Home » Archief » One-liner


[13.09.2007]

One-liner

Roel de Rederijker

Pompeii10 (78k image)

Zeker, het is een ongemakkelijke positie voor Wouter Bos en zijn PvdA. Ehsan Jami is een lastpost. De PvdA heeft ervoor gekozen om bijzonder terughoudend te zijn met kritiek op de Islam. Ehsan Jami doorkruiste die strategie door op luide toon het feit aan de kaak te stellen dat geloofsafval onder moslims even moeilijk is als uittreding uit een strenge sekte. Dus als Bos Jami had gesteund, had hij de moslim-extremisten die op zijn partij stemmen voor het hoofd gestoten. Als hij Jami zou laten vallen, zou hij zijn eigen PvdA-kameraden afvallen. Een lose-lose situatie.

Electoraal-strategisch gezien lijkt dit een onoplosbaar probleem. Dus koos Bos ervoor om lang te zwijgen. Een soort zwaktebod dat evengoed werd afgestraft. Zijn vijanden interpreteerden zijn zwijgen als een stilzwijgende goedkeuring van moslimextremistisch geweld. Bos had gefaald. Zijn vrienden vroegen zich op (PvdA-)discussiefora af waarom hij zweeg. Steeds meer linkse mensen twijfelen openlijk aan de PvdA, lopen over naar de SP of worden rechts.

Een goed politicus denkt niet alleen electoraal-strategisch. Hij moet ook inhoudelijk-moreel kunnen denken. Een goed politicus wil zich ook in moreel opzicht niet compromitteren. Een inhoudelijk standpunt in de Jami-kwestie is dit: natuurlijk moet een mens het recht hebben om van zijn geloof af te kunnen vallen. En natuurlijk hoeven we gelovigen niet onnodig te kwetsen. De hele situatie vraagt gewoon om een sterke leider die met een wijze en creatieve one-liner klaarheid brengt onder het verbijsterde volk.

Helaas, de one-liner optie is categorisch uitgesloten voor de PvdA. Dat associeert men daar met Pim Fortuyn. Wat natuurlijk onzin is. Soms kun je beter via een one-liner communiceren dan een rookgordijn van quasi-nuanceringen op te trekken. Dat hele zogenaamde genuanceerd-zijn is niks meer en minder dan een imago. De vraag is, zowel bij nuanceringen als bij one-liners: wat voor inhoud gaat erachter schuil? One-liners bevatten soms meer waarheid en duidelijkheid dan de zogenaamde nuanceringen van de oude politiek.

Toen Ehsan Jami in elkaar werd geslagen had Bos met zijn kameraden direct een goede one-liner moeten bedenken en die naar de media moeten communiceren. Niet die arme in elkaar geslagen Ehsan Jami laten vallen. Niet moslims beledigen. En vooral niet dat laffe, collaborerende, onmachtige zwijgen. Nee, laat zien dat je creatief en dapper bent. De PvdA had een persconferentie moeten geven en prominente PvdA-ers hadden deze one-liner moeten herhalen tegen wie het maar horen wilde:

RESPECT VOOR GELOOF, RESPECT VOOR GELOOFSAFVAL

Zo simpel is het. Door te zwijgen heeft Wouter Bos in het bijzonder en de PvdA in het algemeen zichzelf voor de zoveelste keer moreel gecompromitteerd. Weer bleek de partij onmachtig een morele crisis het hoofd te bieden. Weer speelden alleen electoraal-strategische overwegingen een rol, en verzuimde men een inhoudelijke benadering te kiezen. Geen wonder dat de PvdA zijn tegenstanders altijd populisme verwijt. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Roel de Rederijker allitereert zo leuk en zou de titel van een Suske en Wiske-album kunnen zijn.

Algemeen, 13.09.2007 @ 11:02

[Home]
 

28 Reacties

op 13 09 2007 at 11:28 schreef Tofuburger:

Ik zou er een drieslag van maken:

RESPECT VOOR GELOOF, RESPECT VOOR GELOOFSAFVAL EN RESPECT VOOR ONNODIG KWETSEN

De kern van de discussie zijn de lange tenen van de gelovigen, waardoor alles wat zich tegen het geloof richt zo’n beetje als "onnodig kwetsend" wordt bestempeld. Jami’s punt dat je af mag zetten tegen je oude geloof is belangrijk, maar je moet ook cartoons over geloofsuitwassen kunnen maken, ook al zijn die niet per se nodig en voor sommige gelovigen kwetsend. Dat gaat nog niet eens zo ver als Ayaan’s recht om te beledigen.

op 13 09 2007 at 12:31 schreef Peter Breedveld:

Ik heb respect voor mensen die iets opbouwen en daar hun hele ziel en zaligheid inleggen. De man of vrouw die van ’s ochtends vroeg tot ’s ochtends vroeg in zijn éénmanszaak werkt, de toegewijde kunstenaar, de vrijwilliger die klusjes doet voor zijn voetbalclub.

Ik heb geen respect voor gelovigen, voor afvalligen, niet voor kwetsers en niet voor zero-kwetsers. Ik heb geen respect voor standpunten. Ik ben het daarmee eens of ik ben het daarmee niet eens of ik heb er geen mening over. Ik heb ook geen respect voor mensen met standpunten. Althans, ik heb geen respect voor ze vanwege die standpunten of vanwege het feit dat ze standpunten hebben.

Dat gezeur over respect gaat ons niets opleveren, behalve wat miezerig gemeesmuil van huichelaars die beweren ‘natuurlijk’ respect te hebben voor dit of dat of deez’ of gene.

Op het NOS-journaal zag ik een of andere vertegenwoordiger van een moskee, die beweerde met een quasi-onnozel gezicht dat afvalligheid helemáál geen kwestie was binnen de islam.

Tjerk wees me op een onderzoek van Nova, waaruit iets heel anders blijkt.

Zes procent van de Nederlandse moslims vindt geweld tegen afvalligen volgens dat onderzoek geoorloofd. Achtendertig procent keurt afvalligheid af en een kwart verbreekt elk contact met ex-moslims.

Wat nou, ‘geen kwestie’?

Valt me trouwens weer mee van Nova, dat het de resultaten van dat onderzoek, die eerder Geert Wilders dan Ella Vogelaar in de kaart spelen, zomaar openbaar maakt.

Overigens vind ik dat Mein Kampf gewoon voor iedereen verkrijgbaar moet zijn.

op 13 09 2007 at 13:00 schreef Ernst:

Ik ben het helemaal eens met Peter B., je hoeft geen eerbied te hebben voor een anders’ ideeën, om vast te houden aan het (volgens mij dan) eerbiedwaardige idee, dat ieder elk idee, elke mening in vrijheid moet kunnen uiten.

Een slogan?

Mijn vrijheid is de jouwe.

op 13 09 2007 at 13:02 schreef Ernst:

Misschien is ‘mond open, handen thuis’, ook wel aardig.

op 13 09 2007 at 13:07 schreef Peter Breedveld:

Met die eerste ben je op de goede weg. Ik zou ervan maken: ‘Mijn vrijheid is ook uw vrijheid’ Of ‘jouw vrijheid’, ik weet niet wat het beste is.

op 13 09 2007 at 13:36 schreef Tofuburger:

Met "respect voor geloof" zeg je toch niet dat je achting hebt voor de inhoud ervan? Mensen geloven vanalles en dat moet je respecteren, zolang het niet leidt tot ontwrichting van de maatschappij. Maar in een samenleving met meerdere levensovertuigingen hoort daar het kunnen leven met kwetsende zaken bij. Immers, wat voor de een de hoogste vorm van expressie van zijn levensovertuiging is, is de ander een gruwel.

op 13 09 2007 at 14:00 schreef Hansje Castorp:

Je vrijheid begint bij jezelf??
(past tenminste bij het libertarische karakter dat FN heet te hebben!)

@Tofuburger
Waarom zou je respect hebben voor ideeën of een geloof? Elke idee of ‘waarheid’ is ten slotte slechts afkomstig van een mens. Ideeën of geloof worden slechts interessant als degeen aan wie ze ontsprongen, of anderen, daar waarde aan gaan hechten. Dat maakt zo’n idee echter nog niet respectabel voor derden. Hooguit is het belangrijk om er weet van te hebben.

Daartegenover staat dan wel dat je respect voor elk mens probeert op te brengen.

op 13 09 2007 at 14:09 schreef Peter Breedveld:

‘Je vrijheid begint bij jezelf’ is te moralistisch, te prekerig en bovendien te vaag.

Respect voor elk mens is voor mij al teveel gevraagd. Onverschilligheid kan ik opbrengen voor wie niet mijn negatieve aandacht trekt. Onverschilligheid is één van de pilaren waarop de Nederlandse beschaving eeuwenlang heeft gesteund.

op 13 09 2007 at 14:49 schreef Ernst:

U kan ook, maar ik dacht meteen bij het woord ‘slogan’ aan een buton oid.

De fout van de PvdA lijkt me, dat die in een verdedigingsmode geschoten is, en niet gewoon volstaan heeft te zeggen dat die partij een seculiere samenleving voorstaat, omdat een seculiere samenleving de enige is waarbinnen iedereen aan zijn (al dan niet malle) trekken kan komen. Had de PvdA dit meteen gecommuniceerd, dan zou de partij nu niet in het rare parket zitten, waarin men zit.
Het over het voetlicht brengen van de seculiere aard van de partij (en dat mag ik toch hopelijk wel aannemen, dat de PvdA een seculiere partij is) is heel iets anders dan het schofferen van wie dan ook. Eigenlijk vind ik het nogal schofferend voor de eigen achterban van de PvdA, waaronder de door de partij zelf in het veld gebrachte moslims en allochtonen, dat de partij van mening is dat die de boodschap van de seculariteit niet aan zou kunnen, dan wel als beledigend oid zou ervaren. Met zulke vrienden heeft een mens geen vijanden meer nodig.

Overigens, het je steeds beledigd achten, is een vorm van agressie, het roepen dat je beledigd bent, dient namelijk het doel je een onevenredig deel van de publieke ruimte toe te eigenen, en van het gedachtengoed van anderen. De PvdA noch enige andere partij, zouden daaraan mee moeten werken, en het geeft te denken dat die partij dat niet meer helder voor ogen heeft.

En Tofuburger, het enkele feit dat moslims van zichzelf geen tekeningen van Mo mogen maken, betekent nog niet dat anderen dat niet wel mogen doen, die anderen zijn immers geen aanhanger van de islam en vallen dus niet onder de werking van de islam. En dat onder de werking brengen van de islam van mensen die met de islam niets te maken willen hebben, dat is nu juist wat er zo schuurt in de hele discussie over vrijheden. Het zich beledigd voelen, is een agressieve manier om je een groter deel van de publieke ruimte toe te eigenen dan je aan anderen gunt. Daartegen had de PvdA stelling moeten nemen, en dat heeft de partij niet gedaan.

Gelukkig dus maar dat het de eigen geblaarde billen zijn waar de PvdA nu op zit.

op 13 09 2007 at 14:50 schreef Hansje Castorp:

Ik zou zomaar zeggen dat elke oneliner over mijn en dijn vrijheid moralistisch is.

Tevens vraag ik me af hoe u (meneer Breedveld) er op komt dat onverschilligheid een der steunpilaren van de Nederlandse beschaving zou zijn. Nogal cynisch – overigens zou ik wel instemmen met een stelling dat de Nederlandse beschaving eeuwenlang op cynisme heeft gesteund. Wat onverschilligheid betreft, Nederland is een van de koplopers in de wereld als het om hulpverlening aan derde wereldlanden en goededoelen gaat. Ik stel mij zo voor dat dat niet slechts voortkomt uit verholen neokolonialisme of betuttelingsdrang. Onverschilligheid houdt in dat het u niet uitmaakt als onbekenden het loodje leggen door geweld zolang u zich zeker voelt dat dit geweld zich niet tegen u zal keren.

op 13 09 2007 at 14:57 schreef Ernst:

Misschien is het houden van een Nederlands kampioenschap "gekwetst- en beledigd zijn’ ook wel een aardig idee. Deelnemers zat, zou ik zo zeggen, om er een brede, integrerende activiteit van te maken.

op 13 09 2007 at 15:00 schreef Ernst:

Hansje,
was Nederland maar wat onverschilliger, dan zou men het wel uit het hoofd laten voort te gaan met het sturen van ontwikkelingshulp. Want met dat geld worden toch vooral wantoestanden als armoe, slecht bestuur en zwitserse bankrekeningen in stand gehouden in de ‘geholpen landen’. Behoorlijk cynisch eigenlijk. Beter is het die landen gewoon toegang te verlenen tot onze markten, zonder allerlei handelsbelemmeringen op te werpen.

op 13 09 2007 at 15:17 schreef Peter Breedveld:

Onverschilligheid is absoluut essentiëel voor een samenleving van verschillende geloven en ideologieën. Omdat het Nederlanders nooit zoveel kon schelen of de buurman nou God, Jahweh, Allah of de Mammon aanbad, zolang ze maar geen last hadden van het gekrijs van geofferde baby’jes, heeft Nederland lang het beste van verschillende werelden gehad.

Het gaat fout op het moment dat één groep gaat eisen dat de andere groepen zich gaan houden aan allerlei taboes en geboden die voor die ene groep gelden. Dan is onverschilligheid simpelweg onmogelijk geworden.

op 13 09 2007 at 15:38 schreef Ernst:

Nu mag er al helemaal niets meer gezegd worden in de politiek, en moet Verdonk vertrekken omdat ze gezegd heeft dat de "VVD onzichtbaar is in het vreemdelingendebat". Nou, als dat al niet meer mag, dan mag er echt helemaal niets meer. Ik heb echt even niet opgelet, en toen ik dat even niet deed, hebben ze kennelijk de vrijheid van meningsuiting voor parlementariërs afgeschaft.

Enfin, voor de PvdA is het gunstig (op de korte termijn natuurlijk, want het zicht op politieke partijen die aan eigen domheid ten onder gaan, is voor de hele politiek slecht), want de aandacht zal wel even van die partij afgeleid zijn.

Tja, dat krijg je er van als je je als VVDster buigt over de billen van de PvdA, voor je het weet blijken die VVD billen er dan veel erger aan toe.

op 13 09 2007 at 15:49 schreef Peter Breedveld:

Er is verschil tussen de royering van Verdonk en het rumoer om de uitlatingen van Wilders. Verdonk mag natuurlijk zeggen wat ze wil, net zoals CDA’er Snorremans Tonca (de genocide-ontkenner) dat mag, maar het is legitiem om daar als club afstand van te nemen.

Stel je voor dat Verdonk, als VVD’er, opeens gaat pleiten voor nivellering en nationalisatie van grote bedrijven, dan zou het voor de hand liggen dat de VVD zegt: je zit bij de verkeerde partij, Rita, je moet bij Marijnissen zijn.

Dat is geen beknotting van haar vrije meningsuiting, maar een manier om als partij je identiteit te bewaken.

Niet dat ik het verstandig vind om Verdonk vanwege die milde kritiek te wippen. Ze is een enorme stemmenmagneet. Hier kan de VVD veel last van krijgen.

op 13 09 2007 at 15:52 schreef Ernst:

Ipv me met de gebrande billen van de PvdA bezig te houden, ga ik maar eens naar die van mijn partij kijken, want daar is op dit moment genoeg te zien.

op 13 09 2007 at 16:04 schreef Ernst:

Volgens mij heeft Verdonk een feit geconstateerd, nl dat de VVD minder zichtbaar is geworden in het vreemdelingendebat. Nou, dat kan niet ontkend worden, of, dat kan natuurlijk wel, maar dat verandert niets aan de feiten.

Ze heeft, vzv ik even kon volgen op het nieuws, niet iets gezegd wat in strijd is met de liberale beginselen zoals gelden in de VVD. Binnen de VVD waren er van oudsher stemmen die afweken, en andere zaken propageerden dan de fractieleider, en dat lijkt me alleen maar gezond. Kortom, ik vind deze actie van Rutte behoorlijk dom en ondemocratisch. En dan staat er wel in Elsevier dat Rutte zijn ballen heeft laten zien, maar ik kan niet zeggen dat ik, als VVDlid, op de ballen van Rutte zat te wachten.
En nee, ik heb niet op Verdonk gestemd.

op 13 09 2007 at 16:34 schreef Vlot:

Ik kan het nog korter:

Respect voor KOOL, respect voor GEIT!

op 13 09 2007 at 18:51 schreef DvR:

Two down, one to go! Het lijkt erop dat de door Fortuyn afgeroepen instorting van de Nederlandse particratie nu eindelijk doorzet, na een valse start waarin de LPF als bliksemafleider fungeerde voor de chaos van het ideologische vacuüm.

De PvdA heeft met zijn hardnekkig vastklampen aan de islamisering en bureaucratisering zijn eigen graf gegraven. Wat resteert is een afvalputje van geitenneukers en geitenwollen sokken.

De VVD is verdeeld geraakt in twee kampen die beide de vrijheidsbeginselen aanhangen, maar van mening verschillen over de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling. Het no-nonsense kamp Verdonk wordt wat de VVD vroeger was, en zal behoorlijk scoren bij de oude aanhang van VVD, PvdA en Wilders. Het zachtere kamp Rutte wordt wat de PvdA tot midden jaren ’70 was: de partij voor behoudende atheïsten met sociale inslag. Maar de naam ‘VVD’ zal veel oud-PvdAers ervan weerhouden om ooit op ze te stemmen. Links van het midden gaapt een gat dat door SP en GL weinig overtuigend gevuld wordt. Ik zie iemand als Maurice de Hond daar nog wel eens inspringen.

Het CDA zal deze ronde nog ongeschonden doorkomen, maar door rigide vast te houden aan religieuze privileges (die ook islamieten toekomen) zal het naarmate de multiculturele spanningen toenemen eenzelfde lot ondergaan als de PvdA. Ze zullen zich meer als Nederlands-christelijk moeten gaan afficheren om hun kiezers niet van zich te vervreemden.

PF zal wel in zijn vuistje lachen. Uiteindelijk overleven alleen de politieke stromingen die zijn kant op bewegen. En terecht, want PF betoonde zich in 2002 al een grotere liberaal dan Dijkstal, een grotere socialist dan Melkert en een grotere (christen-)democraat dan Balkenende.

op 14 09 2007 at 07:49 schreef filantroop:

Toch een uitstekende zet van Rita Verdonk en haar adviseurs, want hoe langer de tijdspanne aan haar als minister verworven faam of beruchtheid knaagde, des te onbekender ze dreigde te worden. En die wegkwijnende faam moet erg gestoken hebben in het licht van een wegkwijnende VVD.
Ze was in de fractie weggezet, in de luwte geplaatst, onder een tegel weg gemetseld door de prominenten in de VVD, en door stemwijzer-D’66’er Rutte. Blijkbaar niet in het besef dat in Verdonks kamerzetel er feitelijk 9 vervat zijn. Wie wil z’n populariteit nou begraven zien?

Er zal, als Rita Verdonk vandaag besluit in de kamer te blijven, een renovatie van het liberalisme ontstaan, en rechts zal meer potentie krijgen. Nu nog maar kijken of er ook genoeg rechts electoraat in Nederland is om rechts te doen groeien. Die ruimte was in ieder geval te klein voor Pastors en Wilders samen. Daarom ook deed Wilders meteen de deur voor Verdonk open. Maar twee ego’s op één schip? Zou ook een dwaas besluit geweest zijn, want Wilders heeft niemand nodig om op koers te blijven.
Wat wel kan gebeuren is dat de VVD eraan is. Kan men zich er eindelijk op los studeren hoe om te gaan met het multiculturalisme en de islam. En dat komt geen moment te vroeg.

De ironie van dit alles is dat als Rita Verdonk lijsttrekker van de VVD geworden zou zijn, zou de partij zo groot geworden zijn dat het huidige kabinet er nooit gekomen was.
Dan had Wilders de rottweiler Vogelaar ook niet knettergek hoeven noemen.
Ach, bestond de tijdmachine van H.G Wells maar.

Mijn voorstel moet dan ook zijn: Rita Verdonk een nieuwe VVD, Mark Rutte een nieuwe D’66, en Pechtold wordt moslim.

op 14 09 2007 at 12:13 schreef Ernst:

Filantroop,
Om Rutte met Mugabe te vergelijken, gaat mogelijk wat ver, maar de vergelijking tussen beide (liever de baas van een puinhoop zijn, dan helemaal geen baas) dringt zich op.

Er waren nota bene niet eens inhoudelijke meningsverschillen (de conservatieve vleugel van de VVD bemoeit zich niet zo met de liberale zaken van de VVD en andersom, laissez-faire, dat ging al heel lang goed), die tot de huidige situatie hebben geleid. Botsende ego’s die te groot waren om als persoonlijkheid sterk genoeg te zijn om meningsverschillen als vruchtbaar en niet als bedreigend te ervaren. Dat was de oorzaak.

Ik heb overigens op Rutte gestemd, niet vanwege een complot van partijbaronnen (?), maar omdat ik haar geblunder in de zaak Ayaan niet wilde belonen met mijn stem.

Nou en dan zitten we dus nu met een kabinet dat de verschrikkelijkste dingen doet (belastingverhogingen alom, investeringen niet in vooruitgang en behoud maar in achterlijkheid, een onderwijs dat steeds verder segregeert, grenzen die weer wagenwijd openstaan, multicul ala de jaren ’80, een aanstaande EU grondwet die alle politieke controle (nou ja) doet vervallen op besluiten en nog zo het een en ander), zonder een echt geloofwaardige liberale oppositie.

Ik hoop nu maar dat Rutte morgen het laatste restje eer aan zichzelf houdt, en Kamp zijn opvolger wordt. De VVD is namelijk geen D66 en moet dat ook niet willen worden.

Gelukkig dus maar dat het kabinet alle nieuwe ouders een CD met wiegeliedjes doet toekomen, en tips om de zwangerschap goed door te komen. Ik ben bang dat dit tekenend is, niet alleen voor de infantiliteit en spilzucht van dit kabinet, maar ook voor de manier waarop er achter de feiten aangelopen wordt.

Met die CD van het kabinet, viel me ook een nieuwe oneliner in, een die nog wel door alle partijen te gebruiken is:

Gaat u maar rustig slapen (dat doen wij ook).

op 14 09 2007 at 15:43 schreef DvR:

@Filantroop: De enige reden waarom Wilders Verdonk aan zich wil binden is omdat ze anders de helft van zijn zetels afsnoept :)

@Ernst: Verdonk heeft de zaak Ayaan juist voorbeeldig afgehandeld, en dat zeg ik als Ayaan-fan!

Toen Verdonk geconfronteeerd werd met de omstandigheid dat Ayaan geen NL nationaliteit geacht werd te hebben, heeft ze direct de kamervoorzitter geinformeerd. Volledig terecht, want het is ondenkbaar dat een niet-Nederlander zitting heeft in ’s lands hoogste politieke orgaan. Vervolgens kreeg ze van de kamer de onmogelijke opdracht om er nog eens goed naar te kijken, m.a.w. men wilde Ayaan niet laten gaan, en Verdonk moest dat maar zien recht te breien. Maar dat was wettelijk onmogelijk; Ayaan had bij haar asielaanvraag gelogen en had nooit een paspoort mogen krijgen. Een absoluut briljante geest heeft toen voor Verdonk bedacht, dat het naar Somalisch recht toegestaan is om zich de naam van een lang vervlogen voorvader aan te meten, en dat Ayaan Megan zich destijds met de naam ‘Ali’ dus niet verkeerd had voorgesteld. Dat het een ordinaire leugen om bestwil was (Somalië heeft überhaupt geen gecodifieerd recht en als het al bestond, zouden wij het niet zomaar erkennen) heeft iedereen met liefde door de vingers gezien, en zo was het land gered. Jammer dat Ayaan inmiddels haar zetel had vergeven en haar koffers had gepakt, maar dat zou ze anders een paar maanden later toch wel hebben gedaan. Hoe dan ook, de Ayaan-crisis was alleen Ayaan zelf te verwijten, en haar vriendinnetjes in de kamer natuurlijk (Femke et al) die al jaren wisten dat er iets scheef zat.

op 14 09 2007 at 16:33 schreef Peter Breedveld:

Die Daan, die kan zomaar in de hoofden van Wilders, Hirsi Ali en Halsema kijken.

op 14 09 2007 at 16:53 schreef DvR:

Hofland lichtte tegels, ik licht schedels! :)

Dat van Wilders ligt nogal voor de hand: hij gaat van 13 naar 7 zetels in de laatste NIPO-peiling als Verdonk haar eigen lijst begint. Waarom zou iemand die er zó op staat om in zijn eentje de koers van zijn partij te bepalen, zo gretig zijn zijn macht te delen, en dan nog wel met iemand die een stuk minder reactionair dan hij is.

Hirsi Ali zei zelf dat haar besluit om naar de VS te gaan al vaststond en alleen bespoedigd werd door de kwestie rond haar nationaliteit.

Halsema zei in de kamer dat ze allang wist dat Hirsi een valse naam had gebruikt, en ze beweerde dat de rest van de kamer dat ook al die tijd geweten had. Als bewijs voerde ze aan, dat Ayaan een e-mail adres had met ‘Megan’ erin.

op 14 09 2007 at 16:56 schreef Peter Breedveld:

Kijk, en dat is onderbouwing.

Nu nog de naam van die ‘briljante geest’.

op 14 09 2007 at 17:36 schreef DvR:

Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik denk dat het gewoon een slimme ambtenaar was die met die oplossing kwam, maar voor hetzelfde geld heeft Donner nog eens toegeslagen. Wel jammer dat Verdonk er weinig applaus mee geoogst heeft, ze wordt ten onrechte nog steeds gezien als degene die Ayaan het land uittrapte.

op 14 09 2007 at 20:23 schreef Ernst:

Verdonk heeft Ayaan het land niet uitgetrapt, zij heeft zonder noodzaak en hals over kop een besluit genomen, omdat zij juridisch niet anders zei te kunnen. Dat bleek niet juist, en als ze niet zo gehaast gehandeld had, had ze dat kunnen en moeten weten voor ze handelde. Daarbij presteerde zij het met haar overhaaste besluit ook nog eens een staatsrechtelijk probleem te creeren, en wel het in het leven roepen van het achteraf niet bestaan hebben van de Tweede Kamer, met alle mogelijke consequenties aangaande gerealiseerde wetgeving en andere besluiten van dien. Dat ze dat niet voorzien heeft of meegewogen heeft met haar besluit aangaande Ayaan, dat was voor mij een van de redenen om niet op haar te stemmen.

En aangaande de briljante geest: zou dat dezelfde zijn geweest die eerder niet kon bedenken dat de burgerlijke stand in Somalië (hoewel die natuurlijk ook prima is en up to date) anders werkt dan die in Nederland.

op 16 09 2007 at 23:03 schreef Compli:

Ik kan overigens maar weinig respect opbrengen voor geloofsbelijders van welke religie dan ook. Welbeschouwd is het toeschrijven van tijdelijk onverklaarbare situaties en angstige gevoelens van onmacht aan de een of andere godheid weinig verheffender dan bij een donderslag gillend de spelonken binnenrennen. Is secularisatie eigenlijk niet het toverwoord in een groot aantal maatschappelijk-culturele discussies?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS