Home » Archief » Waarom de Piratenpartij met GeenStijl samenwerkt


[21.05.2014]

Waarom de Piratenpartij met GeenStijl samenwerkt

Matthijs Pontier en Isabelle Vardar

man10

Nederland is een land waar mensen met veel verschillende etnische en religieuze achtergronden leven. Nederland telt maar liefst 190 verschillende nationaliteiten. Wij vinden dit een prettig kenmerk van Nederland. Bij de Piratenpartij delen we graag kennis, kunst en cultuur.

Het internationale karakter dat de Piratenpartij heeft draagt er extra aan bij dat de Piratenpartij voorop loopt als het gaat om de bescherming van universele mensenrechten. In het gemeenschappelijke programma van de Europese Piratenpartijen staat dat mensen gelijkwaardig moeten worden behandeld; ongeacht hun culturele, religieuze, etnische of nationale achtergrond. Mensenrechten staan bij de Piratenpartij boven alles. Dat lijkt voor ons vanzelfsprekend, maar hier staan we in het politieke spectrum toch opvallend alleen in. Wanneer ook andere prioriteiten gaan spelen, offeren ook partijen als PvdAD66 en SP hier in de praktijk toch mensenrechten voor op.

Haat en verdeeldheid

Andere partijen gaan hierbij vaak direct of indirect mee in het dwingende frame dat mensen als Wilders vakkundig om het publieke debat weten te plaatsen. Met zijn uitspraken zaait Wilders welbewust haat en verdeeldheid in de samenleving. “Allochtonen” krijgen vaak de schuld van alles wat mis gaat. Op basis van misdaadcijfers zijn deze beschuldigingen echter niet gerechtvaardigd. Etniciteit speelt geen rol bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. Wie je vrienden zijn, is een veel belangrijkere voorspeller. Op basis van misdaadcijfers is het ook een stuk logischer om alle mannen over een kam te scheren, dan alle allochtonen over een kam te scheren. Ruim 94 procent van alle gevangenen in Nederland is immers man.

Verder is het natuurlijk zo dat als mensen met een bepaalde religieuze, culturele of etnische achtergrond negatief afgespiegeld worden in de media een grotere kans hebben negatief behandeld te worden door anderen die die media volgen. Dat kan soms uitlopen in een self fullfilling prophecy. Mensen die negatief behandeld worden, gaan zich vaak ook negatiever gedragen.

Erg veel macht

Om discriminatie bij opsporingsinstanties tegen te gaan, vinden wij het daarom ook belangrijk dat risico-profilering, wanneer dit al wordt gebruikt, op transparante wijze wordt ingezet. Op deze manier kan een open discussie gevoerd worden over waar wel en waar niet op geprofileerd mag worden. Zo kunnen we voorkomen dat, bijvoorbeeld, op basis van religie of etniciteit wordt geprofileerd. Mensen met een bepaalde etnische of religieuze achtergrond zouden daardoor namelijk bij voorbaat al als crimineel worden behandeld.

Naast het risico dat discriminatie wordt gestimuleerd en vooroordelen worden versterkt, zijn wij ook kritisch over massa-surveillance en risico-profilering via datamining-technieken, omdat dit erg veel macht bij een erg kleine groep mensen legt. De onthullingen van Snowden laten volgens de Piratenpartij zien dat de veiligheidsdiensten totaal ‘out of control’ zijn. ‘Plasterkgate’ maakt meer dan eens duidelijk dat dit ook in Nederland het geval is.

Extra Joden

Helaas leert de geschiedenis ons dat macht corrumpeert. Bovendien weet je nooit in welke handen verzamelde gegevens in de toekomst zullen vallen. Joden hadden in de Tweede Wereldoorlog wél wat te verbergen, maar toch zijn er destijds door onze ‘geavanceerde registratiesystemen’ een hoop extra Joden om het leven gebracht. Wij houden ons hart er voor vast wat er gebeurt als Wilders de grootste partij wordt en dit soort methodes in wil gaan zetten om ‘te regelen dat er minder Marokkanen zijn’.

In Europa zorgt een te sterke centralisatie van macht ervoor dat de EU een lobbyparadijs is geworden. Omdat politici ongestoord akkoordjes kunnen sluiten met lobbyisten, wordt ons vaak letterlijk de wet voorgeschreven door grote multinationals. Bedrijfsbelangen worden boven mensenrechten gesteld. Als Piratenpartij willen we dit voorkomen door de EU veel transparanter en democratischer te maken. Door geldstromen, agenda’s en notulen openbaar te maken, kunnen politici in de EU hun macht niet zomaar meer misbruiken ten koste van de kiezers die ze zouden moeten vertegenwoordigen. Door het principe van subsidiariteit strikt na te leven, wordt macht zoveel mogelijk gedecentraliseerd. Beslissingen worden zo lokaal mogelijk genomen. Het liefste door de kiezer zelf. Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensenrechten weer boven de belangen van grote multinationals worden gesteld.

Decentralisering van macht

Het doet ons daarom dan ook pijn dat juist wij uitgemaakt worden voor racisten en fascisten, omdat we meegewerkt hebben aan items op GeenStijl. Als er één partij namelijk niet racistisch of fascistisch is, is het de Piratenpartij wel. Dat maken de bovenstaande alinea’s wel duidelijk. Waar fascisme een politieke stroming is, die ‘een autoritaire, nationalistische, totalitaire staatsvorm aanhangt’, bepleiten wij als internationale partij die een vergaande decentralisering van macht nastreeft juist precies het tegenovergestelde.

Voor zover ik weet is GeenStijl overigens nooit veroordeeld voor racistische content. Wat er gepubliceerd is, valt dus onder de vrijheid van meningsuiting. De stukken die ik er heb gelezen, zijn ook juist bijzonder cynisch over de opkomende politiestaat en machtsmisbruik door de gevestigde ordeGeenStijl wordt door sommigen als een soort platform voor PVV-stemmers gezien. Maar ook zij ontspringen de dans niet en worden er ook belachelijk gemaakt. Bovendien wordt content op GeenStijl gemaakt door verschillende aanleveraars. De stempels ‘racistisch’ en ‘fascistisch’ op het medium op zich plakken is in mijn ogen dus niet fair.

Eigen parochie

Zie ik dan nooit iets op GeenStijl staan dat ons niet bevalt? Zeker wel. Sommige opmerkingen vind ik ronduit smakeloos, of onbehoorlijk tegenover mensen. Dat betekent echter nog niet dat wij alle samenwerking met GeenStijl bij voorbaat willen uitsluiten. Ook in de Volkskrant of het NRC zie ik met enige regelmaat stigmatiserende stukken staan waar ik het volledig niet achter sta. En als ik niet zou willen samenwerken met bedrijven die privacy schenden, zou ik als eerste mijn Facebook account moeten verwijderen. Uiteindelijk zou er vrijwel geen enkel medium overblijven om mijn boodschap te verkondigen.

Bovendien is het vrij zinloos om uitsluitend te publiceren op media die nooit iets melden waar wij het mee oneens zijn. Wij zouden dan alleen nog maar preken voor eigen parochie. De kans dat iemand het met ons stuk oneens is zou minimaal zijn. Hierdoor zouden we dus niemand ergens van kunnen overtuigen en vrijwel niks bijdragen aan het publieke debat.

In een tunnelvisie raken

Wanneer wij meewerken aan een item op GeenStijl, zorgen wij er daarmee voor dat ook de reaguurders daar geprikkeld kunnen worden door onze stellingname tegen discriminatie en voor het beschermen van mensenrechten. Sterker nog, het uitwisselen van verschillende standpunten is zelfs cruciaal om te voorkomen dat sommige mensen in een tunnelvisie raken en radicaliseren.

Wij vinden het daarom belangrijk om overal het publieke debat aan te gaan over de bescherming van mensenrechten en decentralisatie van macht. Juist op plekken waar dit misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend lijkt.

Matthijs Pontier is lijsttrekker voor de Piratenpartij bij de Europese Parlementsverkiezingen. Isabelle Vardar was bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kandidaat-gemeenteraadslid in Amsterdam voor de Piratenpartij. Ze is ook allochtoon.

Gastschrijver, Roze Khmer, 21.05.2014 @ 18:47

[Home]
 

29 Reacties

op 21 05 2014 at 19:32 schreef JvanDijkS:

Ben het hier dus totaal niet mee eens.
Hoe goed de bedoelingen ook zijn; het aanhoudende verbinden van jullie imago aan dat van geenstijl doet jullie zaak m.i. geen goed.
Jullie worden dan met die lui geassocieerd, terwijl ze bekend staan vanwege de domme maar felle haat jegens minderheden en de intimidatiepraktijken die ze gebruiken om tegenstanders en onschuldige voorbijgangers de mond te snoeren (via werkgever, NAW-gegevens!)
Een groot schender van privacy dus. Verder zijn er nog genoeg dingen om aan te merken maar dat laat ik voor nu even.
PR-technisch lijkt me de samenwerking dus een grote fout, omdat gedeelte van degene die op jullie zouden willen stemmen nu achterdocht hebben en degene voor wie jullie het geenstijl-podium betreden amper geïnteresseerd zijn. Ja, enige interesse is misschien dat ze denken dat jullie ook het racistisch reageren onder anoniem profiel waarborgen omdat jullie zo voor privacy zijn.

Kortom, niet meer doen en je opklimmen via ingenieuze campagnes naar de MSM ipv op een zeepkistje staan voor het Nederlandse equivalent van Stormfront.

op 21 05 2014 at 19:45 schreef Olav:

De Piraten hebben mijn sympathie en ik was van plan er op te gaan stemmen. Maar door bovenstaande ga ik nu toch weer ernstig twijfelen. Als het de bedoeling van de auteur was om zorgen weg te nemen dan is het tegendeel gelukt.

MP:

Voor zover ik weet is GeenStijl overigens nooit veroordeeld voor racistische content. Wat er gepubliceerd is, valt dus onder de vrijheid van meningsuiting.

Niet alles dat is toegestaan volgens de wet moet je ook enthousiast willen omarmen. En natuurlijk zegt GS bij uitzondering ook wel eens iets zinigs, en het is inderdaad geen PVV-blog, maar hun core business blijft toch wel het treiteren en verzieken. Want dat vinden ze het leukst en het verkoopt zo lekker. Hun “betrokkenheid” bij vrijheid van meningsuiting e.d. kwesties is dan ook puur ingegeven door eigenbelang, niet uit grote liefde voor het vrije debat.

De Piraten in Duitsland hebben een poosje geleden problemen gehad met extreemrechtse elementen in de partij. Mevrouw Marina Weisband heeft daarbij op bewonderenswaardige wijze afstand genomen van die gemakzuchtige houding van “alles moet kunnen in onze partij want vrijheid van meningsuiting”. Neem een voorbeeld aan haar!

op 21 05 2014 at 20:11 schreef Rick E:

Jammer. Ik zou Piratenpartij serieus hebben overwogen. Als je je hand uitsteekt naar die fascisten van Geenstijl, kijk dan niet vreemd op als ze je arm er afrukken.
Vergeet het oude gezegde niet: wie met drek omgaat wordt erdoor besmeurd.

op 21 05 2014 at 20:18 schreef Ralph van der Geest:

Meneer Pontier, wie tracht u voor de gek te houden? Gelooft u werkelijk dat het schorem dat de pagina’s van GeenStijl in navolging van GeenStijl zelve vol kalkt met de meest weerzinwekkende terminologie ‘geprikkeld’ kunnen worden tot andere gedachten, tot überhaupt een gedachte???
Mensachtigen die lachen om lijken in boten op de bodem van de Middellandse Zee?
Mensachtigen die wel even bepalen wie er recht hebben in hun verknipte, fascistische wereldbeeld op iets dat ‘privacy’ heet en wie vooral niet dat recht hebben. ’t Zou best kunnen dat u dat denkt en het maakt u daarmee zo mogelijk nóg weerzinwekkender dan het geteisem dat u zegt te hopen ’te prikkelen.’
Er schiet me een Godwin te binnen maar ik zal hem u besparen en hoop dat u ophoudt met speculeren op het vermeende gebrek aan intelligentie bij een ander.

op 21 05 2014 at 20:21 schreef machiel:

“Voor zover ik weet is GeenStijl overigens nooit veroordeeld voor racistische content. Wat er gepubliceerd is, valt dus onder de vrijheid van meningsuiting. ”

Volgens die logica is Wilders ook geen racist. Sterker nog, zelfs Hitler is nooit veroordeeld voor racistisch content.

Daarentegen is het niet zo moeilijk om racistisch content bij voornoemden of bij GS te vinden. En hun bully methoden om mensen die het niet met hen eens zijn middels terreurpraktijken de mond te snoeren doet ook aan fascisme denken.

op 21 05 2014 at 20:29 schreef Rob Z:

Vooreerst: dik compliment voor de spullenbaas van deze website: niettegenstaande zijn grote afkeer van GS plaatst hij dit wél! Mijn waardering.

Half compliment voor de auteurs: er mag best iets genuanceerder over GS gedacht worden, het eenzijdig geblaat tegen GS staat me tegen. Het blijft een puberale bende maar ze nemen inderdaad álles op de hak.
Dat het slechts een half compliment is heeft te maken met mijn vermoeden dat het ‘heulen’ met GS ook een vorm van armoede is: het zoeken naar een groot lezerspubliek. Via de ‘stijlvolle’ media hoor je nu eenmaal weinig over de piratenpartij. De onderbouwing van het gebruik maken van GS oogt hier en daar wat gammel en opportuun en de ‘verdediging’ van GS lijkt wat simplistisch.

op 21 05 2014 at 20:41 schreef Haes:

Ik sluit me helemaal aan bij bovenstaande reacties. Dit stuk is voor mij geen reden voor de Piratenpartij te kiezen.
Geert Wilders is ook niet veroordeeld voor zijn uitspraken. In tegendeel hij is zelfs vrijgesproken, maar dat maakt die uitspraken niet minder abject, om maar in het vocabulaire van zij advocaat te blijven.

op 21 05 2014 at 20:54 schreef Piet Smit:

afgezien van een enkele uitglijder (‘Voor zover ik weet is GeenStijl overigens nooit veroordeeld voor racistische content’ – veroordeeld of niet, het eeuwige bontkraagjes bashen is evident, en draagt juist bij aan het afglijden van die bontkraagjes, zo werkt polarisatie nou eenmaal. Heel ingeburgerd trouwens, onze Vaderlandsche ‘geuzenmentaliteit’) kan ik me prima vinden in het betoog.
Vooral daar waar gewaarschuwd wordt tegen het preken voor eigen parochie. Het zijn toch juist mensen zoals de GS-reaganten die bereikt moeten worden? Leg mij eens uit wat voor zin het heeft om op fora voor gelijkgestemden elkaar een beetje naar de mond te praten, hooguit wat vliegen af te vangen over wie het meeste dédain weet te ventileren over het klootjesvolk.

op 21 05 2014 at 21:58 schreef Asmodee:

De Nederlandse tak van de internationale decentralisten doet me denken aan evangelisten. Zij die hun bijbeltjes in Mekka proberen te slijten… Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van de Piraten Partij, dat het slechts pubers aanspreekt (2e partij na PVV bij scholierenverkiezingen) en nauwelijks volwassenen weet te bereiken spreekt boekdelen.

Een partij die -terecht- het massaal ophangen van veiligheidscamera’s aan de kaak stelt, maar het plaatsen van heimelijk opgenomen opnames van een openbare plee als vrijheid beschouwt, verdient geen kiezers.

op 21 05 2014 at 22:01 schreef dewanand:

namaste Fnaakters,

Wieroe, als slimme Hindoe kat en ik zijn het eens met de postings van:

op 21 05 2014 at 19:32 schreef JvanDijkS
op 21 05 2014 at 20:11 schreef Rick E:
op 21 05 2014 at 20:41 schreef Haes

Kanttekening van ons:

In alle modellen, theorieen en mogelijke oplossingen mbt rassenhaat, xenofobie, rechts extremisme (is rasonfhankelijk dus niet alleen tokkieachtige blanke mannen zijn extreem rechtse ziekelingen) en discriminatie is het absoluut noodzakelijk om ook de biologisch/natuurlijke/evolutionaire parameters en variabelen mee te nemen en even zwaar te laten wegen.

En vanwege dit argument is de piratenpartij dus niet wetenschappelijk bezig en totaal onverantwoord, nee ik als goudbruine hindoestaanse, hindoeman, afkomstig uit de zwarte/hindoe wereld bekijk het multispectraal.

Zwart/wit denken is lui denken.

Dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten

ps
Wieroe stemt 22 mei op PVV omdat hij wilde Hollandse, poezelige beesten wil loslaten op Brussel, gewoon puur voor de fun. Een koelie kattenbeest moet immers stemmen op een Hollandse beestenpartij, pure koelie katjes logica toch?
Geenstijl kan zo oerhollands beesten en daar houdt elk wit Hollands beest van.

op 21 05 2014 at 22:21 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Als GeenStijl of de Telegraaf mij als columnist wil zal ik voor ze schrijven. Zo lang ze mijn teksten maar niet censureren.

Ik stem morgen PiratenPartij. Geen fan, maar ik zie haar als de minst slechte partij die meedoet. En waarschijnlijk, volgens peilingen, is mijn stem dan ‘voor niets’. Maar toch, hoe meer stemmen, hoe dichter bij een zetel, des te meer hun bijdrage aan het publiekelijk debat. Want partijen kunnen zonder zetels ook nuttig zijn.

Halen ze zetels dan geef ik ze mee: macht corrumpeert… Want voor je het weet zit in in het systeem gezogen en zie je de bomen maar niet het bos.

op 21 05 2014 at 23:09 schreef jvdheuvel:

Josef Mengele is ook nooit veroordeeld voor racistische content. Veel plezier met de samenwerking.

op 22 05 2014 at 08:19 schreef yurp:

Volgens mij is WAT je zegt belangrijk, niet op welk medium je dit zegt. Guilty by association, waren we daar niet zo tegen?

op 22 05 2014 at 08:19 schreef babs:

Dit stuk mist totaal de kern van het probleem. Dat GS racistisch is doet hier helemaal niet ter zake. De samenwerking tussen PP en GS is vooral pijnlijk, omdat de PP voor privacy staat en GS op vele manieren de privacy van hun lezers en vooral van hun tegenstanders schendt.

Dan nog mag je best op GS publiceren, maar alleen als je consequent aangeeft waar GS zelf in de fout gaat.

Ik mis bij zowel de PP als bij Bits of Freedom de kritische houding ten opzichte van hun vrienden van GS.

Daardoor komt de partij dom en opportunistisch over en dat is jammer.

op 22 05 2014 at 08:22 schreef Peter:

Wat Babs zegt.

op 22 05 2014 at 08:24 schreef Marco Meijer:

@ Ralph:

mij schiet ook een Godwin te binnen

“mensachtigen” … zijn dat een soort Untermenschen ?

op 22 05 2014 at 09:33 schreef Sasha Berkman:

Marco, minderwaardig lijkt me een adequate omschrijving van het gros van de lieden die op geenstijl het internet bevuilen.

op 22 05 2014 at 09:48 schreef Olav:

Ook eens met Babs. Het is verder gewoon een kwestie van “waar je mee om gaat daar raak je mee besmet”. Ik geloof best dat de Piratenpartij het tegendeel van racistisch is. Maar door een al te innige samenwerking met het roze haat- en treiterblog ontstaat die associatie wel. Als daar dan ook nog zo’n omslachtige maar niet erg overtuigende verklaring bij gegeven wordt…

Het is toch maar weer GL geworden vanmorgen.

op 22 05 2014 at 10:21 schreef Jaap Kramer:

Mensen die mij (Jaap Kramer) een beetje kennen, via twitter bijvoorbeeld, weten wat ik van Geenstijl vind. Ik vind de redacteuren tuig. Stuk voor stuk. Intimiderend tuig. Het zijn broodschrijvers zonder empathie en zonder geweten die voor geld alleen de walgelijkste, zelfs mensonterende, bagger publiceren. Privacy bij Geenstijl is er niet. Iedere gewone burger met een andere mening en die die ook verkondigt loopt gevaar om met naam en toenaam, adres en werkgever in hun eeuwige schandpaal te belanden. Zelfs als het moet met alleen maar leugens. Vind dat tuig van Geenstijl leuk. Mensen kapot maken. Een andere mening kapot schoppen. Met z’n allen en met hun achterban.

Tuig dus. Daar wil je niets mee te maken hebben. Oneens met bovenstaande? Zeg maar waar ik de bocht uitvlieg. Ik sta open voor debat en zal als ik het verkeerd heb dat ook toegeven. Iets wat Geenstijl bijvoorbeeld nooit doet. Debat. Ik zie liever Geenstijl vandaag nog failliet gaan dan morgen. Ik gun ze iedere dag een aangifte wegens intimidatie, smaad en laster.

Geenstijl heeft wel veel pageviews. Veel gefrustreerde anonieme lafbekken vinden het prachtig. Lekker rel schoppen. Zolang ze maar kunnen schoppen. Vooral met hun onderbuik. De ‘Main Stream Media’ houdt Geenstijl ook in de gaten. Lezen wat ze publiceren. In ’the good old days’ werd er nog wel eens wat aandacht aan besteed op de NPO. Gelukkig zijn die tijden voorbij.

Dan de Piratenpartij. Alleen al om hoe Geenstijl met de privacy van de gewone burger omgaat vind ik de samenwerking ‘not done’. En dan heb ik het nog niet over de haat die Geenstijl publiceert.

Maar goed, je bent een ‘nieuwe’ partij en zoekt naar mogelijkheden om je standpunten te verkondigen. De publieke omroep laat je links liggen. Ik vind ook dat de ‘Piraten’-beweging in Europa een goede kans verdient. Ik begrijp wel dat ze zoeken naar mogelijkheden voor aandacht. En Geenstijl heeft aandacht. Verder ben ik zo’n grote tegenstander van Geenstijl dat ik ook door mijn gekleurde bril moet proberen te kijken.

Nou, ik probeer het, sinds gisteren. Ik kom alleen uit bij een marketingverhaal. Het genereren van publiciteit. Ik zie echt geen andere reden om met Geenstijl in zee te gaan. Goed, daar kan je voor kiezen. Probeer ik een beetje begrip voor op te brengen. Kost heel veel moeite en lukt niet echt. Juist vanwege hoe Geenstijl met de privacy van burgers omgaat. Marck ‘@Pritt’ Burema, hoofdredacteur van Geenstijl, vond het nodig om een keer mijn volledige naam en mijn werkgever op Twitter te verkondigen. Van mij! Een totale nobody. Alleen maar om mij te intimideren. De klootzak. Dat ik deze zomer als vrijwilliger bij het Bostheater weer aan de slag ga durf ik ook nooit openbaar te maken … (FUCK YOU MARCK ‘@PRITT’ BUREMA) Dat was niet genoeg, het Geenstijltuig heeft nog een keertje een (kompleet gelogen) verhaaltje over mij gepubliceerd waarin ik word afgeschilderd als een vuurwapengevaarlijke gek. Dat was dan niet op Geenstijl zelf, beetje jammer met de kennis van nu, maar op een site van een ex-medewerker van Geenstijl, Bert Brussen, en geschreven door Bas Paternotte. Weer met mijn volledige naam, en nog meer gegevens in een reactie. Die reactie is inmiddels verwijderd.

Ik ben maar één voorbeeld. Er zijn er veel meer. En alleen daarom ga je niet in zee met Geenstijl. Meer dan genoeg reden. En wat betreft marketing? Keihard van leer trekken tegen de privacyschenders van Geenstijl had waarschijnlijk veel meer aandacht gegenereerd. Zeker op Geenstijl zelf. Maar waarschijnlijk ook bij de Publieke Omroep.

op 22 05 2014 at 11:05 schreef Ralph van der Geest:

Wat J. v.d Heuvel zegt: Mengele is ook nooit veroordeeld voor racistische content.
@Marco Meijer, kun je nog spreken van mensen als die mensen niet te betrappen zijn op ook maar één originele gedachte, geheel zelfstandig geproduceerd? Kun je nog spreken van mensen die staan te juichen over de ellende van mensen die verzuipen in de Middellandse zee? Kun je nog spreken over mensen als die mensen ‘minder, minder, minder’ scanderen? Domheid, jezelf buiten de beschaving plaatsen, achter een geblondeerde wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar aan marcheren Marco Meijer, is een keuze.
Kun je nog spreken van mensen die een dergelijke keuze maken?

op 22 05 2014 at 11:39 schreef dewanand:

namaste Jaap Kramer,

Jouw betoog mbt geenstijl (site) is perfect verwoord, en alles op deze site is het bewijs van de ondergang van BV Nederland, het roemloze einde van het bleekscheterige Turf Poldertje uit de zestiende eeuw. Maak eens een taalkundige analyse van de teksten op Geenstijl dan zal je zien dat zij de Nederlandse taal verkrachten, en als hoer Gang Bangen, totaal respectloos.

Vergelijk aub Frontaal Naakt met Geenstijl in een goede tekst, qua stijl, taalkundig, lezers en reactie publiek, niveau van de discussies, kennisniveau, respect voor elkaar, etiquette, enz. Doe dit aub voor ons of vraag een neerlandicus om dit echt te doen en het te publiceren op Frontaal Naakt of te linken. Peter heeft toch iets massiefs en waardevols neergezet en opgebouwd, en hij heeft tienduizenden niet blanke Ariers in Nederland kennis bijgebracht en hen toch gratis versterkt, incl. mij en Wieroe als lage kaste koeliekat.

Ja, wij niet blanke Ariers in dit land moeten ons toch allemaal gaan bezinnen, ons inzicht nu zegt dat het evolutionair misschien toch niet slim is om hier te wonen in dit barre, arctische gebied waar er lange, barbaarse, grootgeschapen blanke mensapen wonen.

op 22 05 2014 at 12:16 schreef Brenda van der Veer:

Uit het linkje van de Piratenpartij: “Ponder the fact that no law anywhere in such countries prohibit hate expressions against me, a middle-aged light-skinned male. Yet, there are several laws that prohibit hate expressions against other people that are, as the law says, “worthy of protection”.”

Volgens Rick Falkvinge, van wie het bovenstaande citaat afkomstig is, bevestigt een wet die alleen ‘minderheden’ tegen ‘hate speech’ in bescherming neemt de ongelijkwaardigheid tussen bepaalde groepen. In dat geval is het een privilege om gediscrimineerd te mogen worden omdat je dan volgens de wet een volwaardig persoon bent die zijn of haar eigen boontjes kan doppen.

Is dat ook zo? Er is een verschil tussen bekritiseerd en gediscrimineerd worden. Bekritiseerd worden betekent vaak dat je als een volwaardig persoon wordt gezien die tegenspraak verdient. Iemand die met discriminatie te maken krijgt, wordt juist niet als een volwaardig persoon gezien. Het is een misvatting dat het recht op gediscrimineerd worden leidt tot een volwaardig burgerschap voor allen.

op 22 05 2014 at 15:21 schreef Henk:

Pontier debiel. Ga lekker weer GPS-trackers verkopen mattie

op 22 05 2014 at 15:40 schreef babs:

Zie ook de discussie op twitter tussen Peter en Matthijs.

Het standpunt van Matthijs is dat alle media wel iets verkeerd doen. Klopt als een bus natuurlijk. Zo bestaat de perfecte regeringsleider ook niet, toch vind ik een deal maken met Rutte iets anders dan een deal maken met koning Fahd.

Matthijs lijkt oprecht. Hij lijkt het verschil echt niet te zien.

Ik vind dat echt jammer, want hierdoor zie ik de PP als gemiste kans.

op 22 05 2014 at 20:38 schreef boer:

pedospam mag blijkbaar hier?

op 22 05 2014 at 20:53 schreef dewanand:

namaste alle Fnaakters hier,

mbt zaak geenstijl.nl, hier iets wat net gemiauwd werd naar mij door Wieroe terwijl ik bloot uit de douche kwam en hoorde welk hoger inzicht mijn slimme hindoe kat nu weer gerealiseerd had.

Wieroe miauwde naar mij:

‘Denk aan die oude tekst uit 2005 waarin ik jou alles openbaarde over de psycholander. Nou nu zie je dat die hele geenstijl.nl site uit blanke psycholanders bestaat en ook dit had ik toch tegen je gemiauwd vroeger toen ik nog een kleine koeliekat was en jij nog getrouwd was.’

Zie deze oude tekst waar Wieroe het nu over heeft:

Integratie tot psycholander

Offeraar Dewanand
Offercode WFOR1142
Offerdatum 27 april 2005

‘Let wel: de criteria om iemand als een psycholander te typeren zijn overwegend psychiatrisch van karakter. Hierom kan een ‘blank’ persoon zich ook ontwikkelen tot zoiets, wat ook veel voorkomt in de praktijk van alledag.’

http://www.dewanand.com/wfor1142.htm

Nou Fnaakters en Peter,

geven jullie Wieroe nu gelijk?
Zijn al die 1001 blanke schrijvers op geenstijl.nl nu echte gedegenereerde, grootgeschapen, bleekscheterige psycholanders?

Wie kent geenstijl.nl goed om dit te onderzoeken, mbv WFOR1142?

op 23 05 2014 at 10:51 schreef dewanand:

namaste Fnaakters,

zie dit citaat:

op 22 05 2014 at 12:16 schreef Brenda van der Veer:

‘Uit het linkje van de Piratenpartij: “Ponder the fact that no law anywhere in such countries prohibit hate expressions against me, a middle-aged light-skinned male. Yet, there are several laws that prohibit hate expressions against other people that are, as the law says, “worthy of protection”.”’
——-

NOu nou, eigenlijk gaat het er hier om dat het legaal is om blanke mannen te discrimineren in Nederland en in alle westerse democratische landen met een linkse politiek correcte machtselite. Deze blanke man klaagt dus over het privilege dat niet blanken genieten mbt aangifte doen van rassendiscriminatie, terwijl hij als arme blanke man dit voorrecht niet heeft. In zekere zin is dit een juridische ongelijkheid en het neigt naar Apartheid, hoe raar het ook klinkt, hoor ik vaker in extreem rechtse kringen.

Wieroe geeft deze arme, gediscrimineerde blanke man dit advies:

‘doe snel aangifte van discriminatie nav deze tekst:”

Hi Justitie: tekst wfor1254 discrimineert blanken

Offeraar Dewanand
Offercode wfor1254
Offerdatum 19 mei 2008

http://www.dewanand.com/wfor1254.htm

op 26 05 2014 at 14:51 schreef Frontaal Naakt. » Waarom de Piratenpartij...:

[…] Als we alleen zouden publiceren op media waar we het mee eens zijn, zouden we alleen nog maar preken voor eigen parochie.  […]

op 27 05 2014 at 17:01 schreef Bas Heijne Fanclub Noord-Holland:

De Stemwijzer adviseerde mij Piratenpartij. De comments hierboven illustreren waarom ik niet op die partij heb gestemd.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS