Home » Archief » De Haagse junta


[20.05.2008]

De Haagse junta

Pamela Hemelrijk

nude14bew (220k image)

U denkt natuurlijk – want ik ken u langer dan vandaag – dat de arrestatie van Gregorius Nekschot niet meer is dan een uitwas, een onverkwikkelijk incident, een uitglijer van één geschifte minister, die daarvoor door het parlement ongetwijfeld ferm op zijn vingers zal worden getikt, waarna we weer met een gerust hart kunnen overgaan tot de orde van de dag.

U leert het ook nooit, als ik zo vrij mag zijn. U vertikt het nog steeds om de ernst van de situatie in te zien. Bent u dan stekeblind? De arrestatie van Gregorius is de apotheose van een proces dat zich in amper vijftien jaar onder uw ogen heeft voltrokken terwijl u monter liep te demonstreren tegen de schending van mensenrechten in China. Terwijl u rustig lag te snurken, en u veilig waande in een beschaafde rechtsstaat, heeft zich op het Binnenhof een totalitair schrikbewind gevestigd dat we nooit meer kunnen verjagen. We zitten met z’n allen als een rat in de val. Wat ik u brom.

U denkt natuurlijk weer – want ik ken u langer dan vandaag – dat ik overdrijf. Maar ik overdrijf helemaal niet. Het probleem is dat u een junta alleen als zodanig herkent als ie bemand wordt door een stelletje generaals met zonnebrillen en lijfwachten. Zodoende heeft u nog steeds niet in de gaten dat in dit land een kaste van pakweg zes politieke partijen met pakweg 30.000 actieve leden zich van de absolute macht heeft meester gemaakt, en die nooit meer af zal staan. Dat de overige 15.070.000 burgers van dit land tot in der eeuwigheid gedoemd zullen zijn naar hun pijpen te blijven dansen

U heeft waarschijnlijk – want ik ken u langer dan vandaag – nog steeds de illusie dat u die kaste via de stembus zijn congé kunt geven omdat we hier een zogenaamde democratie hebben. Maar dat kunt u rustig vergeten. Daarvoor is het al veel te laat.

Die Haagse kaste – of dat Binnenhof kartel, zo u wilt – heeft namelijk, terwijl u rustig lag te snurken, een reeks doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat er ooit nog een outsider zal doordringen in hun ommuurde vesting.

Ten eerste hebben ze het zo goed als onmogelijk gemaakt om nog een nieuwe partij van de grond te krijgen. Daartoe hebben ze bijvoorbeeld het aantal handtekeningen dat je per kiesdistrict moet verzamelen om mee te mogen doen drastisch verhoogd. Dat ronselen van handtekeningen alleen al is een heidens karwei, want de meeste mensen voelen er niks voor om zich zwart op wit te identificeren met een partij waarvan ze nog niet weten wat ze eraan hebben, en ik kan ze daarin geen ongelijk geven. Stel dat die partij zich later ontpopt als schender der mensenrechten. Dan staat je steunbetuiging voor eeuwig onder hun oprichtingsmanifest, en dan ben je voorgoed besmet. Dus de meeste mensen kijken wel wijzer uit. Ja, dat was een echte meesterzet van de Haagse junta.

Mocht iemand die barrière toch onverhoopt nemen (en sommigen lukt dat, zoals u weet) dan ligt de Haagse junta daar niet wakker van. De Haagse junta heeft namelijk, terwijl u rustig lag te snurken, nog een hele serie andere boobytraps neergelegd om indringers te weren. Zo moet je bijvoorbeeld ergens het geld vandaan zien te halen om campagne te voeren. Als je dat geld niet hebt is je strijd al bij voorbaat verloren, want de Haagse junta verstrekt haar leden fortuinen uit de schatkist om propaganda voor zichzelf te maken. Toen ik nog touwtje sprong kregen politieke partijen niks van de staat, behalve toestemming om verkiezingsborden op de bruggen te plaatsen. Nu krijgen ze steevast ettelijke miljoenen om hun ballonnen en hun tv-spotjes en hun spindoctors te bekostigen.

De nieuwkomer daarentegen krijgt geen rooie cent, en is dus wel genoodzaakt om andere geldschieters te zoeken, bijvoorbeeld private ondernemingen. De Haagse junta krijgt daardoor een kans voor open doel om de nieuwkomer verdacht te maken, en die wordt dan ook tot de bodem uitgebuit: “Deze populisten laten zich financieren door allerlei obscure winstbeluste ondernemingen! Als ze verkozen worden zullen ze niets meer of minder zijn dan de marionet van hun geldschieters! Ze moeten zo wettelijk verplicht worden om inzage te geven in hun financiële handel en wandel! En als ze zich daartegen verzetten, dan weet u als kiezer toch zeker wel hoe laat het is, nietwaar? Dan zijn ze dus zo corrupt als de pest!” Ja, dat is wederom een meesterzet van de Haagse junta.

Maar zelfs als de nieuwkomer dat allemaal overleeft (en sommigen lukt dat waarachtig, zoals u weet), dan is er voor de Haagse junta nog geen man overboord. De Haagse junta heeft namelijk drie publieke omroepen op de loonlijst staan. Die schotelen ons nu dan ook voortdurend staatsrechtgeleerden voor (die overigens ook bij de Haagse junta op de loonlijst staan) om ons uit te leggen dat het een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling is dat de kiezers ‘voor het eerst in de parlementaire geschiedenis’ hun voorkeur verleggen van ‘het centrum’ (lees: de junta) naar ‘de flanken’ (lees: de nieuwkomers). Daardoor, aldus die staatsrechtgeleerden, zal Nederland onbestuurbaar worden, en aan de wolven zijn overgeleverd, als we niet uitkijken.

Aangezien de landelijke kwaliteitskranten allemaal op sterven na dood zijn (ze hebben samen nog een oplage van amper anderhalf miljoen, en zelfs dat cijfer is nog zwaar geflatteerd) terwijl de Metro en de Spits zich voornamelijk onledig houden met de nervous breakdown van Britney Spears, moet je concluderen dat het gros van de bevolking zijn wijsheid over de actualiteit geheel ontleent aan het NOS Journaal, NOVA, Netwerk, P&W, DWDD en Rondom Tien. Als er al een nieuwkomer kans ziet om bij het kiezersvolk een poot aan de grond te krijgen, dan is het voor die betaalde junta-supporters dus een koud kunstje om de nieuwkomer zo inktzwart temaken dat niemand in het openbaar nog hardop durft te zeggen dat hij zelfs maar overweegt om op de nieuwkomer te stemmen.

Geert Wilders is dankzij deze strategie al teruggezakt naar elf zetels, en Rita Verdonk moet de volle laag van de Hilversumse maffia nog krijgen. Maar reken maar dat daar in het mediapark al met man en macht aan wordt gewerkt.

Ik hou het erop dat de arrestatie van Gregorius een proefballonnetje van Hirsch Ballin is geweest. Als hij ermee wegkomt (en reken maar dattie ermee wegkomt, want gezien de huidige stand van de peilingen is heel politiek Den Haag als de dood voor een kabinetscrisis, uitgezonderd dan Wilders, Verdonk en Pechtold), dan is de teerling geworpen, en kan hij op grond van dezelfde wetgeving aanstalten gaan maken om ook Geert Wilders uit de roulatie te nemen. En anders is er altijd nog de kogel, als de nood echt aan de man komt. Of vervalsing van de verkiezingsuitslag natuurlijk; dat vergat ik nog bijna. Ik stel voor om Zimbabwe uit te nodigen om waarnemers hierheen te sturen als het zover is. De Haagse junta is namelijk tot alles in staat.

U denkt natuurlijk – want ik ken u langer dan vandaag – dat het zo’n vaart niet zal lopen. U denkt natuurlijk dat het allemaal wel weer goed komt als dit kabinet eenmaal is opgekrast. U denkt dat er dan een andere wind gaat waaien. Woehaha. Laat me niet lachen. Als dit kabinet is opgesodemieterd zullen de Haagse Poetins worden vervangen door de Haagse Medvedevs, dat is alles. Het is net zo zinloos om hier ter stembus te gaan als in Rusland of Zimbabwe. De Haagse junta is here to stay. We’re screwed.

De Haagse junta heeft namelijk zoveel skeletten in de kast dat zij wel genoodzaakt is om zich koste wat kost aan de macht vast te klampen, net als Mugabe en zijn club. Alleen door op het pluus te blijven zitten kunnen ze voorkomen dat hun schanddaden in de openbaarheid komen, en dat de schuldigen als gewone burgers worden berecht (Nee, ik overdrijf niet: alleen al het dossier Spijkers, dat nu veilig achter slot en grendel ligt in het staatsarchief, zou volksstammen hoogwaardigheidsbekleders achter de tralies doen belanden als het openbaar werd).

Maar u ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. Het wil er domweg niet bij u in dat Nederland een onvervalste totalitaire bananenrepubliek is geworden, en dat de persvrijheid van weleer nooit meer terug zal keren. Het wil er domweg niet bij u in dat u thans vogelvrij bent, en niet meer door een ordentelijke rechtsstaat in bescherming wordt genomen tegen staatsterreur. U blijft maar tegen beter weten in geloven dat zoiets alleen in apenlanden voorkomt. Oeioeioei, wat gaat u van een kouwe kermis thuiskomen.

Voordat columniste Pamela Hemelrijk doorbrak op Frontaal Naakt, schreef zij onder andere voor Metro, het Algemeen Dagblad en De Gezonde Roker.

Algemeen, 20.05.2008 @ 07:08

[Home]
 

73 Reacties

op 20 05 2008 at 07:40 schreef Paco:

Precies mijn gedachte. Ik zei al jaren geleden over het haagse plush:
Het zijn bedriegers, oplichters en dieven.

De Poetin en Medvedev junta in Den Haag heeft bijna geen steun meer bij de bevolking dit in tegenstelling in Moscu waar de bevolking massaal hun junta steunen.
Daar zijn de politici aan het werk voor hun land en inwoners, russen dus.
Mag van mij gelijk komen dat bewind.

op 20 05 2008 at 07:51 schreef shuri:

Een goede observatie van Pamela en jammer genoeg; het klopt. De regentenkliek kan alleen verdwijnen door een Bataafse omwenteling. Die kwam er ook niet voor niets

op 20 05 2008 at 09:09 schreef daniel:

Ik krijg de indruk dat de mensen hier op dit forum de ernst van de zaak wel degelijk inzien. Hoe je dit aan anderen duidelijk maakt, dát is de vraag. Pamela Hemelrijk kan meesterlijke stukjes schrijven, maar dat is niet genoeg.

Wel moet ik zeggen dat het een geniale vorm van dictatuur is die we hier in Nederland hebben. Putin, Mugabe en die gast uit Noord-Korea kunnen nog heel veel van Nederland leren want wij hebben hier geen concentratie kampen of martelkamers nodig. En toch blijft de macht in handen van een selectief gezelschap. In Nederland kan je de bevolking onder de duim houden door ze schijnvrijheid te geven. Dat werkt veel beter dan onderdrukking. Het komt er in feite op neer dat de burger nul komma niks invloed heeft op de politiek.

We hebben 6 of 7 vrijwel identieke partijen die alleen van logo verschillen, we hebben politici waar we nooit vanaf komen en die steeds maar weer posities krijgen toegewezen waar niemand ze voor heeft gekozen. We hebben een leugenachtige media -vooral nu dat ze mijn stukjes publiceren ; )-. En we hebben een enorme belastingdruk die armoede veroorzaakt waardoor de staat geld kan blijven afnemen om armoede te bestrijden zodat de burger geen kant op kan.

Laatst ging het even over die voedselbanken, daar schamen ze zich bij de Pvda voor. Dat is heel raar, Nederlandse burgers komen uit eigen beweging zelfstandig bij elkaar om een probleem op te lossen en de politiek spreekt er schande van. Men wil geen mondige burger, men wil onderdanen. Gezien het Marxistische gehalte van de Nederlandse politiek is het wellicht de moeite waard om aan Rosa Luxemburg te denken en haar -in de DDR nooit gepubliceerde- waarschuwing:

Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder der öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.

Das öffentliche Leben schläft allmählich ein, einige Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und grenzenlosem Idealismus dirigieren und regieren, unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender Köpfe, und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen, im Grunde also eine Cliquenwirtschaft – eine Diktatur allerdings, aber nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die Diktatur einer Handvoll Politiker, d.h. Diktatur im bürgerlichen Sinne.

Zij noemt het dictatuur in burgerlijke zin, wij noemen het ‘de kloof tussen burger en politiek’.

op 20 05 2008 at 09:24 schreef Piet:

Beetje paranoide verhaal volgens mij.

Kritiekpunt 1: De reden dat Geert en Rita geen (of beter: niet genoeg) geld krijgen van de overheid is omdat ze geen vereniging met leden zijn. Daar hebben ze zelf voor gekozen, als ik het wel heb om te voorkomen dat het drama van de onttakeling van de LPF zich gaat herhalen.

Critici zeggen dat ze daardoor juist minder democratisch zijn, en die hebben wel een klein puntje. Een kleintje, omdat een partij uiteindelijk toch moet worden gekozen. En als dat democratisch gebeurt is daar naar mijn idee weinig op tegen.

Kritiekpunt 2: De reden dat Geert’s PVV zetels verliest is natuurlijk vooral dat hij nu concurrentie heeft van Rita’s TON. Rita’s TON is n.m.m. voor veel mensen aantrekkelijker omdat ze bijvoorbeeld niet de koran wil verbieden. Een nogal krankzinnig standpunt. Als Geert meer kiezers wil moet hij eens wat beter op z’n woorden letten. Je mag natuurlijk zeggen wat je wilt (VVM enzo) maar als het je kiezers kost moet je niet gaan zeuren.

Beetje off-topic misschien, maar ik vraag me af wat Peter over de activistische website denkt die prive adressen van IND medewerkers publiceert. Dat natuurlijk tegen de achtergrond van zijn eigen akkefietje met Vodafone. Is dat niet vergelijkbaar? En zo niet, waarom dan niet?

op 20 05 2008 at 09:45 schreef Wichard:

Met de Haagse politiek is een hoop mis. Illustratief is de burgemeesterspositie in Nederland. Keurig verdeeld tussen de partijen is het een onderwerp in de onderhandelingen. Als de ene partij een belangrijk punt mag doordrukken, krijgt de andere een burgemeesterspost in een leuke stad. Tevens een leuke gouden handdruk voor uitgeregeerde ministers, dus helemaal goed.

Alleen D’66 sputtert tegen en wil een gekozen burgemeester. Door een sterk staaltje Haags strijkijzer werk is deze plooi weer recht gestreken. Na een paar showverkiezingen met nietszeggende kandidaten van dezelfde partij, waar begrijpelijkerwijs geen hond op af komt, wordt simpelweg gezegd: "zie je wel, het werkt niet. Over tot de orde van de dag?" En het volk slikt het.

Maar het blijft er niet bij. Ook de Commissarissen van de Koningin en de posten in de Eerste kamer worden indirect of onderhands verdeeld. En waarom zou de eerste man van de grootste partij automatisch premier worden? Een goede partijleider is nog geen goede premier zoals we hebben kunnen zien.

De politiek heeft er belang bij dat nieuwe krachten geneutraliseerd worden, want de langlopende afspraken zijn met de oude kliek en dat geeft zekerheid. Vandaar dat de LPF met succes bestreden is, aan Wilders wordt gewerkt (met minder succes) en ook TON zal lummel blijven in het spel waar de oude garde elkaar de bal toespeelt.

Enige positieve is het Koningshuis. Dat geeft tenminste eerlijk toe dat ze niet democratisch is.

op 20 05 2008 at 13:00 schreef P. Nus:

Is u wellicht niet goed?
Ga zo snel u kan naar uw huisarts of bel de plaatselijke GGZ. U hoeft zich niet te schamen, dit komt vaker voor dan u denkt.

het allerbeste

P. Nus

op 20 05 2008 at 13:17 schreef Monique:

@P.Nus: Heeft u al een afspraak gemaakt voor u zelf? U zit duidelijk in de ontkenningsfase. Laat u vooral goed uitzoeken of dit verschijnsel veroorzaakt wordt door angst, angst voor realiteit. Of wellicht vindt u het heerlijk, uw koppie in het zand?

op 20 05 2008 at 13:49 schreef Vlot:

Er is inderdaad een politieke klasse aan de macht die, als het erop aankomt, geen middel zal schuwen om aan de macht te blijven. Democratie wordt weggezet als "populisme", vrijheid beknot onder het mom van "verantwoordelijkheid" of "anti-discriminatie".

Wij zeggen dat de euro goed voor u is, en dus is dat zo.
Wij zeggen dat Turkije een Europees land is, en dus is dat zo.
Wij zeggen dat het nieuwe EU-verdrag hemelsbreed verschilt van de oude EU-grondwet, en dus is dat zo.
Wij zeggen dat politieke nieuwkomers geen oplossingen bieden en op de laagste menselijke instincten inspelen, en dus is dat zo.
Wij zeggen dat elke vorm van kritiek op de islam alle moslims over één kam scheert, en dus is dat zo.
Wij zeggen dat vrijheid ondergeschikt is aan art. 1 van de Grondwet en aan door ons gedecreteerde principes van verantwoordelijkheid en fatsoen, en dus is dat zo.

op 20 05 2008 at 14:09 schreef HAHA:

Ach gelukkig hebben onze islamitische medelanders laten zien hoe bang DH is voor een beetje geweld en gedreig. Ik wil balkie wel eens zien als autochtoon NL zijn middelen plots op het met geweld verwezenlijken van hun deelbelang inzet.

Dat is toch immers de les uit de laatste jaren:
geweld loont, respect gegarandeerd.

De wal zal het schip wel keren; het effect is nu ook vooral heel veel reclame voor Nekschot; en er was nauwelijks een politicus die HB steunde in de acties van het OM. Hopenlijk vergallopeerd het paard van Christus zich nog vaker: Die Junta maakt zichzelf beter zwart dan ons ooit zou lukken.

op 20 05 2008 at 17:06 schreef filantroop:

Alles went:
De controversiële politicus die op het punt staat een monsterzege te behalen bij kamerverkiezingen, en geliquideerd wordt.
De filmer die een islamkritische film maakt, en geliquideerd wordt.
De aanstormende politicus die zo succesvol is dat hij door de oude politiek gecriminaliseerd wordt.
De politici en opiniemakers die doodsbedreigingen ontvangen.
De islamcritica wier beveiliging niet meer door de staat bekostigd wordt.
De kunstenares wier werken door de musea als “entartete kunst” geweerd wordt.
De dissidente politica die uit de VVD gezet wordt.
De uitgetreden moslim die uit de PvdA gezet wordt.
De cartoonist op wie een razzia plaats vindt.

Zo ging het in 1940 ook: stap voor stap, in gelatenheid accepterend.

op 20 05 2008 at 17:08 schreef Paco:

Dit is een vreselijk land. De bestuurders weten niet meer wat ze doen en huren voor honderden miloenen euros experts in die adviseren de waarhoofden er nog een grotere benden van te maken.

op 20 05 2008 at 17:34 schreef Mark:

Wederom een prachtig stuk van Hemelrijk. Kunnen we daar niet meer van krijgen?

op 20 05 2008 at 18:13 schreef Marco Meijer:

La Hemelrijk heerscht !

Laten we toch aub heel zuinig zijn op eigenwijze, tegendraadse en vooral onafhankelijk denkende journalisten als Pamela. Ze zijn al zo schaars !

op 20 05 2008 at 18:32 schreef Ben:

Pamela, je weet mijn gedachten weer perfect onder woorden te brengen. Ik ben nederland al ontvlucht en zit nu over de Ionische zee uit te kijken. Als de junta ook achter jou aankomt, je gelooft het zeker niet, want ik ken je al lang er dan vandaag, mag je bij mij onder komen duiken.

op 20 05 2008 at 18:33 schreef ben:

Of is het "komen onderduiken"?

op 20 05 2008 at 19:03 schreef Paardestaart:

Openlijke tirannen "kunnen nog heel veel van Nederland leren want wij hebben hier geen concentratie kampen of martelkamers nodig"

Psies – geen jihad, maar dawa.
Heel beschaafd de gang door de instituties voltooien, de instituties beetje bijpunten, en het volk verse broodjes en genoeg te spelen geven natuurlijk.

Hij is bijzonder goed op smaak Pam; petje af hoor
Volgens mij kan dat boek nou wel in de oven..
ik kan haast niet wachten!

op 20 05 2008 at 19:08 schreef Big Brother:

Waar Nederland al helemaal niks van heeft geleerd is dat haar land van privacyparadijs verworden is tot een controlestaat! Na 9/11 is onder het mom van misdaad en al helemaal terreurbestrijding een droefig einde gekomen aan de rechten van het individu. Je hoort het vaak op verjaardagen, ik heb niks te verbergen. Nou alsof dat nog zou kunnen. Ik noem er een paar: DNA databanken, koppeling van bestanden, bewaarplicht van anderhalf jaar van datagegevens ( denk aan emails, surfgedrag, mobiele telefonie), idetificatieplicht vanaf 14 jaar, meest getapte land ter wereld in unieke cijfers, vorderen gegevens, cameratoezicht ( o.a. met slimme camera’s), rekeningrijden, OV chipkaart, bijzondere opsporingsbevoegdheden, inzetten van burger-infiltranten door de AIVD met zelfs geweld bevoegdheid, burgerservicenummer, biometrisch paspoort, irisscan, buitenlandse toegang tot politieregisters, RFID, ambient intelligence en ga zo maar door. Groenlinks krijgt geen kip op de been om er tegen te demonstreren, verder horen we alleen D’66 wat tegen sputteren.

Slaap lekker door Nederland, 1984 is nu een feit.

op 20 05 2008 at 19:14 schreef Big Brother:

Oh u gelooft mij niet of u denkt hij overdrijft wel erg… Lees dan dit even:

START MAKING SENSE

‘Dit is het RTL-nieuws van woensdag 7 mei,’ spreekt Roelof Hemmen. Hij begint over Birma. De cycloon en het regime. Met het tweede onderwerp zijn we thuis. Roelof trapt opnieuw af. ‘De kentekens van alle auto’s die over de A28 en de A50 bij Zwolle rijden, worden geregistreerd,’ vertelt hij. ‘Het gaat om een proef van de politie IJsselland. Die gaat die gegevens gebruiken om georganiseerde criminaliteit op te sporen. Maar volgens het College Bescherming Persoonsgegevens gaat die registratie veel te ver.’

De politie is de eerste die wat heeft uit te leggen. Dat doen ze bij monde van een man in een wit overhemd met epauletten op de schouders. Hij heeft een snor en draagt een bril. Het soort man dat als kind al een bril had en ook toen al politieman wilde zijn. Hij heet Wim Dierkx en hij zegt: ‘Het is het registreren en vastleggen van criminelen die zich door ons gebied begeven, en die zich bezighouden met snelkraken, diefstallen uit auto’s, diefstallen uit woningen. En door kentekens te verzamelen en die te vergelijken met de informatie die wij over deze groepen hebben, proberen we daar een betere opsporing op te zetten.’

Dan is het de beurt aan de man/vrouw in de straat. De eerste: een man in zijn auto. Hij kijkt in de camera alsof de interviewer hem zojuist een lucratief voorstel heeft gedaan in plaats van de vraag heeft voorgelegd of hij er misschien mee zit, met die proef van de politie IJsselland. Blauw-wit gestreept overhemd; rode das die strak om de nek is geknoopt. Brilletje met goudkleurig montuur op, het haar achterovergekamd met iets erin. ‘Ik heb toch niks te vrezen,’ zegt hij. ‘Dus dat maakt mij niet uit.’ Hij lacht alsof het een mop was. Op de stoel naast hem staat een attachékoffertje.

Een mevrouw met een zonnebril op mag ook wat zeggen. Ze zit in een cabrio en lijkt al een beetje in de greep van de lente, ook al is ze die qua leeftijd best een eind voorbijgereden. De zon schijnt recht op haar blote schouders. Ze zet haar zonnebril niet af als ze spreekt. ‘Als ze zo criminelen wat sneller kunnen oppakken, prima.’
De interviewer gaat de diepte in. ‘Dan mag de overheid rustig weten waar u allemaal heeft gereden?’
‘Ja,’ zegt ze. ‘Van mij wel.’

Kan niet uitblijven: reactie uit de politiek. Iemand binnen het CDA heeft de inschatting gemaakt dat Cisca Joldersma kan optreden als expert. Ze wordt gefilmd in een groenrijke buurt; achter haar is een slootje te zien. Kleding en kapsel van mevrouw Joldersma plezieren de kijker met heimwee naar een tijd dat ‘Peggy Sue’ op nummer 1 stond. Ze probeert het gezicht van een deskundige te imiteren, maar lijkt op hetzelfde moment te willen vragen of ze het zo goed doet. Het lampje van de camera brandt al. Ze zal iets verstandigs moeten zeggen. Het wordt: ‘Op die manier kan je beter die misdrijven opsporen. En dan kunnen we straks wel eens zien hoe dat precies past in de wetgeving. Maar wij zien niet zoveel bezwaren of tegenstrijdigheden met de wetgeving die we nu hebben.’

Vanuit de studio meldt Mariëlle Tweebeeke dat verslaggever Jeroen Wetzels langs de A28 staat. ‘Jeroen,’ vraagt ze, ‘gebeurt het alleen daar, dat registreren? Van die kentekens?’ Nee, het gebeurt niet alleen daar. Jeroen legt uit dat er ook elders experimentjes aan de gang zijn. Rotterdam en Groningen. ‘En uiteindelijk is het dan de bedoeling van de politie om te komen tot een soort landelijk dekkend netwerk, waarbij je dus op alle grote snelwegen criminelen zou kunnen volgen.’ Dat vindt het College Bescherming Persoonsgegevens geen goed idee. Jacob Kohnstamm, de woordvoerder: ‘Het is geen verdacht feit om rond Zwolle te rijden.’ Eindelijk een mooie zin.

De verslaggever concludeert en vat samen. ‘De overheid is bezig met het bouwen van een systeem waarvan op dit moment volstrekt onduidelijk is of het wel een legaal systeem is. (…) Ultieme consequentie zou dus kunnen zijn dat er een verbod komt op dat systeem. En dat zou betekenen dat er een hoop belastinggeld voor niks is uitgegeven.’
‘We gaan het afwachten!’ zegt Mariëlle Tweebeeke. ‘Dank je wel, Jeroen Wetzels in Zwolle.’

Met dank aan: http://www.markverver.nl

op 20 05 2008 at 19:18 schreef herman van der helm:

pamela schrijft:
"Maar u ziet nog steeds de ernst van de situatie niet in. Het wil er domweg niet bij u in dat Nederland een onvervalste totalitaire bananenrepubliek is geworden, en dat de persvrijheid van weleer nooit meer terug zal keren. Het wil er domweg niet bij u in dat u thans vogelvrij bent, en niet meer door een ordentelijke rechtsstaat in bescherming wordt genomen tegen staatsterreur. U blijft maar tegen beter weten in geloven dat zoiets alleen in apenlanden voorkomt. Oeioeioei, wat gaat u van een kouwe kermis thuiskomen."

beste Pamela, het is nog veel ernstiger met de rechtstaat. De politici vanuit welke hoek dan ook zitten er wel lekker, en krassen nooit meer op, en maken het nieuwkomers lastig. Maar allen, hier genoemd, zijn marionetten van de terreur die eronder verborgen ligt. zie http://www.stemniet.nu

op 20 05 2008 at 20:26 schreef J.J. v.d. Gulik:

Pamela Hemelrijk spreekt over de persvrijheid van weleer maar die vrijheid was al lang een wassen neus en werd vooral misbruikt om de multiculturele heilstaat te promoten en kritiek te smoren, waarbij er desnoods hetzes werden gevoerd tegen personen, instellingen en partijen. De journalistiek bevorderde zo o.m. het ontstaan van een stasi-achtig verschijnsel als de particuliere gedachtenpolitie.

Op de School voor de Journalistiek in Utrecht waren er ook nogal wat docenten die onder invloed stonden van denkbeelden van de Communistische Partij Nederland. En die moesten dan notabene de waakhonden van de democratie opleiden. Het leverde journalisten op die liever hun tanden in de democratische vrijheden zetten dan die te verdedigen.

Toen Kerwin Duinmeijer in 1983 werd neergestoken maakten de journalisten direct gebruik van hun positie om die zonder enig reëel nader onderzoek een racistisch stempeltje op te plakken ter meerder eer en glorie van de multiculturele heilstaat. De joodse achtergrond van de dader Nico Bodemeyer werd tegelijk angstvallig verzwegen want de ideologische doctrine schreef voor dat joden alleen slachtoffers konden zijn en geen daders.

Uit het programma Profiel van de Humanistische Omroep 2 weken terug bleek dat Kerwin Duinmeyer beslist geen lieverdje was en al helemaal niet de engel die de media en daarom de journalisten ervan gemaakt hebben. Dat was al veel langer bekend, maar daarover werd niet bericht door diezelfde journalisten. Er werd voor het joch zelfs een monument opgericht en jaarlijks vindt er een herdenkingstocht plaats. Bodemeyer zelf ontkende in het programma ook dat racistische motieven een rol hebben gespeeld.

In 1983 speelde nog een ander akkefietje. Een Turk liep het café Het Koetsiertje in Delft binnen en schoot toen 6 Nederlanders dood. Voor hen geen monument en jaarlijkse optochten en de CD mocht zelfs niet ter herdenking een demonstratie houden.

In 1989 werden op het metrostation in Rotterdam 3 Nederlandse vrouwen door een Antilliaan doodgestoken. Hij verklaarde later tot die daad te zijn gekomen, omdat hij blanken haatte. Ook voor hen werd er geen monument opgericht en ook voor hen worden er geen jaarlijkse tochten georganiseerd.

De journalisten die voor een groot deel zo ideologisch verblind opereerden moeten nu niet mekkeren dat het van kwaad tot erger wordt. Daar hebben ze zelf flink aan bijgedragen.

op 20 05 2008 at 20:34 schreef DvR:

De week is nog niet halverwege en ik ben alweer helemaal gaar. Die Haagse bedilzucht stemt somber, maar dan moet ons ook nog de Europese Grondwet door de keel geduwd worden, als althans de Ieren ons op 12 juni niet voor de hellepoort wegslepen. Dan kunnen we fijn voor Groot Brussel bukken, waar een burger iets is dat je met opgetrokken neus uit de groeven van je schoenzool peutert.

Omdat van groot verzet maar geen sprake is, een klein verzetje: laat ons even bangen op de tonen van vriend Caputo die zondag in het Patronaat een formidabel concert gaf:

op 20 05 2008 at 20:38 schreef Willem:

Het wordt allemaal nog veel erger in Nederland. Ik las net dat Hans Teeuwen, Eddy Terstall, en Theodor Holman zijn gearresteerd.

op 20 05 2008 at 20:54 schreef DvR:

Laat dat een grap zijn!!?

op 20 05 2008 at 20:59 schreef Appelscha:

Toch gek, JJvdG, dat in een land zonder persvrijheid, diezelfde media uiteindelijk toch ongecensureerd de "waarheid" over Duinmeijer aan het licht brengen.

op 20 05 2008 at 21:08 schreef Joep:

@Pamela,
Weer een fantastisch artikel, bedankt!

Wist je al dat we binnenkort kunnen vluchten? Seastead gaat door! http://www.seasteading.org

op 20 05 2008 at 21:13 schreef vraagstaart:

Mij uit het hart gegrepen. Toch heel apart, bijvoorbeeld, dat het onderzoek van de Algemene Rekenkamer over de HSL wordt gesaboteerd: iedereen die ondervraagd wordt over dit debacle, wordt tevoren uitgebreid en in detail voorbereid over de te geven antwoorden. En deze farce wordt opgevoerd met medeweten van de 2e kamer, nota bene de opdrachtgever van het onderzoek. Want: alle betrokken partijen hebben boter op hun hoofd en dat mag natuurlijk nooit ofte nimmer naar buiten komen.

En dan is het jammer dat je moet hopen dat er iemand bij de SP wakker wordt….

op 20 05 2008 at 21:30 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Appelscha

Je zegt

"Toch gek, JJvdG, dat in een land zonder persvrijheid, diezelfde media uiteindelijk toch ongecensureerd de "waarheid" over Duinmeijer aan het licht brengen."

Mijn reactie

Ja, een kwarteeuw later. Het is een trucje wat wel meer wordt toegepast om de geloofwaardigheid te behouden en zo de basis voor verdere manipulatie overeind te houden.

Natuurlijk wisten de nodige journalisten wel hoe het werkelijk zat en velen zullen er hier en daar ook wat van hebben opgevangen maar de trouw aan de ideologische doctrine was sterker. Bovendien zouden media niet bepaald staan te springen om journalisten die met dergelijke ongewenste info zouden komen een podium te verschaffen.

Tegelijk weten ze dat als ze na verloop van tijd ogenschijnlijk eerlijk met info naar buiten komen de buitenwacht het idee krijgt dat de journalistiek over een voldoende zelfreinigend vermogen beschikt waarna de goegemeente weer rustig indut, de journalistiek zo heeft bijgedragen aan vergroting van de eigen geloofwaardigheid en de journalistiek met een gerust hart weer andere manipulaties kan toepassen want om dat met veel succes te kunnen doen is algemene geloofwaardigheid een belangrijk element.

Ook journalisten vegen liever hun straatje schoon dan schuld te bekennen en voor kritische waakhonden is de samenleving afhankelijk van personen uit juist die beroepsgroep. En mensen uit dezelfde beroepsgroep hebben nogal eens de neiging om de zaak minder objectief en vooral door de bril van de eigen beroepsgroep te bekijken en de belangen van die groep te verdedigen als die duidelijk onder druk zouden kunnen komen.

Het doel, het pushen van de multiculturele heilstaat is aardig gelukt. Men sloeg 2 vliegen in een klap. Aan het doel werd bijgedragen en tevens aan een goede basis voor verdere manipulaties.

op 20 05 2008 at 23:00 schreef ReneR:

Ik schrijf al jarenlang; dat er een revolutie moet komen; maar weinigen die daarvoor voelen; bang voor hun eigen hachje; hun baantje; hun autootje; hun populariteit in de buurtvereniging…hun eigen vrienden zouden ze nog bij de Junta verraden en aangeven. Ik heb het zelf mogen meemaken, verraden en verlogen te worden door mensen waar je je eigen handen voor in het vuur stak. Het zijn wat dat aangaat allemaal een stelletje vuile gereformeerden.

Daar heb ik geen Pamela Hemelrijk voor nodig en qua woordgebruik nog minder.

Pamela noemde nog Pechtold….hoedt je voor Pechtold; het is de allergrootste politiek-opportunistische gluiperd die er rondloopt. Ik proef dat het wordt onderschat; ook gezien de peilingen.

op 20 05 2008 at 23:01 schreef ReneR:

Verder herinner ik me ook nog het geval van die half afgemaakte bom in het gebouw waar de groenlinkse jongeren in zaten.

Horen we daar ook nog ooit iets over verdorie????

op 20 05 2008 at 23:17 schreef Leon:

Zeg, kunnen we de complottheorien a.u.b. aan de linker flank overlaten.
Er gaat een hoop mis maar een beetje meer vertrouwen in het voortschreidend inzicht heb ik wel.
We moeten alleen oppassen dat we niet doodgeknuffeld worden door al die goedbedoelende malloten.

op 21 05 2008 at 03:49 schreef Sabian:

Paranoïde geklets, het is normaal menselijk gedrag wat onze overheid laat zien. Er is geen Junta, er is een systeem wat aangepast moet worden.

op 21 05 2008 at 08:00 schreef filantroop:

De toestand niet verergerd? Hierboven schreef ik ergens smalend:

“Alles went:
De controversiële politicus die op het punt staat een monsterzege te behalen bij kamerverkiezingen, en geliquideerd wordt.
De filmer die een islamkritische film maakt, en geliquideerd wordt.
De aanstormende politicus die zo succesvol is dat hij door de oude politiek gecriminaliseerd wordt.
De politici en opiniemakers die doodsbedreigingen ontvangen.
De islamcritica wier beveiliging niet meer door de staat bekostigd wordt.
De kunstenares wier werken door de musea als “entartete kunst” geweerd wordt.
De dissidente politica die uit de VVD gezet wordt.
De uitgetreden moslim die uit de PvdA gezet wordt.
De cartoonist op wie een razzia plaats vindt.”

In de pre-van Agt-periode werden controversiële schrijvers/kunstenaars ten hoogste door de kalende Ir van Dis voor de rechter gedaagd. Of het moest een joint rokende Simon V. betreffen, waarvan sommigen ten onrechte Simon Vestdijk verdachten, maar in werkelijkheid Vinkenoog betrof, die nog eens op een dichtersavond van Gerard Reve een trap onder z’n kont kreeg, en daarmee de beeldbuis en de krant gevloerd haalde.
Geliquideerd werd niemand om z’n mening. Evenmin met de dood bedreigd. Reli-satire was aan de orde van de dag via “Lurelei”, “Zo is het toevallig ook nog eens een keer” Wim Kan en Fons Jansen.

De geestelijke bevrijding van de jaren zestig wordt stap voor stap dichtgemetseld sedert het CDA carte blanche van de PvdA kreeg. De socialistische “machteloosheid” in de teloorgang van geestelijke vrijheid ligt verscholen in de angst voor een regeringscrisis, met het vooruitzicht van opnieuw een smadelijke verkiezingsnederlaag, en niet in de laatste plaats, de gepassioneerde houding jegens de islam, die deze partij al jaren weet te besmetten.
Het was nota bene Joop den Uyl die de christenen een superioriteitshouding verweet, waar de PvdA nu kritiekloos toestaat dat een cartoonist middels een razzia van huis gehaald wordt, en het reli-tandem CDA/Christenunie de vrije hand geeft in het terugbrengen van Nederland naar de onafgestofte jaren vijftig van "De avonden”.

Het is niet alleen erger, het gaat nog erger worden. Een cartoonist arresteren is een schandvlek voor een Westerse natie en een nationaal dieptepunt. Voordien werden kunstenaars ten hoogste voor de rechter gedaagd, maar niemand ging de politiecel in. Zelfs de schrijver Han B. Aalberse (Johannes van Keulen) en schrijver van ondermeer het erotisch getinte “De liefde van Bob en Daphne” werd de cel bespaard, en dat in de tijd dat Nederland nog onder een klerikaal stofnest verscholen ging.
Er is zelfs een werkgroep opgericht die cartoons onder de loep bestudeert om te bezien of er redenen voor censuur of vervolging zijn. We moeten terug naar bezettingstijd om iets gelijksoortigs aan te treffen, toen daartoe aangestelde “luistervinken” aan de radio gekluisterd zaten om de voor de bezetter controversiële uitingen aan de gezaghebbende dienst te melden (zie: Radio Hilversum 1940-1945, van Dick Verkijk).

op 21 05 2008 at 10:59 schreef Hidde:

Het schijnt dat J.J. v.d. Gulik als kind in z’n oor is geknipt door een Joodse barbier met een flinke haviksneus. Toen de kleine Gulik begon te jammeren repliceerde de barbier "kereltje, zeur toch niet zo, je zou eens moeten weten wat er met m’n pielemuis is gebeurd".

Kan iemand dit bevestigen?

op 21 05 2008 at 11:38 schreef filantroop:

Dat de School voor Journalistiek onder communistische supervisie door ondermeer Gijs Stappershoef, gesticht werd, is zeker waar.
Echter:

“De joodse achtergrond van de dader Nico Bodemeyer werd tegelijk angstvallig verzwegen want de ideologische doctrine schreef voor dat joden alleen slachtoffers konden zijn en geen daders”

Is even onzinnig als onwaar. In het in de jaren zeventig verschijnende en in die periode ook weer opgeheven, rechtse opinieweekblad Accent, kon men lezen dat het Nederlands Palestinakomitee toentertijd verklaarde Israël erger te vinden dan het Derde Rijk.
Het was Vara-Soeslov Karel Roskam die het Israël kwalijk nam dat er Oegandese militairen vielen bij de bevrijding van Joodse gegijzelden uit de klauwen van Arabieren en Duitse extremisten. En dat was in 1976.
In linkse kringen was het in die dagen juist een doctrine geworden dat Joden daders waren.

op 21 05 2008 at 12:29 schreef Jona Lendering:

Volgens mij is er niks verslechterd; het was vijftien jaar geleden echt niet beter. Denk aan de P.C. Hooft-affaire. Ik denk eerder dat de paarse jaren een vermindering van de druk hebben gegeven, en dat de kabinetten-Balkenende een terugkeer naar de jaren van Van Agt en Lubbers te zien geven. Het betekent (a) dat we onze vrijheden elke dag moeten bevechten en (b) dat dat beter gaat zonder het CDA in het kabinet.

op 21 05 2008 at 13:00 schreef pamela hemelrijk:

Aan Jona Lendering:
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je de PC Hooft-prijs affaire op één lijn stelt met de arrestatie van Gregorius! Daar staat mijn verstand echt bij stil. De PC Hooft affaire draaide om een auteur (Piet Grijs) die nota bene bekroond was met de belangrijkste literaire staatsprijs van dit land! De opschudding draaide louter en alleen om het feit dat de minister in kwestie die prijs niet persoonlijk aan hem uit wilde reiken! De pers was daar laaiend over, en de beschuldigingen van ‘censuur’ waren niet van de lucht. Piet Grijs is nooit strafrechtelijk vervolgd, laat staan 30 uur in de cel gesmeten. Integendeel: hij kreeg het ene eerbewijs na het andere.

op 21 05 2008 at 13:45 schreef J.J. v.d. Gulik:

re filantroop

In je reactie staat:

“De joodse achtergrond van de dader Nico Bodemeyer werd tegelijk angstvallig verzwegen want de ideologische doctrine schreef voor dat joden alleen slachtoffers konden zijn en geen daders” Uit mijn eerdere reactie)

Is even onzinnig als onwaar. In het in de jaren zeventig verschijnende en in die periode ook weer opgeheven, rechtse opinieweekblad Accent, kon men lezen dat het Nederlands Palestinakomitee toentertijd verklaarde Israël erger te vinden dan het Derde Rijk.
Het was Vara-Soeslov Karel Roskam die het Israël kwalijk nam dat er Oegandese militairen vielen bij de bevrijding van Joodse gegijzelden uit de klauwen van Arabieren en Duitse extremisten. En dat was in 1976.
In linkse kringen was het in die dagen juist een doctrine geworden dat Joden daders waren.

Mijn reactie

Ik ben het niet met je eens. Als je met de trefwoorden jood en Bodemeijer googelt krijg je ook maar 192 treffers. Maar je reactie sluit wel aan bij een andere merkwaardige zaak die speelde en voor een deel nog speelt rond joden en Israël.

Zo mocht er nog wel enige kritiek worden geleverd op een vermeende gewelddadige politiek van Israël maar mocht de relatie met joden niet echt gelegd worden. Dat was een van de trucjes om de joden voor een bepaald deel min of meer boven de wet te houden. Terwijl ze voor een belangrijk deel Israël door dik en dun steunden mocht je hen van de voorgeschreven doctrine daarop niet echt aanspreken en werd er dan al snel gezwaaid met het toverwoord antisemitisme om de criticus weer in zijn hok te krijgen. Dat geldt voor een deel nog maar dat lukt steeds minder goed en dat is ook wel logisch want het onderscheid is voor een belangrijk deel gekunsteld. Denk bijvoorbeeld aan de innige banden van het CIDI met Israel en het CIDI pretendeert hier zo ongeveer alle joden te vertegenwoordigen.

op 21 05 2008 at 15:03 schreef filantroop:

Dat de Joden Israël verdedigen is net zo plausibel als dat de katholieken het Vaticaan verdedigen, hoewel nogal wat Joden een zeer kritische houding jegens Israël innemen.

Dat het CIDI pretendeert alle Joden te vertegenwoordigen, is slechts een opinie die op een aanname stoelt.
Als je de uitingen van EAJG – dat een zeer kritische houding jegens Israël inneemt – beluistert, kun je met net zo’n gemak tot de aanname komen dat zij juist menen alle Joden te vertegenwoordigen. Voor Likoed-Nederland geldt hetzelfde.

De feitelijke discussie lijkt hier te gaan over de vermeende achterhouding in de berichtgeving van de Joodse achtergrond van Nico Bodemeijer. In de tijd dat de moord plaatsgreep was het niet gebruikelijk in de pers bij de naam van de dader de religieuze en/of etnische achtergrond te vermelden. Zo in de trant van:

De achtendertigjarige Piet K. (Nederlands Hervormd), is vandaag wegens verduistering van een badmuts veroordeeld tot…

Of in onderhavig geval:

Nico B.(halfjood) is op verdenking van de moord op…

Dat het googelen met de combinatie Jood en Bodemeijer slechts 192 treffers zou opleveren toont in ieder geval aan hoeveel tijd J.J. v.d. Gulik aan zijn fixatie voor Joden spendeert. Dat het ook maar een zweem van bewijs is voor het achterhouden van de joodse achtergrond van Bodemeijer, lijkt me onzin.

op 21 05 2008 at 15:09 schreef filantroop:

Nog los van het feit dat Piet Grijs er geen moeite mee had Renate Rubinstein antisemiet, en Onno Ruding Adolf Eichmann te noemen.

En dan wil ik het niet eens hebben over de uiterst onsympathieke fysionomie van deze door links vertroetelde buidelrat. (o sorry, Hugo)

op 21 05 2008 at 17:31 schreef J.J. v.d. Gulik:

Filantroop zegt:

"Dat het CIDI pretendeert alle Joden te vertegenwoordigen, is slechts een opinie die op een aanname stoelt."

Mijn reactie

Ik zei ‘zo ongeveer alle joden’. Hieronder enkele passages uit de toespraak van de voorzitter van et CIDI op 11 april 2005 over de positie van het CIDI waarbij de man met de balk in het eigen oog en wat ambassadedeuren aanwezig waren:

"CIDI 30 jaar: Toespraak John Manheim, voorzitter CIDI
Verleden, heden en toekomst van CIDI
Meneer de minister president, your excellencies, Ambassadors Margalith, Sobel, Michalowski, Kinar, Mr Israel Singer,
Vrienden van CIDI, dames en heren,

(..)

Maar Israel is voor de Joodse gemeenschap niet zo maar een staat; het is voor Joden de garantie dat de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1933 tot 1945 zich nooit meer zullen herhalen.
Het bestaan van Israel is niet alleen van essentieel belang voor haar eigen bewoners, maar tevens voor het kunnen voortbestaan van de Joodse gemeenschappen elders in de wereld.
Mocht het voortbestaan dáár in het gedrang komen, dan moet er altijd een democratische joodse staat zijn die hen een veilige haven kan bieden.
Aantasting of ontkenning van het bestaansrecht van Israel ondermijnt de positie van alle Joden.
Tegen deze achtergrond kwamen op 8 december 1973 professor David Simons en Meester R.A. (‘Bob’) Levisson bij elkaar in Den Haag.
Simons was hoogleraar staats- en administratief recht en lid van de rijkscommissie Grondwetherziening.
De jurist Levisson, die van beroep drukker was, stond bekend om zijn grote kennis van het jodendom. Later zou hij van de liberaal-joodse gemeenschap zelfs de rabbijnentitel ontvangen.
Samen besloten zij het CIDI op te richten.
CIDI staat voor Centrum Informatie en Documentatie Israel. Ondanks een uiteindelijk veel breder takenpakket is die naam tot op de huidige dag gehandhaafd.
De stichting stelt zich ten doel, zo zeggen de statuten, “ten behoeve van de Nederlands-Joodse gemeenschap het Nederlandse publiek voor te lichten en kennis te bevorderen over Israël, het Midden-Oosten en overige aangelegenheden waarbij Joden betrokken zijn en het verrichten van al het geen met het bovenstaande verband houdt.”
Het initiatief van Simons en Levisson werd in de volle breedte door Joods Nederland gesteund en in het bestuur van de organisatie kregen dan ook vertegenwoordigers van alle belangrijke stromingen uit de Joodse gemeenschap zitting.
Bob Levisson werd tot directeur van het CIDI aangesteld.
Na enige omzwervingen verhuisde de organisatie in 1987 definitief naar de huidige locatie in de Jagerstraat, op loopafstand van de Tweede Kamer.

(..)

Begonnen als een klein clubje, waarin Ronny Naftaniel en Hadassa Hirschfeld als een soort duizendpoten, indien mogelijk, de wereldpolitiek trachtten te beïnvloeden, is CIDI thans uitgegroeid tot een goed gestructureerde organisatie, met twéé duidelijke kernactiviteiten:
Informatieverstrekking aan politici en media over het complexe Midden-Oosten conflict, dat zich thans vanzelfsprekend toespitst op het Palestijns-Israelisch geschil, en het bestrijden van antisemitisme in al haar vormen en uitingen.

(..)

Deze toespraak werd gehouden tijdens de internationale conferentie ‘De Joodse gemeenschap in een veranderende samenleving’, ter gelegenheid van de 30-jarige jubileumviering van CIDI, te Amsterdam.

op 21 05 2008 at 18:19 schreef Bosgeus:

Hmmm. Pamela Hemelrijk is een moordwijf.
Toen Theo van Gogh nog leefde, werd ik meteen verliefd op haar, vanwege het eerste artikel dat ik las. Wow. Sexy stijl, verantwoordde woordenkeus, maar toch wat naïef, wat ook wel zo veilig is voor een vrouw.

Laatst wilden 2 van die blauwe pedo’s mij een boete geven … dat was niet gelukt … ze waren niet zo groot … je leven riskeren voor 60 Euro, politie agenten zijn geen helden. Als ze mij komen arresteren zoals ze deden bij Gregorius Nekschot, dan zijn er zeker 3 dood, voordat ze me overmeesteren. En zo hoort het, die pedofiele blauwe uitbuiters moeten we echt aanpakken!
TE WAPEN

Ach, mannen hebben het gemakkelijker. Wat dat betreft. Geweld is het enige waar de agenten der Kabal respect voor hebben. Hun pogingen tot straatroof zijn bij mij nog nooit gelukt, hoewel ik hen dagelijks de absurde excuses geef, die ze mogen gebruiken van de rechters illuminati te lande.
Hier is een interview met iemand die ontsnapte uit de afluister en infiltratie hypocratie der Rooms Katholieke Kerk.
http://www.youtube.com/watch?v=bQ-DkS-XOOM
Carriëre begint met een kinderoffer in de kelders van het Vatikaan.

Volgens mij leven wij in een Bananen Monarchie, geen Bananen Republiek. Juliana was ook nog eens zo naïef door Suriname, onze bananen akkers, te verspelen.

Het artikel bevat weer propaganda voor die movie van Wilde Geert. Bovendien, als Wilde Geert en Donkere Rita aan de macht zouden komen, dan voorspel ik nog absurdere zaken als vandaag.
Als antwoord op de internationale Propaganda van Wilde Geert de betere film met een luider politiek geluid:
http://www.dumpert.nl/mediabase/63961/9e6b3de4/befna_the_movie.html

Katholieke moeten CDA, voorheen KVP, stemmen van hun pastoor. Daar komen de zetels vandaan. De linkse kerk is ook Rooms Katholiek, en dat kan ik bewijzen met deze pagina:
http://www.janmarijnissen.nl/2006/10/25/met-rosenmoller-in-assisi/
Assisi is het hoofdkwartier van de militante inquisitie orde der Franciscanen. Deze hadden vele duizenden nederlanders doodgefolterd, ondermeer in de 16de eeuw.
Dit beschrijft eigenlijk alles over de Nederlandse politiek. Ziet Bisschoppen op het EO voor het rechtse verhaal.

I rest my case.

op 21 05 2008 at 18:37 schreef Piet:

Pamela, wat Piet Grijs’ PCH prijs betreft zit je er volgens mij ook naast. Het ging niet alleen om het fysiek uitreiken, maar hij kreeg de prijs en het eraan verbonden geldbedrag echt niet.

Kijk zelf maar:

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/21198559/

Overigens kreeg hij ‘m een paar jaar later alsnog.

op 21 05 2008 at 18:39 schreef Piet:

Ik snap niet waarom die Pamela zo populair is. Ze kraamt hierboven i.i.g. behoorlijk wat onzin uit. Krijgt ‘rechts’ alleen maar een slechte naam van.

op 21 05 2008 at 19:55 schreef pamela hemelrijk:

Okee, Hugo kreeg hem pas een paar jaar later. Maar de vergelijking van Jona Lendering blijft natuurlijk te ridicuul voor woorden. Het niet krijgen van een prijs is wel effe wat anders dan in het cachot gesmeten worden.

op 21 05 2008 at 20:30 schreef Ben:

Bosgeus volgens mij verwar je franciscanen met dominicanen

op 21 05 2008 at 21:35 schreef Piet:

Ik vraag me trouwens af of die commissie die de prijs aan Grijs toekende niet zelf politieke motieven had (de regering te kakken zetten). Dat zie je wel vaker.

Een tijdje terug kreeg die film Brokeback Mountain (een homo romance) ineens een hele smak Oscars. Was best een aardig filmpje hoor, maar zo goed was ie nou ook weer niet. Naar mijn idee wilde die progressieve Academy het conservatieve image van Amerika in de wereld gewoon eens effe flink bijstellen. Maar da’s mijn prive-samenzweringstheorietje.

Iets eerder kreeg Michael Moore’s Fahrenheit 9/11 een Palme d’Or op het festival in Cannes. Nee, heus hoor, daar was niets politieks aan, dat was echt voor Michael’s dram^H^H^H^Hartistieke kwaliteiten!

op 22 05 2008 at 08:51 schreef filantroop:

Als te doen gebruikelijk heeft J.J. v.d. Gulik heel veel tekst nodig om slechts heel weinig te zeggen. Veelal doe ik het met minder, zoals ook nu:

“Begonnen als een klein clubje, waarin Ronny Naftaniel en Hadassa Hirschfeld als een soort duizendpoten, indien mogelijk, de wereldpolitiek trachtten te beïnvloeden”(citaat uit de werken van J.J. v.d. Gulik)

Wederom een suggestieve stelling waarmee de judeofobe J.J.v.d.Gulik de zucht naar wereldheerschappij van Joden tracht aan te tonen, maar gespeend blijft van bewijs. Want noch Naftaniel en noch Hirschfeld verkeren in die gelukkige positie. Zelfs binnensland is hun invloed gering, gezien de niet aflatende afkeer voor de staat Israël vanaf D’66 tot en met de SP, en enkele uitgerangeerde CDA’ers niet te vergeten.

op 22 05 2008 at 09:01 schreef filantroop:

Was er nog een verzuim mijnerzijds, namelijk de bitterzoete (ja, hier en daar zoet van de door bitterheid ondergesneeuwde humor) tekst van Pamela Hemelrijk te prijzen. Zoals bij haar gebruikelijk snijdt het als voorverwarmd slagersmes door de Zeeuwse margarine van de met de dag hysterischer wordende Balkenende.

op 22 05 2008 at 11:45 schreef Hidde:

Balkenende hysterisch? Het stukje hierboven vind ik een stuk hysterischer.

op 22 05 2008 at 12:03 schreef J.J. v.d. Gulik:

re filantroop

Dat citaatje is wel uit een toespraak van de voorzitter van het CIDI.

Je reactie bevestigt hetgeen ik regelmatig zeg nl. dat de joden hier voor een deel min of meer boven de wet staan. Je begint in lijn daarmee heel snel de antisemitische troefkaart uit te spelen in plaats van met zakelijke argumenten tegenspel te bieden. Als voor anderen dezelfde criteria zouden gelden als voor joden dan zou er bijna nooit normaal over belangrijke politieke issues gesproken kunnen worden. Zo zou in het geval van kritiek op China met betrekking tot Tibet de criticus snel te horen krijgen dat hij met zijn kritiek komt, omdat hij nou eenmaal een hekel heeft aan Chinezen en zo zou hij in beginsel zelfs strafbaar kunnen zijn.

Het had mede als resultaat dat over de Amerikaans Israëlische geopolitiek van de neocons rond Bush niet normaal gesproken kon worden vanwege de forse invloed van Israël op deze politiek. In die groep neocons zijn er nogal wat met een innige band met Israël. En het zijn de lobbygroeperingen met een Israëlische agenda die dit mogelijk hebben gemaakt. Let wel het gaat hierbij om de belangrijkste internationale politieke ontwikkelingen, waarbij Amerikaanse joden ongegeneerd een Israëlische agenda uitventen of mede-uitventen en zo de belangen van een ander land bevorderen. Ze weten dit natuurlijk maar al te goed en daarom zijn de reacties ook doorgaans zo heftig om de kritiek zo snel te smoren.

Tot slot een aardig citaat uit The Night After van Uri Avnery van 10 april 2003:

"America controls the world, we control America. Never before have Jews exerted such an immense influence on the center of world power."

Wat ik hierbij vooral interessant vind is dat niemand erover zal vallen als een schrijver Amerika aanduidt als wereldheerser maar dat als iets dergelijks over joden wordt gezegd de boel meteen in de gordijnen zit, waarbij dat dan al bij voorbaat uitgesloten wordt geacht. Het kan je zo al snel het verwijt van antisemitisme opleveren met daarbij de dreiging van bemoeienis van de stafrechter. Ook dit duidt erop dat joden voor een deel min of meer boven de wet staan. Iets vergelijkbaars geldt in meer algemene zin als er gesproken wordt over complotten. Ook dan is het zo ongeveer verboden om joden daarmee in verband te brengen, terwijl complotten van alle tijden zijn en plaatsvinden binnen elke bevolkingsgroep en zo zijn er meermalen plannen gesmeed door joden om de Tempelberg op te blazen. Je moet er niet aan denken wat de gevolgen hadden kunnen zijn, ook voor de niet-joden.

op 22 05 2008 at 12:44 schreef Hidde:

Ben wel nieuwsgierig Gulik. Die wurgende greep van "de Joden" op de wereld. Wat zouden we daar nu concreet aan moeten doen, even ervan uitgaande dat je het een onwenselijk fenomeen vindt, iets wat ik wel meen te proeven uit je epistels. Geef eens wat leuke concrete maatregelen.

op 22 05 2008 at 12:47 schreef dewanand:

zou het misschien niet verstandig zijn om de politieke hogere kaste te boycotten, door al hun fouten op internet te publiceren, met naam en adressen? Dan weten burgers wie de barbaren zijn in den haag en kunnen hen wegstemmen.

De enige oplossing is wegstemmen. Als je niet stemt dan werk je passief mee aan je eigen onderdrukking.

Of de Nederlandse staat een criminele organisatie is, is niet echt moeilijk te bewijzen voor een expert. Wie pakt er immers al je geld af? Stemmen op je eigen beulen is geen democratie, maar wel een vorm van democratie.

Dewanand

op 22 05 2008 at 13:08 schreef filantroop:

Omdat het niet erg redelijk lijkt te veronderstellen dat de circa 14 miljoen Joden de wereld beheersen. Tenzij de Chinese, Afrikaanse, Arabisch/islamitische (om nog eens een onvoltooide opsomming te maken) potentaten, allemaal Joden zijn. Vandaar dat de vitrage er nogal eens aan gaat als iemand zoiets weer eens suggereert.

En die “antisemitische troefkaart” is de vondst van de laatste jaren, waarin antisemieten roepen dat ze van antisemitisme beticht worden nog voor ze ervan beticht worden.

Dat Joden heel wat minder kwaadaardig zijn dan J.J.v.d.Gulik hier vaak komt neerpennen, blijkt gelukkig uit zijn eigen woorden: namelijk, dat de Joden voornemens hadden de Tempelberg op te blazen, maar het toch niet deden.

Zou J.J.v.d.Gulik in de veronderstelling verkeren dat de lezers van Frontaal Naakt lid zijn van de Alzheimer-Stichting? Dit laatste omdat hij zijn argumenten steevast herhaald.

op 22 05 2008 at 13:13 schreef daniel:

we control America.

WTF, Amerika is pro-Joods omdat Amerikanen zich met Israel identificeren. Dat komt door de eigen Amerikaanse geschiedenis, de founding fathers zagen zichzelf als een soort Israelieten. Het verhaal van Israel slaat enorm aan bij Amerikanen.

Je kunt steun en vriendschap niet afdwingen. Kijk maar naar de EU. De Nederlandse regering is pro EU, bijna alle partijnen zijn voor de EU, de media zijn over het algemeen lovend over de EU, maar de Nederlandse bevolking stemt bij een referendum tegen. Je kunt er eindeloos veel geld tegen aan smijten, maar dat maakt allemaal niet uit.

Verder hebben ze in de VS een vreemde neiging om de mensen die hun vijanden te zijn niet als bondgenoten te zien en hun bondgenoten niet als vijanden te behandelen. Ik weet, vanuit een Europees perspectief is zoiets voor de meesten bijna te bizar voor woorden.

dat de joden hier voor een deel min of meer boven de wet staan.

Hangt er even vanaf welke wet, want resoluties die aangenomen zijn in de VN dankzij de automatische meerderheid van 56 Islamitische staten -en in het verleden vaak gesponsored door de antisemitische supermacht Soviet Unie- is nou niet bepaald het soort wet waar Israel zich bij neer kan leggen.

Israel heeft veel international verplichtingen, zelfmoord plegen hoort daar niet bij.

Wat Holocaust ontkenning betreft, ik begrijp de impuls om het te verbieden zeker zolang de mensen die het hebben meegemaakt nog in leven zijn. Ik vind niet dat na alles wat hen is overkomen zij aan het einde van hun leven dit nog moeten meemaken. Maar zodra de laatste overlevenden zijn gestorven mag je wat mij betreft de Holocaust zoveel ontkennen als je wilt.

Want door Holocaust ontkenning te verbieden wek je de schijn dat alles ok is. Ondertussen ontwikkel je niet de middelen om dat soort opvattingen te ontkrachten, en op een goeie dag sta je dan met lege handen. Precies hetzelfde is er gebeurd met antisemitisme, dat is ook tientalle jaren verboden geweest totdat niemand meer wist wat het eigenlijk was. Gevolg is dat je nu mensen hebt die er klassiek antisemitische opvattingen op na houden terwijl ze denken dat ze tegen hedendaags Nazisme strijden. Ze geloven dat de joden de media controleren, dat joden rijk zijn, en dat de joodse lobby in de VS zo machtig is dat het in staat is om de VS dingen te laten doen die slecht zijn voor Amerika maar goed voor Israel.

Vandaar dat ik tegen een verbod op Holocaust ontkenning ben en ik vind dat mensen antisemitische opvattingen moeten kunnen ventileren. Dat doen ze al, maar nu moeten ze dat doen onder het mum van ‘kritiek op Israel’ en dat is een beetje lullig voor wie op een normale manier kritiek wil hebben op dat land.

Ook dan is het zo ongeveer verboden om joden daarmee in verband te brengen, terwijl complotten van alle tijden zijn en plaatsvinden binnen elke bevolkingsgroep

Naja, nadat er zes miljoen Joden vermoord zijn omdat ene A.H. ervan overtuigd was dat alle Joden deel uit maakten van een anti-Duits complot, zitten we niet bepaald op nieuwe complotten over Joden te wachten. Bovendien, complottheorieen worden al zolang over Joden verzonnen dat het nu wel eens tijd wordt voor wat anders.

Neemt niet weg dat er massaal complottheorien over Joden te vinden zijn, op internet of tijdens een gesprek in een cafee. Het enige wat wij kunnen doen is zeggen: ‘Nou nou, dat riekt naar Antisemtisime.’

En dit is uiteraard te vergelijken met wat kritici van de Islam overkomt.

zo zijn er meermalen plannen gesmeed door joden om de Tempelberg op te blazen

Ik ken er maar één, die van Yehuda Etsion, maar als dat een complot was dan is iedere terroristische aanslag of misdaad een complot. Bovendien vind ik de omschrijving ’terroristische aanslag’ eigenlijk toepasselijker, dus je hoeft niet eens met complotten te jongleren. Maarja, als je het graag wilt….

op 22 05 2008 at 13:34 schreef daniel:

Dat Joden heel wat minder kwaadaardig zijn dan J.J.v.d.Gulik hier vaak komt neerpennen, blijkt gelukkig uit zijn eigen woorden: namelijk, dat de Joden voornemens hadden de Tempelberg op te blazen, maar het toch niet deden.

Nou…als het Joden niet lukt om in een land waar de Joden de macht hebben de Rotskoepelmoskee op te blazen (zo dom op de hele Tempelberg die propvol met joodse heiligdommen zit de lucht in te jagen zijn zelfs joden niet) dan kan ik alleen maar concluderen dat het gevaar van een Joods complot zwaar overtrokken is. Het zijn eigenlijk op complot gebied totale klungels, want anders waren we inmiddels wel van die Rotskoepelmoskee verlost geweest.

Maar helaas.

op 22 05 2008 at 15:33 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Hidde

"Ben wel nieuwsgierig Gulik. Die wurgende greep van "de Joden" op de wereld. Wat zouden we daar nu concreet aan moeten doen, even ervan uitgaande dat je het een onwenselijk fenomeen vindt, iets wat ik wel meen te proeven uit je epistels. Geef eens wat leuke concrete maatregelen."

Mijn reactie

Je uit je wel kras maar ik kan er in het algemeen wel wat op zeggen. De uitvloeisels van o.m. het Antiracismeverdrag legden een verstikkende deken over Nederland. Bij het ontstaan van dat verdrag was de regering nog van mening dat het een onbelemmerde meningsvorming niet in de weg mocht staan. Dat verstikkende klimaat kreeg steeds meer greep op de instituties en creëerde o.m. de Stasi-achtige particuliere gedachtenpolitie en andere politieke drukorganen zoals bijvoorbeeld de Commissie Gelijke Behandeling. Het leidde tot uitspraken waarmee rechters feitelijk afstand deden van hun onafhankelijkheid. De spraakmakende journalistiek steunde dit. Bij Nekschot loopt men nu te hoop, omdat hij door de spraakmakende journalistiek als een van hen wordt gezien. Ze dreigen nu slachtoffers te worden van de eigen successen.

Om de situatie te verbeteren zou de Nederlandse democratie wat aangepast moeten worden om zo een meer volwaardig niveau te verkrijgen. Om dat te bereiken ben ik voor het ontslaan van politieke rechters. En voortaan zouden er rechters uit het gehele politieke spectrum moeten worden benoemd om zo zelfkritiek te bevorderen en de kans op succesvolle druk vanuit de buitenwereld te verkleinen. Bovendien zou de particuliere gedachtenpolitie verboden moeten worden. Daarbij kun je denken aan antidiscriminatiebureaus en het Meldpunt Discriminatie Internet en vergelijkbare activiteiten bij andere instellingen. En politieke lobbygroeperingen ten behoeve van andere landen zouden ook verboden moeten worden. Normale activiteiten zoals je die bij een ambassade kunt verwachten vallen daar natuurlijk niet onder. In het verlengde daarvan zou je tevens kunnen denken aan vergelijkbare andere activiteiten die wat doen denken aan vijfde colonne activiteiten. Art. 1 van de Grondwet moet vanwege het langdurige en stelselmatige misbruik ook maar worden afgeschaft en zonodig het Antiracismeverdrag opgezegd, tenzij heel aannemelijk wordt gemaakt dat er in het vervolg alleen gebruik van wordt gemaakt op een wijze die past bij de eerdere opstelling dat bestrijding van rassendiscriminatie de vrije meningsvorming niet mag belemmeren. Hierbij zal dan nog wel moeten worden getoetst welke veranderingen er in de loop der tijd in de samenleving zijn geweest en hoe zich dat verhoudt tot het verdrag. In ieder geval mag het de meningsvorming totaal niet belemmeren en zo ook geen chilling effect bewerkstelligen anders maar exit ermee.

Joden dienen dezelfde rechten en plichten te hebben als de overige Nederlanders en het antisemitismegezever zou ze niet langer een bijzondere positie moeten geven.

En in het algemeen zou er een klimaat moeten worden bevorderd, waarin het weer vanzelfsprekend is dat Nederlandse belangen op de eerste plaats komen.

op 22 05 2008 at 15:48 schreef daniel:

Joden dienen dezelfde rechten en plichten te hebben als de overige Nederlanders

Kun je me uitleggen waarin de rechten en plichten van Nederlandse Joden van Nederlandse niet-Joden verschillen?

op 22 05 2008 at 15:53 schreef filantroop:

Joden hebben helemaal geen ”bijzondere positie” ten opzichte van de overige Nederlanders. Er is geen spoor van bewijs dat het “antiracismegezever” ze van hun plichten zou weerhouden. Gezien de geringe werkeloosheid onder Joden, de geringe vertegenwoordiging in de penitentiaire instellingen, en gezien de grote bijdrage aan wetenschap, cultuur en welvaart van Nederland, zou men zelfs moeten spreken van overmatig plichtsbesef. Maar ja, daar zou J.J. v.d. Gulik wel eens slapeloze nachten van kunnen krijgen.

op 22 05 2008 at 15:53 schreef Theo Ichtus:

Dewanand is of een warhoofd, of hij heeft het stukkie van Pamela echt niet gelezen.

Je stemt A weg door voor B te kiezen. Als B d’r niet is blijft A gewoon zitten, ook al zou d’r niemand meer gaan stemmen.

En Idi Amin was een volbloed jood.

OK – op het eerste gezicht zou je zeggen dat ie dan toch wel verdacht veel op een hele grote boksnegert leek, maar dat was nou juist het geraffineerde – hij had zich namelijk helemaal zwart geschminkt met schoenpoets en die kromme haakneus was al een keer tijdens een bokswedstrijd gebroken, dus daardoor zag je het niet meer.
Maar in werkelijkheid heette ie Saul Finkelstein.

Daar kijk je van op hè, van de Gulik?

Ook leuk (of huiveringwekkend – het is maar hoe je het bekijkt): Toen ik vanmorgen op Geen Stijl las dat de Telegraaf melde hoe in Huizen ferm opgetreden werd tegen entartete Kundst (kutten en tieten zo abstrakt dat de gelovige medemens twéé keer moet kijken om één keer een zondige gedachte te krijgen) dacht ik aanvankelijk dat het weer een stukkie satire was in de sfeer van Felix Meurders dood of Piet Paulusma onder de auto.

Net boodschappen gedaan en de frontpage van de Telegraaf gezien…

Daarnaast: De arrestatie wegens fraude van de geldschieter van Fortuyn zo meldt teletekst ons.

Dus wie d’r aan denkt hoe het land er uit kon zien met een kabinet "Hemelrijk-Nekschot" en die nog wat centjes in de oude sok heeft, die weet nu ook gelijk dat de junta driftig meeleest, op het internet…

op 22 05 2008 at 17:49 schreef J.J. v.d. Gulik:

re filantroop

Hij zegt:

"Omdat het niet erg redelijk lijkt te veronderstellen dat de circa 14 miljoen Joden de wereld beheersen. Tenzij de Chinese, Afrikaanse, Arabisch/islamitische (om nog eens een onvoltooide opsomming te maken) potentaten, allemaal Joden zijn. Vandaar dat de vitrage er nogal eens aan gaat als iemand zoiets weer eens suggereert."

Mijn reactie

De invloed van de joden is ondanks het kleine aantal groot. Denk o.m. maar aan de positie in de USA, waarbij de joodse neocons rond Bush een beleid van de USA weten te bewerkstelligen met betrekking tot de islamitische wereld dat sterk rekening houdt met de Israëlische belangen.

en filantroop zegt:

"Zou J.J.v.d.Gulik in de veronderstelling verkeren dat de lezers van Frontaal Naakt lid zijn van de Alzheimer-Stichting? Dit laatste omdat hij zijn argumenten steevast herhaald."

Mijn reactie

Het steekt je blijkbaar dat je de argumenten niet onderuit kunt halen anders zou je er geen problemen mee hebben dat ze worden herhaald. En je verwijt is des te merkwaardiger omdat jezelf jaar in jaar uit dag in dag uit met hetzelfde antisemitismeriedeltje komt.

filantroop zegt verder:

"Dat Joden heel wat minder kwaadaardig zijn dan J.J.v.d.Gulik hier vaak komt neerpennen, blijkt gelukkig uit zijn eigen woorden: namelijk, dat de Joden voornemens hadden de Tempelberg op te blazen, maar het toch niet deden."

Mijn reactie

Die eigen woorden die je aan mij toeschrijft waren niet precies zo geformuleerd. Mij daarbij impliciet kwaadaardig noemen lijkt me een duidelijke vorm van kwaadaardigheid. Kijk dus maar even in de spiegel. En je spreekt hier in algemene termen over joden waar dat tot voor kort nog gold als een te verwerpen generalisatie en je gooit er zelfs een schepje bovenop door met je formulering maar aan te geven dat joden heel wat minder kwaadaardig zijn. Blijkbaar zijn of kunnen er geen joden zijn die meer kwaadaardig zijn dan mij. Een wat erg chauvinistische houding lijkt me zo.

En over het plannen van een aanslag. Bij Rabin hield men het ook niet voor mogelijk dat een jood hem zou vermoorden. En het is een beetje typerend dat een Nederlandse jood die daar toch redelijk ver vanaf zou moeten staan meteen de hakken in het zand zet en de joodse zaak verdedigt en dat zelfs waar het gaat om zo’n extreme zaak als de dreiging van een aanval op de Tempelberg.

Hieronder passages uit een artikel uit Haaretz over de plannen. Dat geeft toch wel een griezelig gevoel. En ook de belangen van de niet-joden zijn hier hevig bij betrokken.

07/04/2005 Haaretz
High alert amid warnings of Temple Mount attack
By Amos Harel and Jonathan Lis

The Shin Bet security service has raised the level of alert in Jerusalem amid indications that extremist Jews are planning to carry out an attack on the mosques of the Temple Mount, and on the basis of new intelligence has beefed up police and security around the site in the heart of the Old City

(..)

The secret service created a ranking from 1-10 with 10 being the highest security risk. Three months ago, the Shin Bet was ranking the security threat at 7, meaning that "there are signs of planning for an attack," and that there are activists "talking about what to do and as soon as possible." Now, however, the ranking has moved to an 8 – and it is based on much more solid information

Security sources confirmed that there is information about several groups of extremists, though it is not certain to what extent they are in contact with one another. Lately there has been some progress made in the inquiry, but a gag order has been slapped on its details

A senior security source said recently that the mosques of the Temple Mount, known to Muslims as Haram el Sharif, have become a "hot topic" among radicals, on the assumption that an attack on the mosques would shock the Muslim world, drag Israel into a new war and prevent the disengagement. The source defined the chances of the threat against the mount being actualized as greater than the threat to the prime minister’s life, where the security risk remains stable at 6, largely because of the difficulty of protecting the mount.
"

Shalom………

op 22 05 2008 at 18:37 schreef Marthijn Uittenbogaard:

De PNVD heeft ook moeite met de handtekeningen verzamelen.
Echter willen we geen financiering politieke partijen door belastingbetaler in komende programma. Hebben we 1 publieke zender waar elke partij zendtijd krijgt rechtevenredig met aantal behaalde zetels.
Andere 2 netten: verkiezingen publieke omroepen.
Ook zijn handtekeningen openbaar, is ook vreemd, want waarom niet enkel ter inzage Kiescommissie? Spreek telkens mensen die willen tekenen maar niet durven.
Dus Pamela, de vraag is, ga jij tekenen voor ons t.z.t.?

op 22 05 2008 at 19:44 schreef pamela hemelrijk:

Ten eerste: wat betekent PNVD? Wat het ook betekent, jullie programma gaat me nog lang niet ver genoeg. Ik wil dat alle publieke zenders worden opgedoekt, omdat ze worden gefinancierd met afgeperst geld. En als politieke partijen zonodig reklamespotjes willen uitzenden kopen ze maar reklamezendtijd, net als Albert Heijn. Voor niks gaat de zon op. Het is godgeklaagd dat de fiscus mij dwingt om mee te betalen aan de propagandaspotjes van politieke partijen die ik uit de grond van mijn hart verafschuw.

op 22 05 2008 at 20:38 schreef filantroop:

De door J.J. v.d. Gulik vaak gesuggereerde Joodse wereldheerschappij ontlenen aan de vermeende wereldheerschappij van Amerika, is er een van het type dat doet vermoeden dat er geen Rusland, geen China, en geen Arabisch/Islamitische en Zuid-Amerikaanse landen zijn die zich allerminst door Amerika laten leiden. Over het bestaan van Europa, moeten we dan maar helemaal zwijgen. Met andere woorden: als Amerika geen wereldheerschappij valt toe te dichten, dan de joden zeker niet.

Verder heeft het weinig zin om iedere twee maanden een identieke discussie met J.J. v.d. Gulik te houden. Zijn argumentatie is in het verleden al door tal van deelnemers hier en elders in voldoende mate gerepliceerd. Niet iedereen lijdt aan een gebrekkig geheugen.
Bovendien zal het inmiddels iedereen wel bekend zijn dat er geen onderwerp de revue kan passeren, of J.J. v.d. Gulik benut zijn kans de Joden erbij te betrekken.
Zo ging het hier over de column van Pamela Hemelrijk, met als aanleiding de razzia op Gregorius Nekschot, en zowaar hebben we het over de Joodse invloed, en het opzettelijk verzwijgen van de Joodse achtergrond van Bodemeijer.

op 22 05 2008 at 20:46 schreef filantroop:

En over de publieke omroepen, is het een schandaal dat wij burgers via de fiscus verplicht worden de zakken te spekken van onze eigen ondergang. Eigenlijk is dat een vinding van het nazisme: je eigen vernietiging financieren.
Als ik Jeroen Wauwel & Paul Ouwel op mijn platte scherm zie verschijnen ontkom ik niet aan de gedachte dat ik aan iedere seconde dat ze in beeld zijn meebetaal.

op 23 05 2008 at 09:44 schreef Theo Ichtus:

Ten eerste: wat betekent PNVD?

Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, zoals je kunt ontdekken als je op Marthijn z’n naam boven het stukje klikt.

De Naastenliefde strekt zich uit tot het verlangen naar sexuele activiteiten met kinderen wat helaas nu door een betreurenswaardig misverstand nog steeds strafbaar is voor wie geen senator of secretaris generaal op het departement van justitie is, de Vrijheid die wordt verlangd is dat er onder het gewone volk ook kleuterneuqerds zijn die wel eens aan hun gerief willen komen en de Diversiteit ziet op de broodnodige afwisseling en verversing der kleuters die – zoals we sinds Lolita weten – nu eenmaal de onhebbelijkheid bezitten op te groeien voor je d’r erg in hebt, hetgeen ze geestelijk minder kneedbaar schijnt te maken voor de boodschap dat ze dat zelf graag willen, bepoteld worden door een volwassen man…

op 23 05 2008 at 13:51 schreef pamela hemelrijk:

O ja, ik was die partij alweer glad vergeten. Hoewel ik moet erkennen dat sommige vormen van pedofilie misschien niet zo evil zijn als ons altijd wordt voorgespiegeld (ik betwijfel of kleine speelkameraadjes van de oude Grieken veel trauma’s overhielden aan hun escapades, in een maatschappij waar dat een geaccepteerd verschijnsel was, en ik denk soms dat de zedenpolitie als middel erger is dan de kwaal, want daar zou ik onmiddellijk gaan werken als ik een pedofiel was, lekker betaald kinderporno kijken, lekker kindertjes verhoren en visiteren om ze te controleren op seksueel misbruik, en dat allemaal uit naam der wet, wat wil je nog meer als pedofiel), hoewel ik dus een genuanceerd standpunt inneem over pedofilie, wil ik toch liever de mogelijkheid open houden dat vaders die hun eigen kleuters verkrachten daarvoor vervolgd kunnen worden. De rechten van pedofielen als Martijn genieten bij mij bepaald geen hoge prioriteit – zeker niet in deze barre tijden waarin cartoonisten van hun bed worden gelicht. Laten pedofielen maar naar Bangkok gaan als ze met alle geweld kinderen willen naaien, in plaats van hier politieke partijen op te richten.

op 23 05 2008 at 14:35 schreef Theo Ichtus:

Het is inderdaad misschien wel de moderne bliksemafleider – want het eerstvolgende nieuwtje van onze minister (waarvan we wellicht dachten dat wetshandhaving toch eigenlijk niet meer zo goed past bij de moderne tijden) ging dus over Joris Demmink en Joost Tonino hun creditcards en dat die zo maar ineens per ministerieel decreet geblokkeerd zouden kunnen geraken, wanneer ze bij het surfen de verkeerde bijvangst binnenslepen.

Ze zitten daar heus niet alleen achter ontaarde tekenaars aan hoor!

Maar eh, zonder nou direct in flauwe zedenmeesterij te vervallen, Pamela – zouden Thaise kinderen het minder erg vinden, zo’n blanke oom van middelbare leeftijd, die met je plassertje wil spelen? (Hoewel, als de Thaise pliesie ze pakt komen ze wel gelijk op het internet…)

Wat mij betreft mag Marthijn d’r een knoop inleggen. Wat ik dan wel weer flauw vind is dat ie van Hirsch Ballin en de zijnen ook nog niet eens in ‘second life’ met z’n ranzigheid aan de slag kan gaan.

Virtueel kleuters neuken strafbaar stellen vind ik dus wel grote onzin.

(Kreeg tenslotte onlangs een linkje toegestuurd waarin je met muis een toetsenbord vijfjarigen kunt meppen – ik heb d’r virtueel 26 doodgeslagen en vind dus ook niet dat dat ‘kindermishandeling’ zou wezen…)

op 23 05 2008 at 18:24 schreef Marthijn Uittenbogaard:

@ Pamela Hemelrijk
De reden dat ik er voor ben dat er een zender is die wordt gefinancierd met publiek geld is de volgende:
Anders zijn politieke partijen volledig afhankelijk van de massa-media willen ze hun standpunten uitdragen. Hierdoor gaan ze van alles roepen om maar in het nieuws te komen. Nuance is zo ver te zoeken. Echter is het systeem eerlijk omdat elke partij zendtijd krijgt naar aantal zetels en niemand bepaalt wat de inhoud is van de programma’s behalve de partijen zelf.
Misschien door internet is die zender in de nabije toekomst niet meer nodig maar nu is het vaak moeilijk om een internetadres te vinden als je ‘radicaal’ bent.
En dat Nekschot wordt opgepakt heeft hogere prioriteit schrijf je. Ben ik het NIET mee eens omdat het precies hetzelfde fascisme betreft.
De Thailand-opmerking geeft aan dat jij voor bezit ouders Nederlanders bent maar het gaat jou niet om kinderleed blijkbaar.
Verdiep je eens in pedofilie (en breder seksualiteit) als ‘reden’ om het fascisme (plus zelfonderdrukking) in te kunnen voeren. Wanneer mensen seksueel vrij zijn zal het fascisme als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Alle privacy-wetten gaan eraan vanwege zogenaamd het beschermen van kinderen. Ook moeten kinderzieltjes beschermd worden tegen grove teksten, taalgebruik, games, seksfoto’s en noem maar op. Ook worden kids geïndoctrineerd tot de huidige volwassenen. de anti-pedostrijd gaat amper om de seks zelf, maar om kinderemancipatie. Gaat niet om voorkomen kinderleed, amper althans, maar om onderdrukking en macht.
Dat mensen zoals Gregorius last krijgen was te verwachten. Waarom deed hij zijn mond (pen) niet open toen mensen levenslang werden opgesloten voor kijken naar kp, voor het schrijven van fantasieverhaaltjes, voor het knuffelen van kids en noem maar op? gelukkig beginnen steeds meer mensen last te krijgen van het fascisme, als het henzelf treft worden ze wakker. Ik ken allang mensen die 10 man politie kregen omdat die een adres van een ander iemand zochten. Of in Duitsland als je pedo bent en naar een gespreksgroep gaat dat je dan 10 man politie in je huis krijgt met getrokken machinegeweren en met bivakmutsen op en maken duizenden euro’s schade aan je huis plus laten jou alle kosten van de actie betalen: tonnen (onder dwang laten tekenen voor de kosten die achteraf torenhoog bleken), zonder dat ze iets strafbaars vonden! Jullie onderschatten het huidige fascisme, zelfs de vaak overdrijvende Hemelrijk onderschat het nog :)

Maar ja, de ogen gaan langzaam open.

op 23 05 2008 at 18:32 schreef Marthijn:

@Hemelrijk En financieren van politieke partijen zijn we verder tegen, behalve dus de zendtijd. Ook zijn we tegen alle mogelijke subsidies. Denk dat je je voor ruim 90% in de standpunten kan vinden. juist 1 topic verkettert men (of 2 of 3; iig enkelen) waardoor men het fascisme kan invoeren. Dus kijk even verder dan dat ene topic. Doe ik ook.

op 23 05 2008 at 18:39 schreef Marthijn:

D66 wil een massaal protest ten gunste van de privacy. Hypocriet omdat ze al jaren meewerken aan Big Brother-maatregelen. Uit nood (hebben nog 3 zetels over) zien ze een nieuwe doelgroep, eigenlijk hun oude in de steek gelaten doelgroep, maar goed. Echter zelfs nu zijn zij voor het opslaan van internetverkeersgegevens. Alleen iets minder lang dan andere partijen willen. Men moet dus ook in opstand komen tegen D66!
Vanaf eind deze maand staat ons nieuwe programma online (www.pnvd.nl is geen reclame maar pure noodzaak). Ook wordt door de nieuwe indeling duidelijker waar we voor staan. Of we het nieuws halen tegen die tijd is altijd afwachten; we hebben wel goede contacten maar journalisten hebben 1 probleem: hun hoofdredacteuren willen niet graag mensen met afwijkende standpunten een podium geven…
Zo mis ik ook Hemelrijk in de Metro.

op 23 05 2008 at 20:05 schreef Sabian:

Ik heb ook een heel genuanceerd beeld van pedofilie. Als iemand aan de kinderen van een ander komt kook ik hem in olijfolie, als ie aan die van mij komt in frituurvet.

op 23 05 2008 at 20:05 schreef Sabian:

Ik heb ook een heel genuanceerd beeld van pedofilie. Als iemand aan de kinderen van een ander komt kook ik hem in olijfolie, als ie aan die van mij komt in frituurvet.

op 23 05 2008 at 20:12 schreef filantroop:

Werden mensen levenslang opgesloten voor het knuffelen van kinderen, het schrijven van fantasieverhaaltjes en het kijken naar kinderporno? Waar en wanneer dan?
Als ik het wel heb loopt Paul de Leeuw nog steeds vrij rond. Wordt voor het kijken naar kinderporno hoogstens een werkstraf gegeven. En krijgt men voor het schrijven van fantasieverhaaltjes de AKO-prijs. Mocht het anders zijn dan hoor ik dat graag.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS