Home » Archief » Zolang de zon opkomt


[15.03.2016]

Zolang de zon opkomt

Ali Agzanay

yuji19
Illustratie: Yuji Moriguchi

Mijn vader vroeg me waarom ik geen PvdA stem, ik vertelde hem dat ik net zo goed op de PVV kan stemmen.

Hij keek me heel vreemd aan en leek te wachten op mijn bekende “het is een grapje”-gezicht. Toen hij realiseerde dat ik geen grap maakte, bleef hij voor zich kijken en zag ik een traantje.

Ik zei tegen hem je hoeft je geen zorgen te maken er zijn genoeg partijen waar je wel op kan stemmen. Hij zei: Voor mij maakt het niet zoveel uit, we hebben geleden maar hebben het overleefd. Ik maak me meer zorgen om jullie en jullie kinderen.

Ik zei: Wij hebben de PvdA niet nodig, zij hebben ons nodig. Jullie konden geen partij opzetten dat kunnen wij wel. Jullie hebben voor ons gezorgd en nu doen we dat voor jullie. Jullie hebben de paden vrijgemaakt en wij gaan ze asfalteren.

Zolang de zon opkomt is er hoop.

Ali Agzanay is zeer geestig en hij zit altijd te vreten. Misschien wil hij wel vrienden worden op Facebook.

Gastschrijver, 15.03.2016 @ 07:33

[Home]
 

19 Reacties

op 15 03 2016 at 09:28 schreef wiske:

A,ja. Stemmen?
Als nl-er in het buitenland geen stem, oja voor expats wordt het wel geregeld. En zoete lieve gerritje kan regelmatig nieuwe papieren halen in de hoofdstad van het land van vestiging, maar niet in de vakanties! En zonder trouwboekje bestaan uw kinderen niet, volgens uw overheid!

op 15 03 2016 at 10:18 schreef MNb:

Ik vertelde een tijd terug dat de PvdA een linkse partij was. Zijn mond viel open. Tja, hij is van 1994 en in Suriname opgegroeid, dus Den Uyl en Drees waren hem niet bekend.

op 15 03 2016 at 11:13 schreef sum:

De PVDA heeft zijn eigen moeder gehoereerd en verkocht aan de duivel…en ze zijn er blij mee.

op 15 03 2016 at 18:57 schreef domoor:

niet te vergeten hoe Samson z’n gezin misbruikte om stemmen te winnen.. zo’n zorgzame papa moest haast wel goed voor de arbeider zijn. tel daarbij op dat hij met een links verhaal de verkiezingen inging.

het is duidelijk dat hij zowel z’n gezin en de kiezer gebruikt en gedumpt heeft.

ik mag z’n gezin er wel bijhalen omdat hij ze zelf erbij betrok. kom dus niet aanzetten met hou familie erbuiten waar ik normaliter zeker voorstander van ben.

de linkse mens heeft niks meer bij die club te zoeken tenzij je omaatje een moestuintje heeft.

op 15 03 2016 at 20:14 schreef Egbert:

Om eerlijk te zijn: Samsom zei alleen maar dat hij een goede toekomst wilde voor zijn dochter, niks voor de kiezer of zelfs maar de moeder.

Meer in het algemeen ben ik benieuwd waarom de pvda gekozen heeft de Turkse, Marokkaanse en islamitische Nederlanders te laten vallen. Strategisch. Is daar al een serieuze analyse over geschreven?

op 15 03 2016 at 21:38 schreef sum:

Het is niet dat de PvdA de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft laten vallen. Het gaat erom dat de PvdA deze groep meerdere keren heeft geschoffeerd en verdacht gemaakt en dat nog steeds doet. Dáár gaat het om. Voor de rest interesseert het me niets wat de strategische keuze is van de PVDA. Ik heb behoefte aan partijen als NIDA en DENK. Andere partijen hebben geen idee wat er leeft in deze groep.

op 15 03 2016 at 21:44 schreef domoor:

ik zeg al jaren dat de PvdA sinds Willem vermeend, rick van der ploeg, bram peper, Wouter Bos enz. rechtse elementen de partij heeft laten binnensluipen en als een kwaadaardig gezwel de partij van binnenuit aan het opvreten is totdat de partij alleen verpakking van een linkse partij heeft.

hoe heeft men heren zoals Marcel van Dam, Pronk afgeserveerd alsof ze schimmen uit een nostalgisch verleden waren.

de PvdA is de PvdA niet meer… en de arbeider wat z’n oorsprong ook mag zijn is zich daar van bewust en stemt als doorslagen vee alle kanten op ipv zich weer te verenigen in een echte linkse partij.. van mij mag de SP die taak op zich nemen

op 15 03 2016 at 21:49 schreef domoor:

Egbert,

hij “misbruikte” z’n dochter (spreekwoordelijk) voor marketingdoeleinden naar Amerikaans voorbeeld.

nou zijn dochter heeft een zonnige toekomst in vergelijking met beperkten zonder rijke en invloedrijke ouders.
zie beleidshervormingen omtrent WIA en de sluiting van al die sociale werkplaatsen onder het mom de werkgevers moeten ze maar in dienst nemen. blabla

er zat geen greintje integriteit in z’n reclame prietpraat.

op 15 03 2016 at 23:32 schreef Egbert:

re domoor: ja dat is wat ik bedoelde. Wel voor zijn dochter iets willen, maar dat niet beloven voor de kiezer. Egoist. Laf en laag, zelfs voor een politicus. (Die toekomst is safe: hij wou dat salaris+wachtgeld).

re sum: met dat “laten vallen” bedoel ik wat Asscher doet: Turken naaien. Daar is over nagedacht hoor, in de pvda top.

op 16 03 2016 at 01:23 schreef domoor:

Samson is maar een persoon. waar blijven al die leden van de PvdA.

ik geef alleen aan dat de PvdA niet meer voor de arbeiders staat omdat de partijleden ook niet meer uit klassieke arbeiders bestaat.

de partij is moedwillig gekaapt door rechtse elementen binnen de PvdA.
Samson is als nucleair wetenschapper totaal losgezongen van de “onderklasse” waar hij meent voor op te komen.
hij had eens een paar weekjes meegedraaid als jongerenwerker alla Obama. en wat hij daarvan opstak is dat mijn volk een etnisch monopolie op geweld heeft. maar van dat soort retoriek hebben wel meerdere PvdA’ers last. van kutmarokkanen, dan rotten ze toch op. van je moet ZE vernederen voor hun eigen volk of Spekman die als een waar ridder voor gerechtigheid op jacht ging naar een Marokkaan die net uitkeringsfraude een halve winkelstraat had verworven maar de bankboeven ongemoeid liet. over ascher maar niet te spreken maar daar heeft Peter het al meermaals over gehad

op 16 03 2016 at 09:23 schreef Pyt van der Galiën:

Ik denk niet dat het veel oplevert het gedrag van de PvdA te betitelen als ‘verraad’ of ‘kaping door rechtse elementen’. Dat is heel bevredigend op Twitter, maar als serieuze analyse schiet het tekort.

Het succes van de sociaal-democratie in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog was afhankelijk van heel specifieke omstandigheden, met name de akkoorden van Bretton Woods die de natie-staat ruimte boden voor publieke investeringen en herverdeling van welvaart (“spreiding van kennis, macht en inkomen” in Uyliaanse termen). Die omstandigheden bestaan niet meer en een weg terug is er niet. De partij die het tóch probeert wordt meedogenloos afgestraft en pleegt óf zelfmoord óf kiest voor coöptatie. Syriza koos voor coöptatie en met Podemos of de SP zal het niet anders gaan.

For better or for worse, de tijd van de sociaal-democratie is voorbij, eenvoudigweg omdat de omstandigheden die de sociaal-democratie überhaupt mogelijk maakten niet meer bestaan.

op 16 03 2016 at 11:06 schreef domoor:

pyt,

de sociaal democratie in Nederland mocht in essentie tot wasdom komen als tegenwicht voor de sterk uitdijende communistische unie.

de linkse wind werd binnen sociaal democratische partij gevangen en ingekapseld.
jij meent dat het een voldongen feit is dat links altijd in coalitieverband met rechts kan gedijen en haalt er voorbeelden bij uit een recent verleden. syriza. syriza heeft onder chantage, fatalisme vanuit het veel sterkere EU onder aanvoering van een PVDA-er het regeren onder linkse voorwaarden totaal onmogelijk gemaakt. maar als je kijkt naar ijsland na de diepe crisis en wat het linkse kabinet daar toen heeft bewerkstelligd met links beleid is dat land er als enige zonder steun van buitenaf er bovenop gekropen ondanks het gehijg van schuldeisers. nu kent het land voorspoed. alleen jammer dat ze naderhand weer voor rechts kozen. maar dat is evident omdat er veel bezuinigd was onder links.

er komt nu wel een beweging op gang onder aanvoering varovakis die uiteindelijk zal uitmonden in een grote linkse wind en ook in dit land voelbaar zijn. en populistisch rechts zal uiteindelijk uitdraaien op een desceptie.

op 16 03 2016 at 13:10 schreef Pyt van der Galiën:

@domoor

Je begrijpt me verkeerd. Ik denk juist dat sociaal-democratisch links uitsluitend
kon gedijen tussen 1945 en – pak ‘em beet – 1975. In 1971 stortte Bretton Woods in, wat het begin van het einde betekende voor het sociaal-democratische project. Het kapitaal is niet meer ingebed in de natie-staat, het is transnationaal en trekt zich niks meer aan van grenzen.

Elke poging het sociaal-democratische project uit de dood te doen herrijzen zal op een mislukking uitlopen, zelfs wanneer links alléén aan de macht is.

Wanneer links vooruit wil zal het afscheid moeten nemen van de sociaal-democratie en ook van elke illusie dat de oude sociaal-democratische partijen – inclusief de PvdA – te “hervormen” zijn. “Sterft, gij oude vormen en gedachten”.

En voor de duidelijheid: ik sta verder links van de PvdA dan de SP staat van de VVD.

op 16 03 2016 at 16:56 schreef MNb:

PvdG heft volkomen gelijk, al zou ik 1989 als keerpunt kiezen, wegens de val van De Muur. Sindsdien is het falen van (voormalig) links steeds zichtbaarder geworden: geen verhaal, geen visie, geen idee wat voor soort samenleving men wil. SP weet voornamelijk wat het niet wil en GL weet niks meer. Zo gezien kun je Henk en Ingrid nauwelijks kwalijk nemen dat ze niet meer op (voormalig) links stemmen.

op 16 03 2016 at 17:48 schreef domoor:

pyt

sociaal democratie is waarschijnlijk de enige vorm waarin een duurzaam links beleid gevoerd kan worden zonder totalitarisme. omdat radicaal linkse besturen ten alle tijden een zeer dogmatisch gedreven normen en waardenstelsel dienen op te tuigen om liberalen en religieuzen met hun eigen dogma’s uit te bannen. religieuze, culturele en liberale opvattingen kunnen prima ingebed worden binnen een sociaal democratisch stelsel zonder al teveel morele bemoeienis van de overheden naar de burgers toe waarbij je prima de grenzen van de normen kunt vastleggen in democratisch tot stand gekomen wetten. de soc. dem. besturen horen zich overwegend bezig te houden met economische, ecologische en bestuurlijke taken zoals infrastructuur, zorg, onderwijs, veiligheid, werkgelegenheid,

herverdelen van inkomsten kennis en macht.
geldstromen zouden niet zomaar mogen weglekken zonder het kunnen afromen van winsten. een strak door de staat gereguleerd en gecontroleerd bankensector en financiële dienstverleners.

dat jij ver afstaat van de PvdA heeft denk ik meer te maken met de PvdA dan met sociaal democratie. de PvdA heeft z’n ideologische veren al lang van zich afgeworpen toen er een een stille

op 16 03 2016 at 21:30 schreef bob:

@Pyt: Als je zegt dat de sociaal democratie zijn tijd heeft gehad, zeg dan ook niet dat de SP dat heeft? Is het uberhaupt nog wel zinvol om te blijven hangen in die oude verzuilde terminologie?

op 16 03 2016 at 23:53 schreef domoor:

bob,

verzuiling? terminologie? naar mijn weten is alle terminologie die momenteel gebezigd wordt oud. wat wil je dan… oude wijn in nieuwe zakken.

op 17 03 2016 at 09:26 schreef Pyt van der Galiën:

@bob

Het onderscheid tussen links en rechts is nog even relevant als altijd, indien je daar op doelt.

Als je zegt dat de sociaal democratie zijn tijd heeft gehad, zeg dan ook niet dat de SP dat heeft?

In zoverre die partij teruggrijpt op een gedachtengoed waarvoor de materiële voorwaarden niet meer bestaan: ja.

op 17 03 2016 at 15:49 schreef bob:

@Pyt, niet het onderscheid tussen links en rechts maar het feit dat de SP zich ook sociaal democratisch noemt. Dat heb ik Roemers vaak genoeg horen beweren. Je zegt dus eigenlijk dat ook de SP een achterhoede gevecht levert. Het is nu nog een opvangplek voor oud Pvda’ers maar zal op termijn even overbodig worden. Tenzij ze er voor kiest om altijd oppositie te voeren. Net als de PVV. Groot door nietsdoen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS