Home » Archief » Anja de haatzaaier


[26.08.2005]

Anja de haatzaaier

Peter Breedveld

naakttent (35k image)

Wat Anja Meulenbelt allemaal te melden heeft, interesseerde me lange tijd geen ene zak. Niet op de middelbare school, waar ik haar tegenkwam in een boek over de vaderlandse literatuurgeschiedenis, in een paragraafje over ‘feministiese’ schrijfsters, en jaren later, toen ze zich opdrong aan die arme Palestijnen in de Gazastrook (alsof die het al niet ellendig genoeg hebben) nog steeds niet.

Toen ik, op aanraden van een paar lezers van Frontaal Naakt, eens een kijkje nam op haar weblog, trof ik daar het gebruikelijke linkse geblaat over islamofobie, discriminatie en dat de moslim niet bestaat. Ik zag hoe Anja, naar verluidt één van de voorvrouwen van de Tweede Feministische Golf, uit pure afgunst inhakte op het boegbeeld van de Derde Feministische Golf, Hirsi Ali. Al dat geschamper, de leugens, de vooroordelen, niks wat ik al niet dagelijks in de krant las.

Maar toen vernam ik dat bijvoorbeeld een verstandige man als Wim de Bie vol lof is over Anja. Ze wordt serieus genomen! Dat betekent dat we haar niet kunnen negeren. Anja’s gezwets behoeft een tegengeluid. Het is een schande dat we worden gedwongen allerlei vanzelfsprekendheden te blijven oplepelen, omdat we voor nazi’s worden uitgemaakt vanwege onze weigering moslims anders te behandelen dan alle andere mensen. Maar het moet. Daarom dit stukje, deel 1 in een lange reeks waarin Anja’s leugens, drogredenaties en haatzaaierij aan de kaak wordt gesteld.

Wie is Anja?

Wij mogen van Anja Meulenbelt niet spreken over ‘de moslims’ en ‘de islam’. ‘Want de mensen die er echt wat van weten denken niet zo simplistisch’., schrijft ze op haar weblog. Anja ergert zich er vreselijk aan dat ‘de moslims’ over één kam worden geschoren. Maar zelf noemt ze iedereen, die de mildste kritiek heeft op de islam, ‘moslimbashers’, ‘racisten’ of ‘Verlichtingsfundamentalisten’.

Anja Meulenbelt is ook een groot voorstander van ‘de dialoog’. Maar wel tussen gelijkgestemden, natuurlijk. Wie met Anja van mening verschilt en gebruik wil maken van de mogelijkheid te reageren op haar weblog, merkt al gauw dat dialoog met Anja onmogelijk is en dat het hem niet lukt zijn reactie werkelijk op dat log geplaatst te krijgen. Intussen ziet hij met verbijstering het aantal schreeuwerig-positieve reacties stijgen. Hysterische loftuitingen zijn het: ‘Goed gezegd, Anja!’, ‘Wat goed van je, Anja!’, ‘Wat ben je toch moedig, Anja!’ ‘Je slaat de spijker op z’n kop, Anja!’

Anja Meulenbelt heeft namelijk een ‘respectfilter’. Dat betekent dat ze alleen respect heeft voor de mening van diegenen die, net als zijzelf, de islam bejubelen als o, zo tolerante en vreedzame godsdienst en die ook vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met de tendentieuze berichtgeving over de islam van ‘de media’, en dat Nederland vergeven is van racisme en discriminatie. De hele dag zit ze achter haar computertje om iedereen, die op haar website een paar nuanceringen of kritische kanttekeningen wil aanbrengen, *HOPPA!* zo de prullenbak in te mieteren als de vieze vuile racisten die ze zijn. Want dialoog is mooi, maar het moet niet te gek worden, hè.

Hoe durf je te suggereren dat de hoofddoek een symbool is van vrouwenonderdrukking? Hoe durf je de koranpassages aan te wijzen waarin de haat tegen vrouwen, homo’s en ongelovigen wordt gepredikt? Hoe durf je iets te zeggen over jonge moslims die ongesluierde vrouwen voor hoer uitschelden? Hoe durf je te suggereren dat de moord op Van Gogh iets met de islam te maken heeft? Hoe durf je het woord ‘moslimterrorisme’ in de mond te nemen? Moslimbasher! Racist! Verlichtingsfundamentalist!

Na elk stukje op haar weblog volgt de gebruikelijke, oorverdovende instemming van Anja’s vaste ploegje sycofanten: Olav Meijer, Hendrik Jan Bakker, Amna Chebil-Mengerink, Farshad, Paula B., Salima: ‘Goed zo, Anja!’ ‘Wat moedig, Anja!’ ‘Zo is het maar net, Anja!’ Het is een bizar ritueel dat dagelijks een paar keer plaatsvindt en een beetje doet denken aan de schijnprocessen in de Soviet Unie. Mensen worden publiekelijk in staat van beschuldiging gesteld, hebben geen schijn van kans op een eerlijke verdediging en hun veroordeling staat natuurlijk al van tevoren vast.

In een schuimbekkend stukje over de rooms-katholieke intolerantie ten aanzien van homoseksualiteit (dat volgt op een ander schuimbekkend stukje waarin Anja de critici van de islamitische homofoben in Iran er flink van langs geeft) richt ze zich rechtstreeks tot de ‘Verlichtingsfundamentalisten die vinden dat die mensen met die andere godsdienst niet bij onze Westerse Waarden passen’. Dat zijn wij dus. Nee, protesteer maar niet. Als u de invoering van de sharia in Nederland niet zo’n goed idee vindt, bent u een Verlichtingsfundamentalist. En een vieze racist, bovendien.

Hoe dan ook, Anja richt zich dus tot ons Verlichtingsfundamentalisten en vraagt:

Wat gaan jullie doen met de katholieke Belgen, jongens? Tel je die op bij de moslims als zijnde ‘niet verlicht’? Kun je nog overwegen hoe we ze uit Europa kunnen zetten? Of zitten die Westere Waarden er bij onze autochtone Europeanen nog niet genoeg ingehamerd en moet er nog enige missie bedreven worden?’

Daar wil ik best antwoord op geven, misschien ontstaat er dan een dialoog tussen Verlichtingsfundamentalisten en moslimapologeten, voor meer wederzijds begrip, weet je wel. Maar zet dan godverdomme wel even die kuttige respectfilter uit!

Is dit hoe Anja denkt bij te dragen aan een betere wereld? Door andersdenkenden te stigmatiseren, groepen tegen elkaar op te zetten, er álles aan te doen wat ze kan om ‘de dialoog’ te frustreren?

Om de zoveel tijd legt Anja weer even uit waarom ze zo aan dat respectfilter van haar hecht. Volgens haar gaat het bij de door dat filter tegengehouden commentaren op de islam voornamelijk om

de inmiddels bekende litanie over wat er allemaal mis zou zijn aan de islam, waarbij gemakshalve de halve wereld bij elkaar opgeteld wordt, van jongetjes hier die blij zouden zijn met de moord op Theo van Gogh naar Pakistan waar andersgelovigen de doodstraf zouden krijgen, enzovoorts. Meestal is dat een mengeling van feiten die we al kennen en erg veel van hebben horen zeggen. Bronvermeldingen staan er niet bij of zijn dubieus. Als er korancitaten in staan zijn ze uit de contekst gehaald. Analyse ontbreekt. Enig perspectief, behalve tegen! ontbreekt ook. De erkenning dat er ook in de niet-islamitische wereld nog van alles flink mis is uiteraard ook. De bedoeling is duidelijk: de islam is de vijand en iedereen die probeert daar enigszins in te nuanceren dus ook.

Nou, Anja, het lijkt me dat er dus werk aan de winkel is, nietwaar? Je bent wereldverbeteraar of je bent het niet. Bovendien ben je politicus, voor de Socialistische Partij ook nog. Dan doe je je werk toch kut als je weigert zelfs maar naar ‘het volk’ te luisteren? Want het mag je dan allemaal niet aanstaan, die ‘onderbuikgevoelens’, maar zo wordt er wél gedacht door ‘de man in de straat’, Anja. Net doen of het niet zo is helpt niet. Wat heeft het nou voor zin om al die moslimbashers keer op keer onder luid gejuich van je twaalf discipelen te veroordelen en te beschouwen als een verloren zaak? Jezus ging toch ook in gesprek met de farizeeërs? Hij zocht toch juist de hoeren en tollenaars op?

Olav Meijer heb je al in je zak zitten. Die is het overal over volledig met je eens. Daar moet je geen energie meer in steken. Je zult de boer op moeten, Anja. Zieltjes winnen. Je moet met ons in gesprek. Ons tot nieuwe inzichten brengen. Dat doe je niet door te donderpreken vanaf je kansel, maar door in dialoog te gaan. Te luisteren. Proberen te begrijpen waarom we zo slecht zijn.

Anja is natuurlijk helemaal geen wereldverbeteraar. Anja doet maar alsof. Anja is geïnteresseerd in maar één ding en dat is Anja. En iedereen moet zien hoe verpletterend in orde Anja is. Nu bestaat een echte heldin natuurlijk bij de gratie van een goede vijand, eentje die slecht is tot op het bot. Daarom heeft Anja een vijand gecreëerd. Elke dag besteedt ze vele uren aan het in stand houden van het angstwekkende beeld van die vijand. Vertelt ze griezelverhalen over Verlichtingsfascisten en moslimhaters, die alle vredelievende moslims het liefst vandaag nog naar kampen zou afvoeren en vernietigen.

Dat is polariseren. Anja zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Ze generaliseert en stigmatiseert dat het een aard heeft. Ze doet precies wat ze de Verlichtingsfundamentalisten verwijt. Anja is een haatzaaier.

Peter Breedveld luistert de laatste tijd vooral naar Juana Molina, Gaby Kerpel en Axel Krygier.

Algemeen, 26.08.2005 @ 22:15

[Home]
 

250 Reacties

op 26 08 2005 at 22:36 schreef AVe:

De twee mensen die Anja het meest steunen en haar aansporen nog kritischer te zijn met het toelaten van afwijkende meningen op haar forum zijn Claar, of Clara en last but nog least Imad el Kaka, haar Palestijnse rechterhand. Wat hij voor engs op haar log heeft geschreven, dat wil je niet weten Peter.
El Kaka beweerde zelfs dat als je in deze tijd kritiek op de islam hebt, dat je dan kan verwachten dat je problemen krijgt (lees vermoord wordt). Het zou niet moeten mogen, schrijft hij nog maar het is wel zo.

op 27 08 2005 at 01:36 schreef Paardestaart:

Sja…maar als je zelfs energie moet besteden aan Anja Meulenbelt is het eind zoek natuurlijk
Mevrouw Meulenbelt is een gelovige, en met dezulken is niet te praten, al roept dan ook iedere gelovige om dialoog als een ouderling om god’s woord. Dat is voornamelijk tactisch ben ik bang; een soort taqqiya dus eigenlijk
Want zodra ze de kans krijgen komt de knoet vanonder de vrome gewaden vandaan en proberen ze je terug te blaffen in je hol

En waarom is Wim de Bie een verstandig man?
Het is misschien een gràppig man, maar verstandig zou ik hem niet willen noemen..Weinig mensen trouwens die in de jaren zestig en zeventig hun vormsel hebben gekregen zijn verstandig te noemen, temeer daar ze zo ontzettend halsstarrig zijn – véel halsstarriger dan de mensen die ze als brooddronken puber zo rigoreus meenden te moeten aanpakken
Het wereldbeeld dat hen zo succesvol door het leven heeft geholpen is voor hen zo onaantastbaar en zo boven kritiek verheven dat ze er uit alle macht aan willen vasthouden, ook al tekenden de kreukels en de ongerijmdheden zich al járen geleden af. De strijdmethodes waarmee de hemelbestormers zich sinds die dagen iedere contender van het lijf hebben weten te houden tarten elke beschrijving, als je je hun verontwaardiging over de gesloten netwerken van de voorgaande generatie tenminste nog herinnert
De woede waarmee ze iedereen bestoken die hen de eerste viool uit handen wil slaan is in dat licht bezien gewoon angstaanjagend.
Zelfs de grappemakers laten een onverwachte kant zien van het gezicht dat in hun hoogtijdagen zo laidback en ontspannen was nu de suprematie ze dreigt te ontglippen: ik heb me tenminste plaatsvervangend doodgeschaamd toen Freek de Jonge zich in alle ernst afvroeg of ‘ie het eigenlijk toch niet aan zijn adel als verlicht intellectueel verplicht was geweest om zich intensief met de wereld der politiek en de maatschappelijke ontwikkelingen bezig te houden, in plaats van de clown uit te hangen…
Vroeger kon je lachen, ja – maar het lachen is deze mannen toch echt vergaan

Kun je nagaan wat er van de vróuwen te verwachten valt…

op 27 08 2005 at 02:51 schreef Duns:

Inderdaad, waarom is Wim de Bie een ‘verstandig man’?

Omdat hij zo verstandig was om mee te liften op het talent van Kees van Kooten?

op 27 08 2005 at 05:26 schreef Klaasvaak:

"Verlichtingsfascisten en moslimhaters, die alle vredelievende moslims het liefst vandaag nog naar kampen zou afvoeren en vernietigen."

Nou, afvoeren naar islamitisch grondgebied… Denk dat op dit moment zo’n 40-50% van niet allochtoon Nederland dat eigenlijk best wel ziet zitten.
Sterker, steeds meer mensen komen tot de conclusie dat er voor hun helemaal geen toekomst is in een land waarin binnen een paar jaar de steden bevolkt zullen worden door een meerderheid allochtonen.
Dat laatste om het nog maar wat algemener te maken. Als iemand er schuld aan heeft dat hier straks een burgeroorlog uitbreekt zijn het figuren van het kaliber Anja.

Van de andere kant, misschien heeft Europa wel gewoon een flinke oorlog nodig om gezond te worden. Ben bang dat de Anja’s eigenlijk ook een beetje bang zijn omdat ze weten dat zodra de pleuris uitbreekt zij de eerste klappen zullen krijgen.

op 27 08 2005 at 11:30 schreef Joop:

Ik pleit ervoor meer onderscheid te maken tussen het algemene begrip ‘allochtoon" en het meer specifieke "allahtoon".
In de vorige posting worden deze begrippen stevig door elkaar gehaald.
Ik denk dat er binnen de brede allochtone samenleving ook veel aversie tegen het allahtone volksdeel is. Hun daarom af te straffen met een afvoer naar een islamitisch land lijkt me dan ook te ver gaan.
Ik woon in een ‘veelkleurige’ stad met inderdaad veel hoofddoeken.
Het eerste vind ik een verrijking het tweede niet.

op 27 08 2005 at 11:48 schreef Peter Breedveld:

Allahtonen zijn de allochtonen die in Allah geloven. Die scheer je dan inderdaad over één kam. Daar horen Youssef Azghari en Nahed Salim ook bij en die doen toch geen vlieg kwaad?

Nee, laten we nou maar gewoon het begrip ‘geitenneuker’ blijven gebruiken. Dan heb je dus moslims en je hebt geitenneukers. Maar ook hier geldt: DE geitenneuker bestaat niet. Als je twee geitenneukers gesproken hebt zul je je dat realiseren. Ik bedoel, de ene houdt van van die stevige berggeiten, die je echt met grof geweld in bedwang moet houden, de ander heeft liever zo’n lief dwerggeitje. En dat is maar één voorbeeld.

Vrienden, ik heb Wim de Bie een verstandige man genoemd. Mijn oprechte excuses. De Bie is zeer intelligent en geestig, maar Paardestaarts analyse van de soort waarvan hij deel uitmaakt is helaas volledig accuraat. Ik liet me leiden door mijn bewondering voor dit icoon, die mijns inziens altijd hevig is onderschat als de helft van het duo Koot & Bie. Maar helaas, in deze tijden moeten we vaak onder ogen zien dat onze helden ook maar mensen zijn en dat ze er met hun oordeel vaak behoorlijk naast zitten. Aan de andere kant, mensen die ik nooit zo zag zitten, zoals Joost Zwagerman en Ephimenco blijken, behoudens hun fouten, toch kerels te zijn op wie je kunt bouwen.

You win some you lose some.

op 27 08 2005 at 12:27 schreef Kees van Geelkerken jr.:

Op deze prachtige onbevooroordeelde site van open geesten is inderdaad een vlammende veelzijdige discussie aan de gang van allerlei verstandige en vooral genuanceerde mensen met verschillende achtergronden en politieke overtuigingen.

Gelukkig zijn er nog mensen zoals jullie, mensen die Nederland moeten redden van een verschrikkelijk lot. Een lot waarvoor op deze en vele andere sites wordt gewaarschuwd en waarvoor helden zoals Ellian, Ephimenco, Zwagerman en Hirsi Ali ons proberen te behoeden en waarvoor de martelaren Fortuyn en van Gogh in volle overtuiging hun leven hebben gegeven en dat alleen kan worden voorkomen als we zoals "Klaasvaak" al schreef we alle moslims (zogenaamd vredelievend of niet, want moslims zijn niet vredelievend zoals wij echte Nederlanders dat wel zijn bijv.) uitzetten. Anders zullen nazi’s zoals Anja Meulenbelt en Wim de Bie een burgeroorlog in Nederland ontketenen zoals die in onze Vaderlandse geschiedenis nog nooit is voorgekomen.

op 27 08 2005 at 12:33 schreef Peter Breedveld:

Je bent toch maar mooi door mijn respectfilter gekomen, Kees.

Kijk, wat jij doet is weinig constructief. Je maakt een karikatuur van de standpunten van je tegenstanders en vervolgens val je die karikatuur aan, in plaats van die standpunten.

Ik stel voor dat je je precies op de hoogte stelt van onze standpunten (het is waar, de meeste bezoekers van deze site lijken diegenen te zijn die kritisch naar de multiculturele samenleving kijken), en dat je dáártegen argumenten inbrengt.

Wie weet, komen we dan nader tot elkaar. Zoals Samira Abbos en ik een paar weken geleden nader tot elkaar kwamen bij de Spreeksteen in het Oosterpark.

op 27 08 2005 at 14:35 schreef Joop:

Toch nog even terugkomend op de nu ontstane begripsverwarring tussen allochtonen en allahtonen.
Door die aan elkaar gelijk te stellen doe je de eerste groep onrecht.
Wat trouwens te doen met de bekeerde autochtonen, daar heb je er inmiddels ook zat van. Die ook maar enkeltje Iran?
Ik blijf dus pleiten voor een vrijstelling tot een enketje islamitisch land voor alle (niet islamitische) allochtonen, die vormen namelijk inmiddels een integrerend deel van onze maatschappij, die ze niet behoeven af te wegen tegenover een of ander heilig boek of aanverwante profeet. Geen reden voor een (te) brede volksverhuizing.
1 miljoen is zat.

op 27 08 2005 at 14:45 schreef Peter Breedveld:

Van mij hoeft er helemaal niemand het land uit. Georg Naber niet en Mohammed Cheppih ook niet. Laat ze maar roepen wat ze willen. Daar tegenover moet echter wel ons recht worden beschermd om de Nabers en de Cheppihs te bekritiseren en te beschimpen, hun God en hun profeten te kakken te zetten en toneelstukken te zien en boeken te lezen over bijvoorbeeld het kindvrouwtje Aïsha van de profeet.

Ook moet iedereen die plannen smeedt om onze samenleving te ontwrichten levenslang het gevang in. Om ons tegen deze lieden te beschermen.

Om te beginnen moet de motie van Lousewies van der Laan, om het verbod op smadelijke godslastering te schrappen, alsnog worden aangenomen.

op 27 08 2005 at 15:55 schreef joop:

Politica naar mijn hart die Lousewies, een van de weinigen die weet wat er werkelijk aan de hand is. Door de heffe des volks, met name de PvdA stevig in de zeik gedrukt tijdens de stemming over deze motie.

Overigens was dat allah/ochtonen onderwerp een reactie op de posting van ‘Klaasvaak’. Daar werden deze begrippen met elkaar verward, wat overigens vaak gebeurt.

op 27 08 2005 at 16:55 schreef Joop:

Over het begrip ‘allochtoon’ trof ik vandaag wel een aardige bijdrage van Ebru Umar aan , zie http://www.freereport.nl/pics/volkskrant/Image-18.jpg
voor een gescand plaatje.
Ik vraag mij af of zij door heeft waar de problemen in dit land liggen.
Zij doet nu net of Verdonk dit begrip heeft uitgevonden en valt haar daar dan ook op aan.
Het komt er eigenlijk op neer dat ze niet meer aan haar roots wil worden herinnerd, waarschijnlijk omdat ze niet wil worden vereenzelvigd met die ‘allochtonen’ die daar maar niet vanaf kunnen komen. Ik vind dat toch een soort van struisvogelpolitiek. De realiteit niet onder ogen zien dat er door de beleidsmakers van de laatste decennia een potje van is gemaakt, wat echt Rita Verdonk niet is aan te rekenen, zij is slechts de boodschapper van het slechte nieuws. lijkt mij.
Ik denk trouwens dat je (bijvoorbeeld) een Limburger of een Groninger er geen plezier mee doet hem als Hollander te kwalificeren. Die blijven gewoon trots op hun land(sdeel).

op 27 08 2005 at 17:38 schreef Paul:

1) Waarom roept het gedrag van Anja M. op deze webstek toch zoveel woede op. Ze heeft haar opvattingen en die zal ze niet veranderen wat er ook gezegd wordt. Na Lagonda’s beschrijving van Anja M.
http://www.peterbreedveld.com/archives/00000161.html
valt er over haar niets nieuws meer te melden. Interessanter dan de vraag wat ik van Wim de Bie moet vinden (omdat die ooit naar Anja’s blog heeft verwezen) is de vraag of de SP haar in de toekomst weer op een kieslijst wil zetten.

2) @ Peter Breedveld als reactie op de bijdrage van ‘Kees van Geelkerken’.
Peter,
Sommige standpunten zijn al een karakatuur op zich. Zie bijvoorbeeld in deze thread een bijdrage van Paardestaart met de opmerkingen
‘En waarom is Wim de Bie een verstandig man? Het is misschien een gràppig man, maar verstandig zou ik hem niet willen noemen..Weinig mensen trouwens die in de jaren zestig en zeventig hun vormsel hebben gekregen zijn verstandig te noemen, temeer daar ze zo ontzettend halsstarrig zijn – véel halsstarriger dan de mensen die ze als brooddronken puber zo rigoreus meenden te moeten aanpakken’.
Kennelijk ben je het daar mee want je vindt ‘…Paardestaarts analyse van de soort waarvan hij deel uitmaakt (…)helaas volledig accuraat.’ .
Opvattingen van dit kaliber zijn alleen met satire te beantwoorden. Je antwoord op Kees van Geelkerken vind ik dus erg flauw.

op 27 08 2005 at 17:55 schreef Peter Breedveld:

‘Opvattingen van dit kaliber zijn alleen met satire te beantwoorden.’

Nou ja, dat zegt meer over de beperktheid van jouw intellectuele ‘palet’ zullen we maar zeggen, dan over de flauwte van mijn antwoorden, eigenlijk.

Ik ben heel serieus: niemand hier noemt De Bie of Meulenbelt nazi’s. Andersom worden we constant voor nazi’s uitgemaakt. Althans, voor mensen die net zo erg zijn als nazi’s.

Ga dus eens in op wat we feitelijk zeggen, en niet op de karikatuur die je daarvan maakt. Je moet eens zien wat een wereld er dan voor je opengaat.

op 27 08 2005 at 18:11 schreef Antonius M. Vaak:

Kees, zin om met mij een socialistische beweging op te richten?

op 27 08 2005 at 19:59 schreef Kees van Geelkerken jr.:

Als het maar een nationaal socialistische is Antonius, het lijkt me dat we elkaar daarin wel kinnen vinden, nietwaar?

op 27 08 2005 at 20:13 schreef Peter Breedveld:

Oké, dat was het comedy-uurtje en het was weer erg leuk.

Maar nu graag weer serieus, heren. Anders zet ik mijn ouwehoerfilter aan.

op 27 08 2005 at 20:49 schreef Joop:

Nog ff voortbordurend op de voorlaatste posting:

Leider van de NSB was Mussert i. Andere voormannen waren Rost van Tonningen i, Graaf de Marchant et d’Ansembourg i, en C. van Geelkerken, de secretaris van de NSB

Toch geen (verre)familie, Kees (lol)
Nu mag het ouwehoerfilter volledig aan, Peter.

op 28 08 2005 at 20:07 schreef Peter Breedveld:

Anja is toch niet geheel ongevoelig voor kritiek, of misschien heeft ze een standje gekregen van haar partijgenoten. Hoe dan ook, er beginnen kritische reacties te verschijnen op haar weblog.

Ene Jim durft, in reactie op Anja’s gezever over racisme en discriminatie, te opperen:

‘In het betoog worden 2 veronderstellingen gepresenteerd die volgens mij absoluut niet door feiten worden onderbouwd, maar slechts door een gevoel dat ik niet deel.

1.Allochtonen worden gediscrimineerd
2.Deze discriminatie leidt tot radicalisering en geweld.

Allochtonen kunnen in Nederland hun eigen scholen, moskeeen, omroepen, verenigingen e.d stichten zonder dat iemand ze wat in de weg legt. Dus ik ben benieuwd waar deze vermeende discriminatie uit blijkt. Die steekproef van 110 personen toont in ieder geval helemaal niets aan. Iedere 6 vwo’er met een beetje wiskunde in haar pakket kan dat beamen.’

Natuurlijk wordt dat door sycofant ‘Claar’ geheel in linksekerkstijl afgedaan met:

‘Welk betoog bedoel je, Jim? Dat van Anja of dat van Dronkers? Heb je dat stuk van Dronkers eigenlijk wel gelezen?
Zo nee, doe dat dan eerst even voor je met zo’n oude grammofoonplaat aankomt. Zo ja, dan kun je niet staande houden dat het betoog van Dronkers niet door feiten onderbouwd is en stort jouw hele betoog met een noodklap in, wat mij betreft.’

Ja, die kan argumenteren, die Claar!

op 28 08 2005 at 21:53 schreef Kees van Geelkerken jr.:

Ben ik volledig mee eens meneer Breedveld, uw weet het goed te zeggen. Als er iemand gediscrimineerd wordt in Nederland dan zijn het wel de echte Nederlanders die zo langzamerhand in de minderheid zijn. En dan durven die gasten van de linkse kerk ook nog het tegendeel te beweren terwijl zij net als de allochtonen ook nog degenen zijn die terrorisme frequent als methode kiezen. Denk maar eens aan al die dierenrechtenfascisten.

Nee, we moeten terug naar een veilige en ordelijke samenleving waarin Nederlanders zich gewoon weer Nederlander kunnen en mogen voelen en waarin we gewoon onze mening mogen zeggen, want terwijl de allochtonen hun eigen scholen, moskeeen, omroepen en verenigingen mogen stichten hebben wij een gesubsidieerde linkse omroepbestel met linkse journalisten en linkse kranten en is de mening van de gewone Nederlandse burger in het geheel niet vertegenwoordigd.

U heeft een uitstekende site voor de hoger opgeleiden en dat is natuurlijk een heldere en koele druppel op de gloeiende linkse plaat, maar ook de stem van de gewone burger moet vertegenwoordigd zijn zodat we samen het gevaar van de wereldwijde samenzwering van de eeuwige moslim en hun linkse collaborateurs kunnen ondermijnen en Nederland van de ondergang redden.

op 28 08 2005 at 22:05 schreef Cogito:

Een haarscherpe analyse over islam en terreur vond ik een tijdje terug in Metro van een briefinzender en daar heeft Anja geen antwoord op, vandaar dat "respect"filter:

De koran laat zien
dat terrorisme een
gerechtvaardigd
strijdmiddel is

R. BRUYNS

Gisteren las ik de ingezonden
brief van de heer/mevrouw
Qazar, waarin werd
beweerd dat terroristische
aanslagen niet worden gerechtvaardigd,
noch door de
profeet Mohammed, noch
door de koran. Dat lijkt me
nogal ongeloofwaardig.
Juist de koran en het leven
van de profeet Mohammed
laten zien dat terrorisme
een gerechtvaardigd strijdmiddel
is voor een moslim,
met name tegen critici en
ongelovigen.
Immers, toen de profeet
Mohammed uit Mekka werd
verdreven ging hij over tot
het terroriseren van de handelsroutes
door het overvallen
van onschuldige burgers.
Hij nam niet alleen
hun geld af, maar verkocht
ze vaak ook als slaaf. Nadat
hij door middel van een gewelddadige
oorlog de macht
in Mekka verwierf, was deze
stad niet meer veilig voor
critici van de islam. Deze
werden vaak door middel
van sluipmoorden het zwijgen
opgelegd.
Tijdens het leven van de
profeet Mohammed werd
het Arabische schiereiland
op gewelddadige wijze gezuiverd
van andersgelovigen en
zodoende geheel islamitisch.
De islam was geen verdraagzame
godsdienst die
een multi-religieuze of pluriforme
maatschappij voorstond,
maar slechts één
waarheid duldde: de islam.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat terroristen
zich op deze geschiedenis
beroepen – hun profeet is
hen voorgegaan en de koran
schrijft het voor.

op 28 08 2005 at 22:10 schreef Cogito:

Van mijn hand, maar ook soms elders al op net geplaatst, is deze analyse over standaardantwoorden:

De meest gehanteerde standaardantwoorden van moslims op kritiek op de islam.

1) Het staat niet in de Koran.
Wat ze er niet bij zeggen is dat het wel in de hadiths staat (de overleveringen van de “profeet”.) Er staat wel in de Koran: “ongelovigen (niet-moslims) zijn brandhout voor de hel.

2) Ik ben niet verantwoordelijk wat sommigen “extremen” zeggen.
Nee, maar door deze houding hoef je ook nooit na te denken over je geloof.

3) Dit is niet islamitisch.
Maar alles is islamitisch als het in naam van de islam gebeurt, totdat er veel moslims zijn die hier tegenin gaan. Dan is het weer wat anders. Is tot nu nergens op de wereld het geval.

4) De islam is tolerant en kent geen dwang.
Er wordt dan altijd naar een bepaald zinnetje in de Koran verwezen waarin staat. Ik mijn geloof en jij het jouwe. Ze zeggen er niet bij dat het vrouwen verboden is om met niet-moslims te trouwen. Dat volgens de hadiths en vervolgens de hierop gebaseerde islamitische wet, sharia, mensen die afvallig zijn ter dood veroordeeld worden.

5) Ja, maar hier geldt de sharia niet, want de moslim moet de Nederlandse wet respecteren, de moslim moet de wet van het land respecteren, waarin hij zich bevindt. (Soms vermelden ze er nog bij zolang niet in strijd met de islam, zonder dan specifieker te zijn) Dat mag dan zo zijn, maar: iedere moslim heeft volgens de islam de plicht om ervoor te zorgen dat islamitische wetten ingang vinden. Tevens moet een moslim zich verzetten tegen islam-strijdige wetten, zoals homowet enz.

6) De sharia geldt niet voor niet-moslims.
Onzin. Die wet geldt voor iedereen.

7) De islam kent vrijheid van godsdienst en respecteert christenen en joden.
De islam kent geen godsdienstvrijheid en in het gunstigste geval hebben andersgelovigen een soort dhimmystatus, soort tweederangsburger, met veel beperkingen, maar vaak is er helemaal geen vrijheid. Nu bijv. in Saoedi-Arabië. Dat er toch enigszins positief over het christendom en jodendom wordt gesproken, komt niet doordat ze ten aanzien van christenen en joden toleranter zijn, maar gewoon omdat de basis van de islam zich ten dele op christendom en jodendom baseert en een volledige afwijzing van deze godsdiensten, betekent ook een afwijzing van de islam. Toch hebben joden en christenen weinig ruimte voor hun geloof in islamitische landen, om over anderen maar helemaal te zwijgen.

8 ) Je hebt geen kennis van de islam, allemaal onjuist. Je moet de islam beter leren kennen.
Een veel gehoorde standaardreactie zonder dat de kritiek specifiek wordt weerlegd, hooguit met een paar van de in deze opsomming genoemde standaardantwoorden.

9) Moslims willen een dialoog.
Vaak betekent dit in de praktijk tolerant zijn voor hun intolerantie, eenrichtingsverkeer, jij moet begrijpen, waarom zij niet tolerant willen zijn t.a.v. homo’s, vrouwen zonder hoofddoek enz.

10) Slachtoffergedrag. Meteen roepen dat de kritiek een hetze tegen de islam en racistisch is. Er wordt niet inhoudelijk gereageerd.

11) Ja, maar er zijn ook intolerante christenen op de Veluwe.
Alleen er zijn ook veel christenen die er openlijk anders over denken en dat is bij moslims nog ver te zoeken.

12) De islam kende al veel langer vrouwenemancipatie en respecteert de vrouw. De islam wil dat de vrouw zicht juist ontwikkelt.
De islam zorgde voor verdere regulering tussen man en vrouw, maar was en is niet gericht op de vrouw als een onafhankelijk kritisch en vrijzinnig denkend individu. De islam ziet de vrouw wel als gelijkwaardig, maar met een duidelijk andere positie dan de man. In die zin kun je ook een dier als gelijkwaardig aan de mens beschouwen. De vrouw is ondergeschikt aan de man, zolang deze man een moslim is. De vrouw erft veel minder dan de man en haar getuigenis is minder waard dan die van een man. In de hadiths staan vrij veel vrouwonvriendelijke verhalen, zoals de meerderheid van de bewoners van de hel is de vrouw. De islam als uitvloeisel van traditionele stamculturen legt de last van de seksualiteit volledig bij de vrouw. Het is de vrouw die zich moet beschermen tegen de opdringerigheid van de man en daar ook verantwoordelijk voor is. Een hoofddoek, sluier enz. is daarvoor het middel. Ook politiek-religieus is de hoofddoek het vlaggenschip van de islam. De man kan volgens sharia de vrouw gemakkelijk verstoten en kan er ook meerdere trouwen. In de 7de eeuw kunnen sommigen bepalingen enige logica hebben gehad, maar nu is dit gewoon achterstelling en discriminatie. Hoofddoek en vrouwenemancipatie gaan niet samen, gelet op het idee achter de hoofddoek. De islam reduceert de vrouw tot een bezit van de man en de man tot een geil wellustig wezen dat zich niet kan bedwingen in aanwezigheid van een vrouw. Kortom een weinig positief mensbeeld.

13) In de islam wordt de vrouw als een kostbaar bezit voor de man omschreven. Dat lijkt vleiend, maar een kostbaar bezit wordt door de eigenaar opgeborgen en heeft zeker geen eigen wilsbeschikking.

14) De islam is heel wetenschappelijk en alles van de moderne wetenschap staat al in de Koran en zou de wetenschap bevorderen.
Een vaak aangehaald voorbeeld is dat de Koran al over een ronde aarde zou spreken, terwijl in Europa tot Columbus nog werd gedacht dat de aarde plat was. Men vergeet dat ook de oude Grieken al uitgingen van een ronde aarde en zelfs de omvang van de aarde vrij exact hadden berekend. De Koran bevat wel wat feiten, maar dat waren zaken die toen al bekend waren en geen zaken die toen niet bekend waren, dit in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd. De islam bevordert in principe geen wetenschap, maar in de begintijd van de islam was er wel sprake van enige wetenschappelijke ontwikkeling, maar die hield al weer gauw op. De islam accepteert geen wetenschappelijke ontwikkelingen als die indruisen tegen de dogma’s van de islam. De houding van ontkenning ten aanzien van de evolutietheorie is dan ook uitermate onwetenschappelijk en getuigt van die starheid. Ze denken natuurlijk dat omdat de islam en islamieten in 14 eeuwen niet geëvolueerd zijn de evolutie niet bestaat…
Omdat de moslims het dogma hanteren dat er voor de islam niets zou zijn geweest, waarbij dan in het midden wordt gelaten of dit wereldwijd zo was of alleen op het Arabische schiereiland, wordt het voor-islamitische verleden verwaarloosd of ontkend. In Saoedi-Arabië is het verboden om opgravingen te doen naar zaken voor de islam, want er mag niet worden ontdekt dat er voor de islam wel beschaving was. Een paar redenen waarom de islam de wetenschappelijke ontwikkeling bij moslims eerder afremt dan bevordert zijn:
a) Er is weinig respect voor het individu als zijn opvattingen of gedrag afwijkt van de islamitische voorschriften die vaak ook cultureel zijn bepaald.
b) Het draait om gehoorzaamheid en niet overleg, discussie.
c) Kritiek wordt niet gewaardeerd waardoor vernieuwingen weinig mogelijk zijn.

op 28 08 2005 at 23:08 schreef Lagonda:

Nou nou, wat een grappenmaker is die meneer van Geelkerken. Gelukkig komt hij ook met allemaal steekhoudende argumenten, die tot diep nadenken stemmen. Ach, hoe rusteloos zal ik vannacht in mijn bedje liggen woelen, nu mijn donkerbruine ziel zich zo weerloos weet ten overstaan van de transcendente waarheid die zich in de bijdragen van Dhr. Geelkerken heeft geopenbaard.

op 28 08 2005 at 23:33 schreef Annelies:

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/08/27/afblijven/

Anja haar respectfilter staat blijkbaar uitgeschakeld. Ik plaatste een reactie.

op 29 08 2005 at 02:04 schreef Klaasvaak:

"Ach, hoe rusteloos zal ik vannacht in mijn bedje liggen woelen, nu mijn donkerbruine ziel zich zo weerloos weet ten overstaan van de transcendente waarheid die zich in de bijdragen van Dhr. Geelkerken heeft geopenbaard."

Het wordt mij steeds duidelijker dat de bron van het probleem inderdaad ligt in de censuur en zelfcensuur die de europeanen is opgedrongen op frapant genoeg exact dezelfde wijze als waarop kinderen met religie worden gehersenspoeld. Ook dit Lagonda is een emergent systeem, een virus dat mensen infecteert om deze vervolgens tegen elke natuurlijke wil in een maatschappij te laten creeeren die de virusmakers beschermt en hen status verschaft.

Uit eigen ervaring weet ik dat een nacht flink zweten een teken is dat je het virus bijna bedwongen hebt.

op 29 08 2005 at 02:34 schreef Klaasvaak:

Bedenk me net dat de vergelijking met een virus nog verder door te trekken is. De grootste kans om met een zeldzamer maar hevigere variant van een virus besmet te worden lopen mensen die ongezond of van nature zwak zijn.
Deze variant vind je dus onder de leden van extreem linkse clubjes en zoals een ieder vast al eens opgevallen is gaat het hierbij inderdaad om zielige zwakke persoonlijkheden met aangeboren geestelijke afwijkingen of een ongelukkige jeugd die ze misvormd heeft.

op 29 08 2005 at 02:51 schreef Klaasvaak:

Kort samengevat: Nederland wordt geregeerd door zieke mensen.
De meest voorkomende varianen zijn islam, de virale variant van socialisme ,christendom en de virale variant van anarchisme.
Wat de situatie pas erg zorwekkend maakt is dat deze virussen inmiddels zo ver ontwikkeld zijn dat ze ook onderling samenwerken om nog niet besmette mensen zwak en bevattelijk te maken.

op 29 08 2005 at 02:56 schreef O_Brien:

Ik wilde daar nog even reageren de afgelopen week, ik heb het maar gelaten, immers mevrouw stelt zelf “Het is al gezegd: dit is een partijdig weblog. Tegelijk probeer ik daarbij objectief te blijven, wat wil zeggen dat we ons zoveel mogelijk aan de feiten moeten houden”
Nou Meulenbelt, de feiten staan op bijvoorbeeld op http://www.dutchdisease.com/blog/ , kom eens langs, zou ik zeggen.

“Partijding en objectief", dat kan alleen maar Anja zijn

op 29 08 2005 at 07:22 schreef Kees van Geelkerken jr.:

Nee mevrouw Lagonda, ik ben steeds zeer serieus en ik sta aan jullie kant, ik ben hetzelfde als jullie en wij, echte authentieke Nederlanders, zouden elkaar moeten steunen in de strijd tegen een vijand die zoals Cogito in detail ook duidelijk maakt niet geinteresseerd is in vreedzame coexistentie en dus moet worden uitgeroeid uit zelfbehoud.

Wij denken precies hetzelfde, alleen ik durf het misschien wat helderder te zeggen dan jij nog. Maar ik strijd ook voor jouw recht om je mening ongezouten te mogen zeggen.

op 29 08 2005 at 07:26 schreef Peter Breedveld:

Je hebt he punt nu wel gemaakt, Van Geelkerken. Nu graag iets substantieels of ik zet mijn ouwehoerfilter aan.

Vraag aan Cogito: als een moslim nu tegen je zegt dat hij de sharia niet volgt, of dat hij bepaalde koranpassages (zoals de oproep om joden te doden) ziet in de geest van de tijd waarin ze zijn geschreven, waardoor ze nu niet meer van toepassing zijn, geloof je hem dan?

op 29 08 2005 at 07:34 schreef Kees van Geelkerken jr.:

U hebt misschien wel gelijk meneer Breedveld, in dit stadium moeten we misschien nog wat voorzichtig zijn.

Maar dan zou je Cogito ook niet voor het blok moeten zetten, ik bedoel hij is niet gek, dat heeft hij al laten zien, hij weet heus wel dat je een moslim niet kunt vertrouwen, want in de Koran staat dat een moslim tegen je mag liegen.

op 29 08 2005 at 11:34 schreef Lagonda:

Zeg, meneer van Geelkerken, kunt u behalve grapjes maken ook een serieus gesprek voeren? Ik begrijp dat u met uw opmerkingen en uw nickname wilt suggeren dat Frontaal Naakt een broeinest van potentiele NSB-ers is (een kwalificatie die ik overigens verre van mij werp), maar kunt u ook met de argumenten komen die dat dan zouden onderschrijven? Zodat wij ook hier het genoegen van de dialoog mogen smaken?

op 29 08 2005 at 11:43 schreef Klaasvaak:

"Vraag aan Cogito: als een moslim nu tegen je zegt dat hij de sharia niet volgt, of dat hij bepaalde koranpassages (zoals de oproep om joden te doden) ziet in de geest van de tijd waarin ze zijn geschreven, waardoor ze nu niet meer van toepassing zijn, geloof je hem dan?"

Ik geloof dat er bewijs genoeg is dat ook gematigde moslims binnen notime kunnen radicaliseren. Dat is, als ze niet al liegen natuurlijk.
Daarnaast zien moslims toch ook wat er overal ter wereld gebeurt wanneer er zich grote groepen moslims ergens vestigen. Deze vraag simpelweg beatwoorden, oprecht of niet, met dat je niet in deze passages gelooft is eigenlijk dus al een ontwijkend antwoord.

op 29 08 2005 at 13:14 schreef Klaasvaak:

"Ik begrijp dat u met uw opmerkingen en uw nickname wilt suggeren dat Frontaal Naakt een broeinest van potentiele NSB-ers is"

Misschien probeert Kees wel duidelijk te maken dat nationaal socialistische retoriek een van de weinige niet puur islamitische overtuigingen is waarvoor moslims blijkbaar gevoelig zijn.
Het gebruik van hyperbolen kan soms heel verduidelijkend werken en ik ben bang dat, los van wat Kees nou echt bedoelt, dat hier ook het geval is.

Voorwaarde voor welke dialoog dan ook zijn overeenkomstige elementen.

op 29 08 2005 at 13:25 schreef Hidde:

Peter begint steeds meer op Theo te lijken. Ik vermaak me kostelijk.

op 29 08 2005 at 13:30 schreef Klaasvaak:

In het zuiden van Nederland kun je het bewijs vinden voor deze stelling. Nationalisme/chaufinisme heeft hier gezorgd voor een kleine en relatief zeer goed geintegreerde "moslimgemeenschap".
Op de Maastrichtste TV heeft men bijvoorbeeld een programma getiteld "100% Sjeng", waarin mensen "van buiten" verhoord worden en vervolgens beoordeeld op hun Sjeng gehalte". (Sjeng=Maastrichtenaar)
Best misselijkmakend zo’n programma maar voor Maastrichtenaren schitterend natuurlijk en als dat alles is wat nodig is om te zorgen voor een beetje cohesie onder de mensen, ok het zij zo.

op 29 08 2005 at 15:46 schreef Lagonda:

Kijk, Anja en trawanten maken zich op haar site vrolijk over een donder- en bliksemtekst uit Christelijke hoek. Vreemd: als dergelijke godsdienstwaanzin uit de moslimhoek komt waaien, mag er niks over gezegd worden.

op 29 08 2005 at 16:19 schreef Peter Breedveld:

Jouw opmerking is het spiegelbeeld van die van één van Anja’s discipelen, die meesmuilt dat als de tekst van een moslim was geweest, die meteen zou worden doorgestuurd naar de AIVD. Nu wordt er volgens hem alleen maar lacherig over gedaan.

De druiloor doet het waarschijnlijk niet eens expres, over het hoofd zien dat dergelijke intolerantie uit de moslimhoek gepaard gaat met feitelijk geweld. Het christendom is al decennia terug ontmand.

En verder doet niemand lacherig over het christenfundamentalisme in de VS. Van de week was er trouwens een Nederlandse predikant die zei dat hij vanwege zijn geloof falikant tegen de democratie is. Daarop is onmiddellijk verontwaardigd gereageerd. Zelfs de politiek bemoeit zich ermee.

En dat doen Anja en haar kornuiten nou voortdurend: hele en halve leugens verspreiden om toch vooral de mythe in stand te houden dat Nederland racistisch is en met twee maten meet en dat de moslims daarvan het slachtoffer zijn.

Het is misselijkmakende propaganda. Het draagt niet bij aan een betere wereld, niemand komt erdoor dichter tot elkaar. Hier wordt aan een ziekelijke soort zelfbevrediging gedaan.

op 29 08 2005 at 16:30 schreef Lagonda:

Het heeft iets heel kneuterigs wat we hier aan het doen zijn. Alsof we de buren aan de overkant steeds aan het controleren zijn. Oh, kijk eens gauw bij Anja! Nou heeft weer een postbode-laaf bij haar voordeur neergezet!

Maar het treurige is – en je geeft dat zelf ook al aan – dat Anja helaas niet zomaar als een mallotig vrouwtje terzijde is te schuiven. Ze is doorgedrongen tot de regionen der fatsoenlijken. Er wordt naar haar geluisterd, ze zit in de Eerste Kamer, ze wordt waarschijnlijk door een invloedrijke kliek mensen behoorlijk serieus genomen. Als er weer eens een platform of onderzoekscommissie inzake integratieproblematiek, multiculti of de palestijnse kwestie wordt geformeerd, dan is de kans groot dat Anja daar plaats in neemt, want "ze doet zoveel met moslims".

op 29 08 2005 at 16:44 schreef Paardestaart:

Maar hééft iemand PIG nu al gelezen??
Want het is wel een beetje opnieuw het wiel uitvinden om hier nog uitgebreid te gaan zitten ja-neeën over de koran en de sharia..echt eerst ff lezen
Het scheelt je een boel spit-, lees- en zoekwerk, en het bespaart je ook de moeite alle voors- en tegens waar onze kranten mee volstaan te gaan zitten afwegen, want ook dàt heeft Spencer al voor je gedaan – controleerbaar, wel te verstaan
Het grootste raadsel wat mij betreft blijft hoe en waarom de kennis over islam die in het westen door harde ondervinding èn door naarstig onderzoek verworven was zo volledig vergeten is geraakt, en stof staat te verzamelen in het rariteitenkabinet van de geschiedenis
Ik heb bijvoorbeeld een reisverslag van Abraham Kuyper gevonden op de rommelmarkt, waarin hij een rondreis bespreekt in het middellandse Zeegebied aan het begin van de twintigste eeuw; ver voor de stichting van de staat Israel en de ineenstorting van het Turkse rijk. En daaruit spreekt het besef van die overheersingsgeschiedenis nog wel degelijk; heel opmerkelijk als je alleen maar de geschriften van de huidige islamologen kent
En wij hebben nota bene aan onze koloniale geschiedenis éen van de grootste Islamkenners ter wereld overgehouden Snouck Hurgronje was bestuursambtenaar in Nederlands-Indië en een echte wetenschapper, uit de tijd dat islamologie nog niet per definitie apologese betekende.
En ik vraag me eigenlijk af of er ook maar íemand in de regering of bij de AIVD zijn werk gelezen heeft
Ik vrees eigenlijk dat ook dáar iedereen het wiel opnieuw aan het uitvinden is

op 29 08 2005 at 17:36 schreef Cogito:

Antwoord op de vraag of ik een moslim zou geloven als hij de koran niet letterlijk neemt.

Ja, ik zou hem als mens het voordeel van de twijfel geven. Ookal weet ik dat gewiekste woordvoerders in staat zijn te zeggen wat men wil horen. Alleen is er nog een verschil of een moslim in privé mij vertelt de koran niet al te letterlijk te nemen of gewoon in het openbaar. Dat laatste zou pas echt goed zijn, maar dat zal helaas voor velen niet gemakkelijk zijn, omdat ze zich niet zo vrij voelen. Wanneer een moslim zijn afwijkende standpunt voor zich houdt, dan verandert er niets. En juist daar zit ook de kracht van de islam, want mensen die anders denken, voelen zich voldoende geïntimideerd om hun afwijkende opvattingen niet van de daken te willen schreeuwen en daardoor vormen ze ook geen echt gevaar. Een vorm van dubbele moraal die de islam als instituut ten goede komt. De fout in deze discussie van met name de multicul is altijd dat men de kritiek op de islam wil neutraliseren door alles persoonlijk te maken. Men wil dan mensen met elkaar in contact brengen en dan het vooroordeel (uiteraard is het altijd de niet-moslim die vooroordelen schijnt te hebben) weg te nemen. Een gezellig babbeltje schijnt dan het medicijn te zijn. Maar een aardige moslim wil niet zeggen dat ook de islam een tolerant en aardig geloof is. Die 2 dingen moet je los zien. Maar de multicullers willen dat niet, dus komt er bij die zogenaamde dialogen altijd een "aardige" moslim en dan denken mensen al gauw dat de islam dan wel aardig is. Dat is natuurlijk onzin, want in 1939 waren er ook hele aardige Duitsers en kon je ook niet spreken van DE Duitser, toch was er ruimte voor een totalitair en onderdrukkend systeem. Zolang moslims niet vrij en zonder angst over hun geloof durven praten, blijven de intolerante teksten in koran en hadith een bron van intolerantie en haat en blijven die ook een structureel probleem van de islam vormen. De tendens is helaas niet zo dat er meer ruimte komt voor kritiek en afwijkende visies. Islamitische landen, ook de zogenaamd "gematigde" landen, staan geen echte vrijheid van geloof en gedachtenwisseling toe en beschermen de islam. Die multi-religieuze dialogen zowel nationaal als internationaal zijn dan ook altijd één-richtingsverkeer. Altijd gaat het over meer ruimte voor de islam, maar nooit voor meer ruimte voor andersdenkenden in islamitische landen. Let daar maar eens op.

op 29 08 2005 at 17:37 schreef Cogito:

Dit onderstaande stuk van Sahed Selim maakt nog maar eens duidelijk hoe fout een Anja Meulenbelt is:

‘De koran pleit juist voor zelf nadenken’ Rubriek: Het Betoog Zaterdag, 27-08-2005 Volkskrant
Schrijfster Nahed Selim ontdekte dat de islam ten tijde van de Profeet de positie van vrouwen doelbewust wilde verbeteren

Steeds meer moslimvrouwen besluiten zelf de koran te lezen en komen zo tot hun eigen conclusies over wat er precies in de koran staat. En die conclusies houden zij niet voor zichzelf. De Afro-Amerikaanse hoogleraar islamstudies Amina Wadud was in 1999 de eerste moslima die haar lezing van de koran publiceerde: De koran en de vrouw. In Nederland volgde de van oorsprong Egyptische Nahed Selim haar voorbeeld. Zij las koranregel voor koranregel, vooral om erachter te komen wat er precies staat geschreven over vrouwen. Zij schreef er het boek De vrouwen van de Profeet over, dat binnenkort in Duitse vertaling verschijnt. Binnen Nederlandse moslimkringen heeft haar boek tot felle discussies geleid. Sommigen verwijten haar verdeeldheid te zaaien, anderen hebben na lezing ervan hun hoofddoek afgedaan.
U bent opgegroeid in Egypte, waar u geen dag beleefde zonder koranteksten. Welke invloed had dat op u als kind?
‘De koran was alom aanwezig. De radio stond altijd aan, via de ether kwamen de preken van imams de huiskamer in. Zonder de koran te lezen, komt er veel binnen. Als kind viel mij vooral de agressieve toon op. Ik was geschokt door teksten als ‘vrouwen hebben weinig hersens’ – ik begreep dat niet; in mijn familie volgden vrouwen een universitaire opleiding. En toen ik de imam op basis van de koran hoorde zeggen dat een man zijn vrouw mag slaan, was de rebellie in mij aangewakkerd en besloot ik nooit te trouwen.’
En, nooit getrouwd?
‘Ik ben niet met een geloofsgenoot of taalgenoot getrouwd. Ik ben wel getrouwd geweest, met een Nederlander die niet geloofde. Maar hij heeft zich wel tot de islam bekeerd om met mij te kunnen huwen. Ik vroeg hem dat te doen voor mijn moeder in Egypte. Zij zou anders problemen krijgen met de familie. Een moslimvrouw mag niet trouwen met een nietmoslim, dat is een van de discriminerende regels uit de koran. Regels die uitnodigen tot hypocrisie.
Want mijn man was helemaal niet gelovig .’
Dus zelfs een rebelse moslimvrouw compromitteert zich.
‘Zo verandert er inderdaad niks. Moslims met een Arabische achtergrond komen niet uit voor hun overtuiging en doen niet wat zij werkelijk vinden, maar .compromitteren zich aan de gangbare moraal. Dat doen zij omdat zij bang zijn voor conflicten – kritiek wordt doorgaans met harde hand onderdrukt – en omdat zij anderen niet in problemen willen brengen. Regels zijn regels en de familie-eer gaat boven alles. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de eis dat vrouwen bij het huwelijk maagd moeten zijn. Omdat veel meisjes dat niet zijn, gaan zij naar de dokter voor een maagdelijkheidsoperatie. Zo wordt de hypocriete moraal in stand gehouden. Hetzelfde deed ik met mijn islamitische huwelijk.’
Wanneer besloot u zelf de koran te bestuderen?
‘Begin jaren zeventig, toen in Egypte de hoofddoek opkwam. Na de Zesdaagse Oorlog met Israël kwam er een religieuze golf over Egypte. De nederlaag tegen Israël en de culturele en economische stagnatie zorgden voor een behoefte aan nieuwe houvast. Men greep terug naar een gemeenschappelijke identiteit: de islam. En daar kwam weer de meest versimpelde uiting van oplevende religiositeit tevoorschijn: vrouwen verstoppen onder hoofddoekjes en segregatie van mannen en vrouwen in het openbare leven.
‘Tot die religieuze heropleving kende Egypte de hoogst mogelijke staat van secularisatie die een moslimland ooit heeft bereikt. In die geseculariseerde samenleving was ik opgegroeid. Vrouwen werkten buitenshuis, gebruikten voorbehoedsmiddelen. Meisjes konden in minirok lopen, gingen naar de universiteit. Literatuur, kunst en muziek maakten een bloeiperiode door. Er ontstond een grote sociale druk een hoofddoek te gaan dragen. Mijn zussen zwichtten. Iedereen vroeg mij: ga jij er ook een dragen? Ik zei: Nee, want het hoeft niet van de koran. Maar dan kreeg ik als reactie een fel: Jawel! En toen ben ik het gaan opzoeken.’ En zo kwam u tot de conclusie dat het voorschrift voor vrouwen een hoofddoek te dragen berust op ‘bedrog, verdraaiing en misinterpretatie’.
‘Men heeft ons voorgehouden dat vrouwen hun lichaam moeten bedekken, met uitzondering van handen en gezicht. Ik ben er tijdens de bestudering van de koran achter gekomen dat dat er niet staat geschreven. Er is dus sprake van bedrog. Het begrip hoofddoek komt helemaal niet voor in de koran. Het woord dat Nahed Selim wordt gebruikt is khimaar, dat is een omslagdoek. Het is in dit verband interessant te weten dat het gebruik van hoofddoekjes pas in de zevende eeuw is geïntroduceerd. Christelijke vrouwen uit de hogere kringen in Syrië droegen hoofddoeken, een gewoonte die moslims bij de verovering van Syrië overnamen omdat zij het wel chic vonden.’
En de verdraaiing?
‘De verdraaiing zit hem in de uitleg van het woord zina. Zin a staat voor versiering, en kan worden vertaald als sieraad, make-up, juweel, verfraaiing, tooi. In de koran staat dat vrouwen hun sieraad niet openlijk (mogen) tonen. Maar Ibn Abbas, een tijdgenoot van de Profeet heeft er in zijn uitleg schoonheid van gemaakt. Een fout met vergaande gevolgen voor miljoenen moslimvrouwen, die tot aan de dag van vandaag onder druk worden gezet elke millimeter vrouwenvlees te bedekken. Ik lees de korantekst als een oproep aan vrouwen zich te matigen in de aandacht voor hun uiterlijk. Het opvallende is dat de heer Ibn Abbas een van de vertellers is die verantwoordelijk zijn voor de weergave van de overleveringen van de Profeet. Andere koranuitleggers hebben zina uitgelegd als sieraad, maar alleen de uitleg van Abbas wordt door imams gehanteerd.’
‘en dat zij hun sieraad (zinat) niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is. En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders’ (24:31)
Welke korantekst staat bovenaan uw topdrie van vrouwonvriendelijke teksten? ‘Dat is 4:34, waarin mannen worden opgeroepen hun vrouw te slaan als zij geen seks met hem wil. Dat is de meest kwetsende tekst voor vrouwen die ik ben tegengekomen. Het is gewoon slecht, en zo is het ook bedoeld.’
‘Maar zij van wie jullie opstandigheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in bed en slaat haar.’ (4:34)
‘Een andere tekst waar ik grote moeite mee heb, is die waarin vrouwen worden vergeleken met akkers die mannen mogen bewerken wanneer zij maar willen. Deze tekst veroordeelt vrouwen tot seksuele slavernij en bezorgt miljoenen moslimvrouwen een armoedig en onbevredigend seksleven. Maar Amina Wadud, die haar interpretatie van koranteksten heeft gepubliceerd, leest deze akkertekst anders, vergelijkbaar met wat ik met zina heb gedaan. Zij stelt dat akkers staan voor vruchtbare aarde, het meest waardevolle in het dorre woestijnleven uit de tijd van de Profeet. Dus een vrouw vergelijken met een akker is een vrouw zien als meest waardevolle bezit. Toch blijft ze een bezit. Wat Wadud en ik doen is een begin. Ik ben ervan overtuigd dat als meer vrouwen zich in de koran gaan verdiepen, er meer originele interpretaties van koranteksten komen.’
‘Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt’ (2:223) U zou de koran niet aanbevelen als handboek voor een prettig seksleven. ‘Toch heb ik op dat vlak ook iets positiefs ontdekt. De laatste regel van de akkertekst (‘Maar doe iets daaraan voorafgaan voor uzelven’) lees ik als introduceert u uzelf eerst, dus een pleidooi voor het voorspel, iets waarvan toch vooral vrouwen zijn gecharmeerd. De vaak aangehaalde Ibn Abbas, heeft deze korantekst echter anders geïnterpreteerd: voordat de man bij de vrouw naar binnen gaat moet hij In de naam van God, de barmhartige roepen.’
Wat is dat toch, die kennelijk religieus geïnspireerde obsessie met het seksueel en anderszins onder de duim houden van vrouwen?
‘De seksualiteit van de vrouw is een obsessie van mannen. Ze weten dat ze zich niet in toom kunnen houden, maar leggen vreemd genoeg de verantwoordelijkheid bij vrouwen: zíj moeten zich gedeisd houden, in sommige oorden zich zelfs letterlijk verstoppen achter lelijke tentdoeken om mannen niet van hun apropos te brengen. Het is de omgekeerde wereld.
‘Seksuele macht over de vrouw is volgens mij de belangrijkste macht waar mannen naar streven. Het is de enige machtsvorm die ze denken in de hand te hebben. Een man heeft minder moeite met het verliezen van zijn politieke rechten of economische voordelen, dan met het verliezen van de macht over zijn vrouw. Alsof hij dan alles kwijt is.
‘Het is opvallend dat in veel moslimlanden de invloed van de sharia op het strafrecht is verminderd of afgeschaft, maar dat dat niet geldt voor het familierecht: dat heeft alles te maken met het doelbewust beperken van de rechten van vrouwen, zoals bij bijvoorbeeld echtscheiding .’
Wat hoopt u te bereiken met uw lezing van de koran?
‘Dat meer moslims tot het inzicht komen dat niet alles wat in de koran staat letterlijk hoeft te worden genomen. Dat het belangrijk is in te zien dat de koran geschreven is in de geest van de tijd waarin de Profeet leefde, zes eeuwen na Christus. Om een voorbeeld te noemen: in die tijd was een man een vermogen kwijt aan een bruidsschat, dan is het begrijpelijk dat hij zijn vrouw als bezit beschouwde. Maar nu leven we in een andere tijd.
‘Uit de koran blijkt duidelijk dat de islam de positie van vrouwen in de tijd van de Profeet wilde verbeteren. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met het erfrecht. Eerder kregen vrouwen niks, dankzij de islam hadden ze recht op een deel van de erfenis van hun overleden echtgenoot of vader. En in die geest, het streven naar rechtvaardigheid en dus verbetering van de positie van vrouwen, zou de islam ook in deze tijd moeten handelen.
‘Ik zou graag zien dat de koran wordt gelezen zoals de bijbel en thora tegenwoordig door niet-orthodoxe christenen en joden worden gelezen. Ook in deze boeken staan gruwelijke en vrouwvijandige teksten, maar die worden door de meeste gelovigen ook niet meer letterlijk genomen.
Ik ben voor een herwaardering van de basiswaarden van de islam, zoals rechtvaardigheid, gelijkheid van mannen en vrouwen en de waarde van het zelfstandige oordeel.
Ik heb het geturfd: de koran roept de gelovige maar liefst 57 keer op tot zelfstandig nadenken. Ik hoop dat meer moslims dat gaan doen.’
Wat heeft de bestudering van de koran betekend voor uw geloof?
‘Ik ben bevrijd van elk zweempje angst voor de hel. Nu ik weet dat je de koran anders, niet letterlijk, kunt lezen, zie ik de absurditeit daarvan in. Er zijn een hoop teksten in de koran waar ik moeite mee heb, vooral die waarin met hel en verdoemenis wordt gedreigd en waarin tot blinde gehoorzaamheid of geweld wordt opgeroepen tegen andersgelovigen.
‘Bestudering van de koran heeft mijn geloofsbeleving veranderd. Ik voel mij alleen nog aangetrokken tot de spirituele kant van de islam, tot het soefisme. Het soefisme draait om een innerlijke beleving van het geloof, het veronachtzaamt dogma’s. Het gaat erom dat je een individueel geweten ontwikkelt, waarbij mededogen de hoogste waarde is.’

op 29 08 2005 at 17:40 schreef Cogito:

Selim wil probeert nog wel enigszins binnen de smalle marges van de islam te blijven, maar ze is hier en daar al kritischer dan een gemiddelde moslima. Ze blijft met name binnen die smalle marges om niet geheel buiten de islamiische orde geplaatst te worden zoals Ayaan Hirsi Ali. Zowel Ayaans als Nahed’s strategie zijn nodig. Het een sluit het ander niet uit.

op 29 08 2005 at 19:34 schreef Kees van Geelkerken jr.:

"Ik begrijp dat u met uw opmerkingen en uw nickname wilt suggeren dat Frontaal Naakt een broeinest van potentiele NSB-ers is"

Hoe komt u daar nou bij? Ik gebruik geen nickname, want dat is voor linkse anonieme watjes. We moeten de zaken wel even uit elkaar blijven houden: allereerst, de NSB was een gewone democratische Nederlandse partij met een gewone Nederlandse achterban maar dat heeft hier allemaal niks mee te maken. Het tegenovergestelde is wat er nu aan de hand is: moslims zijn de nazi’s, ze worden toch ook niet voor niets islamofascisten genoemd? En wij zijn de geallieerden en de linkse kerk zijn allemaal klonen van Chamberlain. En dat op zijn best, want anders zijn het Stalinisten of Maoisten en dat zijn allemaal vrienden van Saddam Hussein, net zoals Anja Meulenbelt en Wim de Bie. Dat weet iedereen.

Dus als we moeten kiezen tussen vrede en veiligheid dan moeten we kiezen voor veiligheid ook al betekent dat oorlog, zo zei de opperhoofd van Clingendael vandaag op de radio en dat kan niet worden ontkend, want hij is per slot van rekening een deskundige.

Dus we moeten ten strijde trekken tegen die duivelse horden uit het Oosten en niet vertrouwen op bekeerde zandnegers als Hirsi Ali, Greet Wilders of Nahed Selim of hoe die geiteknagers ook mogen heten om hun stam of roedel of zwerm of hoe ze dat daar ook regelen te Verlichten, want dat lukt toch niet. Eerst nog vallen ze zelf weer terug in hun oude achterlijke gewoontes, want die mensen hebben gewoon niet dezelfde evolutieproces achter de rug als wij.

Het is beter om zelf vanalles bij elkaar te knippen en te plakken van sites als dat het wauwelende haarstukje – ik vergeet haar naam steeds – hier aanprees of van http://http://www.islamreview.com/ van een of andere maffe Egyptische Kopt. Je kunt net doen alsof je weet waarover je lult als je teksten uit de hadith in hun hun gezicht smijt enzo.

En verder moeten we net als dat kleppende haarstukje, verdomd ik vergeet haar naam steeds, ook de juiste historische helden tot ons voorbeeld nemen, zoals Christiaan Snouck Hurgronje, een echte kenner van de islam en een echte Nederlander, iemand die wist dat moslims alleen de taal van geweld verstaan en Atjeh alleen gered kon worden uit de handen van de eigen bevolking met strafexpedities tegen vrouwen en kinderen en herinneringswaardige massamoorden.

Erg koele gast!

op 29 08 2005 at 20:57 schreef Bitterzoet:

"Kijk, Anja en trawanten maken zich op haar site vrolijk over een donder- en bliksemtekst uit Christelijke hoek."

Wie oh wie verblijdt mij eens met een url?

op 29 08 2005 at 20:59 schreef Peter Breedveld:

Asjeblieft, Bittertje!

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/08/29/de-hittigheid-zijns-toorns/#more-1210

op 29 08 2005 at 21:01 schreef Lagonda:

"Je kunt net doen alsof je weet waarover je lult als je teksten uit de hadith in hun hun gezicht smijt enzo."

Ach, meneer Geelhannes, weten de meeste moslims eigenlijk wel waar ze over lullen als de hadith om zich heen strooien? Maar u krijgt dus kromme tenen zodra een buitenstaander zich enig inzicht omtrent de islam aanmatigt. De tijden dat men in het Westen het geprevel van beëdigde geloofswaanzinnigen sidderend van ontzag tot zich nam, is reeds lang vervlogen, hetgeen ons een heldere inzichten in de machinaties van een religie heeft gegeven. Inzichten die helaas verloren dreigen te gaan, want ik begrijp van u dat het ons niet is toegestaan andermans heilige boekjes te wegen en te licht te bevinden?

Elk heilig boek is in potentie geschikt om je reet mee af te vegen.

op 29 08 2005 at 21:10 schreef Bitterzoet:

Dank je. Ik zal eens gaan lezen. Ff gezellig meekneuteren.

op 29 08 2005 at 21:11 schreef Bittermaarvooralzoet:

De Bijbel veegt vast wel prettig. Van die fijne dunne blaadjes. En zo véél ook. Gaat lekker lang mee.

op 29 08 2005 at 21:12 schreef Bittermaarvooralzoet:

En excuus voor deze lichtvoetige reactie in zulke zware tijden.

op 29 08 2005 at 21:23 schreef Bitterzoet:

Nou las ik toch in eerste instantie
"De hitsigheid zijns toorts"

Vink veel leuker, eigenlijk.

(Maar dat geheel terzijde natuurlijk.)

op 29 08 2005 at 21:54 schreef Kees van Geelkerken Jr.:

Ach mevrouw Lagonda, wat zal ik zeggen. Ik ben een bescheiden man. Ik ben graag bereid geboeid te luisteren naar iemand die weet waarover ie praat. En ik kom slechts zelden iemand zo iemand tegen en wonderlijk genoeg zijn het tot nu toe nog nimmer agnosten geweest zoals welke positie ik reeds geruime tijd heb ingenomen.

U is uiteraard toegestaan geloof in het algemeen of een specifiek geloof te kritiseren of belachelijk te maken zo u wilt. Dat, en niet de vraag, is immers de bezigheid van alle zekerweters. Alhoewel het woorden zijn die voorzeker tegen uw voorhoofd afketsen moet u weten dat uiteindelijk zoals eenieder u slechts uw eigen weegschaaltje opereert.

op 29 08 2005 at 22:16 schreef Peter Breedveld:

Bescheiden me reet, Van Geelkerken. Je bent met afstand de arrogantste kwibus die ooit op mijn site reageerde. Je matigt je oordeeltjes aan over anderen zonder maar de geringste moeite te doen erachter te komen wat die anderen werkelijk bezielt. Je sneert wat over het belachelijk maken van een geloof, terwijl je zelf nog helemaal niets anders hebt gedaan dan te proberen diegenen, die anders denken dan jij, belachelijk te maken.

Je probeert dat allemaal te doen vanachter een minzame glimlach, maar het is een krampachtige grimas. Ons hou je niet voor de gek, Van Geelkerken. Je zogenaamde tolerantie is een slecht zittende mombakkes met elastiekjes die je oren naar voren trekken, zodat je er wat mallotig uitziet.

op 29 08 2005 at 22:32 schreef Lagonda:

"Alhoewel het woorden zijn die voorzeker tegen uw voorhoofd afketsen moet u weten dat uiteindelijk zoals eenieder u slechts uw eigen weegschaaltje opereert."

Zoals ieder ander van ons, meneer Geelkerken, zoals ieder ander van ons.

Als u de moeite zou nemen zich wat meer in deze site te verdiepen, dan zou u weten dat ik wellicht de eerste ben die uw zojuist geformuleerde standpunten zal onderschrijven. Ik ben dan ook geen agnost, en ik heb beslist niet de pretentie dingen "zeker te weten".

Het is namelijk precies dit "zekerweten" waar ik mij inzake de islam hevig tegen verzet. Als iets de geest van deze site belichaamt, dan is het een verzet tegen moraalsadisten, hun ideologische dwingelandij, en hun monomoraliteit; of deze nu uit socialistische, danwel religieuze hoek aan komt waaien.

De vraag is nu of u de dialogen die hieruit voortkomen daadwerkelijk met open vizier durft te aan te gaan.

op 29 08 2005 at 22:47 schreef Tom:

Rot toch op met je vergeelde rotte-kadaver-kop joh, van Geelkerken jr!!! Ze zouden je met je schijntolerante christelijke Makakenbek moeten verbannen naar Urk!! Nagemaakte gepenkop!!

op 29 08 2005 at 23:01 schreef Peter Breedveld:

Zo kan het dus ook.

op 29 08 2005 at 23:17 schreef Kees van Geelkerken Jr.:

Ik zie de geest van deze site belichaamd in malle bezoekers als Tom, die ik niet zelf verzonnen heb by the way, en ik zie deze hele kleffe ondermekaar sfeertje, dat sitemaker Peter Breedveld bovendien Anja Meulenbelt meent te kunnen verwijten (dit noemen we ook wel hypocrisie in het Nederlands.) En ik zie hierin ook ideologische dwingelandij van vooral collectivistisch rechtse signatuur, slachtofferisme en een benauwend moralisme, voortkomend uit een absolutistisch wereldbeeld dat berust op een mythologisering van de eigen geschiedenis met het bijbehorende typische nationalistische cultuurfetisjisme. En wat de aanhanger in kwestie zelf vooral bezighoud is een langdradige aaneenschakeling van pogingen de eigen vooringenomenheid te rationaliseren. Toegegeven, het zou allemaal vele malen erger kunnen, maar ik beschouw dat toch als een wel klein pluspuntje.

Begrijpt u wel?

op 29 08 2005 at 23:25 schreef Lagonda:

Hmja, dat ziet u dan verkeerd.

op 29 08 2005 at 23:30 schreef Bitterzoet:

Ik zie vooral een hoop -ismes. Dat ondermekaar sfeertje ziet u, naar mijn idee, wel correct. Dat heb ik ook wel eens geroepen. Er is maar weinig *echte* discussie hier want weinig tegengas. Helaas laten onze islamitische broeders en zusters het afweten.

m.vr.gr.

op 29 08 2005 at 23:33 schreef Peter Breedveld:

Wat jij ziet doet er niet toe, Kees. Waar het om gaat is wat IS. En Lagonda zei het al, als je je werkelijk een beetje had verdiept in deze site, had je gezien dat de gemeenschappelijke factor het verzet tegen dwingelandij is. Natuurlijk trekt dat gelijkgestemden. Maar andersdenkenden zijn ook welkom. En daar willen we graag mee in dialoog. Maar jij wilt geen dialoog. Jij wilt oordelen, omdat je je moreel superieur voelt.

Je kunt me veel verwijten, maar als je me verwijt aan nationalistisch cultuurfetisjisme te doen, zit je er gruwelijk naast, Kees. Ik wil gewoon kunnen zeggen, schrijven, lezen, zien en doen waar ik zin in heb. Dat is alles. Aan wedstrijdjes wie de grootste peniskoker heeft doe ik niet. En geen relifascist die me tegenhoudt. En geen zelfingenomen moraalridder ook, trouwens.

op 29 08 2005 at 23:35 schreef Kees van Geelkerken Jr.:

Kijk, tot op zekere hoogte zou dat kunnen, maar het is dan weer te laag om over te kunnen struikelen.

op 29 08 2005 at 23:57 schreef Kees van Geelkerken Jr.:

Als wat ik zie er niet toe doet, omdat wat jij ziet de waarheid IS, IS het dan niet beter om toch maar de peniskokers langs de duimstok te leggen in plaats van tijd te verdoen met een demonstratie van jouw ABSOLUUT gelijk?

op 30 08 2005 at 09:49 schreef Hidde:

Die Kees toch, je maakt een parodie van het beeld dat jij in je hoofd hebt van een vermeede "groep mensen". Het is treurig dat je zelf niet ziet dat je een uithangbord bent van je eigen vooringenomenheid.

En als je zo’n hekel hebt aan het "hele kleffe ondermekaar sfeertje" dan zijn er toch toepasselijker sites te vinden om tegen ten strijde te trekken?

Want geef toe Keesje, het is toch prettig toeven op sites als deze waar zelfs non-discussianten als jij hun onderbuik mogen ophoesten. Dat is toch aantoonbaar anders op de gezapige site van Meulenbelt, waar de verstikkende lucht van de morsige oudekaasflamoes van Anja elke discussie bij voorbaat al doodslaat. O ja, zelf noemt ze dat respectfilter.

Wanneer je werkelijk gekant bent tegen "hele kleffe ondermekaar sfeertjes" dan zul je het in essentie toch eens moeten zijn met de strekking van bovenstaand artikeltje…. Kom op Keesje, je moet je strijd voor de goede zaak niet hier strijden maar elders!

op 30 08 2005 at 12:03 schreef Peter Breedveld:

Ik heb helemaal niet gezegd dat het er wél toe doet wat ik zie en dat het er níet toe doet wat jij ziet. Ik heb gezegd dat het gaat om wat IS. En sorry hoor, maar waar deze site over gaat, dat zal ik zelf toch wel het beste weten. Ik maak ‘m. Ik weet wat mijn drijfveren zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat ik niks heb met nationalisme. Jij weet dat allemaal niet, Kees. Je bent te druk met het etaleren van je morele superioriteit om je werkelijk in een ander te verdiepen, en je kunt niet in mijn hart kijken (zoals Fahim altijd zo mooi zegt).

op 30 08 2005 at 12:05 schreef Frans Groenendijk:

Do not feed trolls

op 30 08 2005 at 12:28 schreef Klaasvaak:

Ik snap het niet meer.

op 30 08 2005 at 12:31 schreef Peter Breedveld:

Ik leg het even uit, voor ik m’n bedje in duik:

Kees is een zelfbevlekker.

op 30 08 2005 at 13:12 schreef Frans Groenendijk:

Sorry, misschien kent niet iedereen de term troll.
De definitie die bij Eurotribune gehanteeerd wordt: "Troll
People who post to message boards for the sole purpose of picking fights, creating schisms and generally making things unpleasant for everyone else. They do not necessarily believe what they post."

Trolls heb je in meer of minder pure vorm.
Laatst had ik iemand op mijn blog die ik in zijn waarde liet, ik ging uitgebreid in op wat hij aangaf (maar tamelijk ver van het onderwerp afstond) maar wel vroeg om bij het onderwerp te blijven en bronnen te vermelden. Hij stopte en schreef er zelf bij dat dat was omdat gebleken was dat we allebei van goede wil waren…

De troll dus als een soort beproeving waarmee je vooruit kunt komen. (zoiets als de homoseksuele neigingen die je dan volgens de islam moet onderdrukken ;-))
Kees is echt een pure troll. Maar wel een goede want hij verleidt mensen tot reacties op wat hij zegt. Vandaar de uitdrukking: don’t feed the trolls.

op 30 08 2005 at 13:30 schreef Peter Breedveld:

Weer wat geleerd. Wel jammer, hebben we eindelijk weer eens een tegenstander in huis, blijkt het een trol te zijn.

Ik heb jouw website verschillende keren bekeken, Frans, en intrigerend is-ie zeker, maar rommelig ook. Ik kom er maar niet achter wie en wat je precies bent. Vertel eens iets over jezelf, alsjeblieft?

op 30 08 2005 at 17:49 schreef Kees van Geelkerken Jr.:

We zijn wel erg dik met mekaar nietwaar? Ik ben een hele goede, pure troll zegt Frans ’tin foil hat’ Groenendijk (freeperspeech) en deze troll moet zijn strijd voor de goede zaak ergens anders strijden, want hier is geen plaats voor ‘hele kleffe ondermekaar sfeertjes’ zegt Hidde die zich dermate ergert aan andersdenkenden dat het hem of haar tot poetische uitspattingen inspireert. Kudos to ya.

Tom zei het tenminste wat prozaischer en eerlijker en met de bijval van Peter ‘verdomd, ik laat me kennen’ Breedveld kan ik dat dan ook beter waarderen dan gesuikerde oprotcommandos verpakt in eendekuikendons met een roze strikje erom.

En iedere keer dat er weer een volgende ‘vrijdenkende’ klefzeiker komt aangeglibberd wordt zelfs meer dan hetgeen ik beweerd of zelfs geimpliceerd heb bevestigd en de hypocrisie ligt er inmiddels dan ook zo dik bovenop dat het niet meer ontkend, maar als ik wegga misschien nog wel doodgezwegen kan worden.

Zie [ik] begrijp [jullie] frustratie. Ik heb er alleen geen respect voor.

op 30 08 2005 at 18:11 schreef Peter Breedveld:

Het is wel een hele geinige trol, Frans.

op 30 08 2005 at 20:23 schreef Frans Groenendijk:

Bedankt voor het compliment Peter. Een mooiere aanprijzing dan *intrigerend* is toch haast niet te bedenken.
Wat dat rommelige betreft: ik heb daar recent juist wat verbetering in aangebracht (kan je nagaan hoe het eerst was). Nu ik er nog eens goed over nadenk denk ik dat het vooral komt door mijn hekel aan monopolies in het algemeen en aan Microsoft in het bijzonder. Bekijk je mijn webstek met de browser van deze firma (IE dus) dan verdwijnt het menu van bij het scrollen van het scherm. Moet ik dus toch maar wat aan doen.
Verder ben ik wat moeilijk te plaatsen (qua links en rechts en zo) maar dat is iets waar mijn lezers mee moeten (leren) leven.

Verder is apart aan mij(n webstek) dat ik bloedserieus ben. Ik neem politiek volstrekt serieus.
Tenslotte maak ik van de gelegenheid die je biedt gebruik om kort een paar van mijn stokpaardjes te noemen. (op mijn webstek moet ik die hoognodig eens een duidelijker plaats geven).
Mijn stokpaardjes hebben gemeenschappelijk dat ze nogal afwijkend zijn.
1. De eerste heeft het meest te maken met het hoofdthema van frontaal naakt: religie en politiek. Naar mijn mening is het zeer nuttig om op te houden om religies als iets anders te beschouwen dan als politieke stromingen. Veel zaken vallen dan op hun plaats. Het absurde idee om werkvergunningen af te geven aan imams. De hele kamer heeft ingestemd met het idiote idee om over 3 jaar het importeren van imams te stoppen. Op mijn vraag aan de PvdA (maar ik had het alle partijen moeten vragen) waarom niet nu, kwam niet eens antwoord. Zouden we een werkvergunning geven aan een Noord-koreaan om hier leiding te komen geven aan de communisten?
2. Meest uitgewerkte stokpaard is het stellen van een grens aan de grootte van ondernemingen. Zie daarvoor de verwijzing op mijn stek naar mij hobbyhorses.
3. Op mijn eigen stek en daarbuiten pleit ik voortdurend voor het werken in de richting van een mondiaal stabiliteits- en (duurzame)groeipact.
4. Ik ben voorstander van onafhankelijke(r) politici en getrapte verkiezingen. Het populisme woekert voort onder andere door de media (lees: televisie). Politici kunnen zich er haast niet aan onttrekken. Ik ben politicus maar zie partijen meer als deel van het probleem dan als deel van de oplossing van de kwestie van “de kloof” tussen burgers en politiek.
Voor mijn (zeer bescheiden) internationale politiek heb ik mijn webstek als motto meegegeven: idealistic not naive, realistic not cynical. (Van die 4 zaken is dat actief willen tegengaan van cynisme het onderwerp dat me het meest doet afwijken van de gemiddelde blogger denk ik).
Voor wat Nederland betreft ben ik kort geleden begonnen met pleiten voor een Platform Voor Saaie en Verstandige Politiek.
Infotainment zie ik als walgelijkste trend.

op 31 08 2005 at 10:22 schreef Annelies van der Veer:

Anja zaait zeker haat. Hoe slecht en sluw Anja Meulenbelt is, heb ik weer eens mogen ervaren. Ik stuurde haar gisterenavond een tekst, die een reactie is op een bijdrage van ene Nora Kasrioui (docente Maatschappijleer!)die afgelopen vrijdag in de NRC openlijk pleit voor hoofddoekambtenaren. Mijn goed beargumenteerde reactie werd niet geplaatst. Wel reageert Nora zelf nog even om te zeggen dat ze zo blij is met al die positieve reacties op haar brief in de NRC en op Anja’s site. Nora-lief leeft in de veronderstelling dat het toch eigenlijk wel meevalt met het aantal mensen dat tegen de hoofddoek in ambtenaarsfuncties is. Anja, die dus echt censuur pleegt want ik heb geen onvertogen woord geschreven, reageert nog op haar log op Nora’s blije reactie. Ze schrijft dat het haar niet eens ging om wat die Nora schreef (pleiten voor hoofddoekambtenaren dus) maar dat ze genoeg heeft van al die negatieve reacties op de hoofddoek. Anja verliest elke nuance zolang haar hoofddoek maar niet wordt aangevallen en door het zo slim te doen, kan niemand haar ervan beschuldigen dat ze ronduit VOOR hoofddoekambtenaren is. Maar dat is ze wel. Een serieuze discussie met Anja is totaal onmogelijk. (Maar aangezien Anja Meulenbelt niet tegen humor kan, zal ze haar trekken nog wel thuis krijgen, let later maar eens op, maar nu nog even niet.)

Mijn brief aan NORA en Nora’s brief komen half september op de VetVEtVET site te staan. Karel is nu echt met vakantie. En ik ga ook binnenkort.

op 31 08 2005 at 10:24 schreef AVe:

Nog een aanvulling.

Natuurlijk heb ik mijn brief ook naar de NRC gestuurd.

op 31 08 2005 at 10:51 schreef Peter Breedveld:

Wat een zwaktebod, om een stuk over hoofddoeken aan te halen, en dan kritische reacties te weren omdat je ‘genoeg hebt van al die negatieve reacties’. Een politicus die de discussie niet aangaat omdat ze genoeg heeft van al die tegengeluiden. Wat een stalinist in hart en nieren is die Anja toch. Stel je voor, de discussie rond minister Veerman wordt straks afgehamerd omdat Balkenende genoeg heeft van al dat negatieve gedoe (ik zou trouwens niet eens geschokt zijn). Da’s toch een aanfluiting!

op 31 08 2005 at 20:44 schreef p:

zag pas een nieuw fenomeen op een blog; de kommentaar aantallen waren of verdubbeld of het 2e getal was lager; waaruit men kan concluderen dat het het onderwerp de trolzenuw raakt.
op hyperstition hebben ze tangents
op portland.indy ‘discussies’ met ander achtergrondkleurtje en je moet extra klikken voor je ze ziet
op germany.indy hebben verhuizen ze volgens hen niet terzake doend getik naar onderen alwaar het in grijs mag voortleven .. .als je geluk hebt althans .. .want hoewel het heel clever de indruk wekt dat er geen censuur plaatsvind word er nog net zoveel gestufft en gegumd maar ja dat hou je toch — neem mij nou, ik plaats 2 babbeltjes op vetvetvet en ze beginnen al gillend te stuipen; ik vind dat ik telkens heel verschillende schrijf en inmiddels ook al op veel enigszins verschillende sites maar ze zeggen natuurlijk al gauw ‘heb je hem weer’. Ik vind dat je dat alleen op letterlijke herhalingen (het echte trollenwerk dus) moet toepassen.

op 31 08 2005 at 20:48 schreef p:

die 2 nummers waren overigens niet apart aanklikbaar, mischien werken ze er nog aan; en ik weet eigenlijk ook effe niet meer waar dat nou was. . .. .

op 31 08 2005 at 23:23 schreef Lagonda:

op zich zou je kunnen stellen dat de bijdragen van piet een hoog gehalte verbale vermakeLIJKENpikkerij bezit (behalve indien er natuurlijk geen aangifte wordt gedaan), al is het voor de minderciatieve aso wat lastiger om zijn neuraal-esthetische touwslagerijen aan vast te knopen. experimentaal het geschrevene benaderen is niet iedereen gegeven (in zoverre de vaderlandsprekers worden bedoeld uiteraard;
Chomsky heeft gelijk, maar er zijn praktische grenzen (taalbarrieres!) aan wat generatief-grammaticaal mogelijk is),
en het is dan ook niet be- of verwonderlijk dat het inhoudelijk waargenomen litrage van piet’s steenstof-tot-nadenken in de meeste geesten reciprook met de verdichting ervan wordt verwerkt. verder ook hier alles goed!

op 31 08 2005 at 23:26 schreef Peter Breedveld:

Ha! Leuker dan een aflevering van Koot en Bie.

Je hebt een zeldzaam taaltalent, Lagonda.

op 01 09 2005 at 12:23 schreef piet:

ik schreef: de kommentaar aantallen waren of verdubbeld of het 2e getal was lager ..

Dit soort indicatie voor spraakmaakgehalte en polarizatie werkt als volgt: grote verschillen betekenen veel kommentaar die als trollerig veroordeeld en verwijderd zijn. Daaraan is dus de onweerstaanbaarheid voor trolachtige deelname of vatbaarheid voor trolachtige aanvallen (tis maar hoe je het bekijkt.

Op indy sf (de absolute bakermat en kraamkamer voor het worstelen met openheid, censuur, ten toon stelling van de overtuigde trol typerende onwrikbaarheid en monologica; je zult er het inmiddels in grote horden rechts inhalende bloggers niet over horen) kom je weer net anders achter het controversialiteitsgehalte; in deze variant kom je er pas nadat je op het eitum zelf geklikt hebt (waarvoor 1 kommentaar aantal aangegeven word) achter hoeveel er van de bij ingangslink aangegeven kommentaaraantallen overgebleven zijn nadat de wiedewiedwacht erdoor geschoffeld is.

Geef mij maar vol dekkende permacultuur (allerlei kommentaar) inplaats van kale grond monocultuur (kommentaarloos)

Dat wil niet zeggen dat de Talmud niet een van de gevaarlijkste boeken ter wereld is zoals de heer Michael Hoffman beweert die laatst sexuele moraal van Rabbis en Imans vergelijkt en ondubbelzinnig voor de fatsoensnormen van de Moslim kiest terwijl hij toch iemand is die niet echt van rozze brilletjes houdt. Ik denk dat de man in wezen weinig ervaring met arabische cultuur heeft.

op 01 09 2005 at 20:56 schreef piet:

da’s effe schrikken frans (GD), je sijt is vreselijk verbleekt (te lang in de zon laten liggen?) sinds ik laatst langs was.

Je moet echt wat aan die overload doen jongen; het scrollt niet meer lekker.

op 01 09 2005 at 21:07 schreef Jerry:

Censuur en het rode potlood???????????
Bang voor ongezouten meningen of kritiek???
Laf????????
Eigen mening eerst?????

op 01 09 2005 at 23:23 schreef voorbijganger:

zie mun goedbedoelde inbreng waar ik zo mun best op had gedaan voor jullie hier ook niet door webmaster beschikbaar gesteld aan de lezertjes maar was mun emailadres sorry geloof ik vergeten in te vullen. hier is het en het is niet eens vals. hier nog eens mun bijdrage aan de feestvreugde:

dus ik kom hier ook maar wat langsgesurft maar wat ik ervan begrijp is dat lagonda hier jongejongenounou een heel gecompliceerde nieuwe theorie heeft gefabriekt was veel werk zeker om maar weer eens aan te tonen dat de islam een hermetisch systeem is dat ons allen vandaag of morgen oeioei een wisse dood gaat brengen omdat er sommigen een beetje gek van zijn geworden van de islam en volgens lagonda eigenlijk allemaal dus. maar die theorie is veel eenvoudiger dan die lading tyfusmoeilijke bewijzen uit het gerijmde en ongerijmde die lagonda allemaal kreunend en krakend uit haar doos haalt. het heet in de sociale psychologie gewoon emergent groepsgedrag van emergentie = uitwas weetjewel. oftewel in boerenhollands een beetje collectief op hol geslagen kuddegedrag. als ik jullie zelfbevestigende commentaren jezus wat een lange stukken dat je daar telkens zin in hebt tot me neem lijden jullie er zelf ook best lekker aan. een emergente kudde die hun eigen stukje internet loopt vol te loeien over dat een andere kudde niet deugt zeker weten. maar dat hoort zo dat is goed gewoon mee doorgaan dus is een lekker gevoel. een mens moet kuddedier zijn in zijn eentje gaatie dood alleen jammer dat er zo vaak stront van komt. maar wel even oppassen voor te veel emergentie he want in zo’n simulatie passen jullie natuurlijk zelf ook probeer maar is leuk doen wij op de universiteit ook wel eens. ik ben zelf natuurlijk ook kuddedier wie niet maar ik ben meer van het makkelijke beetje domme soort gewoon niet zo moeilijk doen dat andere merken koeien erbij ook wel geinig vindt en wie te dicht bij mijn rolklaver komt kan een hens krijgen dat soort. wel lekkere tieten trouwens die lagonda en anja. die zijn zeker hard nodig om lezers te lokken hier. kom ik ga eens een stukje verder een goedendag samen nog.

op 01 09 2005 at 23:28 schreef Peter Breedveld:

Die stond al onder het stuk van Lagonda, waar-ie hoort, Dodo. Daar interesseerde het niemand, hier zal dat niet anders zijn.

Toverwoord: interpunctie.

op 02 09 2005 at 11:08 schreef Rinus Duikersloot:

Vandaag om 17.30 een interview van een half uur met de schrijver Salman Rushdie. Zeer interessant en informatief

Herhaling: 20.30 en vannacht om 01.30

Gavin Esler talks to Salman Rushdie, one of the world’s most acclaimed novelists whose book The Satanic Verses offended Muslims worldwide and attracted a death sentence from Ayatollah Khomeini, about why he now sees that controversy as a prologue to 9/11.

op 02 09 2005 at 11:11 schreef Rinus Duikersloot:

Het interview wordt op BBC World uitgezonden.

op 02 09 2005 at 11:46 schreef de watersnooddruft:

De link is voor wie digitaal dichterchtbij het rampgebied durft te bloggen.

Vanaf hier even een vogelvluchtkiek
een taalgebaar een zadelblaar, een tadelaar

Oorlog en vrede sluiten elkaar uit.

Toen de woede en wraak behoefte wat bekoeld waren ging het belasting voor militaire medische en mediale zorg en andere nachtmerrie gehalte verhogende maatregelen innende complex de bezetting van irak verdedigen als brenger van een seculiere goede boodschap versie (en waarempel, dit keer worden wonden geslagen met verarmd uranium wat lekker lang doorwerkt en ze mogen het helemaal zelf houden inplaats van vroeger, toen wonden door zwaarden uitgedeeld werden maar zichzelf er niet bij cadeau gaven)

Wie zegt vrede door oorlog sluizen begaat het toppunt van legaal en gefatsoeneerd liegen, corruptie en leugenachtigheid; de dailykos heeft items over hoog-water voertuigen die naar irak gestuurd zijn.

Nood, ook hoge, in alle vrijheid lenigen en tegelijk oorlog voeren gaat niet.

op 02 09 2005 at 12:23 schreef linkjeaanvulpenpiet:

.. .. . vroeger, toen men de zwaarden waarmee wonden geslagen werden vasthield en weer terugtrok; zo begon eerste bedrijf afvloei politiek in rood. Het is zwart voortgezette 2e nadert een climax; ik denk dat deze voorstelling van zaken de drijfveren voor de verspreiding van islam beter weergeeft dan haar eigen vermeende imperialistische impulsen. Niet dat ik er een reden in zie om grote verschillen tussen islam en christendom te benadrukken, ook tussen die 2 en judaisme niet trouwens zoals Hoffman wel doet.

op 02 09 2005 at 13:08 schreef piet:

als dank aan voorbijgangurt een zwaarheid als een buf fel optrek

oorspronkelijk op vetvetvet geplaatst: Een strijd ook die onze bondgenoten dit keer maar weer eens in de woestijnen van de wereld uitvechten om ze zo mogelijk nog kaler te maken; kennelijk hun geweten niet bezwarend met het feit dat ze zich met door zulk grof geschut aangewakkerde extra aan toch al niet geringe hitte steeds grotere maten van het soort ‘zagen’ wat we gister vlak langs New Orleans zagen jagen plagen — ach ja, de ware gelovige vertrouwd op de wonderen der natuur; kwaad straft zichzelf; wie heeft wapens nodig om het kwaad te straffen als het met goed geroerde water en lucht ook kan?

Aanvulling: Bovendien komt daar goed beschouwd ook het wenselijke mee op gang (vooral als je er wat verse stof bij mengt); ik zou het volgend citaat wel eens uit de mond van een hooggeplaatst ambtenaar willen horen inplaats van een zelfmoordenaar die de invulling ervan in praktische zin nog erger verraad dan zijn vermeende vijanden*: “…accept the work from me and my brothers and enter us into gardens of paradise.” — Er is heus wel iemand te vinden die de goede natuuruitbreiding en –herstel bedoelingen van de Hollandse subsidie molen (90% op aankoop en beplanting) in permaculturele banen wil leiden en en passant uit de klauwen van toch al te rijke mensen die alleen maar een afleiding in slechte zin willen creeren en/of een beetje goede sier maken haalt.

* Als er 1 soort guerrilla is die toekomst kansen heeft is het wel de garden variety; ik bedoel niet de Hollandse loods, zolder of kweekkast variant, ook niet de openlucht stijl bekend van de Amerikaanse westkust totdat helicopter akties er een eind aan maakten maar een liefdadiger en veel massaler versie (de boomplant nomade en rainbow als model). Voor mijn part noem je het vernieuwd zionisme; zionisme na een goeie beurt, zie maar, als de buurt er maar gezelliger op word en iedereen buiten de perken op de steppingstones blijft worden onze volkstuintjes en erfjes licht, luchtig, persoonlijk en troostend genoeg om de gedachte wat dan ook de lucht in en op te blazen spontaan te doen vervliegen. In ieder geval denk ik niet dat daar waar arabieren een gebied in eigen beheer hebben (het bos bij halfweg bijvoorbeeld uitgebreid met geboorterechtelijk toegekende hoeveelheid aan Hollandse volkstuingrond) ooit een aanslag op Geert Wilders zou plaatsvinden. Mischien zou een dergelijk goed voorbeeld ook helpen eindelijk bij de Joden een licht op doen gaan lachte hij.

op 02 09 2005 at 14:10 schreef Dennis:

Ben ik nu de enige onder menige die van al dit ludiek-aktievisties-poweeties geleuter een baard en een staart en mijn neus in een taart krijgt?

"het belasting voor militaire medische en mediale zorg en andere nachtmerrie gehalte verhogende maatregelen innende complex"

…schiet mij maar lek.

op 02 09 2005 at 14:44 schreef Peter Breedveld:

Kappen nou, Piet. Leer maar eens in mensentaal schrijven. Om te beginnen.

op 02 09 2005 at 15:19 schreef joop:

Goed interview van die Gavin Esler.
Enig minpuntje was dat hij maar bleef doorvragen of Rushdie niet een heel klein beetje spijt had van wat hij in de Duivelsverzen naar voren had gebracht, gegeven de daaruit voortvloeiende reacties. Antwoord van Salmon (op en top een Brit trouwens): Neen.

op 03 09 2005 at 11:52 schreef Peter Breedveld:

Re: log entry zaterdag 3 september 2005

‘Handelaar in kansen’ ( http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/03/handelaar-in-kansen/ )

Beste Anja,

Afgezien van het feit dat Remkes ’tegen’ (ik formuleer maar even kort door de bocht) moslims is en jij ‘voor’, vind je echt dat jij wezenlijk verschilt van de minister?

Ik vind van niet. Jij doet precíes wat je hem verwijt, namelijk standjes uitdelen aan critici van de moslimgemeenschap en de islam, die je over een kam scheert.

De pot verwijt de ketel dat-ie zwart ziet.

Volgende week een nieuwe aflevering van ‘Anja de Haatzaaier’ op Frontaal Naakt!

Je hartelijk groetend,

Peter Breedveld

op 03 09 2005 at 12:19 schreef P:

Beste Miriyam Aouragh,

Ik ben Peter Breedveld, hoofdredacteur van Frontaalnaakt.nl. Die site ben ik begonnen omdat ik me ongerust maak over de polarisatie in onze samenlveing.

Ik zag dat je een stuk van Naomi Klein hebt geplaatst op het weblog van Anja Meulenbelt. Ik zag ook jouw reactie op de opmerkingen van Rinus Duikersloot. Aangezien Anja zich bedient van een ‘respectfilter’ (ze respecteert alleen de mening van degenen die het met haar eens zijn). Mail ik je mijn reactie maar.

Dat polarisren, daar zijn mensen als jij en Anja schuldig aan. Door er voortdurend op te hameren dat terrorisme onze eigen schuld is omdat we zo racistisch zijn. Door alle bezwaren daartegen weg te sneren en af te doen als ‘mantra’ (populair woord in jullie kringen). Alsof we niet al sinds 9/11 horen dat we terrorisme aan onszelf te danken hebben. Alsof we al niet jarenlang horen dat we racisten zijn. Alsof dát geen mantra is!

Ik vraag me af hoe jij denkt bij te dragen aan een betere wereld als je niets anders doen dan te wijzen naar anderen en beschuldigend ‘racisme!’ te roepen. Als het je er echt om gaat een kloof te dichten, bruggen te slaan, zul je moeten beginnen ook die geluiden serieus te nemen waar je het niet mee eens bent. Het is heel makkelijk om altijd anderen de schuld te geven voor jouw falen. Maar het helpt je geen zier.

Dialoog, daar wordt het nu echt eens tijd voor. Dat is wat anders dan jij nu doet. Hou eens drie minuten je tetter en luister, LUISTER eens naar wat iemand anders te vertellen heeft.

Er zal een wereld voor je opengaan.

Je hartelijk groetend,

Peter Breedveld

op 03 09 2005 at 15:49 schreef Rinus Duikersloot:

Nu ik onbeperkte toegang heb tot haar log wil ik geen kwaad woord meer over Anja horen.

Inshallah

op 03 09 2005 at 16:15 schreef Peter Breedveld:

Juich nog maar niet te vroeg. Dit doet Anja vaker: een tegenstander binnenlaten (snel de deur achter hem weer dichtslaan) en ‘m dan af laten maken door haar knokploegje, vervolgens triomfantelijk kraaien dat ’t Rinus niet gelukt is enig valide argument aan te dragen en dat-ie dus nu z’n mond maar moet houden.

op 03 09 2005 at 16:25 schreef Rinus Duikersloot:

Oh help!
Dan moet ik iemand waarschuwen die uitgenodigd is om bij haar te gaan logeren.

op 04 09 2005 at 09:42 schreef Peter Breedveld:

Misschien betert Anja haar leven. Die mogelijkheid moet je altijd openhouden. Blijven geloven in het goede in de mens. Maar wel je fiets op slot zetten, natuurlijk.

Dat ‘dialoog’ met onze moslimvrinden heel goed mogelijk is, zie je als je deze link volgt en de reacties leest:

http://www.maghrebmagazine.nl/2005/09/03/islam-niet-aan-terreur-verbinden/

Deze loopt ook lekker:

http://www.maghrebmagazine.nl/2005/09/03/moslims-begrijpen-verwijt-remkes-niet/

op 04 09 2005 at 10:41 schreef Rinus Duikersloot:

Peter, je houdt je goed stand daar maar argumenten tellen helaas niet bij sommigen. Ze hebben daar in ieder geval geen respectfilter. De reden dat ik word toegelaten op het log van Anja Meulenbelt is omdat ik weet dat ik me veel minder vrijheden kan veroorloven dan Anja en haar vrienden.

Bij haar stuk "Shariafobia en solidariteit" komt Frans Groenendijk met een heel sterke inhoudelijke reactie.

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/03/shariafobia-en-solidariteit/#comments

op 04 09 2005 at 10:50 schreef Peter Breedveld:

Daar wordt een inhoudelijk sterke discussie gevoerd, zeg. Wat heeft die Anja zich opeens open opgesteld! Ze is als een blad aan de boom omgedraaid.

Mijn bijdragen blijven evenwel structureel geweigerd worden. Zelfs een simpele vraag aan Olav Meijer, die stelde dat Hirsi Ali strijdt voor de vrijheid om moslims geitenneuker te mogen noemen, werd eruit gefilterd.

Mijn vraag luidde: ‘Denk je echt dat dát is waar Hirsi Ali zich voor inzet?’

op 04 09 2005 at 11:16 schreef Rinus Duikersloot:

Ik vrees dat je daar haram(=verboden) bent Peter.

Ik val daar in de categorie makruh: afkeurenswaardig maar (nog) niet verboden.

op 04 09 2005 at 12:13 schreef Rinus Duikersloot:

Nu op Nederland 1 de NMO over stigmatisering van moslims en straks om 1230 de nieuwe NIO

op 04 09 2005 at 13:19 schreef Peter Breedveld:

Ik heb gekeken en geleerd dat ‘de moslim’ niet bestaat, maar ‘de achterban’ blijkbaar wel. En die achterban wil zich herkennen in een omroep en dat doet ze niet in de NMO. ‘De achterban’ werd ook omschreven: ‘één miljoen Nederlandse moslims’. Nou vraag ik je! Moslims mogen dus blijkbaar wel generaliseren. Dat is discriminatie!

Mohammed de Plagiator laat weer een kolossale drogredenatie los op Anja de Haatzaaiers weblog. Daar zag ik ook de bijdrage van een zekere Dearkitty, die door het respectfilter is heengekomen en dus blijkbaar wordt beschouwd als een zinvolle bijdrage aan de discussie over Remkes’ recente uitspraken:

"Remkes zal weer eens te intensief zijn nevenfunctie bij het Jenevergenootschap uitgeoefend hebben .. net als tijdens de ramp in Thailand …

Reactie van dearkitty — zondag 4 september 2005 @ 12.37"

Ik heb ook maar weer eens een poging gedaan:

"Dit beschouwt Anja Meulenbelt dus als een zinvolle bijdrage aan de discussie. Sjezus!

Reactie van Peter Breedveld — zondag 4 september 2005 @ 13.13"

op 04 09 2005 at 15:04 schreef Rinus Duikersloot:

Je kan natuurlijk niet met Sjezus aan komen zetten. Momie misschien?

op 05 09 2005 at 03:10 schreef Klaasvaak:

Jeetje man ga ens wat zinnigs doen met zn allen. Begin een beetje moet te worden van dit geouwehoe hiero. Net coke gesnofen van een marokkaan. Was tegen een neger nog aan t vertellen hoe europe bater af zou zijn zonder moslims maar toen ving de grote broer van de dealer iets op van mn verhaal. Trok t slecht toen deze meneer maar in zachte bewoordingen verteld dat het niet persoonlijk was. Hij boos ik bang maar inmiddels was kroeg met elkaar op de vuist heb ik naderhand gehoord.

Nederland is klein, denk groot/

op 05 09 2005 at 10:06 schreef Rinus Duikersloot:

Welke kroeg was dat?

op 05 09 2005 at 10:12 schreef Peter Breedveld:

Ik dacht dat je hersens van coke juist beter gingen werken, maar aan de onthutsende afbraak van jouw spellingsvaardigheden te zien is dat een leugen.

Zelf ben ik naar het strand geweest met mijn gezinnetje. Het Zuiderstrand, bij Moby Dick. Daar ging een vent helemaal uit z’n dak omdat een andere vent iets lulligs tegen hem had gezegd, iets in de zin van dat-ie meer was geïnteresseerd in zijn vriendin. Dat werd schelden over en weer, en dreigen. Heel verheffend.

Vijftien jaar geleden was zoiets totaal ondenkbaar op een naturistenstrand.

op 05 09 2005 at 10:45 schreef Rinus Duikersloot:

Gisteren in Netwerk een uitzending over wat de grootste problemen in Nederland zouden zijn en hoe we deze willen veranderen. Wat oa het vaakst werd genoemd was de "respectloosheid van mensen". Laten we het gewoon een gebrek aan fatsoen noemen.

http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=netwerk&a=187883

op 05 09 2005 at 14:57 schreef Peter Breedveld:

Weet je wat het is? Dit volk had je vroeger ook al, dat kun je bijvoorbeeld in Multatuli lezen. Alleen domineerde het de openbare ruimte toen niet zo als nu. Bovendien was er minder vermenging van het plebs met de elite. Kijk, als je nu naar het theater gaat, zitten er in de zaal steevast types die er plezier in lijken te hebben anderen tot last te zijn. Vroeger kwamen die het gebouw echt niet in. Vroeger gingen die naar de kermis, en daar kwamen fatsoenlijke types niet. Dus je had ook weinig last van ze. In de krant las je de volgende dag weer van de openbare dronkenschap en de steekpartijen en dan zag je weer bevestigd hoe goed het was dat deze lieden geen stemrecht hadden.

Wat heeft onze egalitaire maatschappij ons nou gebracht? Veel lawaai, de stank van goedkoop vreten, de verdwijning van erotiek (heeft plaatsgemaakt voor platte seks, bijvoorbeeld ‘buitenseks’ waar vrouwen een ‘spermadouche’ krijgen), de verdwijning van goede manieren (want die zijn hypocriet; iemand die je goeiedag wenst meent het toch niet, dus kun je iemand net zo goed de pestpokken wensen) en het altijd aanwezige risico dat je op de vuist moet met zo’n neanderthaler.

Tijd voor een bloedige revolutie.

op 05 09 2005 at 15:25 schreef Rinus Duikersloot:

De plebs allemaal naar het Big Brother huis?

op 05 09 2005 at 15:50 schreef Rinus Duikersloot:

Vanavond op BBC 2 om 2200 Battle for Islam

Writer Ziauddin Sardar takes an epic journey to discover how Muslims in five different countries are trying to win back the soul of Islam from extremists.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/battle_for_islam/

op 05 09 2005 at 20:56 schreef Peter Breedveld:

Big Brotherhuis? Genoeg geluierd! De mijnen in!

op 05 09 2005 at 22:22 schreef Frans Groenendijk:

"Bij haar stuk "Shariafobia en solidariteit" komt Frans Groenendijk met een heel sterke inhoudelijke reactie."
Bedankt voor het compliment Rinus. Ik ben inmiddels ingegaan op haar uitnodiging om mijn zorgen op een rijtje te zetten.
Het is vrij kang geworden en er staan aan het slot ook een aantal voorstellen geformuleerd. Ik heb een en ander natuurlijk ook maar op mijn eigen webstek geplaatst.

op 05 09 2005 at 22:46 schreef Duns:

Tsja … over die egalitaire samenleving … het is inderdaad niet te doorgronden wat er zich afspeelt in de hoofden van de ‘Neanderthalers’.

Is er een behoefte aan conflict? Is er een grote onzekerheid die enkel bestreden kan worden door ruzie te zoeken? Ik bezie dit gedrag ook in grote verwondering.

En waarom bestaat dit gedrag wel in Europa, maar niet in Amerika? Waarom weet iedere Amerikaan feilloos wat er bedoeld wordt met de term ‘Euro-trash’?

op 05 09 2005 at 23:01 schreef keesjemaduraatje:

ik heb een paar keer onder de naam van een vrouw een reactie gegeven op het weblog van Anja. Dat mocht wel. Maar als je een informatieve vraag stelt, als hieronder, dan geeft ze niet thuis:

11.het is ongelooflijk dat een vrouw die in de 70-er jaren tegen burgerlijke waarden en normen streed en een voorbeeld is geweest voor zovelen, nu een religie goed vind die absoluut homo- en vrouw vijandig is.

Reactie van keesjemaduraatje — woensdag 20 april 2005 @ 23.17

Beste Keesje dinges, als je bij voorbaat zo zeker weet dat de gehele islam homo- en vrouwvijandig is, en daarmee dus ook alle moslims hier in Nederland, dan raad ik je aan je heil te zoeken bij al die websites die dat net zo zeker weten als jij, en niet hier.

Reactie van anja — woensdag 20 april 2005 @ 23.37

Wat mij op dit moment stoort en moeilijk op te schrijven is zonder te provoceren, is dat Ayaan nu ondergedoken zit en dat Anja gewoon overal in en uit loopt. De mensen achter haar stichting staan gewoon met naam en toenaam bij de Kamer van Koophandel genoemd. Dus waar komt nou het geweld vandaan?

op 05 09 2005 at 23:07 schreef Duns:

Ha … ik kom op KlokkenLuiderOnline nog iets tegen over Anja Meulenbelt: http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=181&mode=thread&order=0&thold=0

EX-EXTREMIST JAN BONJER: NU REEDS (EXTREEM) LINKS LEZERSBEDROG

Het is werkelijk niet te geloven! Het met zo veel bombarie aangekondigde ‘nieuwe’ Algemeen Dagblad heeft zichzelf reeds in de eerste week in diskrediet gebracht. Het schokkende hierbij is dat blijkt dat de krant heimelijk heult met (extreem)-links, in casu de SP. En laat deze site vorig jaar nu uitgebreid hebben stilgestaan bij het extreem-linkse actieverleden van hoofdredacteur Jan Bonjer bij de dierenbevrijders! Blijkbaar kan Bonjer zijn extremistische veren nog altijd niet afschudden.
Afgelopen vrijdag bracht NRC Handelsblad het bericht dat het AD ‘senatoren opvoert als lezer’, senatoren van de SP wel te verstaan. Achter maar liefst drie van de vijf leden van een ‘lezerspanel’ bleken eerste-kamerleden van de SP schuil te gaan. Hun pasfoto’s bleken nota bene te zijn overgenomen van de SP-website.

‘Lezer’ Corrie Scholtheis blijkt in werkelijkheid politica Anja Meulenbelt te zijn; ‘Linda Koning’ is Tineke Slagter en ‘Paul Kosters’ is filosoof en historicus Ronald van Raak.
Dit ‘lezerspanel’ mag van het AD in de nieuwe krant ‘hun mening geven over gebeurtenissen, situaties en ontwikkelingen’. De krant: "Omdat de mening van echte mensen vaak net zo interessant is als die van experts en specialisten, plaatsen we, als het onderwerp daar aanleiding toe geeft, de mening van het lezerspanel in de krant". Dit opmerkelijke lezersbedrog werd ontdekt door nota bene het Rotterdamse SP-raadslid Theo Cornelisse die het doorgaf aan journalist Frank van Dijl. Die publiceerde het op zijn website. Hier zal zeker meespelen dat de nieuwe krant in met name Rotterdam op veel weerstand stuit omdat daar de aanhang van het geliquideerde Rotterdams Dagblad (en de weerzin tegen het ‘oude’ en arrogante AD) heel groot is.
Het AD heeft laten weten dat de drie ‘lezers’ niet in het lezerspanel zullen terugkeren. We zijn benieuwd welke trucs dierenbevrijder Bonjer nog meer in petto heeft met zijn nieuwe speeltje dat overgens vrij kansloos lijkt: de eerste reacties van lezers zijn negatief, zo lezen we bij het ANP.
Deze gang van zaken -outright bedrog van de lezer in de eerste week van de (nieuwe) verschijning- doet sterk denken aan de gang van zaken bij Trouw. In de eerste tabloid-editie van dat dagblad stond een bedriegelijke opening waarover deze site reeds eerder berichtte.

op 05 09 2005 at 23:11 schreef Peter Breedveld:

“Wat mij op dit moment stoort en moeilijk op te schrijven is zonder te provoceren, is dat Ayaan nu ondergedoken zit en dat Anja gewoon overal in en uit loopt. De mensen achter haar stichting staan gewoon met naam en toenaam bij de Kamer van Koophandel genoemd. Dus waar komt nou het geweld vandaan?”

Van een groep losgeslagen jongeren, slachtoffers van ons walgelijke racisme, die hun toevlucht zoeken in een geperverteerde islam, of iets dergelijks zal Anja antwoorden.

De waarheid ligt ergens in het midden. Niet alle moslims slaan hun vrouwen of menen hun geloof met geweld aan anderen te moeten opleggen. En het gevoel er niet bij te horen zal ongetwijfeld een rol spelen bij het radicaliseren van sommige jongeren. Maar dat de koran het zulke jongeren wel makkelijk maakt, valt niet te verbloemen. En dat doet Anja keer op keer.

Duns, staat in Amerika de term ‘white trash’ niet voor de blanke neanderthalers die ik graag weer terug in de mijnen zag? ‘Euro-trash’, ik dacht altijd dat ze daarmee linksige types als Chirac bedoelden, die op 11 september 2001 al stonden te verkondigen dat de VS ‘9/11’ allemaal aan zichzelf te danken hadden.

op 05 09 2005 at 23:22 schreef keesjemaduraatje:

Kijk maar naar de berichten van "marijke de goede" , die worden wel geplaatst:

http://www.google.nl/search?hl=nl&c2coff=1&q=%22anja+meulenbelt%22+%22marijke+de+goede%22&btnG=Zoeken&meta=berichten van Marijke de Goede

op 06 09 2005 at 11:22 schreef Peter Breedveld:

Intussen is het jullie vast niet ontgaan dat de ‘lakei van de politiek-correecte gemeente’ Sjoerd de Jong adjunct-hoofdredacteur van NRC is geworden.

De kwaliteitskrant, die inmiddels De Volkskrant is voorbijgestreefd in verbeten prekerigheid, wordt nu dus geleid door twee huichelende fatsoenrakkers, die er niet voor terugdeinzen op grove wijze feiten te verdraaien om toch maar vooral hun eigen Heilige Gelijk te ‘bewijzen’.

Gelukkig hebben we Trouw nog.

op 06 09 2005 at 11:25 schreef Duns:

Inderdaad is ‘white trash’ het type dat weer terug de mijnen in moet.

De term ‘Euro-trash’ is veel ouder dan de politieke troebelen tussen Bush en Chirac. Het slaat op luidruchtige, dronken, grove Europeanen.

op 06 09 2005 at 11:31 schreef Peter Breedveld:

NOORD-Europeanen dus.

op 06 09 2005 at 15:04 schreef Joop:

Wat betreft de vermeende ‘prekerigheid’ van de Volkskrant kan ik medelen dat dit inmiddels niet meer (zo) het geval is. Vele meningen komen erin naar voren, waar weer reacties op verschijnen. Wel beeldverruimend.
Als je dan tevens CaMu en Blokker links (hihi) laat liggen blijft er een heel leesbaar geheel over.
Wat betreft de voornoemde drie ‘columnisten’ nog grappig te vermelden dat zij laatst in het Volkskrant Magazine in een soort quiz werden ingedeeld in de categorie ‘oude lullen’. Vlammend commentaar daarop van Campert (in CaMu): zo ga je niet met je collega-columnisten om.
Gewoon dus overslaan deze lui.

op 06 09 2005 at 16:49 schreef Peter Breedveld:

Die Campert begint zich wel een heel kleinzielige man te tonen op zijn oude dag.

op 06 09 2005 at 21:03 schreef Joop:

Dat is trouwens volgens mij al enige tijd aan de gang.
Die (halve) columns van hem in mijn lijfblad stellen absoluut niets voor.
Altijd en eeuwig weer komen opdraven met drs Mallebrootje is zooooo gedateerd. Komt nog uit de tijd van drs Janmaat die die titel geloof ik als eerste kamerlid gebruikte, of was dat ome Joop met de Belgische bungalow.

op 06 09 2005 at 22:10 schreef keesjemaduraatje:

ik ga Anja nu verslaan met haar eigen wapens: onder de naam Marijke de Goede ga ik elke dag een commentaar in de trand van: wat ben je goed, intelligent en wat heb je gelijk, geven. Tot ze er strondziek van wordt. Kan iemand anders dit doen onder de naam: Erika Greve, Christine LeBlanc en Pascal Leefgoed?
Dan zien we elkaar op het log van Anja!!!

op 06 09 2005 at 23:56 schreef Frans G:

Is dat niet een beetje heel erg vreselijk kinderachtig Kees?
Mijn niet-prijzende stukjes (eufemistisch uitgedrukt) staan er ook nog steeds hoor.

op 07 09 2005 at 07:26 schreef Peter Breedveld:

Ik kom er onder mijn eigen naam echt niet op, wat ik ook schrijf. Dan is het wel aardig te zien dat wanneer ik onder een pseudoniem wat dom gepapegaai over neo-kolonialisme en moord- en verkrachtzuchtige Amerikaanse soldaten inzend ( http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/05/de-kansen-van-het-extremisme/#comments , zie de bijdrage van Christine Leblanc) dat wél wordt geplaatst.

op 07 09 2005 at 10:29 schreef BigPete:

Quote:" Is dat niet een beetje heel erg vreselijk kinderachtig Kees?
Mijn niet-prijzende stukjes (eufemistisch uitgedrukt) staan er ook nog steeds hoor."

Om een landverraadster als anja vuilnisbelt te frustreren is elk middel geoorloofd…

Ik heb in het verleden regelmatig op (s)linkse en moslimsites gepost als "abu al kafiruna" (arabisch voor vader der ongelovigen). Ongeacht de inhoud werd alles geplaats c.q. niet verwijderd. Reacties van "BigPete" worden door anja vuilnisbelt vrijwel nooit geplaatst, en moslimsites proberen mij altijd te bannen.

Lang leve het vrije woord….

op 07 09 2005 at 11:02 schreef Peter Breedveld:

Beste BigPete, op het gevaar af ook een landverrader te worden genoemd: ik kan me wel wat voorstellen bij de pogingen van Anja en andere webmasters je van hun sites te weren. Je wekt zelfs de schijn niet een dialoog aan te willen gaan. Je beschuldigt alleen maar: ‘Moslims zijn zus-en-zo, want in de koran staat dit-en-dat’, ‘Een moslim die zegt van niet, bedot de boel volgens de principes van de taqiya’ enzovoort.

Wat je hiermee op een moslimvriendelijke site wilt bereiken, is me een raadsel. Je lijkt bezig om een zo groot mogelijke anti-moslimgroep te mobiliseren met het doel alle moslims het land uit te gooien of iets dergelijks.

Onder de naam Christine Leblanc heb ik een paar bijdragen ingezonden om aan te tonen dat Anja uit haar nek lult. Ze beweert dat ze bijdragen uitsluit die niks toevoegen aan de discussie, omdat het altijd dezelfde riedeltjes zijn en zo.

Bullshit. Anja weert bijdragen omdat ze het er mee oneens is. Anja vindt werkelijk dat mensen met wie zij het niet eens is, het zwijgen moet worden opgelegd. Zie ook haar laatste bijdrage over het protest tegen Hirsi Ali’s rede ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar op de UvA.

Het gaat Anja er niet om overbekende riedeltjes, die niet feitelijk onderbouwd zijn, te weren. Christine Leblanc mag van haar volkomen stupide beweringen over Amerikaanse soldaten plaatsen, die volstrekt in strijd zijn met de feiten, en vooral zijn nagepapegaaid.

Ik kan me trouwens vergissen, maar ik kan Frans’ laatste reactie (die op zijn eigen site staat) niet terugvinden op Anja’s weblog.

op 07 09 2005 at 11:14 schreef Duns:

Eng hoor: Ik zie dat wanneer Peter Breedveld verandert in zijn alter-ego Christine LeBlanc, er inderdaad een compleet nieuwe, linkse persoon ontstaat:

Niet alleen komt er rare linkse onzin-praat, maar het vermogen om correct Nederlands te spellen verdwijnt! … "uitmoordden" en "verkrachtten".

Een echt gevalletje van Dr. Jekyll en Mr. Hyde!

op 07 09 2005 at 11:46 schreef Peter Breedveld:

Niks hoor! Die zin is in correct Nederlands. Vergelijk: ‘Als Israëlische soldaten mijn olijfbomen omzaagden’. Ik weet niet hoe je deze tijd noemt. Conditionalis of zoiets?

op 07 09 2005 at 12:05 schreef Frans Groenendijk:

@Peter "maar ik kan Frans’ laatste reactie niet terugvinden op Anja’s weblog"
Ik zelf wel!
Ze zal toch niet ook de leestoegang gereguleerd hebben?

@Bigpete. Ik ben het niet met je eens dat Meulenbelt een landverraadster IS. Ik kan me wel makkelijk in dat standpunt van jou inleven. Als ik dat doe vraag ik me af of het FRUSTREREN van het weblog van een landverraadster nu wel een verstandige besteding van je energie is. Om mensen te ONTMASKEREN moet je ze uitgebreid aan het woord laten. Je zou voor de aardigheid eens moeten kijken op de webstek van Ali Sina (*aartsvijand van de islam* noemt hij zichzelf ergens) waar hij in discussie gaat met ene Zakaria (aub niet te verwarren met de intelligente en wijze Fareed met die achternaam).
Jammer dat Sina zoveel scheldwoorden gebruikt maar verder is zijn aanklacht tegen de islam ijzer- ijzersterk.
Net als Sina koester ik de hoop dat er ook mensen haar log lezen die nog niet overal helemaal uit zijn. Ik ben nog steeds van mening dat we ons beter kunnen inspannen om ons te beheersen en daardoor mensen voor onze kant te winnen dan ons maar enthousiast te gaan voorbereiden op burgeroorlog.

op 07 09 2005 at 12:30 schreef Rinus Duikersloot:

Thijs de Ruyter van Steveninck laat weer van zich horen.

http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/3484953

Hij werkt voor de Antilliaanse SER en beweert hier het ex-vriendje van Ayaan Hirsi Ali te zijn. Ook "onthult" hij het mobiele nummer van Ayaan Hirsi Ali:

http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/3393375

op 07 09 2005 at 12:31 schreef BigPete:

Je hoeft het niet met me eens te zijn Frans. Die vrijheid hebben we gelukkig nog in dit land. Maar als het aan abjecte figuren als anja vuilnisbelt ligt komt daar snel een eind aan. Iedereen met een niet politiek correcte mening moet monddood gemaakt worden. En dat is eng, heel eng.

Met mijn alter ego Abu heb ik diverse malen discussies aangezwengeld door me voor te doen als een fanatieke moslim. Het grappige is dat de meeste (Marokkaanse) moslims (meestal berbers) zo slecht Arabisch spreken dat ze niet door hebben dat abu al kafiruna vader der ongelovigen betekent. Anyway, de uitspraken die gedaan worden wanneer je moslims (niet alle) een beetje aanmoedigt zijn ronduit schokkend. Dat is mijn manier van dingen aan de kaak stellen. Dat is in feite hetzelfde wat peter Breedveld doet met zijn alias Christine.

Ik realiseer me heus wel dat niet alle moslims fundamentalistische gekken zijn. En niet elke moslim volgt de woorden van de pedoprofeet na, gelukkig niet want dan zouden we elke dag slachtpartijen a la Theo van Gogh meemaken.
Maar dat neemt niet weg dat de basis van de islam door en door fout is. De koran en de hadith druipen van de haat jegens niet moslims, en de door veel moslims zo gewenste islamitische wetgeving is dermate barbaars dat Neanderthalers nog beschaafder waren. En zolang “verlichtte” moslims daar geen afstand van nemen blijf ik ze het nadeel van de twijfel geven.

op 07 09 2005 at 12:38 schreef Rinus Duikersloot:

Heeft iemand hier zin om Professor Annelies Moors en Dr. Karen Vintges van repliek te dienen door middel van een brief naar de Folia?

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/07/protest-aan-de-uva/

op 07 09 2005 at 13:09 schreef Peter Breedveld:

Wie heeft er zin? Ik roep iedereen op om dit belachelijke protest te weerleggen met argumenten. Moors wil blijkbaar alleen maar mensen aan de UvA die tegen Hirsi Ali zijn. Stel je voor zeg, iemand aan het woord laten met wie we het niet eens zijn. Dan krijg je toch….debat! En dat kun je niet hebben aan een universiteit.

En dat noemt zich wetenschapper. Steeds ameer lieden die zich wetenschapper noemen, zijn intolerante activisten die de wetenschap slechts zien als middel om activisme te bedrijven.

Aanvankelijk wilde ik, net als Frans, tegen BigPete zeggen dat Anja geen landverraadster is. Maar ze is het wél! Ze villeiniseert alle critici van de islam, in een nogal verbeten poging om ze de mond te snoeren. Ze bagatelliseert elke misdaad in naam van Allah en wil ons dus feitelijk overleveren aan een intolerante, ondemocratische en soms zelfs uiterst gewelddadige beweging.

op 07 09 2005 at 13:22 schreef BigPete:

AUW! Ik ben zojuist van mijn stoel gevallen..

Peter Breedveld die mij gelijk geeft, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

op 07 09 2005 at 13:48 schreef Peter Breedveld:

De SGP krijgt geen staatssubsidie meer! Dom, dom, dom. Zo radicaliseer je ze alleen maar.

op 07 09 2005 at 13:52 schreef Lagonda:

Mevrouw de professor Moors, en mevrouw de doktor Vintges (beiden resp. soosjaal kultureel antropologe, en soosjaale filosofie) maken er in hun protest een potje van. Er staat in elk geval geen een duidelijk argument in, alleen een ronkende en sarcastisch bedoelde opener, een foutieve analyse van Ayaan’s speech, en het vooroordeel dat Ayaan in vooroordelen zou grossieren.

Tsja… ook voor professoren geldt blijkbaar dat het onderwijs niet meer is wat het ooit was.

op 07 09 2005 at 14:35 schreef Frans Groenendijk:

"Met mijn alter ego Abu heb ik diverse malen discussies aangezwengeld door me voor te doen als een fanatieke moslim. Het grappige is dat de meeste (Marokkaanse) moslims (meestal berbers) zo slecht Arabisch spreken dat ze niet door hebben dat abu al kafiruna vader der ongelovigen betekent."
Ik snap de grap daarvan wel hoor. Maar als strategie?
Ik krijg ineens een hele rare ingeving: wanneer nu eens nog een heleboel anderen ook voor abu huppeldepup gaan spelen? Misschien is dat al zo. Waarom zou jij de enige zijn die op dat idee gekomen is?
Ik bedacht gisteren ineens ook dat die Hendrik Jan Bakker ook gewoon een wahabist kan zijn die netjes inlogt vanuit Riaad en ondertekent met HJB!
Het gaat toch gewoon niet: een gebrek aan integriteit aantonen door niet-integer gedrag?

Laten we eens kijken hoe "mijn" draad bij Meulenbelt zich ontwikkelt. Ik log het ook bij mij *thuis* dus schrappen is er niet bij. Gaat ze schrappen DAN kan het misschien een aardig item worden voor de oude media.
Het kan ook zijn -ik blijf hopen- dat een heel klein beetje bij haar gaat doordringen dat ze toch wel merkwaardige voetsoldaten heeft. (mijn schatting: 15% kans)

op 07 09 2005 at 15:50 schreef Frans Groenendijk:

"Wie heeft er zin? Ik roep iedereen op om dit belachelijke protest te weerleggen met argumenten. Moors wil blijkbaar alleen maar mensen aan de UvA die tegen Hirsi Ali zijn."
Laat je niet meeslepen door de emotie Peter en kijk nog eens goed.
Er staat eerst een stukje van die Myriam dat een protest is tegen de uitnodiging aan AHA. Pijnlijk maar niet schandelijk vind ik. Er zouden ook mensen protesteren als ze qaradawi zouden uitnodigen denk ik.

Het tweede stukje is van Moors en Vintgens. Dat is een brief waar je de tranen van in de ogen springen als je bedenkt dat dit universitaire docenten zouden zijn. Het gedraai over Columbus doet me denken aan dat van die Zakaria die ik boven al noemde, hun voorooreel tegen AHA is ook uiterst pijnlijk maar uiteindelijk beweren ze NIET dat ze alleen maar tegenstanders van AHA aan de universiteit willen. Ze zeggen alleen dat zij heel andere mensen zouden willen uitnodigen.
Meulenbelt zelf heeft hier nog niets over gezegd; ze heeft alleen ruimte geboden aan die Aouragh.

Hoewel Meulenbelt op het-bloed-onder-de-nagels-vandaan-halend arrogante wijze voortdurend suggereert dat zij in tegenstelling tot anderen veel van de islamwereld weet, weet ze er verdomd weinig van. Maar duidelijk is dat zij met een aantal secondanten besloten hebben dat er een groot gevaar dreigt in de samenleving: het op een hoop gooien van alle mensen die zich moslim noemen met de moordenaars. Grappig genoeg zijn velen hier het met haar eens dat dit niet moet gebeuren alleen vindt men hie iha dat niet de grootste dreiging. Om haar op zich helemaal niet zo lelijke doel te bereiken gebruikt ze een stuitende en averechts werkende strategie. Daardoor ontstaat de merkwaardige situatie dat we zo langzamerhand de *autochtone moslimverdedigers* als belangrijskte probleem gaan zien.
Dat lijkt me geen goede zaak. Als je niet uitkijkt ben je op een gegeven moment op een manier bezig die lijkt op die van Meulenbelt. Vandaar ook dat ik VOORSTELLEN naar voren breng (in plaats van alleen analyses of zorgen).

op 07 09 2005 at 16:00 schreef BigPete:

Quote: "Het gaat toch gewoon niet: een gebrek aan integriteit aantonen door niet-integer gedrag?"

Ben ik niet met je eens. Ik zie het meer als een "opsporingsmiddel"

op 07 09 2005 at 16:16 schreef Rinus Duikersloot:

@ Frans Groenendijk

Ayaan Hirsi Ali zie ik niet pleiten voor geweld zoals Qaradawi dat wel doet.

Moors en Vintgens beweren WEL dat ze Ayaan Hirsi Ali daar niet willen hebben en dat is schandelijk genoeg. Als deze twee dames het daar voor het zeggen hadden dan kwamen alleen maar tegenstanders van Ayaan Hirsi Ali aan het woord.

(Ik denk niet dat Anja Meulenbelt op je voorstellen zal ingaan)

op 07 09 2005 at 16:22 schreef Peter Breedveld:

Over de website van Qaradawi lees ik op jouw website, Frans, dat er met netrekking tot orgaandonatie staat:

"it is not permissible to donate it to an apostate as he is no more than a traitor to his religion and his people and thus deserves killing."

Dus kom, elke vergelijking met Hirsi Ali is grotesk. Als academica of aspirant-academica te protesteren tegen de uitnodiging van een volstrekt fatsoenlijke Nederlandse politica die persoonlijk verantwoordelijk is voor het feit dat er -jawel- meer toenadering is tussen moslims en niet-moslims dan ooit tevoren in Nederland, is schandelijk, belachelijk, een aanfluiting, vul maar in.

Er kan geen twijfel over bestaan dat Moors alleen een tegenstander van de ideeën van Hirsi Ali zou accepteren. Lees maar:

"Maar een werkelijk nieuwsgierige universiteit nodigt iemand uit met een goed onderbouwd verhaal dat kritisch is ten aanzien van het establishment. Er zijn genoeg moslima’s die dat kunnen."

Zie je? Moors wil een moslima. Geen ex-moslima, die de islam vaarwel heeft gezegd, maar iemand die de islam nog omhelst (of die zich niet durft te bevrijden uit de wurggreep van de islam). Iemand die recht tegenover Hirsi Ali staat, dus.

Een universiteit is een plaats voor debat. Daar luister je ook naar mensen met wie je het niet eens bent. Wie daar niet toe bereid is, hoort niet thuis aan een universiteit. Hirsi Ali had een goed verhaal en weet je wat nog het lachste is? Ze riep, net als Anja’s heldin Nawal el Sadaawi, op tot ongehoorzaamheid aan de docenten en professoren, zodat ze zich kunnen losbreken uit het patroon van figuren als Moors.

Aan die conclusie wordt door de protesteerders totaal geen aandacht gegeven. Ze voelen zich alleen in hun wiek geschoten omdat Hirsi Ali Columbus noemt als nieuwsgierige ontdekker in plaats van een moslim.

Geen emotie dus, Frans, maar close reading. Bovendien ken ik mijn pappenheimers inmiddels wel.

op 07 09 2005 at 16:49 schreef Rinus Duikersloot:

Hier een foto van de twee dames van de Nieuwe NSB

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/05/20/976/

op 07 09 2005 at 16:55 schreef Bitterzoet:

Jaja, die durven tenminste met hun kop het internet op, hoe omstreden hun ideeën misschien ook zijn.

op 07 09 2005 at 17:31 schreef Rinus Duikersloot:

Ik durf ook wel met mijn lelijke kop het internet op. Deze twee dames hebben geen omstreden ideeën maar willen iemand die moet onderduiken vanwege haar ideeën ook nog het spreken op een universiteit onmogelijk maken. Het liefst zouden ze haar helemaal het zwijgen opleggen.

op 07 09 2005 at 17:43 schreef Joop:

Bij het posten onder een andere dan je eigen naam loop je de kans dat je (als de webmaster er een beetje kaas van heeft gegeten) tegen de lamp loopt. Bij een vast IP-adres dan. Wanneer je kunt beschikken over een floating IP adres kan je je gang gaan.
Bannen van mensen met een floating IP-adres kan moeilijk, dan moet je, net als Meultje doet iedere mail weer doorlezen en -wegen en daarna eventueel weggooien als ze althans het vermoeden heeft dat ze belazerd wordt.

Overigens na snelle lezing van dat Meulenweblogpost lijkt het mij er wel op dat hier voornamelijk de Marokkaanse club aan het woord is, juist dat deel van de moslimgemeenschap die zich niets gelegen laat liggen aan verzoeken van Remkes om haatzaaiers al in moskee te traceren. Binnen de Turkse gemeenschap was dat geen punt.

op 07 09 2005 at 21:12 schreef Frans Groenendijk:

"Zie je? Moors wil een moslima. Geen ex-moslima, die de islam vaarwel heeft gezegd, maar iemand die de islam nog omhelst (of die zich niet durft te bevrijden uit de wurggreep van de islam). Iemand die recht tegenover Hirsi Ali staat, dus."
Zo geformuleerd heb je gelijk Peter dat ze iemand wil die recht tegenover AHA staat. Dat heeft vermoedelijk inderdaad te maken met het kennen van pappenheimers.
De link volgend naar de foto’s van de dames was wat mij betreft ook een openbaring. Je weet dat het erg is, maar je wilt niet dat het zo erg is.

Tamelijk opmerkelijk bij dat stukje zijn de foto’s. Ze vertellen al vrij veel. Je ziet dat de bekeerde amerikaanse domineesdochter staat te preken met een hoofddoek op en alle andere gestudeerde feministes uit islam-landen zonder.
Deze mevrouw Wadud is een heel bijzonder geval. Ze is echt verdomd moedig EN gematigder in haar standpunten dan Anja:

Citaat van Anja’s weblog: "Wadud blijkt uitstekend op de hoogte van Ayaan Hirsi Ali’s strijd tegen vrouwenonderdrukking. De film ’Submission’ heeft ze gezien. ,,Persoonlijk bewonderde ik sommige esthetische manipulaties.’’
Verwerpt ze, zoals zoveel van haar geloofsgenoten doen, Hirsi Ali’s manier om aandacht te vragen voor de vrouwenzaak?
,,Ik ben niet het type om zoiets af te keuren. Haar film was provocatief, bedoeld om een reactie op te roepen in de moslimwereld. En helaas is er veel intolerantie onder extremisten. Compleet onacceptabel was natuurlijk dat Theo van Gogh om die film is vermoord.’’
Zelf, zegt ze, prefereert ze andere middelen om te strijden tegen onrecht binnen de islam.
,,Extremisme leidt tot extremisme. Niet tot harmonie en tolerantie.’’ Bovendien, vindt ze, ontkent de ‘overdreven media-aandacht’ voor moslimextremisten de diversiteit van de ‘gewone’ islam.
EN DAN DUS WEER ANJA ZELF:
Maar moet je -zie haar eigen optreden in het vrijdaggebed- soms niet extreem zijn om een doorbraak te forceren? Misschien, zegt Wadud."

Dus ze zitten gezellig te keuvelen over de moord op van Gogh en de overdreven aandacht voor het moslim-extremisme en dan suggereert Meulenbelt dus dat extreem zijn nodig kan om een doorbraak te forceren.
Nevrouw Wadud gaat zich wat ongemakkelijk voelen en zegt "misschien".
Mijn begrip voor het gebruik van de term landverraadster is gegroeid.

op 07 09 2005 at 21:40 schreef keesjemaduraatje:

nu is Erica Greve aan de beurt om op de site van Anja te vertellen, dat ze best wel heel erg goed bezig is enzo, omd die enge Ayaan Hirsi Ali van de Universiteit te willen weren, want die komt alleen maar op voor de witte oude mannen. Bah. Wat hebben witte oude mannen nou in te brengen in deze wereld. Weliswaar zijn Marx, Hegel en hun enig geboren zoon Lenin ook oude witte mannen, maar dat is alweer heel lang geleden dat Anja die helemaal te gek vond. Daarna vond ze Mao best wel tof, maar die is ook dood dus alsjeblieft kom niet aan haar nieuwe geloof: de arme zielige vrouwtjes van de Palestijnse Gazastrook.

op 07 09 2005 at 22:00 schreef keesjemaduraatje:

en nu als Pascalle Leefgoed, die vind dat de Palestijn van de Gazastrook groot gelijk heeft als hij zegt datalleen de Israeli’s geweld gebruiken. Het is een schande gewoon.

op 07 09 2005 at 22:16 schreef Klaasvaak:

Lees net dat Donner al m’n internetverkeer hoogstpersoonlijk op wil gaan slaan.
Wat voorspelbaar deze reactie en godverdomme als die linkse en anachistische eikels als anja nu nog niet door hebben dat we een gemeenschappelijke vijand hebben dan mogen ze wat mij betreft morgen allemaal levend verbranden in de hel.

Wat misschien wel eens leuk zou zijn is om een anonieme enquete te doen onder mensen die met grote hoeveelheden internettraffic te maken hebben. Dit zal misschien wel heel taboedoorbrekend werken maar ik ben bang dat Anja ook daar niet vrolijk van zal worden.

op 07 09 2005 at 22:16 schreef Peter Breedveld:

Oeps! Ik heb een ietsje overdreven, ben ik bang:

Message date : 07-09-2005 12:13
From : "Anja Meulenbelt"
To : …@wanadoo.nl
Copy to :
Subject : reactie

Ik heb de indruk dat je de boel een beetje zit te belazeren, Christine. Dus hartelijk dank, maar laat maar zitten.

Met vriendelijke groet
Anja Meulenbelt

op 07 09 2005 at 22:19 schreef Klaasvaak:

Neem nou deze bijvoorbeeld:
http://www.usenet-replayer.com/top-groups.html

op 07 09 2005 at 22:23 schreef Lagonda:

Die is goed! Mevrouw maakt zelf onder een schuilnaam deel uit van een "lezerspanel" in het AD, om vermomd als "gewone burger" een linkse draai aan het nieuws te geven, en dan maakt ze zich druk als iemand anders "de boel belazerd". Hmja.

op 07 09 2005 at 22:37 schreef Rinus Duikersloot:

Oh Help! Nu moet ik het voor Anja opnemen. Is het niet Elma Drayer die de vraag voorlegt aan Wadud? En bedoelt ze daar niet eerder Submission mee dan Mohammed B.?

In ieder geval bedankt Frans want ik had dat interview nog niet gelezen en ik zal de bij hen populaire Wadud ook gebruiken in de strijd.

Ik ben in ieder geval benieuwd wat je Anja nu gaat antwoorden want ze lijkt wel een beetje boos op je:
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/03/shariafobia-en-solidariteit/#comments

Erica Greve en Pascalle Leefgoed heb ik nog niet gezien maar ze sluist twee keer per dag de reacties door. Morgenochtend misschien…

En wat heeft Christine gezegd? Of is het een reactie op het commentaar dat wel geplaatst is?

En wat bedoelt Lagonda nou precies? Welk lezerspanel?

Ach ja, die Anja Meulenbelt. Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed…

op 07 09 2005 at 22:48 schreef Peter Breedveld:

Er is een lezerspanel opgevoerd door het AD en daar zijn foto’s van SP-leden bij geplaatst, maar volgens mij zonder medeweten van Anja.

Christine heeft wat bijdragen geleverd waarin ze de gebruikelijke tirades tegen de Amerikaanse buitenlandse politiek napapegaait. Twee bijdragen zijn er nog. Onder andere de eerste reactie op het protest tegen Hirsi Ali.

op 07 09 2005 at 22:56 schreef Rinus Duikersloot:

Maar Anja deed daar aan mee onder een andere naam? Staat dit ook op de site van AD?

En welke bijdrage van Christine was "over the top"?

op 07 09 2005 at 22:59 schreef Rinus Duikersloot:

Charles is wel ‘for real’?

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/07/protest-aan-de-uva/#comments

op 07 09 2005 at 23:12 schreef Peter Breedveld:

De over-the-top-bijdrage van Christine heeft het niet gehaald, Rinus. Ik vond ‘m zelf trouwens niet zo uitzinnig. Was een verhaal over de CIA-staatsgreep in Chili, de Vietnam-oorlog en andere voorbeelden van Amerikaanse misdaden. Anja dacht waarschijnlijk: dit is zo goed beargumenteerd, dat kan d’r nooit een van ons zijn’.

Charles is echt. Dat zie je aan zijn sarcastisch bedoelde opmerking over materialistisch Nederland die niet zo goed uit de verf komt.

op 07 09 2005 at 23:20 schreef Rinus Duikersloot:

Opmerking van Iblis elders: Goeie site van Peter Breedveld. Allemaal porno met Anja Meulenbelt lol!

op 07 09 2005 at 23:43 schreef Rinus Duikersloot:

Ik heb het lezerspanel al gevonden:
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/03/corrie-scholtheis/

op 08 09 2005 at 09:53 schreef Lagonda:

Hebben die sukkels van de AD gewoon een fout fotootje geplaatst! Moet ik verdomme mijn hele column gaan omgooien.

Klokkenluider-online heeft een stukje lulkoek afgeleverd dus. Die internetjournalistiek is ook niet meer wat het geweest is.

op 08 09 2005 at 10:51 schreef Bitterzoet:

Journalistiek in het algemeen niet, hoor. Ik lees/hoor wel vaker verhalen van journalisten die geen hoor en wederhoor toepassen, hun bronnen niet checken, etc. etc. etc. Véél te blij met een primeurtje hier of daar.

En internetjournalisten – tsja, het lijkt wel een vrij beroep hè. D’r zullen genoeg beunhazen tussen zitten.

Misschien een idee om daarover eens een kritische column te schrijven?

op 08 09 2005 at 12:11 schreef keesjemaduraatje:

nee mijn reacties zijn ook niet geplaatst geloof ik. Hoewel ik toch heel erg tegen het geweld op de Gazastrook gepleit heb. Daar ben ik echt tegen hóór!

op 08 09 2005 at 12:24 schreef Rinus Duikersloot:

We zitten Anja nog niet dicht genoeg op de huid want ook Corrie Scholtheis was mij in eerste instantie ontgaan.

Frans Groenendijk heeft het nu definitief verbruid bij onze Anja. Ik had hem kunnen vertellen dat bepaalde gespreksonderwerpen daar taboe zijn. Ze denkt ook helemaal in "achterbannen".

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/03/shariafobia-en-solidariteit/#comments

op 08 09 2005 at 12:57 schreef Peter Breedveld:

Ha! Anja de Haatzaaier schrijft:

"Met je uitspraak dat je de islam ziet als een cultuur van slachtofferschap en superioriteitsdenken ben je mij als gesprekspartner kwijtgeraakt."

Typisch. Als Anja je vraagt om je zorgen kenbaar te maken is het natuurlijk niet de bedoeling dat je je zorgen kenbaar maakt. Want dan raak je Anja als gesprekspartner kwijt.

"maar ik ben behalve lezer ook nog degene over dit weblog gaat, en ik zorg er voor dat het hier ook nog interessant en leesbaar blijft en niet volgepropt wordt met de non-discussies die al overal plaats vinden"

Da’s niet helemaal waar, Anja! Er staan nog twee bijdragen van Christine Leblanc die je met de beste wil van de wereld niet anders kunt dan als voorbeeld van de ‘non-discussies die al overal plaats vinden’. En dat zijn geen incidenten. Als Christine Leblanc heb ik gewoon het gemiddelde genomen van wat Anja’s sycophanten zoal plegen bij bij te dragen. Op Anja’s site vinden voortdurend non-discussies plaats. Het gaat de hele tijd over hetzelfde, namelijk dat moslims gedicrimineerd worden en dat er moet worden gezocht naar het ‘waarom’ van terrorisme door onze moslimvrienden. Natuurlijk hoeft er helemaal niet te worden gezocht, want Anja en haar volgelingen kennen het ‘waarom’ al lang. ‘Racisme, racisme en nog eens racisme’, zoals een van de acolyten laatst weer schreef.

Je mag van Anja je zorgen uiten, maar dat moeten wel zorgen zijn in de trant van: ‘Ik vind het zo erg dat de islam gecriminaliseerd wordt door ons verderfelijke neokoloniale racisme’. Het mag niet om iets gaan dat inherent is aan de islamitische cultuur, natuurlijk.

Die opmerking van Anja over de achterban is een mooi voorbeeld van Anja’s ‘wij/zij-denken’.

Anja is gewoon een ouwerwetse Marxist, die nog in klassenstrijd denkt, niet anders kán ook. Nu de verelendung van de arbeider is uitgebleven (althans, in materiële zin), richt Anja zich op moslims. Maar het principe is hetzelfde gebleven.

Lagonda, met die Klokkenluider-site is het heel erg oppassen geblazen. Qua vooringenomenheid doen mensen als Micha Kat, hoewel die is behept met gevoel voor humor, niet onder voor Anja de Haatzaaier.

op 08 09 2005 at 13:05 schreef Rinus Duikersloot:

Inderdaad, het is gewoon een variant van het marxisme.

Dr. Rudi Künzel, werkzaam bij Leerstoelgroep Middeleeuwse geschiedenis heeft zich bij het protest geschaard.

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/07/protest-aan-de-uva/#comments

op 08 09 2005 at 15:10 schreef Peter Breedveld:

Han van der Horst lust ons rauw, blijkt uit De Volkskrant van vandaag:

Ayaan: nieuwe Robespierre

HAN VAN DER HORST

Hirsi Ali en haar vrienden blazen het radicaalste denken van de Franse revolutie nieuw leven in, waarschuwt Han van der Horst. Ik lust ze rauw.

Niemand heeft ooit een goede aanduiding kunnen vinden voor het anti-islam-verbond dat zich de laatste jaren in Nederland begint af te tekenen: neoconservatisme, populisme, nieuw rechts, nationalisme, zelfs Fortuynisme. Het klinkt allemaal onbevredigend. Geen wonder.

Wie had ooit gedacht dat Leon de Winter, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Paul Cliteur, Herman Philipse, Theodor Holman, Afshin Ellian en de hele redactie van HP/De Tijd zich in hetzelfde kamp zouden bevinden?

Ayaan Hirsi Ali heeft dat probleem nu voor ons opgelost. Eerst bepleitte zij voor de Zweedse Riksdag afschaffing van de termen integratie, diversiteit en multiculturalisme. Met gebruikmaking van dit vocabulaire immers weten moslims en andere duisterlingen het onkruid van discriminatie en onderdrukking in onze democratische akker te zaaien. Spreek daarom, zei ze, uitsluitend nog over vrijheid en tolerantie. Duld niet dat intolerante ideeen zich breed maken.

In een rede tijdens de opening van het academisch jaar aan de Universiteit van Amsterdam wees Hirsi Ali religie in het algemeen aan als een rem op (wetenschappelijke) vooruitgang. Samen met traditie en conformisme is religie verantwoordelijk voor onderdrukking en stilstand. Het doen van nieuwe ontdekkingen houdt volgens Hirsi Ali direct verband met de mate van individuele vrijheid.

Dit is inderdaad in een notedop het vertoog van de antimoslim-beweging in Nederland. Je vindt deze argumentatie terug in toespraken, columns en op talloze geestverwante weblogs, zoals Geen Stijl, Het Vrije Volk of Frontaal Naakt.

Daarmee dient zich eindelijk een passende vlag aan die de levensbeschouwelijke lading dekt. Het in schijn zo heterogene gezelschap van islamcritici heeft wel degelijk een kleur. De leden hanteren vrijheid als ordeningsprincipe voor een samenleving die de absolute waarheid kent. Daarmee blazen zij het radicaalste denken van de Franse revolutie nieuw leven in. Ayaan en haar vrienden zijn de geestelijke nazaten van Maximilien de Robespierre. Het zijn Jacobijnen.

De Jacobijnen ontleenden hun naam aan het voormalig klooster waar zij bijeenkwamen. Voor het overige waren zij uiterst antiklerikaal. De vrijheid was in Jacobijnse ogen een heilig beginsel en een ordeningsprincipe. Dankzij rede en verlichting heeft de mens de voosheid van de godsdienst en de feodale normen en waarden die daarmee samenhangen, kunnen doorzien.

Oud denken was qualitate qua fout denken. Het verleden heeft afgedaan, als het Rijk van de Vrijheid zich aandient. Na hun machtsgreep voerden de Jacobijnen dan ook een nieuwe kalender in met tiendaagse weken, nieuwe maanden en het jaar 1 om te beginnen.

In het vertoog van Ayaan en het anti-islamitisch netwerk is veel van deze compromisloze Jacobijnse geest terug te vinden. Allen zelfs zij die zich als conservatief aandienen, profeet Pim Fortuyn voorop beroepen zich op de rede en de verlichting. De grote makke van de moslims is, naar hun inzicht, dat zij deze verlichting hebben gemist. Dit manco dient dan ook te worden rechtgezet door een activistische overheid, die eist dat haar burgers de leer van vrijheid en rede naar letter en geest respecteren. Ook de Jacobijnen uit de tijd van Robespierre wilden met staatsdwang een nieuwe mens creeren, ze wilden de boeren, burgers en edelen van hun tijd met de mal van vrijheid en rede omvormen tot gelijke burgers. Liefst goedschiks, maar als het moest kwaadschiks. De vrijheid was immers een geschenk dat men niet mocht weigeren.

De Engelse parlementarier Edmund Burke, vader van het echte conservatisme, die overigens altijd was opgekomen voor het goed recht van de Amerikanen tegen hun Britse overheersers in opstand te komen, zag de gevaren van deze Jacobijnse geest al in een vroeg stadium. Nog voordat Robespierre zijn terreurbewind kon vestigen, waarschuwde hij in een beroemd pamflet (Reflections on the Revolution in France, 1790) tegen de mogelijke uitkomst: Het doet zich voor als een zuivere democratie, al vermoed ik dat het hard op weg is om een kwaadaardige en onwaardige oligarchie te worden. (It affects to be a pure democracy, though I think it in a direct train of becoming shortly a mischievous and ignoble oligarchy). De revolutionaire vrijheidszin, de Jacobijnse variant op het liberalisme, stelt immers de ordening centraal en niet het recht van de mensen om hun leven op hun eigen manier in te richten.

Nederlandse liberalen hebben zich zelden aan Jacobijnse bronnen gelaafd. Daarvoor smaken zij te scherp en te bitter.

De geest van vrijheid maant in hun ogen juist tot terughoudendheid: er is geen ware leer, er bestaat geen ideale mens en burger, naar wiens beeld en gelijkenis ieder geschapen dient te worden. Je houdt je bemoeizucht in toom en bewaart afstand tot de wijze waarop mensen op grond van hun eigen overtuigingen hun leven in willen richten. Als zij een ander die vrijheid ook maar gunnen. In de Nederlandse traditie is vrijheid eerder een ruimte scheppend element dan een instrument tot ordening.

Nu minaretten in veler ogen de kerktorens wegconcurreren, blijkt in de polder toch een neo-Jacobijnse geest te gedijen. Het is de vraag of we daar blij mee moeten zijn.

Onder moslims wint terrein wat wordt aangeduid als de zuivere islam. Dat is een letterlijke interpretatie van de koran buiten elke historische context om, vooral die van Mohammed en zijn tijdgenoten. Buiten die interpretatie bestaat geen heil. Het is weinig zinvol daar een even onhistorische, hermetische en ongenaakbare leer tegenover te stellen: de zuivere rede tegenover de zuivere islam.

Nederland moet wijzer zijn. Gelukkig kent de vrijheidszin zoetere bronnen dan die van de Jacobijnen.

Het werkelijke alternatief voor de bedreiging en de bedreigers van onze manier van leven is gelegen in de milde overtuiging dat niemand het recht heeft zijn waarheid dwingend aan een ander op te leggen. Daarvoor moet je waar nodig bereid zijn te vechten. Die strijd is de moeite waard. En ik ben bang dat dan de neo-Jacobijnen naast fundamentalisten van allerlei slag in het andere kamp staan.

Geeft niet, ik lust ze rauw. Allemaal.

op 08 09 2005 at 15:17 schreef Bitterzoet:

Hij lust "ons" rauw. Nou nou nou, wat ben ik nu bang.

Ik denk dat ik me maar me nadruk *distantieer* van deze site

*dikke driedubbel vette grijns*

op 08 09 2005 at 15:19 schreef piet:

Ik heb elders onlangs beweerd dat Ward Churchill een instrument van rechts is en de zaak polarizeert door het slechts mogelijke van staatszijden te verwachten (over realismegehalte valt hier bij gebrek aan experimenteer vrijheid weliswaar ook weinig te twisten), AHA is dat nog veel openlijker door bij de VVD te zitten; maar of het betoog nu berust op het aankaarten van pacifisme (joden in de WWII) of de aggresiviteit (van fundamislamozen) de resultaten blijven hetzelfde. Zodra je het nempart welke van de 2 fundamentele semieterse smaken omhelst, bejubelt en publiciteit toewuift, kortom, het laat maken schieten de zogenaamde tegenstanders daar evenveel mee op. AHA allerlei eer en lof toezwaaien zuigt in haar kielzog de hele kermis (met nadruk op kerm) naar binnen; van veeltallig- en multitaligheid blijven enkel de fanatiekst dualizerenden over, van kleurrijk alleen wit en zwart; sappige dreven worden kleiner, smaller en maken plaats voor heet zand en koud ijs, een eliminatie spelletje in dienst van reactionaire krachten.
Er is een heel verschil tussen brute natuurkrachten uitlokken en mondjesmaat doserend imiteren (ijstijdje of liever zelf steenmeel gooien? zeg het maar, keurt u voor en schiet een beetje op aub); zelfs al is het voor velen te subtiel en over het hoofd te zien, zo blijft het net zo zeer niet nihiel (hoofdzaak dak er wat aan verdien)

ps: als jullie allemaal quasi nieuwsgierig af en toe een advertentie op mijn pagina aanklikken verdwijnen er over een paar jaar niet weer plotseling 50Mb werk

op 08 09 2005 at 15:22 schreef Peter Breedveld:

‘het laat maken schieten’?! ‘het laat maken schieten’?! Flikker toch een eind op!

op 08 09 2005 at 15:25 schreef Bitterzoet:

Moet je nu superintelligent zijn om Piet te kunnen (of willen) volgen, of juist uitermate getroubleerd?

Ik heb m’n best gedaan maar haak nu af.

op 08 09 2005 at 15:32 schreef Peter Breedveld:

Je moet teveel tijd hebben. Ergens lijkt die Piet me geen ongeschikte gozert, maar ik ga vanaf nu wel gewoon alles wat-ie op deze site pleurt verwijderen. Tenzij het een intelligent en beknopt betoog in gewone mensentaal is.

op 08 09 2005 at 16:39 schreef piet:

kommaatje vergeten tussen maken en schieten

op 08 09 2005 at 16:42 schreef Peter Breedveld:

O ja, met dat ‘kommaatje’ wordt je betoog opeens begrijpelijk. Alles valt nu op z’n plaats.

op 08 09 2005 at 19:42 schreef Peter Breedveld:

Even ter zake weer. Het is toch wel treurig dat wij, die ons verzetten tegen het opleggen van waarden door anderen, er zelf van worden beschuldigd anderen waarden op te leggen. Het is om the janken dat wij, die niet oproepen tegen geweld, nooit iemand kwaad hebben gedaan, die onze ontzetting uitspreken over oproepen tot geweld en moord en over de moorden en onderdrukking in naam van de islam, eerst voor nazi’s worden uitgemaakt en nu voor Jacobijnen.

En wat een oorlogszuchtige taal van Han van der Horst, ‘ik lust ze rauw’. Welnu, Han, noem een plaats en een tijd. Ik zal er zijn.

Stop de hetze tegen de vrijdenkerij! Wij zijn geen antisemieten, wij geloven in de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht religie, seksuele geaardheid, geslacht of ras, wij zijn tegen geweld, wij vergoelijken geen daden van terreur. We willen gewoon onze vrijheid niet kwijt.

Is dat zo’n misdaad?

op 08 09 2005 at 20:12 schreef Rinus Duikersloot:

Die Han van der Horst vertoont zich wel eens op vetvetvet

op 08 09 2005 at 20:31 schreef Rinus Duikersloot:

Peter, ga je een brief naar de Volkskrant sturen?

op 08 09 2005 at 22:26 schreef Rinus Duikersloot:

Dus volgens die Han van der Horst is Ayaan Hirsi Ali een geestelijke nazaat van de religieuze massamoordenaar Robespierre. Dan neem ik de Britse historicus en hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan Princeton (VS), Jonathan Israel een stuk serieuzer. Hij ziet Ayaan Hirsi Ali als een erfgenaam van Spinoza:

http://www.trouw.nl/archief/article5668.ece/Radicale+verlichting+%2F+Vrij+individu+boven+godsdienstvrijheid

Ook hier heeft Han van der Horst een aantal keren van zich laten horen en nooit heeft hij zich in die richting uitgelaten en dan lust hij ons opeens allemaal rauw? Een impotente schreeuwlelijkerd lijkt hij me eerder.

op 08 09 2005 at 22:29 schreef keesjemaduraatje:

ik vind het wel jammer dat Han van der Horst mijn website niet noemt.
http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/3513554
Bedreigingen als: "ik lust ze rauw" zijn wel degelijk een voorbode voor verder geweld. Maar die wordt dan niet door dit soort types uitgevoerd maar door de Schlägertruppen van Internationale Socialisten of Milieuoffensief. Het is geen toeval dat aanhangers van SP en IS gewoon hun blaadjes kunnen uitdelen en demonstreren en dat Wilders en Hirsi Ali ondergedoken moeten zitten.

op 08 09 2005 at 22:43 schreef Duns:

Wat lees ik nou (van de hand van Piet) "Ik heb elders onlangs beweerd dat Ward Churchill een instrument van rechts is" ???

Ward Churchill een instrument van rechts? Wat wordt daarmee bedoeld?

Ik denk dat ik binnenkort maar een ‘een stukkie’ over Churchill ga schrijven.

op 08 09 2005 at 22:54 schreef Duns:

Ik heb het verhaal van Han van der Horst gelezen … het is een typische "straw man fallacy"

http://www.nizkor.org/features/fallacies/straw-man.html

op 08 09 2005 at 22:55 schreef Rinus Duikersloot:

Frans Groenendijk is een illusie armer:

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/03/shariafobia-en-solidariteit/#comments

Miriyam Aouragh, behorende tot die Schlägertruppen van Internationale Socialisten, komt weer met haar racisme riedeltje:

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/07/protest-aan-de-uva/#comments

op 08 09 2005 at 23:06 schreef Frans Groenendijk:

@Rinus: Komt die Han van der Horst eigenlijk ook uit de leninistische splinterhoek?

Je verhaal over Anja vs de journaliste van Trouw klopte. Dat moet ik nog even bevestigen.

Ik krijg bezoek van Hendrik Jan op mijn eigen webstek. Leuk. Misschien is hij nog te redden.

op 08 09 2005 at 23:18 schreef Rinus Duikersloot:

@ Frans: Ik ken die Han van der Horst niet maar wie weet.

Ik ga kijken op je site, ben benieuwd wat Hendrik Jan te zeggen heeft en het praat een stuk makkelijker zonder dat zo’n censuurmadam in je nek hijgt.
Jammer dat je nog niet tot microsoft bekeerd bent :)

op 08 09 2005 at 23:26 schreef Rinus Duikersloot:

Voor een mooie foto van Anja moeten jullie echt op het log van keesjemaduraatje kijken.

op 08 09 2005 at 23:29 schreef Frank Willems:

Peter, bij Anja vraagt Claar zich af wanneer het met jou nou eens tot een echt gesprek komt.
Nodig je Claar hier uit, of probeer je nog een keer door Anja’s filters te breken?

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/07/protest-aan-de-uva/#comments

op 08 09 2005 at 23:51 schreef Rinus Duikersloot:

@ Claar

Heel dapper van je om bij Anja tot een echt gesprek op te roepen maar niets staat je daar toe in de weg hoor. Laat maar van je horen. Hier geen censuur op onwelgevallige meningen.

op 08 09 2005 at 23:59 schreef keesjemaduraatje:

deze log haalde Anja ook weg Clara:
volgens mij praat Miriyam op een indirecte manier het stenigen van vrouwen goed.

Reactie van Marijke de Goede — donderdag 8 september 2005 @ 23.57

op 09 09 2005 at 01:08 schreef Henk:

Dat jullie je zo druk maken om op Meulenbelt’s web-log te komen begrijp ik niet. Wat maakt het toch uit !
Mijn bijdragen worden door Meulenbelt als sinds een jaar niet meer geplaatst. Niet omdat ze bol stonden van scheldpartijen of zo, nee, integendeel er stond in de regel geen onvertogen woord in.
Máár mijn mening stond vaak haaks op die van "la Meulenbelt" en dan spreekt ze nogal snel de fatwa over je uit. Een discussie voeren met Meulenbelt is onbegonnen werk. Steevast maakt ze er een "wat-je-zegt-ben-je-zelf"-discussie van. Ik bekritiseerde nogal eens de fundamentalistische islam, dus werd ik verlichtingsfundamentalist genoemd. Als je sprak over de gewelddadigheid van de oprukkende politieke islam, dan werden prompt de kruistochten als contragewicht aangevoerd.
Meulenbelt kan nu eenmaal geen andere mening velen.
Met het besluit om kritische geluiden te weren had ze voor mij als politica afgedaan. Als mens had ze dat al eerder, namelijk toen ze een zelfmoordaanslag op een Israëlische moedere en haar twee kinderen als ëigen schuld" betitelde. "Hadden ze daar maar niet moeten gaan wonen" zei Anja.Toen ik haar wees op deze onsmakelijke uitlatingen paste ze snel de tekst aan, wellicht omdat ze politiek onraad rook. Een kijkje in haar zwarte hart had ik toen al gehad, ik wist genoeg.
Lees verder rustig de commentaren van Claar, Trees, Thea, Imad en Olav: "Goed zo Anja", "Wat goed Anja dat jij dit zegt" en meer van dit slappe gezever.
Het lijkt wel Jiskefet. Ben blij dat je naam er niet tussen staat.

Overigens, laatst mocht ene Hendrik Jan Bakker, zonder dat ook maar iemand commentaar had,op Anja’s log beweren dat het toch wel in orde is als men homo’s onthoofdt. Tenminste als ze volwassen zijn en er tenminste drie geloofwaardige getuigen bij zijn, aldus Hendrik Jan Kots. Kritiekloze Claar, Olav, Thea en Trees zaten rustig te breien in de huiskamer. Ze zwegen.

op 09 09 2005 at 02:30 schreef Peter Breedveld:

Ik ben bezig met een stuk voor de Volkskrant, Rinus. Dat ik ook gewoon hier plaats, want er zijn al zoveel stukken van me door kranten geweigerd, dat ik er weinig vertrouwen in heb dat er nu opeens wel een podium is voor een politiek-incorrect tegengeluid.

Als Claar een goed gesprek met me wil, moet ze hier komen. Ze weet toch ook wel dat dat op Anja’s weblog onmogelijk is? Dat is hetzelfde als iemand uitdagen in de boksring, maar dan wel nadat zijn armen stevig op zijn rug gebonden zijn en hij geblinddoekt is.

Zo wint Anja haar bokswedstrijden: af en toe laat ze een sukkel in de ring, geboeid en geblinddoekt, die stampt ze met haar vrienden helemaal in elkaar, en daarna roept ze zichzelf heel luid tot wereldkampioen uit.

op 09 09 2005 at 06:31 schreef Bitterzoet:

"op 08 09 2005 schreef Rinus Duikersloot:

Voor een mooie foto van Anja moeten jullie echt op het log van keesjemaduraatje kijken. "

Ik snap de frustratie en irritaties over Meulenbelt erg goed, ben het er ook vierkant mee eens, maar Rinus ik vraag me toch af wat deze opmerking nou toevoegt. Wat in godsnaam heeft een foto nou toe te voegen? Moeten we ons nou ook met z’n allen gaan verkneukelen over "Anja’s rotkop" of zoiets? Wat is je bedoeling? Ja sorry hoor, ik ben niet eens feministisch of zo, maar deze tweede en naar mijn idee totaal irrelevante verwijzing naar het *uiterlijk* van bepaalde vrouwen, irriteert MIJ dan weer.

op 09 09 2005 at 08:40 schreef Peter Breedveld:

Heb je de foto gezien, Bitterzoet? Ik vermoed dat het meer om de pose gaat. Zelf moest ik onmiddellijk aan een sprookje denken, met boze stiefmoeders en zo.

Het is inderdaad wel wat kinderachtig. Maar laat die jongens hun pleziertje hebben…

op 09 09 2005 at 09:34 schreef Bitterzoet:

Inderdaad kinderachtig. Maar ach, de jongens moeten ook wat…

op 09 09 2005 at 09:43 schreef Rinus Duikersloot:

Bitterzoet, de foto gaat niet om het uiterlijk van Anja maar om de narcistische pose van haar. Kinderachtig? Die foto toont haar ware aard!

op 09 09 2005 at 10:39 schreef Lagonda:

Anja Meulenbelt is een soort van zere kies waar je op de een of andere manier maar niet van af kan blijven — totdat de blaren op je tong staan.

op 09 09 2005 at 10:54 schreef Bitterzoet:

Ja hoor, Rinus.
En waar gaat het precies om bij de foto’s van Moors en Vintgjes?

op 09 09 2005 at 10:56 schreef joop:

@Peter
Ik kwam gisteren in de volkskrant dit artikel in het kader afzeiken Ayaan tegen : http://www.freereport.nl/pdf/Volkskrant/ayaanvk.pdf
Frontaal Naakt wordt genoemd. De nieuwe Jacobijnen worden ze genoemd, net zo erg lijkt wel als de moslimfundo’s, "Ik lust ze rauw, allebei’ is de slotzin van Han van der Horst.
Overigens wel weer een wezenloos verhaal vanuit het Clingendael instituut

ps. kan die link naar die foto van Anja nergens vinden kan die nog even opgevoerd worden ?

op 09 09 2005 at 11:10 schreef Peter Breedveld:

Dank je Joop, maar het is niet onopgemerkt gebleven. In de nieuwe editie van Frontaal Naakt mijn repliek op deze schandelijke verdachtmaking.

Mooi gezegd weer, Lagonda.

Hier een link naar de foto:

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200304/meulenbelt.jpg

Toch wel een interessant ding. Je ziet twee Anja’s: een vriendelijk lachende, die zit vóór de spiegel. Maar kijk nou eens ín de spiegel. Daar zie je een lelijke grimas. Die misprijzende blik. Daar zit de echte Anja.

Harry Mulisch wees eens op een protretfoto van een oorlogsmisdadiger, misschien was het Albert Speer. Als je de ene helft van zijn gezicht afdekte, zag je een beschaafde, vriendelijke man. Dekte je de andere helft af, dan werd daar een monster met een verwrongen blik zichtbaar.

op 09 09 2005 at 11:35 schreef Bitterzoet:

Whatever.

Ik vind het uitermate zwak om het uiterlijk van een opponent op te voeren. Tis niet relevant voor de discussie, hoe mooi je het ook probeert te verpakken.
Toch raar dat ik nou nooit dit soort opmerkingen zie over MANNEN.

Maar goed, dat komt toch niet binnen. Ik heb het ook wel eens gehad over de plaatjes op deze site die beter Frontaal Vrouwelijk Naakt genoemd had kunnen worden.

Enfin, veel plezier "jongens"…

op 09 09 2005 at 11:42 schreef Peter Breedveld:

Je begrijpt het nog steeds niet, Bitter. ‘Frontaal Naakt’ staat voor ‘Frontaal’, dus zonder om de hete brij heen te draaien, eerlijk, open, niet stiekem van achter of van opzij. ‘Naakt’ staat voor onbevangen, ongemaskerd, met open vizier, onbevreesd ook. De foto’s zijn een ironisch commentaar op mijn eigen idealisme, mijn droom van een onhaalbare utopie, te vergelijken met het vroege naturisme in de eerste helft van de vorige eeuw.

‘Frontaal Vrouwelijk Naakt’ zou de lading totaal niet dekken.

op 09 09 2005 at 11:50 schreef Bitterzoet:

Oh, ik snap het prima hoor.
Ik snap waar Frontaal voor staat. Ik snap waar Naakt voor staat.

En ik signaleer dat je uitsluitend VROUWELIJK naakt exposeert.

op 09 09 2005 at 11:50 schreef arend:

@Joop en Peter,

Toch aardig dat een historicus een flink artikel kan schrijven zonder ook maar 1 historisch feitje tevoorschijn te toveren.
Ja, over de Jacobijnen, maar niet over Hirsi Ali, niet over Geen Stijl of Frontaal Naakt.

Het gaat dus gewoon nergens over, hij constateert dat meerdere mensen kritiek op de islam hebben (zoals ook meerdere mensen kritiek op het christendom, conservatisme of nationalisme mogen hebben). Hij komt met wat niet ter zake doende vergelijkingen en trekt daar voorbarige conclusies uit.

Het doet me allemaal erg denken aan discussies over Rushdie; niemand die aanwijst wat Rushdie nou fout doet, de ayatollah heeft het gezegd dus is het zo.

op 09 09 2005 at 11:54 schreef Peter Breedveld:

"En ik signaleer dat je uitsluitend VROUWELIJK naakt exposeert."

Gaan we dit gezeik nou echt elke vier weken opnieuw doen? Daar heb ik helemaal geen zin in!

Je hebt gelijk Arend, Duns ghad het al over de strawman phallacy, waarbij je een karikatuur maakt van het standpunt van je tegenstander en dan die karikatuur gaat aanvallen. Dan lijkt het voor de onoplettende buitenwacht of hij gehakt heeft gemaakt van de echte standpunten van de tegenstander.

Een beetje Goebbeliaans wel, eigenlijk (maar dat is natuurlijk een tu quoque, ofwel jij-bak.

op 09 09 2005 at 12:06 schreef keesjemaduraatje:

@Claar,
volgens mij is die Claar ook weer een pseudoniem voor Anja ofzo, maar dat maakt niet uit. Er zijn een paar forums waar geen censuur wordt gepleegd: http://www.devrije.nl (anarchistisch), http://www.protestwarrior.nl (pro bush) , http://www.stormfront.nl (fascistisch) , http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/(Fortuynistisch), dus van mild democratisch tot extreem rechts wordt meestal geen censuur toegepast. Maar op alle "linkse" forums die ik ken wordt censuur toegepast. De Partij van Miriyam Aouragh, de IS , schrikt er niet voor terug tegenstanders in elkaar te slaan, zoals meermalen in Amsterdam is gebeurd. Die hoort eigenlijk op een Universiteit niet thuis. Maar we willen niet intolerant zijn. Harry Mulish heeft wel eens gezegd: als er weer eens een fascisme ontstaat, zullen de aanhangers zich anti-fascisten noemen. In feite is die situatie al waarheid geworden, als een gekozen volksvertegenwoordiger (Ayaan)) op deze manier behandeld wordt.

op 09 09 2005 at 12:31 schreef Frank W.:

Kom op Peter, reik Bitterzoet de hand en zet ook eens een paar blote mánnen op je site.
Daarmee doe je je ideaalbeeld of de idee achter de foto’s toch geen geweld aan?
Je hebt vast nog wel een paar esthetisch verantwoorde plaatjes in dat schier onuitputtelijke archief van je.

op 09 09 2005 at 12:37 schreef Duns:

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de ****ste in het land?

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200304/meulenbelt.jpg is een mooie foto! Het deed mij een beetje denken aan de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje …

Die oorlogsmisdadiger van Mulisch was Eichman(n). Mulisch ging naar zijn poces in Israel, en schreef daar een boek over.

op 09 09 2005 at 12:42 schreef Frank W.:

@Claar:

Wie wil er nou niet bij Meulenbelt in de voorkamer zitten?
Maar de deur zit alsmaar op slot, en als we door een kier toch binnen zijn gekomen worden we er weer uitgegooid.
En we zijn toch heel vriendelijke, beschaafde en intelligente mensen, maar Anja vindt het veel te knus en gezellig in haar kamer, kaarsje, kopje thee en zo, gordijnen dicht, dus weg met de boze buitenwereld, lekker onder ons.

op 09 09 2005 at 12:43 schreef Peter Breedveld:

Ik heb alle blote mannen opgebruikt, Frank. Ik heb er nog wel, maar die zitten met hun pik in een blote vrouw. Ze zijn intrigerend, want het gaat om foto’s uit de eerste helft van de 19e eeuw, maar wedden dat ik daar dan ook weer gezeik mee krijg? En ik wil het daar niet over hebben, ik wil het over de inhoud van de artikelen hebben.

Eichmann, dat was ‘m inderdaad, Duns. En dat van die boze stiefmoeder was mij ook al opgevallen. Het lijkt wel of Anja wéét dat ze een slecht mens is.

op 09 09 2005 at 12:59 schreef Bitterzoet:

Met die opmerking over "iedere vier weken" bevestig je nou precies mijn gelijk.

En rekenen kun je kennelijk ook al niet.

Bitterzoet houdt het hier voor gezien.

Tabee, "jongens"

op 09 09 2005 at 13:04 schreef Rinus Duikersloot:

Bitterzoet, het gaat mij er niet om hoe mooi of hoe lelijk die mensen op de foto zijn, anders had ik daar wel een opmerking over gemaakt. Hoe Anja Meulenbelt eruit ziet weten we allemaal wel door haar website maar deze foto geeft nieuw inzicht in haar persoon.

Wat de foto’s van Moors, Vintges en Miriyam Aouragh betreft, ik zie graag wie er achter die namen van de Nieuwe NSB schuilgaan. Vooral die Miriyam Aouragh zie je bij allerlei bijeenkomsten opduiken om anderen het spreken onmogelijk te maken. Een foto van de Dr. Rudi Künzel(een man vermoed ik) heb ik helaas niet kunnen vinden.

op 09 09 2005 at 13:14 schreef Bitterzoet:

Nog even aan Frank W. die het ook al niet begrijpt, maar vanuit mannelijk oogpunt zeer voorspelbaar reageert,

Bitterzoet hoeft niet zo nodig blote mannenplaatjes te zien. Een blote man is alleen interessant als ie voor me staat en z’n snikkel ergens in douwt, en dat genoegen is slechts een enkeling gegund. Het gaat mij om de zeer onevenwichtige ‘verdeling’ op FN en het ontkennen van dat gegeven :)

Desalniettemin wens ik alle ‘jongens’ hier een fijne voortzetting van het oudewijverige gemuts.

op 09 09 2005 at 13:15 schreef Peter Breedveld:

"Met die opmerking over "iedere vier weken" bevestig je nou precies mijn gelijk."

Ik volg je gewoon niet, Bitterzoet. Heb ik nu weer een hele foute, seksistische opmerking gemaakt? Ik meen me te herinneren dat de laatste keer dat je weer over die foto’s begon te zemelen een week of vier geleden was. Laat het vijf weken zijn. Ik heb het niet precies uitgerekend.

Ik kan echt zonder. Dus adios. Als je zin hebt om inhoudelijke discussies te voeren ben je altijd welkom. Als je zelf een website begint met foto’s van blote mannen kom ik die zeker bezoeken. Ga ik lekker drammen over dat mannelijke naakt, en speculeren over jouw échte motivatie.

op 09 09 2005 at 13:52 schreef Rinus Duikersloot:

Hier een artikel van Duns Ouray in het Vrije Volk over Han van der Horst(in de nieuwsbrief staat een verkeerde link)

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=294

Joop, zit die Han van der Horst bij het Clingendael instituut? Dan heeft hij daar teveel onthoofdingsporno uit Irak bekeken en kwam zodoende terecht bij Robespierre.

op 09 09 2005 at 14:53 schreef Rinus Duikersloot:

Ach die Anja heeft (nog) niet zoveel in de melk te brokkelen. Je kan beter je pijlen richten op Cohen:

http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/2170

op 09 09 2005 at 17:25 schreef Joop:

Gaan we achteraf nu ook Rubens, Rembrandt, Klimt, noem maar op, allemaal onbekwaam verklaren omdat zij een voorkeur hadden vrouwelijk naakt te schilderen????
Ik bespeur in de Bitterzoete houding een soort Victoriaanse neiging tot bedekking van fraai (veelal vrouwelijk) vlees, wellicht geinstigeerd door de grote vrees die er vanuit moslimkringen tegen bestaat. Nog niet lang geleden moest er een te uitdagend schilderij uit de universiteit in Utrecht worden verwijderd, kennelijkom een behoorlijke minderheid van de studenten niet te zeer te doen afleiden van het doel van hun aanwezigheid (leren).
Echt lachen, het lijkt wel alsof de oude tijden te dezent weer geheel terugkomen, ik zie nog steeds voor me de verkiezingsposter van de PSP met een frontaal naakte meid in een weide, in het groen. Dat was voor of na Phil Bloom, dat ben ik ff kwijt. Die was trouwens alleen nog maar topless, waar toen overigens half (gristelijk) Nederland over heen viel (niet letterlijk natuurlijk, lol)
Daar was destijds ook heel wat om te doen. 40 jaar geleden. Het is toch absoluut van de gekke dat we deze discussie weer moeten voeren?
Verder niets dan lof voor de schitterende esthetische foto’s, Peter. Doe jij die sepiakleur er zelf over?

Het Vrije Volk heeft inderdaad ook een column over dat Volkskrantartikel.
Wat me daar erg in tegenstaat is dat nu het Clingendael standpunt (v.d. Horst) tot het ‘Volkskrantstandpunt’ wordt verheven. Dat is natuurlijk gelul. De Volkskrant is zeer objectief in zijn berichtgeving omtrent deze zaken en geeft aan velen een forum zijn mening te ventilere, zo ook, in dit geval, van der Horst, die er overigens vandaag in een ingezonden brief in diezelfde Volkskrant stevig van langs kreeg.

op 09 09 2005 at 17:41 schreef joop:

http://www.freereport.nl/pdf/Volkskrant/ayaanvk2.pdf
De ingezonden brief ff gescand, zo is de Volkskrant, geen respectfilter !

op 09 09 2005 at 17:53 schreef arend:

@Joop,

Inderdaad een goede brief; in een paar zinnen gehakt maken van het hele verhaaltje van vd Horst.

op 09 09 2005 at 20:03 schreef Rinus Duikersloot:

Kort en bondige brief van Monica Terpstra, ben benieuwd naar die van Peter.

@ Henk
Weet je de link van de tekst die Anja heeft aangepast?

op 09 09 2005 at 20:04 schreef Duns:

Hierboven heeft Joop kritiek op het feit dat ik het artikel van Van der Horst behandel als een Volkskrant-stuk. Daar heeft Joop, natuurlijk, wel een beetje gelijk in.

Joop stelt daarbij dat de Volkskrant ‘zeer objectief’ is, en dat ‘velen’ toegang hebben tot het forum van de Volkskrant. Dat is nieuws voor mij.

Nu geef ik toe dat ik al in geen jáááren meer een exemplaar van de Volkskrant in handen heb gehad. Waarom? Dat is eenvoudig. De dokter heeft mij, ter voorkoming van hoge bloeddruk, voorgeschreven: níet meer roken, níet meer drinken en géén kranten van PCM meer lezen. Want iedere keer dat ik NRC, Volkskrant of Parool onder ogen kreeg, nou dan schóót mijn bloed-druk omhoog.

Gaat de Volkskrant dan vrij-uit bij het plaatsen van het artikel van Van der Horst? Ik meen van niet.

Zelfs de meest rabiate aanhanger van de Linkse Kerk kan, als hij beschikt over Verstand en Fatsoen, zien dat het artikel van Van der Horst ‘not fit to print’ is.

Van der Horst gaat immers in zijn artikel veel verder dan het ventileren van een opinie. Hij bejegent mensen onheus. Zijn verwijten aan het adres van Hirsi Ali zijn al een non-sequitur. Anderen beschuldigt hij ervan in ‘hetzelfde kamp’ te vallen – guilty by association. Zijn verdachtmakingen aan de drie ‘geestverwante weblogs’, GS, HVV en FN, worden op geen enkele manier onderbouwd. Vervolgens worden Hirsi Ali cum sua vergeleken met een moordenaarsbende die een schrikbewind uitoefende.

Wanneer iemand een dergelijk artikel opstuurde naar Frontaal Naakt, zou dat artikel volgens mij niet geplaatst worden. Ook niet wanneer het bijvoorbeeld over Anja Meulenbelt, of andere ‘erkende tegenstander’ zou gaan. Eenieder kan immers zien dat het artikel van Van der Horst de grens van het fatsoen in het publieke debat overschrijdt.

Dit alles kan de Volkskrant óók zien. Toch wordt het artikel geplaatst. Is dat door luiheid, dommigheid of gebrek aan fatsoen? Ik weet het niet, en het maakt ook niet zoveel uit. Het artikel is geplaatst in de Volkskrant, en die kan er dus op aangesproken worden.

op 09 09 2005 at 20:31 schreef Joop:

Kleine correctie, die Hans van der Horst heeft niets met Clingendael te maken, post overigens wel op de vetvetvet -weblog.

op 09 09 2005 at 20:31 schreef Frank W.:

@Joop:

Die frontaal naakte meid op de PSP poster van destijds was geheel naakt in beeld.
De bos schaamhaar is me lange tijd bijgebleven.
Dat was ver na Phil Bloom die weliswaar ook geheel naakt maar met over elkaar geslagen benen in beeld kwam na het opzijleggen van de krant (Trouw?) waarin ze zat te lezen.

op 09 09 2005 at 20:31 schreef jelle:

@Rinus Duikersloot
Cohen,als die man karakter had,had ie allang enige melding gemaakt dat ie ’t hóógst bezwaarlijk vond dat ie samen met de landverrader v/d Ven,op de foto was gesnapt.Anja Meulenbelt is al járen de schaamte voorbij.Maar waaróm ze ooit ’n ánder soort schaamte voorbij was,dááraan zou ze die Jabber niet durven herinneren,hij mocht zich ‘ns ’n hoofddoekje schrikken.
Hoe het mogelijk is dat zo’n hufter als die sjabber v/d Ven bij zo’n feestje,ter introductie van het verschijnen van het schrijfsel van Samira Ammehoella,zich met zijn verschijning, Nederland alsnog als kankerlijer kan manifesteren,is,denk ik,op uitnodiging van ’n Dom Blondje.
Jammer dat ze Theo van Gogh niet meer kon inviteren…
Maar dan hadden Cohen en Meulenbelt onmiddellijk hun jat voor de lens gehouden,je zal maar met ’n Gezonde Roker in je nabijheid,den volke geopenbaard worden.

"Roken kan Ernstige Schade aan Schaamteloze Gedachten toebrengen".

op 09 09 2005 at 20:36 schreef jelle:

Herstel:
@Rinus Duikersloot
"Roken kan Ernstige Schade aan Schaamteloos Gedrag toebrengen".
Zó mot ie sijn

op 09 09 2005 at 21:27 schreef keesjemaduraatje:

Ik vind wel dat van der Horst zijn schandalige stukje mocht publiceren, hoewel ik drie keer ernstig gekwetst ben door zijn stuk in de Volkskrant:
1) mijn weblog http://www.keesjemaduraatje.web-log.nl wordt niet genoemd, hoewel ik al 12 maanden vooraan sta in de strijd tegen het islamofascisme.
2)ik wordt voor Jacobijn uitgemaakt.
3) ik wordt voor indirecte racist uitgemaakt.
Dat laatste vind ik het ergste, omdat ik me altijd juist voor democratische en vrije waarden heb ingezet.
Ik ben weliswaar ook, net als Zalm en van Aartsen, een oude witte man en aanhanger van Ayaan Hirsi Ali, maar wel op grond van argumenten. Nu wordt mij in de schoenen geschoven dat ik andere oneerbare motieven heb. Dat vind ik schandalig en ik ga er hard tegen aan om dat recht te zetten. Wat mij betreft is het volgende thema: de Stichting Kifaia van Anja Meulenbelt. Ik wil weten waar ze haar geld van daan krijgt en aan welke doelen het wordt besteed.

op 09 09 2005 at 22:08 schreef keesjemaduraatje:

Ik weet niet wat ze nou weer heeft gedaan, of dat we onverwachte hulp van een IT-persoon hebben gekregen die de backups van maandag heeft terug gezet, maar
de oude comments zijn weer terug
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/05/de-kansen-van-het-extremisme#comments
Inclusief de geweldige commentaren van Christine Leblanc en Marijke de Goede

op 09 09 2005 at 23:53 schreef Frank W.:

Zowel bij Anja Meulenbelt als bij haar Rotterdamse collega Theo Cornelissen reageert min of meer regelmatig ene Paula B.
Ik ben er nog steeds niet uit of dit nu een zielig geval is of dat de kluit grotelijks wordt belazerd.
Voorlopig plaats IK haar berichtgeving maar onder *Magisch Realisme*
Er moet wat geklikt en gescrolld worden maar het is de moeite waard.

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/01/genoeg-is-genoeg-2/#comments

http://theocornelissen.sp.nl/weblog/2005/09/03/bbq-roparun-2005/#comments

http://theocornelissen.sp.nl/weblog/2005/09/01/verraden-door-leefbaar-rotterdam/#comments

http://theocornelissen.sp.nl/weblog/2005/08/29/orika-dabra-op-beppenings/#comments

En dan deze discussie:

http://theocornelissen.sp.nl/weblog/2005/08/27/genoeg-is-genoeg/#comments

op 10 09 2005 at 01:25 schreef Frank W.:

Rinus, wat het formaat betreft wel.
Ik baal van die tabloids.

op 10 09 2005 at 05:43 schreef mirjam:

Aangeplakt schaamhaar op de psp-poster??
Blijkbaar scheren vrouwen zich nu massaal al zolang, dat sommigen niet meer weten hoe het er ongeschoren uit kan zien. In de seventies was schaamscheren not done. Net als het hoofdhaar, dat moest weelderig alle kanten op groeien zoals de natuur het gewild had.

Verder wil ik bitterzoet graag te hulp komen, al weet ik dat het haar daar op zich niet om gaat. Ik heb nog ergens een dik fotoboekje vol male nudes (1850-1990) liggen waar best nog wel wat uit te scannen valt voor Peter. Want begrijp dat het probleem enkel te maken heeft met gestagneerde aanvoer van ondubbelzinnig naaktbeeld. Toch?

De foto van Anja en alle hineininterpretierderei daarover vind ik misselijk. Ik las ooit ongeveer dezelfde bewoordingen over fotoos van rita verdonk. Maar dan in correct links mailgroepje. Men ziet wat men wil zien.

op 10 09 2005 at 08:31 schreef Peter Breedveld:

Zo is dat. Niet meer doen, jongens!

(Toch doet die ene foto me denken aan een boze stiefmoeder uit een sprookje)

Frank begon ook al over male nudes en hij haalde zich daarmee de toorn van Bitterzoet op de hals. Dat was typisch mannelijk, om zoiets te suggereren, zei ze. Maar jij bent, als ik het me goed herinner, een vrouw.

Bitterzoet heeft wel eens twegen me gezegd dat een naakte man eruit ziet als een lul met vingers. Ik ben het met haar eens. Naakte mannen hebben iets vreselijk onhandigs, iets lulligs. Naakte vrouwen zijn mooi, daar zijn zowat alle mannen en vrouwen die ik daarover spreek het over eens.

Desalniettemin: als je zin hebt om een aantal foto’s (waar geen copyright meer op rust) te scannen en bijbehorende thumbs te maken, ik zou je dankbaar zijn.

Ik bewerk de foto’s niet, Joop. Zou ik niet eens kunnen. Ik vind mezelf al een hele held dat ik een website kan beheren (met de nodige hulp van Marianne). De foto’s in deze editie heb ik (en ik ben vergeten dat even netjes te vermelden) van deze website gepikt:

http://let.kub.nl/mousebit/eros/eros/EROSN.html

op 10 09 2005 at 11:53 schreef stoethaspel:

In eerste instantie vond ik dit een smakeloze, want zinloze discussie, gabaseerd op diepgegraven stellingen. Doorlezend volgde ik de diverse links en plotseling drong tot me door hoe vilein, hoe achterbaks en ranzig de tegenstanders van de anti-islamlobby te werk gaan.

Intellectuele dreumessen als Anja Meulenbelt, of de briefschrijver die op vetvetvet gepubliceerd werd, mensen die bij leven van Theo van Gogh hun minderwaardig mondje niet hebben durven opentrekken uit een terechte angst in de hoek te worden gezet, maar nu een onverlaat hem de wereld uit heeft geholpen staan deze helden klaar om hun definitieve oordeel over van Gogh de wereld in te helpen.

Het is me inmiddels volledig helder waar de soms best shockerende uitspraken van van Gogh vandaankomen: Deze mensen moet je met de vuist vol in het gezicht slaan als je tot ze door wilt dringen. Alleen door een oorvijg lijken ze het bestaan van hun eigen weinig originele mantra’s even te kunnen vergeten.

op 10 09 2005 at 12:52 schreef Joop:

@Frank
Die bos schaamhaar was volgens mij, als een soort vijgenblad, gewoon aangeplakt. Iets dergelijks kwam laatst voor in The League of Gentemen, op de BBC. Daar kwam een als ‘vrouw’ verklede man in voor met ook zo’n bos voor, ongeveer net zo groot als die PSP miss (?).
Voor de wat jongere webloggers (hoort Anja geloof ik niet bij), hier de betreffende poster:
http://www.spoenk.nl/weblog/archives/200301/psp-posterGroot.jpg
@Duns
Wat betreft de objectiviteit van de Volkskrant blijf ik die constateren. Ik lees hem al zeker 25 jaar en voel mezelf nof steeds redelijk ‘voorgelicht’. Daartoe behoort natuurlijk ook de mening van lui die het bij het verkeerde eind hebben.
Liever niet die lui er uitfilteren. dan worden ze net eender als Anja met haar tankwal.
Trouwens, de ingezonden brieven-redactie was er als de kippen bij om een vernietigende ingezonden brief te plaatsen (zie boven).
Echt, ik zou niet snel een betere, want objectievere krant weten. Op zijn minst geven ze Ayaan flink de ruimte en niet aan zo opvallend veel afzeikers als de NRC pleegt te doen
Paar zeikerige columnisten (ook wel als oude lullen gedefinieerd) over het hoofd zien en je houdt een heel leesbaar geheel over

op 10 09 2005 at 12:56 schreef Rinus Duikersloot:

Dus de Volkskrant valt te prefereren boven de Trouw?

op 10 09 2005 at 14:04 schreef Paul vd Drift:

Weet iemand of Mw Anja voor de val van de Berlijnse muur, ten tijde van de Koude Oorlog regelmatig achter het Ijzeren Gordijn
in het Oostblok was en of
voor haar van de Islam de
zelfde heilsverwachting
uitgaat als het Communisme
destijds?

op 10 09 2005 at 18:55 schreef Frans Groenendijk:

Welkom bij de club Stoethaspel.
Ik heb ook het idee dat er groot gevaar is van diepgegraven stelingen. Om daar uit te komen denk ik dat we ons ook niet kunnen beperken tot ontmasker-activiteiten maar offensiever te werk moeten gaan. Een Ewald Vervaet heeft daar in de Volkskrant een aanzet toe gegeven die me in eerste instantie wel aardig leek maar in tweede instantie niet meer zo. Maar misschien iets voor een nieuwe draad.
Ik denk zelf iets te gaan schrijven over "de gouden regel" en reciprociteit.

op 10 09 2005 at 19:10 schreef stoethaspel:

@Frans,

Wat hield die tweede instantie in?

De Gouden Regel en Reciprociteit? Kunt u zich nader verklaren, beste Frans?

op 10 09 2005 at 20:09 schreef keesjemaduraatje:

nog ff over de foto van Anja en de spiegel. Die staat gewoon op de website van de SP en ik had hem gelinkt op mijn site, omdat ik altijd een foto bij mijn teksten zet. Ik heb er verder niets mee bedoeld, maar dat idee van "spiegeltje, spiegeltje aan de wand.."vind ik wel geinig. Verder wil ik Anja alleen met woorden en niet met beelden bestrijden.

op 11 09 2005 at 12:37 schreef Joop:

Zou wellicht het werpen ener tomaat van voldoende slappe consistentie de zaak wat verduidelijken. De eens gegooide tomaat (en nog steeds als logo gehanteerd door de sp) keert dan als een boemerang terug?
Dit lukt natuurlijk nooit in de eerste kamer, maar toch wel lollig. Er zou dan eventueel ook nog ketchup over gesmeerd kunnen worden.
(allemaal satire is dit natuurlijk, zeg maar een ludieke actie).

op 11 09 2005 at 21:35 schreef keesjemaduraatje:

hier dan iets over Anja en haar relatie met Jasser Arafat

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/3528632

op 13 09 2005 at 10:28 schreef Frans Groenendijk:

@Stoet.
Ik heb een stukje op mijn eigen blog geschreven over die gouden regel.
Ik ben sterk voorstander van het doen van voorstellen.

op 13 09 2005 at 13:36 schreef stoethaspel:

Dank je, Frans. Ben lezende. Kom er wellicht via je eigen site nog op terug.

op 24 10 2005 at 11:44 schreef Ruud:

Grappig dt Breedveld iemand anders beschuldigt van haatzaaien in een stukje waarin hij dat zelf doet. Treurig ook.

op 24 10 2005 at 11:58 schreef Peter Breedveld:

O ja, de bekende ’tu quoque’-drogredenering ofwel jij-bak. Als je iemand aanmerkt als haatzaaier, zaai je zelf haat.

Probeer het nog eens, Ruud!

op 20 11 2005 at 14:21 schreef fok:

ik kus ei gad me veel plezier

op 29 11 2005 at 19:46 schreef ACCEPT:

Heeee Peter, via Jan Marijnissen z’n log ontdelte ik jou log. Eindelijk een beetje medestanders voor kritiek op de islam gevonden. Ga zo door.

op 06 02 2006 at 14:13 schreef Pieter:

Goed zo Peter!

op 10 05 2006 at 20:36 schreef Edward:

Heb ook via Marijnissens log deze gevonden. Meulenbelts log vond ik toen ik ‘sp, abou jahjah’ googlede. Het is daar echt erg. Kritiek, hoe keurig ook verwoord, komt niet door de censuur heen. Dat is eigenlijk wel leerzaam. Dat zal er gebeuren als de SP aan de macht komt. Anja bedankt, mijn waakzaamheid was verzwakt.

op 24 03 2012 at 18:54 schreef Sisi Shibui:

Bedankt keesje voor deze link.

Goed om te zien dat Peter haar ook doorheeft. Anja houd namelijk niet zo van vrijdenkers. Mij heeft ze direct eruitgesodemieterd (moslima, Marokkaanse etc lol) nadat ik een opmerking over vrede in Palestina maakte, en jij Keesje lijkt niet zo van vragende vrouwen te vragen, want mij heb je er ook uitgesodemieterd nadat ik een vraag stelde. Lang leve het vrije woord lol.

op 12 01 2015 at 20:14 schreef JMorika:

De links naar de twee “schuimbekkende stukjes” werken niet. “This webpage is not available”, wordt me medegedeld, Of is dat iets tijdelijks aan gene zijde?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS