Home » Archief » Feiten


[03.09.2008]

Feiten

Peter Breedveld

ubnudismo10 (57k image)
Foto: UrbaNudismo

Het gênante gezeik met Edgar van Oostrum – bij zijn bewonderaars beter bekend als de god-koning Lagonda – hangt me inmiddels behoorlijk de strot uit. Daarom even wat feiten. Edgar van Oostrum is een leugenaar, een matenaaier en een ongelofelijk zelfingenomen dwaas. En daarmee hou ik het nog beknopt.

Ik heb een tijd gedacht dat we vrienden waren, maar dat bleek een grote vergissing. Een goede vriendschap kan tegen een stootje, Edgar kan er niet eens tegen als-ie wordt tegengesproken. Dat bleek in de discussie onder Hassnae’s kritiek op imam Budak, Beschamend, waarin Edgar onbeschoft tegen haar tekeer ging. Dat had-ie zich echt niet in z’n hoofd moeten halen in real life, met mij erbij. Dat moet niemand zich in zijn hoofd halen.

Niettemin hield ik het beschaafd en heb ik hem erop gewezen dat-ie blijk gaf van een rigide en weinig empathische houding. Daardoor was Edgar zo in zijn wiek geschoten, dat hij me begon te kleineren en te tergen, me onterecht van van alles en nog wat beschuldigde en uiteindelijk met veel tam-tam afscheid nam van Frontaal Naakt, waarbij hij vanaf het begin intensief betrokken is geweest.

Uiteraard was dat niet het laatste dat we van Edgar gehoord hebben, want Edgar is een verongelijkte drammer die niet rust voordat hij zijn felbegeerde Grote Gelijk heeft gekregen. Dus moest er wraak worden genomen met een lang zeikstuk waarin hij niet alleen mij, maar ook Hassnae belasterde. Uiteraard veilig vanachter zijn Lagonda-masker, dat ik toen zonder veel omhaal omlaag heb getrokken. En o, o, moest je toen de verontwaardiging zien van zijn gevolg. Want daarvoor geldt zonder uitzondering: erg goed in uithalen naar anderen, bar slecht in het consumeren van de koekjes van eigen deeg.

Van uit alle spleten en gaten kwamen daar de verongelijkte types, de racisten en andere maanzieken die ik ooit de toegang tot Frontaal Naakt ontzegd, om op Edgars website hun ongenoegen te spuien over al het onrecht, dat ik hen had aangedaan. Man, je zou denken dat ik hele levens voorgoed heb kapotgemaakt met mijn IP-bans. Wat een geklaag en gejammer. Bij één van hen knapte er echt iets. Die kondigde op Edgars site al aan dat ik kapot moest, en hij heeft zijn stinkende best gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Eerst heeft hij onze wederzijdse kennissen gemaild en gebeld om ze ervan te doordringen dat ik in werkelijkheid Adolf Hitler ben, daarna heeft hij geprobeerd om reacties te plaatsen onder de naam van de medewerkster van Vodafone die hier niet genoemd mag worden, omdat de rechter heeft bepaald dat dat mij duizend euro per dag kost.

Die naam kon helemaal niet op deze site verschijnen, want daarvoor had ik een filter ingesteld. Maar Daniël Teeboom – jaha, lieve kijkbuiskindertjes! Daniël Teeboom! Die beschaafde, altijd beleefde, altijd redelijke publicist, die dankzij Frontaal Naakt af en toe in Trouw mag publiceren – lukte het echter wel. Dat filter bleek opeens niet zo goed te werken als ik dacht. Gelukkig zag ik waar meneer Teeboom (ik herkende hem aan zijn IP-nummer) mee bezig was en ik heb Edgar gemaild om te laten zien wat de gevolgen waren van zijn hysterische hetze tegen Hassnae en mij.

Edgar bood meteen aan om met meneer Teeboom te praten en dat filter te repareren, ik heb hem niks gevraagd of ‘gesmeekt’, in tegenstelling tot wat hij zelf beweert. Dit schreef hij:

Ik heb je met mijn stuk een draai om de oren willen geven. Het is niet mijn bedoeling geweest jou “stof laten happen”, en al helemaal niet om je financieel aan de grond te krijgen. Het geklooi dat je nu ondervindt is deels een direct gevolg van mijn actie, en dat is een consequentie die ik niet heb voorzien — ik neem daar mijn verantwoordelijkheid in, en help je dus nu om de schade te beperken.

Kwestie van fatsoen, lijkt me. Jouw hond schijt in mijn tuin, dus jij ruimt de rommel op en zorgt ervoor dat je hond dat niet nog een keer doet. Ik heb Edgar laten beloven na de reparatie van dat filter zich nooit meer toegang te verschaffen tot mijn FTP-server, dat is de machinekamer van deze site, zeg maar. Dit antwoordde hij:

jouw FTP-gegevens zijn van jou, en niet van mij. Wat je ermee doet, moet jij weten. Ik doe er niks meer mee in elk geval, en je lost voortaan je eigen sores maar op.

Het filter werkte perfect, maar binnen vierentwintig uur na zijn belofte zat Edgar weer met mijn site te rommelen. Zonder mijn medeweten, dit keer. Dat merkte ik omdat de naam van de Vodafonemedewerkster gewoon weer op mijn site kon verschijnen. Edgar wist van niks, bezwoer hij me, maar hij bood me wel meteen aan nog eens naar dat filter te kijken. Ik schreef ‘m dat-ie met zijn poten van mijn site af moest blijven, maar Edgar had het filter alweer hersteld toen ik die mail verstuurde. In het antwoord daarop gaf hij toe dat hij, ondanks zijn belofte, toch aan dat filter had zitten knoeien.

Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat ik dreigde bekend te maken wie had geprobeerd de naam van Vodafonemedewerkster op mijn site te krijgen (wat, ik waarschuw maar even, strafbaar is). Edgar vond echter dat ik de zaak moest laten rusten. Hij had toch met meneer Teeboom gepraat, protesteerde hij, en meneer Teeboom had zich zo ‘bereidwillig’ getoond die naam niet meer op mijn site te publiceren. Kennelijk moet ik meneer Teeboom daar dankbaar voor zijn. En omdat ik dat niet ben, heeft Edgar gedreigd dat ik ‘mijn hand overspeelde’ en dat filter weer opengezet.

Edgar heeft dus meerdere keren geprobeerd mij willen en wetens zware schade toe te brengen, hij heeft gelogen en hij heeft zijn positie misbruikt. Hij is frontaal in de aanval gegaan omdat ik het niet pikte dat-ie als een hork tekeer ging tegen mijn geliefde en hij heeft meerdere keren mijn ondubbelzinnige aanbod van vriendschap afgeslagen. Dat-ie nu jammert dat ik hem zo rot behandel na alles wat-ie voor me heeft gedaan, zou ik dus hilarisch vinden als ik niet zelf de dupe was van zoveel ongeremde onbeschaamdheid. Edgar komt er goed vanaf, als je in ogenschouw neemt wat-ie me heeft geflikt. De wezel.

Maar hij weet van geen ophouden. De man blijft ellenlange stukken vol verongelijkt geklaag over mij afscheiden (niet alleen op zijn eigen site, hij struint er het hele Internet mee af), steevast gevolgd door de kwaadaardige, veelal racistische bagger van zijn acolyten, die menen precies op de hoogte te zijn van mijn privéleven, waar ze dan hun morele oordeeltjes over vellen. Moet je dit bijvoorbeeld zien, geplaatst door de immer geborneerde ‘Judas’ op Edgars site:

Breedveld heeft samen met zijn Allah-dweepstertje en mohammed-groupie de hogere, zuivere, en verlichte islam ontdekt en die propageert hij nu op zijn site. En wee degene die hem of die ware islam bekritiseert. (…) Overigens zal het snel uit zijn met deze idylle. Bij Hassmien zal zich de roep van Allah en de Natuur zich doen gevoelen en zij zal een aantal toekomstige gelovigen op deze wereld willen zetten. Ik geloof niet dat de Kippenboer bereid (en in staat ) is om te beginnen aan een tweede leg. Hassmien wordt weer Hassnae, doet een sluier om en vraagt haar ouders om voor haar een goede gelovige man te vinden en de Kippenboer verdwijnt in de vergetelheid en wordt weer Breedveld, het onbeduidende redacteurtje van een door niemand gelezen studentenblaadje.

Het is sowieso veelzeggend dat de luid beleden steun aan Edgar vooral uit de hoek komt van Het Vrije Volk, de site waar je onder meer kunt lezen dat armen dood moeten, dat Femke Halsema een moffenhoer is die moet worden kaalgeschoren en dat het Westen oorlog moet voeren tegen de moslims.

Dát is Edgars publiek. Eet u smakelijk.

Peter Breedveld is gisteren met de jongens naar Hellboy geweest. Dat was gaaf.

Algemeen, 03.09.2008 @ 11:16

[Home]
 

176 Reacties

op 03 09 2008 at 11:33 schreef Temujin:

Rustig, Peter, rustig! Ik heb deze ‘lap tekst’ namelijk helemaal niet echt gelezen. Gebruik je talent nu gewoon om de goede artikelen te schrijven, die we van je gewend zijn. Lagonda vindt vanzelf wat hij moet vinden. Net als jij, ik en iedereen!

op 03 09 2008 at 11:35 schreef F.J.H.:

Ik dacht dat dit een weblog was die over interessante en belangrijke zaken ging. Ik hoop dat u zich, na deze blog, boven dit gezeur plaatst en weer leuke stukjes gaat schrijven!

op 03 09 2008 at 11:37 schreef Mo:

Hou je toch niet bezig met dit gezeur. Het wordt een nietes-welles spelletje. Maar, het is toch dankzij dit gezeur dat ik hier vaker even kom lezen, dat dan weer wel :)

op 03 09 2008 at 11:38 schreef MO:

Haha, of welles-nietes, zo u wilt….

op 03 09 2008 at 12:13 schreef hassnae:

Het is zeker zo dat je boven dit soort onzin moet staan, maar in dit geval zijn Edgar en zijn kudde zó hard bezig Frontaal Naakt en onze reputaties te beschadigen, dat het onverstandig is de laster onweersproken te laten.

Mensen nemen namelijk alles maar klakkeloos aan en voor je het weet wordt het als voldongen feit overgenomen door anderen. Dat neemt niet weg dat dit artikel met grote tegenzin is geschreven, want beschamender dan dit kom je zelden tegen.

op 03 09 2008 at 12:33 schreef Ozymandias:

Peter,

Ik wil erg ver meegaan in je verhaal. Die hele soap rond de reparatie van je filter zal allemaal wel. Lagonda beweert zus, jij beweert zo, maar voor de buitenstaander valt er geen chocolade meer van te maken.

Ik herken heel goed je klacht over de ongemanierde bezoekers die altijd in de hoogste staat van verontwaardiging raken als ze een keer een weerwoord krijgen dat net grof is als het gal wat ze hier spuwen. Nog erger zijn al die aanvallen op jouw priveleven door losers die zelf anoniem blijven. Prima dat je zulk tuig de deur wijst, al vlogen de gasten soms wel erg snel de deur uit. Maar goed, tot zover had je altijd mijn sympathie.

Maar heb ik ook mogen vernemen dat je steeds onder verschillende pseudoniemen reageert?

Al die Ronald’s, Lydia’s en Jamila’s die in grote getalen opdraven om je in discussies trouw aan je zijde te scharen, of onwelgevallige bezoekers schofferen, dat was jij dus altijd zelf?

Wat is dit? Het is toch een enorm zwaktebod om zo de illusie te wekken dat je in discussies de overhand hebt? Vind je het gek dat mensen teleurgesteld raken in je site?

Frontaal Naakt is was tot kort geleden nog de interessantste Nederlandse discussie- en opiniesite, maar nu wordt het een schertsvertoning waarbij de ene helft van de bezoekers is geband of afgehaakt, en de andere helft bestaat uit pseudoniemen van Peter en Hassnae…

op 03 09 2008 at 12:43 schreef Peter:

Zeg Ozymandias, controleer je nog wel eens iets, of blaat je gewoon alles klakkeloos na? ‘Ronald’s, Lydia’s en Jamila’s die in grote getalen opdraven’? ‘De ene helft van de bezoekers geband of afgehaakt, de andere helft bestaat uit pseudoniemen van Peter en Hassnae?’ Heb je daar bewijzen voor? Heb je er zelfs aanwijzingen voor?

En al was het zo, wie ben jij om daar een oordeel over te mogen vellen? Betaal je me soms? Denk je ergens recht op te hebben? Zijn de artikelen op deze site opeens niet meer de moeite waard als ik ze onder pseudoniem zou aanprijzen?

Frontaal Naakt is gratis en voor niks, ter leering ende vermaeck, wat hetzelfde schijnt te betekenen, en je kunt twee dingen doen: van de show genieten of elders je vertier zoeken. Mij is het om het even.

op 03 09 2008 at 12:47 schreef Wampie:

‘Al die…’

‘in groten getale…’

Over hoeveel promille hebben we het, Ozymandias? En hoe staat dat in verhouding tot alles wat Frontaal Naakt al die jaren heeft gebracht?

Dit aangrijpen om Peter en Hassnae het hoofd kaal te scheren, getuigt van machteloosheid of slechtheid.

Over credits gesproken…

op 03 09 2008 at 13:13 schreef Ozymandias:

Peter en Wampie (=Hassnae???),

Zoals verwacht krijg ik gelijk twee nijdige reacties naar mijn adres. Inderdaad, FN is ter leering en vermaeck, maar ik hoop dat het voor jullie ook nog een beetje vermakelijk blijft en al het vernijn niet gaat overheersen. .

Ik denk nergens recht op te hebben. Ook kom ik hier niet als een randdebiel erop los te schelden. Integendeel, ik vind FN echt een ontzettend goede site.

Ik zeg alleen dat ik nu teleurgesteld ben.

Waar ik mij op baseer? Ik heb het niet alleen van Lagonda’s site dat jullie onder meerdere pseudoniemen reageren, ik heb het Peter ook zelf zien bevestigen: "Ik zal later onthullen wie er zó flipte van mijn ‘bedrog’ met de pseudoniemen Lydia en Jamila…"

En oh wat toevallig, Lydia en Jamila houden er precies dezelfde mening op na als Peter. Lydia en Jamila vinden dezelfde mensen stom die Peter stom vindt, en vallen altijd gezamelijk diezelfde personen aan.

op 03 09 2008 at 13:13 schreef hassnae:

Ik wil toch wel even reageren op Ozymandias.

Zoek eerst even de reacties van "al die" pseudoniemen op. Je zult zien dat het gros ervan al heel lang niet meer is gebruikt en dat even zoveel slechts een enkele keer zijn gebruikt. Kun jij je de bijdrage van "al die" überhaupt herinneren? Het lijkt me niet. Hoe kan het dat je desalniettemin stelt dat de helft van het publiek uit ons bestond?

Ik had genoeg van het onvermijdelijke gezeik over mijn achtergrond, geloof en privéleven en Peter heeft al uitgelegd wat hij met Jamila en Lydia voor ogen had. Los daarvan: reageren onder Nederlandse pseudoniem, was een verádeming. Wat zegt dat eigenlijk?

Voor de rest vind ik het nogal lachwekkend daarop aangesproken te worden door mensen die zelf onder pseudoniemen reageren. En onder hoeveel pseudoniemen eigenlijk? Dat is door niemand te controleren.

En dan tot slot: toen ik begreep dat Lydia niet echt bestond heb ik erg moeten lachen. Ik dacht dat er écht een vrouw was die Lydia heette en die mij goed vond. Dat bleek niet zo te zijn, maar what the heck. Het was een grappige stunt. Af en toe mis ik haar ook. Mensen die zich neerbuigend afvroegen of humor in het Arabisch wel bestaat blijken zelf van elk greintje humor gespeend te zijn en giftig verbeten.

Er is nog een heel ander leven buiten het internet. En wie teleurgesteld is hoeft niet te komen. Zo makkelijk is dat. Al die mensen die zich verkneukelen en te melden hebben dat er slechts 1,5 mongool nog naar FN komt, hebben niet door dat zij die mongool zijn. En al die mensen die vanaf hun luie, anonieme, lafhartige stoel stellen dat Peter psychiatrische hulp nodig heeft, zien niet dat zij het zijn die die hulp nodig hebben, omdat ze hun bestaansrecht ontlenen aan het dagelijkse gekanker op één man, die eigenlijk geen enkele invloed op hun leven zou hoeven hebben.

op 03 09 2008 at 13:17 schreef Mo:

Hassnae: Ik heb de indruk dat men overal bezig is elkaar in de grond te trappen, om misselijk van te worden. Daarom zeg ik, doe er niet aan mee, laat de rest dan maar blaten. Eenzelfde soort reactie zou ik willen geven op HVV, maar tja…daar is het niet mogelijk te reageren. Intussen dendert de trein gewoon verder en gaat het in ons land nu niet bepaald van een leien dakje allemaal. Vrolijke artikelen op blogs zijn steeds vaker ver te zoeken.

Over anonimiteit gesproken, reageren als verschillende personen, het internet is uitermate geschikt om je verschillende personages aan te meten. Het nooit helemaal echt. Dit geldt natuurlijk niet voor diegenen die onder eigen naam reageren of publiceren.

op 03 09 2008 at 13:24 schreef bert brussen:

Verhaal is heel duidelijk: het publiek van Lagonda/Edgar zit dus op HVV. Dat trieste slijmstukje van waarin "een buiging voor de Meester" moet worden gemaakt spreekt al boekdelen, maar zoals Peter al zegt, is HVV een site waar opgeroepen wordt tot geweld, waar subsidies kapot moeten want armen en gehandicapten moeten maar creperen, gezegd wordt dat Nederland agressief oorlog moet gaan voeren en natuurlijk alle moslims fascisten zijn, weg moeten, minderwaardig zijn en minder dan mens.

Als je weet dat dat het publiek van Lagonda is, is het toch niet zo moeilijk meer om Peter Breedveld te volgen, is het wel?

Ik wist trouwens niet dat Peter Breedveld Hitler was!

op 03 09 2008 at 13:25 schreef Peter:

Wampie is Wampie, Oz. Wie ben jij eigenlijk, ben jij Jaap Hamburger? Ben je Geert Geel?

Hoeveel reacties van Lydia heb jij eigenlijk voorbij zien komen, voordat Edgar erover begon te zeiken? Lydia is mijn cadeautje aan Hassnae. Jamila heb ik gecreëerd om een vriend, met wie ik een discussie had over Frontaal Naakt, te bewijzen dat mensen heel anders reageren op mijn mening als die wordt geuit door iemand met een Marokkaanse naam. Helaas heb ik Jamila nauwelijks kunnen gebruiken. Het was de bedoeling haar na gedane diensten een stille dood te laten sterven.

Niet dat het iemand een flikker aangaat, uiteraard. Ik ga me niet blijven verantwoorden voor die pseudoniemen. Mijn boodschap is: het gaat om de argumenten. De realiteit is: mensen kijken niet naar wát iemand zegt, maar wíe het zegt.

op 03 09 2008 at 13:44 schreef hassnae:

"De realiteit is: mensen kijken niet naar wát iemand zegt, maar wíe het zegt."

Precies, en ik kan zo heel wat voorbeelden hier kopiëren om dat te staven. De leukste onthoud ik u niet:

Ansje mocht graag als een stier op een rode lap op mij reageren. Dit gebeurde ook onder mijn recensie van Sex and the City. Mevrouw voelde zich aangesproken (door een recensie, je moet het maar kunnen) en spartelde als een vis op het droge. Omdat ik geen zin had in haar drijfzand, sprak ik haar als Ronald aan op haar gedrag en wat bleek: ze had geen weerwoord. Als ik diezelfde opmerking onder mijn eigen naam had geplaatst, waren de hysterische uitvallen niet van de lucht geweest.

Mo, ik ben het volledig met je eens. Wat mij betreft blijft het hier ook bij. Dit heeft al veel te lang door geëtterd.

op 03 09 2008 at 13:45 schreef babs:

Dat reageren onder verschillende pseudoniemen vind ik eerlijk gezegd niet zo slim. Dat is alleen anders als je niet heel lang daarna een mooi stuk schrijft over dat verschillende pseudoniemen verschillende reacties teweegbrengen.

Ik kan me voorstellen dat je totaal andere reacties krijgt als Ronald dan als Hassnae. Dat onderzoeken en er een stuk over schrijven is leuk en interessant, maar doe dat dan.

Als man met een vrouwennaam als pseudoniem merk ik trouwens dat er op vrouwen makkelijker denigrerend wordt gereageerd. Andere reageerders die het met me oneens zijn en nog denken dat ik vrouw ben zijn soms denigrerend. Weten ze dat ze met een man te maken hebben, zijn ze veel meer to the point.

op 03 09 2008 at 13:49 schreef Peter:

Helemaal gelijk, Babs. Reageren onder pseudoniemen is vanaf nu verboden. Even kijken, dat betekent dat alleen Bert, Hassnae en ikzelf niet in overtreding zijn. De rest wordt per direct geband.

op 03 09 2008 at 14:10 schreef babs:

test

op 03 09 2008 at 14:21 schreef Mo:

@Peter: Vertel, wat was er zo gaaf aan Hellboy? Ik heb deel 1 gezien en vond het een vermakelijke film.

op 03 09 2008 at 14:24 schreef Hansje Castorp:

Peter schreef
En al was het zo, wie ben jij om daar een oordeel over te mogen vellen? Betaal je me soms? Denk je ergens recht op te hebben?

Het is onze vrijheid zelf te mogen oordelen. En wij betalen je door onze tijd te gebruiken om je stukken te lezen en reacties toe te voegen.

op 03 09 2008 at 14:32 schreef Peter:

En wij betalen je door onze tijd te gebruiken om je stukken te lezen en reacties toe te voegen.

MWOEHAHAHA! Laat je natzeiken, Hansje. Of laat ik het zo zeggen: voor jou is alles hier gratis. Jouw geld willen we niet.

@Mo: Hellboy II is ouderwetse, pretentieloze fun, waanzinnig mooi vormgegeven, spannend, snel, sprookjesachtig, heel erg grappig, ik voelde me weer tien jaar oud, heb met open mond zitten kijken.

Ergens in z’n genre misschien wel beter dan de nogal zwaar op de maag liggende Dark Knight.

En: Guillermo del Toro. Eén van mijn favoriete regisseurs.

op 03 09 2008 at 15:05 schreef Wichard:

LOL @Babs. Lekker droog. Een vrouw naar m’n hart. ;)

op 03 09 2008 at 15:08 schreef Mo:

Aha, klinkt veelbelovend dus. Die alien, speelt die ook mee in deze film? Ik vind die ogen supergaaf : Guillermo, vader van Benicio? Geweldige acteur.

op 03 09 2008 at 15:15 schreef Henk ten Doeschate:

Ik kom hier om de mooie artikelen te lezen, maar doe nooit mee aan de discussies, meestal lees ik die niet eens.
Jammer, ik vrees nu dat deze mooie site gaat verdwijnen.

Ga door met je mooie site, beste Peter!

op 03 09 2008 at 15:35 schreef Peter:

Henk, bedankt en geen zorgen!

@Mo: Volgens mij is Guillermo geen familie van Benicio. Hij had vorig jaar een goede film, Pan’s Labyrinth.

Abe Sapien is geen alien, maar een genetisch gemanipuleerd vismens uit de 19e eeuw, met een geheimzinnig verleden, joh.

Hou je van strips, Mo? Eén van mijn favoriete strips is BPRD, een spin-off van de Hellboy-strip, waarin Abe Sapien een belangrijke rol speelt. Vaak echt griezelig, soms ontroerend, altijd spannend. Edgar Alan Poe-sfeertje. Aanrader.

op 03 09 2008 at 15:42 schreef Genoeg is genoeg:

@Hassnae

Het verwordt ook tot een regelrechte soap. Een soort Geenstijl

Jammer allemaal hoor, en dat allemaal alleen maar naar aanleiding van de discussie tussen jou en Lagonda in dat Imam draadje? Dat draad(je;-) heb ik gelezen en denk daar zo het mijne van.

"Het is zeker zo dat je boven dit soort onzin moet staan" Tsja idd.. ?

"beschamender dan dit kom je zelden tegen"

Tsja beschamend maar als je plain en public een vriendschap door de plee trekt vraag ik me wel af wat die vriendschap tussen Peter en Lagonda betekent heeft.
Dat Peter en jij onder eigen naam publiceren vind ik moedig en dwingt bij mij respect af, want daarmee maak je jezelf tot een publieke schietschijf, en impliceert een grote kans op inbreuk op je privacy hetgeen dus ook gebeurt. Dat je daar van baalt zo nu en dan kan ik me dan ook goed voorstellen. Rechtvaardigt dat het feit dat PB ongevraagd de real naam van Lagonda en zijn werkgever ongevraagd hier gepubliceerd op FN. Dat is toch een regelrechte schending van iemands wens om anoniem te reageren? Is dat de vriendschap? notabene ook nog iemand die je geholpen heeft met deze informatieve site. Los van deze vriendschap dat doe je toch niet? Peter dus wel.

Hij heeft het stukje van Lagonda dan wel verwijderd en ik zag dat hij inmiddels diverse reacties heeft verwijderd, maar is nog steeds te lezen in de cache.

En ja de natuurwetten gaan regeren actie=reactie en als het even kan er nog een schepje bovenop.

Als dan ook nog eens blijkt dat jullie onder meerdere pseudoniemen reageren dan doet dat af aan het beeld van de Frontale Naaktheid. Ik schaar mij achter Babs niet echt handig.

En en na een week tijd bedenktijd rechtvaardigingen daarvoor verzinnen tsja…
Het klinkt plausibel maar toch… het geeft te denken.

Als ik Lagonda zo lees is hij ook niet echt gelukkig met de ontstane situatie.

Ik herinner me een discussie gelezen te hebben over de noodzaak tot registreren en publiceren van ip-adres, die door Tjerk en Peter als een non-issue werd bestempelt .. de tijd (+/- 3,5 maand) heeft anders geleerd.
Want….. dat was/is een Non-Issue/gezeik, dat maakte FN juist zo leuk. t’is maar wat je leuk vind.

Hassnae ik snap je ook niet, dat als je zegt "er boven te staan" toch reageert. Je wakkert het vuurtje alleen nog maar verder aan.

Waar rook is daar is vuur en dan krijg je ramp toeristen en dus ook een hele hoop hits/bezoekers en wie heeft daar belang bij?

Bert Brussen, zijn reactie en ook elders op dit FN forum is daar zo’n typisch voorbeeld van en zolangzamerhand voorspelbaar. Zijn belang is duidelijk: "concurrentie killen" en een oude rekening te vereffenen, dit alles ter meerdere glorie van het aantal bezoekers, en ook nog gauw even voor de zoveelste maal uithalen naar HVV alsof HVV alleen maar bestaat uit koude/kille schrijvers met geen greintje menselijkheid, uiterst ongenuanceerd en goedkoop.

Dit alles ter "Lering en Vermaeck"

of bedoelde je Leedvermaak

Ik hoop van ganser harte dat jullie de lucht klaren met Lagonda, zijn inhoudelijke bijdrages vond ik wel zinvol aan de diverse onderwerpen.

op 03 09 2008 at 15:56 schreef carmo da rosa:

Beste Peter,

Ik sluit me helemaal aan bij het eerste commentaar van Ozimandias.
Filters en privé-leven kunnen me gestolen worden, maar met alle goede wil van deze wereld kan ik enige vorm van onbeschoftheid bespeuren in Lagonda’s kritiek op Hassnae’s artikel over imam Budak.
Iets anders is zijn ijzerlogica, die hij hanteert als geen andere, waarin stellingen ondersteboven worden gekeerd en waar (te) vaak geen speld tussen te krijgen is. En dit kan natuurlijk bij sommige (petites natures) als bedreigend overkomen. Het voelt alsof je tegen Kasparov zit te schaken, maar is het nou onbeschoft om alle argumenten op een rijtje te zetten?

Ik ken Lagonda niet persoonlijk, zoals jij, ik moet me slechts baseren op wat hij hier schrijft (schreef), en ik voel me verplicht te zeggen dat ik nooit Lagonda op onbeleefdheden of grove taalgebruik tegen andere op FN heb kunnen betrappen! Dat is mijn ervaring. Als andere meer weten hoor ik het graag. Het kan ook best zijn dat hij privé heel anders is: laat scheten aan tafel en andermans vrouwen betast, maar dat weet ik hellemaal niet. Ik moet me beperken tot wat ik hier lees, en mijn indruk is dat hij de beleefdheid zelf is, wat ik niet van jou en nog minder van mijzelf kan zeggen!

Over het gebruik van heteroniemen om je zelf een fanclub te verschaffen, wil ik slechts zeggen dat het komt bij mee als iets raars, maar ja, FN is jou huis en thuis heb je de volste recht om naakt naar de keuken te lopen.

Iets anders is de identiteit van een kameraad opbiechten met alle nare gevolgen die hieruit kunnen ontstaan. Je kan wel zeggen: ‘ja maar hij deed ook zus en zo’! Niets mee te maken, had je pen moeten gebruiken, die ook niet te versmaden is, gebruik grove taal, beledig zijn moeder, sla hem desnoods op z’n bek, maar dit nooit – dit is verraad…

op 03 09 2008 at 16:06 schreef Tarak:

Pfff Ik mis volledig waar dit incrowd geneuzel over gaat (als het al ergens over gaat), en ben daar volgens mij ook heel erg blij mee.

op 03 09 2008 at 16:22 schreef Mo:

@Peter: Nee, ik lees geen strips. Een prachtige site (zit nu naar de muziek te luisteren). Ik manlief de opdracht geven om deze film te downloaden. Ik ben zeer nieuwsgierig naar het lot van dat meisje. Zeer zeker hou ik van dit soort films. Hartelijk dank voor de tip!

Over films praten(schrijven) is toch veel leuker dan over wie nu wel of niet gelijk heeft nietwaar….

op 03 09 2008 at 16:31 schreef bert brussen:

"Bert Brussen, zijn reactie en ook elders op dit FN forum is daar zo’n typisch voorbeeld van en zolangzamerhand voorspelbaar. Zijn belang is duidelijk: "concurrentie killen" en een oude rekening te vereffenen, dit alles ter meerdere glorie van het aantal bezoekers, en ook nog gauw even voor de zoveelste maal uithalen naar HVV alsof HVV alleen maar bestaat uit koude/kille schrijvers met geen greintje menselijkheid, uiterst ongenuanceerd en goedkoop."

Welke concurrentie precies? En welke oude rekening? Ik ben het simpelweg met PB eens. Daar zit verder geen doel achter hoor.

Verder sta ik VOLLEDIG achter het basen van HVV. De mensen die daar schrijven zijn koud en kil en hebben geen greintje menselijkheid. Daar over jammeren maakt je nog triester. Als je er zelf vor kiest op een sit te schrijven waar mensen zonder problemen kunnen oproepen tot geweld tegen onschuldige mensen, persoonlijke vetes worden uitgevochten en alles wat ook maar een beetje links is wordt ontmenselijkt tot "dhimi" of "linkse fascist", moet niet gaan mekkeren als daar reacties op komen. Iedereen met voldoende menselijkheid en warmte zou zich openlijk moeten distantiëren van de geschriften van DrNomad of mensen die openlijk pleiten voor het afschaffen van subsidies voor gehandicapten. Doe je dat niet, dan schaar je je gelijk met de koude en onmenselijke praktijken van HVV.

op 03 09 2008 at 16:46 schreef Peter:

Daar heb je gelijk in, Mo. Maar sometimes a man’s gotta do what he’s gotta do.

@Carmo: maar met alle goede wil van deze wereld kan ik enige vorm van onbeschoftheid bespeuren in Lagonda’s kritiek op Hassnae’s artikel over imam Budak.

In de eerste plaats: Lagonda had geen kritiek op het artikel, maar op Hassnae zelf. Ten tweede: het pleit niet voor je dat je geen onbeschoftheid kunt bespeuren en waag het niet om ooit op zo’n manier, in real life tegen haar te blaffen zoals Edgar deed, met dat hele neerbuigende gepsychologiseer erbij.

Ik weet heus dat ik sommige mensen toch niet overtuig, bevooroordeeld als ze zijn. Een tijdje geleden haalde ik Paardestaart aan, die opriep om de Arabische wereld te nuken. Toen waren er ook verschillende die daar met de beste wil van de wereld geen oproep tot geweld in konden zien.

Nee, daarvoor moet je echt Kariem heten, of iets anders Marokkaans, en je tot Paardestaart of Pamela Hemelrijk richten. Dan is er opeens geen beste wil van de wereld meer nodig om allerlei slechts en verwerpelijks te zien.

op 03 09 2008 at 16:50 schreef hassnae:

Rechtvaardigt dat het feit dat PB ongevraagd de real naam van Lagonda en zijn werkgever ongevraagd hier gepubliceerd op FN. Dat is toch een regelrechte schending van iemands wens om anoniem te reageren? Is dat de vriendschap?

Hoe zit het dan met mijn wens anoniem te blijven na de minder aangename ervaringen? Waarom mag Edgar wél mijn pseudoniem ontsluieren, maar Peter niet het zijne?

En wat de vriendschap betreft: Peter heeft ten tijde van de Budak discussie Edgar een mail gestuurd en hem gevraagd het niet publiekelijk uit te vechten en hem zijn vriendschap aangeboden. Edgar reageerde niet. Afgelopen vrijdag heeft Peter hem weer gevraagd dit niet publiekelijk uit te vechten en hem wederom zijn vriendschap aangeboden, maar die hoefde Edgar niet. Liever vocht hij het publiekelijk uit.

Waarom ik heb gereageerd, heb ik in mijn eerste reactie verklaard.

op 03 09 2008 at 16:53 schreef philippine:

@ Bert Brussen: geestig.

op 03 09 2008 at 16:55 schreef teun:

Het enige positieve in dit stuk is dat er nu eindelijk eens geen plaatjes met blote mannen, vrouwen of kinderen in staan.

op 03 09 2008 at 17:01 schreef Marcel Vreemans:

Ongeveer een week geleden kreeg ik van Peter weer toegang tot FN, nadat wij een iets vriendelijker e-mailcontact hadden gehad inzake een heel andere kwestie. Ik besloot nog even geen gebruik te maken van dit “voorrecht”, gezien de oorlogjes die zich her en der afspelen en de nog steeds onheuse bejegening van mensen. Ik zou ook nu nog niet hebben gereageerd, ware het niet dat er wederom tot demoniserende generalisaties wordt overgegaan, waarbij HVV bewust als ondeelbare eenheid en de Grote Satan wordt neergezet en al zijn schrijvers en bezoekers tot fascistisch schorem worden verklaard. In de kennelijke behoefte een “vijand” te creëren wordt alles over een kam geschoren en de nuance verkracht. Het is domme, demagogische retoriek die ik niet verwacht van intelligente mensen. Met name Bert Brussen maakt het bont, om niet te zeggen zeer bont door een stuitende logica te hanteren die ongeveer luidt: “je bezoekt of schrijft op HVV, daar zijn ooit stukken gepubliceerd die iets minder fris zijn, daarom ben jij ook definitief en voor altijd onfris, ziek in je hoofd, laat je armen creperen en roep je op tot geweld.”
En o ja, je behoort ook gelijk tot de duivelse Edgar-clan, als je een compliment maakt over een bijzonder grappig en goed geschreven artikel (niet meer en niet minder).
Dit soort redeneringen vind je alleen terug bij de ergste xenofoben en racisten, die een al even grote veralgemeniserende dommigheid aan de dag leggen. Dit keer ben ik niet alleen verontwaardigd, ik ben ronduit woedend over het stupide geratel van Bert Brussen, die zich in toenemende mate bedient van onvervalste demagogie.

Ik heb Edgar gecomplimenteerd met zijn artikel, Brussen! Meer niet! En dat is geen statement of verklaring van wat dan ook, hoezeer jij ook tracht alles en iedereen aan elkaar te verbinden en in de foute hoek te plaatsen. Ga eens naar Lagonda’s site en lees bijvoorbeeld eens wat ik schrijf over zijn laatste ontboezemingen. Ik vraag me nog netjes af “als dit werkelijk zo is gebeurd, niet dat ik reden heb om aan je verhaal te twijfelen, maar wederhoor is altijd prettig…”. Dat getuigt m.i. van een uitgesteld oordeel, een eigenschap die jij reeds lang verloren bent. Het wederhoor van Peter is er nu en ik lees verder wel hoe het zich ontwikkelt (of niet). Je maakt jezelf in toenemende mate belachelijk met je blinde en volstrekt ongenuanceerde “kampdenken”. Je bedient je van praktijken die je juist zo zegt te bestrijden bij de gemiddelde moslimbasher. Je bent een ophitser!

op 03 09 2008 at 17:05 schreef philippine:

@ Marcel Vreemans : Helemaal mee eens.

op 03 09 2008 at 17:58 schreef babs:

Hassnae: Hoe zit het dan met mijn wens anoniem te blijven na de minder aangename ervaringen? Waarom mag Edgar wél mijn pseudoniem ontsluieren, maar Peter niet het zijne?

Dat is een goed punt, iedereen weet wie jij bent. Daardoor wordt in discussies soms vreemd op je gereageerd. Peter ervaart waarschijnlijk hetzelfde sinds hij bij een linksmenserige-moslimsubsidiespons werkt en met jou bevriend is. Ik kan me goed voorstellen dat je daarom in de verleiding komt een mannelijk-Hollands alter-ego te creeren om een keer wél vrijuit te kunnen discussieren. Toch vind ik het niet slim aan die verleiding toe te geven, het kan de geloofwaardigheid van de site in gevaar brengen.

Ik ben het bijna altijd met Peter en heel vaak met Hassnae eens, het is me zelfs een paar keer gebeurd dat ik me door Peter op dit forum heb laten overtuigen en mijn mening heb aangepast.

(eerst voor burkaverbod, nu tegen en eerst vinden dat oproep tot geweld niet mag, terwijl ik nu vind dat het wel mag binnen de vrijheid van meningsuiting (al blijft het niet netjes)).

Ik heb het gevoel nu uitdrukkelijk te moeten melden dat ik niet Peter (of Hassnae) ben. Dat betekent dat deze site in de discussies een beetje geloofwaardigheid is kwijtgeraakt. Dat is jammer.

op 03 09 2008 at 18:10 schreef jojo:

Vrijheid van meningsuiting is op Frontaal Naakt blijkbaar ook een hol begrip.
Begrijp me niet verkeerd heer Breedveld, u bent vrij om allerhande debielen, welke uw leefruimte denken vol te kunnen schijten te weren, doch;

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en staat in deze kwestie behoorlijk onder druk.

Als laatste wens ik u heel veel succes en plezier met een I.P.ban richting mijn adres.

Keep up the good work!

op 03 09 2008 at 18:14 schreef smeets:

‘Helemaal gelijk, Babs. Reageren onder pseudoniemen is vanaf nu verboden. Even kijken, dat betekent dat alleen Bert, Hassnae en ikzelf niet in overtreding zijn. De rest wordt per direct geband"

Wordt er niet iemand vergeten?

op 03 09 2008 at 18:20 schreef hassnae:

Babs, ik vind jou ook vaak een oase van redelijkheid. Nu weer. Ik kan ver met je meegaan, maar niet helemaal, want je zou een punt hebben als de discussies voor een groot deel door ons werden gevoerd. De kwestie is enorm opgeblazen.

De vraag is verder of de waarde van wat gezegd werd is veranderd nu je weet wie de afzender was. De reacties onder pseudoniem waren altijd inhoudelijk. Of ik het nu was (en ik ben voor de duidelijkheid geen eigenaar van deze site) of iemand anders; het gaat om wat er gezegd werd, niet door wie.

Daarbij: het belangrijkste onderdeel van deze site zijn de artikelen. Hebben die aan geloofwaardigheid ingeboet?

op 03 09 2008 at 18:21 schreef Peter:

En Frans Smeets, die mag ook blijven.

En Babs, doe niet zo melodramatisch. Je zit je echt aan te stellen. Frontaal Naakt is niet ongeloofwaardig omdat ik onder pseudoniem met Hassnae heb zitten flirten of omdat Hassnae onder pseudoniem heeft meegediscussieerd. De betogen staan op zich, de argumenten spreken voor zich.

op 03 09 2008 at 18:31 schreef Conan:

Een paar weekjes naar Florida en één van je favoriete sites blijkt te zijn veranderd in the killing fields waarbij de stekende insecten en bijtende reptielen van de Everglades, ja zelfs de gruwelijke bloedzuigende no-see-ums, roze pluizige konijntjes lijken.

op 03 09 2008 at 18:41 schreef Metatron:

Welkom tot de wonderlijke wereld van gespeelde verongelijktheid en achterklap. Op zich natuurlijk wel interessant en amusant om deze twee kemphanen over en weer aan het werk te zien. Hoe ze elkaar afmaken en betichten van leugens en opzet. Hoe twee talentvolle scribenten hun talenten inzetten om elkaar af te maken. Okay, komt vaker voor. Van Gogh had er een handje na. Gerrit Kombrink, Piet Grijs, Jan Blokker en natuurlijk ’s lands grootste scrijver W.F.H. Hermans. Waarklijk grote talenten die hun schrijverswapen inzette om de ander te vertrappen. Literair verantwoord weliswaar.
Maar et kan ook ordinair en banaal worden. Breedveld begint lanzaam tot dit nivo af te dalen. Zijn talent onwaardig. Maar ja, tegen ongeremde ijdelheid en hovaardigheid is geen kruid gewassen. Met gescheld en getier is het amusementsgehalte misschien wel hoog, maar komt ‘het prozaïsche woord’ er bekaaid vanaf. De waarheid wordt geweld aangedaan en de kampen staan met getrokken pistool. Benieuwd wie zijn hoofd koel weet te houden.

op 03 09 2008 at 18:45 schreef Peter:

Ik vind dat humor, dat iemand zich een oordeel meent te moeten aanmatigen over wat ‘ordinair en benaal’ is, terwijl hij gisteren nog schreef:

En veel bloed. Tampons vol. Met zo weinig hersens hebben deze mannen toch geen benul van ongesteldheid bij vrouwen. En als klap op de vuurpijl wreef ik de met bloed volgezogen tampon in op zijn lul. En daar ligt dan mijnheer met zijn rode lul hijgend na te komen op het maagdelijk witte laken.

Straks gaat Metatron vast iets wijs zeggen over ‘geloofwaardigheid’. We wachten af.

op 03 09 2008 at 18:54 schreef babs:

De artikelen hebben niks aan waarde ingeboet en in discussies is de inhoud niet plotseling heel anders geworden. Ik stel ook niet dat FN ongeloofwaardig is geworden, alleen dat de site in de discussies een beetje geloofwaardigheid is kwijtgeraakt. Niks meer, maar ook niks minder.

het gaat om wat er gezegd werd, niet door wieMee eens. Wel jammer dat ik in lange discussies Ronald oversla, want die ken ik niet. Zo mis ik wellicht de beste argumenten.

op 03 09 2008 at 19:28 schreef babs:

Overigens vind ik het niet netjes om oude inloggegevens te gebuiken om informatie te verzamelen over je oude site en met die informatie vervolgens een tendentieus stukje te schrijven vol halve onwaarheden tegen diezelfde site. Vergelijkbaar met dat AIVD-stel dat met hun oude inloggegeven bekeek wat er allemaal bij hun voormalige werkgever, een krantenuitgever, gebeurde. Vast niet verboden, maar niet getuigen van klasse.

Daniel Teeboom is meer dan ‘niet netjes’, die probeert zijn doelen te berijken met misdadige acties en is daardoor het best te vergelijken met Wijnand Duyvendak. Ik vond Teeboom vaak erg leuk, jammer dat hij in het echt een fundamentalist blijkt te zijn die er zijn hand niet voor omdraait een inbraak te plegen. Duyvendak is zelfs minder erg, want die had in elk geval een ‘hoger’ doel. Teebooms doel lijkt slechts wraak te zijn. Ook vertrouw ik met terugwerkende kracht zijn bijdragen niet meer. Was zijn redelijkheid in zijn verdediging van Israel echt of gespeeld? Deze man is tot alles in staat.

Dit ter aanvulling, want voor je het weet word je in het HVV-kamp gestopt of getrokken. Dan toch echt liever in het HVV-heropvoedkamp, nadat ze hun gewelddadige machtsgreep hebben uitgevoerd. Ik vind HVV een minderwaardige site, waar minderwaardige mensen minderwaardige meningen verkondigen. Ik vind FN nog steeds de beste site op Internet.

op 03 09 2008 at 19:34 schreef Frankpr:

Gewoon naar dat haagse café Koffie Dik gaan Peter
http://www.youtube.com/watch?v=kaVBWSWY4Vk&NR=1

Wat moet je doen om met je naam op een bordje te staan?
http://www.youtube.com/watch?v=m-wnBJLOFdg&feature=related

Leugenaar
http://www.youtube.com/watch?v=IuhE8QGwO2U&feature=related

Heerlijk gewoon van alle tijden

op 03 09 2008 at 19:43 schreef Bert Brussen:

@Vreemans: je schreef geen compliment aan Lagonda maar een hersenloos kontzuigstukje als reactie op een stuk wat niets leuks of vernieuwends bracht wat niet al geschreven was. Je "compliment" zou zelfs op een web-log misplaatst zijn en verder scheer ik niet alle bezoekers van HVV over één kam maar alleen alle schrijvers.

Als je je, als intelligent persoon, nadat een echt gevaarlijke gek als DrNomad weer tot geweld heeft opgeroepen, niet distantieert van een dergelijk podium, moet je niet gaan zeggen dat zelf wel een lieverdje bent. Zo kunnen we nog wel even doorgaan: stormfront.org? Ja nee, Hitler vereren enzo, maar heus niet iedereen die daar schrijft hoor! Of wat dacht je van GroenLinks? Ik kan me niet herinneren dat "het over een kam scheren" een probleem was toen ene Wijnand D. toegaf een beetje fout te zijn geweest. En als ik columns schrijf voor Ravage Digitaal zal Vreemans zeker zeggen dat echt niet alle schrijvers voor dat blad extreem linkse krakers zijn hoor? Hou nou toch op.

Alle HVV-scribenten hebben een groot probleem: ze zijn woedend en gefrustreerd tot op het bot. En ze hebben geen idee daar mee om te gaan. Het liefste zeggen ze het hardop, hoe veel ze haten, hoe weinig ze zich begrepen voelen, hoe diep ze hun eigen gelijk voelen en vooral, hoe enorm slachtoffer ze wel niet zijn, maar dat kan niet, want dan komt de terechte kritiek. Begrijpen ze zelf ook.

Nee, dan liever "argumenten": de islam is gevaarlijk want Mohammed was een pedo, iedereen die links is, is een dief want Wouter Bos heeft gedraaid, belasting is diefstal en een misdaad want je moet er 80 uur per week voor werken en subsidie, oeioeioei, daar worden UITSLUITEND milieuclubjes en hele rare kunstenaars van betaald. Bovendien kunnen zieken en gehandicpaten het best zelf uitzoeken. Tssss, een beetje voor zieken werken!

En dan mij een beetje van demagogie beschuldigen? Ga toch weg, mafkees. De intense haat, het enorme onbegrip, die verschrikkelijke frustratie van de bange burgerman, de provinciale huilebalk, de echt kleine man, spat gewoon van die site af.

En maar janken, en maar jammeren, en maar mekkeren als er kritiek geleverd wordt. Gutteguttegut, wat zijn ze zielig. Weer worden ze dwars gezeten. Ja, die linkse kerk, dat gedhimmiseerde instituut, probeert gewoon iedereen monddood te maken. Het komt niet bij de HVV’ers op dat "de linkse kerk" gewoon hoofdpijn krijgt van die site, al was het maar vanwege de ronduit psychotische layout.

Terecht. Echt goede schrijvers, met een echt goede onderbouwde mening, die doen er goed aan daar weg te gaan. Wil je een (rechtse) mening delen en serieus genomen worden, schrijf dan vooral niet voor HVV. Behalve de schrijvers zelf, vindt iedereen dat wat het is: goedkope, bruine, belegen en bekrompen populistische borrelpraat. Haat en angst, verpakt in pogingen tot mooipraterij.

Maar dat is mijn mening, en zoals iedereen weet heeft de echt vrijheidsliefhebbende helemaal niets tegen die vrije mening. Sterker nog, de Vreemansjes in onze samenleving zouden juist verzot moeten zijn op zoveel passie en voor het uiten van een mening. Of wist je dat nog niet Vreemans, dat kritiek ook bij dat geliefde "vrijheid" hoort?

op 03 09 2008 at 19:50 schreef Marcel Vreemans:

Bert, ik vind je reactie ronduit zielig. Ik laat het hier verder bij en ga niet eens meer reageren op dit volkomen doorgeschoten vod verdraaiingen. Je lijkt verdomd veel op Mohammed Enait.

Voor de goede orde: er heeft zich achter de schermen van HVV zojuist weer een "zuiveringsactie" voorgedaan. Maar dat gaan we jou verder niet meer vertellen. Jij bent een starre idioot die voor de redelijkheid verloren is.

op 03 09 2008 at 20:02 schreef phlippine:

@Bert Brussen, uw antwoord aan de heer Vreemans is toch niet echt gemeend wel?

op 03 09 2008 at 20:04 schreef Peter:

Wat is er dan zo buitenissig aan Berts betoog? Ik kan eigenlijk niet begrijpen hoe mensen, die HVV kennen, het er niet mee eens kunnen zijn.

HVV is een buitengewoon naargeestige website waar alleen maar haat wordt gepropageerd. HVV is ook nog eens extreem dom, met gebrul als ‘De VU is een broeinest van linkse gekken en terroristen’ en ‘Het einde van Links is nu definitief voorbij! Het volk pikt het niet meer!’

Nu al triomf kraaien omdat Wijnand Duyvendak in het zand heeft moeten bijten. Iets te voorbarig, zal straks blijken. Gelukkig maar voor HVV, want zonder links is het nergens. Dan is er voor DrNomad geen bestaanszin meer.

op 03 09 2008 at 20:14 schreef philippine:

@Marcel Vreemans: Ik heb gezien wat u bedoelt.

op 03 09 2008 at 20:14 schreef Bert Brussen:

Zuiveringsacties? Hee dat klinkt communistisch! Dus links, dus Hitler, want Hitler was ook links!!!

(MUHAHAHAHAHA!)

@Peter: ja, je weet toch: levensgevaarlijk zo’n universiteit. Straks leer je er nog wat.

op 03 09 2008 at 20:18 schreef Frans Loormans:

En wat betekent dit nu allemaal voor Loor die zowel hier op FN maar ook regelmatig op HVV publiceert ?

op 03 09 2008 at 20:26 schreef Bert Brussen:

@Frans Loormans: Zoals ik al zei: echt goede schrijvers kunnen maar het beste wegblijven van HVV. Maar als je net met je schrijfcarrière begint, maak je wel eens fouten. Uiteindelijk moet je beslissen aan welke podia je je naam wilt verbinden, omdat sommige podia je naam erg kunnen beschadigen.

op 03 09 2008 at 20:49 schreef Ozymandias:

Op HVV zijn er zo een aantal goede schrijvers, maar het gros is echt behoorlijk de weg kwijt.

Vandaag las ik er weer zo’n armetierig stuk van zo’n dwaallicht waarin gesteld werd dat de grote instroom van asielzoekers "uitsluitend uit gelukzoekers uit Irak en Somalië bestaat." Oh, die mensen uit Irak en Somalie zijn dus per definitie geen echte vluchtelingen? Ik heb toch echt met regelmaat vernomen dat er in die landen een burgeroorloog gaande is, maar dat zal dan wel allemaal wel weer propaganda zijn van de linkse kerk.

En dan die oproep om onmiddelijk de de toestroom van "alle geluk- en asielzoekers en niet-westerse allochtonen" te stoppen. Daar zal vechtersbaas Dr Nomad echt niet blij mee zijn, want die wacht nog steeds tot zijn Braziliaanse vriendin door de immigratieprocedure heen is.

Marcel, pas dus in het vervolg een beetje op dat er op HVV niet vaak voor migratiestop gepleit wordt. Voor je het weet roep je de toorn van Dr Nomad over je af, en dan zit je met een gewapende strijd tegen HVV in je maag.

op 03 09 2008 at 20:54 schreef Marcel Vreemans:

@Ozymandias:

ben het met je kritiek op dat stuk eens. Ik ben ook niet altijd gelukkig met de stukken. Maar het is net real life bij HVV. In het echte leven kun je ook niet alles wegpoetsen, het is er gewoon. En echt onacceptabele stukken moeten er gwoon af. Verder hou ik wel van die rauwe, politiek incorrecte meningen. Zou het ook verwelkomen als er meer tegengeluid gepubliceerd werd. Uitdaginkje voor Bert en Peter. Maar ja, dat is niet goed voor je carriere, heb ik net gelezen. En dat trek ik me heel erg aan, want ik ben vreselijk bang voor een verkeerde stap in mijn loopbaan (haha).

op 03 09 2008 at 20:57 schreef Bert Brussen:

Op de een of andere manier moet ik voortdurend aan de LPF denken als ik HVV lees.

op 03 09 2008 at 21:27 schreef Ozymandias:

Marcel,

Wat je met die site doet moet je echt zelf weten, maar toch vraag ik mij af wat je met dat soort rommelwerkjes op je site moet. Het is slecht geschreven, er zit geen humor of unieke inzichten in, het is slecht onderbouwd. En dan al die vetgedrukte woorden, dat maakt het geheel extra klungelig.

Dit doet echt afbreuk aan de betere stukken die er zeker wel te vinden zijn.

Dan nog is HVV erg voorspelbaar. Je hoeft maar naar een titel van een artikel te kijken en je weet al wat er gezegd gaat worden en hoe het beargumenteerd wordt. Van de moslims komt niets dan narigheid, milieuvervuiling bestaat niet, alle asielzoekers zijn ordinaire gelukszoekers, en sociale wetgeving deugt per definitie niet.

Een zelfde soort vooringenomenheid zie je op een site als sargasso, alleen wordt daar de wereld telkens door de linkse bril bekeken.

Naar mijn idee kan FN een stuk verrassender en prikkelender zijn, omdat de betere schrijvers als Peter en Frans niet vanuit de ingebakken rechtse of linkse dogma’s naar de wereld kijken.

Maar wie weet, misschien zou een beetje debat en tegengeluid HVV inderdaad goed doen.

op 03 09 2008 at 21:37 schreef Michiel Mans:

Oz schreef,

-"-uitsluitend uit gelukzoekers uit Irak en Somalië bestaat." Oh, die mensen uit Irak en Somalie zijn dus per definitie geen echte vluchtelingen? Ik heb toch echt met regelmaat vernomen dat er in die landen een burgeroorloog gaande is, maar dat zal dan wel allemaal wel weer propaganda zijn van de linkse kerk."-

Het is inderdaad wat weinig genuanceerd. Er zou goed onderscheid moeten worden gemaakt tussen gelukszoekers en echte vluchtelingen. Het vervelende is dat dit steeds lastiger wordt om vast te stellen, zo niet onmogelijk is. Er wordt gigantisch gesjoemeld. Bovendien gaan een aantal van die vluchtelingen, al dan niet echte, regelmatig wel op vakantie naar hun o zo gevaarlijke land waar ze uit wegvluchtten. Om bijvoorbeeld dochters te laten besnijden. Daar zijn zat berichten over te vinden. Uiteraard alleen bij HVV achtige riolen. Of die reportage over de Iraakse kapper-quizdeelnemer (vluchteling?) die terug ging om wat GI’s op te blazen. Hij werd uiteindelijk aan de US uitgeleverd. Ook schandalig.

Maar zelfs als er goed onderscheid wordt gemaakt tussen gelukszoekers en vluchtelingen, komt er een moment dat het teveel wordt. Naar mijn idee zijn we dat punt gepasseerd. Zijn wij verantwoordelijk voor wat er in Somalie gebeurt? Met Irak kun je dat deels wel beargumenteren hoewel de haat tussen Sunni’s en Shi’iten geen Amerikaanse of Westerse uitvinding is, maar goed.

Het kan verder naar mijn idee niet zo zijn dat je wel de vluchtelingen moet opnemen maar niet het recht hebt om ter plaatse orde op zaken te stellen. Somalie is al jaren een teringzooi. Een failed state. Hetzelfde geldt voor Soedan-Darfur. Wel vluchtelingen opnemen, maar niet de oorzaak van de vlucht kunnen of mogen aanpakken? Dat is dan weer imperialisitsch-neokolonialistisch of, ook een vaak gebruikte, "oorlog tegen de moslims".

Of vluchtelingen opnemen, de echte, en daarmee het recht krijgen in te grijpen, of jammer maar helaas, ga zelf thuis orde op zaken stellen. Vluchtelingen (tijdelijk) na een natuurramp is een ander verhaal. Hoewel? Ethiopie had twintig jaar geleden voedselhulp nodig vanwege ernstige hongersnood na langdurige droogte. Ethiopie heeft nog steeds heel veel voedselhulp nodig, het is nog steeds droog, maar ze hebben wel een twee keer zo grote bevolkingsomvang gefokt in twintig jaar tijd. Ook hebben ze geld en tijd genoeg om oorlog te voeren met diversen. Dan ben je misschien ook wel een soort Malle Pietje om zakken rijst te blijven sturen.

De miljoen vluchtelingen uit Belgie tijdens WO I gingen trouwens naar huis toen de loopgraven weer dicht gingen. Dat weer naar huis gaan wordt wel eens vergeten tegenwoordig.

Natuurlijk is dit de mening van een HVV varken dus voel u vrij om de strontemmer erbij te pakken. Dat is hier inmiddels een goed gebruik geworden. Bovendien heb ik een pesthumeur, dat maakt de toetsen ook wat bot. Sorry Oz.

op 03 09 2008 at 21:48 schreef Marcel Vreemans:

Kan me goed vinden in het betoog van Michiel Mans. Maar ja, we zij allebei HVV-ers en drinken allebei uit hetzelfde riool, dat schept een band natuurlijk (hik). Die wijn begint naar mijn kop te stijgen, Michiel (of is het de Black Label?).

Over varkens gesproken…wist je dat dat heel intelligente beesten zijn. Ze zien eruit zoals ik, maar hebben jouw verstand!

op 03 09 2008 at 21:53 schreef rene:

Daarbij zie ik het niet gebeuren dat ECHTE vluchtelingen uit verre landen zich zomaar even hier komen melden. Zie bv Darfur. Nee, niet echt.Daarbij zie je dat deze vluchtelingen blij zijn als ze 10 meter de grens gepasseerd zijn. En idd komt de gemiddelde ”vluchteling” uit Somalie naar hier omdat het hier ”gewoon makkelijk gaat”. En met het papiertje direct door naar Engeland natuurlijk, want daar zijn meer ”mogelijkheden”. En vergeet al die jaarlijkse vakanties niet naar het land van herkomst waar die vreselijke burgeroorlog voortwoed. Mensen die praten over echte vluchtelingen die vanuit verre landen ineens hier aan de poort rammelen zijn pas echt armetierig.

op 03 09 2008 at 21:56 schreef Ozymandias:

Michiel,

We moeten dus voortaan de toegang ontzeggen voor de vluchteling uit Iran, China of Darfur omdat de overheden in kwestie niet mee willen werken met onze voorstellen over hoe ze hun land moeten hervormen? Kom op zeg, je kunt individuen uit die landen toch echt niet verantwoordelijk houden voor het wanbeleid van overheden waar ze zelf ook niet eens voor gekozen hebben?

Hoe dan ook, ik vind het erg moeilijk om een mening te vormen over vluchtelingenproblematiek. Als te rade ga bij vluchtelingenwerk of andere instanties met kennis van zaken, dan weet ik dat alle informatie politiek correct gekleurd wordt. Ga ik te rade bij HVV of andere riolen, dan weet ik dat men er alles aan doet om vluchtelingen in een kwaad daglicht te stellen.

Wel weet ik dat gerust niet alle vluchtelingen automatisch altijd in Nederland terecht komen. Het gros komt terecht in buurlanden die meestal ook niet het geld en de middelen hebben om de lasten van overmatige immigratie te dragen.

op 03 09 2008 at 22:04 schreef Rob:

@ Peter Breedveld en Bert Brussen.

Ik lees me helemaal suf op allerlei sites,blogs enz.
Dit alles in de hoop alles van ’twee kanten’ te kunnen bekijken en daarna een menig te vormen.

Maar Frontaal Naakt is werkelijk de meest trieste site die ik tot nu toe tegen gekomen ben. Werkelijk niets maar dan ook werkelijk niets wordt onderbouwd met argumenten maar slechts gejammer, gescheld waarbij bovendien jullie beiden ook nog eens blijk geven de Nederlandse taal niet of zeer slecht te beheersen.
Frontaal Naakt, wat een droevig geheel en wat een frustaties moet jullie beider leven teisteren als je slechts op deze wijze in de openbaarheid kunt treden.

Sterkte en probeer eens rustig een mening te formuleren vóórdat je naar je toetsenbord grijpt.
Alhoewel, mening ? Dat die aanwezig zou zijn daar is tot nu toe nog niets van gebleken !

op 03 09 2008 at 22:04 schreef Ozymandias:

Juist Rene, zullen we Afshin Ellian, Marjane Satrapi en Ehsan Jami dan ook maar meteen terug op het vliegtuig naar Iran zetten? Zij kunnen volgens jouw logica immers ook nooit echte vluchtlingen zijn.

Geven we ze meteen ook een koffertje mee met hun verzameld werk aan publicaties en media-optredens, ter overhandiging voor de plaatselijke autoriteiten.

op 03 09 2008 at 22:15 schreef Bert Brussen:

Zoals ik al zei: ze zijn gek op meningen en kritiek die HVV’ers…

op 03 09 2008 at 22:54 schreef Jean Franceois:

excusez moi cher Peter.
Ik ben en blijf een groot fan van je website, maar bespaar me je meer persoonlijke wederwaardighedheden s.v.p.
Welk een tristesse…

op 03 09 2008 at 23:11 schreef rene:

Ozymandias. Nou, voorlopig tel je er al 3! Heb ik trouwens gezegd dat we deze mensen op het vliegtuig moeten zetten? Daarbij is Elian ”gevlucht” omdat hij de ayatollahs niet zo leuk vond terwijl hij ze wel met bloemen begroette toen de Sjah werd verdreven. Maar is hij iemand die het vege lijf moest redden? Sterker, in 1989 kon iedereen die een scheet dwars zat hier binnen komen. Overigens lees ik zijn stukken graag, daar niet van. Van Jami is bekend dat ie met zijn ouders hier is gekomen. Ik zal er trouwens ook 1 voor jou noemen uit een land waar we het volgens mij WEL over hadden. Hirsi Ali. Dat er trouwens zo nu en dan een verdwaalde ECHTE vluchteling tussen zou zitten, zal ik de laatste zijn die dit zal ontkennen. Maar het gros is dat gewoon niet, en reist in veel gevallen eerst door tig andere landen. Het is overbekend dat men door Europa shopt naar hier, gewoon omdat het hier goed toeven is. En dan druk ik me heel zacht uit.

op 03 09 2008 at 23:26 schreef Ozymandias:

Rene,

Inderdaad komen veel vluchtelingen komen uiteindelijk hier uit, nadat ze door andere landen zijn gepasseerd. Echter, zodra ze eenmaal hier zijn, kun je ze oftewel een verblijfsvergunning geven, oftewel terugsturen naar het land waar ze de nationaliteit van hebben, als er vastgesteld is dat dat land veilig is.

Wat je niet kunt doen, is een vluchteling terugsturen naar zomaar één van de landen waar die ooit is eerder is geweest. Daarom zijn de laatste opmerkingen in jouw betoog irrelevant. Het maakt voor een asielaanvraag simpelweg niet uit door welke landen een vluchteling is gepasseerd, (tenzij het een EU land is, want tussen EU-landen is wel de afspraak gemaakt dat een asielaanvraag wordt afgehandeld in het eerste land waar een asielzoeker aankomt).

op 03 09 2008 at 23:52 schreef Bert Brussen:

Aha, dus omdat het gros "geen echte vluchteling is" -citation needed-, moeten alle asielzoekers weg. Ja. Goed idee. Heldere gedachtengang.

Is het dan ook een idee om alle Rene’s preventief in de bak te smijten, gewoon omdat "het gros" van de Rene’s te hard rijdt en zijn vrouw slaat?

Je kunt natuurlijk zeggen dat ECHTE Rene’s niet zo zijn maar dat zie -ik- niet zo gebeuren. Ik heb hier wel geen cijfers of harde bewijzen voor, maar het is gewoon zo dat Rene’s veel vaker crimineel zijn. Volgens mij. Kijk maar naar Opsporing Verzocht en lees de kranten maar. Dat sommige rene’s best voor reden vatbaar zijn is allemaal linkse propaganda.
Gevangen zetten die hap! Die paar aardige rene’s hebben gewoon pech gehad.

(Maar eigenlijk ben ik gewoon een valse rene-hater. Dat zeg ik niet, ik maak lekker gebruik van de sentimenten die op dit moment onder het volk leven, en gebruik argumenten van politici, zodat het net lijkt alsof mijn rene-haat terecht is. Tenslotte kan ik moeilijk gaan zeggen dat ik gewoon rene’s haat omdat ze zo raar praten, een enge godsdienst hebben en zich niet leuk aanpassen.)

op 04 09 2008 at 02:16 schreef Michiel Mans:

Oz schreef,

We moeten dus voortaan de toegang ontzeggen voor de vluchteling uit Iran, China of Darfur omdat de overheden in kwestie niet mee willen werken met onze voorstellen over hoe ze hun land moeten hervormen? Kom op zeg, je kunt individuen uit die landen toch echt niet verantwoordelijk houden voor het wanbeleid van overheden waar ze zelf ook niet eens voor gekozen hebben?

Nee, dat klopt. Die vluchtelingen, zelfs de gelukszoekers, treft eigenlijk geen blaam. Geef ze eens ongelijk dat ze een betere toekomst zoeken*. Nu is het echter zo dat het niet meer om een paar honderd of zelfs een paar duizend vluchtelingen gaat, maar om tienduizenden per jaar waarbij het voor de overheid al haast onmogelijk is om vluchtelingen van gelukszoekers te onderscheiden. Deze nieuwkomers komen in grote getale in meestal dezelfde wijken terecht. Wijken waar al honderdduizenden immigranten (totaal inmiddels 1 miljoen +), hun nazaten en gezinsherenigde familie zijn neergestreken binnen een korte tijd.

De inboorlingen alhier dragen geen schuld aan de ellende in de landen van de vluchtelingen of immigranten. De inboorlingen dragen geen schuld aan het wanbeleid van hun overheid aangaande immigratie- en vluchtelingenpolitiek. Hoewel? Men bleef massaal op de gevestigde orde stemmen ondanks het al vijfentwintig jaar klagen in de kroeg. Maar, de inboorlingen zijn wel tokkies, xenofoben etc. want ze houden hun armen niet ver genoeg open (meer). Bert Brussen heeft een aardige vocabulaire aan termen voor dergelijke vreemdeling hatende mensen. Afgaande op hem lijken het net Zuid-Afrikanen. Ze popelen om alle vreemdelingen een brandend bandenkettinkje te geven.

Hoe dan ook, ik vind het erg moeilijk om een mening te vormen over vluchtelingenproblematiek. Als te rade ga bij vluchtelingenwerk of andere instanties met kennis van zaken, dan weet ik dat alle informatie politiek correct gekleurd wordt. Ga ik te rade bij HVV of andere riolen, dan weet ik dat men er alles aan doet om vluchtelingen in een kwaad daglicht te stellen.

Ik weet het soms ook niet. Ik weet alleen wel dat er een limiet is aan wat een land hebben kan. Ongeacht of de nieuwkomers zich wel of niet willen aanpassen, wel of geen rare godsdiensten aanhangen. Je had over de Chinezen. Tegen welke Chinees zeggen we "sorry, vol, terug naar huis met het eerste vliegtuig"? Tegen de 100 duizendste? De 10 miljoenste? En, is die dan minder zielig dan de eerste Chinees die aan de grens aankwam?

Ik weet niet of elke vluchtelingenorganisatie pc gekleurd is. Ik weet wel dat niet iedereen bij HVV "er alles aan doet om vluchtelingen in een kwaad daglicht te stellen". Bij HVV stelt wel iedereen de overheid in een kwaad daglicht aangaande immigratie- en vluchtelingenpolitiek.

op 04 09 2008 at 03:08 schreef Paardestaart:

Hm – iedereen die FN erop na-googelt kan het adhv talloze threads heel eenvoudig zelf vaststellen; de blogbaas hier is de laatste twee jaar meelijwekkend aan het doorbranden.

Hij chargeert als een oude rogue-elephant, en kan het niet meer stellen zonder de constante bewierroking en geruststelling van een pluk oudere meisjes, die hem na iedere geslaagde dropping kirrend toespreken

Het grootste deel van de tijd is deze of gene passerende blogger hier tegenwoordig zijn uitlatingen aan het verklaren of verdedigen, of haalt op zijn beurt van onder uit de zak omdat ‘de hoofdredacteur’ in een giftige en beledigende toorn is ontstoken wijl hij meent dat iemand hem of zijn aanhang weer eens laag bruskeert. Degenen die zich dan altijd afzijdig houden, omdat ze menen dat de aangesprokene het wel verdiend zal hebben – terwijl zíj zolangzamerhand tot de inner circle behoren en dus wèl denken te weten wat hem toch zo alarmerend doet tikken – blijken keer op keer zich te vergissen.

De resulterende klap en de wederzijdse gekwetstheid als de baas van het spul ook nu blijkt te kiezen voor wat hij voor zijn gezag en zijn ponteneur aanziet is in deze gevallen nog een graadje heviger..: geschrokken omstanders putten zich uit in nòg meer sussende geluiden, en getuigen van nòg meer toewijding en bewondering, maar een klinisch waarnemer kan niet anders dan concluderen dat hier iemand zijn eigen, met zorg opgetrokken middenstandswoning finaal aan het slopen is
Wat zich nu wreekt zijn fatale scheurtjes in de hardware van de bouwer, die al veel te lang gewoon doordraaide alsof er niets aan de hand was, en die broodnodig moet worden aangepakt.

Verder is deze waard van ’t spul eigenlijk alleen maar een heer van stand omdat hij dat zo graag zou willen, maar het is een pretentie die hij alleen maar kan volhouden als het hem geen inspanning kost

Wining and dining in een Quoterige ambiance bijvoorbeeld..Als hij zich kosmopolitisch overgeeft aan jongensfantasieën en als een wellustige pasja – zonder schuldgevoelens in weerwil van zijn nog altijd nagalmende paulinische opvoeding – volop aan het genieten is van gestroopte vinke-labia met gebraiseerde bergviooltjes, het liefst in het gezelschap natuurlijk van zijn door in de grachtengordel wereldberoemde salontijgers begeerde geliefde.

Als je hem zó zag zou je denken een vermakelijke gesprekspartner te hebben gevonden, maar daar is helaas ernstig de klad in gekomen – de mankementen laten zich al geruime tijd niet langer verbergen: als je niet gewend bent een mes bij je te steken voor je uitgaat heb je op FN weinig meer te zoeken helaas: argumenten, redelijkheid of loyaliteit hebben hier geen enkele betekenis meer.

op 04 09 2008 at 07:34 schreef Peter:

Je bent zo ongeveer de laatste die hier verontwaardigd mag zijn over mijn ‘giftige en beledigende toon’, Paard. Je hebt zelf menigeen tot op het bot beledigd en vernederd, ging regelmatig als een furie tekeer tegen iedereen die de zaken niet ziet zoals jij, in je oneindige wijsheid, en de laatste maanden heb je hier zitten zuigen en treiteren alsof je leven ervan afhing.

Je hebt hier constant mensen verdacht gemaakt en beschuldigd. Je zet mensen tegen elkaar op, je bent een haatzaaier van het zuiverste water.

Je hypocrisie, kortom, is net zo stuitend als je bombastische breedsprakerigheid.

Je hebt een tijdje geleden een IP-ban gekregen, omdat je pertinent weigerde je behoorlijk te gedragen. Het is aan mij om te bepalen of en wanneer je weer welkom bent. Tot het zover is, blijf je gewoon weg.

Nu maar terug naar je meester, je wonden likken en kopjes geven.

op 04 09 2008 at 08:50 schreef EH:

Valt me tegen van Daniel: had je toch gelijk over hem Peter, mij wist ie toch altijd voor de gek te houden met zijn ‘redelijkheid’.

En het valt me tegen van Lagonda, dat ie in jouw server heeft zitten wroeten.

Jij bent de enige die me niet teleur gesteld heeft Peter: hoe jouw ego in elkaar steekt was me al langer duidelijk.

op 04 09 2008 at 09:08 schreef N. Molrat:

Oudere meisjes….:-)

op 04 09 2008 at 10:07 schreef Wichard:

Peter’s reactie op het betoog van Paardestaart: Ja maar jij…!

In de disco die Frontaalnaakt heet, reageert DJ Peter furieus op iedereen die aangeeft dat de muziek niet goed is en andere nummers aanvraagt. "Daar ga jij niet over!" "Dit is mijn disco!"

Allemaal waar.

Maar als de discovloer straks leeg is, heeft de DJ dan z’n succes?

op 04 09 2008 at 10:17 schreef Robert:

Gaap! Waarom wachten jullie elkaar niet gewoon op bij het schoolhek?

op 04 09 2008 at 10:19 schreef Geert:

"In fact, het is drukker dan ooit."

Wat mij betreft: puur ramptoerisme.

Ik zou zeggen: Keep up the good work! Er is duidelijk een publiek voor mensen die zichzelf belachelijk maken.

op 04 09 2008 at 10:19 schreef Peter:

@EH: Valt me tegen van Daniel: had je toch gelijk over hem Peter, mij wist ie toch altijd voor de gek te houden met zijn ‘redelijkheid’.

Je bent de enige niet. Ik kan ook wel verklaren waarom: jullie willen gewoon graag geloven. Zo graag, dat jullie ‘met de beste wil van de wereld’ geen haatzaaierij kunnen zien in een oproep om de Arabische wereld plat te bombarderen, of in de onbeschofte en aanmatigende bejegening van een moslim, voor wie de dames en heren koran- en shariageleerden wel eventjes zullen bepalen wat-ie wel en niet mag.

Daniël is nooit redelijk geweest. Iemand die beweert dat het beter is om door een Amerikaan te worden gemarteld dan door een Irakees, is niet redelijk, maar volslagen krankjorem. Iemand die steeds blijft beweren dat ‘de moslims’ alle joden willen doden, en die voortdurend feiten verdraait en van alles verzint om een bepaald verontrustend beeld neer te zetten van moslims, is niet redelijk, maar kwaadaardig en haatdragend.

Je moet gewoon beter opletten en eerlijker zijn en minder bevooroordeeld. Dan zie je dingen voor wat ze zijn.

@Wichard, flikker toch op met je eeuwige geschoolmeester. Ik pik gewoon geen kritiek op mijn ’toon’ van mensen die zelf uit hun dak gaan van mensen met een andere mening. We hebben het hier over types die andere mensen afbranden vanwege het simpele feit dat ze moslim zijn. Paardestaart heeft hier nogal een verleden opgebouwd op dat gebied.

Dat mag een jij-bak zijn, daarom is het nog niet minder waar.

Daarbij, dat mantra over mijn vermeende ‘gescheld en getier’ wordt ook maar klakkeloos nageblaat door de vele schemerlichten die ook deze site frequenteren. Jij ook, met je ‘furieus’. Mijn reactie op Paardestaart is niet ‘furieus’, maar uiterst beschaafd en beheerst van toon.

Ik heb Paardestaart en een paar anderen in het verleden flink onder uit de pan gegeven, inderdaad. Hadden ze verdiend. Kun je daar niet tegen, verlaat dan de disco maar. Het is hier nog druk zat. In fact, het is drukker dan ooit.

Don’t let the door hit you on your way out.

op 04 09 2008 at 10:26 schreef Wampie:

Ja, lief, hè, Molrat. Paardestaart is zelf ook een ouder meisje geweest. Maar in die tijd hadden meisjes nog niet zoveel kansen om zich stevig te ontplooien en een eigen bedrijf te leiden, zoals de oudere meisjes van tegenwoordig.

op 04 09 2008 at 10:29 schreef Bert Brussen:

"Maar als de discovloer straks leeg is, heeft de DJ dan z’n succes? "

Hilarisch altijd, die mensen die menen dat een gratis website hetzelfde is als een duurbetaald hotel en denken dat klagen over de service ook echt iets verandert.

Hier wat reality voor internetbeginners:

1- Gratis websites zullen altijd worden bezocht, ook al zeggen mensen van niet.

2- Het kan sitebeheerders geen reet schelen of mensen "wegblijven" de site "uit de favorieten gooien" of "de inhoud echt niet trekken". Want: zie 1.

3- Hoe meer mensen negatief praten over een website, hoe meer mensen er naar toe surfen. Helaas is dit bij HVV ook het geval. Maar dat wordt dan gelukkig steeds minder serieus genomen en vooral bezocht vanwege de onbedoelde hilarische stukken.

4- bevalt het je niet? Rot dan op. Zolang er geen geld wordt verdiend aan bezoekers heb je werkelijk geen stok om mee te slaan. Een site beheren is de absolute macht hebben zonder de bekende sturende onzichtbare hand: want het is gratis.

5- Voor iedere idioot die "vertrekt" omdat de inhoud hem/haar niet aanstaan, komen er geen 10 maar 100 nieuwe idioten terug die de inhoud wel leuk vinden.

6- Nogmaals: WANT HET IS GRATIS.

op 04 09 2008 at 10:38 schreef Ozymandias:

Tja, het blijft een beetje triest, die al die lui die Peter proberen te chanteren: ‘als je NU niet je toon matigt en je mening aanpast kom ik NOOIT EN NIMMER meer op je site.’

Het is een beetje vergelijkbaar met mensen die in de supermarkt tegen het personeel dreigen voortaan al hun boodschappen bij een andere supermarkt te gaan halen, tenzij ze per direct hun favoriete merk bosbessenjam weer terug in het assortiment nemen.

Het enige verschil is dat het supermarktpersoneel dit soort klanten wel beleefd en begripvol dient aan te horen.

op 04 09 2008 at 10:41 schreef Ludo:

Reageren onder pseudoniemen is vanaf nu verboden.

De zeldzame keren dat ik reageer is gelukkig altijd onder eigen naam :-)

Even als steuntje in de rug, ik lees altijd met plezier dit blog. Reageer vaak niet zoveel, maar heb ook niet veel te vertellen.

Hoop wel dat je nog lang doorgaat.

op 04 09 2008 at 10:45 schreef Peter:

Nu ik Wampie zie, moet ik opeens denken aan een onverkwikkelijke affaire waarbij ook Paardestaart betrokken was en waarbij een groep fanatici – onder andere ook Bernadette de Wit en Dany Belinfante – zich als piranha’s op Wampie stortten omdat ze een paar vraagtekens had gezegd bij het toelatingsbeleid van een joodse school in Amsterdam. Dat was antisemitisch!

Die mensen zitten altijd het hardst te zeiken over mijn ‘gescheld en getier’.

En dat doet me daarom dus helemaal niks. Wel erger ik me aan het voortdurende klakkeloze gepapegaai van druiloren als Wichard.

op 04 09 2008 at 11:29 schreef wablief?:

Peter,

je gal is gespuid, het weerwoord is er uit. Ik begrijp je woede en frustratie, en snap helemaal dat je deze langs deze weg hebt geuit.

Ik hoop dat je vanaf nu verder kunt uitgaan van je eigen kracht, je briljante schrijfstijl en je gevoel voor humor. Je hoeft Lagonda of wie dan ook niets meer te bewijzen. Ik hoop van harte dat deze draad heel gauw sluit, en dat we weer verdergaan met de dingen die FN zo geweldig maken; goede verhalen en interessante discussies.

Veel sterkte, rust en wijsheid toegewenst

op 04 09 2008 at 11:58 schreef Peter:

Niets weerhoudt je ervan om mee te doen aan andere discussies, Wablief. Je kunt deze gewoon overslaan. Je kunt nog reageren op Hassnae’s verhaal Een doekje voor het bloeden, dat door iemand op Marokko.nl was gezet, waarna zich daar een leuke discussie ontspon, maar de beheerder van dat forum heeft het er helaas om onduidelijke reden weer afgehaald, hierboven is Loors betoog over joods antisemitisme, Zelfhaat en zo zijn er nog zat stukken die uitnodigen tot debat en discussie.

Hier ga ik nog even door, als het jou hetzelfde is. Niet uit ‘woede en frustratie’, want ik ben niet woedend en voel me niet gefrustreerd, maar omdat deze discussie me mooi de gelegenheid biedt om wat stofnesten op te ruimen, zoals daar is de mythe dat ik op iedere kritiek ‘furieus’ reageer, het gejengel dat mensen mijn site niet meer bezoeken als ik niet doe wat zij willen, de ‘redelijkheid’ van Daniël Teeboom, de hypocrisie van anonieme Vrije Volkers, die zich druk maken om mijn pseudoniem Lydia en mijn ‘gescheld en getier’ en de censuur, die ik zou plegen, terwijl ze in één adem door proberen mijn site te saboteren en oproepen tot haat en geweld tegen alles wat links, moslim, minder draagkrachtig en met meer dan drie lettergrepen is.

Kortom, ik vermaak me nog even. Maar laat je door mij niet tegenhouden. Zwerf wat rond, kijk achter de deuren van de vele kamers van Frontaal Naakt, let niet op het schreeuwende viswijf in de kelder, die zit veilig aan de ketting, neem wat lekkers uit de koelkast. Doe of je thuis bent.

op 04 09 2008 at 12:23 schreef zomaar iemand:

Is hier nu sprake van een polemiek?

op 04 09 2008 at 12:37 schreef vander F:

@ zomaar iemand,
niet bepaald.

op 04 09 2008 at 14:00 schreef Paardestaart:

Hihihihihii…:Zwerf wat rond, kijk achter de deuren van de vele kamers van Frontaal Naakt..doe of je thuis bent…Dat zèg ik!

Ga voor de aadigheid zèlf ‘ns kijken, hoe angstaanjagend gespuis hier de boel verziekte…!

‘Doen of je thuis bent’ zou ik dan weer niet letterlijk nemen; er schijnt een schreeuwend wijf vastgeketend te zitten in de kelder, maar de huisbaas loopt gewoon los rond!

Mocht je ‘m tegenkomen – blijf kalm, vraag hem op meelevende toon of je misschien iets te lezen kunt krijgen of zo..Informeer bijvoorbeeld eens of hij je wil laten zien hoe die arme Wampert te grazen genomen werd door schrille harpijen.. :-)

En dat terwijl de zoete doezel geen schoen kan zien staan, of ze trekt hem aan..

op 04 09 2008 at 14:03 schreef hassnae:

Paardestaart, je bent werkelijk gespeend van elk greintje waardigheid of zelfrespect. Iemand zegt je niet welkom te zijn, maar je blijft gewoon terugkomen. Tragisch.

op 04 09 2008 at 14:09 schreef Max J. Molovich:

Ik ben nog maar even een kijkje onder ‘Beschamend’ gaan nemen, maar kun je misschien specifiek aangeven in welke comment(s) Lagonda onbeschoft tekeer ging tegen Hassnae, want het kost me wat teveel moeite om het allemaal te gaan zitten lezen. Ik heb zo’n beetje tot comment 200 de Lagonda-comments gescand, maar kon niet echt een onbeschoftheid ontdekken. Hij was het niet eens met Hassnae, en wenste dat aan te kaarten. Niet ten koste van Hassnae, volgens mij, maar ten koste van de islam. Dat kun je rigide noemen, maar om iemand dan maar meteen af te schrijven, lijkt me wat overtrokken.

Het vervelende van dit soort blogoorlogjes is dat het de lezer eigenlijk geen ene reet aangaat. Maar omdat de ene schrijver iets zegt wat de andere niet over z’n kant kan laten gaan, blijft het maar dooretteren. Het wordt een soort wapenwedloop, met verwijten als wapens. Met als gevolg dat je als lezer het gevoel krijgt, gedwongen te worden een kant te kiezen. Maar daar heeft deze lezer geen zin in. Deze lezer heeft geen zin om uit te zoeken wie van jullie de waarheid vertelt en wie van jullie de grootste klootzak is. Schrijf nou maar gewoon lekker door.

op 04 09 2008 at 14:10 schreef Peter:

Hihihi! Paard heeft last van aderverkalking. Komt steeds wat onduidelijks bazelen, moet dan steevast weer naar de uitgang worden begeleid.

Wegwezen, Paard, anders trek ik jouw masker ook af.

op 04 09 2008 at 14:25 schreef Wampie:

Ha, Paardestaart, of ik het nou leuk vind of niet, ik kan de neiging niet onderdrukken om me in jouw psyche te verdiepen. Het schijnt dat jij als meisje podia beklom om blije dansjes te maken en uit volle borst te zingen voor een hartstikke bekende Nederlandse band.

Kun je ook een toontje lager, nu het geluid met de jaren steeds schriller is geworden?

op 04 09 2008 at 14:37 schreef Peter:

Ik word een beetje iebelig van die mensen die maar niet kunnen zien wat er onbeschoft aan is een moslim op hoge toon te vertellen dat zij zich hier- en daaraan te houden heeft en te gaan speculeren over haar geestesgesteldheid, dat ze in een morele spagaat zit en zo.

"Nee, nee, Hassnae, dát is dus jouw mooie geloof van de vrede! Dat advies van Budak komt dus óók voor jóuw rekening! Je mag niet zelf bepalen hoe bepaalde regels moeten worden geïnterpreteerd! Dat is cherry-picking! Alleen wij mogen cherry-picken, en altijd kiezen voor de achterlijkste interpretatie van de islam door de achterlijkste middeleeuwer die we uit zijn hol hebben weten te vissen!"

Net als die mensen die maar geen oproep tot geweld zien in een oproep om de Arabische wereld te nuken. Met de beste wil van de wereld niet.

Maar als ik dan tegen iemand zeg dat-ie zich rigide opstelt, dán opeens is de verontwaardiging niet van de lucht! Nou, nou, wat een gescheld en getier! Is dát hoe je met een vriend omgaat? Wat een schande.

Ik ga die hele discussie onder ‘Beschamend’ niet nog een keer over doen. Ik heb al eerder in dat moeras laten trekken en dat was niet fijn. Hassnae publiceert kritiek op een idioot, meteen komt een onverlaat, die vijf minuten daarvoor ruzie met mij probeerde te maken, haar op hoge toon vertellen dat ze dit niet kán, en niet mág, en dat ze zus en zo móet.

En enkele tientallen reacties later komt Lagonda op de band-wagon springen, om Hassnae eens fijn de oren te wassen en er nog een schepje bovenop te doen. Dit een kleine maand nadat hij zich, op Hassnae’s kosten, heeft zitten volvreten en -zuipen, had ik geloof ik ook nog niet verteld.

En dan beledigd gaan zitten doen omdat ik hem rigide en weinig empathisch noem, daar dagen over door blijven zeiken, mijn woorden verdraaiend, elke toenadering van Hassnae gebruikend om mij mee om de oren te slaan, weg te gaan, terug te komen om mij te beledigen, weer weg te gaan, weer terug te komen om mij nog meer te beledigen, een mail van mij negerend waarin ik aandring op verzoening en vraag dit niet publiekelijk uit te vechten..

Dát is onbeschoftheid in het kwadraat, Max. En dat pik ik van niemand, ook niet van de Here God.

op 04 09 2008 at 14:48 schreef Max J. Molovich:

Toch kan ik in Lagonda’s comments onder Beschamend niet zo snel een opmerking vinden waardoor nou ineens de schellen van uw ogen zijn gevallen. Hij deed hetzelfde als wat hij altijd deed, vanuit zijn eigen overtuigingen en opvattingen iemand anders erop wijzen een denkfout te maken. En die opvattingen die hij destijds over de islam ventileerde, waren niet anders dan in de jaren daarvoor.

op 04 09 2008 at 14:53 schreef Joop:

[gratuite provocatie – gemeulenbelt]

op 04 09 2008 at 15:11 schreef Peter:

Het gaat me ook niet om de opvattingen, Max. Het gaat om de frontale aanval op iemand op wier kosten je kort daarvoor nog de Bourgondiër hebt uitgehangen. Edgar was agressief, genadeloos en hij maakte de weg vrij voor de troep hyena’s voor wie dit het teken was (‘Onze god-koning heeft gezegd!’) om ook te proberen een hap van Hassnae te scoren.

Ik heb nog nooit iemand op die manier bloot laten staan aan de agressie van de meute moslimvreters die deze site zo graag bezoeken, en ik zag geen reden om het anders te doen nu het om mijn geliefde ging.

En kijk toch eens wat ik uit mijn logboek vis:

A banned IP (88.159.72.7/88.159.72.7) attempted to post a comment to entry #1537 (PeterS: beschamend is het, als je je eigen site trold

beschamend is het, als je de adresgegevens van een (ex)collega publiek (dreigt te) maken, om hem te chanteren

je bent gewoon een moslimvriend, peter, jij doet letterlijk alles voor je moslimhoer: je vrouw en kinderen verlaten, je site verneuken, je leven verknallen.

ALLES, om maar even in het zonlicht van haar aandacht te staan.

PPPEEETERR! je bent VERLIEEEFD!)

Dit gaat maar door, het houdt niet op, en het heeft allemaal dezelfde strekking. Dit zijn Edgars vrienden. Zie je hier wel de onbeschoftheid van in, Max?

op 04 09 2008 at 15:31 schreef hassnae:

Dat hoef je ook niet te vinden, Max, ik zie dat anders.

Lagonda haakte in op ene " google" die dacht voor mij te kunnen bepalen wat ik wel of niet kon. Dezelfde google die persoonlijke sneren uitdeelde van achter zijn laffe masker. Lagonda concludeerde dat daar "geen speld tussen te krijgen viel".

Welnu, dat is geen discussie voeren, maar zijn waarheid aan mij opleggen en mij in een hoek drijven.

Het is heel simpel: niemand bepaalt voor mij wat ik wel of niet kan denken en schrijven. Ik ben steeds inhoudelijk ingegaan op de argumenten, maar dat was allemaal niet netjes, zo schreeuwden de toekijkers.

Liever zagen ze dat ik in de hoek ging zitten en tegen de hogepriester ja en amen zou zeggen. " Tuurlijk, eerwaarde, bepaalt u maar dat ik in een emotionele spagaat zit. Natuurlijk, ik zal afvallig worden, want zoals u het stelt, heb ik geen keuze meer. Ik moet mij schamen voor mijn geloof."

Nee dus. Ik vind het bovendien nogal lachwekkend dat iemand die mij aanvalt op mijn stuk, zich gekwetst voelt door woorden als rigide of weinig empathisch.

Je schrijft verder: maar om iemand dan maar meteen af te schrijven, lijkt me wat overtrokken

Ik weet niet hoe vaak ik moet herhalen dat Peter hem niet heeft afgeschreven. Peter heeft hem gemaild met het verzoek het niet publiekelijk uit te vechten en hem zijn vriendschap aangeboden. " Vriendschap moet tegen een stootje kunnen," schreef Peter hem. Lagonda zag dat kennelijk anders.

Je schrijft ook dat je geen kant wilt kiezen: moet je ook zeker niet doen. Een artikel als dit fungeert als weerlegging van de onzin die het net wordt opgeslingerd en als zoete koek wordt geslikt. Meer niet.

op 04 09 2008 at 15:55 schreef hassnae:

je bent gewoon een moslimvriend, peter, jij doet letterlijk alles voor je moslimhoer

Moslimhoer? Ga ik op mijn CV zetten!

op 04 09 2008 at 17:07 schreef Lydia:

Hm, een moslimhoer. Je wordt interessanter en interessanter, Has.

op 04 09 2008 at 17:11 schreef Max J. Molovich:

Wat dat ‘afschrijven’ betreft, doelde ik op de woordenwisseling die Peter en Lagonda in de comments van ‘Beschamend’. Die mail waarin Peter Lagonda vroeg om het niet publiekelijk uit te vechten, volgde neem ik aan na Lagonda’s stuk waarin hij die zogenaamde maskers van jullie afrukte. Of heb ik het nu niet meer op een rijtje?

Overigens is het volgens mij al jaren een goeie gewoonte van Peter om zijn auteurs, als zij worden aangevallen op een stukje, in bescherming te nemen. Als hij jou, Hassnae dus, in bescherming neemt, dan zou jullie liefdesrelatie aan de basis hieraan liggen. Bij het uiten van dergelijke beschuldigingen voeren inderdaad vaak nogal wat smerigheden de boventoon. En dat mag je inderdaad onbeschoft noemen.

Verders: wat me altijd verbaast, is dat iedereen hier altijd de moeite neemt om met elkaar in discussie te gaan. Hoewel, ik denk niet dat men de moeite neemt om met elkaar in discussie te gaan, het heeft meestal namelijk niet zo veel met een discussie te maken. In de duizenden reacties die hier staan te lezen, kom je denk ik niemand tegen die op andere gedachten is gebracht. Men komt hier met een eigen waarheid, en men vertrekt hier met precies dezelfde waarheid. Zelden dat eens iemand zegt: goh, aardig stuk, zo had ik het nog niet bekeken. Nee, men leest iets, men kijkt of men het er mee eens is, en als men het er niet mee eens is dan trekt men fel van leer, en als je daar iets tegenin brengt, dan trekt men nog feller van leer.

op 04 09 2008 at 17:28 schreef Marcel Vreemans:

Een verschrikkelijke storm in een glas water. Ik heb het gehele bewuste draadje gelezen (God, wat vermoeiend), maar kan er maar een conclusie uit trekken: Lagonda mag niet openlijk meediscussieren en scherp zijn eerlijke mening en argumenten naar voren brengen, omdat hij een vriend is. En omdat hij een maand daarvoor nog op kosten van Hassnae had gegeten! Wat een kolder! Wie zou zulke vrienden willen hebben? Dat is gewoon vragen om onderwerping en heeft met vriendschap niets te maken. Wat moet hij dan doen? Van tevoren zijn reacties laten beoordelen op "vriendwaardigheid"? In my humble opinion viel Peter, gestoken als door een wesp, Lagonda zwaar overdreven aan en Edgar heeft aan het eind net iets te vaak om excuses gevraagd.

In het bewuste draadje ontwaar ik een patroon dat hier geregeld terugkeert: Peter, en zeker ook Bert, discusieren niet zuiver. Zij laten zich bij hun reacties op anderen en op elkaar veel te vaak leiden door de afzender (en hun al of niet goede relatie daarmee) en veel te weinig door hun argumenten of de boodschap. De laatste tijd ooit een flinke discussie gezien tussen Bert en Peter? Of tussen Hassnae en Peter? Of tussen Bert en Hasanae? Het is gewoon om elkaar heen gaan staan en vanuit die insteek een discussie voeren met anderen. Dat is geen discussie…dat is kliekjesgedrag! Hetzelfde gaat op voor de ingezonden stukken. Peter vindt het nodig de schrijvers tot en met te verdedigen, hij vereenzelvigt zich ermee. En vanuit die insteek begint hij de discussie en torpedeert andersdenkenden. Bert is overigens de absolute kampioen op dit gebied. Die heeft (geeft) geen eigen mening, maar komt alleen maar vriendjes verdedigen. En dat alles onder het mom van een eerlijke discussie! Welke toorn zal nu weer mijn deel zijn?

op 04 09 2008 at 17:41 schreef rene:

@Bert Brussen. Jammer voor je, maar ik heb nergens gezegd dat ”alle asielzoekers wegmoeten” of op het vliegtuig enz. Ik zal het niet opnieuw neerpennen want dan moet je tussen je buien door maar beter lezen. Het is allang bekend dat de kluit belazerd wordt door heel veel gelukzoekers. Die 26.000 waren ook niet voor niks afgewezen door nota bene rechters. En ook nog eens na ellenlange procedures. En nu zie je wat er van komt. En neem mij trouwens niet kwalijk dat ik vindt dat het zo zoetjesaan wel een keer genoeg is met opnemen van ”asiel”zoekers.
Dat je een beetje(erg) over je zeik heen bent is je eigen zaak. Moet je maar niet zo dom zijn om je door iedereen op te laten naaien. Omdat trouwens je eerste zin al voor geen milimeter klopt, kan je de rest van je domme tirade (die sowieso al nergens op slaat), in de prullebak. Of eigenlijk toch niet. Het toont prachtig aan hoe je probeert om een ander met een andere mening zwart te maken met je intolerante stuk. Je begint zelf over ”in het gevang smijten”, het slaan van vrouwen, en nog meer gebakken lucht. Waar heb je het in vredesnaam over. Volgens mij heb ik het daar niet echt over gehad. En dan druk ik mij nog zachtjes uit. Kortom, zet jezelf niet zo voor schut en neem anders een valiumpje in.

op 04 09 2008 at 18:55 schreef René:

Beste rene, ik schrijf op FN sinds een jaar zo nu en dan een reactie – ik zou het daarom op prijs stellen als je je auteursnaam veranderde, bijvoorbeeld in ‘rene X’ (met X een letter naar keuze).
Dank alvast.

op 04 09 2008 at 19:28 schreef Mark:

Het lijkt er sterk op dat afgeven op Lagonda, Teeboom en HVV voor FN de enige manier is om nog wat reacties te genereren…

op 04 09 2008 at 19:40 schreef hassnae:

Max, Peter heeft Lagonda die mail gestuurd ten tijde van de discussie onder beschamend. En later nog eens, vorige week om precies te zijn.

Wat de discussies betreft: ik heb veel geleerd van artikelen en bijdragen van mensen die radicaal anders denken over bepaalde onderwerpen. Ik neem alles tot me. Ik discussieer niet altijd mee, maar dat betekent niet dat nieuwe inzichten taboe voor me zijn, en ik weet dat er andere lezers zijn voor wie dit ook geldt.

Het valt me op dat mensen nogal luchtig doen over wat Daniel Teeboom heeft gedaan: hij heeft een strafbaar feit gepleegd.

Een hele grote mond over moslims, maar ondertussen zelf ook niet terugdeinzen voor het monddood maken van de "tegenstander". In en in triest. En dat heet een verdediger van de rechtsstaat te zijn.

Wees daar maar eens verontwaardigd over Marcel en Mark, of gelden de rechtsregels niet voor jullie medestanders? En Mark, jouw opmerking is nogal lachwekkend als je bedenkt dat HVV de afgelopen weken bijna niets anders heeft gedaan dan artikelen over Peter. Een heel legioen dat zo verschrikkelijk bezig is met één man. Oef.

op 04 09 2008 at 19:54 schreef Peter:

Die mail waarin Peter Lagonda vroeg om het niet publiekelijk uit te vechten, volgde neem ik aan na Lagonda’s stuk waarin hij die zogenaamde maskers van jullie afrukte. Of heb ik het nu niet meer op een rijtje?

Het zou fijn zijn als mensen, vooral diegenen die ik altijd hoog achtte, eens ophielden met klakkeloos van alles aannemen.

Nee, Max, die mail stuurde ik terwijl Edgar bezig was de zaken op de spits te drijven in die discussie naar aanleiding van Hassnae’s kritiek op Budak.

Overigens is het volgens mij al jaren een goeie gewoonte van Peter om zijn auteurs, als zij worden aangevallen op een stukje, in bescherming te nemen.

Blij dat iemand het is opgevallen. Dat is eens wat anders dan dat gemekker over mijn ‘gescheld en getier’. Ik pik het inderdaad niet als mensen op een onbeschofte manier tekeer gaan tegen schrijvers die de moeite nemen om hun mening zo goed mogelijk onder woorden te brengen en op FN te publiceren.

Ten eerste omdat ik me verantwoordelijk voel voor het geestelijke welzijn van mijn ‘gasten’, en ik weet hoe die persoonlijke aanvallen voelen, en hoe onrechtvaardig het voelt om van alles over je gezegd te krijgen door types die zich veilig achter een pseudoniem verschuilen en dus immuun zijn voor payback.

Ten tweede omdat ik per se niet wil dat FN wordt gedomineerd door een bende domme schreeuwlelijkerds, die anderen ontmoedigen op FN te publiceren. Er is een tijd geweest dat de één na de andere schrijver de handdoek in de ring gooide, omdat hij of zij dat constante gehak niet trok. Hafid, die hier door sommige moslimvreters als hun patroonheilige wordt gezien, liet me eens weten dat de luidruchtige domheid van een aantal bezoekers hem zó tegen stond, dat-ie geen zin meer had hier te publiceren. Daar is-ie later op teruggekomen, maar daar ben ik toen enorm giftig over geworden. Ik heb één van Nederlands beste schrijvers op mijn site en een bende domme berserkers, die helemaal niks positiefs bijdraagt, zou dat godverdomme wel even voor mij verknoeien?!

In de duizenden reacties die hier staan te lezen, kom je denk ik niemand tegen die op andere gedachten is gebracht.

Je vergist je. Jona heeft mensen andere kanten van onze geschiedenis laten zien, Jan van Aken heeft hetzelfde gedaan, Hassnae laat mensen een moslim zien die niks te maken heeft met de bloeddorstige keelafsnijders in hun angstvisioenen. Sabian, de domme rukker, heeft hier een keer gezegd dat de stukken van Hassnae hem tot nieuwe inzichten hebben gebracht. Ik spreek veel mensen die dingen op FN lezen die ze niet wisten, of die ze over een bepaald onderwerp aan het lezen heeft gebracht.

Uiteraard is daar de luidruchtige groep hard-core-reageerders die iedereen, die anders over zaken denkt als zij, onmiddellijk afbranden. Tegen die types heb ik altijd gezegd en zal ik altijd blijven zeggen: Fuck you, jij bent deel van het probleem, en FN maak ik dus niet voor jou.

FN is voor mensen van goede wil die nieuwsgierig zijn. Niet voor militante internetterroristen als Paardestaart.

@Marcel Vreemans, je bent een ondraaglijk domme zwatelaar. En dat je niet snapt dat je iemand, met wie je kort tevoren een halve dag aan tafel hebt doorgebracht, niet in een hoek drijft en kwetsbaar maakt voor een aantal psychopaten die vlak achter je rug duidelijk hoorbaar hun messen al aan het slijpen zijn, tekent je volstrekte gebrek aan beschaving.

Je kunt met Hassnae discussieren over haar geloof, je kunt kritiek hebben, ik doe dat de hele tijd. Ik steek er de draak mee. Maar een ‘discussie’ beginnen met een donderpreek waar ‘geen speld valt tussen te krijgen’, dat getuigt van ontzettend slechte manieren. Dat is bot en onbeschoft. En wie dat niet ziet, daar zal ik nooit mee aan tafel gaan zitten.

En voorts: je kunt nu wel een nummertje gaan maken van mijn opvattingen over hoe Edgar zich in die discussie onder dat stuk heeft gedragen, waar het echt om gaat is dat-ie de aanval op mij en Hassnae heeft geopend omdat ik hem rigide en weinig empathisch heb genoemd, dat-ie met mijn site heeft zitten knoeien, dat ie heeft gelogen en nog steeds liegt en nu het zielige slachtoffer uithangt, en dat-ie dus gewoon echt niet deugt.

Ik heb niemand gevraagd om partij te kiezen, maar als je naar aanleiding van mijn betoog omstandig komt verklaren dat je geen partij wilt kiezen, dan heb je wat mij betreft eigenlijk al gekozen.

Deze hele toestand doet me denken aan een gevalletje zinloos geweld op straat, waarbij een groep omstanders staat te kijken hoe iemand helemaal in elkaar geschopt dreigt te worden. Pas als het mikpunt van al dat geweld opeens karate blijkt te kunnen en een paar welgemikte trappen uitdeelt naar zijn belager, klinkt er opeens gemor en protest: "Hé, dat is niet eerlijk! Kun je wel!"

Ik heb zo vaak gezien hoe Paardestaart hier mensen verbaal totaal verrot sloeg. Niemand zei ooit wat. Slechts weinig mensen lijken de ernst te zien van wat Daniël heeft gedaan.

Waar is de verontwaardiging? Waar zijn de fatsoensrakkers? Die komen pas uit hun schulp als ik iemand een ‘druiloor’ noem.

Kijk dan toch:

A banned IP (86.81.46.198/86.81.46.198) attempted to post a comment to entry #1537 (Medvedev: PETER BREEDVELD: LINKSE LUL! MATENNAAIER EN ZELF ISLAMISEERDER. OKAY, DE REAGUURDERS ZIEN MIJN BIJDRAGE NIET OP JOUW WEB SITE, MAAR JIJ LEEST HET WEL… HET EINDE VAN FRONTAAL NAAKT IS IN ZICHT. GA JE HIERNA NAAR HET RIFGEBERGTE EMIGREREN MET JE GELIEFDE? HET GA JE GOED.)

op 04 09 2008 at 20:00 schreef rene:

@Rene, ik ben daartoe bereid. Ik zal niet zo vaak reageren, maar ik zal hier mijn naam iets veranderen om zo verwarring te voorkomen. Geen probleem.(deze Rene dus voor het laatst onder deze naam).

op 04 09 2008 at 20:04 schreef Marcel Vreemans:

Weer een verdediging, Hassnae. Misschien eens onafhankelijk naar de situatie kijken en ook Peter openlijk (hier dus) met distantie beoordelen. Onder andere inzake het openbaren van een identiteit en andere rariteiten. Het is geen wonder dat mensen klagen of klieren als ze van tevoren al weten wie er bij elkaar zullen kruipen in een discussie, no matter what the subject or the opinion.

En ik moet eerlijk zeggen dat ik over Daniel nog geen mening heb. De versies verschillen zo radicaal dat er geen touw aan vast is te knopen. Dat van die Vodafone dame was natuurlijk flauw. Maar kennelijk was hij getergd en dat heeft ook zo zijn oorzaken (kan ik over meepraten).

Kortom, wees onafhankelijk, gedraag je niet te vaak als het vriendinnetje van en durf stelling te nemen tegen je beste kameraden. Je moest eens weten wat ik over me heen kreeg van sommige HVV-bezoekers (via e-mail) toen ik aan de bel trok inzake racistisch geleuter. En over HVV…voor de 374.353.645.356-ste keer (of was het nou de 374.353.645.357-ste)…HVV kent een geheel andere formule dan FN. Veel meer vergelijkbaar met een open publicatieplatform. Daar zijn risico’s aan verbonden. Dat heeft Duns al meerdere malen uitgelegd. Hij noemt het zelf een experiment.
Ik zou het zeer toejuichen als jij op HVV eens een artikeltje plaatste. Maar ik vrees dat dit vanuit het hardnekkige hokjesdenken (met dito oordeeltjes) inmiddels onmogelijk is.

op 04 09 2008 at 20:12 schreef Peter:

Ja, wees nou eens onafhankelijk, Hassnae. Betracht distantie. Net als Marcel zelf altijd doet.

Kennelijk had ik Daniël getergd, en dan mag-ie proberen iemand te naaien door hem in juridische moeilijkheden te brengen. Dát zijn goede HVV-manieren.

Je bent schorem, Marcel. Die hele HVV-kliek is schorem. Dat is geen hokjes-denken, dat is je ogen niet in je zak hebben zitten.

op 04 09 2008 at 20:15 schreef hassnae:

Wat wil je dan Marcel, dat ik mijn standpunt niet verdedig?

Ik denk niet in hokjes. Veel HVV mensen lusten mij niet -en dan druk ik me nog heel zacht uit- dat zie je aan de reacties die hier geband worden (Peter Siebelt is tot nu toe aardig geweest en Loor uiteraard). Ik ben een stuk toleranter naar andersdenkenden dan de mensen die nu aan het flippen zijn. Ik wil een ieders mennig horen of lezen en dan mijn eigen mening vormen.

Ik denk onafhankelijk en wat ik weet is dit: Edgar heeft ook mijn identiteit prijs gegeven terwijl ik ervoor had gekozen onder pseudoniem te reageren. Of is Edgars actie niet fout? Wat maakt Peters reactie fouter dan die van Edgar?

Wat Daniel betreft: hij heeft een praktische bekentenis geschreven., gelardeerd met leugens, dat dan weer wel. En hij heeft zoveel medelijden met de bewuste medewerkster dat hij niet alleen haar naam plaatst, maar ook nog eens haar foto. Werkelijk briljant.

En zijn getergd zijn, rechtvaardigt dat wat hij heeft gedaan? Hij heeft een man financieel kapot willen maken.

Mohammed B was trouwens ook getergd. Gaan we het hem dan maar vergeven?

op 04 09 2008 at 20:17 schreef Peter:

O ja, Peter Siebelt is oké. Beetje vreemd, maar een stuk fatsoenlijker dan de rest.

op 04 09 2008 at 20:33 schreef Marcel Vreemans:

"Ten eerste omdat ik me verantwoordelijk voel voor het geestelijke welzijn van mijn ‘gasten’, en ik weet hoe die persoonlijke aanvallen voelen, en hoe onrechtvaardig het voelt om van alles over je gezegd te krijgen door types die zich veilig achter een pseudoniem verschuilen en dus immuun zijn voor payback."

of deze

"@Marcel Vreemans, je bent een ondraaglijk domme zwatelaar. En dat je niet snapt dat je iemand, met wie je kort tevoren een halve dag aan tafel hebt doorgebracht, niet in een hoek drijft en kwetsbaar maakt voor een bende psychopaten die vlak achter je rug duidelijk hoorbaar hun messen al aan het slijpen zijn, tekent je volstrekte gebrek aan beschaving."

Los van het broodnodige gescheld, valt me op dat je je paternalistisch opstelt. Jij wilt beschermen. Maar je onderschat je eigen kameraden! Op een ongelooflijke manier. Die kunnen echt HEEL goed voor zichzelf zorgen.

En als er echte zuigers tussen zitten, die op bloed uit zijn, die kun je er zo af flikkeren. Maar bezoekers die vanuit hun overtuiging keiharde replieken geven, daar moet je als stukjesindiener gewoon tegen kunnen. En als deze schrijvers dat niet kunnen, dan zijn ze het ook niet waard om hun verhaal hier te plaatsen en te verdedigen. Dan zijn ze kennelijk niet in staat om rustig en redelijk hun argumenten te blijven aandragen.

Dat paternalistische is een teken van arrogantie.
En hoezeer je ook blijft schelden en met absoluut onredelijke argumenten komt als "iemand waarmee je hebt gegegeten, mag je niet fel attaqueren in een discussie", mij overtuig je er geen seconde mee. Het is een ongehoord zwak tegenbetoog.

op 04 09 2008 at 20:35 schreef aad:

De éne blogger die de andere blogger de huid volscheldt, een grote groep mensen neerzet als racisten en fascisten, ik kan dit nu niet erg boeiend vinden. Is dit nu een weerwoord op het feit dat hier wel degelijk bedachte entiteiten zijn ingezet? Ik vind het om verschillende redenen zeer zwak. Om te beginnen het taalgebruik. Gebruik van krachttermen is in de regel een teken van zwakte. Verder, het vodaphone-verhaal is toch door breedveld zelf in gang gezet? Het defacen van iemand die onder schuilnaam werkt vind ik ronduit onbeschoft. Het is verbazingwekkend dat Lagonda daar geen juridische actie op onderneemt. Kortom, deze soap begint belachelijk te worden, voor zover dat nog niet zo was. Vroeger las ik hier nog wel eens interessante kritische stukjes. Nu lijkt het hier te zijn verworden tot een soort Indymedia, vermengd met een vleugje Vrankrijk en AFA. Wat een verbittering hier. En ja, ik lees ook op het vrije volk. Daar lees ik voor mijn plezier, terwijl ik het echt niet eens ben met alles wat daar wordt neergezet. Hier lees ik allang niet meer voor mijn plezier. Iklees overigens ook op Nederopinie, Nederkrant, Libertarian.nl, vrijspreker.nl, meervrijheid.nl, elsevier.nl, en nog veel meer, maar een amateurisme wat hier met bijvoorbeeld dit zeer slechte scheldkannonadetje aan de dag wordt gelegd ben ik nog maar zelden tegengekomen.

op 04 09 2008 at 20:36 schreef Marcel Vreemans:

"Ja, wees nou eens onafhankelijk, Hassnae. Betracht distantie. Net als Marcel zelf altijd doet. Kennelijk had ik Daniël getergd, en dan mag-ie proberen iemand te naaien door hem in juridische moeilijkheden te brengen. Dát zijn goede HVV-manieren. Je bent schorem, Marcel. Die hele HVV-kliek is schorem. Dat is geen hokjes-denken, dat is je ogen niet in je zak hebben zitten."

Tja, hoe zal ik hier eens rustig op reageren. Je trekt alles uit zijn verband en je woede groeit en groeit. Maar sterk is het allemaal niet. Sorry, Peter

op 04 09 2008 at 20:37 schreef Peter:

Maar sterk is het allemaal niet. Sorry, Peter

Neem me niet kwalijk als ik je niet blind op je woord geloof, Marcel. Schrijf anders een psalm voor Lagonda. Misschien helpt dat bij het schikken van je gedachten.

op 04 09 2008 at 20:43 schreef Peter:

Gebruik van krachttermen is in de regel een teken van zwakte.

Behalve als iemand van Het Vrije Volk het doet, uiteraard. Of Lagonda, of Paardestaart. Dan getuigt het van een geweldig inzicht en komen er draadjes samen in je hoofd die een epileptische aanval veroorzaken.

Als het je niet boeit, rot je toch op, Aad. Wat interesseert het ons nou welke websites je nog meer leest?

op 04 09 2008 at 20:44 schreef Marcel Vreemans:

@ Hassnae: ik lust jou wel! Kijk maar uit, Peter!

Maar vraag je toch ook nog maar eens uit die verdedigende mode te komen. Besides, volgens mij waren jij en Edgar het in die draad allang eens, maar hebben de testosterontjes van beide heren het nog even verder opgenaaid.

Was getekend: een ondraaglijk domme zwatelaar annex schorem

op 04 09 2008 at 20:46 schreef Marcel Vreemans:

Ik vond het een zeer grappig artikel en heb daar met dichterlijke overdrijving op gereageerd. Jij zal er waarschijnlijk weer van alles achter zoeken, maar dit was het en meer niet. Basta!

op 04 09 2008 at 20:55 schreef Aad:

Is dat nu de mores van een blogger? Om als iemand reageert te repliceren met "…en komen er draadjes samen in je hoofd die een epileptische aanval veroorzaken."? Je kunt jezelf uiteraard ook eens afvragen wie er nu echt overkomt als iemand die doorlopend epileptische aanvallen heeft. En uiteraard moet ik dan maar "oprotten", toch? Ga je me nu ook uitschelden voor domme racist? Ik kom op het Vrije Volk nooit betoogjes of reacties tegen met een zo laag peil als die van jou. Maar goed, het was even vermakelijk om te zien hoe de goddelijke Breedveld ook mij direct begint te beledigen en uit te schelden. Deze site is inderdaad puur zonde van mijn tijd geworden.

op 04 09 2008 at 20:56 schreef Marcel Vreemans:

Dat voortdurende gescheld, Peter, hoezeer het ook oplucht, is one-track pony gedrag. Je blijft in de vechtmode hangen, terwijl andere wapens nu veel effectiever zijn.

op 04 09 2008 at 20:58 schreef Peter:

Marcel, iemand die andermans misdrijven vergoelijkt met de mededeling dat ik hem blijkbaar erg heb getergd, moet mij geen fatsoenslesjes gaan geven.

Ik discussieer zoals ik dat wil en daarbij noem ik het ongedierte bij de naam. Daar ga ik over en niet jij en als je dat niet bevalt, dan verplicht ik je niet hier mee te blijven doen.

Was je er toen Paardestaart Wampie belaagde, of Kariem? Ik heb je toen niet gezien, hou dus nu ook je kop maar.

op 04 09 2008 at 21:16 schreef Marcel Vreemans:

Je trekt conclusies uit mijn betoog die onhoudbaar zijn. Een debattruc, meer is het niet. Ten eerste ken ik het zogenaamde misdrijf van Daniel nog helemaal niet, omdat er vokomen tegenstrijdige verhalen zijn (zei ik al eerder). Ten tweede vergoelijk in niet de daad van Daniel, maar had het over klagers en klierders. In je woede lees je verkeerd en verbindt er de meest doorgeschoten conclusies aan.

En als je wil dat ik ieders gedrag hier kom veroordelen, sorry daar ben ik niet van en heb ik geen tijd voor. Maar daar trek jij natuurlijk weer de conlusie uit (want dat is "Peter’s Logic") dat ik dat gedrag dus goedkeur.

Je schrijft ergens: "wie zwijgt is tegen mij…" of woorden van gelijke strekking. Van dit soort redeneringen zijn oorlogen gekomen. En daar ben jij (en anderen) hard naar op weg.

op 04 09 2008 at 21:17 schreef tsja:

@hassnae: "als je bedenkt dat HVV de afgelopen weken bijna niets anders heeft gedaan dan artikelen over Peter"

In alle oprechtheid, ik lees HVV iedere dag en kom vandaag pas ineens patsboem hier in deze discussie terecht.

Omdat ik ook soms op FN kom ben ik verbaasd dat ik dit hele gedoe totaal gemist heb.

Ik ben jaren geleden Nederland al ontvlucht vanwege de toenemende onleefbaarheid, en met mij ieder jaar ruim 100,000 anderen.

Ook ben ik zeer wel bekend met de asielindustrie in NL en heb ik overigens vriendschappen met mensen van alle geloven.

Het valt me op dat HVV wel degelijk aan een opmars bezig is waar je ziet dat het het elders steeds meer wordt gemeld. Dat zal zeer doen, vooral vanwege de soms amateuristische inhoud. Maar er is volgens mij een logische verklaring voor.

Het is in Nederland namelijk al lang niet leuk meer. Alle gemeenschappelijke voorzieningen zijn overbelast. Er is racisme en discriminatie van zowel autochtonen als allochtonen, en iedereen maakt ruzie met iedereen. Ook nu hier weer. Ik vind dit typerend voor Nederland en ben blij dat ik weg ben.

Op marokko.nl lees je over deze sociaal-culturele onvrede vanuit 1 gezichtspunt, op HVV vanuit een ander. In feite zijn beide kanten totaal gefrustreed, met de zittende regering als lachende derde. Daar zit het echte tuig onder het motto: verdeel en heers. Ze zijn daar blijkbaar uitstekend in gelukt.

Jammer. Het had zo mooi kunnen zijn.

op 04 09 2008 at 21:27 schreef Marcel Vreemans:

Peter, soms denk ik wel eens: Je hebt dit theater allemaal van tevoren bedacht en schrijft er straks een schitterend stuk over. Hoe je ons allemaal in deze klucht hebt meegezogen en beetgenomen. Maar ik geef toe, die gedachte heb ik alleen op mijn betere dagen.

op 04 09 2008 at 22:11 schreef EH:

En ik moet eerlijk zeggen dat ik over Daniel nog geen mening heb. De versies verschillen zo radicaal dat er geen touw aan vast is te knopen. Dat van die Vodafone dame was natuurlijk flauw. Maar kennelijk was hij getergd en dat heeft ook zo zijn oorzaken (kan ik over meepraten).

Rot op man. Daar is gewoon echt geen excuus voor. ‘getergd’, wat een slap gelul. Hij was geband van een gratis website. Boehoe.

Peter: Dat platgooien van iran moet ik gemist hebben, maar als ik zou moeten kiezen, dan ook liever een amerikaan dan een irakees hoor. Daar zie ik toch wel degelijk een verschil in graad.

Die discussie over budak wil ik eigenlijk ook niet weer aan beginnen, maar ik ga je ook niet zonder weerwoord laten, dus hier nog een keer mijn samenvatting: jij misinterpreteerde Lagonda. Hij ging inderdaad kort door de bocht, maar alle ongelukkige uitdrukkingen heeft hij vrij snel genuanceerd. Maar nuances of andere interpretaties waren toen al niet meer aan jou besteed.

op 04 09 2008 at 22:27 schreef Max J. Molovich:

"Het zou fijn zijn als mensen, vooral diegenen die ik altijd hoog achtte, eens ophielden met klakkeloos van alles aannemen."

Ik nam niet klakkeloos van alles aan, ik was gewoon even kwijt wanneer jij die mail aan Lagonda had gestuurd. Ik ging ervan uit dat je die mail had gestuurd naar aanleiding van Lagonda’s ‘ontmaskering’, omdat me dat, terugkijkend, het meest logisch leek. Het zal niet meer gebeuren.

op 04 09 2008 at 22:54 schreef Marcel Vreemans:

EH…of moet ik zeggen AH

Leuk, nog zo’n ratelende, napapegaaiende idioot die vanuit zijn vooringenomen kotshoofd onderuit de zak komt geven. Zeg, kereltje…je achterlijke stompzinnige kutgeleuter doet me helemaal niets, rot godverdomme op naar de klotesteen waar je onder vandaan bent gekropen.

op 04 09 2008 at 22:54 schreef EH:

Marcel, houd alsjeblieft op met die snedige opmerkingen van je, ik kan het niet meer aan. Ik smeek je, je hebt me op mijn knieen!

Nog even en ik sla door, dan ga ik deze site kapot maken om de pijn te ontkomen. Maar dan kan ik gelukkig wel op jouw begrip rekenen, dat is dan weer een troost.

op 04 09 2008 at 23:16 schreef yoquierotacobell:

@ hassnae

Ik denk onafhankelijk en wat ik weet is dit: Edgar heeft ook mijn identiteit prijs gegeven terwijl ik ervoor had gekozen onder pseudoniem te reageren. Of is Edgars actie niet fout? Wat maakt Peters reactie fouter dan die van Edgar?

Retorische vraag voor je: is het eenvoudiger in real-life een andere identiteit aan te nemen t.o.v. het aannemen van een andere identiteit op internet?

Ten tweede was de ontmaskering door Lagonda opmerkelijk/nieuwswaardig doordat de beheerder van de website met zijn vriendin/vrouw zelf onder meerdere pseudoniemen reageert.

De ‘ontmaskering’ van Lagonda was een uiting van wraak; het was noch nieuwswaardig, noch interessant.

op 04 09 2008 at 23:19 schreef Peter:

De ontmaskering door Lagonda was wraak, de ontmaskering van Lagonda was een maatregel to even the odds. Even de steen oplichten van waaruit Edgar zijn fluimen op ons afvuurde.

Wat is de bedoeling van je retorische vraag? Mensen een schele hoofdpijn bezorgen?

Wat ik interessant vind, maak ik zelf wel uit.

op 04 09 2008 at 23:44 schreef Peter:

Sjonge, Joost, thanks for setting me straight! Wat een waardevolle bijdrage aan de discussie!

op 04 09 2008 at 23:45 schreef Joost:

Volgens mij snapt de webmaster nou nog steeds niet het essentiele verschil tussen een sockpuppet en een pseudoniem:

The key difference between a sockpuppet and a regular pseudonym (sometimes termed an "alt" which is short for alternate, as in alternate identity) is the pretense that the puppet is a third party who is not affiliated with the puppeteer.

op 04 09 2008 at 23:54 schreef grijze muis:

Jeetje. Ik schrik hier een beetje van. Ik heb geloof ik nog nooit, of hooguit een weinig zinvolle reactie op deze site neergezet (omdat ik mijn eigen middelmaat erken ten opzichte van al die mensen op deze site die zoveel schrijvers talent hebben), maar nu moet ik toch toegeven aan de drang om ook heel bescheiden een duit in het zakje van deze discussie te doen.

Ik vind dat u door moet gaan met uw site meneer Breedveld. Door dit stuk en de daarop volgende draad, hebben ik, en anderen met mij die het weer veel beter hebben verwoord hier boven, een beetje het gevoel hebben dat we met plaatsvervangende schaamte zitten te kijken naar een ruzie tussen twee goede vrienden. Het bezoeken van een site als deze heeft namelijk ook iets in zich van het kijken naar een soap. Je raakt als vaste bezoeker op den duur verslaafd aan de stukjes van de schrijvers en de vaste stamgasten. Je hebt, wellicht onbewust, voorkeuren voor de een of de ander, geniet van al het geschreven, de polemiek, de soms heftige discussie. Je denkt op den duur dat je de schrijvers van de stukken kent. Hoe zou die op het stuk van die reageren? Wat vind de heer Breedveld van een bepaalde reactie op een stuk? Wij van de intellectuele middenklasse hebben behoefte aan uw site om even onze eigen middelmatigheid vergeten. Wij willen ons vergapen aan de mooi geformuleerde betogen (die wel degelijk mij en anderen van mening over sommige issues hebben doen laten veranderen overigens; onderschat uw site wat dat betreft niet meneer Breedveld). Ik zou het daarom vervelend vinden dat wie dan ook gebanned zou worden. Alsof de bad-guy uit de soap wordt geschreven. Zonder hem is de good-guy niet echt interessant toch? Dan wordt het een beetje De Waltons; iedereen is daar blij en tevreden en heeft het erg met elkaar getroffen. Naar zo’n soap wil ik niet kijken. Kortom, uw site is voor mij een baken van vrije meningsuiting en ik hoop dat dat zo blijft. Pravda’s heeft het internet genoeg. Ik pleit daarom namens mijzelf en wellicht een massa, om Lagonda, Paardestaart en alle anderen waarmee u kennelijk in onvrede leeft, toch toe te laten op uw site. Omwille van de polemiek. Niet om wie ze zijn, daar heeft u het volste gelijk van de wereld om uw mening over te vormen en ik wil daarin geen partij kiezen, maar om wat zij schrijven. Gun ons onze vrije meningssite, gun ons onze soap!

Ik beloof hierbij plechtig nu nooit meer wat op uw site te schrijven meneer Breedveld (u mag mij dus wel rustig een ban voor het leven geven, daar maal ik niet om). Ik trek mij nu weer veilig terug achter mijn toetsenbord en hoop nog lang en gelukkig te leven in al mijn middelmatigheid! Mijn figurantenrol in deze soap is nu uitgespeeld om in mijn eigen beeldspraak te blijven. Ik heb mijn 15 minutes of fame gehad.

op 05 09 2008 at 11:28 schreef Marco:

"Alsof je met plaatsvervangende schaamte zitten te kijken naar een ruzie tussen twee goede vrienden"

uitmuntend verwoord; zeker voor een grijze muis.
Ik ervaar het precies zo. Er zijn intussen zoveel verbale kogels afgevuurd op beide sites dat de kruitdampen het voor een toeschouwer vrijwel onmogelijk maken om nog een mening te kunnen vormen over gelijk of ongelijk, zo men dat al zou willen. Ik heb altijd zowel Lagonda als Breedveld graag gelezen en liefst ga ik daar gewoon mee door. Deze broederstrijd kost alle betrokkenen veel (negatieve) energie en leidt tot niets.
Mijn advies: gewoon mee stoppen en weer doen waar jullie allebei (of alledrie) goed in zijn: je schrijftalent gebruiken.

op 05 09 2008 at 12:15 schreef Peter:

Grijze muis, ik ben de laatste om mijn site te onderschatten. Ik ben me zeer bewust van de invloed die ze heeft. Max gelooft daar niet in; ik wel.

IP-bans zijn een vorm van censuur, stelt u. Welnu, bekijk het eens van een andere kant: zolang ik types als Paardestaart hier ongeremd de boel laat terroriseren, hebben heel veel leuke, interessante mensen geen zin meer om mee te doen aan discussies. Daar kan ik me van alles bij voorstellen.

Met andere woorden: Paardestaart haar gang laten gaan is andere mensen monddood maken, en dat is ook een vorm van censuur.

Lagonda is hier zelf met veel misbaar vertrokken, ik heb ‘m niet verbannen. Daarna heeft hij geprobeerd mijn site te saboteren, toen heeft hij wel een ban gekregen. Lagonda toelaten is een vorm van censuur. Mijn hele site loopt ermee gevaar.

Get it? Ik moet censureren om censuur te voorkomen.

Welterusten. Vannacht kan er niet worden gereageerd. Daniël Teeboom blijft namelijk proberen de boel te saboteren. Ga maar vragen bij Het Vrije Volk of ze daar willen ophouden met hun dictatoriale praktijken van intimidatie en censuur.

op 05 09 2008 at 14:40 schreef N. Molrat:

He, weer een knaagdier! Grijze muis…ken ik niet. Het stuk van grijze muis zou door mij geschreven kunnen zijn, op de laatste alinea na dan, maar ik ben het niet.
Op een enkel dt foutje na een helder betoog zeker voor een middelmatige muis. Zou ‘grijze muis’ een vaste gast zijn onder een andere naam? Is het Peter zelf die zich probeert te verplaatsen in de middelmatige massa die zich zo graag door hem laat verheffen?
Als je echt voor het eerst reageert, grijze muis dan wil ik je bij deze van harte welkom heten. Normaalgesproken doet Peter dat maar die is een beetje uit zijn doen. Vergeef het hem maar en reageer gerust nog eens. We zijn het hier wel gewend dat mensen hun beloftes breken.

Net als grijze muis hoop ik dat de site blijft bestaan en dat Paardestaart en lagonda en Daniel (de oude Daniel) en alle andere kleurrijke types als Dewanand, v. Gullik, Bottehond, etc.. hier hun mening mogen blijven geven.

Peter, ik kan me goed voorstellen dat je er geen zin in hebt om een soort openbaar toilet te runnen waar iedereen gratis zijn of haar onderbuik kan komen legen.
Ik kan me ook best voorstellen dat door de stront en de vliegen ‘leuke en interessante’ mensen weg blijven. Voor mij geldt dat niet maar ik val dan ook niet in de categorie ‘leuk en interessant’. Ik ben een huismoeder die haar oksels niet scheert en boeketreeks leest als ze er zin in heeft. Ik geniet van de parels maar ook van de stront en de vliegen en daar schaam ik me niet voor.

Zoals grijze muis schreef: je krijgt als trouwe lezer het gevoel mensen een beetje te leren kennen. Dit geldt voor veel lezers heb ik gemerkt. Het is erg leuk om nu bij Lagonda te lezen wat het beeld is dat mensen van de hoofdredacteur hebben. Het is verboden om ad hominems te gebruiken in een betoog maar of je het nu excpliciet mag maken of niet: het beeld dat je hebt van een persoon beïnvloedt de interpretatie van haar of zijn woorden.

Het beeld dat ik uit zijn eigen teksten gekregen heb van Peter Breedveld is dat hij een intelligente man is, zeer belezen, ontwikkeld, integer en beschaafd, waarschijnlijk goed gekleed, geen sokken in sandalen of Cosby trui. Een man met smaak, iemand die graag omgaat met beschaafde mensen. Hij houdt van een goed gesprek over literatuur, muziek, kunst, politiek, religie etc… het liefst onder genot van goed glas wijn in aangenaam restaurant met lekker eten en een beleefde bediening.
Hij is naturist, niet alleen om lekker zonder kleren te zijn maar ook vanwege de onderlinge sfeer die doorgaans tolerant en open is. Hij houdt van schoonheid, van mooie mensen, mooie vrouwen, mooie muziek, mooie steden. Hij wil kunnen genieten van schoonheid, van sex, van lekker eten, films, boeken.

Hij is een hedonist met stijl. Hij is een hedonist die er niet van houdt als anderen voor hem gaan bepalen of hij mag genieten, waar, wanneer, waarvan, met wie en hoe. Met het hele gezin naakt in het Vondelpark liggen en chocolade-ijs van elkaars rug likken moet kunnen vindt hij. Hij vindt dat het moet kunnen maar zal het niet doen, beschaafd als hij is. Hij zegt wel hardop dat hij vindt dat het moet kunnen en als er mensen zijn die daar moeite mee hebben dan zal hij deze mensen keurig uitleggen dat hij niets kwaads in de zin heeft, dat zij hun stropdasjes gewoon om mogen houden, hun hoofddoekjes niet af hoeven te doen en dat ze door mogen lopen als ze last van hem hebben. PB is kortom ‘leuk en interessant’.

Jammer genoeg zijn veel mensen niet staat of bereid om Peter Breedveld te begrijpen. Gelukkig is Peter de beroerdste niet en legt met veel geduld zijn standpunten uit, elke dag weer, jaar in jaar uit, onvermoeibaar.
Hij wil vrij zijn, vrijer dan nu en die vrijheid gunt hij iedereen. Hij wil het en is bereid er voor te knokken en daarin wijkt hij af van de gemiddelde Nederlander die niet weet wat hij wil en niet bereid is ergens voor te vechten.

Als de overheid morgen verbiedt om blauwe sokken te dragen dan zal de overgrote meerderheid van de Nederlanders zich daar morrend maar braaf bij neerleggen. PB niet, die zal alles op alles zetten om het blauwesokkenverbod ongedaan te maken.
PB is gewapend, PB heeft gelijk. PB heeft een site. PB heeft woorden, veel woorden, goede argumenten, medestanders; leuke en interessante mensen.
Jammer dat niet alle domme mensen snappen dat PB gelijk heeft. PB bedoelt het goed, voor iedereen en wie dat niet ziet is dom, erg dom. Peter wil vrijheid voor iedereen, voor moslims, christenen, joden, niet voor racisten, of toch wel, maar niet allemaal, niet als ze moslims kwetsen of eigenlijk wel maar niet op Frontaal Naakt. Joden kwetsen mag wel, een beetje dan of nee eigenlijk ook niet. Domme mensen kwetsen mag, die hebben toch geen internet, en Tokkies al helemaal want dat zijn dikke vieze stinkende achterlijken die geen tafelmanieren hebben en leggings dragen. Het lijkt verwarrend maar het is eigenlijk heel simpel en als je het niet snapt dan ben je dom en hoor je hier niet.

Ja Peter, ik gebruik de kreet ‘leuk en interessant’ voor de zoveelste keer (bewust) want daarmee heb je mij (onbewust neem ik aan) geraakt omdat ik niet leuk ben en niet interessant en dat ook helemaal niet wil zijn of worden.

Op mijn manier (ook al heb ik flink wat terechte en onterechte kritiek gegeven) ben ik tot nog toe loyaal gebleven. Ik lees mee, soms met kromme tenen of plaatsvervangende schaamte maar ook vaak met bewondering omdat je ondanks alles doorgaat met mooie stukken plaatsen en schrijven, omdat je zo nu en dan nog steeds schittert in een betoog of reactie of tirade, omdat ik het inhoudelijk nog steeds vaak met je eens ben.
Ik ben loyaal gebleven omdat in liefde en oorlog alles geoorloofd is en voor jou is het Oorlog en Liefde. Ik ben loyaal gebleven omdat je je regelmatig kwetsbaar opstelt en omdat ik soms de neiging krijg om je even een aai over je bol te geven, of een knuffel; goed zo jongen, ga door, het komt goed allemaal.

Komt het goed? Zelfs met ‘leuke en interessante mensen’?

op 05 09 2008 at 15:03 schreef Peter:

Kweenie, Molrat. Iemand heeft gisteren, met een IP-nummer van anonymouse.org, de site waar Daniël reclame voor zit te maken op Het Vrije Volk, toch weten in te loggen in het systeem achter deze site. Terwijl ik het wachtwoord had veranderd. Hoe kan dat? Vraag ik me af. Ik ben dan toch geneigd mezelf het volgende antwoord te geven: met behulp van Lagonda/Edgar. Die weet beter hoe deze site werkt dan ikzelf.

Dus misschien weet jij het, Molrat, je weet immers alles zo goed: gaat het goed komen, of gaat de god-koning er met behulp van zijn geflipte nieuwe maatje toch in slagen deze site kapot te maken?

op 05 09 2008 at 15:50 schreef N. Molrat:

Peter, natuurlijk weet ik dat niet. De enige internetmisdaad die ik ooit begaan heb is dat ik meerdere pseudoniemen gebruikte en dat deed ik gewoon vanaf mijn eigen IP-adres.
Ik ben een digibeet en mensenkennis is ook niet mijn sterkste kant.

Als iemand deze site kapot zou willen maken dan zou ik dat bijzonder jammer vinden: voor mezelf, voor jou, voor de overgebleven lezers en ook voor de persoon zelf die dan blijkbaar lijdt aan een wraakzuchtige inborst.

Ken je niemand die je site voor je kan beveiligen?

op 05 09 2008 at 15:53 schreef N. Molrat:

Misschien een domme vraag maar heb je voor de zekerheid ergens een kopie van het archief opgeslagen?

op 05 09 2008 at 15:56 schreef Peter:

Ja, laten we het daar eens en public over hebben, Molrat.

De politie bellen, dat is wat ik nu ga doen. Het gekut moet een keer afgelopen zijn.

op 05 09 2008 at 16:13 schreef Conan:

Peter,

Juist in de breedte van de artikelen en comments schuilt kracht. Los van de inhoud is de lay out van je site gewoon een heel stuk prettiger dan van de concurrentie. Naast jouw actieve rol in de reacties maakt dat dat jouw site niet in gevaar is; ze leest gewoon te prettig weg. Tenslotte trachten de meeste reageerders in fatsoenlijk Nederlands hun mening te ventileren; ook dat scoort.

Maar de ruzie met Lagonda (waarbij ik meen dat gelijk als absoluut begrip sowieso niet bestaat, maar Lagonda rationeel zeker sterke punten heeft en jij als koning in eigen huis het laatste woord verdient) een en ander bepaald geen goed doet. Net als het geroeptoeter van een leeghoofd als Bertje overigens, die vanachter jouw brede rug niets nieuws brengt en zich beperkt tot redeloze kritiek op alles wat naar HVV riekt, uiteraard ondersteund met het nodige ad hominem, stopop en oubollig grollengeweld.

Om de een of andere reden moest ik bij het lezen van een deel van de polemiek (alles van de laatste paar weken geheel doorlezen was wat teveel van het goede) vooral denken aan een rake opmerking van een Libanonveteraan die ik enkele maanden geleden hoorde:

"Fighting for peace is like fucking for virginity."

op 05 09 2008 at 17:13 schreef Peter:

Ik weet niet wat je bedoelt, Conan, maar bedankt voor de complimenten, die begreep ik wel. Ook namens Bert. Bert irriteert jullie en dat vind ik puur genieten.

O ja, je hebt het over ‘gelijk hebben’. Anderen hadden het daar ook al over. Het gaat mij niet om ‘gelijk hebben’. Ik wil graag gevrijwaard blijven van laster en karaktermoord, van het agressieve racisme van Edgars vrienden en van de pogingen deze site om zeep te helpen.

Als je zoveel van FN houdt, misschien wil je dan eens een goed woordje voor me doen bij je rationele vriend? Vraag ‘m ook om zijn hond aan de ketting te houden.

op 05 09 2008 at 17:21 schreef blue moon:

Zeg Molrat,neem jij wel es stiekem een neut overdag ?

op 05 09 2008 at 18:17 schreef N. Molrat:

Nee blue moon, ik begin altijd pas om 1700 uur met drinken, eerst bier, dan wijn en dan soms nog een jonge jenever, en jij?

Het is niet de drank, het is misschien erger, ik ben er nog niet uit.

op 05 09 2008 at 18:19 schreef Marc:

Dus samenvattend ontstond er een clash tussen huisbaas Peter en Ed, die Peters geliefde online danig te grazen nam, waarop Peter Ed stevig van repliek diende een en ander resulterend in haat en nijd, vredesaanboden, schending van vredesaanboden en wat al niet meer. Vervolgens slaan de stoppen door bij Eds hondje Teemuts, die op zijn beurt probeert Peters huis vol te schijten wat ternauwenood voorkomen wordt oa door hulp van eerder genoemde Ed. Echter, enige vrijheidslievende poepscheppers die zich verraden voelen door Peter gaan los en scheppen de stront tot grote hoogte waarna, als tegenreactie, de vrienden van de huisbaas hun steeun komen betuigen. Wat volgt is een herhaling van zetten, spreekkoren, scheldpartijen en verongelijkte poepscheppers tot in het oneindige.

Rest slechts 1 vraag:

wanneer gaat het neuken nou beginnen?

op 05 09 2008 at 18:26 schreef Wampie:

Altijd fijn dat Naakte Molrat er is. (Meer komt er op dit moment niet uit me, maar het is welgemeend).

op 05 09 2008 at 18:50 schreef Peter:

Neuken, Marc? Maar het is Ramadan!

op 05 09 2008 at 19:24 schreef René:

Al gezien dat Lagonda een eigen discussieblog gaat beginnen? Het logo, een gestilleerde fenix (als het plaatje, een gestilleerde fenix, bij de aankondiging te dat is) lijkt op een islamitisch vormgegeven Duitse adelaar. Curieus.

op 05 09 2008 at 19:28 schreef René:

Sorry, deze link werkt wel:

En hier het plaatje bij de aankondiging:

op 05 09 2008 at 19:38 schreef Metatron:

Wat een geinponem die Renée. Zit nog steeds in zijn GN fase.

op 05 09 2008 at 19:57 schreef René:

Sprak Metatronella de humorist: ‘Onze waarheid wordt geen geweld aangedaan door listige en bedriegelijke sujets die er enkel op uit zijn onrust en verdeeldheid te stoken. De slang moet terug in zijn mand. Of nog liever met fik in rook opgaan.’

Ja, de waarheid, Onze Waarheid, daar moet je niet mee spotten!

Uw aanvallige Renée

op 05 09 2008 at 20:03 schreef Anti-Aramptoerist:

Tsjonge die René is echt een ramptoerist

Olie op het vuurtje ga zo even door..jongetje

Stop ’s met dat ge-eikel

Laat Peter en Lagonda gewoon hun ding doen.

op 05 09 2008 at 20:09 schreef Fichter:

Het trieste relaas
het geraas van een naakte dwaas

Langzamerhand verstomde het geraas
De vervelende reflectie was verdwenen.
Een angstig gevoel maakte zich van hem meester.
Spijt kreeg hij van top tot tenen.
De lege poel overziend en zijn echte vrienden verdwenen.

Ze deden ook zo lelijk, zei ze fluisterend.
Verdedigen moest hij haar
De waarheid bleek ontluisterend
Diepgang en waarheid wilde hij in zijn leven
Dat doel bleek nu om het even.
De waarheid liet zich raden
hij had zijn vrienden verraden.

Liefde is wat hij wilde,
eindeloos kussen om zijn brand te blussen.
Zijn lief wilde hem niet meer
Hij had het te laat in gaten
Hij was haar ridder niet meer
Resteerde slechts de schrille valse klanken van die ergelijke Brussen

De stekker eruit en naar buiten.
een ander geluid, hoorde het getjilp van de mussen.
Hoe heerlijk na het gekrijs van die Brussen.

Zijn vrienden afgeschrikt weggejaagd en idealen vergooid.
Met deze inzichten getooid
riep een klein stemmmetje
had het dan ook over een andere boeg gegooid.

Toon je groot en geef je bloot
Kom van je troon en verander de toon.
Laat de woede varen en misschien zul je je ware vrienden weer ontwaren.

Laat ons weer genieten van je talenten ! wij zijn je reagenten

Fichter

op 05 09 2008 at 20:33 schreef René:

Het lijkt mij dat een anti-ramptoerist zich per definitie verre houdt van heftige botsingen, mijn beste.

op 05 09 2008 at 20:36 schreef Peter:

Lagonda begint zijn eigen fundamentalistische webmagazine? Mooi! Kunnen de ‘vrijdenkers’ hun ongenoegen er mooi dáár uitkotsen.

op 05 09 2008 at 21:22 schreef René:

Ja, e.e.a., met dat plaatje, doet me denken aan een remake van de Orde van de Feniks, met Lagonda in een betoverende rol als Harry Potter op leeftijd, Peter Breedveld als de verschrikkelijke Voldemort en een mooie bijrol voor Tjerk als Albertus Perkamentus.
Figurantenrolletje voor René als spion van Voldermort; Magnetron, een van Harry’s Hulpmiddelen, probeert deze kleine slang ‘met fik’ in rook te laten opgaan.
Ene Fichter probeert intussen Voldemort met een magische spreuk, listig verpakt in een sinterklaasgedicht, op de knieën te krijgen.
Zal het Voldemort lukken Fichter met een nog veel krachtiger sinterklaasgedicht op Harry af te sturen? En zal Harry er in slagen om Daniel Teeboom, die knap zichzelf speelt, met een verrassend nieuw fragment van een gedicht van Jaap Fisher deze aanval te laten pareren?!
Blijf kijken en huiver…

op 05 09 2008 at 22:22 schreef Fichter:

René = Bert Brussen?

op 05 09 2008 at 22:35 schreef Jean Franceois:

‘René = Bert Brussen?’ vraagt Fichter.
Maar is René niet eerder la Hache? Twijfel…
En wie is Fichter? de mogelijkheden maken dit blog lezenswaardiger dan bevoor. Ooit ging het hier over zaken, toestanden en ideeën, nu over internetaanwezigheden die elkaar het licht niet in de elkaars ogen gunnen. Droevig. Ik heb genoten en geleerd ban de debatten hier en hoop dat het niveau vanzelf weer rijst.

op 05 09 2008 at 22:36 schreef Jean Franceois:

net zoals mijns spellingsniveau zal moeten rijsen. Excuus.

op 05 09 2008 at 23:01 schreef carmo da rosa:

Jean Franceois.

Putain de langue! Et encore ils nous casse les couilles avec leurs lidwoorden, et parfois la moitié des commentaires sont écrits en amerloc…

op 05 09 2008 at 23:02 schreef Peter:

Mensen kunnen er nóg zo vaak op hameren dat het hier om een ordinaire ruzie of vete zou gaan – de werkelijkheid is anders.

Dit is geen kleinigheid. Dit is de intolerantie van boze bloggers die sinds een jaar of drie lekker los kunnen tegen moslims en die zich dat ‘recht’ door niemand meer laten ontnemen.

Ik snap niet hoe je dit kan blijven afdoen als een ruzie tussen twee vrienden, nadat je kennis hebt kunnen nemen van de nog steeds in gang zijnde pogingen tot sabotage van deze site, de misdrijven die worden gepleegd om mij het zwijgen op te leggen, pogingen mij in juridische moeilijkheden te brengen en de walgelijk racistische scheldkannonades waarmee Edgars vrienden mij belagen, en die eigenlijk niet over mij, maar over Hassnae gaan.

Voorts doe ik geen verzoeknummers. Je eet hier wat de pot schaft, of niet. Is mij om het even.

op 06 09 2008 at 08:20 schreef René:

Peter, mijn vertrouwen in Lagonda viel weg toen-ie (wie in de toedracht is geïnteresseerd kan het zo nalezen) in de draad onder het artikel ‘Beschamend’, op 20/6, – de dag pal na de nacht van de kruitdampen – als éérste een stukje postte, waarin-ie jou volkomen onnodig en volslagen tegen de moeizame toenadering van de nacht ervoor in, begon te jennen. Dat was gewoon vals. Punt.

In die nacht van 19/6 had Lagonda trouwens, middenin de van zijn én jouw kant met de nodige pijnlijke ironie et cetera tot stand gekomen min-of-meer-verzoening, een voorproefje gegeven van het kicken op de macht achter de schermen te kunnen gluren: toen-ie je venijnig-grappig inwreef dat je je browser de hele tijd aan het ‘refreshen’ was (in zijn ogen natuurlijk omdat je amechtig elke seconde op een nieuwe posting van hem aan het wachten was).

Achteraf gezien was dit een opmaat voor het latere misbruik maken van de inloggegevens van de FN-server en het halen van de stofkam door de IP-gegevens van de FN-bezoekers – wat ik tussen haakjes ook als een grove schending van de privacy van die bezoekers beschouw (wie zegt bijvoorbeeld dat Lagonda geen kopie van die IP-nummers heeft gemaakt; kan-ie met panisch genoegen gaan bijhouden welke FN-bezoekers op zijn nieuwe prachtmagazine komen lezen en posten).

Dat een hele meute het wederrechtelijk doorvlossen van iemands administratie (de IP-nummers van de FN-site, jouw eigendom) gewoonweg fantastisch vindt, omdat er een appeltje te schillen viel, geeft een fijn idee van wat dergelijke figuren hun politieke tegenstanders zullen proberen te flikken, mochten hun partijen (TON, PVV) werkelijke macht krijgen.

(Het maakt verder het geloei van verontwaardiging uit diezelfde kring om het per inbraak verkrijgen van geheime plannen van een ministerie, tot een lachertje, maar dit terzijde)

Dan Daniel Teeboom, iemand ook ik een tijdje wel grappig (hoewel potsierlijk star) in zijn denken heb gevonden – die stiekem probeert via het dumpen van de naam van die Vodafoon-medewerkster zijn opponent op hoge kosten te jagen. Eveneens volkomen doorgeslagen en verwerpelijk gedrag. En natuurlijk ook géén punt voor de meute Lagondianen.

Het meest verbazingwekkende vind ik nog – en eigenlijk maakt dat de affaire des te verontrustender – dat Lagonda kennelijk géén genoegen kon nemen met het, zeg maar, statistische feit dat een duidelijke meerderheid van reageerders (waaronder mensen die nu nog met FN sympathiseren) zijn kant koos. Ik bedoel: hij gelóófde neem ik aan in zijn gelijk, hij kréég volop gelijk – waarom dan nóg een vete blijven voeren tot en met inbraak in persoonsgegevens? Dat wijst of op ziekelijke wraaklust, of op het innerlijk (onbewust) overtuigd zijn van het gelijk van je tegenstander, of op een combinatie daarvan.
Als het nu zo was dat jij hem tot op het bot had vernederd of iets dergelijks, à la, maar dat heb je niet gedaan, in elk geval niet méér dan vice versa – laat iemand maar met citaten komen die het tegendeel bewijzen.

Lagonda’s aankondiging vandaag van een eigen magazine, staat letterlijk weer totaal in het teken van antagonisme jegen jou. Een reeks ontkenningen die bijna meteen al Freudiaans blijken: ‘Af. Klaar. Finito. Done. Over with. Schluss. Amen. Ik ga d’r niks meer over zeggen’; twee alinea’s verder ‘Ik zal nou wel het verwijt om de oren krijgen dat ik MOEDWILLIG…’ et cetera.

Ik steek hierboven wel de draak met dat feniks-plaatje erbij, maar een beetje eng vind ik die afbeelding serieus: ik denk dat wie gevoelig is voor vorm(geving) en naar elkaar vewijzende tekens niet heen kan kijken over de verknipte of op z’n minst zwaar overspannen symboliek.

En die griezel van een ‘metatron’ met zijn gedreig dat ‘onze waarheid’ verdedigd zal worden en over die slang die in vuur en rook zal opgaan – eveneens een archaïsch beeld van een beest dat in brand gaat.

Al met al: brrrr…. jij mag dan af en toe, de laatste tijd naar mijn smaak te vaak, een bullebak zijn (met het hart op de goede plaats), Lagonda ontpopt als een goeroe, geheel in het verlengde van zijn (vroegere?) fascinatie voor mind control.

Dat er nóg geen einde is gekomen aan het gerommel op je site, ik hoop bijna dat je je vergist ten gevolge van alle stress… in elk geval sluit ik me aan bij de raad van Naakte Molrat om zo snel mogelijk een computerdeskundige/webprogrammeur in de arm te nemen om zaken met je te analyseren, je vermoedens te staven of te ontzenuwen, en je server en site te driedubbel te backuppen en beveiligen.

Sterkte en succes.

op 06 09 2008 at 08:26 schreef Frank:

Wat is die René een slijmerd, zeg.

op 06 09 2008 at 08:30 schreef Marc:

Verrek! Is het ramadan!? En mag er dan niet geneukt worden? ok orale seks kan ik me iets bij voorstellen maar ouderwets "rolbezemen", ga weg!

Na jah, aan alle moslims, succes!

Aan alle niet-moslims, neuk ze!

Peter, mag ik je de "Penta" van Pago Del Vicario aanraden? Bijzonder fijne, zomerse rode wijn uit Spanje… heerlijk! Is tenminste eens een keer iets anders dan die vermaledijde rioja.

op 06 09 2008 at 08:54 schreef hassnae:

Joh Frank, jij kunt er anders ook wat van, zo zag ik elders.

op 06 09 2008 at 09:16 schreef Peter:

Goed argument weer, Frank. Dat zullen toch boeiende discussies worden, op de site van dat dogmatische niet-dogmatische webmagazine.

Marc, volgens mij mag het na zonsondergang weer wel. Dus zoveel minder zal er tijdens de Ramadan niet worden geneukt, neem ik bij nader inzien aan.

Ik ben gek op Rioja, kan er niks aan doen. Maar bedankt voor de tip. Eigenlijk drink ik vooral witte wijn, maar ik ga straks eens kijken of ik die Penta kan vinden.

René, dank. Ik denk dat jij goed hebt gezien waar ‘m de schoen wringt. Inderdaad, ‘Ik zeg er niks meer over’, en dan nog een paar alinea’s erover doorgaan, mij was het ook opgevallen.

Lagonda kan niet zonder mij. Zonder mij kan-ie geen slogan verzinnen voor zijn webmagazine, hij gaat het, lees ik, met de schrijvers doen die hij bij mij uit de afvalcontainer heeft gevist en de enorme stijging in bezoekersaantallen heeft-ie uitsluitend te danken aan mij.

Daar zal het straks in zijn webmagazine waarschijnlijk voornamelijk over gaan: de islam, de Linkse Kerk en over mij.

Maar dat is goed. Dan kunnen we het hier weer gewoon over interessante zaken gaan hebben, over een hedonistisch leven zonder schuldgevoel.

op 06 09 2008 at 09:59 schreef Frank:

Ik wil even duidelijk hebben dat zich hier 3 "Franken" manifesteren.
Ik ben hier tot voor kort ongeveer vanaf het begin van FN aanwezig geweest, dan heb je Frankpr en bovengenoemde Frank die zijn naam rood schrijft.
Als zich geen nieuwe Franken aanmelden zullen er nog twee overblijven.

op 06 09 2008 at 10:00 schreef Peter:

En weer is er ingebroken in mijn site, deze keer om mijzelf de toegang te ontzeggen.

Ons olijke duo weet van geen ophouden.

op 06 09 2008 at 12:48 schreef Marco:

Je eet hier wat de pot schaft ? Hmmm .. doet u mij maar een IP ban want de waard wordt steeds onvriendelijker. Ik zoek wel een ander restaurant.

op 06 09 2008 at 12:49 schreef Peter:

Je hebt toch geen IP-ban nodig om weg te blijven? Wat is er gebeurd met good old self-discipline?

Je blijft lachen met die types die denken mij te kunnen opdragen wat ik hier wel en niet mag doen.

op 06 09 2008 at 16:15 schreef Sikbock:

Hmm. Paranoïde gedrag, zelfoverschatting en lichtgeraaktheid. De "grote" Breedveld vreet langzamerhand al zijn vrienden op.

Ik zie de volgende zuivering wel tegemoet.

op 06 09 2008 at 16:42 schreef hassnae:

Met vrienden zoals jij en al die andere totaal losgeslagen idioten, heeft Peter geen vijanden nodig, sikbock.

Het hacken van andermans site kun je afdoen als "paranoïde gedrag, zelfoverschatting en
lichtgeraaktheid", maar je kunt de actie zelf, het hacken en kapot proberen te maken van andermans site, ook gewoon zien voor wat het is: idioot, strafbaar en van de pot gerukt.

Is hetgeen Peter zegt zo pijnlijk voor jullie dat jullie alle zelfbeheersing verliezen? Waar raakt het jullie precies wat hij zegt, denkt of doet? Als jullie zo ontzettend voor de vrijheid van meningsuiting zijn, zullen jullie toch moeten leren omgaan met het gegeven dat er andere mensen zijn die het niet eens zijn met jullie.

Ik vind het nogal wat om te proberen iemands site uit de lucht te halen en hem van zijn eigen site te bannen. Iemand schreef dat hij "vijanden" heeft. Denken jullie niet dat jullie nu een klein beetje het gevoel met de realiteit aan het kwijtraken zijn?
Blijf vooral blèren met zijn allen dat jullie vechten voor de vrijheid. Jullie zouden niet weten wat dat woord betekent.

Overigens typisch dat je het woord zuivering gebruikt. Je hoeft er niet op te wachten: je kunt ook gewoon zelf wegblijven. Of ben je niet in staat je eigen beslissingen te nemen?

op 06 09 2008 at 17:09 schreef Sikbock:

Ik kom hier niet voor Peter of voor jou beste Hassnae.

Jullie smakeloze en kleizielige ruzietjes interesseren me verder weinig.

op 06 09 2008 at 17:29 schreef Sikbock:

waarvan akte

op 06 09 2008 at 17:36 schreef René:

En jouw smakeloze en kleinzielige meninkje interesseert niemand ene fuck, sickbock.

op 06 09 2008 at 19:02 schreef Peter:

Sickbok komt regelmatig vertellen wat hij allemaal niet interessant vindt. Ik laat ‘m zijn suggesties en opmerkingen altijd opschrijven en in de klachten- en suggestiesbus doen, die ik eens in de maand bij het oud papier zet.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS