Home » Archief » Rouvoet premier


[24.06.2010]

Rouvoet premier

Thomas Colignatus

André Rouvoet kan premier worden, en met grote waarschijnlijkheid wanneer de Tweede Kamer meer aandacht geeft aan een nieuw wetenschappelijke inzicht, namelijk de keuzetechniek van de Borda Fixed Point methode. Net als in 2006 komt de naam van Rouvoet uit mijn computermodel rollen. De huidige conventie dat de grootste fractie in de coalitie ook de premier aanlevert heeft iets middeleeuws. Het zou beter zijn om een persoon te kiezen die over breder draagvlak beschikt, niet alleen in de coalitie maar zelfs in de hele Kamer. Zo’n premier heeft meer handelingsruimte en is ook geneigd boven de partijen te staan. Wie premier wordt is momenteel onderdeel van de onderhandelingen omdat een partijleider een coalitie kan vormen waarin zijn partij de grootste is, en je zou dit oneigenlijke effect liever niet zien. Ook de fractiedwang dat bijvoorbeeld iedereen in het CDA met de meerderheid in het CDA moet meestemmen heeft iets archaïsch en oud-communistisch. Wat het kiezen van de premier betreft leven we nog in barbaarse tijden.

De afgelopen jaren is Jan Peter Balkenende premier geweest niet vanwege de gekozen coalitie of zijn vermeende kwaliteiten maar door deze middeleeuwse toestanden. Het CDA-blok koos hem en de andere partijen legden zich daarbij neer. Vier jaar geleden had het waarschijnlijk Rouvoet moeten zijn en ik heb de indruk dat die meer boven de partijen zou hebben gestaan. Heeft de val van het CDA daar mee te maken ? Niet alleen met de performance van Balkenende maar ook de dreiging dat hij weer premier zou worden ? Oordelen als deze worden snel beschouwd als politieke oordelen maar dat zou in dit geval een misvatting zijn. De keuzetechniek geldt ook voor dropjes, sokken, vakantielanden of wat dan ook. Je kunt deze techniek beoordelen op zijn eigenschappen en tot de conclusie komen dat het de beste techniek is.

De huidige conventie dat de grootste partij de premier levert heeft het voordeel dat de methode inzichtelijk lijkt. Dat is echter alleen maar zo omdat we daaraan gewend zijn. Aan die andere methode kun je ook wennen zodat het ook inzichtelijk wordt en daarna wil je niet meer terug naar de barbarij. Je moet alleen aandurven om iets nieuws te leren. De Tweede Kamer heeft de mond vol over innovatie maar heeft op dit punt geen belangstelling. Innovatie is natuurlijk wel een beetje eng. Zodra de Kamer merkt dat het stemmen beter kan dan zal spoedig blijken dat dit niet alleen voor de premier geldt maar ook voor vele andere terreinen.

Waar we op dit moment voor moeten vrezen is dat Job Cohen vasthoudt aan zijn nationaal democratieakkoord en in ruil een aantal extra bezuinigingen en ingrepen in de sociale zekerheid accepteert. VVD en CDA zien de ingrepen in de economie als essentieel en de PvdA zou die vermeende democratisering kunnen krijgen om aan de achterban te verkopen dat men toch iets heeft binnengesleept. Beide zouden echter verslechteringen zijn. Bezuinigen als het kan is mooi maar bezuinigen alleen wegens de staatsschuld is onverstandig, we moeten juist investeren en de schuld via groei verminderen – en dan bedoel ik de groei zoals berekend op de methode van Roefie Hueting. De aloude kroonjuwelen van D66 zijn juist ondemocratisch en die partij zou zich mogen opheffen – en de PvdA dus ook. Het zou prachtig zijn wanneer de ChristenUnie de positie van Rouvoet zou gaan ondersteunen door de wetenschappelijke basis daarvan over het voetlicht te brengen. Zijn er zulke wiskundigen en economen die daarvoor belangstelling hebben ?

Zie elders voor de berekening. Zie voor de onderbouwing het boek Voting theory for democracy.

Thomas Colignatus is econometrist. Er is een langere versie van dit artikel.

Thomas Cool/Colignatus, 24.06.2010 @ 08:12

[Home]
 

16 Reacties

op 24 06 2010 at 09:18 schreef Tjerk:

‘Borda Fixed Point’-methode; ja nee, dat verheldert een hoop als je niet in Jip-en-Janneketaal uitlegt hoe het werkt.

‘..de groei zoals berekend op de methode van Roefie Hueting’; ja nee, dat maakt een boel duidelijk!

‘De aloude kroonjuwelen van D66 zijn juist ondemocratisch en die partij zou zich mogen opheffen – en de PvdA dus ook.’

Ik heb dat pamflet over HAFMO in het vagevuur gelezen (de intro was wel amusant, maar stond los van de rest), en je maakt nergens duidelijk waarom een gekozen burgemeester en gekozen premier ondemocratisch zou zijn.

Wil het volk Rouvoet eigenlijk wel als premier? En als daar geen sprake van is, waarom is het dan ‘democratisch’ dat Rouvoet via een wiskundig model toch aangewezen wordt als de kandidaat met het meeste draagvlak (in de Tweede Kamer)?

Verder bewijst D66 met vijftien zetels dat er een markt is voor liberale democraten. Als je al ideologisch zou knippen en plakken, zou je de linkervleugel van de VVD laten fuseren met D66 (LibDem), en de rechtervleugel van de VVD met de PVV (Ronkend rechts).

En dat de PvdA zich zou moeten opheffen omdat D66 zich zou moeten opheffen, dat volg ik even niet.

op 24 06 2010 at 10:17 schreef MrOoijer:

Ja hoor, zo kan ik het ook, je schrijft al je eigen aannames op, neemt een paar geleerde formules en daar rolt dan iets uit. Nu is Mr Ooijer toevallig ook wiskundige, en die heeft de preferences in een partiële ordening staan (wat natuurlijk veel logischer i), houdt ook rekening met de “dislikes” (niemand wil de PVV behalve de VVD en de SGP), past dan de eigen Borderline Method toe, die zo een beetje de Simplex methode voor Lineaire Programmering is, maar dan in een niet parametrische ruimte, en low-en-behold, Alexander Rinnooy Kan for president (sorry, premier). Alexander was, zoals we ons nog wel herinneren, in zijn jonge jaren een briljant wiskundige.

op 24 06 2010 at 10:21 schreef babs:

Bezuinigen als het kan is mooi maar bezuinigen alleen wegens de staatsschuld is onverstandig, we moeten juist investeren en de schuld via groei verminderen

En ook dit wordt zonder verdere onderbouwing als een feit gepresenteerd. Nu snap ik ook wel dat je bijvoorbeeld bij een investering in onderwijs pas over langere tijd iets terugverdient en dus dat schulden maken in sommige gevallen zin heeft. Maar of het de staat moet zijn die die schulden maakt weet ik al niet? Waarom kunnen individuen niet elk voor zich beslissen waar ze in willen investeren? Maar goed, ga ik er voor het gemak even in mee dat het een goed idee kan zijn dat de staat schulden maakt om te investeren. Dan kun je van geleend geld een stuk meer inpolderen en misschien zelfs wel de Amsterdamse Zuid-As overdekken. Maar investeren in uitkeringen? Investeren in oorlog? Investeren in een onderwijsmanagement (al het extra geld voor onderwijs gaat recht naar managers en consultants)? Investeren in bureaucratie, investeren in formulieren, investeren in politie die meer tijd binnen zit dan buiten werkt, investeren in bevriende banken (het ging niet om Griekenland, maar om BNP Paribas)? Investeren hypotheekrenteaftrek waarvan het enige gevolg is dat huizen duurder zijn, waarvan het enige gevolg is dat hypotheeklasten hoger zijn, waardoor dus uiteindelijk alleen een verschuiving van belastinglasten naar hypotheeklasten een gevolg is en die dus een indirecte subsidie aan banken is, want die verdienen aan de hogere hypotheken?

Probleem met Colignatus is dat hij scherp de problemen van de staat ziet. Hij is zelf vrij hard met de staat in aanvaring gekomen. Toch liggen al zijn intelligente en creatieve ideeen om zaken te verbeteren altijd weer binnen diezelfde staat. De staat die nooit naar hem zal luisteren. Dat maakt Coligantus, hoe creatief, onafhankelijk en intelligent hij ook is, verdomde irrelevant.

op 24 06 2010 at 12:59 schreef Expat:

Toch snap ik dat bezuinigingsgedoe (VVD, CDA) niet helemaal. Wat zijn de feiten?

A- We kunnen ons als land als geheel bedruipen (als we lenen doen we dat binnenslands, dat is o.a. terug te zien aan de zgn “Nationale Rekeningen”, het saldo van de betalingen en schulden met het buitenland.)

B – We zijn nu, evenals overigens alle afgelopen jaren, dus in staat om met onze produktie het gebruik (van consumptiegoederen) te dekken.

Wat betekent nu een bezuiniging? Daar kan niets anders mee bedoeld zijn dat er ergens minder geld wordt uitgegeven, waardoor er dus mensen moeten komen die minder te besteden hebben dan nu, en dat leidt onvermijdelijk tot vraaguitval. (Deze twee zijn zelfs identiek). Vraaguitval betekent minder gekochte goederen en in de volgende periode (zeg volgende week) dus minder productie. (Je produceert immers voor de verkoop, niet om alle pakhuizen en opslagmagazijnen te vullen tot ze uit hun voegen barsten).

Oftewel, het netto resultaat is dat je werkloosheid gaat creëren om er je bezuinigingen mee op te kunnen lossen. En dat leidt tot de noodzaak van (extra) werkloosheidsuitkeringen terwijl de kansen op fatsoenlijk werk voor mensen die nu wekloos zijn ook nog eens afnemen.

Waar zit dan in godesnaam de winst??

op 24 06 2010 at 13:13 schreef babs:

A) Als je binnenlands leent als overheid, dwing je toekomstige generaties (die zich niet kunnen verdedigen) rekeningen te betalen aan rijke oude Nederlanders die geld over hebben (in pensioenfondsen). Met welk recht zadel je kinderen en ongeborenen op met een rekening?

B) als je bezuinigt gaat er minder gratis geld naar mensen. Op kosten dus van kinderen en ongeborenen. Als mensen minder zo maar krijgen, zullen ze meer geneigd zijn op een eerlijke manier aan geld te komen. Bijvoorbeeld door dingen te maken en die te verkopen.

En als mensen minder geld hebben, wat zijn dan de zaken waarop ze bezuinigen: luxe-goederen en vakanties, precies zaken dus dat geld naar het buitenland laat vloeien. Wie met een uitkering aan de Costa del Sol zit, dient te beseffen dat zijn verre nakomelingen daarvoor betalen.

(Vorige week op straat zelfgemaakte sieraden gekocht. Mooi gemaakt, kunstzinnig, maar toch simpel. Had verkoper/maker een ruimere uitkering gehad, dan had hij wellicht niet de beslissing genomen sierraden te gaan maken.)

op 24 06 2010 at 21:14 schreef Thomas Cool:

@Tjerk: Peter wil graag korte stukjes. De Borda Fixed Point methode staat uitgelegd in http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/VTFD/Index.html. Dit stukje doet alleen verslag van de berekening met actuele gegevens, en een schematische uitleg van wat het betekent. Op zichzelf vind ik het wel nieuws dat Rouvoet eruit rolt terwijl alle ogen op Rutte zijn gericht.

@Tjerk: Wanneer de PvdA nu de idee-en van D66 omarmt en D66 zich mag opheffen, dan lijkt het me logisch dat ook de PvdA zich mag opheffen.

@MrOoijer: Mooie kritiek ! Ja, de fracties in de Tweede Kamer hebben me hun rangordes niet gezonden dus ik heb hier zo goed mogelijk zelf een schatting gemaakt. Misschien brengt het artikel hen op het idee dat het aardig kan zijn om zich van huidige dwanggedachten te bevrijden, en sturen ze alsnog hun rangordes.

@Babs en Expat: Het voordeel van nu investeren is dat het geld niet weggegooid is. Het is niet nodig hier toe te lichten wat goede investeringen zijn. En ja, het zal wel irrelevant gevonden worden. Nederland blijft een raar land. 17% stemt op Pim Fortuyn maar was te lamlendig om lid van zijn LPF te worden, zodat hij niet het geld had om een goede bodyguard in te huren.

op 24 06 2010 at 22:35 schreef MrOoijer:

@Thomas, hoezo mooi? Dodelijk!

op 25 06 2010 at 12:20 schreef Expat:

@Thomas,

Ik vrees dat investeren geen oplossing biedt voor de crux van het probleem.

Waarom niet? omdat die investeringen, als die winst gaan opleveren, geen oplossing bieden voor de scheve inkomensverhoudingen waar het probleem in eerste instantie door ontstaan is.

De kern van het probleem is m.i. dat als alle mensen er dezelfde levensstijl op blijven nahouden als ze nu doen, dat er dan nog steeds mensen blijven die geld over houden, en dat vervolgens dus gaan uitlenen. (via via natuurlijk, via pensioenfondsen, banken en andere instituties). De schuld van “ons aan ons” die vervolgens ontstaat wordt, zoals ik het zie, niet weggehaald door de rendementen van die investeringen als die investeringen inkomens genereren die net zo scheef verdeeld zijn als nu het geval is (of in het verleden het geval was).

op 25 06 2010 at 19:38 schreef Tjerk:

Thomas Cool: “André Rouvoet kan premier worden, en met grote waarschijnlijkheid wanneer de Tweede Kamer meer aandacht geeft aan een nieuw wetenschappelijke inzicht, namelijk de keuzetechniek van de Borda Fixed Point methode.”

‘Nieuw wetenschappelijk inzicht’ m’n neus. Thomas Cool heeft die methode gewoon zelf in elkaar geknutseld door aan de Borda Count method te sleutelen. Nagenoeg alle verwijzingen naar de ‘Borda Fixed Point’-method leiden naar artikelen geschreven door Thomas Cool, waarin die zijn eigen methode aanprijst.

“Borda fixed point is a voting system that was devised by economist Thomas Cool in 2001. It is based on the Borda count and adds the condition that the winner should also win in a dual contest with the runner up, which alternative winner is determined by the Borda election when the winner does not partake (requiring a recalculation of the rank orders). In the Pareto-Borda version, first those points are selected that are better than the status quo and then the Borda fixed point method is applied.

[ Visit the complete Wikipedia entry for Borda fixed point ]” (Ebay – Games)

Okee, dus ik naar Wikipedia. Blijkt het artikel verwijderd. Huh? Vind ik op de discussion-page:

“Delete as self-promotion. Those who are willing to accept the “sources” at face value should read the talk page. Also note that the first two links are dead (and I doubt they correspond to anything ever published on paper) and the last two are self-published by the writer of the article. However, for full disclosure, I am not neutral; the author, User:Colignatus, was permablocked for making personal threats against me.”

Grinnik.

Die man is toch gewoon een genie, of niet dan? Hij heeft in zijn eentje gezien dat de economische problemen zich voor gaan doen op de middellange termijn; het inzicht ontwikkeld hoe het probleem van de werkgelegenheid én de armoedeval opgelost kan worden; en nu een alternatieve kiesmethode ontwikkeld die als ‘nieuw wetenschappelijk inzicht’ de verkiezingen veel eerlijker gaat laten verlopen.

op 26 06 2010 at 05:36 schreef Marco Knol:

Qua premier zouden we eens naar onze zuiderburen moeten kijken. Bart de Wever (lijstrekker van de grootste partij, als je tenminste Walen en Vlamingen apart beziet) heeft duidelijk gezegd geen premier te hoeven zijn als er maar een goed program uitkomt. Wat mij betreft; zou ik vak-minister zijn dan zou ik in het parlement de premier aanduiden bij wat ie is; de voorzitter van de ministerraad.

Wat dat betreft snap ik de NL politiek ook niet. Met goede vakministers heeft een premier bijna niks in te brengen. Dus ik zou mijn opponent premier laten worden. Geen probleem. Maar je kunt je afvragen of we hier wel goede vakministers hebben.

@babs
U leent liever in het buitenland? Zodat we toekomstige generaties het pensioen van Duitsers en Amerikanen kunnen laten betalen?
En wat betreft consumptie; juist lagere inkomens besteden voornamelijk binnenlands (of chinees). Zij hebben namelijk geen geld om dure buitenlandse producten te kopen. Uitkeringen zijn dus juist heel goed om de binnenlandse consumptie op peil te houden, mits niet te hoog of te laag.

op 26 06 2010 at 10:11 schreef Expat:

@Babs 24-6 13:13 uur.

Mijn voorbeeld was bedoeld om aan te geven dat het kennelijk mogelijk is een economie te laten draaien in reële termen (importen en exporten vanuit het buitenland, gewerkte uren binnenslands etc), maar dat als je in financiële termen gaat kijken (loon- & inkomensverhoudingen), dat er dan van alles fout kan gaan.

Het is als een huwelijk, man en vrouw (of welke andere mogelijkheden er verder mogen wezen) spreken dan op de eerste dag af wat de taakverdeling is en welk gedeelte van het gezamelijk inkomen zij te besteden hebben. Als na 10 jaar blijkt dat de een steeds een tekort en de ander steeds een overschot heeft, dan kun je dat huwelijk wel ter discussie gaan stellen, of gaan bezuinigen op schoolgeld voor de kinderen, voedsel, de auto of de wasserette, maar je kunt ook de afspraken veranderen.

In (arbeids) uren gemeten zal de jeugd trouwens sowieso moeten opdraaien voor de ouderen. Dat kun je wel een “schuld” noemen, maar dat verschilt in niets van de “schuld” die kinderen toch al hebben aan hun ouders. Dit op dezelfde manier als ouders een “schuld” (of noem het beter een verantwoordelijkheid) hebben aan hun kinderen vanwege het simpele feit dat ze die op de wereld gezet hebben.

Het komt er op neer dat je de economie in reële termen kunt bekijken (im- versus exporten uit het buitenland, gewerkte uren binnenslands, consumptie gerekend in arbeidsuren die nodig waren voor de productie van deze consumptiegoederen) en in financiele termen (loon- en inkomensverhoudingen, afgedragen gelden c.q. belastingen). Het is toch van de zotte dat als het mogelijk is om de zaak draaiende te houden in reële termen, dat dan allerlei problemen uit de administratieve en financiele sfeer ervoor kunnen zorgen dat de machine vastloopt!

op 26 06 2010 at 12:25 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@MrOoijer: Nee, niet dodelijk, maar literair mooi geformuleerd met wiskundig klinkende kreten. Als je dodelijke kritiek wilt leveren dan moet je een inhoudelijk argument geven.

@Tjerk: Mijn ervaring met Wikipedia staat hier: http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/English/Science/Letters/2006-03-20-Comments-RfC.pdf. Net als vele andere teleurgestelden ben ik naar wikinfo gegaan, zie http://www.wikinfo.org/index.php/Borda_fixed_point

@Tjerk: Het is wetenschappelijk omdat ik me houd aan de normen van de wetenschap. Ik heb nooit gezegd dat er andere wetenschappers achter staan. Sterker nog, ik heb gezegd dat sommigen zich daarbij juist misdragen.

op 26 06 2010 at 14:51 schreef MrOoijer:

Zo gek is het niet hoor, een optimalisatie gebaseerd op een algotitme voor een gegeneraliseerd LP-probleem (zie SAT problemen) . Maar goed, ik zal het even aan je in termen van een LP probleem uitleggen, misschien dat je het dan snapt. Niet wiskundigen mogen dit overslaan.

[wiskunde]
LP Probleem: Optimaliseer C.x met Ax==0. C en B constante vectoren, A een matrix en x een vector onbekenden. Door de randvoorwaarden is er een convex polytoop, en in het algoritme wandel je als het ware over de grensvlakken ervan. Vandaar Simplex methode.
[/ wiskunde]

Wat jij naar analogie doet is de hele matrix A zelf kiezen, en alleen C (de zetelverdeling) als gegeven er in zetten. En dan komt er dus ook uit wat jij wilt dat er uit komt.

op 26 06 2010 at 14:52 schreef MrOoijer:

LoL, per ongeluk B-tag ingetypt.

op 27 06 2010 at 11:29 schreef Thomas Cool / Thomas Colignatus:

@MrOoijer: (a) Ik weet wat een LP probleem is, maar haak af bij “Borderline Method” omdat voorzover ik weet Borderline een psychologische aandoening is. (b) Ik vraag me af of het in LP gegoten kan worden. Borda Fixed Point is in ieder geval niet puur LP omdat de winnaar ook moet winnen van de runner up die gevonden wordt door herberekening van matrix A. Vervolgens is er een toetst op cycli. (c ) Ik heb A gekozen door mij in de filosofie van betrokken partijen te verplaatsen. En zeg dat ik het mis kan hebben. De gewichten zijn belangrijk, want met de gewichten van de gemeenteraadsverkiezingen komt Rutte eruit en niet Rouvoet. (d) Er komt niet uit wat ik wil, want dat zou zijn dat ik zelf premier word. Hoewel ik steeds minder zin heb om dit rare land aan een betere toekomst te helpen.

@MrOoijer: Ik stel voor deze discussie niet voort te zetten. (a) De pagina is niet meer actueel omdat Peter een nieuwe is begonnen. (b) Vele lezers zullen de wiskunde niet kunnen volgen. (c ) Als je wilt kun je de methode in mijn boek bekijken en direct contact opnemen.

op 27 06 2010 at 19:16 schreef MrOoijer:

Ja laten we het er ergens anders nog maar eens een keer over hebben. Ik blijf bij mijn kritiek. Die weerleg je ook niet echt, vind ik.

Natuurlijk was de “Borderline method” een grap, ingegeven door het over de randjes van de Simplex lopen. Ik zat gewoon even te filosoferen hoe ik dit zelf echt zou aanpakken, ik had ook aan de Google ranking met de 2e eigenwaarde gedacht, maar daar wist ik zo snel geen grap op te verzinnen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS