Home » Archief » Haatzaaien


[04.02.2009]

Haatzaaien

Alf Berendse

collins7 (134k image)
Illustratie: Jacob Collins

Ik houd het kort: haat voelen is toegestaan, maar aanzetten tot haat niet. Logica is vaak ver te zoeken in het strafrecht en ook hier ontgaat het mij. Nu even niet over uitspraken van Wilders, of deze wel of niet moeten kunnen; ook niet over discrimineren, of dat moet mogen. Dit gaat over samenhang in wetgeving.

Artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht:

Hij die in openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van derde categorie.

Het voegwoord ‘of’ is van belang: bestraft wordt aanzet tot haat of aanzet tot discriminatie of aanzet tot gewelddadig optreden.

Er hoeft geen combinatie te zijn van aanzet tot haat met een van de twee andere aanzetten, aanzet tot haat is volgens de wet op zichzelf genoeg reden voor straf. Het mag zo worden gelezen: Hij die in het openbaar (…) aanzet tot haat (…) tegen mensen wegens hun ras [et cetera], wordt gestraft.

Gewelddadig optreden is verboden, dus iemand ertoe aanzetten ook. Discrimineren is verboden, dus iemand ertoe aanzetten ook. Tot zover consistentie in de wet. Maar haat is niet verboden, ik mag haten wie ik wil.

Moet het niet zo zijn dat de aanzet tot ‘iets’, pas strafbaar is, als ook dat ‘iets’ strafbaar is? Bij haat schijnbaar niet. Haat voelen mag, haat zaaien niet. Ik begrijp dat niet. Ik doe een beroep op alle rechtsgeleerde lezers van Frontaal Naakt mij wijzer te maken.

Alf Berendse haat helemaal niemand, hij vindt dat veel te vermoeiend.

Alf Berendse, 04.02.2009 @ 14:07

[Home]
 

40 Reacties

op 04 02 2009 at 14:18 schreef Max J. Molovich:

Kan het dan zo zijn dat je zelf iemand niet haat, maar met je uitspraken wel aanzet tot haat jegens diegene, en dat je zo strafbaar bent? Zou er niet moeten staan: "Hij die in openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding getuige doet van zijn haat en daarmee aanzet tot etc." Met als gevolg dat je wel in je eentje mag haten, maar die haat niet mag delen?

op 04 02 2009 at 14:41 schreef Tofuburger:

Het idee is dat er een relatie bestaat tussen massale haatzaaierij en geweldsuitbarstingen. Als je bijvoorbeeld heel vaak heel stellig en voor de doelgroep overtuigend roept dat homo’s verderfelijk zijn, kun je er donder op zeggen dat er geweld tegen homo’s gaat plaatsvinden. Bij dat geweld is de haatzaaier medeschuldig, vindt de wetgever en daar zit iets in.

Een gefundeerd vermoeden van geweld of andere strafbare feiten zijn lijkt mij een noodzakelijke voorwaarde om van strafbare haatzaaierij te spreken, waarbij die haat dan weer ongefundeerd moet zijn. Het opwekken van terechte haat kan niet strafbaar zijn.

op 04 02 2009 at 15:13 schreef Bigpete:

Het probleem is inderdaad dat "haat" niet gedefinieerd is binnen het WvS. Het begrip "discriminatie" trouwens ook niet.De rechter zal bij het beantwoorden van de vraag of aan de delichtsomschrijving is voldaan dan ook zelf een invulling moeten geven aan deze begrippen. Daarmee legt de wetgever het probleem van het inhoud geven aan deze begrippen op het bordje van de rechter. Dat gebeurt vaker en de rechter kan dan ook kiezen uit een aantal manieren van wetsuitleg.

Het gekke is dat het OM wanneer het tot vervolging overgaat natuurlijk zelf ook eerst een uitleg moet geven aan deze begrippen, om te weten of er uberhaupt wel een strafbaar feit is gepleegd. Het kromme is dat de uitleg van het OM geen jurisprudentie vormt, die is voorbehouden aan de rechter. Een rare patstelling in feite, en bijzonder onwenselijk in mijn opinie.

op 04 02 2009 at 15:36 schreef Aun:

Waarom kun je als onderdeel uitmakende van een groep rechten afdwingen bij andere mensen? Dan kun je toch niet meer van universele rechten spreken.

op 04 02 2009 at 16:23 schreef Roland:

Overwegingen op de woensdagmiddag:

Artikel 137 vormt een uitzondering op de vrijheid van meningsuiting. Er is sprake van preventieve censuur, waarbij de meningsuiter geacht wordt te bepalen (en dus: te kunnen overzien) of het uiten van zijn mening / gevoel anderen zou kunnen aanzetten tot "haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras etc."

Ik mag dus Frans Bauer haten, ik mag zelfs zijn fans haten, maar ik mag niet andere mensen overtuigen van mijn haat voor fans van Frans Bauer, want dan zouden die overtuigde mensen wel eens geweld kunnen plegen tegen fans van Frans Bauer. Disclaimer: ik heb liever niet dat er geweld wordt gepleegd tegen fans van Frans Bauer.

Waar coke de drug van de rijken is (of was), is religie dat voor de armen (en de salon-armen die zich schuldig voelen, erfzonde en zo). Ik vind dat achterlijk. Dit zou beledigend kunnen zijn voor integer gelovigen.

Deze gelovigen (mensen die het geloof strikt in de persoonlijke sfeer "beleven" en niet militant proberen te bekeren) zijn te vergelijken met de meer ingetogen fans van Frans Bauer: uiterst dom, maar tevens zeer ongevaarlijk.

Discriminatie is in Nederland gek genoeg ook tussen particulieren strafbaar. Geweld is dat (terecht) ook. Je zou kunnen stellen dat aanzetten tot een van deze vergrijpen dan ‘uitlokking’ is. Blijft overeind dat iemand overtuigen van je afkeer blijkens artikel 137d op zich al strafbaar is. Een onzorgvuldige bepaling, dunkt me.

Het verontrustende is dat het op grond van deze bepaling in theorie inderdaad mogelijk is dat Wilders veroordeeld wordt. Een eng vooruitzicht, niet alleen voor politici, maar ook voor cabaretiers, deelnemers aan enig (publiek) debat, redacteuren, schrijvers, filmmakers (en andere artiesten) en mijzelf. En bespaar me het gezeur over hete soep en wanneer die eventueel opgediend wordt, dat riekt naar willekeur.

op 04 02 2009 at 16:31 schreef Hosseyn:

Wat nu als veel mensen Frans Bauer haten door diens eigen toedoen, namelijk het zingen van vreselijke liedjes etc. Maakt dit hem niet tot haatzaaier?

op 04 02 2009 at 16:33 schreef Paco:

Geweldadig optreden moet keihard aangepakt woorden. Weg met bureau Halt en taakstraffen. Eigen haard en huis beschermen tegen criminelen, tenslotte speelt dat tuig allemaal eigen rechten omdat ze b.v. je woning binnen dringen en daarne je vrouw en kinderen bedreigen.

op 04 02 2009 at 16:52 schreef Max J. Molovich:

Ja, zoiets als Hosseyn bedoelde ik ook. Neem nou Rik Felderhof. Die haat ik, tot op het bot. Kan ik hem daarvoor aanklagen? Dat zou wel opluchten.

op 04 02 2009 at 16:57 schreef Hosseyn:

Ik denk persoonlijk dat de grootste haatzaaiers tegen de islam, die islamistische haatsmurfen zijn; kom, hoe heten ze ook weer?

op 04 02 2009 at 17:28 schreef Wampie:

Salafisten?

op 04 02 2009 at 17:59 schreef Hosseyn:

Nee, ik bedoel die jneid enz… ben de namen al weer kwijt.

op 04 02 2009 at 19:09 schreef hj:

Moet het niet zo zijn dat de aanzet tot ‘iets’, pas strafbaar is, als ook dat ‘iets’ strafbaar is? Bij haat schijnbaar niet. Haat voelen mag, haat zaaien niet. Ik begrijp dat niet. Ik doe een beroep op alle rechtsgeleerde lezers van Frontaal Naakt mij wijzer te maken.

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als jij haat voelt, hoeft niemand daar last van te hebben. Dat is iets wat alleen jou aangaat. Op het moment dat je aanzet tot haat, kunnen andere mensen daar ook onder gaan lijden. Net als wanneer je discrimineert, bijvoorbeeld bij het aannemen van personeel.

Het verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd ligt dus bij de grens tussen jouw privésfeer en die van anderen. Op het moment dat je anderen nergens mee lastig valt, mag je voor de wet doen wat je wilt.

op 04 02 2009 at 19:12 schreef Alf Berendse:

BigPete, ‘discrimineren’ wordt wel omschreven in het Wetboek van Strafrecht, artikel 90 quater, en er zijn ook meerdere artikelen waarin verschillende vormen van discrimineren strafbaar worden gesteld.

Het verbod op aanzetten tot discrimineren sluit daarbij aan, zoals het verbod op aanzetten tot geweldpleging aansluit bij allerlei artikelen die vormen van geweldpleging verbieden.

Er is echter nergens een artikel te vinden dat haat an sich verbiedt. Dat deel van artikel 137d heeft dus geen basis in het Wetboek van Strafrecht.

Tofuburger, volgens het wetsartikel hoeft het aanzetten tot haat niet te leiden tot geweldplegingen, het is op zichzelf verboden.Dat impliceert het voegwoord ‘of’, zoals ik schreef.

Haat voelen mag, haat zaaien niet. Vergelijk dit met: liefde voelen mag, maar iemand verleiden of versieren wordt bestraft.

op 04 02 2009 at 19:34 schreef Alf Berendse:

hj, wat jij schrijft is ook niet consistent. Als ik haat voel en dat niet omzet in discrimineren of geweld, heeft niemand er last van. Als tienduizenden mensen haat voelen en het niet omzetten in discrimineren of geweld, heeft ook niemand er last van.

De bepaling in artikel 137d zal er wel vanuit gaan dat ‘collectieve’ haat gevaarlijker is dan individuele. Maar ook dan moet collectieve haat strafbaar zijn gesteld voordat het aanzetten tot collectieve haar strafbaar kan zijn.

De wet moet dan eerst stellen dat het strafbaar is om bijeen te komen en gezamenlijk een beetje te gaan zitten haten.

De wet stelt het stimuleren van een emotie strafbaar, terwijl de wetgevers heel goed beseffen dat je de emotie op zichzelf niet kunt verbieden, ongeacht hoeveel mensen de emotie ervaren. Dat is het kolderieke van de bepaling.

op 04 02 2009 at 19:46 schreef Bigpete:

@Alf
Je hebt gelijk die was ik even vergeten. Toch kan een normaal mens niks met die definitie. Als ik geen moslim in mijn huis wil toelaten, voldoe ik dan aan die omschrijving? Wie het weet mag het zeggen…

op 04 02 2009 at 19:51 schreef Ozymandias:

"De wet stelt het stimuleren van een emotie strafbaar, terwijl de wetgevers heel goed beseffen dat je de emotie op zichzelf niet kunt verbieden, ongeacht hoeveel mensen de emotie ervaren."

Er bestaat wel meer wetgeving die het stimuleren van emoties wil aan perken wil leggen. Kijk maar naar wetgeving die de verkoop van porno of geweldadige games (onder een bepaalde leeftijd) verbiedt, met als reden dat die volgens velen ongewenste prikkels geven.

Ook hier geldt dat de emoties in kwestie (geilheid, opgefoktheid) niet zijn verboden, maar wel de media die de emoties op moeten wekken.

op 04 02 2009 at 20:24 schreef Ozymandias:

Moskowitz bij Pauw en Wittenman over jurdische definitie van haatzaaien, vanaf 16.00:

"Iemand die onwelgevallige dingen zegt over anderen en daarbij medestanders probeert te krijgen."

op 04 02 2009 at 20:45 schreef Flunked:

Alf, je vindt het gek dat je geen haat mag zaaien terwijl je wel haat mag voelen. Vind je het ook raar dat iemand wel hiv mag dragen maar het niet doelbewust mag verspreiden? Dat je Mein Kampf mag lezen maar niet verhandelen? Ik zie het principiële bezwaar niet.

Het idee achter 137d is dat wanneer groepen door blinde haat gemarginaliseerd worden, ze niet meer volwaardig, als gelijken, aan democratische processen kunnen deelnemen. Het voornaamste Europese voorbeeld is de antisemitische propaganda van de jaren ’30, maar denk bv ook aan het Amerikaanse McCarthyisme dat met zijn redeloze verkettering en verdachtmakingen de voorheen levendige en gerespecteerde socialistische beweging in de VS om zeep hielp. Art 137d staat weliswaar op gespannen voet met de Vrijheid van Meningsuiting, maar doet dat om een ander, nauw verwant democratisch recht te waarborgen; zeg ‘het recht op gelijkwaardigheid’.

Het grootste gevaar van 137d schuilt inderdaad in de vrije interpretatie en het misbruik dat daarvan gemaakt kan worden. Zo heeft men in België een soortgelijk artikel gebruikt om het Vlaams Blok te verbieden; de ‘haatzaaiende’ publicaties op grond waarvan dat gebeurde, bestonden deels uit officiële overheidsstatistieken en andere feitenweergaven over migranten waar objectief niets tegen in te brengen was, maar die volgens het gerechtshof selectief gekozen waren om haat te zaaien. Ironisch genoeg werd daar dus een democratische beweging de nek omgedraaid met behulp van een artikel dat in wezen juist het tegendeel hoopt te bewerkstelligen.

Een dergelijke interpretatie zou ook in Nederland mogelijk zijn, ware het niet dat we ons inmiddels zover aan het politiek-correcte juk ontworsteld hebben, dat de rechtbank die zich binnenkort over Wilders buigt, ongetwijfeld het geknars en gerommel van de guillotines al hoort aanzwellen, en hopelijk wijzer zal zijn dan zich zo onbeschaamd over te geven aan politiek.

op 04 02 2009 at 20:54 schreef Alf Berendse:

Ozymandias, ‘lust’ is dan deels vergelijkbaar: lust voelen is niet verboden, maar het opwekken van lust middels porno is wel aan banden gelegd. Da’s dan ook kolder, eerst moet ergens lust op zichzelf strafbaar worden gesteld, of de mate van lust ervaren moet wettelijk worden beperkt. ‘Onder de zestien is lust voelen verboden’ en aansluitend is verkoop van porno aan hen verboden. Dat zou consistent zijn

Ook volgens de definitie van haat zaaien hierboven is er niets strafbaars aan de hand: ik mag onwelgevallige dingen over anderen zeggen en daarbij medestanders proberen te krijgen. Balkendende noemde Bos een draaikont en hoopte daarmee stemmen te winnen.

Onwelgevallig is niet eens hetzelfde als hatelijk of haatdragend, laat staan hetzelfde als ‘haat opwekkend’. Onwelgevallig staat volgens mij ook nergens in het Wetboek van Strafrecht. Belediging, smaad en laster zullen onwelgevallig zijn, maar daar gaat artikel 137d niet over.

op 04 02 2009 at 21:12 schreef Alf Berendse:

Flunked, de vergelijking ‘haat zaaien’ en ‘hiv doelbewust verspreiden’ gaat mank, omdat het eerste een emotie als effect beoogt, en het andere een ziekte kan veroorzaken.

En dan moet je weten dat de opzettelijke hiv-verspreiders uit Groningen relatief lage straffen kregen omdat niet causaal kon worden aangetoond dat hun actie bij anderen tot hiv-besmetting leidde. De rechter oordeelde dat de slachtoffers ook elders de besmetting op hadden kunnen lopen.

Als bij een hiv-besmetting een causaal gevolg niet eens kan worden aangetoond, hoe dan wel bij haat zaaien? Hoe weet je ‘X is moslims gaan haten door het luisteren naar Wilders, en zeer zeker niet op eigen initiatief’?

De vergelijking met Mein Kampf gaat niet mank, maar ik vraag mij dan ook af waarom commerciële edities van dat boek zijn verboden.

Je tweede stelling, ik parafrasser, ‘door haat gemarginaliseerde groepen kunnen niet volwaardig aan maatschappelijke processen deelnemen’. Dat kan een gevolg zijn van ‘collectieve haat’, maar consistente wetgeving vereist dat deze dan eerst an sich wordt verboden, voordat aanzetten tot collectieve haat wordt verboden.
Anders kun je ook wetgeving maken volgens welke moord niet strafbaar is, maar aanzetten tot moord wel.

De wetgevers zijn niet consistent, zij moeten eerst stellen: wij verbieden (bepaalde vormen van) haat. Maar daarmee hadden ze zichzelf belachelijk gemaakt, politiek die middels wetgeving wil ingrijpen in de emotionele staat van mensen.

op 04 02 2009 at 21:41 schreef Tarak:

@Bigpete:
"Het probleem is inderdaad dat "haat" niet gedefinieerd is binnen het WvS. Het begrip "discriminatie" trouwens ook niet.De rechter zal bij het beantwoorden van de vraag of aan de delichtsomschrijving is voldaan dan ook zelf een invulling moeten geven aan deze begrippen. Daarmee legt de wetgever het probleem van het inhoud geven aan deze begrippen op het bordje van de rechter. Dat gebeurt vaker en de rechter kan dan ook kiezen uit een aantal manieren van wetsuitleg."

Dat is geen probleem, dat is juist bewust zo gedaan.

op 04 02 2009 at 21:44 schreef Aun:

In de Sovietunie hadden ze afgunst vast en zeker ook als haat gerekend.

op 04 02 2009 at 21:49 schreef Aun:

Tarak, lekker democratisch, niet?

op 04 02 2009 at 23:06 schreef Laila:

@Ozymanidias

Ik heb de aflevering gezien en heb mij verbaasd over Moskowiz’s gedrag en het uitblijven van zijn antwoord.Totdat ik vandaag hoorde dat hij Wilders bijstond en toen werd het mij helemaal duidelijk.
Ondertussen wel begrijpend knikken als van Mierlo een pleidooi afsteekt over het failliet gaan van de democratie.Yeh right! Wat een clown is Moskowiz.

op 04 02 2009 at 23:08 schreef Laila:

Het regent sterretjes!
Daar stond y e h.

op 05 02 2009 at 03:35 schreef Flunked:

Alf, ik gaf twee duidelijke voorbeelden van onwenselijke omstandigheden of gedragingen die op zich niet verboden zijn, maar waarvan de verbreiding dat wel is. Daar begon en eindigde de vergelijking.

Het lijkt me nu ook weer niet zo moeilijk te bevatten, dat er een wezenlijk verschil is tussen het gegeven dat een individu een bepaalde haat koestert -wat zich buiten het domein van de Staat afspeelt en bovendien geen maatschappelijke consequenties heeft- en de opzettelijke verspreiding in het publieke domein van haat jegens een bepaalde bevolkingsgroep, wat zoals de geschiedenis leert grote negatieve consequenties kan hebben. De door jou gezochte ‘consistentie’ bestaat hier alleen op het eerste gezicht (zo het al een criterium voor deugdelijke wetgeving zou zijn).

Causaliteit is bij 137d niet van belang. Er wordt alleen gekeken of de uitlatingen ‘aanzetten tot’ haat, discriminatie of geweld. Of ze al dan niet tot daadwerkelijke haat, discriminatie of geweld geleid hebben doet er niet toe (dan had er ‘uitlokken van’ gestaan).

Het verbod op Mein Kampf leunde oorspronkelijk op de claim van de Staat dat hij het auteursrecht bezit, maar is later verboden op grond van Art. 137e ("Het openbaar maken van uitlatingen waarvan men weet of kan vermoeden dat ze voor een groep mensen wegens hun ras beledigend zijn, dan wel aanzetten tot haat of discriminatie"). Op diezelfde grond zou je ook de Bijbel of, zoals Wilders bepleit, de Koran kunnen verbieden – of, als je consequent wilt zijn, die boeken moeten verbieden. Maar daar zijn we dan weer aangewezen op de willekeur van de rechter, die onder het mom van ‘opportuniteit’ het ene verschrikkelijke boek wel en het andere niet als discriminerend zal betitelen, en die ook niet zal schromen om dergelijke breedgedragen boeken vanwege hun religieuze signatuur of ouderdom van alle smetten vrij te pleiten.

op 05 02 2009 at 06:24 schreef Alf Berendse:

Flunked, omdàt consistentie geen criterium voor wetgeving is, is veel wetgeving en rechtspraak gebaseerd op willekeur. Ik vind dat niet acceptabel.

op 05 02 2009 at 06:36 schreef Alf Berendse:

als rechters ruimte nodig hebben om hun werk te doen, zouden ze toch eigenlijk gekozen moet worden door de bevolking.

Aun, ik ben het helemaal met je eens. Er zijn nu geen drie onafhankelijke machten: een deel van de wetgevende macht (in casu de Tweede Kamer) benoemt de uitvoerende macht (de regering) en deze benoemt de rechterlijke macht (rechters). Voor elk van deze drie zouden aparte verkiezingen gehouden moeten worden, om onafhankelijkheid te garanderen.

op 05 02 2009 at 07:05 schreef Huub:

Toch interessant dat de definitie van haatzaaien tot voor kort nooit belangrijk genoeg is geacht om in het WvS op te nemen. Blijkbaar ging men ervan uit dat het wel duidelijk was, terwijl dat toch niet de gewoonte is.

op 05 02 2009 at 10:53 schreef leo:

Misschien is het interessant om uit te zoeken wanneer de haatzaaiwet in het leven geroepen werd en welk oogmerk men er toe mee had.

In het begin van de 20ste eeuw was de haatzaaiwet in Nederlands-Indie een veelvuldig gehanteerd middel om de opkomende islamisten (Banten opstand) en de nationalisten (Sukarno) op te pakken en naar Digoel te verbannen.

Het zelfs zo kunnen zijn dat de haatzaaiwet in Indie haar oorsprong had en later in NL werd ingevoerd.

Als het echter een oorspronkelijk NL rechtsproduct is dan dateert het van voor de jaren 20 (toen men het in Indie ging gebruiken om de bevolking in toom te houden) en dan is het wellicht interssant naar de omstandigheden van toen in de NL context te kijken.

Terzijde. In Noorwegen is gisteren een religieus gemotiveerde poging om een ‘blasfemi’ artikel toe te voegen aan de ‘diskriminatiewet gestrand met veel schaamte voor PM Stoltenberg. Nav hiervan verscheen gisteren onze Gregorius Nekschot hier in Burka op NRK 2, om te getuigen van het kwalijke van dergelijke wetgeving en de behandeling die hem tenb deel was.

De Noren zagen hierin een passend voorbeeld van wat er met zo’n wet in de hand allemaal fout kan gaan.

op 05 02 2009 at 11:02 schreef Laila:

@Ozymandias,

Het is m.i. niet ‘heel verstandig’ het getuigt van een dubbele moraal en het is ronduit hypocriet.
Met name omdat hij zo beamend zat te knikken bij van Mierlo, die overigens een prachtig pleidooi afstak over de democratie en de inval in Irak.
Ook omdat diezelfde Moskowitz iedereen wil aanpakken die ook maar een negatief geluid laat horen-of in de nabijheid is van een geluid- over joden of Israël. Dat hij zich bij P&W niet uitgesproken heeft wil niet zeggen dat zijn antwoord niet overduidelijk is. Maar als rechtgeaarde meester gladjanus weet hij maar al te goed dat hij het niet uitgesproken heeft en dat niemand hem daar op kan aanspreken.

op 05 02 2009 at 12:08 schreef Tarak:

@Aun

Dat heeft niets met "democratisch" te maken, dat heeft nu net te maken met de ruimte die de rechterlijke macht nodig heeft om haar werk te kunnen doen.

Als de wetgevende macht alles tot in detail gaat voorschrijven dan holt dat de Trias Politica uit. Dan krijg je – tot in het uiterste doorgevoerd – de standaardstraffen zoals die vlak na de Franse Revolutie bestonden. Die zijn niet voor niets snel weer afgeschaft, een dergelijke uitholling van de rechterlijke macht bleek juist te leiden tot onrechtvaardigheid in plaats van rechtvaardigheid.

op 05 02 2009 at 12:24 schreef Ozymandias:

Laila,

Hoezo is Moskowitz een clown? Hij weigert om een antwoord aan Pauw en Witteman te geven, waarschijnlijk omdat hij bang is dat een antwoord zijn zaak kan schaden. Heel verstandig dus.

Kijk, ik persoonlijk vind het van een dubbele moraal getuigen dat hij eerst een aangifte doet tegen Van Bommel, en dan later weer bij P&W zit te vertellen dat hij Wilders graag verdedigt omdat hij de vrijheid van meningsuiting zo vreselijk belangrijk vindt.

Waarschijnlijk kan de vrijheid van meningsuiting hem geen ene ruk schelen. Waarschijnlijk roept hij dit enkel en alleen omdat Wilders nu zijn client is en dan hoort het erbij dat je dit roept. Wie weet…

Hoe dan ook, het is voor zijn werk als advocaat niet nodig om oprecht of consistent te zijn. Het is zijn werk om goede juridische argumenten te formuleren en daarmee zaken te winnen. Daar krijgt hij voor betaald.

op 05 02 2009 at 12:37 schreef Aun:

Ik weet te weinig van de Franse revolutie, maar als rechters ruimte nodig hebben om hun werk te doen, zouden ze toch eigenlijk gekozen moet worden door de bevolking.

op 05 02 2009 at 13:41 schreef Flunked:

Leo: Art.137d dateert van 1971, en de aanleiding was het Internationaal Verdrag van New York van 1966, waarin de ondertekenende landen zich verplichtten om rassendiscriminatie in hun nationale wetgeving te verbieden.

op 05 02 2009 at 16:01 schreef Leo:

< Flunked>

Dan is het ‘haatzaai’artikel van Ned-Indie een stuk ouder.

Dus voor 1971 hadden wij in NL niks op dat gebied. kan ik mij nauwelijks voorstellen.

op 05 02 2009 at 16:42 schreef N. Molrat:

Dank Peter. Erg mooi, dat werk van Jacob Collins.

op 05 02 2009 at 16:52 schreef Peter:

Ha, Molrat komt uit haar holletje gekropen!

Graag gedaan, Molrat. En vergeet de teksten onder de plaatjes niet te lezen.

op 05 02 2009 at 21:43 schreef N. Molrat:

Maak je daar maar geen zorgen over Peter. Ik houd mijn verslavingen en obsessies elke dag keurig bij, dus ook Frontaal Naakt.

op 06 02 2009 at 21:42 schreef JantjePietje:

Hoewel ik het met je eens ben als het om vrijheid van meningsuiting gaat deel ik je argumenten niet. Dat aanzetten tot discriminatie strafbaar is is net zo belachelijk als het aanzetten tot haat.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS