse en Jidische humor is vaak pik en pik zwart.

op 04 09 2014 at 21:09 schreef excellentie zwembad:

etymologie van de koude grond

op 04 09 2014 at 23:11 schreef Pickelhaube:

Volgens mij hebben Joden en Berbers al heel veel eeuwen een uitstekende relatie

Lees maar: http://www.hebrewhistory.info/factpapers/fp019-1_africa.htm

op 05 09 2014 at 02:05 schreef MNb:

“Sam zat in het vliegtuig en moest nodig plassen …..”
Ah ja, daar vertel ik nog wel eens een Surinaamse versie van in de klas – doorgaans met veel succes.

op 05 09 2014 at 09:22 schreef Thomas E:

Klopt cRR Kampen, dat had dan meer voor de hand gelegen.

op 05 09 2014 at 10:12 schreef Herbert:

@Thomas E.

Kadavers zijn inderdaad treive maar insecten nog erger.

op 05 09 2014 at 12:12 schreef Natasha Gerson:

Mijn favoriet. 1942. Moos is gearresteerd en wordt naar de beruchte Eureterpstraat gebracht. Hij wordt voor een hoge Duitser gebracht, die net aan de telefoon zit en er blijkbaar niets van snapt wat hem gezegd wordt. Geirriteerd houdt de Duitser de telefoonhoorn voor Moos zijn neus en blaft: ‘Sprechen Sie Französisch?’. Zonder blikken of blozen pakt Moos de hoorn aan en zegt: ‘Allo, ici Mozes Blum, général du Gestapo Amsterdam’

op 05 09 2014 at 16:16 schreef cRR Kampen:

De mop van Gerson doet mij ook plezier – en ik snap totaal niet waarom, want zo op het oog is ie heel flauw..

op 05 09 2014 at 17:03 schreef Herbert:

@Natasha, geweldig!

Nu nog even een paar David Pinto grappen verzinnen.

op 05 09 2014 at 20:20 schreef Aziz:

Tazjiefesjt is en verbastering van het Arabische jīfa جيفة en betekent kadaver, niet per se van een paard of ezel. Het wordt in figuurlijke zin inderdaad als scheldwoord gebruikt voor mensen maar dit is zeker niet gangbaar.

op 05 09 2014 at 21:44 schreef Olav:

cRR Kampen:

zo op het oog is ie heel flauw..

Sam & Moos-moppen zijn haast altijd zo. De grap zit meestal niet zozeer in een clou of een twist zoals bij andere genres. Het gaat om de bijdehante opmerkingen van de hoofdpersonen. Sam en Moos kan je je voorstellen als praatjesmakers die elkaar de hele dag op creatieve wijze lopen af te zeiken, die nooit om een sarcastische of ongepaste (maar altijd hilarische) opmerking verlegen zitten.

op 05 09 2014 at 23:49 schreef Thomas E:

Aha, krijgt mijn veronderstelling toch nog steun. Van Aziz.

Onwillekeurig moet ik ook denken aan dat paardenhoofd in bed van The Godfather. Ik las ooit ergens dat de Siciliaanse maffia dat gebruik (dus iemand op die manier vernederen en de dood aanzeggen) al eeuwenlang kent. Het zou me niet verbazen als bepaalde stammen in N-Afrika (de Touaregs bijvoorbeeld) ook vernedering dmv kadavers kennen. Speculatief, maar vooruit.

op 06 09 2014 at 02:36 schreef Sasha Berkman:

Het is waarschijnlijk uberhaupt geen synoniem maar een scheldwoord

op 06 09 2014 at 08:30 schreef Thomas E:

Maar Peter heeft in zoverre gelijk: Als ‘thazjiefesjt’ – naast (paarden)kadaver – ook een scheldwoord is, heeft niemand hier nog kunnen aantonen dat dit specifiek voor Joden geldt.

op 06 09 2014 at 08:44 schreef Peter:

Dat is dan ook het hele punt van mijn stuk. Niet over het nou ‘paardekadaver’ of ‘koeiekadaver’ of gewoon ‘kadaver’ betekent. Sommigen hier weten elke keer weer het punt grandioos te missen en hun drammerige gelijkhebberij te concentreren op een totáál irrelevante bijzaak.

op 06 09 2014 at 12:35 schreef Hiek Grootendorst:

Omdat ik em leuk vind.

In WO II zal Engelandvaarder vanuit London boven bezet Nederland gedropt worden voor spionagezaken. Op de grond zal een fiets staan waarmee hij zich snel uit de voeten kan maken. Op de nacht van de dropping is het beestenweer, hij regent zeiknat. Vervolgens stoot enorm zijn hoofd bij het naar binnen gaan. Als hij in het vliegtuig zijn boterhammetje wil eten is deze papperig nat. Dan springt hij uit vliegtuig, maar zijn parachute gaat niet niet open. Hij denkt ‘fietsie zal er ook wel niet staan’

op 06 09 2014 at 13:50 schreef edo:

Over het foutief beschuldigen van antisemitisme gesproken, http://www.gelderlander.nl/algemeen/sport/minister-asscher-betreurt-uitspraak-keeper-sparta-1.4512930 Ik begrijp persoonlijk niet wat er antisemitisch zou moeten zijn aan deze uitspraken.
‘Het CIDI is een criminele organisatie’ Nee volgens de wet niet, het is wel een tamelijk gore organisatie in mijn ogen, maar dat maakt de uitspraak niet antisemitisch. Bovendien het CIDI ‘pro-apartheid’ noemen, als dat antisemitisch is, dan is Noam Chomsky ook antisemitisch, sterker nog hij beweert terecht dat wat Israel doet veel erger is dan de apartheid die er was in Zuid-Afrika :http://www.democracynow.org/blog/2014/8/8/noam_chomsky_what_israel_is_doing
Ofwel volgens deze logica is Noam Chomsky een ontzettende antisemiet. Waarom moet Asscher hier überhaupt een oordeel geven over uitspraken van een Sparta Keeper, temeer als het helemaal niks met antisemitisme van doen heeft. Ik heb Asscher niet gehoord over Rutte, toen deze zei dat de aanvallen op Gaza volkomen legitiem waren, en niet onevenredig. Moslims worden nu ook door de PVDA gezien als een buitencategorie, die je anders moet behandelen, vergis je niet.

op 06 09 2014 at 13:57 schreef Daphne:

Het zal wel aan mij liggen, maar het was totaal langs me heen gegaan dat de Groene een antisemitismespecial heeft gemaakt. Heeft bij mijn Facebookvrienden, en bij de mensen in de echte wereld met wie ik vorige week in Israël was, geen enkele indruk achtergelaten.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS