Home » Archief » Wetenden


[22.08.2009]

Wetenden

Frans Smeets

ukiyoe18

Volgens een onderzoek van het CPB over religie in de eenentwintigste eeuw zet de ontkerkelijking zich voort. Niet alleen katholieken en protestanten, maar ook islamieten bezoeken steeds minder hun gebedshuis. En dit laatste is vooral een nachtmerriescenario voor al diegenen die hun zingeving vinden in hun schlemiele strijd tegen de zogenaamde “islamisering”. Zoals te verwachten ontkennen zein alle toonaarden dan ook het voor mij goede nieuws.

Toch denk ik niet dat de ontkerkelijking meteen minder religiositeit betekent. Als ik in mijn katholieke achtergrond kijk, dan zie ik toch vooral het einde van sociale dogma’s en religieus burgerlijke verplichtingen. Mijn ouders (tachtig-plus) zijn geëvolueerd van een streng katholiek dwingend milieu naar een agnostische benadering, waarin ze de kerk als een aanvulling op hun persoonlijke leven zien in plaats van dat zij de kerk dienen. Enkele keren per jaar wonen ze nog een dienst bij als het hen schikt. Mijn eigen generatie noemt zich vaak nog katholiek, terwijl ze de kerk vooral gebruiken als een voorzienende dienst van geboortes, trouwerijen en begrafenissen.

Van de ‘ze-fokken-als-konijnen’-doemscenario’s uit protestantse kring is weinig terecht gekomen. Limburg is de meest vergrijsde provincie en de oerkatholieke landen als Italië en Spanje hebben de laagste geboortecijfers ter wereld. Zelfs opperhomofielen als Pim Fortuyn en Gerard van het Reve konden goed gedijen in dit oude instituut.

Maar ook in de meeste protestantse gebieden waar ik nu vertoef, is de strengheid grotendeels verdwenen en kiezen de meeste mensen voor een persoonlijke invulling van hun geloofsbelevenis. Hoe zot die vaak kan zijn.
En ik zie niet in waarom dat in islamitische hoek anders zou zijn. De mensen met een islamitische achtergrond die ik ken zijn nou ook niet echt het prototype van de vrome gelovige. Trouwens, als mensen moeten kiezen tussen een vette auto of het heilige boek dan is een keuze niet zo moeilijk.

Het is allemaal een soort geloven geworden dat voortkomt uit zingeving, culturele achtergrond, we-doen-maar-wat, groepsgedrag, mystiek, schoonheid, angst voor de dood of een combinatie. Eigenlijk is het een geloof dat voortkomt uit twijfel en het niet-weten. Religie als strohalm in de tragiek die we leven noemen.
Zelfs mensen die zich niet-gelovig noemen, zitten te kloten met allerlei kaaskopreligiesof huppelen bij gebruiken weer terug naar oude rituelen. Ieder het zijne…

Eigenlijk is er nauwelijks een tegenstelling tussen gelovigen en niet-gelovigen, laat staan dat er duidelijke scheidslijnen zijn. Ergens zit dat al in het woord “geloven”, dat immers altijd een alternatief biedt naar een andere kant en uitgaat van meerdere keuzes.

Wat al deze geloven gemeen hebben, is de enorme afstand tussen hen die vanuit hun geboorte “gedwongen” zijn tot een geloofs -of cultuurgemeenschap te behoren en degene die zeggen hen te vertegenwoordigen. We hebben dan ook geen problemen met gelovigen, maar met wetenden. Alle individuele zoekertjes worden vertegenwoordigd in allerlei organisaties door mensen die niet gelòven, maar WETEN dat hun opvattingen universeel en alomvattend zijn.

Wetenden denken de dragers te zijn van begrippen als Waarheid en Vrijheid en eigenen zich morele -en intellectuele zeggenschap en superioriteit toe over hun eigen groep die uitgaat van homogeniteit. Een homogeniteit die een waan is en niet bestaat. Dat verklaart ook waarom al die wetenden altijd direct ruzie met elkaar krijgen om hun eigen kleine imperiumpjes. Ze vertegenwoordigen vrij weinig.

Behalve dat de katholieke-, protestantse- en islamitische instituties (wetenden) mijlenver af staan van degenen waarop ze zich beroepen, geldt dat ook voor de zichzelf benoemde atheïstische tak. Deze verschilt vaak in aanspraak en fanatiekheid weinig van de vertegenwoordigers van datgene wat ze denkt te bestrijden. Vorige eeuw heeft bewezen dat ook atheïsme met een wetenschappelijke pretentie een religie kan zijn en net zo makkelijk voor de waarheid en vrijheid mensen over de kling jaagt.

En dan heb je tegenwoordig ook nog de wetenden die in hun fantasieloosheid en domheid alleen nog een wereldbeeld kunnen hebben gefundeerd op vernietigingsdrang. Het vijandbeeld als ultieme zingeving, als je grote liefde waar je niet zonder kunt. Domrechts, knokploeg van de tijdsgeest.

De aanspraak op homogeniteit in de eigen groep en het afzetten tegen de “andere kant” is typerend voor al deze gevaarlijke idioten zonder humor of relativering. De wetenden weten altijd mooi te simplificeren met hun eeuwige gestrooi met lidwoorden die de alomvattendheid van hun gefingeerde eigen groep, de buitenwereld en hun vijand in een enkel woord kunnen vatten. DE ongelovige, DE criminaliteit, HET terrorisme, HET protestantisme, HET katholicisme, De islam, DE linkschmensch, HET fascisme, HET communisme.

Er bestaan geen individuen meer, maar slechts groepen. Hun wereld heeft de eenvoud van een gevaarlijk sprookje over goeden en slechteriken, een wereld waar slechts plaats is voor een van de twee. De lidwoorden dienen niet de prikkeling van het debat of het vrije woord, maar de praktische uitvoering van een politiek agenda die weinig goeds belooft. Een agenda gestoeld op polarisatie.

Dit soort idioten weten ook altijd precies hoe iedereen zich hoort te gedragen, wat ze moeten denken en hoe ze horen te handelen. En ze eisen dit op voor zowel de eigen groep als voor hun tegenstanders. Enge zure mannetjes (bijna altijd mannen) met een empathisch vermogen en fantasie van een verweekte garnaal (excuses aan de garnaal) die denken te moeten bepalen wanneer vrouwen een abortus mogen hebben, iemand dood mag gaan op zijn oude dag en hoe iemand behoort te reageren bij verkrachting. Je moet maar durven om zo over anderen te oordelen.

Het gebruik van de duidelijke tegenstelling (polarisatie) heeft voor de wetenden twee praktische voordelen. Polarisatie dwingt de twijfelaars tot een keuze (ben je niet voor ons dan ben je tegen ons) en vergroot daarmee de aanspraak van de wetende als vertegenwoordiger van een groep die eigenlijk niets met hem te maken wil hebben. Het tweede gevolg is dat polarisatie de “vijand” simplificeert, uitvergroot en machtiger maakt dan hij in werkelijkheid is. Ook de vijand wordt gedwongen tot kiezen voor zijn eigen wetenden. Beide kampen bestoken de eigen groep met wandaden van extreme individuen of toevallige gekken van de andere kant om angst te creëren .

En dit is een proces dat Wilders goed begrijpt. Hij zou zelf geen leven hebben zonder islam.

Praktisch betekent een leven onder wetenden een erg onaangename samenleving waarin een ieder die niet wil meedoen aan hun bekrompen en paranoïde waarheid zijn keuzevrijheden verliest. Het hoeft niet eens uit te maken aan welke kant van de medaille je staat. Voor iemand die zijn eigen hobbelige weg wil gaan is een Wildersland net zo erg als een baardapenland, als een christenland, als een atheïstenland. Hij krijgt van alle vier in naam van de vrijheid en voor het goede doel respectievelijk een knieschotje, zweepslagen, brandstapel of dwangarbeid.

Wetenden zijn potentiële moordenaars die het zwaard niet schuwen. Tuig van de eerste richel, niet in Tokkie-outfit, maar in driedelig, met schone handen. En mijn God, heden ook nog met blond haar!!

Knutselaar Frans Smeets denkt dat de multiculturele samenleving het beste is wat Nederland is overkomen.

Frans Smeets, 22.08.2009 @ 08:02

[Home]
 

54 Reacties

op 22 08 2009 at 08:36 schreef vabankje:

Waar het ‘weten’ begint, houdt het denken op.

op 22 08 2009 at 09:15 schreef Ad:

Deze vind ik heel mooi: “…een soort geloven geworden dat voortkomt uit zingeving, culturele achtergrond, we-doen-maar-wat, groepsgedrag, mystiek, schoonheid, angst voor de dood of een combinatie. Eigenlijk is het een geloof dat voortkomt uit twijfel en het niet-weten. Religie als strohalm in de tragiek die we leven noemen.”

Maar hier: “En dit is een proces dat Wilders goed begrijpt. Hij zou zelf geen leven hebben zonder islam.” zit nog wel iets aan vast. Mét de islam heeft Wilders het leven van nu, nl. constant bedreigd en onder schot door de Islam, want geen Islam zonder geïspireerde moslims, en constant virtueel afgemaakt door de ons.

op 22 08 2009 at 09:28 schreef J.Morika:

Frans Smeets zei (m.i.) niet geheel ten onrechte: “Praktisch betekent een leven onder wetenden een erg onaangename samenleving waarin een ieder die niet wil meedoen aan hun bekrompen en paranoïde waarheid zijn keuzevrijheden verliest“.

Dat geldt dus ook als dat “weten” bestaat uit de kennis dat het opperwezen er voor heeft gezorgd dat Zijn Woord rechtstreeks in het een of andere heilige boek is terechtgekomen, dat dus als vanzelf de hoogste vorm van filosofie is, neem ik aan? En dat geldt dan ook voor alle religieuze en maatschappelijke organisaties die zich rond die filosofie hebben opgebouwd?

Maar hoe maken we daar dan een eind aan voorzover de mensen van die richtingen zich niet politiek organiseren en (dus) niet politiek aanspreekbaar zijn, ondanks het feit dat ze wel een vorm van mentale en culturele apartheid lijken te promoten en niet alleen naar consolidering maar zelfs naar uitbreiding streven? (en hun kinderen aldus indoctrineren op aparte scholen?)

op 22 08 2009 at 09:43 schreef Smeets:

Beste Ad,
Wilders wordt niet bedreigd door DE Islam maar door een enkele fanatieke wetenden onder de Islam. Dat is een cruciaal verschil. Net zo min als abortusklinieken niet bedreigd worden door DE christenen maar door enkele fanatieke wetenden onder de christenen.

Beste heer morika,
Het probleem is dat wetenden juist WEL politiek aanspreekbaar zijn en “namens” hun groep menen te moeten spreken. Het enige dat helpt is de wetenden niet serieus nemen omdat ze vrijwel niemand vertegenwoordigen. Dat is ook de grote fout van de politieke kaste geweest dat ze bijvoorbeeld imams nemen als vertegenwoordiger van DE islam. Alsof je met pastoors en predikanten gaat overleggen. Dat doe je gewoon niet.

op 22 08 2009 at 09:47 schreef arie:

Wat hoop ik ontzettend dat Smeets heel snel gelijk krijgt!

op 22 08 2009 at 10:26 schreef vabankje:

J. Morika schreef: ‘Dat geldt dus ook als dat “weten” bestaat uit de kennis dat het opperwezen er voor heeft gezorgd dat Zijn Woord rechtstreeks in het een of andere heilige boek is terechtgekomen, dat dus als vanzelf de hoogste vorm van filosofie is, neem ik aan?’

Voor wie wil weten hoe God over zichzelf denkt en over zijn volgelingen raad ik “De avonturen van God op zoek naar het zwarte meisje” uit 1973 aan van Bridget Brophy.

op 22 08 2009 at 10:53 schreef J.Morika:

De heer Smeets antwoordde om 9:43 : “Het probleem is dat wetenden juist WEL politiek aanspreekbaar zijn en “namens” hun groep menen te moeten spreken. Het enige dat helpt is de wetenden niet serieus nemen omdat ze vrijwel niemand vertegenwoordigen“.

U denkt hierbij ongetwijfeld aan Wilders.

Maar het probleem is niet Wilders, Wilders pretendeert een oplossing te zijn. Het echte probleem zit enerzijds bij de vooralsnog ongekanaliseerde onvrede in dit land en ten tweede bij het feit dat men het idee heeft dat de elites allerlei allochtone ideologie een hand boven het hoofd houdt omdat die ideologie niet in staat is zichzelf staande te houden in dit land. Het enige wat Wilders doet is die onvrede te kanaliseren door het een aan het ander te koppelen. Zo gaat dat nou eenmaal in een land waar het denken en de politiek volstrekt “vermarkt” zijn. De politieke en maatschappelijke arena is een markt waar ideeën elkaar in het stof proberen te laten bijten. En deze markt wordt in de stemhokjes geklaard. Uw “oplossing” verergert de problematiek alleen maar omdat die niet als resultaat heeft dat de vraag naar “nederlandse ideeën” bevredigd wordt. En dan gebeurt wat er altijd op markten gebeurt, dan wordt de behoefte aan “nederlandse” ideeen alleen nog maar groter (en krijgt Wilders dus alleen maar nog meer stemmen)

Maar goed, wat me aan uw bijdrage opviel (en waar ik op reageerde) was dat u uw betoog opbouwde rondom het centrale begrip (de) “wetenden”. Ik neem aan dat u dat dan ook werkelijk een cruciale gedachte vindt (en ik ga er ook van uit dat u niet slechts aan Wilders-bashing wilde doen). U noemde bij die “wetenden” wel de katholieken en protestanten maar ik las daar nergens “de islam”. En dat snap ik toch niet zo goed want het is toch bij uitstek de islam waar die term op van toepassing is (nog veel meer dan op het katholicisme bijvoorbeeld of de grootste delen van het protestantisme). En als u daarbij ook nog de Wildersadepten rekent dan heeft u eigenlijk beweerd dat zo’n beetje de hele nederlandse bevolking tot die abjecte groep hoort behalve de moslims. Maar dat is eigenlijk niets meer of minder dan het oudchristelijk concept van de erfzonde: wij zijn zelf slecht en daarvoor hebben we dit verdiend! Ik meende dat deze conclusie niet zo bedoeld was maar toch lees ik het er in, en daar wilde ik dus graag uitsluitsel over hebben.

op 22 08 2009 at 11:22 schreef vabankje:

Als Smeets schrijft dat Wilders niet bedreigd wordt door DE Islam, maar door enkele elementen daaruit, heeft hij natuurlijk gelijk. Dat geldt voor ons allen. Maar Wilders roept wel degelijk bij nacht en ontij dat DE Islam ons nationale erfgoed bedreigt (wat dat dan ook moge zijn). Hij roept dus bewust angst op en kanaliseert deze vervolgens richting zijn eenmanspartij, die heel democratisch geen leden heeft, alleen volgers, meelopers en stemmers, veel stemmers helaas. De weldenkende Nederlander wordt daarmee niet bedreigd door DE PVV’er Wilders maar door allen die zich achter zijn banier scharen. Om dat tij te keren en het beeld weer in perspectief te brengen is een dialoog met de moslims in ons land van belang. Als Smeets daarbij stelt dat de Imams niet DE moslim in ons land vertegenwoordigen, net zo min als DE dominee of DE pastoor, heeft hij ook gelijk. Maar pastoors en dominees zijn gekoepeld in bisdommen en landelijk kerkelijke bureaus. De Islam is wat dat betreft veel minder gestructureerd. Maar ja, goed beschouwd bestaat DE Islam eigenlijk ook niet eens…

op 22 08 2009 at 11:52 schreef John:

Ik snap niet dat mensen nog reageren op Frans Smeets. Een mislukte kunstenaar die al jaren niet meer in het Schilderswijk of een andere kansenwijk is geweest. Frans vreet graag uit de staatsruif, en is gesubsidieerd aan knutselen. Ga lekker met je blote reet op je vierpersoons strand liggen Coño

op 22 08 2009 at 12:04 schreef Smeets:

Beste heer Morika,

Ik bedoelde niet alleen Wilders. Dat is dan een misverstand. Dat Wilders onvrede kanaliseert begrijp ik ook. En dat de halve bevolking met zijn gevaarlijke ideeen op de loop gaat zegt inderdaad iets over de staat (en verveling) van Nederland. Wilders gebruikt de identieke methode en technieken als de wetenden van de religies. Er is weinig verschil.

En ik val Wilders aan omdat hij nogal machtig dreigt te worden en ik geen zin heb om straks met kniebeschermers te moeten lopen. Ik zou net zo makkelijk de aanval openen op een nationale Islamparty die groot dreigt te worden. Maar dat is niet het geval.

“U noemde bij die “wetenden” wel de katholieken en protestanten maar ik las daar nergens “de islam”.

Goed lezen: “Behalve dat de katholieke-, protestantse- en islamitische instituties (wetenden) mijlenver af staan van degenen waarop ze zich beroepen,….”

op 22 08 2009 at 12:10 schreef Smeets:

Beste John,

Altijd leuk die anonieme reageerders die anderen op hun persoonlijke leven aanvallen. Getuigt van grote moed..
Verder heb ik toevallig gisteren nog een rondje kralingen en Schiedam gedaan. Was erg gezellig. Verder ontvang ik geen subsidies, ook nooit gedaan.
En dat rondje vierpersoonsstrand ga ik zeker doen vandaag…Bedankt voor de tip.

op 22 08 2009 at 12:12 schreef Peter:

John is een asshole. Exit John. Als dit zo doorgaat, hebben we hier straks alleen nog maar intelligente mensen van goede wil.

op 22 08 2009 at 12:41 schreef arie:

Hoewel ik het helemaal eens ben met Smeets’ stuk en zoals gezegd erg hoop dat hij snel gelijk krijgt, blijf ik toch pvv stemmen.
Op zn minst tot de negatieve invloeden van de islam hier niet meer merkbaar zijn.
Ik had het ook allemaal veel liever anders (veel gezelliger) gezien. Ook voor de mensen die nu helaas nog vergiftigd zijn met die primitieve ideologie.

op 22 08 2009 at 12:50 schreef Smeets:

Beste Arie,

Als je mijn stuk goed begrepen hebt dan versterkt een stem op Wilders juist de negatieve invloeden van Islam. Omdat mensen met een Islamistische achtergrond die gewoon hun leven leiden in de door Wilders gepropageerde politiek in de armen van hun eigen wetenden worden gedreven.

op 22 08 2009 at 13:34 schreef arie:

Smeets, ik snap wat je zegt. Wederzijds radicaliseren en escaleren, lomp samengevat, toch?

Maar ik vind dat we geen duimbreed moeten toegeven aan islamitisch geinspireerde waanzin.
Ik vind wel dat alle andere mogelijkheden tot opleiding, ontwikkeling, emancipatie en gewoon gezellig meedoen er in ruime of zelfs extra mate moeten zijn.
Wees van harte welkom. Maar val ons (of je eigen omgeving) niet lastig met dat rotgeloof. Beleef dat alsjeblieft prive. En met respect voor andermans vrijheden. Zo iets.

op 22 08 2009 at 14:03 schreef Peter:

Op zich ben ik het woord voor woord met Aries betoog eens. Alleen, afgaande op wat hij de afgelopen weken steeds heeft geschreven, en in ogenschouw nemend dat hij er kennelijk op staat op moslims, álle moslims, weg te zetten als aanhangers van een ‘achterlijk’ geloof en dergelijke, denk ik dat er een addertje onder Aries gras zit in de vorm van het zinnetje ‘maar val ons (of je eigen omgeving) niet lastig met dat rotgeloof.’

Sommige mensen voelen zich nogal snel lastiggevallen, bijvoorbeeld als iemand een stukje worst weigert, of als iemand een hoofddoek draagt. Is dat bij Arie ook zo?

op 22 08 2009 at 14:34 schreef Vasti:

En jij dan, Peter?
Hoe kijk jij tegen het hoofddoekje aan?
Als iets van een vrije keus of als agressief symbool van culturele superioriteit en sexistische onderdrukking?

op 22 08 2009 at 14:44 schreef Peter:

Allebei, Vasti. En ik vind ze ook best wel geil, behalve die lelijke glimmende Turkse, waar vaak ook een enorm achterhoofd onder schuil lijkt te gaan. Turkse hoofddoekdraagsters zien er vaak uit als het monster uit Alien, die van H.R. Giger bedoel ik.

op 22 08 2009 at 14:55 schreef Chaimae:

Vasti,

De hijaab zie ik als een bedreiging, omdat je elke man als een potentiele verkrachter wegzet.

Hoe kijk jij tegen de hijaab aan?

op 22 08 2009 at 15:04 schreef arie:

Peter, ik vond het originele worstverhaal van Van der Veer ook niet smakelijk. Maar ik ben alleen ingegaan op het (weer) koppelen van racisme, fascisme of xenofobie aan islam-walging. Dat is het punt dat ik (blijkbaar tot vervelens toe) heb geprobeerd te maken bij de laatste paar artikelen.

Ik heb er een grote hekel aan bij dit soort onderwerpen de obligate angstige disclaimers en nuances uit te moeten spreken. Ze vertroebelen de discussie en er gaat een badinerend effect van uit.

Ik heb geen hekel aan mensen uit de Veluwe. Ik heb wel een gloeiende hekel aan gristenen die een ander hun levenswijze door de strot proberen te rammen. Van gristenen op zich heb ik geen last.
En precies zo zit het met de islam.

op 22 08 2009 at 15:27 schreef vasti:

Hijaab, niqaab, boerka.
Ze staan voor het zelfde, komen uit hetzelfde voort.

Hoe sexy is het als een vrouw tegen haar zin, onder druk dus, een hoofddoekje draagt?

Ook al zou het, naar eigen zeggen, een volkomen vrije keus zijn, hoe vrij is een geindoctrineerde geest in zijn/haar keuze?

op 22 08 2009 at 15:41 schreef J.Morika:

Smeets om 12:04 (en eerder ook al): “Behalve dat de katholieke-, protestantse- en islamitische instituties (wetenden) mijlenver af staan van degenen waarop ze zich beroepen,…”.

Jawel, maar hier benadrukt u nu net de overeenkomsten tussen alles en iedereen (de “wetenden”) terwijl het er natuurlijk om gaat waarin de mensen zich vinden verschillen van de anderen. En dat aspect van de islam heeft u niet echt duidelijk gemaakt in uw bijdrage.

U zegt echter wel: “Wetenden denken de dragers te zijn van begrippen als Waarheid en Vrijheid“, maar dat is nou net een van de verschillen tussen islam en (het grootste deel van) het christendom. Ga maar kijken hoe men bijbel- dan wel koranstudie verricht. Bijbelstudie wordt gedaan door pijnlijk nauwkeurige filologie, elke snipper tekst wordt bekeken en doorgelicht en in de context geplaatst en historisch verklaard etc. Koranstudie is eigenlijk niet meer dan alles gewoon nog eens navertellen, daar wordt niets aan onderzocht, dat hoeft ook niet met het woord van god, is het niet? De islam kent de begrippen “waarheidsvinding” en “historisch onderzoek” helemaal niet als het op de islam zelf aankomt. Lees dat boek van Tariq Ramadan maar, daar staat bijna niets nieuws in en het weinige nieuwe dat er in staat (en waardoor er een nieuwe visie wordt gesuggereerd mbt de historische relatie tussen islam en het westen) wordt niet met bronnenmateriaal ondersteund. (Dat kan ook niet want dat is er niet). De islam jat en liegt en fantaseert alles bij elkaar. Dat vindt men daar gewoon. Maar met ons waarheidbegrip heeft dat niets meer te maken. En omdat in de islam de islam boven alles gaat, en als het waarheidsbegrip al gecorrumpeerd is in de islamstudie zelf, is het waarheidsbegrip zelf feitelijk non-existent.

En dat is het verschil. En omdat de islam meent wel toegang tot “de waarheid” te hebben, maar intussen ons waarheidsbegrip helemaal niet kent, is het noodzakelijk dat men verdraaid alert moet zijn op wat die lui allemaal uitvreten. En omdat men (de eigen bevolking) inziet dat die alertheid niet van onze eigen vertegenwoordigers komt voelen veel mensen zich gedwongen om op Wilders terug te vallen. Dáár ligt de kracht van Wilders en daarom moet de elite (en zijn nalopers) zijn aandacht niet op Wilders, maar op zijn eigen relatie met de islam richten als men Wilders de wind uit de zeilen wil nemen. Men moet de oorzaken aanpakken en men moet niet de gevolgen proberen te bestrijden, want dat voedt alleen nog maar extra het vermoeden dat de elite niet meer het volk vertegenwoordigd en ook niet meer de westerse cultuur wil verdedigen en promoten. Daarom heeft Wilders zo’n succes omdat men meent dat onze eigen westerse waarden (ook als het om het letterlijke begrip “waarheid” gaat) worden verkwanseld om een middeleeuwse en a-kritische totalitaire ideologie tegemoet te komen.

op 22 08 2009 at 16:00 schreef smeets:

Beste J. Morika,

DE islam bestaat niet. Er bestaan wel mensen die het islamistisch geloof aanhangen. En daarbij is er geen verschil met het christendom. Als je de SGP de mogelijkheid geeft dan blijft er zelfs binnen een bijbelstudie weinig mogelijk. Alleen hebben we in Nederland om de een of andere reden in de communicatie met de Moslimgemeenschap altijd contact gemaakt met de SGP-ers binnen de moslims.
De bijbel en de Koran zijn boeken. In jouw redenering eigen je de mens die de Islam aanhangt of uit deze cultuur komt primair andere eigenschappen toe. Daar geloof ik niet in en de feiten staven dit ook niet. Zie rapport over religie in de 21 e eeuw.

En Wilders succes heeft met een veelheid aan redenen te maken: welvaartsverveling, vervreemding, globalisering, vastroesten oude structuren, xenofobie, heimwee naar oude tijden etc etc.
Wilders gebruikt Moslims slechts om de onvrede te kanaliseren in een simpele vijand. Leuk als de wereld duidelijk is.

op 22 08 2009 at 16:10 schreef arie:

Nu ik erover denk zou ik me zelfs aan nudisme kunnen gaan ergeren.
Als er drie decennia lang in de media zou worden gedramd over de pracht van naakte lichamen. Als steeds meer mensen in hun blote reet door de straat zouden lopen. Als ik bij allerlei overheidsinstanties door naakte mensen te woord gestaan zou worden. Als nudisten bezwaar zouden maken tegen schilderijen met geklede mensen. Als de politie specifiek naar naakte dienders zocht. Als het algemene gedram rondom naakt, bloot, adamskostuum en blote toges, tieten, pikken en kutten steeds maar zou toenemen. Als je niet zou mogen zeggen dat het voor jou niet hoeft. Als je bij iedere handeling zou moeten benadrukken dat het ook prima bloot zou kunnen. Als je voor het maken van een vies tekeningetje zou kunnen worden opgepakt of vermoord.
Dan zou ik ervan moeten kotsen.

op 22 08 2009 at 17:18 schreef marielle:

“Knutselaar Frans Smeets denkt dat de multiculturele samenleving het beste is wat Nederland is overkomen.”

Vindt Smeets dit echt? Serieus? Of is het een grapje? Zo’n mening kan iemand met een beetje hersens toch niet hebben? Of ben ik naief? Multiculturalisme het beste wat Nederland is overkomen? Hier heb ik geen reactie meer op. Arme Frans Smeets, arm West-Europa.

op 22 08 2009 at 18:39 schreef Wolf Larsen:

Laatst vroeg een vent de weg naar het station, het leek me een PVV’er. Ik heb hem straal de verkeerde kant opgestuurd. Misschien is daarmee de loop van de geschiedenis wel definitief gewijzigd, je weet het niet hè?

op 22 08 2009 at 18:40 schreef Eric:

demoniseren werkt. Dat hebben we gezien met Fortuyn, dat hebben we gezien met links en de hetze tegen Christenen in het verleden, dat zien we met met Fox news in de VS, en eerlijk is eerlijk, bij de Islam nu.
Maar als demoniseren van de Islam ertoe leidt dat meer moslims seculariseren omdat ze niet met zoiets negatiefs geassocieerd willen worden (laten we wel wezen, religie is niet meer dan aangeleerd gedrag en verschijnselen als hoofddoekjes zijn mode en na-aaperij) dan heb er ik niet zoveel problemen mee. Het doel heiligt de middelen zeg maar. Wat je ook van Wilders mag vinden, hij doet meer voor secularisen van moslims dan wie dan ook in de politiek. De rest ligt in bed met de Islam en doet aan zelf-Islamisering met al hun zoete woorden, zelf censuur en subsidies e.d. Ik bedoel, lees wat bijvoorbeeld Jongerius schreef over dat de Islam zo overeen komt met de waarden van de FNV, dit is toch geschift?

op 22 08 2009 at 19:14 schreef Peter van Elst:

@Wolf Larsen 22 08 2009 at 18:39: “Laatst vroeg (….) je weet het niet hè?”

Diep ziek, Larsen. Dat is wat je bent:

“Laatst vroeg een vent de weg naar het station, het leek me een moslim of een Jood. Ik heb hem straal de verkeerde kant opgestuurd. Misschien is daarmee de loop van de geschiedenis wel definitief gewijzigd, je weet het niet hè?”

Nou, ik weet het wel. Het nazisme heeft weer een stoere idioot gevonden die discrimineert op uiterlijk en dus afkomst. Jij verdient Wilders, Larsen. Waarom stem je niet op hem?

op 22 08 2009 at 19:21 schreef Wolf Larsen:

Die wetenden toch, hè!

op 22 08 2009 at 19:57 schreef M.Nieuweboer:

Ik moet het met enige tegenzin toegeven: Nederland heeft bepaalde voordelen. Eén van ze is een uitgebreide openbare bibliotheek. En daarin vond ik een toepasselijk boek van Karen Armstrong over het verband tussen de kruistochten en oa de hedendaagse westerse kijk op de islam. “Het vijandbeeld als ultieme zingeving.” Daar gaat dat boek zo’n 400 bladzijden lang over, plus alle rampen die daaruit zijn voortgekomen.
Velen op deze site, van mr. Smeets tot Marielle, zouden dat boek dringend moeten lezen. Wat ik oa geleerd heb ik dat Wilders in een eeuwenlange traditie staat; deze gaat terug tot Bernard van Clairvaux en Paus Urbanus – die van de oproep van 1095. Duidelijk wordt ook waarom Wilders niet tevreden zal zijn als alle moslims Europa uit zijn gewerkt.

op 22 08 2009 at 20:06 schreef Peter:

Wolf Larsen plagieert een grap van twee helden van de Linkse Kerk, Koot & Bie.

op 23 08 2009 at 00:33 schreef Wichard:

Wederom een geniaal stuk van Frans Smeets, geen speld tussen te krijgen.

Alhoewel,

Misschien toch een beetje tegengas, als stelling voor deze late avond: “DE PVV’er bestaat niet.”

op 23 08 2009 at 01:30 schreef Kwartelkoning:

Appels en peren.

maar zeg me eens Frans , wat ga jij doen als de wereldvrede daar is en jij niet meer zulke stukjes hoeft te schrijven ?

op 23 08 2009 at 08:05 schreef smeets:

beste kwartelkoning,

Oorlog voeren.

op 23 08 2009 at 08:35 schreef J.Morika:

Smeets zei: DE islam bestaat niet. Er bestaan wel mensen die het islamistisch geloof aanhangen.

Maar als we dat “islamitisch geloof” nou “islam” noemen, wat is het probleem dan?

De bijbel en de Koran zijn boeken. In jouw redenering eigen je de mens die de Islam aanhangt of uit deze cultuur komt primair andere eigenschappen toe.

Ik snap jouw turn niet: de islam bestaat niet maar deze cultuur bestaat dan opeens weer wel. Dat kun je toch niet beweren? Zo is toch elke discussie onmogelijk geworden?

Bovendien ben ik het fundamenteel niet met je eens dat je de islam zinvol met het christendom zou kunnen vergelijken. Omdat de islam ons godsbegrip (god is mens geworden) niet kent en ons waarheidsbegrip ook niet (absolute waarheid is niet in een leer of doctrine te vinden maar waarheid moet steeds opnieuw onderzocht en ontdekt en vastgesteld worden, en dat is een actief proces) zijn het twee in wezen volstrekt verschillende manieren van denken en in de wereld staan.

Iemand als Tariq Ramadan zegt over steniging: “…Because I am referring to a text and this text is revealed and I think it’s coming from God. You cannot expect from me to condemn a Koranic verse”. Dat staat toch haaks op alles wat westerse waarheidsvinding is? Het is toch gewoon waar dat een dergelijke religie reeds op basisniveau niet meer tot zelf-purificatie in staat is, dat dat a.h.w. ingebakken zit in die religie?

op 23 08 2009 at 09:40 schreef Smeets:

Beste Morika,

Het gebruiken van generalisaties voor het debat is prima maar u moet altijd in uw achterhoofd houden dat Islam uiteindelijk een samenklontering van verschillende individuen is.
Islam en christendom worden gemaakt door mensen en niet door het boek zelf. In uw redenering gaat u er al vanuit dat mensen die de Islam aanhangen al geen individuele afweging betreffende dit boek kunnen maken. U geeft het boek veel te veel macht. Dat is onzin en de praktijk wijst ook anders uit. Aan de basis kiest iedereen zijn eigen methode die het beste bij zijn eigen leven past.
Tariq Ramadan is niet DE Islam maar slechts een door de polderkaaskoppen op het schild getilde wetende vertegenwoordiger. Ik kan je net zoveel namen van Jezus-idioten geven die niet zullen rusten totdat de laatste homosapiens de Bijbel als ultieme waarheid gaan zien. . Die vertegenwoordigen ook niet HET Cristendom.

op 23 08 2009 at 09:55 schreef vasti:

Tariq Ramadan is niet de islam?
Hij is toch wel een vertegenwoordiger van de godsdienst Islam?

http://www.youtube.com/watch?v=NRDfXqiNHdc&feature=PlayList&p=4D0373B%20F28EA195E&playnext=1&playnext_from=PL&index=6

Waar liggen volgens deze moslims onze roots, waar we weer naar terug zouden moeten?
Kijk en huiver.

op 23 08 2009 at 10:31 schreef J.Morika:

De heer Smeets deelt mij o.a. mede: “U geeft het boek veel te veel macht. Dat is onzin en de praktijk wijst ook anders uit.

Ik geef het boek helemaal niet te veel macht. Ik weet dat de term “sola scriptura” wel uit het christendom stamt (maar godzijdank niet meer op het allergrootste gedeelte van het hedendaagse christendom slaat) terwijl deze term eigenlijk niet van toepassing is op de islam. En dat wil ik bij deze ook nog wel een keer benadrukken. Iets anders is wel van belang, je zegt dat de islam een “samenklontering van verschillende individuen” is. Het probleem is dat het ook een gemeenschap van individuen is waar het individu aan ondergeschikt is. De profeet heeft immers gezegd: “mijn gemeente zal niet overeenstemmen in een dwaling” en dat betekent dus dat als de gemeenschap het ergens over eens is, dat ze zich niet kan vergissen. (Hoe kan een superieure godsdienst die op de hoogte is van gods meest recente actualiteit zich ooit vergissen, dat kán gewoonweg toch niet?). Laat iedereen dat maar eens goed tot zich doordringen, zou ik zeggen.

Dat de gemeenschap van groter belang is dan de koran zelf, wil natuurlijk niet zeggen dat men de koran niet letterlijk zou hoeven nemen, het is de gemeenschap (die de koran letterlijk neemt) die de koers bepaalt. Individualisme wordt niet toegelaten en andersdenkenden ook niet. Dat kan ook niet waar de gemeente niet kan overeenstemmen in dwaling. Dan moet je je wel bij de gemeente aansluiten, hoe kun je het eigenlijk zelf beter weten immers? Wijs mij de moslims aan die zeggen dat de koran niet letterlijk genomen hoeft te worden omdat die niet het woord van god is. Dat zou wel héél raar zijn: dan val je er immers buiten? Tariq Ramadan is binnengehaald als een toch wel héél moderne moslim, en zelfs hem lukt het al niet.

op 23 08 2009 at 10:47 schreef herman van der helm:

Beste Frans,
Ik denk dat je het woord wetenden eigenlijk niet goed gebruikt. Wetenden zijn mensen die iets door hebben en het begrijpen. Maar de wetenden waar jij over praat zijn, voorzover ik ze heb gesproken allen onwetenden. Ze praten iemand na. Ze doen door hun bovenmatige kennis aan de buitenwereld voorkomen alsof zij wetenden zijn op hun gebied, maar feitelijk schreeuwen ze hun kennis hard van de daken om hun eigen twijfel te verbloemen. Een echte wetende zul je niet zo gauw horen en dat is misschien maar goed ook.
Misschien zou je het woord wetende beter tussen aanhalingstekens kunnen plaatsen.
Als ik het woord zo mag lezen kan ik ver met je meegaan.

groet herman

op 23 08 2009 at 20:07 schreef Bert Brussen:

Ik snap niet dat mensen nog reageren op Frans Smeets. Een mislukte kunstenaar die al jaren niet meer in het Schilderswijk of een andere kansenwijk is geweest. Frans vreet graag uit de staatsruif, en is gesubsidieerd aan knutselen. Ga lekker met je blote reet op je vierpersoons strand liggen Coño

Dit soort reacties krijg je dus als je in Wilders-land, dat enorm vrije Nederland, een andere mening bent toegedaan. Mooie argumenten ook.

Lees bijvoorbeeld ook:

Vindt Smeets dit echt? Serieus? Of is het een grapje? Zo’n mening kan iemand met een beetje hersens toch niet hebben? Of ben ik naief? Multiculturalisme het beste wat Nederland is overkomen? Hier heb ik geen reactie meer op. Arme Frans Smeets, arm West-Europa.

Hieruit blijkt maar weer dat sommige zaken gewoon vaststaan. Zo MOET je PERSE de mening hebbn dat het multiculturalisme kut is. Daar valt kennelijk niet meer over van mening te verschillen. Dat IS gewoon zo! Er staat zelfs dat je geen hersens hebt als je een andere mening hebt over multiculturalime dan deze “Marielle”.

HEERLIJK die vrijheid van die Wilders-adepten…

op 23 08 2009 at 22:17 schreef arie:

een tijdje terug hoorde ik iets vaags over een “secularistische” partij. (wie weet er meer over?)
Volgens mij is daar inmiddels erg veel animo voor. Ik zou mijn stem er in ieder geval graag aan besteden alle religieuze idioterie definitief uit het openbare leven te verbannen. (politiek, onderwijs, overheidsinstellingen enzovoort)
En in zijn vrije tijd gaat iedereen zijn goddelijke gang maar, zolang hij er een ander niet mee lastig valt.

op 24 08 2009 at 08:08 schreef Smeets:

Beste Vast,

Van Tariq Ramadan had binnen de Islamistische gemeenschap nog nooit iemand gehoord totdat de kaaskoppolder hem op schild tilde en Wildersadepten hem gingen bestrijden.

U doet precies hetgeen ik in mijn stuk beweer:
Beide kampen bestoken de eigen groep met wandaden van extreme individuen of toevallige gekken van de andere kant om angst te creëren . ”

Beste Morika,

Ook uw reactie komt overeen met datgene wat ik in het beovenstaande stuk beweer. U ontneemt uw “tegenstander” de mogelijkheid tot individualiteit en ziet hem als een homogene groep waarbij wandaden van individuele gekken (lees ramadan) moeten wijzen op het gevaar van de gehele groep..

Dit is leuk voor een debat, maar betekent bloed en moord als politieke agenda.

op 24 08 2009 at 08:12 schreef Smeets:

Beste Herman van der Helm,

Wetenden zijn mensen die DENKEN iets door te hebben en het begrijpen.
Verder geloof ik niet in uw betoog dat ze weten om twijfel te verbloemen. Het verbaast me altijd maar “wetenden” (tussen aanhalingstekens voor u) geloven echt in hun waarheid. Het is een bepaald slag mensen dat een duidelijk wereldbeeld en doel moet hebben omdat het leven anders te ingewikkeld is. Van Islam tot schreeuwtherapie.

op 24 08 2009 at 11:18 schreef vasti:

Beste Smeets,

Ik bezie de heer Ramadan, als mens binnen de islamitische wereld, geenzins als een individuele gek noch als een extreem individue.
In mijn vorige link komt mijn inziens duidelijk naar voren wat voor beeld hij over europa heeft voor de toekomst.
Mijn indruk momenteel is dat dit beeld onder de wereldmoslimgemeenschap behoorlijk gangbaar is.

op 24 08 2009 at 11:30 schreef J.Morika:

U ontneemt uw “tegenstander” de mogelijkheid tot individualiteit en ziet hem als een homogene groep wordt mij medegedeeld door de heer Smeets maar dat kan natuurlijk niet kloppen: het is niet waar dat gelovigen en ongelovigen eigenlijk hetzelfde zijn in hun “wetendheid” (lees: dogmatisme). Het is wel degelijk het geval dat gelovigen (vooral islamieten) dogmatisch behoren te zijn: lees dat ze in de letterlijke waarheid van de koran als het woord van een god moeten geloven, terwijl ongelovigen (bijv, een bepaald slag Wilders-aanhangers, of anderssoortige anti-islamisten) dogmatisch kunnen zijn, en dat is een heel verschil. Persoonlijk denk ik overigens dat de scheidslijn binnen de ongelovigen ligt bij die mensen die meteen elke vorm van spiritualiteit ook maar afgewezen hebben en mensen die daar niet eens over piekeren.

Ik vind het niet terecht dat het mij wordt verweten dat als ik zeg dat een moslim in de koran gelooft als iets dat iets met waarheid te maken zou hebben (iets dat ik als een vreselijk diepe dwaling moet beschouwen) dat ik die persoon van zijn “individualiteit” zou beroven. Als je dat soort dingen zeg dan maak je elke dialoog of discussie volstrekt onmogelijk.

Als iemand zich tot de islam bekeert (of in die geest is ge-hersenspoeld) dan bestaat de islam (voor die persoon) wel degelijk, dan kun je derden (zoals mij) niet verwijten dat ze er dan ook van uitgaan dat “de” islam bestaat.

PS… en niet elke anti-islamist is een Wilders-aanhanger.

op 24 08 2009 at 12:02 schreef arie:

morika, ik vind dat wij geen recht hebben op een mening over andermans schedelinhoud. Zo lang die niet aan anderen wordt opgelegd. (en daar vallen vrouwen en kinderen wat mij betreft ook onder)

op 24 08 2009 at 13:44 schreef Smeets:

Beste J. Morika,

In een atheistische ideologie als het communisme MOEST men ook geloven. Dat had weinig met KUNNEN te maken. Voormalige domineeskinderen die het licht hadden gezien en meenden hun kleine atheistische wetenschappelijk waarheid aan een complexe samenleving te moeten opleggen. De scheidslijn tussen geloven en niet-geloven is erg confuus en bestaat nauwelijks.
En u ontneemt WEL mensen hun individualiteit. U gebruikt enkele dwazen die uw mening moeten bevestigen om te weten hoe anderen zijn. Dat zijn papieren werkelijkheden. Op de grond is alles een stuk ingewikkelder. Wie door de Arabische wereld reist ziet elke 20 kilometer een andere Islam. Soms oerconservatief, soms heel modern.

op 24 08 2009 at 13:48 schreef Smeets:

Beste Ramadi,

U ziet de heer Ramadan als vertegenwoordiger van de Islam. En dat is hij niet. Niemand die hem kent.
De meeste mensen binnen de Islam zijn helemaal niet bezig met de denkbeelden of discussies als de onze. Ze proberen gewoon zo makkelijk en goed mogelijk hun leven te leiden. Net als bij ons.

op 24 08 2009 at 22:05 schreef dieanderesjaak:

LOL, ook om de pavlov-reacties in de panelen.
Maar waarom zijn al die zaken die jij opsomt (bekrompenheid, hang naar simplificeren, precies weten hoe de vork in de steel zit en daar kan ok ook nog humorloosheid aan toegeven) niet van toepassing op jezelf Frans? Die indruk krijg ik namelijk wel van je.

op 25 08 2009 at 09:14 schreef Smeets:

beste die andere Sjaak,

Ho, ho, nu ga je te ver.. Ik ben alwetend.

op 25 08 2009 at 12:25 schreef J.Morika:

Geachte heer Smeets,

Ik kan me al niet neerleggen bij de vorm van de dialoog zoals deze zich hier ontspint (laat staan bij de inhoud). Eerder zei u: DE islam bestaat niet, maar nu bestaat “HET communisme” opeens weer wel.

Ik vind het echter noodzakelijk om de verschillende stromingen met elkaar te kunnen vergelijken, en dan moet je ze dus eerst benoemen. Een degelijke filosofie die ervan uit gaat dat men van tevoren en naar willekeur dingen als wel of niet “bestaand” zou kunnen betitelen is er in het westen volgens mij niet. (Misschien uitgezonderd de new-age beweging, het postmodernisme, de amsterdamse grachtengordel, Rotterdamse Groen-Linksers en (dus) Tariq Ramadan, die dat als “essentialistische” of “rationalistische” kritiek op hemzelf (en dus de islam) beschouwt)

Misschien kent u het stukje “Tariq Ramadan verdraait de geschiedenis van de islam” van Machteld Allan in de Groene Amsterdammer van 22 april 2009. Daar is regelrecht te lezen wat Hans Jansen ook al zei: de man is geen wetenschapper (maar een predikant). Dat stukje staat overigens hier: http://www.groene.nl/2009/17/De_bruggenbouwer_en_de_profeet. Het is niet erg om de islam aan te willen vallen. Als je dat niet doet zal je namelijk zien dat gehoofddoekte types de politieke ideeën overnemen om ze opnieuw, maar dan naar eigen inzichten maar wat bij te gaan kleuren. En als het oude socialisme dat als een van de kernpunten in zijn ideologie had dat de godsdienst de opium van het volk is, opeens ziet dat zijn woordvoerdster (althans, een van de – ) het niet eens vreemd vindt om islamitisch gehoofddoekt door het leven te gaan, en als de rest van nederland dat trouwens ook ziet, dan moet men niet vreemd opkijken dat iedereen denkt: hela, die islam past helemaal zich niet aan maar die verkankert alleen maar alles wat hier goed en degelijk en betrouwbaar was.

Het is toch gewoon waar dat als iemand zich als islamiste kleedt en als islamiste spreekt (“broeders”), dat dan DE islam bij dat figuur kennelijk van belang is, en dat ze zichzelf ook als een “wetende” (op dat vlak) voordoet? Anders doe je dat toch niet, zeker niet als dat het aanzien (en het ledental) van die partij schade berokkent? En als ik dat allemaal opteken en dat dus gewoon zeg, dan is het toch niet zo dat ik iemands “individualiteit” zou verduisteren ofzo? Het is toch zo dat er in nederland individuen zijn die op individuele basis dat soort gedrag vertonen?

op 25 08 2009 at 13:25 schreef vasti:

Groepsgedrag is gedrag waar het individu het gedrag overneemt van de groep.
Het is een biologisch geerfd soort van gedrag.
Het zit in de genen.

Dus het betreft in de eerste plaats NIET het gedrag dat een individu zou hebben
wanneer hij of zij niet beinvloed zou zijn door het groepsgedrag.

Groepsgedrag neemt het individuele gedrag over zonder dat het individu het merkt.

Ook interessant.

op 26 08 2009 at 02:11 schreef deDeurs:

Arie schreef:
“Als nudisten bezwaar zouden maken tegen schilderijen met geklede mensen.”

Dat is grappig. Want, geen realiteit.

“Als moslims bezwaar zouden maken tegen
schilderijen met ongeklede mensen.”

Dat is niet grappig. Maar wel realiteit.

Men kan onpasselijk worden van mensen die ontkleed niet voldoen aan de fysieke mal die de Carmen Elektra’s en hun mannelijke mirrors (Matthew McConaughy ofzo) afdwingen (afdwingen, ja), en van mij hoeven gristenen en moslims echt niet allemaal de broekjes en de behaatjes over de parkweide te laten vliegen, maar dat religieuzen naaktheid beschouwen als een moreel kankergezwel, daar word ik doodziek van. Je beledigt Godallah als je je piemel naar ‘m zwaait of ‘m trakteert op getuite schaamlipjes, rot toch op met die gestoorde ideeën.

Opmerkelijk vind ik dan wel weer dat er wereldwijd flink veel gristelijke nudistenverenigingen bestaan en dat verschijnsel neemt toe. Een verschijnsel dat je onder de nazaten van Mohammed nergens zult vinden. Ook niet onder de, haha woehaha, gematigde moslims.

Overigens vind ik Smeets voorbarig in zijn gejubel over toenemende afvalligheid binnen beide geloofsgroepen. Als geloof verwatert, waarom sterft het in kabinet Grijs dan van de Oud-Hollandsche gristenen met ideeën uit een donkergrijs verleden?
Mijn water vertelt me dat er een religieuze renaissance aan zit te komen. Beschouw die afvalligheidsdipje dan maar als de stilte voor de storm.

op 26 08 2009 at 12:09 schreef Spuit Elf:

Een hoofddoekje geil? Smaken verschillen. Ik vind een hoofddoekje net zo sexy als die polyester keukenschorten die de oudere vrouwen hier (DE) nog vaak dragen.

Verder is de ontkerkelijking natuurlijk een goede zaak. Hoe minder van die onzin, hoe beter.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS