Home » Archief » Dubbele moraal


[14.09.2007]

Dubbele moraal

Willem de Zwijger

Pompeii9 (41k image)

Te mooi om waar te zijn. Ruud Lubbers in NRC Handelsblad:

Het taboe op ontkleding is weg en wordt symboliseerd door de string. Aan de andere kant is er de sluier, de volledige bedekking van vrouwen te allen tijde. Wij (!) onderschatten de ontregeling die de seksualisering teweegbrengt bij moslimmannen en bekritiseren ze omdat ze er moeite mee hebben hun (!) vrouwen in deze ‘string samenleving’ alle ruimte te geven.

Voor die ontregeling van moslimmannen kun je best een beetje begrip opbrengen, zegt Lubbers – afgezien van geweld dan.

(Over Lubbers en seksuele ontregeling is er desgewenst de mogelijkheid tot reageren hieronder)

Niettemin, die ontregeling bij moslimmannen moeten we onthouden, en vooral het begrip dat jullie, dames, daarvoor volgens Lubbers moeten opbrengen.

En zo, via christelijke, seculiere of andersoortige mannen, die in het geheel niet door damesbillen ontregeld raken – althans niet op een ongewenste manier – in tegenstelling tot de oververhitte moslimmannen waar Lubbers het nodige begrip voor opbrengt, komen we naadloos uit bij de dubbele moraal van Frits Abrahams.

Joost Zwagerman herinnerde zich dat Abrahams de Lieve Heer had beschreven als ‘God, die geile beer, liet een kindje doden en kwam zo in de hemel aan zijn gerief’. Zwagerman maakte ons er op attent dat diezelfde Abrahams diegenen, die dergelijke zinnen bezigen over Allah in plaats van God, met pek en zwavel overlaadt. Hirsi Ali, Jami. Toonmatiging.

Abrahams probeert te pareren, maar faalt. Het ging om een rooms schoolboekje uit 1907, zegt hij, en de God uit dat schoolboekje zouden we ‘nu een geile Beer noemen die kindjes laat doden om aan zijn gerief te komen.’

Dat is iets heel anders, zegt Frits, dan te zeggen dat we op grond van een islamitisch boekje uit ca. 700 de God dan wel de Profeet ‘nu een geile Beer noemen die kindjes laat doden om aan zijn gerief te komen.’ En dat is niet iets heel anders, het is precies hetzelfde.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 14.09.2007 @ 16:52

[Home]
 

88 Reacties

op 14 09 2007 at 17:31 schreef henk:

Meneer Lubbers, was zelf gedurende zijn huwelijk met zijn Ria zelf altijd ontregeld!

Woonde zelfs apart in een Rotterdams appartement, omdat hij het allemaal niet aankon.En de ontregeling vaak vierde met de "strings"die hij tegenkwam.

Eerste klas vreemdganger, billenknijper en nog meer, teveel om op te noemen. Ik begrijp heel goed dat hij het voor de moslimmannen opneemt.
Zijn Ria is nog steeds gesluierd!

Ach, zijn leermeester, Bernhard van Lippe…

op 14 09 2007 at 18:19 schreef Tjerk:

Laten we Lubbers’ betoog (dat trouwens een afdruk van een interview is) wel recht doen. Bijvoorbeeld door kennis te nemen van de originele tekst.

"We hebben de neiging de islam erg te problematiseren. De kleine aantallen criminele en fundamentalistische moslims zijn natuurlijk spraakmakend. Maar zij vormen maar een klein deel van de groep waar het om gaat.

Er zijn natuurlijk wel degelijk beren op de weg. Een probleem zie ik, net als Heleen Crul, in de seksualisering in het publieke domein. Zij schreef daarover boeiend in het boek ‘Hoezo tolerant?’ Haar bijdrage heeft de veelzeggende titel: ‘Tussen string en sluier moet toch een tussenweg zijn?’

Enigszins geparafraseerd stelt zij daarin het volgende: Nederlanders zien het als een waarde dat alle taboes doorbroken worden. Het taboe op ontkleding is weg en wordt gesymboliseerd door de string. Aan de andere kant is er de sluier, de volledige bedekking van vrouwen te allen tijde.

Wij onderschatten de ontregeling die de seksualisering teweegbrengt bij moslimmannen en bekritiseren ze omdat ze er moeite mee hebben hun vrouwen in deze ‘string-samenleving’ alle ruimte te geven. Maar afgezien van het geweld tegenover vrouwen dat er soms mee gepaard gaat, kun je daar best een beetje begrip voor hebben." (…)

Over economische migratie en ontwikkelingswerk:

"Het beboeten van luchtvaartmaatschappijen voor het vervoeren van ‘nepvluchtelingen’ ondersteun ik. Velen vinden dat onmenselijk, maar het is wel nodig. ‘Ontverdonken’ wil niet zeggen dat een ‘slap-washandjesbeleid’ het enige alternatief is. Een al te ruimhartig en aarzelend beleid leidt tot stroperige processen en heeft het risico van een aanzuigende werking.

Daarnaast is het echt beter dat Afrika zichzelf ontwikkelt; emigratie kan daar niet het alternatief zijn. Dat klinkt hard, maar het is niet realistisch om je af te vragen: hoe kunnen we alle arme sloebers uit de sub-Sahara redden? Arbeidsmigratie moet in het belang van Nederland zijn."

op 14 09 2007 at 19:50 schreef Ernst:

"Wij onderschatten de ontregeling die de seksualisering teweegbrengt bij moslimmannen en bekritiseren ze omdat ze er moeite mee hebben hun vrouwen in deze ‘string-samenleving’ alle ruimte te geven. Maar afgezien van het geweld tegenover vrouwen dat er soms mee gepaard gaat, kun je daar best een beetje begrip voor hebben." (…) "

En waarom hebben die mannen er dan ook moeite mee hun vrouwen los te laten lopen in samenlevingen waar alle vrouwen gesluierd lopen?

En, want vinden die vrouwen er zelf van, of hoeven we daar niet ‘best een beetje begrip voor te hebben"?

op 14 09 2007 at 22:39 schreef Dr. Love:

Ik raak alleen ontregeld als ik zo’n string niet regelmatig strak kan trekken en die zwoele gebruinde damesbillen heerlijk zie vibreren.

Tip: eerst natuurlijk een beetje buikdansen om op temperatuur te komen.

op 15 09 2007 at 04:49 schreef Ernst:

Ga je gang.

op 15 09 2007 at 09:22 schreef Piet:

Ik kan er persoonlijk slecht tegen als mannen worden afgeschilderd als wezens die zich zelf niet in de hand kunnen houden als er een sexueel aantrekkelijke vrouw in de buurt is. Nou heeft iedereen natuurlijk wel eens moeite met het onderdrukken van zijn natuurlijke impulsen, maar het is nou juist het kenmerk van beschaving dat je die in de hand houdt. Dat je niet iedereen die iets zegt wat je niet aanslaat op z’n gezicht slaat en dat je niet iedere meid die er lekker uitziet ter plaatse verkracht.

Ik had een tijdje terug een discussie met wat collega’s over de vraag wat zij zouden doen als iemand bijv. hun vrouw/vriendin voor hoer zou uitmaken. De meerderheid zou er – naar eigen zeggen – op slaan. Ik vind dat krankzinnig, in feite komt het er op neer dat de sterkste wint (ze zijn vast een stuk minder agressief als ze tegenover een mannetjesputter staan). Als je maar gevaarlijk genoeg bent mag je in zo’n situatie dus blijkbaar alles zeggen. De enige redelijke optie is dat geweld als antwoord op beledigend taalgebruik (of aanstootgevende kleding) in een beschaafde maatschappij uit den boze moet zijn.

Voor iedereen en altijd.

op 15 09 2007 at 10:58 schreef Hosseyn:

Ik zag zojuist een documentaire over de vrouwen die zich in Afghanistan met kerosine overgieten en het overleven, die in rijen in de plaatselijke ziekenhuizen liggen, met derdegraads brandwonden, zwaar verminkt – de eindeloze mishandelingen door echtgenoten, zwagers, schoonmoeders hadden hen tot die daad gebracht – één van de geïnterviewde meisjes had zichzelf al op elfjarige leeftijd op die manier proberen te doden. Omdat ze uitgehuwelijkt werd aan een gruwelijke familie.

Ontregelde moslimmannen komen kennelijk niet alleen voor in de beschaafde wereld. Flikker toch godverdomme op, Lubbers, enge christenkut!

op 15 09 2007 at 11:03 schreef hosseyn:

Ik bedoel maar: wat nou strings? Afghanistan is nog altijd een boerkasamenleving, en dat zal zo blijven.

op 15 09 2007 at 11:16 schreef Fritzie:

"Voor die ontregeling van moslimmannen kun je best een beetje begrip opbrengen, zegt Lubbers – afgezien van geweld dan."

Zoals al eerder wordt hier nogmaals duidelijk dat de Islam niet het probleem is, maar onze bestuurders (Of degenen die menen dat te moeten zijn).

Het probleem met de moslims ( maar ook andere geïmporteerde of ziczelfuitgenodigde hulpbehoevenden), is dat ze door Rood rijden.

Het is in Nederland de gewoonte, de manier van doen, de cultuur, dat men beleefd wacht, indien het Rood is.
Nu kan men zich een keer vergissen, zeker als men al wat bejaard is en daardoor iets telaat het rempedaal intrapt. Ook indien men wat aan de jonge en overmoedige kant van het inschattingsvermogen zit, kan men de sociaal-culturele regels overtreden.

Is dit ernstig ?
Neen.

Tenminste niet als men de kracht, en dus de werking, van de regel handhaaft door middel van een Foto-apparaat of desgewenst een opsporingsambtenaar.

Wat is nu wel het probleem ?

Bij herhaling en zelfs uit ideologie wil men perse door Rood rijden. Niet zomaar eenmalig en niet slechts door een enkeling. Maar grote groepen geven gehoor aan Vrijdags-oproepen om vooral de regels niet te onderhouden of te handhaven.

Is dat nu het probleem ?
Neen.

Het probleem is dat de mensen die de opsporingsbeamte aansturen, het fototoestel instellen, zeg maar besturen, van mening zijn dat de door de wetgever opgestelde regels eigenlijk niet meer behoeven te gelden.

Tenminste niet voor iedereen en zeker niet voor mensen die andere gedrags- en leef-regels nastreven.

Stiekem verandert men zodoende de regels en dit zonder de Enig echte rechthebbende Opdrachtgever van het Regelement van Samenleven te raadplegen, nl. de Cultuurdragers, het Nederlandse volk.

Door Grootdemocraten en bovenal Fatsoenlijke Mensen, of moet ik zeggen land- en cultuurverraders, zoals bijv. Volgelaar, Bos, Pechtolt, Balkenende en nu weer Lubbers, zijn we in de problemen geraakt.

Dat is het probleem, niet de Islam en de bijbehorende travestieten.

Het gaat er niet om dat Lubbers, zeer beslist geen grootdenker, niet zijn zegje mag doen, maar het is vooral de TOON waarmee hij dat doet.

Zo’n miezerig belerende toon, die suggereert dat hij alwetend is en dat het volk maar naar hem moet luisteren, want tenslotte is hij ook een keer in het buitenland geweest.

Het is die TOON, de arrogantie, de walm die er vanaf slaat, van Lubbers C.S. hun opmerkingen en niet de inhoud, waarmee hij het volk commandeert.
De inhoud is bij hen flut.

De Slager moet uiteindelijk niet gaan over de kwaliteit van het vlees, maar de consument.
Tenslotte is bij bederf de consument het haasje.

Over politiek dient de kiezer te gaan, niet de politieke "elite". Tenslotte is de Belastingbetaler diegene die de rekening betaalt, het haasje, de eindverantwoordelijke.

Conclusie.

Lubbers C.S. past enige terughoudendheid.

op 15 09 2007 at 15:50 schreef Ernst:

Juist moslimlanden zijn volstrekt geseksualiseerd, daar is het samen in een rij staan, bijvoorbeeld om te gaan stemmen, al een seksuele aangelegenheid en dus mag het niet. Een vrouw alleen op straat, is al een uitnodiging tot van alles wat in het hoofd van een zichzelf niet in de hand hoeven hebbende man kan opkomen, en de schuld is en blijft de vrouw.

Wij hebben geen geseksualiseerde samenleving, we kunnen hier gewoon met elkaar omgaan als man en vrouw. Dat moeten we zo houden, en de praatjes van Lubbers, die helpen daar niet bij.

En een beetje het geslachtsverschil vieren, complimentje hier, fonkelend oog daar, dat maakt het leven alleen maar leuker.

Een beetje mannen aanmoedigen om hun vrouwen maar gevangen te houden (beetje begrip) vanwege onze gorigheid hier, gekker moet Lubbers, moeten de boven ons gestelden, toch niet worden.

op 15 09 2007 at 15:52 schreef rick de bie:

Terwijl in de christelijke mythologie god tot de orde werd geroepen, bij zijn opdracht tot het offeren van een kind, in die zelfde bijbel.

op 15 09 2007 at 15:55 schreef arend:

@Hosseyn,

Overigens, het komt in die contreien ook regelmatig voor dat zo’n meisje door haar man, of diens familie in brand wordt gestoken.
Als ze het dan overleven wordt van hen verlangd dat ze het over een ‘ongelukje’ hebben, om de eer van die familie niet te bezoedelen.

op 15 09 2007 at 16:02 schreef arend:

@Fritzie,

Helemaal mee eens.
De leefregels van de islam zijn (net als die van het christendom) dermate achterhaald dat ze in een open discussie gewoon onderuit kunnen worden gehaald.
Maar wij mogen die discussie niet aangaan (‘islamofobie’); in plaats daarvan roept de ene na de andere politicus dat onze cultuur niet deugt, en de islam een aanwinst is.
Natuurlijk denken de islamisten dan dat zij gelijk hebben, als wij hen steeds gelijk geven.

op 15 09 2007 at 16:29 schreef rick de bie:

Wie van ons heeft er ooit een islamist gelijk gegeven?

op 15 09 2007 at 17:49 schreef Tjerk:

@Arend; "de ene na de andere politicus". Wie dan? Zelfs Ella Vogelaar heeft bij mijn weten niet beweerd dat de islam een verrijking zou zijn. Slechts dat ze zich kon voorstellen dat op termijn de islam zou worden gezien als onderdeel van de Nederlandse cultuur.

op 15 09 2007 at 18:05 schreef Paardestaart:

de ‘string samenleving’ die de sexuele ontregeling teweegbrengt bij moslimmannen

Ach ja – de stringsamenleving die voor de ontregeling zorgt van onze heetgebakerde immigranten
‘t Is onderhand gezonken cultuurgoed bij hardnekkig multicultureel-gelovigen; Lubbers is de eerste en de enige niet

Je moet aan die dingen uberhaupt niet zo zwaar tillen – daar kan híj trouwens over meepraten – het is allemaal niet zo big a deal, en verder is het onze eigen schuld!
Ja – want in onze gesexualiseerde stringmaatschappij heb je dan óok nog ’s ‘racisme’ – de ’toegenomen tendens tot marginalisering en uitsluiting’ die maakt dat ’tweede generatie immigranten’ vervallen tot ‘various types of criminal activity, including rape’ zoals iedere beschaafde westerling weet – dus wij moeten vooral hand in eigen boezem steken en consideratie hebben met die ontregelde mannen..Niet gewoon eisen dat ze veranderen en zich aanpassen of hen anders terugsturen naar waar ze vandaan kwamen, maar iets schuldbewusts en therapeutisch doen!

Zo grappig – sex is al sinds mensenheugenis de roze olifant in de islamitische huiskamer: een taboe zó absoluut en daardoor zó tantalizingly obsederend dat geen mens er nog aan iets anders kan denken, en hier meent men dat wij die olifant hebben binnengebracht, met onze ‘stringmaatschappij’?!

Nou ja – alles is natuurlijk ‘onze’ schuld, als je ’t goed bekijkt: moslims kùnnen immers niet aarden en zich aanpassen in de westerse wereld, en ja – dat is onze schuld, omdat wij nu eenmaal niet islamitisch zijn! Dus daarom ook is het ònze schuld dat zelfs zesjarigen verborgen moeten worden onder een vracht symbooltextiel omdat het anders aan hèn te wijten is dat mannen ontketend over de koffietafel springen
Het is niet hùn cultuur, ben je gek – het is onze kleding en mores; onze ‘stringcultuur’

Kassian – en dat zeggen ze dan ook op de universiteit van Kopenhagen. Professor Flemming Balvig van de criminologische faculteit daar zegt gewoon hardop dat "Noorse vrouwen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aandeel in de stijgende verkrachtingscijfers" De dames zullen ‘ns moeten inzien dat hun manier van kleden door mannelijke moslims nu eenmaal als ongepast en in hoge mate ontregelend wordt beschouwd dus die "Noorse vrouwen moeten zich erop instellen dat we in een multiculturele maatschappij leven en zich daar aan aanpassen" Nou ja – in Scandinavië is men natuurlijk wel iets gekker nog dan bij ons; ronduit knettergek mag je in dit geval toch hopelijk wel rustig zeggen, want de idiotarians daar behandelen eigenlijk hun hele eigen bevolking als rape-victims, en niet eens alleen als ze verkracht zijn.

Maar nu ik het zeg: hoezo Scandinavië?? ’t Is in de hele westerse wereld hetzelfde!
Zelfs de Amerikanen immers kun je behandelen zoals je wilt? Het grootste deel van de bevolking strooit onmiddelijk as op zijn hoofd, geeft de slachtoffers de schuld voor hun ongeluk en snelt weeklagend de straat op: Waarom haten ze ons zo..!?
Nou – en dan weet er altijd wel éen van je eigen mensen iets te verzinnen hoor
Hihihihi – en dan klapt iedereen; vooral wij, de dappere Europeanen, die menen dat we béter zijn dan die coca-cola-imperialisten, waar nog altijd mensen onder zijn die menen zich te moeten verzetten

Zou iederéen in zijn hart nou eigenlijk denken als die malle Jens Orbach?
Die meent dat de moslims òns later vast óok wel goed zullen behandelen als ze de boel hebben overgenomen? Omdat wij ons per slot obligingly in een driedubbele axel hebben gelegd, met onze kop tussen de knieën door – om hèn te gerieven??
Hihihihi…

op 15 09 2007 at 18:45 schreef Jimmy:

Mishandelde vrouw syndroom

op 15 09 2007 at 20:30 schreef Tjerk:

Paardestaart, heb je nu zelf niet door dat jij jouw hele beeld van het multiculturele debat in Scandinavië laat bepalen door één blogger met een schuilnaam?

op 15 09 2007 at 22:50 schreef arend:

@Tjerk,

Wel, Jan Pronk heb ik dat woord ‘verrijking’ onlangs nog op TV horen gebruiken. En het was echt niet voor het eerst dat ik dat woord hoorde vallen, al hou ik geen archieven bij.

Fritzie had het (net als Willem de Zwijger) over de dubbele moraal in het islamdebat, en daar reageerde ik op.
Bijna alle politici vielen over een opmerking van Nawijn, toen hij zei voor de doodstraf te zijn in geval van moord.
Maar als het doosje Siamarim van de PvdA (èn voorzitster van ‘islam tegen geweld’) in de krant zegt dat er "goede redenen kunnen zijn om iemand te stenigen" hoor ik daar verder maar weinig over.

op 15 09 2007 at 23:12 schreef barry:

@Tjerk En jij laat jouw beeld toch bepalen door een Palestijn die tot zijn dood toe bleef beweren dat hij eigenijk de laatste jood ter wereld was.
Ach, het is ook vallen en opstaan om een beetje wegwijs in de wereld te raken.

op 15 09 2007 at 23:13 schreef Fritzie:

De gehele discussie is verkrampt.

Zo iets simpels als de Donald Duck verbieden struikelt al over het eerste beste dogma.
Tuurlijk mag je boeken verbieden en verbranden.

Boeken zijn niets meer dan een gevelde boom.
Het gaat om de lezers van het boek.
Dus Mein Kampf verbieden is stompzinnig. De desbetreffende boom kan er ook niets aan doen dat ie zo geeindigd is.
De lezers van Mein Kampf vormen op het ogenblik geen maatschappelijk probleem. Vooralsnog niet. Dus lezen maar loosers.

De lezers van de Koran vormen weldegelijk een probleem.

Dus een reden te over om dit boek voorlopig te verbieden.

Zelf ben ik tegen verbieden en moedig iedereen, die denkt dat de koran meer info biedt dan de Donald Duck, aan om het van voren tot achteren te verslinden.
Ik bedoel te lezen.

"Zelfs Ella Vogelaar heeft bij mijn weten niet beweerd dat de islam een verrijking zou zijn. Slechts dat ze zich kon voorstellen dat op termijn de islam zou worden gezien…."

Over het algemeen genomen neemt men vreemde tradities over, indien men van mening is dat deze nuttig of waardevol kunnen zijn.

Dus impliciet wil Volgelaar weldegelijk die kant op.

Ik vrees voor meneer Volgelaar dat hij getrouwd is met een vrouw met een algemene ontwikkeling dat mij doet denken aan een pinda.

verder stel ik de Joods-Chirstelijk traditites ‘im frage’.

Wat hebben we ingodsnaam aan de joden te danken ? Sam en moos ? Jammer Einstein was een duitser en Otto Frank ook.

Wat dacht u van een Grieks-Romeins-Germaanse traditie ?
Tenslotte is Kerstmis een heidens feest. En pasen eigenlijk een vruchtbaarheidsfeest. En we leren nog steeds Grieks en Latijn.
En de eerste nederlandse "snel’-weg hebben we te danken aan Julius C. en niet aan ome Adolf.

op 16 09 2007 at 08:40 schreef Tjerk:

@Arend; Pronk is een brontosaurus, die de impact van de komeet niet beseft. Ook Lubbers is een oudje.

De politieke wind waait toch echt uit een andere hoek (zie de populariteit van Wilders en Verdonk).

@Paardestaart: die ene blogger (‘Fjordman’), waarvan niemand weet wie hij is en wat zijn expertise is, ziet de wereld door precies dezelfde tunnel als jij.

"De pers bestaat voornamelijk nog uit lieden die menen dat ze het vulgus tegen de werkelijkheid moeten beschermen door stichtelijke beelden van blije ramadan-parties te tonen."

Hebben we het over dezelfde pers? De Nederlandse pers? Of doel je op de Scandinavische pers, waar je toevallig vertrouwd mee bent?

Jij wéét helemaal niet wat die Scandinaviërs allemaal zeggen over het multiculturele paradijs, want je laat je daarin volkomen leiden door ‘Fjordman’, die – vanuit een duidelijk ideologisch kader – selecteert wat zijn visie onderstreept.

op 16 09 2007 at 09:55 schreef Tjerk:

Paardestaart: "De pers bestaat voornamelijk nog uit lieden die menen dat ze het vulgus tegen de werkelijkheid moeten beschermen door stichtelijke beelden van blije ramadan-parties te tonen, en die verder menen ‘een tegenwicht’ te moeten bieden.."

Werkelijk? Toch hebben verschillende Zweedse bladen zoals Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Uppsala Nya Tidning en Nerikes Allehanda een cartoon geplaatst van Mohammed in de gedaante van een hond, nadat verschillende kunstgalerieën het te risicovol vonden de tekeningen te exposeren. Men heeft tevens debat gevoerd over de vrijheid van meningsuiting.

op 16 09 2007 at 11:07 schreef hosseyn:

@Paardestaart, waar vind ik die fjordman?

op 16 09 2007 at 12:13 schreef Paardestaart:

Ach Tjerk – éen blogger kan heel wat echte, levende mensen citeren, en goddank dat in elk geval bloggers dat nog doen.
De pers bestaat voornamelijk nog uit lieden die menen dat ze het vulgus tegen de werkelijkheid moeten beschermen door stichtelijke beelden van blije ramadan-parties te tonen, en die verder menen ‘een tegenwicht’ te moeten bieden..

Ik kan wel alles wat o.a. Scandinaviërs zeggen en gezegd hebben hier neerplempen; dat zal jou er niet van weerhouden een niet ter zake doende ‘relativering’ neer te zetten.

op 16 09 2007 at 16:55 schreef Paardestaart:

Hos – bijna al zijn artikelen zijn te vinden op Gates of Vienna

Jij wéet helemaal niet door wie ik me ‘laat leiden’ Tjibbel, en natuurlijk is Fjordman de enige niet.
Bovendien ben ik geen puber op zoek naar een leidsman. Ik ga op zoek naar inspiratie, feiten en verklaringen vermoedelijk op precies dezelfde manier te werk als anderen die aan de krant niet genoeg meer hebben sinds de pers deel is geworden van het establishment. Iemand’s ‘expertise’ blijkt uit zijn werk zou ik zeggen; zijn relevantie kan ik zelf wel beoordelen

Als ‘ie trouwens wèl jouw enige informatiebron is inzake ‘de scandinavische pers’: citaten zijn citaten Tjeert, never mind wie ze herhaalt; hij haalt uitspraken aan die controleerbaar zijn. Dus controleer, zou ik zeggen. De strekking ervan op zich en zelfs zonder enig commentaar trouwens is voldoende om te begrijpen dat er something very rotten is in Europa, en dat Scandinavië ons voorgaat. Een verstandig mens zoekt dan verder, zou ik zeggen.

"Risicovol" is een ongeloofijk dom woord – maar dat verbaast me gezien de rest van je tefalredenaties heel weinig..alleen de verkeerde dingen blijven kleven bij jou

op 16 09 2007 at 17:45 schreef Compli:

Toch schijnt onze Tjerk in zijn laatste bijdrage jouw uitspraak nogal onderuit te halen, beste Paardestaart. Of ben je het daar niet mee eens?

op 16 09 2007 at 18:10 schreef Tjerk:

Zijn die Friese namen jouw idee van een ad hominem Paardestaart? Wat is er, zijn je argumenten op?

Wat zijn jouw bronnen precies inzake de stand van het multiculturele debat in Scandinavië? Aangezien Fjordman ‘natuurlijk’ de enige niet is, moet het niet zo moeilijk voor je zijn een handvol van je bronnen te noemen.

Verder: ik heb al opgemerkt dat het er niet alleen om gaat welke informatie men wel geeft, maar ook welke men niet geeft. Als je je slechts op Frontaalnaakt, Hoeiboei, HetVrijeVolk, MoresMores, Nederkrant en Elsevier zou baseren, zou je ook denken dat Nederland in de greep is van een cultuurmarxistische elite van journalisten en politici.

op 16 09 2007 at 19:26 schreef arend:

@Tjerk,

Heel wat mensen zien toch graag Pronk als opvolger van Bos.
Het gaat bovendien niet zo zeer om een meneer Pronk.

Het gaat er om dat we allochtonen niet durven aanspreken op gedrag dat we van autochtonen nooit zouden accepteren.
Geëngageerde kunstenaars, gesubsidieerde organisaties, overheidsinstellingen, en het gros van politici en media proberen al jaren ‘begrip’ te kweken voor afwijkend gedrag bij allochtonen.
Wij zijn niet tolerant genoeg, wij hebben te weinig begrip, wij bieden geen kansen, wij stigmatiseren etc.
Als hooligans antisemitische leuzen roepen, wordt dat door niemand goedgepraat; als moslims precies hetzelfde roepen, wordt dat gezien als protest tegen Israël.

Gedrag van individuen wordt bepaald door zaken als ‘algemene acceptatie’ binnen de groep waartoe zo’n individu behoort.
Als die groep criminaliteit en extremisme accepteert vanwege een ‘achterstandspositie’, vermeend ‘racisme’ èn het achterwege blijven van een veroordeling door de maatschappij, dan zal extremisme en criminaliteit binnen die groep toe nemen.

Wilders of Verdonk zullen dat niet veranderen; sowieso lijken ze me niet erg capabel. Bovendien is die ‘weg met ons-ideologie’ zo algemeen geaccepteerd dat een enkele politicus daar weinig aan kan veranderen.
Beiden worden nu ook afgebrand door de media, die liever luisteren naar brontosaurus Pronk, de bejaarde Lubbers of terroristenvriendjes van de IS.

op 16 09 2007 at 19:38 schreef Tjerk:

@Arend; je had het over die culturele verrijking.

Wat het goedpraten van wangedrag betreft: dit valt te verklaren uit angst. Angst voor racistische reflexen bij ‘het volk’ enerzijds, en angst voor de mogelijkheid dat een etnische minderheid inderdaad antisociaal gedrag ‘in haar systeem heeft zitten’ anderzijds, en met name de machteloosheid waarvoor men zichzelf dan gesteld weet.

Ik voel die angst in ieder geval wel.

op 16 09 2007 at 19:42 schreef Paardestaart:

Nee pedante pennewip – mijn argumenten zijn niet op, maar je bent een vreselijk irriterende gespreksgenoot en dit vond ik vriendelijker dan schelden, of informeren of je een ontijdige vloeiing hebt of zo ..:-)

Kijk – een argumenterend gesprek met jou heeft niet zoveel zin omdat je niet te goeder trouw bent. Je meent geloof ik ‘aan de boot te moeten gaan hangen’ hetgeen vrij aanmatigend is onder gelijken.
Bovendien meen je antwoord te hebben gegeven als je gewoon nog eens precies hetzelfde herhaalt, net als een politicus die een debat voert in verkiezingstijd. Je hebt dus de onuitstaanbare gewoonte je boven het gesprek te verheffen omdat je meent ’tegenwicht’ te moeten bieden.
Ook meen je legitiem te repliceren door je gespreksgenoot te diskwalificeren..Nare gewoonte, je leest het veel in de krant ook.
Dan zegt men insinuerend: ‘Die meneer Jami is helemaal geen ex-moslim, dus hij heeft geen recht van spreken’ en vervolgens heeft helemaal niemand in de gaten dat je daarmee helemaal niets zegt, of men vraagt ‘Wat is meneer’s expertise..hm?’
Gewoon "Cijfertjes professor" dus, dat: "Wat zijn jouw bronnen precies?"
Daar heb ik natuurlijk geen zin an; ga in op wat ik zeg, zwijg, of zeg dat ik zit te liegen man, maar probeer niet aan mijn benen te gaan hangen

Met jou praten is alléen maar sparren Tjillem – daar is echt niets aan; ik heb wel wat beters te doen.

O ja – om nog even in te gaan op je enige bewering: ik weet niet hoe het jou vergaat Tjits, maar ík kom juist terecht op Frontaalnaakt, Hoeiboei, Het VrijeVolk, en Mores omdat ik uit de krànt concludeer dat Nederland in de greep is van een cultuurmarxistische elite van journalisten en politici

En niet alleen Nederland trouwens, noch uitsluitend Scandinavië, maar het hele westen.
Nou moek zeker weer bronnen noemen? :-)

op 16 09 2007 at 20:34 schreef Ed Sorrento:

@ Tjerk,

Paardestaart:

"De pers bestaat voornamelijk nog uit lieden die menen dat ze het vulgus tegen de werkelijkheid moeten beschermen door stichtelijke beelden van blije ramadan-parties te tonen, en die verder menen ‘een tegenwicht’ te moeten bieden.."

Merkwaardig dat je deze uitspraak van Paardestaart in twijfel trekt, maar in je laatste inzending wel constateert:

"Wat het goedpraten van wangedrag betreft: dit valt te verklaren uit angst. Angst voor racistische reflexen bij ‘het volk’ enerzijds, en angst voor de mogelijkheid dat een etnische minderheid inderdaad antisociaal gedrag ‘in haar systeem heeft zitten’ anderzijds, en met name de machteloosheid waarvoor men zichzelf dan gesteld weet.

Ik voel die angst in ieder geval wel."

op 16 09 2007 at 20:44 schreef Tjerk:

Inderdaad Paardestaart, als je iets stelt en een ander vraagt je dat aan te tonen, dan is het aan jou om dat te doen. Als je daar geen zin an hebt, moet je niet debatteren.

Verder: je doet niet anders dan je gesprekspartner diskwalificeren op het moment dat zijn positie je niet bevalt. Je laatste post is daar een voorbeeld van.

Jij beweert dat je uit méér dan één bron je informatie over Scandinavië haalt, ik vraag je die bronnen te noemen. Moet toch eenvoudig zijn, geïnformeerd als je bent.

In plaats daarvan je bronnen naast Fjordman te noemen leidt je de aandacht daarvan weg door te beginnen hoe vervelend ik ben. We wisten echter al dat je me vervelend vindt, en ook waarom: ik doe niet gezellig mee aan jouw laten-we-lekker-op-moslims-kankeren-feestje.

"Frontaalnaakt, Hoeiboei, Het VrijeVolk, en Mores omdat ik uit de krànt concludeer dat Nederland in de greep is van een cultuurmarxistische elite van journalisten en politici"

Dat komt omdat je de werkelijkheid beziet met een cyclopische blik. Maar misschien ben je gewoon te oud om de verandering in de tijdgeest te kunnen bespeuren.

Kijk je naar de politiek, dan zijn de afgelopen jaren met VVD en CDA ronduit islamkritische partijen aan de macht geweest. Er vindt nu een reshuffle plaats, maar links durft nog steeds niet veel aardigs over de islam te zeggen – op Ella Vogelaar na, die daarom met pek en veren is overgoten, en niet alleen door Wilders. Ook de VVD liet weten dat de minister niet veel verder moet gaan.

Tal van progressieve en conservatieve intellectuelen en opiniemakers hebben de ex-moslim verklaring gesteund. Er is vrijwel niemand die vindt dat Ehsan Jami niet vrijelijk moet kunnen zeggen wat hij zegt.

Kijkt men naar de media, dan valt op dat met name Trouw het voortouw heeft genomen in het debat. Zij zat met Chris Rutenfrans en Jaffe Vink (nu Opinio) op de lijn Hirsi Ali. Het Parool zit in de persoon van Theodor Holman eveneens op die lijn. Hirsi Ali werd ronduit geknuffeld door Nova (zogenaamd een links bolwerk). Pauw en Witteman nodigen baarden wel uit, maar vooral om ze te kijk te zetten. De gratis bladen zijn telegraaf-light: Spits; podium voor Van Gogh – Hemelrijk – Umar: Metro en voor de intellectueel het licht conservatieve dagblad De Pers. Verder heeft GeenStijl het vacuüm op het internet gevuld.

Zelfs het door jou zo gesmade NRC biedt ruimte aan Hafid Bouazza… en Flemming Rose, om zijn zegje te doen.

http://www.nrc.nl/opinie/article225208.ece/Waarom_ik_de_spotprenten_heb_laten_maken

Dus ik snap niet zo goed hoe je kunt beweren dat dit land in de greep is van cultureel marxisten. Veeleer zijn die laatsten hun greep kwijtgeraakt na de moord op Fortuyn en Van Gogh en probeert men van alles om de teugels weer in handen te krijgen.

Zonder al te veel succes, want er is steeds wel weer een incident met moslims, of de PvdA – die de mensen eraan herinnert dat niet alles gladjes loopt in ons dappere landje.

op 16 09 2007 at 20:54 schreef Lagonda:

Ons land is niet per se in de greep van cultureel-marxisten, maar (nog) wel degelijk in de greep van cultureel-marxisME. Het onderliggende sociale conflict-paradigma bepaalt nog steeds de gedachten, ideeen en kampen waar de gemiddelde Nederlanders zich "goed" bij/over voelt. Links heeft ondanks alles nog steeds de zweem van rechtvaardigheid, eerlijkheid en prachtig idealisme aan zijn kont hangen, terwijl rechts per definitie vies ruikt. Het cultureel-marxisme is een op huidskleur toegespitste verfijning van deze morele indeling.

op 16 09 2007 at 22:16 schreef Erik N:

Meer dan 15 jaar geleden heb ik geprobeerd op de opinie paginas van VK en NRC het volgende gepubliceerd te krijgen.
‘Indien wij hoofddoeken en erger -burkas- toestaan zal dit leiden tot de vogelvrijverklaring van westerse vrouwen.
Immers, islamitische mannen leren dat nette vrouwen volledig bedekt zijn, alle andere vrouwen zijn hoeren en sletten waarbij alles is toegestaan. Dit zal aanleiding geven tot een explosieve toename van aanrandingen en verkrachtingen’. Inmiddels weten we dat deze aanname juist is gebleken, het aandeel van islamieten bij deze misdrijven is 85% (Zwitserland heeft de cijfers wel openbaar gemaakt, voor de rest van Europa is dit geheim. Maar iedereen heeft ervaring met marocs/turks etc…)
Nu volgt dus dat wij onze zeden en gewoontes moeten aanpassen aan de nieuwkomers, althans dat is de implicatie van Lubbers woorden.
Islam blijkt incompatible met onze cultuur, zodanig dat wij worden aangetast in onze persoonlijke levenssfeer, en in onze collectieve cultuur. Dit is onaanvaardbaar. De islamieten zullen moeten kiezen tussen assimilatie en terugkeer, elke andere optie leidt tot oorlog en ellende.

op 16 09 2007 at 22:35 schreef barry:

@Tjerk Het is natuurlijk geklets waarmee je komt, want je kan het ten eerste weer leggen met de inmiddels zwaar geërodeerde positie van de meeste van jouw voorbeelden. Daarnaast kan je een hele lijst van scribenten daar tegenover zetten die juist het tegendeel van jouw stelling aantonen.
Uiteindelijk hebben de door jouw aangedragen vooorbeelden er vooral toe geleid dat het publieke discours in gesteriliseerd. Er wordt opgewonden gedaan over de islam en nu weet iedereen het wel, en moet de tijd van polarisatie maar eens voorbij zijn.
Maar de krachten die er toe doen hebben de islam allang uit hun vocabulair geschrapt. Die hebben het over mediterane cultuur, dat apèleert tenminste aan het vakantiegevoel. Zij hebben het over het legaliseren van migratie. Fratini wil graag 20 miljoen migranten de komende jaren binnen halen. Er van uitgaande dat de komst van twintig miljoen moslims in de EU niet geheel vlekkeloos is gelopen en een niet onaanzienelijk deel de hele dag zit te duimendraaien is dat een opmerkelijk voorstel
Het liefst ongeschoold en het liefst uit Noord Afrika en sub-Sahara Afrika, want dat hebben wij internationaal afgesproken met de dictatoriale regimes die het leven voor hun burgers onmogelijk maken. En daarom van hun Europese gesprekpartners die rechten voor hun ingezetenen eisen die zij thuis ontzeggen.
Er is zelfs een "joint implemantation matrix" die er op toe ziet dat er aan die afspraken gevolg wordt gegeven.
Gevolg is wel dat zelfs de politieke partijen die het niet een twee drie zien zitten eigenlijk alleen maar in naam van de rechten van de migrant een strenger toelatingbeleid kunnen bepleiten. Want als zij een beroep doen op de rechten van de burgers die zij vertegenwoordigen maken zij zich zelf onmogelijk. Leidt er allemaal wel toe dat de migratiedeals vaak een soort moderne variatie van een contractarbeider zijn die je zelfs de grootste Afrikaanse potverteerder niet zou willen toewensen, waardoor het alweer garant zal staan voor veel toekomstig leed inclusief pardonregeling.
Hier zal Nederland in Europees verband niet onderuit komen. Wat dat betreft heeft ook de vorige regering ondanks zijn vermeende anti-islam houding, zich opgesteld als het beste jongetje van de klas en heeft het betreurt dat de andere lidstaten legalisering van migratie alleen maar aanwenden voor een strenger toelatingsbeleid. Maakt allemaal niet uit wat Nederland denkt want het is toch buiten de deals van de G6 gehouden.
Hoewel vrijheid van verkeer van personen en goederen een groot voorrecht is is dit per definitie niet vrij. De regimes in kwestie zetten hun mensen in als wisselgeld en daarmee maakt Europa de deals. Islam speelt daar een grote rol in. Reuter melde een tijdje geleden dat op de Libische tv regelmatig beelden te zien zijn dat Qadaffi delegaties Afrikaanse gelukszoekers ontvangt die zich onlangs tot de islam hebben bekeerd. Libië heeft zich niet voor niets als bottleneck in de migratiestromen ontwikkelt.

In al die verdragen die vertegenwoordigers van de EU afsluiten met hun gelijkgeschakelde collega’s aan de andere oever van de Middellandse Zee. Wordt steeevast gesproken over de rechten van de migrant en respect voor zijn cultuur. Via media, "sensitisation campaigns" noem maar op. De variaties zijn oneindig. Met geen woord wordt gerept over het feit dat Europese burgers ook beschermd moet worden tegen de intolerantie die de migranten van huis mee nemen.
Dit gaat ondanks de vaak ongeärticuleerde kritiek, onverdroten door. Men vervangt islam en Arabisch voor Mediteraan en subsidieert het Humuseten en Nana drinken. Deze verdragen gaan vaak unaniem zonder tegenstem door het Europese parlement heen.
Dus ja laat wat halfzachten columnisten en de lunatic fringe op internet zich lekker over de Islam op winden, dan zijn zij voldoende murw en geterroriseerd als het zover is en anders kunnen zij een "optatertje" krijgen.
Het grote werk wordt niet gestoord, integendeel.

Maar dan nog als je het allemaal gelul vindt en toch bij je mening blijft, ben je verheugd over de door jouw geschetste ontwikellingen, hierboven?

op 16 09 2007 at 22:38 schreef Tjerk:

Lagonda; dat ben ik met je eens (anders valt niet te verklaren waarom de meisjes van halal zoveel ruimte krijgen hun christenunie-achtige bekrompenheid te verkopen als vrijgevochtenheid), maar dat zul je nader moeten uitleggen, wil je overtuigend zijn voor de NRC-lezer en het VARA-lid.

Ten eerste zul je nader moeten definiëren wat je met de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ aanduidt. ‘Links’ is dat progressief-marxistisch en ‘rechts’ conservatief-libertarisch?

Ten tweede zul je moeten laten zien hoe deze idealen zich historisch hebben genesteld in onze collectieve psyche. En waarom ze onjuist zijn.

op 16 09 2007 at 22:46 schreef Tjerk:

@Barry; als je je feiten niet op een rij hebt, houdt de discussie op: Frattini had het over geschoolde migranten.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=481684

Of dat zo’n goed idee is weet ik zo net nog niet. Alleen de huizenmarkt in Nederland al laat zien dat het hier ‘vol’ is.

op 16 09 2007 at 22:47 schreef Compli:

Een profeet is in ons midden! Ik kan een kleine huivering van aanbidding maar met moeite onderdrukken bij het gretig indrinken van Erik N.’s wijze lessen.

Doe ons trouwens eens de bron van die Zwitserse cijfers als je wil, Erik. En hoe zit dat dan precies met de geheime cijfers in de rest van Europa?

op 16 09 2007 at 23:17 schreef arend:

@Tjerk,

Eigenwijs, scroll nou eens even naar boven;
– Willem de Zwijger heeft het over de dubbele moraal,
– Fritzie heeft het over de dubbele moraal,
– en ik ga daar 15-9 in mee; en daarbij valt inderdaad het woord ‘aanwinst’.
Maar het gaat helemaal niet om dat woord, het gaat om de dubbele moraal.

Het gaat er om dat Lubbers de zoveelste lul is die verkondigt dat WIJ verharden, dat WIJ bang zijn geworden, dat WIJ anderen uitsluiten, dat ONZE waarden misschien niet deugen.
‘String-samenleving’, was het maar zo’n feest.
Vrouwtje Crul heeft het over de ’tussenweg tussen string en sluier’; maar zelfs op hele warme dagen lopen de meeste vrouwen er heel normaal bij. Bijna iedereen volgt dus al die tussenweg, waar Lubbers en Crul zo naarstig naar op zoek zijn.

Toch moeten wij maar weer een ‘beetje begrip opbrengen’ voor moslims die moeite hebben met ongesluierde (dus mogelijk een string dragende) vrouwen. Dat is de omgekeerde wereld.

op 16 09 2007 at 23:58 schreef Paardestaart:

als je iets stelt en een ander vraagt je dat aan te tonen, dan is het aan jou om dat te doen. Als je daar geen zin an hebt, moet je niet debatteren

Praatjesmaker
Ik stel iets heel anders, en jij vraagt mij vervolgens aan te tonen wat jij als mijn stelling weergeeft.
Dat doe je niet toevallig, maar omdat je eigen agenda je ingeeft de discussie te traineren en te saboteren, en omdat je gewoon wilt blijven zitten waar je zit.
Ik vraag me af waar je in godsnaam het lef vandaan haalt van mij het volle pond te eisen in een discussie terwijl je er zelf de kantjes vanaf loopt

Je drijfveer blijkt uit je eigen woorden – met dank aan Erik: "Wat het goedpraten van wangedrag betreft: dit valt te verklaren uit angst. Angst voor racistische reflexen bij ‘het volk’ enerzijds, en angst voor de mogelijkheid dat een etnische minderheid inderdaad antisociaal gedrag ‘in haar systeem heeft zitten’ anderzijds, en met name de machteloosheid waarvoor men zichzelf dan gesteld weet.

Ik voel die angst in ieder geval wel."

Dit is in een notendop de ‘angst’ van de gezeten klasse, en die maakt dat jij op microniveau precies hetzelfde doet als het establishment op het niveau van het openbare debat: traineren, ontkennen en de boel omdraaien – alles om het volk in toom te houden en te kunnen blijven die je was..

Ik snap alleen niet waarom je uberhaupt discussieert Je kunt toch gewoon je kop in het zand steken, als je niet wilt veranderen?
Of wil je soms de vinger aan de pols houden? :-)

Lagonda – het cultureel-marxisme is zeker gezonken cultuurgoed, en daarom maakt het ook niet zo veel uit welke traditionele partij aan de macht is; ’t is allemaal ongeveer éen pot nat.
Maar normale organische veranderingen als reactie op de werkelijkheid worden bewust tegengehouden door cultureel-marxisten die op de sleutelposities zitten in onze maatschappij.
Dat zijn er meer dan ik gedacht had, en aangezien ze vrijwel immuun zijn voor argumenten en een bijna ondoordringbaar ballotagesysteem hebben ingesteld zal het nog een hele toer worden hen de voet dwars te zetten, en als Europa erdoor komt is dat voorlopig van de baan

op 17 09 2007 at 01:13 schreef Tjerk:

Mis, Paardestaartje: "Jij wéet helemaal niet door wie ik me ‘laat leiden’ Tjibbel, en natuurlijk is Fjordman de enige niet."

Weet je nog wel? Natuurlijk is dat niet het hoofdpunt. Weet ik ook wel. Maar waarom zou ik je er mee weg laten komen? Hmmm?

Wat dat andere betreft: ik ben tenminste eerlijk over mijn ingewanden. Jij daarentegen verbergt je voortdurend onder dat staalharde pantser van je.

En daarbij ben je hopeloos oppervlakkig.

op 17 09 2007 at 02:08 schreef Ernst:

Arend,
Lubbers zegt nu juist dat de moslimmannen verharden :-)

En Lagonda, we hebben inderdaad zelf het cultureel marxisme geïnternaliseerd. Zelfs op de toppen van de koude oorlog begon zelfs de gehardste VVD-ers als hij kritiek op de USSR wilde uiten met een zin als …’niet dat ik blind ben voor de voordelen van het communisme, maar…’
Als je iets lelijks te zeggen had van de een of andere junta, kon je een dergelijke relativering niet maken, dan moest er direct met felle kritiek en de deur in huis gevallen worden. Kortom, voor dezelfde gevallen (dictatuur en onderdrukking) moesten andere woorden gekozen worden. Ook weer een voorbeeld van dubbele moraal.

En het gaat verder (bij mij althans), ik vind het nog steeds niet leuk om ‘rechts’ genoemd te worden, want ja, en dat voelt voor mij niet goed vanwege de eerdere conditionering, en omdat ik weet dat degene die me als ‘rechts’ betitelt, dat als de hoogste vorm van afkeuring beschouwt. Nee, ik wil genoemd worden wat ik ben, liberaal en zeker niet links. En ja, zeker niet links, dat is dus rechts (bij gebrek aan andere termen), maar dat wil ik niet zijn. En als het al zo werkt bij mensen die zeker niet links zijn (want ik zal wel niet de enige met deze afwijking zijn), hoe moet het dan wel niet zijn bij mensen die zich ‘zeker wel links’ noemen.
Dat weet ik overigens wel een beetje, omdat mijn achternaam met (uiterst fatsoenlijk, zelfs zo fatsoenlijk dat zelfs linkse mensen zeiden dat, als je dan toch rechts moest zijn, dit nog wel meeviel, en terwijl ik dit tik denk ik, waarom moet ik dat ‘fatsoenlijk’ erbij zeggen, qui s’excuse, s’accuse) rechts werd geassocieerd, en ik me menig maatschappijleraar en leraar geschiedenis van het lijf (overdrachtelijk) heb moeten houden, die meende politieke punten te kunnen scoren door een niets vermoedende 15 jarige voor de klas af te branden (VVD honden en hun nazikinderen, herinner ik me, als een van de meer memorabele hoogtpunten van dit goed zijn na de oorlog). Ook leuk was de leraar maatschappijleer, die de les opende (ik had de beste man nog nooit gezien of gesproken) met het aankaarten van de oneerlijkheid dat er mensen zoals ik in zijn klas zaten, die er niet zaten vanwege hun hersens maar vanwege hun achternaam.
En omdat elk nadeel zijn voordeel heb, ben ik toen gewoon de klas uitgelopen, om er nooit meer terug te keren. Ik heb de uren van deze leraren gebruikt om erg goed te leren klaverjassen, en daar heb je in de maatschappij toch meer aan dan aan maatschappijleer, en geschiedenis, dat vond ik zo spannend, daar had ik geen leraar voor nodig, alleen wat boeken.

Kortom, de lelijke kant van links heb ik al van jongs af aan mogen meemaken (over een schoonmoeder die, toen ze hoorde dat ik bij de VVD werkte, en gewoon in mijn gezicht zei "mijn god, wat vreselijk, jongen, hoe kan je dat nou doen", en mij consequent anders bleef behandelen dan de andere aangetrouwden, en dat terwijl ze me werkelijk aardig vond, zwijg ik maar). Ik zou er immuum voor moeten zijn, voor dat zinkend cultuurgoed. Sterker nog, mensen met vooropgezette ideeën over goed (zij) en fout (ik) hebben mijn afschuw voor die vorm van moreel verheven oneerlijkheid er met enig geweld in geramd, en nog is het mij niet gelukt mijzelf los te beschouwen, los van die visies waarvan ik mijn hoofd donders goed weet dat ze niet deugen, maar waar mijn hart iets anders van meent. Kun je nagaan hoe het is voor mensen die niet de vluchtheuvel hadden van het sowieso al verkeerd zijn, om er hun eigen gedachten en gevoelens op te kunnen ontwikkelen. Met hen zo vermoed ik, moet het nog erger gesteld zijn dan met mij. Eigenlijk zijn we allemaal links geworden, want rechts, zo wil niemand genoemd worden. Kijk ook maar eens naar het (terechte) oproer aangaande de ‘lijst van NRC’, want rechts (al dan niet extreem) dat wil hooguit een extreem linkse site als Pfanzerfaust genoemd worden. De angst, al dan niet bewust, om in het verkeerde kamp te worden ingedeeld, zit er gewoon te diep in. En die angst, die verduistert het eerlijk en open denken en omgaan met de problemen (multicul met een overheersingsideologie bedrijven, gewoon omdat denken dat dat niet kan rechs is), het verhindert zelfs het spreken.

Net als met het verwerpelijke communisme en socialisme, zijn we nu welhaast gedwongen ieder betoog over de multicul vooraf te laten gaan door een verklaring als …ik ben niet blind voor de voordelen, maar… Kortom, veranderd is er niets, dezelfde mensen leggen dezelfde sluier over hetgeen eigenlijk hetzelfde debat is (vrijheid en indiviualisme versus onderdrukking en collectiviteit) als voor de val van de muur.

op 17 09 2007 at 02:34 schreef Ernst:

Tjerk,
Was jij nu mijn leraar geschiedenis of mijn leraar maatschappijleer?

op 17 09 2007 at 05:20 schreef Paardestaart:

Dit was mijn punt Tjeerd; dat iemand zegt dat:"Noorse vrouwen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aandeel in de stijgende verkrachtingscijfers"

en dit:

die "Noorse vrouwen moeten zich erop instellen dat we in een multiculturele maatschappij leven en zich daar aan aanpassen"

En daarop zeg jij: heb je nu zelf niet door dat jij jouw hele beeld van het multiculturele debat in Scandinavië laat bepalen door één blogger met een schuilnaam?

En dat slaat helemaal nergens op, want ik laat me niet leiden door een mening maar trek conclusies uit feiten, die je kunt controleren.
Je vraag raakt bovendien kant noch wal en is van generlei belang.

Ook op een onbenullige vraag als..:Wat zijn jouw bronnen precies inzake de stand van het multiculturele debat in Scandinavië? ga ik je geen antwoord geven, want ik hèb het niet over het multiculturele debat in Zweden, maar over de waanzinnige zelfbeschuldigingen van het westen, waarvoor ik toevallig Scandinavische voorbeelden noem, en waaruit jij alweer geheel irrelevant concludeert dat ik me ‘door éen blogger laat leiden’
Terwijl ik wederom niet laat leiden door een mening maar conclusies trek uit feiten die je kunt controleren: niet de mening is van belang, maar de citaten.

Ik ga verder geen tijd meer aan je besteden, want er valt met jou niet te praten dus het is parels voor de zwijnen, maar waarom zou ik je laten wegkomen met het idee dat je me tuk hebt, hm?
Dat is nu toch werkelijk teveel eer.

op 17 09 2007 at 07:37 schreef Compli:

Tjalling zou echter nog een leuke variant zijn, Paardestaart, mocht je alsnog besluiten enige woorden aan Tjerk te wijden. Of had je die al gebruikt en heb ik er overheen gelezen?

op 17 09 2007 at 08:07 schreef Maurice:

"Joost Zwagerman herinnerde zich dat Abrahams de Lieve Heer had beschreven als ‘God, die geile beer, liet een kindje doden en kwam zo in de hemel aan zijn gerief".

Abraham hoefde zijn kind niet te doden. Joost Zwagerman moet nodig de Bijbel herlezen.

op 17 09 2007 at 08:47 schreef Lagonda:

@Tjerk: "Ten tweede zul je moeten laten zien hoe deze idealen zich historisch hebben genesteld in onze collectieve psyche. En waarom ze onjuist zijn."

Even kort, want ik ga naar mijn werk, maar dat deze idealen onjuist zijn, is nog wel het eenvoudigst vast te stellen. Kijk immers maar naar het beleid dat op basis van deze idealen is gevoerd — het is allemaal een grote mislukking geworden. Multiculturalisme, communisme, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, verzorgingsstaat — alles waar het marxisme met zijn vingertjes aankomt, verandert in een geldverslindende puinhoop.

op 17 09 2007 at 10:33 schreef barry:

Beste Tjerk, (zucht)
Migratie van ongeschoolde krachten is wel degelijk een issue.
Ik leg die woorden niet in Fratini’s mond. Het is mijn commentaar daarbij, maar niet zonder reden
Misschien moet je de speech van Frattini van een jaar geleden er bij pakken. Daarin heeft hij het wel degelijk over de noodzaak van migratie van ongeschoolde krachten: "Migrants are here because we have to provide a "European shelter" for those who really need international protection and because our labour markets still need more people, be they low-skilled, unskilled or highly-skilled."
Zijn wens die hij nu uitdrukt om Amerika als topbestemming voor geschoolde migranten van de troon te stoten, koppelt hij niet expliciet aan de twintig miljoen migranten die hij wil binnenhalen.

In zijn artikel "vier de komst van de migranten" nrc 27 januari 2007 heeft ook Lubbers het over tijdelijke en permanente migratie van ongeschoolde arbeidskrachten uit Afrika en het "middellandse zeegebied.
Een jaar geleden heeft de EU in een ministriële topontmoeting met Afrikaanse ministers in Tripoli zich verplicht om naast Afrikaans talent ook Afrikaanse domheid de gelegenheid te geven om naar Europa te migreren. Die conclusies zijn op de daaropvolgende tops van Europese regeringsleiders telken malen onderschreven. Inmiddels heeft Frankrijk al haar eerste uitzendbureaus in Mali geopend. Daarnaast is nu ook besloten om voor de gehele EU tot een migratiebeleid te komen. In tegenstelling tot Denemarken en
het Verenigd Koninkrijk die hun bevoegdheden op dat gebied deels hebben behouden, kan Nederland daar niet onder uit komen. Bovendien is de opstelling van Nederland in deze verbijsterend Cultureel Marxistisch te noemen. De teneur van Nederland is dat Europa ondanks haar mooie woorden niet zo veel doet als Nederland om migranten naar binnen te halen. (Bijvoorbeeld Albayrak in reactie op de voorstellen voor het komende migratiebeleid van de EU, maar er zijn ook voorbeelden te vinden van de vorige regering Balkenende die zo hardvochtig antimigrant zou zijn.)

op 17 09 2007 at 12:47 schreef arend:

@Maurice,

Lees jij nou eerst de betreffende columns van Frits Abrahams en Joost Zwagerman even door.
Het was Abrahams die god als geile beer omschreef; Zwagerman vroeg zich alleen af waarom dat met god wèl, en met allah niet kan.
Een vraag die zelfs Abrahams zelf overigens niet kan beantwoorden.

op 17 09 2007 at 12:53 schreef Peter Breedveld:

Abraham moest zijn kind wel degelijk offeren. Dat God hem op het laatste nippertje weerhield, doet daar niets aan af.

op 17 09 2007 at 13:44 schreef Arie:

breedveld get a life je troep is niet om aan te lezen.

op 17 09 2007 at 13:59 schreef Lagonda:

Kijk dit eens… opzienbarend!

http://www.nieuwnieuws.nl/archives/2007/09/vogelaar_wil_geen_multicultiaa.html

Zou ze mijn laatste column gelezen hebben? Nah…

op 17 09 2007 at 15:03 schreef Ernst:

Misschien wel, maar prijs de ochtend niet voor het avond is, en lees de column van Willem de Zwijger vandaag. En dan valt het toch weer tegen.

op 17 09 2007 at 15:15 schreef Peter Breedveld:

Hoezo valt het tegen? Leg eens uit?

op 17 09 2007 at 15:16 schreef Erik N:

@ compli
geen profetie maar logica!
perongeluk komen er wel eens globale getallen naar buiten en die laten een zelfde trent zien.
overigens vind ik het een imperialistische eis om de elite van de 3e wereld hier te werk te stellen. het berooft die landen van de mogelijkheid zich te ontwikkelen.

op 17 09 2007 at 16:30 schreef Jimmy:

@Lagonda

Bij politici kun je beter kijken naar wat ze doen, ipv wat ze zeggen. Zeker de linkse variant. De rechtse variant is vaak dom wat dat betreft, die zeggen vaak dat ze wat impopulairs (moeten) gaan doen en komen die belofte dan ook nog eens na. Moet je nooit doen.

Balkenende heeft daar nu van geleerd. En zie daar, de kritiek smelt als sneeuw voor de zon. Slimme zet dus van Vogelaar. Ik had haar onderschat.

op 17 09 2007 at 16:39 schreef rick de bie:

De Nederlandse bevolking moet uitmaken welke voorwaarden er worden gesteld aan nieuwkomers, maar eerst welke quota. Inkrimping van de economie zou wel eens een grote stap vooruitgang in welzijn kunnen betekenen. Dus, laten we vooral uitgaan van een gesloten grens, als het aan mij ligt. Moslims in Nederland maken wel duidelijk hoe eng een samenleving kan worden bij een kritisch aantal van hen.

op 17 09 2007 at 16:50 schreef Jimmy:

@rick de bie

Uhm, beste Rick, als kiezers moeten kiezen, gaan ze — ik schat 99% — een bepaald rijtje prioriteiten af in hun hoofd, dat is vrij universeel in de wereld. Op 1. staat altijd salaris.

Dus economie.

Misschien moet je eens wat stukken van Hans Hoppe lezen, die heeft goede stukken geschreven over immigratie en economie. (Al onderschrijf ik die zelf niet volledig.)

http://tinyurl.com/28ulmb

op 17 09 2007 at 17:06 schreef Compli:

Erik N., jij gaf in de betreffende, overigens schitterende bijdrage, waar ik op reageerde, aan dat je reeds meer dan 15 jaar geleden al feilloos wist te voorspellen dat als de Islamisten zich niet aanpassen, integratie in de samenleving een lastig verhaal wordt. Dat jij in die tijd al in staat was ons een dergelijke opzienbare blik in de toekomst te gunnen, maakte op mij diepe indruk. Ik dacht werkelijk met een profeet of minimaal een uiterst begaafde Ziener van doen te hebben.

Het is dus nogal een koude douche om te merken dat je helemaal geen profeet bent, maar slechts op basis van logica opereert.

Maar die interessante getallen waar je het over had, over criminaliteit onder moslims enzo, en dat Zwitserland deze heeft geopenbaard in tegenstelling tot de rest van Europa, dat die getallen angstvallig geheim schijnt te houden, die intrigeren me tot op het bot. Waar vind ik die Zwitserse getallen, nogmaals, en vertel eens wat meer over die geheime getallen, die ‘wel eens in globale vorm naar buiten komen en een bepaalde trend laten zien‘.

op 17 09 2007 at 17:38 schreef Cor:

Vroeger eerden we Erasmus’ humanisme onder het motto Cedo Nulli. Nu hebben we een Minister van Wijken in de Regering om precies dat te doen: onze cultuur laten wijken.

"Persoonlijk kijk ik met groter genoegen op zaterdagavond naar Raymann dan naar Paul de Leeuw. Het veelkleurige publiek, en vooral het vrouwelijk deel daarvan, is absoluut oogstrelend. Wat een prachtige mensen!" aldus Vogelaar.

Komt wel heel sterk over als een ‘weg-met-ons-slechte witmensen’ en een ‘ach wat een schattige zwarte koppies die moppies’.

Doodeng, zo’n semiracistische minister die in het vorige millennium is blijven hangen.

Enne, minister Vogelaar neemt dan wel afstand van het ideaal van de multiculturele samenleving, waarin verschillende etnische groepen veel ruimte krijgen voor hun eigen gewoontes en gebruiken, maar we hebben altijd nog Frontaalnaakt: wel multicultureel, wel vrouwelijk. (U ziet, ook een journalist kan aan de zijziekte lijden.)
http://www.peterbreedveld.com/archives/00000009.html

op 17 09 2007 at 17:49 schreef hosseyn:

Even geheel off-topic: Greenspan vertelde net ergens dat hij moeilijk nog kon ontkennen dat Irak werkelijk om olie gaat, nu iedereen dat weet. Ik ken er nog minstens een die het niet weet. Cor, jij betoonde je onlangs nog een revisionist. Weerleg Alan!

op 17 09 2007 at 18:12 schreef rick de bie:

Hoeveel is die olie in de grond van Irak waard, en hoeveel kost die oorlog zo alles bij elkaar?
De hamvraag is: heeft het Pentagon deze berekening werkelijk gemaakt?

op 17 09 2007 at 18:20 schreef rick de bie:

Jimmy,

Gelijk heb je, dat staat buiten kijf. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat de economie zal gaan krimpen als we een kwalitatief toelatingsbeleid instellen. Dat zou ik dan ook prefereren boven een totaal dichte grens en mogelijk een inkrimping van de economie. Ik was wat onduidelijk, maar het moet toch van mijn hart dat er volgens mij best een punt zal komen dat ook de gemiddelde Nederlander zal zeggen; liever minder op vakantie dan nog meer schreeuwers in vreemde talen onder mijn balkon.

op 17 09 2007 at 18:21 schreef hosseyn:

Rick: de vraag is natuurlijk, wie betaalt de veerman en wie profiteert. In het eerste geval uiteraard de belastingbetaler, die betaalt altijd. En azzie geluk heeft en goed belegt, profiteert hij een heel klein beetje mee.

op 17 09 2007 at 18:22 schreef hosseyn:

En natuurlijk wordt er verschrikkelijk veel verdiend op die oorlog zèlf.

op 17 09 2007 at 18:23 schreef Regency:

Natuurlijk gaat het (ook) om de olie. Of zoals Ann Coulter treffend tot een zaal met geitewollen sokken sprak:

"Why not go to war just for oil? We need oil. What do Hollywood celebrities imagine fuels their private jets? How do they think their cocaine is delivered to them?"

En nog iets anders: de Amerikanen betalen toch ook gewoon 80 dollar per vat voor de Iraakse olie?

op 17 09 2007 at 18:25 schreef rick de bie:

Cor,

Ben het met je eens dat zoiets als Vogelaar echt niet meer kan. Hoe kan zoiets in petra’s naam nog in de pvda functioneren. Ze is niets anders dan een uitgelopen strontvlek van Hedy D’ancona.

op 17 09 2007 at 18:25 schreef Ed Sorrento:

@ 17 09 2007 rick de bie

Zolang olie nog hoofdzakelijk in dollars wordt afgerekend, houdt het bezit van olie de koers van de dollar nog enigszins op peil, niettegenstaande het recordtekort op de lopende rekening van de Amerikaanse betalingsbalans.

op 17 09 2007 at 18:30 schreef rick de bie:

Er is een record-tekort op de VS begroting. Is het dan verstandig om een miljardenverslindende oorlog te starten, terwijl de olie-reserves echt niet met het terugtrekken van de militairen mee te nemen is.

op 17 09 2007 at 18:36 schreef Eric:

@Arend:
Maar omgekeerd kun je zeggen: als een politieke partij in haar programma mag zetten dat op moord de doodstraf moet staan, waarom mag een religie dan niet zeggen dat op afvalligheid de doodstraf moet staan?
Voordat mensen zeggen dat moord en afvalligheid niet te vergelijken zijn, dat lijkt me weinig relevant, het gaat om persoonlijke opvattingen. Je zou hoogstens kunnen beweren dat religies zich niet met politiek moet bemoeien, en dus niet dit soort politieke standpunten moet innemen. Maar dan zou in Nederland wel een sharia partij mogelijk moten zijn die in haar programma zet dat op afvalligheid de doodstraf moet staan.

op 17 09 2007 at 18:37 schreef rick de bie:

Ik word overigens wel misselijk als het echt zo is dat Bush vooral op aandringen van de wapen-lobby dit soort avonturen initieert.

op 17 09 2007 at 18:38 schreef hosseyn:

Rick: dat tekort is juist grotendeels te danken aan die oorlog. In de VS vinden ze dat ook helemaal geen probleem. Ze denken daar dat de grote belastingverlagingen van Bush (de primaire oorzaak) de economie erbovenop zal helpen, en in het verleden heeft dat ook vaak geholpen. Die reserves zijn niet mee te nemen, maar het is wel handig om bevriende regeringen te hebben in olielanden. Dat is altijd al de strategie geweeest. Nog niet zo lang geleden was Irak ook een bevriend land van de VS. Overigens was het Jimmy Carter (nota bene) die al zei: als er geen olie meer uit met M-O komt, dan gaan we het gewoon halen. En terecht. De wereld is verslaafd aan oorlog, dan gaat het niet aan dat een paar monopolistische staten het als machtsmiddel gebruiken. Het beste kunnen we natuurlijk snel zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van de olie. Want dat wordt steeds minder en steeds moeilijker te winnen. Maar dat stuit op grote problemen bij de rechtse ezels van deze wereld, die vinden dat teveel op milieumaatregelen lijken en dan slaan alle pavlovhonden aan.

op 17 09 2007 at 18:50 schreef DvR:

@ Erik N, Compli: Cijfers vind je o.a. hier:

Cahier 2005-2: Verdacht van criminaliteit – Allochtonen en autochtonen nader bekeken
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/FA26E32C-250B-4D1D-B3B9-35085B6C48BC/0/2005verdachtvancriminaliteit.pdf

Cahier 2007-4: Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken
http://www.wodc.nl/images/ca07-04_volledige_tekst_tcm44-80361.pdf

op 17 09 2007 at 19:00 schreef DvR:

Over vroege waarschuwingen gesproken, is het niet eens tijd voor een herwaardering van de destijds zo verguisde Mohamed Rasoel (Zoka van A.), die in 1990 "De Ondergang van Nederland – Land der naiëve Dwazen" het licht liet zien?

Ter opfrissing van het geheugen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_ondergang_van_Nederland

Zijn boek zelf, nu gratis te downloaden:
http://www.uitkijk.net/docs/De%20Ondergang%20van%20Nederland.pdf

op 17 09 2007 at 19:19 schreef Cor:

‘De wereld is verslaafd aan oorlog’ – olie toch?

Eigenlijk weet ik gewoon helemaal niks van de economie, wetgeving en politiek van de VS, Hos. Net als de gemiddelde Nederlander ken ik de VS voornamelijk van de televee.

op 17 09 2007 at 19:25 schreef Cor:

DvR, wie is Zoka van A? Zou ’t Hosseyn zijn?!

op 17 09 2007 at 19:27 schreef Compli:

Dank, DvR, maar ik ben al bekend met die CBS-rapportjes. Ik wil de cijfers van Erik N., want die zijn veul spannender. Ten eerste zijn het de Zwitserse cijfers – en laat ik nu net over ruim 2 maanden naar CH emigreren – en ten tweede bestaan er volgens hem nog een heleboel

op 17 09 2007 at 19:28 schreef Compli:

geheime cijfers welteverstaan

op 17 09 2007 at 19:52 schreef Tjerk:

Paardestaart schreef: "Dit was mijn punt Tjeerd; dat iemand zegt dat:"Noorse vrouwen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aandeel in de stijgende verkrachtingscijfers"

en dit:

die "Noorse vrouwen moeten zich erop instellen dat we in een multiculturele maatschappij leven en zich daar aan aanpassen"

En daarop zeg jij: heb je nu zelf niet door dat jij jouw hele beeld van het multiculturele debat in Scandinavië laat bepalen door één blogger met een schuilnaam?

En dat slaat helemaal nergens op, want ik laat me niet leiden door een mening maar trek conclusies uit feiten, die je kunt controleren.
Je vraag raakt bovendien kant noch wal en is van generlei belang."

Juist ja. Op dit soort momenten vraag ik mezelf altijd even af of ik werkelijk zo onnozel ben als mijn discussiepartner voorstelt, en ga om antwoord te vinden even na hoe we tot A en B gekomen waren.

Ik reageerde met mijn stelling: heb je nu zelf niet door dat jij jouw hele beeld van het multiculturele debat in Scandinavië laat bepalen door één blogger met een schuilnaam? hierop:

Paardestaart: "Kassian – en dat zeggen ze dan ook op de universiteit van Kopenhagen. Professor Flemming Balvig van de criminologische faculteit daar zegt gewoon hardop dat "Noorse vrouwen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aandeel in de stijgende verkrachtingscijfers" De dames zullen ‘ns moeten inzien dat hun manier van kleden door mannelijke moslims nu eenmaal als ongepast en in hoge mate ontregelend wordt beschouwd dus die "Noorse vrouwen moeten zich erop instellen dat we in een multiculturele maatschappij leven en zich daar aan aanpassen"

Nou ja – in Scandinavië is men natuurlijk wel iets gekker nog dan bij ons; ronduit knettergek mag je in dit geval toch hopelijk wel rustig zeggen, want de idiotarians daar behandelen eigenlijk hun hele eigen bevolking als rape-victims, en niet eens alleen als ze verkracht zijn.

Maar nu ik het zeg: hoezo Scandinavië?? ’t Is in de hele westerse wereld hetzelfde!

Op grond van wat een hoogleraar beweert heeft (volgens de krant) trek je dus conclusies over heel Scandinavië, die je vervolgens doortrekt naar heel West-Europa. Van één meneer maak je meerdere ‘idiotarians’.

Tenzij je natuurlijk meerdere voorbeelden in gedachten hebt (‘men’; ‘idiotarians’). En dan wordt de vraag wel degelijk: door wie laat je je informeren.

Dit is een mooi voorbeeld daarvan: Wat is er nu feitelijk aan de hand. Er is een hoogleraar en die zegt iets geks (als we de krant mogen geloven). Wat gebeurde er daarna? Werd hij bedolven onder een storm van kritiek? Kreeg hij bijval? Bleef het muisstil? En wat betekent dat dan? Dat vertel je er niet bij (en dat terwijl je zo goed geïnformeerd bent, als we je mogen geloven). Die informatie Lijkt me voor het begrip wel noodzakelijk.

Een gekke professor. Roept. Iets.

Jij trekt daar conclusies uit over heel Scandinavië en zelfs heel West-Europa. Dat is dus stupide. Je kunt daar geen conclusies aan verbinden, anders dan dat ze in Kopenhagen een hoogleraar criminologie hebben rondlopen die er domme ideeën op nahoudt.

op 17 09 2007 at 19:56 schreef Ed Sorrento:

@ 17 09 2007 rick de bie:

"Er is een record-tekort op de VS begroting. Is het dan verstandig om een miljardenverslindende oorlog te starten, terwijl de olie-reserves echt niet met het terugtrekken van de militairen mee te nemen is?"

Zolang die olie maar in dollars afgerekend blijft worden hoef je die olie niet mee te nemen. Op het moment dat dat niet meer het geval is boet de waarde van de dollar als internationale reservevaluta in. Op dat moment zullen landen met omvangrijke dollarreserves die reserves, of althans een deel daarvan trachten te dumpen. De val de dollar is dan niet ver weg meer.

op 17 09 2007 at 20:04 schreef Jimmy:

Hahaha

Tjerk wil bloed zien.

op 17 09 2007 at 20:16 schreef Tjerk:

@Barry; hier is een lijst met toespraken van Franco Frattini over o.m het onderwerp immigratie.

Welke toespraak van een jaar terug bedoel je precies? Dan kunnen we één en ander in context lezen.

op 17 09 2007 at 23:22 schreef Ed Sorrento:

@ Regency

"En nog iets anders: de Amerikanen betalen toch ook gewoon 80 dollar per vat voor de Iraakse olie?"

Ja en zolang ze maar in dollars kunnen betalen vinden ze ’t allang best. Die dollars maken ze namelijk zelf.

op 18 09 2007 at 03:09 schreef Paardestaart:

Hahaha Tjerk wil bloed zien

Neh – Tjerk trekt geen bloed.
Tjerk. is. een. trol.
Hij wil hangen..aan je been, tot je hem je hele boekenkast laat zien ter controle – of anders een hele draad lang harrewarren over de definitie van een begrip..
En als je hem een lijst toespraken geeft gaat ‘ie niet zelf kijken – dan wil ‘ie weten welke precies
Lijntrekken
Getjerkte.

op 18 09 2007 at 09:43 schreef hosseyn:

@Paardestaart – ik geloof dat definities wel erg belangrijk zijn, hoor. Zeker in discussies over vage of complexe begrippen.

op 18 09 2007 at 10:57 schreef babs:

Saddam H. heeft op een gegeven moment gedreigd zijn olie voortaan in euro’s te laten betalen. Ik denk dat op dat moment enkele machtige Amerikanen hebben besloten dat Saddam weg moet.

Zoals Ed al stelt, Amerikanen betalen in dollars die ze zelf maken. Dat is makkelijker dan eerst dollars moeten kopen om daarmee olie te gaan kopen.

Komt nog bij dat je met een dollar alleen in de VS (en een stel landen zonder noemenswaardige economie) een huis kunt kopen. Die dollars komen dus vroeger of later allemaal terug naar de VS.

Op het moment dat Saddam werkelijk olie in euro’s gaat verkopen, zakt de dollar (want dan hebben wij geen dollars meer nodig voor olie) en zakken op termijn de investeringen in de VS.

op 18 09 2007 at 17:42 schreef Tjerk:

Inhoudelijke reactie van Paardestaart: nulkommanul.

Er heeft wel wat meer dan bloed gevloeid, staartje. Je darmen liggen op dit moment op FN verspreid, for all the world to see.

Wat die toespraak van Frattini betreft: ik heb allang gezocht, en verschillende toespraken uit dat lijstje bekeken. Maar de aanduiding ‘een jaar geleden’ is vaag genoeg om ‘m mis te lopen. Ik zag één toespraak die in die periode valt, maar die is in het Frans. Vandaar dat ik er even naar vraag.

Natuurlijk grijp jij dat onmiddelijk aan om me te diskwalificeren, want inhoudelijk reageren kun je niet.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS