Home » Archief » ‘Ik wijs alle geweld af’


[04.01.2009]

‘Ik wijs alle geweld af’

Hassnae Bouazza

bel7 (86k image)

SP-Kamerlid Harry van Bommel houdt de gemoederen bezig na zijn optreden tijdens de demonstratie tegen het Israelische offensief, gisteren in Amsterdam. Hassnae voelde hem aan de tand.

Harry van Bommel, Elsevier kopt: ‘Woede na van Bommels oproep tot Intifada’.

“Ik heb niet opgeroepen tot de Intifada, ik heb geroepen “Intifada, intifada, Palestina vrij”. Intifada betekent verzet tegen een onaanvaardbare stituatie met als doel een vrij Palestina. En daarmee geef ik dus steun aan het protest van Palestijnen tegen de bezetting. Over de vorm van dat protest ga ik niet. Ik wijs gewelddadig verzet af. Dat heb ik ook gedaan in mijn toespraak bij de demonstratie. Ik vind de discussie over het woordje intifada minder interessant dan een discussie over de gewelddadigheden die op dit moment plaatshebben in Gaza. Dat zijn oorlogsmisdaden.”

Volgens velen is Israels offensief gerechtvaardigd, omdat Hamas als eerste raketbeschietingen heeft uitgevoerd. Zij vinden dan ook dat jij en de demonstranten eenzijdig zijn in het veroordelen van Israel.

“Dan hebben ze weinig kennis van de recente geschiedenis. Er was een bestand. Dat bestand was er op voorwaarde dat Israel de Gazastrook niet volledig zou afsluiten; dat heeft Israel op een aantal momenten wél gedaan, daardoor konden er geen voedsel en medicijnen naar het gebied. Op een gegeven moment heeft Israel zelfs de electriciteit afgesloten. Dat is in strijd met de Conventie van Genève. Je hebt de verantwoordelijkheid voor de mensen die je gevangen houdt. De Gazanen worden, als je de grenzen afsluit, gevangen gehouden. Israel heeft die verantwoordelijkheid niet genomen. Daarop is gewelddadig gereageerd en daarop is weer buitenproportioneel gewelddadig gereageerd door Israel. Een reactie die overigens al een half jaar in voorbereiding is en dus echt niet gebaseerd is op die raketten van Hamas. Ik vermoed dat de aankomende verkiezingen in Israel ook een belangrijke rol spelen.”

Volgens anderen heeft Israel als eerste het bestand geschonden, verwijzend naar aanvallen van Israel in november van afgelopen jaar.

“Dat klopt ook volgens Richard Falk, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Palestijns gebied. Hij rapporteerde in december dat Israël als eerste het bestand brak met een verrassingsaanval die verscheidene veronderstelde Palestijnse militanten in Gaza het leven kostte. Daar hoor ik nu niemand meer over.”

Je critici vragen zich waar je bent als Hamas raketten afvuurt op Israel.

“Ik heb sinds het begin dat ik in De Kamer kwam, tien jaar geleden, veel gepubliceerd en aan het debat deelgenomen over het Palestijns vraagstuk en ik heb in al die bijdragen, en dat is terug te vinden op de website van de SP, altijd het geweld van beide zijden veroordeeld.”

Veel mensen verbazen zich erover dat je je niet uitspreekt over Darfur, China, Congo en noem de andere brandhaarden maar op.

“We hebben een taakverdeling in de fractie. Mijn collega Ewout Irrgang spreekt zich uit over Afrika, Darfur, Somalië, Congo en Tsjaad. Ik spreek mij uit over China, want dat is dan weer mijn pakket. Ik heb de mensenrechten in China zeer regelmatig aan de orde gesteld. Het is dus flauwekul dat we als SP ons daar niet over uit zouden spreken. ”

Hoe is er binnen de SP gereageerd op je Intifada-uitspraak?

“De fractievoorzitter van de SP heeft in de media ook steeds het geweld aan beide zijden veroordeeld en Verhagen opgeroepen ook een veroordeling uit te roepen over Israel en verder ben ik gesteund bij het terugroepen van de Kamer. Mijn uitleg over het gebruik van het woord Intifada zoals je die nu van mij krijgt, heeft Agnes als zodanig onderschreven.”

Maak je je zorgen om de ophef die nu is ontstaan?

“Nee, ik maak me veel meer zorgen om de feitelijke situatie in Gaza. Ik ben ook blij met het protest dat er nu is in Israel zelf. Er was gisteren een demonstratie in Tel Aviv tegen het buitensporige geweld van Israel. Het besef begint langzaam door te dringen, in Nederland gelukkig ook, dat wat daar gebeurt, een escalatie van geweld is die alleen maar in nóg meer geweld kan eindigen. Dat is iets wat me veel meer zorgen baart.”

Denk je dan niet dat je politieke tegenstanders hiermee aan de haal zouden kunnen gaan?

“O jawel, maar bij ieder standpunt dat ik de laatste tien jaar heb ingenomen over Israel waarbij ik een veroordeling uitspreek óók, zeg ik er nadrukkelijk bij, aan het adres van de Palestijnen, heb ik er een vriend bij en een vijand bij. Dat is het normale beeld dat ontstaat op het moment dat je een standpunt inneemt met betrekking tot Israel. Ik heb steeds het geweld aan beide kanten veroordeeld.”

Op internet is er een hevige strijd gaande tussen pro-Palestina en pro-Israel mensen. Volg je dat?

“Ja, ja. Dat gaat hard tegen hard. Feit is wel dat veel van die bloggers helemaal niet geïnformeerd zijn en zonder enige kennis zich verschuilen achter een anoniem of zelfs een bestaande naam van iemand anders en zich op het Internet begeven. Dat is zeer betreurenswaardig: wat ooit als digitale snelweg begon is nu een open riool.”

Inderdaad. Je word ook voor antisemiet uitgemaakt, raakt dat je?

“Nee. Tien jaar geleden raakte het me wel, maar ik ben eraan gewend geraakt dat als je een standpunt inneemt dat kritisch is over Israel, dan krijg je het verwijt dat je antisemiet bent. Ik vind dat je ook kritisch moet kunnen zijn over het optreden van een bevriende staat, want dat is Israel en daar wil ik niets op afdingen. Op het moment dat Israel mensenrechten schendt, dan moet je dat kunnen zeggen. Ik heb daarom ook groot respect voor Van Agt.”

Betreur je de uitspraak nu de hele aandacht naar jou is verlegd?

“Nou, niet de hele aandacht is verlegd, er zijn mensen die proberen die aandacht daarnaar te verleggen om verder niet meer te hoeven discussieren over Gaza. Als dat als rode lap kan werken om het ook over Gaza te hebben, dan betreur ik het geenszins.”

Hassnae Bouazza (حسناء بوعزة) schrijft voor Vrij Nederland, OpZij, de website van het Vlaams-Nederlandse huis deBuren en de Arabische site van de Wereldomroep. Dat ze nog tijd heeft om in het geheim voorbereidingen te treffen voor de vestiging van het kalifaat in Nederland, mag een wonder heten.

Algemeen, 04.01.2009 @ 16:13

[Home]
 

75 Reacties

op 04 01 2009 at 16:44 schreef Frank:

Wat een weerzinwekkende huichelaar, zeg.

op 04 01 2009 at 16:51 schreef J.J. van der Gulik:

Harrie van Bommel moet beseft hebben welke impact zijn gebruik van de woorden Intifada, intifada zou hebben. Van zo’n ervaren parlementariër mag dat verwacht worden. Hij zal die woorden daarom waarschijnlijk bewust gebruikt hebben om te suggereren dat hij daarmee een gewapende opstand bedoelt.

En dan nog, zelfs als hij echt alleen maar zou bedoelen Verzet, verzet dan nog zou hij daar als Nederlandse volksvertegenwoordiger duidelijk terughoudend mee om moeten springen tijdens een demonstratie in het openbaar, aangezien het hier om een buitenlands gewapend conflict gaat.

op 04 01 2009 at 17:11 schreef Pieter:

Ik mis in dit interview een vraag over de rol van Hamas. Heeft Harry daar geen mening over? Bel hem nog een s op.

op 04 01 2009 at 17:26 schreef Peter:

Misschien moet je even ‘Zoeken op deze pagina’ doen, Pieter, en dan ‘Hamas’.

op 04 01 2009 at 17:27 schreef shuri:

Zeer eenzijdige aktie van Van Bommel en zijn Rode extreem-linkse kornuiten.
Zomaar een berichtje in de Volkskrant van afgelopen zaterdag: in 25 jaar burgeroorlog (lees “bezetting van Tamil-gebied door Sri-Lankese kolonisten”) zijn 70000 doden gevallen. Deze week konden we lezen dat de hoofdstad van Tamil-land is gevallen. Waarom daartegen geen demo op het Museumplein georganiseerd?

We laten de gebruikelijke lijstjes van zelfmoordaanslagen gericht tegen islamitische broeders maar even buiten beschouwing.(dit weekend weer 36 doden in Irak)

De acties van van Bommel cs zijn uiterst selectief en daarom volkomen ongeloofwaardig

op 04 01 2009 at 17:31 schreef Pieter:

Nou nee, inderdaad niet. Vraag Harry naar zijn mening over de rol van Hamas binnen Gaza, voor een fijne en objectieve beschouwing.

Harry maakt zich toch zorgen om de feitelijke situatie in Gaza? Een mooi breed onderwerp, dat vraagt er gewoon om gemolken te worden!

Voorstel werktitel deel III: Harry en het Leger van de Heer.

op 04 01 2009 at 17:38 schreef Pieter:

Ik dacht meer aan de ‘sturende rol’ binnen Gaza, haar ideologie, handvest, schendingen van mensenrechten, buitensporig geweld en legitimatie van gezag en dualisme. En de toekomst van Palestijnse Gazanen onder het bewind van Hamas.

Genoeg stof voor deel II. Voorstel werktitel: Ik wijs alle geweld af, consequent!

op 04 01 2009 at 17:43 schreef Peter:

O nee, Pieter, alsjeblieft. Ik was niet van plan hier de discussie te doen over wie wat het eerst schond. Mij interesseert alleen de strijd hier in Nederland, waarin alle partijen elkaar en zichzelf in een gordiaanse knoop houden. Steeds gedoemd zijn dezelfde manoeuvres te maken, dezelfde bezweringen uit te spreken.

op 04 01 2009 at 17:43 schreef Pieter:

Ja, neem me maar weer in de maling. Harry en sex, da’s deel IV natuurlijk.

op 04 01 2009 at 17:59 schreef Peter:

Nee, sorry. Vanaf morgen gaat het hier weer gewoon over seks en schoenen. Of jij moet zelf zin hebben in dat interview.

op 04 01 2009 at 18:15 schreef Joost:

http://www.youtube.com/watch?v=PLlHPPO25nM&feature=channel_page
Na een minuut zie je harry in beeld, achter hem wordt hamas, hamas allejoden aan het gas gescandeerd. Deze man moet het gehoord hebben en bleef in deze demonstratie meelopen. Deze man moet zich diep en diep schamen.

op 04 01 2009 at 18:18 schreef Ozymandias:

In het interview verwijst Hassnae al naar Darfur, China, Congo. Maar Shuri is er als de kippen bij om ook nog even op de brandhaarden in Sri Lanka en Irak te wijzen. Verhip, Hassnae en Van Bommel waren zomaar vergeten dat op te noemen! Schandelijk!

Maar… dan wil ik graag van Shuri weten, waarom hij/zij het wel heeft over Irak en Sri Lanka, maar zwijgt over de hongernood in Noord Korea, de moordpartijen in Kenia, en de burgeroorlog in Oeganda?

Uiterst selectief en ongeloofwaardig, de comment van Shuri!

op 04 01 2009 at 19:24 schreef Tarak:

"Op internet is er een hevige strijd gaande tussen pro-Palestina en pro-Israel mensen. Volg je dat?

“Ja, ja. Dat gaat hard tegen hard. Feit is wel dat veel van die bloggers helemaal niet geïnformeerd zijn en zonder enige kennis zich verschuilen achter een anoniem of zelfs een bestaande naam van iemand anders en zich op het Internet begeven. Dat is zeer betreurenswaardig: wat ooit als digitale snelweg begon is nu een open riool.”"

Mag ik even braken? Eén voordeel hebben al die hard-tegen-hard-open-riool meningen op het internet: Zo hypocriet als in de Tweede Kamer of zo hypocriet als parlementsleden zijn, zal het nooit worden.
Maar voel je er vooral boven iedereen verheven (zoals de socialist in de praktijk nu eenmaal altijd doet), en ga het internet kapot reguleren zoals collega kamerlid Ada Gerkens wil. Wedden dat Harry binnenkort weer er ergens gaat verkondigen dat hij de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk vindt….

op 04 01 2009 at 19:30 schreef Tjerk:

Zo, die Hassnae is goed bezig. Helder, overzichtelijk, actueel, to the point, en precies lang genoeg geschreven stuk.

Van Bommels antwoord op of het scanderen van ‘Intifada’, ‘Intifada’ nu wel kan vind ik niet zo sterk. Beetje een politiek-correct antwoord. Ga dan liever de aanval in en zeg: Hoezo? Tegen bezetting en buitensporig geweld mág je toch in verzet komen?

op 04 01 2009 at 19:31 schreef Tarak:

Ja, inderdaad Tjerk. Verhelderend, direct en daarom leuk interview, mevrouw Bouazza!

op 04 01 2009 at 19:38 schreef geweta:

Stukje Hamas.
Sinds het begin van de Israëlische invasie in Gaza heeft de terreurbeweging Hamas zeker 35 Palestijnen die werden verdacht van ‘collaboratie’ met Israël, geëxecuteerd. 75 andere Palestijnen, leden van de Fatah beweging van PA/PLO baas Mahmoud Abbas, werden in hun benen geschoten of hun handen werden gebroken. ‘Hamas is ontzettend nerveus omdat ze voelen dat hun einde gekomen is,’ aldus een official van Fatah. Bronnen dicht bij Hamas hebben bevestigd dat de terroristen de tientallen vermeende collaborateurs, die op diverse plaatsen werden vastgehouden, hebben vermoord uit angst dat Israëlische troepen zouden proberen om hen te bevrijden. Een groot aantal leden van Fatah heeft huisarrest gekregen, omdat zij volgens Hamas de Israëlische invasie zouden kunnen aangrijpen om de macht in Gaza over te nemen. Mahmoud Abbas zou Fatah-loyalisten in Gaza opdracht hebben gegeven om het wankelende bewind van Hamas te ondermijnen. ‘Als ze Israël proberen te helpen vermoorden we ze allemaal,’ aldus een Hamas-official. ‘We hangen Mahmoud Abbas publiekelijk op als hij Gaza probeert binnen te komen in een Israëlische tank.’ Fahmi Za’arir, een andere woordvoerder van de terreurbeweging, beschuldigt zijn eigen organisatie van de moord op de Fatah-gevangenen. ‘Het is een schande dat Hamas de wapens richt op onze eigen mensen, in plaats van te vechten tegen Israël.’ Ook deze doden en gewonden zullen ongetwijfeld op het conto van Israël worden bijgeschreven.
En dat zijn de vrienden van Harry.
Dag

op 04 01 2009 at 19:57 schreef Frank:

Maar wat denk je dat er in Nederland gaat gebeuren als de SP het voor het zeggen krijgt?

op 04 01 2009 at 20:03 schreef Tjerk:

Wat mensen als geweta er dan nooit bij vertellen is dat de afdeling van Fatah in Gaza, gesteund door de VS, in de eerste helft van 2007 een coup heeft getracht te plegen om Hamas van de troon te stoten, waar Hamas in juni 2007 een einde aan maakte. Stond een uitstekend artikel over in Vanity Fair; waarin met een aantal betrokkenen en sleutelfiguren gesproken wordt.

Hoe zei van Bommel dat ook alweer: "Feit is wel dat veel van die bloggers helemaal niet geïnformeerd zijn en zonder enige kennis zich verschuilen achter een anoniem of zelfs een bestaande naam van iemand anders en zich op het Internet begeven."

op 04 01 2009 at 20:04 schreef Peter:

Ga je Hamas nu ook al laten wegkomen met de executie van politieke tegenstanders, Tjerk?

op 04 01 2009 at 20:11 schreef alexander:

De mensen in GAZA zijn maanden afgesneden van fatsoenlijke toegang tot de buitenwereld. Een tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof, enzovoort. Daar bovenop zijn delen nog steeds bezet en voert Israël eerdere afspraken over terugtrekking uit de bezette gebieden en de kolonisatie een halt toe roepen niet uit. Alles wat enkel de schuld is van Israël. Maar heel de wereld zwijgt hierover. Dat zijn de feiten. Ondanks dat het verkeerd is, is het niet onbegrijpelijk dat men nu in Gaza in opstand komt en zelfs raketten afvuurt. Als iemand zoals Harry van Bommel oproept tot een intifada, daar duidelijk een vreedzame opstand mee bedoelend, geeft hij simpelweg steun aan iets waartoe de Palestijnen in deze omstandigheden gerechtigd zijn. Een gewelddadige opstand heeft duidelijk geen zin, dat weet hij ook wel. Het voorlopig resultaat van het geweld is dan ook 4 Israëlische doden tegenover 400 Palestijnse. Die raketten raken geen doel. Als de Israeli’s rustig willen slapen moeten ze hun afspraken nakomen. De westerse leiders zouden dat eens moeten eisen ipv enkel mee te gaan met de Israëlische propaganda die effectief de schuld voor het geweld bij Hamas neerlegt.

op 04 01 2009 at 20:15 schreef Tarak:

@Frank

Als de SP ooit aan de macht komt dan moeten we daar direct een intifida tegen gaan beginnen met als doel een Vrij Nederland. Ik wil hier een politiek incorrecte opmerking maken over eventuele raketten die Hamas eventueel nog over heeft, maar dat ik bij nader inzien toch maar niet.

op 04 01 2009 at 20:30 schreef Lotman:

Joost, bedankt voor je linkje naar YouTube met Van Bommel. Terwijl hij schreeuwt ‘Intifada, intifada, Palestina vrij’ zie je zijn ogen schichtig heen en weer bewegen. Zou het zijn omdat hij een rij achter zich jonge Marokkanen hoort scanderen ‘Hamas, Joden aan het gas’? Op die vraag krijg ik liever een antwoord dan op semantische vragen over de betekenis van het woordje ‘intifada’.

op 04 01 2009 at 20:34 schreef Leo:

“Ja, ja. Dat gaat hard tegen hard. Feit is wel dat veel van die bloggers helemaal niet geïnformeerd zijn”.
Feit?
Als ik zie hoe Ben Kok, ( de man met de Israelische vlag ) wordt afgebekt, "stop met liegen", 5 x achterelkaar, terwijl er helemaal niet naar hem geluisterd wordt, dan zie ik de zelfde reactie nu bij Harry, pittige discussies ook altijd op de site van Anja, geen discussie mogelijk, dat gezeik van jullie rioolratten kennen we nu wel, wij hebben gelijk.
Gaza as we speak is kut, daar komen we niet uit.
Marokko bezet ook een groot stuk land, Marokko heeft daar ook een muur omheen gezet, stop de bezetting nu?

op 04 01 2009 at 20:37 schreef Jaap Hamburger:

Beste Harry,

Er blijken altijd weer mensen te vinden, die zich drukker maken over borden en woorden, dan over bombardementen en moorden.

Het zijn dezelfden die honderd excuses weten om Palestina te bezetten, en evenveel redenen om je daar niet tegen te mogen verzetten.

Intifada is het in het internationaal recht uitdrukkelijk toegestane recht op verzet, de opstand tegen de bezetter, en zegt niets over de gebruikte methode. Het is een principe, geen manier van doen.

Laat je niet de mond snoeren door het Cidi, dat zelf een solidariteitsbijeenkomst belegde in juli 2006, toen Israël Libanon bombardeerde.

Jaap Hamburger Een Ander Joods Geluid

PS:

Het is zoals de Palestijnse schrijver Ali Abunimah heeft geschreven in The Guardian van 29 december: ‘Volgens Israël hebben de Palestijnen het recht zich koest te houden, terwijl het hen uithongert, doodt en voortgaat met de gewelddadige kolonisatie van hun land.

Wij vinden dat de Palestijnen, zoals ieder gekoloniseerd volk, het recht hebben zich te verzetten’.

op 04 01 2009 at 20:37 schreef Corné Krijnen:

Is er nog plaats voor Harrie van Bommel op de boot die naar Marokko vertrekt?

op 04 01 2009 at 20:47 schreef Frank:

Maar intifada is toch ook: jezelf in een vol pizzarestaurant opblazen, midden op de dag?

En is oproepen tot zulke acties niet precies hetzelfde als aanzetten tot zulke acties? Is dit nu wel of niet misdadig?

We weten allemaal heel goed op welke methoden Hamas het liefste terugvalt: methoden waarbij zo veel mogelijk burgerslachtoffers vallen. Dáármee is Intifada synoniem, niet met burgerlijke ongehoorzaamheid of geweldloos verzet, en al dus ook niet met een vreedzame opstand.

op 04 01 2009 at 20:54 schreef Eric:

Ter vergelijking met de aandacht voor andere brandhaarden: getriggerd door een column van Ellian heb ik eens rondgekeken op de website van de UNRWA. Ik had nog nooit van deze organisatie gehoord, maar blijkbaar is het een speciale VN organisatie alleen voor palestijnen met een budget van meer dan een half miljard, betaald door o.a. Nederland en andere Westerse landen (Arabische landen worden niet genoemd op de site). Ze hebben 25.000 mensen in dienst die zo’n beetje het gehele onderwijs, gezondheidszorg, en andere diensten voor de palestijnen verzorgen. Rondkijkend op de website vroeg ik me af of de palestijnen ooit nog op eigen benen kunnen staan met zoveel hulp. En wat is precies de reden voor een aparte VN organisatie van dergelijke omvang? We hebben toch al de VN vluchtelingen organisatie en UNDP voor opbouw? Blijkbaar heeft het Westen een mega groot schuldgevoel ten opzichte van de palestijnen.

op 04 01 2009 at 20:56 schreef shuri:

Precies hr/mw Ozymandias: ik – en mijnheer van Bommel en zijn clubje meelopers – zijn nog een paar problemen in de wereld vergeten. Dat geeft des te meer aan dat de actie van van Bommel en zijn trawanten volkomen eenzijdig, belachelijk en ongeloofwaardig is

op 04 01 2009 schreef Ozymandias:

In het interview verwijst Hassnae al naar Darfur, China, Congo. Maar Shuri is er als de kippen bij om ook nog even op de brandhaarden in Sri Lanka en Irak te wijzen. Verhip, Hassnae en Van Bommel waren zomaar vergeten dat op te noemen! Schandelijk!

Maar… dan wil ik graag van Shuri weten, waarom hij/zij het wel heeft over Irak en Sri Lanka, maar zwijgt over de hongernood in Noord Korea, de moordpartijen in Kenia, en de burgeroorlog in Oeganda?

Uiterst selectief en ongeloofwaardig, de comment van Shuri!

op 04 01 2009 at 20:57 schreef Pieter:

He Bert, wat denk je van Jaap Hamburger? 1/48 Joods?

op 04 01 2009 at 20:59 schreef Leo:

Beste Jaap Hamburger, ik heb een paar keer in de riool discussies, ( wel discussies ) de volgende kreet voorbij zien komen: "als Hamas de wapens in zee gooit, is het vrede, als Israel de wapens in zee gooit zijn ze dood", leek mij een goede aanname, uw mening hierover?

op 04 01 2009 at 21:05 schreef Aun:

Selectief, selectief, wie heeft het nog niet gehad over het Zimbabwaanse ongerief.

op 04 01 2009 at 21:07 schreef Leo:

Blijft het feit, dat ik een naturisch onderwerp veel leuker vind, en de oude kuttenkijk item’s van Anja zeer respecteer.
Maar ja, ik ben ook maar een reaguurende mongool.

op 04 01 2009 at 21:08 schreef Bert Brussen:

@Pieter: ik ken die hele Hamburger niet maar wat hij schrijft komt mij vrij verstandig over. Ik mag voor hem hopen dat hij 100% joods is, anders is het een beetje sneu deel te nemen aan iets als Een Ander Joods Geluid.

De comment van Corné Krijnen snap ik niet. Kan iemand die uitleggen?

op 04 01 2009 at 21:34 schreef Tjerk:

Peter: "Ga je Hamas nu ook al laten wegkomen met de executie van politieke tegenstanders, Tjerk?"

1. Volgens mij heb ik elders toch duidelijk geschreven dat ik geen medelijden heb met Hamasleiders die worden geliquideerd. Dus waar ik Hamas allemaal mee laat weg komen mag je mij eens nader uitleggen.

2. Tenzij je weet dat in 2007 de sfeer tussen de Gazaanse Fatah-afdeling en Hamas er een was waarin Hostel-achtige toestanden – juist ook van de kant van Fatah tegen leden van Hamas – wekelijks voorkwamen, lijkt dat geweld van Hamas tegen ‘politieke tegenstanders’ uit de lucht te komen vallen.

Hamas-aanhangers zijn geen monsters die via een scheur in de tijd-ruimte vanuit de hel de Gazastrook zijn binnengekomen. Het zijn religieuze semifascisten in een groot uitgevallen hogedrukketel.

op 04 01 2009 at 22:03 schreef Pieter:

Ik mag voor hem hopen dat hij 100% joods is, anders is het een beetje sneu deel te nemen aan iets als Een Ander Joods Geluid.

Wat bedoel je precies? Stel dat hij maar voor 50% Joods was geweest. Had hij dan zijn mening via een ander actiecomité moeten laten horen? Of als privé persoon zijnde?

op 04 01 2009 at 22:10 schreef Bert Brussen:

@Pieter: het is een beetje raar om als niet jood voor een ander joods geluid te pleiten. Dat is hetzelfde om als niet-moslim in een moslimoverlegorgaan te gaan zitten.

Ik neem dus aan dat de lieden van EAJG ook gewoon joden zijn. Anders hebben ze wel erg weinig te doen in hun leven.

Niet dat de mening daardoor verandert, maar sneu is het wel.

op 04 01 2009 at 22:12 schreef Leo:

Beste Pieter, Half om half, denk ik, in ieder geval, een antwoord krijg je niet.

op 04 01 2009 at 22:59 schreef Joan:

Degene die de discussie rond Gaza besmeurt en bezoedelt met zijn oproep tot intifada is Van Bommel. Van Bommel heeft een geheime missie. Het omleggen van de SP. Daarom misbruikt hij vrouwen, roept hij op tot moord tegen vrouwen, en daarom zegt hij tegen journalisten dat de enige reden waarom zijn collega Renske Leyten in de Kamer zit is dat ze een relatie had met Jan Marijnissen.

Harry van Bommel is de grootste rat die in de politiek rondloopt en dat is op zich in zo’n rattige omgeving nog een hele prestatie. Maar goed, laat Harry ook iets kunnen.

op 04 01 2009 at 23:00 schreef Joan:

moord tegen Joden bedoelde ik natuurlijk, niet moord tegen vrouwen. Die vrouwen krijgen vanzelf wel zelfmoordneigingen als dirty Harry ze misbruikt heeft.

op 04 01 2009 at 23:18 schreef toevallige voorbijganger:

Bijna even kwalijk is het feit dat "Intifada Intifada Palestina vrij!" een ongeloofelijke kutleus is. Het rijmt voor geen ene meter.
Doe dan "Intifada Intifada vrij Palestina!" Dat bekt nog steeds niet echt lekker, maar Harry van Bommel zou als SP’er toch door moeten hebben dat die 2 woordjes omwisselen voor een veel beter lopende protestleus zorgt.
In 10 seconden bedenk ik een betere, wat te denken van:
"Grad Grad Grad Palestina is het zat!"
Of een:
"Jeetjemina, bommen vallen op Palestina!".

Overigens vind ik dat Harry zich er met een wel heel zwakke smoes vanaf probeert te maken. Bied dan gewoon verontschuldigingen aan en zeg dat je je een beetje liet meeslepen.

op 04 01 2009 at 23:33 schreef Tjerk:

Ik heb mijn gesigneerde kopie van Der Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene (1921) er nog maar eens op nageslagen, en tenzij Jaap er aanleiding toe heeft te denken dat hij de verdwaalde telg van een tot op de veertiende eeuw teruggaand Catalaans wijnproeversgeslacht is, mag hij ’s avonds zijn hoofd te ruste leggen in het volle vertrouwen dat hij een raszuivere sefardische Jood is.

Sorry, Jaap, ik kon het niet laten. Je hebt trouwens een mooie kop (Nee, echt!).

op 04 01 2009 at 23:59 schreef Leo:

"Na zes dagen van Israëlische bombardementen is het dodental in de Gazastrook opgelopen naar ruim 400. Onder hen is Nizar Rajan, de belangrijkste Hamasleider die in de afgelopen vijf jaar is gedood.
In 2001 stuurde hij een van zijn zonen op een zelfmoordmissie waarbij twee Israëlische kolonisten in Gaza werden gedood. Bij een bombardement op zijn huis in Jebalija kwamen nog elf mensen om het leven, onder wie twee van zijn vier vrouwen en vier van zijn twaalf kinderen."
Het verschil in feest of rouw is dus of je 2 Israëliërs in je graf meeneemt?
Zie ik dat verkeerd?, welke verlichtte geest geeft mij antwoord?

op 05 01 2009 at 01:04 schreef Tjerk:

"De anonieme bloggers zijn geïnformeerd, alleen niet door Anja Meulenbelt"..

.. maar door xenofobe, arabierenhatende en (prio)zionistische blogs, en youtube fragmentjes van FoxNews. Nee, dan ben je echt lekker gezegend met het grote overzicht. Dan heb je het totaalplaatje wel in de smiezen.

Wat willen al deze anonieme reaguurders eigenlijk bewijzen door publiekelijk te kotsen op Harry van Bommel? Of is het gewoon een soort ontlading? Eens even lekker he-le-maal losgaan op Harry, die zelfvoldane wereldverbeteraar met dat spichtige bekkie van ‘m en die schichtige blik?

op 05 01 2009 at 01:56 schreef Andre:

Intifadah betekent in goed Engels "popular resistance to oppression". Niks mis mee dus hoor. Deden wij in NL ook tegen de nazi bezetters. Wat een eenzijdige pro-Israelische berichtgeving.

op 05 01 2009 at 05:39 schreef Mark:

Precies Andre, en dat doe je door raketten op scholen af te schieten. Waarom niet? Het is slechts onschuldig verzet. Intifada is Ok, een soort lampionnentocht, waar maakt de wereld zich druk om he?

op 05 01 2009 at 07:47 schreef shuri:

Leerzame kost voor SP-ers en andere meelopers
Bron: Afshin Ellian
Niet alle volkeren worden even goed en effectief ondersteund als de Palestijnen. Zo werden de Tsjetsjenen genadeloos getroffen door de Russische macht. Zij voerden een oorlog in de vorm van jihad, met terroristische middelen.

Dit gaf Moskou legitimatie om de Tsjetsjenen met wortel en tak uit te roeien. Grozny, een grote stad, werd totaal vernietigd. De Russische redenering luidde: met de islamitische terroristen valt niet te praten, en ze verstaan alleen de taal van geweld.

Tienduizenden kwamen op wrede wijze om het leven. De mensenrechten werden door de Russen met voeten getreden. Ook de jihadisten pleegden wrede terreuraanslagen.

Spookstad
Een paar weken geleden zag ik een reportage over Grozny. De stad is herbouwd. Een voorbijganger, waarschijnlijk een Tsjetsjeen, riep dat de stad naar Poetin moet worden genoemd. De herbouwde spookstad als Poetinstad. Dat is echt ironisch.

De Verenigde Naties kregen geen kans om een vluchtelingenprobleem te creëren voor Poetin. Misschien moet ik het anders formuleren: de Russische diplomatie was zo succesvol, dat er binnen de VN geen draagkracht was om Rusland hard aan te pakken.

Het is ook begrijpelijk. Veel islamitische landen zijn afhankelijk van Rusland voor wapenleveranties. Zo kon het islamitische Iran de jihadisten in Tsjetsjenië nooit steunen. Iran heeft de Russische rakketen harder nodig dan de Tsjetsjenen.

Gazastrook
Gaan de Israëliërs ook zo om met hun vijanden? Nee. De Gazastrook is geen Grozny en er zijn ook geen tienduizenden om het leven gebracht.

Maar zullen de Palestijnen in Gaza ooit begrijpen dat ze met Israël moeten praten in plaats van zelfmoordaanslagen plegen en het beschieten met raketten? Nee, voorlopig niet. Ze hebben geen reden om dat te doen. Want de Verenigde Naties houden, met behulp van Nederland, het conflict in stand.

Gratis
Al decennia lang financieren wij de Palestijnen. Zij hoeven niet, zoals volkeren in andere conflictgebieden, te onderhandelen voor hun brood en water en veiligheid. Dat krijgen ze allemaal gratis van ons. Hun toekomst is gegarandeerd. Daarom kunnen ze zich toeleggen op één doel: de vernietiging van Israël.

UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) is een grote VN-organisatie die de Palestijnen overal helpt: in Gaza, op de Westbank, in Jordanië, Libanon en Syrië.

De UNRWA heeft 29.000 man personeel in dienst. In the Advisory Commission zitten Australië, Canada, Denmarken, Nederland, de EU als geheel, Spanje, Saoedi-Arabië, Engeland enzovoort.

Barmhartigheid
Zoveel geluk hadden de mensen in Darfur, Grozny en de Afghanen onder de Taliban niet. Er was geen geld, geen barmhartigheid, geen Westerse emotie voor deze volkeren. Kortom, er was niets beschikbaar voor de Afghanen die met z’n duizenden werden afgeslacht door de Taliban.

Vierennegentig procent van het budget van UNRWA komt van de regeringen en de Europese Unie. In 2008 hadden ze een budget van 541.8 miljoen dollar. Dit bedrag moet u niet verwarren met de individuele (statelijke) hulp uit al die landen voor de Palestijnen.

We houden dus met ons belastinggeld dat conflict in stand. Want in een normale situatie zou de zwakkere tegenstander al lang aan de onderhandelingentafel hebben gezeten.

Belastinggeld
De Palestijnen in Gaza en elders hebben geen enkele reden om dat te doen. Dankzij ons belastinggeld. Nederland verhoogde onlangs de jaarlijkse bijdrage ‘VN-hulp aan Palestijnen’ zelfs met 3,2 miljoen euro. Waarom? Belonen we de Palestijnen voor het verbeteren van hun rakettechniek?

Dit is precies de reden waarom landen uit de EU niet met gezag bij de Israëliërs kunnen aankloppen.

Wat Israël kan bereiken met deze aanval op Hamas? Hierover meer maandag.

op 05 01 2009 at 09:33 schreef toevallige voorbijganger:

Andre, er is ook een Nederlandse wiki hoor. En wiki’s zijn inderdaad _volstrekt_ betrouwbaar.
Ga toch weg met je zielige argumentjes.
Een goed argument zou een youtube fragment zijn van een hoge islamitische pief die eens precies uitlegt hoe vreedzaam intifada wel niet is. Een wikipedia artikel quoten, dat niet zeggen en doen alsof je het zelf hebt bedacht, en dan hopen dat er weer diezelfde uitgekauwde discussie komt over het verzet in de WO2 is echt zielig.

op 05 01 2009 at 10:14 schreef Paco:

Allen the best regards en feliz 2009.

shuri, met bijzonder veel interesse je laatste bijdrage gelezen.
Zelf heb ik nooit veel zin om zulke lange teksten te typen, het gaat bij mij meer "recht voor zijn kanis" tekstjes.
Ik wacht op je "Hierover meer maandag" met veel belangstelling.

op 05 01 2009 at 11:01 schreef J.J. van der Gulik:

re Shuri

Afshin Ellian zou geen belangrijke positie in het debat moeten kunnen innemen in Nederland. Wanneer de Nederlanders over een voldoende ontwikkeld zelfrespect zouden beschikken zou hij aan de zijlijn wat deskundig commentaar kunnen leveren, als hem daarom zou worden gevraagd en verder zou hij zich niet in het debat mengen. Dat zou in wat mindere mate evenzo voor Joodse Nederlanders kunnen gelden, als er sprake kan zijn van een Israëlische of een ten dele Amerikaanse agenda. Evenzo kan het natuurlijk gelden voor overenthousiaste pro-Amerikaanse Nederlanders. Bij twijfel aan het duidelijk vooropstellen van de Nederlandse belangen zouden zo schrijvers en columnisten zoals bijvoorbeeld De Winter evenzo aan de zijlijn moeten staan in plaats van centraal in het debat aanwezig te zijn.

De feitelijke positie van Ellian en De Winter bevestigt dat Nederlanders gemakkelijk te manipuleren zijn en over onvoldoende ruggegraat en zelfrespect beschikken. In het verlengde daarvan zag je eerder heel Nederland blind achter Israël aanhollen en zie je dezelfde meute nu even zo vrolijk weer de andere kant oprennen.

Onder normale omstandigheden en met zo voldoende ruggegraat en zelfrespect zouden de Nederlanders duidelijk primair uitgaan van de eigen positie en de eigen belangen. Dat is nu veel te veel gevraagd.

Ellian behoorde tot de communistische partij in Iran. Na zijn vlucht naar Afghanistan studeerde hij daar 3 jaar en was goede maatjes met het communistische regime in Kabul. Na de daaropvolgende vlucht naar Nederland werd hij prompt ‘democraat’.

Nederland heeft uit humanitair oogpunt een morele verplichting om wat voor de Palestijnen te doen. Dat die mogelijkheid blijkbaar niet bestaat in Grozny doet daar niet aan af en Grozny heeft daar zo niets mee te maken. Verder zouden Nederland en Europa zich maar beter zo weinig mogelijk met het M-O conflict kunnen bemoeien. Daar zijn de westerse belangen het beste mee gediend.

Een bedrag van 3,2 miljoen euro aan humanitaire hulp voor de Palestijnen lijkt me overigens een vrij laag bedrag. Als men zich dan toch met dat conflict wil bemoeien en dat conflict vreedzaam wil oplossen dan zou Europa Amerika beter onder druk kunnen zetten om de buitenproportionele macht van de Israel Lobby in te perken. Bovendien zijn daar ook grote Europese belangen mee gemoeid. Dat zal ondermeer tot gevolg hebben dat het kleine staatje Israël niet langer jaar in jaar uit van Amerika het hoogste bedrag aan steun krijgt van alle landen. In die vele miljarden aan steun zijn dan een aantal belangrijke militaire projecten niet eens opgenomen.

Daardoor zal Israel zich eerder genoodzaakt zien om echt serieus aan vrede te werken en om niet langer door te gaan met het langzaam maar zeker creëren van voldongen feiten.

op 05 01 2009 at 11:45 schreef Peter:

Afshin Ellian mag best wat kritischer worden bejegend, daar ben ik het mee eens, maar die verdachtmakingen rond zijn politieke verleden vind ik altijd nogal ranzig.

Voor zover ik weet, is de beschuldiging, dat hij in Kabul met de communisten zou hebben samengewerkt (en dus met de SU), pure speculatie. Dat je in Iran of een soortgelijk land links bent, en in Nederland dingen heel anders gaat zien, vind ik verder niet vreemd. Links is in Nederland een belangenindustrie geworden en verder volstrekt overbodig, want iedereen hier heeft een CAO, vakantiedagen, een acht-urige werkdag die in de praktijk neerkomt op zesenhalf uur, sociale voorzieningen en drie publieke zenders.

Dat is dus heel verstandig van Ellian, dat hij hier rechts geworden is.

op 05 01 2009 at 12:09 schreef Benfatto:

Vraag jezelf eens af, als morgen een Extreem-Waalse beweging in België de macht grijpt een zweert Nederland van de kaart te vegen, zelfs in hun partijprogramma staat dat ze alle Nederlanders willen vermoorden, en men begint raketten af te vuren op Eindhoven, Maastricht, Terneuzen etc.
Hoe zouden wij reageren?

Als de arabieren hun wapens neerleggen is er vrede, als de Israeliërs het doen is dat hun einde.

op 05 01 2009 at 12:30 schreef Tofuburger:

" Feit is wel dat veel van die bloggers helemaal niet geïnformeerd zijn en zonder enige kennis zich verschuilen achter een anoniem of zelfs een bestaande naam van iemand anders en zich op het Internet begeven. Dat is zeer betreurenswaardig: wat ooit als digitale snelweg begon is nu een open riool."

Wat een treurige opmerking van Van Bommel. De anonieme bloggers zijn geïnformeerd, alleen niet door Anja Meulenbelt. Het is nog treuriger dat Van Bommel meeloopt in een "Joden aan het gas" scanderende menigte.

Maar nu terug naar de rationaliteit. Waarom zou een op de lokale politiek gefocuste linkse partij zich zoveel van Gaza vs de Israelieten aantrekken? De Nederlandse arbeider heeft er geen ruk aan als hamas dankzij de SP een terroristennest kan vestigen in Gaza.

Internet als open riool.. Dat betekent dat de SP straks beperkende maatregelen wil gaan nemen die verder geen dan de huidige theocratische? Brrrrrrrrrrrr.

op 05 01 2009 at 12:57 schreef Jimmy:

Benfatto,

Ken jij het boek "Wie spreekt namens Islam" van John Esposito?

Het is gebaseerd op decennialang opinieonderzoek (PEW global opinions) in moslimlanden of onder moslimpopulaties. Het geeft een goed, consistent en vooral waarheidsgetrouw beeld van wat moslims nu wel en juist niet belangrijk vinden. Wereldheerschappij of Jihad zijn niet de primaire doelen.

op 05 01 2009 at 13:06 schreef Ozymandias:

Benfatto,

Dat is een beetje een a-historische kijk op het hele Israel conflict, is het niet? Het is niet alsof de laatste raketbeschietingen op Israel uit het niets kwamen, zonder dat er iets vooraf is gebeurd, toch?

Ik denk dat je zelf ook wel weet hoe je je eigen metafoor kunt omdraaien. Stel, dat Duitsland Nederland zou bezetten, alle grenzen naar de buitenwereld zou afsluiten en daarmee een Nederlandse economie onmogelijk zou maken, Duitste kolonisten de Nederlanders van hun land zou verdrijven, Duitsland uit ‘veiligheidsoverwegingen’ allerlei beperkingen op Nederlandse vrijheden zou opleggen. Hoe zouden wij reageren?

Je kunt het ook zo bekijken; het extremistische en gewelddadige Gaza heeft het tenminste voor elkaar gekregen dat de kolonisten Gaza hebben moeten verlaten. De gematigdere Westoever is nog steeds bezet gebied.

Als de Arabieren de wapens neerleggen blijft de voor hen ongewenste status quo gehandhaafd. Dat is de bittere realiteit van dit conflict.

op 05 01 2009 at 14:02 schreef EH:

Als iemand zoals Harry van Bommel oproept tot een intifada, daar duidelijk een vreedzame opstand mee bedoelend

Uhm, nee. Als ik over lebensraum ga lopen bleren in een menigte van kaalkopjes, dan communiceer ik daarmee een bepaalde onfrisse boodschap. Terwijl ‘lebensraum’ an sich toch een heel neutrale term is.

Wat intifada ook voor woordenboekdefinitie mag hebben, in de context van een ‘joden aan het gas’ scanderende menigte heeft het een heel duidelijke betekenis: rabiate raciale haat, opzettelijk aanvallen van burgerdoelen, het opzettelijk maximaliseren van burgerdoelen in eigen land, en meer van dat fraais.

op 05 01 2009 at 15:47 schreef Tofuburger:

Tjerk: "Wat willen al deze anonieme reaguurders eigenlijk bewijzen door publiekelijk te kotsen op Harry van Bommel? Of is het gewoon een soort ontlading? Eens even lekker he-le-maal losgaan op Harry, die zelfvoldane wereldverbeteraar met dat spichtige bekkie van ‘m en die schichtige blik?"

Regaguren (anoniem of niet) heeft ongetwijfeld mede de functie van uitlaapklep. Demonstreren, naast Gretta Duisenberg lopen en "intafada" roepen heeft dat trouwens ook. Maar daar gaat de kritiek van Van Bommel niet over. Hij zegt dat veel reaguurders een oordeel op niets baseren en dat hijzelf daardoor een verheven positie heeft (namelijk met paspoortnaam en gedegen kennis van zaken). Dat lijkt mij zwaar overdreven. Ik denk dat iedereen met middelbare school wel zo’n beetje de basis van het Israel-Palestijnenconflict kent en daar met recht een oordeel over kan vellen. Net zoals iedere volwassene redelijk zijn kiesrecht kan uitoefenen.

Uiteindelijk gaat het om het terugkeren naar een situatie van wapenstilstand en het hanteren van een roadmap naar vrede. Tot een intifada roepen, zelfs al betekent dat slechts dat je je strippenkaart niet afstempelt, draagt daar niet toe bij.

op 05 01 2009 at 19:29 schreef Tjerk:

@Tofuburger: ik heb die bewuste alinea nogmaals doorgelezen en Harry van Bommel zegt nergens dat hij verheven is boven anonieme bloggers.

Waar Van Bommel op wijst dat allerlei mensen anoniem hun gebral de virtuele ruimte in gooien, gebaseerd op wat ze op een incestueuze kliek aan arabofobe blogs bij elkaar scharrelen. Die constatering lijkt me correct.

op 05 01 2009 at 21:28 schreef Leo:

Leuk hé Tjerk, mogen discussiëren op een site?

op 05 01 2009 at 23:16 schreef Tjerk:

Weet je wat het verschil is tussen mij en die blaffende bloggers, Leo?

– Ik wéét wanneer een bron die me goed uitkomt dubieus is.

op 05 01 2009 at 23:18 schreef Tofuburger:

@Tjerk,
Het verhaal van Van Bommel stond ook gewoon in de kranten te lezen, niet alleen in/op Arabafobe blogs. verder: zeggen dat de bloggersgemeenscahp een open riool is, is toch wel tenminste een beetje een neerbuigende opmerking (waarmee hij dusverheven is)?

Laat Van Bommel nou eens toegeven dat zijn gescandeer net zoiets is als het goedpraten vaan het oude Argentijnse regime, namelijk een beetje dom. En in elk geval geen inhoudelijke bijdrage aan het debat.

Misschien moet de SP maar eens zeggen dat ze Israel een racistische staat vindt waar Nederland geen warme betrekkingen mee zou moeten hebben, ondanks holocaust en afspraken uit het verleden. Dan hebben we een discussie.

op 05 01 2009 at 23:50 schreef Pieter:

Ben bang van niet. De meeste bijdragen worden gescand op een paar trefwoorden die overeenkomen met de mening van de reageerder. Het gebeurt hier voortdurend, en tot mijn verbazing, in nog veel sterkere mate op de Volkskrant. Daar heb je clubjes diehards die specifiek reageren op bepaalde opiniestukken en vervolgens de oppositie uitdagen om te commentariëren.

Ondetussen is er helemaal geen discussie, niet op blogs, niet in de politiek, maar draait alles om symboolpolitiek. Weer een caroussel van rondreizende politici, het zoveelste staak-het-vuren, als opmaat voor het volgende conflict.

Ondertussen wordt de positie van de Palestijnen wanhopig. Maar zolang de donoren blijven voeden woekert het conflict voort. Dus stop die overvloedige westerse steun aan Hamas, Israël en de omringende corrupte regimes.

Pas als beide partijen elkaars kwetsbaarheden her- en erkennen is samenwerking mogegelijk. Want ze zijn op elkaar aangwezen, of ze dat nu leuk vinden of niet.

op 05 01 2009 at 23:55 schreef Tjerk:

Tofuburger,

"Het verhaal van Van Bommel stond ook gewoon in de kranten te lezen, niet alleen in/op Arabafobe blogs."

Dat klopt, maar ik meen dat we het inmiddels weer hadden over het kennisniveau van de gemiddelde gemaskerde webwreker t.a.v het Israël-Palestina conflict.

Laat Van Bommel nou eens toegeven dat zijn gescandeer net zoiets is als…

Misschien kun je dat beter omdraaien en zouden we Van Bommels zelf eerst eens de vraag moeten stellen wat hij wilde bereiken met het scanderen van de leuze ‘Intifadah’.

En of de SP Israël een racistische staat vindt… heb je ze al om hun officiële partijstandpunt inzake deze kwestie gevraagd?

op 06 01 2009 at 08:22 schreef hassnae:

Pas als beide partijen elkaars kwetsbaarheden her-en erkennen is samenwerking mogegelijk. Want ze zijn op elkaar aangwezen, of ze dat nu leuk vinden of niet.

Ben ik het mee eens, Pieter.

op 06 01 2009 at 10:59 schreef Bram:

@ Pieter: Geheel mee eens. Ik zei op het Volkskrantforum tegen een "deelnemer" dat ‘ie niet zo moest schreeuwen. Kon wat hem betreft meteen optyfen, heb ik met plezier gedaan, want om met zo iemand in discussie te gaan is helemaal onmogelijk.

@ Tofuburger : Hij probeert zich waarschijnlijk uit een hele pijnlijke situatie te praten door het zogenaamd te ‘downplayen’ (vervagen van een discussie).

op 06 01 2009 at 12:25 schreef Tofuburger:

"En of de SP Israël een racistische staat vindt… heb je ze al om hun officiële partijstandpunt inzake deze kwestie gevraagd?"

Meulenbelt vergelijkt in elk geval expliciet de Gaza-strook en de West-bank met de Zuid-Afrikaanse thuislanden van weleer. Weet niet of dat officieel SP is.

Van Bommel is m.i. heel vaag over zijn intenties van zijn gescandeer. Zijn verklaring dat hij eigenlijk tegen geweld is, vind ik niet heel aannemelijk. Misschien ligt dat aan mij. Hoe dan ook, het lijkt mij wenselijk dat politici ofwel duidelijk moeten zijn, ofwel moeten zwijgen hierover. Israel is EN bevriende staat volgens van Bommel EN moet een intifada voorzijn broek krijgen. Vaag…

op 09 01 2009 at 16:58 schreef sterrenslag:

Van bommel heeft hier deels gelijk dat intifada niet perse gewelddadig hoeft te zijn. Het kan ook een innerlijke strijd betekenen. Het kan zelfs iets heel vredigs betekenen. Het is voornamelijk een islamitisch woord. Maar er wordt vaak genoeg wel een gewelddadige strijdt mee bedoeld. En zeker in deze context.

Je zou wel kunnen stellen dat Harry van Bommel geislamizeerd is. Niet dat dat een misdaad is. Want zo zijn er wel meer. Harry van Bommel is gewoon een trendvolger en een populist.

op 13 01 2009 at 09:38 schreef Brullio:

Hassnae Bouazza: MOSLIMHOER

harry van bommel: NAZI VRIEND

islam: de KANKER van onze samenleving!

INTIFADA, INTIFADA, NEDERLAND SP-VRIJ!
INTIFADA, INTIFADA, NEDERLAND MOSLIM-VRIJ!
(dat bedoel ik natuurlijk ‘heel vredig’, net zoals de koran ‘heel vredig’ is heh? (proest))

op 14 01 2009 at 07:21 schreef Peter:

Wanneer moet je voorkomen wegens het bedreigen van Aboutaleb, Brullio?

op 14 01 2009 at 08:52 schreef Brullio:

Ik zal je op de hoogte houden, ok?

Wanneer moet jij voorkomen wegens het publiceren van kinderporno, peter, ‘vriend’?

wie van bovenstaande mensen zijn allemaal ‘peter’, peter?

ach, zolang jij je superieur kan voelen… heh? niet dan?

van bommel roept op tot INTIFADA, maar jij maakt je weer drukker om iemand die een MAROKAAN die ‘bedreigt’ word. ach, de koran bedreigt ons toch dagelijks? en dat is toch OOK ok?

goed, ik weet dat je me haat, en dat je me dood wil maken (lol!) maar toch probeer ik het weer eens:

mag HARRY VAN BOMMEL oproepen tot intifada? mag de KORAN oproepen tot moord? mag IK oproepen tot het afzetten van aboutaleb?

geld voor mij DEZELFDE wet, als voor iedereen, of mogen misschien eventueel moslims (en hun vrienden zoals harry van dommel) WEL oproepen tot geweld: maar ik niet heh!

waar bljif je dan met ‘gelijkheid’ heh? tja..

maar volgens JOU: mag de islam ‘natuurlijk’ wel oproepen tot geweld (omdat je ze niet over een kam kan scheren oid), maar ik niet (omdat voor mij de wet schijnt te gelden, maar voor moslims niet).

tja.

ik vraag je daarom nog maar eens;
als de islam ongestraft mag oproepen tot moord, waarom wji dan niet.

(wis me maar, ik weet, dat antwoord geven te moeilijk is voor je)

op 14 01 2009 at 10:09 schreef Peter:

Ik wil je niet doodmaken, Brul, en ik haat je ook niet. Jij bent het echt niet waard om voor de gevangenis in te gaan.

Bovendien denk ik dat je eigen graf al graaft. Het zal niet zo heel lang meer duren voordat een rechter besluit om jou voorgoed, of in elk geval voor lange tijd van de straat af te halen.

Wat de kinderporno betreft: dien een aanklacht in, we zullen zien wat er dan gebeurt.

op 14 01 2009 at 12:17 schreef Ozymandias:

Verdorie Brullio,

Daar heb je Peter helemaal klem gezet met je geweldige redeneertalent. Echt geen speld tussen te krijgen. En dankzij het handige gebruik van je CAPS-LOCK-toets komen de argumenten alleen nog maar beter uit de verf.

Weet je wat, ik ga vandaag nog naar het politiebureau. Om aangifte te doen tegen de islam, omdat die – zo lees ik hier – oproept tot geweld.

Hopelijk stoppen ze de islam zo snel mogelijk in de gevangenis en kunnen jij en ik weer rustig slapen!

op 15 01 2009 at 04:36 schreef Brullio:

ach ach ach, de superioriteit druipt er weer vanaf…

kijk:
harry van bommel roept op tot intifada, terwijl in de achtergrond het schorem roept: ‘alle joden aan het gas’ (TOEGESTAAN)

vermoord alle ongelovigen, waar je ze maar vind (TOEGESTAAN)

waarom zou ik dan niet een marokaan die op de plek van een nederlander gaat zitten met een kogeltje mogen bedreigen? niet, dat ik dat ook echt doe, zoals de islam WEL echt mensen vermoord heh?

maar wat een rotzooi krijg ik over me heen, als IK oproep tot geweld! niet normaal: HET bewijs, dat ik IN en IN slecht ben! maar de islam? ach… harry van bommel? tja, die mag het wel heh…

ik vraag jullie ivoren torenbewoners, waar de gelijkheid is. Waar de geweldloosheis is. Waarom ik mij WEL geweldloos moet gedragen, en NIET mag oproepen tot geweld, terwijl de islam dat WEL mag.

geen antwoord gekregen. Wel opmerkingen over de VORM van mijn komments. Tja.

wie geen argumenten heeft, gaat maar op de vorm wijzen heh?

zolang de koran mag oproepen tot het vermoorden van ongelovigen, en daar geen enkele vorm van tegenwerking van de staat tegenover staat (ze krijgen godverdomme zelfs subsidies! de imam, die opriep theo te vermoorden (MET SUCCES HEH!) loopt niet alleen vrij rond: hij krijgt subsidie VAN DE FUCKING STAAT!

maar mag ik OOK oproepen tot geweld, zoals de islam dat mag? nee! voor mij, geld iets, dat heet ‘de wet’, die kennelijk NIET voor de islam geld heh?

want moslims staan BOVEN de wet, en wij niet heh?

tja..

waar blijf je dan nog, met ‘gelijkheid’? met ‘geweldloosheid’? als wij niet langer gelijk zijn, in eigen land, en niets mogen en kunnen ondernemen tegen een organisatie die geweld en haat en terreur verspreid, dan blijven er steeds minder opties open.

terugslaan is er een van.

zolang de overheid de koran niet verboden heeft, staat u mij exact hetzelfde toe:
VERMOORD ALLE MOSLIMS< WAAR JE ZE MAAR VIND OF je staat mij OOK toe op te roepen tot geweld, OF je staat het de islam OOK niet toe, OF je moet toegeven, dat nederlanders onderburgers zijn, in eigen land. Kiest u maar
of leg mij, domme domme sukkel die ik ben, eens uit, waarom de islam wel, en ik niet mag oproepen tot geweld. Omdat de islam een groep is, en ik een individu? dus als ik in mijn eentje ga roepen ‘vermoord peter breedveld’ ben ik strafbaar, maar als ik het met 10 duizend tegelijk scandeer is het ineens ‘vrijheid van godsdienst’???

een imam, die oproept tot moord, krijgt subsidie, en iemand als ik, die daartegenin gaat, kan naar de gevangenis, omdat, let wel, IK op zou roepen tot geweld. ALS REACTIE op het geweld van de islam. Waar dan weer NIETS tegen gedaan word.

en zo is het kringetje weer rond, en het rondje word steeds kleiner.

ik wens als gelijke behandelt te worden. Ik wens een geweldloze maatschappij. Maar als de islam ongestraft mag oproepen tot geweld, ga ik mijzelf verdedigen. Met gelijke wapens, alsdie de islam al JAREN ongestraft inzet TEGEN ONS ja. En dan ben ik ineens slecht? kan je nagaan, wat de islam is.

fight fire with fire. FUCK islam.

islam = FACISME

op 15 01 2009 at 05:15 schreef Brullio:

ik zie trouwens, dat je wel ‘antwoord’ geeft. Alleen, je geeft geen antwoord, op mijn vraag, (precies, zoals ik voorspeld had, trouwens, maar ja..)

ik vraag je daarom nog maar eens;
als de islam ongestraft mag oproepen tot moord, discriminatie en terreur, waarom wij dan niet.

daarbij heb ik nog een vraag voor je.

Kan jij het onderscheid maken tussen individuen en een facistische groep (een kudde individuen, die opereert als ‘een wezen’)?

ben jij in staat iets als de islam als ‘wezen’ te zien? een soort metawezen? een soort meercellig organisme, waar wij allemaal eencelligen zijn?
een soort ‘groep spreeuwen’ die allemaal een kant opvliegen? ja?

stel je nou 2 dia’s voor. Op eentje ,zie je EEN vogel de oogjes uitpikken van een baby. Op dia nummer 2 zie je een hele kudde spreeuwen de ogen uitpikken van een baby.

Zou jij in staat zijn, de hele kudde spreeuwen verantwoordelijk te houden, voor dat pikken in de ogen, zoals je die ENE vogel op dia 1 verantwoordelijk houd?

zodra een groep ‘spreeuwen’ samen zich een ‘wezen’ , een kudde, een ‘facistische groep’ noemt, en samen optrekken tegen individuen, die ze dan met vereende krachten de ogen uitpikken, moet je ALLE spreeuwen in die groep daarvoor verantwoordelijk houden. OOK al, kan jij een of 2 spreeuwen in die groep aanwijzen, die aan dat specifieke feestje NIET meededen die dag.

zodra een individu zich ‘hecht’ aan een facistische groep (zoals de islam), dan werkt het willens en wetens mee, aan de koers, de daden, van die groep. Jij kan ook niet ontkennen, dat het gewelddadige in de islam is ingebakken als graan in koekjes. Maar jij blijft maar wijzen op die ene spreeuw, die er ‘niets mee te maken heeft’.

maar hij/zij vliegt wel mee, met de kudde. Staat erbij te kijken, als zijn broeders het bloed van hun slachtoffers drinken. Voed, kleed, koesterd het metawezen. Het facistische. De islam.

wat jij (misschien) niet snapt, peter, is het verschil, tussen individuen en hun onderlinge problemen, en een GROEP individuen, die samen optrekt, als GROEP, als een ‘meercellig’ individu, en hoe zo een groep omgaat: met individuen die het in de weg staan.

op zo’n moment wens jij steevast alle individuen die als groep samen zojuist iemand vermoord hebben, als ‘individu’ af te rekenen, te zien.

jij ‘wenst’ niet te zien, dat moslims lid zijn van een ‘wezen’, en dat dat ‘wezen’ ons aanvalt.

het is deze groepsvorming, waar de staat niet mee om kan gaan; wie in de groep is verantwoordelijk, als de groep een moord pleegt? NIEMAND? of ALLEMAAL?

jij, peter, bent allicht zo gewend geraakt aan ‘individualiteit’ dat je niet ziet, dat moslims lid zijn van een ‘metawezen’, en dat dat metawezen ons aanvalt.

jij wenst moslims te zien, als losse mensen. Maar dat zijn ze niet. Ze hebben zich solidair verklaart, met het wezen, dat islam heet.

en de islam, valt ons aan. Het is de kern van de islam: de wereld veroveren. De profeet deed het. De koran roept ertoe op. Er kan geen misverstand bestaan, over de koers van de islam. Hoezeer jij ook naar individuen wijst, die zich moslim noemen, en die helemaal niet ‘meelopen’ met het superwezen genaamd ‘islam’.

moslims, die niet in de pas lopen, met de islam, heten afvalligen, peter.

een ‘goede’ moslim, is een terrorist. De profeet was ZELF een terrorist. De koran roept op tot terreur. Mag ik niet. Mag jij niet. Maar als een GROEP het doet, mag het ‘ineens’ wel? Nee.

Verbied de koran. Vermoord het wezen, dat ‘islam’ heet. Lang leve, het vrije individu!

@Ozymandias
prcies, tegen een geloof kan je geen aangifte doen, dus dan moet je het maar toestaan heh? weet je wat? noem je ‘vermoord alle moslims’ toch ook gewoon een ‘geloof’? en dat kan je toch niet verbieden, toch, volgens jou? nou dan.

noem je de nazies toch ook gewoon een geloof. En de kkk, die kan je toch niet verbieden?

inderdaad: als de koran oproept tot geweld, moet ie worden verboden. Laten we beginnen met imams die het aan kinderen voorlezen alsof het het woord van god is op te pakken. Of, als de overheid dat nalaat, het zelf even te doen.

wij zijn de onmacht zat. Het verbergen achter je geloof is afgelopen. De islam valt ons aan, tijd, om terug te slaan.

op 15 01 2009 at 11:06 schreef Ozymandias:

Brullio,

Kun je zelf niet de antwoorden op je vragen bedenken?

Ondanks als die gruwelijke oproepen tot geweld die jij meent te herkennen in de Koran, zijn er toch nauwelijks moslims die dat naleven. Hoeveel veroordeelde moslimterroristen zijn er ook alweer in Nederland? Twee stuks in totaal. Waarvan alleen M Bouyeri eigenlijk echt gevaarlijk is.

Ondertussen ben jij hier degene die opgepakt is voor het bedreigen van een politicus. En je hebt je lesje nog niet geleerd: ("VERMOORD ALLE MOSLIMS< WAAR JE ZE MAAR VIND") Ik hoop dat justitie nog even meeleest.

op 15 01 2009 at 11:38 schreef Peter:

Anders breng ik ze wel even op de hoogte. Ik zou niet willen dat Brullio’s oproep zomaar in de vergetelheid verdwijnt.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS