Home » Archief » De Fatsoenlijken


[19.06.2005]

De Fatsoenlijken

Lagonda

Naaktstrand5 (140k image)

Des avonds laat op Nederland 3 val ik wel eens in een stukje jazz uit de archieven van North Sea. Verleden week een knapperige salsaband. Erg lekker, maar helaas kunnen de cameramensjes het maar niet laten om af en toe eens een blik op het publiek te werpen. Schreeuwend grijp ik dan naar de afstandsbediening, maar meestal ben ik te laat. Want daar staan ze alweer in de zaal: foute blanke jazzliefhebbers! Muizige ex-grefo meiskes met sluik haar die hoekig meeklappen. Enge klerken en commiezen in kaki bandplooibroeken draaien vaag met hun bekken. En natuurlijk de grijze vijftigplusvrouw met kort pottenkapsel, die, gehuld in Afrikaanse klederdracht-met-pet en de cursus Oerdansen vers achter de kiezen, de weerzin voor haar witte huid er uit staat te stoten. Onwillekeurig moet ik aan Anja Meulenbelt denken.

Mevrouw Meulenbelt bestond er deze week in om samen met de A’damse burgervader Cohen een feestje te bezoeken, waar ook Abdoel Jabbar van de Ven was uitgenodigd. U weet wel, die Nederimam die op de wankele fundamenten van een door hormonen en pesterige klasgenootjes ondermijnd zelfbeeld het kasteel van zijn granieten gelijk heeft opgericht. Hij is tevens de vermoedelijke ondertekenaar van het doodvonnis van Van Gogh, en we kunnen alleen maar raden welke toppen van genot hij heeft beleefd toen hem het dodelijke resultaat van zijn pennenstreek ter ore kwam. Zijn persoonlijke ervaringen met Nederland na de moord op Van Gogh zijn – o ironie! – in een boekje gezet, en Anja, die trouw voor elke moslimscheet een kaarsje ontsteekt, kwam hem daarmee feliciteren. Ze is er in de jaren 70 al in geslaagd onder druk van politiekcorrect wensdenken lesbisch te worden, dus begrijpelijk dat Meulenbelt het ook voor elkaar krijgt oprecht trots te zijn haar toekomstige overheerser de hand te schudden.

Meer interessante geluiden uit dezelfde hoek deze week: broeinest Simone van Geest schreef een column in De Journalist, waarin ons andermaal wordt uitgelegd dat moslims de bedreigde joden van de 21ste eeuw zijn. Uiteraard beroept ze zich op Geert Mak, is ze lid van Groen Links,is haar mannie journalist van Vrij Nederland en werkt ze nu voor Netwerk. Fijn dat wij voortaan zelf voor onze hersenspoeling kunnen betalen (ik moet nu denken aan Brazil, de ‘1984’ van ex-Python Terry Gilliam. Deze film bevat een scène waarin Sam, alvorens terechtgesteld te worden, een voorschot moet betalen om de werkzaamheden van zijn beul te kunnen bekostigen). Mevrouw van Geest meent ook dat Nederland gegijzeld wordt door “rechts”. Zou ze snappen dat juist zij deel uitmaakt van de gijzelende gedachtepolitie? Dat juist zij zich er maar niet toe kan brengen onze hersentjes eens met rust te laten?

De linkse werkelijkheid wordt als zo vanzelfsprekend aan de man gebracht dat je haast zou vergeten dat het propaganda is. Een extra sterk punt van deze propaganda is dat zij zich weet te kleden in de mantel van het Fatsoen. De Meulenbelts, Makken en van Geesten maken deel uit van het Fatsoenlijke establishment, waar zij Fatsoenlijke feestjes bezoeken, met Fatsoenlijke hoogwaardigheidsbekleders. Ze hebben Fatsoenlijke baantjes en winnen Fatsoenlijke prijsjes, waarover zij schrijven in hun Fatsoenlijke krantjes, met hun Fatsoenlijke toonzetting. Zogenaamd elitair, ontwikkeld en kosmopolitisch. Het lijkt een hogere en genuanceerdere vorm van denken te vertegenwoordigen, maar in feite is het oerburgelijk en benepen. Wat hen er natuurlijk niet van weerhoudt meesmuilend op het ordinaire, domme en met name onfatsoenlijke gepeupel neer te kijken.

Deze hooghartigheid prikkelt mij, omdat ze zo enorm misplaatst is. Zo word ik er doodmoe van dat een kritische blik richting de Islam neerbuigend als “islamofobie” wordt uitgelegd, alsof de Islam niet grossiert in slavendrijvers, terroristen, onthoofders, bommenleggers, en ouders die het machtig vinden als hun kroost zich insnoert met bommen om zichzelf en andermans kroost mee aan barrels blazen. In het licht van de gebeurtenissen op het wereldtoneel waarbij de Islam een rol speelt, is het toch niet zo vreemd dat ik wil weten waar ik met mijn Islamitische landgenoten aan toe ben? Als in mijn land uit naam van Allah een kritische columnist wordt vermoord, is het toch niet zo vreemd dat ik licht nerveus word als ik nu, ruim een half jaar later, nog steeds geen enkele feitelijke reden heb om aan te nemen dat deze moord maar een incidentje was? Is dit nu een fobie, een onrealistische angst? Is het onterecht op je hoede te zijn voor een reëel gevaar? Is het onterecht bang te zijn dat je aan kanker dood kunt gaan?

In de Arabische kernlanden wonen bij elkaar zo’n 350 miljoen moslims, en die worden 24/7 blootgesteld aan antizionistische en antiwesterse propaganda. Door hun geestelijk en politiek leiders, door hun media, door elkaar. Ter aanvulling krijgt het Westen volautomatisch de schuld van alles dat er daar bestuurlijk of spiritueel misgaat — en dat is nogal wat. En daar is geen Rondom Tien. En daar is geen ruimte voor een kritische noot, of een andere kijk. Het is idioot en stupide om te veronderstellen dat dit geen enkele (of slechts een marginale) invloed uit zou oefenen op de moslims die in het Westen wonen. De moslims van hier zijn immers via duizenden lijntjes gebonden aan de moslims van daar; ze delen dezelfde cultuur, dezelfde taal, hetzelfde geloof. Ze spreken dagelijks hun achtergebleven families en vrienden. Ze kijken met hun schoteltjes naar dezelfde zenders, en lezen dezelfde webpagina’s.

De neerslag hiervan hebben we ondubbelzinnig kunnen teruglezen in de martelaarsbrief van Mohammed B. — onvervalst en onversneden antisemitisme van anno 2004, waar de Fatsoenlijken gemakshalve in alle talen over zwijgen. Nee, de Fatsoenlijken hevelen het antisemitisme van 60 jaar geleden over naar de tijd van nu, en brengen dit met allerlei kunstgrepen in verband met de critici van de Islam. Van Gogh en Hirsi Ali zijn “handelaren in angst”, die misschien — net als Goebbels — wel “te ver gaan”. Dit terwijl de “handelaren in angst” slechts gebruik hebben gemaakt van middelen die binnen onze samenleving gerechtvaardigd zijn om de dialoog mee te voeren. Van Gogh gebruikte het woord en het beeld, en Hirsi Ali gebruikt als democratisch gekozen politica het mandaat van de kiezer om haar zegje te doen. We kunnen zien dat het juist fundamentalistische moslims zijn die hun toevlucht nemen tot oneigenlijke middelen: geweld, bedreiging, intimidatie, en uiteindelijk moord, daarin stilzwijgend bijgestaan door de Fatsoenlijken. Wie gaat er hier nu steeds te ver?

Gelukkig deze week ook een tweetal betekenisvolle tegenbewegingen. Ten eerste criminoloog Hans Werdmölder, die tientallen jaren onderzoek heeft verricht onder allochtone probleemjongeren, en hierover onlangs zijn laatste boek, Marokkaanse Lieverdjes, publiceerde. Hij durft onomwonden te stellen dat het probleemgedrag van met name de Marokkaanse jongens een culturele oorsprong kent. Nog veel interessanter is dat hij zeer open spreekt over de verschuiving van denken die hij de laatste 30 jaar heeft doorgemaakt; van politiekcorrecte zelfcensuur naar zuivere, op de realiteit gebaseerde, waarnemingen. Dapper dat hij dit durft toe te geven, en de interviewers van het Fatsoenlijke Radio 1 waren hoorbaar op hun hoede. Ten tweede heeft Charles Groenhuijsen, ex-NOS correspondent uit dat onfatsoenlijke Amerika, in een interview in HP/de Tijd de knuppel in het Fatsoenlijke hoenderhok gegooid door de journalistieke zelfingenomenheid van het NOS-journaal te hekelen. Ook heel dapper, want hij gaat er wel werken als anchorman. Quote: “Voor mij is Bush de man die in twee landen, Irak en Afghanistan vrijheid komt brengen”. Kijk, dat is andere koek. Ik mag hopen dat het staatsjournaal onder zijn handen een baken van onfatsoen wordt.

Lagonda schreef al teksten op een weblog, puur voor het eigen plezier, totdat Frontaal Naakt besloot hem aan de vergetelheid te ontrukken. Lagonda is 49 procent mannelijk, 51 procent vrouwelijk en 100 procent esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 19.06.2005 @ 09:15

[Home]
 

73 Reacties

op 19 06 2005 at 11:51 schreef Rinus Duikersloot:

Gisteren voor het eerst, geloof het of niet, enkele nummers van Rammstein beluisterd. Vrij goed moet ik zeggen, om het nummer ‘Amerika’ moest ik erg lachen.

op 19 06 2005 at 13:36 schreef Annelies:

Ongelooflijk dat die ontmoeting met Cohen, Meulenbelt en Van de Ven heeft plaatsgevonden. Het kan dus altijd nog gekker dan je denkt.

Werdmolder was ook bij HOlman, afgelopen vrijdag. Hij durfde zelfs Benzakour te corrigeren. Gelukkig maar want Holman is blijkbaar ook voorzichtiger geworden. Wel jammer.

Mooie tekst.

op 19 06 2005 at 16:27 schreef GD:

"Mevrouw Meulenbelt bestond er deze week in om samen…" Het kromme Nederlands van Lagonda levert iedere week wel een nieuwe uitdrukking op. Als je ‘bestaan’ gebruikt in de betekenis van ‘wagen’, dan is het ‘Zij bestond het om deze week…’
En bedoel je met ‘draaien vaag met hun bekken’ misschien ‘bekkens’?
Je schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als dyslectisch.

op 19 06 2005 at 21:06 schreef Lagonda:

Nou, kijk aan! Je snapt precies wat ik probeer te zeggen. Wat is het probleem nou?

op 19 06 2005 at 21:41 schreef Jona:

"Het bestaan om…" in de betekenis van "wagen" is gewoon Nederlands hoor. Mijn Van Dale geeft als voorbeeld "Hij heeft het bestaan om mij op te zoeken".

op 19 06 2005 at 22:09 schreef GD:

Lagonda schrijft niet juist en Jona leest slecht. Lagonda schreef: "… bestond er … in om"
Het probleem is misschien wel dat ik het niet precies snap, omdat Lagonda niet zo precies schrijft. Er zijn zat goede schrijvers, die slecht spellen of veel taalfouten maken. Die zoeken en accepteren een corrector.

op 19 06 2005 at 22:33 schreef Peter Breedveld:

Fijn dat je zo feilloos de kern van de zaak weet te raken, ‘GD’. Net wat we nodig hebben hier, het gezanik van een Droogstoppel.

op 19 06 2005 at 22:46 schreef Droogstoppel:

Ook de redacteur van dit krantje is slechts een liefhebber, begrijp ik.

op 19 06 2005 at 22:48 schreef r.k.h:

Jan Marijnissen mag zich wel eens zorgen gaan maken over dit Paard van Troje binnen de SP.

In haar weblog van 29 mei 2005 schrijft Anja Meulenbelt over het boek van Margalith Kleijwegt "Onzichtbare ouders":
"… Gemengde gevoelens. Aan de ene kant vind ik het prima dat er aandacht wordt gegeven aan een reëel probleem. ….. Aan de andere kant: het is wel een journalistiek product, een beschrijving van de buitenkant af, zo’n boek waarvan mensen zeggen wat erg, maar wat dan? Tja, daar moet wat aan worden gedaan. Ik erger me ook wel aan de journaliste die maar blijft beschrijven dat ze voor een dichte deur staat terwijl ze nog zo had gezegd dat ze op bezoek zou komen. Of over die smoezen dat vader of moeder ziek is. Ik had haar in vijf minuten uit kunnen leggen wat daar aan de hand was want het gaat hier in Gaza net zo. Daar vinden mensen het hondsbrutaal om tegen iemand die langs wil komen te zeggen: nee, dat willen we niet. … Eerlijk gezegd heb ik wel sympathie voor de mensen die haar niet binnen wilden laten, want waarom zou je? Zo’n juffrouw die bij je rond komt kijken en dan een boek gaat schrijven dat je je kinderen niet op kunt voeden? Het doet me erg denken aan de maatschappelijk werksters van heel vroeger die in ‘asocialenwijken’ aan kwamen bellen."

Alsof we niet in Nederland wonen!
In het nawoord schrijft Kleijwegt over een jongetje dat de dodenherdenking ernstig verstoorde. De ouders wilden geen enkel contact daarover. Zelfs kamerlid Arib werd niet binnengelaten. En Meulenbelt maar sympathie hebben! Het is ongelofelijk.

Van internet haalde ik dat bij de presentatie van het boek er marokkaanse mensen met het spandoek "Zichtbare ouders" stonden (bezorgde ouders zou wat leuker zijn geweest!(reve)) Meulenbelt en Benzakour zullen hiermee instemmen.

op 20 06 2005 at 01:01 schreef Rinus Duikersloot:

Annelies, ik denk niet dat Theodor Holman voorzichtiger is geworden. In zijn columns in De Parool en De Groene Amsterdammer is hij sinds 2 November veel scherper geworden. In de persoonlijke omgang is hij iemand van het harmoniemodel. Theo van Gogh plaagde hem ermee door te zeggen dat hij geen ruggegraat had. Het zou leuk zijn als iemand à la Jeremy Paxman iemand à la Mohammed Benzakour tijdens een interview zo stevig zou aanpakken dat hij gewoon kwaad wegloopt.

op 20 06 2005 at 01:50 schreef Rinus Duikersloot:

Nog even over Afshin Ellian in de Rode Hoed. Wat schetste mijn verbazing toen ik daar naar binnen liep: ik stond meteen oog in oog met hem. Geen beveiliging of wat dan ook te bekennen. Wat bleek: Job Cohen is de enige korpschef die moeilijk doet over de beveiliging. "We kunnen je veiligheid niet garanderen als je naar Amsterdam komt." Lees: We hebben je liever niet hier.

Theo van Gogh in zijn laatste column over deze farizeeër: "Cohen gedraagt zich als een burgemeester in oorlogstijd en dat bedoel ik niet als compliment. Zijn aanwezigheid demoraliseert de stad en zet groepen tegen elkaar op.
Volgens de grote denker Frits Abrahams (NRC-Handelsblad) is Cohen ‘een democraat in hart en nieren.’ Ik vermoed dat onze burgemeester een doortrapte cynicus is – geen slechte eigenschap voor iemand die premier wil worden -, en een rasopportunist bovendien. En ik vraag me af hoe lang autochtonen nog welkom zijn in Amsterdam."

http://www.theovangogh.nl/metro_50.html

op 20 06 2005 at 09:58 schreef Lagonda:

Ach, ik vind het niet zo erg als ik op dit soort punten wordt verbeterd. GD heeft dat vaker gedaan, en de waarheid is dat het me inderdaad stoort als ik dit soort fouten maak. De samenstelling "erin bestaan" is verkeerd gebruikt — samenstellingen zijn niet mijn sterkste kant. Over de "bekkens" heb ik tijdens het schrijven van dit stuk al getwijfeld. Ik stelde mij in gedachten de groep enge klerken voor, en zoomde vervolgens in op een persoon. Vandaar dat ik op "bekken" uitkwam, ook al is dat grammaticaal niet correct.

Ergens voel ik me zelfs gevleid door de taalkundige aandacht van GD. Hij klinkt als een mentor die teleurgesteld is in een veelbelovende leerling. GD; ik begrijp dat je je als vaste corrector wil opwerpen? Daar heb ik geen bezwaar tegen, alleen wel graag je verbeteringen en suggesties in mijn mailbox, of op mijn eigen forum. De gesprekken zijn hier al verwarrend genoeg.

op 20 06 2005 at 10:00 schreef Lagonda:

Overigens heeft dutchdisease.com de volgende aanvulling op mijn column gevonden:

http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/006703.php

op 20 06 2005 at 10:55 schreef Paardestaart:

‘Hun bekken schudden’ – als je tenminste bedoelt dat ze hun antiseptische ondersteven ritmisch dansachtig probeerden te bewegen – is gewoon goed hoor, Lagonda
‘Bekkens’ (meervoud dus) hebben wij niet in onze anatomie, dus daar kun je niet mee schudden, en ze zitten meestal ook niet in ons handtasje als we naar een openbare gelegenheid gaan om er vroom en correct gesticht te worden – laat je niet van de wijs brengen :)

Tss….dinges…Om nou voor éen vergissinkje zo’n kabaal te maken tegen iemand die altijd van die fijne stukjes om te lachen schrijft is wel erg kissebisserig, hoor eh…Oeps! Al weer je naam vergeten! :)

op 20 06 2005 at 11:35 schreef Lagonda:

Dank Paardestaart!

@Rinus: Rammstein-puristen halen voor het nummer "Amerika" hun neus op, omdat het te commercieel zou zijn. Maar ik vind het ook een grappig nummer (ken je de clip? die is erg leuk), al is het zeker niet hun beste werk. Luister naar de albums "Mutter" en "Herzeleid" — daar staan de echte juweeltjes op.

Ik heb ze twee dagen geleden weer eens aan het werk gezien, en het blijft een fascinerende band. Inhoudelijk zijn ze intelligent, ironisch, artistiek verantwoord, links en rechts knipogend naar politieke en politiek-correcte cliches. Live zijn ze hands-down the best show on earth; overrompelend, hypnotiserend, en gewoon heel erg fucking cool.

op 20 06 2005 at 12:49 schreef Rinus Duikersloot:

Mohammed Benzakour heeft iets gewonnen: Journalist voor de Vrede prijs!

En wie reikt hem uit? Onze Anja!

Ze noemt hem ‘een noodzakelijke dwarsligger’ en een ‘Reviaan van Marokkaanse afkomst’.

De competitie was stevig: Geert Mak en Henk Weltevreden(???)

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/06/19/wie-kreeg-de-prijs/

Ik had maar één simpele vraag die niet geplaatst werd: Zat Heleen Pott in de jury?

Ben totaal persona non grata bij haar. Snik, snik maar niet heus.

op 20 06 2005 at 13:29 schreef Annelies:

@ Rinus. Ik vind Holmans columns sinds 2 november ook zeer scherp. Als interviewer geeft hij een andere indruk, daar heb je gelijk in. Ik hoop dat zijn columns vanaf die datum gebundeld worden. Dat zijn ze waard.

De veiligheid gisteren in De Rode Hoed was een wassen neus. Ellian heeft het aan het publiek (een man of 25) uitgelegd. Ellian lijkt niet welkom in Amsterdam.

WillemHein vond het een emotionele middag en ik was ook weer onder de indruk van deze man. Wat een burgermoed! Dat zouden meer mensen moeten hebben.

op 20 06 2005 at 13:40 schreef Rinus Duikersloot:

Jammer dat die columns niet online verkrijgbaar of in meer kranten te lezen zijn. Ze verdienen een groter publiek

Waarom vond WillemHein het een emotionele middag? Ik probeer altijd bij dit soort debatten nog de humor te zien maar werd flink kwaad toen ik hoorde over de beveiliging. Er zou ook een stuk over in de Volkskrant komen.

op 20 06 2005 at 13:44 schreef Rinus Duikersloot:

@ Lagonda
Ik wist wel dat ik een commerciële smaak had!
De videoclip van Rammstein ken ik niet. Zeker op MTV?
Mutter en Herzeleid dus, ik zal het onthouden.

op 20 06 2005 at 14:10 schreef p:

Mevrouw van Geest meent ook dat Nederland gegijzeld wordt door "rechts". Zou ze snappen dat juist zij deel uitmaakt van de gijzelende gedachtepolitie?

—— Ja dat laatsgenoemden fasterige oenen zijn is me ook duidelijk; toch ligt de helft van de waarheid bezijden uw woordjesweb, waarde lagonda, rechts laat, omdat hun zakken al zo uitpuilen, de opinievormend strijdgewoel en dergelijke graag als troostprijs over aan hen die zich toch om de donder niet helemaal laten af en om kopen en zich desallniettemin over geven dan wel te buiten gaan aan lege blikkenvangst ten eide die met zorgvuldig gepolijst eergevoel wakker te steken en te vullen zo niet met verrukking te vervullen.

In de Arabische kernlanden wonen bij elkaar zo’n 350 miljoen moslims, en die worden 24/7 blootgesteld aan antizionistische en antiwesterse propaganda.

——- en hier omgekeerd; schoolvoorbeeld van polarizatie.

op 20 06 2005 at 14:29 schreef Lagonda:

Ik denk steeds dat ik je bijna begrijp Piet, maar het lukt me niet bovenstaande bijdrage van jouw hand in zijn geheel te consumeren. Ik volg je tot het punt waarop je aangeeft dat opinievorming de troostprijs is voor de mensen die niet hun zakken hebben weten te vullen. Daarna raak ik het spoor bijster.

op 20 06 2005 at 14:30 schreef Annelies:

Gelukkig heeft Ellian ook nog gevoel voor humor, dat bleek wel uit die ‘politiekaarten’.

Wat Ellian vertelde over zijn leven in Iran en nu hier, greep WH nogal aan. Hij kent Ellian nog niet zo. Zelf heb ik geen nieuwe informatie gehoord deze middag, behalve dan dat gedoe over zijn beveiliging. (Op het weblog over Ayaan Hirsi Ali staat een verslag van de bijeenkomst, uit de Volkskrant)

Ik had achteraf nog een vraag aan Ellian willen stellen, namelijk de volgende: Hoort volgens Ellian de hoofddoek bij de islam of bij de politieke islam? Wat zou zijn antwoord zijn geweest, enig idee?

(Sorry Lagonda, eigenlijk hoort dit onderwerp bij dat stuk van Peter over die hoofddoekenbijeenkomst.)

op 20 06 2005 at 14:50 schreef Jona Lendering:

Dat van die hoofddoek, ik denk dat ik weet wat Ellian zal antwoorden. Reza Shah (de vader van de man die in 1979 vluchtte) wilde, net als Atatürk, Perzië moderniseren. En zoals Atatürk ook enkele kledingvoorschriften invoerde, zo verbood Reza Shah de hoofddoek als uiting van het voorgaande regime, dat van de indolente Qajar dynastie. Daarmee werd een op zich neutraal kledingstuk een politiek symbool. In 1979 werd de hoofddoek even geforceerd verplicht gesteld. Het is dus in Iran een symbool van de politieke islam, al is het onderscheid tussen ‘islam’ en ‘politieke islam’ in een land zonder scheiding van kerk en staat nogal merkwaardig. Er bestaat daar geen niet-politieke islam.

Hoe het komt dat het in West-Europa is aangeslagen als hét symbool van de islam, weet ik niet. Er wonen al drie of vier eeuwen moslims in ons land, in de jaren vijftig en zestig was er geen enkel probleem mee (ook natuurlijk omdat Nederlandse vrouwen toen nog vaak hoofddoeken droegen), en het lijkt in de jaren tachtig ineens uit de lucht te komen vallen.

Waarom de soennietische Turken nu, anders dan veertig jaar geleden, ook een punt maken van de hoofddoek, is mij eveneens een raadsel.

op 20 06 2005 at 16:00 schreef arend:

@Lagonda,
Weer een heel goed stuk.
Jammer dat je voor dit soort commentaren naar dit soort weblogs moet gaan (niet denigrerend bedoeld natuurlijk).
Mensen als Meulenbelt of Mak zouden best wel eens in een reguliere krant mogen worden aangepakt.

op 20 06 2005 at 16:13 schreef Lagonda:

Ja, eh, vertel mij wat. Helaas zijn de meeste reguliere kranten Fatsoenlijk, want regulier, want Fatsoenlijk etc.

op 20 06 2005 at 16:42 schreef Annelies:

Hoe het ook zij, het is en blijft een vrouwonvriendelijk symbool. Daar kan volgens mij niemand onderuit. En wie er respect voor heeft, die maakt zich m.i. op zijn minst schuldig aan discriminatie.

Lagonda, heb je wel eens een stuk gestuurd naar Trouw, Het Parool, NRC, Metro? Volkskrant?

op 20 06 2005 at 16:43 schreef jpk:

Heel mooi stuk weer. Wie of dat Lagonda ook moge zijn, hij ("de jongens hebben een worteltje, de meisjes een brievenbus" — ben er vrij zeker van dat Lagonda een worteltje heeft) kan schrijven.

En voor de Droogstoppels onder de lezers: incidentele spelfouten, discutabele enkel- of meervouden of ander kruimelwerk hebben niets te maken met kunnen schrijven of niet.

op 20 06 2005 at 16:43 schreef piet:

herstel:

Ja dat veel van laatsgenoemden fasterige oenen zijn is me ook duidelijk; toch ligt buiten dit blok van sociaal bewogenen met blik op oneindig (en verschrikkelijk in omgang – zie meesterlijke BBC dramatizering over Beethoven), geweten- inplaats van project ontwikkelaars, luiaards, dienst- en ander gareelweigeraars, dromelotgevallen en zo meer, nog altijd ongeveer de helft van de waarheid bezijden uw woordjesweb, waarde lagonda, rechts laat, omdat hun zakken al zo uitpuilen, de opinievormend strijdgewoelens en dergelijke graag als troostprijs aan links over.
Wie loopt er op links, hoe hard en waarvan?
In amerika word veel op trust fund babies gescholden. Amerikaanse industrielen en ook de veel mindere goden hebben altijd de neiging gehad hun kroost gul in de watten te leggen. Daaronder zijn er behalve de brave opvolgers en avontuurlijke flierefluiters ook die zich toch om de donder niet helemaal laten af en om kopen maar dubbelagentschap perfect beheersend, de voedende hand bijtend, zich aan lege blikkenvangst luxe over geven dan wel te buiten gaan ten einde de kudde met verrukking jegens hun zorgvuldig gepolijst, schitterend afgespiegeld en bij dat van toeschouwers/deelachtigwordings kandidaten zelf zo scherp mogelijk afstekend vrijgevochten aanstaand martelaarschap en/of eergevoel te vervullen. Maar goed, niet iedereen was gecharmeerd van onze Olleke bolleke Pim pan solleke.

op 20 06 2005 at 16:51 schreef Lagonda:

@Annelies: nope. Oh wacht — dat is niet waar. Ik heb ooit een brief geschreven aan de kookrubiek van Wouter Klootwijk, en die is geplaatst. Maar verder niet, nee.

@jpk: dank voor het compliment!

@piet: ik zal mijn best nog eens doen.

op 20 06 2005 at 23:26 schreef Peter Breedveld:

Ik las eens een lang stuk van een of andere lul die er zijn hobby van had gemaakt alle fouten uit de gedichten van Slauerhoff te halen. Dan kun je je lol op, want Slauerhoff was nou niet echt wat je noemt een boekhouder. Het rijm klopte niet, het ritme deugde niet, weet ik het. Zo iemand heeft er volgens mij helemaal geen ruk van begrepen. Die heeft een bundel met Slauerhoff-gedichten voor zich en gaat dan zitten kijken of het jambe wel klopt. ‘Ga es dood!’ zouden ze bij Geenstijl.nl zeggen. Ik doe dat natuurlijk niet.

op 21 06 2005 at 11:22 schreef Lagonda:

Ik kan me van het conservatorium de eindeloze (en in de regel zeer hoog oplopende!) discussies herinneren tussen jazz- en bluesgitaristen. Blues wordt in de regel rauwer en "slordiger" gespeeld dan jazz. Dit rommelige geluid is essentieel voor goede blues, maar het is de jazzgitarist, die al zijn nootjes door een gouden ringetje haalt, een doorn in het oor.

Tis een kwestie van smaak he?

Aan de andere kant kun je de vraag stellen: waar ligt de grens tussen rommelige techniek en onvermogen?

op 21 06 2005 at 11:37 schreef Peter Breedveld:

Als er maar een kloppend hart is, Lagonda.

op 21 06 2005 at 11:42 schreef Paardestaart:

Hihihihi..heel onfatsoenlijk, ja.. Maar ’t lucht erg op :)

Ik weet niet of de hoofddoek een politiek symbool is geworden door het verbod van hervormers in de islamitische wereld, hoor! Volgens mij werd dat ding aangepakt, juist omdàt het een politiek symbool was.
En de eerste vrouwen die hier naartoe kwamen om hun voor hun man te koken dròegen helemaal niet zo nadrukkelijk de hoofddoek.
Die hadden gewoon iets lappigs over hun hoofd, net als om hun benen, en om de rest
Hij is eigenlijk pas een steen des aanstoots geworden sinds ‘ie als nadrukkelijke provocatie wordt gedragen door de ‘goed-gebekte en ontzàglijk ge-emancipeerde moslimmeiden’ die ons door politieke zevende-dagsadventisten en hun Anja’s Meulenbelt altijd voorgehouden worden als argument tegen het vooroordeel dat dit relikwie van een voorbije wereld geen symbool is van de daar nog immer voorgestane onderdrukking, maar een kekke onderstreping van hun eigenheid, terwijl de ongelukkige lobbesen hooghartig voorbijgaan aan de politieke agitatie ervan.

Nu zal het me worst zijn of het vrije keus is van ‘die meiden’: wat het in èlk geval is, behalve afzichtelijk en lomp, is een agressief en aanmatigend ‘statement’ om duidelijk te maken dat je er ècht niet bij wilt horen…
De schedelschaamlap heeft als enig voordeel dat hij (misschien ontijdig) de agenda van onze islamistische ‘medeburgers’ heeft onthuld, zodat in elk geval de bevòlking van dit beetje onnozele landje de schellen inmiddels wel van de ogen zijn gevallen
Van goed-opgeleide en immer ambivalente intellectuelen kun je zoveel simplisme en onderbuiksalertheid niet verwachten, helaas..
Die moeten eerst nog aanvullend onderzoek doen, of (Petert!!) vinden dat ding stiekem eigenlijk wel een beetje geil..:)

op 21 06 2005 at 11:44 schreef Paardestaart:

Oeps – wat een tempo! Ik bedoelde dus dat Ga ’s dood! met Onfatsoenlijk, maar wel lekker:)

op 21 06 2005 at 12:00 schreef Lagonda:

Ik zie die geilheid van hoofddoekjes helemaal niet. Ik ben bang dat dat een uiting is van de "wat je van ver haalt, is lekkerder"-illusie, die ook veel penopauzerende mannen in de armen drijft van Indonesische en Thaise kindmeiskes. Ooit heb ik met stijgende verbazing zitten luisteren naar een stel vadsige expats, die bezweet en met glimmende kraaloogjes aan het vertellen waren over "de mystiek van oosterse erotiek", en over wat voor kunstjes thaise meiden volgens de kroegfolklore allemaal met hun kuttie goreng konden uithalen. Ze verwarden erotiek met naar de hoeren gaan.

Ik vind een hoofddoek muf, en de achterliggende bedoelingen nog veel muffer. Om nog maar te zwijgen over de schaapachtigheid van het schepsel die het ding draagt; domheid is nooit erotiserend. Verder verraadt een hoofddoek schaamte voor het eigen lichaam; ik kan me niet voorstellen dat een vrouw die zich schaamt voor haar eigen lijf en haar seksualiteit zich in bed ineens als een geile Draufganger ontpopt. Dat is een zeer onrijpe mannenfantasie, ontsproten aan het eeuwige maagd/hoer-complex.

op 21 06 2005 at 12:14 schreef Peter Breedveld:

Zeg hallo! Ik heb toch uitgelegd waarom ik een hoofddoek erotiserend vind? En dat heeft niks te maken met ‘wat je van ver haalt is lekker’, dan was ik wel op getatoeerde Maori’s gevallen of zoiets.

Ik spreek vaak met gehoofddoekte vrouwen die op intellectueel gebied veel in huis hebben. Ze zijn niet dom. Je gaat te makkelijk voorbij aan de enorme druk die cultuur en religie op mensen uitoefenen.

Niet dat ik het dragen van zo’n doek wil vergelijken met het bedekken van schaamstreek of borsten, maar pas geleden kreeg ik te maken met de pure, rauwe agressie van mensen voor wie naar eigen zeggen ‘bloot heel gewoon is’, toen ze werden geconfronteerd met een foto waarop een vagina te zien was.

op 21 06 2005 at 12:44 schreef Lagonda:

Ik had het ook niet over of tegen jou, Peter.

Ik hoor alleen best vaak een specifiek soort mannen praten over "geile hoofddoekjes", en dan klakken ze veelbetekenend met hun tong. Aspirant-hoerenlopers, zijn dat. Daar heb ik niet zoveel mee.

Die laatste alinea snap ik niet helemaal.

op 21 06 2005 at 13:03 schreef Peter Breedveld:

Begrijpelijk, want ik ben te cryptisch. Ik bedoel dat ook weldenkende ‘westerse’ mensen zich nog laten leiden door taboes, die desalniettemin niet per se van domheid getuigen maar van een soort gevangenschap in cultureel bepaalde bekrompenheid. Ik spreek uit eigen onthutsende ervaring en kom er nog op terug.

Aardig om te horen dat ik blijkbaar niet alleen ben in mijn hoofddoekfetisjisme, maar me in het goede gezelschap van geile oude mannen bevind.

Ik zweer trouwens bij khaki bandplooibroeken. Dockers, al slijten die te snel.

op 21 06 2005 at 13:28 schreef Lagonda:

Tsja, ik zit nou te denken…

Een van mijn levensovertuigingen behelst dat juist het creeren van een paradox een grotere waarheid wordt onthult. De mens bevestigt juist wat hij probeert te ontkrachten, en andersom — een wonderlijk fenomeen is dat.

Met dat idee in het achterhoofd is het wellicht zelfs zinvol om in Nederland de hoofddoek tot het ultieme sekssymbool uit te roepen. Zie je het voor je? Geile reclameposters met wulpse doch gehoofddoekte vrouwen op elke straathoek. SBS-6 rapportages vanaf de set van pornofilms waar alleen geneukt wordt met hoofddoek op. Alle hoertjes achter de ramen met een hoofddoekje op.

Moet jij eens kijken hoe snel het afgelopen is met die doekjes.

op 21 06 2005 at 13:42 schreef Rinus Duikersloot:

Dan zal je misschien een toename van het aantal burkas zien.

Vindt Peter die ook spannend en prikkelend?

En denkt Peter als hij een hoofddoek ziet niet even al is het maar een fractie van een seconde aan hoe zo iemand denkt?

op 21 06 2005 at 13:52 schreef Peter Breedveld:

Een burqa vind ik eng. Soms zijn ze grappig, omdat ze me doen denken aan volgevreten ninja’s. Maar burqa’s horen gewoon te worden verboden, omdat mensen zich er letterlijk mee maskeren. Als veel mensen burqa’s gaan dragen, ga ik met een bivakmuts en een peniskoker naar mijn werk.

Ik vraag me alleen af hoe mensen denken als ik ze interessant vind. Het is niet zo dat je maar een hoofddoek hoeft om te binden om mij op te winden, hoor.

op 21 06 2005 at 18:17 schreef Aleks:

Ik blijf mij verbazen over het Meulenbelt fenomeen

Dagboek van Anja op 28 maart jongstleden

#

Beste Anja,

Ik neem de vrijheid e.e.a. te knippen en te plakken in de hoop dat ik je schrijven geen onrecht doe.

“Ik ben een socialist, een feminist, een bondgenoot van Nederlandse moslims, ik ben tegen racisme. Ik ben in internationaal verband tegen het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan en tegen de supermacht van de VS “,zeg je.

“‘politiek correct’is dan is dat ook wat ik graag wil zijn.”

Mag ik daaruit concluderen dat achtereenvolgens niet-socialist zijn, niet feminist niet-bondgenoot van Nederlandse moslims enz enz vul uit je eigen rij maar aan politiek incorrect is?

Dan heb ik, naar goed joods, gebruik een wedervraag:
” een bondgenoot van Nederlandse moslims”zeg je.

Wie zijn dat de Nederlandse moslims? Je bent zelf een voorstander van nuanceringen. De Hofstadgroep en hun aanhang rekenen zich tot de enige ware moslims.
Overigens, de Hofstad groep en hun sympathisanten maken zich niet schuldig aan discriminatie:
(Discriminatie betekent trouwens niets anders dan apart zetten. De connotatieve lading van het woord kwam later pas).
Op de dodenlijst kwamen namelijk o.a. voor :

Job Cohen (een jood)
Aboutaleb ( een nestbevuiler)
Van Gogh : ( een kafir, een varken.)
Hirsi Ali Ayaan (een negerin ).

Met andere woorden : Haat maakt geen onderscheid.

Ik chargeer, dat realiseer ik mij terdege. Wat ik er mee wil zeggen is dat “politiek correct” een aalglad begrip is. Je kunt er alle kanten mee op, vooral de verkeerde, zoals ik nu ;-) Die notie polariseert nog meer dan dat er al gepolariseerd wordt, links en rechts maken zich er beide schuldig aan.

Anja, ik citeer je: “politiek ethos… daarbinnen is nog veel ruimte voor discussie en verschillen van meningen, en over wat goed en wat kwaad is.”
Die marge interesseert mij. Het kader voor positieve bijdrages heb je éénduidig geschetst.
Dat daarin geen racistische geschreeuw en ander onverkwikkelijks, past is duidelijk.
Als webmaster heb je uiteraard het recht, en wellicht de plicht om scheldtirades en racisme te weren.

Maar wat doe je met een totaal onverwachte gedachtegang? Koppel je die meteen aan “correct, incorrect ? Wat doet de gemiddelde forumganger ermee ? Boos wegklikken ? Niet lezen ? Die vraag stel ik in het algemeen, ook aan mijzelf. Voor mij zit de charme in hoor en wederhoor. Daarbij merk ik bij mijzelf een verschuiving: Ik lees bij voorkeur datgene wat niet mijn eigen ideeën bevestigt, die ken ik immers al.

Ik ben redelijk filosfisch angehaucht
Vandaar deze twee stemmige afsluiters.

“Mijn enige mening die misschien een beetje dwars is, luidt dat een mens in de loop van zijn leven een niet nader bepaald aantal malen van overtuiging of inzicht moet kunnen veranderen, zonder daarover te worden lastig gevallen door anderen, die zogenaamd stevig in hun schoenen staan.”

– H. J. A. Hofland

en

“Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.”

– Friedrich Nietzsche

Een groet
Aleks Z.

En nu maar hopen dat ik blijven mag

Het antwoord was een geïrriteerde snauw en een block

op 21 06 2005 at 18:23 schreef Peter Breedveld:

Hoe ging dat precies, die geïrriteerde snauw?

op 21 06 2005 at 18:31 schreef Aleks:

Peter, voor het gehele overzicht verwijs ik je naar http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/03/29/nieuwe-bezoekers/#comments, met de kanttekening dat daar door Anja of haar censors in geknipt is.

op 21 06 2005 at 20:13 schreef Rinus Duikersloot:

Anja doet de censuur in haar eentje, niemand helpt haar daarbij.

Wat is dan precies weggeknipt Aleks?

Lees ook:
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/05/06/nahed-selim-2/

In deze draad had ik nog het volgende commentaar inclusief de zalvende oproep dat we achter de sluier altijd de mens moeten blijven zien, wat helemaal op haar toegesneden was:

"Met het begrip solidariteit stipt u een heel interessant punt aan. U gebruikt als definitie van moslim de solidariteit met andere moslims. Wat verstaat u dan precies onder solidariteit? Zou de definitie van een Nederlander dan ook zijn solidariteit met andere Nederlanders moeten zijn?
Zou bijv. een SP’er dan solidair moeten zijn met een VVD’er? Wat een bloedtransfusie betreft wel maar wat politieke ideeën betreft niet.

Zo is het toch ook met moslims? Ze geloven allen in Allah maar geven daar allemaal een andere invulling aan. Laten we vaststellen dat veel moslims het onderling op tal van punten niet met elkaar eens zijn en de moslims dus geen homogene groep vormen.

Het zou mooi zijn als mensen zich solidair met elkaar voelen op basis van hun mens zijn en niet op basis van bijv. hun geloof. Dat een moslim zich evenveel verbonden zou voelen met een hem of haar onbekende boeddhist en vice versa. Of een atheïst met een christen en omgekeerd.
Het zou dan een mooie wereld zijn maar helaas…

Verder zou ik u en anderen attent willen maken op twee mooie interviews met Samira Lahri. Zij is een jonge moslima die graag een orthodoxe moslim wilt zijn. Het laat zien dat we achter de sluier altijd de mens moeten blijven zien.

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000026.html

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000104.html"

Na veel aandringen kreeg ik toen het volgende mailtje waarom ze mijn commentaar niet plaatste:

Beste Rinus,
Je probeert met een discussie over wat solidariteit zou zijn de discussie een kant op te sturen die ik irrelevant vind. Je opmerkingen over moslims dragen niets bij aan meer inzicht en beter begrip en zoals je kunt weten is dat waar ik voor sta.
De website van Peter Breedveld draagt weinig tot niets bij, en die is al een keer langs geweest. Mensen die dat interesseert kunnen zelf de weg wel vinden.
Ik ga niet elke keer uitleggen waarom ik bijdragen niet plaats. Er is veel beter materiaal.
Je moet een beetje meer nadenken of je echt wat bij te dragen hebt voordat je commentaren plaatst Rinus. Niet elke mening is interessant alleen maar omdat het een mening is.

Met vriendelijke groet

Anja Meulenbelt

‘Ons Kruidenvrouwtje uit de Oeral’ schrijft dat Peter ook al een keer langs is geweest. Heb je ook een leuke afwijzing?

op 22 06 2005 at 16:33 schreef Peter Breedveld:

Nee, mijn bijdrage is gewoon weggefilterd. Vorige week wilde ik Anja mailen om haar attent te maken op Lagonda’s column. Ik kon geen mailadres vinden (Anja doet er alles aan om gevrijwaard te blijven van ‘andere geluiden’) en toen zette ik mijn Frontaal Naakt-nieuwsbrief gewoon op tussen de reacties onder één van haar logs. Ik dacht, dan ziet ze het ook. En alleen die gedachte geeft me al duivdels plezier want niemand maakt me wijs dat ze niet zit te stomen als ze kritiek op haar persoontje leest. Lekker!

Ik heb die discussie tussen Aleks en Meulenbelt zitten lezen. Je hebt ‘r het bloed onder de nagels vandaan gehaald, Aleks! Leuk.

En un momento dado komt zich er ook een acolyt mee bemoeien:

"Dus je kunt er wel een potje intelligent over gaan lopen doen, maar volgens mij leidt dat nergens toe. Dat hebben we nou wel gehad."

Nee zeg, intelligent doen, dat hebben we nou wel gehad. Dat leidt tot niks. Daar komt maar narigheid van. Het wordt tijd dat er eens een Nederlandse Pol Pot opstaat om al die intellectuelen een kopje kleiner te maken. Anja Meulenbelt wil vast wel met dat bijltje hakken.

op 22 06 2005 at 16:57 schreef AVe:

Ik heb Lagonda’s tekst net gekopieerd en opgestuurd naar Meulenbelt. Heeft ze wat te lezen. (Ik heb trouwens een prive-emailadres van haar. Ooit was ik namelijk welkom op haar site maar niet voor lang! Begrijp jij het?)

op 22 06 2005 at 17:02 schreef aleks:

zie ractie nummer 10
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/03/29/nieuwe-bezoekers/#comments

Meulenbelt gaat uit van een ideologie : de socialistische Dat verbiedt haar kwinkslagen, reflectie en ironie, laat staan kritiek. Nergens krijgen vragenstellers inhoudelijke antwoorden, als de vraag de fundamenten ter discussie stelt.

op 22 06 2005 at 17:03 schreef aleks:

zie ractie nummer 10
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/03/29/nieuwe-bezoekers/#comments

Meulenbelt gaat uit van een ideologie : de socialistische Dat verbiedt haar kwinkslagen, reflectie en ironie, laat staan kritiek. Nergens krijgen vragenstellers inhoudelijke antwoorden, als de vraag de fundamenten ter discussie stelt.

op 22 06 2005 at 17:26 schreef Aleks:

ps. Rinus, wat is weggeknipt? : Na de zestiende reactie werd de discussie door mevrouw stopgezet. Ik had het over "le ton qui fait la musique" cq de verbetenheid van haar adepten en de wens om kennelijk onophoudelijk gewierookt en gelauwerd te worden, als een voorzitter van het Politbureau dat voor zichzelf applaudiseert.

En dat was het, ik steek daar verder geen energie in. Het heeft tussen mij en lui die het verdommen de bakens te verzetten en verder te kijken dan hun hypocriete politiek correcte neus lang is nooit erg willen boteren

En verder quote ik Erasmus : Niets is dommer te censureren dan hetgeen men niet begrijpt, en Meulenbelt begrijpt weinig, ze veinst dat althans

op 22 06 2005 at 19:16 schreef pol pot:

OK – what was the date that Pol Pot’s
name first appeared in the New York Times? Answer – August 1, 1976.
The name did not appear again in the Times until May 2, 1977. The
name Saloth Sar first appeared in the times first in November 1973,
and appeared three more times until the end of 1976.

Between April 17, 1975 (liberation of Cambodia) and May 2nd, 1977 (the
2nd time Pol Pot’s name appeared in the times), there were 1074
articles in the New York Times about Cambodia. So what does this say
of your claim that Pol Pot had a "personality cult"? Pol Pot had the
exact opposite of a personality cult, in his opinion, the less the
American press wrote about him the better. He also had nothing
approaching a personality cult in Cambodia, I’m sure a good number of
Cambodians had no idea who he was.

The idea that Pol Pot was a mass murderer is equally ridiculous. That
propaganda campaign went out the window as soon as the Vietnamese
invaded Cambodia in 1979 anyway, and the US began fighting to let DK
keep its seat at the UN. I guess now that that "problem" is gone they
are trying to revive it or something.

The main thing the cult of "Cambodian genocide" people hang their case
on is the Cambodian census. The problem is the last census done in
Cambodia prior to 1979 was in 1962. And the last census done after
that was in 1998. Even if you put aside the idea that the Vietnamese
could have been politically motivated in their 1980 demographic
survey, which was not a census and involved a lot of guess work, you
must take account of factors from 1962 to 1980. Such as that the US
air force dropped over half a million tons of bombs on Cambodia during
that time period, probably killing hundreds of thousands (no one
knows, all the studies have been in how many people the evil Khmer
Rouge killed, not the brave, God-fearing US pilots). Or that one
reason the population was lower was due to refugees going to Thailand
and Vietnam and whatnot – how many? Who knows?

The US government and corporate media gets kudos for its "Cambodian
genocide" propaganda (which ended promptly in 1979, when the
Cambodians became angels again), but the case for it falls very flat
when one looks at the evidence. The KR’s real crime was not having as
good a PR department that was focused on western liberals as the NLF
did.

— Lance

op 22 06 2005 at 19:24 schreef Lagonda:

Hey, een revisionista. Je doet goed werk, jongen.

op 23 06 2005 at 19:33 schreef Aleks:

Schaaft meteen zijn visie over Pol Pot bij: het was een man met inzicht!

op 24 06 2005 at 03:33 schreef Nils Jansen:

Sinterklaas bezoekt sexueel misbruikte kleuters in de bijlmer, vergezeld door Marc Dutroux en vrouwe justitia..Ze werden feestelijk ontvangen door Ali A tot en met Z en de rest van het alfabet….Het werd een heel avontuur,,,en ze leefde nog lang en ongelukkig!!

Wat hebben we hier van geleerd….volgende week in HOE KUT KAN HET WORDEN….

op 24 06 2005 at 10:27 schreef finance capital & shari'ah:

lang zo onplesant nog niet; ga 2 berichtjes terug uit voor het begin van de draad.

>there are no bonds in the index, since interest is verboten?

It’s a stock index, so there wouldn’t be any bonds in it. Curiously
it has a lot in common with some "socially responsible" indexes –
this is from the full press release:

>Stocks that are excluded from the Islamic index are those of
>companies that deal in alcohol and tobacco products, pork-related
>products, financial services, the defense and weaponry sector, and
>entertainment.

Sut Jhally would be pleased at the last!

Doug

kijk, daar word ik onlangs het te betreuren verlies van mijn site toch weer vrolijk van.

Kent de shari’ah ook die plezierhuwelijken?

op 24 06 2005 at 10:27 schreef finance capital & shari'ah:

lang zo onplesant nog niet; ga 2 berichtjes terug uit voor het begin van de draad.

>there are no bonds in the index, since interest is verboten?

It’s a stock index, so there wouldn’t be any bonds in it. Curiously
it has a lot in common with some "socially responsible" indexes –
this is from the full press release:

>Stocks that are excluded from the Islamic index are those of
>companies that deal in alcohol and tobacco products, pork-related
>products, financial services, the defense and weaponry sector, and
>entertainment.

Sut Jhally would be pleased at the last!

Doug

kijk, daar word ik onlangs het te betreuren verlies van mijn site toch weer vrolijk van.

Kent de shari’ah ook die plezierhuwelijken?

op 24 06 2005 at 10:27 schreef finance capital & shari'ah:

lang zo onplesant nog niet; ga 2 berichtjes terug uit voor het begin van de draad.

>there are no bonds in the index, since interest is verboten?

It’s a stock index, so there wouldn’t be any bonds in it. Curiously
it has a lot in common with some "socially responsible" indexes –
this is from the full press release:

>Stocks that are excluded from the Islamic index are those of
>companies that deal in alcohol and tobacco products, pork-related
>products, financial services, the defense and weaponry sector, and
>entertainment.

Sut Jhally would be pleased at the last!

Doug

kijk, daar word ik onlangs het te betreuren verlies van mijn site toch weer vrolijk van.

Kent de shari’ah ook die plezierhuwelijken?

op 24 06 2005 at 10:27 schreef finance capital & shari'ah:

lang zo onplesant nog niet; ga 2 berichtjes terug uit voor het begin van de draad.

>there are no bonds in the index, since interest is verboten?

It’s a stock index, so there wouldn’t be any bonds in it. Curiously
it has a lot in common with some "socially responsible" indexes –
this is from the full press release:

>Stocks that are excluded from the Islamic index are those of
>companies that deal in alcohol and tobacco products, pork-related
>products, financial services, the defense and weaponry sector, and
>entertainment.

Sut Jhally would be pleased at the last!

Doug

kijk, daar word ik onlangs het te betreuren verlies van mijn site toch weer vrolijk van.

Kent de shari’ah ook die plezierhuwelijken?

op 24 06 2005 at 10:27 schreef finance capital & shari'ah:

lang zo onplesant nog niet; ga 2 berichtjes terug uit voor het begin van de draad.

>there are no bonds in the index, since interest is verboten?

It’s a stock index, so there wouldn’t be any bonds in it. Curiously
it has a lot in common with some "socially responsible" indexes –
this is from the full press release:

>Stocks that are excluded from the Islamic index are those of
>companies that deal in alcohol and tobacco products, pork-related
>products, financial services, the defense and weaponry sector, and
>entertainment.

Sut Jhally would be pleased at the last!

Doug

kijk, daar word ik onlangs het te betreuren verlies van mijn site toch weer vrolijk van.

Kent de shari’ah ook die plezierhuwelijken?

op 24 06 2005 at 11:10 schreef piet:

ik was onlangs ook bij anja op de thee; gelukkig heeft ze het achteraf weer vlekkeloos weten te krijgen.

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/03/28/paved-with-bad-intentions/#more-850

In amerika beginnen grote gaten te vallen in de draagkracht van lagere klassen; mensen verliezen de macht over hun huis dat dan na verloop van leegstandtijd de hens in pleegt te gaan en de vastgoedbel is dus hier en daar al lek.

Sta me toe een enorm aktief Asiatisch-amerikaans wijfie te citeren; ze stelt dat Amerika en een nieuwe versie van zionisme zou moeten ontketenen (een soort concurrentie met ((en verlichting voor)) het Midden Oosten dus).

Not only can the new model Zionism help solve a long-standing Middle
East conflict, help American leftists catch up with their
counterparts in the rest of OECD nations, and help the Democratic
Party win more votes; it may even serve to revitalize urban America.
One big problem of the old model Zionism was that, in its desire to
rebut an anti-Semitic stereotype of rootless cosmopolitan Jews, it
sought to turn Jews into farmers rooted in land. Fighting against
the trend of inexorable urbanization was not only a lost cause — it
pushed Jews into deadly competition for land with Palestinians — an
ineluctable zero-sum game. The new model Zionism avoids this tragic
error and sets its sight on inner cities in the United States, where
there are plentiful supplies of abandoned storefronts and residential
properties neglected by absentee landlords.
zie meer: http://mailman.lbo-talk.org/pipermail/lbo-talk/Week-of-Mon-20050530/011120.html

Het klinkt al te wensgevaderd mischien .. . ok, maar de situatie is dan ook steeds desperater.

De onwaarschijnlijkheid voor dit scenario is af te lezen aan het feit dat (bijna) de helft van de Ameriaanse Joden hun geloof verdunnen door buiten eigen kring te huwen, dat zie ik mensen die al wel zo ver te krijgen zouden zijn Israel voor nog gullere maar toch verdunnende steun weer achter zich te laten nog niet doen.

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/06/22/derde-golf/#more-1064
u schrijft: Niet de golf die zogenaamd door Opzij en Hirsi Ali is uitgeroepen (waarna geen groep van moslimvrouwen, Marokkaanse, Turkse, vluchtelingen, migrantenvrouwen haar ooit nog tegen is gekomen) maar de echte.

Worden wij dan belogen als ze zegt constant in ‘blijf van mijn lijk, oeps, lijf’ huizen over de vloer te komen – is dat geen feminisme volgens u, is dat geen vluchtelingschap?

Dat is het volgens mij wel, en binnen onze grenzen maar liefst; als dat al niet binnen grenzen te houden blijkt wat willen we dan van verre vluchtenden bieden?

Dat u daar overheen walst is nog veel onvergefelijker dan het algemeen gebruik de praktijken van zionisten te vergoelijken en steunen.

u schreef ook: . . . .de harder wordende houding tegen migranten in Nederland.

Ja, vind u het gek dat men aangestoken worden door al te intieme omgang met gasten?

Wat ziet u dan het liefst? Dat we blind blijven voor de hardheid die die mensen meebrengen uit traditioneel, ik zou bijna zeggen evolutionair veel hardere omstandigheden

U weer: Vandaar dat de derde golf, van moslimvrouwen die moslim willen blijven en in hun emancipatieproces hun geloof juist eerder verdiepen dan afschaffen niet begrepen wordt en soms zelfs in het geheel niet waargenomen.

Veel daarvan betreft wanhopige pogingen de aandacht van hun leeftijdgenootjes van het andere geslacht te trekken, daarvan is immers bekend .. ..afijn, dat is langzamerhand toch wel genoeg herhaald hoop ik. .. .. Of denkt u dat het gewoon culturele en ingebakken gulheid is die hen zoveel mogelijk gelijkgezinden aan de beproeving van het te vrije westen doet willen blootstellen?

Dat op dit gebied een waarachtig soort verbandschepping tussen en perspektiefbod aan Moslim, Christenen, agnosten, ultra-relativ- en atheisten alsmede linksbeleiders hoognodig is zal ik niet ontkennen. De overeenkomst met een lotsbestemmend aspekt van onze eigen kultuur lijkt me wel duidelijk, namelijk mono-theisme (het verlangen solide, uit een stuk en solidair te willen zijn laat ik maar even terzijde), een geloof dat zich paradoxerwijze opzadelt met een veel te dik boek om niet mis te verstane eenduidigheid te kunnen verlangen en verwachten. De 2 eerstgenoemden zijn zelfs zo nauw met elkaar verwoven, zo vergelijkbaar imperialisties en in zulk een ontelbaar aantal stromingen uiteengevallen dat het een makkie moet zijn om de grootste gemene deler eruit te pikken: dekmantel voor het kweken van bloedbad rechtvaardigende fanatismen; bij een aanslag, op het altaar of slagveld, in the kamp, overal ga je even voortijdig harstikke dood.

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/06/14/bush-en-israel/ U ziet zometeen een reuze interresant citaat over hoe vader Bush de media strijd met AIPAC lobby verloor (uit artikeltje wat de pro-Zionistiese houding van Chomsky aan de kaak stelt) daarvan zal junior geleerd hebben, in ieder geval ‘danst’ hij beter naar hun pijpen en mag daarvoor best af en toe strenge taal gebruiken (wat weliswaar slechts zijn gespleten- en holheid tot uitdrukking brengt maar een kniesoor die daarop let), kort voor naar mijn zin teveel van mijn bijdragen op Peter Breedveld’s stek de prullebak ingingen plaatste ik dit:

(het gitmo verhaaltje wat ik onder de vreselijke noemer, die mischien wel subiet mijn site wegtoverde hoewel verantwoordelijken met het beantwoorden van mijn vragen niet zo snel zijn ((leve het verschil, daar zit energie in)), plaatste).

u verschaaldiert ook naar ontwapenend zacht als ik met u een standje steen mag verschillen, een stenigje mag schillen.

op 24 06 2005 at 12:29 schreef Jona Lendering:

Oké, ’t is weer mooi geweest Piet. En om de enige zinvolle vraag die ik in het bovenstaande zag

"Kent de shari’ah ook die plezierhuwelijken?"

maar meteen te beantwoorden: je zou een "tijdelijk huwelijk" misschien kunnen beschouwen als een plezierhuwelijk. De sji’itsche shari’a erkent een huwelijk dat voor een bepaalde tijd wordt gesloten, variërend van een minuut tot 99 jaar.

In veruit de meeste gevallen zou dit (zo wordt mij in Iran verzekerd) gaan om een man die een vrouw in moeilijkheden financieel wil ondersteunen, bijvoorbeeld omdat ze is verstoten. Anders dan de Nederlandse wet, die van de partners eist dat ze elkaar "het verschuldigde geven" (een vertaling van "debitum", een op de brieven van Paulus teruggaand eufemisme voor sex), laat de sji’itische shari’a de partners vrij of ze al dan niet sex moeten hebben, dus het is heel goed mogelijk dat het tijdelijk huwelijk inderdaad een vorm is van sociale ondersteuning.

De andere kant van de zaak is natuurlijk dat een man en een vrouw best voor een uur kunnen trouwen om alleen seks te hebben, en dat zou je een plezierhuwelijk kunnen noemen; zo beschouwd is het een vorm om de rechten van een prostituée te garanderen. Iraniërs zeggen dat in hun land geen prostitutie bestaat, maar ik heb daarover zo mijn twijfels (ben in Isfahan wel eens aangesproken door een dame met zekere bedoelingen).

Een laatste punt is nog dat het tijdelijk huwelijk in de shi’a zwaar omstreden is. Voor zover ik weet zijn de rechtsscholen uit Irak tegen en zijn die in het Iraanse Qom verdeeld. Een aantekening daarbij is dat, voor zover ik kan overzien, de meeste Iraanse gelovigen de leiding van een ajatolla uit Irak prefereren, maar ik weet niet welke dat is.

op 24 06 2005 at 13:41 schreef p:

was op de idfa 2 jaar geleden en zag een film over een hoeremoordenaar in teheran, daarin zeide zijn (nog jonge) zoon vader in voetsporen te willen volgen.

http://mailman.lbo-talk.org/pipermail/lbo-talk/Week-of-Mon-20050502/009281.html In Irak vinden ze in ieder geval nu plaats.

op 25 06 2005 at 10:07 schreef Peter Breedveld:

Een tijdje geleden was er een Zweedse documenatire op de VPRO over twee Iraanse, verslaafde prostituees (waarmee gelijk de fabel uit de wereld is dat prostitutie in Iran niet bestaat). Die vrouwen waren totaal overgeleverd aan de vieze ouwe kerels en de corrupte geestelijken die hun verregaande hypocrisie onder de mantel van dat tijdelijke huwelijk bedekten. Het was walgelijk en had niets te maken met liefdadigheid. Die mannen waren extreem wreed en bekrompen, de vrouwen waren echte overlevers, maar zonder enige hoop op een uitweg.

op 25 06 2005 at 11:21 schreef Jona:

Jammer dat ik geen tv heb, dit had ik graag gezien.

Arm Iran: ik neem aan dat iedereen inmiddels heeft vernomen hoe de verkiezingen zijn verlopen. Zelfs als de beschuldigingen van verkiezingsfraude niet terecht zijn, is het verdrietig te zien wat er is gebeurd. Het land stond op het punt de aansluiting terug te vinden bij de rest van de wereld, toen kwam de "Axis of evil"-toespraak van Bush, en de hardliners kregen de wind weer helemaal in de zeilen. Binnen zestien maanden hebben ze het parlement en het presidentschap in handen.

op 25 06 2005 at 12:06 schreef Peter Breedveld:

Hola! Waarom moet Bush nou weer de schuld krijgen van de conservatieve coup in Iran? Ik vind dat Bush er goed aan gedaan Iran bij die as van het kwaad te betrekken. Net als indertijd de dissidenten in het Oostblok is dat een hart onder de riem van tegenstanders van het regime: ‘Wij zijn niet alleen. Daar buiten zijn mensen die ons steunen’.

Die conservatieve coup is m.i. niets anders dan een reactie op de liberale bewegingen onder het Iraanse volk. De oude mannen zien de bui natuurlijk al hangen.

Wat mij betreft maken de Amerikanen zich klaar voor een invasie. Mijn morele steun hebben ze. Om met Holman en Van Gogh te spreken: ‘Ten oorlog!’ (maar mijn zoons blijven natuurlijk thuis).

op 25 06 2005 at 12:38 schreef pieter:

Het vervelende van personen als Mak en meulenbelt is het totale gebrek aan zelfreflectie , gecombineerd met een grenzeloos narcisme .
Dat de Islam een groot gevaar is voor de democratie zal ik niet ontkennen … maar George Bush met z’n 80 miljoen christen-fundamentalisten spreekt me nou ook niet zo aan .
Het verbannen van god/allah&jaweh uit het maatschappelijke leven lijkt mij een zeer wenselijke oplossing . Deze vormen van reli-facisme hebben al te veel kapot gemaakt . In een aantal beschaafde landen is de Auschwitz-leugen strafbaar ; misschien geen gek idee om de god/allah/jaweh-leugen ook te bestraffen ( taakstrafje ofzo … in tegenstelling tot voornoemde opperwezens heb ik nooit veel heil in steniging en dergelijke gezien )
O , ja … je artikel met veel plezier gelezen .

groet Pieter

op 25 06 2005 at 12:39 schreef Jona:

Dat is de eeuwige discussie, steun je de dissidenten door de zaken zwart-witter te maken dan ze zijn, of bewandel je de wegen der wereld en probeer je een ander systeem wat grijstinten te doen opschuiven.

Wat mij betreft: Realpolitik alsjeblieft. Kissinger stuurde aan op een detente met Rusland en het aantal uitreisvisa voor bijvoorbeeld joden bereikte spectaculaire hoogten en de vrijheid van meningsuiting was enige tijd groot (lees Boekovski, *Kasteel tussen vier muren*, over de dissidentenbeweging van die tijd). Toen kwam Watergate en kregen de democraten invloed; Kissinger werd onder toenemende druk geplaatst, en na de val van Nixon en het het vertrek van Ford was het gedaan met de detente. Jimmy Carter ondersteunde de dissidenten zo openlijk dat hij alles wat was bereikt weer in het slop hielp. Het enige gevolg was een nieuwe ronde in de bewapeningswedloop. Moraalridders (zoals ik zelf) zijn leuk voor binnenlands gebruik, maar niet voor de buitenlandse politiek.

Door de gematigdheid van Clinton en Khatami, die allebei denken in grijstinten, stond Iran op het punt de aansluiting met het westen te herstellen. Denk even terug aan die leuke voetbalwedstrijd in Teheran. De grote groep gematigden in Iran, die tussen de ultraconservatieven en liberalen in staat, neigde nu duidelijk naar liberalisme. Na de toespraak van Bush konden de ultra’s de Iraniërs weer voorhouden dat Amerikanen niet kunnen luisteren naar anderen.

Zie overigens het artikel in *Foreign Affairs* van april j.l., dat uitlegt hoe de ultraconservatieven hun coup voorbereidden en uitvoerden. Ook hierin wordt niet ontkend dat de ultra’s kansloos zouden zijn geweest als Bush de zaken niet in een zwart-wit-sjabloon had vervat.

Of, om het anders te zeggen, zolang die Yanks niet van voetbal houden, wordt het nooit wat.

op 25 06 2005 at 12:47 schreef Peter Breedveld:

Aha! Hier wordt ook meteen pijnlijk MIJN blinde vlek duidelijk. Ik hou namelijk ook niet van foebele.

op 25 06 2005 at 13:15 schreef Jona:

Yank.

op 25 06 2005 at 16:00 schreef p:

http://rotsstof.blogspot.com/ steengoed opgevoed

op 30 12 2005 at 22:51 schreef fake blaster:

Een hele leuke strip over Mohammed in de Nederlandse taal!
http://islamcomicbook.com/comics/dutch/index.htm

Als je dit gelezen hebt vraag je je af dat er mensen zijn die dit kunnen geloven

op 30 12 2005 at 23:04 schreef Peter Breedveld:

Goddomme, is iemand me toch weer voorgeweest. En nog goed getekend ook!

op 23 03 2006 at 15:54 schreef Kafur:

Het is allah verdomme!

allah-dom! (oliedom)
allah-dommer
allah-domst!

Dat lijkt me ook een goeje!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS