Home » Archief » Helden en kakkerlakken


[21.05.2006]

Helden en kakkerlakken

Willem de Zwijger

Sixdeniers00 (167k image)

Bij de discussie en het debat over het paspoort van Ayaan Hirsi Ali zijn ten onrechte twee invalshoeken betrokken: het gelijkheidsbeginsel, en het asielbeleid. De juiste reden voor de directe en onmiddellijke woede over de uitzending van Zembla en de daarop volgende nietigverklaring van Ayaan’s naturalisatie is haar maatschappelijke betekenis: de eerste en enige Nederlander die vanwege een volstrekt legitiem standpunt in een safe house moet wonen en 24/7 door zes bodyguards moet worden bewaakt, omdat ze in deze eens vreedzame polder permanent bedreigd wordt, een bedreiging die bovendien in concreto werd vormgegeven door iemand die haar vriend vermoordde en een mes met een doodsbedreiging aan haar adres in zijn lijk stak.

Wie niet begrijpt dat in deze situatie de bescherming die voortvloeit uit de nationaliteit van een beschaafd land van levensbelang is, deugt niet voor de politiek, en ook nergens anders voor.

Het gelijkheidsbeginsel is hier niet aan de orde, omdat zich niemand in de verste verte in een vergelijkbare positie bevindt. Ayaan’s asielverhaal is niet relevant – ze is in elk geval nu, als wereldwijde point woman in de strijd tegen onverdraagzaamheid in de islam, zonder paspoort per direct een vluchteling met de hoogst mogelijke urgentie.

De vage pogingen van PvdA en de SP de problematiek van asielzoekers aan de situatie van Ayaan te verbinden – het “26.001” argument – waren misplaatst. Veel ernstiger nog waren drie postjes van PvdA-woordvoerder asielzaken Klaas de Vries op zijn weblog – hier, hier en hier – waarin voorafgaand aan het standpunt van Verdonk over de nationaliteit van Ayaan, precies hetzelfde irrelevante en misplaatste standpunt als dat van de minister werd ontwikkeld, mede gebaseerd op datzelfde arrest van de Hoge Raad. Het niet al te overtuigende optreden van Bos in het kamerdebat, dat meer uit leek op politieke schade voor het kabinet dan op bescherming van Hirsi Ali, krijgt door het standpunt van de Vries een nare bijsmaak.

Het echte licht werd in deze zaak onstoken door Femke Halsema, te beginnen in Buitenhof, nog duidelijk vóór het standpunt van Verdonk naar buiten kwam. Helder, schitterend, compromisloos, en bovendien een voorbeeld van hoe men in nood zijn vrienden leert kennen. Lees nog eens de lof van Peter Breedveld, inmiddels ex-VVD-lid, over haar interventie.

Tot slot nog enkele restanten. Anja vraagt zich maar weer eens af wat nu toch de bijdrage van Hirsi Ali is geweest. Anja’s antwoord is bekend, maar het echte antwoord geeft Nahed Selim.

Inmiddels begint behalve Anja overigens ook de kapotte grammofoonplaat over de linkse kerk, dan wel de linkse jihad, behoorlijk te vervelen. Er zijn politiek correcte kakkerklakken ter rechterzijde – vandaag bijvoorbeeld weer eens van Doorn in de NRC – en ter linkerzijde – zie Klaas de Vries. En er zijn mensen aan beide kanten die – als het er op aan komt – staan voor vrijheid en recht, van Femke Halsema tot Bibi de Vries. Dat is weer eens gebleken.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Zijn weblog is een rijke bron van wijsheid en inzicht en zou veel meer bezoekers moeten trekken.

Algemeen, 21.05.2006 @ 17:57

[Home]
 

61 Reacties

op 21 05 2006 at 22:21 schreef keesjemaduraatje:

ja, dat is me ook opgevallen, dat we opeens een hele andere politieke verdeling in Nederland zien. Ik ben het opeens eens met SP-leden en vond het optreden van SP-lid de Wit helemaal niet zo slecht en aan de andere kant zijn er in de VVD en D66 opeens mensen waar je het helemaal niet meer mee eens bent.
Dus de echte strijd voor vrijheid wordt blijkbaar overal gevochten.

op 22 05 2006 at 01:12 schreef Bernadette de Wit:

Ik heb zelfs bezwaar tegen het woord liegen bij ex-asielzoekers die delen van hun vluchtverhaal hebben verzonnen.
Een leugentje om bestwil klinkt al heel wat minder Hollands-principieel (zie het fraaie stuk van AE. a Campo).

Inderdaad, AHA is tot zondebok gemaakt omdat NL in z’n maag zit met de periode vóór de strenge vreemdelingenwet van 1995, toen 90% van de asielzoekers, met dank aan Vluchtelingenwerk en de asieladvocaten, alle hulp kregen bij het fabriceren van een geloofwaardig klinkend vluchtverhaal. In de tijd dat AHA een status kreeg, kwamen honderdduizenden op die manier het land binnen. Onder verantwoordelijkheid van Nawijn.

Ik vond dat Dorien Pessers er vandaag zeer verstandige en menselijke dingen over zei in Buitenhof.

op 22 05 2006 at 02:02 schreef Michiel Mans:

Normaal gesproken liegen politici niet maar ‘jokken’ ze hooguit een beetje. Voor Ayaan gelden kennelijk andere regels, het kreng is een liegbeest. Haar ‘leugens’ maken bovendien alles wat ze zegt twijfelachtig in sommige kringen.

Over het gelijkheidsbeginsel, ik noem het principe, schreef ik een stuk op nekklachten -‘Gelijke moniken’. Naar mijn idee kan dat geen keihard principe zijn. Als Bernadette, ik vond het betoog van Dorien Pessers ook goed.

op 22 05 2006 at 11:02 schreef Fritzie:

"Ik heb zelfs bezwaar tegen het woord liegen bij ex-asielzoekers die delen van hun vluchtverhaal hebben verzonnen.
Een leugentje om bestwil klinkt al heel wat minder Hollands-principieel (zie het fraaie stuk van AE. a Campo)."

Dat is makkelijk gezegd.
Wat is dan de norm ?
Maken we wetten om ze vervolgens bij een onwelgevallig geval buitenwerking, neen erger nog immoreel te verklaren ?
En als we dit dan doen, wat is dan het uitgangspunt, de norm ?
Of struikelen we dan van geval tot geval ?
En is er dan nog bij gebrek aan continuïteit nog wel sprake van rechtszekerheid ?

op 22 05 2006 at 12:07 schreef Elke:

Fritzie, jij ontstellende hypocriet, met je "maken we dan wetten om ze vervolgens bij een onwelgevallig geval buiten werking te verklaren".

Dat gebeurt in Nederland toch al lang?
Het is hier een democratie, zeg maar de staatsvorm waarin verschillende denkbeelden in gelijkwaardigheid naast elkaar horen te kunnen bestaan.
Toch is er één stroming (die maar niet loskomt van zijn totalitaire verleden), die voortdurende andersdenkenden "fout, slecht, rechts, nazi’s, fascist" en meer van dat fraais uitmaakt.
Waar is schijnheilige Fritzie om te roepen dat deze politieke stroming ON-MID-DE-LIJK verboden dient te worden wanneer ze andersdenkenden weer eens verketteren?
Op grond van art. 1, 7 en 9 van de Grondwet van het Konkinkrijk der Nederlanden?

Over "gelijke monikken, gelijke kappen gesproken" akelige, betweterige, selectief verontwaardigde, benepen Fritzie!

Je hoeft trouwens geen enkele wet buiten werking of immoreel te verklaren om Ayaan binnen enkele dagen een nieuw paspoort te geven, of denoods haar huidige paspoort rechtsgeldig te maken.
Zo lang je maar niet denkt dat een opzettelijk met visa en vertrekpremies frauderende, door Vluchtelingewerk en edvocaten gesteunde Taida "gelijke monniken gelijke kappen" is met een jonge Ayaan, op de vlucht voor haar ongewenste echtgenoot, die op datzelfde moment in Duitsland een internationale zoekactie naar zijn "eigendom" opstart.

En zo lang je maar niet denkt dat een afgestudeerde politicologe, met ruim 30.000 voorkeursstemmen tot lid der Tweede Kamer gekozen en een sleutelfiguur in het publieke debat, "gelijke monniken gelijk kappen" is met een voetballer die gezakt is voor zijn inburgeringsexamen.

En zo lang je maar niet vergeet dat het verhaal over het Iraakse gezin waarover de Hoge raad dit arrest uitsprak, alleen volgens hun advocaat "gelijke monniken" zijn met Ayaan.
Zijn bewering dat hun geval berust op een door het Saddam-bewind opgelegde arabische verbastering van hun Koerdische naam, doet vermoeden dat er heel wat meer aan de hand is.
Immers, als dat het enige probleem was geweest had dit gezin gewoon onder de "uitzondering" zoals beschreven door Procureur Generaal Strikwerda gevallen (verschrijvingen en verbasteringen).

Nee Fritzie, dit heeft niks te maken met "gelijke monikken gelijke kappen", op "de regels handhaven".
Dit was ordinaire rancune over 4 jaar kabinetsbeleid dat sommige dames en heren in de Kamer niet zint, ordinaire rancune over een Kamerlid dat veel meer cameratijd en (internationale) erkenning krijgt dan sommige dames en heren in de Kamer.
Dit was draaien, manipuleren en kneden van de waarheid, de ene schijnbare overeenkomstigheid na de andere aan het propagandistische leugensnoer rijgend.
Alles met de primordiale bedoeling te pijnigen en te beschadigen.
Om het bovengemiddelde open te rijten, en hun bloed te laten stromen als offer voor de frustraties der middelmatige muizen.
En om partijpolitieke puntjes scoren natuurlijk.
Keurig afgedekt door een avondje ritueel live-debatteren bij de VARA, waar die walgelijke zustermoordenaars door "Ayaan te verdedigen", hun bebloede messen dachten te kunnen schoonspoelen.

op 22 05 2006 at 12:21 schreef Bernadette de Wit:

Fritzie, heb je gisteren Buitenhof niet gezien? Daarin stelde Dorien Pessers, hoogleraar rechtsfilosofie, dat ‘regels zijn regels’ een wat simplistische manier van kijken is met potentieel gevaarlijke implicaties.

Voor een gevangenisbewaker geldt dit wel, anders kan hij zijn werk niet doen. Voor een conducteur ligt het alweer anders: bijvoorbeeld de (ik meen Canadadese) hoogbejaarde WO-II veteraan, op weg naar Wageningen, die per ongeluk in de verkeerde trein was gestapt, had geen boete moeten krijgen. Het is beschamend voor NL en zeer onheus tegen de bevrijders dat hij geen hulp kreeg van de conducteur.

Inderdaad, mijn standpunt heeft tot gevolg dat overheidsdienaren kwesties en mensen van geval tot geval moeten bekijken, met wijsheid graag. In 1992 is AHA (met nog honderdduizenden anderen in die pre-Cohenperiode) binnengelaten door de overheid met een deels verzonnen verhaal. (Terzijde: dat weten we sinds 2002 en het was nooit een probleem).
Achteraf bekeken was dat wijs ondanks de leugentjes om bestwil, immers, AHA ontvluchtte een gearrangeerd huwelijk en een cultuur waarin ze geen enkele vrijheid had en geen zeggenschap over haar eigen leven.

Pessers zei ook: uitzetten loopt niet volgens dezelfde regels en mechanismen als toelaten. AHA is perfect geïntegreerd en Kamerlid en draagt zeer positief bij aan de discussie in NL. Er is geen enkele goede reden om in haar geval de wet volgens de letter uit te voeren.

Terug naar de cipier. De gevangenisdirecteur, zei Pessers, heeft al meer beleidsvrijheid dan de bewakers.
Een minister nóg meer. Verdonk heeft zich in feite gedragen als een cipier terwijl ze de vrijheid en de bevoegdheid heeft om deze zaak naar eigen goedvinden wijs af te handelen. Kennelijk heeft ze die wijsheid niet, wat ook bleek uit het uitblijven van overleg met de ministerpresident, het op eigen houtje en heel snel handelen.

De VVD-fanclub van Verdonk beseffen niet dat als je ‘regels zijn regels’ altijd letterlijk toepast, je niet alleen de geest van de wet om zeep helpt (en volgens Pessers wordt in de rechtenstudie gedoceerd dat die heel belangrijk is), maar je komt uiteindelijk op gevaarlijk terrein.
Hitler bepaalde dat de wet de wet was toen hij eenmaal aan de macht was. Zijn interpretatie werd dwingend opgelegd, ten koste van de rechtszekerheid.
De NL dienstkloppers die zich hier ijverig aan onderwierpen, hebben zo meegewerkt aan een onrechtmatige praktijk, het wegvoeren van joodse burgers. Rechtszekerheid voor deze burgers was ver te zoeken.

Pessers zegt in feite dat een minister en en jurist beiden de plicht hebben de regels intelligent en humaan toe te passen. Dat kan alleen als je van geval tot geval kijkt.
Je moet daar dan wel achteraf verantwoording voor afleggen, maar dat is beter dan domweg regels zijn regels roepen.

Ik ben het met haar eens. Ik ben het ook eens met haar opmerking dat het uitzetten van asielzoekers die perfect geïntegreerd zijn, of die hier geboren, perfect geïntegreerde kinderen hebben, om dezelfde reden nergens op slaat.
Zeker zolang er nog asielzoekers rondlopen die de NL wet en cultuur niet onderschrijven en die op grond van hun échte achtergrond een potentieel gevaar zijn voor de samenleving, voeg ik daaraan toe.

op 22 05 2006 at 12:50 schreef arend:

In deze discussie worden voortdurend appels met druiven vergeleken.

* Het verschil tussen de ‘kwestie Taïda’ en de ‘kwestie Hirsi Ali’ bijvoorbeeld.
Taïda wordt NU teruggestuurd, omdat ze NU liegt.
Als Hirsi Ali in 1992 gelogen heeft, moet zij vergeleken worden met andere asielzoekers uit 1992.
Los van de vraag of we sympathie hebben voor Taïda of Ayaan; het zijn 2 verschillende kwesties.

* Verder is een leugen uit 1992 in mijn ogen nogal onbelangrijk.
– Misdrijf; wetsovertreding waarbij anderen schade wordt berokkend, bijvoorbeeld moord of diefstal. Daarvoor kan men ook later gepakt en gestrafd worden. De meeste misdrijven verjaren echter na een aantal jaren.
– Overtreding; wetsovertreding waarbij niemand schade wordt berokkend, bijvoorbeeld te hard rijden. Of liegen om Nederland binnen te komen. Dat doet een aanzienlijk deel van de asielzoekers. Als je betrapt wordt wordt je gestrafd, anders niet.
Je kunt niet bekeurd worden omdat je 4 jaar geleden bij Barend en van Dorp bekendmaakte dat je 14 jaar geleden te snel hebt gereden.

Hirsi Ali blijkt dus de enige uitzondering op deze regel.

Waarom was die ‘documentaire van zembla zo waardeloos?

– Omdat men tienduizenden euro’s uitgaf aan een uitzending die ‘aantoonde’ dat Hirsi Ali ooit loog om binnen te komen. Iets dat ze zelf al veel eerder had toegegeven; oud nieuws dus.

– Omdat ‘de publieken’ in eerdere debatten juist buitengewoon veel sympathie voor Taïda en die 26.000 gezichten opwekten. Men was zelfs verontwaardigd toen Verdonk voorstelde om verschillende voor TV liegende asielzoekers te corrigeren.
Zembla ging uitdrukkelijk over Hirsi Ali die 14 jaar geleden loog om binnen te komen, en niet over Farah Karimi die 17 jaar geleden óók loog om binnen te komen.

– Omdat er karaktermoord werd gepleegd op Ayaan. Blijkbaar waren de goede argumenten tegen Ayaan even op (hebben we die eigenlijk ooit al eens gezien?), vandaar de nadruk op een leugentje uit 1992.
Nu is Ayaan ineens overal een ‘leugenaar’, en kan iedereen weer roepen dat de argumenten van Ayaan er niet toe doen.

Zijn er in Nederland mensen die vinden dat Clinton af had moeten treden, toen bleek dat hij ooit een stickie had gerookt (lang voor hij president werd)?
Waarom is die kleine, oude overtreding (die Ayaan beging lang voor ze de politiek inging) dan zo belangrijk?

In een discussie over vrouwenrechten lijkt het me volledig irrelevant of iemand 14 jaar geleden loog of niet. Zeker als die persoon al lange tijd wordt zwartgemaakt en bedreigd.

op 22 05 2006 at 13:56 schreef Elke:

Pessers had haar punt ook wel kunnen beargumenteren zonder in die eeuwige nazificaties te vervallen.
Dat schaadde haar betoog, want de vergelijking tussen een totalitair bewind en kabinet Balkenende is meer socialistisch/ideologisch beeldvormend dan historisch accuraat.

Overigens was haar opmerking "als er voortdurend op iets gehamerd wordt moet er altijd iets verborgen blijven" (re die regels zijn regels van Verdonk) wat dat betreft prima op haarzelf en andere chronische beeldvormende (dus argumentarme) nazificeerders van toepassing.
Wat moet daarmee verborgen gehouden worden?
Dat Hitler niet "rechts" maar juist een overtuigde socialist was soms?
Evenals Mussolini?

Ik vind het trouwens wel erg pikant om de mate van integratie te gaan voeren voor als dan niet recht op verblijf.
We hebben hier derde-generatie allochtonen met Nederlandse paspoorten rondlopen, stikvol haat tegen Nederland.
Die ons vanonder hun burqa’s en baarden in hun afgrijselijke allo-brabbel toesnauwen, dat wij ongelovige honden en kankerhoeren respect (eerbied) voor hen dienen te hebben, en dat hun moordzuchtige profeet gezegd heeft dat zij onze meesters zijn.
Vergelijk dat even met mijn vriendin (A-status) die opgewekt een prachtig levend Nederlands keuvelt (met een accent waar je planken van kunt snijden maar what the hack), een éénmansintegrateprojectje zonder subsidie voor landgenoten voert, haar hoofddoek inmiddels af heeft gedaan (ze vond het eerst eng), verslaafd is geraakt aan strakke spijkerbroeken en barbecued met Hawaiisjaslieks en sausjes van Calvé.
Zij is nog niet eens genaturaliseerd, al zit dat er wel aan te komen.

Wie heeft de beste papieren, hoe bepaal je dat?
Meten naar staatsrecht en ancienniteit?
Of naar mate van integratie en "happiness with Holland"?
Lastige discussie.

op 22 05 2006 at 15:16 schreef ada:

Absoluut off-topic, maar ik ben even heel nieuwsgierig nav een recente Tegenlicht uitzending. Daarin zegt ene Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, directeur van het Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, dat ‘we’ moeten onderhandelen met Al-Kaida. Ik vraag me maar steeds af wie die man nu precies is en wat zijn antecedenten zijn. Googelen levert steeds weer dezelfde Harvard personalia op. De man heeft blijkbaar veel gezag, hij komt hier uitvoerig voor TV, houdt hier de 15e Globaliseringslezing en wordt in taltijke kranten overal ter wereld geciteerd. Wat deed deze man voor hij op Harvard opdook? Weet een van jullie het?
Tegenlichtuitzending: http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/28255515/

op 22 05 2006 at 15:45 schreef BigPete:

Al Qaida
It can’t be bargained with,
It can’t be reasoned with,
And it absolutely will not stop until we are dead.

Iedereen die denkt dat je wel met dit soort krankzinnigen kunt onderhandelen is ofwel zelf zwakzinnig ofwel een sympathisant.

op 22 05 2006 at 15:55 schreef ada:

Even voor de duidelijkheid: ik het het absoluut niet met die Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou eens. Maar juist daarom wil ik zo graag weten waar die man opeens vandaan komt.

op 22 05 2006 at 17:56 schreef Paardestaart:

Behalve die ‘verschrijving’als ontlastende factor staat er in artikel 14 toch gewoon iets over een alias/valse naam, als iemand die ook mag voeren, en als die hem onomstotelijk aanwijst?

En natuurlijk staat er in een wet of een toelichting altijd een ontsnappingsclausule, iets waarmee de armslag van een rechter of een hoge ambtenaar gegarandeerd wordt om zodanig af te wijken van De Regel dat hij in onvoorziene gevallen recht kan doen aan de geest van de wet..!?
Anders kunnen wij net zo goed een computer laten beslissen – die is steiler dan Verdonk, en het gaat veel sneller

Verdonk heeft al haar sores aan zichzelf, of aan Kay! – te wijten.
Ze heeft haar glazen ingegooid, haar partij en ons land voor schut gezet, haar neus en dus haar aangezicht beschadigd, en Hirsi Ali voor ons verspeeld.

Dat heeft ze gedaan omdat ze denkt dat haar ruggegraat haar door de verkiezingen heen gaat trekken, maar ze heeft daardoor eigenlijk alleen maar zwakte geëtaleerd.
Ze is een goed uitvoerder, maar geen bewindsman.

En dan te bedenken dat ze alleen maar even had hoeven afwachten…

op 22 05 2006 at 18:08 schreef ada:

@Arend, je zegt: ‘Het verschil tussen de ‘kwestie Taïda’ en de ‘kwestie Hirsi Ali’ bijvoorbeeld. Taïda wordt nu teruggestuurd, omdat ze nu liegt.’
Ik ben het met je eens dat we het over twee verschillende zaken hebben. Echter: Taida wordt niet teruggestuurd omdat ze liegt, maar omdat met haar ouders een terugkeerregeling inclusief terugkeerpremie is afgesproken op het moment dat ze nog minderjarig was.
Het verhaal dat rond Ayaan uitentreure wordt herhaald, is dat ze vergelijkbaar is met Taida, omdat ze allebei gelogen hebben. De suggestie daarvan is dat deze beide zaken vergelijkbaar zijn. Een suggestie die sommige mensen op dit moment politiek bijzonder goed uitkomt, maar die dus niet berust op feiten.

op 22 05 2006 at 23:32 schreef Rinus Duikersloot:

@ Bernadette
Mag ik je eraan herinneren dat er tijdens het Derde Rijk geheel andere wetten golden, er geen enkele mogelijkheid bestond om die op die democratische wijze te veranderen en dat de Endlösung niet bij wet was vastgelegd.

Het gaat om het principe van rechtsongelijkheid en precedentwerking en om dan met Hitler op de proppen te komen is van de zotte.

Dit is overigens niet de eerste keer dat ze uit haar nek kletst. Uit Extremisme, mannen weten waarom geschreven door Hafid Bouazza na de moord op Van Gogh: Dorien Pessers, publiciste en juriste, verkondigde de stelling dat mensen die zo hechten aan eer, op een eerbiedige manier bejegend of toegesproken dienen te worden. Pardon? Sinds wanneer bepaalt één partij de toon van het discours? Waar blijft dan het recht van de eerloze? Ze ging nog verder en sprak dat ze al twintig jaar islamitische studenten heeft en dat ‘wij’ nog veel kunnen leren van hun inzet en vitaliteit. Gossie, het zijn schatjes. Ik huiver en intussen betreurt Theo van Gogh zijn inertie en mortaliteit. Hij had beter moeten opletten (…) Als we zouden inbinden en de raad van Pessers zouden opvolgen om ‘eerbiedig’ om te gaan met eergevoelige mensen, dan zouden wij een verwerpelijk onderdeel van het islamitisch recht in Nederland erkennen. Dat leidt tot totalitair fatsoen, maar er bestaat geen fatsoen zonder oneerbiedigheid.

@ Paardestaart
Verdonk heeft niks met het vertrek van Ayaan van doen.

@ Keesjemaduraatje
Waarom deed Jan Marijnissen dat debat niet? Voor de SP is Ayaan nummer 26.001. Een misplaatst argument zoals Willem de Zwijger terecht stelt.

@ Ada
Bush zal eerder zijn oren laten hangen naar Ayaan dan naar die Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou.

op 23 05 2006 at 09:48 schreef Frans G:

"Kan je duidelijk maken hoe Verdonk anders kon handelen?"
Dat heeft Elke al een keer keurig op een rijtje gezet.

op 23 05 2006 at 11:02 schreef Bernadette de Wit:

Elke en Rinus, doorgaans vind ik de nazi-vergelijking ook nergens op slaan, maar Pessers had het over een mentaliteit van regels zijn regels, zonder naar de geest van de wet te kijken.
En in die zin kon ze de vergelijking met de NL ambtenaren van toen wel trekken, als je die mentaliteit tot het uiterste doortrekt, bega je onrechtvaardigheden.

Dat Pessers al jaren over allerlei onderwerpen (o.a. islam, multiculturalisme, kapitalisme) uit haar nek kletst, is mij bekend. Ik was dan ook verbaasd over haar redelijkheid in dezen. Maar dat komt waarschijnlijk doordat ze was uitgenodigd als hoogleraar rechtsfilosofie.

Over Verdonk: die had alleen maar artikel 10 van de Rijkswet op het Nederlanderschap in herinnering hoeven brengen. Daarin wordt gesproken over het verlenen van het NL-schap aan mensen met een bijzondere verdienste voor het land. De enige uitsluitingsgronden voor deze maatregel zijn niet voldoen aan de inburgeringsvereiste, staatsgevaarlijk zijn e.d.

op 23 05 2006 at 11:40 schreef BigPete:

Je slaat in mijn optiek de plank behoorlijk mis Bernadette, met jouw referentie aan art.10. De vraag is namelijk volstrekt niet of Ayaan als een bijzonder verdienste voor Nederland kan worden beschouwd (welke? ) maar of haar naturalisatie in 1997 wel terecht is geweest. Alles wat ze daarna heeft gedaan is niet relevant.

Mijn visie als jurist: over de naam Ali dan wel Magan kun je dagen discussiëren. Niet echt heel belangrijk, er dient immers onderzocht te worden in hoeverre zij gerechtigd is naar Somalisch dan wel Keniaans recht om zich zo te noemen. Veel erger is het opgeven van een valse geboortedatum. Van het eerste moment dat zij hier aankwam heeft ze opgegeven 13-11-1967, en zo staat ze ook vandaag nog ingeschreven bij de GBA (gemeentelijke basisadministratie). Die datum staat dus ook in haar paspoort. Het verstrekken van onjuiste gegevens leidt automatisch tot een nietigheid van de naturalisatie aanvraag. Die kleine lettertjes heeft Ayaan ook gelezen, en ze heeft doelbewust volhard in haar leugen. Verdonk heeft dus inhoudelijk gewoon gelijk, en daar is geen weken onderzoek voor nodig, die conclusie kun je in 5 minuten trekken. Dat Verdonk politiek niet handig geopereerd heeft is duidelijk, maar dat maakt haar boodschap niet opeens onjuist!

De vraag of Ayaan op grond van bijzondere verdienste het Nederlanderschap kan worden verleend is een hele andere. Dan zul je toch eerst moeten concluderen dat ze op dit moment de Nederlandse nationaliteit niet of ten onrechte bezit. Pas als die vraag naar behoren is beantwoord komt art. 10 om de hoek kijken.

Ze mag van mij best (opnieuw) de Nederlandse nationaliteit krijgen. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb is de valse voorstelling van zaken over de reden van haar voorgenomen vertrek van veel deelnemers op diverse fora. Ayaan heeft haar besluit om Nederland de rug toe te keren al lang voor deze hele affaire genomen. Alle beschuldigingen aan het adres van Verdonk zijn dus ongegrond en absurd. Ayaan wordt bedreigd, je leven lang beveiligd moeten worden is geen prettig vooruitzicht. Maar dat kan noch de ministers van Justitie of van Vreemdelingenzaken, noch het Nederlandse volk verweten worden. Ayaan is intelligent genoeg om te beseffen dat haar aanvallen op de islam – speciaal afkomstig van een afvallige – kwaad bloed zetten bij een groot deel van de islamieten. Ze wist dus wat de risico’s waren. Let wel, dit is geen eigen schuld dikke bult redenering, het is gewoon een feit. Ze mag van mij alle kritiek hebben op de islam die ze wil, sterker nog, ik vind haar vaak nog te mild. Waar ik wel doodziek van word is de (bijna) heiligverklaring van deze mevrouw, Er zijn talloze mensen die inhoudelijk minimaal net zoveel te zeggen hebben maar die nooit door het grote publiek gehoord worden. Kritiek op de islam is niet voorbehouden aan Ayaan…

op 23 05 2006 at 12:24 schreef Lagonda:

Hmja … ik vraag me af in hoeverre de redelijkheid waar politiek-correcte chihuahua’s als Pessers en Halsema nu mee aan komen zetten nou zo oprecht is. Het klinkt heel mooi allemaal, maar mijn eksteroog zweert dat hier een schijnheilig en subtiel politiek spel wordt gespeeld. Het is wel erg makkelijk om langs de zijlijn te galmen over Ayaan, terwijl al vast staat dat ze hoe dan ook het land zal verlaten, je nooit meer last van haar zult hebben en je verder toch helemaal geen invloed uit kunt oefenen op de gang van zaken. Ayaan en haar denkbeelden eerst jaren verketteren, en nou ze eindelijk vertrekt een beetje voor de vorm tieren tegen Verdonk en zelf heel opzichtig de mantel der redelijkheid omhangen — dit om maar aan te tonen hoe schraal en onmenselijk het beleid van Verdonk is.

op 23 05 2006 at 12:26 schreef Paardestaart:

‘Tuurlijk heeft Verdonk iets met het vertrek van Hirsi Ali van doen – ze heeft het namelijk versneld, verbitterd, en misbruikt, èn ze heeft zichzelf en haar partij geschaad.

op 23 05 2006 at 12:39 schreef Lagonda:

@Rinus: je noemde gisteren Halsema’s interview bij de Nederlandse Islamitische Omroep. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik heb het niet gezien, en krijg ook de stream maar niet opgestart. Je impliceerde dat het nogal belangwekkend was?

op 23 05 2006 at 12:54 schreef Rinus Duikersloot:

@ Paardestaart
Kan je duidelijk maken hoe Verdonk anders kon handelen?

@ Lagonda
De uitlatingen tik ik over en komen misschien als J & J nieuws op Hoeiboei of anders hier.

op 23 05 2006 at 13:45 schreef Bernadette de Wit:

BigPete, je bent een rancuneuze zeur, een regelvreter. In de tijd dat AHA een vluchtelingenstatus kreeg, verzonnen bijna alle vluchtelingen een verhaal met hulp van Vluchtelingenwerk en asieladvocaten.
Toen ze genaturaliseerd werd, was dat allemaal niet meer van belang, ze sprak Nederlands, was ingeburgerd, gedroeg zich als een Nederlander en stond achter de NL grondwet en de cultuur.
Op grond van wat ze na 1997 heeft verricht, valt ze onder de mensen met een bijzondere verdiensten, door haar acties, haar boeken en later in het parlement.
Daarom had dit allemaal nooit opgerakeld hoeven worden.

Dat ze van plan was om volgend jaar, bij de verkiezingen, NL te verlaten, is haar goed recht. Er emigreren zoveel mensen, waarom zij dan niet? In haar geval is het ook nog een heel begrijpelijk omdat extremisten op haar leven loeren. Heel kleinzielig van je om dat niet te noemen.

En kinderachtig om vanachter je veilige bureau te beweren: ze wist dat er risico’s waren. Je pleit dus eigenlijk voor dat maar niet zeggen.
O nee, maar je zegt dus ook dat ze "te mild" was over de islam.
Je spreekt jezelf tegen.

Ook bewijs je je kleinzieligheid door je achter de Vara, de moslims en de linkse islamapologeten te scharen die zeggen dat ze heilig werd verklaard.
Ze kreeg waardering ja, maar die was welverdiend. De kop en het maaiveld?

Mag ik raden? Je rekent jezelf tot die "talloze mensen" die "mimimaal hetzelfde" te zeggen hebben, maar niet zo beroemd werden.
Ach gossie, hoe sneu. Het ene na het andere manuscript wordt geweigerd door een uitgever? Je komt alsmaar niet in de Tweede Kamer? En met jou talloze anderen? Schande!
Ik snap heel goed dat je afgunstig bent hoor BigPete.

op 23 05 2006 at 13:59 schreef Fritzie:

Bernadette,

Ik heb die uitzending gemist, maar opgenomen.
Tenenkrommend hoe deze wetenschapper daar als een warhoofd,tekeer ging.
Om Verdonks regel=regel nu te interpreteren als Befehl=befehl is erg. Vooral als ze dat later weer ,met een boogje, tegenspreekt.
Ze legde o.m. uit dat naar mate men hoger staat in de organisatie, men meer discretionaire bevoegdheden heeft en dus meer beslissingsruimte heeft.
Ze gaf als voorbeeld van een cipier die de gegeven regels precies moet opvolgen (!!), maar dat een minister meer vrijheden kent. Dus ons rechts-systeem is geen rigide systeem.
Even later schaamde ze zich (terecht overigens) over het gedrag van de conducteur. Schande, dit is nou Nederland. Deze conducteur zou de verzetsheld een treintaxi moeten schenken, geldig voor welk station dan ook.
Volgens haar eerdere redenering staat de conducteur pardoes toch behoorlijk bovenaan de ladder van de NS. Een verrassende draai van een zwalkende wetenschapper.

Verder sprak deze mevrouw over:
"de minister heeft beslist",
"nationaliteit is haar afgenomen",
"en daardoor is haar bescherming weggevallen"
En helaas zijn deze uitspraken foutief. Deze reeks schetst niet hetgeen wat zich, enige dagen geleden alweer(!), in de Kamer heeft afgespeeld.

Ik ben al een week bezig om de slechte toehoorders te duiden, dat Verdonk Ayaans correcte naturalisatie hoogstens tijdelijk(!) en ondervoorbehoud(!) ter discussie(!) heeft gesteld.
Ter discussie heeft gesteld, niet beslist of afgenomen.
..en dat Ayaan na een bezoekje van vijf minuten aan het GBA het e.e.a. administratief kan corrigeren.
Wat is daar nu zo verschrikkelijk aan ?
Vijf minuutjes naar het GBA-kantoor wat is daar het schokkende van , kan iemand mij dat uitleggen ?
Kan iemand mij uitleggen waarom de kamer voor zo’n futiliteit 11 uur heeft moeten vergaderen ?

Kan iemand mij uitleggen waarom Bibi de Vries zei dat een VVD-er bloed aan zijn handen heeft ?
Waar is het wapen, dan ? Er is slechts iets geconstateerd en pas over zes weken kan er mogelijk iets gebeuren op voorwaarde dat ….. Een compleet overspannen reactie !

Men hoort wel, maar men luistert niet !
Verdonk heeft keurig de procedures gevolgd en wordt daarom voor vuil uitgemaakt !
Stel nu dat ze dat niet had gedaan ? Hoe zou dan Halsema te keer zijn gegaan ? vriendjespolitiek ?
Er was er maar één die zijn werk matig tot goed heeft gedaan en dat was de heer van As.
Nawijn rook bloed en wilde haar het land uittrappen à la Flip Dewinter en de rest toonde zich compleet onmachtig, ondeskundig.

Dát is er gebeurd afgelopen week in Nederland.
De onthulling dat de Tweede Kamer niet in staat is gebleken om een simpele procedure te evalueren. Niet bij machte om zich te realiseren wat er eigenlijk aan de hand is. Men had teveel”Zembla” in het hoofd en rook zijn kansen. Het stonk naar opportunisme ! Zowel ter linker zijde als ten rechter.
En de rest van Nederland LUISTERT niet wat er gezegd is/wordt. Men moet beter luisteren en dan nadenken of men het wel goed begrepen heeft voordat men wild om zich heen gaat slaan.
‘Beslissing’ is geen ‘constatering’ en ‘voorlopig’ betekent ‘vooralsnog’ en ‘vijf minuten’ is een fractie van ‘zes weken’ !
LUISTEREN !!! En vooral proberen te begrijpen wat er bedoeld wordt en wat er werkelijk gezegd is.

En dat verwijt ik zo’n beetje iedereen hier op deze site.
Pas op Zondag zegt Paul Witteman: “Fritzie heeft gelijk, Ayaan behoudt (!!) haar Nationaliteit of krijgt ‘in geval dat’ een nieuwe”
Verder met Pessers.
“We hebben met z’n allen deze mensen toegelaten en zijn daar voor verantwoordelijk. “We “?
Al meer dan twintig jaar bestaat er een witte vlucht uit de steden, omdat men niet met elkaar samen wil leven. Jarenlang zijn discussies over dit onderwerp onmogelijk gemaakt omdat men voor vies en vuil werd uitgemaakt. En dan nu concluderen dat “we” verantwoordelijk zijn ?
Onze geachte afgevaardigden in het parlement zijn daar schuldig aan, niet de burger.
We willen geen Europese grondwet en toch gaat het proces door.
We willen niet dat Roemenië en Bulgarije volgend jaar volwaardig lid worden….en toch staat ons dit te wachten.
Wat deze Rechtstheoreticus niet vernoemt is de grote kloof tussen politiek en burger en over de kloof tussen rechtspraak en de burger. En ook niet de ondeskundigheid van onze wetgevende macht.
Deze mevrouw spoort niet, deugt niet.

Wel aardig om te zien, was het optreden van de heer Kalmer, Hoogleraar Economie.
Heerlijk een heldere kritische geest, heerlijk Fortuyns. Tegenover hem zaten twee dienaren van de vijand. De twee lakeien van de regentenkliek waren Minister Bot (van de koningin en Europa) en Burgmans (van het bedrijfsleven).
Deze man (K) sprak zijn ongerustheid betreffende het afnemende democratisch gehalte in de samenleving als gevolg van Europa. En over identiteitsproblemen voor kleine staten zoals Nederland. Besprak het verlies van de menselijke maat en hij constateerde divergerende economieën ipv de beoogde convergentie.
Kortom Kalmer wees op een naderende ramp, waarbij de economische samensmelting van West- en Oost Duitsland nog een kleintje is.
Neen, Fortuyn is nog lang niet dood, constateerde ik.

op 23 05 2006 at 14:00 schreef BigPete:

Je begrijpt er helemaal niets van Bernadette. Ik heb nog nooit een manuscript naar een uitgever gestuurd (projectie?)en ik wil helemaal niet in de tweede kamer zitten. Afgunst is mij vreemd.

De rest van jouw kwalificaties laat ik geheel en al voor jouw rekening. Typerend vind ik wel dat je – zoals zovelen – niet in staat bent om gebeurtenissen en personen van elkaar te scheiden. Ayaan heeft bij haar naturalisatieverzoek gewoon de boel belazerd. Dat jij dat niet erg vind en mij een grote zeur en regelneuker is irrelevant. Want het gaat namelijk (oh wat een verrassing) niet om wat jij vindt maar om wat er in de wet staat.

Ik schaar me helemaal niet achter de Vara of achter moslims, ik constateer slecht. Als ik de commentaren van de Ayaan aanhangers de afgelopen week moet geloven is zij zo ongeveer de moeder des vaderlands, de hoeksteen van onze samenleving etc. Zonder Ayaan zou Nederland terugvallen naar de middeleeuwen. Dat is allemaal (en meer) de afgelopen week beweerd. Flauwekul! Niemand is zo belangrijk, en Ayaan al helemaal niet. Ik walg van die persoonverheerlijking.

op 23 05 2006 at 14:12 schreef Lagonda:

@Fritzie: de reden waarom er alsnog 11 uur is gedebatteerd, en waarom het ruim een week heeft gekookt in Nederland, is omdat men — om uiteenlopende redenen — WILDE horen dat Ayaan’s nationaliteit is ingetrokken. Wordt ze het land uitgezet? Ja he? Fijn! Is Verdonk een kille robot? Ja he? Fijn! Worden de regeltjes netjes gevolgd? Ja he? Fijn!

Zoals ik al eerder opmerkte: met nuchtere constateringen is geen discussie te winnen.

op 23 05 2006 at 14:19 schreef Rinus Duikersloot:

Zo werkt dat helaas inderdaad Lagonda.

Of het zo simpel is dat het in vijf minuten bij het GBA geregeld kan worden zoals Fritzie schrijft is mij niet duidelijk. Het ziet er eerder naar uit dat art. 10 uiteindelijk toegepast gaat worden.

Op het forum van 747live heeft Hans de Bakker het een en ander op te merken over de houding van Fortuyn t.a.v. asielzoekers.
http://www.ikonrtv.nl/radio747live/program.asp?lIntEntityId=196

op 23 05 2006 at 14:24 schreef Peter Breedveld:

Want het gaat namelijk (oh wat een verrassing) niet om wat jij vindt maar om wat er in de wet staat.

Fout, BigPete. Het gaat wél om wat Bernadette (en elke andere Nederlander) vindt. Die wet is er voor ons, wij zijn er niet voor de wet.

Ik vind het opmerkelijk dat je alle overdenkingen over het toepassen van regels, de menselijke maat, het gevaar van een technocratisch-bureaucratische benadering, van je rug laat glijden als water van een eend.

En hoezoe ben jij ‘jurist’? Je bent toch pliesie? Pliesies zijn toch geen juristen? Wat voor pliesie ben je precies?

op 23 05 2006 at 14:51 schreef Lagonda:

Hmja — ik deel Fortuyn’s houding niet. Het is nogal rechtlijnig en simplistisch; er zijn uiteenlopende redenen waarom mensen aan de poort kloppen, en die moeten van geval tot geval bekeken worden. Ik vind dat een land positief moet blijven staan t.o.v. van mensen die hier een bestaan op willen bouwen, en over de mogelijkheden beschikken om dit voornemen realiseerbaar te maken. Ik vind dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om mensen die om politieke of religieuze redenen hun land zijn ontvlucht onderdak te bieden.

Uiteraard kan Nederland niet het lot van de hele wereld op de schouders nemen, en uiteraard is het een zeer ondankbare — zo niet onmogelijke — taak om regels en criteria voor toelating en afwijzing op te stellen.

Ik zie ook voortdurend verwarring tussen de kwestie "asielzoekers", en de kwestie "falende integratie van moslims". Het een heeft eigenlijk weinig met het andere te maken; toch lijkt het, door de manier waarop Verdonk en haar beleid worden neergezet, dat het probleem van de moslimsintegratie opgelost gaat worden als het asielbeleid maar streng genoeg wordt toegepast — of: dat moslims fanatieker worden omdat Verdonk zo’n streng asielbeleid heeft. Over ruizige discussies gesproken.

Ik denk niet dat die 26.000 asielzoekers een groot probleem voor de Nederlandse samenleving zijn — daar zullen genoeg mensen tussen zitten die van goede wil zijn, en ik zie het probleem van de asielzoeker die na tien jaar wachten nog steeds het land uitgezet kan worden (ook al heeft hij hier een bestaan en een gezin opgebouwd) als een probleem dat de gehele Nederlandse samenleving geschapen heeft; met onze eindeloze regelzucht, onze NGO’s die zich overal tegenaan mogen bemoeien, en onze rattige advocaten die hier centen aan kunnen verdienen. Iemand die hier een bestaan heeft opgebouwd tien jaar aan het lijntje houden, en vervolgens uitzetten omdat, hoera!, te bewijzen valt dat hij ooit een valse naam heeft opgegeven? Het zullen de regels dan wel zijn, maar ik vind het niet erg menselijk.

Ik zou veel liever zien dat Verdonk haar ijzeren regels eens losliet op die ruim 1 miljoen moslims in ons land, die zich in veel gevallen maar moeilijk in de kaarten laten kijken; die zich weinig tot niks aan onze normen gelegen laten liggen, en die zich maar al te vaak op sleeptouw laten nemen door de wereldwijd gepredikte droom van de superieure islam. Om religieuze zeloten het hoofd te bieden — daar is de doortastendheid van Verdonk nou reuze geschikt voor.

op 23 05 2006 at 14:53 schreef Bernadette de Wit:

BigPete, je kunt me nog heel beel meer vertellen, maar de nadruk die jij in dit verhaal legt op de vermeende heiligverklaring, zegt toch echt iets over jouw blik. Ik ruik afgunst.
Ik snap dat je dit ontkent, maar je maakt niet aannemelijk waarom je er dan wel zo over doorzeurt en het commentaar op die regelfixatie van je af laat glijden.

op 23 05 2006 at 15:02 schreef BigPete:

Politiefunctionarissen zijn er in vele vormen PB, dat jij met je beperkte denkraam niet verder komt dan te denken aan de wijkagent of de parkeerwachter kan ik niet helpen. Ik ben rechercheur/hulp OvJ en heb ook rechten gestudeerd.

Ik zit niet fout, jij zit fout. De wet is gemaakt door mensen, dat is waar. De wet kan ook gewijzigd worden door mensen, maar dan moet er wel een kamermeerderheid voor zijn. Wat mensen in het land roepen is volstrekt irrelevant in dit proces. Ik hoef je toch hopelijk niet uit te leggen hoe wetten tot stand komen? Dat (grote) groepen mensen het niet eens zijn met bepaalde wetten kan hooguit voor de politiek een signaal zijn, het doet niets af aan de wet zelf Die staat gewoon en dient te worden uitgevoerd. Als jij er anders over denkt dan ben je een anarchist. Misschien is Somalië iets voor je, daar viert de anarchie hoogtij…

op 23 05 2006 at 15:03 schreef Bernadette de Wit:

Lagonda, maar al zou Verdonk dat willen, de tegenstand uit de vierde macht en de Kamer is massaal.
Ook binnen het kabinet.

Neem alleen de massieve tegenstand tegen zoiets simpels als haar inburgeringswetsvoorstel.Dat moet getoetst worden aan het associatieverdrag met Turkije! (Drie keer raden wat daaruit zal komen…) En allerlei adviescommissies en hoge rechtscolleges checken het op de vraag of oudkomers met een NL wel verplicht kunnen worden tot inburgering.

De niet-westerse immigratie is een moloch waar niemand iets tegen kan doen. Het kabinet praat nu over het vergemakkelijken van immigratie voor hoogopgeleiden en het vereenvoudigen van de procedures en titels, dus meer gericht op de arbeidsmarkt en economische zelfstandigheid.
Prima, maar let op: de huwelijksimport blijft ook nu weer buiten schot!
Je kunt erop rekenen dat de islamisering van bepaalde steden vrolijk doorgaat. En dus ook de uitkeringen voor die mensen, hun hoge criminaliteitscijfer en hun radicaliserende kinderen.

op 23 05 2006 at 15:08 schreef BigPete:

@Bernadette

Ik ga het nog één keer proberen en dan stop ik ermee. Ik ben niet afgunstig, zo zit ik niet in elkaar. Ik stel me regelmatig de vraag “zou ik met die en die willen ruilen?”. Het antwoord is vrijwel altijd nee. Waarom zou ik dan afgunstig zijn? Ik ben tevreden met mijn gezin, mijn huis en mijn baan. Misschien ben ik een uitzondering, en kun jij niet begrijpen dat er mensen zijn zoals ik. Jammer voor jou dan.

Jij noemt het regelfixatie, ik noem het consistent handelen. Beroepsdeformatie?

op 23 05 2006 at 15:31 schreef Rinus Duikersloot:

Bernadette schreef Prima, maar let op: de huwelijksimport blijft ook nu weer buiten schot!

Vormen die inburgeringscurssusen geen rem op de huwelijksmigratie?

Van enkele mensen hoorde ik dat ze van plan zijn om een rechtszaak tegen die inburgeringscusussen aan te spannen omdat het een ridicuul beeld van Nederlanders zou geven. Zoals bijvoorbeeld dat je om 18.00 rond etenstijd bij iedere Nederlander moet maken dat je wegkomt.

op 23 05 2006 at 15:54 schreef BigPete:

Ooit van de Belgiëroute gehoord Bernadette?

op 23 05 2006 at 16:00 schreef Lagonda:

@Bernadette: klopt, klopt, klopt, klopt helemaal. Er gebeurt niks wezenlijks — en dan heb je het alleen nog maar over immigratie. Wat dus te doen aan alle moslims die hier al wonen, en dankzij de opsluiting in hun cultuur gedoemd zijn hier maatschappelijk de boot te missen, en met hun denkbeelden de bestaande maatschappelijke samenhang ernstig bedreigen?

De koppigheid om dit probleem uberhaupt waar te nemen, verbaast mij in steeds hogere mate. Vanochtend weer op radio 1 — mijn favoriete zender — werd er met een aantal dames gesproken over eerwraak en alle bijkomende vrouwonvriedelijkheden alsof ze daar nog *nooit* eerder van gehoord hadden. Uithuweling, mishandeling, uitsluiting en onderdrukking van vrouwen en meisjes: het blijkt zomaar voor te komen! Als ik dat soort dingen hoor, dan zakt me echt de broek van de kont. Ik lees al 20 jaar verhalen over gedwongen uithuweling van Turkse meisjes die in Nederland wonen, de gehele islamitische wereld is al 1500 jaar een giftig vat vol misogynie, maar in Nederland anno 2006 willen we er langzaamaan eens aan dat dit misschien wel eens *structureel* zou kunnen zijn.

op 23 05 2006 at 18:18 schreef AVe:

Ellian schrijft in zijn boek ‘Brieven van een Pers:

"Laten we kijken naar een aantal feiten. Een op de vier verdachten van twaalf tot vijfentwintig jaar is geboren in het buitenland, en onderzoekers naar jeugdcriminaliteit verwachten dat ‘voorlopig de niet-westerse allochtonen een disproportioneel hoge bijdrage aan de criminaliteit in Nederland zullen leveren’. Vergeleken met Duitsland doen de allochtone scholieren het aanzienlijk slechter. De werkloosheid onder allochtonen is vier keer zo hoog als die onder autochtonen. Vooralsnog zijn de migranten oververtegenwoordigd in het sociale zekerheidsstelsel.

Nog vóór 2015 zal in de Randstad de meerderheid van de bevolking bestaan uit allochtonen. Per jaar komen ongeveer veertigduizend personen op grond van gezinshereniging of gezinsvorming Nederland binnen, met opnieuw eerstegeneratieproblemen. Er wonen bijna een miljoen moslims in Nederland, voor wie bijna vierhonderdvijftig moskeeën beschikbaar zijn, en daar is het fundamentalisme in opmars.
De commotie rond Hirsi Ali maakt duidelijk, althans voor wie het wil zien, hoe sommige moslimgemeenschappen tegen mensenrechten, tegen emancipatie en intolerant zijn."

Lees de rest van het artikel evt. hier:
http://hoeiboei.web-log.nl/log/4380044

Veertigduizend elk jaar!

Het boek is 2005 uitgegeven. De vluchtelingen zijn niet het probleem maar wel de gezinshereniging, etc.. DAAR zou Verdonk iets aan moeten doen maar dat kan ze niet, ze staat machteloos! Die testjes in land van herkomst stellen niets voor, als ze al gebruikt worden, de gezinshereniging gaat onverminderd voort. Die valt (nog steeds) niet te stoppen.

op 23 05 2006 at 19:17 schreef Michiel Mans:

Over die 40.000. Dat de kraan onverminderd open staat, kaartte Wilders recentelijk nog aan. Het bleef natuurlijk stil. Het is onbegonnen werk zonder een schreeuwplek in de bovenmedia, de publieke omroep.

Zoals Elke al eens schreef, een ingedrukte veer komt even hard terug. Snappen ze in de politiek en bovenmedia niet dat het blind zijn en het verzwijgen, mensen op een gegeven moment maar 1 mogelijkheid geeft? Als het woord niet werkt, niet wordt gehoord of serieus genomen, wat rest er dan?

op 23 05 2006 at 21:00 schreef Bernadette de Wit:

O ja, beroepsdeformatie, dat had je al eerder gezegd, BigPete. Kennelijk houdt die behalve regelfixatie ook een rancuneuze toon in en het onvermogen om een visie te hebben die dat overstijgt in een discussie buiten de bedrijfscultuur.

Ja, de Belgiëroute ken ik, zeer populair onder zeer ongeschoolde Afrikanen die langs deze weg weer een nieuwe dito partner importeren.
Ook daar kan Verdonk niks aan doen, iedere minister zou machteloos staan.

Inderdaad Rinus, alleen die inburgering-voor-debielen schrikt al importpartners af. Toch komen er nog genoeg geestelijk minvermogenden binnen uit achterlijke landen.

De NL bevolking wordt al sinds de gezinshereniging en de toelating van half Suriname belazerd. Maar zolang het vok nog in de mythe gelooft dat de overheid beter is dan de rest, zal hier niks aan veranderen.

op 23 05 2006 at 21:15 schreef Jessie:

Nu zou ik toch graag willen weten of er juridisch iets fout is gezegd door Verdonk.
Slordig haastwerk, dat wel en toont aan dat ze niet echt van heel hoog niveau is anders laat je je niet zo op stang jagen.
Ook vraag ik me af wat Ayaan nu nog van NL wil.
Ik ben het spoor inmiddels wat bijster.

op 23 05 2006 at 21:43 schreef Rinus Duikersloot:

Alleen via de Belgiëroute komen op deze manier mensen binnen? Kan dat alleen op Europees niveau worden aangepakt?

@ Jessie
Het bezwaar tegen haar is juist dat ze zich niet op stang laat jagen.

op 24 05 2006 at 09:49 schreef jessie:

Dat zie ik heel anders Rinus, als je relaxed een explosief afhandeld dan reageer je niet als Verdonk. Dan reageer je met " dit zal mijn departement nader bestuderen" en 2 mnd. later kom je er op terug.
Hysterische vragen in de tussentijd doe je af met "dit is een serieuze zaak en dient zorvuldig bestudeerd te worden".
Ambtenaren zijn bij uitstek geschikt om zaken te traineren als dit zo uitkomt.
Waarom hier niet handig gebruik van gemaakt?
Waarom was iedereen zo in paniek?
Of waren sommigen dit nu juist niet?

op 24 05 2006 at 12:00 schreef Bernadette de Wit:

Nee, het Europees niveau is juist het probleem. België geeft mensen met NL paspoort die een huis hebben en werk al heel snel toestemming voor een importhuwelijk – zonder inburgering. NL en België zijn beide lid van de EU, waar alle paspoorten gelden, maar hebben toch hier en daar verschillende regels.

Als je dit Europees wilt oplossen, krijg je een gigantische bureaucratie. Ik heb liever dan NL zegt: nou, dan blijf je toch in België? Hier erkennen wij dat importhuwelijk niet omdat niet aan de inburgeringsvereiste is voldaan.
De soevereiniteit op eigen grondgebied bestaat niet meer in de EU.

op 24 05 2006 at 17:06 schreef Fritzie:

"De soevereiniteit op eigen grondgebied bestaat niet meer in de EU"

Klopt.
En daar zullen de bestaande partijen daar niets aan veranderen.
Niet Links, niet rechts, "niet recht door zee"-partij en niet het CDA.

Tijd voor Pastors.

op 24 05 2006 at 21:34 schreef Lagonda:

Ah, hier staat de uitgewerkte tekst van het interview met Femke Halsema. Rinus, bedankt!

Tis inderdaad een rattig meiske.

op 24 05 2006 at 23:45 schreef Rinus Duikersloot:

Misschien dat Femke wel oprecht betrokken is bij Ayaan maar waarom ziet ze niet in dat Ayaan gelijk heeft en identificeert ze zich zo met gekwetste moslims?

Ik lees net dat bijna iedereen voor die inburgering slaagt:
http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=715305/sc=aaa8c4

Maar ja, het was dan ook niet als immigratiebeperking bedoeld.

op 24 05 2006 at 23:59 schreef Lagonda:

Nou ja — ik vind de houding die Halsema altijd t.o.v. Ayaan heeft ingenomen in feite een (gedeeltelijke) politieke legitimatie van de bedreigingen die Ayaan heeft moeten ondergaan. Ook in dit gesprek legt zij de schuld voor de polarisatie tussen moslims en nederlanders weer neer bij Ayaan. Met andere woorden: het is je eigen schuld dat je bedreigd wordt, je moet rekening houden met de gevoelens van moslims etc. etc. En ook weer dat vreemde punt dat het op de een of andere manier volkomen acceptabel is dat moslims nou eenmaal gelijk gaan dreigen als iets ze niet bevalt — Femke snapt het allemaal, en "kon Ayaan er wel om achter het behang plakken".

Ayaan vertrekt nu, onder meer vanwege de voortdurende bedreigingen aan haar adres (in essentie ook de reden waarom haar buren haar uit huis wilden hebben), en dan ineens komt Femke vertellen hoe erg ze het allemaal vindt. Vol-ko-men hypocriet.

op 25 05 2006 at 01:31 schreef Michiel Mans:

Nou, mooi is dat Peter. Het ene moment is Femke hoog in de wolken, Peter houdt van haar. Eén vals stukje van Lagonda, de drammende snoodaard, en arme opgehemelde Femke stort weer ter aarde op de mestvaalt. Alleen en in de stront der frontaal naakten. Daar zal ze nog lang en diep nadenken over haar zonden die Ayaan straks eenzaam doen dolen door het uitgestrekte woeste land der SUV’s.

op 25 05 2006 at 02:14 schreef Paardestaart:

Vrouwtje Wortelsap! Gewoon een eng vrouwtje Wortelsap.
Ik kan háar wel achter het behang plakken, om haar gedraaikont en haar geworstel om bij haar eens-ingenomen standpunt te blijven – net als alle andere links-bestoven feministische vriendinnen die in staat zijn om hun eigen feminisme te verloochenen als ‘de derde wereld’ wordt aangevallen, en dan een andere vrouw het recht ontzeggen om tekeer te gaan tegen de systemen die háar proberen te knevelen

Croughs schrijft over dat verschijnsel: de linkse intellectueel die een ranglijst moet hanteren om al zijn meningen gestand te doen.. de rangorde der beschermwaardigen.

op 25 05 2006 at 03:12 schreef Bernadette de Wit:

Rinus, volgens Verdonk is uit het grote aantal geslaagden voor de inburgeringstoets op te maken dat het examen "reëel" is.
Zelden zoiets droevigs gelezen. De half debiele importbruiden staan alweer te trappelen.

Maar we wisten dit al sinds die slappe VVD-integratienota waar AHA aan heeft meegewerkt, waarin stond dat het "niet te moeilijk" moest zijn om "niet te veel mensen" af te schrikken enz.
Mensen moesten vooral ‘Waar Turks bakker?’ kunnen vragen aan een inheemse voorbijganger en daarmee spraken ze zo ongeveer wel Nederlands.

Ik schreef toen nog, kom op Ayaan, durf nou eens dat heilige huisje van die immigratie van halve inteeltzolen aan te pakken.
Maar nee.
Pas toen ze bijkans het kand uit was verdreven, en geen rekening meer hoefde te houden met de Vee-vee-dee-standpunten, durfde ze in Nova te zeggen dat selectief immigratiebeleid, vooral hoogopgeleiden binnenlaten, toch niet zo’n slecht idee was.

op 25 05 2006 at 10:14 schreef Lagonda:

Ja, frappant inderdaad. Hetzelfde was dus waar te nemen bij die radiouitzending waar ineens uit de mouw kwam dat eerwraak best een probleem was — Ayaan nog niet weg, en plotsklaps kon er wel over gesproken worden. Sterker nog: was het ineens eens een schande dat er al die jaren niks aan was gedaan.

Ik had me niet gerealiseerd wat je schrijft, Bernadette, dat men door Ayaan te omhelzen tevens de VVD omhelst. En daar heeft men aan de linkerkant nooit zin in gehad natuurlijk.

op 25 05 2006 at 12:10 schreef Peter Breedveld:

Je hebt volstrekt gelijk, Lagonda.

Iedereen – gelieve mijn laatste column over Halsema als niet geschreven te beschouwen. En al die columns over haar van daarvoor zijn nu wél weer geldig.

Femke is slecht.

op 25 05 2006 at 12:14 schreef Lagonda:

Wat kan ik soms drammen hè? Volgens mij is het weer de tijd van de maand of zo — ik heb ook al zo’n zin in chocola.

op 25 05 2006 at 14:07 schreef Michiel Mans:

Het langdurig verkondigde correcte standpunt maakt ook vele incorrecten correct. Men durft vaak niet zover te gaan als men eigenlijk zou moeten. Dat zal met de huidige publieke omroep niet snel veranderen. Toch geloof ik dat de papieren bovenmedia wat meer lef begint te krijgen. Misschien is er toch nog hoop.

op 25 05 2006 at 14:14 schreef Paardestaart:

Psies – door al dit gekrakeel over Verdonk dan wel Rutte zou je vergeten dat er nog steeds echt niets te kiezen vàlt..
Het is nog steeds lood om oud ijzer, en zoals Hirsi Ali al eens gezegd heeft: je kunt het hele nederlandse politieke spectrum zonder zorgen in éen kadertje vangen. Het is geheel en al met hetzelfde sop overgoten.

Laten we trouwen vooral niet vergeten dat het in de hele westerse wereld hetzelfde is..en dat het nog veel erger wordt

Als de babyboomers aanstonds met pre-pensioen gaan komt de generatie die nooit iets anders gekend heeft dan jaren-zestig ‘vorming’ aan slag
Laat dan alle hoop maar varen..

op 25 05 2006 at 14:16 schreef Paardestaart:

Shit – ik reageerde hierop " je schrijft, Bernadette, dat men door Ayaan te omhelzen tevens de VVD omhelst"
Michiel kwam d’r tussen..

op 25 05 2006 at 20:06 schreef Elke:

"Het is nog steeds lood om oud ijzer, en zoals Hirsi Ali al eens gezegd heeft: je kunt het hele nederlandse politieke spectrum zonder zorgen in éen kadertje vangen. Het is geheel en al met hetzelfde sop overgoten"

Behoudens een enkele donkerrood-marxistische oprisping van de SP, en zo nu een dan wat theocratische koppigheid van de SGP, zijn het allemaal sociaaldemocraten.

Voornamelijk nog bezig met zoveel mogelijk op de dienstverlening aan de burger te beknibbelen, om toch vooral maar niet in de centralistische overheidsmachines, het spekvette bureaucratische vlees of de miljardenverspillende Zieligheidsindustrie te hoeven snijden.

Want daar werkt het spul zelf.
En het bureaucratische hemd is nader dan de belastingebetalende rok.

Soms opper ik wel eens dat het in Nederland helemaal niet meer over links of rechts gaat, maar tussen Onder en Boven.
Onder de burgers/belastingbetalers, plus de uitvoerende ambtenaren die hen diensten moeten verlenen (vuilnisman, brandweer, verpleegster).
Boven de overheid plus allle aanhangende instituties.
Tussen die twee groepen heerst sinds enkele decennia een soort koude burgeroorlog, waarbij Boven zijn wetgevende en fiscale macht stelselmatig inzet tegen Onder.

Dat ik zo venijnig prik richting onze lieve linksdraaienden, komt voornamelijk omdat ik me verrekte goed realiseer wie de architecten van deze in mijn ogen protofascistische situatie waren.
Maar ik spuug even hard op de confessionelen en liberalen, die in plaats van furieus oppositie te hebben gevoerd tegen deze sjit, vanaf eind 70-er jaren moeten hebben gedacht: "if you can’t beat them, join them".

op 25 05 2006 at 20:38 schreef Lagonda:

Daar loop ik nou ook al de hele dag over na te denken. Er is een kerel die geregeld post op het forum van DDR (die al weken uit de lucht is — wie weet daar het fijne van?), en die spreekt altijd van de MPP: de majesteit en de politieke pachters. Dat is het establishment van Nederland, en je kan daar pas deel van uitmaken als je hetzelfde ruikt, hetzelfde handelt, op dezelfde manier kunt liegen, hetzelfde gemanagede socialisme wil en kunt bedrijven, en, bovenal, als je het behoud van het establishment *zelf* maar bovenaan in het vaandel draagt. Als je aan die voorwaarden voldoet, dan mag je een stukje macht "pachten" van het establishment, waarmee je naar believen je gang mag gaan.

Fortuyn was een outsider, en *dat* was de reden dat hij gevaarlijk was, en weg moest. Iemand van buitenaf, die nooit door de ontsmettende douche van de reguliere gelederen zou zijn gekomen, en die allemaal eigen mensen en ideeen mee naar binnen neemt waar niemand nog aan geroken heeft? En dan nog wel een uitgesproken Republikein? Niemand mag zich harder in haar handen knijpen over de moord op Fortuyn dan onze majesteit. Hoe denk je dat de zaak Mabel was afgelopen met Fortuyn als premier?

Het volk dient er eigenlijk alleen nog maar voor om de MPP te legitimeren (met de illusies verkiezingen en inspraak) en te bekostigen. Voor de rest moeten we niet in de weg lopen, en al helemaal niet op outsiders als Fortuyn gaan stemmen. Ik vraag me ook geregeld af of Verdonk niet een soort stroman is — een soort van "embedded" Fortuyn, een die gewoon braaf deel uitmaakt van het establishment. Het electoraat van de man was groot, blijkbaar is een groot deel van het volk gevoelig voor rechtlijnig niet-lullen-maar-poetsen-beleid, dus wordt er een politicus opgetuigd om hiermee stemmen te vangen — maar *wel* deel uitmakend van de vaste club.

Platenmaatschappijen werken ook zo. Brave popliedjes voor de gemiddelde bakvis, en voor recalcitrante puberjongetjes die *tegen* zijn, wordt doodleuk een alternatief distributiekanaal met alternatieve schreeuwbandjes uit de grond gestampt. Zogenaamd onafhankelijk, maar via de achterdeur keurig deeluitmakend van de boekhouding van de grote platenmaatschappijen. U wilt tegendraads zijn? Geen probleem; we verdienen er geen cent minder om.

op 26 05 2006 at 12:12 schreef Fritzie:

"OOk al ben ik weg, de porblemen blijven"

Ook ìk ben nog niet zeker van Rita.
Is niet erg, als Bos de volgende verkiezingen wint.
De puinhoop zal daardoor enkel groter worden, dat staat vast.
Misschien dat dan nog minder mensen zullen stemmen op de bestaande partijen. Kan Marco in 2011 lekker zijn gang gaan.

Wát zeg ik, 2011 ?
Shit.
En een nieuw kiesstelsel op komst ?
verdorie.

op 26 05 2006 at 12:22 schreef Michiel Mans:

Lagonda schreef,

-"Ik vraag me ook geregeld af of Verdonk niet een soort stroman is — een soort van "embedded" Fortuyn, een die gewoon braaf deel uitmaakt van het establishment."-

‘Een embedded Fortuyn.’ Ik wou dat ik die zelf bedacht had.

‘Een boven en een onder wereld’ -Elke. Ik noemde de bovenlaag, de ZOAB laag. Zeer Overbetaald Ambtelijk Bestuur. De ‘Yes Minister’ ol’ boys club. Loyaliteit naar de eigen kaste toe, is een eerste vereiste om er aan deel te mogen nemen.

Vroeger was het de bisschop en de Koning. ‘Hou jij ze dom dan houd ik ze arm.’ Nu doet de publieke omroep het samen met de overheid.

op 26 05 2006 at 12:32 schreef Elke:

http://nl.wikipedia.org/wiki/MPP

Zo te zien geschreven door tegenstanders, aan de subtiele toespelingen en beeldvorming te zien.

op 26 05 2006 at 16:35 schreef Paardestaart:

"Het volk dient er eigenlijk alleen nog maar voor om de MPP te legitimeren (met de illusies verkiezingen en inspraak) en te bekostigen"

Dat denk ik ook…en de hovelingenlaag wordt steeds groter en dikker. Toen mijn kind op school zat kwam ik op een gegeven moment tot de conclusie dat het enige doel van het onderwijs nog is je te leren in de pas te lopen.
Elke afwijking wordt al heel snel afgestraft, of therapeutisch aangevat..
De hofcultuur is in alle geledingen van de samenleving doorgedrongen; de volgende lichting worden door de zittende lakeien opgeleid zelfs – en als je daar niet geaccepteerd wordt kun je het schuddden.

Fortuin was vooral dáarom eeuwig de jongen die niet mee mocht doen – hij wou niet in het gareel – bless him

Ik moet altijd lachen als onze cultuur individualistisch heet te zijn..dat is de laatste dertig jaar met bekwame spoed verholpen…

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS