Home » Archief » Brave New World


[07.05.2005]

Brave New World

Lagonda

Dans (164k image)

Als rector van deze Middelschool heet ik u van harte welkom op deze rondleiding! U weet, de Middelschool is voortgekomen uit het VMBO; een onderwijstype dat aanvankelijk wat problemen heeft ondervonden. Maar sinds de staatssecretaris van Onderwijs in 2005 heeft besloten dat leerlingen alleen nog maar vaardigheden hoeven te leren die ze al meester zijn, is het allemaal een stuk beter geworden. Als leerlingen moeite hebben met theorie, is het voor alle betrokken partijen beter om dit onderdeel te schrappen, en zich volledig op de praktijk te richten; je hoeft namelijk helemaal niet te weten hoe een auto werkt om hem te repareren. Deze benadering van het onderwijs heeft in 2009 uiteindelijk geleid tot de vorming van de Middelschool; een overkoepelend schooltype voor voortgezet onderwijs, waar alle leerlingen na de basisschool terecht komen.

Wij proberen hier het verschil in hiërarchie zoveel mogelijk weg te poetsen. De leerling ervaart een leraar nog te veel als autoriteit, en dat werkt contraproductief. De voortdurende dreiging die er van een leraar uit kan gaan, tast het zelfbeeld van de leerling aan. Wij willen niet meer de boeman zijn. Daarom spreken op de Middelschool de leerlingen hun leraar aan met “maat”; dat klinkt een stuk vriendelijker. De maat is je beste vriend. Samen met de maat stelt de leerling vast wat hij wil gaan leren. Wij vinden het belangrijk dat een leerling daar volledige zeggenschap over heeft; de leerling kan uiteraard zelf het beste bepalen waar zijn kennis nog hiaten vertoont. Daarnaast vertrouwen wij volledig op de natuurlijke nieuwsgierigheid van elke leerling.

Vanwege de moderne communicatiemiddelen is het geschreven woord praktisch dood; communicatie vindt alleen nog verbaal plaats, dus waarom zouden we de kostbare tijd van onze leerlingen verknoeien met nutteloze dictees? Het vak Nederlands is dus afgeschaft. Onze medelandse leerlingen waren al ontheven van de verplichting dit vak te volgen; zij zagen het onderwijs in onze taal als een aanval op hun cultuur, en daar hebben wij uiteraard alle begrip voor. Vervolgens hebben medelandse leerlingen aangegeven het onrechtvaardig te vinden als wij aan de Nederlandse leerlingen nog wel Nederlands zouden leren, omdat dit de Nederlandse leerling betere kansen biedt op de arbeidsmarkt. Toen is besloten het hele vak maar te laten vallen; wij waken er uiteraard voor discriminatie in de hand te werken.

Onvoldoendes geven we niet aan onze leerlingen; dat werkt uitermate demotiverend, en kan leiden tot faalangst. Als een leerling een periode niet of slecht presteert, dan is het voor ons duidelijk dat de leerling dan andere dingen aan zijn hoofd heeft. Het heeft totaal geen zin om een leerling onder dergelijke omstandigheden te toetsen; dat is voor de leerling alleen maar frustrerend, en levert ook een foutief beeld op van zijn vorderingen. Dat is uiteraard een situatie waar niemand baat bij heeft. Overigens zien wij een toets slechts als een momentopname; er zijn zoveel externe factoren die het resultaat van een toets kunnen bepalen, dat wij het onrechtvaardig achten ten opzichte van de leerling om hieraan een bindend oordeel te ontlenen.

Kijk, en in deze ruimte zitten de leerlingen die antilectisch zijn. Dat is een taalstoornis die een aantal jaren geleden is ontdekt. Of nou ja, het is niet echt een stoornis; het komt er op neer dat ze geen behoefte hebben aan lezen. Van veel kinderen met antilectie werd vroeger ten onrechte gedacht dat ze dyslectisch waren. Gelukkig is er tegenwoordig veel veranderd. Antilectische leerlingen krijgen hun lesstof via de televisie aangeboden. Ze kunnen ook gewoon naar een ander kanaal zappen wanneer ze daar behoefte aan hebben, en zo een beetje ontspannen; leerlingen kunnen op die manier dus zichzelf aansturen, en geven op die manier ook zelf aan wanneer ze weer klaar zijn om verder te leren. Nee, ze worden niet overhoord; dat legt alleen maar een ongewenste druk op de leerling. Middels hun kijkgedrag, en de waardering die ze geven aan de aangeboden lesstof, kunnen wij bepalen wat ze ervan hebben opgestoken.

Daarnaast achten wij het onontbeerlijk dat niet alleen de leerling wordt beoordeeld, maar dat ook de leerling terugkoppeling kan geven over het functioneren van de maat. Dat is alleen maar eerlijk en rechtvaardig; kritiek krijgen kan heel confronterend zijn, en de leerling mag niet het idee krijgen dat hij niks terug kan zeggen. Een keer per twee weken kan een leerling “een maat de maat nemen”, zoals wij dat hier noemen. Deze evaluaties leveren waardevolle informatie op. Als een maat bijvoorbeeld vaak te horen krijgt dat “hij gewoon een lul is”, dan kan hij op deze feedback zijn functioneren aanpassen. Het komt maar een enkele keer voor dat een maat wordt geschorst.

De enige dwang die wij op de Middelschool hanteren, betreft de respectvolle inachtneming van de gebedsmomenten van de medelandse leerlingen. Hiertoe hebben we deze speciale gebedsruimte ingericht. U ziet dat de achterwand van glas is. De Nederlandse leerlingen zijn verplicht via deze wand het gebed gade te slaan. Zo leren wij onze leerlingen dat er meer in het leven is dan de scooter of de disco. Wij dienen respect te tonen voor culturen. Met dit in het achterhoofd zijn ook de vakken Biologie en Geschiedenis verdwenen. De medelandse leerlingen hadden vanuit hun overtuiging grote moeite met de evolutietheorie, en geneerden zich kennis te nemen van informatie omtrent de menselijke voortplanting. Ook weigerden ze kennis te nemen van onze imperialistische historie, en hebben ze ons erop attent gemaakt dat het beter zou zijn als ook de Nederlandse leerlingen verschoond zouden blijven van kennis omtrent ons beschamende verleden.

Helaas hebben we ook een aantal leerlingen die lastiger te handhaven zijn, en onder de invloed van hun ouders zijn belast met een ongezond ambitieniveau. Deze leerlingen stellen zorgwekkend hoge eisen aan zichzelf. Wij doen wat we kunnen om deze leerlingen te behoeden voor de stress die dit veroorzaakt, maar sommige ouders zijn behoorlijk vasthoudend in hun tirannieke opvattingen, en blijven hun kinderen voorspiegelen dat ze iets moeten bereiken in het leven, en dat ze daarvoor moeten werken. Wij vinden het ziekelijk en pervers dat sommige ouders blijkbaar graag zien dat hun kind zijn leeftijdsgenoten overvleugelt. Intens treurig, hoe een kind zo het slachtoffer kan worden van de onvervulde ambities van iemand anders.

Maar we doen ons best. We zijn trots op de generatie die we grootbrengen. Een generatie met een ego zo groot als een kathedraal, maar die niets zal bereiken om zich over op de borst te kloppen. Een generatie die mondig is, maar niets heeft te zeggen. Een generatie die zich hyperintelligent waant, maar geen gedachten meer heeft; die zich geïnformeerd waant, maar niet meer het verschil weet te maken tussen zin en onzin, nut en onnut, waarheid en leugen. Een generatie die gelooft dat vrijheid te koop is in de winkel, dat een logo volstaat als overtuiging, dat individualiteit wordt gedemonstreerd door de ringtone van je mobieltje of de kleur van je armbandje. Een generatie die door ons wordt behoed voor het lijden, maar uiteindelijk zal smeken om een harde hand. Wij doen echt ons best.

Lagonda schreef al teksten op een weblog, puur voor het eigen plezier, totdat Frontaal Naakt besloot hem aan de vergetelheid te ontrukken. Lagonda is 49% mannelijk, 51% vrouwelijk en 100% esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 07.05.2005 @ 06:20

[Home]
 

19 Reacties

op 07 05 2005 at 13:20 schreef Paardestaart:

Kusje! ;)

op 07 05 2005 at 17:08 schreef Frank:

Wat een heerlijke satire weer Lagonda. Schitterend!!
Alleen de uitdrukking "een ego als een kathedraal" luidt in 2009 vanzelfsprekend "een ego als een moskee"
Verder, ja ik ben nog van de prolectische generatie, sorry, maar "waken voor" betekent: erop toezien dat…
Het moet dus zijn: wij waken er uiteraard voor discriminatie niet in de hand te werken.

op 07 05 2005 at 17:16 schreef Frank:

Beter zou misschien nog zijn: wij waken er uiteraard tegen discriminatie in de hand te werken.

op 07 05 2005 at 17:38 schreef Bitterzoet:

Ja, leuk! Een taalkundige discussie! Erg toepasselijk ook bij deze -inderdaad sterke – column.
Lees deze nog even Frank:
http://taalunieversum.org/taal/advies/vraag/890/

Verder kan ik -triest genoeg- meedelen, als moeder van drie VMBO(T)-leerlingen, dat bovengenoemd scenario al gedeeltelijk in de praktijk wordt uitgevoerd.

op 07 05 2005 at 20:12 schreef Frank:

Dank je voor de link Bitterzoet.
Ik kende die site niet.
Ik zie nu dat de Taalwijzer aangeeft dat *waken voor iets* ook gebruikt kan worden in de betekenis die Lagonda bedoelt: er op toezien dat iets niet gebeurt.
In 2009, als Lagonda’s visie realiteit is, en wellicht eerder al begrijp ik van jou, zullen dit soort discussies niet meer voorkomen.
Er zijn mensen die dat prima vinden.
Maar, ehh, was jouw opmerking *ja leuk, een taalkundige discussie* eigenlijk niet sarcastisch bedoeld, of ben ik nu te achterdochtig?

op 07 05 2005 at 20:35 schreef Bitterzoet:

Dat was niet sarcastisch bedoeld. Ik vond het oprecht grappig vanwege de strekking van Lagonda’s column. Bovendien houd ik er wel van om óver taal te praten danwel met taal te spelen.

groetjes
Bitterzoet

op 07 05 2005 at 23:44 schreef BigPete:

Het angstaanjagende aan dit goed geschreven satirische stuk is het realiteitsgehalte…

op 08 05 2005 at 02:20 schreef Tom Thomas Maine:

http://fjordman.blogspot.com/2005/03/all-arabic-preschool-classes-in.html

Zweden lijkt al aardig op weg te zijn…

op 08 05 2005 at 02:34 schreef Karel Martel:

Een brillante column.

Het onderwijs is in Nederland kapot-gedemocratiseerd en kapot-genivelleerd.

Wee ons!

op 08 05 2005 at 17:12 schreef Paardestaart:

"sorry, maar "waken voor" betekent: erop toezien dat…"

Sorry – niet dus; ergens voor waken is het tegenovergestelde van ergens voor zòrgen..
Dit is vermoedelijk net zoiets als de verwarring over ‘niet denkbeeldig'(niet slechts een denkbeeld, maar realiteit, dus)..dat zolangzamerhand ook in zijn tegendeel aan het verkeren is: wèl denkbeeldig dus; een produkt van de fantasie. :)
Maar not to worry; net als de onderwijshervormers van het type dat gezorgd heeft voor de helaas maar gedeeltelijk denkbeeldige toestand die Lagonda schetst zijn de hedendaagse taalkundigen van mening dat fouten niet bestaan, en bovendien ondemocratisch zijn..Als een misverstand eenmaal postgevat heeft – don’t fight it, zet het in het groene boekje!;)

op 08 05 2005 at 17:15 schreef Paardestaart:

Wroewhahahahaaahahahaha…..:)

"een maat de maat nemen"!!

op 08 05 2005 at 17:34 schreef Bitterzoet:

Het ‘waken voor’ vraagstuk was gisteren al opgelost, Paardenstaart.

Het moet me nog even van het hart dat de devalutie binnen het onderwijs natuurlijk niet alléén opgaat voor het VMBO – al is het daar wellicht het meest duidelijk en schrijnendst.

Las ik vorige week niet iets over de PABO? Studenten die na het 1e jaar onvoldoendes halen voor rekenen en Nederlands moeten de opleiding verlaten. Deze regeling is pas onlangs ingegaan! Dat is toch van de zotte? Notabene de pijlers van het basisonderwijs, rekenen en ’taal’! Daar staan me toch een zooi kneusjes voor die basisschoolklassen, je wordt er bang van. Wat ik meermalen heb meegemaakt en waar ik me met terugwerkende kracht NOG over kan opwinden is dat mijn kinderen bepaalde zaken verkeerd kregen aangeleerd en pertinent níet van mij wensten aan te nemen hoe het wél zat. Tenslotte is ‘de juf’ of ‘de meester’ de autoriteit. Em mamma is dan ‘maar’ mamma. Tandenknarsend heb ik ze dingen FOUT zien leren.

op 08 05 2005 at 17:35 schreef Bitterzoet:

Correctie: devalutie moet uiteraard zijn devaluatie.

op 09 05 2005 at 07:40 schreef Jona Lendering:

"Las ik vorige week niet iets over de PABO? Studenten die na het 1e jaar onvoldoendes halen voor rekenen en Nederlands moeten de opleiding verlaten. Deze regeling is pas onlangs ingegaan! Dat is toch van de zotte?"

Ach, het kan altijd zotter: aan de Apeldoornse politieschool kon je vroeger afstuderen met een vijf voor rechten. Misschien is dat inmiddels veranderd, maar ik ben niet optimistisch. Nog onlangs zag ik bij een rijbewijscontrole hoe een bestuurder ook de vraag kreeg of ze even in de achterbak mochten kijken. De agenten bleken niet te weten dat daarvoor een opdracht tot huiszoeking (en dus een door de rechter erkende verdenking van een strafbaar feit) moet zijn.

Dit heeft wel niet zoveel met het VMBO te maken, maar ik wilde het toch even vermelden.

op 09 05 2005 at 07:48 schreef Jona Lendering:

Om nog even iets over het VMBO te zeggen: er ligt duidelijk een probleem en geld speelt een rol. Als er meer geld is, kunnen de klassen kleiner en kan er meer aandacht aan de individuele leerling worden besteed. Dat klinkt simplistisch maar is wel waar.

Om een even simplistische maatregel te noemen die vermoedelijk wel werkt: we korten de Nederlandse universiteiten ieder jaar met een bedrag dat even groot is als hun advertentiebudget en hevelen dat over naar het VMBO. Bijkomend voordeel is dat de universiteiten onderling gaan concurreren op de punten waarom het gaat (wetenschappelijk onderzoek en zelfontplooiing dus – ik zeg dat er even bij voor de minister).

op 10 05 2005 at 23:02 schreef eduvas:

"Dat is toch van de zotte?"

moet eigenlijk zijn "Dat is toch van de gekke?" . Ik geloof niet dat Klukkluk "van de zotte" gebruikte. Voor meer voorbeelden van correct Klukkluks zie: http://klukkluk.rulestheweb.com/

op 11 05 2005 at 17:40 schreef Bitterzoet:

Sorry, foutje. Ik zal m’n (VMBO)schoolgeld terug gaan halen.

op 13 05 2005 at 12:39 schreef BigPete:

"Ach, het kan altijd zotter: aan de Apeldoornse politieschool kon je vroeger afstuderen met een vijf voor rechten. Misschien is dat inmiddels veranderd, maar ik ben niet optimistisch. Nog onlangs zag ik bij een rijbewijscontrole hoe een bestuurder ook de vraag kreeg of ze even in de achterbak mochten kijken. De agenten bleken niet te weten dat daarvoor een opdracht tot huiszoeking (en dus een door de rechter erkende verdenking van een strafbaar feit) moet zijn."

Ik weet niet hoe je aan deze onzin komt, maar het is pertinent niet waar.
VRAGEN staat namelijk vrij, dat is de truc. Als iemand weigert om de kofferbak te openen dan gaan agenten verder met hun volgende trucje, dan willen ze de verplichte gevarendriehoek zien, die vrijwel altijd in de kofferbak ligt. Als de bestuurder die toevallig onder de stoel heeft liggen dan schakelen agenten gewoon een douane ambtenaar in die vrijwel altijd bij grote verkeerscontroles meedoen, en dan gaat die koffer gewoon open.

Overigens bestaat er niet zoiets als een huiszoekingsbevel, dat heet een schriftelijke last tot binnen treden, en dat hiervoor altijd een rechter moet worden ingeschakeld is eveneens lariekoek.

Bevoegd tot het geven van een machtiging tot binnentreden zijn:
a. de procureur-generaal bij het gerechtshof;

b. de officier van justitie;

c. de hulpofficier van justitie.

op 13 05 2005 at 16:00 schreef Jona Lendering:

Dat klopt wel ongeveer met het vervolg. De bestuurder weigerde de kofferbak open te maken en eiste de verklaring die vermoedelijk dezelfde is die jij aanduidt als "schriftelijke last" of "machtiging tot binnentreden". Zoals ik het gesprek kon volgen, moest die wel degelijk bij de rechter (officier? procureur-generaal?) worden afgehaald, want de agenten zeiden de bestuurder dat dat hij kon wachten tot zij de verklaring hadden gehaald.

De bestuurder zei daarop iets als dat er een verdenking van een misdrijf moest zijn om hem aan te houden, en rondde af met de woorden dat hij nu óf een bekeuring kreeg voor iets aan zijn auto, óf dat de politie zei dat er niets was met zijn auto, en dat hij in beide gevallen zou wegrijden. Na enig gemor van de zijde van de politie mocht hij inderdaad wegrijden.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS