Home » Archief » Islam, mijn islam (3)


[14.10.2006]

Islam, mijn islam (3)

Dave Sim

model14groot (19k image)
Illustratie: Mirjam Vissers

Ik heb de thora, de evangeliën en de koran gelezen voordat ik begon aan mijn wekelijkse bezoeken aan de Anglicaanse kerk – en ik was een toegewijde kijker van Reflections on Islam – dus ik was op de hoogte van de vijf ‘pilaren’ van de islam. Eén van die pilaren was de bron van een andere irritatie in de kerk. In de kerk hoopte ik nieuwe inzichten in de evangeliën te krijgen…

(Vooral wat betreft de vertaling van de evangeliën uit het Aramees en het klassieke Grieks in het Engels, een probleem dat vergelijkbaar is met de vertaling van de thora uit het Hebreeuws in het Engels. Engels is een behoorlijk flexibele taal, maar haar beperkingen worden snel heel duidelijk bij de studie van de thora en de evangeliën. Waar het de misdragingen van Simeon en Levi betreft, bijvoorbeeld, waarover Jacob vanaf zijn doodsbed spreekt. In Genesis 49 staat they digged down a wall. In de kantlijn staat een alternatieve vertaling: they houghed oxen (in de Statenvertaling hebben Simeon en Levi ‘ossen weggerukt’ ; in de Leidse ‘stieren verlamd’ – PB). In het Grote Woordenboek in de bibliotheek ontdekte ik dat houghed een verouderd woord is voor ‘verlamden’. Hoe de Hebreeuwse zin ook heeft geluid – en luidt – in het Engels is zelfs een benadering ervan niet mogelijk. De Anglicaanse priester was bekend met Aramees, klassiek Grieks en Hebreeuws en hij was heel, heel soms te verleiden tot een discussie over een specifieke term of gebruik van een term. Heel soms)

…maar voor het grootste deel bestond de twee uur durende dienst uit rituelen, orgelspel, zang en gezellige preken die (naar mijn mening) de betekenis van elk van Jezus’ parabellen en elk verhaal in de evangeliën vervormde tot een wijze les over Ma, Pa en de Kinderen die, volgens goed politiekcorrect gebruik, altijd uitdraaide op vleierij van Ma ten koste van Pa. Voor mij dus geen verschil (wat de spirituele inhoud betreft) met wat ik van de televisiereclame had weten op te pikken.

Of de preken gingen over de noodzaak om gulhartig en vriendelijk te zijn en mee te doen aan het door de kerk gesteunde, maatschappelijke werk. Mij leek het dat de islam op dat gebied met de zakat, het recht van de gemeenschap op 2,5 procent van de vergaarde rijkdom van elk individu, verder was dan het christendom. Moslims worden geacht elkaar te vragen of ze de zakat al hebben betaald, op een heel terloopse manier. “Heb jij de zakat betaald?” – “En jij?” De zakat is een essentieel onderdeel van de islam. Je bent geen goede moslim als je de zakat niet betaalt. Je moet je ‘rijkdom reinigen’ door 2,5 procent van je totale rijkdom aan de armen van jouw gemeenschap te schenken. Doe je dat niet, dan moet je niet klagen als je rijkdom in rook opgaat of als je erdoor in grote moeilijkheden komt. “Heb je jouw rijkdom niet gereinigd? Wat is putz in het Arabisch?”

Daarom is het niet echt nodig om het tijdens de vrijdagdienst in de moskee uitgebreid over de zakat te hebben, zoals de preek in de kerk op zondag ook niet begint met ‘Gij zult niet doden’. “Gij zult niet doden, kent u die uitdrukking? Laten we vandaag op weg naar huis allemaal extra ons best doen om niemand te doden!”

In de islam staat de plicht, voor elk individu, om aan de armen te geven, net zo centraal als het gebod ‘Gij zult niet doden’ in het judaïsme en het christendom. Maar de zakat staat niet boven de plicht om te bidden – salat, eveneens één van de vijf pilaren – wat in het judaïsme en het christendom vaak wél zo is, waardoor het voor een kerk of synagoge makkelijk is om van de verheven staat van Beth-El (‘Huis van God’) af te glijden naar een grotendeels seculiere, humanistische vestiging van de sociale dienst (dit geldt vooral voor Godshuizen waar vrouwen een grote rol spelen, aangezien de drie-eenheid van vrouwen meer een drie-eenheid is van Darwin, Marx en Freud dan van Vader, Zoon en Heilige Geest).

Als je eenmaal een letterlijke moslim bent – de letterlijke vertaling van zowel islam als moslim is ‘die zich onderwerpt aan de wil van God’ – zijn de armen en achtergestelden per definitie nooit ver van je gedachten. ‘Offer een uitnemende gift aan Allah’, spoort de koran herhaaldelijk aan. Wat natuurlijk betekent dat het aan te raden en prijzenswaardig is om meer te geven dan de zakat vereist om in de gunst van God te komen. Als je eenmaal het directe effect ervaart van het ‘offeren van uitnemende giften aan Allah’, is het heel makkelijk om te gaan overdrijven. Geen wonder dus, dat koran 17:31 waarschuwt: ‘En houd uw hand niet op uw zak, noch open haar al te wijd, anders zult gij nederzitten in zelfverwijt en spijt.’

Er is een mooi traditioneel verhaal over Abu Bakr (die later, na de dood van de profeet, de eerste kalief zou worden) die al zijn geld aan de armen gaf. Mohammed was verbijsterd en vroeg hem: “Heb je niks voor jezelf gehouden?” Daarop zou Abu Bakr hebben geantwoord: “Ik heb mijn geld aan de armen gegeven en het woord van God voor mezelf gehouden.” Nu keerde Mohammed zich tot Omar (die later de tweede kalief zou worden) en vroeg: “En jij dan?” en Omar antwoordde: “Ik heb de helft aan de armen gegeven en de andere helft krijgt God nog van me.”

“Niemand is ooit failliet gegaan door de zakat te betalen”, luidt een profetisch gezegde. “Jullie wordt nog niet zoveel als de holte in een dadelpit onrecht aangedaan.” Een goede beschrijving van wat beloning inhoudt.

Aardvark (38k image)

Dave Sim (1956, Ontario) heeft bijna dertig jaar lang een maandelijkse comic gepubliceerd, Cerebus. Hij is één van de grondleggers van het Comic Book Legal Defense Fund, dat het opneemt voor stripmakers, -uitgevers en -verkopers wier vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd. De serie essays Islam, my Islam verscheen in Cerebus 276 tot en met 282. De vorige delen vindt u hier en hier.

Algemeen, 14.10.2006 @ 01:25

[Home]
 

17 Reacties

op 14 10 2006 at 03:00 schreef Rinus Duikersloot:

Dave Sim houdt de spanning er wel in. Een bespreking van de zesde pilaar houden we hopelijk nog van hem tegoed…

op 14 10 2006 at 03:12 schreef Paardestaart:

Hm – geven aan de armen is eeuwen gebruikelijk geweest in kerkelijke gemeenschappen. Kerken en kloosters onderhielden armenhuizen, weeshuizen, scholen en ziekenhuizen.
Die zorg voor de armen is niet in onbruik geraakt toen de kerken aan invloed verloren; ze is in het westen geïnstitutionalieerd en wordt betaald uit de algemene belastingen
Daarbij worden ook de armen in verre landen niet vergeten, want ook de vreemdeling hoort ons een zorg te zijn, staat in de bijbel
De mate waarin die verplichting is ingeburgerd in westerse landen is niet minder warmhartig dan de zakat; ’t is weer precies hetzelfde dedain voor het eigene als waar Croughs het over heeft in zijn stuk over de denigrerende term ‘witten’
en maakt deel uit van het exotisme waar de westerse intellectueel mee dweept: de ‘vreemdeling’uit verre landen is in zijn ogen bekleed met allerlei ‘spirituele’ talenten die ‘wij’ zijn kwijt geraakt

’t Is alleen zo gek dat de armen er hier zo’n stuk beter aan toe zijn dan in de landen waar de nobele koran wordt geheiligd dat ze met z’n allen hier naartoe willen

‘Yankee, go home – but please take me with you’

op 14 10 2006 at 20:38 schreef Tjerk:

Hier betalen wij allang de aalmoezen via de sociale premies, ziekenkostenpremies en gemeentelijke belastingen (=> bijstand). Daarbovenop komen nog eens de giften. Wordt nu een beetje irritant, Sims, omdat hij de superioriteit van de islam gaat spuien.

op 14 10 2006 at 20:47 schreef Lagonda:

"Als je eenmaal een letterlijke moslim bent – de letterlijke vertaling van zowel islam als moslim is ‘die zich onderwerpt aan de wil van God’ – zijn de armen en achtergestelden per definitie nooit ver van je gedachten."

Nee, omdat als moslim de kans vrij groot is dat je zelf hoogstwaarschijnlijk óók straatarm bent.

op 14 10 2006 at 21:36 schreef marjan:

citaat:waardoor het voor een kerk of synagoge makkelijk is om van de verheven staat van Beth-El (‘Huis van God’) af te glijden naar een grotendeels seculiere, humanistische vestiging van de sociale dienst (dit geldt vooral voor Godshuizen waar vrouwen een grote rol spelen, aangezien de drie-eenheid van vrouwen meer een drie-eenheid is van Darwin, Marx en Freud dan van Vader, Zoon en Heilige Geest).

Hier heeft hij wel, voor een deel, gelijk in.

Hoe het met de spiritualiteit bij moslims gesteld is, weet ik niet.
Maar in het christendom heeft de caritas een zo dominante rol, dat de sprirituele kant minder op de voorgrond treedt.
Met als gevolg dat christelijke hulpverlening eigenlijk niet meer te onderscheiden is van humanistische of socialistische.

Veel christenen staan dan ook politiek aan de kant van Huub Oosterhuis of Groen Links.

Ikzelf ga dan ook een paar keer per jaar geestelijk bijtanken in een katholiek klooster, waar de meerderheid van de gasten protestants is, net als ik.

De kerken zijn wel heel goed in caritas, maar bieden te weinig spiritualiteit.

Daar heeft Dave Sims wel een punt.Maar ik vind wel dat hij, in het beschouwen van de christelijke kerken,toch wat teveel aan de buitenkant blijft.

Als hij doorvraagt, dan zou hij ontdekken dat veel christenen ,op spiritueel gebied, uitstapjes maken naar andere religie’s.
Het boeddhisme bijvoorbeeld en dat ze daar geestelijke rijkdom van meenemen naar hun eigen christelijke beleving.

Het voordeel van veel christenen is dat ze openstaan voor religieuze belevingen uit heel andere traditie’s.Daar zijn ze nou eenmaal heel westers in.

op 14 10 2006 at 22:13 schreef Lagonda:

De enige ware spiritualiteit binnen de islam is het soefisme, en wordt beleden door de soefi’s. Het begrip ‘derwish’ komt bijvoorbeeld uit het soefisme; de derwish is een mystieke oefening waarbij de soefi in een trance raakt door heel lang op één been rond te tollen.

De inzichten van het soefisme komen erg overheen met andere spirituele en mystieke scholen, zoals yoga, of gnostiek. Grappig genoeg (en dat heb ik wel eens vaker betoogd hier) hebben de soefi’s met hun inzichten de zeer beperkte spirituele inzichten van Mohammed (lees: geen enkele) met vlag en wimpel overvleugeld.

op 15 10 2006 at 12:36 schreef Rinus Duikersloot:

Het soefisme is ook niet geheel zonder gevaren. Lees Sufism Without Camouflage en Sufi Jihad van Andrew G. Bostom.

op 15 10 2006 at 13:35 schreef Lagonda:

Ja, klopt inderdaad Rinus. Het *blijft* natuurlijk de Islam, en er zijn inderdaad soefisten die menen dat het geweldadige gedrag van Mohammed juist een aanwijzing is voor het bereiken van esoterische verdieping. Zij menen dus dat het oprecht plegen van geweld in naam van Allah (jihad dus) een hoge spirituele meerwaarde heeft, en zelfs een trance kan opwekken — die lui zijn dus nog gevaarlijker dan figuren als Mohammed B.

op 15 10 2006 at 13:39 schreef Peter Breedveld:

Wat mij het meest opvalt in dit stuk is hoe Dave Sim grapjes maakt aan die christelijke en joodse nadruk op het verbod om te doden. Ik had eigenlijk wel verwacht dat iemand zou opmerken: ‘Ja, dat de islam niet zoveel met dat gebod heeft, was ons al duidelijk’.

Het is een vreemde manier van reclame maken van Sim. Hij bekritiseert de kerk omdat die zoveel nadruk legt op liefdadigheid en het gebod om niet te doden. Vervolgens maakt hij een heleboel van de vermeende vanzelfsprekendheid in de islam om voor de armen te zorgen (daar hoef je het tijdens de vrijdagdienst niet eens over te hebben), maar over het niet doden heeft hij het helemaal niet.

Kijken we vervolgens naar de praktijk, dan zien we dat in christelijke landen en door christelijke instanties oneindig veel meer aan liefdadigheid wordt gedaan en dat er aanzienlijk minder mensen worden gedood. Voor spiritualiteit moet je kennelijk niet in de kerk zijn, maar goed, daar heb je toch bijbelkring voor.

1-0 voor de christenheid, zou ik zeggen, maar ongetwijfeld ziet Sim dat totaal anders.

op 15 10 2006 at 13:56 schreef Lagonda:

Nou ja — ik had al bij het eerste artikel niet zo veel fiducie in de dingen die Sim schreef, maar ik wilde op jouw aanraden eerst eens afwachten waar het schip zou stranden. Maar wat je hier beschrijft was me ook al opgevallen. Richting de religies die hij goed kent, is Sim bijzonder kritisch, haast op het pedante af — zo van: ha, was een potje heeft het christendom er toch van gemaakt, en wat stelt de christelijke oproep tot liefdadigheid eigenlijk voor als ze niet eens dit ene woordje correct uit het Koptisch kunnen vertalen — en schaapachtig lovend over de zakat, waarvan het overduidelijk is dat het de islamitische wereld geen reet heeft opgeleverd.

Hij laat precies het sentiment zien dat Paardenstaart hierboven mooi formuleert:

"het exotisme waar de westerse intellectueel mee dweept: de ‘vreemdeling’uit verre landen is in zijn ogen bekleed met allerlei ‘spirituele’ talenten die ‘wij’ zijn kwijt geraakt"

op 15 10 2006 at 14:07 schreef Peter Breedveld:

Dat laatste is volgens mij precies wat niet van toepassing is op Sim. Sim is volgens mij een typische fundamentalist, die meent in de islam terug te vinden wat het joden- en christendom in de loop der eeuwen zijn kwijtgeraakt. ‘The real thing’.

Hij vindt christenen eigenlijk maar mietjes, die zich door hun vrouwen op de kop laten zitten.

Wat je verder ook van hem vindt, je zal het toch met me eens zijn dat een opmerking als ‘de drie-eenheid van vrouwen is meer een drie-eenheid is van Darwin, Marx en Freud dan van Vader, Zoon en Heilige Geest’ in meerdere opzichten goud waard is? Sim is dwars, eigenwijs en geestig. Daarom hou ik van hem.

op 16 10 2006 at 14:40 schreef Appelscha:

Om het over de taalkundige aspecten van de koran maar niet te hebben. Die zou namelijk geheel in het Arabisch, een taal die nog niet bestond, uit de hemel zijn neergezonden, zonder ontstaansgeschiedenis, zonder varianten. Dat wetenschappelijke twijfels omtrent deze traditie niet zonder gevaar zijn is duidelijk. Onder andere in de serie van Trouw over het ontstaan van de islam komen wetenschappers aanbod die het toch aandurven. En dan blijkt de koran net zo’n taalkundig mijnenveld als de joodse en christelijke bijbel.

De soefi’s hebben overigens (niet erg verbazend) stevige onderdrukking te verduren in o.a. Iran en Saoedi-Arabie.

op 16 10 2006 at 22:34 schreef Peter Breedveld:

Je kent het artikel van Richard Kroes op deze site, Maagden of druiven?

op 17 10 2006 at 10:19 schreef Appelscha:

Nee, dat had ik nog niet gelezen! Het is enorm belangrijk dat dit soort onderzoek meer aandacht krijgt; zelfs de critici van het islamisme bauwen rustig de overleveringen na, weliswaar in negatieve zin, maar toch. De ayatollahs zullen een en ander wel afdoen als propaganda van Satan, maar het valt te hopen dat islamitische academici zich uitgedaagd zullen voelen om het wetenschappelijke debat aan te gaan, al is het maar om de westerse leugens te proberen te falcifiëren. Het is niet uitgesloten dat het hele verhaal wel klopt. Dat zal dan wel uit onderzoek blijken. Als God het wil natuurlijk.

op 17 10 2006 at 11:51 schreef Peter Breedveld:

Hafid Bouazza heeft een paar jaar terug ook een stuk over het onderwerp geschreven: ‘Gods animeermeisjes’, verschenen in Vrij Nederland, geen idee wanneer.

op 17 10 2006 at 12:09 schreef Appelscha:

En ik moet nog steeds dat boek van Hans Arabist Jansen lezen, waarvan in februari het tweede deel uitkomt.

op 18 10 2006 at 01:59 schreef Rinus Duikersloot:

Lees dan ook het pas verschenen boek van Robert Spencer van de site Jihad/Dhimmi Watch: The Truth About Muhammad

Hier een bespreking: Peace Be Unto Him

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS