Home » Archief » De grootste lulkoek voor waar


[19.11.2005]

De grootste lulkoek voor waar

Peter Breedveld

Alh1 (112k image)

Door groot-mufti Anja Meulenbelt werd publiciste Nahed Selim enige tijd geleden tot afvallige verklaard. Selim hekelt de orthodoxe islam en de grote omzichtigheid waarmee in Nederland over de islam en moslims wordt gesproken. Zij was één van de sprekers bij de presentatie van het boek Islam en de joods-christelijke traditie. Frontaal Naakt was daar ook en sprak met haar.

Wat vindt u van de manier waarop nu de discussie over de islam wordt gevoerd?

Die vind ik erg éénzijdig. Het is een dialoog waarvan de uitkomst al van tevoren is vastgesteld, namelijk dat we allemaal min of meer hetzelfde zijn en dus met elkaar verder moeten.

Maar we kunnen ons toch ook geen andere uitkomst veroorloven? We móeten toch ook samen verder?

Moslims en niet-moslims hebben zekere gemeenschappelijke principes, maar als je een goede dialoog wilt, zul je niet alleen aandacht moeten hebben voor de positieve kanten. Er zijn ook enorme verschillen en je moet niet bang zijn om die te benoemen. Mensen, die de islam alleen maar positief benaderen, doen dat omdat ze op maatschappelijke goedkeuring uit zijn. Maar dat is dan wel een goedkeuring die op valse gronden is verkregen. Je bent dan de wegbereider voor de orthodoxe islam, die zo de kans krijgt zich te verspreiden.

Er is tegenwoordig toch ook ruimte voor kritische geluiden? Dagblad Trouw bijvoorbeeld, waarvoor u schrijft, loopt wat dat betreft al geruime tijd voorop.

Zeker, en dat moet ook doorgaan. Maar er zijn nog teveel mensen die zich in de dialoog met moslims vooral laten leiden door hun goede bedoelingen. Die vragen niet door, want je mag moslims vooral niet boos maken. Eigenlijk is dat heel denigrerend, want je behandelt moslims zo als kinderen. Er zijn in Nederland genoeg mondelinge journalisten die iedereen het hemd van het lijf durven te vragen, behalve als het om een moslim gaat, dan zijn ze te snel tevreden. Bijvoorbeeld wanneer de hoofddoek ter sprake komt. Zodra een meisje tegen een interviewer zegt dat het haar eigen keuze is om die hoofddoek te dragen is het klaar, dan wordt er niet meer doorgevraagd.

Over welke journalisten hebt u het?

Vooral de journalisten en redacteuren van nieuws- en actualiteitenprogramma’s op televisie vind ik incompetent. Als ze zich wat meer zouden verdiepen in de achtergronden van een orthodoxe moslim in hun programma, zouden ze eens een paar tegenargumenten kunnen inbrengen. Nu nemen ze de grootste lulkoek voor waar aan.

Noemt u eens een paar namen?

Het programma NOVA vind ik daar echt een voorbeeld van. Ik noem het zelf altijd ‘het programma van de hoofddoekjes’. Het zijn altijd dezelfde moslims die ze uitnodigen, de moslims met een enorm grote mond, zoals die Nabil Marmouch. Die mogen dan steeds weer komen vertellen hoe vreedzaam en verdraagzaam de islam is. Nooit worden ze tegengesproken, terwijl er in de hele koran maar vier teksten staan die verdraagzaamheid voorschrijven. Er zijn er tientallen waarvan je precies het tegenovergestelde kunt zeggen. Dat zijn argumenten waarmee je die eenzijdige verhalen kunt doorprikken.

Laatst kreeg ik De meiden van Halal op bezoek. Ze vroegen me waarom ik hen niet als geëmancipeerde vrouwen zag, terwijl ze toch zelf hadden gekozen voor het dragen van een hoofddoek. “Ik kies er toch zelf voor om God te laten bepalen hoe mijn leven eruit ziet?” zei één van hen. Ik antwoordde dat emancipatie meer was dan het maken van eigen keuzes, dat het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor die keuzes. In hoeverre is de keuze voor de hoofddoek een eigen keuze te noemen? Die Meiden van Halal zeggen niets dat imams en moslims over de hele wereld niet ook zeggen. Wat is daar dan éigen aan? Met dezelfde vraag waren ze al eerder bij Hanneke Groenteman langs geweest. Die zat maar een beetje instemmend te knikken bij hun verhaal. Dan denk ik: “Daar kan jij toch óók wel wat tegen inbrengen?”

Er is een kritische benadering nodig om door te dringen tot de essentie van de zaak: waar houden we aan vast in de islam en wat laten we los. Het uiteindelijke doel is toch een hervorming van de islam, want met de orthodoxe islam is het onmogelijk samen te leven.

Echt niet? Ik ken orthodoxe moslims met wie ik goed door één deur kan. We zijn het over zowat alles oneens, maar we kunnen overal over praten. Waarom is dat niet mogelijk voor de hele samenleving?

Ik heb zelf ook orthodoxe familieleden die ontzettend lief en aardig zijn. Zolang moslims in een niet-moslimland een minderheid vormen, hebben ze zich aan te passen. Tegelijkertijd moeten ze zorgen dat moslims het voor het zeggen krijgen, door middel van bekeringen, veel nageslacht, strijd of langs democratische weg. De meerderheid van de moslims in Nederland wil liever in een land leven waar de sharia, de islamitische wet, geldt.

In Vlaanderen heeft de moslimpartij Arabisch-Europese Liga (AEL) van Abu Jahjah nauwelijks stemmen getrokken. Ook in Nederland blijkt er niet veel draagvlak te zijn. Is dat geen bewijs dat moslims helemaal niet zitten te wachten op een partij die de sharia wil invoeren?

Dat is puur een kwestie van etniciteit. De AEL is een Arabisch georiënteerde partij en de meeste moslims in Vlaanderen en Nederland zijn Marokkaans of Turks. Een partij die zich op Turkse of Marokkaanse moslims richt, zal wél een grote aanhang krijgen. Overigens zullen Turken niet op Marokkanen stemmen en Marokkanen niet op Turken.

Vorig jaar was ik kerstinkopen aan het doen. Toen viel het me op dat er heel veel gehoofddoekte vrouwen met stapels kerstcadeau’s voor de kassa’s stonden. Ik vond dat wel een geruststelling, dat islamitische enthousiasme voor onze consumptiemaatschappij.

Was dat met kerst? Echt waar? De consumptiemaatschappij is niet in tegenspraak met de islam, integendeel. De islam is een heel aardse religie, veel meer dan het christelijke geloof. Ergens in de koran staat dat bezit en zonen de pracht van het aardse bestaan vormen*.

Wordt u vaak door moslims aangesproken op uw kritische uitlatingen?

Eerlijk gezegd kom ik dagelijks niet zo heel veel moslims tegen. Bij een lezing komt er wel eens iemand naar me toe. Iemand zei me eens: “U hebt zoveel kritiek op de islam, waarom belicht u de islam niet op een positieve manier?” Ik zei hem dat het tijd wordt dat de negatieve kanten van de islam eens worden besproken. Die vormen een kankergezwel die anders maar uitgroeit en uitzaait. De meeste moslims willen dat niet onder ogen zien, uit loyaliteit of schaamte.

Wat vindt u van Hirsi Ali?

Een moedige vrouw, die veel heeft losgemaakt in Nederland. Meer bij niet-moslims dan bij moslims, dat wel. Maar er is nu tenminste een debat en dat was zonder iemand als Hirsi Ali nooit gebeurd. Ze is trouwens niet de eerste moslimfeminist, wil ik wel even zeggen. Daarin zijn veel vrouwen haar namelijk al voorgegaan.

Op 1 december verschijnt het nieuwe boek van Nahed Selim, Zwijgen is verraad – Openhartige verhalen over vrouwen en islam.

*Koran 18:34: Bezit en zonen zijn de pracht van het tegenwoordige leven, maar de
deugdelijke daden, die duurzaam zijn, hebben bij jouw Heer een betere beloning en een betere verwachting’

Algemeen, 19.11.2005 @ 22:25

[Home]
 

38 Reacties

op 20 11 2005 at 06:16 schreef Paardestaart:

Of je nu met een orthodoxe moslim door een deur kunt of niet: er is maar éen islam. Dát is het probleem.

Zolang er geen officiele en door alle moslims geaccepteerde erkenning is dat al die stromingen gelijkwaardig en respectabel zijn bestaan er geen "gematigde moslims" D’r is maar éen geloof; het woord van god is eeuwig en niet interpretabel. Dat is geen idee; dat is een geloofsartikel.

Het stamgevoel doet de rest; moslims houden zich daarom voornamelijk op de vlakte en steken het liefst hun nek niet uit…Pas als overijverige nederlandse autoriteiten op het punt staan dan in allah’s naam maar islamitische meisjes hygienisch vergoed door het ziekenfonds te gaan besnijden in het ziekenhuis, omdat ze die septische keukenheksen tè beschamend vinden, tekenen de dames protest aan…Of als de nederlandse regering overweegt om de huwbare leeftijd in overeenstemming te brengen met die in het thuisland, of zo…
Het is zó eng kennelijk, in dat milieu, om dwars te liggen en een eigen koers te varen dat men zich maar liever verschuilt achter de barbaarse wetten van Dar el Harb, en in eigen kring de zaken zedig in het midden laat.
Het vervelende is natuurlijk dat je als verlichte medeburger maar moet afwachten welke kant het muntje oprolt, als het er op aan komt

(Tussen haakjes: Anja M. is echt helemaal knettergek geworden, hoor. Ik weet zeker dat ze geen spier vertrekt als de god der christenen achteruit door een heg getrokken wordt, maar kritiek op de islam is haar een gruwel…Ze vindt zelfs al dat je als ongelovige geen kritiek op de koran of op de islam mag hebben!! Je moet minstens een afgestudeerd imam zijn – als zoiets tenminste bestaat, want imams hebben alleen maar respect voor andere imams als ze het met hen eens zijn – om iets behartigenswaardigs te kunnen zeggen over het geloof; anders kun je volgens Anja (en de imams!) de woorden die er staan niet naar waarde schatten…een idee dat de eenvoudige christen ook altijd voorgeschoteld kreeg in de dagen voordat de bijbel vertaald werd, en dat de hoogmogenden erg graag zo hadden gehouden.
Als je zuster Anja’s redenering volgt zouden wij christenen nog steeds de bijbel niet zomaar op eigen houtje durven beoordelen..is toch opmerkelijk.
En aan het feit dat ze uitgerekend aan de hand van Tariq Ramadan de koran eerbiedig wenst te benaderen kun je merken dat ze ernstig in de pijp begint te branden…Hij is wel een lekker ding natuurlijk, voor zo’n doezige, middelbare poederdoos, maar je toch moet wel erg naief zijn om de kleinzoon van Hassan al Banna als geestelijk leidsman te aanvaarden…Ze meent dat van hem homo’s niet meer van de hoogste toren gesmeten hoeven te worden, maar ze kijkt er kennelijk niet van op dat hij dan weer níet gekant is tegen de steniging van overspelige vrouwen..
Daarover matigt ze zich natuurlijk ook geen ordeel aan…Ze moet er nog een poosje op studeren:)

op 20 11 2005 at 09:23 schreef Peter Breedveld:

Ha! Dat maakt die ‘cursus islam voor beginners’ van haar des te arroganter.

op 20 11 2005 at 11:25 schreef Rob:

Het verwonderd mij al lange tijd dat die Anja zo gek is met die islamietjes.
Temeer omdat de islam een vrouwonvriendelijke religie is en Anja is een vrouw.
Elke keer als ik die foto van Anja zie moet ik aan miss Piggy denken daar heeft Anja wel wat van weg vind ik en miss
Piggy is wél een varken, tja, Zou Anja een masochistische inslag hebben??

op 20 11 2005 at 11:30 schreef Peter Breedveld:

Laten we de discussie een beetje op een acceptabel niveau houden, Rob.

op 20 11 2005 at 12:26 schreef jelle:

Die Selim is ’n toppertje!
Over dat Nova zeggen me ouwe zussies van vèr in de 70-ig óók altijd:"Waarom vragen die klootzakken niet dóór?" ,als d’r weer wat stigmatiserend over Ayaan wordt geponeerd.
Ik ben maar ’n érg laat nakomelingetje van ’45,en ik verbijster mezelf iedere keer weer dat ‘r trutten(m/v) zijn,(waarvan ik zou mogen verwachten dat ze énig idee van (religieus)faksisme zouden moeten hebben),die zich gaarne opwerpen als voorstander van het recht om je als vrouw te laten onderdrukken.
Wat heet "als vrouw",de ménsheid bedoelen ze.
Anja M.,Femke H.,Maxima van O,om maar wat duistere steegjes te noemen.
Aan dát soort zou ik niet graag geparenteerd zijn.
De meest opvallende inbreng van moslima’s in dit land die parlementariër,wethouder,gemeenteraadslid zijn bestaat voornamelijk in het NIET aanwakkeren v/h debat over vernieuwing binnen de Islamitische gemeenschap,men is liever verheugd als vrouwen die van hun man de deur niet uit mogen om de NL-taal te leren,nu binnen de warme beslotenheid v/h Ware Islamitische Gezin die taallesjes mogen bevangen.Maar daar zit dus wél effe het Halal-stempel op van ’n ex-PolPot fan,en ’n dochter v/e collaborateur in massamoord(hoewel je ’n kind nix kan kwalijk nemen).
Maar vrouwen als Selim zul je niet in Nova treffen,Islampooiers als Abu Chacha 2 keer,deze week al.
Links vecht terug!
Da’s de nieuwe teneur in Nova.Ik wou dat ’t wáár was.
Nixnie Links nie an Abu,Meulenbelt en ikhoueroverop!
Ayaan,Selim!Me ouwe zussies snappen persies waar jullie ’t over hebben,VENCEREMOS!!

op 20 11 2005 at 16:29 schreef Michiel Mans:

Jelle schreef,

"Zolang er geen officiele en door alle moslims geaccepteerde erkenning is dat al die stromingen gelijkwaardig en respectabel zijn bestaan er geen "gematigde moslims" D’r is maar éen geloof; het woord van god is eeuwig en niet interpretabel. Dat is geen idee; dat is een geloofsartikel."

Mmm…hoever zijn we dan wel niet af van het punt waarop uberhaupt aan het bestaan van Allah getwijfeld mag worden? Of de geestesgesteldheid van de Profeet?

op 20 11 2005 at 19:13 schreef Paardestaart:

Nah – zo’n vierhonderd jaar schat ik. In elk geval kunnen wij daar niet op wachten…

op 21 11 2005 at 18:54 schreef arian:

Kunnen Muntz en Van de Wint niet ook voor de islam hetzelfde doen als ze voor het christendom doen? Ik betaal graag belasting om hun beveiliging van staatswege te regelen.
Het zou goed zijn als moslims zich ook wat dat betreft aan het westen leren aanpassen.
Spot met ze tot ze eindelijk leren hun geloof met een korreltje zout te nemen.

op 23 11 2005 at 01:41 schreef Paardestaart:

Muntz en Van de Wint doen helemaal niks voor het christendom; ze doen wat dat betreft aan naoorlogs verzet..Het christendom is uitgekleed tot op het bot; de christenen hebben al jaren geleden van àndere mensen geleerd dat het iedereen vrij staat om met hun overtuiging te spotten.
Muntz en Van de Wint zijn gewoon kinderachtige lolbroeken die heel dapper een dood paard trappen
Ze kijken wel link uit uit om hun grollen uit te halen met de profeet…veel te gevaarlijk

op 24 11 2005 at 23:01 schreef Tim:

Welke Islam is de enige Islam? Sunni, Sji’iet, Soefi, of een andere stroming? Het is tijd dat moslims en niet-moslims een keer door beginnen te krijgen dat religie, in de zin waarin "de Islam" en "het Christendom" religies zijn, ALTIJD geïnterpreteerd worden. Dat gebeurt nu door een klein, reactionair groepje imams en ayatollahs met politieke aspiraties, en iedereen gelooft ze, of ze nou moslim zijn of niet. En zolang iedereen die op hun woord gelooft, kan je lang wachten op vrijzinnige moslims.

op 25 11 2005 at 10:12 schreef Rinus Duikersloot:

Waar blijven de moslims?
Of moet Peter verder gaan in zijn halalisering van de site?

op 26 11 2005 at 21:00 schreef Frank:

Helemaal mee eens Paardestaart.
Ik stel dan ook voor dat dat plaatje van die 2 gasten, hier te rechter zijde, wordt verwijderd.
Je zult zien dat moslims dan ook meteen toestromen.

op 26 11 2005 at 21:05 schreef Peter Breedveld:

Komt niks van in.

op 26 11 2005 at 21:34 schreef Peter Breedveld:

Nog even over Muntz en de Wint: die maakten al moslimgrappen toen nog niet iedere autochtone Nederlander een korangeleerde was die hele sura’s uit z’n hoofd kent.

op 26 11 2005 at 23:50 schreef Frank:

Inderdaad.
Je kon moslimgrappen maken zonder voor je leven te vrezen.
Het pré-Van Gogh tijdperk zeg maar.
Was toen net zo veilig als nu het christendom afzeiken.

op 27 11 2005 at 02:10 schreef CS:

Ricky DeSire bij Rob Muntz, oktober 2004:

http://download.omroep.nl/rvu/av/misc/ricky_de_sire.mp3

(zie voor zij reguliere werk o.m:
http://www.utrecht-live.nl/Event/1487/)

op 27 11 2005 at 10:41 schreef Peter Breedveld:

Anja de Haatzaaier maakt zich vreselijk druk om een stuk van Nahed Selim in de NRC van gisteren (zaterdag):

HOU DE BOEL BIJ ELKAAR DOOR NIET LANGER TE ZWIJGEN

Bijna veertig jaar geleden heeft Martin Luther King gezegd: "Er komt een tijd dat zwijgen verraad is," Hij sprak toen naar aanleiding van: de oorlog in Vietnam. Maar nu is er weer zo’n moment aangebroken, een moment waarop zwijgen, uit loyaliteit of uit tact, verraad betekent aan de eigen integriteit, aan de eigen diepste overtuigingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de grote meerderheid van de moslimbevolking. Die zwijgt over ontoelaatbare praktijken zoals het tegen hun zin uithuwelijken van vrouwen; de mishandeling van echtgenotes en dochters; (de dreiging met) geweld tegenover andersdenkenden; het lastigvallen van schaars geklede vrouwen op straat, van vrouwen in badpak in zwembaden en op het strand, van homoseksuelen, afvalligen, politici of criticasters van de islam – allemaal zaken die door andere moslims worden gedaan, uit naam van de islam.

Het geldt ook voor een groot deel van de autochtone Nederlanders. Die zwijgen liever dan een confronterend gesprek aan te gaan en ‘onprettig’ over te komen. Hun zwijgen is soms ook ingegeven door de angst om voor racist te worden uitgemaakt, terwijl ze weten dat al deze opvattingen niet stroken met de westerse cultuur, de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Grondwet.

Maar kritiek op gewoonten van allochtonen is in Nederland nog vaak ongewenst. De (sympathieke) burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, zegt dat respect betekent datje bepaalde kritiek over het gedrag van andere groepen niet moet uiten wanneer het een hoger ideaal dient, het ideaal van de boel bij elkaar houden. Maar beste Job Cohen, dat is toch precies het argument van de communistische dictatuur geweest om vrijheid van meningsuiting en burgerrechten met de voeten te treden?

Maar nee, men zwijgt liever. Veel moslims doen dat uit loyaliteit en veel autochtonen zwijgen uit tact en voorzichtigheid. Dat zijn op zich nobele eigenschappen. Maar men moet in eerste instantie loyaal aan zichzelf zijn, aan zijn diepste overtuigingen. Dat heet integriteit.

Een moslim die werkelijk gelooft dat islam ‘vrede’ betekent en dat de islam de religie van verdraagzaamheid en tolerantie is,.kan niet tegelijkertijd het gebruik van geweld als oplossing voor conflicten tolereren of bagatelliseren zonder in gewetensnood te raken.

Tact en voorzichtigheid hebben Nederland in de loop der geschiedenis door vele crises heen geholpen. Maar zwijgen over het onrecht dat vrouwen ten deel valt, noem ik geen tact maar onverschilligheid. We hebben het vaak over criminaliteit en geweld op straat. Dan wordt er gesproken over Marokkaanse jeugd, hangjongeren, criminele Antillianen of drugsverslaafden. Volgens mij is veel van dat geweld een voortvloeisel van wat zich binnenshuis afspeelt aan geweld, intimidatie en mishandeling. Het is een bijproduct van een typisch mannelijke cultuur en mentaliteit waarin een jongen geen verantwoordelijkheid leert dragen; dit onder het motto van de bevoorrechte positie van een man boven een vrouw.

Achter ieder van deze jongens of criminele mannen gaat een falende vader schuil, een vader die wel kinderen verwekt maar niet de verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt. Hij laat alles over aan de moeder en aan de Nederlandse instanties en brengt zijn tijd liever door in theehuizen of coffeeshops. Maar durf dit onderwerp maar eens aan te snijden in een land als Nederland, waar vrijheid van godsdienst en respect voor andere culturen veel hoger aangeschreven staan dan respect voor de individue1e rechten van de vrouw, de echtgenote, de dochter, de vriendin of de ex-vrouw.

Wij moeten inzien dat ook goed geïntegreerde vrouwen van islamitische komaf gevaar lopen, zoals de Iraakse vrouw die onlangs door haar broer is vermoord. Hoe groot dat gevaar is, hangt af van hoe reactionair hun thuisfront is. Sommigen worden vermoord, velen worden geïntimideerd, bedreigd of buitengesloten. Met ongeveer een miljoen moslims in Nederland, grotendeels vrouwvijandige traditioneel orthodoxen, kunnen we verwachten dat dit soort misdaden tegen vrouwen schering en inslag zullen worden.

Hoe meer meisjes zich gaan verzetten tegen een leven als gevangene en bediende in het huis van haar ouders of echtgenoot, hoe meer mannen, vaders en broers acties zullen ondernemen ter bescherming van hun ‘eer’, maar vooral uit angst voor kritiek in de eigen kring.

Het wordt je vaak niet in dank afgenomen als je hierover praat. Men hoort liever een sociaal gewenste mening, zeker nu de samenleving in een soort crisis verkeert. Natuurlijk moeten we proberen de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen te overbruggen, maar dat doe je ook door die tegenstellingen bespreekbaar te maken. De maatschappelijke cohesie die we zoeken, zal alleen een solide basis krijgen als iedereen leert om op een vreedzame, democratische manier met kritiek om te gaan.

Meulenbelt foetert:

"Selim heeft kennelijk nooit gesproken met Melda Mujde, die een hoge politiefunktionaris is die zich inzet tegen eerwraak, ze heeft nooit gehoord van Khadija Arib en Naima Azough die in de Tweede Kamer niets anders doen dan geweld tegen vrouwen, waaronder eerwraak op de politieke agenda te zetten en aan te dringen op maatregelen, ze weet ook niets van Al Nisa, waar Ceylan Pektas-Weber al een hele tijd aan het werk is om huiselijk geweld aan te pakken, onder andere door voorlichting aan imams, ze heeft ook nog nooit gehoord van SPIOR, die een succesvol project heeft tegen gedwongen huwelijken, die sowieso tegen de islam zijn, ze kent ook Mualla Kaya niet, de moslimtheologe die jongeren en ouders uitlegt dat de islam de vrije keuze van een partner voorschrijft, ze is kennelijk ook nog nooit geweest bij de organisaties van vluchtelingenvrouwen die het voortouw nemen tegen vrouwenbesnijdenis, ik heb haar daar in ieder geval niet gezien, niet bij het Trefpunt, Stop geweld tegen vrouwen, waarin FSAN, SVOR, WPF, Liberiaanse, Eritrese, Sudanese, Ethiopische vrouwenorganisaties plus African Sky bij zijn aangesloten, ze kent de acties niet van ATKB, vereniging van vrouwen uit Turkije, tegen uitbuiting en onderdrukking van en geweld tegen vrouwen, ze was ook niet bij de landelijke symposia van Ihsan, islamitisch instituut voor maatschappelijke activering om huiselijk geweld binnen de islamitische gemeenschappen bespreekbaar te maken, en ze kent ook het werk van Forum niet. En dat zijn alleen nog de namen van mensen en organisaties die ik min of meer toevallig ken – er zijn er ongetwijfeld meer."

Dat is een indrukwekkende rij namen, Anja (Anja is een trouw lezer van Frontaal Naakt)! Wat jammer dat de meeste mij weinig zeggen. En als al die mensen en organisaties zich inzetten tegen huiselijk geweld in moslimkringen, wat is dan eigenlijk het probleem met Hirsi Ali? Waarom heeft iedereen (inclusief jijzelf) het dan alleen maar over Hirsi Ali? Waarom lees ik nooit over die voortdurende inspanningen van Naima Azough? Als ik haar zie, is ze altijd druk aan het afgeven op Hirsi Ali. Ik vroeg me al af of ze niets beters te doen heeft.

Het is natuurlijk een afleidingsmanoeuvre. Hoe lang die rij namen ook is, het gaat nog altijd om een kleine minderheid die blijkbaar niks voor lekaar krijgt, want we horen er nooit iets over.

Feit blijft dat de meerderheid van autochtonen EN allochtonen zwijgt en uit alle macht probeert ook anderen het zwijgen op te leggen. Nova heeft het er niet over, de Meiden van Halal ook niet, Job Cohen niet, Hans Wiegel niet, Bas Heijne niet, Donner niet, al die politiek-correcte zwatelaars zijn vooral druk in de weer om Hirsi Ali te beschuldigen van polarisatie omdat zij NIET zwijgt.

Nahed Selim heeft dus hartstikke gelijk.

op 27 11 2005 at 14:50 schreef Cor Spaans:

Anja de Haatzaaier is vooral bezig om zichzelf te profileren. En we weten: jalouzie tussen vrouwen – de wereld gaat er aan kapot.
Anja de Haatzaaier gelooft heilig in gesubsidieerde vijfdecolonneclubs als SPIOR en Forum, die eerder de emancipatie van vrouwen tegenwerken dan ondersteunen. Anja verbeeldt zich nu ook al dat ze koranexegeet is: "gedwongen huwelijken, die sowieso tegen de islam zijn". (En als dat nu eens niet zo zou zijn? En wat te doen met de lelijke kanten van de islamitische bronteksten? Daar gaat Anja altijd met een boog omheen.)

Op 25 november a.s. -Internationale VN-dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen- zal alweer voor het vierde jaar op rij de Week Zonder Geweld in Nederland van start gaan. In de Week Zonder Geweld vragen allerlei mensen en organisaties aandacht voor iedere vorm van geweld tegen vrouwen.
Ayaan en anderen geven acte de presence in Rotterdam, tijdens een tweedaagse conferentie:

http://www.huiselijkgeweld.nl/agenda/281105/vrij_zijn_van_geweld.html

P.S.
Wel luisteren hoor, naar de verboden liedjes van Ricky de Sire. Tot het eind blijven luisteren, Anja!

op 27 11 2005 at 16:16 schreef Frans Groenendijk:

Nee Cor, met jalouzie heeft dat niets te maken. Wel met leninisme.
Op zich kan ik me best indenken dat zo’n Meulenbelt denkt dat haar strategie de beste is. Ze werkt ook serieus aan het verwezenlijken van haar strategie. Zelfs vind ik er soms nog wel wat voor te zeggen. Het walgelijke aan haar benadering (of die van Hiram bijvoorbeeld) is dat ze alle andere strategieen beschouwen als belemmerend voor de hunne. Zij zijn de revolutionairen die het allemaal weten en iedereen moet zich gewoon achter hun strategische inzichten scharen. Zij moeten gewoon de macht krijgen.
Doet ook weer een beetje denken aan Fortuyn trouwens ("Als ze godverdomme niet doen wat ik zeg dan stop ik er mee"). Je ziet het ook terug bij die meneer de Vries: ik ga alleen in de politiek als we meer dan 10 zetels halen.

op 27 11 2005 at 18:46 schreef Peter Breedveld:

Meulenbelts strategie bestaat eruit alle minder mooie dingen in de wereld van de islam onder het vloerkleed te vegen en iedereen die het waagt een kijkje onder dat kleed te nemen, uit te schelden voor racist of islamofoob. Dat is geen strategie.

Een vreselijk naar en myopisch mannetje is haar acolyt Olav Meijer. Die reageert op vrijwel alles wat Anja schrijft met de verklaring dat Nederlanders xenofoben zijn. Hendrik-Jan Bakker beweert regelmatig dat moslims straks op de trein worden gezet. Het zijn haatzaaiende extremisten.

Olav schrijft:

"Door de verdedigers van Hirsi Ali (zoals ook Bolkestein vanmiddag in “Buitenhof”) wordt steeds maar beweerd hoe belangrijk ze is voor het op de kaart zetten van de onderdrukking van moslima’s. Ze verzwijgen -of weten gewoon niet en willen gewoon niet weten, want het zijn steeds weer die rechtse witte, meestal mannelijke autochtonen- dat Hirsi Ali zich praktisch nergens vertoont bij de islamitische vrouwenorganisaties, en dat zij zo goed als geen aanhang heeft onder moslima’s. Bewust wordt een illusie in stand gehouden. Hirsi Ali fungeert als schaamlap voor rechts, xeno- en islamofoob Nederland. Wat mij betreft mogen ze nog flink ruzie maken bij de VVD, zodat deze ballon eindelijk eens wordt doorgeprikt."

Dit riedeltje herhaalt-ie keer op keer. Steeds als de naam Hirsi Ali valt, komt hij weer met zijn blanke, mannelijke autochtonen. Hij, Abu Bakker, Miryam AAAARGH en twee of drie andere vaste reagluurders vormen Anja’s persoonlijke Griekse Koor.

op 27 11 2005 at 20:23 schreef Frans Groenendijk:

"Meulenbelts strategie bestaat eruit alle minder mooie dingen in de wereld van de islam onder het vloerkleed te vegen en iedereen die het waagt een kijkje onder dat kleed te nemen, uit te schelden voor racist of islamofoob. Dat is geen strategie."
Waarom is dat geen strategie?
Het is een verwerpelijke strategie dat wel. Een die getuigt van weinig democratische gezindheid en weinig affiniteit met vrijheid van meningsuiting. Maar het is wel een strategie.
Het is trouwens niet eens haar complete strategie. Daarnaast doet ze ook nog pogingen een front te maken met een aantal specifiek door haar uitgezochte moslims en moslim-"beschermers".
Ik vind het ook een foute strategie. Onder andere omdat hij tamelijk misselijke types aantrekt en mensen demoniseert.

Ik zeur hier over door omdat ik me ook begin af te vragen wat in jouw ogen (en in die van een aantal vaste gasten hier) een goede politieke strategie zou zijn.
Ik deel de mening dat een aantal kanten van de islam als ideologie voor problemen zorgt en vooral een aantal problemen heel erg vergroot.

Om het een beetje provocerend te stellen: het lijkt er op of hier op frontaal naakt het idee bestaat dat de beste manier om hier mee om te gaan is het zo hard mogelijk aanvallen van die ideologie. In mijn ogen levert dat wel af en toe stukken op die prettig zijn om te lezen als tegenwicht tegen allerlei multiculti-kul. Als strategie kies ik er echter voor te zoeken naar precisie aanvallen.
Bijvoorbeeld de financiering van alle politieke of religieuze beweging vanuit het buitenland ten strengste verbieden.
Bij gepruttel kun je er dan nog op wijzen dat het belangrijkste land in dit verband de dictatuur van de saoedische prinselijke parasieten (de vrienden van het Bush-regime) is en dat de beschuldiging van Bush aan Kerry dat hij geld van Europeanen aannam een effectief hulpmiddel was in zijn campagne.

op 27 11 2005 at 21:02 schreef Peter Breedveld:

Schoppen tot de mensen een geweten krijgen, dat is mijn devies, inderdaad.

Ik ben er niet op uit om de islam te ontnuchteren of Links onschadelijk te maken of een betere wereld te creëren of wat dan ook. Eigenlijk is het signaal van deze site wat mij betreft simpel en eenduidig: ‘Blijf godverdomme met je vuile poten van mijn vrijheid af.’

Vorig jaar, toen ik plannen begon te maken voor een site, wilde ik daarop vooral artikelen over strips plaatsen. Toen werd Theo van Gogh vermoord en kwam Donner met zijn achterlijke godslasteringswetje en werd alles anders.

op 27 11 2005 at 21:52 schreef Frank:

Peter zegt: "schoppen tot de mensen een geweten krijgen, dat is mijn devies, inderdaad."

Hij bevindt zich in goed gezelschap met dat credo.
In het recente nummer van "Wordt Vervolgd" het blad van Amnesty International, staat een interview met de Canadese tv-journaliste, activiste en moslima Irshad Manji.
Hoewel een citaat misleidend kan zijn omdat de context ontbreekt, toch een quote uit het interview:

"Zijn niet-moslims medeplichtig aan de misdaden van de islam door geen vragen te stellen?
Sommige moslims gebruiken het geloof als zwaard. Maar minstens evenveel, of meer, gebruiken het als schild.
"U hebt het recht niet om vraagtekens bij mijn godsdienst te zetten", zeggen ze.
"U begrijpt de islam niet"
Durf de sfeer te verpesten! Stel vragen!, roept Irshad niet-moslims toe.

op 28 11 2005 at 17:55 schreef Frank:

De oktoberuitagave van Amnesty was een themanummer gewijd aan de stelling: "Islam en mensenrechten zijn onverenigbaar".
Hierin o.a. een interview met Ayaan en een column van Arnon Grunberg.
In de rubriek "Repliek" van het novembernummer reageerde o.a. Hendrik Jan Bakker, als volgt:

"Ruim twee pagina’s voor het inmiddels bekende geneuzel van Ayaan Hirsi Ali. We krijgen echter geen antwoord op de vraag "is de islam te verenigen met de mensenrechten". Of het moet van de joodse messias Grunberg zijn, die in zijn column verkondigt dat religie alleen ongevaarlijk is als die zich als folklore manifesteert. Een wetenschappelijke analyse van de relatie tussen mensenrechten, sharia en islamitische staatkunde ontbreekt, net als de visie van Amnesty zelf. Zo huilt Amnesty mee met de wolven in het bos, de Nederlandse samenleving in nog meer verwarring achterlatend dan ze al was".

Om met het laatste te beginnen: wat een opgeblazen conclusie!
Verder is het niet doenlijk een eenduidige visie te geven op de stelling –de vraag is niet simpelweg met ja of nee te beantwoorden.
De reacties van de velen die zijn geïnterviewd, waaronder Benzakour, Ahmed Marcouch, Ayhan Tonça, Ibrahim Spalburg, Leyla Cakir, Hari Karacaer, lopen dan ook uiteen.
Bovendien zegt de hoofdredacteur in zijn inleiding o.a. het volgende:

"Is de vraag wel gewettigd of de islam te verenigen is met mensenrechten? Geen van de in dit nummer geïnterviewde prominenten maakte er bezwaar tegen. Vraag blijft natuurlijk in hoeverre zij sociaal aanvaardbare antwoorden geven. Oordeel zelf!"

Dan het "geneuzel" van Ayaan. Een paar quotes:

Daar gaat ons gesprek over: in hoeverre de uitgangspunten van de islam zich niet verdragen met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
"Niet dus", zegt Ayaan, nog voor ik mijn eerste vraag gesteld heb.

"Alleen al de belijdenis dat er geen God is dan Allah. Daarmee leg je elk idee van pluralisme en godsdienstvrijheid naast je neer".

"Monotheïstische wereldgodsdiensten verdragen zich niet met de universele rechten van de mens"

Ik vraag haar met welk van de mensenrechten (….) gelovigen het meest overhoop liggen.
Ayaan H.A.: "Met de reproductieve rechten van de vrouw. In de islam gaat de vrouw niet over haar eigen baarmoeder. Ze gaat er niet over hoeveel kinderen ze krijgt, met wie ze die kinderen krijgt en (….)wanneer ze die kinderen krijgt"

Het lijkt mij dat de vraag hiermee is beantwoord.
De antwoorden passen alleen niet in het selectieve wereldbeeld van Abu Bakker.
In zijn reactie zoals hierboven geciteerd, gaat hij derhalve alleen in op neuzel Ayaan en joodse messias Grunberg.
Die kwalificaties alleen al.

op 28 11 2005 at 19:57 schreef Peter Breedveld:

Die Bakker heeft tijd zat, zie ik wel. Doet-ie nog iets voor de kost of is het de gemeenschap die voor zijn excentrieke hobby moet opdraaien?

op 29 11 2005 at 18:06 schreef Olav Meijer:

"Ik zei hem dat het tijd wordt dat de negatieve kanten van de islam eens worden besproken." Dat is maar één van de nogal domme uitspraken en omkeringen hierboven. In de media staat het bol van de negatieve uitspraken, vooroordelen, enz. over de Islam en islamieten in hun algemeenheid. Deze omkering van de wrerkelijkheid is symptomatisch voor het hele interview. Niet de moeite waard om in detail te bespreken.
"Die vormen een kankergezwel die anders maar uitgroeit en uitzaait" orakelt Selim verder. Goed, dan is het in ieder geval weer eens duidelijk waar ze staat.
"De grooste lulkoek voor waar": hoe toepasselijk op het hele inteview en de uitspraken van Peter Breedveld en zijn adepten!

op 29 11 2005 at 18:58 schreef Peter Breedveld:

Je negeert de feiten, Olav. Wetenschappelijk onderzoek aan de UvA, niet echt een bolwerk van islamofobie, dacht ik zo, heeft aangetoond dat de media – inclusief De Telegraaf – het afgelopen jaar uiterst omzichtig over moslims hebben geschreven. Wat je zegt is dus simpelweg en aantoonbaar niet waar.

op 29 11 2005 at 21:39 schreef Peter Breedveld:

Anja de Haatzaaier is op het zoveelste antiracismedebat geweest:

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/11/28/knuffelautochtoon/#comments

Trots vertelt ze dat ze de enige autochtoon was (want niet waar is, maar never mind).

Een zekere Anita Resink reageert met de mijns inziens redelijke kritiek dat het allemaal weer veel gepredik voor eigen parochie is. Waarom gaan al die anti-racisten niet in debat met de xenofobe medelander?

Dit nu is vloeken in de kerk. Niet alleen Anja reageert als door een wesp gestoken, ook Miryam AAARGH!! ontsteekt in woede. Ze krijgt van Anja de ruimte voor een hele lap zelfrechtvaardiging die ze afsluit met:

"Ik laat me als allochtone activiste echt niet de les lezen met deze paternalistische toon."

Goed argument! Anita Resink krijgt dezelfde ruimte niet, gezien haar klacht:

"Tsja, als mijn uitgebreide uitleg hier niet geplaatst wordt, dan is elk verder gesprek onmogelijk."

Dat lijkt me een accurate analyse, Anita. Maar in gesprekken zijn Anja en haar acolyten dan ook niet geïnteresseerd. Dit is eensgezind tegen de boze buitenwereld, Sovjetstijl.

op 29 11 2005 at 22:23 schreef ada:

@Frank: In reactie op item "mensenrechten en sharia" een aanvulling: in februai 2003 sprak het Europese hof voor de Rechten van de Mens uit dat sharia en democratie niet met elkaar zijn te verenigen.
@Peter: het inderdaad klakkeloos herhaalde riedeltje over Ayaan met "haar" blanke, oudere mannen (trouwens: wat is er nu eigenlijk precies mis met oudere balnke mannen?) is inmiddels wel heel makkelijk te weerleggen. Hirsi Ali kreeg de Harriet Freezer ring van Opzij, zoals bekend niet een blad voor mannen. Bovendien heeft Hirsi Ali juist twee bekende oudere blanke mannen tegen zich in het harnas gejaagd, n.l. de regenten Wallage en Wiegel.

op 30 11 2005 at 12:17 schreef Michiel Mans:

Beste Olav Meijer,

Je schreef,

-"In de media staat het bol van de negatieve uitspraken, ooroordelen, enz. over de Islam en islamieten in hun algemeenheid. Deze omkering van de wrerkelijkheid is symptomatisch voor het hele interview. Niet de moeite waard om in detail te bespreken."-

Stel dat je gelijk hebt en de media alleen bol staat van de anti-islamitische teksten en artikelen. Hoe slim is het dan als echte denker en beter wetende om het dan eigenlijk maar te negeren? Hoe slim is het dan om dergelijke taal als ‘niet de moeite waard’ af te doen?

Ik had zeer graag een stukje bij Anja geplaatst over deze zaak. Maar bij jouw heldin mag alleen correcte taal geschreven worden. Daar bestaat geen vrij debat. Anja is gevaarlijker, veel gevaarlijker dan Michiel Smit. Anja kent geen vrijheid van meningsuiting en, heel belangrijk, ze heeft macht en invloed gezien haar positie.

op 30 11 2005 at 15:17 schreef Cor Spaans:

De bijeenkomst over ‘geweld tegen vrouwen’ met Ayaan in Rotterdam was zeer interessant. Ayaan werd door een lange rij vrouwen uit een keur aan etnische gemeenschappen toegejuichd. Zij is absoluut zekers te weten buitengewoon populair bij onder anderen allochtone vrouwen. Wie stelt dat zij alleen ‘witte mannen’ enthousiasmeert is een grote leugenaar.

Anja en Olav zijn zulke leugenaars. Met hun leugens werken zij de emancipatie en integratie van vrouwen die zich aan het geweld van mannen uit hun culturele gemeenschap willen ontworstelen, tegen.

Overigens was de presentatie van de tweedaagse manifestatie in handen van Rudy Lion Sjin Tjoe, die dat buitengewoon goed deed.

op 01 12 2005 at 16:50 schreef Rinus Duikersloot:

@ Cor Spaans

Was je bij die bijeenkomst of was het uitgebreid op de lokale Rotterdamse TV? Jammer dat er nergens anders aandacht aan is gegeven.

Vanavond op Nederland 1 om 23.10 de documentaire ‘Dat het Paradijs voor mij zal zijn’. Een portret van drie Hollandse vrouwen die zich hebben bekeerd tot de Islam.

http://www.ikonrtv.nl/donderdagdocumentaire/documentaire.asp?oId=2342

op 04 12 2005 at 05:01 schreef Paardestaart:

Verschruwelijk ja…Ik heb me plaatsvervangend rot geschaamd
Ik zou ze wel graag over tien jaar nog eens in de openbaarheid willen horen vertellen hoe het hun vergaan is…de zusters.
Als ze nog leven natuurlijk; het moet wel een ontzaggelijke kick zijn voor een godsdienstwaanzinnige lompenproleet als hij een blanke vrouw zo ver krijgt dat ze zich als kanonnevlees laat gebruiken om Dar el Islam aan de overwinning te helpen
Een religieuze variant op de praktijken van een loverboy vermoedelijk
De hele kwestie is heel ordinair geworteld in de mannelijke hysterie van het machismo, vrees ik

op 08 12 2005 at 10:15 schreef Frans Groenendijk:

Dezelfde avond zag ik een deel van een uitzending bij Discovery channel over een amerikaanse seriemoordenaar. Zijn specialiteit was het binnendringen van woningen van echtparen (van zeer uiteenlopende leeftijden) de man met een pistool door het hoofd te schieten en de vrouw naast het lijk van de man te verkrachten. Toen hij (na minstens 12 moorden) opgepakt was en berecht werd vormde zich een vrouwelijke fanclub voor dit beest. Een van de leden, een free-lance journaliste, trouwde met hem in death-row.
In vergelijking daar mee zijn de drie vrouwen die hierboven genoemd worden een toonbeeld van rust en wijsheid….
Of anders gezegd: als het om enge sektes gaat moet je je geen illusies maken over de recruteerbaarheid van volgelingen. Je moet je richten op de sekteleiders.

op 11 12 2005 at 21:45 schreef Aidan:

Wie is eigenlijk die Anja Meulenbelt?
En wat stelt ze voor?
En wat moet die Olavallemaal met zijn moeilijke woorden?

op 11 12 2005 at 21:45 schreef Aidan:

Wie is eigenlijk die Anja Meulenbelt?
En wat stelt ze voor?
En wat moet die Olav allemaal met zijn moeilijke woorden?

op 11 12 2005 at 21:45 schreef Aidan:

Wie is eigenlijk die Anja Meulenbelt?
En wat stelt ze voor?
En wat moet die Olav allemaal met zijn moeilijke woorden?

op 12 12 2005 at 10:22 schreef Frans Groenendijk:

Die Anja Meulenbelt is tegenwoordig 1e kamerlid voor de SP.
Vroeger was ze een nogal veel aandacht trekkend feministe.
Haar voorstel is om iedereen die kanttekeningen stelt bij het vredelievende karakter van de islam voor racist uit te maken.
Door te klikken op de afbeelding van haar hoofd ("Anja de haatzaaier") kom je op haar weblog terecht.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS