Home » Archief » Beeldvorming


[31.05.2008]

Beeldvorming

Peter Breedveld

Harukawa8 (70k image)
Namio Harukawa

Een tijdje geleden ontving ik een mail van Kim, een studente journalistiek die op Frontaal Naakt was gestuit na het googelen van de woorden ‘schuld media beeldvorming moslims’. Ze was bezig met een scriptie over beeldvorming rond moslims en wilde daarvoor de mening van een aantal ‘deskundigen’ weten. En ja, dan kom je al snel bij mij uit, dat is duidelijk. Kim interviewde me per mail en met haar toestemming publiceer ik hieronder haar vragen en mijn antwoorden.

Hoe vind je dat de Islam in het nieuws wordt gebracht, met name door de televisie? Is dit een ‘eerlijke’ berichtgeving?

Ik ben geen islamdeskundige, dus ik kan werkelijk niet oordelen over hoe ‘eerlijk’ de berichtgeving over de islam is, en ik vind dat veel mensen die daarover wel een oordeel geven, keer op keer, ook geen recht van spreken hebben omdat ze er net zo weinig vanaf weten als ik. De berichtgeving over de islamitische wereld is, denk ik, erg eenzijdig.

Is de hoeveelheid media-aandacht evenredig aan hoe belangrijk de gebeurtenissen zijn?

Er zijn de afgelopen jaren nogal veel ingrijpende dingen gebeurd die direct gerelateerd zijn aan de islam. Moslims hebben aanslagen gepleegd, bedreigen opiniemakers en politici, geven er blijk van vijandig te staan tegenover onze vrije samenleving, ze hebben de wind er goed onder, dus het lijkt me terecht dat er veel media-aandacht is.

Wat voor beeld van moslims denk je dat mensen hebben die eigenlijk niet veel met de Islam in aanraking komen? Hoe komt dit?

Ik ken niet zoveel mensen die weinig met de islam – ik neem aan dat je moslims bedoelt – in aanraking komen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen zich ongerust maken, want zie je moslims op televisie, dan zijn het meestal verongelijkte schreeuwlelijkerds die op z’n best intolerante, en op zijn slechtst dreigende taal uitslaan. Ga je op het Internet kijken, bijvoorbeeld op het forum van Maroc.nl, dan zie je daar ook voornamelijk intolerante, vaak zeer agressieve moslims in actie. Tja, die bevestigen alle vooroordelen over de bloeddorstige, radicale moslims.

Zijn er bepaalde media die een scheef beeld geven van de Islam en dat hierdoor mensen een scheef beeld krijgen van de media? Zo ja, welke?

Media, alle media, geven een eenzijdig beeld van de islam, van moslims. Je zou, afgaande op wat je op televisie ziet en in de krant leest, denken dat er in het Midden-Oosten alleen maar boze, schreeuwende vlaggenverbranders zijn die tussen het bidden door slechts aan zionistische complotten en aan de Grote Satan kunnen denken. Die, zeg maar, allemaal staan te popelen om ons de strot af te snijden. Dankzij kenners als Hassnae Bouazza, die in Vrij Nederland maandelijks over de Arabische media bericht, krijgen we gelukkig af en toe ook een heel ander inkijkje in de Arabische/islamitische wereld. Dankzij haar weten we dat er voor veel Arabieren belangrijker zaken zijn dan Israel, bijvoorbeeld met wie een bepaald popsterretje het tegenwoordig doet, of wat de laatste stand van zaken is in de strijd der seksen.

Je kent natuurlijk het boek van Joris Luyendijk, Het zijn net mensen, waarin onder andere wordt beschreven hoe redacties in Nederland van hun correspondenten alleen maar verhalen over oververhitte vlaggenverbranders willen en niet zijn geïnteresseerd in wat de zwijgende meerderheid in Arabische landen bezighoudt.

Anil Ramdas overkwam als correspondent in India iets vergelijkbaars. Hij is een zelfingenomen kwezel, Ramdas, en een gek bovendien, die ervan overtuigd schijnt te zijn dat mensen op straat tegen hem oplopen omdat-ie bruin is. Hij betoogde ook een keer dat moslims, wanneer je iets lelijks over ze zegt, eigenlijk geen andere keuze hebben dan gewelddadig te worden.

Maar als NRC-correspondent in India heeft-ie mooie verhalen geschreven, over hoe het was om in India te leven, hoe mensen daar tegen alledaagse, banale dingen aankijken. Dat was zeer leerzaam, en Ramdas kreeg er blijkbaar de ruimte voor, maar hij kreeg ook erg veel kritiek op die werkwijze, en erg lang heeft zijn correspondentschap volgens mij niet geduurd.

Dirk Vlasblom heeft op dergelijke wijze jarenlang vanuit Indonesië op deze manier gecorrespondeerd. Zo zou het in het Midden-Oosten eigenlijk ook moeten gaan. Natuurlijk moet het grote nieuws worden verslagen, de vijandigheden jegens Israel en Amerika, de persbreidel enzovoort, maar een inkijkje in het dagelijkse leven van gewone mensen kan een zoveel evenwichtiger beeld geven.

Kunnen de media verantwoordelijk worden gehouden voor een deel van de problemen in de relatie tussen moslims en niet-moslims in Nederland?

Nee, absoluut niet. Ik krijg jeuk van de huidige mode om de media overal de schuld van te geven. Dat de relatie tussen moslims en anderen problematisch is, wordt veroorzaakt door een groep intolerante moslims die de hele samenleving in gijzeling houden met hun gedreig en gedrein en door de afwezigheid van moslims die tegen die intolerantie een ondubbelzinnig ‘nee’ laten horen.

Toen Theo van Gogh werd vermoord, zei bijna iedere moslim, die een microfoon onder zijn neus kreeg gedrukt, dat die moord natuurlijk niet mocht, maar dat Van Gogh wel te ver was gegaan. Daaruit kun je concluderen dat het volgens veel moslims je eigen schuld is als je wordt vermoord, wanneer je je in hun ogen schuldig maakt aan blasfemie. Sinds die moord is er van alles gedaan om alsjeblieft te voorkomen dat moslims maar niet gekwetst zouden worden. Kunst werd van de muur gehaald, een oratie van een hoogleraar werd gecensureerd, een kruis moest van een oorlogsmonument worden verwijderd, een lied van Spinvis werd in de ban gedaan, en het ging maar door en ging maar door. En tegelijkertijd werden politici bedreigd en kunstenaars mishandeld, terwijl types als Anja Meulenbelt en Mohamed Rabbae schreeuwden dat de ‘islamofobie’ hoogtij vierde in Nederland.

Als je mij vraagt waarom de relatie tussen moslims en anderen problematisch is geworden, dan lijkt me die inperking van allerlei tot voor kort vanzelfsprekende vrijheden, die Nederland zo’n fijn land maakten en de bedreiging van politici, kunstenaars en opiniemakers de oorzaak.

Overigens heb ik wel sterk de indruk dat die problematische relatie zich vooral op de opiniepagina’s van de kranten en in programma’s als Nova afspeelt, want op straat en in de trein merk ik er weinig van. Daar zie ik moslims en anderen normaal met elkaar omgaan.

Kan de moslimsgemeenschap in Nederland verantwoordelijk worden gehouden voor de maatschappelijke spanningen?

Die gemeenschap is natuurlijk geen ondeelbaar geheel, maar in zekere zin wel, ja. Blijkbaar kan een een groep intolerante scherpslijpers de hele rest in een ijzeren wurggreep houden. Op fora als Maroc.nl zie je een beetje hoe het werkt: iedere moslim die een afwijkend geluid laat horen, die zich uitspreekt tegen intolerante radicalen als imam Fawaz, wordt op die fora uitgescholden en bedreigd. Dan moet je moedig zijn om je uit te spreken tegen de radicalen, ook al omdat politici als Balkenende je absoluut niet steunen, integendeel. Moslims met een afwijkend geluid worden in eigen kring gezien als verraders, terwijl ze door de overheid worden beschouwd als oproerkraaiers die ‘polariseren’.

En toch is er een grote noodzaak voor een groep moslims die zich ondubbelzinnig en luid uitspreekt voor onze vrije, open samenleving en tegen de radicalen, die kritiek desnoods met geweld willen onderdrukken.

Hoe kan het negatieve beeld dat veel Nederlanders hebben over de Islam worden veranderd, of is dat überhaupt nodig?

Dat is zeker nodig. Door wat ik boven al stelde: moslims moeten zich uitspreken tegen de intoleranten en radicalen en voor de open democratie, voor de vrijheid van meningsuiting. Overheden moeten niet meer, voordat er zelfs maar een moslim aan te pas komt, aan het censureren slaan, geen kunst meer van de muur halen, geen liedjes meer in de ban doen, bedreigde politici en opiniemakers beschermen, niet demoniseren.

Ik weet het, veel moslims worden boos als je zegt dat ze afstand moeten nemen van hun intolerante geloofsgenoten. “Waarom moet ik me verantwoorden voor hun gedrag?” Dat hoeft niet, maar het helpt het imago van je geliefde islam verbeteren als je laat zien dat een moslim niet per definitie tegen vrijheid is, of gewelddadig is, antisemitisch, homofoob en wat niet al. Het zou helpen de verhoudingen te verbeteren, en waarom zou je dat niet willen?

Vergeet vanavond om half acht niet te luisteren naar Hassnae’s interview met polderprofeet Kader Abdolah op Radio 5. Zie de verrassende wending in de discussie die ik heb met ‘Abdelouahid’ onder de column van Ali Eddaoudi op de website van de NIO.

Algemeen, 31.05.2008 @ 08:51

[Home]
 

46 Reacties

op 31 05 2008 at 09:42 schreef Tarak:

Is juist een belangrijk verschil niet dat de Westerse cultuur veel meer het individu centraal staat, en in het Midden-Oosten veel meer het collectief? Is dat niet de oorzaak van de "marokkrabbenmand"?

Overigens al of niet onder invloed van het Christendom wat een veel meer individu gerichte religie is, terwijl de Islam veel meer op het collectief gericht is.

op 31 05 2008 at 11:37 schreef Peter:

Wie doet me een lol en surft naar dit bericht op Nujij.nl, registreert (sowieso aan te raden voor mensen met een eigen site) of logt in en brengt dan haar of zijn stem uit? Levert me veel bezoekers op en daarmee wordt Frontaal Naakt weer een stuk bekender, zodat de gevestigde orde straks echt niet meer om ons heenkan.

Nu het Internet, straks de wereld!

op 31 05 2008 at 12:29 schreef Donatien:

Weer een zeer heldere uiteenzetting.
Wat de "verrassende wending" in de discussie op nioweb aangaat vrees ik dat het gaat om een verwisseling. "Abdelouahid", de auteur van de column, wordt in de loop van de discussie alleen maar radicaler, "Abdel" daarentegen heeft vanaf het begin een veel opener houding en stelt vooral vragen: een voorbeeldige houding in een discussie, lijkt me.

op 31 05 2008 at 14:11 schreef Loor:

Peter, hulde voor je helder geformuleerde en steekhoudende antwoorden.

op 31 05 2008 at 14:19 schreef Peter:

…uuuh…

op 31 05 2008 at 14:21 schreef N. Molrat:

‘kenners als Hassnae Bouazza’ en……?

op 31 05 2008 at 15:58 schreef EH:

Peter op zjin best: draait er niet om heen, maar bezondigd zich ook niet aan overdrijvingen.

Waar doel je precies op mbt spinvis? Daarbij gaat bij mij geen lichtje brandden.

(als/dan, het is ook niet mijn sterkste punt, maar ik zou het even verbeteren)

op 31 05 2008 at 16:18 schreef Peter:

Spinvis schreef in 2005 een lied, ‘Het mes van God’, voor een Marokkaans muziekfestival. Er zat een poëtische verwijzing naar de moord op Van Gogh in en dat mocht niet van de leiding, wegens polariserend of zoiets.

op 31 05 2008 at 19:04 schreef dewanand:

namaskar allemaal,

Kijk, geloof is leuk, maar er zijn grenzen.

Wat zouden wij nu doen als Adolf Hitler had verklaard dat hij een profeet is van God en dat Mein Kampf, deel 1 een geopenbaard heilig boek is? Iedereen zou gruwen van angst als zij al die neonazi’s op straat zouden zien met hen vlag en hakenkruis, onder het mom van geloofsvrijheid.

Islam is precies hetzelfde als nazisme, alleen wat slimmer. HOe kunnen wij hier in de vrije wereld een gevaarlijk trojaans paard voeden, met ons eigen bloed en zweet? Je weet gewoon dat het je vijanden zijn en dat zij het niet eens zijn met ons geloof en onze vrije democratie. Zijn wij niet dom om hen hier te tolereren?

IK pleit voor honderd procent deislamisering van alle moslims in hele EU, in India, en liefst hele wereld, via goede voorlichting. Vertel hen de harde waarheid over de verdorvenheid van mohammed en de hele islam. Er is gewoon geen islam meer, is allemaal onzin.

aldus een ex-moslim

We HIndus will rule the world and they will bring freedom, liberty, prosperity and harmony for alle living creatures on this poor raped planet.

Dewanand
Hindoe fundamentalist

op 31 05 2008 at 20:08 schreef DvR:

"Spinvis schreef in 2005 een lied, ‘Het mes van God’, voor een Marokkaans muziekfestival. Er zat een poëtische verwijzing naar de moord op Van Gogh in en dat mocht niet van de leiding, wegens polariserend of zoiets."

In "Lage Landen", het titellied van zijn laatste CD, schetst Boudewijn de Groot een nogal duister toekomstbeeld van ons landje. Hij bezingt associaties die hij heeft terwijl hij op z’n rug naar de Hollandse wolkenlucht ligt te turen. Op zeker moment verschijnen er moordzuchtige regenwolken die als wolven in schaapskleren met de hagelwitte meedrijven, en ‘vloeit er steeds vaker / uit ineengeslagen handen / Neerlands bloed’ (hier de hele tekst). De Groot stelt zelf dat het over toegenomen agressie en intolerantie gaat, maar het lied is niet moeilijk op te vatten als kritiek op de multicultuur.

Hoe dan ook, het werd vorig jaar na verschijnen grijsgedraaid op de Vlaamse radio, maar ik kan me niet herinneren het ook maar één keer bij een Hilversumse zender te hebben gehoord.

op 31 05 2008 at 21:46 schreef Hansje Castorp:

Dan moet je moedig zijn om je uit te spreken tegen de radicalen, ook al omdat politici als Balkenende je absoluut niet steunen, integendeel. Moslims met een afwijkend geluid worden in eigen kring gezien als verraders, terwijl ze door de overheid worden beschouwd als oproerkraaiers die ‘polariseren’.

Ik denk dan aan Eshan Jami, die niet lang geleden met zijn commitee voor ex-moslims reden was voor ophef in de media. Maar niet alle ‘andere geluiden’ worden natuurlijk gehoord door de media. Is het niet zo dat op maroc.nl andere meningen genoemd worden, ook door Nederlanders met moslimachtergrond? Ik geloof best dat die daar onderuitgehaald worden – daar zijn populaire internetfora immers bekend om (geenstijl blinkt nou ook niet uit om zijn doordachte reacties) – maar dat wil niet zeggen dat ze elders geen gehoor vinden, of wel? zou er niet ook ergens een yussufbreedveld.com bestaan?

op 31 05 2008 at 23:35 schreef Zothoofd:

op 31 05 2008 schreef DvR
Hoe dan ook, het werd vorig jaar na verschijnen grijsgedraaid op de Vlaamse radio, maar ik kan me niet herinneren het ook maar één keer bij een Hilversumse zender te hebben gehoord.

Moet ik je toch tegenspreken. Was zeer regelmatig op Radio2.
Mooi nummer, trouwens.

op 31 05 2008 at 23:38 schreef Sabian:

Ja, Peter is soms fucking steengoed, en erger, volgens mij wordt ie steeds beter.

op 01 06 2008 at 10:51 schreef philippine:

Fijn artikel. Slechts 1 opmerking: ‘En toch is er een grote noodzaak voor een groep moslims….’.Naar mijn gevoel zou dat ook kunnen zijn: ‘Er is grote nood aan moslims die zich ondubbelzinnig…’.

op 01 06 2008 at 10:56 schreef Aad Leering:

Mooi stukje Peter, en die link naar Eddaoudi is een goeie tip voor een stukje.

Wat betreft die beeldvorming: wij als niet moslims zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de beeldvorming van moslims, dat zijn ze zelf.

Net zoals wij verantwoordelijk zijn voor de beedvorming van de westerse wereld in het Midden-Oosten: we zouden leugens en misvattingen veel harder aan de kaak moeten stellen. En telkens wijzen op wederkerigheid als de godsdienstvrijheid daar weer eens bijzonder ver te zoeken is. Nu laten we alle kritiek maar gelaten over ons heen komen. En het is net als met een maagd die zwijgt: die stemt toe.

op 01 06 2008 at 12:07 schreef DvR:

Dank Zothoofd, dan was mijn wantrouwen onterecht :)

op 01 06 2008 at 14:38 schreef Peter:

Welke leugens en misvattingen ten aanzien van de Westerse wereld, bedoel je, Aad? En wie zijn er verantwoordelijk voor die leugens?

Voorts: alleen maagden die toestemmen, stemmen toe.

Voorts: allen graag weer surfen naar Nujij.nl en op mijn stuk stemmen. Wie ook een blog heeft (Loor, bijvoorbeeld), plaats daar een bericht dat verwijst naar een zelfgeschreven stuk op je blog (niet naar een nieuwsbericht of YouTubefilmpje) en dan stem ik op jou. Is goed voor de bezoekersaantallen.

op 02 06 2008 at 10:04 schreef avondlander:

Voorts: alleen maagden die toestemmen, stemmen toe.

Moet dat zelfs niet schriftelijk zijn Peter?

op 02 06 2008 at 10:31 schreef N. Molrat:

Ook leuk voor de beeldvorming: Aboutaleb die mee doet aan de opzij verkiezing mooiste man van Nederland en dit voor een nummer over lust en verlangen!
Hafid staat natuurlijk ook op de longlist.

http://www.opzij.nl/opzij/show/id=40970

op 02 06 2008 at 11:38 schreef Peter:

Die link van je levert niks op, Molrat. Ik ben wel heel benieuwd.

Bedankt voor het stmmen, de vorige twee keer. Heeft me duizenden bezoeken opgeleverd, wat niemand daar lukt. Graag nog een keer. Klik hier en stem!

op 02 06 2008 at 11:43 schreef hassnae:

Ha Naakte, ben er meteen naartoe gegaan!

Je moet gewoon naar de home pagina van de Opzij gaan, en daar hebben ze inmiddels al een shortlist met de welbekende cliché genomineerden als Matthijs van Nieuwkerk en Wouter Bos. Bitte zeg!

op 02 06 2008 at 11:51 schreef Peter:

En Joris Luyendijk, fer chrissake. Pinokkio is sexier. En heeft ook meer gezichtsuitdrukkingen.

op 02 06 2008 at 12:13 schreef Kapitein Nemo:

Jesus dies and goes up to Heaven. The first thing he does is look for his father, as he has never met the man before and is curious as to what he looks like, and whether or not Jesus looks like his mother or father, etc. He looks high and low but cannot find him.

He asks St. Peter "Where is my father?" But St. Peter says he doesn’t know.

He asks the archangel Gabriel "Where is my father?" But Gabriel doesn’t know.

He asks John the Baptist "Where is my father?" But John does not know. So he wanders Heaven, impatiently searching.

Suddenly he sees out of the mist an old man coming toward him. The man is very old, with white hair, stooped over a little. "Stop!" Jesus yells. "Who are you?"

"Oh, please help me, I am an old man in search of my son." Jesus is very curious. Could this be his father? "Tell me of your son, old man."

"Oh, you would know him if you saw him. Holes in his hand where the nails used to be, he was nailed to a cross, you know…"

"Father!!!!!" Screams Jesus.

"Pinocchio!!!!!!!" yells the old man.

op 02 06 2008 at 13:15 schreef N. Molrat:

Inderdaad, het linkje is dood, jammer. De stembus is zeker gesloten.
De opzet van het onderzoekje was trouwens weer lekker vooringenomen.

op 02 06 2008 at 14:44 schreef judas:

"Dankzij kenners als Hassnae Bouazza, die in Vrij Nederland maandelijks over de Arabische media bericht, krijgen we gelukkig af en toe ook een heel ander inkijkje in de Arabische/islamitische wereld. Dankzij haar weten we dat er voor veel Arabieren belangrijker zaken zijn dan Israel, bijvoorbeeld met wie een bepaald popsterretje het tegenwoordig doet, of wat de laatste stand van zaken is in de strijd der seksen."
Wie nu Breedveld nog serieus neemt is zelf niet meer derieus te nemen.
Lekeer belangrijk om te weten wie het in de Arabische wereld met wie doet. Normale mensen interesseren zich daar niet in. Alleen voyeurs en mensen als Breedveld, wier intelligentie van het niveau van de libelle en story lezer is, vinden zoiets belangrijk. Enfin Breedveld op zijn best als Arabofiel, (zelf-)islamiseerder en moslimproseliet.

op 02 06 2008 at 14:52 schreef hassnae:

Het houdt je anders niet tegen om de artikelen van Peter te lezen, Judas -what’s in a name. En om ze zeer serieus te nemen, anders zou je de moeite niet nemen erop te reageren.

Ben je verliefd op Peter? De manier waarop jij je gal spuwt, doet denken aan de toorn van een afgewezene.

op 02 06 2008 at 14:54 schreef Sabian:

Wat is een moslimproseliet?

op 02 06 2008 at 14:56 schreef Peter:

Precies mijn idee.

op 02 06 2008 at 14:58 schreef hassnae:

Dat is een bekeerling, Sabian.

op 02 06 2008 at 14:59 schreef daniel:

Dat kan toch niet zo moeilijk zijn!?

Je kunt toch een hekel hebben aan de ideologie van de Islam, zonder noodzakelijkerwijze ook een hekel te moeten hebben aan mensen van Islamitische afkomst? Je kunt toch niet 1 miljard mensen op basis daarvan zomaar afschrijven?

Dweepen met Arabische erotiek is geen vorm van Islamisering, Moslims die vrij omgaan met sexualiteit zijn voor de fundi’s de grootste nachtmerrie. Als de sexuele revolutie dáár toeslaat zoals ze hier heeft toegeslagen, zijn binnen een paar generaties alle conflicten tussen het Westen en de Islamitische wereld opgelost.

op 02 06 2008 at 16:18 schreef Een boze burger:

Blijft het feit dat het (Referendum)mij is gevraagd om deze mislukt multiculmaatschappij.
Demcoratie? In nederland? Een heel groot lachertje.
Dit is ons door die linkse hap door de strot geduwd en nu willen zij het ons in de schoenen schuiven.
Dat het mislukt is doordat het volk niet meewerkt.
(gek he?)

op 02 06 2008 at 16:40 schreef Aad Leering:

@ Peter, met de leugens en de misvattingen doel ik bijvoorbeeld op het beeld dat wordt opgeroepen dat moslims hier vervolgd worden, of op de gast in een praatprogramma die kan beweren dat in Denemarken de meerderheid van de kinderen niet weten wie hun vader is. Lieden die beweren dat het hier in het westen een grote incest-poel is, omdat we varkensvlees eten. Natuurlijk horen we niet veel over de beeldvorming tav het westen in de islamitische wereld maar soms klapt er wel eens iemand uit de school: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=3441

op 02 06 2008 at 17:11 schreef DvR:

"maar een inkijkje in het dagelijkse leven van gewone mensen kan een zoveel evenwichtiger beeld geven."

Eens! Ter illustratie een leuk artikel uit de VK (het kan!) over de veranderende seksuele moraal in Marokko: Mannen met baarden bij de seksuoloog.

op 02 06 2008 at 17:26 schreef judas:

Als tegen iemand schelden de toon zou zijn van een afgewezen verliefde dan is Breedveld verliefd (en afgewezen) op vele van de reageerders, want de manier waarop hij soms tekeer gaat….
Enfin, miss Venijn, heb je nog iets gehad aan mijn ideetjes? Heb je al contact gehad met je leermeester Tariq Ramadan over de instelling van een Tariq Ramadan Award? En is Breedveld kandidaat voor de prijs van autochtoon die het meest voor de Arabische en islamitische zaak geijverd heeft.?

op 02 06 2008 at 17:48 schreef Lagonda:

He Judas, wat is je probleem, jongen? Hassnae heeft gelijk: bij elke aanleiding die zich voordoet, kom je hier op hoge toon vertellen hoe waardeloos het allemaal is. Maar te oordelen naar de fanatieke wijze waarop je meeleest en reageert, is duidelijk af te leiden dat je een missie hebt. Fijn dat Peter zo goed je walging op peil weet te houden, en je leven van een nobel doel voorziet — en dat geheel belangeloos. Wees hem maar dankbaar.

op 02 06 2008 at 17:59 schreef Peter:

Als wederdienst voor de door mij verstrekte zingeving mag Judas registreren bij Nujij.nl en op mijn bericht stemmen, zodat ik op de voorpagina blijf en veel lezers naar FN lok.

op 02 06 2008 at 19:22 schreef Steady Freddy:

@Peter,

Jij schreef: Overigens heb ik wel sterk de indruk dat die problematische relatie zich vooral op de opiniepagina’s van de kranten en in programma’s als Nova afspeelt, want op straat en in de trein merk ik er weinig van. Daar zie ik moslims en anderen normaal met elkaar omgaan.

Op de link hieronder lees hoe je als moslims of gerelateerde organisaties democratisch ( voor wat het waard is) je gelijk kunt proberen te halen op tendensieuze berichtgeving door programma’s die zich de publieke waakhond van Nederland wanen…

http://www.depers.nl/binnenland/207754/Tv-programma-over-de-schreef.html

op 03 06 2008 at 01:10 schreef Sabian:

@ Hasnae,

thanx.

op 03 06 2008 at 01:16 schreef Eric:

De point of no return is denk ik gepasseerd, we lullen de orthodoxe Islam kapot in dit land. Misschien geen leuke tijd voor moslims, maar uiteindelijk zullen de niet gelovige of gematigde moslims hiervan de vruchten plukken.

op 03 06 2008 at 10:55 schreef Peter:

Same here. Dus ik denk dat ik Frontaal Naakt maar ophef.

op 03 06 2008 at 10:56 schreef Lagonda:

De point of no return is denk ik gepasseerd, we lullen de orthodoxe Islam kapot in dit land.

Grappig — dat gevoel heb ik nou ook.

op 03 06 2008 at 11:56 schreef Lagonda:

Nah, we hebben de Christenen en de Marxisten nog.

op 03 06 2008 at 12:02 schreef Peter:

Daar heb jij weer gelijk in. En Myrthe Hilkens. Ook een gevaar dat gestopt dient te worden.

op 03 06 2008 at 13:18 schreef Lagonda:

Owja, ons Myrthe. Die zag ik laatst weer ergens zeurmiepen bij Knevel en Suurbeck. Het is altijd alsof ze op het punt staat in tranen uit te barsten — zo erg vindt ze het, al dat anale geneuk op je achttiende.

op 03 06 2008 at 13:51 schreef Peter:

Fascinerend is dat toch, mensen die zich zo druk maken om wat andere mensen met hun plakkerige delen doen.

op 03 06 2008 at 23:46 schreef Aad Leering:

Ik dacht dat ik islamofoob was, maar die ‘Judas’ slaat alles. Je moet zelfs afvallige ex-moslims niet vertrouwen, die doen maar net alsof, om ons te misleiden ! Sommigen schrijven zelfs op Frontaal Naakt om niet op te vallen als salafist.

Dat is nou het verschil tussen argwaan tegen de islam en argwaan tegen moslims.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS