Home » Archief » Jaar later


[04.11.2005]

Jaar later

Willem de Zwijger

naaktspiegel (122k image)

Het meest onderhoudend, ontroerend, was Katja, met haar theorie dat Mohammed B. een informant van de AIVD was, of eigenlijk: met de intense woede dat haar Theo was vermoord. Een beeldschone furie die zó voor jou haar loyaliteit en vriendschap laat spreken, dan heb je niet voor niets geleefd.

Ik zag een paar scenes met de echte Theo, en beken tot mijn schande dat ik door alle geschrijf van de diverse pygmeeën op plateauzolen over caramel en geitenneukers was vergeten hoe grappig en innemend hij eigenlijk was, en hoe hij in een paar gezichtsuitdrukkingen zichzelf en alle anderen voor gek zette. ‘Wat heb ik nou weer gezegd’, zag je hem denken. van Gogh was post-Freek, post-Koot en Bie, post-alles, de rechtse nar van links, de liberale loot uit een geslacht van sociaal-democratische patriciers, de ogenschijnlijk stijlloze zoon van ouders met een vanzelfsprekende, onovertroffen klasse.

Genoeg over van Gogh, hij is nu definitief dood, en wij zitten met de brokken.

Uit alle onderzoekjes en reportages naar aanleiding van, het volgende. NRC Handelsblad ging met scholieren praten:

Hoe de discussies onder de jongeren ook lopen, overal wordt fel gereageerd als de film Submission ter sprake komt. Zoals in 5 vwo op het Hervormd Lyceum.
Khalid: ,,Dit was geen vrije meningsuiting meer, maar pure belediging. Zoiets zou je bij het christendom ook niet moeten proberen te doen.”
Reda: ,,Je filmt ook niet iemand met een bijbel op zijn kont.” (Gelach)
Khalid: ,,Als je een godsdienst beledigt, beledig je een hele groep.”
Mehmet: ,,Waarom heeft de overheid niet gezegd: waar ben je mee bezig? Ze hadden het moeten zien aankomen en de film moeten verbieden.”
Ahlam: ,,Als je iets wilt aansnijden, ga je niet beledigen. Ik heb nog nooit een naakte vrouw gezien met koranteksten. Dat klopt dus gewoon niet.”

5 vwo.

Is dit het gevolg van het Nieuwe Leren of het Studiehuis, of is dat een te gemakkelijke sneer?

Is het mogelijk dat deze leerlingen alsnog, in het kader van hun inburgering, Beeldreligie vertoond te krijgen, waarin de spot werd gedreven met het enige gebed dat Christus zelf zijn volgelingen heeft nagelaten? Mies werd overladen met antisemitisme, bleek later, maar niemand kwam ook maar op het idee te gaan schieten. Kan iemand hen uitleggen hoe het zat het Reve, God en de Ezel? En hoe de rechter daarover oordeelde?

Bestaat er nog onderwijs in geschiedenis of in maatschappijleer? Wordt ook onderwezen dat wie zich beledigd voelt, zichzelf beledigt? Wordt nog uitgelegd dat het in de seculier tolerante cultuur niemand – gelovig of ongelovig – er belang in stelt of de Bijbel op één dan wel twintig blote konten wordt geprojecteerd? En bovenal, wordt hen wel duidelijk gemaakt dat de vrijheid van godsdienst niet kan bestaan zonder de vrijheid haar te belasteren?

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Zijn weblog is een rijke bron van wijsheid en inzicht en zou veel meer bezoekers moeten trekken.

Algemeen, 04.11.2005 @ 20:15

[Home]
 

11 Reacties

op 05 11 2005 at 14:55 schreef Cor Spaans:

Je gaat uit van individualisme. En van oprechte gekwetstheid. Maar dit soort moslims gaat uit van de groep – net als bijvoorbeeld de wrekers van kaasvlaggetjeverbrander Kaviaar. En veinst gekwetstheid; gekwetstheid fungeert slechts als aanleiding om te kunnen dreigen. Het gaat gewoon om macht, het gaat helemaal niet om de bodypainting van koranteksten. Macht, met ideologen, organisatoren en soldaten. Deze moslims gedragen zich als burgerbezetters, als knokploeg voor Allah, en zetten zo de politiek onder druk, teneinde hun macht te consolideren. Internationale Socialisten en extreem-rechtse partijen doen in wezen niets anders.

op 06 11 2005 at 12:06 schreef Rinus Duikersloot:

Het onderwijs in dit land is effectief afgeschaft. Van Gogh, Komrij, Hermans en vele anderen hebben dat al opgemerkt. Verlang daar dus niets van.

Lees ook deze column van student Lotfi Haddi:
http://www.lotfihaddi.nl/Columns/2004/mvvvm.html

Deze dommigheid wordt ook in de hand gewerkt door het wetsartikel op godslastering en het grondwetsartikel vrijheid van godsdienst die een onderscheid maakt tussen gelovigen en ongelovigen. Afschaffen die artikelen.

op 06 11 2005 at 15:37 schreef Cor Spaans:

Het afschaffen van die artikelen zou een geweldige stap voorwaarts zijn.

D’66 is de partij die altijd als eerste in de bres springt voor het seculiere belang. Helaas las ik zojuist ergens, dat Gekke Pechtold de Nederlandse bevolking heeft opgeroepen zich te verdiepen in het geloof. http://www.telegraaf.nl/binnenland/article28052251.ece

Die idioot heeft van de moslimsekte van de Amahdiyya’s een boek gekregen dat ‘een correct beeld van de islam’ moet geven. Ik weet niet of je weleens iets van die beweging hebt gelezen, maar ik kan je zeggen: ze zijn knettergek. Dat zal Pechtold wel liggen.

op 06 11 2005 at 15:42 schreef Peter Breedveld:

Amahdiyya’s! Zie:

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000075.html

Overigens sluiten verdieping in andermans geloof en seculiere belangen elkaar niet noodzakelijkerwijze uit.

op 06 11 2005 at 16:23 schreef Cor Spaans:

Da’s waar. Maar het risico is groot dat politici en andere ambtenaren ook theologie gaan bedrijven. En dan is er al heel gauw geen moderne democratie meer.
Religieuze argumenten zijn dermate subjectief gebleken, dat zij in de moderne liberale democratie niet meer erkend worden als grondslag voor wetgeving. Het is een fundamentele misstand, wanneer onze seculiere overheid zich begeeft in het ondoorzichtige gebied van religieuze exegese. Helaas meten politici, rechters en Openbaar Ministerie zich regelmatig een oordeel aan over geloofszaken, waarbij zij vrijelijk aan het interpreteren slaan van een diversiteit aan heilige teksten. Terwijl het onmogelijk is brede maatschappelijke overeenstemming te bereiken over zaken waar godsdienst mee gemoeid is. In het Westen is na eeuwen, vaak bloedige, religieuze strijd de liberale democratie ontstaan, die godsdienstige argumenten niet langer erkent als basis voor politieke rechten.
Wanneer politici goden erbij halen moet je ingrijpen. Een belangrijk onderdeel van mijn kritiek op mijn held Pim Fortuyn, was dat ook hij af en toe de een of andere god erbij haalde.

op 07 11 2005 at 16:29 schreef Peter Breedveld:

Willem heeft een brief aan de ombudsman van De Volkskrant geschreven:

Beste Ombudsman,

Als trouw lezer van de Volkskrant moet mij het volgende van het hart.

Onlangs verscheen een onderzoek van UvA waaruit, tot verrassing van de onderzoekers, bleek dat de kranten na de moord op van Gogh in hoofdzaak scribenten de ruimte gaven die er voor waarschuwden dat ‘moslims’ niet het slachtoffer van de situatie mochten worden, en dat de media het wij/zij denken niet mochten aanwakkeren, en dat, parafraseer ik maar even, de liefhebbers van het vrije woord nauwelijks aan bod kwamen.

De uitkomst van dat onderzoek verbaasde mij, als liefhebber van dat vrije woord, in het geheel niet.

Degenen die menen dat de vrijheid van godslastering even essentieel is als de vrijheid van godsdienst zijn het afgelopen jaar in de diverse kolommen onder meer uitgemaakt voor navolgers van Goebbels, fascisten, hysterici, Jacobijnen, beeldenstomers en Volksnationalisten.

In één van die artikelen, dat van een Han van der Horst in de Volkskrant van 08/09, kwam de term "Jacobijnen" aan de orde, en werd expliciet de website Frontaal Naakt als één der boosdoeners genoemd. De redacteur van deze website, Peter Breedveld, zond een reactie aan de Volkskrant die middels een bericht van Mirjam Schöttelndreier voor plaatsing werd geweigerd:

"Van:

‘VK Forum’

Aan: (…)

RE: Reactie Ayaan Robespierre

Datum: 15-09-2005 12:41

Geachte heer Breedveld,

Uw bijdrage voor de Forumpagina hebben wij in goede orde ontvangen, onze dank daarvoor. Helaas zullen wij het artikel niet kunnen plaatsen. Het grote aanbod dwingt ons tot een scherpe selectie. Uw bijdrage heeft daarbij de eindstreep niet gehaald.Wij hopen dat deze beslissing u er niet van zal weerhouden nog eens een bijdrage voor Forum aan te bieden.

Met vriendelijke groeten,

Mirjam Schöttelndreier

redactie Forum/de Volkskrant"

Ik vond deze weigering destijds al onbehoorlijk, omdat Breedveld expliciet werd aangevallen en redelijkerwijs recht had op wederwoord, maar gezien genoemd UvA-onderzoek lijkt het me nu echt tijd dat de krant haar steven wendt en de kolommen ook openstelt voor hen wie de meningsvrijheid wel een warm hart toedragen.

Ik hoop dat U uw invloed op dit punt wilt aanwenden, en wacht Uw antwoord met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Willem Dezwijger

Hij heeft ook antwoord gekregen. dat kun je lezen op:

http://dezwijger.blogspot.com/

op 08 11 2005 at 19:03 schreef Duns:

Allemaal prachtig zo’n ombudsman … maar ondertussen heeft Peter Breedveld nog steeds niets in De Volskrant mogen publiceren.

Dus het is allemaal ‘gelul’ … ‘impotent gelul’

Excuse my French …

op 10 11 2005 at 22:59 schreef Jessie Mans:

Reizend per tram en metro zat ik me af te vragen wanneer ik me voor het laatst beledigd voelde. Ik kan het me niet eens herinneren (nee, geen alzheimer, voor zover ik weet) maar ik ben dan ook atheïst, dat scheelt natuurlijk al stukken.
Beledigd worden is ook stukken erger als kwaad zijn, als ik het tenminste goed begrijp.
Als je kwaad bent smijt je met een deur of je spuugt je gal op een of ander forum (jippie).Als je beledigd bent vereist dat een veel heftigere reactie. Legaal dan wel illegaal. De rechter is niet meer goed genoeg.
Op TV komen, lekker rellen en rotzooien. Je zal maar puber zijn als jongen, de tijd van je leven!
Ja, en ondertussen verkloten ze hun eigen toekomst maar uiteindelijk ook die van anderen.

En ow, wat zijn we snel beledigd tegenwoordig.
En als het met religie heeft te maken dan vliegen de beledigingen sneller dan het licht over en weer.
Als het dan ook nog met moslims heeft te maken….man,man, man.
Maar ja, ze vormen zo’n grote groep. Mogelijk valt de groep moslims qua aantallen nog wel mee, nee, tis die kliek politiek correcten.
Zucht.

Met de vermenselijking van het christendom waren we een heel end op weg.
Religie was min of meer een prive aangelegheid.
Ieder op haar/zijn wijze.
En iederen vond jehova’s malloten.
Atheïsme? Ik was er niet mee bezig, anderen in mijn kring ook niet.
En over heikele kwesties zoals abortus en euthenasie werden door de politiek redelijke compromissen gevonden.
Maar de islam heeft voor stilstand in dit proces gezorgd.
Religie is weer een issue in het dagelijks leven.
Zelfs weer geweldadig.

De politiek,media,hulpverlening, advocatuur enz. zouden iedereen een groot plezier doen door eens op te houden met het in stand houden van slachtoffers. Als mensen dagelijks te horen krijgen dat ze tot een zielige minderheid behoren die dagelijks gediscrimineerd/beledigd/gewijgerd worden dan gaan ze dat geloven. En worden ze wantrouwig. Daar kweek je ongelukkige mensen mee.
Van slachtoffer blijven wordt niemand gelukkiger.
Als je niet naar je fouten wilt kijken en daarvan leren dan kun je een tevreden toekomst wel shaken.Hersenspoeling, indoctrinatie werkt altijd bij mensen. Niet iedereen is er even gevoelig voor, gelukkig.
En daarom heben we mensen als van Gogh nodig (ook al gaan ze soms over schreef qua beleefdheid)dat soort lef is nodig om een democratie gezond te houden.

En ongelukkige gelovigen kunnen zeer vervelend zijn.
Zie het verleden.

Als atheïsme mijn geloof zou zijn dan zou ik tot een minderheid (yessssssss!) behoren die dagelijks in hun geloof beledigd worden en dat al eeuwen.
Tjee, we hebben niet eens een partij.
Maar goedmoedig horen we het al eeuwen aan.

En nu ik toch bezig ben; wat is toch,die gewoonte om in elke discussie de wetenschap erbij te slepen ?
En ik zeg ook nog maar eens dat wetenschap/techeniek verre van zalig makend is,het is ook nieuw terrein. Elk begin gaat met vallen en opstaan.
Wat wetenschap ook heeft teweeg gebracht is het stellen van vragen. Bij alles. Ook religie dus.
En al die wetenschappers waren gelovigen.
Die gelovige wetenschappers hebben o.a. atheïsme tot stand gebracht.
Dus het is het geloof dat atheïsme heeft voort gebracht.
Waarvoor bedankt allemaal, scheelt weer de nodige regels en kopzorgen.

op 10 11 2005 at 23:00 schreef Jessie Mans:

Reizend per tram en metro zat ik me af te vragen wanneer ik me voor het laatst beledigd voelde. Ik kan het me niet eens herinneren (nee, geen alzheimer, voor zover ik weet) maar ik ben dan ook atheïst, dat scheelt natuurlijk al stukken.
Beledigd worden is ook stukken erger als kwaad zijn, als ik het tenminste goed begrijp.
Als je kwaad bent smijt je met een deur of je spuugt je gal op een of ander forum (jippie).Als je beledigd bent vereist dat een veel heftigere reactie. Legaal dan wel illegaal. De rechter is niet meer goed genoeg.
Op TV komen, lekker rellen en rotzooien. Je zal maar puber zijn als jongen, de tijd van je leven!
Ja, en ondertussen verkloten ze hun eigen toekomst maar uiteindelijk ook die van anderen.

En ow, wat zijn we snel beledigd tegenwoordig.
En als het met religie heeft te maken dan vliegen de beledigingen sneller dan het licht over en weer.
Als het dan ook nog met moslims heeft te maken….man,man, man.
Maar ja, ze vormen zo’n grote groep. Mogelijk valt de groep moslims qua aantallen nog wel mee, nee, tis die kliek politiek correcten.
Zucht.

Met de vermenselijking van het christendom waren we een heel end op weg.
Religie was min of meer een prive aangelegheid.
Ieder op haar/zijn wijze.
En iederen vond jehova’s malloten.
Atheïsme? Ik was er niet mee bezig, anderen in mijn kring ook niet.
En over heikele kwesties zoals abortus en euthenasie werden door de politiek redelijke compromissen gevonden.
Maar de islam heeft voor stilstand in dit proces gezorgd.
Religie is weer een issue in het dagelijks leven.
Zelfs weer geweldadig.

De politiek,media,hulpverlening, advocatuur enz. zouden iedereen een groot plezier doen door eens op te houden met het in stand houden van slachtoffers. Als mensen dagelijks te horen krijgen dat ze tot een zielige minderheid behoren die dagelijks gediscrimineerd/beledigd/gewijgerd worden dan gaan ze dat geloven. En worden ze wantrouwig. Daar kweek je ongelukkige mensen mee.
Van slachtoffer blijven wordt niemand gelukkiger.
Als je niet naar je fouten wilt kijken en daarvan leren dan kun je een tevreden toekomst wel shaken.Hersenspoeling, indoctrinatie werkt altijd bij mensen. Niet iedereen is er even gevoelig voor, gelukkig.
En daarom heben we mensen als van Gogh nodig (ook al gaan ze soms over schreef qua beleefdheid)dat soort lef is nodig om een democratie gezond te houden.

En ongelukkige gelovigen kunnen zeer vervelend zijn.
Zie het verleden.

Als atheïsme mijn geloof zou zijn dan zou ik tot een minderheid (yessssssss!) behoren die dagelijks in hun geloof beledigd worden en dat al eeuwen.
Tjee, we hebben niet eens een partij.
Maar goedmoedig horen we het al eeuwen aan.

En nu ik toch bezig ben; wat is toch,die gewoonte om in elke discussie de wetenschap erbij te slepen ?
En ik zeg ook nog maar eens dat wetenschap/techeniek verre van zalig makend is,het is ook nieuw terrein. Elk begin gaat met vallen en opstaan.
Wat wetenschap ook heeft teweeg gebracht is het stellen van vragen. Bij alles. Ook religie dus.
En al die wetenschappers waren gelovigen.
Die gelovige wetenschappers hebben o.a. atheïsme tot stand gebracht.
Dus het is het geloof dat atheïsme heeft voort gebracht.
Waarvoor bedankt allemaal, scheelt weer de nodige regels en kopzorgen.

op 11 11 2005 at 10:57 schreef jessie:

Oeps, sorry voor het 2x plaatsen, ging wat mis.

op 12 11 2005 at 23:34 schreef Cor Spaans:

Leuk stuk, Jessie!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS