Home » Archief » Wij en zij


[19.11.2005]

Wij en zij

Lagonda

alh3 (108k image)

Nou, nou, het zijn vermoeiende weken. Sinds de eerste tekenen van actieve islamitische enclavevorming in Parijs de kop opstaken, buitelt de ene na de andere malloot door de ether om de renovatiedrang van de Franse moslims gemoedelijk goed te praten. Zelden heb ik zoveel avonden achter elkaar schreeuwend en briesend voor de tv doorgebracht; ik ben er nog schor van.

Want die 20.000 uitgebrande auto’s, dat lag dus allemaal aan ons. Ik wist het niet, maar wij, rijke blanke westerlingen, hebben met ons misselijkmakende racisme deze onschuldige lammeren de toegang tot gedegen scholing en ontwikkeling ontzegd. Wij hebben deze parels van beschaving aan de haren ons land in gesleept, en vervolgens weggestopt in zorgvuldig door ons geconstrueerde achterstandswijken, gewoon, omdat we rijk en blank en westers zijn. Wij hebben vanuit ons misplaatste superioriteitsgevoel deze modelburgers het gevoel gegeven dat ze niks waard zijn door zomaar onze auto’s voor hun neus neer te zetten. Wij hebben het zelfs gewaagd vraagtekens te zetten bij hun prachtige religie; niet omdat wij ons zorgen maakten of de Wil van Allah zich wel laat verenigen met de grondbeginselen van onze democratische staat, of omdat moslims nogal eens spontaan ontploffen, welnee! We hebben al die kritiek alleen maar gegeven om ze te pesten, omdat we vuile racisten zijn. “KRITIEK OP EEN RELIGIEUZE CULTUUR HEEFT GEEN REET MET RACISME TE MAKEN!!!”, brul ik naar het scherm. Niet dat dat helpt, overigens.

Weet u waar ik nog het meest van huiver? Dat er net wordt gedaan alsof die rellen in Frankrijk de gewoonste zaak van de wereld zijn. Alsof het in de fik zetten van een gehandicapte vrouw de uitgelezen manier is om een legitiem politiek punt te maken. Je bent achtergesteld, en volgens ons Staatsjournaal is de toepassing van extreem geweld dan de meest voor de hand liggende optie. Je zou Frans kunnen gaan leren, je zou je school af kunnen maken, je zou je eens ergens in kunnen verdiepen, je mogelijkheden verbreden door ergens heel goed in worden; je zou jezelf eens kritisch kunnen bekijken, en je eens af moeten vragen waar je eigen fouten en verantwoordelijkheden liggen; je zou je mond kunnen houden en je schikken in je lot zoals zo velen. Maar nee, je kiest ervoor om op straat een vader dood te schoppen voor de ogen van zijn gezin — en de islamapologeten vinden dat een volkomen terechte en vanzelfsprekende keuze.

Want ja, die linkse lieden zijn grootgebracht met het droombeeld van de klassenstrijd in het achterhoofd. Maar klassenstrijd is een verzinsel; dat heeft de neerslag van honderd jaar marxisme nou toch wel afdoende bewezen. Zolang hemelbestormende idealisten zich er niet mee gaan bemoeien, blijft de onderklasse in de regel zitten waar ze zit. Want waar zijn de geweldsprotesten van de Nederlandse tokkies, die ook niks meer hebben dan een slecht betaalde baan achter de lopende band en een piepkleine arbeiderswoning? Waar zijn de geweldsprotesten van de minima, de bijstandsmoeders en de uitkeringstrekkers, die tegenwoordig meer en meer een beroep moeten doen op voedselpakketten? Waar zijn de geweldprotesten van onze bejaarden, die wegrotten in hun kamertjes, en nauwelijks nog verzorgd en gewassen worden? Waar zijn de geweldprotesten van de achtergestelden elders in de wereld; van de white trash uit de Amerikaanse trailerparken, van de straatarme boeren in Rusland, en van de Chinese gezinnen die 16 uur per dag voor een hongerloontje uw kerstversieringen in elkaar solderen?

Volgens de multiculturalisten wijzen de rellen in Parijs op een moeilijk en genuanceerd maatschappelijk probleem. Onzin natuurlijk. Die relschoppers zijn te achterlijk voor genuanceerde problemen. Ze vertonen simpel en rechtlijnig gedrag, en de aanleiding voor dit gedrag is ook simpel en rechtlijnig; die aanleiding is namelijk hun geloof, de islam. Die zogenaamde complexiteit waar de multiculturalisten het over hebben, ontstaat uit hun eigen pogingen om met overtollige nuance te proberen de religieuze aanleiding voor die rellen onder het vloerkleed weg te moffelen. Heel onzinnig. Want ja, ik denk inderdaad dat moslims vanuit een zeer grote achterstand het Westen zijn binnengekomen, en nog steeds in onze samenleving op een achtergestelde positie staan, maar dat deze achterstand grotendeels op het conto van hun religie is te schrijven, en dat deze achterstand niet verdwijnt door deze religie op een onaantastbaar voetstuk te zetten. Moslims zijn gevangenen van de islam, en zullen pas betekenisvolle vorderingen binnen de westerse samenleving kunnen maken zodra zij in staat zijn een vorm van individualisme te ontwikkelen dat zwaarder weegt dan hun collectief beleefde religie. Moslims moeten leren de islam te controleren, in plaats van andersom. Hiervoor is het noodzakelijk dat de islam uiterst kritisch wordt benaderd.

Tot dat moment is aangebroken, zullen westerlingen en hun verworvenheden om het even welke reden een steen des aanstoots blijven. Want natuurlijk is het pijnlijk om te zien hoe je eigen cultuur niet meer meekomt, en je heidense buren zich wentelen in rijkdom en vrijheid. En het is extra pijnlijk als binnen je cultuur de dringende notie leeft dat het juist *jouw* cultuur is die het prachtigst zou moeten zijn. Maar dat ligt niet aan ons. Is het onze schuld dat wij succesvoller zijn? Is het onze schuld dat de islam zichzelf kastijdt met haar mislukte ambitie superieur te willen zijn? Zolang die utopie deel blijft uitmaken van het islamitische gedachtegoed, kunnen we het nooit goed doen. Onze pogingen tot hulp en respect worden ervaren als minachting, onze gepaste distantie als onverschilligheid, onze successen als een vernedering, onze bemoeienis als een oorlogsverklaring. Ja, er liggen grote verschillen tussen ons. Ja, er is inderdaad sprake van wij en zij. Maar de problemen die tussen ons en hen ontstaan, worden veroorzaakt door hun onmogelijke wens mee te willen doen aan een cultuur die voorop loopt, terwijl ze tegelijkertijd voor honderd procent gecommitteerd willen blijven aan een cultuur die achteraan sjokt.

Als twee mensen tegen elkaar hardlopen, en een van de twee verliest, wiens schuld is dat dan? Heeft de verliezer zijn nederlaag aan zichzelf te danken omdat hij niet snel genoeg was? Of heeft de winnaar zijn tegenstander in een onterechte verliezersrol *gedwongen* door harder te kunnen lopen? Het eerste, zegt het gezond verstand. Het laatste, zeggen de multiculturalisten. We moeten onze voorsprong juist inleveren, en terug lopen naar de persoon die achterop ligt, en gedwee met hem meelopen, zodat hij vooral niet het idee krijgt dat hij misschien wel eens de mindere sporter is. En we moeten de langzame loper vooral niet proberen uit te leggen dat er misschien iets mis is met zijn conditie, of dat hij wel eens aan zijn techniek zou mogen werken, nee nee! We moeten vooral onze mond houden, en blijmoedig ons tempo aan de langzame loper aanpassen. Als hij terugvalt tot een sukkeldrafje, moeten we ons nog verder inhouden. Als hij koppig op de grond gaat zitten, moeten we geduldig naast hem blijven wachten. En als hij zich omdraait en vloekend terugloopt naar de startlijn, dan moeten we ons schamen voor zijn vernedering.

Het is niet anders; het westen is de vaandeldrager van de menselijke beschaving, en loopt voorop in het ontwikkelde denken. Wij hebben onze middeleeuwen gehad, wij hebben onze religieuze onderdrukking gehad, wij hebben monomane ideologieën van ons afgeworpen. Wij hebben de hoogste levensstandaard en levensverwachting. Wij worden het oudst, wij zijn het gezondst. Wij hoeven het minst te werken, wij kunnen het meeste van ons leven maken. En ondanks het gepruttel van links, heeft het westerse kapitalisme de wereld op sleeptouw genomen, en is het die verfoeide commercie die wereldwijd zorgt voor vooruitgang, ontwikkeling en welvaart, en uiteindelijk ook voor meer rechtvaardigheid. Moslims zijn niet voor niets hier naartoe gekomen. In islamitische landen leeft het gros in een plaggenhut op de armoedegrens; Allah is immers een slechte boekhouder. Uit schaamte voor onze welvaart heeft men voor de immigranten een pleister op de wonde bedacht: integratie met behoud van cultuur. Klinkt mooi, maar het is gelul. Het is een verkooppraatje, een slogan voor dieetpillen: lekker slank en toch alles blijven eten wat je wil. Inmiddels blijkt echter hoe enorm stupide het is geweest om te veronderstellen dat een geloofscultuur uit het jaar nul een volwaardige plek binnen de 21ste eeuw kan innemen. Het loslaten van die geloofscultuur is de eerste en enige juiste stap in de goede richting.

Voorlopig zitten we echter nog opgescheept met de multikullers die zich nog niet met deze realiteit hebben verzoend, en hele parallelle dimensies van kromgetrokken logica uit de hoge hoed toveren — en dat gaat me nog eens een hersenbloeding opleveren. Op radio 1 is sinds die rellen in Parijs in elk geval een heel blik van dit soort koekenbakkers opengetrokken, en ze krijgen ruim baan om hun evangelie te verkondigen.

Femke Halsema babbelde bijvoorbeeld lustig voort over racisme en xenofobie; mensen zijn bang voor de islam omdat die onbekend is. “IK BEN JUIST BANG VOOR WAT ER WEL BEKEND IS VAN DE ISLAM, VROUWTJE WORTELSAP!!!”. We moesten de moslims in ons land wellicht eens de vraag stellen welke fouten Nederlanders allemaal maken in hun benadering van moslims, sprak ze. “NEE, JIJ ZALVENDE SOCIAAL WERKSTER!!! WE MOETEN AAN NEDERLANDERS EENS DE VRAAG STELLEN WELKE CULTUUR DIENT TE PREVALEREN IN DIT LAND. MAAR DIE VRAAG MAG NIET GESTELD WORDEN OMDAT JE HET ANTWOORD NIET WIL HOREN!!!”. Natuurlijk hoop ik ook dat in de loop van de tijd de moslims in ons land beter met de emancipatie van vrouwen leren om te gaan, sprak ze. “WAT LUL JE DAN OVER BEHOUD VAN CULTUUR ALS JE ZELF OOK HOOPT DAT MOSLIMS HUN WAARDEN AAN DE ONZE ZULLEN AANPASSEN, HYPOCRIET STUK VRETEN!!!”. Nou ja, enzovoorts. Zo schreeuw ik me dagelijks naar mijn werk, en bid voor de dag dat er eens de bezem door die poppenkast gaat. Mijn arme stembanden zijn dringend aan rust toe.

Lagonda schreef al teksten op een weblog, puur voor het eigen plezier, totdat Frontaal Naakt besloot hem aan de vergetelheid te ontrukken. Lagonda is 49 procent mannelijk, 51 procent vrouwelijk en 100 procent esotericus. Haar schrijfstijl wordt door sommigen ervaren als ‘een warm bad’, door anderen weer als ’totaal genadeloos’. Het is maar hoe de pet staat. Meer op de Lagonda blogspot.

Algemeen, 19.11.2005 @ 22:08

[Home]
 

57 Reacties

op 20 11 2005 at 02:52 schreef jelle:

Jan Marijnissen mot je óók niet uitvlakken.
Die vond ’n klein zetje al genoeg om ook hier de hel te doen losbarsten.
Volgens ons Jan zit het de Allochtone Werkeisende Meerderheid(in de leeftijd van 12 tot 18) tot híér!
Als wij niet as de sodemieterij zorgen dat we die naar arbeid snakkende voortijdige schoolverlaters ’n baan aan de lopende band kunnen bezorgen,breekt de pleurres uit!
Motten we effe wat lopende bandwerk van die Sjinese stelen,mot kunne,de EU moet daar garant voor staan,anders sturen wij die jongelui toch als uitzendkracht naar China,daar zitten ze te springen om door ons gestaald kader,dat gaarne voor ’n paar yuen het straatroven wil ontkicken,en het Smerige Westen effe ’n ópgestoken middelvingertje in ons oog willen prikken.
Ik noem maar wat,in het kader van ál die gemotiveerde werkzoekenden,in de leeftijd van 12 tot 18 jaar,die al járenlang nérgens aan de bak kunnen,in óns land,in Europa.
Ik ga óok ’n Renaultje in de hens gooien.
Marijnissen heeft daar álle begrip voor.
En gaf alvast ’n voorzetje.
Had ik maar nóóit ’n vak geleerd.

op 20 11 2005 at 09:44 schreef DT71:

@redactie;
Prima stuk!

@jelle:
Lopende bandwerk willen ze helemaal niet. Dat bleek uit een aantal interviews. Ze vinden zichzelf te goed voor een Mc.Donalds of magazijnwerk. Ook al hebben ze geen opleiding en geen enkele andere kwalificatie of competenties; er is geen ‘respect’ voor ze omdat er geen ondernemers zijn die deze asociale amokmakers met hun grote bek en hun petjes massaal goedbetaalde banen met status voor de voeten werpen. Racistische kapitalistische kutondernemers.

En daar hebben ze echt last van. Arme jongens. Iemand nog een kopje thee?

op 20 11 2005 at 09:49 schreef Haringsma H:

Schitterend stuk met de puntjes op de I en de spijker op zijn kop.
Dit is exact wat er loos is in West Europa.
Chapeau Breedveld, het is net of het uit de pen van Theo van Gogh is gekomen.
Goed dat er nog mensen zijn die de ogen wagenwijd open hebben. Maar wat nu???
Nu moet den Haag het ook nog weten.(willen/durven/zien)

op 20 11 2005 at 09:54 schreef Haringsma H.:

Sorry Breedveld moet Lagonda zijn.

op 20 11 2005 at 14:54 schreef Cor Spaans:

Er zijn, net als in Zuid-Afrika, natuurlijk wel degelijk banen te scheppen voor de onderdrukten.
Stel gewoon in dat elke enigszins belangrijke functie een tweekoppige invulling krijgt: elke leidinggevende krijgt een achtergestelde moslim naast zich. Om te beginnen: koningin Beatrix regeert het land voortaan samen met Ali B.

op 20 11 2005 at 17:43 schreef Michiel Mans:

Lagonda- "Alsof het in de fik zetten van een gehandicapte vrouw de uitgelezen manier is om een legitiem politiek punt te maken."

Dan moet je er tegenwoordig wel een hondje bij opknopen anders eindig je op pagina drie, kolom vier. Maar dit terzijde.

Beste Lagonda,

Ik had mijn reactie ook bij het eerste artikel, ‘De grootste lulkoek voor waar’,
van Peter, kunnen zetten. Het gebrek aan journalistieke Terriers is onderhand opvallend in Nederland. We hebben geen Jeremy Paxman.

Wat me het meest stoort is niet zozeer het eindeloze herhalen van ‘ons bent racisten’, daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Niemand in medialand kringen krabt zich eens achter het oor en zegt "OK, we zijn racisten maar waar komt dat vandaan? Wat voor mechanisme is het precies?" Het als kernprobleem aangeduide racisme (discriminatie, xenofobie etc.) wordt totaal niet verder bestudeerd, geanalyseerd of breed bediscussieerd. En de reden is tweeledig. Het ontbreekt aan capabele analytische geesten in medialand, in combinatie met een gebrek aan morele moed.

op 20 11 2005 at 20:54 schreef Richard:

Nee, ze willen dat niet bestuderen omdat ze weten dat het gelul is. Wij zijn geen racisten. Links, de multiculturalisten, ze hebben geen antwoorden. Ze verzinnen die flauwekul van ze ter plekke en kakelen het van elkaar over. De hoernalisten incluis. Nog niet één keer heb ik zo’n linkse lul inhoudelijk de kritiek op de islam horen kraken. Was het niet Geert Mak die zei dat ‘ie helemaal niet geloofde dat in de koran wordt opgeroepen tot moord en doodslag? En dat soort figuren, daar moeten we het in Nederland mee doen. Daarmee moeten we nou in discussie!

Ze zeiken nu al weken achtereen over die Schipholbrand en dan gaat het ineens over het asielbeleid. WTF?! Wat heeft het asielbeleid met zo’n brand te maken? Wat heeft Verdonk ermee te maken, die brand is toch aangestoken door zo’n illegaal?!

Maar die hele linkse zooi rukt weer uit met spandoeken en ze krijgen uren zendtijd en pagina’s in de krant van hun vriendjes, de linkse hoernalisten van Nederland. Het is niet te filmen!

Als moslims meisjes verkrachten, mensen in brand steken, hondjes ophangen, paarden verkrachten, bejaarden beroven, kerverse vaders doodtrappen en plannen maken om Schiphol, de Tweede Kamer en een kerncentrale op te blazen dan hoor je ze niet! Nooit! Alleen als iemand er iets van zegt, dan rukken ze weer uit met hun spandoeken en hun jankverhalen over racisme en discriminatie.

Het gaat maar door.

op 21 11 2005 at 01:28 schreef Cogito:

Je hebt jezelf overtroffen Lagonda, Een hele briljante analyse heb je gemaakt. Beter dan al die weerzinwekkende leugenaars van de pc-media bij elkaar. Top! Je hebt helemaal gelijk, het is gespuis en niets meer.

op 21 11 2005 at 02:15 schreef Rinus Duikersloot:

Bij Martijn de Koning zie ik een reactie van op dit stuk. Jammer dat hij het hier niet plaatst. Ik citeer: Toch nog even terug naar die discriminatie. Dat ligt erg gevoelig onder autochtone Nederlanders zo bleek wel tijdens de discussies die gevoerd werden tijdens mijn huidige onderzoeksproject De ethno-barometer. Velen hebben dan de reflex nee ik discrimineer niet, dat doet mijn baas of zo alleen. Of de reflex, ow is het dan onze schuld. Deze laatste reflex zien we terug bij Lagonda.

(…)

Dergelijke reflexen maken discussies over discriminatie en racisme erg lastig. We kunnen toch rustig stellen dat discriminatie en racisme voorkomen en dat dat niet helpt om deze jongeren het gevoel te geven dat ze erbij horen. Wederzijdse beeldvorming over discriminatie is daarbij wellicht belangrijker dan feitelijke discriminatie. De vraag over schuld (is dat nou typisch een christelijke erfenis?) is helemaal niet relevant. Lagonda chargeert daarbij nogal: "Maar nee, je kiest ervoor om op straat een vader dood te schoppen voor de ogen van zijn gezin — en de islamapologeten vinden dat een volkomen terechte en vanzelfsprekende keuze."
Ik ben er nog geen tegengekomen die dat vindt. Dat het een complex probleem is, is ook niet waar.

(…)

Misschien klopt het dat die jongeren niet genuanceerd en complex kunnen denken, maar dat geldt dan ook voor Lagonda die moslims beschouwt als gevangenen van hun religie en islam als de aanleiding voor dit probleem. Ten eerste gaat om twee dominante groepen onder de jongeren: Noord-afrikanen en sub-saharajongeren. De betekenis van de islam onder deze twee groepen is erg verschillend en het op één hoop gooien van deze twee groepen verhindert vooral het zicht op wat er precies aan de hand is. Het verklaart evenmin waarom die jongeren zich niks aantrekken van de fatwa die door de UOIF is uitgesproken tegen de rellen. Daarbij zijn mensen nooit gevangenen van hun cultuur, net zomin als ze dat zijn van hun sociaal-economische omstandigheden (waar Lagonda heel terecht ook op wijst). Het geweldsmonopolie lijkt in dit verhaal vooral te liggen bij de islam en dat ook autochtonen zeer goed in staat zijn tot dagenlange rellen, lijkt even vergeten te worden. Sterker nog het gaat ervanuit dat er zonder de islam geen rellen zijn.

Maar even terug naar het punt van discriminatie. Lagonda heeft natuurlijk groot gelijk door te stellen dat het niet ‘onze’ schuld is dat ‘zij’ een gehandicapte vrouw in de fik steken. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat discriminatie géén rol speelt. Lagonda heeft ook gelijk dat racisme wel heel snel geroepen wordt, alsof racisme een soort aangeboren karaktertrek zou zijn van de witte man. Wat Lagonda echter doet, makes no sense. Het racisme wordt hier verschoven van ‘wij’ naar ‘zij’. Als er echter sprake is van racisme (bij ‘wij’ of ‘zij’) moet je kijken waarom dat racisme op een bepaald moment naar voren komt. Hoe mensen hun motieven vertalen in een racistisch vertoog en wanneer ze dat doen.

http://martijn.religionresearch.org/?p=1076

op 21 11 2005 at 04:56 schreef Ariël Bruéns:

Beste Lagonda, het is ik Ariël, die meermaals jou de liefde verklaarde omwille van jouw genadeloos prachtige schrijftalent. Koester het.

Deze keer raakte je net op het verkeerde moment, of misschien wel precies het goede, een gevoelige snaar. Eerst moest ik nog lachen om jouw beschrijving, zoals je vloekt en tiert tegen het TV scherm. Ik doe dat namelijk ook. Schelden tegen een TV scherm alsof het een sikkepit zou helpen. Al verder lezende werd ik alleen maar triester en verkeer welhaast in een staat van depressiviteit. Uiteraard niet jouw schuld. Het is ook voor het eerst dat ik jouw column niet heb uitgelezen, maar ik beloof het zodirect alsnog te doen. Inderdaad, ook ik kan woest worden omwille van het feit dat men de daden van dit tuig op zo’n schandalige manier vergoelijkt. De klootzakken staan daar een beetje in hun trainingspak van 400,- euro en Nikes van een honderd of 2 andermans bezittingen in de fik te steken ! Maar ze zijn wel zielig, volgens ieder zogenaamd sociaal voelend mens. Op het moment dat je de vraag stelde wat de autochtone “have not” doet met zijn frustratie en uitzichtloze situatie, brak het een beetje in me. De autochtone armoedzaaier zonder uitzicht op beter typt namelijk midden in de nacht een reactie op jouw column, want slapen zit er vannacht toch niet in. Onrust, frustratie, boosheid, rouw en vooral veel machteloosheid. Was ik maar een tokkie ! Was ik maar een islamitische raddraaier ! Dan stond er een dozijn welzijnswerkers te trappelen om ons te helpen. Helaas.

We lopen er niet mee te koop Lagonda, maar we hebben het lef gehad om vorig jaar met de zaak failliet te gaan. Het hele verhaal bespaar ik je, ach toch niet.. als het je boeit dan kun je het hier ( http://india.messageboard.nl/4482/viewtopic.php?t=1023 ) lezen. Als je de moeite hebt genomen het verhaal te lezen, dan zie je dat je als autochtone “have not” vooral niet moet zeuren. Ik zie als een huis op tegen de komende feestdagen, want een leuk cadeautje voor de kleine zit er ook dit jaar niet in. Waar heeft zij dat godverdomme nou aan verdient ! We dachten net dat we een beetje mazzel hadden, want we kregen bericht dat we kinderkorting kregen met een jaar terugwerkende kracht. Maar dat was voordat de curator/ bewindvoerder ons wist te melden dat ook dit onder het beslag valt. Toen ik hem per vroeg of we dan tenminste iets mochten houden zodat we onze dochter en onszelf goed konden kleden voor de komende winter, wist meneer te melden dat ik kennelijk vergeten was dat ik de morele plicht had om bij te dragen aan de WSNP boedelpot voor de schuldeisers. En dat wij als boetedoening 3 jaar geacht werden de geneugten des levens vaarwel te zeggen. Schijnbaar valt het kleden en voeden van je kind ook al onder de geneugten des levens, want niet alleen pikt de staat ons de KINDERkorting af, maar we mogen daarom nog geen zucht slaken. Hij vroeg ook nog even of ik wel een beetje vort wilde maken met solliciteren, want zonder medische verklaring ben je niet ziek, dus ook niet klagen. En als ik niet rap vort zou maken dan zou hij er wel voor zorgen dat we na die 3 jaar geen schone lei (restant schulden worden dan kwijtgescholden, mitsdien een positief advies van de curator/ bewindvoerder) zouden krijgen, iets waarmee hij veelvuldig dreigt.

We leven als gezinnetje van 3 al een jaar van 915,- euro per maand. Na betaling van alle kosten blijft er tussen de 200,- en 300,- euro over om alles van te doen. En toch, we eten alle dagen behoorlijk, dat zijn we aan onszelf en aan ons kind verplicht. Maar zelfs een pakje Winx stickertjes (de vaders en moeders weten wat dat is) van 50 cent kunnen we meestal al niet meer missen, laat staan zo nu en dan een aardigheidje. Van de zomer snapte mijn dochtertje er geen barst van. Alle kindertjes in de buurt verzamelde zich rond de ijskar op woensdag en zaterdag middag. Behalve die van ons, want geen geld. Ik kan niet uitleggen wat dit met je doet als vader, die pijn gaat heel diep. En dan hebben we het over zoiets lulligs als een ijsje. Ik kan er wel om janken. En toch, we voelen onszelf niet zielig, en we zijn haast blij dat een kutregeling als WSNP bestaat. We voelen ons pas genaaid als we naar de TV kijken en iedereen een excuus uit de hoge hoed tovert als het om asociale, alcohollisten, junks en allochtone, en dan met name moslims gaat. We hebben verdomme niet anders gedaan dan ons letterlijk naar de klote gewerkt om ons arbeidersmilieu te ontstijgen ! Ik ben voorheen geen dag werkeloos geweest. De smerigste en zwaarste jobs heb ik gehad, en mijn vrouw niet anders. En dit straatvuil steekt 20000 auto’s en een paar duizend gebouwen in de fik, maken van hun buurt een politie, autochtonen en overheidsvrije zone en gooien eisen op tafel waarvan ik nog niet heb durven dromen. En ze krijgen nog hun zin ook ! Er gaat godverdomme gewoonweg nog eens een miljard in gestoken worden. Pas op die momenten voel ik pijn op mijn borst. Want het contrast tussen deze autochtone failliete ondernemer, die bij zijn bewindvoerder bedelt om wat kinderkorting te mogen houden om zijn dochtertje behoorlijk te kunnen kleden, en als antwoord daarop keihard even aan zijn morele verplichtingen word herinnerd, en dit soort islamitisch gespuis dat volkomen doodgepamperd word bij ieder scheet die hen dwars zit, is gewoonweg te groot. Eigenlijk te idioot voor woorden !

Ik kan er met mijn hoofd gewoonweg niet bij. Wat heeft mijn gezinnetje misdaan dat we drie jaar (als het meezit, want dat valt nog te bezien met onze Gestapo bewindvoerder) zwaar gestraft moeten worden ? en als het aan de bewindvoerder is, dan komt daar ook nog dwangarbeid bij ondanks dat ik ziek ben. Dit volkje steekt straffeloos duizenden auto’s en objecten in de fik, terroriseren alles en iedereen die hen niet aanstaat en krijgen als beloning een eigen enclave, zak met geld om wat leuks mee te doen en een aai over de bol. Ik kan er met mijn hoofd gewoon niet meer bij !

op 21 11 2005 at 11:47 schreef Lagonda:

@Rinus: Mij is de joodse opvatting toegedaan dat me aan de hemelpoort een confrontatie met een duivelsadvocaat te wachten staan die bezwaren zal aanvoeren tegen mijn tenhemelopneming; een mens kan hier maar het beste goed op zijn voorbereid, nietwaar? Ik waardeer het dus ten zeerste hoe je telkens weer probeert mijn karakter te sterken, en mij tot nederige formuleringen noopt. Mijn dank hiervoor is groot, Rinus — daarnaast voel ik mij er zeer door gevleid. Op de woorden van Martijn ga ik later nog wel in. Hij legt nogal wat onjuiste aannames in mijn mond, en daarom zijn de argumenten die hij gebruikt nogal eenvoudig te pareren; ik heb alleen nog even geen zin om het op te schrijven.

Eerst iets schrijven voor Ariel…

op 21 11 2005 at 12:30 schreef Lagonda:

Hoi Ariel,

Dat is een treurig verhaal dat je daar vertelt, en het klinkt me maar al te bekend in de oren. Ook ik heb een aantal jaren geleden een faillissement meegemaakt, en ben ook nog steeds bezig daar de "financiële restanten" van weg te werken. Mijn situatie is lang niet zo nijpend als de jouwe (ik sta niet onder curatele), maar is nog steeds verre van ideaal.

Waar ik me het meeste over verbaas (om niet te zeggen: enorm over opwind) is de discrepantie in waardering van eigen initiatief vs. aangemeten slachtofferschap. Ik ben een aantal jaren zelfstandig ondernemer geweest, en ik ben tot de conclusie gekomen dat je of een masochist, of volslagen krankzinnig, of een gewetenloze crimineel moet zijn om in Nederland een eigen bedrijf te beginnen. Het wordt je als ondernemer zo enorm moeilijk gemaakt met al die regelgeving, en je moet zoveel geld uitgeven aan juristen, fiscalisten, accountants en andere uilskuikens, dat het haast niet te doen is om je zaken op een goede manier te regelen.

En de staat helpt je op geen enkele manier mee. Een ondernemer heeft geen recht op een minimum uitkering als het misgaat met zijn bedrijf. Ook andere voorzieningen vallen weg. Zo heb ik vijf jaar lang onverzekerd rondgereden, gewoon, omdat ik me geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kon veroorloven — die zijn namelijk peperduur voor ondernemers. Ik vroeg mijn accountant wat ik daaraan kon doen. "Niet tegen een boom rijden!", zei hij. Onverantwoord, natuurlijk, maar zo werkt het in Nederland. De meeste ondernemers (die toch in het midden- en kleinbedrijf zijn te vinden), zijn onderverzekerd, hebben geen of nauwelijks pensioenopbouw, werken zich drie keer in de rondte, en komen meer dan eens prive in de problemen, omdat ze met privé-middelen de tekorten in hun zaak proberen bij te passen; belastingen en loonkosten moeten wel gewoon doorbetaald worden, natuurlijk. Ook voor die ene lambal die al een jaar in de ziektewet zit.

Over de problemen die je als ondernemer op je dak krijgt, zul je mij verder niet horen; daar kies je immers zelf voor, al heb ik me (zoals zovelen) wel ernstig verkeken op de risico’s die je loopt en de problemen die je te wachten staan. Wat ik wel zuur vind, is dat "het ondernemerschap" in de regel zo laatdunkend bejegend wordt in de media. Als je je eigen initiatieven wil ontplooien, ben je gelijk verdacht als iemand die rijk wil worden, iemand die ervan droomt arbeiders te onderdrukken. Ik heb het zo vaak meegemaakt, ook bij vrienden van mij, maar met name bij mensen die ik in dienst heb gehad, dat er gedacht wordt dat je als ondernemer ineens de beschikking hebt over een geheime kast waar een enorme zak met geld staat, maar dat jij te krenterig en te hebzuchtig bent om dat aan hen uit te geven.

Ik erger me dan ook groen en geel aan die linkse klojo’s, die altijd de mond vol hebben van "het bedrijfsleven", en precies kunnen vertellen wat er allemaal mis aan is. Want dat bedrijfsleven, dat hangt aan elkaar van Amerikaanse toestanden en zakkenvullerij en belachelijke mannetjes in pakken, en dat is allemaal te smerig om te pakken. Maar zodra de centen verdeeld moeten worden, staan ze vooraan om op hoge toon het geld op te eisen, en dan moet the sky ineens the limit zijn; en uiteraard weten ze meestal geen reet over de daadwerkelijke gang van zaken in een onderneming.

Ik vind dat denk ik de meest dubbelhartige, stupide en ergerlijke houding die ik in onze samenleving tegenkom; steuntrekkers die kankeren op het grootkapitaal. Ze moeten godverdomme verplicht worden om zich elke dag om zes uur voor de poorten van kantoren en fabrieken te verzamelen, om van alle werkgevers en werknemers die naar buiten komen de schoenen schoon te likken! Het is godgeklaagd dat wij het geleuter van deze lieden serieus nemen, en er een hoog te achten ideologie aan toekennen. Het is het bedrijfsleven, en het bedrijfsleven alleen, die de verzorgingsstaat überhaupt mogelijk maakt, en al die idealistjes van de centen voorziet. Dus daar mag wel eens wat meer aanzien en respect voor getoond worden.

Mensen die er in slagen een goedlopend bedrijf op poten te zetten, dat werk biedt aan een grote groep werknemers en zich netjes aan alle regeltjes houdt, chapeau! Helden, zijn dat. Ze hebben de wapens opgenomen tegen een zee van problemen, en hebben met vereende krachten een enorme bron van inkomsten en mogelijkheden weten te creëren voor een samenleving die ze op alle mogelijke manieren probeert tegen te werken. Ze zouden op handen gedragen moeten worden, en hun landhuizen en dure auto’s zouden hen van harte gegund moeten zijn.

En ik neem het de cliënten van de zieligheidindustrie niet eens kwalijk dat ze naar hartelust gebruik maken van de mogelijkheden die ze geboden worden. Dat zou ik namelijk ook doen, als ik in hun positie zat. Het is de Staat die verkeerd met deze mensen omgaat, en deze groep mensen in feite conditioneert om zich zo te gedragen; hun gedrag wordt namelijk beloond — het is niks anders dan muizen die leren welk knopje ze moeten indrukken. Als je hard werkt en bereid bent initiatieven te nemen en je verantwoordelijkheden te dragen, dan wordt je tegengewerkt, maar als je in een hoekje gaat zitten mauwen en schreeuwen, krijg je ineens veel meer voor elkaar. De keuze is dan snel gemaakt voor de meeste mensen. Het signaal dat de Staat hiermee uitzend, is natuurlijk helemaal verkeerd, en zorgt uiteraard voor nog meer slachtoffers, en nog meer wrevel en onvrede in de maatschappij. Maar goed — dat wisten we allemaal al natuurlijk.

op 21 11 2005 at 14:15 schreef Ariël Bruéns:

Ik laat even weten jouw reactie te hebben gelezen en niets anders kan dan instemmende knikken. We zijn ooit zonder angst aan een bedrijf begonnen omdat dat “sociale” vangnet ons enige (valse) zekerheid leek te bieden. Helaas blijkt dat voor wannabe “haves” niet te gelden.

Ik zie nu de schaduwkant van het linkse sentiment in Nederland en mag me rekenen tot de kansloze. Hoe idioot het ook is, maar het lijkt wel alsof we gestraft worden voor het feit dat we geprobeerd hebben wat te maken van ons leven middels hard werken in een eigen bedrijf. Want de ellende begint pas als je niet slaagt in je opzet. Je bent een grens gepasseerd en men heeft de bruggen achter je verbrand. Niets dan tegenwerkingen en schaamteloze afwijzing. Bijna een jaar lang van het kastje naar de muur gestuurd worden voor huursubsidie, 4 maanden lang gewoon geen inkomen en bij godsgratie zo nu en dan een voorschotje waar een dak en thuisloze nog niet van kan leven. Als je een verder volstrekt onbenullig en niet terzake doend papiertje niet hebt kun je het schudden. Dat terwijl men anderzijds gewoonweg valse rijbewijzen aan allochtonen uitdeelt zodat men een uitkering en leningen kan aanvragen !

En ik was niet de enige, want mijn ervaringen komen overeen met die van nog 25 collega franchisenemers die in dezelfde neergaande spiraal terecht kwamen toen de franchisenemer er met het geld vandoor ging. Of u even bij de curator uw huis, auto, sieraden en overige enigszins waardevolle dingen in wilt leveren. Zo niet vrijwillig dan komen ze het onder dwang even halen, en een kruisje achter de naam. Moet je blij zijn dat je niet even PC en printer achterover hebt gedrukt. Een collega kreeg daarvoor 9 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar. En is daarna 20 jaar lang vogelvrij voor de schuldeisers, want oplichters hebben hun kanzen verspeelt. Als je dan uit de rechtbank stapt alwaar jouw “neiging tot kapitalisme” even met een klap van de rechterlijke hamer is gekortwiekt, en je sporen nalaat van de pek en veren die men over je uitgoot, dan staat daar een veelpleger die je even de videospeler van zijn buurman aanbied voor 15,- euro. Hij moet het ding nog even kwijt want “ze” hebben zo weer een zaak tegen hem “de klootzakken”.

En hoe idioot het ook is, maar als zojuist gewezen ondernemer, mag je niet eens onderaan de ladder beginnen. Zodra ik bij een instantie aangeef dat ik een failliete ondernemer ben gaan er op eens een dozijn deuren dicht in plaats van open. Volkomen gedesillusioneerd loop je weg bij de sociale dienst, terwijl het in je achterhoofd gonst “is dit nou die verzorgingsstaat waaraan ik maandelijks duizenden euro’s afdroeg ?”, om vervolgens te zien dat de “hulp bij vermeend slachtofferschap” boekjes en posters in 12 talen verstrekt worden, behalve in het Nederlands. Het is met geen pen te beschrijven ! Maar goed, ik hou erover op. Het gaat anders zo’n onemanshow worden. Ik wilde slechts aangeven hoe in en in verrot deze maatschappij is (gemaakt) door iedere vorm van onaangepastheid te polijsten. Hoe onaangepaster je bent hoe groter de beloning is. Sta je dan als voormalig ondernemertje je uiterste best te doen.

op 21 11 2005 at 16:37 schreef Lagonda:

@Rinus: hier het antwoord dat ik ook aan Martijn heb geschreven.

Beste Martijn,

Bedankt voor je kritiek op mijn stuk — je maakt alleen nogal wat aannames die ik niet herken. Jammer. Ten eerste schiet ik niet in een "oh-is-het-dan-mijn-schuld?"-reflex; ik reageer enkel op wat mij door de media vrij ondubbelzinnig wordt duidelijk gemaakt, namelijk dat deze rellen enkel en alleen het gevolg zijn van discriminatie van "onze" kant. En met "ons" bedoel ik dan "de blanke rijke westerling", de niet-allochtoon. Of ik wel of niet discrimineer, zal me eigenlijk een wortel wezen; het is gewoon simpelweg niet de belangrijkste aanleiding voor die rellen.

De nuancering die je maakt tussen de twee verschillende moslimgroepen is nou zo’n typisch voorbeeld van "overtollige nuance" waarmee het probleem wordt verhuld. Het maakt niet uit dat het twee verschillende groepen zijn, het maakt niet uit dat ze zich niks van een fatwa aantrekken. Een religie wordt nooit eenduidig beleefd, ook de islam niet. Ja, je zou bijvoorbeeld ook uitgebreid in kunnen gaan op allerlei subtiliteiten in de Koran, maar de islam is zoveel meer dan alleen dat boek. De islam zal best over allerlei prachtige mystieke lagen beschikken, maar het is OOK een eenvoudig te consumeren geloofsCULTUUR, waarin mensen elkaar snel gevonden hebben, en het groepsgevoel snel de overhand kan nemen. Die reltrappers kunnen daden plegen die qua intentie en rechtvaardiging lijnrecht ingaan tegen alles wat Mohammed ooit bedoeld heeft, en zich toch voor de volle 100% moslim voelen, en zich volledig deel uit voelen maken van de islamitische cultuur. En natuurlijk kunnen mensen gevangenen zijn van hun cultuur, en ook van hun sociaal-economische omstandigheden. Ga je mij vertellen dat moslima’s die hun halve leven in een vuilniszak in de keuken doorbrengen geen gevangenen zijn van hun cultuur? Ga je mij vertellen dat een zwerver of een bijstandsmoeder geen gevangene kan zijn van sociaal-economische omstandigheden? Dat lijkt me toch wat kort door de bocht.

Overigens, je zegt alsof ik schrijf dat autochtonen niet in staat zouden zijn tot dagenlang rellen. Ik weet heel goed dat westerlingen er ook wat van kunnen. Wanneer zien wij trouwens de heftigste rellen? Omdat mensen sociaal-economisch zijn achtergesteld? Of omdat mensen menen deel uit te maken van een makkelijk te omarmen "kluppie", en in actie komen omdat "hun kluppie" wordt aangevallen? Voetbalsupporters, bijvoorbeeld? Ik heb al eens vaker de link gelegd tussen voetbalsupporters en aso-moslims van het type die we nu in Frankrijk aan het werk zien; de toklims. Daar was je het destijds ook niet zo mee eens, kan ik me herinneren. Toch sneed en snijdt mijn vergelijking hout. We hebben het hier namelijk over mensen die geen enkele kijk hebben op de dynamiek van hun groep, of de krachten waaraan ze door de eeuwen heen zijn blootgesteld, of de bronnen van hun cultuur, of de verfijndere betekenis daarvan. Dit zijn mensen die niet beter weten dan dat zij moslim zijn, en dat daar een bepaalde eer bij hoort, en dat daar een bepaalde rechtvaardiging aan te ontlenen valt — zonder veel benul te hebben van wat daar nou precies van verwacht wordt.

Waarom en hoe verschuif ik racisme van "wij" naar "zij"? Is wij/zij-denken per definitie racistisch? Dat lijkt me toch ook weer wat kort door de bocht. Ik constateer alleen (tot mijn spijt, overigens), dat er sprake is van een alarmerende tweedeling. Er IS een wij/zij. "Wij" voelen dat, "zij" voelen dat — dus zal het wel zo zijn, nietwaar? Er worden niet voor niets duizenden weblogs over deze materie volgeschreven. Het probleem is eigenlijk gewoon heel erg eenvoudig: er leven twee culturen naast elkaar in een land, waar heel erg moeilijk, of misschien wel helemaal niet, een brug tussen valt te slaan. Er is gewoon veel te simpel over integratie nagedacht, en aangenomen dat dit in een vloek en een zucht wel eens eventjes zou gebeuren. Maar de cultuurverschillen gaan veel verder dan taal, gaan verder dan gebruiken, en gaan ook verder dan enkel het geloof. Ik denk niet dat het veel zin heeft te spreken in termen van racisme en discriminatie, omdat daar immers nauwelijks sprake van is; Nederland heeft de afgelopen 30 jaar toch echt haar goede wil getoond, maar het is gewoon niet genoeg. Moslims *blijven* in Nederland naast de pot pissen, omdat ze gewoon niet kunnen meekomen. Niet omdat ze dom zijn, niet omdat ze inferieur zijn, niet omdat ze een kleurtje hebben, nee, omdat ze deel uitmaken, en vaak deel willen BLIJVEN uitmaken, van een cultuur die hier te vreemd is.

Gerard Reve is vaak van racisme beschuldigd, maar hij riep niets anders dan ik nu heb geroepen: mensen die vanuit een totaal andere cultuur en masse Nederland binnen komen, zijn gedoemd te verpauperen, gewoon, omdat hier geen plek voor ze is. Omdat ze een cultuur met zich mee blijven dragen waarmee deze mensen zichzelf haast volautomatisch voor de race diskwalificeren. Ik stel dus helemaal niet dat de islam een geweldsmonopolie heeft. Het enige dat ik stel is dat in het geval van *deze* rellen de hoofdoorzaak niet ligt bij sociaal-economische achterstand. Dit facet bestaat uiteraard wel, maar is hoogstens een gevolg van de hoofdoorzaak: dat de relschoppers deel uitmaken van een cultuur die hier geen aansluiting kan vinden. Met andere woorden: dat de islam dus de hoofdreden is.

op 21 11 2005 at 17:20 schreef Michiel Mans:

Beste Ariel, Lagonda,

Zeer herkenbaar. Ariel, sterkte.

Ik ben overigens zo’n luie steuntrekker en schreef hier in september een stukje over.

‘Lui en lam’

Een op de drie herkeurde WAO’ers wordt goedgekeurd. Er zijn kwalen die niet officieel erkend zijn. Volgens sommigen zijn het vaak luiwammesen, volgens anderen zijn ze lam. Dan bedoel ik niet de benevelde variant hoewel alcoholisme natuurlijk ook een probleem is, een ziekte volgens sommige medicijnmensen.

Ik ben zo’n luie lamme. In hoeverre ik representatief ben weet ik niet maar ik denk redelijk representatief. Er is wat stuk dan wel versleten waardoor ik wat minder kan, of niet meer zo lang kan. Ik ben minder dan 15% arbeidsongeschikt, goedgekeurd dus. Gezien de wel aanwezige problemen heb ik de status van ‘arbeidsgehandicapt’. Klinkt als kneus op krukken met rollator. Dat is niet zo. Ik moet alleen geen langdurig staand of ‘slenterend’ werk meer doen, daar komt het ongeveer op neer. Dat is jammer want mijn laatste baan was fantastisch.

Mijn huidige bestaan is echter nog veel beter. Een leven als een luis op een zeer hoofd. Eens per maand krijg je geld. Niet veel, net genoeg hoewel het wel steeds moeilijker wordt. Verder kun je doen waar je zin in hebt. De fysieke beperkingen leer je mee leven en met mijn interesses en hobby’s hoeft het ook geen kapitalen te kosten. Dankzij ons opgebouwde systeem ben ik in staat u ploeterende, van uw centen, met mijn schrijfsels te amuseren dan wel te vervelen. De bedoeling van dit systeem is dat ik zo snel mogelijk weer een ploeterende word.

Gezien het grote aanbod van werkzoekenden hebben werkgevers het voor het uitzoeken in de meeste sectoren. De werkgever kiest iemand die zo goedkoop mogelijk, zo hard mogelijk wil en kan werken. Naarmate men ouder wordt, is het volhouden van 100% moeilijker. Ook als men geen gebreken ontwikkelt. De werkdruk met bijbehorende stress is groot in de meeste bedrijfstakken. De moderne Westerse maatschappij is qua arbeid ingesteld op 100% met liefst elk jaar een paar procent productiviteit erbij. Of het nou de omzet of de productiviteit betreft, dat is het systeem. Doe je het niet zo dan maakt de concurrentie hier of in China, vroeg of laat korte metten met je. In primitievere maatschappijen, meestal agrarisch en selfsufficient van aard, is het systeem anders. Daar werken de ouderen en de lammen wat korter of wat minder hard. Zij die nog 90 of 10% kunnen geven blijven een waardevolle bijdrage leveren. Dat gebeurt in onze maatschappij dus veel minder. Daar brengen bijna alleen de honderd procenters het geld al dan niet in deeltijdbaan binnen. De anderen zijn tweede keus of komen niet aan bod, uitzonderingen daargelaten.

Het is een raadsel voor me dat werklozen en-of WAO’ers niet op een of andere manier gedwongen worden in passende deeltijd, nuttig werk voor de maatschappij te verrichten. Werk dat anders niet, of veel minder zou worden gedaan. Als een langdurig werkloze eerlijk is dan geeft hij of zij toe dat werkloosheid in ons systeem veel mensen lui maakt. Er is net een studie gepubliceerd die dit onderschrijft. In hoeverre men een luie vlerk is weet ik niet, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik solliciteer soms serieus op banen waar ik werkelijk denk een kans voor te maken en soms solliciteer ik om mijn werkbriefje vol te krijgen. Ik heb buiten de normale sollicitaties ook initiatieven ontplooid om schrijvend, dus zittend, aan het werk te komen. Ik heb cursussen gedaan, ik ben vandaag zelfs met een nieuwe begonnen. De initiatieven om betaald vertaal of copywriter werk te doen zijn tot op heden vruchteloos gebleven.

Binnenkort zal ik wel het ‘reïntegratie’ circuit in gaan. Een circuit waar veel mensen goed verdienen uit de subsidiepotten maar die verdraaid weinig mensen daadwerkelijk aan een baan helpt. Weggegooid geld. Het is sowieso een absurd idee dat iedereen altijd aan een betaalde baan geholpen kan worden. Ook niet in een hoogconjunctuur tijd. Dat lukt alleen in een communistische of eenvoudige agrarische maatschappij. Van de communistische maatschappijen weten we inmiddels dat die niet werken. Naar een eenvoudige agrarische selfsufficient maatschappij kunnen we en willen we op wat tuinbroek sandalen na, ook niet terug.

Maar hoe los je dan de toch wel behoorlijk scheefgegroeide arbeidspiramide-verhoudingen op. Hoe zit het met de arbeidsethos-moraal?

Wat ideeën, observaties.

Enerzijds:

Schop luie vlerken als Mans aan het werk. Laat mensen als Mans maar x uur per week de administratie voor hulpbehoevenden in zijn buurt doen, van de kleine middenstander tot de bejaarde. Laat Mans maar een paar uur taalles geven aan allochtonen. Mans heeft geen last van een gevoel van nutteloosheid of gebrek aan eigenwaarde. Met zijn verknipte brein schept hij veel genoegen uit het afzeiken van politici en hij heeft het absurde idee iets nuttigs te doen met zijn verstuurde cynische op- en aanmerkingen. Veel langdurig werklozen krijgen wel last van een gevoel van minderwaardigheid of nutteloosheid . Ook maakt lethargie zich meester van sommigen. Een ferme trap naar zinvol werk voor je uitkering kan hier nuttig zijn. Het zal als sporten worden. Je weet en je vindt dat je meer moet bewegen maar je hebt geen zin om te gaan zweten. De bank, de buis en de zak chips wenken. Ben je toch een flink stuk gaan joggen of zwemmen dan voel je jezelf na afloop uitstekend, wellicht een beetje trots dat je hebt doorgezet. Zo is het ook als je weer een keer vroeg je nest uit moet. Als je die middenstander of bejaarde een paar uurtjes geholpen hebt dan zul je de prak ’s avonds met meer voldoening eten. Je hebt het immers verdiend.

Anderzijds:

De overheid:
Het nemen van maatregelen, het pompen van geld in projecten die niet werken moet stoppen. Alleen geld steken in zaken die bewezen hebben te werken. Meer op effectiviteit controleren van werkgelegenheid bevorderende initiatieven en maatregelen. Laat de desintegratiebureaus maar wekelijks de wijkwerklozen indelen en aan het werk zetten. Is het VMBO beter om verder te komen dan de MAVO en LTS waren? Met name op die laatste school leerde je een echt vak. Het lijkt me dat de obsessie met de (niet technische) kenniseconomie een gevaarlijke ontwikkeling is. Als je de geschiedenis bestudeert dan zie dat een mate van zelfsufficient zijn noodzakelijk is. Het is heel mooi als je een kenniseconomie hebt die in harmonie met de economieën er omheen functioneert. Vergaande specialisatie zal funest blijken als die harmonie verstoord wordt. Als je dan niet in staat bent om het nodige zelf te produceren dan is al die kennis nutteloos. Ik schat dat een economie die voor meer dan vijftig procent afhankelijk is van kapitaal genererende activiteiten die vrij nutteloos zijn in barre tijden, het erg moeilijk zal krijgen in werkelijk magere jaren. Het onderwaarderen van hen die met hun handen werken maakt onderdeel uit van de kenniseconomie obsessie. Het slopen van de scheepsbouw, lucht en ruimtevaart industrie met zijn brede hoogwaardige technische kennis en productiecapaciteit maakt onderdeel uit van het streven naar een pure kenniseconomie. Moet iedereen dan een onhandige denker of toetsenfrutselaar worden?

Het bedrijfsleven:
Hou op met jullie advertenties als: -Manager gevraagd. HBO opleiding en vier jaar relevante werkervaring zijn een pre. Leeftijd tot 12 jaar.- Het tempo van een oudere, tegenwoordig dertig plusser, is misschien wat lager maar wordt meer dan gecompenseerd door ervaring. En, ook levenservaring is nuttig binnen de werkkring. Elk groter en ouder bedrijf heeft met dezelfde ‘rot’ te maken als de overheid. Het ‘shit floats to the top’ syndroom, bureaucratie, hokjesgeest -als mijn toko maar op orde is, en nepotisme. Het bedrijfsleven creëert maar wordt even hard gehinderd door zelf in het leven geroepen trends en producten. Van spam de oudere, die oorspronkelijke, misselijkmakende vleesachtige rommel uit blik tot spam de jongere, de elektrieke en papieren spam die niet alleen de consument maar ook het serieuze bedrijfsleven hinderen. Ik vraag me af in hoeverre werkgelegenheid in spam bedrijven direct en indirect ten koste gaat van de werkgelegenheid in zinvolle bedrijven. Tegen een passende vergoeding zoek ik dit haarfijn voor u uit.

http://www.intelligence-group.nl : vele analyses
http://www.cpb.nl : analyses en prognoses
http://www.cbs.nl : meten is weten

op 21 11 2005 at 17:38 schreef Afrodite:

Ariel/Lagonda tranen in mijn ogen,dat meen ik echt.En woede!Ik ben ook een kleine ondernemster en ik red het niet meer. Toch "leuk"om te weten dat ik ben niet de enige.Pleeeeaaase blijf schrijven!

op 21 11 2005 at 19:57 schreef maik emmerich:

Hallo Lagonda, Heb met totale instemming Wij & Zij zitten lezen. Geniaal, volstrekt HELDER, niks mis mee!
Hierbij als blijk van waardering De Ultieme Inburgeringstest.
http://www.rechtser.com/inburgeringstest.php
Mag je een vaste plaats op je blog geven.
Groet, Maik Emmerich

op 21 11 2005 at 21:01 schreef Marijke de Jonge:

Uit m’n hart gegrepen, deze column, Lagonda! Fantastisch!

Het is ook te gek voor woorden dat we gedwongen worden te knippen en te buigen voor de cultuur van een nieuwe geïmporteerde ‘onderklasse’ en deze als verrijking te zien. Alsof onze eigen cultuur niet deugt. Niemand kan me ook vertellen waar die verrijking precies in zit. ‘Muziek’ en ‘eten’, verder komen ze niet.

Zoals Hafid Bouazza zei in de NRC in 2002: "Wat heeft de islam als ideologie Nederland gebracht? Tot vermoeiens toe horen we dat andere culturen de Nederlandse samenleving verrijken, maar dat is de verrijking van onze magen en tafels. Maar waarmee heeft de theorie van de islam Nederland verrijkt? We werden geconfronteerd met eerwraak, met het legitiem slaan van vrouwen, het beledigen van homoseksuelen, het vermoorden van ’te vrije meisjes’, met hysterie rondom het hoofddoekje, we hebben gehoord van groepen moslims die terroristische aanslagen steunden, we hebben gehoord van islamitische scholen met gevaarlijk lesmateriaal." Amen.

Nog achterlijker zijn de miljarden die aan ‘integratie’ worden besteed terwijl de ‘eigen cultuur’ heilig blijft, alsof ‘achterblijven’ niet juist door die ‘eigen cultuur’ wordt veroorzaakt – en ik weet heel goed dat de islam niet deugt maar eigenlijk doet dat er niet eens toe. In plaats van nieuwkomers het voorbeeld van de hardwerkende middenklasse voor te houden als manier om een positieve en productieve bijdrage aan de samenleving te leveren en succesvol te worden, zouden we ons in hún religieuze, pedagogische en emancipatorische kwaliteiten moeten verdiepen en begrip moeten opbrengen voor de meest grove achterlijkheden. Het is alsof ‘ze’ bewust uit zijn op de vernietiging van de vrije welvarende westerse samenleving.

Voor alle harde lopers die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen: sterkte! Zo ver is het dus nu: een brutaal mens heeft de halve wereld, een ‘slachtoffer’ heeft de andere helft en de rest betaalt ervoor.

op 21 11 2005 at 23:43 schreef Michiel Mans:

Wat Ariel overkomt staat in schril contrast met het geld en de aandacht die sommige immigrantengroepen krijgen.

Het is vergelijkbaar met de asielzoeker die een kleuren tv met afstandsbediening op driepoot aan zijn bed heeft en de zijn hele leven gewerkt hebbende bejaarde die eens in de week, ongewassen in zijn pyama, het bed moet houden. De blikken hulpverleners en bewogen politici die in actie komen als een uitzetcentrum uitfikt terwijl getraumatiseerde of zieke militairen die uitgezonden waren lang konden verekken.

Kennelijk moet iets in de mode zijn of het moet spectaculair zijn, tot de verbeelding spreken, een ‘zieligheids’ x-factor hebben. Anders krijgt het niet de aandacht die het verdient. Het kan ook wat anders zijn. Het zal misschien ook zo zijn dat de ene minister of bestuurder beter dan de andere weet te begeisteren, geld los te krijgen of aandacht te vragen. Dan groeien dingen scheef zonder dat dit een bewust, vooropgezet plan is geweest. Het blijft natuurlijk net zo ergerlijke en droevig.

op 22 11 2005 at 01:47 schreef Ariël Bruéns:

Gelukkig maakt het best wel wat los bij mensen, deze schrijnende misplaatste focus op hen die er allemaal geen zin in hebben, en het contrast met de volstrekte onderbelichting, verwaarlozing en ronduit hardvochtige benadering van hen die wel willen maar niet kunnen of niet mogen. Om de contrasten aan te geven kan ik slechts mezelf als voorbeeld nemen, en dat doe ik dan ook weer.

Aangezien wij een VOF hadden is de wet zo geconstrueerd dat je niet alleen zakelijk maar ook persoonlijk failliet bent, op het moment dat het faillissement word uitgesproken. Iemand met een (vaak netwerk van) BV’s is vrijwel ongrijpbaar (zoals onze voormalige franchisegever) en begeven zich de volgende dag naar de KvK om het volgende BV’tje op te richten. Geen vuiltje aan de lucht. Met andere woorden is het altijd de middenklasse die de lul is. Daarboven ben je relatief veilig en daaronder ben je volstrekt veilig. Het is niet zo dat ons talent gekoesterd word. Want wij werden niet alleen zakelijk en persoonlijk failliet verklaard, maar ook nog eens HANDELSONBEKWAAM verklaard. Daar sta je dan als vers getackelde kleine zelfstandige. Voorheen hebben wij een omzet weten te behalen van 1,2 miljoen euro (een dikke twee en een half miljoen gulden !). Dit middels inventief, creatief zaken doen en heel hard werken. Maar van de ene op de andere dag ben je HANDELSONBEKWAAM. Laat de term even op u inwerken en doorzie de essentie en gevolgen. We hebben de skills, we hebben de wil, we hebben de mentaliteit en de kennis in huis maar mogen dit, van rechtswegen niet meer aanwenden. In ons geval mochten we een zeer winstgevende tak van onze onderneming niet voortzetten. Hierdoor hadden we binnen een poep en een scheet alles recht kunnen trekken en hadden nu nog altijd volledig selfsupporting geweest en zelfs andere kunnen voorzien in een broodwinning. Maar het mocht niet, want HANDELSONBEKWAAM verklaard. Met een fractie van de energie, tijd en kosten hadden wij nog altijd productieve ondernemers kunnen zijn, desnoods onder bewindvoering van een curator.

Hou dit in het achterhoofd en vergelijk dit eens wat men doet om onwillige en soms zelfs ronduit subversieve elementen aan het werk te krijgen. Tegen de tijd dat men er succesvol toe gedwongen is, hetgeen een slagingskans heeft van nul komma nogwat, om een min of meer productief onderdeel van de maatschappij te zijn, heeft men de maatschappij zoveel gekost dat dit zelfs door de daaropvolgende generatie nog niet opgebracht kan worden. Ook al zou deze volgende generatie een superproductief onderdeel zijn voor de maatschappij. In geval van islamitische raddraaiers hebben we het nu alweer over generatie vier die eraan staat te komen. Als je de jeugdige islamieten in de grote steden ziet en spreekt, dan weet je dat het probleem eerder groter dan kleiner is geworden. Ook deze generatie is verminkt en verneukt door enerzijds de islamitische waanwereld waarin men leeft, en anderzijds de socialistische waanvoorstelling dat ze per definitie slachtoffer, van wat dan ook, zijn. Is het opzet van links ? Ik vrees van wel. Theodore Dalrymple draait er niet omheen en geeft aan dat je dit soort onderklassen creëert en in stand houd als je er geen ferm en logisch beleid op loslaat. Het is vragen om enorme problemen. Toch is links niet genegen om zijn wijsheid ter harte te nemen. We kunnen niet ontkennen dat links grote baat heeft bij een groeiende onderklasse. Neem Femke Halsema’s, (onterecht voor semi-rechts versleten) praatjes van de laatste tijd als voorbeeld. Ik heb hetgeen men erover loslaat eens bekeken en kom tot de conclusie dat de optelsom der delen niets anders behelst dan een opmaat naar een marxistische staatsinrichting. De zogenaamde swing naar rechts, hetgeen feitelijk een swing is naar ultralinks, is slechts ingegeven door haar wijkende bestaansrecht. Dit gezien de algehele liberalisatie die gaande is.

Kennelijk heeft men niets geleerd van de opkomst en ondergang van het communisme, socialisme, marxisme en stalinisme. Twee stappen verder en Femke en friends wil weer grote bedrijven inlijven bij de overheid, of tenminste onder controle van een staatsbureau brengen. Kijk eens hoe links zich met hand en tand verzet tegen de liberalisering van de gas en elektriciteitsbedrijven. Maar kijk ook eens hoe links massaal deze liberale en op kapitalisme geënte democratie aan alle kanten bewust saboteert. Het is mijn stellige overtuiging dat ik (wij) niet meer zijn dan een pion in de sabotagedrang van links. Stelselmatig probeert men de middenklasse naar het niveau van de onderklasse te trekken middels inmiddels volstrekt debiele overregulering en een ongekende belastingdruk (enzovoort). Dit naast andere pogingen om de onderklasse te verbreden, te vergroten en te verdiepen door ondermeer de import van achtergestelde te forceren (enzovoort). Als bijvoorbeeld bijstandsgerechtigde ben je gegijzelde van het systeem. Voordat je er ook maar cent op vooruit gaat door het initiatief te nemen om te gaan werken, laat staan te gaan ondernemen, val je door het verlies aan recht op van alles en nog wat, eerst diep onder de armoedegrens. Welke moeder of vader doet zijn gezin dit aan ? Zeker gezien de schrijnende situatie waarin men al zit. Kortom, alles heeft een reden en in mijn optiek is er welzeker sprake van opzet in het spel. De scheefgroei is, wat mij betreft op geen andere logische manier te verklaren.

op 22 11 2005 at 17:34 schreef Rinus Duikersloot:

@ Lagonda: Martijn de Koning heeft op zijn log gereageerd op jou. (Je kan je karakter weer wat sterken)

op 22 11 2005 at 23:35 schreef Rinus Duikersloot:

Lees ook het interview met de Franse filosoof Alain Finkielkraut over de rellen in Frankrijk:

http://www.haaretz.com/hasen/spages/646938.html

op 23 11 2005 at 22:04 schreef mrXL:

Wat ’n mooi stuk van Lagonda, hoe triest was het verhaal van Ariel. Ik ben zelf ook zelfstandige maar verdien genoeg. Wel ’n zware depressie gehad en ook zelf uit geklommen.

Succes beste mensen!

op 24 11 2005 at 15:54 schreef Lagonda:

@Rinus: Ja, ik zag het ja. Wat vind je — moet ik nog wat terugzeggen?

op 24 11 2005 at 17:36 schreef Rinus Duikersloot:

Alleen als je zin en tijd hebt Lagonda.

op 25 11 2005 at 03:33 schreef Rinus Duikersloot:

Hier de nieuwe column van Pamela Hemelrijk over de toestanden in Frankrijk:

http://www.meervrijheid.nl/index.html?ph-naastenliefde.htm

op 25 11 2005 at 13:17 schreef Tim de Visser:

Dit gaat me niet in dank afgenomen worden, maar ik zou graag wat Nuances aanbrengen. Ten eerste heeft de islamitische geschiedenis zowel pieken als dalen gekend. Als filosoof-in-opleiding zou ik graag willen weten hoe dat komt. Dat wil niet zeggen dat ik daarmee de diepe dalen (die tegenwoordig steeds dieper worden) wil goedpraten of zo. We hoeven niet ver terug te gaan in de tijd om te zien hoe de Arabische wereld (na WO1) werd verdeelt onder Groot-Brittanië en Frankrijk, die hun mandaatgebieden exploiteerden onder het mom van een beschavingsmissie. Daarvoor was de Arabieren beloofd dat ze hun onafhankelijkheid zouden krijgen als ze in opstand kwamen tegen de Turken. Maar dat was een leugen (dezelfde leugen werd na WO2 verkocht aan Marokkanen en Algerijnen: als jullie meedoen, worden jullie onafhankelijk). Onvoorwaardelijke steun aan een openlijk discriminatoir regime dat zijn grondgebied bij elkaar annexeerde, heeft de islamitische wereld doordrongen van de misvatting dat het Westen een ondeelbaar blok is dat moslims minacht en een bedreiging vormt.

De Arabische wereld is gemanipuleerd en geëxploiteerd. Samen met de kolonies in de rest van de wereld en de samenwerking met opportunistische dictaturen, en een gunstige ligging in het midden van de rijke wereld heeft NL doen uitgroeien tot een hoogwaardige handelsnatie. Als Azië zijn plaats inneemt als commercieel centrum, stort onze handelseconomie in elkaar.

Dit alles is niet bedoelt om rellen, misdaden of oorlogen te rechtvaardigen. Ik probeer alleen te zien dat de allegorie van de wedloop niet klopt. De twee wedlopers staan niet los van elkaar, en worden beïnvloedt door zaken die ze niet kunnen helpen. In de hoogtijdagen van het Islamitische rijk was respect voor andersdenkenden en wetenschap eerder te vinden in Baghdad dan in Keulen. Geneeskunst en wiskunde (en de filosofie en economie)waren daar beter ontwikkeld. Christenen en Joden werden misschien niet ideaal behandeld, maar wel beschermd door de wet, en dat is al een hele verbetering ten opzichte van Europa.

Hadden de Kaliefen toen een beschavingscampagne moeten beginnen om ons te leren wat het cijfer 0 (Indiase uitvinding die via de arabische wereld bij ons is doorgedrongen) of religieuze tolerantie was? Misschien had de Islam nu dan dezelfde status gehad als het Christendom. En andersom. Ik weet het niet. En nogmaals, ik probeer hier de historie te verklaren, niet te rechtvaardigen.

op 25 11 2005 at 14:21 schreef Rinus Duikersloot:

Nuances zijn welkom maar het gaat om de situatie van NU.

Alle schuld wordt gelegd bij Amerika en de joden in die wereld om zelf maar niet kritisch naar de eigen rol te hoeven kijken.

Amerika had makkelijk begin vorige eeuw eeuw ervoor kunnen kiezen om de olielanden te koloniseren. Maar nee, ze betaalde netjes voor die olie

Lees het artikel van Alain Finkielkraut!

op 25 11 2005 at 15:06 schreef Frans Groenendijk:

@Tim’s "Dit gaat me niet in dank afgenomen worden, maar ik zou graag wat Nuances aanbrengen."
Niet zo voorzichtig Tim. Je bent hier niet op de site van Anja Meulenbelt of Femke Halsema. Nuances, zelfs met hoofletter, zijn altijd welkom.
Ik schreef het al vaker over de islam, maar het geldt voor elk geloof: het boek en de profeet interesseren me weinig. Een boek doet geen mens kwaad. De profeet is al heel lang dood. Het gaat om wat de volgelingen doen. Hoe die de leer interpreteren. Of ze daarbij zich walgelijk gedragen door een juiste of juist een onjuiste interpretatie van boek of profeet is alleen voor hun onderlinge discussie van belang. Voor de omgang met anderen doet dat er niet toe. Het gaat om de interpretatie. En daar wordt om gestreden door de verschillende groepen. In het geval van de islam vrijwel onmiddellijk na de dood van de profeet ook met geweld. De bloei en neergang (ook in mate van tolerantie) hing uiteraard direct samen met de interne strijd over de interpretatie. De islam heeft met kaliefwisselingen een enorme teruggang doorgemaakt. Tot en met grootschalige boekverbrandingen toe. Uiteraard werd die intern islamitische strijd beinvloed door kruistochten etc.
Maar cruciaal was en is de interne strijd om de interpretatie. In die zin deel ik jouw afwijzing van het stuk van Lagonda. Het gaat te veel uit van wij en zij.
Je laat de machtsverhoudingen binnen die *wij* en binnen die *zij* buiten beschouwing en dat levert wel leuk leesvoer op maar weinig handvaten voor oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Ik moet wel zeggen dat wanneer in het islam-debat de glorietijd van de islam er bij wordt gehaald (ook in mate van tolerantie) ik ook moet denken aan hoe in de VS over de aanval op Irak gesproken wordt en werd. Daarbij werd door de haviken het amerikaanse optreden in WO II er bij gehaald. De VS werd WO II ingesleurd door grote inspanningen van Roosevelt. Terwijl de complete erfenis van Roosevelt door het huidige regime aangevallen wordt wil men de kanten van de man die wel bij hun eigen ideeen aansluiten evengoed nog voor het eigen karretje *amerika* spannen.

op 25 11 2005 at 15:11 schreef Peter Breedveld:

Ik denk dat dat zinnetje: ‘Het zal me wel niet in dank worden afgenomen’ veelzeggend is. Ik denk dat weinig andersdenkenden hier tegengas geven omdat ze vrezen zich de haat van de vaste stamgasten op de hals te halen.

Welnu: vrees niet. Het is hier een vrijplaats voor fatsoenlijk (in alle betekenissen van het woord) geformuleerde standpunten. We zijn geen Rechtse Kerk of zoiets. We doen aan argumenten, niet aan dreigmails, graffiti op de voordeur of wat dan ook.

Vergeleken met de site van Femke Halsema is het hier een truttig theekransje.

"In de hoogtijdagen van het Islamitische rijk was respect voor andersdenkenden en wetenschap eerder te vinden in Baghdad dan in Keulen."

Dat is niet waar, Tim. Respect voor andersdenkenden was toen niet te vinden in Baghdad en ook niet in Keulen. Nu is er wel respect voor andersdenkenden in Keulen maar nog steeds niet in Baghdad.

En het is allemaal heus waar, dat mensen toen zijn belazerd, maar dat rechtvaardigt niet dat jongeren hier, die -ook in Frankrijk- kans zat hebben om een diploma te halen en iets van hun leven te maken, zich tegen de samenleving keren en die verzieken.

op 25 11 2005 at 18:00 schreef Rinus Duikersloot:

@ Frans Groenendijk

Lagonda heeft "handvaten" aangereikt bij een eerdere discussie.

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000226.html

op 25 11 2005 at 19:29 schreef Peter Breedveld:

We hebben er weer een nieuw licht bij in blogland. Ze heet Esther Langen, is postdoc in Utrecht en in lachwekkend Engels vertelt ze aan iedereen die het horen wil hoe erg het allemaal is in Nederland, waar mensen tegenwoordig ‘from their stomach’spreken:

"The only way to live together in a constructive way is when it’s really together, natives and immigrants, not against. Politicians have a responsibility in this, not to support the excluding immoral simplistic speaking from your stomach (in which all personal frustrations have gathered), but, on the contrary, to promote inclusiveness and a positive and respectful intercultural dialogue."

Dit is iemand die binnen afzienbare tijd gaat promoveren, lieve mensen. Voor een paar keiharde en werkelijk waanzinnige leugens draait ze haar hand niet om:

"One example from Iron Rita (because you asked for that):The Antilles used to be a colony of the Netherlands and they are still somehow part of the Dutch kingdom. So people from the Antilles can move to the Netherlands more easily than people from e.g. Morocco. But Mrs. Verdonk is not so happy with these immigrants, because the unemployment figures and the criminality figures are bad for this group, compared to "natives" and most other immigrant groups. So she proposed a law that people from the Antilles can only enter the country when they have a good job and when they have proven that they are no criminals. A special law for black people from a certain country, a law that states that Antilleans are usually thieves and that they can only enter the Netherlands when they have proven to be one of the positive exceptions."

Geef haar van jetje (maar hou het beschaafd, want ‘wij’ zijn beter dan ‘zij’) op:

http://www.levinasandculture.blogspot.com/

op 25 11 2005 at 20:44 schreef Rinus Duikersloot:

Oh mijn god, een discussie over Hollandse toestanden in het Engels?

Ik heb mijn handen vol aan Martijn de Koning

http://martijn.religionresearch.org/?p=1080

Het is een gebed zonder end met al die taalspelletjes.

op 25 11 2005 at 21:15 schreef Frans Groenendijk:

@Rinus’ "Lagonda heeft "handvaten" aangereikt bij een eerdere discussie."

Je linkt naar een mooie bijdrage maar als ik naar de handvaten er in zoek is hetgeen het meest in de buurt er van komt de laatste alinea:
"Het is tijd om de tanden op elkaar te zetten en je voor te bereiden op strijd; een reusachtig en oeroud monster is weer wakker geworden, rekt zich uit en heeft honger. (…) Zolang wij hierdoor geen gevolg geven aan het besef dat zeer binnenkort andere maatregelen noodzakelijk zullen zijn om ons tegen de radicale Islam te verdedigen, is zijn dood voor niets geweest."
Het spijt me Rinus, maar ik zie daar geen handvat in voor de oplossing van welk maatschappelijk vraagstuk dan ook.

op 25 11 2005 at 21:26 schreef Rinus Duikersloot:

Lagonda geeft het "handvat"(zie hier hoe politici ongemerkt de Nederlandse taal vervuilen) in een reactie en niet in die column.

op 26 11 2005 at 12:11 schreef Frans Groenendijk:

Je hebt gelijk Rinus dit:
"… richten op een beleid van aanpassing i.p.v. integratie. Dan moet de media de multi-culturele droom eens achter zich laten, en zich op verslaggeving van de waarheid gaan richten. Dan moet er een actief remigratiebeleid gevoerd gaan worden, en vergaande secularisatie doorgevoerd worden. Verder een boel maatregelen nemen om ghettovorming tegen te gaan, criminaliteit die nu al ghetto’s heerst hard aanpakken etc. etc."
komt iets dichter in de buurt van uitvoerbare voorstellen.
Maar niet zo heel veel eerlijk gezegd.
Over de media ben ik ook niet erg optimistisch. Dat onderstreept dat het grote opgave is, dat wel.
Hoe je secularisatie "doorvoert" zou ik niet weten.
Maatregelen tegen ghettovorming ben ik voor, maar de maatregel is hier alleen gedefinieerd door het beoogde effect. Doet daarmee een beetje linkse kerk-achtig aan (grapje, maar wel serieus).
Criminaliteit hard aanpakken. Wie is daar niet voor? Het gaat om de vraag hoe dan in de praktijk gebracht.
Een actief remigratiebeleid? De lastigste lieden zijn hier geboren. Dus die kunnen per definitie niet remigreren. Je spreekt dan van verbanning. Welk land zou daar (als "ontvanger") aan mee willen werken?
En dan verder nog: richten op aanpassing in plaats van op integratie. Ik zou het verschil eerst uitgelegd willen hebben voordat ik daar ja of nee op zei.
Het geheel doet me toch een beetje terug denken aan wat ik over Fortuyn schreef, kort voor hij vermoord werd.

"Dat is dus een dilemma. Fortuyn doet alsof er geen dilemma is, alleen onwillige politici. De gevestigde partijen bagatelliseren het probleem omdat ze weten dat het om een dilemma gaat."

(zie verder: http://www.fransgroenendijk.nl/reactieding.php?id=33_0_1_0_C)

op 26 11 2005 at 12:45 schreef Michiel Mans:

Beste Tim,

Wat hebben wij er nu aan dat de islam vroeger mensen als Ali ibn Sina of Ibn Rushd voortbracht? Is het er beter op geworden?

Over ons koloniale verleden en het bedrog. Ja, Ibn Saoed kwam van een kouwe kermis thuis na WOI. Hij, en een half dozijn andere volkeren. Zeuren wij nog constant bij de Duitsers over Hitler en de verdragen die hij negeerde? Dat was nog wat recenter en bloediger ook. Waarom wel klagen over zo’n 120-80 jaar Westerse kolonisatie in Afrika maar niet over honderden jaren Turkse overheersing? Of waar het Soedanezen betreft, Egyptische overheersing?

Ik zal zelf het antwoord geven. Opportunisme.

op 26 11 2005 at 18:41 schreef Verluste:

De rellen in Frankrijk hadden NIETS met geloof te maken.

Rechtse no-brainer die dit artikel heeft geschreven zeg

op 26 11 2005 at 20:10 schreef Michiel Mans:

Beste Verluste,

Zonder verdere onderbouwing is uw opmerking net zo steekhoudend als ‘de rellen in Frankrijk zijn het gevolg van het geloof.’ Zonder verdere nadere toelichting.

op 27 11 2005 at 12:39 schreef Rinus Duikersloot:

Twee artikelen van Theodore Dalrymple met mogelijke "handvaten".

Bonfire of the Vanities:
http://ivanyi-consultants.com/articles/bonfire.html

The Barbarians at the Gates of Paris:
http://www.city-journal.org/html/12_4_the_barbarians.html

op 27 11 2005 at 14:01 schreef Lagonda:

Na herlezing van mijn eigen column viel mij vandaag ook de zwart/witte-toonzetting op. Ik kan me dus wel enigzins vinden in de kritiek van Frans, Tim en Martijn.

Uiteraard ben ik prima in staat om genuanceerd over deze problematiek na te denken. Het probleem is alleen dat het dan haast onmogelijk wordt om "algemene tendenzen" te beschrijven zonder in generalisaties te vallen. Elke bewering die je dan opschrijft, dient dan verpakt te worden in tientallen slagen om de arm. Dit kan ik wel doen, maar dat haalt behoorlijk de vaart uit de tekst — het blijft natuurlijk wel een column. Ik probeer dit probleem te voorkomen door mijn woorden uiterst zorgvuldig te kiezen — vaak werkt dat, soms niet. En elke generalisatie die blijft staan, is gefundenes Fressen voor critici; kijk, Lagonda generaliseert, pfff, waardeloos.

Maar het probleem dat ik heb omschreven, bestaat wel degelijk. Er IS sprake van een enorme tweedeling. Er IS heel duidelijk een wij en een zij. Van de week stond mij ineens bijzonder scherp voor ogen hoe "de islam" veel meer is dan alleen een religie, en voor een moslim een totaal andere (en wellicht grotere) plek in zijn denken en doen inneemt, dan dat het christendom dat voor een in het westen levende christen doet. Een religie is voor een westerling (vaak) veel gefragmenteerder; alsof het makkelijker losgekoppelt kan worden van zijn andere opvattingen. In het westen heeft men geleerd zijn of haar religie te doseren, of te verdunnen. Ja, ik ben katholiek, maar wat gezinsplanning betreft toch even wat minder. Ja, ik ben protestant, maar alleen op zondag. Enzovoorts. Ik heb de indruk dat een gemiddelde moslim "veel meer moslim" is, dan een gemiddelde christen een christen is. Ik denk dus dat veel meer van wat zich in het hoofd en het hart van een moslim zit, is bepaald door de islam. Vandaar dat ik, in verband met moslims, de termen "religie", "cultuur" en "religieuze cultuur" wat vrijelijker door elkaar gebruik.

Ik denk dus dat mensen uit deze "religieuze cultuur" op zo enorm veel punten verschillen van de mensen uit de "westerse cultuur", dat het eigenlijk ridicuul is dat men verwacht dat integratie wel vanzelf gebeurt zodra men beide groepen naast elkaar zet. Uiteraard zijn er al grote verschillen in visie op de vrijheid van de vrouw, op seksualiteit, op democratie etc., maar ik denk dat het juist de minder in het oog springende verschillen zijn, die maken dat het contact tussen moslims en westerlingen al in een veel vroeger stadium spaakloopt; verschillen in opvattingen over de waardering van de eigen (familie)historie, over hierarchie, over groepsloyaliteit, over respect en eer, over esthetiek, ja, zelfs over hoe je je taal aanwendt en wanneer het gepast is je stem te verheffen. Allemaal hele kleine dingen waar niet de vinger achter is te leggen, maar die wel maken dat twee grote groepen mensen totaal langs elkaar heen leven. Wij en zij, dus.

Daar komt bij dat ik de indruk heb dat waar de "westerse cultuur" sterk de nadruk legt op het verkleinen van deze verschillen (de socialistische egaliteitsgedachte) door de "eigen" waarden te verlagen en de "vreemde" waarden te verhogen, de moslimcultuur juist de nadruk legt op het vergroten van deze verschillen; dit door de eigen waarden sterk te vergroten, en de vreemde waarden juist te verlagen. Verleden zat bij Paul de Leeuw een socioloog. Deze legde uit dat discriminatie in hoge mate een instinctieve eigenschap van mensen is. Als je een groep van 100 mensen hebt, en je zet 50 ervan een rood hoedje op, dan zal uit een waarderingstest blijken dat mensen met een rood hoedje hun "groepsgenoten" hoger en vriendelijker inschatten dan mensen zonder een rood hoedje — ook al hebben geen van de 100 mensen ook maar een woord met elkaar gewisseld. Paul de Leeuw trok de conclusie: zo werkt dat in Nederland dus ook ten opzichte van moslims. Moeten we niet meer doen! Dat klopt inderdaad, alleen vergat hij een ding te zeggen: dit werkt dus ook zo bij moslims ten opzichte van Nederlanders, en ik heb dus zelfs de indruk dat de moslimcultuur meer handvatten biedt voor het maken van een dergelijk onderscheid.

op 27 11 2005 at 15:34 schreef Rinus Duikersloot:

Niet terugkrabbelen Lagonda. Moslims noemen zich zelf moslim maar er is wel een verschil tussen Marokkaanse moslims en de rest van de moslims in Nederland.

Heb je nog een antwoord op tegenwerpingen van Frans Groenendijk?

op 27 11 2005 at 17:15 schreef Lagonda:

Erm… hoezo krabbel ik terug, Rinus? En welke tegenwerpingen van Frans bedoel je precies?

op 27 11 2005 at 18:16 schreef Frans Groenendijk:

Het verschil tussen mij en vrijwel alle anderen die hier iets schrijven is dat ik mezelf als politicus beschouw. Ik denk dat het weinig zin heeft wanneer ik hier ga vertellen welke zorgen ik wel en niet deel van Lagonda, Breedveld, Finkelkraut of Dalrymple. Het gaat er om welke stappen kunnen we nu zetten. Welke wetten en regelingen moeten veranderen. Waar moet meer of minder geld aan besteed worden.
Ik lees hier ook om te kijken of er voorstellen te destilleren zijn uit wat bediscussieerd wordt.
Mijn conclusie is: weinig tot niets. De belangrijkste bijdrage is het wijzen op een aantal foute inzichten en benaderingswijzen van vertegenwoordigers van (met name linksige) partijen.
Ik wil graag verder komen dan dat.

op 27 11 2005 at 18:48 schreef Peter Breedveld:

"Ik lees hier ook om te kijken of er voorstellen te destilleren zijn uit wat bediscussieerd wordt. Mijn conclusie is: weinig tot niets."

Dan wordt het niks met jouw politieke carrière. Technocraten zitten er genoeg in Den Haag. Ik denk dat deze site een belangrijke boodschap heeft: onderken de problemen, dan is de oplossing nabij. Eerlijk gezegd vind ik al het andere gelul.

op 27 11 2005 at 19:05 schreef Frans Groenendijk:

"onderken de problemen, dan is de oplossing nabij"
Waarom doet me dat aan religie denken?

op 27 11 2005 at 20:17 schreef Lagonda:

OK, Frans — je snijdt een probleem aan waar ik tijdens het bedenken van mijn teksten ook geregeld tegenaan loop, namelijk: wat doen we nu met al onze inzichten? Zie ook mijn column "Wat nu?".

Ik zie eigenlijk niet in hoe het integratieprobleem is op te lossen zonder een radicale mentaliteitsverandering, die met name aan de kant van de moslims plaats zal moeten vinden. Het probleem wordt veroorzaakt door de onuitroeibare neiging van de mens om dwang uit te oefenen op elkaar. Een religie als de islam is een haast prototypische vorm van geformaliseerde dwang: moslims dwingen elkaar, dwingen hun vrouwen, worden gedwongen, etc. Als groep treden zij eveneens uiterst dwingend op. In Nederland wordt er ook nog eens dwang uitgeoefend door een dergelijke dwang-ideologie; de sociaal-democratie en het daar uit voortvloeiende utopia van de multiculturele samenleving. Ook dit paradijs kan blijkbaar alleen met behulp van dwang tot stand gebracht worden.

De enige die niet dwingt, is de gemiddelde Nederlander die inmiddels heeft geleerd zich enkel om zijn eigen natje en droogje te bekommeren, zich niet teveel met zijn buurman wenst te bemoeien, en verder met rust gelaten wil worden. Deze houding is maatschappelijk gezien eigenlijk zeer gewenst (wil je een stabiele en rustige samenleving scheppen), maar helaas! Volgens de socialisten is deze Nederlander een nihilist; en volgens moslims een goddeloze westerling.

Ik schreef ooit dit:

"Onze staat dient zich onomwonden uit te spreken voor verdraagzaamheid. Dat betekent dus dat iedere vorm van ideologische dwang afgezworen dient te worden. Alleen de staat zelf mag dwang uitoefenen, en alleen met het mandaat van de kiezer. Dit heeft nogal wat consequenties: al het onderwijs op ideologische basis kan bijvoorbeeld afgeschaft worden. Er wordt een landelijke (hoge) norm gesteld, en de afgeleverde leerlingen dienen aan die norm te voldoen. Klaar. Ouders die per se een katholiek, islamitisch of jenaplan kindje willen kweken, dienen dat zelf te regelen en daarvoor zelf te betalen. En het betekent ook dat iedere belangengroep die bij de rechter komt janken over een tentoonstelling, toneelstuk, affiche of column, een dikke boete aan zijn kont krijgt, en lachend de rechtszaal uitgeschopt wordt."

En eigenlijk zou je nog veel verder moeten gaan. Je zou het ouders moeten verbieden hun kind lid te maken van een religie; pas als kinderen 21 jaar oud zijn, mogen ze die beslissing zelf nemen. Je zou geloof en ideologie moeten terugdringen naar een strikt individueel domein, en elke poging van een individu om daaruit te stappen, en te proberen om vanuit zijn religie/ideologie een ander op enigerlei wijze te beperken of buiten te sluiten dient afgestraft te worden. Dat betekent dat een boel ideologische wetgeving zal dienen te verdwijnen. Het artikel op vrijheid van onderwijs, artikel op godslastering. Geen geemmer meer over abortus of euthanasie. Sociale wetgeving alleen handhaven en aanpassen om pragmatische redenen, en niet om ideologische, etc. etc.

In breder verband betekent het dat politieke partijen zouden moeten verdwijnen, en dat er een andere manier gevonden dient te worden om de burger inspraak te geven in het beleid van een land. Zie de recente ruzie tussen Ayaan Hirsi Ali en Hans Wiegel: los van het feit dat het (weer) prachtig laat zien hoe onvolgroeid en infantiel het politieke bedrijf is, is het natuurlijk ridicuul dat Hirsi Ali haar standpunt mag uitdragen, maar dat ze bij stemmingen in de Tweede Kamer wel het partijstandpunt dient te respecteren. Tsja. Wat betekent politiek dan nog? Maar goed: dat is een veelgehoorde klacht natuurlijk.

In hoeverre dit allemaal praktisch haalbaar is, weet ik niet. Eerlijk gezegd denk ik dat Nederland zo is vastgeroest in haar sociaal-democratische blindheid (die ook nog eens het Europa waaraan Nederland zich heeft gecommiteerd in haar greep houdt), dat ik vrees dat de juiste veranderingen nooit op tijd gemaakt zullen worden. En ik denk niet dat het mogelijk is om binnen de grenzen van ons land moslims een wezenlijk ander liedje te laten zingen dan hun geloofsbroeders in Iran, Syrie en Pakistan — ik kan geen wetgeving bedenken waarmee je dat voor elkaar zou krijgen.

Ik zie eigenlijk nog het meest in zeer pragmatische wetgeving. Een belangrijk punt binnen de integratieproblematiek betreft de *aantallen*. Tienduizend vreemdelingen zijn makkelijker te integreren dan 1 miljoen. Daar moet je iets aan doen: elke moslim die je niet meer wegwijs hoeft te maken in onze cultuur, is er een. Dus: immigratiestop, geen uithuwelijking meer etc. Verder: terugdringen geboortecijfers op basis van economische draagkracht — een smerige truc, maar hij werkt wel. Dus: kinderbijslag tot het tweede kind, en vanaf het vierde kind een steeds hogere toeslag gaan betalen. En: een wortel voor de neus voor lieden die remigreren. De staat geeft je 5000 euro per gezinslid en regelt een extragratis vliegtuig. En de immigratiestop zorgt ervoor dat ze niet meer terugkomen.

Verder dient het proces van integratie veel langduriger en strenger gevolgd te worden. Niet alleen een test bij binnenkomst, nee, elk jaar een vervolgtest, met steeds hogere eisen. Na het falen van de test een herkansing — lukt het dan nog niet: verblijfsvergunning inleveren. Verder her en der stelselmatig de uitwassen gaan wegsnijden. Illegaliteit strafbaar stellen. Een veroordeelde crimineel zonder verblijfsvergunning gaat gelijk het land uit; langdurig werkelozen zonder verblijfsvergunning ook het land uit. Onderkennen dat er een criminaliteitsprobleem bestaat bij allochtone jongeren, en hier ongegeneerd hard tegen optreden.

op 27 11 2005 at 20:30 schreef Frans Groenendijk:

@Peter: "Technocraten zitten er genoeg in Den Haag."

Ideologen zul je bedoelen.

@Lagonda: het wordt weer wat concreter. Ik kom spoedig met een gedetailleerde reactie.

op 27 11 2005 at 20:57 schreef Peter Breedveld:

Nee, ik bedoel Technocraten.

"Waarom doet me dat aan religie denken?"

Dat zal je zelf het beste weten. Maar als er iets is dat in het kader van een religie NIET gebeurt, dan is dat het onderkennen van problemen. Religie is escapisme. Hier is het kut, in het hiernamaals zal het beter zijn.

op 27 11 2005 at 21:28 schreef Peter Breedveld:

"Dus: kinderbijslag tot het tweede kind, en vanaf het vierde kind een steeds hogere toeslag gaan betalen."

Ben jij gek? Dan zou ik al twee keer toeslag moeten betalen, en kinderen kosten al genoeg. Nee, gewoon de kinderbijslag afschaffen, klaar.

op 27 11 2005 at 21:31 schreef Peter Breedveld:

"En eigenlijk zou je nog veel verder moeten gaan. Je zou het ouders moeten verbieden hun kind lid te maken van een religie; pas als kinderen 21 jaar oud zijn, mogen ze die beslissing zelf nemen."

Waanzin! Bovendien: je bent niet lid van een religie. Je voedt een kind in een bepaalde traditie op of volgens bepaalde waarden. Daarin moet iedereen vrij zijn. De wet voorziet al in de vrijheid om afstand te nemen van een religie. Die wet moet worden gehandhaafd.

op 28 11 2005 at 09:56 schreef Lagonda:

Tsja, wat ik al zei — het meeste kan niet. Want hoe kun je nou ooit zo’n wet handhaven? Hoe kun je nou, in de huidige situatie van volstrekt gesloten moslimgemeenschappen, een jongeling de vrijheid bieden uit zijn geloof te stappen?

op 28 11 2005 at 11:07 schreef Peter Breedveld:

Nou, om te beginnen moet je erkennen dat er binnen de moslimgemeenschap wel degelijk godsdienstdwang bestaat. Wie dat nu zegt, krijgt altijd een baard of snor van de Schiedamse islamitische universiteit of een islamitisch overlegorgaan of Maurice Berger tegenover zich die zalvend verklaart dat in koran zoveel staat dat dwang niet mag dus ziedaar het bewijs: ‘Er is helemaal geen dwang! Haha! Jij gekke islamofoob!’

Erkennen dus dat die dwang bestaat en dan kun je de volgende stap zetten: bescherming bieden, accomoderen, aanmoedigen.

op 28 11 2005 at 15:36 schreef Rinus Duikersloot:

@ Lagonda
Ik plaagde je met de afzwakking van de zwart/witte-toonzetting en ik bedoel de tegenwerpingen van Frans Groenendijk van 26 11 2005

@ Frans Groenendijk
Denk je niet dat Theodore Dalrymple in beide artikelen oplossingen aandraagt?

Bij Martijn de Koning mengt zich nu ook Barend ter Haar in de discussie. Hij zegt een ex collega van Hans Jansen te zijn en omschrijft hem als een teleurgesteld man met een politieke agenda. Zijn eigen opvattingen over de islam ziet hij als vrij standaard

op 28 11 2005 at 15:37 schreef Rinus Duikersloot:

Hier is die draad: http://martijn.religionresearch.org/?p=1080

op 30 11 2005 at 12:30 schreef Ad Kolkman:

nog een draad. voor de lagondafans.
http://hoeiboei.web-log.nl/log/4233024

op 08 12 2005 at 02:39 schreef Frans Groenendijk:

Het is niet spoedig geworden maar nu dan toch nog mijn uitgebreidere reactie.

Je verhaal wordt wat concreter maar de eigenlijke voorstellen die je doet zijn omwikkeld met een heleboel uitspraken die op zich interessant zijn om eens over te spreken maar discussie over de voorstellen in de weg staat.
Het lastigste aan je verhaal vind ik dat je voortdurend je kritiek op de sociaal-democratie of multi-culturalisten er door heen weeft. Ik ontken niet dat er verband is maar het betoog wordt er wel ideologischer en dus voor mij als pleiter voor politiek zonder partijen, zonder ideologiseren, minder interessant door.
Daarnaast heb ik er moeite mee dat je blijft spreken over “de moslims” in plaats van over “de islam” (als ideologie). Elke moslim is anders.

…dat iedere vorm van ideologische dwang afgezworen dient te worden. Alleen de staat zelf mag dwang uitoefenen, en alleen met het mandaat van de kiezer.”
Hoe ga ik dat vorm geven in mijn voorstel in het parlement? Welke zaken moeten de officieren van justitie vaker op de rol zetten?
Ik ben hier ook advocaat van de duivel: wanneer we het bijvoeglijk naamwoord even weglaten betekent dit toch ook dat opvoeding door ouders uit den boze is? Daar zit toch ook ontzettend veel dwang in? Je wilt nadruk op het bijvoeglijk naamwoord waarschijnlijk. Geef daar dan eens een eenduidige omschrijving van. Wanneer is dwang ideologische dwang? Op bepaalde extreme uitingen wijzen is makkelijk maar daarmee hebben we nog geen maatregelen voorgesteld.
Maar je concretiseert gelukkig: “al het onderwijs op ideologische basis kan bijvoorbeeld afgeschaft worden.”
Het gebruik van het woord “kan” vind ik merkwaardig maar daar wil ik het niet over hebben. Concreet bedoel je waarschijnlijk toch dat je sub 7 uit artikel 23 van de grondwet wilt schrappen.
Ik vind dat op verschillende manieren te oppervlakkig. Geen achterhaalde schoolstrijd oprakelen.. http://www.fransgroenendijk.nl/reactieding.php?id=91_0_1_0_C
Bovendien kun je veel zeggen van de Fransen maar iets dat vergelijkbaar is met ons artikel 23 hebben ze echt niet: alle scholen zijn openbaar. Blijkbaar voorkomt dat niet heel veel problemen.
“En het betekent ook dat iedere belangengroep die bij de rechter komt janken over een tentoonstelling, toneelstuk, affiche of column, een dikke boete aan zijn kont krijgt, en lachend de rechtszaal uitgeschopt wordt."
Het probleem is juist dat ze niet of nauwelijks naar de rechter stappen maar in plaats daarvan jengelen bij politieke partijen of overgaan tot moordaanslagen.

“Dat betekent dat een boel ideologische wetgeving zal dienen te verdwijnen. Het (…) artikel op godslastering. “
Helemaal mee eens.
“Geen geemmer meer over abortus of euthanasie”
Wat is dat nu weer? Wil je de tegenstanders de mond snoeren?
“Dus: immigratiestop, geen uithuwelijking meer etc.”
Op dat vlak gebeurt al het nodige. Hirsi Ali en Verdonk maken zich ook (terecht) boos op PvdA-ers die Verdonk nu aanvallen op beleid dat vanuit de PvdA is aangedragen (Kosto, Cohen)….
“Verder: terugdringen geboortecijfers op basis van economische draagkracht — een smerige truc, maar hij werkt wel.”
Met Peter B’s amendement ben ik het eens: alleen kinderbijslag voor de eerste twee kindernen (we willen ook geen italiaanse toestanden hier)
“En: een wortel voor de neus voor lieden die remigreren. De staat geeft je 5000 euro per gezinslid en regelt een extra gratis vliegtuig.”
Ook op dat vlak gebeurt al het een en ander volgens mij.

“Illegaliteit strafbaar stellen.”
Waarom? Om ze hier te kunnen opsluiten?

Nog twee opmerkingen die niet over de voorstellen zelf gaan.
“De enige die niet dwingt, is de gemiddelde Nederlander die inmiddels heeft geleerd zich enkel om zijn eigen natje en droogje te bekommeren, zich niet teveel met zijn buurman wenst te bemoeien, en verder met rust gelaten wil worden. Deze houding is maatschappelijk gezien eigenlijk zeer gewenst” Dat is wel lekker makkelijk als je maatschappelijk veilig zit. Niet alle problemen zijn aan de islam gerelateerd. Er zijn ook belangen van ouderen tegenover die van jongeren. Werkloosheid is niet alleen groot onder islamitische jongeren.

“In breder verband betekent het dat politieke partijen zouden moeten verdwijnen”
Dat klinkt mij als muziek in de oren. Mijn eigen ervaring is echter dat het wel erg moeilijk is een alternatief op te zetten. Ik heb nog niet opgegeven.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS