Home » Archief » Ras (2)


[04.12.2010]

Ras (2)

Peter Breedveld


Illustratie: Luis Ricardo Falero

Alweer twee jaar geleden was ik op bij een debat tussen Joodse en Arabische vrouwen over de Palestijnse kwestie. De zaal zat stampvol mensen die zichzelf nadrukkelijk presenteerden als Joden, die zeiden zich bedreigd te voelen door de moslims in Nederland omdat ze Joden waren en voor wie geen Tweede Wereldoorlog-analogie te dol was om te benadrukken hoe zielig juist zij waren, vanwege die moslims, omdat ze Joden waren.

Dat niemand denkt dat ik naar die mensen zat te kijken, dat hun grote neuzen en geniepige oogjes me opvielen en dat ik toen dacht: “O, dat zijn natuurlijk Joden.” Nee, daar hamerden die mensen – sommige blond met grote, blauwe ogen – dus zelf op. Er waren ook Joden, Hedy d’Ancona en Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid bijvoorbeeld, die erop wezen dat ook in Joodse kringen de onverdraagzaamheid welig tiert, maar die werden door de andere Joden als verraders weggezet. Ik was er zelf bij toen een jonge vrouw na het debat tegen Hamburger zei: “Als ik u zo hoor praten, dan bent u voor mijn gevoel helemaal geen Jood. Dan denk ik: ‘Ga toch weg, word moslim.'”

Ik rakel dat weer op omdat ik van de week de Joodse supremacist Daniël Teeboom citeerde, omdat hij vindt dat Joden, die partij kiezen voor ‘de vijanden van het joodse volk’, en met wie hij dus ‘niets gemeen’ heeft, niet het recht hebben zichzelf ‘Jood’ te noemen. Sinds die bijeenkomst, die ik hierboven beschreef, weet ik dat dergelijke opvattingen niet alleen door freaks als Teeboom worden uitgedragen, ze zijn heel gewoon onder hoogopgeleide, maatschappelijk geslaagde Joden. Denk ook aan de ‘verachtelijke joodjes’ van PVV’er Gidi Markuszower, ook al zo’n zelfverklaarde Vriend van Israël, trouwens.

Teeboom sputtert nu op de rechts-reactionaire website Het Vrije Volk dat hij helemaal geen Joodse supremacist kán zijn omdat er niet zoiets bestaat als het Joodse ras. ‘Ik meen altijd begrepen te hebben dat Adolf Hitler ’t bij het verkeerde end had toen ie tot de conclusie kwam dat joden een ras vormden’, aldus Teeboom. U vat ‘m, maar ik spel het toch maar even uit: “Kijk dan wat een nazi die Peter Breedveld is, hij zegt dat er een Joods ras bestaat!”

Alsof ik het zelfs maar over een ras heb gehad! Alsof ik mensen het recht wil ontnemen zich Jood te noemen! Alsof ik het altijd en overal over joden heb! Ik heb van Teeboom nog nooit iets gelezen waarin de joden er niet bij de haren worden bijgesleept. Zelfs als ik een leuke Bijbelprijsvraag maak, met een vraag over Lucifer, ook wel bekend als Satan, of gewoon De Duivel, kan Teeboom het niet laten om in de reactieruimte eindeloos te zeiken dat Lucifer niet in de bijbel voorkomt, dat joden überhaupt niet in een hel geloven en dat die vraag dus nergens op slaat. De christelijke traditie bestaat niet eens voor hem. Als Hassnae op televisie Geert Wilders bekritiseert, krijgt Teeboom in Trouw een podium om haar in een lang zeikstuk van antisemitisme te beschuldigen. Jarenlang heeft hij Frontaal Naakt volgekakt met ellenlange betogen over de superioriteit van de joden.

En dat gaat dan mij verwijten in het Joodse ras te geloven en onderscheid te maken tussen Joden en niet-Joden?

‘Verder ben ik van mening dat je een individu niet moet beoordelen op z’n afkomst’, mispelt Teeboom schijnheilig. Wat hij bedoelt, is dat er wel zoiets is als een ‘Joods Volk’, maar dat je daar geen deel van uitmaakt omdat je toevallig telg bent van een Joodse familie, bent opgevoed met Joodse tradities, zelfs als je je strikt aan de joodse religieuze wetten houdt, ben je volgens de definitie van Teeboom nog geen Jood of jood, zolang je ‘partij kiest voor de vijanden van het joodse volk’. Dat joods-zijn, dat krijg je niet zomaar, dat moet je eerst verdienen!

Het is een fraai staaltje van het glibberige, hypocriete gekronkel waar ik me bij Teeboom – daar wil ik best voor uitkomen – altijd groen en geel aan heb geërgerd. Altijd koortsachtig bezig met het onderscheiden van goede, zuivere joden van de rest van de mensheid en als je hem daarop aanspreekt, verontwaardigd slissen dat de Holocaust ook is begonnen met het stigmatiseren van de joden.

De rest van zijn betoog is een gevaarlijke slangenkuil – ogenschijnlijk een chaos van non-sequiturs, straw man fallacies en idiote vergelijkingen, maar elke bewering is een zorgvuldig voorbereide booby-trap, bedoeld om mensen, mij in het bijzonder, te kunnen ontmaskeren als antisemiet: “Zie je wel! Jij maakt onderscheid tussen moslims en joden! Jij hangt de joodse rassentheorie aan!”

Daar ga ik me dus niet aan wagen. Waar het me om gaat, is dat Teeboom zichzelf kennelijk als opperrabbijn beschouwt, die voor andere mensen bepaalt of ze zichzelf jood mogen noemen of niet. “Een lans breken voor de Palestijnen? Jij bent geen jood, meneer Cohen, juist omdat ik geen onderscheid maak op basis van afkomst!”

Maar hij maakt dat onderscheid natuurlijk wel degelijk. Het is niet voor niets dat hij d’Ancona, Hamburger en Cohen hun joodsheid ontzegt. Denk maar niet dat Teeboom de moeite zou nemen omstandig te verklaren dat Peter Breedveld geen jood is, of Stan Houcke.

Teeboom doet me denken aan die mannen in Arabische landen, die betogen dat een goede man af en toe zijn vrouw afrost, en aan de types die Hassnae menen te moeten vertellen dat ze geen moslim is, omdat ze in bikini op het strand ligt.

Daniël Teeboom is gewoon een extremistische fundamentalist.

Peter Breedveld houdt er niet zo van als zijn woorden opzettelijk verdraaid, uit de context gerukt en verkracht worden in de niet aflatende pogingen van rioolrechts om hem kapot te maken.

Peter Breedveld, 04.12.2010 @ 11:42

[Home]
 

42 Reacties

op 04 12 2010 at 12:25 schreef Niek:

Die Markuzover, die wilde inderdaad een soort van Fatwa afkondigen tegen Nederlandse joden met wie hij het oneens is. Typisch PVV gedrag: Vrijheid voor de eigen mening, een fatwa voor de anderen.

op 04 12 2010 at 12:26 schreef Niek:

Zou ‘walt’ nu weer constateren dat ik een sokpop ben?

op 04 12 2010 at 13:29 schreef eerstkoffie:

Lekker fris stukje ! Om zo iets te kunnen zeggen, moet je over je eigen blog beschikken want van de rest wordt je ‘afgetrapt’. Tenzij verstopt in kinderverhaaltjes zodat de redactie geen interesse heeft. Over Moslims echter, kan men roepen wat men wil. Raar. Waar ik mij, in de discussie echter het meest aan erger, is dat men kritiek op de huidige Israelische politiek, direct met ‘Antisemitisme’ bestempelt. Zo valt er geen enkele discussie oprecht te voeren.

op 04 12 2010 at 14:42 schreef Daphne:

Daniël Teeboom gaat er gelukkig niet over wie er wel of niet een jood is.
Wat wel interessant is, en dat zie je in de meer benepen delen van de joodse gemeenschap wel vaker, is de delegitimering van linkse joden, die zich uitspreken over het Israëlisch-Palestijns conflict. Iedereen die een andere mening heeft dan het vigerende: ‘We are the Champions!’ wordt gebrandmerkt. Deze joden kùnnen niet deugen, sterker nog: zij kùnnen geen joden zijn.

Daarbij vergeet men dat het merendeel van de joden in Nederland zich in zeer rap tempo van hun joodse achtergrond aan het afkeren is. Zij interesseren zich er niet zo voor, of misschien is het leuk voor een paar keer per jaar. Zij willen nog best een matse eten of een Chanoeka-kaarsje branden, maar het moet niet veel verder gaan.
Door, zoals Daniël Teeboom doet, als agent van de gedachte-politie te keer te gaan, schrikt de ene jood de ander alleen maar af. Als joods zijn betekent dat je een Wilders-aanhanger moet zijn, laat dan maar, denken zeer velen.

Is dat erg?
Ja. Als je er van uitgaat dat de gemeenschap volume nodig heeft om bepaalde voorzieningen te laten voortbestaan. De boel moet dus bij elkaar gehouden worden, om het zo maar te zeggen. Wanneer vele joden geen enkel behoefte hebben om iets bij te dragen aan die voorzieningen,(al is het maar door af en toe iets te kopen bij de kosjere slager), wordt het joodse leven voor degenen die daar wel belang aan hechten, heel schraal.
En wat ik persoonlijk jammer vind, is dat een eeuwenlange traditie van Nederlands-joods leven verdwijnt, omdat er te veel interne scherpslijperij plaatsvindt.

op 04 12 2010 at 15:39 schreef Piet:

Deze site begint echt zo pathetisch te worden. Het draait alleen nog maar om “tegen” te zijn. Vre-s-elijk kleingeestig allemaal.

op 04 12 2010 at 16:10 schreef Peter:

Terwijl je er eerder altijd zo positief over was, toch, Piet?

op 04 12 2010 at 16:16 schreef Simon:

Dat geheel jood-zijn ontkennen ben ik nog niet zo vaak tegengekomen, wel iets dat precies hetzelfde inhoudt: ‘De Zelfhatende Jood’. Als je als jood Israel niet onvoorwaardelijk steunt heb je blijkbaar een hekel aan jezelf.

op 04 12 2010 at 16:28 schreef Esther:

“Als ik gelijk heb zullen de Duitsers zeggen dat ik een Duitser ben en de Fransen dat ik een man van de wereld ben. Maar indien mijn theorie vals is, zullen de Fransen zeggen dat ik een Duitser ben en de Duitsers dat ik een jood ben.” Albert Einstein

op 04 12 2010 at 16:28 schreef Esther:

“Wie haat de joden meer dan een Jood?” Henry Miller

op 04 12 2010 at 16:40 schreef leo schmit:

Einstein’s theorie: niet alleen vals maar ook nog eens gestolen van Olinto de Pretto, the true discoverer of E=mc2

Einstein’s E=mc2 ‘was Italian’s idea’

Rory Carroll in Rome Thursday

November 11, 1999 The Guardian

http://www.guardian.co.uk/print/0,3858,3928978-103681,00.html

op 04 12 2010 at 17:18 schreef MNb:

Behalve dan dat de twee relativiteitstheorieën iets meer inhuden dan E = mc2 en De Pretto nauwelijks begreep wat hij opschreef:

http://en.wikipedia.org/wiki/Olinto_De_Pretto
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93energy_equivalence#History

Wat De Pretto en Einstein met Teeboom en Israel te maken hebben zegt Schmit er natuurlijk ook niet bij – als hij maar een beroemde jood kan bashen. Hoe dom hij is laat hij al zien met de woorden “niet alleen vals”, die generlei van toepassing zijn op het werk van Einstein.
Vals is alleen Schmit – in de zin van valse nicht.

op 04 12 2010 at 17:39 schreef Rudolf Paul:

Het komt op den duur allemaal goed met die joden en moslims zoals in dit verhaal:

http://www.writehistory.be/?p=verhaal&id=12461

http://www.writehistory.be/?p=verhaal&id=12468

op 04 12 2010 at 17:51 schreef Niek:

Weet je, in de grote mensenwereld gaat het best wel goed. Joden en moslims zijn niet allemaal Lieberman resp. Hamas aanhangers.

Punt is dat Lieberman-adepten als Teeboom en Markuzover doen voorkomen alsof zij DE stem van joods Nederland zijn, terwijl in werkelijkheid meerderheid voor een twee staten oplossing en opheffing van de nederzettingen is. En ook in Israël zelf behoort Lieberman tot de lunatic fringe.

Verder is de PVV niet zozeer pro-Israël, maar verwoordt deze éénmansbeweging ook het standpunt van Lieberman, een standpunt dat funest is voor Israël en het zionisme.

op 04 12 2010 at 19:13 schreef Mart:

@Niek

Wat ook de Amerikaanse journalist/columnist Glen Greenwald al meerdere malen heeft doen verzuchten dat er in Haaretz en de Jerusalem Post veel hardere kritiek op het regeringsbeleid wordt gegeven dan in het Westen.

Kritiek die, indien hier gebezigd, meteen het stempeltje ‘Anti-semiet’ zou krijgen. Voorbeeldje (in een stuk over Wikileaks notabene):

“The settlements are indeed a disaster. The occupation is intolerable.”

( http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/wikileaks-exposed-the-true-mideast-conflict-1.328500 )

En dit was een wegwerp-zinnetje, bedoeld om een totaal ander hoofdpunt in te leiden.

Mart

op 04 12 2010 at 19:37 schreef Tommy:

Joods-zijn is een krampachtig in stand gehouden mythe. Een grootschalige genetische studie toonde nog niet zo lang geleden aan, dat bijna 90% van de Joden genetisch dichter bij de volkeren lagen waartussen zij eeuwen lang geleefd hadden, dan bij de Joden die van oudsher in Israel waren blijven wonen. Als ik me goed herinner lagen zelfs de Palestijnen genetisch dichter bij de oorspronkelijke Joden.
Dus het wordt hoogtijd dat religie en etnische identiteit van elkaar losgekoppeld worden. Dan ben je gewoon voor of tegen de buitenlandpolitiek van Israel – of je nou van het Christelijke, Hindoestaanse, Joodse of welke ander geloof aanhangt. Zo’n situatie lijkt me een stuk gezonder.

op 04 12 2010 at 21:29 schreef Adelaar:

The Invention of the Jewish People,

door Shlomo Sand

op 04 12 2010 at 21:50 schreef Tommy:

Dank@Adelaar

Maar ik geloof dat ik mijn gegevens heb uit “The DNA of Abraham’s children”(hierboven weliswaar geput uit mijn geheugen).

op 05 12 2010 at 01:29 schreef Janosek:

@Daphne,

Mooie woorden en je hebt hier en daar het gelijk absoluut aan je zijde. Maar waar ik niet in geloof, dat is het beeld wat je schetst omtrent de secularisering en het beperkte support in de Joodse gemeenschap voor rechtse-Joden zoals Markuszower, Teeboom e.a. Kan je jouw stellingen enigszins onderbouwen? Sorry, maar ik denk in deze vrij zwart-wit: iedere Nederlandse Jood steunt het weerzinwekkende beleid van Israël totdat het tegendeel is bewezen. Ik baseer mijn stelling o.a. op het marginale bestaan van een EAJG; dwz. aangezien dat niet meer dan een splintergroepje is, heeft de overgrote meerderheid binnen de Joodse gemeenschap (klaarblijkelijk) vast een andere visie. Ik zou graag bij mezelf een andere beeld willen zien, maar vooralsnog stelt mij de stilte in de Joodse gemeenschap voor een raadsel. Help me?

op 05 12 2010 at 09:49 schreef hassnae:

Maar suggereren is niet genoeg. Het is hetzelfde als met afvalligen; die moet je ondubbelzinnig steunen, want ieder heeft recht om uiting te geven aan zijn ideeën.

Geen ‘ja maar’, ‘moet dat zo’ of andere excuses.

Overigens was Markuszower een gerespecteerd lid van de gemeenschap, zoals we destijds zagen op die avond. Als mensen met Jaap Hamburger wilden praten, stak hij daar een stokje voor. Gerespecteerd en invloedrijk. Het is dat zijn walgelijke ideeën algemeen bekend werden, anders had je helemaal geen afkeuring gehoord.

op 05 12 2010 at 09:57 schreef cuartas:

Tsja, als de denkbeelden van iemand als Hamburger daadwerkelijk gehoor vinden binnen de Israelische politiek, zal het enkel nog maar een kwestie van tijd zijn voordat de laatste Jood in het Midden Oosten dood in de Middellandse Zee drijft. Heel erg raar is het dus niet dat veel andere Joden die man niet pruimen, en hem als een verrader zien.

op 05 12 2010 at 10:05 schreef hassnae:

Ja, want Israël is zo’n weerloos, zielig landje met al die kernmachten om haar heen.

De Arabische landen doen al jaren niks meer. De propagandapraat dat Israël ophoudt te bestaan, is hysterisch en van enig realisme gespeend.

Merk overigens op dat de Vrienden van Israel altijd Marokko en de Sahara er met de haren bijslepen en een standpunt eisen van Marokkanen, maar zelf weigeren kritisch te zijn over Israël en kritische mensen zelfs als verraders zien. En het zijn niet eens Israëliërs. En dat verlangt dan van Marokkanen wel een standpunt. Begin eerst bij jezelf, zou ik willen voorstellen.

op 05 12 2010 at 10:12 schreef ralf:

Wikileaks heeft getoond dat sommige Arabische landen graag Iran kapot gemaakt hadden gezien. Het idee dat Israel belangrijk voor ze zou zijn is een misvatting die berust op grootheidswaan.

op 05 12 2010 at 10:25 schreef hassnae:

Ik denk niet dat het grootheidswaanzin is, Ralf (al zal dat ook meespelen). Het is de zieligheidsindustrie. Het uitbuiten van je slachtofferrol om zoveel mogelijk misdaden mee te rechtvaardigen. Je doet het niet uit slechtheid, expansiedrift, racisme of landroof, maar uit zelfbehoud. En het werkt al jaren.

Zo, genoeg. Nu weer werken.

op 05 12 2010 at 10:26 schreef Peter:

Tsja, als de denkbeelden van iemand als Hamburger daadwerkelijk gehoor vinden binnen de Israelische politiek, zal het enkel nog maar een kwestie van tijd zijn voordat de laatste Jood in het Midden Oosten dood in de Middellandse Zee drijft.

Maar natuurlijk – zodra je mensen een beetje fatsoenlijk begint te behandelen, is dat het begin van het einde. En daarom kun je ook maar beter iedere jood, die daar anders over denkt, een ‘selfhating Jew’ noemen, of hem zelfs het Jood-zijn misgunnen.

Monster.

op 05 12 2010 at 10:29 schreef Smeets:

En laten we Wim Kortenoeven niet vergeten. Voor de Pvv in het parlement en “voormalig” medewerker van het CIDI.

Uit “kruistocht der verachtelijke ariers”. De titel zou zo een propagandaslogan uit de jaren 30 vorige eeuw kunnen zijn.

Collaborateurs

“De tactiek van het antizionistische kamp is steevast te beweren dat men helemaal niet antisemitisch is, maar voor vrede en samenwerking (waarbij de andere partij bij associatie dus tegen vrede en samenwerking is). Dat wordt “bewezen” door aan boord nemen van Joodse individuen of organisaties. Toen Van Agt c.s. op 22 augustus hun kruistocht begonnen, bevond Hajo Meijer van “Een Ander Joods Geluid” zich prominent in hun gevolg. Meijer wordt volgens velen door Joodse zelfhaat gedreven en hij koketteert op ongehoorde wijze met zijn Auschwitz-ervaring, die hij misbruikt als legitimatie om voortdurend tegen het Jodendom en Israel aan te schoppen. Een andere Joodse bondgenoot van de kruisvaarders is ‘vredesactivist’ Uri Avnery, vele tientallen jaren – ook tijdens de meest recente door Arafat begonnen terreuroorlog – een dierbare vriend van de PLO-leider. In Nederland hadden wij Mussert.

Ook op organisatorisch niveau worden Joodse collaborateurs aangehaakt…………. ”

http://loorschrijft.web-log.nl/verwondering_is_het_begin/2009/12/kruistocht-der.html

op 05 12 2010 at 11:33 schreef Niek:

Ik sluit mij voor een groot deel aan bij het betoog van Daphne

Mijn ervaringen zijn dat de meeste joodse Nederlanders een twee staten oplossing nastreven en eerder links dan rechts georiënteerd zijn. Maar inderdaad zal men Israël niet snel afvallen. Als Israël kritiek krijgt, al dan niet terecht, dan geldt het beginsel “Good or wrong, my country

Bedenk dat de Holocaust op alle joden een zeer diepe indruk heeft gemaakt. Die paar joden die nu in Nederland leven, of ze nu links of rechts, seculier of orthodox of zionist of niet-zionist zijn, beseffen dat ze vanwege hun joodse afkomst nooit 100% veilig zijn in Europa. De Nederlandse staat en haar ambtenarenapparaat zijn niet in staat gebleken hun meest elementaire taak te vervullen; namelijk het beschermen van haar burgers tegen zo iets als uitsluiting en moord.

Het zionistische idee was voor de oorlog een idee dat slechts door een minderheid van de joden werd gedragen. De meeste joden voelden zich gewoon Nederlander, Fransman, Duitser of Belg. De Tweede Wereldoorlog maakte aan hen duidelijk dat ze primair als Jood werden beschouwd, niet alleen door de nazi’s, maar ook door hun omgeving, door hun “eigen” bureaucratie en hun “eigen” politieambtenaren. Na de oorlog de overlevers zich uitgesloten en zagen zij de noodzaak in van een eigen staat, waarvan de bureaucratie, het leger en de politie tot de laatste snik loyaal aan hen zou zijn. Deze noodzaak werd des te nijpender omdat in heel Europa honderdduizenden of zelfs miljoenen displaced persons van joodse afkomst zaten die nergens meer welkom waren.

Misschien was het beter geweest om dit Europese probleem niet op het conto van de Arabieren te schuiven maar zelf op te lossen. Bijvoorbeeld door een stuk van Pommeren of Oost Pruisen als joodse staat in te richten. Deze gebieden waren toch al “leeg opgeleverd” door het Rode Leger.
Dit is echter niet gebeurd, en er is zoals we weten een joodse staat gesticht in het Britse Mandaat Palestina. Hier vonden veel joodse uitgeslotenen een nieuw vaderland en veel joden die burger bleven van een Europees land zagen in Israël een levensverzekering, voor als het weer een keer mis mocht gaan, een levensverzekering met een leger en een luchtmacht.

Bovenstaande even als verklaring waarom veel, ook linkse, joden moeite hebben om Israël te veroordelen.

Dit doet echter niets af aan het feit dat radicalen als Teeboom en Markuszower op boosaardige wijze deze loyaliteit misbruiken om hun lugubere Groot-Israël agenda geaccepteerd te doen krijgen. En het zou goed zijn als mainstream joods Nederland afstand zou nemen van deze lieden. Net zozeer als dat wij verlangen van moslims om afstand te nemen van radicale en onverdraagzame lui in hun midden als ze pretenderen namens de moslims.

En iemand als cuertas praat gewoon poep. Juist de politiek die Lieberman en de geradicaliseerde Likoed voorstaan leiden tot de ondergang van Israël. Je kunt niet overleven in een voortdurende staat van beleg en zonder bondgenoten elders. Je kunt niet een volk permanent bezet houden, vernederen en afknijpen en verwachten dat ze niet een keer terugbijten.

Wil Israël als democratische rechtsstaat het jaar 2100 halen, dan MOET er een oplossing gevonden worden, een oplossing die bestaat uit samenleven met je buren. dan MOET er iets geregeld worden voor de 500.000 Palestijnse vluchtelingen en hun meer dan een paar miljoen nakomelingen. Ook zij hebben recht op een gewoon leven als burger van een land, of dat land nu Israël heet, of dat het een ander Arabisch land is.
Ik heb al eerder een keer betoogd dat het niet realistisch is om te denken dat al die vluchtelinge kunnen terugkeren naar Haifa, Jaffa en Ramla, ze zullen dus elders een nieuw thuis moeten vinden. En Israël en Europa (als hoofdschuldige aan de Holocaust) zullen daar ruim voor in de buidel moeten tasten.

op 05 12 2010 at 11:43 schreef Peter:

Mooi betoog, en ik kan me er van alles bij voorstellen dat veel Joden Israël niet willen veroordelen of bekritiseren, maar dat die kleine minderheid, die dat wél openlijk doet, wordt geïntimideerd, dat zou de fans van de ‘enige democratie in het Midden-Oosten’ toch ook vreselijk tegen de borst moeten stuiten?

op 05 12 2010 at 11:56 schreef Niek:

Peter,

Dat is helemaal waar. Iedere bona fide Israël fan zou afstand moeten nemen van dergelijke intimidaties. Het is wellicht een beetje “Godwin nieuwe stijl”, maar hetzelfde zie je bij moslims. Ook zij zullen niet snel openlijk radicale elementen in hun midden veroordelen, ook niet als die radicalen “afvalligen” intimideren. Zeker niet als zo’n eis tot afstand nemen wordt gedaan door lui die duidelijk een hekel aan de Islam hebben en al snel over taqiiya gaan zeuren en zo.

En eigenlijk begrijp ik die moslims dankzij deze affaire “Teeboom” beter. Nederland komt toch over als een min of meer vijandige omgeving, je bent dan toch wat sneller geneigd om de rijen toch maar te sluiten, ook al vind je sommige uitlatingen weerzinwekkend. Dat geldt dus ook voor de Nederlandse joden.

op 05 12 2010 at 14:53 schreef Janosek:

@Niek,

Dank voor je nadere / uitvoerige uiteenzetting.

Je kan / zal best gelijk hebben in het feit dat de meeste Nederlandse Joden een twee-staten oplossing nastreven, maar voor mij is dat bij lange na niet voldoende om me comfortabel te voelen. Alvorens te geloven, moet en wil ik echt daden zien vanuit en binnen de Joodse gemeenschap.

Persoonlijk kom ik de laatste tijd steeds meer in gewetensnood wanneer ik met een Joodse ‘dienstverlener’ in aanraking kom. Hoe moet ik die arts, advocaat of docente nu precies zien? Als gematigde Jood die zich meer Nederlander voelt en onze samenleving respecteert of als een extremistische Likudnik, die het liefst – maar stilzwijgend – ziet dat Israël de Palestijnen hun rechten ontneemt en ze massaal naar Jordanië verdrijft?

Ook wanneer ik op websites van Joods-Nederlandse organisaties kom…zie en lees ik de meest smerige vormen van verhuld racisme: de bezette gebieden worden knalhard omschreven als Israëlisch Judea en Samaria.

Mij brengt dat soort van snode geniepigheden op het punt dat ik nu bijna moet overgaan tot het effectief boycotten van iedere Joodse Nederlander omdat ze me een onbehaaglijk gevoel geven. Ik heb namelijk geen zin om met iemand een professionele / beroepsmatige relatie aan te gaan als ik eerst moet gaan peilen hoe hij/zij over de Palestijnse kwestie denkt. Dat gaat me te ver.

Voor mij is het eigenlijk al wel duidelijk: 95% van de Joodse gemeenschap in Nederland steunt heimelijk de schandalige acties van het IDF en de regering Nethanyahu. Indien zelfs mensen als Ronny Naftaniël geen afstand nemen van Joodse extremisten als bijv. Teeboom, Markuszower en Rabbijn Evers…(brrr doe ik dan). Sorry, maar ik ontkom er dus bijna niet meer aan om voor mezelf een rechte rug te houden en mijn persoonlijke positie te bepalen. Dat heeft niets met anti-semitisme te maken maar alles met de stilte van de ‘Joodse gemeenschap’.

op 05 12 2010 at 15:01 schreef Niek:

Janosek,

Ik heb het idee dat je nu een PVV’er die het over moslims heeft parodieert.

op 05 12 2010 at 16:03 schreef Diadorim:

“Merk overigens op dat de Vrienden van Israel altijd Marokko en de Sahara er met de haren bijslepen en een standpunt eisen van Marokkanen, maar zelf weigeren kritisch te zijn over Israël en kritische mensen zelfs als verraders zien. En het zijn niet eens Israëliërs. En dat verlangt dan van Marokkanen wel een standpunt. Begin eerst bij jezelf, zou ik willen voorstellen.”

Lekker infantiele redenering. Marokko bezet illegaal een gebied zo groot als Italie, heeft er een 2700 km 6 meter hoge illegale muur met radar gestuurde automatisch schietende artillerieposten dwarsdoorheen gebouwd en de mensenrechtensituatie is zo slecht dat het het enige gebied op aarde is waarover geen gegevens bekend zijn.

Is er een rechste partij in Nederland die (democratisch gekozen)organisaties steunen die oproepen tot genocide op Marokkanen: nee.

Is er in de media enige aandacht voor dit probleem: nee. (Omissie is ook een propaganda techniek, met gruwelijke vertekeningen in het collectieve bewustzijn als gevolg)

Zijn er linksen die samen met Hamas-Hamas scandeerenden rel-Marokkanen betogen tegen de mini-muur van Israel: Ja.

Marokkanen, Turken (Illegale bezetting en etnische zuivering Noord Cyprus, 40.000 door het Turkse leger gedode Koerden sinds 1990 etc. etc.) en de linkse lumpen intelligentsia zijn een bende weerzinwekkende hypocrieten.

op 05 12 2010 at 16:10 schreef Davidman:

Zo de vriendjes van Greta Duisenberg zijn flink bezig.

Achterlijk Antisemieten.

Israel is the Best, and Fuck you alll

op 05 12 2010 at 16:12 schreef Klaasvaak:

Ik snap niet dat Israel blijft vasthouden aan de bezetting en kolonisatie van de palestijnse gebieden.
Daarmee maakt de Joodse Staat zich niet erg geliefd.

op 05 12 2010 at 16:52 schreef Janosek:

@Niek,

Jammer dat je het zo ziet.
Ik kan er echt niets anders van maken: het is toch te zot voor woorden dat bijv. een CIDI niet openlijk afstand wenst te nemen van Joodse extremisten.

Als 95%+ van alle Nederlandse Joden stil blijft over de wandaden van Israël en stilzwijgende de bezetting voor akkoord verklaard, hoe groot is dan de kans dat ik een Joodse Likudnik tref op het moment dat ik met een Joodse Nederlander te maken krijg?

Oh ja, en voor je begint: Joodse organisatties die stellen dat ze voor een twee-staten oplossing zijn…dat is me lang niet krachtig genoeg. Zolang de Joodse organisaties niet krachtig aftand nemen van het beleid van Nethanyahu c.s. zijn ze voor mij gelijk aan PVV’ers. En die laatste groep tolereer ik ook niet in mijn omgeving. Betekent dat dan dat ik stel dat 95% van de Nederlandse Joden op de PVV stemt? Ik zie en oordeel over datgene wat tot mij komt; die werkelijkheid kan ik niet loochenen.

Ronny Naftaniël is in deze ook lid van de PvdA; maakt hem dat tot een ‘linkse Jood’? Ik denk eerder dat Naftaniël een schijnvertoning opvoert en zijn PvdA lidmaatschap (mis)gebruikt als een troefkaart. Ronny Naftaniël, de ‘linkse PvdA Jood’ weigert afstand te nemen van lieden als Teeboom en Markuszower…die Job Cohen – ook ‘linkse PvdA Jood’ – het liefst vandaag nog tot niet-Jood zouden willen verklaren. De PvdA zou Naftaniël gewoon eens op de man af moeten vragen: wie ben jij toch Ronny en waar sta je nu eigenlijk voor? (Zodra Naftaniël dan begint te draaien..’m terstond als lid van de PvdA royeren?)

Ik denk dat ik op basis van mijn analyse met een gerust hart twijfel mag hebben over de oprechtheid van de diverse Joods-Nederlandse organisaties en hun achterban.

op 05 12 2010 at 17:00 schreef Janosek:

@Davidman,

Bedankt voor het bekennen van je kleur.
Dat werkt altijd heel positief en het versterkt mijn beeld over de Joodse gemeenschap in Nederland.

Misschien moeten we naar rechts-Joods Israëlisch voorbeeld, ook in Nederland maar een bindende loyaliteits-verklaring opstellen? Wie voor het beleid van Israël stemt, die kan wat mij betreft dan meteen zijn koffers pakken en een enkele reis naar Jordanië krijgen. (Daarna is het niet zo ver meer lopen?)

op 05 12 2010 at 22:04 schreef Tommy:

@Davidman

Man, laat die Gretta en dat antisemitisme er nou eens buiten! Probeer eens te zien dat je de dierbaarste joodse vrienden kunt hebben, maar de buitenlandpolitiek van Israel niet ziet zitten. Dan ben je toch geen antisemiet?! Je bent toch ook geen anti-angelsaks als je vindt dat Engeland de Falkland eilanden onterecht bezet houdt?

op 06 12 2010 at 02:46 schreef Alphonse Scaf:

@Smeets
“De titel zou zo een propagandaslogan uit de jaren 30 vorige eeuw kunnen zijn.”
Ten dele. Het gedeelte over dolle Dries is meer dan terecht. Van je vrienden moet je het hebben, aan de ene kant de verknipte Wilders, aan de andere Dries…

op 06 12 2010 at 11:03 schreef Otto:

Hoe “fatsoenlijk” je de aanhangers van Hamas ook behandelt, hun doel is en blijft de vernieting van de staat Israel. En hoe je dat kunt bewerktstelligen zonder ook alle Joden over de kling te jagen is mij een raadsel. En inderdaad is de enige reden dat Israel nog bestaat het gegeven dat haar strijdkrachten sterk genoeg zijn om alle aanvallen af te slaan. Ten koste van enorme sociale offers, dat wel. Geweld is de enige taal die de vijanden van dat land verstaan en één teken van zwakte zal een nieuwe aanval ontketenen. En als je de lange lijst van terreurdaden van de zogenoemde Palestijnen bekijkt vind ik het niet zo raar dat zij niet “fatsoenlijk” behandeld worden.

op 06 12 2010 at 12:51 schreef Janosek:

@Otto,

“En als je de lange lijst van terreurdaden van de zogenoemde Palestijnen bekijkt vind ik het niet zo raar dat zij niet “fatsoenlijk” behandeld worden.”

Nou ja, shake hands dan maar? Ik noem de groei van het anti-semitisme op basis van dergelijke generalisaties meer dan gerechtvaardigd. De Joodse gemeenschap moet maar eens een spiegel kopen, aftand nemen van Joodse extremisten en massaal afkeuring uitspreken over het weerzinwekkende beleid van Israël.

Zoniet? Dan zie ik ze graag uit ons land vertrekken.

op 07 12 2010 at 06:38 schreef Peter Dijkema:

Knappe serie van Luis Malero met die roodharigen.
Hartverwarmende bijdragen in deze koude dagen!

op 08 12 2010 at 01:32 schreef MNb:

Niek, ik ben het met je analyse van Israel eens op één punt na. Ik heb de hoop opgegeven.

http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article3293397.ece/Doelwit_van_laster_en_gewelddaden_.html?part=1

Ik zie geen principieel verschil meer tussen Israel en pakweg Marokko als het om dit soort vrijheden gaat. Maar ja, de Israelische staatsburgers uit dit artikel zijn natuurlijk ook, om de woorden van Davidman te gebruiken, “vriendjes van Greta Duisenberg.”

Volgens Diadorim is blijkbaar de grootte van het bezette gebied en de lengte van de afscheidingsmuur het doorslaggevende criterium, niet het beleid dat in het bezette gebied wordt gevoerd. Want nu Hassnae het er over heeft, ik zie ook geen principieel verschil tussen het Israelische beleid jegens de Westoever en dat van Marokko jegens de vroegere Spaanse Sahara.
Israel wordt langzaam, maar onstuitbaar een doorsnee onverdraagzaam repressief Midden-Oosten land en daalt daarmee onstuitbaar af naar het niveau van zijn buren.

Janosek, je gedraagt je inderdaad als een domrechtse PVV-er (is dat geen tautologie trouwens?) als je je tandarts hierop afrekent.

op 08 12 2010 at 20:25 schreef diadorim:

Dat is voor mij niet het doorslaggevende criterium. Als Turkije en Marokko precies hetzelfde doen als israel (maar dan op veel grotere schaal)en Hamas wordt door respectabele extreem-linksen niet als terreur organisatie gezien dan onstaat de absurde situatie dat het niet steunen door linkse politieke partijen van een organisatie (of een nederlandse politieke partij)die oproept tot genocide op Turken (illegale bezetting van noord cyprus, een deel van Europa)een vorm van discriminatie is.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS