Home » Archief » Solidariteit


[23.04.2010]

Solidariteit

Peter Breedveld

mi2
Illustratie: Yana Frank

Een maand geleden pleitte ik voor een beetje wellevendheid jegens moslims als het gaat om de Mohammed-cartoons. Nou vind ik het nog steeds niet van fijnzinnigheid en goede manieren getuigen om, als reactie op een oproep van imam Fawaz, rapper Appa en grappenmaker Salaheddine, toch nog de Zweedse Mohammed-cartoon te plaatsen, zoals de website Geenstijl deed, zogenaamd uit ‘solidariteit’ met dagblad De Pers en weekblad Elsevier, al waren die helemaal niet bedreigd.

Toch wil ik, in het licht van de bedreigingen aan het adres van de makers van South Park en de ‘verplichte vakantie’ van de Deense cartoonist Kurt Westergaard, een paar kanttekeningen bij mijn eigen stukje plaatsen. Want bij nader inzien erger ik me toch vreselijk aan het filmpje waarin Fawaz, Appa en Salahedinne oproepen zich ‘met de tong’ te verzetten tegen het bespotten van hun profeet.

Het gaat de heren namelijk geen reet aan hoe anderen met hun profeet omgaan. Deorum iniuriae, Diis curae, om met de Romeinse keizer Tiberius te spreken: als de goden onrecht wordt aan gedaan, is dat hún zaak. Maak je druk om je eigen zieleheil, wij verantwoorden ons straks zélf wel op de Dag des Oordeels, thank you very much.

Ik wil een ander filmpje zien van Fawaz, Appa en Salahedinne. Ik wil dat Fawaz, Appa en Salahedinne de idioten toespreken die menen anderen met dood en terreur te moeten bedreigen omdat die niet dezelfde warme gevoelens als zijzelf koesteren jegens een fictieve figuur. Het zal toch niet zo zijn dat Fawaz, Appa en Salahedinne het bespotten van hun profeet erger vinden dan het bedreigen en vermoorden van andersdenkenden?

Eigenlijk zou elke moslim nadrukkelijk zijn afschuw moeten laten blijken over dergelijke dreigementen. Zeker wie de moeite neemt erop te wijzen dat Wilders’ oproep tot een koranverbod in strijd is met de vrije meningsuiting, zou zich ook eens tot zijn eigen broeders en zusters kunnen richten. Hun koran is ons South Park. Ik wil nou wel eens moslims zien die solidair zijn met óns.

Peter Breedveld verkneukelt zich nu al om de reacties op de Mohammed-cartoon die Hassnae morgen gaat publiceren.

Peter Breedveld, 23.04.2010 @ 10:18

[Home]
 

28 Reacties

op 23 04 2010 at 11:01 schreef vind ik niet veilig meer:

Het zal toch niet zo zijn dat Fawaz, Appa en Salahedinne het bespotten van hun profeet erger vinden dan het bedreigen en vermoorden van andersdenkenden?
de vraag stellen is ‘m beantwoorden toch.
Wakker worden !!!!

op 23 04 2010 at 11:04 schreef yurp:

Laten we het eens aan ze vragen? Kijken of ze antwoorden en wat hun antwoord dan is…

op 23 04 2010 at 11:16 schreef bigpete:

Dat filmpje gaat er nooit komen Peter. Moslims vinden hun nepprofeet vele malen belangrijker dan wat ook dus keep on dreaming.

op 23 04 2010 at 12:36 schreef Willem, Rotterdam:

Zelfkritiek is geen eigenschap van kuddedieren.
Het idiote is dat massa’s “gelovigen” geen enkel vertrouwen hebben in het kunnen van hun opperwezen, om voor zichzelf op te komen. Vandaar dat bepaalde labiele figuren de zaken in eigen handen nemen. Dat is zeker niet alleen het geval met moslims. Daarmee is dus weer bewezen dat “geloven” overeen komt met “niet zeker weten”.
De bedreigingen worden meestal geuit door gestoorden, die uit de kudde voortkomen en hun extremistische leiders te letterlijk volgen en van “geloven” sublimeren naar “zeker weten” en niets anders meer zien dan hun gelijk en het grote onrecht wat hen wordt aangedaan en dan tot daden overgaan. In het geval van de fanatiek extremistische islam kunnen die daden varieren van een bedreiging sturen tot en met het zichzelf opblazen om zoveel mogelijk anderen mee te nemen.

op 23 04 2010 at 13:11 schreef Mas Rob:

Ik denk dat het belangrijk is om moslims niet te benaderen als kuddedieren, maar als individuen. Als individu zouden moslims zich veel duidelijker moeten uitspreken tegen de dubbele standaarden en hypocrisie die welig tieren in de wereld van de islam.

Wie een beroep doet op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, maar die vrijheden een ander niet gunt, eet van twee walletjes. Je kunt moslims best voorhouden dat het een kwestie is van een principiële keuze: óf je accepteert burgerlijke vrijheden of je doet dat niet. In het eerste geval moet je accepteren dat anderen de vrijheid hebben zich te uiten op een wijze die je niet zint. In het tweede geval verlies je het morele recht om een beroep te doen op die vrijheden als je zelf in het nauw zit.

op 23 04 2010 at 16:12 schreef Gerard:

solidair met de Koerden en Palestijnen!
dan hoef je het niet meer over Islam of jodendom te hebben.

op 23 04 2010 at 23:14 schreef koekebakker:

Ik heb me ook altijd verbaasd over de boosheid van ongelovigen over het beschimpen van hun god, profeet en andere heilige zaken. Voor ons ongelovigen – en rationele denkers – is het zoals de keizer heeft gezegd: Deorum iniuriae, Diis curae. Als ik god verdom is dat een zaak tussen mij en god/profeet/vul maar in.

Toch is dat blijkbaar niet het hele verhaal. Daar zijn twee redenen voor, een moderne en een hele oude reden.
1. je pakt hun persoonlijk op wat voor hun heilig is (verdere uitleg niet nodig)
2. je maakt god boos. Als god boos is dan slaat hij terug. Dat treft ons allemaal! Ook de godvrezende braveriken. Dit is iets dat wij ongelovigen helemaal niet kunnen invoelen.

Maar ja, leg dat maar eens uit aan de gelovigen.

op 23 04 2010 at 23:21 schreef MNb:

Vrijheid, blijheid.
Van mij mogen Fawaz, Appa en Salahedinne zich met de tong zoveel verzetten tegen beledigingen van hun profeet als ze dat zelf willen.
Van mij mag PB zich daar zoveel aan ergeren als hij zelf wil.
Van mij mag PB ook van moslims willen wat hij wil, zolang zijn meritocratie dat maar niet dwingend oplegt.
Voor wat mezelf betreft: ik verwacht geen solidariteit van anderen. Ik ben solidair met de vrijheid van anderen puur en alleen uit eigenbelang, omdat ik vrijheid ondeelbaar acht.

op 24 04 2010 at 00:32 schreef Tjerk:

Het is wel ironisch dat die twee Southpark-afleveringen juist draaien om de dreiging met geweld waarmee men ‘respect’ voor de profeet Mohammed af tracht te dwingen.

Tom Cruise bedenkt een diabolisch plan om Mohammeds ‘goo’ te stelen – zijn mystieke kracht om niet beledigd te worden. Cruise dreigt de inwoners van het dorpje Southpark kapot te procederen wegens belediging als ze hem niet de profeet van de islam bezorgen.

Het hele stadje – als de dood voor aanslagen en wereldwijde oproer indien Mohammed open en bloot in Southpark zou verschijnen – breekt zich vervolgens het hoofd hoe Mohammed af te leveren zonder hem door het beeld te laten lopen.

Deel 1 (Iedereen denkt dat Mohammed in berenpak loopt, maar dat blijkt later dus de kerstman; hé, niemand ziet het verschil onder dat berenpak, toch?)
Deel 2 (voor de zekerheid maar helemaal gecensureerd)

op 24 04 2010 at 00:56 schreef Joep:

ah, Apppa, van het erudiete liedje ‘Schijt aan de overheid’, de meneer die zich straatfilosoof noemt. Wat verwacht je daar van? Kun je van dat soort clowns iets verwachten?

op 24 04 2010 at 00:57 schreef Joep:

@tjerk: het is net zo goed ironisch dat Westegaard met zijn cartoon stelt dat de islam gewelddadigheid inspireert, en ze hem vervolgens willen vermoorden. Point proved.

op 24 04 2010 at 02:12 schreef Marco Knol:

Ik ken wel wat gelovigen in mijn omgeving, maar als ’t er op aankomst gaat de discussie altijd ongeveer zo:

ik; ben jij je god of diens profeet?
zij: nee
ik; was je er bij toen dat heilige boek van je werd geopenbaard of wat ook?
zij; nee
ik; hoe kun je dan zeker weten?
zij: uhh .., ja maar, ja maar ….

Wat mij betreft; ik denk zelf wel na.

En o ja, Appa, mijn “vriend”. Leer eens fatsoenlijk ABN. Fulmineren in het Nederlands klinkt zoveel beter in Algemeen Beschaafd Nederlands. Ik verwijs met alle plezier naar ene Jacques de Kadt of drs. P, want heus, zo ingewikkeld hoeft het niet.

op 24 04 2010 at 10:15 schreef Biefstuk:

Ongetwijfeld zullen zij, de orthodox gelovigen, denken dat zij het instrument voor het oordeel van hun god/profeet zijn.

PS Goed stuk!

op 24 04 2010 at 10:18 schreef FEK:

Op fora als Marokko.nl hebben ik en vele andere moslims wel degelijke onze afschuw uitgesproken over de bedreigingen. Daarnaast hebben wij het recht om dergelijke cartoons te maken verdedigd.
Zoals altijd krijgen de radicalen de aandacht.
En passant werden wij natuurlijk door sommigen afgeschilderd als nep-moslims maar soit.

op 24 04 2010 at 10:27 schreef koekebakker:

Kleine correctie bij mijn vorige comment. Er moet natuurlijk staan:

Ik heb me ook altijd verbaasd over de boosheid van gelovigen over het beschimpen van hun god …

Slip of the finger.

op 24 04 2010 at 11:59 schreef Peter:

Zoals altijd krijgen de radicalen de aandacht.

FEK, goed dat je dergelijke dreigementen publiekelijk afkeurt. En je hebt gelijk erop te wijzen dat het om een aantal radicale individuen gaat. In The Guardian benadrukt commentator Zahed Amanullah dat ook. Hij schrijft:

This crisis is being manufactured by two Muslim converts who have been reduced to sidewalk rants because they are not welcome in any mosque in New York City. By taking a page out of the Islam4UK media-agitation book, they have gained the attention of mainstream media, particularly CNN, who dutifully treat them as representative of Muslim opinion.’

Hij heeft gelijk natuurlijk, en het is onrechtvaardig allemaal, maar wat Amanullah vergeet, is dat er al doden zijn gevallen in verband met de Deense Mohammed-cartoons, en in verband met de fatwa over Salman Rushdie, en dat het dus niet zo raar is dat deze bedreiging, al is ze gedaan door twee buitenstaanders, ernstig wordt genomen.

Dat dient de moslimgemeenschap zich wel degelijk aan te rekenen, want in het verleden is er nauwelijks verzet geweest tegen islamitische uitingen van extremistische onverdraagzaamheid. In Rushdie’s geval werd de fatwa zelfs omarmd door medeburgers waarvan je je eigenlijk helemaal niet realiseerde dat ze moslim waren. Hele normale mensen, die dezelfde dingen deden als wij, die normaal functioneerden, riepen opeens op tot de moord op een schrijver. Een schrijver!

Na de moord op Van Gogh was zo’n beetje het standaardantwoord van moslims dat die moord natuurlijk niet kon, maar dat Van Gogh ook wel erg ver was gegaan. Dat heeft menigeen de stuipen op het lijf gejaagd. Het huidige anti-moslimklimaat is voor een groot deel te danken aan de reacties van moslims op die moord, aan de moslims zelf, dus.

Daarom sorry, maar er is veel meer lawaai nodig vanuit de moslimgemeenschap, niet alleen op Marokko.nl. Er moet steeds weer een vuist gemaakt worden, steeds weer moet religieus geweld ondubbelzinnig, zonder enig voorbehoud, worden afgekeurd. Er is teveel schade aangericht met de terroristische aanslagen en de dreigementen van de afgelopen jaren, en het stilzwijgen van de moslimgemeenschap.

op 24 04 2010 at 15:22 schreef Marq De:

Je noemt Fawaz, Salahedin, Appa, maar niet prof. kromzwaard aka Martijn de Koning in dat filmpje? Speelt je VU loyaliteit op tegen mr antropoloog ‘er zijn geen sharia rechtbanken, gaat u rustig slapen’? Zijn collaboratie met onze vijanden en zijn steun aan schreeuwerd Fawaz cs is nog erger. Naast die schreeuwlelijken dienen ook dat type wetenschappers hun solidariteit en loyaliteit aan de goede kant te tonen.

op 24 04 2010 at 15:24 schreef Marq De:

we hebben het hier wel over iemand, prof kromzwaard, die op zijn site vergoeilijkende stukken schrijft over vrouwenverminking en ‘de toelaatbaarheid van zelfmoordaanslagen’

op 24 04 2010 at 15:32 schreef Peter:

Het feit dat je Martijn de Koning aanduidt met professor Kromzwaard, nagepapegaaid van Geenstijl-redacteur Pritt Stift alias Marck Burema, wijst op je hoge mate van onderontwikkeldheid. Net als Burema weet je het verschil niet tussen ‘collaboratie’ of ‘vergoelijking’ en wetenschap. Wetenschap bedrijven is wat De Koning doet, beschrijven wat hij waarneemt, ik heb ‘m nooit vrouwenverminking of terroristische aanslagen zien vergoelijken. Dat speelt zich allemaal af in jullie oververhitte breinen.

op 24 04 2010 at 17:08 schreef Marq De:

schijnbaar lees je zijn werk niet:
http://religionresearch.org/martijn/2007/12/24/is-de-discussie-over-vrouwenbesnijdenis-overdreven/

op 24 04 2010 at 17:10 schreef Marq De:

en deze: http://religionresearch.org/martijn/2010/04/21/de-toelaatbaarheid-van-zelfmoordaanslagen/

beide cultuur-relativistische verhalen die onze cultuur naar beneden halen ten faveure van de vermeende superioriteit van de islam

op 24 04 2010 at 18:29 schreef Peter:

Nou, dat moet je toch maar even aantonen met wat citaten, Marq. Want ik zie het niet. Ik vermoed dat je de teksten gewoon niet begrijpt.

op 24 04 2010 at 21:22 schreef Jona Lendering:

“Ik wil een ander filmpje zien van Fawaz, Appa en Salahedinne.” Enz.

Zo is het maar net; het zou fijn zijn als gelovigen eens stopten anderen de wet voor te schrijven. Mijn goede vriend Richard, die in het verleden ook wel eens op deze site schreef, heeft dat wel aardig uitgelegd in het volgende stukje – we moeten heilige boeken beschermen tegen al te enthousiaste uitleggers.

http://shirhashirim.wordpress.com/2009/12/01/lacrima-infantis/

op 24 04 2010 at 23:25 schreef MNb:

Marq De redeneert net als Paus Gregorius IX ten opzichte van Frederik Barbarossa. Iets waar je tegen bent moet je te vuur en te zwaard bestrijden, je moet niet proberen er iets van te begrijpen. Dat leidt alleen maar tot lastige vragen zoals De Koning die stelt. En dat kunnen we niet hebben gedurende de 21e eeuwse kruistocht.

op 27 04 2010 at 12:09 schreef Henk:

Wat moeten we hier nu mee aan? Ik vind het lijken op supportersgeweld in het voetbal waarbij de clubs en de KNVB altijd zeiden dat dat niets met voetbal te maken had en dat het dus hun probleem niet is. En natuurlijk wel zeiken als een burgemeester een wedstrijd aflastte omdat hij geen zin had om zoveel agenten in de avonduren in te zetten. De laatste jaren draaien de clubs en de KNVB eindelijk eens een beetje bij en nemen ze ook hun verantwoording.

Het zou me een lief ding zijn als moslims van allerlei statuur en denomenatie van dit soort ongein eens afstand zouden nemen. En dan bedoel ik geen subsidiemoslims als Rabbae.

Aan de andere kant, hoe serieus moeten we het clubje van Yousef al-Khattab, voorheen Joseph Cohen, serieus nemen?

op 28 04 2010 at 09:18 schreef Asmodeus:

op 29 04 2010 at 15:13 schreef MJ:

Wat een hoop kortzichtig genuil hiero! Wat willen jullie nou? Van iedere moslim in Nederland persoonlijk horen wat hij/zij ervan vindt? Kunnen jullie niet zelfstandig nadenken of zo? Snappen dat er ook moslims zijn die het geen REET kan interesseren wat South Park te zeggen heeft over hun profeet: is ook een kunst, he? Werken en rekeningen betalen dat is hun bezigheid. En jullie? niks beters te doen?

op 29 04 2010 at 15:26 schreef Peter:

Wat willen jullie nou? Van iedere moslim in Nederland persoonlijk horen wat hij/zij ervan vindt?

Nee, van iedere moslim een ondubbelzinnige veroordeling van dergelijke uitingen van intolerantie. Nu laten moslims de islam gijzelen door haatbaarden. Zwijgen is toestemmen.

niks beters te doen?

Nope. En jij?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS