Home » Archief » Veiligheid van meningsuiting


[07.03.2008]

Veiligheid van meningsuiting

Herman van der Helm

araki16 (22k image)
Nobuyoshi Araki

Opgroeiend ontdekte ik dat bij alles wat ik zei, er een effect op de omgeving was. Een mop deed mijn omgeving lachen, een scheldpartij zorgde voor agressie. De stoere tiener in mij zorgde voor vele pakken strafwerk, en mijn lieve woordjes legde mij geen windeieren bij de meiden.

In die tijd merkte ik ook dat ik in het ene geval confronterender kon zijn dan in het andere. Soms liepen de gemoederen hoog op en soms was iemand niet op stang te jagen. In de verschillende “culturen” waar ik in verkeerde, paste ik mij aan aan het best haalbare zonder dat er voor mij nare bijeffecten waren. Soms gaf me dat het gevoel een soort kameleon te zijn die zich liet kleuren door de omstandigheden. Ik baalde soms verschrikkelijk van dat aanpasgedrag.

Als ik de barricaden betrad om een of ander onrecht te rechten, merkte ik dat als ik maar medestanders vond, ik dan verder durfde te gaan met het uiten van mijn stellingen. Ik werd als het ware beschermd door mijn directe omgeving en kon meer weerstand tegen het onrecht ontwikkelen als ik me veilig voelde. Ook merkte ik dat als mijn opponent zwakker reageerde ik verder ging.

Het gevoel van veiligheid bepaalt in feite hoe vrij ik me kan uiten. Ik maak daar continue afwegingen in. Ik denk dat voor veel mensen hetzelfde zal gelden tenzij je niet behept bent met enig invoelvermogen voor je omgeving en voor jezelf.

Als ik nu om me heen kijk zie ik dat de veiligheid van de meest recente en opvallendste uiter ook bepaalt hoe ver hij kan gaan. De Heer Wilders geniet een redelijke mate van bescherming, en ondanks vele doodsbedreigingen acht hij zich redelijk veilig, denk ik. Dit komt ten eerste doordat hij vele medestanders om zich heen verzamelt, ten tweede door een staatsbeveiliging en ten derde door een redelijk zwakke opponent.

Zijn veiligheidsgevoel wordt op deze wijze verstevigd, maar desalniettemin ligt er voor hem een gevaar op de loer. Hij kan zich verder en extremer gaan uiten omdat de natuurlijke correctie voor een deel ontbreekt. Als de uitingen grenzen gaan overschrijden kan dit als gevolg hebben dat de staatsbescherming zou kunnen wegvallen. En wat er dan met hem kan gebeuren kan ik alleen maar zien in het huidige angstige gezicht van Ayaan.

Herman van der Helm is de geestelijke vader van de Naturistenwoonwijk Ypenburg.

Algemeen, 07.03.2008 @ 10:54

[Home]
 

57 Reacties

op 07 03 2008 at 12:30 schreef Karl Denig:

Er zijn gelukkig nog mensen die er een andere mentaliteit op na houden dan Herman. Voor elke omgeving heeft Herman tegenwoordig een op maat gesneden mening. Chapeau Herman!!!

op 07 03 2008 at 13:21 schreef Vlot:

Peter, is je site weer gekraakt?

op 07 03 2008 at 13:26 schreef Max J. Molovich:

Hoewel bij mij een mop meestal tot agressie leidde, scheldpartijen tot gelach, de stoere tiener vertedering opriep bij met name vrouwen in de menopauze en door mij geuite lieve woordjes voornamelijk klappen opleverde, kan ik mij wel in uw verhaal herkennen, en vond ik het een interessante overpeinzing. Alleen deze zin: "Als de uitingen grenzen gaan overschrijden kan dit als gevolg hebben dat de staatsbescherming zou kunnen wegvallen." Bedoelt u landsgrenzen of morele dan wel ethische grenzen?

op 07 03 2008 at 13:59 schreef Loor:

"en ten derde door een redelijk zwakke opponent."

Herman, kun je iets concreter zijn over deze opponent??

op 07 03 2008 at 14:55 schreef daniel:

Ja, grote schande dat Geert Wilders zich veilig voelt.

Ik stel daarom voor dat niemand zich in dit land nog veilig mag voelen. Laat iedereen overal door beledigd zijn -inclusief het feit dat de ander beledigd is- en daar altijd met geweld op reageren.

Pas dan kunnen we een harmonieuze samenleving opbouwen waar iedereen z’n uiterste best zal doen om de ander niet te beledigen, want natuurlijk nooit lukt want die instelling zal ook weer uiterst kwetsend zijn.

Dan hoeven we niet meer met elkaar in debat en kunnen we eindelijk alles met geweld oplossen, zoals het hoort.

op 07 03 2008 at 15:20 schreef Tofuburger:

"Als de uitingen grenzen gaan overschrijden kan dit als gevolg hebben dat de staatsbescherming zou kunnen wegvallen. En wat er dan met hem kan gebeuren kan ik alleen maar zien in het huidige angstige gezicht van Ayaan."

Als de beveiliging wordt stopgezet, wordt Wilders gekeeld als Theo van Gogh, met een lang mes. Hou eens op met het focussen op het polderextremisme van de heer Wilders, in plaats van dat van de jihadisten en de Islamitische dictaturen. Het grootste extremisme van de heer Wilders is zijn extreme getreuzel met die film.

op 07 03 2008 at 16:03 schreef daniel:

is zijn extreme getreuzel met die film.

Langzaam begint 1 April steeds dichterbij te komen.

op 07 03 2008 at 17:09 schreef Bas:

Herman is Peter !

op 07 03 2008 at 17:26 schreef Eric:

Herman heeft een wijze les geleerd in zijn jeugd: terreur werkt!

op 07 03 2008 at 19:16 schreef Dr. Love:

"En wat er dan met hem kan gebeuren kan ik alleen maar zien in het huidige angstige gezicht van Ayaan."

Zodra de angst voor een blijvende grimas zorgt heeft Robert Schoemacher een nieuw type klant! Vanaf heden bekend als het Van der Helm-syndroom.

op 07 03 2008 at 19:54 schreef philippine:

Ik vind ‘de veiligheid van meningsuiting’ een vondst.

op 07 03 2008 at 19:57 schreef Ernst:

Als iemand, zoals Herman naar eigen zeggen, bij iedere uiting die hij doet ‘continue afwegingen’ met betrekking tot zijn veiligheid maakt, dan rest geen andere conclusie dat H. een bange poeperd (zo noemde ik dat toen ik opgroeide) is.

Hoewel Wilders ongetwijfeld vele medestanders heeft, kan niet gezegd worden dat hij zich met velen van hem omringt, tenzij H, het oog heeft op zijn steeds aanwezige beveiligers. En als er iets me angstig lijkt, dan is het wel het permanente bewustzijn van je eigen onveiligheid, dat je krijgt van beveiliging. Een draagbare gevangenis, zeg maar een soort anti-islam burqa, dat geeft geen veiligheid maar isolatie en ontmenselijking.
Dat iemand in die moeilijke en onveilige omstandigheden blijft opkomen voor wat hij denkt, maakt iemand een held.

Daarbij komen nog de voortdurende aanvallen van de staat en aanverwanten op Wilders. De demonisering heeft inmiddels de ‘dreigingsfase kritiek bereikt. En daarmee heb ik dan vooral het oog op Balkenende cs. Kortom, de beveilgers van Wilders doen ook een dreigende duit in het zakje.

En inderdaad, met de behandeling van Ayaan heeft de staat laten zien waar men staat: pal tegen de vrijheid van meningsuiting van mensen die ook maar iets in brengen tegen het pappen en nathouden in Nederland. Ik zou er ook angstig van gaan kijken, van het wereldwijd laten weten door mijn overheid dat ‘het jachtseizoen geopend is’.

Weet je van wie ik wel denk? Dat de uitingen van Balkenende cs uit angst voortkomen, uit angst voor de islam, en voor de mogelijkheid dat het eigen beleid (koopkrachtdaling bij groeiende economie, prachtwijken, falend mobiliteitsbeleid, achterhaald energiebeleid, voortdurende des- en segregatie samenleving, onderwijs en ad infinitum) eindelijk eens onderwerp van bespreking zou worden, iets wat met de over Wilders gemaakte paniek niet aan de orde komt. Ach, niets nieuws onder de zon, en wellicht heeft Balkenende deze taktiek wel afgekeken van de dictaturen naar wie de oren hangen. In plaats van landen die ons bedreigen met represailles als ‘de film er komt’ (lees: als we ons hier niet houden aan de regels van de islam) keihard de wacht aan te zeggen en hun op de (economische en andere) consequenties van geweld tegen Nederland(ers) te wijzen (al dergelijk geweld in die landen is staatsgeweld), op de rug gaan liggen.

En daar zitten we dan: een riant uitzicht op de vieze tepels van Balkenende cs, iets wat me een zeer onveilig gevoel geeft, maar niet maakt dat ik daarom ‘mijn uitingen’ aanpas.

H. wel, en misschien omdat hij zo een bange poeperd is, is het dat ik wel enig begrip opbreng voor H. en het feit dat hij zo een vies stukje schreef.

op 07 03 2008 at 21:47 schreef aj. Lugtigheid:

ja he, ze hebben zelfs al zoveel mensen van het eigen volk laten steriliseren, in plaats van te ijveren voor de groei van het eigen volk, dat het eigen volk uitsterft en ze daarom genoegen moeten nemen met idioten uit andere landen, die zelfs wat te zeggen hebben als je op de verkeerde dag je huisvuil buiten zet. moesten ze daarom nou hierheen komen?

op 08 03 2008 at 03:46 schreef ja hallo:

Laten we afspreken dat ik je kop kom verbouwen.
Dank u.

op 08 03 2008 at 07:16 schreef roelf:

"omdat de natuurlijke correctie voor een deel ontbreekt" die natuurlijke correctie Herman Nauturistenwoonwijk die noemen wij ‘geweld’. Jij pleit gewoonweg in al je naturelle stompzinnigheid voor geweld.

op 08 03 2008 at 15:33 schreef herman van der helm:

@ Max J. Molovich.

Bedoelt u landsgrenzen of morele dan wel ethische grenzen?

Ik bedoelde de laatste.

@ Loor

"en ten derde door een redelijk zwakke opponent."
Herman, kun je iets concreter zijn over deze opponent??

Deze opponent is eigenlijk eenieder tegen wie de uiter zijn uitingen richt.
In het geval bij de heer Wilders zijn dit voornamelijk zijn collega’s en in mindere mate de mensen met een zeker geloof. Zij zijn voornamelijk het onderwerp.

@ Eric

Herman heeft een wijze les geleerd in zijn jeugd: terreur werkt!

Ja, al eeuwen, en daar moeten we een antwoord op zien te vinden.

@ philippine

Ik vind ‘de veiligheid van meningsuiting’ een vondst.

Ja, volgens mij van Loesje

@ Ernst

Als iemand, zoals Herman naar eigen zeggen, bij iedere uiting die hij doet ‘continue afwegingen’ met betrekking tot zijn veiligheid maakt, dan rest geen andere conclusie dat H. een bange poeperd (zo noemde ik dat toen ik opgroeide) is.

Ach ja, en daar kan ik wel mee leven.

Beste reageerders, Ik merk ook hier dat het niet altijd meevalt om veilig je mening te kunnen uiten.
Als uiter zul je vindingrijk moeten zijn om toch je verhaal “aan de wereld” te kunnen vertellen zonder in een spiraal van elkaar afmaken terecht te komen. Daarbij is het van wezenlijk belang om voeling met de krachten om je heen te houden en met je eigen overlevingsdrang.
Ik wil jullie uitdagen met inventieve oplossingen te komen waar alle uiters (ook de heer Wilders) voordeel aan kunnen hebben.

op 09 03 2008 at 12:44 schreef Don Quichote:

In mijn studies heb ik geleerd als een paradigma van grote waarde blijkt te zijn er eerst bij stil te staan wat de betekenis en de invulling van het begrip is alvorens er over te gaan praten en teschrijven en zeker alvorens er wetgeving op te basseren.

Vrije meningsuiting, dit paradigma bevat twee woorden vrij en meningsuiting.

Voor het paradigma hebben wij twee woorden en een derde aspect wat vragen oproept : wat betekent vrij in realtie tot meningsuiting.

Ik wil mij nu enkel beperken tot het woord vrij.
Wanneer is iets vrij ?

Zoals Herman het mooi verwoord: zijn communicatie verliep altijd in functie van dus in perceptie, invulling, deflectie.

De pragmatiek van de menselijke ocmmunicatie ( Watzlawick) leert ons dat er een wederzijdse perceptie is wanneer mensen met elkaar communiceren. Er is betwisting (zoals altijd binnen de wetenschap) in hoeveelste trap je nog bewust kan zijn van de wederzijdse perceptie : die gaat van drie voor de gemiddelde I.Q. tot 6 bij de smartguys.

Toen werd er dooor de communicatiewetenschappers nog geen rekening gehouden met het E.Q. en met mensen die sterk intuitief zijn en hierin zelfs snel zijn.

Waar laat dit ons in de vaststelling van het paradigma vrij ? Het brengt ons bij een ander paradigma – waaraan ons zijn verbonden is – wie zijn wij in die communicatie. Hiermee heeft Watlawick geen rekening gehouden.

Kijk naar Herman en hoe hij in welke omstandigheid communiceert – de verschillende wijzen. Is hij hierin consistent of past hij zich aan aan de omstandigheden (perceptie / wederzijdse perceptie) Ja dus, hoe komt het dat hij anders is wanneer hij op de barricade staat dan als hij zich liefellijk wendt tot de meisjes ?

De vraag is dan : is/was hij zichzelf in al die verschillende communicaties, speelde hij rollen ?

De mens wil anno 2008 vooral zichzelf zijn ?
Wat is dat zelf, als het niet consistent is ? Waar dus uit blijkt dat niet alleen de wederzijdse perceptie met diegene waarmee je communiceert van belang speelt maar ook de perceptie van em met je zelf. De schizofrene mens, of toch niet ?

Dat leidt ons nog dieper ten aanzien van het vrije van de meningsuiting. Hoe komt dat "zelf" tot stand en hoe vullen wij ons "zelf in", in ons zelf en naar buiten.( introjectie, projectie)

Begrijpende nu dat in artikel 1 van onze grondwet iets staat nog maar beginnende bij het eerste woord van het paradigma dat toenmaals het helemaal niet doorgrond is geworden.

De vrije meningsuiting speelt een heel belangrijlke rol in de westerse identiteit en vooral in Nederland.

Aangetoond hebbende dat dit paradigma al beginnende met het aspect vrij :
a) nooit volledig doordacht is geworden vanuit de verlichting
b) het paradigma zich niet meer verder ontwikkeld heeft in de tijd
c)aantoond dat het begrip vrij van het paradigma vrije meningsuiting een illusie is en niet te omvatten begrip welke alleen maar aanleiding kan geven tot wat er hedentendage plaats vindt
d) dat het volledig fout en zelfs misdadig is een grondwet op een illusioinair begrip en paradigma te vestigen en te handhaven.

Conclusie: alle reden om de grondwet op dat punt te herzien en te plaatsen in het licht van de verworven wijsheid en in de tijd waarin wij nu leven, zeker alvorens er nog meer doden gaan vallen.

op 09 03 2008 at 13:12 schreef Peter:

Du moment mensen interessant gaan lopen doen met begrippen als ‘paradigma’ (maar intussen niet in staat blijken een grammaticaal kloppende zin te produceren), krijg ik pukkeltjes. En hier is het nog erger, want als ik het goed begrijp wordt hierboven een quasi-wetenschappelijk argument aangedragen om de vrijheid van meningsuiting af te schaffen.

Vrijheid van meningsuiting hoort gewoon in de grondwet. Niemand mag worden vervolgd vanwege het uiten van zijn mening, ook al is die schadelijk.

Daarnaast heb je je gezonde verstand. Je hebt een bepaalde mening, maar soms is het beter die voor je te houden. Bijvoorbeeld als Feijenoord je favoriete club is, maar je je in het F-side-vak van het Ajax-stadion bevindt.

Mar het gebruik van dat gezonde verstand is onze individuele verantwoordelijkheid en ons individuele voorrecht. Het is niet aan politici en wetgevers om ons voor te schrijven ons gezone verstand te gebruiken.

Tot voor kort was het heel veilig en gemakkelijk om de vrijheid van meningsuiting in de wet gewaarborgd te hebben. Dissidente meningen waren er voor op verjaardagen en wie ze daarbuiten uitte, werd snel door de sociale omgeving gecorrigeerd.

Dat is niet langer zo, tegenwoordig hebben mensen meningen die het incasseringsvermogen van onze democratische samenleving testen. Maar democratie is niet voor homo’s. Het is nu een kwestie van tanden op elkaar en rug recht houden. Laten zien dat het niet alleen maar mooie woorden zijn, over vrijheid en gelijkheid en zo.

Censuur en onderdrukking is er al in de meeste landen ter wereld. Ik begrijp niet waarom er mensen zijn die per se die paar landen, waar wél vrijheid is, óók onvrij willen maken. Je kunt toch makkelijk verhuizen naar een dictatuur? Heb je geen last van die vermaledijde vrijheid van meningsuiting, en in de meeste dictaturen wordt de islam gerespecteerd ook nog. Dus.

Don Quichote, tijd om je Air Miles op te maken, jongen!

op 09 03 2008 at 13:50 schreef J.J. v.d. Gulik:

Allemaal fraaie maar inhoudsloze woorden. Het doet denken aan de formulering die vaak door linkse mensen werd gebruikt ‘vrijheid van meningsuiting is een groot goed hoor maar…..’ en met wat er na ‘maar’ volgde werd diezelfde vrijheid van meningsuiting om zeep geholpen.

De afgelopen decennia ontbrak de vrijheid van meningsuiting doordat de rechter zijn onafhankelijkheid opgaf en politiek bedreef daarbij gesteund door een breed spectrum van politici en mediamensen en doordat er met miljarden aan propagandagelden bij de Nederlanders werd ingehamerd dat art. 1 het belangrijkste artikel is en daarom nr. 1 draagt hoewel de regering tijdens de grondwetsherziening anders aangaf.

In de praktijk betekende het dat er nauwelijks kritiek op multikulgerelateerde onderwerpen mogelijk was hoewel de massamigratie de fundamenten van de samenleving raakte en het totale leefklimaat van miljoenen Nederlanders. In de praktijk betekende het ook dat op joden nauwelijks enige kritiek mogelijk was (en is), hoewel de joodse lobby in de USA en Israel een forse invloed hebben op de geopolitiek van de USA die o.m. leidde tot de oorlogen in Irak en Afghanistan. Daar deze politiek de fundamenten van de internationale politiek raakt kan gezegd worden dat er over de belangrijkste internationale politieke ontwikkelingen niet behoorlijk gesproken kan worden.

Zo kon er dus over de belangrijkste politieke onwikkelingen op nationaal en internationaal niveau niet gesproken worden. En de dictatortjes hier maar kraaien over de vrijheid van meningsuiting die ze zo hoog achten.

Vrijheid van meningsuiting in Nederland………..

op 09 03 2008 at 14:04 schreef Dr. Love:

Voor Don Quichot ging bloggen legde hij zijn standpunt uit aan zijn zoontje:

"Nee Jantje, je krijgt geen koekje. De hele dag zuur kijken en nu ben ik opeens de liefste papa van de hele wereld? En bedel niet bij je moeder, dat wijf is een levend fossiel."

"Luister jong, vermijdt beïnvloeding want alles begint bij voortschrijdend inzicht: in mij huis delen we geen koekjes, daar zijn ze veel te lekker voor!"

"Op een dag, als ik er niet meer ben, als die verdomde wiek van die k*twindmolen daarbuiten me weer eens raakt, mag je ze hebben. Niet eerder!"

op 09 03 2008 at 14:19 schreef Theo Ichtus:

Mijn eerste paradigma is dat de meeste mensen niet weten wat dat woord betekent en omdat ze bang zijn als onwetend te kijk te komen staan kan je het dus ongestraft te pas en te onpas gebruiken.

Mijn tweede paradigma is dat J.J. van Gulik anti joods is met daarvoor even veel of weinig zinnige argumenten als zo veel van z’n oninteressante voorgangers. Nog even en hij wijst ons op de protocollen van de Wijzen van Zion en hoe de ‘gevestigde belangen’ de waarheid daaromtrent zorgvuldig voor ons verborgen houden dankzij een zo geraffineerd complot dat je geen spoor van een complot ontwaart (en dat zijn de ergste, zoals bekend)

Mijn derde paradigma is dat je pas echt somber wordt wanneer je nadenkt over de gemiddelde intelligentie – en dat dus onvermijdelijk de helft nog stommer moet wezen…

op 09 03 2008 at 14:49 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Theo Ichtus

Bij bepaalde onderwerpen wordt de doorgaans toch wel aanwezige intelligentie even in de kluis gelegd en de deur stevig op slot gedaan. Menigeen heeft dan nog het liefst dat de sleutel wordt weggegooid. Verdiep je eerst eens wat in de joodse lobby zou ik zeggen. Op de site van Forza Nederland heb ik een interessant draadje over de materie waarbij het onderwerp door voor- en tegenstanders en alles daar tussenin wordt belicht via auteurs en in artikelen van gemiddeld een hoog niveau. Er is zo ook bijvoorbeeld info van en over het CIDI en de Frank stichting. Als je je eerst niet een beetje in materie verdiept heeft een reactie geen zin lijkt me.

op 09 03 2008 at 14:58 schreef N. Molrat:

‘democratie is niet voor homo’s’
Veiligheid van meningsuiting ook niet altijd.

op 09 03 2008 at 19:13 schreef filantroop:

De geestelijke vader van een blootparadijs aan het Ypenburgse oppert de mogelijkheid dat Geert Wilders grenzen zou kunnen overschrijden. Wat tamelijk abstract gesteld is, tenzij ermee bedoeld wordt dat Wilders zich zou uiten op een wijze die tot strafrechterlijke vervolging zou kunnen leiden. Of daarmee dan ook de door de staat geboden bescherming zou wegvallen, moet sterk betwijfeld worden. Zelfs gedetineerden genieten een redelijke mate van bescherming, een kamerlid dus zeker, zelfs als die “zich verder en extremer” zal uiten.
Bovendien moet men zich afvragen of Nederland het zich kan permitteren na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, en de tamelijk succesvolle eliminatie van Ayaan Hirsi Ali, een omstreden politicus al Geert Wilders aan de willekeur van zijn bedreigers over te laten.
De politieke historie van ons land toont een keur aan politici die er extreme standpunten op na hielden, waaronder politici die zich geestelijk verwant verklaarden aan regimes als de Sovjet-Unie en China, en ervoor ijverden een identiek politiek stelsel hier te bevorderen. Ten hoogste werden hun gangen nagegaan door de toenmalige BVD, maar onbeschermd bleven ze allesbehalve.
Na de Russische inval in Hongarije in 1956 was het een tijdje stormlopen op het communistische bolwerk van het dagblad de Waarheid in Amsterdam en Den Haag. Te paard en met getrokken sabel werden charges uitgevoerd om de volgelingen van Stalin te beschermen.
Het ziet er dus niet erg naar uit dat Wilders onbeschermd zijn ideeën aan het volk ontvouwen moet.

op 09 03 2008 at 19:18 schreef Theo Ichtus:

Joepie "Inlezen!" – "Nou Daar Heb Ik M’n Opponent Toch Er Eens Even Van Jetje Gegeven & Een Poepie Laten Ruiken!"

* Wat ruik ik toch al dacht…*
* Caramel? *
"O, ik dacht al, zouden ze vandaag de suikerzieke eh, eh, …"

Toen Pim Fortuyn na het winnen van een populairiteitswedstrijd op de televisie in de grafkelder van Willem van Oranje (in de Oude Kerk in Delft) werd bijgezet draaide de laatsgenoemde zich om en drukte bang de poeperd tegen de wand van de kist. "Dan laat ik me liever nog een keer door een Franse Katholiek voor de kloten schieten – God weet waar DIE tampeloeris allemaal in heeft gezeten" zo sprak de Vader des Vaderlands…

* vrijetijdsbesteding die in bepaalde kringen "Haram" genoemd zou worden inderdaad niet te ontkennen viel…*

Receptje voor gebraden christenbabies, iemand?

http://www.preattach.com/out.php/i2118_insidethekaabasi6.jpg

Dus als ik het goed begrijp cirkelen de gelovigen rond een onvolledige uitvoering van een damestoilet uit de Moskouse ondergrondse?

Mijn God – en dan te bedenken dat ik met wat meer mazzel in m’n leven dit weekend met Waris Dirie in Brussel aan de rol had kunnen zijn geweest in plaats van reaguurend op dit weblog trachten JJ van Gulik z’n antisemitische vet te geven…

op 09 03 2008 at 19:23 schreef Loor:

Ik dacht dat we voorgoed van J.J. v.d. Gulik en zijn obsessie voor joden verlost waren. Maar helaas…

op 09 03 2008 at 19:25 schreef Ernst:

Herman, als de kritiek hier op je stuk al valt onder het begrip ‘afmaken’, en hier al een voeling met je overlevingsdrang nodig is, dan vraag ik me toch echt af wat je onder een veilige manier van meningsuiting verstaat. Is het wellicht dat je een mening moet kun uiten, zonder dat iemand daarbij ook maar enige kanttekening plaatst?

op 09 03 2008 at 19:45 schreef filantroop:

Bij deze bedacht ik J.J. v.d. Gulik maar eens niet te bedenken op een reactie mijnerzijds, Loor.

Doch, met een beetje geduld kunnen we van zijn hand weldra vernemen dat met het recept van het aloude Marie-biscuitje de joodse lobby in werkelijkheid een matse bedoelde.
Meteen maar even met Verkade gebeld, waar mij werd medegedeeld dat er geen vermoeden van verdenking bestaat over de totstandkoming van het Marie-biscuitje, benevens, dat de receptuur zodanig afwijkt van die van de matse, dat mogelijke verwarring over de totstandkoming niet in de rede ligt.
Voorts werd mij verteld dat een Marie-biscuitje zich gemakkelijk in de thee laat dopen, hetwelk met een matse nooit zal lakken. Wel is het mogelijk de inhoud van een kopje thee over een matse uit te gieten. Het resultaat daarvan laat echter te wensen over, en maakt bovendien vlekken op het karpet.
Mocht J.J. v.d. Gulik zich in de toekomst in die richting uit willen laten, dan is de juistheid van die bewering bij deze ontkracht.

op 09 03 2008 at 20:11 schreef Theo Ichtus:

Iemand die ik persoonlijk ("In Real Life") ken en respecteer verdient het dagelijkse brood in de jeugdpsychiatrie. Hij bezweert me dat er geen verschil is in de mate van alledaagse krankzinnigheid waar zijn "klanten" door geplaagd worden en wat er allemaal mis is met mensen die NIET gedwongen opgenomen zijn. Het verschil zit hem alleen in de handigheid waarmee men zijn krankzinnigheid vorm geeft en functioneel inpast in het dagelijkse bestaan.

Ik ben geneigd om hem gelijk te geven.

op 09 03 2008 at 20:20 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Ichtus

Een hoop woorden om aan te geven dat je gewoon wilt ontsnappen aan een discussie die je niet wenst te voeren omdat het over een min of meer verboden onderwerp gaat nl. de joden. Daarbij lijk je onder invloed van verruimende stoffen te verkeren.

Besef dan wel dan er zo niet behoorlijk gesproken kan worden over bijvoorbeeld een redelijk belangrijk nationaal onderwerp als de vrijheid van meningsuiting en al helemaal niet over een aantal belangrijke internationale politieke ontwikkelingen.

De positie van de joden is bij velen nog veel te onbekend. Als ze behoorlijk geïnformeerd zouden zijn dan zou hun mening in veel gevallen aanzienlijk veranderen. De groep neocons rond Bush onder leiding van de joodse neoconstrateeg Richard Perle bestaat toch echt voornamelijk uit joden met onderling sterke banden en uitgebreide contacten met politiek Israel en de AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) behoort toch echt tot de top van de lobbyorganisaties. Als je kijkt naar de impact van die activiteiten op de ontwikkelingen rond Israel en de islamitische wereld kun je zeggen dat het veruit de meest invloedrijke politieke lobby organisatie is in Amerika. Eerder heette de AIPAC de American Zionist Public Affairs Committee. Dat verzin ik niet. Het is gewoon feitelijke info. Dat anderen daar doof en blind voor blijven omdat de joden een bijzondere positie hebben is vooral hun probleem wat ze overigens doorgaans niet zo zullen beseffen. Door daar doof en blind voor te zijn dienen ze de Nederlandse en westerse belangen niet. Maar goed, slaap maar lekker door.

Ik wil overigens niet dat je me antisemiet noemt. Voor velen geldt dat als een ultiem scheldwoord en zo noem ik jou bijvoorbeeld ook geen hondenlul tijdens een discussie. Een beetje fatsoenlijk debatteren is voor velen teveel gevraagd maar naar mij toe moet het toch gebeuren.

op 09 03 2008 at 20:47 schreef filantroop:

Om ieder misverstand te vermijden wil ik hierbij met klem tegenspreken dat J.J. v.d. Gulik antisemiet is. Ook al zijn er serieuze aanwijzingen dat hij dat wel is, is er geen enkel bewijs aan te voeren dat het vermoeden van antisemitisme zijnerzijds zou kunnen bevestigen.
Mocht inhoudelijk uit zijn veelvuldige betogen over Joden een vermoeden ontstaan zijn dat J.J. v.d. Gulik een antipathie jegens Joden zou koesteren, dan berust dat slechts op toeval.
Ik durf er zelfs zijn hand voor in het vuur te steken.

op 09 03 2008 at 22:25 schreef Theo Ichtus:

Discussiëren met antisemieten?

Het valt wat mij betreft inderdaad ruimschoots onder het overige "correctiewerk op het internet / oneindig met een verminderen…" – dus dat vermijd ik zo veel als maar mogelijk is.

Zal ik dan maar gewoon LUL zeggen, wanneer antisemiet je beledigt – niet omdat het niet waar zou zijn maar gewoon omdat je daardoor tegenwoordig als serieuze debatter gediskwalificeerd raakt?

En is d’r eigenlijk wel genoeg van jou om alle meiden van Halal op adequate wijze op te vullen?

(Want ik meen toch echt een slap en voortijdig ejaculerend slurfje te ontwaren…)

Tenslotte: Als ik stoned of dronken mocht wezen, dan is dat morgen helaas weer over. Maar wat er met jou mis is v.d. Gullik, dat lijkt me toch echt permanent…

op 10 03 2008 at 01:01 schreef arend:

@Herman,

In je privéleven kun je je best af en toe aanpassen aan je omgeving. Maar als een politicus met bepaalde problemen wordt geconfronteerd verwacht ik toch dat hij die problemen openlijk mag benoemen.

Je zegt over Wilders; "Hij kan zich verder en extremer gaan uiten omdat de natuurlijke correctie voor een deel ontbreekt."
Maar ik vind Wilders helemaal niet zo extreem.
Hij roept niet dat andersdenkenden minderwaardig zijn (Fawaz, El-Moumni) of dat andersdenkenden de kanker verdienen (Fawaz, vdVen).
Wilders dreigt ook niet met geweld (zoals de gesubsidieerde loser Appa); hij gebruikt geen geweld (zoals AFA) en praat geweld tegen burgers ook niet goed (zoals de AEL, de IS).
Naar islamitische en socialistische maatstaven kun je Wilders dus feitelijk een extreme softie noemen.
Zou Dibi dàt bedoeld hebben, toen hij met wat boekverbranders en homofoben demonstreerde tegen de "extremist" Wilders?

Terwijl Wilders’ tegenstanders uitblinken in grappig bedoelde kunstuitingen waarin Wilders doodgaat, doet iedereen alsof juist Wilders de verkeerde toon aan zou slaan.
Maar de dood van Wilders zal niks veranderen aan de dreiging van islamitische terreuraanslagen; tientallen landen lijden daar al lang onder, ook zònder Wilders.

Je hoeft het niet altijd met Wilders eens te zijn, maar de ophef die er nu is over een nog niet vertoonde film is belachelijk.
Temeer daar ik bij voorbaat durf te beweren dat die film niet half zo polariserend is als dit soort kinderprogramma’s, waar men in de islamitische wereld mee bezig is;
http://www.youtube.com/watch?v=Jm8w7_P8wZ0&feature=related

op 10 03 2008 at 03:52 schreef Don Quichote:

Ach Peter, jij leest ook maar wat je denkt dat er staat en doet dan of je de nederlandse letteren zelf bent – net een schoolmeester. – heel wetenschappenlijk zelfs – zeker niet pseudo-wetenschappelijk.

Ik zou zeggen ik kan misschien niet schrijven maar voor u is het nog iets erger je kan niet lezen.

Iedereen die een beetje kan lezen leest in mijn reactie op het stuk van Herman niet dat ik voor afschaffing ben van het begrip vrije meningsuiting, integendeel, ik ga in mijn schrijfseltje over het optimaliseren en actualiseren van de begrippen inzake vrije meningsuiting.

Waarom niet afschaffen van de vrije meningsuiting in de grondwet: omdat het tenslotte maar gaat over zoiets triviaals als meningen… m.a.w. over woorden in de wind…

Over het begrip meningsuiting van het paradigma c.q. dogma : vrije meningsuiting, had ik nog geen bijdrage gedaan – met dezer dan.

Zolang als er geen determinerende macht achter de mening zit, is zij niet meer waard dan een verluchting van wat hersenen bij elkaar spinnen. Met ander woorden van even weinig waarde als mijn niets zeggende bevoordeelde al dan niet pseudo-wetenschappelijke bijdrage hiervoor.

Mensen zoals jou Peter die niet kunnen lezen, meer zelfs : woorden van andere verdraaien tot een kunst hebben verheven en hiervoor nog een prijs krijgen ook en daarbij voldoen aan het paradigma leugen, wat in politiek zelf niet eens uitgesproken mag worden, en u doet met dit websitje aan politiek, oefenen macht uit en verkondigen hun mening als manna, de waarheid, misschien wel de naakte waarheid, ergo voeren er propaganda mee ! Wat in wijsheid en of pseudoo-wetenschap benoemd zou kunnen worden als pathetisch.

Peter, je hoeft uw I.Q. niet te bewijzen die is hoog, en jou frustratie drempel is laag, afleidende dat je niet kan nalaten de boodschapper aan te vallen ( zo Nederlands), dat houdt het geheel in evenwicht, waarover de Boeddha zeer tevreden is.

Het tegenargument pseudowetenschap gebruiken is van zulk een schoolkindniveau.
Je verwerpt daarmee ook alles wat op het terrein van de communicatiewetenschap onderwezen wordt in onze universiteiten (zie gebruikte verwijzingen), wat uiteraard als knap te benoemen valt. Je manifesteert je zo als een totaal anarchist en daavoor wil je bewondert en beprijst worden.

Blijf uw goed werk vooral verder zetten. Graag lees ik in uw reactie over mijn taalfouten en ik claim hierbij dat taalfouten deel uitmaken van mijn recht op vrije meningsuiting.

op 10 03 2008 at 07:17 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Theo Ichtus

Je zegt:

"Als ik stoned of dronken mocht wezen, dan is dat morgen helaas weer over. Maar wat er met jou mis is v.d. Gullik, dat lijkt me toch echt permanent…"

Mijn reactie:

Dat is maar de vraag. Er zijn genoeg alcoholisten en drugsverslaafden.

Ik ben voor vrije politieke debatten op een goed niveau gebaseerd op goede pluriforme informatie. Dat zal permanent zo blijven. Voorlopig is dat echter nog veel te veel gevraagd in Nederland.

op 10 03 2008 at 08:22 schreef Theo Ichtus:

En wie beoordeelt het niveau daarbij v.d Gullik?

Een type als je geestverwante Donkey Shot?

Net "paradigma" op wikipedia opgezocht en gelijk willen meepraten met in zijn ogen "grote mensen"?
(De zielepiet is van mening dat Frontaal Naakt een politieke machtsfactor van betekenis is en stampvoet in de hoek van de kamer over zijn door niemand betwiste recht om zichzelf publiekelijk voor gek te zetten met het ruimschoots tonen van lacunes in het moderne onderwijs…)

Wat wel waar is, is dat permanent allerlei Lullo’s zichzelf belangrijk proberen te maken in het publieke debat, de ene taalvondst nog spitser als de andere – waarbij we vooral onder de indruk dienen te geraken over de trefzekere en soepele uitdrukingsvaardigheid van de internet erudiet die zo maar schijnt te weten wat pluriform betekent.

Een van de beste dingen die ze al vroeg in de tweede wereldoorlog deden was Richard Heydrich afknallen, want die wist ongetwijfeld ook wat pluriform of paradigma betekende.

Niet dat hij daardoor minder verwerpelijk was, maar goed vioolspelen schijnt het stomste gedachtegoed "salonfähig" te kunnen maken.

Enfin, speel jij hier Hyacint Bucket (spr. uit "Bouqet"), dan doe ik wel de slonzige en lichtelijk dronken aangetrouwde familie…

op 10 03 2008 at 09:50 schreef herman van der helm:

@arend
je zegt:
"In je privéleven kun je je best af en toe aanpassen aan je omgeving. Maar als een politicus met bepaalde problemen wordt geconfronteerd verwacht ik toch dat hij die problemen openlijk mag benoemen."

Ik verwacht dat zelfs van elk mens.

Ik denk dat het goed is om te proberen onrecht te rechten, dat is mij duidelijk. Ik denk dat het een grote rol speelt om daarbij je voelsprieten wijd open te houden.
Angst om te overleven aan de ene kant, je rechtvaardigheidgevoel aan de andere en alles daartussen in, speelt daarbij een grote rol als je succes wilt boeken.
Een overschat eigen veiligheidsgevoel kan de uiter in problemen brengen. Onderschat leidt dit tot het gedrag: "Ik heb het niet geweten".
In beide gevallen bereik je niets.

op 10 03 2008 at 10:14 schreef filantroop:

Hoewel, die kwijlende, onopgevoede hond, die zodra Hyacint Boeket het ranke tuinpad van haar altoos bierzuipende zwager betreedt, uit het portiervenster van de oude brik z’n luim uit, zou net zo goed een dubbelrol van J.J. v.d. Gulik kunnen zijn. De kwijlslierten wapperen soms aan mijn goedgepoetste brogues.

op 10 03 2008 at 11:16 schreef Peter:

Don Quichote, ontdoe je boodschap eens van alle interessantdoenerij, alle ballast, snij al het vet eraf, misschien dat ik dán begrijp waar je het in vredesnaam over hebt.

Ik denk trouwens dat ik weet wie je bent. Die Haagse politicus, toch? Die holle schreeuwerd die helemaal niets voor elkaar krijgt, omdat-ie blijkbaar nooit goed naar zijn vriend Herman heeft geluisterd.

op 10 03 2008 at 12:06 schreef Jimmy:

@Don Quichote

"Wat is dat zelf, als het niet consistent is ? Waar dus uit blijkt dat niet alleen de wederzijdse perceptie met diegene waarmee je communiceert van belang speelt maar ook de perceptie van em met je zelf. De schizofrene mens, of toch niet ?"

Diepzinnig hoor.

Het doet me wat denken aan existentialisme, wat je hier opwerpt. Mijn existentialisme is als volgt: Wie ben ik? Wat wil ik? Waar ga ik naartoe?

Ik ben Jimmy, ik wil kunnen zeggen wat ik denk/ voel/ geloof, zonder consequenties voor mijn lijf/ leden/ naasten en dat wens ik voor iedereen in dit land.

PS Beetje vreemd dat je je op de verlichting beroept, als je verduistering in petto hebt.

op 10 03 2008 at 13:49 schreef filantroop:

Existentialisme? Gunst, ik heb net al mijn boeken van Jean-Paul Sartre naar de leesotheek van het Rode Kruis gebracht. Ik kon het luie oog van Jean-Paul niet langer aan. Niet van verbazing omvallen dat er weer een beddentekort in de ziekenhuizen zal ontstaan.
Ach, het is ook nooit goed.

op 10 03 2008 at 15:19 schreef Don Quichote:

He Peter lekker scheldbeest,

Zo vol over zich zelf , zo nederbuigend over anderen.

Sartre schreef het al : de hel dat zijn de anderen …

Leve de Lof der Zotheid en wijze mensen zoals Peter die het altijd maar over anderen hebben maar nauwelijks in hun eigen ziel kunnen of durven zien laat staan in staat zijn tot zelfspot.

Daar hun ego te groot is voor hun gedachten ontwikkelen zij websites zoals onderhavige dan kunnen zichzelf projecteren in anderen en al hun geweld kwijt op pispaaltjes.

Ik weet dat je je niet schaamt, maar dat zou je beter doen want met al je getrap naar mensen zie ik jou ook niets wezenlijks doen tegen 1000 onschuldige kinderen in onze Nederlandse gevangenissen – ondanks jou beprijsde machtsmiddel en al je wijsheid en bergen moraliteit

Peter je bent even geweteloos als die andere 16 miljoen medelandse zombies, miljoenen stemvee en de 0031 junta met haar 150 partij-vertegenwoordigers…

Slaap lekker verder in alle wijsheid… ik was uitgenodigd, daarom kwam ik even langs.

Peter minijoker moraalriddertje :Zoek je eigen spiegel – je hebt mijn respect niet en krijgt het niet alvorens je je mee inzet tegen die massale kindermishandeling door de Nederlandse overheid.

whoehahahaha.

op 10 03 2008 at 15:29 schreef Peter:

Allemaal dag zeggen tegen de Don. Dahag, Don!

op 10 03 2008 at 16:45 schreef Paco:

De Don Quichote inzending bevalt zeer goed. Hij verwoordt mijn gedachte over den Peter.
Chapeau Don. Dahag Peter.

op 10 03 2008 at 17:00 schreef Peter:

Nee hoor, ik blijf. Ik ben hier de baas. Knap van je trouwens, dat je kennelijk zo goed begrijpt wat de Don lult. Ik snap er geen ruk van.

op 10 03 2008 at 17:27 schreef filantroop:

Vroeger had je nog het Don Kozakkenkoor, maar ja, hun zakken zijn goed ingeteerd na de val van Moskou.

op 10 03 2008 at 17:47 schreef Jimmy:

@Filantroop

Ik heb eens wat podcasts gedownload van The Teaching Company. Het idee klonk erg interessant, maar toen ik later zag wat voor leeslijst — en tijdsinspanning — er tegenover stond, voordat ik kon meeprachten, dacht ik: laat maar, geen goede investering.

Mijn kennis van het existentialisme is daarom beperkt tot mijn samenvatting in de vorige post. Dat je Sartre hebt gelezen, siert je. Zoveel zwaarmoedige onzin trek ik fysiek gewoon niet.

op 10 03 2008 at 17:48 schreef Jimmy:

meeprachten = meepraten

op 10 03 2008 at 18:01 schreef Peter:

Maar Camus, die is waanzinnig goed! Daar heb ik in een paar weken tijd alles van gelezen op de middelbare school.

op 10 03 2008 at 20:14 schreef filantroop:

Ach Jimmy, vroeger kocht men Sartre om er de boekenplank mee op te intellectuelen. Je kon op gegeven moment zelfs een façade van het gehele ouvre van Sartre aanschaffen, waarachter dan de bouquet-reeks schuilging.
“La Nausée” gebruikte ik om mijn raam op een kier te laten staan voor het luchten. Toen ik het werk eindelijk besloot te lezen was het al opgevreten door de boekenwurm.

op 10 03 2008 at 20:22 schreef filantroop:

Eigenlijk vond ik de Franse literatuur een en al pretentieusheid. Vooral in mijn jeugd was het een plicht je Frans te gedragen en eruit te zien als Julliette Grego of Leo Ferre.
Ik zag er uit als Leo Ferre, maar dan met veel meer haar op dan naast het hoofd. Liever zag ik eruit als Julliette Grego, want dan kon ik haar tenminste eens helemaal bekijken.

op 11 03 2008 at 12:17 schreef arend:

@Herman,

Maar zou Wilders echt last kunnen krijgen van een overschat veiligheidsgevoel?
Ik zou doodziek worden van die beveiliging de hele dag, en uit enkele interviews heb ik begrepen dat hij ook niet echt staat te juichen.
Het idee dat hij niet even naar de bakker kan voor een warm croissantje herinnert hem steeds aan zijn onveiligheid.

op 14 03 2008 at 12:09 schreef Conan:

Maar het gebruik van dat gezonde verstand is onze individuele verantwoordelijkheid en ons individuele voorrecht. Het is niet aan politici en wetgevers om ons voor te schrijven ons gezonde verstand te gebruiken..

En daarom houd ik van Frontaal Naakt en Peter Breedveld en pis ik op Don en Paco.

Alhoewel Don eruit flikkeren meer een klassiek staaltje manieren en verhoudingen leren was en Paco vooral zijn slappe zak kant laat zien.

op 17 03 2008 at 09:00 schreef Laila:

Om wiens vrijheid gaat het? Of beter gezegd wiens vrijheid weegt het zwaarst?

Dient de vrijheid waarover gesproken wordt werkelijk het belang van de democratie of gaat het om de vrijheid van individuen met een allengs toenemende aanhang versus een groep waarvan de vrijheden nu al ingeperkt moeten worden voor het geval ze ooit een meerderheid gaan vormen ?

op 17 03 2008 at 10:36 schreef N. Molrat:

Laila, ik kan me bij vrijheid niets anders voorstellen dan individuele vrijheid en die is er voor ieder individu in een democratie, ook voor de mensen die zich in vrijheid willen identificeren met een ‘groep’.

op 30 03 2008 at 13:04 schreef herman van der helm:

De volgende vraag werd gesteld op het www,freethinker.nl forum door Kitty en ik denk dat die vraag hier ook wel zal leven, gezien dat enkel vinden dat ik "een bange poeperd" ben

“En wat kan dan precies wel op dit moment, in de strijd voor vrijheden, met een waarborg voor je veiligheid? En is ook nog effectief? Kun je daar voorbeelden van geven herman van der helm?”

Beste Kitty, ik kan je slechts helpen met voorbeelden uit mijn eigen ervaringen. Of het bij anderen ook zo werkt durf ik niet te zeggen (alhoewel?).

In mijn (vrijwilligers)werk geconfronteerd met ruziënde en vechtende jongeren heb ik menig maal de boel helpen oplossen door niet met de in mijn ogen agressor te gaan bakkeleien, maar door het slachtoffer met stevige hand uit de strijd te trekken. Het slachtoffer begon dan de aandacht fel op mij te richten en de agressor dacht dan dat ik hem hielp. Mijn mening over het gebeurde hield ik op dat moment altijd voor me.
Als ik later de twee partijen separaat sprak vertelde ik pas mijn visie over wie in mijn ogen gelijk had.
Het effect was dat eigenlijk ieders veiligheid gewaarborgd bleef, terwijl toch de meningen overeind bleven.

Als ik nu kijk naar de effecten van de veilige meningsuiting die rond de film Fitna hebben plaatsgevonden kan ik slechts een parallel trekken.
De heer Wilders had aangekondigd dat zijn film tegen de Koran eraan kwam. Premier Balkenende cs. hebben de groep tegen wie de film gericht zou zijn, tevoren steevast de hand boven het hoofd gehouden en met hen mee lopen huilen dat het zo’n kwetsende film was, onderwijl de zwakke partij Wilders uit de strijd proberen te trekken. Zijn verzoek de film niet uit te brengen vanwege de mogelijke consequenties.
Dit rondtoeterend over de gehele wereld via de diplomatieke kanalen.
Het resultaat is, dat de film een enorme promotiecampagne heeft gekregen, zonder dat er tot op heden iets noemenswaardigs is gebeurd.

De motivatie van dhr Balkenende zal wel meer uit angst zijn ingegeven, dan dat hij een bewuste strategie als deze heeft gekozen, maar het resultaat is er wel.

De vrijheid van de meningsuiting van Wilders is op deze manier door onze premier gegarandeerd, terwijl hij de maatschappij en waarschijnlijk ook Wilders heeft behoed voor mogelijk zeer onveilige situaties.

op 30 03 2008 at 13:04 schreef herman van der helm:

De volgende vraag werd gesteld op het www,freethinker.nl forum door Kitty en ik denk dat die vraag hier ook wel zal leven, gezien dat enkel vinden dat ik "een bange poeperd" ben

“En wat kan dan precies wel op dit moment, in de strijd voor vrijheden, met een waarborg voor je veiligheid? En is ook nog effectief? Kun je daar voorbeelden van geven herman van der helm?”

Beste Kitty, ik kan je slechts helpen met voorbeelden uit mijn eigen ervaringen. Of het bij anderen ook zo werkt durf ik niet te zeggen (alhoewel?).

In mijn (vrijwilligers)werk geconfronteerd met ruziënde en vechtende jongeren heb ik menig maal de boel helpen oplossen door niet met de in mijn ogen agressor te gaan bakkeleien, maar door het slachtoffer met stevige hand uit de strijd te trekken. Het slachtoffer begon dan de aandacht fel op mij te richten en de agressor dacht dan dat ik hem hielp. Mijn mening over het gebeurde hield ik op dat moment altijd voor me.
Als ik later de twee partijen separaat sprak vertelde ik pas mijn visie over wie in mijn ogen gelijk had.
Het effect was dat eigenlijk ieders veiligheid gewaarborgd bleef, terwijl toch de meningen overeind bleven.

Als ik nu kijk naar de effecten van de veilige meningsuiting die rond de film Fitna hebben plaatsgevonden kan ik slechts een parallel trekken.
De heer Wilders had aangekondigd dat zijn film tegen de Koran eraan kwam. Premier Balkenende cs. hebben de groep tegen wie de film gericht zou zijn, tevoren steevast de hand boven het hoofd gehouden en met hen mee lopen huilen dat het zo’n kwetsende film was, onderwijl de zwakke partij Wilders uit de strijd proberen te trekken. Zijn verzoek de film niet uit te brengen vanwege de mogelijke consequenties.
Dit rondtoeterend over de gehele wereld via de diplomatieke kanalen.
Het resultaat is, dat de film een enorme promotiecampagne heeft gekregen, zonder dat er tot op heden iets noemenswaardigs is gebeurd.

De motivatie van dhr Balkenende zal wel meer uit angst zijn ingegeven, dan dat hij een bewuste strategie als deze heeft gekozen, maar het resultaat is er wel.

De vrijheid van de meningsuiting van Wilders is op deze manier door onze premier gegarandeerd, terwijl hij de maatschappij en waarschijnlijk ook Wilders heeft behoed voor mogelijk zeer onveilige situaties.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS