Home » Archief » Nooit meer Vodafone (7)


[24.11.2007]

Nooit meer Vodafone (7)

Peter Breedveld

03 (409k image)

“Er is iets vreselijks gebeurd”, sneerde de Vodafone-advocaat tijdens de rechtszitting. “Breedveld heeft een paar dagen niet kunnen bellen. Nou, nou, wat erg.”

En dat vertegenwoordigt dan een telefoniebedrijf.

Het laat meteen zien wat er fundamenteel mis is met Vodafone: het gaat dat bedrijf niet om telefonie, maar om ons geld. Die telefonie is een vervelende onoverkomelijkheid, nodig om dat geld uit onze zak te kunnen kloppen. Het liefst zou Vodafone gewoon dat geld krijgen en zich dan verder niet met telefonie bezighouden. Want ja, telefonie, is dat nou allemaal zo belangrijk? Moeten we ons daar nou zo druk om maken?

Het was een flauwe afleidingsmanoeuvre van die advocaat, want ik schreef mijn eerste Nooit meer Vodafone-stukje niet omdat ik een paar dagen niet heb kunnen bellen (wat vervelend genoeg is, omdat opdrachtgevers me dan ook niet kunnen bereiken), maar omdat ik vier dagen lang op een vreselijk schofterige manier werd behandeld door een medewerkster van Vodafone.

Dat ik een paar dagen later wél weer kon bellen had niks met enige inspanning van Vodafone te maken. Ik ben uiteindelijk zelf maar naar een belwinkel gestapt om de door Vodafone veroorzaakte problemen op te lossen. Vodafone heeft helemaal niets gedaan. Vodafone nam pas weer contact op toen ik dat stukje had geschreven.

Her en der op Internet wordt beweerd dat ik de onbeschofte Vodafone-medewerkster als de ‘oorzaak van mijn problemen zou zien’ (er wordt naar hartelust geplagieerd op het wereldwijde web, menige Internetscribent gebruikt diezelfde zinsnede). Maar nee, die medewerkster was het probleem. De medewerkster loog, kwam haar beloftes niet na en gaf me een grote mond toen ik erop aandrong om eindelijk eens beweging in de zaak te zetten. Dat gebeurt vaak bij helpdesk– en callcentermedewerkers: ze droppen een probleem in je schoot, verbreken de verbinding als je je laat merken daar niet van gediend te zijn en dan mag je er zelf zien uit te komen. Ze voelen zich vrij om dat te doen omdat ze in betrekkelijke anonimiteit werken. “Wie heeft u dat abonnement verkocht, meneer?” – “Eh ja, hoe heette ze ook alweer… Jolanda, geloof ik.” “Er werkt hier geen Jolanda, meneer.”

“Hij had toch gewoon de klachtenservice kunnen bellen?” jammerde de medewerkster in de rechtszaal. Haar onbeschaamdheid kent geen grenzen. Vier dagen lang heb ik vergeefs geprobeerd iemand van Vodafone aan de telefoon te krijgen die me kon helpen, die alleen maar naar me wilde luisteren. Was het maar waar dat ik ‘gewoon de klachtenservice had kunnen bellen’.

Ik heb de naam van de medewerkster in mijn stukje genoemd omdat ik haar individueel verantwoordelijk stel voor de manier waarop ze mij heeft behandeld. Callcenter-medewerkers zouden zich wel drie keer bedenken voor ze een klant belazeren en schofferen, als ze beseften dat die klant zijn ervaringen wel eens publiek zou kunnen maken, op een goedbezochte website, bijvoorbeeld.

Maar dat heeft de rechter vorige week dus verboden. Als Pietje u een oor aannaait, mag u niet op een website schrijven dat Pietje u een oor heeft aangenaaid, omdat daarmee Pietjes persoonlijke levenssfeer wordt aangetast.

Hoe is die persoonlijke levenssfeer van de Vodafone-medewerkster eigenlijk aangetast door mijn stukje? Ze vertelde de rechter dat haar leven al drie maanden op z’n kop stond. Ze was bedreigd, zei ze. Bewijs daarvoor had ze niet. Ja, één of andere domme oetlul had in een reactie op mijn stuk geschreven dat ik met een keukenmes achter de medewerkster aan zou zitten. Dat was de bedreiging. En bij de medewerkster thuis werd steeds gebeld en als haar moeder dan de telefoon opnam, werd de hoorn erop gegooid. Daar zou aangifte van zijn gedaan bij de politie. Die aangifte werd evenwel niet overlegd.

De rechter, zoals alle rechters in alle uitspraken, bedrijft politiek. Ze schrijft letterlijk dat ze op die hele technische kwestie rond de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet eens wil ingaan. Het is haar persoonlijke mening dat de privacy van de medewerkster is aangetast, en dat het mijn bedoeling was om haar reputatie te beschadigen. Ik heb dat tegengesproken, maar ze zegt dat het zo is omdat ik die naam zo vaak heb genoemd (dat dat in de stijl en sfeer van de column past, is voor haar totaal irrelevant). Ik wéét dat het niet zo is, maar de rechter zegt van wel. Ze speculeert. Het is een volstrekt subjectieve uitspraak, die niets met recht te maken heeft, noch met rechtvaardigheid.*

De moraal van dit verhaal: je mag als individu je werk grandioos verkloten, je mag mensen belazeren om je target te halen, het is niet jouw verantwoordelijkheid en je mag er dus niet op worden aangesproken. Je maakt deel uit van een grote organisatie en die is verantwoordelijk.

Dat komt omdat we in een collectivistische maatschappij leven. Heel vaak hoor je dat Nederlanders zo individualistisch zijn, ik moet daar altijd om grinniken. Nederlanders zijn totaal niet individualistisch. Nederlanders zijn schapen.

Ergens op het Internet staat een stukje met de kop: ‘Vodafone komt op voor werkneemster’, maar dat is baarlijke nonsens. Vodafone geeft geen ruk om die werkneemster. Voordat Vodafone de zaak zo op de spits dreef, figureerde de naam van de werkneemster alleen op deze site. Door de rechtszaak die Vodafone tegen mij aanspande, is ze over het hele Internet gaan zwerven. Met vrienden als Vodafone heb je geen vijanden nodig, zoveel is duidelijk.

Neen, het ging Vodafone erom een criticus de mond te snoeren. In de dagvaarding eist Vodafone dat mij verboden wordt nog langer lelijke dingen over het bedrijf te schrijven (en de correspondentie tussen mijzelf en Vodafone te publiceren – klaarblijkelijk schaamt Vodafone zich voor die correspondentie), en daarin is de rechter niet meegegaan. ‘Van onrechtmatig handelen jegens Vodafone is geen sprake’, stelt ze. Ik mag dus gewoon over mijn negatieve ervaringen met Vodafone blijven schrijven. En ik mag de vele negatieve ervaringen van lezers, die mij hebben gemaild, publiceren. En dat ga ik ook doen, de komende weken, misschien wel maanden.

Mij het zwijgen opleggen is dus niet gelukt, al twijfel ik er niet aan dat Vodafone haar juristen weer gaat inzetten om dat alsnog voor elkaar te krijgen.

Hoewel ik weinig vertrouwen in de rechtstaat heb (wie het vonnis goed leest, merkt op dat ik mede ben veroordeeld omdat er plaatjes van naakte, ‘onbekende’ mensen op mijn site staan en er ‘grove taal’ wordt gebezigd), denk ik dat Vodafone toch weer bot zal vangen. Ook al omdat ik totaal niet onder de indruk was van de Vodafone-advocaat, die verbeten stond te schreeuwen alsof ik hem persoonlijk leed had berokkend, en wiens argumentatie er onder andere uit bestond dat de vader van de medewerkster kanker heeft. Het grootste deel van zijn pleidooi besteedde hij aan het zwartmaken van mijn persoontje. De hypocrisie! Je spreekt er schande van dat iemand publiekelijk over iemand anders zegt dat ze onbetrouwbaar en onbeschoft is, en dan probeer je te winnen door de beklaagde en public neer te zetten als onbetrouwbaar en onbeschoft.

Wat heeft Vodafone nu eigenlijk bereikt? Meer naamsbekendheid voor de medewerkster, meer naamsbekendheid voor mijn site en negatieve publiciteit rond het bedrijf zelf, dat zich heeft laten kennen als een arrogante bullebak dat liever een legertje juristen laat opdraven om een ontevreden klant zijn bek te laten houden, dan die klant schadeloos te stellen en zijn excuses aan te bieden.

Goedbeschouwd is Vodafone dus de grote verliezer.

*) De rechter schrijft ook nog: ‘Het feit dat [gedaagde] de artikelen en bijbehorende reacties reeds van de website heeft verwijderd en heeft toegezegd deze niet wederom te plaatsen tenzij de rechtmatigheid ervan in een rechterlijk vonnis komt vast te staan, staat aan het hiervoor bedoelde verbod niet in de weg. Gelet op hetgeen zich tussen partijen heeft afgespeeld kan niet van [eiseres sub 2] worden gevergd dat zij met deze toezegging genoegen neemt.‘ The fucking irony of it.

Lees ook Nooit meer Vodafone deel 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

Algemeen, 24.11.2007 @ 13:02

[Home]
 

163 Reacties

op 24 11 2007 at 14:28 schreef Gorkum:

O wat zijn de druiven zuur voor een internetjoernalist die denkt alles te mogen publiceren over wat hem persoonlijk raakt. Man, wat zet jij jezelf in je blote kont als een humorloos afgietsel van een oudere (57 toch?) uit loondienst ontslagen stadsreporter. Met een hobby-blogje. Vort, een bos bloemen naar Twee Initialen (plus de € 500 natuurlijk) en ga vooral verder met je strijd tegen Vodafone. Dat wel.

op 24 11 2007 at 15:42 schreef Bobs:

Ze moet gewoon dood, die medewerkster, daarop verheugen de bezoekers van deze site zich, dan pas is Breedveld en zijn fascistische lynch mob pas echt tevreden.

op 24 11 2007 at 15:52 schreef Jona:

"En ik mag de vele negatieve ervaringen van lezers, die mij hebben gemaild, publiceren. En dat ga ik ook doen, de komende weken, misschien wel maanden."

Doe dat vooral, Peter! Het is in elk geval leuker dan het islam-bashen dat je zelf eens deed verzuchten dat je je op je eigen website niet meer thuisvoelde.

Ik stel me ineens zo voor dat een website "Het Vodafone-arrest" wordt genoemd, en dat iedereen daar dan geanonimiseerde klachten over grote bedrijven kwijt kan. Geanonimiseerd, want dat is de implicatie van de huidige uitspraak, maar je mag tenminste wel zeggen dat bedrijven schade toebrengen. Discussieforum erbij, voor de zekerheid moderering à la GeenStijl erop, en je hebt een geweldig wapen voor de consumentenbeweging.

En een slim bedrijf logt dan ook in, om haar mening te geven, geduldig uit te leggen wat de consument beter zou kunnen doen, en al doende (a) goodwill te bouwen en (b) te ontdekken waar de knelpunten liggen. Een klagende klant bewijst welbeschouwd een bedrijf een dienst; Vodafone heeft dat niet begrepen.

op 24 11 2007 at 15:54 schreef Jona Lendering:

"dan pas is Breedveld en zijn fascistische lynch mob pas echt tevreden."

Verfrissend genuanceerd dat ik tot een fascistische lynch mob wordt gerekend. Sinds eens van mijn boeken op stormfront.com werd besproken, is me dat niet meer gebeurd.

op 24 11 2007 at 16:20 schreef Houriloper:

"De moraal van dit verhaal: je mag als individu je werk grandioos verkloten, je mag mensen belazeren om je target te halen, het is niet jouw verantwoordelijkheid en je mag er dus niet op worden aangesproken. Je maakt deel uit van een grote organisatie en die is verantwoordelijk.
Dat komt omdat we in een collectivistische maatschappij leven."

Peter: Volgens mij week dit meisje nu juist af van het collectivistische ideaal van haar megabedrijf. Je valt het individu aan om het collectief te pakken? Om haar tot conformisme te dwingen? Er staat echt niet in de regelementen van Vodafone dat ze klanten om de tuin moet leiden of een grote bek geven. Is dat dan niet het paard achter de wagen spannen?

Dat zogenaamd rechts is als het eropaankomt net zo huichelachtig en dogmatisch als links of als de monotheïstische godsdiensten. Collectivistisch: als je ergens Pol Potjes vindt, en gelijkgeschakelde kontkruipers, is het wel in het bedrijfsleven.

Wat niet wegneemt dat die bedrijven keihard moeten worden aangepakt. Volgens mij was er voor UPC, met afstand het meest rampzalige klantonvriendelijke bedrijf van nederland al jaren zo’n website.

op 24 11 2007 at 16:58 schreef Peter Breedveld:

Wat ben jij er toch goed in om andermans woorden te verdraaien, meneer Houriloper. En voor iemand die voortdurend beweert dat de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ er helemaal niet meer toe doen, heb je opvallend veel over ‘rechts’ te klagen. En dát lijkt me in deze zaak nou juist volstrekt irrelevant.

Ik val geen individu aan om een collectief te pakken. Ik richt mijn pijlen (Let op, dames en heren juristen: spreekwoordelijke pijlen! Dit is geen bedreiging!) op een individu omdat ik dat individu persoonlijk verantwoordelijk stel voor haar eigen gedrag.

In Nederland is vrijwel niemand verantwoordelijk voor z’n eigen daden, omdat altijd een collectief de schuld krijgt: de maatschappij, de organisatie waarvan het individu deel uitmaakt, het bedrijf waar die voor werkt, de religie die hij belijdt, enzovoort.

Ik vind dat verkeerd, want zo blijven misstanden altijd voortbestaan. Daarom moeten mensen weer persoonlijk ter verantwoording worden geroepen voor hun eigen daden.

Hoe krijg je het voor elkaar om daarvan te maken dat ik haar tot conformisme wil dwingen? Hoe werkt dat in dat hoofd van jou?

Alle grote organisaties zijn eng. De echte ondernemers, mannen en vrouwen die hun eigen nek uitsteken en de ruggegraat van de samenleving vormen, vind je onder de middenstanders.

Ze moet gewoon dood, die medewerkster, daarop verheugen de bezoekers van deze site zich, dan pas is Breedveld en zijn fascistische lynch mob pas echt tevreden.

Door hersendoden als Bobs kan zo’n medewerkster straks weer tegen de rechter jammeren dat ze werd bedreigd, "want ik las dat ik dood moest, dat de fascisten van Frontaal Naakt dan pas tevreden zouden zijn!"

op 24 11 2007 at 17:18 schreef Tjerk:

"4.10. [gedaagde] zal, als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding."

"veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseressen begroot op € 1.203,55, waarvan € 816,– aan salaris procureur, € 300,– aan griffierecht en € 87,55 aan dagvaardingskosten"

Vodafone de zaak verloren? Sorry Peter, maar dat lijkt me niet. Vodafone stond er in beginsel slechts op dat jij de naam van die medewerkster ("hoe heette ze ook alweer…" – kostelijk!) verwijderde van de website.

Jij wierp je kont tegen de krib, Vodafone heeft de juridische afdeling op je afgestuurd, met de dreiging van een rechtszaak. En ze hebben gewonnen: de rechter heeft je verplicht te staken de naam van die medewerkster, of enige lettercombinatie die daarnaar verwijst.

Dat Vodafone meteen erbij probeerde alle artikelen verwijderd te krijgen, was voor hen niet meer dan een schot in het wilde weg. Je weet tenslotte maar nooit. Het zou een leuk precedent scheppen, maar daar ging het ze in hoofdzaak niet om.

Waar het ze, zo vermoed ik, wel om ging is de loyaliteit van hun medewerkers. Als die publiekelijk aan de schandpaal genageld kunnen worden, dan zou het Vodafone-personeel wel eens een stuk voorzichtiger met het oren aannaaien van klanten. En dat is bad for business.

Dat Vodafone veel leed zal hebben van de affaire, lijkt me twijfelachtig. Tenslotte zijn al deze bedrijven hetzelfde. Als je geluk hebt loop je tegen een medewerker aan die kan nadenken, en een beetje creatief is in het zoeken naar een oplossing (door het geval uit te leggen aan zijn manager bijvoorbeeld). Maar meestal dreunt men op: "Het spijt me, ik kan niets voor u doen."

op 24 11 2007 at 17:28 schreef Houriloper:

Shit nou tik ik net een lang commentaar, en één verkeerde beweging in mijn donkere kamertje en alles is weg.

Persoonlijk verantwoorden is prima, maar aan de kaak stellen op een webpage die voor eeuwig blijft bestaan vind ik niet juist. Ook al in principe niet, er moet ergens een grens liggen. Ik ken de omstandigheden van xx niet, maar het is een momentopname. Schiet jij nooit eens uit je slof? Moet iedere fout van iedereen breeduitgemeten worden op het web, zodat werkgevers die op zoek zijn naar jaknikkers over twintig jaar nog kunnen zien dat jij kennelijk niet geschikt bent, omdat je die ene keer iemand afbekt?

Ik hou niet van schandpalen en publieke vernedering. Ik moet toegeven dat ik (ook al in eerdere postings) in één adem de fellatiogate van GS meepak, waarover ik nogal verontwaardigd ben. Daar heb jij natuurlijk niets mee te maken, maar dit vind ik enigszins op dezelfde weg liggen. Sinds wanneer mogen volwassen mensen geen sexuele betrekkingen onderhouden? Is sex tussen politieke opponenten soms verboden? Of is er een fietsenhokclausule in de wet? Het doet mij een beetje denken aan volksgerichten en de mestkarren van staphorst. Dit zijn gewoon de nieuwe moralisten in een modern jasje, de digitale zedelijkheidspolitie.

Als ik het dan over rechts heb, dan bedoel ik vooral het inconsequente dogmatisme van de mensen die zich graag zo noemen. Voor mij is het allemaal één pot nat. In de eerdere discussie vraagt men zich af waarom de media overwegend links zijn en waarom individualisten (van welke richting ook) ondervertegenwoordigd lijken te zijn? Volgens mij is dat eenvoudig omdat individualisten niet in kliekjes samenschurken en meehuilen met de wolven in het bos, of dat nu in kranten is of op websites.

Mijn opmerking over conformisme: XX gedroeg zich tegen jou juist niet als de robot die ze verondersteld wordt te zijn, ze gaf je een grote bek. Ik heb haar kant van de zaak niet gehoord. Als medewerker van helpdesks heb ik vrijwel altijd beleefd mensen geholpen, en ik heb wel 30.000 keer grote bekken en scheldpartijen van klanten over me heen gehad. Dat vreet aan je, geloof me.

op 24 11 2007 at 17:31 schreef Houriloper:

Tjerk: volgens mij heeft V helemaal niet gewonnen, Peter mag namelijk gewoon verder gaan, alleen mag hij niet de naam noemen van xx. Denk je nu werkelijk dat Vodafone ook maar een seconde wakkerligt van een onderknuppel van 5,95 per uur?
De naam Vodafone slecht in het nieuws, dat is heel wat erger.

op 24 11 2007 at 17:34 schreef Peter Breedveld:

Stel dat Vodafone het er werkelijk om is te doen die medewerkster te beschermen tegen het vermelden van haar naam in negatieve zin op het Internet, Tjerk, is Vodafone daarin geslaagd? Ik dacht van niet. Omdat Vodafone die rechtszaak begon, is de medewerkster beroemder dan ooit. Dat is het resultaat van de verkramptheid van Vodafone, en niet van mijn stukjes. Op dat punt heeft Vodafone verloren.

Vodafone eiste een schadevergoeding van 5000 euro. De medewerkster krijgt 500. Verloren.

Vodafone eiste dat de correspondentie tussen mij het bedrijf van mijn site werd gehaald. Ging de rechter niet in mee. Verloren.

Vodafone eiste dat ik geen lelijke dingen meer over Vodafone mag schrijven. Ging de rechter niet in mee. Verloren.

Als Vodafone geen last zou hebben van negatieve publiciteit (zou ik vreemd vinden van een bedrijf, maar met Vodafone heb ik nu al zo’n bizarre dingen meegemaakt, dat ik ook weer niet zó geschokt meer zou zijn), waarom bestaat die afdeling Webrelations dan?

Ik weet het, je schept er veel genoegen in om alles en iedereen tegen te spreken, wat dan ook en waar dan ook, maar ik vind je argumenten in deze nogal eh, opmerkelijk.

Dus misschien zit er wel een managementfunctie voor je bij Vodafone in.

op 24 11 2007 at 17:37 schreef Peter Breedveld:

Schiet jij nooit eens uit je slof?

Zeg, kom nou, dit is toch niet een kwestie van een werkneemster die uit haar slof schiet? Ze hield me vier dagen lang aan het lijntje, en als ik het op zeker moment niet zelf had opgegeven, had ze het nog wel twee weken volgehouden.

Uit de slof schieten, hoe lang duurt dat? Een paar seconden? Waarna je weer tot je zinnen komt en je excuses aanbiedt: ‘Sorry, meneer Breedveld, dat had ik zo niet moeten zeggen’. Had ik gezegd: ‘Het is goed, Dingetje, zorg maar even dat ik meteen weer kan bellen en we lullen nergens meer over. En van dat abonnement zie ik bij nader inzien toch maar af.’

Wie schiet er nou vier dagen lang uit z’n slof?

op 24 11 2007 at 17:44 schreef Houriloper:

Goed goed, ik was de oorspronkelijke aanleiding al weer een beetje vergeten… het speelt al weer zo lang… Dacht me te herinneren dat ze je een keer een grote bek gaf, nadat de dingen een aantal keren fout liepen.

Voor mij is het duidelijk dat Vodafone heeft verloren. En iedereen trouwens, ook xx. Want wat moet je met 500 eu. Hoewel, dat is wel 100 uur helpdeskwerk zonder ergernissen.

op 24 11 2007 at 17:44 schreef Bobs:

Ja Jona, je bent onderdeel van een ordinaire lynch mob, je bent sadistisch gepeupel dat staat te joelen bij de steniging van een meisje. Het ergste zijn nog die gasten die zelf anoniem zijn en er ontzettend geil van worden om die naam van die medewerkster voortdurend te noemen, dat slag ophitsers van Jona of Lagonda of Babs. Toetsenbordhelden die iemands leven verwoesten voor de lol. Je meent toch niet serieus dat je je kwaad maakt over klein consumentenleed? Of ben je soms Frits Bom, sukkel?

op 24 11 2007 at 17:45 schreef julius pasgeld:

Nadat ik kennis had genomen van je hele Vodafone-toestand schoot mij een aantal woorden te binnen. Ik wil je ze niet onthouden. Al was het alleen al omdat jij zulks andere mensen ook niet doet. Die woorden waren:
Gelijkhebberig.
Fanatiek.
Belerend.
Disproportioneel.
Convergerend.
En waarom besteedt je toch zo verschrikkelijk veel tijd aan het uitfoeteren van een onnozele, botte call-centremedewerker? Als je daar je roeping van wil maken kan je wel aan de gang blijven. Natuurlijk moet de wereld vooruit. Maar daar zijn waarachtig toch wel efficientere middelen voor te vinden dan het almaar durende, fanatieke beschimpen van een enkel persoon.
Kijk eens over het muurtje van je eigen liefhebberijen. Dan zie je misschien, dat je je op de verkeerde manier druk maakt.
Onrecht. Dat is toch niet een botte Vodafonejuffrouw die je toevallig op jou weg tegenkomt?

op 24 11 2007 at 17:47 schreef Peter Breedveld:

Zeg Bobs, ‘Bobs’, dat is toch ook niet de naam waarmee je staat ingeschreven bij de burgerlijke stand, is het wel? Dus wat zit je nou te zeuren over anoniem ophitsen? Jij begon er toch over dat ze dood moest? Dat lijkt me ophitsen. Anoniem ophitsen, om precies te zijn. Als ik hier last mee krijg, laat ik je via je IP-nummer opsporen en ter verantwoording roepen, druiloor.

op 24 11 2007 at 17:47 schreef Houriloper:

Overigens denk ik dat steeds meer bedrijven als de dood zijn voor internetexposure. Ik heb zelf al 14 jaar internet thuis en google (en vroeger yahoo, hotbot etc.) echt alles en iedereen, het is gewoon een verlengstuk van de hersens geworden. En onderhand merk ik dat zelfs de grootste digibeten, bejaarden, kinderen op de eerste plaats googlen.

op 24 11 2007 at 17:49 schreef Peter Breedveld:

Onrecht. Dat is toch niet een botte Vodafonejuffrouw die je toevallig op jou weg tegenkomt?

Lees je eerst maar eens goed in, Julius. Dan lullen we verder.

En dan zoek ik in de tussentijd even in de Dikke Van Dale op wat convergerend betekent.

op 24 11 2007 at 18:09 schreef Jaap:

…Heel vaak hoor je dat Nederlanders zo individualistisch zijn, ik moet daar altijd om grinniken. Nederlanders zijn totaal niet individualistisch. Nederlanders zijn schapen.

Een juiste constatering die echter niet alleen voor de Nederlanders opgaat, maar voor alle mensen. Wij zijn biologisch nu eenmaal zo ge-evolueerd dat we het beste gedijen in sociale groepen tot 150 man. Een groep van deze omvang was self-supporting terwijl de bijdrage van ieder afzonderlijk individu toch zichtbaar bleef. Van de sociale controle die hieraan inherent was, ging een corrigerende en zelfreinigende werking uit.

Dertigduizend jaar later is onze sociale leefomgeving echter drastisch veranderd. We leven onze anonieme levens in miljoenensteden en werken bij bedrijven met tienduizenden werknemers. We zijn als individu niet langer zichtbaar, sterker nog: onze anonimiteit is bij wet geregeld. Vreemd genoeg lijkt nu juist de meest anonimiserende ontwikkeling van de laatste jaren, het internet, daar verandering in te gaan brengen.

Dankzij het web kan een individu actief uit de anonimiteit van het collectief treden door zichzelf en zijn mening op het internet zichtbaar te maken middels site of blog. Maar het werkt ook andersom. We zien de laatste jaren steeds vaker dat personen, bij wijze van cyber-sociale controle, uit de anonimiteit van het collectief gelicht worden door publicatie van naam, toenaam en (schand)daden op datzelfde internet. Onder andere het zeer populaire GeenStijl heeft hier een handelsmerk van gemaakt.

Veel bedrijven hebben deze ontwikkeling opgemerkt en spreken hun werknemers tegenwoordig niet slechts aan op professionele competentie en te behalen targets, maar ook op hun persoonlijke integriteit. Er komt daarmee een ontwikkeling op gang waarbij de werknemer niet langer als personeelsnummer 138876 namens bedrijfX met de klant spreekt, maar als individu, en daarop door zijn werkgever ook aangesproken wordt. Ik vermoed trouwens dat deze aanpak bij Vodafone nog geen ingang heeft gevonden.

Sommigen, zowel personen als bedrijven, zal deze nieuwe vorm van sociale controle hard vallen en zij zullen dan ook middels rechtzaken, persoonlijke beledigingen en peter-ik-weet-waar-je-huis-woont dreigementen proberen het tij te keren. Omdat wij echter allen sociale wezens zijn, is (de roep om) sociale controle onvermijdelijk en de meest effectieve manier om dit de bereiken is m.i. de GS/FN methode. Ik persoonlijk moet er namelijk niet aan denken dat minister Donner hiertoe met regelgeving gaat komen.

op 24 11 2007 at 18:18 schreef Houriloper:

Jaap: Goed idee, bij mij in de straat woont een man met aaneengegroeide wenkbrauwen en een kromme neus, ik vond laatst een Donald Duck in zijn vuilniszak en een zakje flippo’s. Hij is niet getrouwd, en heeft geen kinderen. Hij leest Stavast, en dat is een blaadje voor overjarige padvinders. Het is vast een pedofiel. Ik moet nog even een foto maken, dan zet ik hem morgen op het web, met naam en adres. Goed he, die sociale controle, de wereld wordt weer een dorp en iedere inwijkeling en afwijkeling gaat aan de schandpaal. Leve de vrijheid.

Overigens waren de groepen van 30.000 jaar geleden heel wat kleiner dan 150 man.

op 24 11 2007 at 18:22 schreef Julius Pasgeld:

Natuurlijk ligt het weer aan mij. Ik zal me wel weer niet goed hebben ingelezen. Waarom veronderstel je dat onmiddellijk terwijl je niet kan weten of dat wel of niet zo is?
Ik schrijf gewoon de woorden op die bij me opkomen na kennis te hebben genomen van vrijwel alles wat er op je site, maar niet alleen op de jouwe, over is geschreven. En wat krijg ik te horen? ‘Lees je eerst maar eens goed in’. Is dat discussie? Of durf je soms niet op mijn kritiek in te gaan?

op 24 11 2007 at 18:27 schreef Houriloper:

Overigens is ‘Nooit meer Vodafone’ al bijna een uitdrukking geworden, een antislogan. En dat is dan wel weer meegenomen. Net als ‘de volkskrant is een kutkrant’

op 24 11 2007 at 18:29 schreef Peter Breedveld:

Het gaat gewoon niet om een botte Vodafonejuffrouw die toevallig op mijn weg kwam, Julius. Dat had je kunnen weten als je goed had gelezen wat ik erover heb geschreven.

op 24 11 2007 at 18:50 schreef Julius Pasgeld:

Weer ga je een adequate reactie op mijn opmerkingen uit de weg. Ik weet wat ik weet nadat ik goed heb gelezen wat jij erover schreef voor en na de uitspraak van de rechter. Uit wat ik daaruit opmaak destilleer ik de reactie die ik je stuurde. En nu kan je wel weer zeggen, dat ik niet goed heb gelezen (dat kan je overigens altijd wel zeggen) en dan blijven we aan de gang en dan reserveer je bijvoorbaat je gelijk. Want ik heb niet goed gelezen. Ging het je dan niet om die botte juffrouw? Ging het je om andere botte juffrouwen? Welke dan? Ging het je dan niet om deze afhandeling in een call-centrum? Ging het je om andere afhandelingen in call-centra? Welke dan?
P.S.: Convergeren= in een punt samenkomen. I.t.t. divergeren= uiteenlopen

op 24 11 2007 at 18:50 schreef Houriloper:

Zeg Peter, het feit dat opeens iedereen op de foto’s broekjes draagt is toch geen knieval voor de rechterlijke macht, mag ik hopen? Grappig trouwens hoe schaduw van de fotograaf over de soldaat valt in bovenstaande foto. Of is het de schaduw van de dood? Werd zeven minuten later zijn kop eraf gerukt door een granaatscherf?

op 24 11 2007 at 19:28 schreef helpdesk:

Het heeft al met al wel een brede publieke discussie op gang gebracht die wel degelijk het voeren waard is. Zo lijkt de tendens tegenwoordig te zijn dat het je als individu kwalijk genomen wordt als je anoniem op internet post, terwijl je identiteit als individu op afstand werkend voor een ‘geautomatiseerde’ firma wel blijkbaar publiek geheim mag blijven. Deze uitspraak betekent volgens mij dan ook dat je blijkbaar als individu per telefoon en per internet best anoniem mag blijven. Dat Peter onder eigen naam schrijft en zich hierdoor het meest zichtbaar opstelt is moedig, en ik denk een bewuste keuze. De hele zaak was anders geweest als hij zich ANONIEM had uitgelaten.

op 24 11 2007 at 19:55 schreef Naakte molrat:

Pfff, mijnheer Peter Breedveld, het is wat mij betreft tijd voor nooit meer Vodafone, ook op Frontaal Naakt. De discussie wordt er niet beter op en leuker kun je het blijkbaar niet meer maken.
Laten we blij zijn dat mevrouw *** van Vodafone geen gezinsvoogd is.

Waarom we na zoveel schilderijen van prachtige dames op je site met deze armzalige mannen aan komt weet ik niet.
De mensheid komt er in haar algemeenheid niet zo goed af in veel columns. Een paar gespierde naakte mannenbillen, prachtig uitgebeeld door een ware kunstenaar zouden een hoop goedmaken.

op 24 11 2007 at 20:47 schreef Jona Lendering:

Bobs schreef: "Het ergste zijn nog die gasten die zelf anoniem zijn … dat slag ophitsers van Jona of Lagonda of Babs."

Grappig. Ik heet echt Jona Lendering. Ik hits niemand op en ben niet anoniem. Je hebt me nu twee keer uitgemaakt voor lid van een fascistische lynch mob. Wie is er nou bezig vanuit anonymiteit iemand kalt te stellen?

op 24 11 2007 at 21:30 schreef Houriloper:

En daarbij is Lynch Mob, een rockband uit Arizona, zeker niet fascistisch. Volgens mij is het ‘lynching mob’, Bobbie.

op 24 11 2007 at 21:30 schreef Jaap:

…goed he, die sociale controle, de wereld wordt weer een dorp en iedere inwijkeling en afwijkeling gaat aan de schandpaal. Leve de vrijheid.

@houriloper: de wereld is dankzij internet idd een global village geworden en de vrijheid om je mening te ventileren is groter dan ooit. Waar het hier om gaat is de aanvaring tussen juist die vrijheid en het vermeende recht op anonimiteit van (personen in) dienstverlenende bedrijven.

Vodafone bestaat bij gratie van de open samenleving en levert hier met haar producten ook een actieve bijdrage aan. Als je als bedrijf wilt acteren op dat toneel en je spreekt je klanten (middels je medewerkers) persoonlijk aan, dan is mijn argument dat je ook zelf persoonlijk aangesproken moet kunnen worden. Zoals ik zei realiseren veel bedrijven zich dit inmiddels, en stellen zich samen met hun medewerkers aanprakelijk voor hun diensten.

Deze nieuwe vorm van één op één marketing is kenmerkend voor ons huidige internetdorp. Uiteindelijk zullen alleen diegenen die ook de bijbehorende persoonlijke/benoembare aansprakelijkheid goed regelen hier succesvol zijn. Dit betekent dus niet dat je in je buurman’s vuilniszakken moet gaan wroeten zoals jij suggereert, het betekent wel dat je als leverancier ook je gezicht moet durven tonen als het mis gaat.

De anonimiteit van het bedrijfsleven begint langzaamaan te verdwijnen. Enerzijds omdat de top van het management steeds vaker hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor het gevoerde beleid, en anderzijds omdat Peter c.s. de uitvoerenden een naam geven. Dit is een vorm van (sociale) controle die zeer vergelijkbaar is met het dorpsleven van vroeger en tevens één die zeer effectief is gebleken. Stel je eens voor: zaken doen met een juffrouw van Vodafone en het gevoel hebben dat je eieren koopt in de dorpswinkel bij Klaartje, die weer de zuster is van … ;-)

op 24 11 2007 at 22:49 schreef Huuskesgait:

Peter: iksta achter je.
Goodgoan: Huuskesgait

op 24 11 2007 at 22:59 schreef Paardestaart:

sadistisch gepeupel dat staat te joelen bij de steniging van een meisje

Nou moe..
In sommige gevallen begint steniging bijna een heel verstandige maatregel te lijken anders, hoor bobs..

Voor iemand bijvoorbeeld, die verscholen achter de telefoon naar hartelust mensen achteruit door een heg trekt omdat ze zich dan zo fijn kan doen gelden zonder zelf enig risico te lopen

Dan heb je als vervelend mens die zich veilig waant achter d’r helpdesk gewoon domme pech gehad als de klant die je zo heerlijk vier dagen hebt getreiterd tot het schuim hem op de lippen stond niet zo hulpeloos was als je dacht, en hij je voor het hele land te kijk zet
Eigen schuld dikke bult lijkt me; als het domme Dingetje een ziertje trots had gehad had ze natuurlijk gewoon d’r verontschuldigingen aangeboden

op 24 11 2007 at 23:14 schreef Carel:

Gewoon: Nooit meer Vodafone. Door Peter voor de rechter te slepen heeft Vodafone de kans verspeeld mij ooit als klant te krijgen.

op 24 11 2007 at 23:23 schreef Max J. Molovich:

Heeft de rechter (ik heb het vonnis niet gelezen) eigenlijk op een of andere manier nog iets gezegd over de wijze waarop Vodafone u heeft misleid? En over de manier waarop ze niets hebben gedaan om hun fout goed te maken? Over de onmogelijkheid van een consument om een dienstverlenend bedrijf verantwoordelijk te stellen als zij falen in hun dienstverlening? M.a.w.: is er nog inhoudelijk ingegaan op uw stukken en de klachten die u daarin uitte?

Ik vermoed dat er niks gebeurd zou zijn als u *PIIEEEEP!!* niet bij name had genoemd, en uw woede enkel Vodafone had getroffen. Die vallen toch niet te raken, Vodafone is een abstractie, bijna onmogelijk verantwoordelijk te stellen voor wat dan ook. U had echter de euvele moed om een werknemer verantwoordelijk te stellen, die in opdracht van de abstractie Vodafone u belazerde. Voor je het weet gaan meer mensen dat doen, en is er straks geen werknemer meer te vinden die doet wat Vodafone vraagt, te weten haar klanten op gezette tijden een oor aannaaien. En in tegenstelling tot Amerikaanse bedrijven, kunnen ze bij Vodafone geen Indisch callcenter inhuren dat voor hen dit soort klusjes afhandelt. Daarvoor zijn er te weinig Indiërs die het Nederlands beheersen.

De felheid waarmee Vodafone van leer trekt, moet dan ook gezien worden als beschermend signaal naar haar eigen medewerkers toe. You don’t mess with the family. Door zo ver te gaan in het opkomen voor je medewerkers, geeft Vodofane een duidelijk signaal af. Wij laten niet met u, onze callcentermedewerkers, fokken, zegt Vodafone. U kunt gewoon doen wat wij vragen u te doen. Haal lekker, op wat voor manier dan ook, uw target; u bent niet verantwoordelijk, wij zijn verantwoordelijk. Dat Vodafone vervolgens ook nog eens probeert te voorkomen dat u over Vodafone zelf schrijft, is slechts een formaliteit. Dat zou ze echt worst wezen.

Tenzij het echt een groot, landelijk punt gaat worden, en de publieke opinie zich ineens tegen hen gaat keren. In dat geval zullen ze de dag betreuren dat ze *PIIIEEEEP!!!* de opdracht hebben gegeven om Peter Breedveld een of ander waardeloos abonnementje in de maag te splitsen. Straks moeten ze ineens hun verantwoordelijkheid nemen en komt het nog zover dat klanten daadwerkelijk ergens terecht kunnen met hun klachten.

Gaat u eigenlijk in hoger beroep of betaalt u die boete gewoon en gaat u verder met het leven in het algemeen en dat van uzelf in het bijzonder?

op 24 11 2007 at 23:28 schreef Tjerk:

"You don’t mess with the family."

Het betoog van Molovich is de scherpste analyse van de zaak die ik tot nu toe heb gezien.

Door haar medewerkers te beschermen, beschermt het bedrijf zichzelf.

Waar is Mario Puzo wanneer je ‘m nodig hebt?

op 24 11 2007 at 23:41 schreef webbert:

oei consumenten hebben wel degelijk inspraak en stemmen met hun portemonee. Stel je eens voor dat ze onderling hun ervaringen met bedrijven em instanties gingen uitwisselen. Dat kan immers zelfs anoniem en zolang je maar geen volledige namen publiceert. Maar dat hoeft ook niet als je bedrijven als geheel wel mag aanduiden. Een publieke database kan uitkomst bieden. Me dunkt dat een slim It bedrijf daar heel wat centjes mee zou kunnen verdienen?

op 25 11 2007 at 06:10 schreef Peter Breedveld:

Zelfs de ‘rechtse’ commentaren (..) in een grote groep die het genânte en onbeschaamde moraalridderij vinden.

Komt-ie weer met z’n ‘rechts’. Dat deed er toch helemaal niet meer toe, Houriloper? Wat blijf je dan verongelijkt drammen over ‘rechts’, man? En reken je Jona ook tot het ‘bloeddorstige gepeupel’? Mensen die vinden dat je publiekelijk moet mogen zeggen dat Pietje je een oor heeft aangenaaid, vormen die ‘bloeddorstig gepeupel’?

En wat nou, ‘bloeddorstig gepeupel’? Je laat je gewoon meeslepen in het gemekker over lynchpartijen, en getreiter, her en der in de berichtgeving over deze absurde zaak. Maar wat is Dingetje nou eigenlijk helemaal overkomen? Haar naam werd tien keer genoemd in een stukje over mijn ervaring met haar. Is daardoor haar carrière geschaad? Toen dit speelde, zo vertelde haar advocaat, waren er onderhandelingen gaande over de verlenging van haar contract met Vodafone. Dat contract is verlengd, dus in die zin is haar carrière niet geschaad. Mevrouw wil actrice worden. Zal het feit, dat ik geschreven heb over de manier waardoor ik door haar ben behandeld, haar bemoeilijken die droom te verwezenlijken? Ik zie het niet. Als ze goed kan acteren en als de camera van haar houdt, dan maken die stukjes van mij toch geen fuck uit?

En dan nog iets: als ze straks een echte filmster wordt, laten we dan hopen dat de critici, de roddelbladen en Geenstijl haar links laten liggen, want dat overleeft die arme Dingetje niet.

Ik heb haar trouwens zien acteren in de rechtszaal, en ik denk dat haar gebrek aan talent een groter gevaar voor haar carrière vormt dan alles wat ik over haar heb geschreven. Maar dat terzijde.

Laten we dit goed onder ogen houden: ik heb een stukje geschreven over de manier waarop ze mij heeft behandeld, en vond het grappig om daarin haar naam tien keer voluit te noemen (ze heeft een enigszins bizarre naam, zo’n opgewekte, oer-Hollandse naam die niet zou misstaan voor de hoofdpersoon van een serie meisjesromans uit de jaren vijftig: ‘Dingetje en haar vriendinnen’; ‘Zet ‘m op, Dingetje!’; ‘Dingetje gaat studeren’; ‘Stewardess Dingetje’). Daar had ik heb bij willen laten, een sarcastisch stukje waarin een callcenter-medewerker uit haar schuttersputje wordt getrokken om te laten zien: jullie zijn niet zo goed verborgen als je dacht. Maar of ik haar naam nou een keer of tien keer had genoemd, dat maakt natuurlijk volstrekt niet uit. Het levert toch maar één hit op Google op. Dus dat argument, dat ik haar naam zo vaak noem en dus daarom wel de bedoeling zal hebben gehad iemands reputatie te beschadigen, is gewoon pet.

Ik heb het niet zo groot gemaakt als het is geworden. Dat deed Vodafone. Vodafone begon te dreigen met de afdeling Legal als ik die naam niet weghaalde. Vervolgens begon er een discussie over het gebruik van die naam en daarom werd die naam nog enkele tientalen keren genoemd, onder andere door Ansje, by the way, die behalve oliedom ook behoorlijk hypocriet is. ‘Ik vind de uitspraak van de rechter logisch’. Logisch! De nieuwe Johan Cruijff, Ansje.

Het is wat Max zegt: sarcasme, ironie, meligheid en beeldspraak worden door de rechter niet herkend. Iemand schreef dat ik die naam niet had mogen noemen omdat werkgevers de namen van sollicitanten zouden googelen en op basis daarvan zouden aannemen of afwijzen. Ik reageerde daarop met een sneer: ‘Dat is toch het mooie van Google, werkgevers kunen nu meteen zien wat vor vlees ze met Dingetje in de kuip hebben!’, enzovoort. De rechter concludeerde daaruit dat het mijn bedoeling was om haar reputatie en haar carrière te schaden.

Ergens schreef ik ook dat ik egenlijk vond dat Dingetje nu wel genoeg was gestraft. Haar advocaat gebruikte dat als ‘bewijs’ dat ik Dingetje wilde straffen! Het is niet minder dom dan dat geëmmer over dat keukenmes, waarmee ik volgens een anonieme lolbroek achter Dingetje aan zou zitten. Daar werd een ‘bedreiging’ van gemaakt. Dus pas op, mensen, als anderen rare dingen over je schrijven, kan dat u komen te staan op een aanklacht wegens bedreiging. Je hoeft er zelf niets meer voor te doen.

Die hele Dingetje interesseert me geen moer. Ik ken haar niet en ik wil haar niet kennen. Ik ben niet op jacht op haar, ik wil haar niet treiteren, niet kapotmaken, dat is allemaal hysterische stemmingmakerij. Wat mensen over mij zeggen en schrijven, dát zijn pas pogingen tot beschadeging.

Het gaat me om principes. Mensen moeten persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun eigen gedrag. Zolang ze zich kunnen blijven verschuilen achter de organisatie, waar ze deel van uitmaken, blijven we altijd last houden van hun terreur en hun geblunder.

En ik pik dat niet.

op 25 11 2007 at 07:35 schreef Houriloper:

Beste Peter, ik had het in dat commentaar niet over Dingetje, ik had het over Fellatiogate a/d Waal. Wat betreft Bobs over Jona, dat was natuurlijk bespottelijk; Jona heeft geen onvertogen woord gezegd over Dingetje en daarbij is hij niet anoniem.

Mijn bevreemding geldt de selectieve verontwaardiging over heel algemene opmerkingen van Hylkens, terwijl een echte lynchpartij van een paar mensen die in een fietsenhok doen wat iedereen doet, door ‘rechts’ (en dan bedoel ik dus de mensen die steeds prat gaan op dit predikaat en om meer vrijheid roepen) gemakshalve maar wordt genegeerd.

Mijn Hurly-burly opmerking aan het begin van die posting was bedoeld als afsluiting (wat mij betreft) over de Vodafone affaire. Ik zie dingetje als één kop van de draak. Sla hem af, en er groeien er tien terug. De draak raak je niet.

Ik ben het zelfs niet zo heel erg met je oneens wat betreft Dingetje, ik denk zelfs dat mijn problemen en onkosten met helpdesks mij dit jaar die van jou ver te boven gaan. Ik ben er overspannen van geworden, en het heeft me ongeveer 2500 euro gekost. Maar liever dan persoonlijk te worden, probeer ik verder te denken. Ik begrijp ook niet dat je uit het stukje van Max alleen haalt wat jou welgevallig is. Wraak is best leuk, maar het gaat mij OOK om principes. En ik vraag me af of je geen groter kwaden oproept dan één trut die haar werk en jouw vier dagen verkloot.

op 25 11 2007 at 07:44 schreef Houriloper:

Ik twijfel er trouwens geen moment aan of Dingetje hééft op haar sodemieter gehad van het bedrijf, de helpdeskers zijn de putjescheppers van deze wereld en worden ook als zodanig behandeld. Het zijn de laagste en laagstbetaalde kutbaantjes die mensen alleen gaan doen als ze echt even geen keus hebben. Vaak zijn het gewoon studenten, die ook zo weer weg zijn.

op 25 11 2007 at 08:07 schreef Houriloper:

Jammer dat je die oninteressante mening niet eens wilt overdenken, veel mensen denken er zo over.

Sorry wraak is natuurlijk een verkeerd gekozen woord. Zelf neem ik wel graag wraak trouwens.

En ik wil ook dat die mensen hun best doen. Mijn oplossing: laat de telefoonwinkels het opknappen, daar ga ik gewoon persoonlijk staan, oog in oog met een medewerker die het snel oplost. Oja, ik heb achter elkaar drie kranten opgezegd omdat de wekelijks vervangen bezorgers (ook zo’n kutbaan) mijn brievenbus niet kunnen vinden. En ik neem ze echt niet terug.

En trouwens, die telefoon zeg ik ook op. Ik heb vijfendertig jaar zonder gedaan en dat was veel goedkoper en handiger.

op 25 11 2007 at 09:20 schreef Wampie:

Lagonda, en die arme schoonmaker die Rutger van GeenStijl tegen alle regels in het fietsenhok laat zien, waar zijn collega’s "alles moesten opruimen". Waarschijnlijk is hij een van mijn Nijmeegse (achter)neven. Dit soort ontregelende affaires legt zo prachtig van alles bloot. Het genoegen waarmee Ter Horst Depla naar verluidt liet weten dat hij in het kabinet buiten de prijzen was gevallen, als zoete wraak voor het gedoe met die uitzendsecretaresse. GeenStijl moraliseert hier niet oprecht, denk ik, maar grijpt de gelegenheid aan om de hypocrisie van de politiek boven te krijgen, zoals die van jouw Groen Links-kennis.

op 25 11 2007 at 09:25 schreef Ansje:

Ach Peter toch, zijn we er weer?
Ansje verschilt met jou van mening dus laten we er wat scheldwoorden op los?
Be my guest, jongen. Je bent een slecht verliezer, in meer dan 1 betekenis.

op 25 11 2007 at 09:27 schreef Ansje:

Ach Lagonda, dat gedrag zien we toch niet alléén maar in de politiek?
Grote bekken zijn overal te vinden…. totdat men zèlf ineens ‘gevaar’ loopt

en politici.. tzijn net echte mensen

Altijd vermakelijk. Triest, maar vermakelijk.

op 25 11 2007 at 09:31 schreef Houriloper:

Rest my case: het gaat niet om de medewerkster maar om het bedrijf.

Jaap: ik begrijp precies wat je bedoelt en het lijkt inderdaad een heel goed principe – tegelijkertijd ken ik de mensheid goed genoeg om te weten dat het internet al heel snel misbruikt zal worden, of al wordt, voor hetzecampanes, terecht of niet. En dat is een beetje mijn bezwaar. Het is een medium dat tot kettingreacties en sneeuwbaleffecten in staat is en de principes van hoor en wederhoor zijn natuurlijk volkomen zoek. Want een slachtoffer van zo’n campagne kan ook zelf reageren ja. Maar wie zal zijn of haar stem nog horen als het miljoenkoppig gepeupel van reaguurders hem/haar al bij voorbaat hebben veroordeeld?

op 25 11 2007 at 09:35 schreef Houriloper:

Het is hoe dan ook een groot dilemma: stel dat Goebbels internet had gehad? En tegelijkertijd, was er dan waarschijnlijk nooit een nazi-duitsland geweest. Want de doos van Pandora staat nu eenmaal open. Ik weet ken tien manieren om ongestraft de naam van mevrouw Winter-Christenarm op het web rond te strooien. Maar wat schiet je ermee op? Vodafone zal het een zorg zijn!

op 25 11 2007 at 09:52 schreef Houriloper:

Natuurlijk moeten we niet naar bizarre restricties zoals de ‘Computer Decency Act’ uit het Beloofde Land.

Waar op klassieke faculteiten emails worden uitgefilterd als het woord ‘cum’ erin voorkomt. Handig als je een latijnoefening naar je docent stuurt. Of waar medische sites worden aangeklaagd voor het gebruik van het woord ‘breasts’ als ze het volk proberen te instrueren over borstkankeronderzoek. (het resultaat ken ik niet)

op 25 11 2007 at 10:16 schreef Ansje:

@ Max:

Mss praat ik hier voor Peter en ik heb ook lang niet alles op deze website hierover gevolgd, dus ..

maar het lijkt mij nogal logisch dat de rechter niet inhoudelijk is ingaat op Peters klachten, omdat die rechtszaak daar niet over ging.

Peter is aangeklaagd voor het herhaaldelijk noemen van mevrouw de medewerker. DAT is wat ter zitting besproken moest worden, en DAT is ook gebeurd. Uitspraak bekend.

Ik neem aan dat als Peter de kwestie Vodafone besproken wil hebben, hij hier ZELF een rechtszaak over zal moeten aanspannen.

Btw; blijf de uitspraak uitermate logisch en redelijk vinden. Mevrouw-de-medewerkster is en blijft slechts een rader in het geheel en tis bizar en onbillijk om haar de zwartepiet in deze toe te spelen.
Volgens mij schreef babs het elders ook al.. Vodafone als bedrijf aanklagen: prima. logisch en ik wens je dan veel succes. De frustraties zijn herkenbaar.

op 25 11 2007 at 11:08 schreef Max J. Molovich:

Ik zeg ook niet dat u de internet hebt gebruikt als schandpaal, ik zeg alleen dat als je iemand met naam en toenaam noemt het gevaar dreigt dat de internet een schandpaal wordt en dat dit niet wenselijk is omdat je onmogelijk kunt nagaan wie gelijk heeft in een dergelijk geschil, als buitenstaander. Ik pleit eigenlijk gewoon voor ouderwetse journalistieke afspraken waarbij je criminelen enkel met hun voornaam en achterinitiaal noemt.

op 25 11 2007 at 12:13 schreef Jona:

oei consumenten hebben wel degelijk inspraak en stemmen met hun portemonee.

Niet als er sprake is van een monopolie of -zoals op de telecommarkt- een oligopolie.

op 25 11 2007 at 12:19 schreef Max J. Molovich:

"Het zal [gedaagde] derhalve worden verboden de naam [eiseres sub 2] wederom op [website 1] of een andere door hem beheerde website te plaatsen."

Ik begrijp dat u de naam van *PIIEEEP!!* wel mag noemen op websites die u niet zelf beheert.

Verder begrijp ik ook dat uw grootste fout is geweest toe te geven doelbewust haar naam zo vaak te hebben genoemd om *PIIEEEP!!* zwart te googlen. Had u gewoon volgehouden dat u zich hier van een beproefd stijlmiddel had bedient (iemand consequent met naam en toenaam noemen mist ook op ouderwets papier, waar google niets mee te maken heeft, zijn uitwerking niet – het werkt komisch, en maakt keihard duidelijk dat het u om de persoon gaat), dan was het vonnis kennelijk milder uitgevallen.

En kennelijk moet een mens er tegenwoordig ook nog rekening mee houden dat argeloze googelaars stijlmiddelen als sarcasme niet meteen zullen herkennen.

op 25 11 2007 at 12:27 schreef Max J. Molovich:

En tot slot begrijp ik ook nog dat de rechter niets kan zeggen over uw klachten en in hoeverre die terecht zijn, omdat die niet zijn na te gaan. Als ik het goed heb begrepen, zoals ik al zei. Maar als ik het dus goed heb begrepen, dan rest mij niks om deze avond met een Martin Brilletje af te sluiten: tja.

op 25 11 2007 at 13:22 schreef Max J. Molovich:

De rechter verwijt Peter dat hij ‘disproportioneel’ heeft gereageerd op het onrecht dat hem is aangedaan. Ik weet niet of de rechter dit kan beoordelen. Eerlijk gezegd ben ik van mening dat Peter ook te ver is gegaan in het noemen van de naam van *PIIEEEEP!!* Niet omdat zij het niet verdient en omdat de straf die dit voor haar betekende niet in proporties zou zijn met haar oplichtingspraktijken (integendeel, ik vind het haar verdiende loon, mensen moeten ook maar eens begrijpen dat ze persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun daden, en dat ze zich niet altijd kunnen verschuilen achter hun werkgever die hen tot deze misstanden aanzet), maar omdat je, in beginsel, niet kunt controleren of Peter de juiste gang van zaken weergeeft. Ik ga ervan uit dat hij dit wel heeft gedaan, ik weet het zelfs zeker (daarvoor is het allemaal ook te herkenbaar), maar toch zou het niet moeten mogen om iemands met naam en toenaam op het internet te noemen omdat hij of zou jou onrecht zou hebben aangedaan. Dan wordt het internet namelijk een publieke schandpaal, en kun je teveel voor eigen rechter spelen.

Ik ben van mening dat het vonnis veel te veel eigenaardigheden bevat, waarvan ik er hierboven al een paar heb aangestipt. De rechter had ook in ogenschouw moeten nemen dat callcenters heel erg ver kunnen gaan in hun onbeschoftheid en in hun manieren om hun verantwoordelijkheden te ontlopen. Ik vind dat de rechter dit op z’n minst had moeten aanstippen. De privacy van elke Nederlandse burger moet m.i. beschermd worden, hoe groot de begane misdaden ook, maar de eisers moeten ook inzien dat ze dergelijke reacties uitlokken, en dat dit niet ongestraft zou moeten kunnen blijven. Dus.

op 25 11 2007 at 15:20 schreef Houriloper:

So. Now the hurly burly’s done…

Fellatiogate a/d Waal: waar blijven de fiere kruisvaarders die Myrthe Hylkens om enkele algemene uitspraken fileerden, nu wij een werkelijk concreet geval hebben van morele heksenjachten, van muffe dorpsroddel, van ouwewijvenkuisheid? Zelfs de ‘rechtse’ commentaren vallen uiteen in het gebruikelijke (en voorspelbare) bloeddorstig gepeupel, maar ook (tot mijn vreugde en tegen verwachting in) in een grote groep die het genânte en onbeschaamde moraalridderij vinden. Waaruit maar weer blijkt dat ‘rechts’ ook complexer is dan we dachten.

op 25 11 2007 at 15:42 schreef Marcus:

@Gorkum: een internetjournalist en eigenlijk een ieder die meent onheus bejegent te zijn mag er alles over publiceren. Dat is onze vrijheid! Je eigen frustaties vervolgens botvieren door dhr. Breedveld op een dergelijke manier te benoemen is slechts een zielige vertoning. Want alle aangedragen zaken hebben niets met deze hele zaak van doen.

@Tjerk: Dat Vodafone veel leed zal hebben van de affaire, lijkt me twijfelachtig. Tenslotte zijn al deze bedrijven hetzelfde.

Wat een onzin. Er zijn vele bedrijven die wel degelijk op een fatsoenlijke manier met hun klanten omgaan. Natuurlijk zijn er ook gelijken met Vodafone. T-Mobile om er maar 1 te noemen. Ook een bedrijf dat graag geld ontvangt, maar er niets tegenover stelt. Net zo een boeven bende als bij Vodafone.

Heeft Vodafone gelden van de affaire? Zeker wel … ik ben geen klant van Vodafone, maar ik kan je verzekeren dat ik ook nooit met Vodafone in zee zal gaan. Sterker nog … ik ben verantwoordelijk voor vele mob. telefoon abonnementen in mijn omgeving en voor al die abonnementen geldt, geen Vodafone. Waarom … simpelweg om alles wat ik m.b.t. de artikelen hier erover heb gelezen! Dit doet mij namelijk sterk overeenkomen met een eigen ervaring die ik heb met de firma T-Mobile en ook die firma is bij mij in de ban.

Dat het anders kan is zeker wel mogelijk. Ik ben uitermate tevreden over de firma Telfort. Deze firma heeft heel veel fatsoen, is coulant en staat met beide benen in de samenleving.

Ik ben bij met dit soort initiatieven zoals die van Peter Breedveld. Want het is werkelijk te gek voor woorden dat wij als consumenten aan alle kanten maar door bedrijven in de maling genomen mogen worden. Sterker nog, opgelicht en zelfs bestolen worden. Dit soort praktijken horen niet zonder gevolgen te zijn.

@Bob: Je stelt de mensen wel erg fragiel voor. Toetsenbordhelden die iemands leven verwoesten? Je maakt hier een erg belachelijk voorstelling van zaken. Het leven van de betreffende dame is niet en nooit verwoest geweest. Vodafone dacht met zijn spierballen taal zijn gelijk te kunnen halen. Maar in wezen had Vodafone er beter aan gedaan de betreffende dame hierop aan te spreken en te verlangendat zij de zaak op een correcte wijze met dhr. Breedveld zou afhandelen. Op die manier was zowel de dame in kwestie er er goed uitgesprongen. Zo ook de firma Vodafone en dhr. Breedveld had er misschien wel een goed stuk over geplaatst. Enekel en alleen winnaars. De medwerkster van Vodafone had direct een les geleerd ten aanzien van klanttevredenheid. Want de klant is koning, iets dat helaas vaak wordt vergeten. Zonder die klant verdien jij immers je salaris niet!

op 25 11 2007 at 19:52 schreef Wampie:

De scheiding tussen werk en privé met de respectievelijke verantwoordelijkheden is zwaar overtrokken. Ofwel je kunt je in de taken en uitvoering vinden, ofwel je vertrekt. Alsof volwassen werknemers plots niet toerekeningsvatbaar zijn zodra ze over de drempel van de werkvloer zijn gestapt. Wie zo denkt, debiliseert zichzelf. Als werknemer loop je in Nederland werkelijk geen enkel risico; zelfs niet dat van ontslag.

op 25 11 2007 at 19:54 schreef fiona:

over privacy gesproken:

http://witheet.com/binnenland/stiekem-land

"Welnu, laat ik u eens iets onthullen, lieve lezer, de overheid, justitie in het bijzonder, interesseert onze privacy geen fluit. We zijn het meest getapte land ter wereld, achter elke boom staat een geheim agent, verdachten worden met hun blote kont in Opsporing Verzocht gezet en Hirsch Ballin wil nu voor de zekerheid maar vast van iedere Nederlander zijn vingerafdrukken laten afnemen."

op 25 11 2007 at 20:01 schreef Wampie:

Peter, Houriloper heeft het niet over de Vodafone-bitch, maar over de volle mond van iemand van wie we de naam wel voluit mogen noemen: het Nijmeegse raadslid Jolanda van Veluw en haar fietsenhokavontuur met Pijp Depla. Ik hoor Lagonda vanuit het Gelderse land hier helemaal genieten van deze proteïnerijke affaire.

op 25 11 2007 at 20:22 schreef Peter Breedveld:

O, je had het over dat VVD-lid dat die PVDA’er heeft gepijpt. Goed, sorry dat ik je verkeerd begreep.

Maar fucking hell, ik leg hierboven voor de zoveelste keer uit wat mijn bedoeling was, en dan begin jij weer over wraak. Ik word echt ontzettend kriegelig van dat gemisinterpreteer van jou.

Natuurlijk haal ik uit het betoog van Max dat, waar ik op wil reageren. Dat hij vindt dat Internet geen publieke schandpaal mag worden, vind ik een oninteressante mening die ik hem van harte gun en verder niks.

op 25 11 2007 at 20:26 schreef Peter Breedveld:

Het zijn de laagste en laagstbetaalde kutbaantjes die mensen alleen gaan doen als ze echt even geen keus hebben. Vaak zijn het gewoon studenten, die ook zo weer weg zijn.

Ja, nou en? Ik wil toch dat ze hun best voor me doen. Ik heb vroeger schoongemaakt en mijn gang was steevast de schoonste van allemaal. Ondanks het feit dat ik er weinig geld voor kreeg en het klotewerk was.

op 25 11 2007 at 20:38 schreef Lagonda:

Bobs: Ik weet niet wie je bent, maar blijkbaar iemand die het bezoeken van Frontaal Naakt in zijn dagelijkse routine heeft opgenomen om zijn ergernis op niveau te houden. Aan je opmerking kan ik namelijk zien dat je een meelezer bent. Hoe je erbij komt dat ik een lynchmobber ben die op het bloed van Dingetje uit is, is me een raadsel; ik heb me nauwelijks met die kwestie bemoeid. Dus je lult uit je nek.

Wampie: Tsja. Nijmegen. Wat moet ik ervan zeggen? Ik vind eerlijk gezegd dat ik de pijpkwestie niet zo heel boeiend vind, of althans, ik zie de politieke relevantie niet zo. GeenStijl, die de boel heeft aangezwengeld, vind ik nogal hypochriet. Altijd vooraan om de bemoeizucht van christenen aangaande seksualiteit te bekritiseren, en nu in feite precies hetzelfde doen aangaande iemands seksuele tralala. Die andere kwestie, over de eerdere minnares van Depla die met medeweten van Guusje Ter Horst eerst een appartement kreeg, en toen de liefde bekoeld werd uit haar appartement en haar functie werd gezet, vind ik relevanter.

Dat er nu een kwestie van gemaakt wordt dat die banden van de bewakingscamera zijn gewist, vind ik bespottelijk. Natuurlijk zijn die banden gewist — niemand heeft daar namelijk een zak mee te maken.

Het enige vermakelijk aan de affaire vond ik het filmpje van GeenStijl waarop hun verslaggever de leden van raadsvergadering na afloop probeert te interviewen. Ik ken namelijk een van de Nijmeegse fractieleden van GroenLinks (tsja…) en ik kan me herinneren hoe hij ooit op een feestje aan het fulmineren was tegen "schijterige politici" die hun verantwoordelijkheden niet nemen, en het volk op cruciale momenten met "geen commentaar" proberen af te schepen. Dat was, oh, een jaar of zes geleden. En wie stond er nu op dat filmpje van GeenStijl met zijn dikke harses, en draaide zich weg van de camera? Juist!

op 25 11 2007 at 21:54 schreef Houriloper:

@Peter: Je mag dat argument (over de wenselijkheid van publieke schandpalen) dan oninteressant vinden en negeren; volgens mij is dit in deze kwestie nu juist het essentiële punt. Het is ook al diverse malen, door verschillende mensen genoemd. Het negeren van een kernpunt geeft ook aanleiding tot interpretaties.

Iedere gek kan een internethetze beginnen. Ik twijfel niet aan jouw integriteit, maar het is wel erg naïef om te geloven dat de hele mensheid van goede wil is.

En die individuen verstoppen zich niet achter de organisatie, de organisatie verstopt zich achter een stel achterlijke onderknuppels die zeer vervangbaar zijn. Fucking hell, heb jij uberhaupt wel eens op een megabedrijf gewerkt? Ik heb jaren telecom en ICT achter de rug, op diverse niveaus. En ik heb er verschillende daarvan met groot genoegen ten onder zien gaan. Het is één grote corrupte frauduleuze bende. Misschien is het nu niet zo erg meer als in pakweg 2000, maar dat komt alleen maar door alle schandalen van de afgelopen jaren.

op 25 11 2007 at 21:57 schreef Houriloper:

Ik vind Geen stijl ook leuk, maar dit vind ik getuigen van grote hypocrisie. Het was waarschijnlijk anders geweest als zo’n smoezelig PVDA-vrouwtje op haar knietjes was gegaan voor een VVD-patser. Ik begrijp die Depla wel – en daarbij pijpen VVD-vrouwen een stuk beter.

op 25 11 2007 at 21:58 schreef Sabian:

kunnen we weer gewoon cryptofascistisch, populitisch en gezellig gaan moslims bashen? Ben wel zwaar benieuwd naar de ongetwijfeld briljante overwegingen van Jona.

Ik vind het ruk voor je, die hele kwestie met de telefoon, maar het levert wel een mooi pakket ervaringen op over onze rechtsgang. Ik vind dat je schofterig bent behandelt door die telefoongeit, maar je geschreven reacties zijn natuurlijk munitie voor zo’n bedrijf. Je hebt teveel het hart op de tong, het is gewoon een zakelijke kwestie [lees:legaal naaien]

Zaken doen is de kunst van het scheiden van mensen en hun geld. simpel.

En jij won, want dat abbo is niet verkocht. Je hebt ,wellicht onbedoelt, mega media exposure gekregen, and that counts!

"rechters bedrijven politiek", kijk, daar kan men wat mee. En zonder het geitje en pissedoff-Peter waren die wijze woorden nog immer verstopt geweest in de krochten van uw ziel ;-]

op 25 11 2007 at 21:59 schreef Sikbock:

Tsja.. storm in een glas water? Kost je 1500 euro en dan heb je ook niks.. het blijft moeilijk om grote bedrijven aan te pakken die slechte service leveren.. dit experiment heeft in ieder geval weinig opgeleverd.. Misschien had je een brief naar Pieter Storms moeten sturen? (tot zover mijn gemeenplaats, graag gedaan)

op 25 11 2007 at 22:18 schreef Peter Breedveld:

Ik ben geïnteresseerd in structurele oplossingen

Ja, ik had het al gezien: je bent verpletterend in orde, Houriloper.

Uiteindelijk zie ik vooral een egomaniakale zeloot die staat te springen om een nieuwe Inquisitie op te richten.

Ik zie een blèrende hystericus die én zijn medicijnen moet nemen, én die veel te veel vrije tijd heeft.

Ik pleit eigenlijk gewoon voor ouderwetse journalistieke afspraken waarbij je criminelen enkel met hun voornaam en achterinitiaal noemt.

Ten eerste wens ik er nadrukkelijk op te wijzen dat ik Dingetje niet beschouw als een crimineel, ten tweede gelden die journalistieke afspraken alleen in Nederland en zijn ze achterhaald. In The New York Times en The New Yorker, om maar eens twee zeer respectabele en door Fatsoenlijke Nederlanders bewierookte publicaties te noemen, staat iedereen, crimineel en niet-crimineel, gewoon met naam en toenaam genoemd.

Niet dat wij dat hier in Nederland daarom ook maar moeten gaan doen, maar er wordt in de Oude Media vaak gedaan alsof het zo vreselijk onfatsoenlijk is om overtreders en dergelijke bij hun naam te noemen. Hypocriet ook, omdat mensen die niks gedaan hebben, in de krant gewoon – mét vermelding van naam en toenaam én grote foto erbij, – worden neergezet als gevaarlijke fascisten die de Holocaust nog een keertje willen overdoen.

Overigens, ik zou het door alle consternatie nog bijna vergeten te vragen, maar is het eigenlijk een beetje een lekker wijf, die Dingetje?

Daar moest ik maar niet op reageren, omdat dat dan wel weer in de categorie ‘getreiter’ zal vallen. Of laat ik het erop houden dat het een kwestie is van smaak.

op 25 11 2007 at 22:56 schreef Naima:

uiteindelijk zie ik vooral een egomaniakale zeloot die staat te springen om een nieuwe Inquisitie op te richten

Zeg Houriloper, vind je niet dat je een tikkeltje overdrijft? Of misschien wel heel veel?

Dan wat de namen betreft: dat er een consensus is dat je alleen de voornaam en de eerste letter van de achternaam publiceert bij criminelen, kan ik begrijpen. Dat betekent niet dat je dan dus maar niemands naam mag vermelden. Zij is toch geen crimineel? En daarbij: wat weten we nog meer van haar behalve haar naam? Helemaal niks.

Je hebt toch ook vaak dat als iemand een inbreker voor zijn kop slaat, dat hij dan voor de rechtbank moet verschijnen? Daar doen sommige van de reacties me aan denken. Peter hoeft zich niet te verantwoorden. Hij is niet de zeloot, maar het megalomane Vodafone dat door een duur proces aan te spannen haar felste criticaster probeerde de mond te snoeren. Laten we toch vooral niet vergeten hoe het allemaal ook al weer zat. Vodafone zet grof geschut in, terwijl ze ook een beltegoedje hadden kunnen opsturen. Of nog beter: gewoon het probleem snel verhelpen, wat dacht je daarvan? In Amerika zou zoiets onmogelijk zijn. Daar weten ze nog wat service en klantenbinding is.

op 25 11 2007 at 22:59 schreef Ansje:

Me, myself and I scharen zich volledig achter de heren Houriloper en Molovich.

@ Peter
gezien de mate van overdrijving die je toepast op mij (en mijn reacties) en ook wel op anderen, en de frequentie hiervan, begin ik me zolangzamerhand af te vragen of het Vodafone verhaal óók niet schromelijk overdreven is.

Objectiviteit gaat jou maar moeizaam af, Peter.

op 25 11 2007 at 23:07 schreef Peter Breedveld:

Jammer dat je die oninteressante mening niet eens wilt overdenken, veel mensen denken er zo over.

Ik vind iets niet per se interessant omdat veel mensen er dezelfde mening over hebben. Maar goed, als je per se mijn mening wilt: Ik vind dat hele gezeur rond Internet als schandpaal moralistisch gezever. Het komt altijd uit de hoek van mensen die zichzelf geweldig in orde vinden.

Ik voel me evenmin aangesproken. Ik gebruik Internet niet als schandpaal. Ik heb een stukje geschreven over mijn bizarre avontuur met Dingetje. Daarna heeft Ansje nog een keer of tweehonderd de naam van Dingetje op mijn site gezet, omdat ze het echt niet vond kunnen dat ik Dingetje met naam en toenaam in mijn stukje had genoemd.

op 25 11 2007 at 23:07 schreef Paysley:

Nee Ansje, jij bent objectief en ook heel evenwichtig in je reacties.

Hoe je het ook wendt of keert: hij kon niet meer bellen. Zelfs Vodafone heeft dat niet tegengesproken. Sterker nog: ze hebben het bevestigd. Einde discussie.

op 25 11 2007 at 23:11 schreef Ansje:

Daar gaat de discussie helemaal niet over, bijdehandje. Die gaat over het volledig neerleggen van álle verantwoordelijkheid bij mevrouw-de-helpdeskmedewerkster.

Probeer het nog es..

op 25 11 2007 at 23:14 schreef Houriloper:

@Naima Natuurlijk overdrijf ik een tikkeltje. Dat is ook het vuur van de discussie. Ik ben het ook echt wel gedeeltelijk eens met Peter, maar ik probeer altijd de verschillende kanten van het begrip vrijheid te belichten. En ik ben niet zo overtuigd van de fundamentele goedheid van de mens, dat ik het wenselijk acht dat jan en alleman naar hartelust kan gaan lasteren. En daar hoeft Peter zich niet op aangesproken te voelen, want ik praat in dit geval over het principe.

op 25 11 2007 at 23:17 schreef Houriloper:

@Naima: ben jij de Naïma die ik pakweg 13 jaar geleden wel eens sprak in Café O’Reillys? Het is natuurlijk een wild guess, maar toch….

op 25 11 2007 at 23:31 schreef Houriloper:

@Peter – ik keek even over jouw reactie heen…
Wat een verschrikkelijke dooddoener is dat: ‘verpletterend in orde is…’ Gek hè, dat niet iedereen meegaat in jouw persoonlijke ressentimenten maar ook naar het grote geheel kijkt.

OK, schelden heeft ook niet zoveel zin, dat geef ik toe. Zeloot zou je als scheldwoord kunnen opvatten.

En vrije tijd, dat heb ik überhaupt niet. Bij mij vallen werk, liefhebberij, leven etc. allemaal volledig samen. Dus werk ik elk uur van de dag, elke dag. Zoals je al eerder treffend opmerkte, soms vertoon ik werkontwijkend gedrag.

op 25 11 2007 at 23:32 schreef Houriloper:

En later nog eens bij de Rotterdamse Courant, tijdens een gezellig etentje,….

op 25 11 2007 at 23:37 schreef Lagonda:

Overigens, ik zou het door alle consternatie nog bijna vergeten te vragen, maar is het eigenlijk een beetje een lekker wijf, die Dingetje?

op 25 11 2007 at 23:39 schreef Houriloper:

En als we toch bedrijf-bashen – ik kreeg een leuk ketting-ppt’je dat rondgaat, waarin consumenten worden opgeroepen de macht van de oliekartels te breken door boycotacties bij sommige bedrijven. Want de olieprijs wordt (afgezien van de schandalige accijnzen) geheel door een paar grote speculanten opgedreven.

op 25 11 2007 at 23:41 schreef Houriloper:

Hey dat is cool! Mijn laatste posting staat op gisteren, terwijl hij geen minuut oud is. Tijdreizen bestaat dus!

op 25 11 2007 at 23:59 schreef Sikbock:

Ik zeg: dat dingetje mag iedereen als oud vuil behandelen, maar van Peter Breedveld blijft ze af!!

op 26 11 2007 at 01:49 schreef Jk4:

Bart,

stel je eens een wereld voor, vol met Peter Breedvelds.

op 26 11 2007 at 01:53 schreef Peter Breedveld:

stel je eens een wereld voor, vol met Peter Breedvelds.

Waarom zou Bart dat moeten doen, Jk4?

op 26 11 2007 at 02:19 schreef jet:

hihi @ ‘dingetje’s daden’ of ‘de daden van dingetje’ ;)

op 26 11 2007 at 03:41 schreef Michel:

Ook voor mij dus NOOIT VODAFOON, STELLETJE LULLO’S

op 26 11 2007 at 04:28 schreef Peter Breedveld:

Dat humorloze gedram van jou maakt de zaak er anders ook niet beter op, Houriloper.

Ik zit niet verstrikt in mijn eigen dogma’s. Ik weiger mij simpelweg door anderen te laten vertellen wat mijn bedoelingen zijn, want die ken ik zelf echt het beste. Het gaat mij niet om wraak, niet om schandpalen, niet om kapotmaken, treiteren en niet om Dingetje. Aanvankelijk ging mij het erom op zo leuk mogelijke wijze een bizarre ervaring te beschrijven en daarna om het recht om publiekelijk een leugenaar een leugenaar te noemen en om een grote organisatie die pertinent weigert op een fatsoenlijke manier met haar klanten om te gaan. Dat is niet dogmatisch, dat is waar het mij om gaat en ik laat me daar door anderen niet van afleiden.

Julius, die lippen waren metaforisch. Ik bedoelde natuurlijk: lees even goed wat er staat. Maar hoppa, daar zag jij weer een aanleiding om je punt te drukken dat ik autist zou zijn, een ad hominem die alleen maar afleidt van waar het werkelijk om gaat. Dat ik bij de minste of geringste verwijzing naar lichaamsdelen aan homosualiteit zou denken, is nonsens. Ik dolde wat met je, maar ik zie wel dat je bloedserieus bent, ik zal niet meer dollen.

Je verongelijkte gejeremieer vol stromannen laat ik verder voor wat het is. Als je het niet erg vindt, maar ook als je het wél erg vindt.

op 26 11 2007 at 05:22 schreef babs:

http://www.depers.nl/economie/126312/Vodafone-gedaagd-wegens-aftapmoord.html

moordenaars zijn het.

op 26 11 2007 at 05:46 schreef Peter Breedveld:

Da’s pikant!

Vodafone gedaagd wegens aftapmoord

Highlight:

In de dagen voor zijn dood kreeg Costas bezoek van Britse Vodafone-medewerkers. De advocaat van de nabestaanden heeft de namen van deze medewerkers en wil die in de rechtszaak naar buiten brengen.

Het lekkerste het laatst:

Vodafone ontkende tot nu toe enige betrokkenheid. Het telecombedrijf kreeg wel miljoenen aan boetes opgelegd door de Griekse toezichthouders op het gebied van privacy en telecommunicatie.

op 26 11 2007 at 07:43 schreef Houriloper:

En ik denk dat het niet alleen om jou gaat, Peter. Het gaat om vrijheid, om de ontwikkeling van het internet en om de maatschappelijke plaats daarvan. Jij bent alleen maar met een incident bezig, ik probeer de portée van een rechterlijke beslissing voor of tegen het willekeurig besmeuren van namen (IN HET ALGEMEEN) te overdenken. Ik ben geïnteresseerd in structurele oplossingen, niet in de problemen van mensen die alleen geïnteresseeerd zijn in hun individuele vrijheid. Het lijkt mij interessanter als de vrijheid van iedereen zo groot mogelijk blijft.

op 26 11 2007 at 07:54 schreef Houriloper:

En dan dit: "Ik vind dat hele gezeur rond Internet als schandpaal moralistisch gezever. Het komt altijd uit de hoek van mensen die zichzelf geweldig in orde vinden."

Ik vind dat eindeloze gezeur over Dingetje moralistisch gezever. Monotheïsten, Atheïsten, christen moslisten, het is ook godverdomme iedere keer hetzelfde, uiteindelijk zie ik vooral een egomaniakale zeloot die staat te springen om een nieuwe Inquisitie op te richten.

op 26 11 2007 at 10:02 schreef naakte molrat:

En weer had ik ongelijk, je kunt het blijkbaar wel leuker maken Peter.
Je hebt het over ‘mijn bizarre avontuur met Dingetje’.
Lagonda vroeg gisteren ook al of Dingetje een lekker ding is.
Het zou niet de eerste keer zijn dat vanuit een conflict iets moois ontstaat…

op 26 11 2007 at 10:18 schreef Hansje Castorp:

Ik denk, meneer Breedveld, dat meneer Pasgeld een bijzonder hulpvaardige man is die de moeite niet geschuwd heeft om u te helpen inzien dat u ernaast zit. En u zìt ernaast. U denkt achter uw pc te zitten maar uw derriere hangt in de Pacifische Oceaan, zover zit u ernaast. Bovendien hebt u met de bescheidenheid zelf te maken, zie ook "Ik heb hoe dan ook sowieso al geen gelijk. Want dat bepaal ik niet alleen." Een kenmerkend besef dat waarheid bepaalt wordt door u en ik net zoals elk ander sociaal construct. U bent helaas niet in staat dit in te zien omdat u (wellicht onbewust) vasthoudt aan dogmas. Ik zal een goede vriend van mij vragen u een reiki behandeling op afstand aan u op te dragen, dat zal enkele van uw belemmeringen opheffen. Maar er is meer. Ik bespeur akelige, verkrampte leegte in u. U zoekt iets, maar u weet niet wat. U zou er mijns insziens goed aan doen die borrel met de heer Pasmans aan te grijpen.

Ik wens je sterkte, waarde vriend, Peter.
Hansje Castorp

p.s. Ik vindt het trouwens goed werk dat u de moeite hebt gedaan een enkele medewerker van Het Grote Bedrijf in het licht heeft gezet. Het arme kind zou anders volstrekt anoniem op de achtergrond blijven, en tevens zou zij er nooit op gekomen zijn dat het juist zij was die een medemens ongelukkig had gemaakt. Ik denk dat zij zich nu verder kan ontwikkelen en dat is belangrijk.

pp.s. Concert 21 van mozart is bekend, maar blijft geweldig. zet ‘m op!

op 26 11 2007 at 11:11 schreef Max J. Molovich:

Kunt u ons dan wellicht vertellen in wat voor soort film wij haar in de toekomst kunnen verwachten?

En ja, ik ben hypocriet en ja, ik ben vreselijk in orde. Vind ik zelf dan, hè.

op 26 11 2007 at 11:51 schreef Paysley:

Hij heeft de verantwoordelijkheid van het niet terugbellen en hem aan het lijntje houden bij haar neergelegd, en ja, dat is ook haar verantwoordelijkheid. Als je tegen een klant zegt dat je hem terug gaat bellen, dan moet je dat ook doen.
Als ik mijn klanten niet terug zou bellen, zou ik zonder inkomsten zitten.
Verder had hij de pijlen op Vodafone gericht. Als ik het goed heb begrepen ging het als volgt:

Vodafone kutte met zijn telefoon waardoor hij niet kon bellen. Daarna schreef hij erover.

Vodafone was daar niet blij mee en verzocht hem de naam van de medewerkster weg te halen. Peter wilde dat niet, omdat Vodafone ook niet het probleem wilde oplossen dat zij zelf hadden veroorzaakt (simkaart blokkeren en vervolgens nieuwe simkaart niet alvast activeren, ergo: je kunt niet bellen).

Vodafone vond kennelijk dat zij wel wat te eisen hadden, en dus is de zaak uit de hand gelopen waardoor de naam van de medewerkster inzet werd.

Vodafone had er ook geen ruchtbaarheid aan kunnen geven, en dan was er geen Vodafone 2 gekomen en was haar naam ook niet zo vaak genoemd.

Soms liggen de zaken heel eenvoudig.

op 26 11 2007 at 11:54 schreef Naima:

Oke, ik begrijp je Houriloper. En of ik diezelfde Naima was, weet ik niet zeker…

op 26 11 2007 at 12:02 schreef Naima:

He jammer, nee, dat ben ik niet.

op 26 11 2007 at 12:06 schreef Peter Breedveld:

En ja, ik ben hypocriet en ja, ik ben vreselijk in orde. Vind ik zelf dan, hè.

Je kunt jezelf niet én hypocriet én vreselijk in orde vinden, Max. Je moet kiezen.

Op lollige opmerkingen en vragen over Dingetje ga ik – en daarvoor vraag ik enig begrip – niet in. Ik ken haar niet en wil haar niet kennen en alles wat ik verder over haar zou zeggen zou pure speculatie zijn.

Die gaat over het volledig neerleggen van álle verantwoordelijkheid bij mevrouw-de-helpdeskmedewerkster.

Daar ga je alwéér de mist in, Ansje. Je hebt je van begin tot eind met de affaire bemoeid, en nóg weet je niet hoe de zaak in elkaar steekt. Ik stel Dingetje nergens anders voor verantwoordelijk dan voor de manier waarop zij mij heeft behandeld. Ik heb dat altijd benadrukt en nooit iets anders beweerd.

Ik denk dat jij de boel steeds opzettelijk verdraait omdat je onoprecht bent en kwade bedoelingen hebt. Ik stel voor dat je je wat constructiever gaat opstellen. Je toekomst op Frontaal Naakt hangt nauw samen met de inhoud en de toon van je volgende reactie. Ik denk dat ik wel weet wat er nu komen gaat, maar ik ben ruimhartig en gun je de kans mijn ongeijk aan te tonen.

op 26 11 2007 at 12:10 schreef babs:

Bobs, ik heb de naam van Medewerker X slechts één maal gebruikt, omdat die grappig is op een antireligieuze site. Medewerker X heeft mij niks misdaan, dus ik heb het altijd bij haar initialen gelaten. Hoe kon ik weten dat de rechter ook de initialen een inbreuk op de privacy zouden vinden?

Medewerker X interesseert me niet. Wat me wel interesseert is of je leugenaars leugenaars mag noemen. Als dat niet mag (en daar lijkt het op), vind ik dat nogal kwalijk. Dat geeft bedrijven en overheden een vrijbrief hun medewerkers te instrueren te liegen en bedriegen.

De zaak hier is niet: Breedveld terroriseert Medewerker X. De zaak is: Vodafone dwingt Medewerker X tot liegen.

Pak er een willekeurig Vodafone prijsplan bij, dat is niet uit te leggen. En al helemaal niet aan de telefoon. Vodafone maakt met opzet prijsplannen die niet uit te leggen zijn.

En nu maakt Vodafone Medewerker X tot een Internetmythe. Dat komt niet door Peter, maar alleen door Vodafones slechtheid. Vodafone weet hoe slecht deze zaak voor Medewerker X is. Al voor de uitspraak verwees alleen google nummer 15 ofzo nog naar deze site. Nu staat ze samen met de naaktheid van Manon Thomas al vrij hoog genoemd. De niksontziende slechtheid van Vodafone vebaast me.

Als hier nog medewerkers van Vodafone meelezen, beseffen jullie dat jullie bedrijf net doet alsof het voor jullie opkomt, terwijl het heel goed weet dat het tegendeel bereikt wordt.

op 26 11 2007 at 12:53 schreef ko:

Het resultaat is natuurlijk wel datvoor de nieuwe lezer hier medewerker ‘X’ van Vodafone nu iedere mederwerker kan zijn.

En dat terwijl Vodafone nog steeds niet publiek heeft gereageerd op deze kwestie. Ik vraag mij af wat deze mensen doen:

http://www.pocketinfo.nl/nieuws/internet-en-communicatie/8652/vodafone-gaat-meepraten-op-forums-en-weblogs.html

"De nieuwe afdeling Web Relations is begin juli van start gegaan en bestaat volgende maand uit zes medewerkers, onder leiding van voormalig persvoorlichter André van der Elsen. Twee medewerkers zullen meepraten in forums en de beeldvorming op websites in de gaten houden. Twee andere medewerkers koppelen de bevindingen door naar interne afdelingen, bijvoorbeeld klantervaringen en technische ontwikkelingen."

en: "De afdeling van Vodafone gaat voornamelijk meepraten en meeluisteren."

op 26 11 2007 at 13:01 schreef Ansje:

Peter, je laat ook hier weer zien dat overdrijven een vak apart is, en je beheerst het tot in de puntjes.

Het zal me eerlijk gezegd een wortel wezen wat ‘mijn toekomst’ is bij Frontaal Naakt. Ik kóm hier al amper meer. Dus wat mijn vermeende motieven dan zouden moeten zijn — beats me.

Je denkt overduidelijk alwéér teveel en zoals altijd fout, voor wat het mij aangaat. Get a grip, Peter. Dit is nie gezond meer, jongen.

Kep wel een idee waar het vandaan komt hoor. Maar dat zal ik omwille van de discretie niet benoemen.

Voorlopig.

op 26 11 2007 at 13:03 schreef Julius Pasgeld:

Wat een verbijsterende betweterij en geouwehoer op deze site zeg. Ik wil er eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Vodafone moest ik toch al niet. Maar nu Frontaal Naakt ook niet meer.
Helemaal onthutst was ik, toen ik hierboven een van de zeer vele gevolgtrekkingen van Peter las. Hij schreef:
‘Die hele Dingetje interesseert me geen moer. Ik ken haar niet en ik wil haar niet kennen. Ik ben niet op jacht op haar, ik wil haar niet treiteren, niet kapotmaken, dat is allemaal hysterische stemmingmakerij. Wat mensen over mij zeggen en schrijven, dát zijn pas pogingen tot beschadeging’.
Aldus Peter.
Dat deed de deur dicht. Eerst schrijft hij een hele meuk over die Dingetje. Dan zegt hij dat het hem niet interesseert. Hoe zit dat met je geloofwaardigheid, Peter? Moet ik de volgende keer als ik iets van je lees ook maar denken: ach, als het puntje bij paaltje komt interesseert het je toch niet. Moet ik de volgende keer als je ergens over schrijft denken: ach, als het puntje bij paaltje komt is ben je toch alleen maar geinteresseert in jezelf?
Haal me, als het mogelijk is, alsjeblieft uit die sliert van betweterij hierboven. Ik heb spijt, dat ik me er met mijn bescheiden inbreng mee bemoeid heb.
Het ga je verder goed, Peter

op 26 11 2007 at 13:08 schreef Jk4:

@Wampie: "Als werknemer loop je in Nederland werkelijk geen enkel risico; zelfs niet dat van ontslag".
Vraag dat maar eens aan onze nationale klokkeluider Ad Bos…

op 26 11 2007 at 13:11 schreef Peter Breedveld:

Of je kunt, of je wilt het niet begrijpen, Julius. Ik denk dat het je vooringenomenheid is, die je parten speelt.

Read my virtual lips: Ik heb een stukje geschreven over de manier waarop Dingetje mij behandelde, zoals ik vaker doe op dit fijne fundamentalistische webmagazine: ervaringen beschrijven die ik opmerkelijk vind. Daarin heb ik, onder andere voor het komische effect en om te laten zien dat ik weet wie ze zijn, die callcenterterroristen (hyperbool), haar naam herhaaldelijk genoemd. Wat er daarna over haar geschreven is, was allemaal in het kader van de discussie rond het noemen van die naam.

Ergo: de draagster van die naam interesseert me geen moer. Haar eigen verantwoordelijkheid voor haar eigen daden, daar gaat het me om en het recht dat ik dacht te hebben om, in de woorden van Babs, een leugenaar een leugenaar te noemen.

En nee, je bijdragen blijven tot in de eeuwigheid staan op deze site, tussen de onbekende blote mensen en de grove taal. Dat is, naar het schijnt, zeer schadelijk voor je reputatie. Maar je hebt hier uit eigen vrije wil onder je eigen naam reacties geplaatst. En wie zijn billen brandt…

op 26 11 2007 at 13:17 schreef fiona:

Als Julius van VF is dan lig ik helemaal in een deauk hierzo om deze zin:

"ik wil je het vuur niet al te na aan de schenen leggen. Hoewel ik denk, dat dat, als het om je zieleheil gaat, wel nodig is."

Zeg julius is dit echt zeau?

http://www.pocketinfo.nl/nieuws/internet-en-communicatie/8652/vodafone-gaat-meepraten-op-forums-en-weblogs.html

op 26 11 2007 at 13:35 schreef Houriloper:

Wel heel interessant waarom mijn bijdragen een dag geantedateerd zijn. Iemand een idee? Mijn computertijd staat goed! Kan het geredirect zijn via routers aan gene zijde van de datumgrens? Lijkt me heel sterruk… Een glitsch in de OSPF? Zit er een vodafone-spion met verstand van netwerken mee te kijken? Help?

op 26 11 2007 at 14:09 schreef bart:

WAT HEERLIJK DAT ER NOG MENSEN ZOALS PETER BREEDVELD BESTAAN

op 26 11 2007 at 14:31 schreef Julius Pasgeld:

Kijk. Nou beginnen we ergens te komen.
Je schrijft dus niet over Dingetje, maar over de manier waarop Dingetje je behandelde. Ja, ja.
Je schrijft niet over de draagster van de naam Dingetje, maar over de verantwoordelijkheid van de draagster van de naam Dingetje. Ja, ja.
Waarom toch scheid je de persoon van het gedrag van die persoon? Autisten doen dat ook. Die zien geen mensen, alleen oorzaken, en gevolgen.
Juristen doen dat ook. Die zien geen mensen. Alleen verordeningen en straffen.
Zowel autisten als juristen draaien zich in allerlei bochten om er uit te komen. Of juist om er niet in terecht te komen.
Waarom toch moet ik je virtual lips lezen als je echte lippen van vlees en bloed hebt gekregen om mee te praten. Probeer dat eens. Al is het alleen maar voor de aardigheid.
En dan mag je mag een leugenaar best een leugenaar noemen. Maar doe dat niet uit onmacht omdat je niet over je eigen tekorten kunt/wilt nadenken.
Zie Dingetje niet los van haar daden. Zie haar daden niet los van Dingetje. Dan zal ik dat jou ook niet doen.

op 26 11 2007 at 14:43 schreef dedeurs:

Vreemd dat zo veel mensen hier dat bedrijf blijven beschermen. Een telecommunicatieve regelneef. Komt er zonlicht uit Vodafone’s aars? Zit Vodafone al met één poot naast Gods troon? Zijn wij BANG voor bedrijven? Ja, we schijten in ons broek voor economische Bulle Basjes. De nieuwe molochs met het uiterlijk van het gouden kalf.

Maar dit vind ik eigenlijk veel enger:

=dat ik onder andere ben veroordeeld omdat er plaatjes van naakte mensen op mijn site staan=

Kunstzinnig naakt en naturistennaakt. We gaan geen neo-Middeleeuwen tegemoet, we zitten er al duisterdiep in.

op 26 11 2007 at 14:50 schreef Peter Breedveld:

Godnakendekut, Julius, je begrijpt er nog steeds helemaal niks van! Ik scheid geen gedragingen van personen, ik ben geïnteresseerd in bepaalde gedragingen van een bepaalde persoon op een bepaald moment.

Of liever gezegd: ik was geïnteresseerd, omdat ik het bizar vond en typisch voor de manier waarop callcentermedewerkers met hun slachtoffers omgaan. Ik had het bij dat ene stukje gelaten, als Vodafone niet zo raar had gedaan. Toen ging de discussie op deze site alleen nog maar over het het hoe & waarom van het noemen van die naam, en niet over de draagster van die naam. Die interesseert me niet. Niet omdat ik autist zou zijn – dat ben ik niet en ik hou heel veel van mensen, maar niet van alle mensen – maar omdat het werkelijk niet gaat om het kapotmaken of ophemelen van Dingetje en ook niet over het al dan niet willen of kunnen nadenken over mijn tekorten. Dit is niet persoonlijk, het is een principiële kwestie.

Dat van die lippen van vlees en bloed is mij allemaal te homosueel. Don’t go gettin’ any funny ideas, Julius.

op 26 11 2007 at 15:02 schreef dedeurs:

= dat Vodafone haar juristen weer gaat inzetten om dat alsnog voor elkaar te krijgen =

Kwestie van betere en duurdere advocaten inschakelen, toch? Voor Vodafone geen probleem. Volgens mij heb je het voor 95% verloren, Peter. En die speculerende rechter verbaast me niets. Justitie is langzaam bezig recht & rechtvaardigheid te verbuigen, zie de Hörchner zaak, zie de Klaas Jan Bolt zaak, zie de gevallen waarin een slachtoffer op schier Kafkaanse wijze tot dader wordt gebrandmerkt, maar er zijn veel meer voorbeelden. Het individu lijkt doodverklaard, alleen het collectief, gekoppeld aan het kapitaal, hebben nog rechten of mogen voordeeltjes plukken.

op 26 11 2007 at 15:04 schreef Peter Breedveld:

Hmm. Zal ik alle stukken met betrekking tot Vodafone er dan maar snel weer afhalen, Willem?

op 26 11 2007 at 16:33 schreef Julius Pasgeld:

Iemand die altijd gelijk wil hebben krijgt altijd gelijk van zichzelf.
In je kritiek op anderen ben je zelf het duidelijkst te herkennen.
Peter, je begon zelf over lippen (virtueel). Daar reageerde ik op. Ook met lippen (echte dan. Van vlees en bloed.) En kijk wat er dan gebeurt. Bij de minste of geringste verwijzing naar lichaamsdelen denk jij al aan homosualiteit.
Is dat angst voor homosexualiteit? Of een omtrekkende beweging opdat je niet op de inhoud van mijn reactie in hoeft te gaan?
Want dat deed je wederom niet. Je bleef de mens van de zaak scheiden. Deze keer ging het je niet om de mensen maar om de principes. Dat wist ik al. Want als er een principe-reiter is, ben jij het wel. En anders deel je de wereld wel weer even gauw opnieuw in stukken in,naar het jou uitkomt.
En waarom zou het niet mogen gaan over het nadenken van je tekorten? Misschien wat te heetgebakerd? Misschien toch wat al te gauw en te veel geirriteerd over het gedrag van de botte mede-mens?
Ach nee. Stom van me. Het ging om Vodafone! Het ging om principes! Het ging om veel grotere maatschappelijke belangen. Met ons aller Peter. De Messias van de goede bedoelingen. Miskend en onbegrepen.
Sorry Peter. Maar ik begrijp er echt nog steeds niks van. (Ik eindig maar deemoedig met de eerste regel van je volgende reactie).

op 26 11 2007 at 16:36 schreef Houriloper:

Het maakt in elk geval de discussie erg saai, met iemand die zo onwrikbaar in zijn dogma’s zit verstrikt.

op 26 11 2007 at 18:39 schreef Julius Pasgeld:

Ik hou er lekker mee op.
Als je gelijk wil hebben, geef je dat jezelf maar.
Op den duur ben je waarschijnlijk de enige nog.
Peter. Ben jij wel eens geinteresseerd in iets over jezelf over wat je misschien nog niet helemaal duidelijk is? Of wat je nog niet wist van jezelf? Gewoon, om eens wat verder te komen dan je neus lang is?
En hoe doe je dat dan?
Ga je dan zitten roepen dat ze je niet goed gelezen hebben?
Of dat ze je niet goed begrepen hebben?
Ga je dan zeggen, dat ze bevooroordeeld zijn?
Ga je bij goedbedoelde, niet dollend bedoelde, kritiek zeggen, dat het verongelijkt gejeremieer is zonder op de inhoud in te gaan?
Ja. Dan hou ik er lekker mee op. Vooral omdat ik ook al niet weet wat je bedoelt met ‘godnakendekut’ en met ‘gejeremieer vol stromannen’. Stromannen? Wie dan? Peter, het lijkt erop, dat je in het nauw zit. En ik wil je het vuur niet al te na aan de schenen leggen. Hoewel ik denk, dat dat, als het om je zieleheil gaat, wel nodig is.
Laten we het verder niet meer hebben over wie er gelijk heeft.
Ik heb hoe dan ook sowieso al geen gelijk. Want dat bepaal ik niet alleen.
Als je hier op in wil gaan, lijkt me dit, uit oogpunt van privacy, niet meer het geeigende forum. Hoezeer je daar ook, krachtens je eigen irritaties en je eigen denkbeelden over vrijheid van meningsuiting op je mooie internetmagazine anders over mag denken.
Kom eens een borrel drinken, zou ik dus zeggen. Je bent van harte welkom.

op 26 11 2007 at 19:05 schreef gatver:

Wat een onzin julius ik denk dat veel mensen het met Peter eens zijn om man en en paard te noemen. Het is toch van de gekke dat callcenter medewerkers anoniem jan en alleman kunnen opbellen om hun produkten te slijten en dan maar van alles kunnen beloven? Moet kunnen zeker?

op 26 11 2007 at 20:35 schreef Peter Breedveld:

Het is me inmiddels niet meer zo duidelijk wat Julius van me wil. Dat ik op zoek ga naar mezelf, of zoiets. Misschien bedoelt-ie dat als ik dat nou maar eerder had gedaan, al die Vodafone-ellende me nooit was overkomen.

op 26 11 2007 at 21:25 schreef Conan:

Hoezo wordt daarmee de toon duidelijk? En dan weer, als de toon verkeerd is, mag je dan je beloftes niet nakomen, moet je dan je best niet meer doen?

Dat een callcenter medewerker niet terstond een SIM-kaart kan reactiveren, moge duidelijk zijn. Mobiele telefonie is een product dat te complex is om door één persoon geleverd te kunnen worden. In hoeverre eiseres sub 2 achter de schermen haar best gedaan heeft het probleem op te lossen blijft onbekend. Sterker nog, het feit dat andere medewerkers naar haar verwezen, maakt het waarschijnlijk dat zij daar behoorlijk haar best aan het doen was. Maar voor het succes daarvan was zij afhankelijk van Vodafone net als en haar ‘beloftes’ (vooral) namens Vodafone waren.

Nou heb ik al wel duizend keer gezegd dat ik Dingetje persoonlijk verantwoordelijk stel voor haar eigen gedrag, maar sommige lieden vinden dan blijkbaar de discussie niet leuk meer;

Het eigen gedrag van eiseres sub 2 was niet zo ‘eigen’. Immers de dienst die zij aanbood, kon zij niet zonder Vodafone leveren. Dat is van aanvang duidelijk geweest. Dat zij ook zelf fouten heeft gemaakt, lijkt buiten twijfel. Echter, dat geschiedde allemaal geheel in het kader van haar dienstbetrekking (waarbinnen het totale contact tussen jullie heeft plaatsgevonden).
Als je na het eerste verzoek de naam zou hebben verwijderd, zou Vodafone geen poot hebben gehad om op te staan, zoals ook blijkt uit het vonnis. De daadwerkelijke (en terechte) reden van je ergernis, het geklungel rond je telefoon, mocht je dus wel degelijk aan de kaak stellen (en die strijd heb je ook glansrijk gewonnen, waarmee ik je procedure ook zeker niet als verloren zou beschouwen).

O ja, ik zie wel waarom je op één lijn zit met de rechter. Jullie houden allebei van speculeren.

Och, de aard van de tekortkoming (ver in het rood op de irritatieschaal), de inhoud van je columns en het uit je site kenbare karakter en woordgebruik, maken dat ik met de speculaties in mijn opmerking geen ontoelaatbare grenzen meen te hebben overschreden. Ik zie zelfs nu geen ontkenning, waar ik in de ontstane polemiek wel degelijk een verdere indicatie lees.

op 26 11 2007 at 22:32 schreef Houriloper:

Tja uiteindelijk gaan mensen allemaal speciale helpdesknamen krijgen, daar ga je dan naartoe. Net als hoeren en pornoacteurs.

op 26 11 2007 at 22:36 schreef Max J. Molovich:

Volgens mij wil hij het met u op een ouderwets zuipen gaan zetten.

op 26 11 2007 at 22:47 schreef Peter Breedveld:

Ja, en dan zeker met die vlezige lippen in de weer. Ik dacht het niet.

op 26 11 2007 at 23:05 schreef babs:

Zou kunnen, maar ik verwacht het niet. Een bedrijf dat mensen onder valse naam laat werken, maakt zichzelf wel heel verdacht.

Nee, telefonische verkoop gaat eerlijker worden. Net als boekhouden nu eerlijker is dan 10 jaar geleden.

op 26 11 2007 at 23:18 schreef Johnny:

Leuke is wel als je op deze dame met 17 letters yahoot of googlet, je toch zo rond de 20 resultaten krijgt… Allemaal over dit akkefietje, zelf haar studieavontuurtje in Iowa kan dat niet verbloemen :p

op 26 11 2007 at 23:18 schreef Mikage:

@ julius. Hoevaak moet P.B nog zeggen dat het niet ging om A: De persoon ‘dingetje’ B: Haar geslacht C: Haar sexuele voorkeur D: Haar wens tot (foto-)model E: ….. Maar om wat bv. Gatver ook al weer zegt. Jij (U) bent op een afschuwelijke wijze bezig iemand knettergek te maken door op emotie te spelen en niet inhoudelijk op de zaak. P.B heeft heel duidelijk aangegeven dat hij ‘houdt van mensen’ maar niet alles ‘pikt’ en dat hij zich het recht voorbehoud dat te melden als hij dat nodig vindt.
Ik gooi het in de groep: Maar ik verdenk je er sterk van gelieerd te zijn aan de telecom firma waar het in dit verhaal over gaat. Stop met op de persoon spelen. Breng feitelijke argumenten in

op 26 11 2007 at 23:55 schreef Conan:

Beste Peter,
Dat de rechter in de belangenafweging van dit specifieke geval heeft gekozen voor de bescherming van het individu boven het individuele klachtrecht, is begrijpelijk. In de publiciteit was jij het die first blood wilde. Dat je specifiek eiseres sub 2 mikpunt van je gram maakte en daar ondanks verzoek daartoe niet mee ophield, illustreert dat het vonnis afgewogen is, zeker gezien het aangehaalde citaat. Te meer nog, daar je (subjectieve) weergave van de ervaring met Vodafone mag blijven staan. Kort en goed: je wil(de) teveel.

Eiseres sub 2 heeft in opdracht van Vodafone haar (gestelde) litigieuze gedragingen verricht. In hoeverre het in haar macht was de gang van zaken te beïnvloeden, blijft in het midden; de toon die het gesprek beheerste, wordt wél duidelijk: "maar nee, ze kon er niet voor zorgen dat ik onmiddellijk weer met mijn oude toestel kon bellen."

Er lijkt wat te zijn misgegaan dat binnen de hele Vodafoon organisatie niet goed is opgepakt: "Ik kreeg een hele reeks Vodafone-medewerkers aan de telefoon, allemaal spraken ze met een zwaar Limburgs accent, waardoor ze voor mij nauwelijks te verstaan waren. Ook moest ik antwoord geven op allerlei technische vragen waar ik niks van begreep. Voortdurend werd me opgedragen met een andere afdeling te bellen." Dat de problemen verder lijken te strekken dan binnen de macht van eiseres sub 2 viel, is onmiskenbaar: "Iemand gaf me het telefoonnummer van die koerier die mijn nieuwe toestel zou bezorgen, maar die zei dat hij van niets wist."

Hier red je het niet mee: "Aanvankelijk ging mij het erom op zo leuk mogelijke wijze een bizarre ervaring te beschrijven en daarna om het recht om publiekelijk een leugenaar een leugenaar te noemen en om een grote organisatie die pertinent weigert op een fatsoenlijke manier met haar klanten om te gaan".
Voor zover mevrouw een leugenaar is (qua terugbellen), rijst de vraag immers hoeveel zij (persoonlijk) aan je verschuldigd was voor het falen van de dienstverlening van haar bedrijf. Uiteraard afgezet tegen het ondergaan van het (zelfs door haar zelf erkend gerechtvaardigd, maar daardoor misschien nog wel meer) bijtend sarcasme dat een persoonlijke telefonische conversatie met jou ongetwijfeld had betekend.

op 27 11 2007 at 02:31 schreef deDeurs:

= Zal ik alle stukken met betrekking tot Vodafone er dan maar snel weer afhalen, Willem? =

Nee, dat suggereer ik niet Peter. Ik vind dit gewoon weer een staaltje van verontrustend rechtspreken.
Een beklaagde zal zich al snel een slachtoffer voelen, maar als zijdelingse en redelijk neutrale toeschouwer zie ik regelmatig hoe de rechtspraak in Nederland echte slachtoffers maakt. Jij bent er één, maar jij bent feitelijk peanuts.

Afgezien van dit verslag van je eigen ervaringen, zie ik hier zelden over justitionele dwalingen en corruptie geschreven worden. Is FrontaalNaakt bang om in het UFO & Complottheorieën hoekje weggezet te worden?

op 27 11 2007 at 08:34 schreef Peter Breedveld:

de toon die het gesprek beheerste, wordt wél duidelijk: "maar nee, ze kon er niet voor zorgen dat ik onmiddellijk weer met mijn oude toestel kon bellen."

Hoezo wordt daarmee de toon duidelijk? En dan weer, als de toon verkeerd is, mag je dan je beloftes niet nakomen, moet je dan je best niet meer doen?

Voor zover mevrouw een leugenaar is (qua terugbellen), rijst de vraag immers hoeveel zij (persoonlijk) aan je verschuldigd was voor het falen van de dienstverlening van haar bedrijf.

Nou heb ik al wel duizend keer gezegd dat ik Dingetje persoonlijk verantwoordelijk stel voor haar eigen gedrag, maar sommige lieden vinden dan blijkbaar de discussie niet leuk meer; die blijven erop hameren dat ik Dingetje de schuld geef van alles wat er bij Vodafone misging.

Ze loog trouwens (ik zeg het nóg maar een keer) niet alleen over dat terugbellen, maar over alles. Over wat er wel en niet was verstuurd, over wat er met mij was afgesproken, en uiteindelijk bleek ze ook nog te hebben gelogen over de prijs van het abonnement.

(…) bijtend sarcasme dat een persoonlijke telefonische conversatie met jou ongetwijfeld had betekend.

O ja, ik zie wel waarom je op één lijn zit met de rechter. Jullie houden allebei van speculeren.

Afgezien van dit verslag van je eigen ervaringen, zie ik hier zelden over justitionele dwalingen en corruptie geschreven worden. Is FrontaalNaakt bang om in het UFO & Complottheorieën hoekje weggezet te worden?

Helemaal niet, maar Frontaal Naakt is gewoon niet dat soort webmagazine. Er wordt hier ook weinig over eten en drinken geschreven, en over de toestanden op de beurs, over zoveel dingen niet, eigenlijk. Niks te maken met angst.

Julius, ik ken hem persoonlijk, is niet van Vodafone, geloof me.

op 27 11 2007 at 09:41 schreef Houriloper:

Fiona: Julius Pasgeld heeft het natuurlijk niet over zieleheil in religieuze zin maar over een bepaald psychologisch gedrag dat hij bij Peter lijkt op te merken, zoals blijkt uit zijn andere mails.

Peter. Niet iedereen is het met je eens. Get over it. Als men na duizendmaal uitleg nog niet begrijpt wat je bedoelt, heeft het weinig zin het nog eens uit te leggen – iedereen die geïnteresseerd is kan teruglezen. Misschien moet je eens afstand nemen van dit verhaal. Het valt me op dat jouw argumentaties in discussies waarbij je persoonlijk en emotioneel betrokken bent, nogal zwak zijn. Het wordt drammerig, verongelijkt, gelijkhebberig, pathetisch.

Als je daaraan nog eens stokpaardige theorieën ophangt over collectief en individu wordt het helemaal absurd. Als organisaties ergens goed in zijn, is het afschieten van zondebokken, kaltstellen van klokkenluiders en doorschuiven van zwartepieten. Als ik één positief punt zie in de Vodafone-affaire, dan is het dat kennelijk bedrijven ook nog wel eens een medewerker in bescherming nemen, al is het in dit geval misschien onterecht.

Je hebt de strijd tegen Goliath gewonnen, laat die luizen in zijn baard lekker zitten, dat is Goliaths probleem.

op 27 11 2007 at 09:44 schreef Houriloper:

Het was voor Vodafone duizendmaal gemakkelijker, goedkoper en opportuner geweest als ze hadden gezegd: "Meneer Breedveld, u krijgt een jaar gratis telefoon, excuses. En die medewerkster is op staande voet ontslagen."

op 27 11 2007 at 10:07 schreef Houriloper:

Als hij niet meteen mensen als geestelijk minder bedeelden wegzet, kan die Conan best verstandig uit de hoek komen.

op 27 11 2007 at 10:56 schreef babs:

Conan,
Dus deel 1, dat mag van jou. Dan komt de e-mail in deel 2 en na één weigerend antwoord van Peter wordt direct met de afdeling legal gedreigd. Met die dreiging wordt het Peter feitelijk onmogelijk gemaakt om erop in te gaan. Opeens toegeven als de grote lelijke telecomreus met legal gaat dreigen kan een zichzelf respecterend journalist niet maken. Bovendien is Peter er inmiddels achter gekomen dat niet alleen over de prijs en over het terugbellen en over het versturen van de telefoon is gelogen, maar ook nog eens over de unlock code. Waarom heeft niemand hem verteld dat dat bij elke belwinkel op elke straathoek kan voor 5€.

Ik twijfel of je een leugenaar voor eeuwig als leugenaar kunt neerzetten op Internet, maar wat is er mis met een paar maanden? Juist van jou, Conan, verwacht ik enige erkenning dat individuen altijd verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor hun eigen handelen. Uit alles blijkt dat Medewerker X tegen iedereen liegt over de prijs van het produkt dat ze verkoopt. Logisch toch dat je dan op een gegeven moment tegen de lamp loopt. Misschien had Peter aangifte moeten doen van oplichterij. Want dat is het wanneer je zegt dat er 12,95€ per maand in het contract staat, maar het is in werkelijkheid 24,95€.

En als Medewerker X tot liegen werd gedwongen door Vodafone (en dat lijkt me aannemelijk), heeft ze een uitstekende zaak tegen Vodafone. En waarom heeft Medewerker X niet gewoon even gebeld om het allemaal uit te leggen?

Dus nogmaals, Medewerker X en Vodafone liegen en bedriegen en dreigen vrijwel onmiddellijk met juridisch geweld, maar Peter moet betalen. En dat terwijl de naam al was weggehaald en op Google al helemaal niet meer in verband met FrontaalNaakt te vinden.

Of je iemand eeuwig als leugenaar kunt laten staan, daar twijfel ik over. Maar waarom niet eigenlijk? Stel nou dat nogal wat mensen op blogs iedereen die ze niet bevalt met volledige naam gaan neerzetten, dan kun je na verloop van tijd zeggen dat iemand die helemaal nergens genoemd wordt, nooit een geschikte kandidaat voor een baan zou zijn, want alleen degene die niks doet maakt geen fouten.

Zo Kandidaat X, u zegt dat u 3 jaar telefonische verkoop hebt gedaan. Waarom vind ik dan niks over u op Internet?

op 27 11 2007 at 11:59 schreef Conan:

@Babs,

Individuele verantwoordelijkheid staat bij mij hoog in het vaandel, dat is juist. Maar absoluteren, ook daarvan, stuit mij tegen de borst. Zeker hier, waar in elk geval een deel van verwijten buiten de macht van eiseres sub 2 vielen.
De initiële beschuldiging van Peter vond ik overigens terecht. De klachten op zich verder ook.

Echter om het uiteindelijk volledig uit te spelen over de rug van eiseres sub 2 (die niet de eindverantwoordelijkheid draagt voor het betreffende product en ook de revenuen daarvan niet geniet), acht ik – net als de rechter – op een gegeven moment te ver gaan.

En laten we wel zijn, die € 500,00 is afgezet tegen de publiciteit, juridische kosten en de hoogte van claim, nou niet bepaald de hoofdprijs. Ik durf te stellen dat Peter naar Vodafone toe meer dan zijn genoegdoening heeft gekregen. Gezien het stof dat deze affaire heeft opgeworpen, geldt dat ook ten aanzien van eiseres sub 2.

Met die dreiging wordt het Peter feitelijk onmogelijk gemaakt om erop in te gaan.

Ten aanzien van de gestelde dreiging breng ik even de verzoeken van Vodafone in herinnering:

"Daarnaast heb ik nog een vraag. De naam van de medewerkster van Vodafone staat op uw site vermeld. De medewerkster ondervindt persoonlijk hinder van deze vermelding. Ik wil u vragen om de naam van mijn collega te verwijderen van uw site."

en:

"Zij ondervindt daar echt hinder van. We hebben de reacties op uw blog ook gelezen en vinden dat zij recht heeft op bescherming van haar privacy. Onze afdeling Legal neemt hierover nog contact met u op."

Ik ben het dus met kwalificatie "dreiging" niet eens en met de geïmpliceerde gedachtengang nog minder. De aard van de boodschapper bepaald niet in hoeverre de inhoud van de boodschap redelijk is of niet. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald; voortschrijdend inzicht. Dit lijkt vooral een "de toon van het debat" argument, en dat overtuigt niet.

Opeens toegeven als de grote lelijke telecomreus met legal gaat dreigen kan een zichzelf respecterend journalist niet maken.

Deze haantjesredenering (kennelijk gebaseerd op een geïmpliceerd eergevoel) maakt dat in mijn ogen niet anders. Zeker niet omdat het gehele verhaal overeind had kunnen blijven en slechts de naam van de betrokken callcenter medewerkster verwijderd had behoeven te worden (eventueel na demonstratief enkele dagen te hebben afgewacht). Zeker als daarbij – zoals thans veelvuldig gesteld – was aangegeven dat de specifieke persoon van eiseres sub 2 niet de kern van het geschil vormt.

op 27 11 2007 at 12:02 schreef deDeurs:

= Er wordt hier ook weinig over eten en drinken geschreven =
…Zie je wel, ik miste nog wat!

= Frontaal Naakt is gewoon niet dat soort webmagazine =
…No further questions, your honor

Peter, leg dat van die naaktplaatjes eens verder uit? Ben je daar echt voor veroordeeld, of gaf de rechter alleen maar een Foei, bah! mening?

op 27 11 2007 at 12:08 schreef Peter Breedveld:

Peter. Niet iedereen is het met je eens. Get over it. Als men na duizendmaal uitleg nog niet begrijpt wat je bedoelt, heeft het weinig zin het nog eens uit te leggen – iedereen die geïnteresseerd is kan teruglezen. Misschien moet je eens afstand nemen van dit verhaal. Het valt me op dat jouw argumentaties in discussies waarbij je persoonlijk en emotioneel betrokken bent, nogal zwak zijn. Het wordt drammerig, verongelijkt, gelijkhebberig, pathetisch.

Ik vind je inmiddels een onverdraaglijke eikel, Houriloper. Als er één is die maar blijft doordrammen, die consequent alles verdraait wat ik schrijf, en die, als hij niet gelijk krijgt, verongelijkt en gelijkhebberig nóg meer doordramt en verdraait, dan jij toch zeker wel. Daar word ik niet emotioneel van, het irriteert me wel enorm.

Het is niet zo heel moeilijk te begrijpen wat ik bedoel, want de zaak is niet zo ingewikkeld. Ik denk ook niet dat het probleem is dat ik niet word begrepen, het probleem is dat mensen, waaronder jij, me per se motivaties en gedragingen willen toeschrijven die de mijne niet zijn. Jij komt opeens weer aankakken met ‘wraak’, jij begint opeens een lulverhaal over ‘uit de slof schieten’ (over zwakke argumentatie gesproken, jij bent de fucking KONING van de zwakke argumentatie, wat zeg ik, de KEIZER – en maar drammen dat het verschil tussen links en rechts niet uitmaakt, en in één adem door schelden op ‘rechts’ en ‘rechtse’ mensen die zich hier wel en daar niet druk om zouden maken. De GOD van de Lul op het Drumstel, dat ben jij). Als je te lui bent om te lezen hoe het ook alweer ECHT inelkaar stak, bemoei je er dan alsjeblieft niet mee.

De reden dat ik er steeds op inga, en dat ook blijf doen, is dat in de berichtgeving her en der al net zo slordig met de feiten wordt omgegaan. Er ontstaat een raar beeld en dat wil ik corrigeren waar ik maar kan. Dat jij klakkeloos die berichten begint na te blaten en uit een soort puberachtige recalcitrantie alles maar onvermoeibaar blijft tegenspreken wat ik er zelf over heb te zeggen, maakt de zaak er niet beter op.

Ik ben het niet met je eens, Houri. Ik deel je wereldvisie niet, ik laat me niet door je afleiden, ik interesseer me lang niet altijd voor dezelfde dingen die jou bezighouden.

Get over it.

Wat Conan betreft, ik ben het van harte met Babs eens, daar heb ik niets aan toe te voegen. Babs heeft overduidelijk wél scherp voor ogen wat er precies is gebeurd en in welke volgorde dat ging.

op 27 11 2007 at 12:09 schreef deDeurs:

Wat nu volgens mij (door sommige reaguurders) uit het oog verloren wordt is dat het niet gaat om het duw- en trekwerk tussen een klant en een servicemedewerkster, maar dat de affaire op internet kwam te staan. En de rechter lijkt me dáár een duidelijk oordeel over te hebben uitgesproken. Dus dan is de kous toch af? Tenzij Peter ook een extra blik advocaten open wil gaan trekken voor zijn hoger beroep? Of, eh, kan er maar één tegelijk in hoger beroep gaan? 1 hoger beroep voor de prijs van 2?

op 27 11 2007 at 12:23 schreef Houriloper:

Peter: Ik heb deze zaak vanaf het begin gevolgd. Ik heb je zelfs grotendeels gelijk gegeven, zoals je in vele postings kunt nalezen. Nee, niet in alles. Ik kijk graag naar de maatschappelijke implicaties van rechterlijke uitspraken ja. Want daar heeft iedereen mee te maken.

En ik heb nooit gezegd dat ‘het verschil tussen rechts en links’ niet uitmaakt. Wél dat deze begrippen en de meningen die ze omvatten te complex en meerduidig zijn om daar zulke grove schematische noemers aan te geven. En dit met vele voorbeelden.

Doe maar geen moeite om te antwoorden, ik ben het hier inmiddels ook wel een beetje zat. Ajuus.

op 27 11 2007 at 12:26 schreef Conan:

@deDeurs

Alle procespartijen kunnen onafhankelijk van elkaar appelleren. Maar de kansen op een andere, voor Peter gunstiger, uitspraak in appèl, acht ik (zeer) gering. Nogmaals, op de relevante punten heeft Peter de procedure reeds gewonnen.

Mijn reacties zijn ook vooral gericht tegen de verongelijkte toon van Peter (die volgens mij mede wordt ingegeven door het besef dat de hele kwestie inderdaad een beetje doorgeschoten is, maar goed, hiermee begeef ik mij dan -wederom en ditmaal minder zelfverzekerd- op het gladde ijs der speculatie).

Dat Houriloper een op zijn tijd vervelende, maar vooral wat jammerlijke schreeuwlelijk is, kan ik overigens slechts onderschrijven.

op 27 11 2007 at 12:31 schreef Peter Breedveld:

Nogmaals, op de relevante punten heeft Peter de procedure reeds gewonnen.

Dat is precies hoe ik er ook over denk. En dat Vodafone baalt als een stekker, heb ik inmiddels ook aan den lijve ondervonden. Daarover later meer.

Ik ben inderdaad verongelijkt, en dat is mede ingegeven door het besef dat het allemaal vreselijk is opgeblazen, dat heb je goed gezien. Maar ook doordat het me niet zint dat de rechter niet eens op die kwestie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wil ingaan, een heleboel speculeert en voor een heleboel andere dingen (bijvoorbeeld dat van die reputatieschade) geen bewijzen heeft. Integendeel, alles wijst er op dat die schade er niet is.

op 27 11 2007 at 12:39 schreef babs:

De eerste mail van Vodafone is best netjes: "Daarnaast heb ik nog een vraag. De naam van de medewerkster van Vodafone staat op uw site vermeld. De medewerkster ondervindt persoonlijk hinder van deze vermelding. Ik wil u vragen om de naam van mijn collega te verwijderen van uw site."

Peter had hier best gehoor aan kunnen geven en besloot dat niet te doen. Is dat een onrechtmatige daad?

Vervolgens schrijft Bas Canton (een stukje Zwitserland zonder bergen) "Zij ondervindt daar echt hinder van. We hebben de reacties op uw blog ook gelezen en vinden dat zij recht heeft op bescherming van haar privacy. Onze afdeling Legal neemt hierover nog contact met u op."

Dat is toch echt niet anders te lezen dan als als u niet snel die naam weg haalt, sturen we een advocaat op u af. Dat is een dreiging en zo heeft Peter het ook opgevat, want hij vraagt direct erna geld over te maken voor zijn advocaat.

Waarom heeft Medewerker X nooit meer contact opgenomen? Waarom is er behalve 1 redelijk vriendelijke e-mail nooit door Vodafone geprobeerd tot een oplossing te komen? Jij gaat er van uit dat Medewerker X achter de schermen van alles heeft geprobeerd. Daar geloof ik niks van. Deal gesloten en over de schutting ermee. Laat anderen maar leveren en klachten afhandelen.

Maar dat doet allemaal niet zo ter zake, de kern blijft: hoe is het mogelijk dat een eerlijk verslag geven van de werkelijkheid een onrechtmatige daad is?

Iemand is de hele dag bezig mensen op te lichten, doet dat voor een organisatie die dat waarschijnlijk stimuleert, en die beroepsoplichter mag door een slachtoffer van die oplichting niet eens op Internet gezet worden.

En hoe ernstig die oplichting is… stel je leest het contract niet goed en tekent, omdat je Medewerker X, die zo aardig was aan de telefoon, volledig vertrouwt. Dan blijkt na 3 maanden dat de rekening veel hoger is dan je had afgesproken. Als je dan weigert te betalen, dan schrijft de georganiseerde telecommisdaad je nog in bij de BKR ook. Kun je een vol procent extra rente betalen voor je hypotheek (of je emigreert natuurlijk…).

En wat doet rechter Rens, ze maakt van de dader een slachtoffer en van het slachtoffer de dader. Peter is niet perfect, maar ik snap niet hoe je tot de conclusie kunt komen dat Peter slechter heeft gehandeld dan Medewerker X, die zich aan oplichting schuldig heeft gemaakt.

Speculatie: werk jij voor een groot bedrijf en doe je ook wel eens dingen voor dat bedrijf die eigenlijk niet helemaal door de beugel kunnen?

En nu eerlijk: ik wel, en dat levert altijd weer een innerlijke strijd op. Maar ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe.

op 27 11 2007 at 12:50 schreef Peter Breedveld:

In alle eerlijkheid, Babs: het ging me niet zozeer om dat contract, hoor. Dat was de glacering op de taart, zeg maar. Erg genoeg, maar niet iets dat me vreselijk schokt. Het ging me vooral om de manier waarop Dingetje me behandelde en er brak iets in me toen ze boos dreigde de verbinding te verbreken.

En verder waren de excuses van Vodafone al in de eerste mail geen echte excuses en wat me vooral stak: Vodafone liet al die tijd niets van zich horen, totdat ik dat stukje had gepubliceerd.

op 27 11 2007 at 13:01 schreef babs:

weet ik wel, maar het blijft zot dat iemand als een leugenaar op Internet zetten door de rechter kennelijk erger wordt gevonden dan liegen zelf. Jij mag het dan niet zo erg vinden dat men probeert je op te lichten, ik vind het wel erg en maak me juist daarover oprecht boos.

Art 326 Wetboek van Strafrecht over Medewerker X:
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

op 27 11 2007 at 13:03 schreef Apostolov:

WIJ STAAN ACHTER U, OH PETER BREEDVELD.

De Panzerfaust redactie.

op 27 11 2007 at 13:07 schreef Sabian:

Bottom line is toch wel, wie kaatst kan de bal verwachten, en daar heeft de rechter totaal geen oog voor door alle schuld bij Peter neer te leggen. Vodafone maakt een fout, namelijk het te vroeg afsluiten van de telefoon. Kan gebeuren, maar vervolgens wordt door het bedrijf de klant voorgelogen, afgescheept en verder op kosten gejaagd. Dus neemt de klant wraak door zijn versie van het verhaal op internet te zetten. Inhoudelijk heeft Vodafone geen enkele verklaring of oplossing voor hun eigen fout. Door de naam van de medewerker uitdrukkelijk en herhaald te vermelden neemt de klant wraak. In mijn ogen terecht, maar rechters willen zelf het monopolie op wraak. Het was meer billijk geweest om zowel de klant als het bedrijf te wijzen op hun beider inbreng en gewoon de kosten te verdelen. Nu draait de klant voor de kosten op en dat vindt ik niet terecht.

Het wordt tijd voor schadevergoedingen en advocaten die bedrijven dagen op basis van provisie, amerikaanse toestanden dus.

op 27 11 2007 at 13:20 schreef Peter Breedveld:

Geen wraak, Sabian, serieus niet. Voor de rest: roerend eens.

Apostolov, zeer veel dank. En wat een heerlijk stuk van Max Molovich op Panzerfaust.

op 27 11 2007 at 13:25 schreef Conan:

Ik beoefen een zogenaamd zelfstandig beroep (thans weliswaar in loondienst). Maar ik ben vrij in mijn beroepsuitoefening en draag daarvoor persoonlijk de verantwoordelijkheid (en ben ook onderworpen aan een persoonlijke tuchtrechtspraak). De financiële eindverantwoordelijkheid ligt evenwel bij mijn werkgever.

Het probleem dat ik heb met het ongeclausuleerd opknopen van eiseres sub 2, is dat zij geen volledige vrijheid van handelen had en dus ook niet volledig verantwoordelijkheid kan worden gehouden.

Dat eiseres sub 2 binnen (en wellicht ook buiten) haar bedrijf hinder ondervond van de vermelding op internet, lijkt gezien de publicitaire aandacht welhaast gegeven. Dader en slachtoffer kunnen in gevallen als het onderhavige (in elk geval gedeeltelijk) samenvallen. Dat lijkt me de nuance van de zaak; Peter heeft ook de rol van dader (jegens eiseres sub 2) en slachtoffer (van eiseres sub 1) toegedeeld gekregen.

Maar ook doordat het me niet zint dat de rechter niet eens op die kwestie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wil ingaan, een heleboel speculeert en voor een heleboel andere dingen (bijvoorbeeld dat van die reputatieschade) geen bewijzen heeft.

Hierbij merk ik op dat de procedure een Kort Geding was, en de uitkomst dus naar zijn aard een voorlopig oordeel betreft. Een dergelijke procedure leent zich er niet voor om alles tot in detail uit te zoeken en te beoordelen. Daarvoor is een (uitgebreide) bodemprocedure met de ruimte voor bewijslevering de aangewezen weg.

maar het blijft zot dat iemand als een leugenaar op Internet zetten door de rechter kennelijk erger wordt gevonden dan liegen zelf

Het liegen is geen vaststaand gegeven en kon, gezien voornoemde beperkingen van een Kort Gedingprocedure, ook niet vast komen te staan; eiseres sub 2 heeft de gestelde leugens immers niet integraal erkend.
De verweten gedragingen van Peter liggen echter wel vast, en daarover bestaat, ook in de beperkte setting als gegeven, geen twijfel.

Door de naam van de medewerker uitdrukkelijk en herhaald te vermelden neemt de klant wraak.

De klant neemt wraak op de bediende, maar niet op de eindverantwoordelijke voor het leed. De wraak moet dus niet doorschieten; hetgeen de rechter dan ook heeft geoordeeld. Voor de zoveelste keer, Vodafone is hier de verliezer en niet Peter.

Het wordt tijd voor schadevergoedingen en advocaten die bedrijven dagen op basis van provisie, amerikaanse toestanden dus.

Kwaad behoor je niet met een nog groter kwaad te bestrijden. Dat is gelijk aan socialisten die uit gestelde angst voor macht en monopolies absolute macht en een totaal (staats)monopolie nastreven.

op 27 11 2007 at 13:29 schreef Peter Breedveld:

De verweten gedragingen van Peter liggen echter wel vast

Nou, dat bestrijd ik dus ten zeerste.

op 27 11 2007 at 13:31 schreef Conan:

Je columns staan nog steeds op je site. Je commentaren daaronder ook. De inhoud daarvan kan dus niet ter discussie staan.

op 27 11 2007 at 13:41 schreef Peter Breedveld:

De inhoud daarvan kan dus niet ter discussie staan.

Kennelijk wel. Zo wordt me ondermeer verweten dat het mijn doel was Dingetjes reputatie te beschadigen. Een verweten gedraging, gebaseerd op de door jou genoemde commentaren, die ik hartstochtelijk bestrijd.

op 27 11 2007 at 13:55 schreef gedupeerde:

De toon die Peter gebruikte was terecht. Menigeen zal zich erin kunnen herkennen, zo ook ik.

Vanmorgen probeerde ik in verband met een verhuizing mijn ADSL lijn te verhuizen. Probeer dan maar eens iemand te pakken te krijgen. Na 15 minuten wachten is de batterij van de telefoon bijna leeg en ben ik een paar euro lichter voor het luisteren naar muziek. Lekker ontspannen luisteren als de taximeter loopt. Uiteindelijk meldt zich een medewerker die zich niet voorstelt, en mij vraagt welk nummer ik gebeld heb, omdat mijn probleem haar onbekend voorkomt. Ze probeert me af te schepen, maar na een smeekbede mijnerzijds wordt ik wederom in de wacht gezet en uiteindelijk doorverbonden. Op dat moment krijg ik de kiestoon te horen. Ik ben 20 minuten verder, een paar euro armer en ik heb geen naam van degene die mij ‘eruit’ gegooid heeft. Wat nu? Weer bellen? Of een online klachtenformuliertje invullen? Hoe kun je nu een bedrijf vertrouwen naar mijn klacht te luisteren als het bedrijf zo met haar klanten durft om te gaan?

op 27 11 2007 at 13:58 schreef Conan:

Dit (in het vonnis opgenomen) citaat "Verschillende mensen wezen erop dat het feit, dat [eiseres sub 2] naam op [website 1] figureert, het haar erg moeilijk kan maken bij sollicitaties. Welnu, dat is juist het mooie van Google! Werkgevers die overwegen [eiseres sub 2] in dienst te nemen, weten nu na enkele muisklikken wat voor vlees ze met deze dame in de kuip hebben. Zoeken ze een leugenaarster zonder enige scrupules, die totaal niet servicegericht is, haar beloftes niet nakomt en die nog brutaal wordt ook als je daarover je irritatie kenbaar maakt, dan is [eiseres sub 2] hun vrouw.", kan ik toch moeilijk anders duiden.
In ieder geval acht ik de redenering van de rechter steekhoudend en niet onbegrijpelijk. Als gezegd ligt deze uitlating vast, anders dan het gestelde gedrag van eiseres sub 2.

op 27 11 2007 at 14:06 schreef Peter Breedveld:

Dit (in het vonnis opgenomen) citaat (…) kan ik toch moeilijk anders duiden.

Man, moet ik dat nu alweer uitleggen? Dat was een sarcastisch antwoord op iemand die daarover begon te zeuren. Dat citaat wordt gewoon, helemaal ontdaan van de context, gebruikt als ‘bewijs’. Het is heel erg makkelijk anders te duiden, mits je de context kent, gevoel voor humor hebt en van goede wil bent.

Dat verhaal over dat gebruik van Google door werkgevers is gebaseerd op een krantenartikel waarin een vermeende trend is gesignaleerd. Ik vermoed dat er dezelfde waarde aan moet worden gehecht als aan dat verhaal van die Breezersletjes, dat door opiniemakers en politici om de haverklap wordt opgevoerd.

Ik schreef ergens ook dat ik vond dat Dingetje wel genoeg was gestraft. Daar maakte haar advocaat van, en jij zult het wel met hem eens zijn, dat het DUS mijn bedoeling was geweest haar te straffen.

op 27 11 2007 at 14:22 schreef Conan:

Het is heel erg makkelijk anders te duiden, mits je de context kent, gevoel voor humor hebt en van goede wil bent.

De mitsen die je stelt zijn geen reële eisen bij de toepassing van (abstracte) regels. De bedoeling van regels en rechtsbedeling is nu juist dat een en ander zo onpersoonlijk mogelijk wordt bekeken. Het specifiek geciteerde commentaar bood een goed aanknopingspunt voor de rechter om je op te hangen aan je eigen woorden. (Rechters hebben daar de neiging toe; op die manier leggen zij de verantwoordelijkheid voor hun beslissing immers weer zoveel mogelijk terug bij het rechtssubject. De angst voor verantwoordelijkheid is algemeen en ook rechters niet vreemd.)

Daar maakte haar advocaat van, en jij zult het wel met hem eens zijn, dat het DUS mijn bedoeling was geweest haar te straffen.

Of straffen je bedoeling geweest is, laat ik in het midden, maar dat eiseres sub 2 dat als zodanig ervaren heeft en ieder geval kan hebben, lijkt me helder. Dat zij zich daarin bevestigd heeft gevoeld in je aangehaalde commentaren, alsmede dat haar advocaat dat vervolgens heeft aangehaald, komt op mij niet onzinnig over.

Maar voor de goede orde, ik vind dat je een terecht punt hebt gemaakt en er vermakelijke columns over hebt geschreven, maar anders dan jij acht ik het Kort Geding vonnis geen bewijs van onvermogen van de rechterlijke macht. (Dat er overigens genoeg voorbeelden te vinden zijn waaruit blijkt dat het rechtssysteem in Nederland beslist niet perfect is, zal ik nimmer ontkennen.)

op 27 11 2007 at 14:34 schreef Peter Breedveld:

Ik moet zeggen dat ik het verontrustend vind dat jij mijn ‘mitsen’ geen reële eisen acht. Wat ik schrijf maakt deel uit van een groter geheel dat niet mag worden genegeerd. Ik begrijp heel goed dat het specifiek geciteerde commentaar een goed aanknopingspunt vormt om mij op te hangen. Mooi is dat: mijn site zal wel volstaan met woorden in een bepaalde volgorde die je, ontdaan van de context, kunt gebruiken als stok om mij mee te slaan.

Vervolgens vind je het wel heel oké dat de mensen, die mijn citaten ontdoen van een context, plaatsen in een heel andere context, want er moet hoe dan ook een context zijn om die stok te hebben waarmee ik moet worden geslagen.

Ik vraag me af of jij beseft dat jouw manier van redeneren betekent dat metaforen, stijlfiguren, humor, sarcasme, ironie alleen nog maar zullen worden gebruikt door echte durfals met bakken geld tot hun beschikking, want het is een droogstoppelige benadering, een nachtmerrie, als je het mij vraagt.

De rechter is trouwens helemaal niet ‘onpersoonlijk’, want ze gebruikt de plaatjes van onbekende, blote mensen op mijn site als bewijs dat Dingetjes repuatie is beschadigd. Het is echt geen natuurwet, die stelt dat als je genoemd wordt op een site met plaatjes van onbekende blote mensen, je reputatie naar de haaien gaat.

op 27 11 2007 at 14:50 schreef babs:

Conan: Het liegen is geen vaststaand gegeven en kon, gezien voornoemde beperkingen van een Kort Gedingprocedure, ook niet vast komen te staan

Nou, Conan, nu maak je je er wel erg gemakkelijk vanaf. Als Peter in een zeer herkenbaar verhaal stelt dat er gelogen wordt en Vodafone en Medewerker X komen niet eens met een begin van een verhaal dat het allemaal helemaal anders is gegaan, dan mag een kort geding rechter er volgens mij wel degelijk van uit gaan dat er gelogen is.

En dan één sarcastische opmerking van Peter gebruiken om te bewijzen dat hij het doel had iemand te beschadigen, terwijl die sarcastische opmerking pas werd gebruikt, nadat Vodafone met juridische acties had gedreigd en weken lang geen enkel contact had opgenomen.

op 27 11 2007 at 15:12 schreef Conan:

Je eerste drie alinea’s bevatten net zo goed speculaties, ongerechtvaardigde uitvergrotingen, ongegronde conclusies en uit hun verband getrokken feiten als jij de rechter verwijt.

Verder geldt de beschreven manier van redeneren slechts voor juridische procedures (en was in het onderhavige geval zelfs slechts sprake van een voorlopige voorziening, aldus een procedure die niet voorzien is van vele waarborgen).
Het Nederlandse rechtsysteem tracht zo concreet mogelijk te zijn (anders dan bijvoorbeeld het oud Chinese systeem als bijvoorbeeld beschreven in de Rechter Tie romans, waarin de gehele persoon van een verdachte terecht stond). Ik zeg niet dat de Nederlandse manier de (enige) juiste wijze is. Maar rechtsbedeling zal vanwege het abstracte karakter altijd terkortkomingen blijven houden. Perfectie daarvan verwachten is een gegarandeerde teleurstelling.
In vergelijking met de rest van de wedeld, functioneert het Nederlands rechtssysteem overigens aardig.

Met je laatste alinea kan ik het niet anders dan volledig eens zijn. De betreffende overweging kan ook ik (met de beste wil van de wereld) niet volgen.

@Babs
Met de specifieke stellingen van Vodafone en eiseres sub 2 ter processe ben ik niet bekend. Daarover kan ik geen oordeel geven. Maar ik vermoed toch dat zij de lezing van de feiten van Peter (in elk geval in algemene termen) zullen hebben betwist.
En zelfs als dat niet zo zou zijn, het (gestelde) liegen geschiedde in commissie, zodat ik nog steeds meen dat Vodafone hier de grootste boosdoener is. Het ophangen van een paladijn van de laagste orde, acht ik niet opportuun. Dat daar uiteindelijk een einde aan gemaakt is, acht ik juist, mede in het licht van het volgende:

"Het feit dat [gedaagde] de artikelen en bijbehorende reacties reeds van de website heeft verwijderd en heeft toegezegd deze niet wederom te plaatsen tenzij de rechtmatigheid ervan in een rechterlijk vonnis komt vast te staan.."

op 27 11 2007 at 15:21 schreef Peter Breedveld:

Je eerste drie alinea’s bevatten net zo goed speculaties, ongerechtvaardigde uitvergrotingen, ongegronde conclusies en uit hun verband getrokken feiten als jij de rechter verwijt.

Ik weet niet welke alinea’s je bedoelt, Conan, maar dat maakt niet uit, want ik ben een columnist en de rechter, die is dus eh, rechter. En ze was niet concreet, niet abstract, maar wel heel erg subjectief en willekeurig.

op 27 11 2007 at 15:35 schreef Conan:

Ik doelde op de eerste drie alinea’s in je laatste reactie voor mij.

Over de manier waarop de rechter zich in de rechtzaal heeft gedragen, heb ik ook geen mening, want ik was er niet bij. Maar daarbij geldt uiteraard dat een rechter altijd de uitstraling zou moeten hebben boven partijen en onafhankelijk van het geschil te staan. Als dat niet het geval was, is de rechter in elk geval (ook) daarin tekort geschoten.

Maar als eerder aangegeven, acht ik de uiteindelijke uitkomst niet onredelijk en de kansen in een eventueel hoger beroep beperkt. En nogmaals, gezien de klinkende billenslaag die je Vodafone hebt gegeven, zie ik niet zoveel reden voor een verongelijkte toon jouwerzijds (waarbij ik er dan even vanuit ga dat, naast de proceskosten, ook de kosten van je juridische bijstand gedragen zijn door de RVJ).

Meer benieuwd ben ik naar En dat Vodafone baalt als een stekker, heb ik inmiddels ook aan den lijve ondervonden. Daarover later meer.

*nu weer even vooral aan het werk gaat, anders wordt het helemaal nachtwerk vandaag*

op 27 11 2007 at 15:42 schreef babs:

het (gestelde) liegen geschiedde in commissie, zodat ik nog steeds meen dat Vodafone hier de grootste boosdoener is. Het ophangen van een paladijn van de laagste orde, acht ik niet opportuun. Dat daar uiteindelijk een einde aan gemaakt is, acht ik juist.

Ik ben het wel met je eens dat Vodafone de grootste boosdoener is, maar dat betekent nog niet dat je liegende onderknuppels niet als liegende onderknuppels neer mag zetten. Peter achtte dat kennelijk wel opportuun, en jij ook tot op zekere hoogte, want met verhaal 1 had je geen probleem. Pas in verhaal 3 komt Peter met een sarcastische opmerking en daar wordt volgens jou de hele onrechtmatige daad aan opgehangen (samen met naakte mannen en grof taalgebruik in de comments).

De evt reputatieschade is na verhaal 2 niet meer groter geworden. Toen begonnen allerlei anderen er ook over te schrijven, van webwereld tot nieuwnieuws. Dus als het tot verhaal 1 en 2 allemaal mag, hoe kun je dan schade berekenen als gevolg van verhaal 3 (de schade was er al)?

op 27 11 2007 at 15:56 schreef Peter Breedveld:

Over de manier waarop de rechter zich in de rechtzaal heeft gedragen,

Daar heb ik niet over te klagen. Ik heb het over haar uiteindelijke uitspraak. Daar zitten mijns inziens eigenaardigheden in.

En nogmaals, gezien de klinkende billenslaag die je Vodafone hebt gegeven, zie ik niet zoveel reden voor een verongelijkte toon jouwerzijds (waarbij ik er dan even vanuit ga dat, naast de proceskosten, ook de kosten van je juridische bijstand gedragen zijn door de RVJ).

Dat laatste klopt. Leve de NVJ, en ik heb mijn advocaat beloofd dat ik nooit meer (zo hard) op die club zal schelden. Ook overwoog ik tot voor kort mijn lidmaatschap op te zeggen (hoge contributie, ‘papieren tijger’), maar dat doe ik toch maar niet.

Uit mijn stuk hierboven lijkt me verder duidelijk dat ik vind dat ik die veroordeling tot schadevergoeding (en die dwangsom) onrechtvaardig vind, maar dat ik toch een redelijk triomfantelijk gevoel aan de uitspraak overhou. Vodafone heeft gewoon verloren.

op 27 11 2007 at 23:05 schreef mikage:

Of je het nu leuk vindt of niet Peter, het lijkt erop dat je tot dezelfte hoogten aan het stijgen bent als Sonja Bakker. Sinds 27 nov 2007 8:09 uur heeft Nederland er een nieuw werkwoord bij.

Zie door jou genoemde link nr artikel in Pantzerfaust: [quote]"….. Ondanks haar belofte de zaak tot op de bodem uit te zoeken, heb ik nooit meer iets van Quirine Quakernaak gehoord. Bij deze is zij gebreedveld *PING*."[/quote]

op 27 11 2007 at 23:21 schreef Conan:

Pas in verhaal 3 komt Peter met een sarcastische opmerking en daar wordt volgens jou de hele onrechtmatige daad aan opgehangen (samen met naakte mannen en grof taalgebruik in de comments).

Hier neem je een verkeerde afslag. De onrechtmatigheid zit hem in het totaal van omstandigheden. En met name in het feit dat eiseres sub 2 uiteindelijk buitenproportioneel hard en persoonlijk aangepakt is door met naam en toenaam op internet te staan (in 1, 2, 3 en 4, alsmede de reacties). Dat, terwijl de haar verweten wandaden in commissie plaatsvonden. Mogelijk hebben de acties van Vodafone uitgepakt als olie op het vuur in plaats van op de golven, maar dat maakt dat aspect slechts schrijnender voor eiseres sub 2.
En als het niet specifiek om de persoon ging, was het verwijderen van de naam een kleine moeite.

Daar komt komt bij dat Peter opgemerkt had dat de artikelen teruggeplaatst zouden worden als de rechter het rechtmatig zou achten (ergo: het niet onrechtmatig zou oordelen). Nadat vonnis was gewezen is dat ook nagenoeg terstond en integraal gebeurd (met uitzonderering van de naam van eiseres sub 2).

Ik blijf in herhaling vallen, maar € 500,00 voor het hele gebeuren is een koopje.

op 28 11 2007 at 11:40 schreef Peter Breedveld:

Sorry Deurs, ik had je over het hoofd gezien:

Peter, leg dat van die naaktplaatjes eens verder uit? Ben je daar echt voor veroordeeld, of gaf de rechter alleen maar een Foei, bah! mening?

Je kunt het vonnis hier nalezen. Er staat:

De stelling van [eiseres sub 2] dat de inhoud van [website 1] de kwestie voor haar nog problematischer maakt is aannemelijk. In de artikelen en de reacties wordt soms grove taal gebruikt en bovendien zijn bij de diverse artikelen – kennelijk om het ‘ongesluierde’ karakter ervan kracht bij te zetten – naaktfoto’s van onbekenden geplaatst.

op 28 11 2007 at 11:54 schreef Wampie:

En dat terwijl Vrouwe Justitia er soms ook geen doekjes om windt:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Gerechtigkeit-1537.jpg/250px-Gerechtigkeit-1537.jpg

op 28 11 2007 at 12:03 schreef Peter Breedveld:

Precies. Mooi plaatje. En ik durf te stellen dat het naakt hier dezelfde betekenis heeft als op mijn site. Naakt staat voor open en onbevooroordeeld. ‘Ongesluierd’, zo je wilt.

op 28 11 2007 at 12:08 schreef Wampie:

De naakte waarheid.

op 28 11 2007 at 12:25 schreef sabian:

"Het lijkt erop dat Peter Breedveld niet schuldig zou zijn bevonden als hij de naam van * in plaats van twintig keer slechts drie keer had genoemd, zijn grootste fout is wellicht geweest dat hij bekende gecharmeerd te zijn van het idee dat toekomstige potentiële werkgevers haar naam zouden googelen en dan zouden zien dat ze een leugenaar werd genoemd. Zo kreeg het iets wraakzuchtigs"

Uit het Panzerfaust verhaal. Zelfs als je geen wraak wilde nemen, komt het dus wel zo over. Als ik in je schoenen had gestaan had ik wel wraak willen nemen. Het maakt dus gewoon niet uit wat je nu precies wilt, maar wat je juridisch doet. En Conan z’n gortdroge benadering is nu precies de norm in juristenland.

Links komt altijd weg met *ludiek*. Might want to try that next time.

I rest my case.

op 28 11 2007 at 13:14 schreef babs:

Conan, aan de basis ben ik het met je oneens: liegen, ook in opdracht, mag op Internet aan de kaak worden gesteld, vind ik.

Maar ik moet toegeven dat je een paar goede punten hebt:
-dat Peter opgemerkt had dat de artikelen teruggeplaatst zouden worden als de rechter het rechtmatig zou achten.
-€ 500,00 voor het hele gebeuren is een koopje

Iemand met redenen omkleed een dierenbul vinden en een dierenbeul noemen op Internet kost 1000 €.

op 03 01 2013 at 18:03 schreef jack:

Peter, het is nu begin 2013.
Vodafone is een criminele organisatie,……..geen service, alleen maar poen en nog meer van dat is wat telt.
Vodafone-India, 22 december 2012,, belasting ontduiking,.samenzwering,.oplichting,.intimidatie,.corruptie. De aanklacht zegt genoeg van de CBI over dit Vodafonetuig. In Nederland flikken ze dat ook,………met alles komen ze weg,…….zo goed als geen toezicht. Vodafone had nooit tot de Nederlandse markt toegelaten mogen worden. Bloedzuigers en Uw zuur verdiend geld naar hun aandeelhouders. Vodafone===waardeloos bedrijf. Jack Baldinger

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS