Home » Archief » Rechtse onschuld


[29.07.2008]

Rechtse onschuld

Frans Smeets

Wie op het internet rondstruint op populaire “rechtse” blogs, ontmoet een bont gezelschap van schrijvers die moeilijk onder een naam of ideologie te vangen zijn. Vaak noemen ze zich vrijdenkers of soms libertariërs. In de praktijk gaan hun stukkies meestal over het gevaar van Islam, Overheid en Links, de Grote Drie-eenheid die zij als hoofdbedreiging zien van de Westerse beschaving en hun eigen persoonlijk vrijheid.

Ik ga een flink stuk mee in de keuzes van hun onderwerpen. Als oeratheïst ben ik een groot voorstander van grof geschut op moslims of christenen en andere waarheidskenners. En het gevaarlijke ondier dat we Overheid noemen, kun je voor de goede vrede niet hard genoeg aanpakken. Daarnaast heeft Links na het grote stilzwijgen van de vorige eeuw, de moord op Fortuyn en van Gogh, een flink pak slaag verdiend.

Maar het bonte gezelschap draaft door in haar antigedrag, gooit alles op een hoop en de bad guys zijn altijd duidelijk. De mensen achter deze blogs weigeren over hun eigen schaduw heen te kijken. Ze eisen een totale beweging- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit islamitische landen, waarbij ze het liefst nog de fysieke dwang van de door hun bestreden overheid willen toepassen om hun eigen tuintjes vreemdelingenvrij te houden. En als deze vreemddenkers al in ons land zijn, eisen ze aangepast denken. Rechtse gedachtepolitie bestaat ook.

Onder de sluier van deze blogs hangt een sfeer van de hoeders van westerse samenleving tegenover de barbarie van de islam, van het vrije individu tegenover de beknotting van socialisme en staat, Goed tegenover Slecht. Het heeft soms een bijna religieuze eenvoud.

In hun islamfobie schuren de schrijvers vaak tegen racistisch geleuter aan. Die grens wil ik niet over gaan, omdat niemand verantwoordelijk is voor zijn eigen geboorte.

Zodra er een eenzame burka gesignaleerd wordt, (trouwens vaak een gefrustreerde katholiek of calvinist) zien ze de vijfde colonne al op de rug van het Links hinkend Trojaanse paard binnen marcheren.

Elk probleem, hoe groot of klein ook, is verbonden met de Islam of Links. Van de nieuwe wereldorde tot winkeldiefstal. Van milieuproblematiek tot onderwijs. Zelfs hun eigen opkomst of bestaansrecht reflecteren ze als een antwoord op de islamisering en de Verlinksing van Nederland. Doet de ijskast het niet, dan wordt er zeker een linkse bureaucratische regel, een overactieve overheid of een islamitische monteur gevonden die hen dit ongekende leed heeft aangedaan…

Dit alles culminerend naar een complotoir hoogtepunt waarin De Grote Drie-eenheid in een soort 19e-eeuwse Protocollen van Zion besluit om de beschaving stapsgewijs te vernietigen en ons over te leveren aan de nieuwe vijand: De islam.

Het bashen van Islam, Links en Overheid is een doel op zich geworden, dat voorbij gaat aan elke realiteitszin of relativering. Je identiteit bouwen op de afbraak van anderen is een zwaktebod. Je maakt jezelf ideologisch afhankelijk van datgene wat je bestrijdt. Waar zouden deze arme zielen zijn zonder de islam en zonder de PvdA? Ik adviseer hen ook maar PvdA te stemmen. Anders krijgen ze straks nog zingevingproblemen.

Ze gaan volledig voorbij aan de schuldvraag van Rechts. De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk economisch van aard. Het waren RECHTSE motieven. De economie moest doordraaien en dit werd na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk belangrijker geacht dan sociale cohesie of maatschappelijke verbanden. En dat is nog steeds zo. De tomaten moeten van het land, dus worden er hordes Oost-Europese arbeiders toegelaten. Eerst Polen en nu Roemenen en Bulgaren. De eerste Witrussen en Oekraïners zijn al gesignaleerd. Lekker goedkoop. En niemand is bezig met de gevolgen hiervan over 10, 20 of 30 jaar. Het dictaat van economische groei die niet tot stilstand mag komen. Vrijhandel als de basis van de welvaart.

En wat is vrijhandel nou eigenlijk? Vrijhandel is het schuiven van de productiefactoren; goederen, kapitaal, diensten en arbeid en dit alles zonder belemmeringen. Het stokpaardje van Rechts, de basis van de westerse welvaart. En hier zit ook de hypocrisie van Rechts. Bij de eerste drie productiefactoren staan ze te juichen, maar als de arbeid gaat schuiven schieten ze in een Not in my Backyard-stuip. De profiteurs van vrijhandel die achter hun alarmsystemen op buitenlanders zitten te mokken. Wel de goedkope producten en het persoonlijk gewin, maar niet de gevolgen.

En deze verschuiving van Arbeid heeft zich in alle West-Europese open economieën voorgedaan. Het zou wel erg veel eer voor de PvdA zijn om hiervoor verantwoordelijk te worden gemaakt. Alle partijen in Europa hebben aan deze migratiestromen meegewerkt. Van Rechts naar Links, waarbij in Nederland trouwens in die tijd vooral Rechts georiënteerde kabinetten aan de macht waren.

Wat verwacht Rechts dan? Zelfbewuste en belezen mondiale burgers die na 10 uur tomaten plukken voor hun vrijheidsbeleving een homoseksuele meet en greet bezoeken? Natuurlijk niet. Failliete boeren en analfabetische geitenhoeders krijg je. Lekker goedkoop, maar ook oerconservatief. En daar betalen we nu de prijs voor. Een prijskaartje voor een Rechtse economische ideologie.

En daarmee schieten de blogs vaak op het huis dat ze zelf gebouwd hebben. Ze kiezen uit prijsoverwegingen voor een rode steen en gaan vervolgens eisen dat die steen blauw moet zijn. De hypocrisie ten top. En daarbij is de islam natuurlijk een leuk focuspunt, omdat deze zo’n Fremdkorper is in hun beeldvorming van de gezonde wereldburger. Een heerlijke schietschijf van ontevredenheid. Eigen schuld is Rechts vreemd. Daar hebben ze Links namelijk voor, met haar vaak debiele maatregelen die bijna uitnodigen om afgebrand te worden. Links die haar emancipatie en bevrijdingsdrive heeft opgeofferd aan haar cultuurrelativisme van de jaren ’70 en geen enkel tegenwicht heeft geboden aan de emigratiegolven. ‘We zullen die arme zwartjes en bruintjes wel even redden.’ Een narcistische whitemansburden van eigen bodem. Een hele industrie van naïeve helpers en profiteurs die 30 jaar een bombardement van achterlijke maatregelen en subsidies de samenleving in gegooid heeft, die als een anker op de emancipatie van de conservatieve immigranten heeft gewerkt. De maakbare samenleving met de allochtoon als proefkonijn. Van fietslessen voor Marokkaanse moeders tot gemeentelijke folders in 10 talen, behalve Nederlands. Links dat, opgestuwd door de jaren ’70, haar elitair grachtengordelgelijk ging halen over de ruggen van de door Rechtse hebzuchtmensen binnengehaalde immigranten. Een ideale samenwerking, waarbij de prijs is betaald door de autochtone arbeider die zich gedwongen zag te verhuizen richting Almere.

En nu wrijft Rechts haar handen schoon in het conservatieve badwater van de Islam, de stuurloosheid van Links, en een angstige Overheid die de weg kwijt is. Hoofddoekjes, PvdA en te hoge belastingen als de veroorzakers van alle ontevredenheid. Halleluja.

Frans Smeets is kunstenaar en heeft onder andere dit voortreffelijke beeld van Bono gemaakt. Hij is tegenwoordig ook actief op YouTube.

Algemeen, 29.07.2008 @ 11:36

[Home]
 

173 Reacties

op 29 07 2008 at 12:27 schreef Sabian:

Ik herken er geen snars van, deze rare typeringen. De goedkope gastarbeiders werden en worden naar "het Westen" gehaald om de verzorgingsstaat met haar idioot hoge collectieve lasten te financieren. Die oost-Europeanen doen het werk wat onze miljoen uitkeringstrekkers zouden moeten doen maar niet hoeven te doen.

Het is dankzij de sterke vakbonden en het "polderen" dat bedrijven als Hoogovens zijn teruggevallen op de destijds welwillenden arbeiders. Het is natuurlijk dom gelul om te roepen dat de voorheen Spaanse en later Turkse arbeiders voor een lager loon dan het CAO loon aan het werk gingen.

Onze werkeloosheid is voor een groot deel fictief omdat een ex-student "psychologie" geen ramen hoeft te lappen maar RECHT heeft op passend werk.

Dat is natuurlijk wel een links resultaat, net als het cultuurrelativisme wat een Marxistische fundering heeft.

op 29 07 2008 at 13:14 schreef daniel:

Alle partijen in Europa hebben aan deze migratiestromen meegewerkt.

Prima, maar alleen links wil niet erkennen dat er sprake is van een probleem, en dat we dit probleem kunnen oplossen zonder holocaust, genocide en wat dies meer zij.

Kijk maar naar Zwitserland en Italië.

Overigens weet ik niet of Italië het oplost, maar ze proberen het tenminste en dat is al heel wat.

Het bashen van Islam, Links en Overheid is een doel op zich geworden

In iedergeval wat de overheid betreft is dat nodig. Of die nou links of rechts is, de overheid is altijd onbetrouwbaar. Links heeft een monopolie op de macht, is idealistisch en wil een zo groot mogelijke rol voor de overheid. Dat is geen goeie zaak, ook niet voor rechts. Daar de overheid verlieft is op de Islam, krijgt ook de Islam er van langs. Zouden ze ophouden met zelfislamiseren, dan is de Islam eigenlijk niet meer zo interesant.

maar als de arbeid gaat schuiven schieten ze in een Not in my Backyard-stuip

Rechts schiet in de stuip? Sinds wanneer zijn de SP en Barack Obama rechts? Obama is/was tegen NAFTA, en de SP gaat te keer tegen Poolse arbeiders in Nederland.

http://www.janmarijnissen.nl/opinies/Grenzen_niet_verder_open_maar_grenzen_stellen.html

Volgens Marien Ferdinandusse en Mathijs Gerritsen (NRC 27/1) is de angst voor ‘Poolse loodgieters’ onterecht en kunnen de grenzen nog veel verder open. Niet doen, zeggen Jan Marijnissen en Jan de Wit, die uit eigen onderzoek concluderen dat de toestroom van werkzoekenden uit nieuwe EU-landen wel degelijk leidt tot ernstige ontwrichting van de arbeidsmarkt.

Je moet eens vaker op de SP site komen, leer je nog es wat.

Natuurlijk niet. Failliete boeren en analfabetische geitenhoeders krijg je

Nee, die had je al. Voor de industrialisatie en de doorbraak van het kapitalisme waren we allemaal failliete boeren en analfabetische geitenhoeders. Je had horigen en heren, en hier en daar wat burgers in een stad die dankzij de handel (!) enige vrijheid hadden veroverd.

Zonder het kapitalisme waren we horigen gebleven. Maar gelukkig weet dit economische systeem uit het niets welvaart te produceren. Natuurlijk is het langzaam gegaan, de eerste arbeiders waren in feite ook nog horigen.

Dat we dat nu niet meer zijn is niet aan de overheid te danken, maar aan de macht die het kapitalisme aan het individu schenkt. Overigens komt hier ook het Socialisme uit voort. Horigen kunnen zich niet organiseren, arbeiders in een fabriek wel.

op 29 07 2008 at 13:14 schreef filantroop:

De hele heisa hierboven repliceren kost me meer tijd en arbeid dan me gegund is, daarom er een alinea uitgerukt:

“Ze gaan volledig voorbij aan de schuldvraag van Rechts. De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk economisch van aard. Het waren RECHTSE motieven”

De vraag en de komst van arbeidsmigranten was een gezamenlijk rechts/linkse aangelegenheid tijdens zowel centrumlinkse en centrumrechtse kabinetten. Het betreft hier echter arbeidsmigratie, die geen ander doel diende het tekort aan handen tijdelijk op te vullen. Het gros der buitenlandse werknemers dat bestond uit Grieken, Spanjaarden, Italianen en Portugezen ging dan ook zoals het bedoeld was terug. Van totaal andere aard is de barmhartigheidpolitiek van vooral de PvdA, die het mogelijk maakte dat een volgende golf arbeidsmigranten op termijn vrouw en kroost lieten komen voor meer dan waarvoor het bedoeld was. En we kunnen onmogelijk ontkennen dat dit heden ten dage tot talrijke repercussies leidt.

Voor het overige zit bovenstaande vol gemakkelijke archetypen over rechts die we al behoorlijk vaak van de linkse medemens hebben mogen vernemen, zodat hier weinig nieuws te lezen valt. Het zou dan ook niet misstaan op het weblog van de worstendraaier uit Oss.

op 29 07 2008 at 13:24 schreef Conan:

De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk economisch van aard. Het waren RECHTSE motieven.

Vreemde stelling. De overgrote hoofdmoot van de massa immigratie is immers het gevolg van huwelijksimport en gezinshereniging.

Al met al vooral een bepaald saaie verhandeling die kennelijk koste wat het kost schuld wil verdelen in de vorm van: links is wel fout (want de onmiskenbaarheid daarvan is evident), maar rechts ook (in een kromme en gezocht soort André Krouwel logica). Kort en goed, een wat overbodige poging tot übernaunce.

op 29 07 2008 at 13:26 schreef Sabian:

Ik ben blij dat de SP tracht de problemen te benoemen. De SP is vele malen meer oprecht en realistisch dan bijv. D’66 of het CDA wat een werkelijk compleet walgelijke club aan het worden is.

Ik voorspel dat we Jan meer gaan missen dan nu voorstelbaar.

op 29 07 2008 at 13:54 schreef Daan:

Sinds wanneer zijn diensten en goederen productiefactoren?

op 29 07 2008 at 14:04 schreef Ozymandias:

Het is geen toeval dat de grote instroom van migranten juist heeft plaatsgevonden vanuit de landen waar er eerder gastarbeiders waren geworven. Zo werkt kettingmigratie nou eenmaal. Als de eerste pioniers eenmaal zijn gevestigd en het bevalt hen, volgen er al snel de familieleden en dorpsgenoten. Het is dus niet realistisch om het bedrijfsleven, die de eerste arbeiders hebben geworden, geheel vrij te pleiten als oorzaak of schuldige van de huidige situatie.

Het heeft ontzettend lang geduurd voordat de politiek enige stappen heeft gezet naar een beleid. Het cultuurrelativisme en politieke correctheid zijn dan ook niet zo zeer een oorzaak van de uit de hand gelopen migratie, maar eerder een reactie daarop. De politiek correcten begrepen natuurlijk ook wel dat de opkomst van al die baarden, hoofddoeken en djeballah´s tot spanningen zouden leiden. Met hun sussende taal hoopten ze vooral te voorkomen dat de boel uit de hand zou lopen.

Verder kan ik niet anders constateren dat zowel de centrumrechtse als centrumlinkse kabinetten er door de jaren heen er niet in geslaagd zijn de ongewenste immigratie onder controle te krijgen.

op 29 07 2008 at 14:07 schreef Sabian:

sinds de mammoetwet.

Dumbing down the Netherlands, het grootste wapenfeit van links.

op 29 07 2008 at 14:15 schreef Sabian:

Ozymandias,

dat is dus gewoon niet waar. De allergrootste groep "buitenlanders" zijn de Duitsers in dit land, maar dan een half miljoen. De oorpronkelijke gastarbeiders zijn helemaal geen pioniers want de Grieken, Spanjaarden, Italianen en Portugezen zijn terug gegaan.
Ik heb het letterlijk gezien, een groot aantal Spanjaarden waar ik woon zijn in de jaren ’90 weer terug naar huis gegaan en vervangen door hoofddoeken.

Nix bedrijfsleven in de jaren 60 en 70, paars beleid!

op 29 07 2008 at 14:37 schreef Ozymandias:

Sabian,

De Grieken, Spanjaarden, Italianen en Portugezen zijn terug gegaan omdat het steeds beter ging de economie in de landen van herkomst. Dit gold niet voor de Turken en Marokkanen. Logisch dat de deze groepen wel hier bleven en ook hun naasten lieten overkomen.

op 29 07 2008 at 14:43 schreef Peter:

Geheel naar verwachting schieten de boze rechtse bloggers en reaguurders hier in de verdediging en concentreren ze zich op Frans’ bewering dat Rechts net zo goed als Links verantwoordelijk is voor het multiculturele drama dat zich thans voltrekt. Allemaal krampachtig gedraai om de hete soep niet te hoeven eten die Frans hier opdient. Er valt mijns inziens bijvoorbeeld geen speld te krijgen tussen deze ongemakkelijke waarheid:

Ze eisen een totale beweging- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit islamitische landen, waarbij ze het liefst nog de fysieke dwang van de door hun bestreden overheid willen toepassen om hun eigen tuintjes vreemdelingenvrij te houden.

Zo is het precies! Kritische kanttekeningen maken bij moslims en de islam vervalt al te snel in ordinair racisme en een houding van ‘eigen vrijheid van meningsuiting eerst’.

op 29 07 2008 at 15:00 schreef filantroop:

Dat laatste lijkt mij een generalisatie van alles wat maar rechts lijkt of is, en doet vermoeden dat de geleidelijke politieke draai die Frontaal Naakt leek te maken zijn vervolmaking nadert, zodat deze zich moeiteloos tussen de linkse blogs kan positioneren. Zelfs het jargon is er al van overgenomen.
Ik zou zeggen, het was gezellig waar wat kort, doch de filantroop zet zijn tocht voort.

op 29 07 2008 at 15:08 schreef Peter Kraus:

Rechts en Links zijn maar vage begrippen, die in een calvinistische land als Nederland voornamelijk een moraliserende betekenis hebben. Rechts en Links zijn daar meer kaste-aaduidingen of uitbanningstermen, morele categorieen die aangeven of iemand ‘goed’ of ‘slecht’ is.

Gastarbeiders waren in de jaren ’60 van de vorige eeuw voornamelijk nodig omdat de Nederlandse vrouwen niet wilden of mochten werken. De confessionele partijen en de vakbonden deden er alles aan om gehuwde vrouwen thuis te houden. Is dat Rechts of Links? Zowel Rechts als Links zijn lui. Als werken echt leuk was, was het al lang onder de rijken verdeeld. Rechts probeert zo weinig mogelijk te werken door veel geld uit de vrije markt te persen, en Links doet hetzelfde door maximaal op de algemene middelen te parasiteren.

Die gastarbeiders zouden er nooit zijn gekomen zonder de corporatieve staat, waarin de erkende werkgevers- en werknemersorganisaties in door de overheid geschapen structuren eendrachtig samenwerken. Dat is weer typisch Rechts: bij Mussolini ging het ook zo. Het is niet voor niets dat vooral de landen met een zogenaamd ‘Rijnlands Model’ veel gastarbeiders nodig hadden. Bij een vrije markteconomie zou dat niet zijn gebeurd, omdat huishoudens zich die grote aantallen niet-werkende vrouwen niet hadden kunnen veroorloven. Of men dit nu een Links of Recht verschijnsel moet noemen weet ik niet, maar discussie daarover lijkt me vrij zinloos.

In Nederland nationaliseert de staat zo’n 55% van het inkomen van werkende mensen. Dat is meer dan de helft, en dat gebeurt in opdracht van de politiek. Verzet tegen dergelijke belastingtarieven is er niet of nauwelijks. Ik beschouw alle Nederlandse politieke partijen daarom als Links. De ‘rechtse bloggerswereld’ maakt zich vooral druk om de herverdeling van die 55%, maar nauwelijk om het percentage op zich, en is dus eigenlijk ook gewoon Links.

[Ik ben Amerikaan en schrijf vanuit Amerikaans perspectief.]

op 29 07 2008 at 15:15 schreef Sabian:

Ozymandias,

je hebt helemaal gelijk, daarom is het migratiebeleid ook zo gruwelijk. Maar los daarvan is het grotesk om net te doen alsof die Spanjaarden bruiden zouden importeren of hun dochters afslachten mochten ze de "familie eer" aantasten.

Het is volslagen gezond om in je eigen land je eigen vrijheid eerst te willen.

op 29 07 2008 at 15:15 schreef Peter:

dat de geleidelijke politieke draai die Frontaal Naakt leek te maken zijn vervolmaking nadert

Dat bedoel ik. Vrijheid van meningsuiting is mooi, als het maar wel om een rechtse mening gaat. FN is rechts noch links, FN is één van de zeer weinige politieke websites waar niet voor eigen parochie wordt gepredikt. Maar ruimte geven aan een linkse mening, of aan een linksrechtse mening of aan een niet-rechtse mening wordt al meteen bestempeld als ‘links’ door degenen die Links zien als één van de grootste bedreigingen van vrije meningsuiting.

Peter Kraus, de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ zijn nog wel degelijk relevant. Links is voor een alomtegenwoordige overheid en een ‘rechtvaardige’ verdeling van het inkomen van een beperkte groep mensen, Rechts voor een minimale overheid en het profijt van de vruchten van de eigen arbeid. Tussen die twee uitersten zit van alles, met in het midden D66.

op 29 07 2008 at 15:23 schreef Conan:

Ze eisen een totale beweging- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit islamitische landen, waarbij ze het liefst nog de fysieke dwang van de door hun bestreden overheid willen toepassen om hun eigen tuintjes vreemdelingenvrij te houden.

Hoewel gepresenteerd als een fundamentele waarheid, ontbeert deze stelling zelfs de geringste aanzet tot concretisering, motivering of onderbouwing: gebakken lucht van een fabelventer dus.

op 29 07 2008 at 15:47 schreef Peter:

gebakken lucht van een fabelventer dus

Niks ervan. Je hoeft de reacties op deze site er maar op na te lezen om te zien dat het waar is, wat Frans beweert. Conan leest vast ook regelmatig Het Vrije Volk, waar kritiek op Wilders steevast wordt afgeserveerd als verraad en dergelijke. Voor een oproep op het verbod op de koran, op moslims, op de hele islam draaien de ‘vrijdenkers’ hun hand niet om. En maar klagen over het smoren van hun vrije meningsuiting.

Het is makkelijk gezegd: ‘gebakken lucht van een fabelventer’, maar nog makkelijker weerlegd.

op 29 07 2008 at 15:54 schreef Ozymandias:

Conan,

Wat dacht je van hoe er op bepaalde sites wordt gepleit voor verboden op islamscholen, hoofddoeken, moskeeen, burkini´s, halal vlees enzovoorts. En dat door zogenaamde vrijdenkers en libertariers die als het erop aankomt net zo paternalistisch en betuttelend zijn als het kwaad dat ze willen bestrijden.

op 29 07 2008 at 16:19 schreef Steady Freddy:

@Sabian

Er zijn ook zat Grieken, Spanjaarden, Italianen en Portugezen, Slovenen, Tjechen etc, niet teruggegaan.
Verder is het erg naief te denken dat eerwraak enkel een islamitische aangelegeheid is, wetenschappelijk onderzoek bewijst het tegendeel. Net zoals dat in Afrika er ook door orthodoxe christen aan vrouwenbesnijdenis wordt/werd gedaan. Maar je moet het wel willen horen.

SF

op 29 07 2008 at 16:43 schreef ReneR:

#Daniel

Goed geschreven. Maar ik heb de S.P. niet in dit betoog afzonderlijk kunnen ontdekken.

Met links bedoeld de schrijver hier de Pvda en groenlinks mee. maar zijn dit wel linkse partijen? groenlinks …een partij waarvan de leidster was bekroont tot "liberaal van het jaar 2007"…Hoe links ben je dan??? En dan die Pvda; met louter elitaire zichzelf verijkende en vetvretende vriendjespolitici aan de top. Hoe links is dat links???

Dat is geen links; maar zuiver rechts tot op het bot! Die Smeets heeft het gewoonweg puur over de politieke gevolgen van rechts beleid door op papier zich links noemde partijen; plus het bijbelse en zich vrijuit liberaal noemende gekozen tuig.

Verder vergoeilijkt Smeets hier diezelfde zogenaamd linkse partijen weer met zijn betoog terwijl het 1 pot nat is. En voelde ik weer de onderhuidse preek van iemand die zegt atheist te zijn; maar volgens mij toch 1 van de genoemde religies heimelijk aanhangt. Daarbij wordt een blog als FN over 1 kam geschoren met blogs; waar zich ultrarechts periodiek zou verzamelen. Hetgeen zeer onterecht is.

Ik blijf er derhalve bij; dat elke religie; of een Godheid die door angst te zaaien een mens zijn wil zit op te leggen niet genoeg via een blog als deze bestreden kan worden.

het is tijd voor de revolutie

op 29 07 2008 at 16:54 schreef daniel:

Vrijheid van meningsuiting is mooi, als het maar wel om een rechtse mening gaat.

Waarom zie je dat zo? Ik denk dat het meer een klacht is mbt de programmering van deze site, omdat links gebral ruimschoots vertegenwoordigd is in de reguliere media. Natuurlijk, als je alleen rechts gebral plaatst krijg je precies hetzelfde effect en dat is net zo dat saai. We moeten het wel met elkaar oneens kunnen zijn.

concentreren ze zich op Frans’ bewering dat Rechts net zo goed als Links verantwoordelijk is voor het multiculturele drama

Het kan best zijn dat links en rechts beiden net zo verantwoordelijk zijn voor dit drama. Maar het is links wat het al een hele hoop jaren voor ’t zeggen heeft en al die tijd pertinent weigert om in te zien dat er überhaupt sprake is van een probleem.

Dat je een vergissing maakt is een ding, iedereen vergist zich. Maar dat je ondanks overweldigend bewijs weigert om maar zelfs te overwegen dat je een fout hebt gemaakt is iets van een heel andere orde.

Het is zo serieus mede je op die manier speelruimte geeft aan racisten. Ik zie een pro-Amerikaanse en pro-jeweetwel instelling als een soort filter, maar dat werkt ook niet altijd.

Hier in Nederland hebben nog de luxe -niemand weet voor hoelang en eigenlijk waarom- dat we te maken hebben (of hadden) met mensen als Pim Fortuyn en Geert Wilders. Fatsoenlijke mensen die afstand nemen/namen van iedere vorm van racisme. Maar net zo goed zit je opgescheept met een Vlaams Belang waar ze sympatieen hebben voor de White Power beweging.

Ze eisen een totale beweging- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit islamitische landen

Ik weet niet of we dat eisen, ik weet niet of we naar Saoedi-Arabië willen om daar op een naaktstrand te gaan liggen op een stapel Bijbels. We kunnen in iedergeval vaststellen dat Saoedi-Arabië geen buitenlandse invloeden tolereerd, maar wel invloed wil hebben op de Moslimgemeenschap in onder andere Nederland. Dat moet ophouden.

Hier trouwens een stuk over superhelden waar je het vast niet mee eens zult zijn:

http://online.wsj.com/article/SB121694247343482821.html?mod=opinion_main_commentaries

Leftists frequently complain that right-wing morality is simplistic. Morality is relative, they say; nuanced, complex. They’re wrong, of course, even on their own terms.

Left and right, all Americans know that freedom is better than slavery, that love is better than hate, kindness better than cruelty, tolerance better than bigotry. We don’t always know how we know these things, and yet mysteriously we know them nonetheless.

The true complexity arises when we must defend these values in a world that does not universally embrace them — when we reach the place where we must be intolerant in order to defend tolerance, or unkind in order to defend kindness, or hateful in order to defend what we love.

Wie dat niet nodig vindt, wie denkt dat je dan net zo erg bent als hetgeen wat je bestrijdt, zegt in feite dat je alleen een goed mens kunt zijn door je niet te verdedigen.

Dat lijkt me niet zo verstandig.

op 29 07 2008 at 16:58 schreef daniel:

Dat is geen links; maar zuiver rechts tot op het bot!

Tadaa! En waar vind je tegenwoordig linkse idealen?

Bij rechts, bij de neoconservatieven.

op 29 07 2008 at 16:58 schreef ReneR:

Quote van een Quote:

"op 29 07 2008 schreef Conan:

Ze eisen een totale beweging- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit islamitische landen, waarbij ze het liefst nog de fysieke dwang van de door hun bestreden overheid willen toepassen om hun eigen tuintjes vreemdelingenvrij te houden."

vervolgens "peter"

Quote

"op 29 07 2008 schreef Peter:

gebakken lucht van een fabelventer dus

Niks ervan. Je hoeft de reacties op deze site er maar op na te lezen om te zien dat het waar is, wat Frans beweert. Conan leest vast ook regelmatig Het Vrije Volk, waar kritiek op Wilders steevast wordt afgeserveerd als verraad en dergelijke. Voor een oproep op het verbod op de koran, op moslims, op de hele islam draaien de ‘vrijdenkers’ hun hand niet om. En maar klagen over het smoren van hun vrije meningsuiting.

Het is makkelijk gezegd: ‘gebakken lucht van een fabelventer’, maar nog makkelijker weerlegd"

Welnee Peter….dit heeft niks te maken met vrijheid van mening; maar het draait hierbij puur om de overlast wat je een ander met je religieuze hersenpinsels kunt aandoen. En dat kan varieren van een voet tussen de deur van een Jehova getuige; het harde geblèr uit een luidspreker op straat/cq kerkkloklawaai tot aan een bomaanslag omdat er iemand 76 maagden was beloofd.

HET IS ZO EENVOUDIG HET IS GODVERDOMME OVERLAST

We hebben het ook over het roken gehad nog hier; nou; het is ongeveer precies hetzelfde. het roken kan overlast veroorzaken bij een ander en religie kan dat ook doen. Religie uitoefenen zou je daarom thuis moeten doen of zodanig; dat een ander daar geen last van heeft. val een ander er niet mee lastig. En het heeft dus in dat opzicht totaal niks met die zogenaamde vrijheid van meningsuiting te maken.

op 29 07 2008 at 17:12 schreef Conan:

Het punt is dat de ‘zogenaamde’ rechtse kritiek op misstanden binnen de Islam over het algemeen zeer concreet is, net als de meeste bezwaren tegen socialisme en overheid feitelijk worden toegelicht.

Daarnaast leidde bijvoorbeeld de oproep tot een verbod op de Koran tot brede afkeuring. Ook voorstellen tot het verbieden van halal vlees, burka’s, burkini’s etc. kunnen in het gemeen op forse weerstand rekenen, juist ook vanuit de liberale/ libertarische hoek.
Al geldt daarbij natuurlijk wel dat met gelijke maat gemeten dient te worden. Een Moslima die met een hoofddoek op voor haar paspoort gefotografeerd mag worden, terwijl een puber met kanker en bijbehorende chemokuur met het kale ei op de foto moet, roept weerstand op.

Negatieve berichtgeving over Islamscholen is ook specifiek en ziet in verreweg het grootste aantal van de gevallen op aangetoonde onvolkomendheden en gedrag dat strijdig is met allerhande rechtsbeginselen.

Een weerlegging die geen hout snijdt is opzichzelf een vorm van luchtfietserij. Het heeft er alle schijn van dat men graag zou zien dat rechts net zo verwijtbaar is als links, ook al moet de realiteit daarvoor geweld worden aangedaan. Waar deze irrationele neiging vandaan komt, weet ik niet, al vermoed ik dat het samenhangt met de Nederlandse volksaard van middelmatigheid; of zou het de angst voor de realiteit zijn; of de wens dat alle kwaad uit ons zelf afkomstig is en daardoor beheersbaar zou zijn…

Tot slot is het bijna komisch te zien hoe bepaalde mensen (bijvoorbeeld André Krouwel) de definities van rechts en links buigen om socialistisch/ collectivistisch links gedachtegoed buiten schootsveld te houden.

op 29 07 2008 at 17:16 schreef ReneR:

@Daniel

Quote:

"op 29 07 2008 schreef daniel:

Dat is geen links; maar zuiver rechts tot op het bot!

Tadaa! En waar vind je tegenwoordig linkse idealen?

Bij rechts, bij de neoconservatieven.

Echt vermakelijk dit…vaak het men het over het vergelijken met appels en peren. maar nu probeer je toch iets extremers; namelijk je gaat een appel maken van een peer!

Neoconservatieven hebben linkse idealen?? Wooow wat een giller!! Willen ze dan nu ook het ministerie van defensie opheffen?? Stellen ze zich ook garant voor kwaliteitsonderwijs voor elk kind; rijk of arm? Spannen ze zich ook in voor inkomensnivelering?? Stellen ze zich ook garant voor gelijke zorg voor iedereen ongeacht inkomen??

Volgens mij hebben ze maar deze bekende idealen: Hun eigen portomonaie; hun macht over de rest en hun eigen hachje.

het is tijd voor de revolutie

op 29 07 2008 at 17:19 schreef TRS:

Goedkoop stukje dit. Laten schrijven door een pool?
*proest*

op 29 07 2008 at 17:30 schreef Peter:

Daniel, dat stuk waarnaar je verwijst is een belachelijk staaltje zelfbeklag, typisch voor verongelijkte conservatievelingen. Het is lachwekkend te stellen dat links in Hollywood wel openlijk haar ideeën mag promoten en rechts niet. Alsof er in Hollywood niet massa’s films worden gemaakt waarin blanken goed, niet-blanken slecht of dom zijn en anders in de tweede helft het loodje leggen zodat de blanke held kan schitteren, waarin de Amerikaanse militairen zegevieren, waarin vigilantes (Bruce Willis, Clint Eastwood) de mensheid redden of in elk geval tijdelijk verlossen van gespuis, waarin christenen goed zijn en joden verdacht en moslims slecht enzovoort enzovoort.

Daarbij kun je je afvragen hoe rechts Spiderman 3 is, zoals gesuggereerd in het artikel. Ook in de film houdt Spiderman zich strict aan zijn credo ‘With great power comes great responsibility. Hij zal geen mensenrechten schenden. Batman doet dat wel, omdat-ie van oorsprong een donkere, grimmige, ietwat griezelige superheld is. Bovendien is de Dark Knight gebaseerd op de versie van Frank Miller, niet toevallig ook de auteur van 300. Miller is rechts, maar wel kritisch over de manier waarop rechts Amerika bepaalde fundamentele mensenrechten aan zijn laars lapt. Miller is een echte Amerikaan met echte Amerikaanse waarden. Bush niet.

Batman appelleert aan de frustratie van linkse en rechtse mensen over de tekortkomingen van onze rechtsstaat, die soms de boeven vrijuit laat gaan en de slachtoffers in de kou laat staan. Iedereen fantaseert stiekem over het verminken en afmaken van kindermoordenaars of terroristen. In ons allen schuilt een fascist. En uiteindelijk is een vigilante, die het recht in eigen hand neemt, natuurlijk goed voor een lekker verhaal.

Maar niemand wil Batman als president. Uiteindelijk willen we Spiderman als president, uitgezonderd een enkele oddball, die gelooft dat het lekkerder is om door een Amerikaan te worden gemarteld dan door een Irakees.

Conan, zo genuanceerd als jij hierboven allerlei rechtse stokpaardjes presenteert, zo gaat het op HVV uiteraard niet en dat weet jij ook wel. De boze bloggers en de Wilders-fans klagen over de bedreiging van de vrijheid en over de te grote overheid, en tegelijkertijd willen ze dat die overheid moslims het land uitzet en de koran verbiedt.

En dat is waar Frans terecht op wijst.

op 29 07 2008 at 17:39 schreef philippine:

"Na de ontzuiling zit ik niet te wachten op een nieuwe godsdienst die niet alleen steeds meer ruimte opeist in het straatbeeld, maar ook eist dat wij ons op allerlei manieren aanpassen, onze toon matigen en vooral niet stigmatiseren’.
Citaat uit een artikel ‘Beb ik islamofoob?’ door Ratna Pelle, gevonden op Sittard Weblog.
Een naar mijn smaak honderd keer beter artikel dan van de heer Smeets.

op 29 07 2008 at 17:41 schreef philippine:

Artikel ‘Ben ik islamofoob?’.

op 29 07 2008 at 18:17 schreef Marcel Vreemans:

Peter, de manier waarop je het artikel van Frans bijna blind tegen van alles en nog wat beschermt geeft ook een tikkeltje blijk van vastgeroeste gelijkhebberigheid en van "u bent allemaal fout en ik (wij) zie het goed".

Ik zie je maar weinig aan zelfonderzoek doen als het gaat om eigen denken. En als individualist zo aan voortdurende generalisaties doen, door alles van HVV op een hoop te gooien, maakt je verhaal er niet sterker op.

Wat ben ik? Ook een boze, rechtsextremistische, populistische racist? Dat soort gemeenplaatsen glijden van mijn rug als boter van teflon. Nunace begint hier een nare bijsmaak te krijgen.

op 29 07 2008 at 18:33 schreef Peter:

Marcel, specificeer alsjeblieft dat ‘blind tegen van alles en nog wat beschermen’. Waarom wil je me aan zelfonderzoek ‘wat betreft eigen denken’ zien doen? Schiet maar gaten in mijn betogen. We zullen zien wat ervan overeind blijft.

HVV heeft een duidelijke signatuur, versterkt door de commentaren op artikelen op andere sites in de rechter-kolom op die site. Als zangeres Hind het Songfestival verliest, wordt er met leedvermaak kond gedaan van de nederlaag van de moslim, want moslims mogen het Songfestival niet winnen voor Nederland. Over Barack Obama lezen we op HVV uitsluitend verdachtmakingen. Regelmatig wordt er opgeroepen tot geweld tegen ‘Links’. Kritiek op Wilders komt de criticus op ernstige beschuldigingen te staan op HVV. Ronald Reagan is heilig, wie gelooft dat het met de islamisering zo’n vaart niet zal lopen, is op zijn best een naïeve sukkel, op zijn slechtst een verrader die moet worden kaalgeschoren. Pleidooien voor vrijheid van meningsuiting voor moslims zul je op HVV niet tegenkomen. Om maar niet te spreken over taalkundige trouvailles als ‘slinks’ en ‘de linksmens’.

Dat is het aanbod van HVV. Iemand die vanuit die hoek jammert dat ik ‘alles op één hoop gooi’ (wat is er gebeurd met de uitdrukking ‘over één kam scheren’?) werkt slechts op mijn lachspieren.

op 29 07 2008 at 20:35 schreef danie:

Neoconservatieven hebben linkse idealen?? Wooow wat een giller!!

Is een historisch feit. Het neoconservatisme is een linkse beweging, uit socialistisch-Trotskistische hoek. En dat is lang niet zo gek.

Mijn vader vertelt me bijvoorbeeld over de vluchtelingen uit Nazi Duitsland die bij hem thuis onderdak kregen. Velen daarvan gingen door naar Spanje om daar te vechten tegen het fascisme. Het was heel normaal in die dagen dat linkse mensen ten strijde trokken tegen het onrecht in de wereld. Ze hadden daar geen VN toestemming voor nodig. Mijn grootmoeder zat voor de CPN in de Amsterdamse gemeenteraad.

"Porque el proletariado, porque el proletariado,
Porque el proletariado, mamita mia!
Ganó la guerra!"

Mooi niet.

!! Willen ze dan nu ook het ministerie van defensie opheffen

"Der rote Stern an der Jacke

Im schwarzen Bart die Zigarre

Jesus Christus mit der Knarre

– so führt Dein Bild uns zur Attacke

Uns bleibt, was gut war und klar war:

Daß man bei Dir immer durchsah,

Und Liebe, Haß, doch nie Furcht sah,

Comandante Che Guevara"

Waar haal je het potsierlijke idee vandaan dat Links niet strijdlustig is? Wat een prachtig beeld overigens, Jesus Christus met der Knarre (geweer).

Anyway, de Socialisten van weleer ging het toch niet om uitkeringen, of inkomensnivelering. Ze wilden rechtvaardig loon, en een pensioen maar bovenal werk. Arbeiders, weetjewel. Arbeidersbeweging. Get the hint?

"Rührt die Trommel, fällt die Bajonette! Vorwärts! Marsch der Sieg ist unser Lohn! Mit der Freiheitsfahne brecht die Kette! Auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon!"

Je weet toch wel wie Ernst Thälmann was?

op 29 07 2008 at 20:47 schreef een eenvoudig allochtoon:

@marcel vreemans
nuance had hier altijd al een nare bijsmaak.
misschien is deze blog eindelijk een beetje neutraal geworden.

@peter kraus,
je hebt helemaal gelijk dat het verschil tussen rechts en links aan het vervagen is.
eigenlijks kies je niet meer een partij, maar je krijgt een coalitie "een soort coalitie off willing".
knappe jongen dan, die de gekozen personen aan hun verkiezingsbelofte kan houden.

@frans smeets

mooi stukje realiteitsbesef.
Ik ben het zo goed als eens met je commentaar.
Er zijn er die zich boven alle kritiek verheven voelen, en uit die arrogante houding, menen naar alles wat anders is een soort knevelende regelgeving te willen maken.
In eerste plaats klagen dat hen (eigenlanders) heel veel rechten worden ontzegd, door de zo eisende (nieuwlanders) en dat kan niet.
maar zelf geen enkele moeite hebben om die zelfde groep aan regels te willen onderwerpen die niet zo democratisch zijn.(onderscheid maken tussen kleurtjes en religie).
Het lijkt mij een drogreden, voor hun zo foute gedachten en uitspraken.
Want zelfs al hadden ze gelijk dan lijkt mij, dat je moet trachten om die wet die daar op van toepassing is, te wijzigen.
Maar nee, ze slaan hun vrouwen, verkeerde godsdienst, willen niet werken, te veel kinderen, lopen ook alleen op straat, terroriseren anderen, zelfs pedofiele neigingen, haten zomaar joden, allemaal aggresief, ondankbaar, noemen hollandse vrouwen hoer, achterlijk, weigeren zich aan te passen aan de nederlandse wet, kijken je niet in je ogen etc.
Blijkens dat soort lui verdienen die moslims, een uitzonderlijke behandeling want ze willen gewoon niet deugen, gewoon preventief oppakken voorkomt veel erger.
Voor mij is het absoluut duidelijk, dat als er ergens oorlog uitbreekt dat die gasten de grootste vijand van de mensheid zijn.
Eigenlijk begrijp ik, dat volgens die rechtse fatsoensrakkers.
Al die gastarbeiders hier zijn gebleven (moslims) en daarom hebben ze deze anti gevoelens over zichzelf afgeroepen.
Als ik aan mijn eigen vader denk (hij rust in vrede), hebben ze hem eind jaren zestig niet een contract laten onderteken, dat hij op gegeven moment weer moest vertrekken uit nederland.
Naar mijn weten wonen er absoluut meer hollanders in het buitenland,dan buitenlanders in nederland.
Wat betreft je opmerking;dat de italianen en spanjaarden wel terug zijn gegaan.
Ik denk dat die gastarbeiders minder opvallen in het straatbeeld, misschien geeft het daarom een vertekend beeld.

op 29 07 2008 at 21:16 schreef Sabian:

hahahahahaaaa, yeah Dani, tell them!!

Geef maar maar rechtse sukkels, jeezus wat een mongool.

op 29 07 2008 at 21:19 schreef Sabian:

Nou Bert, tijd voor een abbo op de bieb denk met zo’n lees achterstand?

op 29 07 2008 at 21:22 schreef Bert Brussen:

Prima stuk dit! Zelden zoveel warheid gelezen.
ben het ook met Peter eens: zodra je rechts ook maar enigszins typeert schieten ze in een kramp waar een verwend kind niks bij is. "Frontaal Naakt nadert haar vervolmaking van politieke verandering". Gutteguttegut, daar kon je op wachten, conspiracytheorietjes om de eigen slachtofferrol nog maar eens te benadrukken.

Maar het is waar: populistisch rechts wil alleen voor zichzelf vrijheid van meningsuiting, voor de rest moet iedereen zijn bek houden.

Waarom dacht u anders dat er niet op HVV gereageerd mag worden?

op 29 07 2008 at 22:09 schreef Ozymandias:

Als ik er zo over nadenk zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken van de dubbele moraal op de rechste sites.

– Ze verwerpen de suggestie dat iemand als Wilders aanzet tot haat naar minderheden, maar het wel is klip en klaar dat linkse demonisering de oorzaak was van de moord op Fortuyn.

– Het idee dat criminelen of terroristen tot hun daden komen door een slechte jeugd of een onrechtvaardig politiek systeem is uit den boze (mensen zijn immers verantwoordelijk voor hun eigen daden), maar als het gaat om de wandaden van Mladic of Karadzic dan moet dit wel ‘in de context’ worden geplaatst, net als het heel goed te begrijpen is als rechtsextremistisch geweld plaatsvindt.

– Men is ontzettend wantrouwend naar de overheid als het gaat om onderwerpen als milieu, sociale zekerheid, onderwijs, de bestrijding van discriminatie, maar de overheid is wel prima te vertrouwem als het gaat om het uitbereiden van de bevoegdheden van politie en justitie.

– Theorieen over Joodse complotten zijn bewijs van islamitische achterlijkheid, maar theorieen over Eurabie en complotten van de linkse kerk floreren rijkelijk.

Tot mijn teleurstelling blijken te veel bloggers dus niet meer dan klagende kruideniers. Ze hebben alleen oog voor hun kleine irritaties en ongemakken, maar missen het vermogen dit te overstijgen en aan abstacte principes vast te houden. Wanneer wordt ik eens verrast en lees ik op HVV een artikel waarin een schrijver het bijvoorbeeld opneemt voor Fawaz omdat de vrijheid van meningsuiting ook voor hem zou moeten gelden?

Daar hebben ze het lef niet voor. Want niemand wil natuurlijk het risoco lopen voor landverrader worden uitgemaakt.

Dan heb ik meer respect voor iemand als Femke Halsema die het steeds weer opneemt voor VVD’er Hirsi Ali, of Pechthold die erop stond dat ook Wilders een film mag maken om zijn mening te uiten.

op 29 07 2008 at 22:14 schreef Ozymandias:

Was ik bijna de meest hypocriete trekje van de rechtse bloggers vergeten: ze worden witheet van elke vergelijking en analogie tussen populistisch rechts en het fascisme, maar zelf doen ze niet anders dan steeds weer de ‘linkse kerk’, de islam en Hirsch Ballin gelijk te stellen met de nazi’s.

op 29 07 2008 at 22:29 schreef Peter Kraus:

Daniel heeft, denk ik, wel gelijk wanneer hij neo-conservatieven, althans de Amerikaanse variant ervan, linkse idealen toedicht. De Amerikaanse neo-conservatieven, die te lang de dienst hebben uitgemaakt in de Republikeinse Partij, zijn voornamelijk afkomstig uit de trotskistische beweging en uit de linkervleugel van de Democratische Partij. Die ex-trotskisten en bleeding-heart liberals zijn weliswaar spijtoptanten, maar hun denken is niet vrij van marxistische invloeden. Neo-conservatisme is eigenlijk geen vorm van conservatisme. Klassiek (Amerikaans) conservatisme is gericht op geringe overheidsinvloed, fiscale verantwoordelijkheid, en zo weinig mogelijk gemoraliseer of bemoeizucht. Conservatieven zijn daarom vaak tegen buitenlandse avonturen, en vinden van de overheid vooral dat die klein dient te zijn en de belastingen moet te verlagen. Neo-conservatieven daarentegen gaan uit van de maakbaarheid van de samenleving, eigenlijk van de maakbaarheid van de hele wereld. Hun bemoeizucht kent geen grenzen en daar hebben ze een sterke overheid voor nodig die veel geld uitgeeft. Neoconservatisme is een van de voornaamste oorzaken van de huidige begrotingstekorten in de USA. Dat zou bij een strikt conservatief beleid nooit zijn gebeurd. Zelfs President Clinton deed het veel beter dan de neo-conservatieven.

op 29 07 2008 at 22:34 schreef Liz:

Ozymandias, nu wil het geval dat op HVV wel degelijk iemand het opnam voor Fawaz toen hij met Ahmed Marcouch in de clinch lag. Misschien dat iemand anders me even kan helpen wie?

op 29 07 2008 at 22:57 schreef smeets:

Geachte heren,

In de jaren 80 werd ik wegens mijn opvattingen opvattingen door links weggezet als extreem rechts. Nu in 2008 wordt ik met dezelfde argumenten weggezet door rechts als een linksman..

En dat is misschien de kern van de zaak waarover dat stuk ging. Rechts is nu de PvdA geworden van de jaren 80 en is schijnbaar niet meer in staat tot zelfreflectie.

op 29 07 2008 at 22:57 schreef Ozymandias:

Liz,

Ik heb direct even gegoogled. Ik hoop niet dat je het cynische artikel van Botte Hond bedoelt, die Fawaz kan waarderen, omdat die tenminste eerlijk zou zijn in zijn opvattingen.

Want als een moslim zich precies gedraagt zoals het in het beeld van de HVV’ers past van hoe een moslim zich zou moeten gedragen, dan moeten we wel met een oprechte moslim te maken hebben. En als een moslim kan het niet anders dan dat die takiyya bedrijft (misleiding van de ongelovigen).

In korte tijd is takiyya uitgegroeid tot één van de favoriete begrippen van rechtste bloggers. Een onzettend gemakkelijk en handzaam begrip, want het lost namelijk alle hinderlijke empirische contradities op als het om de islam gaat.

op 29 07 2008 at 23:09 schreef Marcel Vreemans:

Peter, ik zeg het niet graag, maar je steeds vaker terugkerende en veralgemeniserende schuimbekkerij over alles en iedereen die niet het grote gelijk van Peter Breedveld erkent begint een beetje op de lachspieren te werken (om met jouw eigen woorden te spreken). Dat een redactie een bepaalde signatuur geeft aan een weblog ben ik nog met je eens. Maar je maakt de grote fout door te stellen dat iedereen die daar publiceert dus van dezelfde signatuur is en als zuivere gedachtenkloon opereert. Laat ik even voor mezelf spreken en duidelijk aangeven dat ik het zeker niet met alles eens ben met wat er op HVV wordt gesteld. De opzet van HVV is ook een heel andere dan Frontaal Naakt, waar de eindredacteur bepaalt wat er wordt geplaatst. Bij HVV is dit nagenoeg afwezig en iedereen kan daar zijn mening geven, althans zo zou het moeten werken. Dat heeft zo zijn kwetsbaarheid, zijn gevaren misschien, maar ook heeft het wel iets charmants. Met name de authentieke boosheid en de politieke incorrectheid (die jij net te vaak en net even te gemakkelijk verwart met onvervalst racisme en andere vuige zaken) vind ik soms ontwapenend en de intelligente lezer (waar ik jou nog voor houd) is in staat om tussen de regels door te lezen. Soms grenst het aan racisme en Islamobsessie, ook mee eens. En ja, het niveau is zeer verschillend.

In je reactie blijf je trouwens hangen in het noemen van uitschieters, die je niet alleen aandikt, maar vervolgens tot norm verheft en waarbij je de vele goede bijdragen ernstig tekort doet. Een leuke debattruc, maar op zijn minst zo demagogisch als de uitspraken die je zegt te bestrijden.

@Bert: ik heb sterkere reacties van je gezien. Met name je "Maar het is waar: populistisch rechts wil alleen voor zichzelf vrijheid van meningsuiting, voor de rest moet iedereen zijn bek houden. Waarom dacht u anders dat er niet op HVV gereageerd mag worden?" ïs van een armzalig en leugenachtig borrelpraatniveau waar je je voor zou kunnen (en moeten) schamen. Het lucht vast lekker op, maar daarna blijft de gene met terugwerkende kracht over.

Maar misschien kan Peter nog een antwoord geven op de vraag of hij mij tot het de ondersoort van boze, rechtsextremistische, populistische racisten rekent. Daarna weet ik hoe serieus ik hem nog kan nemen. Apropos, ik publiceer voornamelijk op HVV omdat ik voor weblogs als FN waarschijnlijk niet chic genoeg ben.

op 29 07 2008 at 23:26 schreef smeets:

Marcel Vreemans,

Als je nu gewoon Frontaal Naakt links noemt, even linkt met een Islam baardman uit Iran dan is alles toch verklaart. Hou het simpel.

op 29 07 2008 at 23:37 schreef Marcel Vreemans:

Zeg, Smeets…is dit een poging om me af te serveren? Zeg dat dan en houd het simpel!

op 29 07 2008 at 23:41 schreef Tedje:

@Frans Smeets,

Leuke analyse, vooral omdat de reacties zo verschrikkelijk voorspelbaar zijn.

@Philantrophe,
"Ik zou zeggen, het was gezellig waar wat kort, doch de filantroop zet zijn tocht voort."

Je moet er misschien eens over nadenken of je niet vooral jezelf heel gezellig vindt.
Je kan leuke stukjes schrijven, maar als iemand als voorbeeld kan dienen van een onbezoldigd lid van de door Smeets genoemde "rechtse gedachtepolitie" ben jij het wel zo is mijn ervaring.
Niettemin valt het me wel weer mee dat je Frans Smeets niet the Killing Fields van Pol Pot in de schoenen schuift.

op 30 07 2008 at 01:07 schreef Tedje:

@Frans Smeets,

Hoewel – zoals boven gesteld – ik je analyse leuk vind om de voorspelbare reacties van de rechtse gutmenschen erop, valt er wel iets op af te dingen.
Want ook jij kan kennelijk niet zonder nogal voorspelbare sjablonen de werkelijkheid te lijf gaan.
Zo noem je de Overheid een ondier. Dat is naar mijn mening nou net een van de grotere misvattingen die je vooral bij libertijnen aantreft.
Ook gooi je naar mijn gevoel onvrede over islamisering en over "vreemdelingen" op een grote hoop.
Dat tot slot de eeuwig voortgaande en bijna dwangmatige economische groei iets van Rechts is lijkt me ook weinig realistisch.
Met name de sociaal-democraten en groenlinks hadden altijd de mond vol van win-win-situaties. Dus én iedereen z’n autootje en vliegreisjes én een schoon milieu. Kwestie van schone benzine, milieutax en bomen planten. Dat soort gelul.
Het is wensdenken en dat ondervinden we steeds meer aan den lijve.
Ideologisch zitten we voorlopig in een niemandsland. Links heeft zichzelf al beginjaren negentig opgeheven. Iedereen die zegt links te zijn bedoelt alleen maar dat ie nog eens in de vier jaar uit schuldgevoel of nostalgie op een soort linksige partij stemt.
Tegelijk is de gelijkhebberige rol van het marxisme overgenomen door een soort Rechtse variant. Die meent ook de absolute waarheid in pacht te hebben en vindt feiten alleen van belang als die de eigen mening bevestigen.
Met anderdenkenden vertoeft men verder bij voorkeur niet in één (virtuele) ruimte; de kans op besmetting met foute gedachten is dan te groot.

op 30 07 2008 at 02:27 schreef Conan:

Soms ben je in de stemming voor links gezwatel. Helaas valt Smeets inhoudelijk wat tegen en zakt hij met zijn reactie ten aanzien van Marcel definitief door het ijs. Maar Ozymandias probeert zowaar gemotiveerd stelling te nemen. Zoals te verwachten snijdt het allemaal niet zoveel hout, maar als gezegd, soms heb je er zin in..

– Ze verwerpen de suggestie dat iemand als Wilders aanzet tot haat naar minderheden, maar het wel is klip en klaar dat linkse demonisering de oorzaak was van de moord op Fortuyn.

De ‘stijlfiguur’ van de suggestieve vergelijking. Helaas betreft het appels en peren, waarbij gemakshalve de ontstaansgeschiedenis van het fenomeen Wilders ook maar even ontkend wordt. Sterk begin..

– Het idee dat criminelen of terroristen tot hun daden komen door een slechte jeugd of een onrechtvaardig politiek systeem is uit den boze (mensen zijn immers verantwoordelijk voor hun eigen daden), maar als het gaat om de wandaden van Mladic of Karadzic dan moet dit wel ‘in de context’ worden geplaatst, net als het heel goed te begrijpen is als rechtsextremistisch geweld plaatsvindt.

Een inleidende stropop-redenering, wordt opgevolgd door volstrekte kolder. Van de gestelde ontkenning is namelijk geen sprake: van alles kan een rol spelen bij crimineel gedrag. De vraag waar je het primaat legt en welke conclusies daaraan verbonden moeten worden, beantwoorden klassiek liberalen echter anders dan de linksdraaiende medemens. Maar, het is ook moeilijk..
Hoewel links ten aanzien van zieligerds en linkse geweldplegers altijd prat gaat op een eerlijk proces, wordt de onschuldpresumptie die aan de basis van ons strafrecht ligt ten aanzien van Mladic of Karadzic terstond overboord gezet. Dat nog los van het feit dat bij hen natuurlijk geen rekening gehouden kan worden met omstandigheden..
Tenslotte wordt het gevreesde rechtsextremistisch geweld weer eens uit de kast getrokken. Allereerst is daar in Nederland simpelweg nauwelijks sprake van. De gepresenteerde voorbeelden bleken vaak zelfs elementen van een hoax te bevatten. Terwijl bijvoorbeeld racistisch getint loverboy geweld en geweld tegen homo’s vanuit bepaalde groepen inmiddels de spuigaten uit begint te lopen. Verder is de definitie van extreemrechts minstgenomen discutabel.
Opnieuw, overtuigend..

– Men is ontzettend wantrouwend naar de overheid als het gaat om onderwerpen als milieu, sociale zekerheid, onderwijs, de bestrijding van discriminatie, maar de overheid is wel prima te vertrouwem als het gaat om het uitbereiden van de bevoegdheden van politie en justitie.

Die stropop bevalt. Men is wantrouwend naar de overheid. Punt. Daar komt overigens wel die eigen verantwoordelijkheid om de hoek kijken.

Juist de libertarische hoek uit felle kritiek op het vergroten van de macht van politie en justitie.

– Theorieen over Joodse complotten zijn bewijs van islamitische achterlijkheid, maar theorieen over Eurabie en complotten van de linkse kerk floreren rijkelijk.

Ook appels en peren blijven favoriet. Theorieën over Joodse complotten zijn achterlijk, want er is geen enkel bewijs voor. Over naïeve afspraken tussen de (voorloper van de) EU en de Arabische wereld is meer dan genoeg voorhanden. Met regelgeving en instellingen in dat kader wordt eenieder geconfronteerd. Ook ten aanzien van een zekere voorkeur voor kleuring van het nieuws is twijfel nou niet bepaald gerechtvaardigd. De mate waarin bijvoorbeeld geweld in Brazilië of dichterbij, geweld in Frankrijk de pers haalt, valt in het niet voor de aandacht voor de interactie tussen Israëli en Palestijnse ‘boefjes’.
Het blijft bedroevend..

De rest van het betoog is allemaal niet veel beter. Het uitgangspunt dat Wilders de algemene mening van rechts zou verwoorden en zijn gedachtegoed zelfs gedragen zou worden door libertarisch denkenden is ronduit storend. Maar kennelijk is Wilders afbranden een doel op zich en tegen hen die zich daar niet aan conformeren, is alles toegestaan. Althans fatsoenlijk beargumenteren, acht links daar kennelijk niet aan besteed. Wel slecht onderbouwd ongenoegen uiten, mits en masse; daar wordt in uitgeblonken. Over dubbele moraal gesproken. Of zou het gewoon een teken van geestelijke impotentie zijn?

op 30 07 2008 at 02:40 schreef Asmodeus:

Om Herman Brusselmans te parafraseren: ‘Iedereen is links, behalve ik.’

Heldere analyse van Kraus over het neo-conservatisme, dank.

d66, in het midden Peter? In the middle of nowhere zul je bedoelen.
De door de kroon gekozen burgemeester van Nijmegen, de tot de adelstand verheven dochter van LJ en de achterklap die Lousewies haar baantje kostte even buiten beschouwing gelaten.
Mijn bezwaar is de Turkse lobby die Bert Bakker buiten de kamer heeft weten te houden.

Ben het eens Smeets wat betreft de door de hoeven zakkende stokpaardjes van ‘rechts’, maar verklaar in vredesnaam niets taboe. Met vaatvernauwing en tumoren tot gevolg.

op 30 07 2008 at 02:58 schreef Asmodeus:

Correctie: wanneer de Turken niet op Kaya hadden gestemd, dan had Bert Bakker het sowieso niet gehaald.
De man die met zijn duidelijke uitspraken applaus verdiende, samen met Hirsi Ali en Theo van Gogh, Ali B. en een andere pannenkoek op een Lowlands-podium. Jaren terug…

op 30 07 2008 at 04:54 schreef Peter Kraus:

Peter schreef:

"Peter Kraus, de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ zijn nog wel degelijk relevant. Links is voor een alomtegenwoordige overheid en een ‘rechtvaardige’ verdeling van het inkomen van een beperkte groep mensen, Rechts voor een minimale overheid en het profijt van de vruchten van de eigen arbeid. Tussen die twee uitersten zit van alles, met in het midden D66."

De begrippen Links en Rechts waren vooral relevant in de tijd dat de grote totalitaire idelogieen de wereld teisterden. Nu vrijwel iedereen heeft ingezien dat democratie en vrije markteconomie de beste garanties voor een fatsoenlijke samenleving zijn, hebben de termen Links en Recht niet erg veel belang meer. Ik heb ook nog nooit een sluitende definitie van de huidige betekenis van deze begrippen gezien. Meestal worden deze termen gebruikt als morele kwalificaties: Links is ‘goed’ en Rechts is ‘slecht’, of omgekeerd.

Het zuiverste criterium voor overheidsbemoeienis is het belastingpercentage. Dat schommelt in Nederland rond de 55%. De hoogte van dat percentage staat nooit ter discussie. Als de vvd acht jaar lang in de regering zit, is het nog steeds 55%. Het gaat in de Nederlandse politiek om de verdeling van die gelden in de vorm van subsidies, salarissen, uitkeringen en belastingvoordelen. Politieke partijen kopen daarmee stemmen. In Nederland heeft men een situatie waarin de middenklasse, en niet de armen, het meest profiteert van deze overdrachtsuitgaven. De middenklasse stemt daarom in de eerste plaats op status quo-partijen, die dat deel van hun inkomen garanderen. Boeren zitten dus bij het cda, ambtenaren bij de pvda, en tandartsen bij de vvd. In Nederland kiest de kiezer zijn favoriete sinterklaas, en dat is ook wel begrijpelijk indien men meer dan de helft van z’n inkomen aan de overheid moet afstaan. Voor zo’n verplichte investering ziet men immers graag iets terug, bij voorkeur meer dan men heeft moeten inleveren. Daar gaan verkiezingen in Nederland over. Het wordt wel verdoezeld met allerlei idealistisch klinkende retoriek, maar de rest is eigenlijk bijzaak.

Een van de meest eigenaardige eigenschappen van de Nederlandse politiek lijkt me dat de kiezer in het algemeen van mening is dat de overheid een bepaalde moraal vertegenwoordigt, een moraal die ook actief moet worden uitgedragen. Dat leidt onvermijdelijk tot bemoeizucht. Die bemoeizucht zit in de calvinistische volksaard, en ondanks alle ontkerkerkelijking is Nederland in cultureel opzicht nog steeds een calvinistisch land.

Als men in Nederland conservatief of ‘rechts’ is, op welke partij zou men dan moeten stemmen? Alleen de sgp is nog op ouderwetse wijze conservatief, maar dan krijg je er ongevraagd ook een extremistisch vorm van christendom bij. Een ‘gewone’ conservatieve, ‘rechtse’ partij bestaat in Nederland niet. En als men nu socialist is? Over nationalisering van de productiemiddelen zullen we het maar niet hebben, want daar geloven socialisten niet meer in, maar het verheffen van de onderklasse staat nog wel op het programma. Dat doet men door in alle achterstandswijken van Nederland de uitkeringen op tijd te bezorgen. Iedereen weet dat dit niet helpt, en het heeft vooral met het kopen van stemmen te maken. En als men nu liberaal is? De vvd heeft er kennelijk vrede mee dat het grootste deel van het inkomen via de staat via de staat wordt herverdeeld. Dat is socialisme, en met liberalisme heeft het helemaal niets te maken. De klassieke politieke stromingen bestaan niet meer in Nederland, en daarom zijn de termen Links en Rechts zo betekenisloos geworden.

op 30 07 2008 at 06:58 schreef smeets:

Peter Kraus,

Je hebt in helemaal gelijk. Fukoyama,s einde van de geschiedenis. Maar dat heeft niets te maken met dat de ideologien dood zijn maar met het feit dat de politiek niet langer het primaat van ideologische sturing heeft. De onmacht van de politiek. AL zou de VVD het belastingpercentage omlaag willen brengen, ze zouden er niet toe in staat zijn. AL zou Wilders de verkiezingen winnen, er zou helemaal niets veranderen.
Dat heet een nepdemocratie. Of te wel zolang iedereen zijn flatscreentje aan de wand heeft hangen zal er niets veranderen.
En hou eens op over die belasting. Er zijn genoeg landen waar je nauwelijks belasting hoeft te betalen. Wat let je. Je zou er niet willen wonen. In het algemeen loopt de hoogte van het belastingtarief paralel aan de mate van beschaving en welvaart van een land. Maar leuk is het niet. Dat is waar.

Marcel Vreeman,

Volgens mij zit JIJ hier een persoonlijke oorlogje te voeren. Haal eens adem en neem eens wat afstand.
En Marcel Vreeman is altijd welkom.

Heb je trouwens al gehoord dat karydzic in Nederland is aangekomen. Het schijnt dat de grootmuftie van het Iraanse Kamvoidicoo in samenwerking met een gehergroepeerde Al Qaida cel achter de uitlevering zitten. Links schijnt dit in de doofpot te willen stoppen.

op 30 07 2008 at 08:27 schreef Peter:

Frans zakt helemaal niet ‘definitief door het ijs’, Conan. Je bent het gewoon niet met hem eens. Dat is wat anders.

Marcel, een erg lang betoog waarin niet veel wordt gezegd. "Is niet waar wat je zegt" had volstaan. En dan ik weer: "Is wel waar." Een blind paard ziet dat. Het gros van de stukken op HVV is verongelijkt gescheld op moslims, Links en de overheid.

Ook zoiets: racisten braken tegenwoordig te pas en te onpas hun racisme uit en wie dat duidt als racisme wordt als ‘politiekcorrect’ weggezet. Want vroeger werd je al voor racist uitgescholden als je geen shoarma luste, daarom mag je nu nooit meer iemand een racist noemen.

Of jij een racist bent, zou ik niet weten. Jij bent toch van die ellenlange stukken over het NOS-Journaal? Dertig nieuwsprogramma’s zijn er op televisie, en hij is geobsedeerd door het NOS Journaal.

op 30 07 2008 at 09:09 schreef daniel:

Ozymandias

Wanneer wordt ik eens verrast en lees ik op HVV een artikel waarin een schrijver het bijvoorbeeld opneemt voor Fawaz omdat de vrijheid van meningsuiting ook voor hem zou moeten gelden?

Omdat de hele voorstelling van zaken in jouw vraag verkeerd is. "Voor hem zou moeten gelden" ??

Waar heb je het over? In tegenstelling tot niet-Moslims heeft Fawaz de vrijheid om iedereen ongestraft uit te maken voor alles wat smerig is, hij mag mensen bedreigen, hij mag doodsvonnisen uitvaardigen en hij mag beledigen wie hij wil.

Dat doet ie niet onder het mum vrijheid van meningsuiting. Als hij spreekt over een Joods complot om de Islam te vernietigen, als hij verklaart dat Theo Van Gogh dood moet of beweert dat Ahsan Jami uit de Islam is getreden omdat ie wil neuken met z’n moeder, dan kan Fawaz dat ongestraft doen onder de vrijheid van godsdienst. Niet meningsuiting.

Als wij deze dingen zouden zeggen ons beroepend op de vrijheid van meningsuiting zouden we voor de rechter worden gesleept. Het gaat dan ook over de vrijheid van godsdienst, die is onbeperkt en dáár zou een einde aan moeten worden gemaakt.

Ik heb iets dergelijks ergens in 2006 geschreven en toen op HVV gezet. Eigenlijk was ik het al vergeten, we zijn het allemaal vergeten. We doen alsof het over de vrijheid van meningsuiting gaat, maar dat is flauwe kul. Dat is precies wat Donner wilde toen ie na de moord op Theo Van Gogh blasfemie weer strafbaar wilde maken. Niet de vrijheid van godsdienst ter sprake stellen maar de vrijheid van meningsuiting.

We zijn er allemaal ingetuimt, ik ook. We hebben het al jaren over de vrijheid van meningsuiting, maar dat is geen issue.

Onder de vrijheid van meningsuiting is het maar de vraag of je de Koran een Fascistisch boek mag noemen. Dus we hebben al geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Maar Moslims en andere gelovigen hebben dat wel, onder de vrijheid van godsdienst bestaan geen beperkingen.

Hoe is het toch mogelijk dat we dat zijn vergeten?

op 30 07 2008 at 09:17 schreef Peter:

‘We’? Ik ben helemaal niks vergeten. Ik hamer er keer op keer op dat types als El Moumni om de verkeerde redenen worden vrijgesproken, dat er Apartheid heerst in Nederland, waarbij gelovigen meer rechten hebben dan ongelovigen.

De wereld houdt niet op aan de binnenkant van jouw hersenpan, Daniël. Daarbuiten is nog een heleboel.

Je gaat weer met een opmerking van Ozymandias aan de haal, waarbij je voorbijgaat aan de strekking van wat hij zegt, en die juist is: op HVV vind je geen pleidooien voor vrije meningsuiting voor iedereen. HVV is er voor de geborneerde oudere, mannelijke weblogger die in de jaren zeventig en tachtig zijn racistische keutel steeds moest ophouden en nu helemaal los kan gaan, tot oproepen tot geweld aan toe. Vrijdenken my ass. Daar doet een enkel artikeltje in 2006 niks aan af.

op 30 07 2008 at 09:37 schreef Ozymandias:

Conan

Bij je reactie vallen mij een aantal zaken op:

1) Bij je poging de rechste bloggers te verdedigen, zwak je de stelling af tot ze zo gematigd en genuanceerd zijn dat ze zo in het verkiezingsprogramma van D66 kunnen.

Criminaliteit is opeens wel een complex verschijnsel met veel verschillende oorzaken, extreemrechts is een moeilijk te definieren verschijnsel, en Wilders verkondigt gerust niet de standpunten van alle libertariers. Wat een evenwichtig en gecontextualiseerd verhaal! Waar zijn alle grote woorden en gemakkelijke oordelen gebleven? Weet je zeker dat je de boze rechtse bloggers aan het verdedigen bent en niet mainstream groepering als de VVD?

2) Bij mijn opsomming de dubbele moraal van rechts was ik de houding van gelijkhebberigheid vergeten. De linksmens wordt verafschuwd vanwege zijn drammerigheid en overtuiging van het eigen hogere gelijk, maar ook van jouw stukje druipt de betweterig af. Als iemand het die het niet met jou eens is, dan is degene uiteraard misleid en zijn argumenten deugen bij voorbaat niet.

3) Je beantwoord mijn lijstje met hypocriete rechtse stellingen vooral door standaard riedeltjes af te draaien over waarom je met sommige stellingen sympatiseert, bij anderen niet, en anderen weer in afgezwakte vorm. Je gaat voorbij aan het punt dat ik wil maken, namelijk hoe bloggers oppertunistich winkelen als ze hun standaarden kiezen over waarheidsvinding en moraliteit. Ik kan me voorstellen dat het volhouden van het eigen gelijk erg gemakkelijk is als je altijd je eigen draai geeft aan de argumenten van een ander.

Hier nogmaals mijn vergelijking van de demonisering van Fortuyn en die van moslims. In het geval van Fortuyn is het volk in de ogen van bloggers extreem beinvloedbaar door de media. Door al die negatieve berichten zagen zoveel mensen een gevaar in Fortuyn en daardoor stond er uiteindelijk een gek op die hem neerschoot.

In het geval van moslims wordt de realitie tussen werkelijkheid, de media, en publieke opinie totaal anders gezien. De klacht van moslims dat ze in de media worden gedemoniseerd wordt gemakkelijk terzijde geschoven. ‘Het negatieve imago van de moslims komt niet door Wilders’ en ‘het negatieve imago komt niet door de media’ zijn veelgehoorde kreten. Nee, dat hebben ze alleen aan zichzelf te danken. In de betogen van de bloggers is de burger opeens wel in staat om door eenzijdige negatieve berichtgeving en opinie een objectieve waarheid weer te nemen.

Er heerst dus een dubbele standaard over wanneer negatieve media-aandacht als problematisch wordt ervaren. En wat voor ideeen je ook mag hebben over de ontstaansgeschiedenis van Wilders doet hier niet aan af.

Je kunt wel steeds volhouden dat de extremere meningen zoals die door een Wilders verkondigt worden niet door iedereen worden gedeeld, maar waarom zie ik daar nooit wat van? Als ik een rechts blog bezoek, wordt ik altijd met hetzelfde tafereel geconfronteerd. De blogger verkondigt zijn mening, die er altijd op neer komt dat de islam en de linksmens niet deugen, en in de reacties doet men er nog een schepje bovenop. Allemaal ja-knikkers die steeds weer bevestiging van dezelfde mening zoeken.

Zelden of nooit zie ik een reactie waarin iemand op hypocrisie of overdrijvingen wijst. Nooit vind er enig debat plaats over waar men nou voor staat. Over als je A zegt, je ook B moet zeggen. Men is tegen de islam en de linksmens, maar wat het alternatief is blijft onduidelijk. Uiteindelijk maakt dit de meeste blogs ook zo ontzettend saai, de lezer krijgt steeds weer dezelfde hapklare brok voorgeschoteld en niemand durft verder te kijken.

op 30 07 2008 at 09:55 schreef Marcel Vreemans:

@Peter (Breedveld): Je bevestigt in nagenoeg alle woorden van je laatste reactie mijn eerdere stelling. Onbegonnen werk verder.

Als ik had gezegd: "Is niet waar wat je zegt" zou ik vast weer een inhoudsloze HVV-er zijn. Het is niet goed of het deugt niet bij jou. En die ellenlange stukken over de NOS? Ik bijt me thans vast in een organisatie die ik een fuik in zwem. Maar daarna ga ik weer verder met andere onderwerpen. Misschien ben jij het wel. Over hoe pas verworven salonfahigheid bij een mens automatisch leidt tot aangepast groepsgedrag en het zoeken naar nieuwe paria’s (een buitencategorie waar je ooit zelf toe behoorde) die met jeremierende jijbakken hun status van nieuweling in het Warme Nest Der Correcten moeten bevestigen. Een soort laatste proeve van bekwaamheid om de ballotage af te ronden. Zie hier de geboorte van een nieuw pre-Theo van Gogh tijdperk. Leuk om te zien hoe een protestgeneratie altijd weer de volgende daders oplevert.

op 30 07 2008 at 10:03 schreef Peter:

Onderbouw nou eens wat, Marcel. Hoezo bevestig ik jouw eerdere stelling? Noem eens wat van die ‘jeremiërende jij-bakken’? Hoezo ben ik een ‘dader’?

Als ik had gezegd: "Is niet waar wat je zegt"

Maar dat is ook precies wat je zei, alleen in een héééleboel meer en andere woorden.

op 30 07 2008 at 10:17 schreef Marcel Vreemans:

Ook grappig: kijk eens hoe Peter Breedveld Gregorius Nekschot ongemoeid laat in zijn wildemansaanvalletjes, want nu ook salonfahig (de cartoons passen overigens met het grootste gemak in de categorie die hij zo verfoeit), maar wel losgaat op nieuw gevonden paria’s. Een mens heeft nu eenmaal vijanden nodig, anders zouden tenenkrommende tirades maar in het luchtledige eindigen.

op 30 07 2008 at 10:18 schreef Ozymandias:

Eens Daniel, Fawaz is een slecht voorbeeld, omdat die uitspraken heeft gedaan die wel strafbaar zijn. En het is bijzonder kwalijk als de rechter dit soort lui de hand boven het hoofd houdt uit naam van de vrijheid van godsdienst. Eigenlijk zeggen het OM en de rechter daarmee dat moslims niet serieus te nemen mensen zijn die niet aansprakelijk zijn voor hun eigen uitlatingen.

Maar goed, stel ik kom een rechts forum en ik uit daar het volgende: ‘radicale imams die de westerse samenleving verwerpen en moslims oproepen niet te integreren moeten het land worden uitgezet.’ Het zou mij verbazen als er iemand is die zegt: ‘Hoho Ozymandias, zo werkt dit niet. Net zoals wij onze Geert VVMU toewensen, geldt dit net zo voor de radicale imam.’

op 30 07 2008 at 10:30 schreef Peter:

Met Marcel gaan we niet verder komen, zoveel is duidelijk. De man blijft steken in steeds hetzelfde verongelijkte gezeur en ziet het verschil niet tussen het belachelijk maken van mensen en situaties en bloedserieuze demonisering en oproepen tot geweld.

Gregorius laat ik niet ‘ongemoeid’, ik moedig het aan wat hij doet. Zó hoort het. Sarren en uitlachen, mensen een spiegel voorhouden.

op 30 07 2008 at 10:59 schreef dewanand:

Niemand komt hier met concrete oplossingen voor de puinzooi in de multicul en om de verkleuring stop te zetten.

Gewoon radicaal beleid invoeren tegen verkleuring.
Alle buitenlandse en niet blanke vrouwen em meiden verplicht injecteren met zuiver hoger hollands zaad, tegen behoorlijke premie vergoeding. OOk getrouwde meiden injecteren met hollands zaad, eerste en tweede kind moeten verplicht verwekt worden met hollands zaad.

zo kunnen wij de verkleuring lekker oplossen en het injecteren mag voor mijn part op natuurlijke manier of via gang bang van tien mannen met die buitenlandse meid, kan zij nog lekker van genieten. hmmm, gang bang, tien blanke hollanders die een kleine bruine of zwarte meid even doorboren en uitnaaien, dat is pas integratie in engere zin en verbroedering. liefde zal al onze problemen oplossen.

jezus zeide heb je naaste lief en slaap met hem.

rechts is moreel failliet en gewoon een papieren tijger geworden.
rechts heeft geen daadkracht meer en bestaat uit schrijvende mietjes, die bang zijn voor een blote doekje.

weg met de rechtse mietjes,

dewanand

op 30 07 2008 at 10:59 schreef Marcel Vreemans:

Beste Peter,

Ik kan het allemaal nog duidelijker maken (wat ik niet verder meer doe, omdat het net zo erg is als het uitleggen van een grap), maar jij leest niet en luistert niet. En je hebt natuurlijk altijd gelijk.

Niets past op het potje van Peter, tenzij Peter het zorgvuldig aan zijn normen heeft getoetst en heeft gecertificeerd. Succes met je nieuwe vijanden, Peter, het geeft je weer vuur voor minnstens een paar jaar boze stukken.

op 30 07 2008 at 11:04 schreef daniel:

Peter

op HVV vind je geen pleidooien voor vrije meningsuiting voor iedereen.

En ik zeg je waarom.

1) Er bestaat al geen absolute vrijheid van meningsuiting voor iedereen, en daar zijn best wel goeie argumenten voor.

2) Wie zich beroept op de vrijheid van godsdienst, kan alles zeggen wat ie wil ondanks het feit dat onder de vrijheid van meningsuiting al is vastgesteld dat dit niet onder alle omstandigheden een goed idee is (aanzetten tot haat bijvoorbeeld).

‘We’? Ik ben helemaal niks vergeten

Waarom hebben we het dan keer op keer over de vrijheid van meningsuiting als het toch geen issue is?

dat er Apartheid heerst in Nederland, waarbij gelovigen meer rechten hebben dan ongelovigen.

Bravo, maar je begrijpt blijkbaar niet dat als Fawaz wordt aangevallen op zijn uitspraken dat niet een aanval is op de vrijheid van meningsuiting maar op de onbeperkte vrijheid van godsdienst. En als je dat wel snapt, waarom begin je dan steeds over de vrijheid van meningsuiting?

De vrijheid van meningsuiting is niet relevant.

op HVV vind je geen pleidooien voor vrije meningsuiting

Dat geef ik je, en misschien is het je opgevallen dat ik daar niet meer zo vaak schrijf. Dat mijn laatste stukken titels hebben als ‘De Islam is niet het probleem’ en ‘Niet in mijn naam’. Of dat ik bij Hind geen hoofddoekje zie, maar alleen een mooie vrouw.

Anti-Islamisme trekt helaas mensen aan met bedenkelijke ideeen. Het gedoe met de Moslims is iets zorgelijks aan het wakker maken, misschien zelfs gevaarlijker dan Islamisering. Hoe ongelijker de situatie tussen Moslims en niet Moslims wordt, hoe gevaarlijker de tegen-reactie zal zijn.

De nachtmerrie is niet een Islamitisch Europa, de nachtmerrie is een Europa vol nationalitische xenofobe bewegingen die dat proberen te voorkomen. Want als de Islamisering doorzet, zullen Europeanen zich ertegen verzetten. Daar twijfel ik geen moment aan en dáárom is in mijn ogen de linkse liefde voor Moslims zo’n ontzettend groot probleem.

Ozymandias

het is bijzonder kwalijk als de rechter dit soort lui de hand boven het hoofd houdt uit naam van de vrijheid van godsdienst

Ok, onder de vrijheid van meningsuiting is ie strafbaar, maar mijn punt is dat hij zich beroept op zijn vrijheid van godsdienst.

Als mensen onder de vrijheid van meningsuiting bezwaar maken tegen de opmerkingen van Imam Fawaz, dan is dat al problematisch want bezwaar maken tegen godsdienstige uitlatingen kan een vorm van discriminatie zijn.

Het helpt daarom niet om deze mensen van hypocritie te beschuldigen omdat ze onder de vrijheid van meningstuiting het recht opeisen om kritiek te hebben op deze Imam. Want Fawaz zegt dingen die onder de vrijheid van meningsuiting sowieso al niet zouden kunnen, de enige reden waarom ze wel kunnen is omdat hij in dit land een absolute vrijheid van godsdienst geniet.

Een vrijheid die wij hem geven, maar onszelf ontzeggen en bovendien een vrijheid die hij ons zou ontmenen als hij dat zou kunnen.

Het is op z’n minst lastig om iedere keer dat iemand de vrijheid van godsdienst ter discussie wil stellen, we steeds bij de vrijheid van meningsuiting terecht komen.

Het zou mij verbazen als er iemand is die zegt: ‘Hoho Ozymandias, zo werkt dit niet.

Ik zeg het, maakt dat wat uit?

op 30 07 2008 at 11:14 schreef Marcel Vreemans:

Even voor alle duidelijkheid: Ik heb geen enkel probleem met de cartoons van Gregorius en zal hem verdedigen (zoals ik heb gedaan) tot en met.

Zaken moeten rauw gezegd kunnen worden, in grap of niet. Een verstandig lezer kan tussen de regels doorlezen en is niet zo fijngevoelig. Oproepen tot geweld? Ik heb het nooit gelezen op HVV (zou ook niet worden toegestaan). Hirsi Ali, Ellian, De Winter…allemaal waarschuwers voor de ideologie van de Islam. Maar alleen als HVV-ers het schrijven zijn het vuile racisten.

Peter, Peter, toch…

Als ik jou was zou ik terstond aangifte doen tegen al die vreselijke mensen van HVV? Lijkt me enorm leuk om mee te maken. Vooral als ze dan worden opgehaald door dezelfde malloten die voor Gregorius kwamen.

Zo, nu maar eens op stap…

op 30 07 2008 at 11:29 schreef Sabian:

Dit gaat toch wel ergens heen. Misschien is dit niet zozeer een "links/rechts" discussie in politieke zin, maar in culturele.

De kritiek op HVV is wel degelijk terecht, er hangt in de artikelen meestal een boos, gefrustreerd en overspannen sfeertje en onvervalst racisme komt gewoon wel voor.

De vraag is, hoe fout is racisme? Of duidelijker, hoe fout of verstandig is discriminatie op basis van cultuur. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat alle mensen gelijk zijn of dat het niet uitmaakt wat je genetische opbouw is.

Alle totalitaire regimes proberen een NIEUWE identiteit op te dringen. Onze overheid doet precies dat, een NIEUWE identiteit opdringen, namelijk de multiculturele. Veel, de meeste, mensen willen hun eigen identiteit behouden en gaan die zelfs benadrukken. Dus Hollanders worden "rechtser/behoudener", vreemdelingen gaan expliciet hun oorspronkelijke cultuur of religie benadrukken.

Hoe harder de overheid probeert om de boel bij mekaar te houden, hoe meer de verschillende groepen elkaar afduwen.

Daar is het nieuwe racisme van Peter. Ik denk dat daar ook het "neo-con" zit en de moslimfundi-jongere met jurk.

De echte problemen zijn ; overbevolking, te grote overheid en gebrek aan verbindende cultuur.

op 30 07 2008 at 11:30 schreef Marcel Vreemans:

Nou, nog eentje dan…voor de oplettende lezer.

http://www.peterbreedveld.com/archives/00000014.html

op 30 07 2008 at 11:44 schreef Conan:

@Ozymandias,

1. Binnen de zogenaamde boze bloggers tref ik persoonlijk een keur aan meningen. Bijvoorbeeld een R. Hartman of Duns Ouray (die recent André Krouwel met een verwijzing naar het fenomeen Cargocult niet alleen overtuigend, maar ook volstrekt het nakijken gaf) acht ik niet vergelijkbaar met een Cor Stoker of Bottehond. Ook Stan de Jong en Bart Croughs publiceren zo nu en dan op Het Vrije Volk, en dat zijn ook personen die ik – met alle respect – een heel stuk hoger aansla en die over het algemeen een stuk meer onderbouwing aan hun mening ten grondslag leggen, dan het luchtledig gekrakeel van de linkse blogger (zoals onze Bertje). En voor zover niet duidelijk, ik beschouw mezelf als libertarisch (of klassiek liberaal); een groep waar meneer Smeets specifiek meent mee te moeten afrekenen.

2. Eye of the beholder. Dat jij de eerste was met een vorm van inhoudelijke argumenten in de lijn van het loze getier van Smeets, zou wat moeten zeggen.

3. Als je over opportunistisch winkelen begint, raad ik toch een spiegel aan; en eens een objectieve blik ten aanzien van je eigen schrijfsels in dit lijntje..

Even een citaat:

In het geval van Fortuyn is het volk in de ogen van bloggers extreem beïnvloedbaar door de media. Door al die negatieve berichten zagen zoveel mensen een gevaar in Fortuyn en daardoor stond er uiteindelijk een gek op die hem neerschoot.

Stropop. Het volk is niet extreem beïnvloedbaar (laat je collectivisme eens los), maar sommige elementen zijn vatbaar voor een bepaald type berichtgeving van het gevestigd gezag. De mens is een kuddedier en de hoofdmoot zal zich dus van nature (trachten te) conformeren aan de gevestigde orde. Als het establishment zich gaat bedienen van suggestieve verdachtmakingen is dat dus van een eigen orde van grootte.
Juist vanuit links is dodelijk geweld altijd een geëigend middel voor het gestelde ideaal; om dat te bereiken is immers alles geoorloofd. Daar sloot de aard van de demonisatie van Fortuyn ook bij aan. Hij werd letterlijk als een demon weggezet; een demon bekend uit een vrij recent verleden. In dat verleden is immers het linkse Socialisme van de Nazi’s ontzien ten koste van nationalisme en de illusie dat Hitler zo’n beetje alleen verantwoordelijk zou zijn geweest voor de ellende van WO II.
Voorts worden weliswaar de grootste woorden aangehaald voor de bestrijding van de Islamitische ideologie, maar er wordt niet geïmpliceerd dat met de verwijdering van een individu (hetgeen onder eigenlijk alle omstandigheden tot de mogelijkheden behoort) alle problemen opgelost zouden zijn. Zelfs de extremistische bloggers die hun ongenoegen uitbreiden tot de volgelingen van de Islamitische Leer, gaan niet zover als de implicaties jegens Fortuyn; waarbij het voor zich moge spreken dat daadwerkelijk geweld tegen een gehele bevolkingsgroep bepaald lastiger is (zeker in Nederland) dan de vernietiging van een individu.
Een en ander heeft de werkelijkheid ook geïllustreerd. Fortuyn is immers vermoord en Theo geslacht. Ayaan is verjaagd en Jami in elkaar geslagen. In Nederland is tot op heden zelfs geen individueel geval van geweld jegens moslims bekend (waarbij ik inderdaad voorbij ga aan enkele puberale acties rond moskeeën zonder enig persoonlijk letsel). Ik durf de stelling aan (na in de laatste jaren tot driemaal toe zonder enige noemenswaardige reden slaag te hebben gekregen van groepjes Noord-Afrikanen) dat in Nederland op dagelijkse basis racistisch getint geweld tegen autochtonen plaatsvindt in de grote steden.

De problemen die worden aangesneden door de rechtse bloggers zijn simpelweg reëel en inmiddels dermate veel voorkomend dat dat niet meer valt te ontkennen. En het is niet de boodschapper, maar de feiten. Dat de boodschapper af en toe doorslaat, maakt (helaas zou ik bijna zeggen) nog niet dat de boodschap onjuist is. Het bestrijden van de boodschapper heeft dan ook veel weg van de strijd tegen windmolens van een zekere Don Quichotte.

op 30 07 2008 at 11:51 schreef Peter:

Het volk is niet extreem beïnvloedbaar (laat je collectivisme eens los), maar sommige elementen zijn vatbaar voor een bepaald type berichtgeving van het gevestigd gezag. De mens is een kuddedier en de hoofdmoot zal zich dus van nature (trachten te) conformeren aan de gevestigde orde.

Dat lijkt me een contradictio in terminis if ever I saw one.

op 30 07 2008 at 12:09 schreef Conan:

De beïnvloedbaarheid van het volk is geen algemeen gegeven. Daarin ligt de stropop. Het maakt erg veel verschil van wie de input komt, waarbij de aard van het beestje een rol speelt (maar nog steeds maar een beperkt aantal individuen daadwerkelijk gevolg geeft aan het publiekelijk geschreeuw).

Dat dit citaatje uit zijn verband valt te trekken (en dat je dat dan ook meteen adequaat doet), wil ik je meegeven.

op 30 07 2008 at 12:20 schreef Michiel Mans:

-"Zelden zoveel warheid gelezen"-

Warheid: soms dekken verschrijvingen de lading best goed.

op 30 07 2008 at 12:22 schreef Peter:

Ik trek niks uit z’n verband, het staat er gewoon in één zin: dat Ozymandias zijn collectivisme moet loslaten, maar Conan mag kennelijk de mens wel typeren als een kuddedier dat zich makkelijk conformeert.

Voor iemand die steevast anderen op neerbuigende toon verwijt dat zijn argumenten dom zijn, ga je hier behoorlijk onderuit, Conan.

Je formuleringen worden er trouwens niet helderder op. Wat een stroeve wolligheid. Bedoel je eigenlijk te zeggen dat rechtse mensen zelfstandig denken en linkse mensen niet, en dat daarom Fortuyn is vermoord nadat hij is gedemoniseerd, maar dat dat gevaar bij moslims niet bestaat omdat rechtse mensen nóóóit geweld gebruiken ("Hitler was een socialist! Kijk maar: Nationaal-Socialist!"), en dat je dus moslims wel mag demoniseren? Bedoel je dat?

op 30 07 2008 at 12:44 schreef Conan:

Eén zin? Punten hoofdletters..

Nee. Geweld is aan de linkerkant van het politiek spectrum gewoon een stuk gebruikelijker dan aan de rechterkant. Socialisme gaat immers uit van maakbaarheid (= dwang = geweld) en wantrouwen in het individu (dat moet geleid worden), waar liberalisme maakbaarheid ontkent (= vrijheid) en vertrouwen heeft in het eigen beoordelingsvermogen van de mens. Althans het beoordelingsvermogen van de gestelde vertegenwoordigers van de gemeenschap wordt niet oneindig veel hoger geplaatst dan dat van een gewoon zelfredzaam individu.

Wat dat betreft is socialisme een contradictio in terminis. Immers het gelijkheidbeginsel wordt geheel verlaten ten aanzien van de eigen Leiders, die zich mogen tooien met namen als de Grote Roerganger.

En het gaat mij niet om de term nationaal socialist, maar het gegeven dat de Nazipartij een collectieve beweging was, geïnspireerd door het fascisme van Mussolini, wat op haar beurt een afgeleide was van de socialistische stroming in Europa. Teleurgesteld door het achterwege blijven van de socialistische wereldrevolutie bij WO I, meende hij dat het nationalisme een afgebakende, levensvatbare vorm van socialisme zou kunnen baren; een derde weg. Overigens is dat idee geheel overgenomen door de Nederlandse (corporatieve) staatsinrichting, maar dat terzijde.

op 30 07 2008 at 13:02 schreef Peter:

Eén alinea dan, zeurpiet. Dat je met twee maten meet en jezelf tegenspreekt, staat hoe dan ook als een paal boven water, voor iedereen na te lezen. Maak een keuze, Conan, zijn mensen nou collectivistisch of zijn ze dat niet?

Je lachwekkende theorie over links collectivisme neemt niet weg, heeft er niet eens de schijn van, dat rechtse boze bloggers het drammen over Links, de Islam en de Overheid als een doel op zich zien en niet aan introspectie doen, om nog maar te zwijgen over het bedenken van goede oplossingen. Ze willen vrijheid van meningsuiting, maar alleen voor zichzelf.

op 30 07 2008 at 13:27 schreef Marcel Vreemans:

Peter heeft gelijk met zijn contstering over tegenspraak. Maar gaat verder weer ouderwets los.

Peter, vraagje…welke vroegere mening of artikel van eigen hand zou je, nu terugkijkend, op gelijke wijze aanvallen en afbranden? Ben benieuwd wat jij zelf aan introspectie doet en waar je anderen zo toe oproept.

op 30 07 2008 at 13:29 schreef Marcel Vreemans:

Ben ook benieuwd naar de emmer met doorwrochte oplossingen die jij WEL hebt.

op 30 07 2008 at 13:44 schreef Conan:

Mensen hebben van nature collectivistische elementen in zich. Dat ontkennen is niet vol te houden bij een evident kuddedier. De relevante vraag is meer of je dat collectivisme primaat moet geven. Ik meen van niet.

En voorts volg ik Daniël in zijn stelling dat de discussie veeleer ziet op absolute godsdienstvrijheid dan op vrijheid van meningsuiting. Dat, terwijl godsdienstvrijheid meer dan voldoende gewaardborgd is door de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting en dus in het geheel geen aparte bescherming zou behoeven. Ware het niet dat godsdienst per definitie volstrekt onzinnige elementen dient te bevatten; juist het geloof daarin is het onderschijdend aspect. En die onzinnige elementen in iedere religie maken dat godsdienstigen een geprivilegieerde positie wensen (of geweld gaan gebruiken). Wijzen op de waanzin van godsdienst leidt immers (kennelijk) tot ondraaglijke frustratie bij gelovigen. Wellicht omdat een rationele discussie vanuit een religieus perspectief niet valt te winnen.

op 30 07 2008 at 13:46 schreef Peter:

Stel een échte vraag, Marcel, en ik zal ‘m beantwoorden. Heb je kritiek op een artikel? Ik hoor die graag. Ik ga natuurlijk niet mijn eigen artikelen afzeiken. Ik sta voor wat ik heb geschreven.

Wat de oplossingen betreft, die draag ik in mijn stukjes regelmatig aan. Bijvoorbeeld hier. Doet zich zo’n gelegenheid weer voor, dan hoor ik graag van je waarom een door mij bedachte maatregel niet zou werken.

op 30 07 2008 at 14:38 schreef Dammo van Amsterdam:

De heer Smeets schrijft: "Het bashen van Islam, Links en Overheid is een doel op zich geworden, dat voorbij gaat aan elke realiteitszin of relativering".

Smeets, hier heb je de realiteit:
1) In het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes, een PvdA-bolwerk, is enkele jaren gelden het "Meldpunt Moslimdiscriminatie" opgericht. Cynisch commentaar hierop van weblog HoeiBoei was in 2006: "Moslims zijn geen gewone mensen, vandaar dat ze een speciaal eigen discriminatiemeldpunt nodig hebben".
2) De politie aldaar werkt samen met dit meldpunt en met moskeeën. Dit is gemeld op de officiële website van de gemeente Amsterdam.
3) De webmaster van HoeiBoei wordt in 2008 herhaaldelijk benaderd en verhoord door de politie van De Baarsjes, omdat HoeiBoei het gewaagd heeft in 2006 de naam te noemen van een medewerker van dit meldpunt. Deze medewerker is in dienst van het stadsdeel.

Tot zover dit facet van de realiteit. De islam, links en de overheid komen in dit voorbeeld over als één front gericht tegen de vrijheid van meningsuiting. Lijkt mij.

Nou jij weer, Smeets. Zeg nog maar eens iets over gebrek aan realiteitszin.

op 30 07 2008 at 14:46 schreef daniel:

Ze willen vrijheid van meningsuiting, maar alleen voor zichzelf.

sucht

op 30 07 2008 at 14:54 schreef Peter:

Ja, je dacht toch niet echt dat je dat had weerlegd, Daniël?

op 30 07 2008 at 15:55 schreef daniel:

Weerlegd heb ik het zonder twijfel, maar dat je het niet begrijpt verbaast me niets.

Het is sowieso zeer de vraag of het mogelijk is een common sense issue uit te leggen aan mensen die het gezonde verstand missen om het in eerste instantie zelf te begrijpen.

Ik kan niet anders dan vaststellen dat het Donner en de zijnen gelukt is om de aandacht te verschuiven van godsdienstvrijheid naar vrijheid van meningsuiting.

Daar is deze site het beste bewijs van en dat is tragisch.

op 30 07 2008 at 15:58 schreef Peter:

Ach ja, ik ben te dom voor Daniëls diepe inzichten, dat zal het zijn.

Dat je maar gevangen blijft zitten in je eigen absurdistische cirkelredeneringen, dát is tragisch. Voor jou.

Typische Daniël-actie ook weer, om verwarring te scheppen door doodleuk het onderwerp van discussie te veranderen. Het gaat over de gelijkhebberige verongelijktheid van boze rechtse bloggers, en hun ‘eigen vrijheid van meningsuiting eerst’ en daar komt Daniël: “Het gaat helemaal niet om vrijheid van meningsuiting, maar om vrijheid van godsdienst!” En wie niet onmiddellijk in katzwijm valt van bewondering voor zoveel knisperend intellect, wekt Daniëls vermoeide teleurstelling.

op 30 07 2008 at 16:33 schreef daniel:

absurdistische cirkelredeneringen

Zou je een voorbeeld willen geven uit wat je hierboven als een circelredenering ziet?

Wat ik vrees dat ik een nare verassing voor je heb.

op 30 07 2008 at 16:41 schreef Conan:

Het is niet om het een of ander, maar zou de irritatie die de woorden van een handvol volstrekt onbelangrijke en nagenoeg geheel genegeerde bloggers kennelijk opwekt, geen afgeleidde zijn van de reële problemen met religieus gehandicapten. Zeker als genoemde bloggers een reactie zijn op de kennelijke privileges van (en bedreigingen door) betreffende religieus gehandicapten?
(Naast natuurlijke het ergerlijke gebrek aan argumenten aan de zijde van de critici van zogenaamd ‘rechts’, dat vooral wordt opgeheven door dat massaal te ontkennen en elkaar hard op de borst te slaan voor ieder fraai klinkend nietszeggend, maar fel fulminerend betoog.)

op 30 07 2008 at 16:41 schreef Peter:

Een nare ver-assing, toe maar. En verassingen zijn van zichzelf al naar.

Cirkelredenering: Het is logisch dat de boze bloggers alleen geïnteresseerd zijn in hun eigen vrije meningsuiting want Fawaz heeft al vrije meningsuiting maar dat is geen vrijheid van meningsuiting maar vrijheid van godsdienst dus het gaat helemaal niet over vrije meningsuiting maar over vrijheid van godsdienst en o, wat dom dat we dat niet eerder hebben gezien en daarom is het logisch dat je op HVV nooit een pleidooi zult zien voor andermans vrije meningsuiting.

Of zoiets. Een perfecte cirkel is het allerminst, maar ik weet voor deze soort gehaspel niet zo snel betere term.

Nou, kom maar op met je ver-assing.

op 30 07 2008 at 16:44 schreef Peter:

Conan, ook als je heel vaak achter elkaar schrijft dat er sprake is van een ergerlijk gebrek aan argumenten, wordt dat nog niet waar. Je toont zelf een ergerlijk en schrijnend gebrek aan argumenten.

op 30 07 2008 at 17:08 schreef daniel:

Dat is geen redenering, dat is een observatie van hoe mensen functioneren, ik ben daar niet verantwoordelijk voor laat staan dat ik er invloed op heb.

Jij stelt vast dat er op HVV geen plijdooien voor de vrijheid van meningsuiting voor Moslims worden gegeven. Ik weet niet of het logisch is of niet, maar het is een feit dat die pleidooien niet plaatsvinden.

Daar is een reden voor, dat kun je niet ontkennen. We kunnen het niet eens zijn over die reden, maar ik vermoed dat het niet de liefde voor Moslims is.

Immers hebben we het over boze bloggers, en mensen die boos zijn zijn meestal boos omdat ze iets niet lief vinden.

Wat hen dwars zit en ook mij, is dat religieuze Moslims van alles mogen zeggen, ook dingen die niet kunnen onder de vrijheid van meningsuiting, terwijl je daar als niet gelovige voor in de problemen komt. Ondanks het feit dat je misschien dezelfde dingen zegt.

Dat klopt niet, en het resultaat zijn boze bloggers.

MAW, jij stelt iets vast, ik kom met een onderbouwing van jouw stelling en vervolgens roep je dat het absurde onzin is.

op 30 07 2008 at 17:21 schreef Peter:

Was dat de nare ver-assing?

Mijn stelling is dat op het HVV het moslimbashen tot ultiem doel is verworden. Klagen dat moslims meer vrije meningsuiting hebben dan ongelovigen, deed ik hier meer dan drie jaar geleden al. Christenen hebben trouwens ook die privileges. Maar terwijl op sites als HVV en Hoeiboei na vier jaar nog precies hetzelfde wordt gejammerd en iedereen alleen maar bezig is bevestigingen te zoeken van het feit dat moslims wel mogen discrimineren en wij niet en dat dít een bewijs is van de islamisering en dát ook en dat Links altijd al slecht was want Hitler was tenslotte een Nationaal-Socialist en dat de islam geen religie is maar een totalitaire, fascistische ideologie, enzovoort, enzovoort, wordt er hier verder gekeken. Ik geloof niet zo in de kracht van de eindeloze herhaling. Bovendien is het waar wat Frans zegt, je identiteit bouwen op de afbraak van anderen is een zwaktebod.

Ik heb dan ook altijd met klem gesteld dat ik niet tegen de islam ben en niet tegen moslims, maar voor de vrijheid van meningsuiting, voor een waarlijk vrije samenleving, voor een hedonistisch leven zonder schuldgevoel.

Ik ben vóór, hullie zijn tegen. Tegen, tegen, tegen, tegen. En dat iemand die zich vrijdenker noemt, pleit voor een verbod op het gedachtegoed van anderen, is niet logisch, zoals jij wel degelijk stelde, het is oliedom.

op 30 07 2008 at 17:23 schreef Sabiana:

Wie op het internet rondstruint op populaire “linkse” blogs, ontmoet een bont gezelschap van schrijvers die moeilijk onder een naam of ideologie te vangen zijn. Vaak noemen ze zich maatschappij-kritisch of soms progressief. In de praktijk gaan hun stukkies meestal over het gevaar van Wilders, Bedrijfsleven en Rechts, de Grote Drie-eenheid die zij als hoofdbedreiging zien van de Mondiale beschaving en hun eigen persoonlijk welzijn.

Ik ga een flink stuk mee in de keuzes van hun onderwerpen.

Maar het bonte gezelschap draaft door in haar antigedrag, gooit alles op een hoop en de bad guys zijn altijd duidelijk. De mensen achter deze blogs weigeren over hun eigen schaduw heen te kijken. Ze eisen een totale beweging- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit zwaar Christelijke landen [Ierland abortusboot], waarbij ze het liefst nog de fysieke dwang van de door hun bestreden bedrijfsleven willen toepassen om hun eigen tuintjes Lonsdale-jongere en weigerambtenaarvrij te houden. En als deze vreemddenkers al in ons land zijn, eisen ze aangepast denken.

Onder de sluier van deze blogs hangt een sfeer van de hoeders van solidaire samenleving tegenover de barbarie van Wilders, van het progressieve individu tegenover de uitbuiting van kapitalisme en Amerika, Goed tegenover Slecht. Het heeft soms een bijna religieuze eenvoud.

In hun Amerikafobie schuren de schrijvers vaak tegen racistisch geleuter aan. Die grens wil ik niet over gaan, omdat niemand verantwoordelijk is voor zijn eigen geboorte.

Zodra er een eenzame skinhead gesignaleerd wordt, (trouwens vaak een gefrustreerde katholiek of calvinist) zien ze de vijfde colonne al op de rug van het Rechts hinkend Trojaanse paard binnen marcheren.

Elk probleem, hoe groot of klein ook, is verbonden met Bush of Rechts. Van de nieuwe wereldorde tot winkeldiefstal. Van milieuproblematiek tot onderwijs. Zelfs hun eigen opkomst of bestaansrecht reflecteren ze als een antwoord op de amerikanisering en de Verrechtsing van Nederland. Doet de ijskast het niet, dan wordt er zeker een rechtse commerciele regel, een onzichtbare overheid of een niet-CO2-neutrale monteur gevonden die hen dit ongekende leed heeft aangedaan…

Dit alles culminerend naar een complotoir hoogtepunt waarin De Grote Drie-eenheid in een soort 19e-eeuwse Protocollen van Zion besluit om de beschaving stapsgewijs te vernietigen en ons over te leveren aan de nieuwe vijand: de Verenigde Staten.

Het bashen van Bush, Rechts en Wilders is een doel op zich geworden, dat voorbij gaat aan elke realiteitszin of relativering. Je identiteit bouwen op de afbraak van anderen is een zwaktebod. Je maakt jezelf ideologisch afhankelijk van datgene wat je bestrijdt. Waar zouden deze arme zielen zijn zonder de vervuiling en zonder de PVV? Ik adviseer hen ook maar PVV te stemmen. Anders krijgen ze straks nog zingevingproblemen.

Ze gaan volledig voorbij aan de schuldvraag van Links. De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk ideologisch van aard. Het waren SOCIALISTISCHE motieven. De heilstaat moest doordraaien en dit werd na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk belangrijker geacht dan sociale cohesie of maatschappelijke verbanden. En dat is nog steeds zo. De asielzoekers moeten in het land, dus worden er hordes analfabete gelukzoekers toegelaten. Eerst Politieke vluchtelingen en nu Economische vluchtelingen. De eerste Witrussen en Oekraïners zijn al gesignaleerd. Lekker goedkoop. En niemand is bezig met de gevolgen hiervan over 10, 20 of 30 jaar. Het dictaat van internationale solidariteit die niet tot stilstand mag komen. Verzorgingsstaat als de basis van de welvaart.

En wat is solidariteit nou eigenlijk? Solidariteit is het schuiven van de armoedefactoren; overbevolking, culturele uitwassen, ongeschooldheid en werkeloosheid en dit alles zonder belemmeringen. Het stokpaardje van Links, de basis van de westerse welvaart. En hier zit ook de hypocrisie van Links. Bij de eerste drie productiefactoren staan ze te juichen, maar als de arbeid gaat schuiven schieten ze in een Not in my Backyard-stuip. De profiteurs van de verzorgingsstaat die achter hun gratis woning op Wilders zitten te mokken. Wel de goedkope uitkeringen en subsidies en het persoonlijk gewin, maar niet de gevolgen.

;-]

op 30 07 2008 at 17:31 schreef Peter:

Al die moeite voor een flauwe jijbak.

op 30 07 2008 at 17:34 schreef Conan:

Amen, Sabiana!

op 30 07 2008 at 18:48 schreef Noah:

Al die moeite voor een flauwe jijbak

Niks flauwe jijbak chlamydialul. 8 tellen rust heet dat gewoon na een linkse directe (of rechtse, wat jij wilt) op je kinnetje.

op 30 07 2008 at 18:54 schreef Noah:

Breedveld, ook als je heel vaak achter elkaar schrijft dat er sprake is van een jijbak en dat rechtse bloggers verongelijkte zielepoten zijn met hun monomane verongelijkte gezeur over Links en hun volstrekte gebrek aan zelfkritiek gebrek aan argumenten, wordt dat nog niet waar.
In wezen verschilt iemand als ‘Breedveld’ niet van iemand als Anja Meulenbelt.

(copyright Onze Lieve Heer Himself)

op 30 07 2008 at 18:57 schreef Peter:

Een flauwe jijbak, waarin ook nog eens wordt bevestigd wat Frans Smeets betoogt: rechtse bloggers zijn verongelijkte zielepoten met hun monomane, verongelijkte gezeur over Links en hun volstrekte gebrek aan zelfkritiek. In wezen verschilt iemand als ‘Noah’ niet van iemand als Mohammed Cheppih.

op 30 07 2008 at 19:04 schreef Peter:

Met mensen die niet eens weten wat een jijbak is, of zelfs maar wat een ‘argument’ is, is het zinloos een discussie aan te gaan.

op 30 07 2008 at 19:10 schreef Ozymandias:

Daniel, Conan,

Jullie herhalen steeds weer erop hameren dat moslims privileges ontlenen aan de vrijheid van godsdienst is hier een non-issue. Op deze site hoef je niemand ergens van te overtuigen, omdat er hier niemand zult vinden die voor deze vorm van rechtsongelijkheid staat. Als je hier tegen bent, dan moeten jullie maar een brief schrijven naar de regering, of van mijn part organiseren jullie een petitie (ik zal de eerste zijn die die tekent).

Conan, ik blijf het vreemd vinden dat in jouw optiek er wel schadelijke gevolgen uit kunnen gaan van overmatig shaming and blaming naar Fortuyn of Wilders toe, maar dat er niets aan de hand is als men dit over moslims doet, omdat rechtse mensen nou eenmaal zulke beschaafde mensen zijn met een gezonde dosis realiteitszin. En ‘links’ één op één stellen met Mao of Pol Pot is net zo dom ‘rechts’ één op één stellen met Hitler.

Het is zeker waar dat er in Nederland er nog ‘geen kogel van rechts’ is gekomen, maar wil jij pas je mening bijstellen als morgen een Cohen of Vogelaar wordt neergeschoten door een gefrustereerde rechtse malloot? Of als Dr Nohmad werkelijk de wapens oppakt en het binnenhof bestormd?

En al je al opmerkingen over de diversiteit binnen de gemeenschap der boze rechtse bloggers doen er niets aan af dat er binnen de gemeenschap geen debat lijkt plaats te vinden over hoe ver je kunt gaan. Vandaar dat de blogs zo saai worden na een tijdje. Behalve voor degenen die steeds weer bevestiging nodig hebben van hun eigen wereldbeeld.

Hier op FN kan men wel op een weerwoord rekenen en wat is het resultaat? De ene rechte reaguurder na de andere stapt met hoge poten op. Nu gaat ook filantroop ervandoor. Ik vind dit oprecht jammer, omdat ik zijn humoristische bijdragen enorm kan waarderen. Aan de andere kant, als hij zo kleinzielig is dat hij geen tegenspraak duldt, is zijn vertrek toch niet eens zo’n heel groot gemis.

Sabiana (Sabian?),

Er zijn er volgens mij uberhaupt niet zo veel linkse blogs te vinden, dus ik vraag me af welke blogs jij voor ogen hebt. Toch, als ik naar bv sargasso zou gaan om daar allemaal gemakkelijke praatjes op te steken over Het Kwade Kapitalisme en Grote Boze Wilders, dan wordt ik wel door de stamgasten terecht gewezen (en dus niet alleen door de daar aanwezige rechtse trollen) omdat ik naar hun zin toch een beetje ver ga. Bestaat er ook op rechtse blogs een dergelijk zelfreinigend vermogen?

op 30 07 2008 at 19:12 schreef Sabian:

Ik ben het in grote lijnen eens met de kritiek op nieuw-rechts, zoals al vaker aangegeven.

Mijn punt is dat in de kern het betoog van Smeets zelf een jijbak is. Sterker, al dat gezeik over destijds Fortuyn, later Verdonk en Hirsi en nu over Wilders, Bush en "het klimaat" is volslagen inhoudsloos, gefrustreerd en een poging tot karaktermoord.

Links zeikt en jijbakt als bestaansvorm. Links is in essentie een protest ergens tegen. Bij Pim en Theo kregen ze een koekje van eigen deeg. god wat mis ik Pim, die had tenminste humor.

op 30 07 2008 at 19:16 schreef Marcel Vreemans:

Peter, je vindt het moeilijk om vragen te beantwoorden. Nee, sterker nog, je gaat de vragensteller verwijten dat-ie geen echte vraag stelt! Het moet toch niet veel gekker worden. Ik weet niet waar je het allemaal vandaan haalt, maar bijzonder is het wel.

Laatste kans

Noem eens een ferme mening van pakweg drie, vier jaar geleden (liefst in een artikel hier) die je bij nader inzien hebt veranderd op basis van introspectie. Of geldt voor jou de uitspraak "alleen een dwaas verandert nooit van mening"?

Je haalt in je rondvliegende beschuldingen aan het adres van rechtse, boze bloggers ook steeds twee zaken door elkaar. Het tegen moslims zijn of tegen de Islam zijn als potentieel gevaarlijke ideologie die van nogal wat gewone stervelingen intolerante en jihadistische gekken maakt. En voor je weer begint met uit de heup schieten: van mij mag iedereen bestaan en geloven wat hij wil, maar van onze vrije en tolerante samenleving blijven ze met hun bedreigende, betuttelende en gore fikkies af. Dat is voor mij de grens die kei-en keihard mag en moet worden verdedigd. En ja, er zijn nogal wat mensen bang dat de gristelijke en islamitische fundi’s echt niet vanzelf stoppen bij deze grens en maken zich hierover (terechte) zorgen op basis van een veelheid aan overtuigende aanwijzingen. En dat gaat zelfs op voor de helft van alle Volkskrantlezers. Een minderheid verwacht op de lange duur zelfs Libanese toestanden.

Overigens gaat Nederland voorlopig niet ten onder aan islamisering, maar eerder aan zelfislamisering, afgedwongen door museumdirecteuren en gemeenteambtenaren en zo meer. Wij stellen onze grenzen onvoldoende en geven in multiculti-achtige goedertierenheid zaken uit handen waar je juist pal voor moet staan.

Nog een paar vraagjes, Peter:
Ben je werkelijk van mening dat de gemiddelde HVV-er (of zelfs maar een kleine minderheid) alleen voor de eigen vrijheid van meningsuiting is?

Je spreekt over oproepen tot geweld in HVV artikelen. Noem ze eens (en als het zo is zal ik oproepen die te verwijderen)

Je hebt het over die racistische HVV-ers. Geef eens aan waarom Hirsi Ali, Ellian, De Winter en noem het hele rijtje maar op dat dan niet zijn? Hun islamkritiek wordt namelijk in heul veul gevallen op dezelfde wijze ingestoken. Ja,er zijn HVV-ers, uitzonderingen wat mij betreft, die er een potje van maken en vragen om deportatie en verbiedingen en meer onfrisse zaken. Maar die lees ik altijd onder de vlaflip. Het overgrote deel uit zich scherp, maar op niet heel andere wijze dan genoemde opinieleiders. En nu ga jij me natuurlijk weer vertellen dat dat HEEEEEl anders ligt. Welnu, ik wacht af.

Gelukkig staan er steeds meer vrijzinnige geesten op in zowel rechtse als linkse kringen die de kramp van zelfislamisering en zelfkerstening keihard afzweren en aanpakken. Dat is voor mij nu even het belangrijkste. En gelukkig ook zijn er weblogs als Hoeiboei, om maar even HVV niet te noemen, waar ruimte wordt geboden aan denkers als Brendel.

op 30 07 2008 at 19:30 schreef Marcel Vreemans:

En ja, het is zo dat de Islam het hoofdonderwerp is op HVV en voor de lezer lijkt het erop dat het een doel op zich is geworden. Maar vergeet even niet dat ruim 60% van de Nederlandse burgers bevreesd is voor verdergaande islamisering en dat hiervoor een uitlaatklep wordt gezocht. HVV is zo’n uitlaatklep, waar deze zorgen geconcentreerd naar buiten komen.

op 30 07 2008 at 19:32 schreef Peter:

Ha! Die Marcel, verdedigt een website waarvan hij niet eens weet wat er eigenlijk op staat. Maar ik ga voor jou echt niet de archieven van HVV in om de artikelen op te snorren waarin wordt opgeroepen tot geweld.

De rest van je gebazel is slaapverwekkend stompzinnig en het niet waard om op te reageren. Leer jezelf de kunst van het weglaten, Mars.

op 30 07 2008 at 19:33 schreef Marcel Vreemans:

Okay,Peter…einde discussie. Ik weet niet waar het met je is misgegaan, maar ik wens je verder veel succes. Ik zal zeker niet de eerste zijn die hier vertrekt. Wat een sukkel,zeg!

op 30 07 2008 at 19:35 schreef Peter:

Ozymandias, Sargasso is de linkse tegenhanger van HVV. Daar hetzelfde monomane, gelijkhebberige gezeur maar dan over Rechts, kapitalisme, de VS, global warming en ‘islamofobie’. Ik heb daar ook wel eens een paar keer een reactie geplaatst en werd onmiddellijk uitgescholden voor bruinhemd en dergelijke.

Dan weet je dat je goed zit: als rechtse bloggers je utschelden voor linkse islamproseliet en linkse bloggers je een fascistische islamofoob noemen.

op 30 07 2008 at 19:47 schreef N. Molrat:

En weer een leuk stuk van Smeets. Het overkomt me niet vaak maar dit stukje heeft me even aan het denken gezet over mijn eigen standpunten, waarvoor dank.
Het stuk levert in elk geval genoeg discussie op en misschien het vertrek van filantroop die voor mijn gevoel onder de soms leuke zinnetjes een naar of zielig karakter verstopt.

op 30 07 2008 at 19:47 schreef Marcel Vreemans:

Ik zou hulp zoeken of om nieuwe medicijnen vragen, stakker.

op 30 07 2008 at 19:48 schreef Peter:

Help! Marcel Vreemans vertrekt! Hoe moet het nu verder met Frontaal Naakt?

op 30 07 2008 at 19:57 schreef Sabian:

…gaan we weer, stelletje emokids.

Vreemans, je doet nix anders dan aantonen dat Peter gelijk heeft en dat vind ik KUT want HVV is echt soms wel es de moeite waard.

Ik heb diverse oproepen tot burgeroorlog gelezen op HVV maar Breedveld vergeet gemakshalve even te vermelden dat er in reactie daarop een veelvoud aan sterke en emotionele artikelen TEGEN geweld werden geschreven. De oproepers tot geweld werden onderuit geschoffeld, DAT is de kracht van HVV. Smeets lult wel degelijk uit z’n nek want HVV is een arena met diverse standpunten. Ik ben het er alleen wel mee eens dat er teveel semi-debiele schrijvers een podium hebben en dat er daardoor heel eenzijdig gezeken kan worden.

Het wordt zelfs mij vaak teveel, en ik ben een supernazi, zelfs mijn stront valt spontaan in de vorm van een swastika, zo erg!

op 30 07 2008 at 20:07 schreef Marcel Vreemans:

Waarmee toon ik P.zijn gelijk aan, Sabian? Met vragen stellen, met reageren op ongenuanceerde fluimen en verdraaiingen? Of met mijn ergernis over zijn herhaald vluchtgedrag na het belletje trekken.

op 30 07 2008 at 20:09 schreef Marcel Vreemans:

En ik heb al eens uitgelegd hoe de formule van HVV werkt. Dat heeft voor- en nadelen. Maar dat is aan dovemansoren gericht.

op 30 07 2008 at 21:04 schreef een eenvoudig allochtoon:

@ozymandias.

louis seveke uit nijmegen, zou vermoordt zijn door een zogenaamde kraker.
maar die kogel kwam wel uit rechts.
zijn eigen broer is nog steeds niet gerust op de offieele verklaring over de ware toedracht, die de moordenaar tot de daad bracht.

@marcel vreemans

in meerdere reacties ontken je keihard dat waar peter je van beschuldigd.
en later moet je toch toegeven dat het soms wel eens gebeurd, maar peter had erbij moeten vermelden; "die foute reacties die je leest tijdens het nuttigen van een vlavlip".
ja, ik vindt ook dat hij niet duidelijk genoeg was naar jou.
waarom pleeg je eigenlijks geen staatsgreep, dan kun je hem de mond snoeren en alle anderen waar je een probleem mee hebt.(nogal een waslijst).
en mij vind je niet zo snel, ik begin direct een stickerprotest tegen de nieuwe fuhrer.

op 30 07 2008 at 21:16 schreef Marcel Vreemans:

Ik hou ook van jou, eenvoudige allochtoon.

op 30 07 2008 at 21:28 schreef Peter:

Als je zegt dat je weggaat, moet je ook vertrekken, Marcel. Dit is ook zo typisch, van die verongelijkte bozeriken die met veel misbaar afscheid nemen, en binnen een half uur alweer vijf nieuwe reacties hebben geplaatst.

op 30 07 2008 at 21:52 schreef ReneR:

islamfobie….dat is iets wat uitgevonden is door mensen die zelf ook een religie aanhangen zoals Meulenbelt. Met dit begrip zijn ze erin geslaagt het werkelijke probleem te vernauwen tot een bepaalde bevolkinsgroep en er een stickerrol met "discriminatie" plakkertjes erbij als afschrikwekkend wapen te hanteren.

Het probleem is echter religie en religie gedraagt zich behoorlijk totalitair; elitair en fascistisch. Laten we het begrip verbreden naar religiefobie. Want dat is de kern waar het om draait.

op 30 07 2008 at 22:13 schreef Tedje:

Dammo heeft naar mijn stellige overtuiging een punt met zijn beschrijving van de situatie in de Baarsjes.
De nieuwe coördinator(!) van van alles en nog wat in mijn wijk stelde zich onlangs via een door gemeente en woningbouwvereniging gesubsidieerd full colour drukwerk voor aan de bewoners: haar ogen kwamen nog net onder haar hoofddooek uit, maar de rest was stevig bedekt onder maar liefst twee decente hoofddoeken, niks de sexy variant.
Zo’n beeld blijft hangen, ook al schrijft de vrouw bij haar fotootje dat ze vanuit haar professionele ervaring bruggen wil slaan tussen allerlei bevolkingsgroepen in mijn wijk.
Zij stuurt ook het team van toezichthoudende buurtvaders aan, dat voornamelijk bestaat uit goedbedoelende, maar toch vooral slecht Nederlands pratende moskeegangers.
In zo’n omgeving raak ik al weer gauw in de ban van de vermeende duivelse drieëenheid Islam, links en onvrijheid. Ik neig er dan soms zelfs toe enige sympathie te voelen voor die ouwe Servische hippie Karadzic. In ieder geval snak ik dan weer even naar het Franse Laicité of die lekkere Spaanse minister van gelijke kansen Bibiana Aido.
Dat is mijn realiteit, maar tegelijk maar een deel van de realiteit. Niet heel Nederland bestaat tensotte uit wijken zoals de mijne of de Baarsjes.
Ik word bijvoorbeeld altijd weer onmiddellijk een stuk linkser en milder als ik een tijdje met vakantie ben geweest in een mooi stukkie natuur of in een stad die me bedwelt door kosmopolitisch en beschaafd multiculturalisme.
Waar ik ook hoop uit put is de onstuitbare opmars van Polen en andere Oosteuropeanen in mijn wijk. Dat het daarmee wel steeds voller word, neem ik dan maar even voor lief.

op 30 07 2008 at 22:39 schreef Tedje:

Iets wordT natuurlijk voller. De spanning bij dit topic is zo om te snijden, dat ik me even geen taalfouten wil veroorloven.:)

op 30 07 2008 at 23:18 schreef Marcel Vreemans:

Nu blijf ik zeker nog even in deze draad…ik voldoe graag aan je onwrikbare zekerheden en verwachtingen. Bovendien begin ik aan die spetters op mijn gezicht te wennen, het heeft een verfrissend effect op deze zwoele zomeravond. En je opmerking heeft me aan het denken gezet. Hoe moet het zonder mij inderdaad verder met Frontaal Naakt? Wederom een scherp inzicht van je, Peter.

op 30 07 2008 at 23:18 schreef Thijs:

Wat jammer dat er hierboven zo gestecheld wordt naar aanleiding van een goedkoop prutswerkje van Smeets. Het gaat echt nergens over als je verdwaalt in links-rechtse vingertjes wijzen, terwijl de onderliggende problematiek te ernstig en te werkelijk is om je tijd zo te verdoen. Wat doet het ertoe of ‘links’ of ‘rechts’ schuld heeft aan de onstuitbare massa-import van anti-westerse niets-kunners en het totaal verdampte vertrouwen in onze overheid?

op 30 07 2008 at 23:43 schreef Asmodeus:

Weer zelfgeplukte paddenstoelen gegeten, ReneRevolutie? Anja is toch atheïste, of ben ik abuis?
ReneRelifoob verwart religie met ideologie, een syndroom waar meer mensen last van hebben.

op 31 07 2008 at 01:08 schreef Asmodeus:

Ach Anja, waarom bent u ons ontvallen?
Klinkt levendig, samen-op-weg met een intellectuele voorhoede.
Geef mij maar de gospel, onder geestelijk herderschap van James Brown. Epileptische extase…
Zonder onderdrukker, of zij die menen namens hem of haar hun vingertje te moeten heffen.
Jammer dat veel kerken met opgewonden negers zich schuldig maken aan religieus koppensnellen. Met gemak halen ze de EO-jongeren rechts-conservatief in. Betere bolides, bekrompen prekers met een voornamelijk matriarchaal door mannen teleurgesteld publiek… Anja, rock on!

op 31 07 2008 at 02:41 schreef Sabian:

Dikke zoen voor Thijs!

[Smeets had wel een heerlijk artikel over kwestie der embryonale selectie vs de gristenunie, hij kan het dus wel!]

op 31 07 2008 at 07:22 schreef daniel:

Jullie herhalen steeds weer erop hameren dat moslims privileges ontlenen aan de vrijheid van godsdienst is hier een non-issue

Dat dacht ik dus ook, maar het gekke is dus dat we net te horen gekregen hebben dat het allemaal absurde onzin is, en al helemaal belachelijk dat mensen zich, onder andere op HVV, daar boos over maken (met allerlei nare gevolgen op de lange termijn).

Laat dan maar.

op 31 07 2008 at 07:29 schreef Peter:

Wie zegt dat dan, Daniël, en waar precies?

Een onhebbelijkeheid van veel bloggers en reaguurders is het verdraaien van andermans argumenten, om vervolgens die verdraaiing te gaan aanvallen.

op 31 07 2008 at 07:39 schreef Laila:

Eindelijk lees ik iets waar ik herkenning in zie en wat ik volmondig kan beamen. Ik wist alleen niet dat Mohammed B een linkse rakker was.

Wat de mensen betreft die serieus denken dat de in hun ogen ongebreidelde groei van de islam hun vrijheden beperkt.
Als je werkelijk gelooft dat je een vrijdenker bent en je voelt je belemmerd in je ‘vrije doen’ bij het zien van het eerste het beste hoofddoekje of minaret ;vraag je dan af hoe vrij je werkelijk bent of je überhaupt ooit vrij bent geweest.
Je moet een ander niet je angsten gaan verwijten en deze op hen projecteren.

op 31 07 2008 at 08:36 schreef Peter:

Daar gaat het om, nietwaar, Laila? Dat je dingen leest die je volmondig kunt beamen. God verhoede dat je eens geconfronteerd wordt met een mening waarmee je het oneens bent.

Maar het is waar, wie denkt dat zijn of haar vrijheid wordt belemmerd door de zelfopgelegde onvrijheid van een ander, is waarschijnlijk niet eens in staat om vrij te zijn.

op 31 07 2008 at 11:05 schreef Laila:

Dag Ome Willem ben je er weer : )

Laten we wel zijn…. uiteindelijk zoekt een ieder naar bevestiging van wat hij of zij als ‘de waarheid’ ziet. Je verwerkt dat soort informatie nu eenmaal sneller en eenvoudiger dan een mening die je je nog niet eigen hebt gemaakt.
Dat moet namelijk nog rijpen en daar gaat over het algemeen enige tijd over heen. Is dat zo’n schande dan Peter?

Dingen die je volmondig kunt beamen hebben zich doorgaans niet binnen één dag in je grijze hersencellen genesteld.

Maar gelukkig je bent het met mij eens wat betreft de vrijheid er is flink wat tijd over heen gegaan voor ik zelf tot dit inzicht en inkeer kwam.

op 31 07 2008 at 11:34 schreef Conan:

Een onhebbelijkeheid van veel bloggers en reaguurders is het verdraaien van andermans argumenten, om vervolgens die verdraaiing te gaan aanvallen.

Hoe waar is dat.

En Laila, hoe denk je dat de Zwisters (met twee minaretten in heel Zwitserland) gaan stemmen in hun referendum over een verbod daarop? En hoe denk je dat Nederland of willekeurig elk ander Europees land (met uitzondering van Bosnië en Albanië) daarover zou stemmen als het aan de bevolking werd voorgelegd?

op 31 07 2008 at 12:08 schreef Tedje:

@Asmodeus,

Je bent heel erg abuis wat Anja betreft. Anja gelooft tegenwoordig en kerkt in een soort samen-op-weg-kerk met allerhande gelovigen van de linkse oecumenische soort. Huub Oosterhuis en dat soort types. Ze is kortom van haar ongeloof afgevallen.
Verslagen van de bemoedigende kerkdiensten publiceert ze zelfs op haar stasisite.

op 31 07 2008 at 12:21 schreef Laila:

En Conan,
Ik ben er van overtuigd dat de Zwitsers tegen zullen stemmen, dat doen ze nu maar dat hadden zij decennia eerder ook wel gedaan als ze de kans hadden gehad.
Wat betreft alle Europese landen…sinds 9/11 en sinds de War on Terror zijn intrede heeft gedaan zullen de Europeanen zeker tegen stemmen.Sinds deze zwarte dag uit de geschiedenis is men tegen iedere uiting van praktiseren van de Islam en al ben ik zelf geen moslim en bijzonder gesteld op mijn vrijheid gaat het mij te ver om de islam dan maar te koppelen aan iedere geweldsuiting ooit door een moslim begaan.

op 31 07 2008 at 12:21 schreef Tedje:

@Thijs,

Misschien kun jij hier eens een begin van een oplossing neerzetten zonder vingertjes wijzen?
Dat zal overigens moeilijk gaan als je zelf spreekt van "onstuitbare" import. Tegen iets wat onstuitbaar is, kan je niets doen.
Ik houd het erop dat het stuitbaar is. Gewoon hoge eisen stellen aan partnerimport en gezingshereniging. Een minimale eis voor volwassenen zou kunnen zijn: direct en duurzaam plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt. En pas na redelijk wat arbeidsjaren recht op permanente verblijfsvergunning en vruchten van de welvaartsstaat.
Niets-kunners houd je dan buiten de deur. Natuurlijk niet de Oosteuropeanen, maar dat lijkt me nauwelijks een bezwaar.
Het nemen van meer dan 1,5 kind zou ook actief door de staat moeten worden ontmoedigd. Bijvoorbveeld. Al die maatregelen lijken me links noch rechts.

op 31 07 2008 at 15:12 schreef smeets:

Marcel Vreemans. Filantroop.

Theo van gogh en Fortuyn haalden de Moslims op een genadeloze manier onderuit. Vervolgens nam Van Gogh Marokkaanse gastjes op in zijn films. Ook voor Fortuyn waren de Marokkaantjes wel " Onze " Marokkaantjes.

En dat is misschien de essentie die HVV ontbreekt. Over je eigen schaduw heenkijken.
Waarom is het zo moeilijk om schuld te dragen? Waarom voelen jullie je zo ongelovelijk aangevallen?
Is rechts soms onfeilbaar of zo.

op 31 07 2008 at 15:52 schreef Fidel T.:

@ Peter

Zonder me vrijwillig in dit links-rechts-moeras te willen verdrinken, moet me toch van het hart dat jouw opvatting van discussiëren soms veel te wensen overlaat. Je ziet overal prachtige retorische trucs, jij-bakken en wat al dies meer zij, maar het belangrijkste discoursprincipe vergeet je: de basis voor elke kritische discussie is de onderlinge gelijkwaardig van de discussianten. Hoe erg de ander ook zuigt, steekt, misleidt en raaskalt (Vreemans, ik neem hier geen stelling, lees ‘de ander’ maar als ‘men’), zodra jij je superieur gaat opstellen tov van je opponent, heb je verloren. Je belemmert dat de discussie tot een uitkomst leidt, en dat is een argumentatieve doodzonde.

Iemand tot vervelens toe narennen met een taalfoutje (ver-assing, 4x) draagt ook niet echt bij aan het debat. Het is een verkapte ad hominem: kijk eens hoe dom die Daniël wel niet is, grote kans dat zijn argumenten dat ook zijn. Beetje té gemakkelijk, niet?*

(*ik maak hier graag -en volledig in lijn met de eerder gesignaleerde selectieve toe-eigening van vrijheden- een uitzondering voor de eenvoudige allochtoon. Zijn taalkots kun je hem niet hard genoeg in zijn gezicht terugwerpen. Dat dan weer wel)

@ vreemans

blijf.

op 31 07 2008 at 16:42 schreef Marcel Vreemans:

@ Smeets:

Kennelijk zit je met ongelooflijke vooroordelen opgescheept, met name over een "club" (die niet als groep bestaat) die je omwille van eigen verheffing en superioriteitsbehoeften in een hoek flikkert, beplakt met foute stickers en volschijt.

Ken je mij? Weet je hoeveel moslimvrienden ik heb (4)? Ken je de andere HVV schrijvers en hoeveel moslimvrienden zij hebben? Weet je hoeveel bewondering zij hebben voor mensen als bijvoorbeeld Nahed Selim? Je suggestie dat wat wel voor van Gogh en Fortuyn gold, niet zou gelden voor de gemiddelde HVV-er geeft blijk van een houding die je alleen aantrof in het pre-Paul Scheffer tijdperk. Ik hoop dat je je door dit artikelte (dat best aardig was overigens, een veer voor je roze reetje), maar vooral door je domme en generaliserende reacties nu een stuk beter voelt, nog verder verwijderd van dat vieze, gore HVV volk.

Je maakt een waterscheiding die er in veel gevallen zo scherp niet is,maar het bevredigt je behoefte om beter te zijn dan de rest.

op 31 07 2008 at 17:30 schreef carmo da rosa:

‘Ze gaan volledig voorbij aan de schuldvraag van Rechts. De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk economisch van aard. Het waren RECHTSE motieven. De economie moest doordraaien en dit werd na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk belangrijker geacht dan sociale cohesie of maatschappelijke verbanden.’

Zegt Frans Smeets.

Als de motieven economisch van aard zijn, kunnen ze m.i. niet (tegelijk) ideologisch zijn! Zij zijn economisch, dus neutraal. Behalve als men niet-economische (ideële) motieven altijd aan LINKS wil koppelen, maar dan lijkt alsof Frans Smeets probeert te zeggen dat alles wat met economische activiteiten van doen heeft is bij voorbaat RECHTS, en dat is een beetje gek!

In de jaren 70 was nog geen sprake van burka’s, laat staan dat men vijfde colonnes op links of rechts paarden zag binnen marcheren, en toch:

Willem Drees Oud-ministerpresident en een van de grondleggers van de verzorgingsstaat waarschuwde in 1974 al nadrukkelijk tegen de gevolgen van de toen nog relatief beperkte massa-immigratie: " Als men al buitenlandse arbeiders onmisbaar achtte, had men zich moeten beperken tot contracten van korte duur met ongehuwde arbeiders, of arbeiders die bereid waren enige tijd hier te verblijven zonder hun gezin", meende de socialist die later afstand nam van de PvdA. In 1982 herhaalde Drees zijn waarschuwingen: "Nederland is in vele opzichten dingen gaan doen, die een menslievend karakter droegen, maar die voor het Nederlandse volk te bezwarend zijn geworden. Met zijn overbevolking en met al die grote werkloosheid kon Nederland zich deze dingen niet veroorloven."

Maar zowel Links als Rechts wilden niet luisteren, de tijd was er ook niet naar, DE ECONOMIE MOEST DRAAIEN, en daar profiteerden zowel Rechts als Links – gek hè. Maar de immigranten, die andere preoccupaties hadden dan de schuldvraag van Frans Smeets, profiteerden net zo goed van de hier aanwezig en overduidelijk veel betere arbeidsvoorwaarden dan in hun land van herkomst – dé enige reden die ze hadden om UIT VRIJE WIL te immigreren naar een weliswaar leuk land maar met een zeer onaangename klimaat, maar zoals een vriend van mij (ook een oerconservatieve geitenhoeder) opmerkt, dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het voortreffelijk panorama van de mooiere benen van Europa – om maar te zwijgen over de aangename seksuele moraal van de jaren 70.

Een Filantroop heeft al hier eerder gezegd dat ‘het gros der buitenlandse werknemers dat bestond uit Grieken, Spanjaarden, Italianen en Portugezen ging dan ook zoals het bedoeld was terug.’
Godzijdank.

Maar al waren ze allemaal gebleven, dan ook hadden deze oerconservatieven geitenhoeders (zeer waarschijnlijk) weinig aanleiding tot ‘bashing’ gegeven. Want, zeer waarschijnlijk hadden ze ook niet, tegen de algemene publieke opinie in, een arena (voor stierengevechten) in elke stad met meer dan honderd duizend inwoners opgeëist; Mevrouw Vogelaar had zich met iets anders bezig gehouden dan heel veel geld spenderen met haar beruchte wijken; waren we ook niet op de buis elke keer geconfronteerd met die ongevraagde meninkjes van Ali B of de Meiden van Halal; was Pim Fortuijn en Theo van Gogh nog springlevende; hadden tekenaars niets te vrezen; konden columnisten schrijven wat ze wilden; en kon Wilders in het openbaar ongestoord ongeveer hetzelfde zeggen wat Willem Drees reeds in de jaren 70 zei. (Correctie: Ongestoord in ieder geval wat bovengenoemde oerconservatieven geitenhoeders betreft, voor autonomen, anti-globalisten en andere linkse krachten kan men natuurlijk geen garanties geven.)

Dus, wat heeft de ene oerconservatieve geitenhoeder dat de andere niet heeft? Hier ligt m.i. de schuldvraag, en niet tussen vage tegenstellingen tussen links en rechts, en ik kan me zo een twee drie niets beters bedenken dan een in de laatste jaren gevaarlijk geworden ideologie onder de mantel van religie, en liefde, en tolerantie genaamde Islam. Gek hè!

op 31 07 2008 at 19:15 schreef Ozymandias:

En Laila, hoe denk je dat de Zwisters (met twee minaretten in heel Zwitserland) gaan stemmen in hun referendum over een verbod daarop? En hoe denk je dat Nederland of willekeurig elk ander Europees land (met uitzondering van Bosnië en Albanië) daarover zou stemmen als het aan de bevolking werd voorgelegd?

En viola, weer een voorbeeld van de enorme hypocrisie van veel vrijheidminners waar ik het eerder over had. Men gunt alleen vrijheid aan de eigen groep. Echte vrijdenkers zijn zeldzaam, zeker onder boze rechtse bloggers, want is het niet overduidelijk waarvoor zij bij zo’n referendum zouden kiezen?

Hetzelfde geldt voor de enorme meerderheid van de Franse bevolking die het ‘sluierverbod’ steunden, en zich beriepen op ‘de lange Franse traditie van laicite’ om hun handen in onschuld te wassen.

op 31 07 2008 at 20:13 schreef Ozymandias:

Marcel Vreemans,

Toch aardig en ook wel verrassend om te zien hoe jij hetgeen wij hier bespreken hebt opgepikt en aan de kaak stelt op HVV. Een korte inkijk in zijn postgeschiedenis leert al snel jij al eerder voor de HVV een behoorlijk gewaagd en dissident standpunt hebt ingenomen.

Het is duidelijk dat niet behoort tot degenen waartegen ik argeer: de halve zolen die steeds weer het grootste kwaad menen te herkennen herkennen in ieder gebruik en uiting die maar ietwat naar islam ruikt en dan in de verbieden-en-verbannen-stuip schieten.

Al verder lezende valt mij uit je polemieken over de NOS je classificatie-drift op. Je bent geneigd om alles wat je pad kruist in het rechste dan wel het linkse hokje in te delen. Geen wonder dat je met Peter botste; hier werd je geconfronteerd met een exotische anomalie die je noch in het linkse, noch in het rechste hokje paste.

op 31 07 2008 at 20:22 schreef Jan:

Ik wens eenieder toe dat men ooit nog eens in een dusdanige positie komt te verkeren dat men zich, bijvoorbeeld tijdens een kortstondig verblijf op het Amstelstation, oprecht een genuanceerde kosmopoliet voelt.

op 31 07 2008 at 20:34 schreef Marcel Vreemans:

@ Ozymandias:

ja, de publieke omroep is links (of wat daar voor doorgaat). Geen verrassing en door vele omroepbestuurders en zelfs door minister Plasterk bevestigd. Als je dat classificatiedrift noemt, akkoord.

Maar ik stel het aan de kaak en doe er wat aan, zoals juist de omroep zou moeten doen.

En probeer eens los te komen van die gemakkelijke hokjesdenkerij inzake HVV en zijn scribenten.

op 31 07 2008 at 21:50 schreef Ozymandias:

Haha, ik krijg van iemand van het HVV het verwijt in hokjes te denken. Waarom voeg je er niet meteen even toe dat mijn opmerkingen polariserend, onfatsoenlijk, ongenuanceerd en nodeloos kwetsend zijn?

Om terug te komen op de nieuwe invalshoek die Conan inbracht. Hoe denk jij dat de vast redacteurs en gasten van Het Vrije Volk zouden stemmen als deel mochten nemen aan het zwitsere referendum over minaretten?

op 31 07 2008 at 22:37 schreef Marcel Vreemans:

Nou begrijp ik inneens hoe ik je eerdere complimentje moet opvatten. Ik val nog best mee voor een aarstracist, zoiets?

En praten in termen als…"iemand van HVV"…doet aan ultiem hokjesdenken.

Ja, ik ben HVV, ik denk HVV, ik eet HVV, ik neuk HVV, mijn moeder is HVV, onze hond, de buren. En alle HVV-ers wonen in een commune en hebben elkaar kinderen verwekt. Ook stemmen wij alle meningen dagelijks af en als iemand daar tegen zondigt wordt hij standrechtelijk geexecuteerd.

Tevreden? Pas ik weer in je hokje?

op 01 08 2008 at 02:12 schreef Sabian:

Vette pluim voor Vreemans, dat is nou een hart hebben.

Ozymandias, wat zit je nou toch te brallen?, d’r is echt geen touw aan vast te knopen.

op 01 08 2008 at 02:31 schreef Wim Lourens:

Gek stukje. Natuurlijk bestaan er van die idiote ‘rechtse’ blogs. Maar waarom zou je er gaan rondstruinen? Er besaan ook riolen. Gaat Frans Smeets daarin zwemmen? Om zich dan te beklagen dat het er stinkt? Ga gewoon naar een zwembad. Perfect is het nooit, maar meestal best te doen. Zo zijn er ook websites met schrijvers die dan wel kritisch zijn, en die problemen verbinden met de islam of met links, maar niet elk probleem. Nuances vind je ook, als je ze wilt zien tenminste. Het Vrije Volk is dan een leuke poel om in te poedelen, wellicht. Een openluchtbad, dat wel. Niet verwarmd, dus even schrikken als je in het koude heldere water springt, maar wakker word je wel. Of bedoelde Frank Smeets juist onder meer deze zwemgelegenheid? Had hij kunnen melden, maar deed hij niet. Over helder gesproken.

op 01 08 2008 at 06:04 schreef Laila:

Vette pluim voor Frans Smeets,dat is nou een hart hebben.

Sabian wat zit je nu te brallen?,d’r is echt geen touw aan vast te knopen.

Het ene volk denkt gerechtigd te zijn om zich meer vrijheden te kunnen veroorloven dan andere volkeren.
Vrijheden van anderen worden dan steevast weggezet als onzin.
Iets wat ik uiterst curieus vind zeker uit de mond van hen die zo hoog opgeven over ‘vrijheid’

op 01 08 2008 at 10:42 schreef Ozymandias:

Dank je Laila,

Dat is kort samengevat inderdaad wat ik wilde zeggen. En dat is het punt wat Frans, Bert en Peter herhaardelijk hebben gemaakt.

Dat dit jij dit wel begrijpt en Sabian nog steeds niet toont aan dat het euvel niet is dat ik mij onduidelijk uitdruk, maar dat eigenlijk nooit iets van deze discussie heeft begrepen.

op 01 08 2008 at 11:07 schreef carmo da rosa:

Laila zegt:
‘Het ene volk denkt gerechtigd te zijn om zich meer vrijheden te kunnen veroorloven dan andere volkeren.’

Precies. Dit is nou goed een goede samenvatting van wat ik bedoel: dus, nogmaals, wat heeft de ene oerconservatieve geitenhoeder dat de andere niet heeft?

op 01 08 2008 at 12:10 schreef Laila:

@Carmo ben jij een geitenhoeder?

op 01 08 2008 at 12:32 schreef Ozymandias:

Marcel,

Jij komt hier om een site te verdedigen waar de vele schrijvers zich veelvuldig schuldig maken aan hokjesdenken. De HVV’er denk immer altijd precies te weten gedachtenwereld van dé mohammedaan of dé geitenwollensok in elkaar steekt, en schromen niet hun profielen universeel geldig te verklaren. Of we het nou hebben Chinese revolutionair in de culturele revolutie, de pvda’er in de tweede kamer, of de FARC strijder Colombia, eigenlijk is het allemaal één pot nat, getuige de vele parallelen die men graag trekt tussen deze groepen. Net als er geen verschillen lijken te bestaan tussen de middeleeuwse jihadist uit het Midden Oosten, het Palestijnse Hamas lid, of de buurtvader uit Amsterdam.

Als jij in een debat de kant kiest van deze site en tergelijktijd roept dat mensen hier niet zo in hokjes moeten denken, dan kun je het mij niet kwalijk nemen dat ik daar met enige ironie op reageer. En als je werkelijk een bezwaar hebt tegen mensen die in hokjes denken dan moet je je verontwaardiging eerst maar eens richten naar het thuisfront.

Vreemd dat jij in mijn opmerkingen een beschuldiging van racisme herkent, vooral omdat we het hierboven hadden over classificeren van links en rechts. Meende je ervan beschuldigt te worden van racistische uitspraken over… het linkse ras???

Als je mijn kritieken over HVV en dergelijke sites hierboven had gelezen dan had je gezien dat geen woord heb gerept over racisme. Volgens mij ben je toch echt iets te snel in de slachtofferrol geschoten.

Dan wil ik nog steeds graag weten: hoe denk jij dat de meederheid vaste redacteurs en lezers van Het Vrije Volk zouden stemmen als ze deel zouden nemen aan het Zwitsere referendum over minaretten?

Niet omdat ik hen wil ontmaskeren als nare racisten, ik ben gewoon benieuwd of die eerste V in HVV echt ergens voor staat.

op 01 08 2008 at 13:04 schreef Sabian:

Laila,

haal dat bord nog toch eens voor je kop vandaan. Er is helemaal niemand van die "boze bloggers en reaguurders" die de moslims in hun eigen land hun eigen cultuur willen afpakken. Het gaat om onze cultuur in ons land, maar dat is te moeilijk voor je. Je verhaal dat "het ene volk denkt meer rechten te hebben" is kleuterschool omdat ieder volk in z’n eigen land ALTIJD meer rechten heeft, althans, dat vind ik. Dus in Marokko heb ik respect voor de Marokkaanse cultuur en in Nederland heeft de Marokkaan respect voor mijn cultuur.

Dat heeft die Marokkaan ook wel maar Nederlanders zoals JIJ vertellen die Marokkaan dat zijn cultuur HIER net zo belangrijk is als de Nederlandse. Nou, na een jaar of 25 heb je dus de moord op van Gogh. Niet door de morele kaders van de moslims zelf, maar door linkse cultuurrelativistische volksverraders.

dat is de "boze" van "blogger".

Vrijheid van cultuur of godsdienst is wat anders dan vrijheid van meningsuiting. Doordat Rechts zelf het eigen graf graaft door maar te blijven drammen over "recht om te kwetsen" etc. ontstaat de bullshit in hun betoog, DAT is wat Peter en Smeets keihard aantonen. Peter en Smeets hebben een heel goed en sterk verhaal maar ik vind het niet zo van toepassing op het HVV omdat er meer diversiteit is dan zij voorstellen.

op 02 08 2008 at 05:48 schreef Mark:

Welnee Frans, of het nou wel of niet de schuld van de moslims of links is, er zouden een hoop problemen niet bestaan als ze beiden niet bestonden.

op 02 08 2008 at 12:23 schreef carmo da rosa:

Laila zegt:

‘@Carmo ben jij een geitenhoeder?’

Ja, en oerconservatief…

op 06 08 2008 at 10:13 schreef Lucida:

Ben het roerend met @Filantroop eens, waar hij in een reactie aangeeft dat het artikel van Frans Smeets bol staat van ongefundeerde gemeenplaatsen. Het artikel getuigt sowieso van een specifiek neomarxistisch klassenbewustzijn dat de grote vragen en problemen van deze samenleving langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘links’ en ‘rechts’ laat verlopen. De basisdoctrine die aan Smeets’ verwrongen manier van analyseren ten grondslag ligt houdt tegenstellingen en wederzijdse veroordeling en verkettering juist in stand en versterkt ze zelfs i.p.v. ze tot een (theoretische) oplossing te brengen.

De tragische vergissingen die vanuit dit neomarxistische wereldbeeld in de hoofden van veel linkse liberalen hebben postgevat zijn een geheel eigen leven gaan leiden. Zo bouwen ze hun wereldbeeld op een voorstelling van antikapitalistische affecten en ressentimenten, hetgeen gezien de onvermijdelijke globalisering niet alleen als achterhaald, maar meer nog als historisch zwaktebod moet worden beschouwd. Aanhangers van het marxistische model (en laten we wel wezen dat zijn in grote meerderheid de mensen met een affiniteit voor communistische links-socialistische denkbeelden) maken zichzelf omgekeerd ideologisch afhankelijk van datgene wat ze bestrijden: het (ongebreidelde) kapitalisme. Waar zouden deze kameraden zijn zonder de het (verfoeilijke) kapitalisme en zonder het zelfgecreëerde monster op ‘rechts’?

Over het klassenbewustzijn van deze neonmarxisten hangt nog traditioneel de sluier van sociale rechtvaardigheid enerzijds versus uitbuiting en kapitalistische barbarij anderzijds. Het morele gelijk wordt opgeëist en geheel in de geest van Marx (religie is opium voor het volk) verliest men zich in de roes van goed versus kwaad. Men claimt vervolgens aan de ‘goede’ kant van het probleem te staan en men blijft onveranderlijk van mening het historische en ideologische gelijk aan hun kant hebben.

En wat stelt nu het stokpaardje van links, d.w.z. herverdeling van arbeid en kapitaal voor? Zonder het vrije handelsverkeer, zonder het mondiale kapitalisme en zonder de beurshandel in aandelen en effecten, zouden al die neomarxistische nazaten nog niet eens in staat zijn geweest zich zelf te ontplooien en ideologisch te wapenen. Men wil wel de individuele geneugten van het westerse kapitalisme (en die hoeven natuurlijk niet uitsluitend materieel te zijn), maar tegelijkertijd bijt men de hand waardoor men wordt gevoed.

En hier zit dan ook de (welhaast historische) hypocrisie van ‘links’: ‘links lullen en rechts vullen’… De staat wordt geacht een ieder te hulp te schieten – het liefst nog zorg te dragen voor het individu vanaf de wieg tot aan het graf – maar als men op eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken en wanneer de staat een zekere zelfredzaamheid wil bevorderen dan schiet men automatisch in een neomarxistische kramp: zoveel mogelijk lusten en zo weinig mogelijk lasten.

Smeets kan nog zo veel mogelijk proberen de causaliteit het multiculturele drama te ‘verrechtsen’, maar daardoor kunnen de Linkse Gutmenschen natuurlijk niet hun handen in onschuld wassen. Het is ook niet een probleem dat zich langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘rechts’ en ‘links’ laat verklaren. Het probleem van de enorme toestroom aan (moslim)migranten overstijgt het klassenbewustzijn en het politieke hokjesdenken en is eerst en vooral een sociaal-maatschappelijk en economisch probleem.

Natuurlijk gaan de bedrijven, die graag voor een stuiver op de eerste rang zitten (hoe goedkoper de arbeid hoe hoger de winst) niet vrijuit. Maar in een systeem van vrij handelsverkeer, winstmaximalisatie en een mondiale markt die wordt bepaald door vraag en aanbod, is het onvermijdelijk dat men steeds weer op zoek gaat naar de meest lucratieve productiemethoden.

Een andere kwestie dat Smeets aankaart, is de islam. Te menen dat de komst van de islam, in het kielzog van de honderdduizenden moslimimmigranten, alleen maar een probleem is dat door ‘rechts’ als zodanig wordt ervaren, is een typische vorm van linkse illusiepolitiek. Mensen die niet willen inzien dat deze migrantenstromen de Nederlandse samenleving fundamenteel ontwrichten, leven kennelijk op een andere planeet of zijn nog steeds verblind door de linkse wensvoorstelling dat de komst van deze groepen een verrijking voor onze cultuur betekent.

Wie zich ook maar enigszins verdiept in de ‘jihadistische aspiraties’ van de islam, die weet dat deze op gespannen voet staan met de westerse notie van een open democratische samenleving. De manier waarop het linkse politieke smaldeel de spanningen tussen moslims en niet-moslims denkt te kunnen overbruggen – d.w.z. integratie met volledig behoed van cultuur en traditie – werkt averechts. Het bevordert segregatie en houdt tegenstellingen in stand. Tegen deze vrijblijvende ‘aanpak’ verzetten zich steeds meer gewone Nederlanders. Mensen die hun leefbuurt in no time van kleur hebben zien verschieten en zich een vreemde in de eigen wijk zijn gaan voelen.

Dit ‘volkse’ onbehagen valt ideologisch niet af te bakenen in groepen ‘links’ versus ‘rechts’. Het probleem en onbehagen zit simpelweg dieper. Het heeft met waarden en nomen te maken, met identiteit en herkenbaarheid. En er is niets binnen de islam dat van meerwaarde kan zijn voor de manier waarop wij onze eigen open westerse samenlevingen inrichten. En toch menen met name de cultuurrelativisten dat de islam voor het westen een zegen is. Men meent werkelijk (Vogelaar e.a.) dat de waarden en normen die de islam huldigt te verenigen zijn met de joods-christelijke inzichten zoals we die hier in het westen hebben ontwikkeld.

Helaas toont de praktijk – en daarvoor hoef je heus niet naar een van de vele prachtige Vogelaarswijken te gaan – dat er een kloof bestaat tussen moslims en niet-moslims die niet met de standaard linkse aanpak valt te dichten, d.w.z. de cohenisering van het islamvraagstuk is op; een faliekante mislukking uitgelopen. Ook, of misschien wel met name doordat hij de moskee als de spin in het integratieweb inzet!

Hierdoor vervagen grenzen, waarvan de belangrijkste die tussen kerk/moskee en staat. Wat veel mensen nog het meest stoort, is de ideologische aanval op het seculiere emancipatoire denken, dat hoofdzakelijk vanwege de behoefte aan een zogenaamde liberale islam, door de groep overwegend linkse zelf-islamiseerders en zelfhaters in gang is gezet.

Hoe kunnen deze mensen, die note bene hun maatschappelijke status quo aan het linkse emancipatiedenken te danken hebben, nu de gevoelens en affecten van moslims in het geding zijn, zo aan hun eigen academische vorming verraad plegen, en alles wat ze zelf aan bevrijdende inzichten hebben gewonnen het de groepen moslims ontzeggen? Hoe waar is de kritiek van Ayaan Hirsi Ali wanneer zij stelt dat ‘In Nederland allochtonen te veel worden gepamperd en dat we onszelf voor de gek houden, door te denken dat we in een land wonen waar iedereen gelijk is en gelijke rechten heeft’. Volgens Ayaan ‘dromen we van het idee van de multiculturele samenleving, en is besloten dat – voornamelijk – moslimimmigranten behandeld dienen te worden alsof het kinderen zijn, die tegen zichzelf en de omgeving beschermd dienen te worden’.

op 06 08 2008 at 10:14 schreef Lucida:

Ben het roerend met @Filantroop eens, waar hij in een reactie aangeeft dat het artikel van Frans Smeets bol staat van ongefundeerde gemeenplaatsen. Het artikel getuigt sowieso van een specifiek neomarxistisch klassenbewustzijn dat de grote vragen en problemen van deze samenleving langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘links’ en ‘rechts’ laat verlopen. De basisdoctrine die aan Smeets’ verwrongen manier van analyseren ten grondslag ligt houdt tegenstellingen en wederzijdse veroordeling en verkettering juist in stand en versterkt ze zelfs i.p.v. ze tot een (theoretische) oplossing te brengen.

De tragische vergissingen die vanuit dit neomarxistische wereldbeeld in de hoofden van veel linkse liberalen hebben postgevat zijn een geheel eigen leven gaan leiden. Zo bouwen ze hun wereldbeeld op een voorstelling van antikapitalistische affecten en ressentimenten, hetgeen gezien de onvermijdelijke globalisering niet alleen als achterhaald, maar meer nog als historisch zwaktebod moet worden beschouwd. Aanhangers van het marxistische model (en laten we wel wezen dat zijn in grote meerderheid de mensen met een affiniteit voor communistische links-socialistische denkbeelden) maken zichzelf omgekeerd ideologisch afhankelijk van datgene wat ze bestrijden: het (ongebreidelde) kapitalisme. Waar zouden deze kameraden zijn zonder de het (verfoeilijke) kapitalisme en zonder het zelfgecreëerde monster op ‘rechts’?

Over het klassenbewustzijn van deze neonmarxisten hangt nog traditioneel de sluier van sociale rechtvaardigheid enerzijds versus uitbuiting en kapitalistische barbarij anderzijds. Het morele gelijk wordt opgeëist en geheel in de geest van Marx (religie is opium voor het volk) verliest men zich in de roes van goed versus kwaad. Men claimt vervolgens aan de ‘goede’ kant van het probleem te staan en men blijft onveranderlijk van mening het historische en ideologische gelijk aan hun kant hebben.

En wat stelt nu het stokpaardje van links, d.w.z. herverdeling van arbeid en kapitaal voor? Zonder het vrije handelsverkeer, zonder het mondiale kapitalisme en zonder de beurshandel in aandelen en effecten, zouden al die neomarxistische nazaten nog niet eens in staat zijn geweest zich zelf te ontplooien en ideologisch te wapenen. Men wil wel de individuele geneugten van het westerse kapitalisme (en die hoeven natuurlijk niet uitsluitend materieel te zijn), maar tegelijkertijd bijt men de hand waardoor men wordt gevoed.

En hier zit dan ook de (welhaast historische) hypocrisie van ‘links’: ‘links lullen en rechts vullen’… De staat wordt geacht een ieder te hulp te schieten – het liefst nog zorg te dragen voor het individu vanaf de wieg tot aan het graf – maar als men op eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken en wanneer de staat een zekere zelfredzaamheid wil bevorderen dan schiet men automatisch in een neomarxistische kramp: zoveel mogelijk lusten en zo weinig mogelijk lasten.

Smeets kan nog zo veel mogelijk proberen de causaliteit het multiculturele drama te ‘verrechtsen’, maar daardoor kunnen de Linkse Gutmenschen natuurlijk niet hun handen in onschuld wassen. Het is ook niet een probleem dat zich langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘rechts’ en ‘links’ laat verklaren. Het probleem van de enorme toestroom aan (moslim)migranten overstijgt het klassenbewustzijn en het politieke hokjesdenken en is eerst en vooral een sociaal-maatschappelijk en economisch probleem.

Natuurlijk gaan de bedrijven, die graag voor een stuiver op de eerste rang zitten (hoe goedkoper de arbeid hoe hoger de winst) niet vrijuit. Maar in een systeem van vrij handelsverkeer, winstmaximalisatie en een mondiale markt die wordt bepaald door vraag en aanbod, is het onvermijdelijk dat men steeds weer op zoek gaat naar de meest lucratieve productiemethoden.

Een andere kwestie dat Smeets aankaart, is de islam. Te menen dat de komst van de islam, in het kielzog van de honderdduizenden moslimimmigranten, alleen maar een probleem is dat door ‘rechts’ als zodanig wordt ervaren, is een typische vorm van linkse illusiepolitiek. Mensen die niet willen inzien dat deze migrantenstromen de Nederlandse samenleving fundamenteel ontwrichten, leven kennelijk op een andere planeet of zijn nog steeds verblind door de linkse wensvoorstelling dat de komst van deze groepen een verrijking voor onze cultuur betekent.

Wie zich ook maar enigszins verdiept in de ‘jihadistische aspiraties’ van de islam, die weet dat deze op gespannen voet staan met de westerse notie van een open democratische samenleving. De manier waarop het linkse politieke smaldeel de spanningen tussen moslims en niet-moslims denkt te kunnen overbruggen – d.w.z. integratie met volledig behoed van cultuur en traditie – werkt averechts. Het bevordert segregatie en houdt tegenstellingen in stand. Tegen deze vrijblijvende ‘aanpak’ verzetten zich steeds meer gewone Nederlanders. Mensen die hun leefbuurt in no time van kleur hebben zien verschieten en zich een vreemde in de eigen wijk zijn gaan voelen.

Dit ‘volkse’ onbehagen valt ideologisch niet af te bakenen in groepen ‘links’ versus ‘rechts’. Het probleem en onbehagen zit simpelweg dieper. Het heeft met waarden en nomen te maken, met identiteit en herkenbaarheid. En er is niets binnen de islam dat van meerwaarde kan zijn voor de manier waarop wij onze eigen open westerse samenlevingen inrichten. En toch menen met name de cultuurrelativisten dat de islam voor het westen een zegen is. Men meent werkelijk (Vogelaar e.a.) dat de waarden en normen die de islam huldigt te verenigen zijn met de joods-christelijke inzichten zoals we die hier in het westen hebben ontwikkeld.

Helaas toont de praktijk – en daarvoor hoef je heus niet naar een van de vele prachtige Vogelaarswijken te gaan – dat er een kloof bestaat tussen moslims en niet-moslims die niet met de standaard linkse aanpak valt te dichten, d.w.z. de cohenisering van het islamvraagstuk is op; een faliekante mislukking uitgelopen. Ook, of misschien wel met name doordat hij de moskee als de spin in het integratieweb inzet!

Hierdoor vervagen grenzen, waarvan de belangrijkste die tussen kerk/moskee en staat. Wat veel mensen nog het meest stoort, is de ideologische aanval op het seculiere emancipatoire denken, dat hoofdzakelijk vanwege de behoefte aan een zogenaamde liberale islam, door de groep overwegend linkse zelf-islamiseerders en zelfhaters in gang is gezet.

Hoe kunnen deze mensen, die note bene hun maatschappelijke status quo aan het linkse emancipatiedenken te danken hebben, nu de gevoelens en affecten van moslims in het geding zijn, zo aan hun eigen academische vorming verraad plegen, en alles wat ze zelf aan bevrijdende inzichten hebben gewonnen het de groepen moslims ontzeggen? Hoe waar is de kritiek van Ayaan Hirsi Ali wanneer zij stelt dat ‘In Nederland allochtonen te veel worden gepamperd en dat we onszelf voor de gek houden, door te denken dat we in een land wonen waar iedereen gelijk is en gelijke rechten heeft’. Volgens Ayaan ‘dromen we van het idee van de multiculturele samenleving, en is besloten dat – voornamelijk – moslimimmigranten behandeld dienen te worden alsof het kinderen zijn, die tegen zichzelf en de omgeving beschermd dienen te worden’.

op 06 08 2008 at 10:15 schreef Lucida:

Ben het roerend met @Filantroop eens, waar hij in een reactie aangeeft dat het artikel van Frans Smeets bol staat van ongefundeerde gemeenplaatsen. Het artikel getuigt sowieso van een specifiek neomarxistisch klassenbewustzijn dat de grote vragen en problemen van deze samenleving langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘links’ en ‘rechts’ laat verlopen. De basisdoctrine die aan Smeets’ verwrongen manier van analyseren ten grondslag ligt houdt tegenstellingen en wederzijdse veroordeling en verkettering juist in stand en versterkt ze zelfs i.p.v. ze tot een (theoretische) oplossing te brengen.

De tragische vergissingen die vanuit dit neomarxistische wereldbeeld in de hoofden van veel linkse liberalen hebben postgevat zijn een geheel eigen leven gaan leiden. Zo bouwen ze hun wereldbeeld op een voorstelling van antikapitalistische affecten en ressentimenten, hetgeen gezien de onvermijdelijke globalisering niet alleen als achterhaald, maar meer nog als historisch zwaktebod moet worden beschouwd. Aanhangers van het marxistische model (en laten we wel wezen dat zijn in grote meerderheid de mensen met een affiniteit voor communistische links-socialistische denkbeelden) maken zichzelf omgekeerd ideologisch afhankelijk van datgene wat ze bestrijden: het (ongebreidelde) kapitalisme. Waar zouden deze kameraden zijn zonder de het (verfoeilijke) kapitalisme en zonder het zelfgecreëerde monster op ‘rechts’?

Over het klassenbewustzijn van deze neonmarxisten hangt nog traditioneel de sluier van sociale rechtvaardigheid enerzijds versus uitbuiting en kapitalistische barbarij anderzijds. Het morele gelijk wordt opgeëist en geheel in de geest van Marx (religie is opium voor het volk) verliest men zich in de roes van goed versus kwaad. Men claimt vervolgens aan de ‘goede’ kant van het probleem te staan en men blijft onveranderlijk van mening het historische en ideologische gelijk aan hun kant hebben.

En wat stelt nu het stokpaardje van links, d.w.z. herverdeling van arbeid en kapitaal voor? Zonder het vrije handelsverkeer, zonder het mondiale kapitalisme en zonder de beurshandel in aandelen en effecten, zouden al die neomarxistische nazaten nog niet eens in staat zijn geweest zich zelf te ontplooien en ideologisch te wapenen. Men wil wel de individuele geneugten van het westerse kapitalisme (en die hoeven natuurlijk niet uitsluitend materieel te zijn), maar tegelijkertijd bijt men de hand waardoor men wordt gevoed.

En hier zit dan ook de (welhaast historische) hypocrisie van ‘links’: ‘links lullen en rechts vullen’… De staat wordt geacht een ieder te hulp te schieten – het liefst nog zorg te dragen voor het individu vanaf de wieg tot aan het graf – maar als men op eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken en wanneer de staat een zekere zelfredzaamheid wil bevorderen dan schiet men automatisch in een neomarxistische kramp: zoveel mogelijk lusten en zo weinig mogelijk lasten.

Smeets kan nog zo veel mogelijk proberen de causaliteit het multiculturele drama te ‘verrechtsen’, maar daardoor kunnen de Linkse Gutmenschen natuurlijk niet hun handen in onschuld wassen. Het is ook niet een probleem dat zich langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘rechts’ en ‘links’ laat verklaren. Het probleem van de enorme toestroom aan (moslim)migranten overstijgt het klassenbewustzijn en het politieke hokjesdenken en is eerst en vooral een sociaal-maatschappelijk en economisch probleem.

Natuurlijk gaan de bedrijven, die graag voor een stuiver op de eerste rang zitten (hoe goedkoper de arbeid hoe hoger de winst) niet vrijuit. Maar in een systeem van vrij handelsverkeer, winstmaximalisatie en een mondiale markt die wordt bepaald door vraag en aanbod, is het onvermijdelijk dat men steeds weer op zoek gaat naar de meest lucratieve productiemethoden.

Een andere kwestie dat Smeets aankaart, is de islam. Te menen dat de komst van de islam, in het kielzog van de honderdduizenden moslimimmigranten, alleen maar een probleem is dat door ‘rechts’ als zodanig wordt ervaren, is een typische vorm van linkse illusiepolitiek. Mensen die niet willen inzien dat deze migrantenstromen de Nederlandse samenleving fundamenteel ontwrichten, leven kennelijk op een andere planeet of zijn nog steeds verblind door de linkse wensvoorstelling dat de komst van deze groepen een verrijking voor onze cultuur betekent.

Wie zich ook maar enigszins verdiept in de ‘jihadistische aspiraties’ van de islam, die weet dat deze op gespannen voet staan met de westerse notie van een open democratische samenleving. De manier waarop het linkse politieke smaldeel de spanningen tussen moslims en niet-moslims denkt te kunnen overbruggen – d.w.z. integratie met volledig behoed van cultuur en traditie – werkt averechts. Het bevordert segregatie en houdt tegenstellingen in stand. Tegen deze vrijblijvende ‘aanpak’ verzetten zich steeds meer gewone Nederlanders. Mensen die hun leefbuurt in no time van kleur hebben zien verschieten en zich een vreemde in de eigen wijk zijn gaan voelen.

Dit ‘volkse’ onbehagen valt ideologisch niet af te bakenen in groepen ‘links’ versus ‘rechts’. Het probleem en onbehagen zit simpelweg dieper. Het heeft met waarden en nomen te maken, met identiteit en herkenbaarheid. En er is niets binnen de islam dat van meerwaarde kan zijn voor de manier waarop wij onze eigen open westerse samenlevingen inrichten. En toch menen met name de cultuurrelativisten dat de islam voor het westen een zegen is. Men meent werkelijk (Vogelaar e.a.) dat de waarden en normen die de islam huldigt te verenigen zijn met de joods-christelijke inzichten zoals we die hier in het westen hebben ontwikkeld.

Helaas toont de praktijk – en daarvoor hoef je heus niet naar een van de vele prachtige Vogelaarswijken te gaan – dat er een kloof bestaat tussen moslims en niet-moslims die niet met de standaard linkse aanpak valt te dichten, d.w.z. de cohenisering van het islamvraagstuk is op; een faliekante mislukking uitgelopen. Ook, of misschien wel met name doordat hij de moskee als de spin in het integratieweb inzet!

Hierdoor vervagen grenzen, waarvan de belangrijkste die tussen kerk/moskee en staat. Wat veel mensen nog het meest stoort, is de ideologische aanval op het seculiere emancipatoire denken, dat hoofdzakelijk vanwege de behoefte aan een zogenaamde liberale islam, door de groep overwegend linkse zelf-islamiseerders en zelfhaters in gang is gezet.

Hoe kunnen deze mensen, die note bene hun maatschappelijke status quo aan het linkse emancipatiedenken te danken hebben, nu de gevoelens en affecten van moslims in het geding zijn, zo aan hun eigen academische vorming verraad plegen, en alles wat ze zelf aan bevrijdende inzichten hebben gewonnen het de groepen moslims ontzeggen? Hoe waar is de kritiek van Ayaan Hirsi Ali wanneer zij stelt dat ‘In Nederland allochtonen te veel worden gepamperd en dat we onszelf voor de gek houden, door te denken dat we in een land wonen waar iedereen gelijk is en gelijke rechten heeft’. Volgens Ayaan ‘dromen we van het idee van de multiculturele samenleving, en is besloten dat – voornamelijk – moslimimmigranten behandeld dienen te worden alsof het kinderen zijn, die tegen zichzelf en de omgeving beschermd dienen te worden’.

op 06 08 2008 at 10:20 schreef Lucida:

Ben het roerend met @Filantroop eens, waar hij in een reactie aangeeft dat het artikel van Frans Smeets bol staat van ongefundeerde gemeenplaatsen. Het artikel getuigt sowieso van een specifiek neomarxistisch klassenbewustzijn dat de grote vragen en problemen van deze samenleving langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘links’ en ‘rechts’ laat verlopen. De basisdoctrine die aan Smeets’ verwrongen manier van analyseren ten grondslag ligt houdt tegenstellingen en wederzijdse veroordeling en verkettering juist in stand en versterkt ze zelfs i.p.v. ze tot een (theoretische) oplossing te brengen.

De tragische vergissingen die vanuit dit neomarxistische wereldbeeld in de hoofden van veel linkse liberalen hebben postgevat zijn een geheel eigen leven gaan leiden. Zo bouwen ze hun wereldbeeld op een voorstelling van antikapitalistische affecten en ressentimenten, hetgeen gezien de onvermijdelijke globalisering niet alleen als achterhaald, maar meer nog als historisch zwaktebod moet worden beschouwd. Aanhangers van het marxistische model (en laten we wel wezen dat zijn in grote meerderheid de mensen met een affiniteit voor communistische links-socialistische denkbeelden) maken zichzelf omgekeerd ideologisch afhankelijk van datgene wat ze bestrijden: het (ongebreidelde) kapitalisme. Waar zouden deze kameraden zijn zonder de het (verfoeilijke) kapitalisme en zonder het zelfgecreëerde monster op ‘rechts’?

Over het klassenbewustzijn van deze neonmarxisten hangt nog traditioneel de sluier van sociale rechtvaardigheid enerzijds versus uitbuiting en kapitalistische barbarij anderzijds. Het morele gelijk wordt opgeëist en geheel in de geest van Marx (religie is opium voor het volk) verliest men zich in de roes van goed versus kwaad. Men claimt vervolgens aan de ‘goede’ kant van het probleem te staan en men blijft onveranderlijk van mening het historische en ideologische gelijk aan hun kant hebben.

En wat stelt nu het stokpaardje van links, d.w.z. herverdeling van arbeid en kapitaal voor? Zonder het vrije handelsverkeer, zonder het mondiale kapitalisme en zonder de beurshandel in aandelen en effecten, zouden al die neomarxistische nazaten nog niet eens in staat zijn geweest zich zelf te ontplooien en ideologisch te wapenen. Men wil wel de individuele geneugten van het westerse kapitalisme (en die hoeven natuurlijk niet uitsluitend materieel te zijn), maar tegelijkertijd bijt men de hand waardoor men wordt gevoed.

En hier zit dan ook de (welhaast historische) hypocrisie van ‘links’: ‘links lullen en rechts vullen’… De staat wordt geacht een ieder te hulp te schieten – het liefst nog zorg te dragen voor het individu vanaf de wieg tot aan het graf – maar als men op eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken en wanneer de staat een zekere zelfredzaamheid wil bevorderen dan schiet men automatisch in een neomarxistische kramp: zoveel mogelijk lusten en zo weinig mogelijk lasten.

Smeets kan nog zo veel mogelijk proberen de causaliteit het multiculturele drama te ‘verrechtsen’, maar daardoor kunnen de Linkse Gutmenschen natuurlijk niet hun handen in onschuld wassen. Het is ook niet een probleem dat zich langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘rechts’ en ‘links’ laat verklaren. Het probleem van de enorme toestroom aan (moslim)migranten overstijgt het klassenbewustzijn en het politieke hokjesdenken en is eerst en vooral een sociaal-maatschappelijk en economisch probleem.

Natuurlijk gaan de bedrijven, die graag voor een stuiver op de eerste rang zitten (hoe goedkoper de arbeid hoe hoger de winst) niet vrijuit. Maar in een systeem van vrij handelsverkeer, winstmaximalisatie en een mondiale markt die wordt bepaald door vraag en aanbod, is het onvermijdelijk dat men steeds weer op zoek gaat naar de meest lucratieve productiemethoden.

Een andere kwestie dat Smeets aankaart, is de islam. Te menen dat de komst van de islam, in het kielzog van de honderdduizenden moslimimmigranten, alleen maar een probleem is dat door ‘rechts’ als zodanig wordt ervaren, is een typische vorm van linkse illusiepolitiek. Mensen die niet willen inzien dat deze migrantenstromen de Nederlandse samenleving fundamenteel ontwrichten, leven kennelijk op een andere planeet of zijn nog steeds verblind door de linkse wensvoorstelling dat de komst van deze groepen een verrijking voor onze cultuur betekent.

Wie zich ook maar enigszins verdiept in de ‘jihadistische aspiraties’ van de islam, die weet dat deze op gespannen voet staan met de westerse notie van een open democratische samenleving. De manier waarop het linkse politieke smaldeel de spanningen tussen moslims en niet-moslims denkt te kunnen overbruggen – d.w.z. integratie met volledig behoed van cultuur en traditie – werkt averechts. Het bevordert segregatie en houdt tegenstellingen in stand. Tegen deze vrijblijvende ‘aanpak’ verzetten zich steeds meer gewone Nederlanders. Mensen die hun leefbuurt in no time van kleur hebben zien verschieten en zich een vreemde in de eigen wijk zijn gaan voelen.

Dit ‘volkse’ onbehagen valt ideologisch niet af te bakenen in groepen ‘links’ versus ‘rechts’. Het probleem en onbehagen zit simpelweg dieper. Het heeft met waarden en nomen te maken, met identiteit en herkenbaarheid. En er is niets binnen de islam dat van meerwaarde kan zijn voor de manier waarop wij onze eigen open westerse samenlevingen inrichten. En toch menen met name de cultuurrelativisten dat de islam voor het westen een zegen is. Men meent werkelijk (Vogelaar e.a.) dat de waarden en normen die de islam huldigt te verenigen zijn met de joods-christelijke inzichten zoals we die hier in het westen hebben ontwikkeld.

Helaas toont de praktijk – en daarvoor hoef je heus niet naar een van de vele prachtige Vogelaarswijken te gaan – dat er een kloof bestaat tussen moslims en niet-moslims die niet met de standaard linkse aanpak valt te dichten, d.w.z. de cohenisering van het islamvraagstuk is op; een faliekante mislukking uitgelopen. Ook, of misschien wel met name doordat hij de moskee als de spin in het integratieweb inzet!

Hierdoor vervagen grenzen, waarvan de belangrijkste die tussen kerk/moskee en staat. Wat veel mensen nog het meest stoort, is de ideologische aanval op het seculiere emancipatoire denken, dat hoofdzakelijk vanwege de behoefte aan een zogenaamde liberale islam, door de groep overwegend linkse zelf-islamiseerders en zelfhaters in gang is gezet.

Hoe kunnen deze mensen, die note bene hun maatschappelijke status quo aan het linkse emancipatiedenken te danken hebben, nu de gevoelens en affecten van moslims in het geding zijn, zo aan hun eigen academische vorming verraad plegen, en alles wat ze zelf aan bevrijdende inzichten hebben gewonnen het de groepen moslims ontzeggen? Hoe waar is de kritiek van Ayaan Hirsi Ali wanneer zij stelt dat ‘In Nederland allochtonen te veel worden gepamperd en dat we onszelf voor de gek houden, door te denken dat we in een land wonen waar iedereen gelijk is en gelijke rechten heeft’. Volgens Ayaan ‘dromen we van het idee van de multiculturele samenleving, en is besloten dat – voornamelijk – moslimimmigranten behandeld dienen te worden alsof het kinderen zijn, die tegen zichzelf en de omgeving beschermd dienen te worden’.

op 06 08 2008 at 10:21 schreef Lucida:

Ben het roerend met @Filantroop eens, waar hij in een reactie aangeeft dat het artikel van Frans Smeets bol staat van ongefundeerde gemeenplaatsen. Het artikel getuigt sowieso van een specifiek neomarxistisch klassenbewustzijn dat de grote vragen en problemen van deze samenleving langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘links’ en ‘rechts’ laat verlopen. De basisdoctrine die aan Smeets’ verwrongen manier van analyseren ten grondslag ligt houdt tegenstellingen en wederzijdse veroordeling en verkettering juist in stand en versterkt ze zelfs i.p.v. ze tot een (theoretische) oplossing te brengen.

De tragische vergissingen die vanuit dit neomarxistische wereldbeeld in de hoofden van veel linkse liberalen hebben postgevat zijn een geheel eigen leven gaan leiden. Zo bouwen ze hun wereldbeeld op een voorstelling van antikapitalistische affecten en ressentimenten, hetgeen gezien de onvermijdelijke globalisering niet alleen als achterhaald, maar meer nog als historisch zwaktebod moet worden beschouwd. Aanhangers van het marxistische model (en laten we wel wezen dat zijn in grote meerderheid de mensen met een affiniteit voor communistische links-socialistische denkbeelden) maken zichzelf omgekeerd ideologisch afhankelijk van datgene wat ze bestrijden: het (ongebreidelde) kapitalisme. Waar zouden deze kameraden zijn zonder de het (verfoeilijke) kapitalisme en zonder het zelfgecreëerde monster op ‘rechts’?

Over het klassenbewustzijn van deze neonmarxisten hangt nog traditioneel de sluier van sociale rechtvaardigheid enerzijds versus uitbuiting en kapitalistische barbarij anderzijds. Het morele gelijk wordt opgeëist en geheel in de geest van Marx (religie is opium voor het volk) verliest men zich in de roes van goed versus kwaad. Men claimt vervolgens aan de ‘goede’ kant van het probleem te staan en men blijft onveranderlijk van mening het historische en ideologische gelijk aan hun kant hebben.

En wat stelt nu het stokpaardje van links, d.w.z. herverdeling van arbeid en kapitaal voor? Zonder het vrije handelsverkeer, zonder het mondiale kapitalisme en zonder de beurshandel in aandelen en effecten, zouden al die neomarxistische nazaten nog niet eens in staat zijn geweest zich zelf te ontplooien en ideologisch te wapenen. Men wil wel de individuele geneugten van het westerse kapitalisme (en die hoeven natuurlijk niet uitsluitend materieel te zijn), maar tegelijkertijd bijt men de hand waardoor men wordt gevoed.

En hier zit dan ook de (welhaast historische) hypocrisie van ‘links’: ‘links lullen en rechts vullen’… De staat wordt geacht een ieder te hulp te schieten – het liefst nog zorg te dragen voor het individu vanaf de wieg tot aan het graf – maar als men op eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken en wanneer de staat een zekere zelfredzaamheid wil bevorderen dan schiet men automatisch in een neomarxistische kramp: zoveel mogelijk lusten en zo weinig mogelijk lasten.

Smeets kan nog zo veel mogelijk proberen de causaliteit het multiculturele drama te ‘verrechtsen’, maar daardoor kunnen de Linkse Gutmenschen natuurlijk niet hun handen in onschuld wassen. Het is ook niet een probleem dat zich langs de (denkbeeldige) scheidslijnen van ‘rechts’ en ‘links’ laat verklaren. Het probleem van de enorme toestroom aan (moslim)migranten overstijgt het klassenbewustzijn en het politieke hokjesdenken en is eerst en vooral een sociaal-maatschappelijk en economisch probleem.

op 06 08 2008 at 10:34 schreef Lucida:

Iets te enthousiast geweest met het verzenden. Excuses daardoor voor de "dubbelpost"

op 06 08 2008 at 12:58 schreef Laila:

Lucida t’is maar goed dat Peter met vakantie is die had je vast een uitbrander gegeven.

Heb je al lang Parkinson?

op 06 08 2008 at 14:31 schreef Lucida:

@Laila, ben ermee geboren.

op 07 08 2008 at 12:59 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Lucida

Je zegt

Het probleem van de enorme toestroom aan (moslim)migranten overstijgt het klassenbewustzijn en het politieke hokjesdenken en is eerst en vooral een sociaal-maatschappelijk en economisch probleem.

Mijn reactie

Met dit stukje tekst ben ik het wel eens, maar je berijdt eerder zelf in je reactie nogal de rechtse stokpaardjes, terwijl je links verwijt hun stokpaardjes te berijden. Niet consequent dus.

Mensen met voldoende visie zagen de bui al hangen. Het gros van links zowel als van rechts is visieloos en daarom zullen ze voorlopig nog wel steeds achter de feiten aan blijven lopen. Het kan pas beter worden als ze dat laatste bij zichzelf erkennen en proberen oog te hebben voor mensen met wel voldoende inzicht en daar dan het oor naar gaan richten.

op 07 08 2008 at 15:01 schreef carmo da rosa:

Lucida zegt:

Het probleem van de enorme toestroom aan (moslim)migranten overstijgt het klassenbewustzijn en het politieke hokjesdenken en is eerst en vooral een sociaal-maatschappelijk en economisch probleem.

Mee eens en, in tegenstelling tot J.J. v.d. Gulik, zie ik hier geen tegenstelling. De ‘toestroom aan (moslim)migranten overstijgt het klassenbewustzijn’ en zou, normaliter, ook ‘het politieke hokjesdenken’ moeten overstijgen – inderdaad.
Overigens, de eerste mensen die waarschuwde voor deze problematiek waren zowel in het links als in de rechtse kamp van het politiek spectrum te vinden, voorbeelden: Willem Drees (zie citaat in mijn vorige commentaar), Fritz Bolkenstein, Pim Fortuijn en Paul Scheffer….

Wat ik niet kan vatten is dit:

Natuurlijk gaan de bedrijven, die graag voor een stuiver op de eerste rang zitten (hoe goedkoper de arbeid hoe hoger de winst) niet vrijuit. Maar in een systeem van vrij handelsverkeer, winstmaximalisatie en een mondiale markt die wordt bepaald door vraag en aanbod, is het onvermijdelijk dat men steeds weer op zoek gaat naar de meest lucratieve productiemethoden.

Gezien de alom bekende en niet geringe kosten verbonden aan het toestroom van moslimmigranten, kosten dat óók door het bedrijfleven moeten worden gedragen, zou je kunnen denken dat winstmaximalisatie het bedrijfsleven zou doen kiezen voor de toestroom van een andere soort migrant – ééntje zonder een zo beladen ideologie. Maar als men toch, coûte que coûte, moslims per se moet hebben, waarom dan niet slechts dissidenten, zoals Laila?

Laila,

Aan mij vroeg je of ik een geitenhoeder was, en aan Lucida of hij Parkinson heeft!

Ik denk wel dat je mee kan leven dat dit inhoudelijk 2x niks is, niet?

op 08 08 2008 at 21:27 schreef Laila:

Ik vroeg aan jou of je een geitenhoeder was naar aanleiding van je eigen vraag op 1-08 2008 over wat de ene oerconservatieve geitenhoeder heeft wat de ander niet heeft.
Wat Lucida betreft betrof het een grapje vanwege de 4! dubbele post.
Maar aan jou de vraag lijd jij soms aan Alzheimer dat je niet meer weet wat je zelf hebt gezegd?

op 08 08 2008 at 23:28 schreef Tarak:

Ik mis in het verhaal van Smeets de link naar gewoon gezond nationalisme versus de Westerse zelfhaat die zo kenmerkend is voor de zelfbenoemde elite.
Nationalisme is immers het cement in een samenleving en zorgt bijvoorbeeld voor niet opgedrongen solidariteit en is de basis voor het ghele sociale stelsel in Nederland. Socialisme is daar niet de basis van (hoezeer de PvdA / SP dat ook zouden willen) maar nationalisme. Met het verdwijnen en zelfs actief bestrijden van zo’n enorm belangrijk en stabiliserend element als een monoculturele homogene samenleving gaat alles in de samenleving glijden.

Persoonlijk geloof ik dat het nog veel erger gaat worden tot het uiteindelijk een gewapend conflict a la Libanon zal worden. De politiek heeft met iets geprobeerd te spelen wat zij onmogelijk zelf in de hand kon houden en heeft onderschat: culturele waarden.
Gezien de typerende Westerse zelfhaat en de neiging tot relativeren, aanpassen of anderszins concessies doen van menige autochtone Nederlander, maak ik mij ernstig zorgen over de uitkomst van deze aankomende oorlog. Zwakheid wordt immers bestraft in de evolutie, altijd en overal.

op 08 08 2008 at 23:37 schreef Tarak:

Nog ter aanvulling: Een monoculturele homogene samenleving kan overigens best multi-etnisch zijn.

op 09 08 2008 at 12:10 schreef Jan Flier:

Nadat ik zo’n beetje alle commentaren heb gelezen hieronder een citaat uit:
‘Gastarbeid en Kapitaal’ een studie van de SP uit 1983!!

Geloof en kultuur
Een zeer groot deel van hun manier van leven vloeit voort uit het islamitiese geloof. Islamieten vinden dat de kultuur een onderdeel is van hun geloof. En hun geloof schrijft nu eenmaal erg veel geboden en verboden voor die het dagelijks leven raken. In de landen van herkomst is alles ingesteld op de rituelen die met hun geloof samenhangen. De kombinatie van afkomst, zeden en gewoonten, én het grote verschil in kultuur en ontwikkeling, maken dat speciaal de gastarbeiders en hun gezinnen die uit islamitiese landen afkomstig zijn, weinig of hoegenaamd geen kontakt krijgen met Nederlandse arbeiders en hun gezinnen met wie zij samen werken en wonen.
Alle mogelijke andragogen, zoals daar zijn maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, buurt- en klubhuiswerkers, maar ook politici, juristen, antropologen, theologen – meestal in dienst van de talloze stichtingen die voor het welzijn van gastarbeiders zeggen te werken – doen alsmaar een beroep op die Nederlanders die op wat voor manier dan ook worden gekonfronteerd met de kultuur van hun buitenlandse buren en mede-arbeiders. Die mensen moeten volgens de meeste van die zich deskundig noemende hulpverleners, zich meer aanpassen bij de situatie die nu eenmaal ontstaan is. Zij moeten meer begrip tonen en sommigen, zoals ex-burgemeester André van der Louw, zeggen dat het feit dat er zoveel gastarbeiders in een wijk wonen, een verrijking is van de kultuur. Hij heeft er nooit bij verteld waaruit die verrijking dan wel mag bestaan. Dat kon hij ook niet vertellen, hij verdiende als burgemeester 220.000 gulden per jaar en woonde in een huis en een buurt waarin men nog nooit een gastarbeider heeft gezien.

De historikus dr. Anton Constandse heeft een heel andere kijk op het verschijnsel ‘buitenlandse arbeiders’. In de Nieuwe Linie van 2 april 1980 zegt hij in het artikel ‘Gastarbeiders zijn immigranten’ onder andere het volgende:
"Men kan nu wel hoog opgeven van hun afwijkende ‘kultuur’, maar waarin bestaat die dan? Goed, ze hebben als godsdienst – behalve variaties van het christendom – de islam. Dit zegt overigens weinig, want aanzienlijke groepen van moslims geloven even weinig als dusgenaamde christenen. Als ze wel hechten aan hun geloof, en vooral dan aan de gebruiken die daarmee samenhangen, vallen ze in de kategorie van onze Drentse, Veluwse en Zeeuwse gereformeerden, met taboes en bijgeloof van eeuwen geleden. Het aantal analfabeten onder hen is groot, ze laten zich manipuleren door feodale leiders en leveren mede de fascistiese overvallers op hun lotgenoten. Het is onzin, over te lopen van eerbied voor zulke vormen van ‘kultuur’, waar we zelf na eeuwen van strijd mee hebben afgerekend, enkele onderontwikkelde gebieden uitgezonderd, die ons zwarte zeden en beklagenswaardige gehandikapten leveren, zoals slachtoffers van polio. Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van verouderde, en voor ons gevaarlijke immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun diskriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?"

In het rapport wil de SP gastarbeiders terug laten keren met behulp van een terugkeerpremie. Maar dat vond men natuurlijk schandelijk. Waarom geven we niet ruiterlijk toe dat we ons vreselijk hebben vergist en beginnen een discussie hoe we dit enigszins terug kunnen corrigeren door althans voorlopig een volledige stop op import van laagopgeleidde moslims in te voeren.

op 09 08 2008 at 13:39 schreef Conan:

Zwakheid wordt immers bestraft in de evolutie, altijd en overal.

Hoe waar is dat.

Maar in de ultieme poging dat basisgegeven uit de natuur en geschiedenis te ontkennen, gaat de links- of Gutmensch overtuigd en onstuimig tekeer tegen alles wat als uiting van kracht of trots van de eigen of autochtone bevolking valt te kwalificeren, rijdende op principes en puttend uit omkeringen. En zolang die zelfdestructieve strijd nog veilig tegen de eigen mensen lijkt te kunnen worden gestreden, blijft de keiharde realiteit nog keurig buiten de deur.

op 10 08 2008 at 01:13 schreef carmo da rosa:

gaat de links- of Gutmensch overtuigd en onstuimig tekeer tegen alles wat als uiting van kracht of trots

Nog steeds de effecten van de Sovjetpropaganda. Voor de beste toelichting hierover zie “Yuri Bezmenov Explains Soviet Strategy for Subversion” op YouTube. En je kan er ontzettend mee lachen…

op 10 08 2008 at 09:52 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Jan Flier

Uit de tekst van de SP spreekt visie over de multiculti en de SP is een heuse linkse partij. Dat zou aanleiding moeten kunnen zijn voor andere linksgeoriënteerden en ook rechtse mensen om eens te kijken wat de huidige gedachten daar zijn. Eens visie wil niet altijd zeggen altijd visie maar dat er meer visie bestaat dan elders en men meer oog voor visie heeft dat is dan best mogelijk. Degenen die zo krampachtig rechts proberen te verdedigen, verdedigen dan wel partijen die hopeloos gefaald hebben en dat zo mogelijk nog doen. Toch ontbreekt het die partijen na het totale falen niet aan steun. In Nederland is dan ook vooral de kiezer de zwakste schakel. Die klaagt volop maar stemt in het schapenhokje toch doorgaans op partijen waar hij vervolgens weer steen en been over gaat klagen.

Aan de rechterkant van het politieke spectrum had je eigenlijk alleen Janmaat met redelijke visies en later Fortuyn. Bolkenstein imiteerde eigenlijk Janmaat op een zodanige wijze dat het acceptabel was voor een partij als de VVD. Hij was zo vooral opportunistisch.

Zowel links als rechts schaften gezamenlijk ook de vrijheid van meningsuiting af maar vooral rechts hoort dat niet graag. Ze houden er niet zo van om in de spiegel te kijken.

Democratie is vaak een wat doortraptere versie van een dictatuur en dat geldt zo ook voor de persvrijheid binnen een democratie. Daardoor is de massamigratie ook geaccepteerd, hoewel vaak tandenknarsend, want men kan zich hier toch uitspreken over dat onderwerp, het is hier toch een democratie, waarin de wil van het volk tot uitdrukking komt…….

op 10 08 2008 at 13:11 schreef Conan:

Degenen die zo krampachtig rechts proberen te verdedigen, verdedigen dan wel partijen die hopeloos gefaald hebben en dat zo mogelijk nog doen.

Dat kan je zeggen, maar als je vervolgt met: "Aan de rechterkant van het politieke spectrum had je eigenlijk alleen Janmaat met redelijke visies en later Fortuyn." wordt het wel een heel raar verhaaltje. Janmaat is immers op aangeven van links publiekelijk verkettert op een wijze die zijn weerga in de geschiedenis niet kent; de beste man en zijn (eventuele) sympathisanten werden harder afgebrand dan Mohammed Bouyeri en zijn medestanders. En Fortuyn is vermoord; door links.

Maar je maakt het nog doller, want je vervolgt met "maar vooral rechts hoort dat niet graag. Ze houden er niet zo van om in de spiegel te kijken." Noch rationeel, noch feitelijk valt er dan nog een touw aan vast te knopen. Waar ligt nu jouw ‘vooral rechts’ verwijt; waar kijkt rechts niet in de spiegel? Ook jouw redenering komt neer op Krouwelen: met een gekunstelde logica trachten de werkelijk naar je eigen ideeën te draaien, met een onterechte air van wetenschappelijke en feitelijke onderbouwing (of moet ik het inmiddels zelfs over ‘Guliken’ hebben na het vertoonde staaltje non-logica).

op 10 08 2008 at 15:54 schreef carmo da rosa:

Ik zei:

Zo nu en dan ziet men Nog steeds de effecten van de Sovjetpropaganda. Voor de beste toelichting hierover zie “Yuri Bezmenov Explains Soviet Strategy for Subversion” op YouTube. En je kan er ontzettend mee lachen…

Maar het kan nog lachwekkender dankzij J.J. v.d. Gulik, en indirect ook een beetje door de Sovjet propaganda natuurlijk.

Bolkenstein imiteerde eigenlijk Janmaat op een zodanige wijze dat het acceptabel was voor een partij als de VVD. Hij was zo vooral opportunistisch.

Je zou ook het hele zin kunnen omdraaien en de boodschap blijft intact: Janmaat imiteerde Bolkenstein op een zodanige wijze dat het acceptabel was voor Tokkies…

Best Gulik,

Het gaat om de inhoud, om de boodschap, NIET wie wel of niet opportunistisch is!
Maar het kan inderdaad nog doller, zoals Conan eerder opmerkt:

Zowel links als rechts schaften gezamenlijk ook de vrijheid van meningsuiting af maar vooral rechts hoort dat niet graag.

Dit is de wereld op z’n kop!
Gulik, je bent best grappig, je bent een schrijf-up comedian…

op 10 08 2008 at 16:56 schreef Jan Flier:

J.J. van Gulik u schrijft over de visie van de SP over multiculti, maar het gaat niet over een visie maar over het vaststellen van feiten over een bepaalde bevolkingsgroep die wij in Nederland hebben toegelaten en nog steeds laten binnenstromen.
Dit staat in de studie van de SP: "Een zeer groot deel van hun manier van leven vloeit voort uit het islamitiese geloof. Islamieten vinden dat de kultuur een onderdeel is van hun geloof. En hun geloof schrijft nu eenmaal erg veel geboden en verboden voor die het dagelijks leven raken."
En dit schrijft Mohammed rasoel in ‘De ondergang van Nederland, Land der naiëve dwazen’: "Het begint met het tarten van de natuurwetten als twee fundamenteel verschillende werelden in een minuscuul punt worden samengebracht voor het verrichten van een experiment. Aan de ene kant de softe Nederlanders verdrinkend in een zee van schuldbesef, en aan de andere kant de harde moslims, middeleeuwse rovers… het gedrag avn moslims op dit moment is nog niet volledig ontplooid, en te vergelijken met dat van een jongen die nieuw is in de club. het duurt even voor het ijs is gebroken en hij zich wat losser gaat bewegen, totdat ten slotte zijn ware aard zichtbaar wordt… naarmate de tijd vordert en ze meer overwinningen behalen van het soort als eigen scholen, universiteiten, moskeeën, ziekenhuizen, stranden, zwembaden, sportcentra en wie weet wat nog meer, zullen ze geleidelijk minder verlegen worden… De moslims zullen de koran via de oren het hoofd van hun kinderen instampen, een hersenspoeling achter gesloten deuren en dichte gordijnen, zodat ze Nederlanders gaan haten en hen als hun vijanden zien."
Dit is geschreven in 1990, 12 jaar later wordt Theo van Gogh vermoord door zo’n gehersenspoelde moslim. In de tijd van verschijnen van deze kritieken werden ze allemaal afgewezen als onzin evenals de boeken die daarna nog zijn verschenen: ‘De Kracht van de Rede’ van Oriana Fallaci; ‘Terwijl Europa sliep’ Bruce Bawer; ‘Eurabia’ Bat Ye’or. ‘Het verraad van links’ Carel Brendel en de diverse bijdragen in zijn columns van Pim Fortuyn. Het enige dat ik constateer is dat we eindelijk eens nuchter moeten constateren wat er aan de hand is en gaan handelen. En nog een vraag zijn er problemen in Turkije of Marokko vanwege de instroom van Nederlanders??

op 10 08 2008 at 16:59 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Conan

Rechtse teentjes voelen zich snel pijn aangedaan als rechts wordt verweten de vrijheid niet serieus te nemen of zelfs te hebben aan aangetast. Je eigen reactie maar ook die van Carmen getuigen daar weer van.

In naam maakte rechts zich sterk voor de vrijheid. Die naam was niet meer dan een hol vat om de electorale achterban op zijn tijd het schapenhok in te krijgen voor het kruisje op de gewenste plaats.

Rechts had een stevige positie in het politiek krachtenveld maar maakte zich nooit echt druk om de politieke rechtspraak, het afschaffen van de vrijheid van meningsuiting, de gebrekkige demonstratievrijheid en het gebrekkige recht op vereniging en vergadering. Het leidde soms tot tragikomische voorvallen, zoals toen Bolkenstein een rede over de migratie voor de zekerheid maar in Zwitserland hield om hier mogelijke justitiële gevolgen te ontgaan.

De reden dat men geen zier om de vrijheid gaf was een strategisch electorale. Zo kon eenvoudig rechtse concurrentie buiten de boot worden gehouden. Nu het electoraal interessant wordt vanwege Wilders om zich meer te profileren op dat thema zie je dan ook prompt Rutte zich verbinden aan een vrijdenkersruimte (wat overigens getuigt van weinig staatsmanschap) waar ook Wilders zich aan verbonden heeft. Het zal echter maar moeten blijken of ze die steun voor die ruimte ook echt waard zijn. Het zou me niet echt verbazen als bij vergelijkbare kritiek op joden en Israel men de vrijdenkersruimte daar maar niet voor beschikbaar zal stellen.

Rechts was een principeloos treurig stelletje niks.

Ik stem niet dus ook niet op links maar als ik kijk naar Agnes Kant en Femke Halsema dan zie ik wel leuke stevige meiden staan die staan voor hun zaak met een verhaal waaruit blijkt dat ze het hart op de juiste plaats hebben. Als ik aan rechts denk, denk ik vooral aan het volledig verzuurde koppie van Rob Hoogland in de Telegraaf. Al zou ik het 100 % met hem eens zijn dan nog zou ik nooit op zo iemand stemmen.

op 10 08 2008 at 17:20 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Jan Flier

Het is nog altijd de vraag wie de Ondergang van Nederland werkelijk geschreven heeft. De taalwetenschapper Van Dijk deed er onderzoek naar en hield het op Gerrit Komrij. Die studie is redelijk overtuigend.

Zelf ben ik betrekkelijk kort voordat de videoopname van Graman op TV verscheen, wat de gemoederen enige tijd aardig bezighield, een paar maal op zijn woonadres in de bewuste kamer geweest en heb daar zo in totaal enkele uren doorgebracht. Op grond daarvan denk ik dat het gewoon een opzetje was om rechts in diskrediet te brengen.

op 01 02 2014 at 22:49 schreef Realpredictor:

Ik ben het hier niet mee eens omdat rechtse bloggers over het algemeen realisten zijn en mede door de publicaties van rechtse bloggers, de mensen steeds beter geïnformeerd worden! De definitie “rechts” is gebaseerd op waarneming (observationeel onderscheid) en dus op werkelijkheidszin!

De rechtse blogger prikt door de ballon met leugens en bluf van zowel onze politici als de gemanipuleerde media! (Het raakvlak tussen bluf en leugen is dat bluffen eveneens een indruk wekt die in strijd is met de waarheid, wie bluft liegt dus in principe ook). Zowel bluffen als liegen kan geschieden door glashard onware zaken te beweren of feiten te verdraaien, essentiële zaken te verzwijgen, of aan de waarheid onjuiste informatie toe te voegen! En dankzij de rechtse blogger vallen deze sprookjesvertellers steeds vaker door de mand!

op 17 01 2015 at 10:08 schreef C. Glas:

Ik ben er helemaal mee eens want rechts blijft maar de boel terroriseren met hun dwangeconomie. Zelfs dat de sociale werkvoorziening gaat verdwijnen dat hebben rechtse regeringen voor elkaar gekregen. Niet dat ik mijn werk kwijt raak maar ik krijg er wel een versleten pols van en dan moet nog doorwerken anders krijg ik maar bijstand of wajong wat iets meer is. Die rechtse lui die lullen hier wel over de overheid en links maar ik heb er niks aan dat ik dalijk een verlamde pols heb een me hand niet meer kan gebruiken.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS