Home » Archief » Zwart


[05.02.2009]

Zwart

Jan van Brabant

collins17 (103k image)
Illustratie: Jacob Collins

Voor het eerst sinds de stichting van de Verenigde Staten woont er een zwarte man in het Witte Huis. Het sleutelwoord van zijn verkiezingscampagne was ‘change‘, verandering. Obama beloofde het roer om te gooien en een andere koers te varen dan zijn voorganger George W. Bush. Die belofte sloeg aan. Niet alleen bij de Amerikaanse kiezers, maar ook in de rest van de wereld. Als we de opiniepeilingen mochten geloven, zag het overgrote deel van de mensheid het liefst Obama als nieuwe president.

Een zwarte Amerikaanse president is natuurlijk al een hele verandering op zich. Toch heeft Obama zich tijdens zijn campagne nadrukkelijk niet geprofileerd als een zwarte kandidaat, maar als de belichaming van het moderne Amerika, namelijk als iemand wiens stamboom bestaat uit blanke en zwarte voorouders. Hij prees zichzelf met succes aan als een potentiële president voor alle Amerikanen, blank en zwart. Als hij het had over ‘change‘, dan doelde hij doorgaans op ingrijpende politieke en economische hervormingen, en niet op het feit dat hij de eerste president zou zijn met Afrikaanse wortels.

Voor veel van zijn aanhangers binnen en buiten de VS is zijn etnische achtergrond blijkbaar wél van groot belang. Ten minste een aantal van hen lijkt te denken dat een zwarte president automatisch eerlijker, rechtvaardiger, vredelievender en barmhartiger zal zijn dan een blanke. Het is goed dat Obama de verkiezingen heeft gewonnen, want nu kan híj de fouten van zijn blanke voorganger(s) rechtzetten. Want wat hebben die blanken er een puinhoop van gemaakt: oorlogen in Irak en Afghanistan, de kredietcrisis en een haperende economie zijn de erfenis waarmee Obama nu geconfronteerd wordt.

Aan weerszijden van de Atlantische Oceaan is in kranten en op weblogs inmiddels de vraag gerezen waar de Europese Obama blijft. Waar is de Britse premier van Pakistaanse afkomst? Wanneer wordt er een Franse president met Algerijnse wortels gekozen? Hoe lang duurt het nog voordat een Turk bondskanselier van Duitsland wordt?

Amerikanen stellen die vraag met een belerende ondertoon, Europeanen met een knagend gevoel van nalatigheid. Lange tijd werden de Verenigde Staten door veel zelfverklaard progressieve Europeanen beschouwd als een conservatief bolwerk vol openlijk en verdoken blank racisme, waar zij vanuit een positie van morele superioriteit op konden neerkijken. Nu Obama president is, zijn de rollen omgedraaid. De Franse politiek analist Dominique Moïsi verwoordde die vaststelling door te zeggen dat “Amerika de toorts van de morele revolutie heeft overgenomen.”

In de aan hysterie grenzende euforie van de Obamania lijken slechts weinigen zich af te vragen waarom een zwarte president eigenlijk beter zou zijn dan een blanke. Op de keper beschouwd valt het immers best mee met het vermeende wanbeleid van de drieënveertig blanke presidenten die Obama voorgingen. Onder hun heerschappij zijn de VS een vrij en welvarend land geworden. Nog altijd is het een bestemming voor miljoenen mensen die hun eigen land om politieke of economische redenen ontvluchten. Weliswaar vormen Abu Ghraib en Guantánamo een smet op het Amerikaanse blazoen, maar de Verenigde Staten zijn onder een blanke president wel ten strijde getrokken om vrijheid en democratie te verspreiden. Weliswaar is de kredietcrisis het gevolg van doorgeslagen deregulering door overwegend blanke beleidsmakers, maar desondanks blijven de VS in de nabije toekomst een van de belangrijkste economische spelers op het wereldtoneel.

Om het waanidee van een geruïneerd en failliet Amerika in perspectief te plaatsen, moeten we het land vergelijken met andere delen van de wereld. Presteren landen met zwarte en andere niet-blanke bestuurders beter dan de VS en overige landen waar de macht sinds mensenheugenis in blanke handen is geweest? Het antwoord daarop is te vinden in de Human Development Index, die jaarlijks door de Verenigde Naties wordt opgesteld. In die index worden per land zaken als levensverwachting, het bruto nationaal produkt per hoofd en de alfabetiseringsgraad opgenomen.

In 2008 werd de top tien van de index gevormd door negen ‘blanke’ landen plus Japan. IJsland stond op de eerste en Nederland op de zesde plaats. De Verenigde Staten behaalden de vijftiende plaats en vielen dus buiten de top tien. Dat resultaat is echter zo slecht nog niet, aangezien er niet minder dan 179 landen in de index zijn opgenomen. De tien slechtst scorende landen liggen zonder uitzondering in zwart Afrika. In staten als Sierra Leone, Liberia en Niger, die al geruime tijd worden bestuurd door zwarten, is de behoefte aan ‘change’ oneindig veel groter dan in de VS.

Waarom is een zwarte president dan te verkiezen boven een blanke? Obama’s vader komt uit Kenia. Dat is niet bepaald een baken van vrede en tolerantie, hetgeen op tragische wijze duidelijk werd tijdens de golf van geweld die het land begin 2008 overspoelde. Is een man met Keniaanse voorouders beter geschikt om het machtigste land op aarde te regeren dan een man met blanke voorouders?

Ik wil niet beweren dat Obama per definitie een slechte president is, omdat zijn collega’s in Afrika dat doorgaans wel zijn. De gedachte dat Obama zich zal ontpoppen tot de Amerikaanse Idi Amin of Robert Mugabe is ronduit absurd, maar het idee dat Obama alle problemen in een oogwenk kan oplossen omdát hij zwart is, is zo mogelijk nog absurder. Toch lijkt een deel van zijn aanhang juist dat te geloven. Blijkbaar zien zij hem als een nobele wilde die niet is gecorrumpeerd door de perfide politieke spelletjes in Washington DC en die korte metten zal maken met het machtsmisbruik, de vriendjespolitiek en de andere uitwassen van die vermaledijde blanken.

Op termijn zal echter blijken dat Obama behoort tot een ras dat door iedereen met een gezond wantrouwen moet worden benaderd, namelijk dat der politici. Hij zal beslissingen moeten nemen waarbij sommigen winnen en anderen verliezen. Hij zal mogelijk snel moeten handelen in tijden van crisis en het is niet onvoorstelbaar dat hij daarbij fouten zal maken. Wellicht is Obama een betere president dan George W. Bush. De tijd zal het leren. Hij is een intelligente man die in zijn loopbaan erg capabel is gebleken. Zelf schrijft hij zijn kwaliteiten niet toe aan zijn stamboom of zijn huidskleur. Het zou zijn aanhangers sieren als zij hetzelfde deden.

In het licht van het bovenstaande moeten wij ons als Europeanen afvragen waarom wij een Europese Obama zouden willen. Zou het Verenigd Koninkrijk welvarender zijn onder een Pakistaanse premier? Zou Frankrijk geen geweld meer kennen in de banlieues als er een Algerijn in het Élysée verbleef? Zou de vrijheid in Duitsland gebaat zijn bij een Turkse bondskanselier? Kan Europa überhaupt veel leren van Pakistanen, Algerijnen en Turken op het gebied van vrede, veiligheid, welvaart, technologische vooruitgang en politieke vrijheid? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Charles Groenhuijsen schreef na de verkiezing van Obama dat hij een zwarte president beschouwt als ‘een teken van beschaving en vooruitgang’. De meeste westerse landen hebben een grondwet die discriminatie op basis van onder meer godsdienst, geslacht en ras verbiedt. Wie twijfelde aan de praktische waarde van deze wet in de VS, kan inmiddels opgelucht ademhalen. De zwarte man in het Witte Huis vormt het levende bewijs dat iemand niet per se blank hoeft te zijn om het hoogste ambt in de Verenigde Staten te bekleden. In die zin is de verkiezing van Obama inderdaad een teken van beschaving en vooruitgang.

Wie het eens is met de voormalige Amerika-correspondent van de NOS hoeft zich geen zorgen te maken over een eventueel gebrek aan beschaving en vooruitgang in Europa. De belerende toon van Amerikanen en het schuldgevoel van Europeanen over het gebrek aan een Europese Obama zijn beide onterecht. In vergelijking met grote delen van de wereld scoort Europa immers goed wat betreft de participatie van etnische en religieuze minderheden. Ahmed Aboutaleb behoort tot een veelbesproken en scherp bekritiseerde minderheid, maar is niettemin burgemeester van de belangrijkste Europese havenstad. Het valt nog maar te bezien wanneer er een Tibetaan burgemeester wordt van Shanghai, een inwoner van Darfoer president wordt van Soedan of een immigrant uit Bangladesh wordt benoemd tot officier van justitie in Dubai. Ook zonder onze eigen Obama doen wij het dus zo slecht nog niet.

Hertog Jan van Brabant (1254) is een levensgenieter en minnaar van muziek, zang en dichtkunst, aan wie een aantal mooie minneliederen als Eens meien morgen vroe toegeschreven worden. Hij staat bekend als een populaire, gulle en goedlachse vorst die graag in het gezelschap van eenvoudige lieden geniet van spijs en drank.

Algemeen, 05.02.2009 @ 10:58

[Home]
 

87 Reacties

op 05 02 2009 at 13:43 schreef dewanand:

Barack Obama moet nu de hete kastanjes van Bush uit het vuur halen en dat is een heel zware taak. Het is onmogelijk om america nog te redden in vier jaar tijd, want de crisis zal nog tien jaar doorgaan.

Niettemin is obama heel moedig, wel geloof ik dat men hem nu misbruikt om zijn Afro afkomst. Geen enkele blanke kandidaat durft nu president te worden, want usa is een grote puinhoop.

Ik geloof niet dat obama change zal brengen in amerika usa, wel zullen er meer sociale voorzieningen komen voor de allerarmsten. UsA wordt dus socialistischer onder obama. EN dat zal de economische groei alleen afremmen.

Obama schijnt ook van plan te zijn om de immigratie fors te vergroten en om meer indiers en aziaten met brains toe te laten in amerika. Dit zal positief werken voor het economisch herstel op de lange termijn.

succes obama, je plichten zijn heilig. Help na je werk in usa ook afrika zou ik zeggen en doe wat nuttigs voor je Afro medemensen.

dewanand

op 05 02 2009 at 14:10 schreef Mark:

Ik verwacht van een zwarte president eerder dat hij crimineler en groter geschapen is dan een blanke. Waar haal je in vredesnaam eerlijker, rechtvaardiger, vredelievender en barmhartiger vandaan? Dat zijn toch geen normale associaties met een zwarte?

op 05 02 2009 at 14:11 schreef Bert Brussen:

"ten strijde getrokken om vrijheid en democratie te verspreiden."

Sorry, dat heb ik even gemist. Welke vrijheid en democratie precies?

Je bedoelde waarschijnlijk: "ten strijde getrokken om marteling en intimidatie te verspreiden."

Dat klopt, daar was Bush erg succesvol in.

op 05 02 2009 at 15:28 schreef Paco:

Oboema is een schreewerd, doen er veel met die kleur. Miljoenen amerikanen, zgn.armen krijgen gratis ziekenfonds verzekering, kosten $ 33 miljard. Oboema gaat daarom de belasting op sigaretten verhogen. Hij is al bezig zijn eigen graf aan het graven.

op 05 02 2009 at 15:37 schreef G. Samsa:

We hebben dit verschijnsel hier in Rotterdam ervaren met het hele circus rond de benoeming van de nieuwe burgemeester, Aboutaleb. Ook hier allerlei overwegingen en meningen die ik racistisch noem, ook al moeten ze blijkbaar als "positief" worden opgevat. Als afkomst/ras/ethniciteit bij dit soort benoemingen al een rol moeten spelen (ik vind van niet), dan heeft Ahmed geen beste kaarten, gezien de lage notering van veel Arabische en/of islamitische landen.

op 05 02 2009 at 15:37 schreef Bert Brussen:

Een gratis ziekenfondsverzekering!

SCHANDE!

Stel je voor dat mensen die nog geen cent hebben om hun reet te krabben zomaar verzekerd zijn tegen ziektekosten!

Nee, daar moet je toch niet aan denken…

op 05 02 2009 at 16:20 schreef hj:

Dit artikel slaat de plank behoorlijk mis. Ik heb zelf nog niemand horen beweren dat Obama beter zou presteren omdat hij zwart is. Kan Hertog Jan daar nog bronnen voor aanvoeren?

Dat mensen het als een stukje vooruitgang en beschaving beschouwen dat er nu een zwarte president zit is ook niet omdat zwarten beter het land en de wereld zouden kunnen regeren. De reden voor dat enthousiasme is simpelweg dat Obama’s verkiezing een signaal is dat Amerika een land is waar het voor leden van die minderheid kennelijk ook mogelijk is om het hoogste ambt te bekleden. Dat is niet zozeer een compliment aan Obama als wel aan Amerika, dat hiermee een belangrijke stap zet richting het elimineren van racisme.

op 05 02 2009 at 16:36 schreef Conan:

Een gratis ziekenfondsverzekering!

SCHANDE!

Bert snapt kennelijk niet gratis een ander woord is voor: de rekening wordt een ander in de maag gesplitst; een veel voorkomend euvel bij niet al te ver doordenkende onnozelaars.

Hij is een intelligente man die in zijn loopbaan erg capabel is gebleken.

Welke loopbaan? Zijn carriëre als advocaat van ACORN? Het betreft de jonsgte president ooit en juist het gapend gebrek aan ervaring roept vraagtekens op.

Verder overigens een prima stuk.

op 05 02 2009 at 16:55 schreef Hosseyn:

Helemaal eens met Conan; dat verzekeringsgeld moet gehaald worden bij het witte boorden-schorem, die olieboeren en bank tycoons, die tientallen jaren hebben lopen graaien en plunderen.

op 05 02 2009 at 17:24 schreef hj:

Nee, die gratis ziektekostenverzekeringen worden gefinancierd met inkomsten dankzij verhoogde accijns op tabak. Het zou dus wel zo netjes zijn als de mensen die van deze regeling gebruikmaken de Amerikaanse rokers een bedankje sturen.

op 05 02 2009 at 17:28 schreef Bert Brussen:

lol @Hosseyn: precies, die komen er weer mee weg. Dat zijn namelijk ook de Paco’s en de Conan’s die altijd tegen een sociaal ziektenkostensysteem blijven. Stel je voor dat ze moeten meebetalen aan mensen die niets hebben. Dat kost toch een flinke hap uit je exorbitante jaarbonus.

@Conan: zoiets heet nou "belasting betalen" in jouw kringen meestal "diefstal" genoemd. Met die belasting draag je bij aan een maatschappij waarin ook mensen die niet bij machte zijn hun ziekenzorg te betalen, toch de zorg krijgen waar ze recht op hebben. "Delen" noemen ze dat ook wel. Lastig te begrijpen voor een egoïst. Oh sorry, libertarier. Ik haal die twee ook altijd door de war. Domme ik.

op 05 02 2009 at 17:34 schreef J.J. van der Gulik:

Obama heeft drugs gebruikt. Zijn halfbroer is kortgeleden opgepakt wegens drugsgebruik. Hij schrijft zijn speeches niet zelf. Zijn hoofd speechschrijver Favreau, een ‘ervaren’ man van 27 jaar, werkte eerder voor John Kerry en hanteert geen speechtheorie. Hij doet maar op gevoel wat hij denkt dat goed is. De Israëllobby is misschien wel machtiger dan ooit. Obama loopt ook aan de leiband van de Israëllobby. Stafchef van het Witte Huis Emanuel is een de facto zionist en is de zoon van een joodse Israëliër, die lid was van een organisatie die terroristische aanslagen uitvoerde. Hij maakte ter gelegenheid van de benoeming van zijn zoon op het Witte Huis een racistische opmerking over Arabieren. Minister van buitenlandse zaken Hillary staat op buitenlands gebied als een grote havik bekend en als sterk pro-Israel. Vicepresident Joe Biden is een zelfverklaarde zionist, wat zich moeilijk laat rijmen met de geest van de Constitutie en het vicepresidentschap. Obama kwam op in Illinois dat op het gebied van politieke corruptie een slechte reputatie heeft. De dominee waar hij eerst beste maatjes mee was, was een bewonderaar van Louis Farrakan, die o.m. voor negers een eigen staat wilde zonder blanken en door volgelingen werd doodgeschoten. Een andere dominee, waarmee hij nu bevriend is, Rick Warren, sprak het gebed uit bij de inauguratie en staat bekend als tegenstander van het homohuwelijk en als creationist.

Als ik zo dat koppie bekijk besluipt me wel eens het gevoel dat het Witte Huis met Obama nog een primeur kan gaan krijgen, nl. die van een junk aan het bewind. Hij heeft een cocaïnekoppie.

Hij biedt geen oplossingen voor steeds grotere problemen op misschien een behoorlijke ziektekostenverzekering na.

Typerend voor een volksmenner als Obama is dat hij vele volgelingen heeft uit zeer verscheidene politieke stromingen die hij door zijn charisma weet te betoveren en voor zich weet te winnen.

Dat een figuur als Obama aan de macht kan komen tekent het failliet van het Amerikaanse systeem.

Hertog Jan had blijkbaar behoorlijk wat bier gedronken, toen hij het artikel schreef.

op 05 02 2009 at 17:44 schreef Hosseyn:

Bert: Zou Conan wel weten dat de patiënten van Joseph Mengele en Aribert Heim gratis behandeling kregen? Koren op de molen van de "Hitler was links" gedachte. En Aribert Heim liet zich nog tot moslim bekeren ook, zie VK van vandaag!

Van Gulik, drop acid, man! ’t zou je goed doen!

op 05 02 2009 at 18:08 schreef babs:

Ik heb totaal geen vertrouwen in Obama, gewoon omdat het een politicus is, maar misschien gaat hij het wel degelijk allemaal beter doen dan zijn voorgangers. Of hij zwart of wit is of beide doet daarbij niet zo ter zake.

Maar tot nu toe vallen de argumenten tegen Obama me wat tegen:

-In staten als Sierra Leone, Liberia en Niger, die al geruime tijd worden bestuurd door zwarten, is de behoefte aan ‘change’ oneindig veel groter dan in de VS
-Oboema is een schreewerd
(Je kunt hem van alles noemen, maar een schreeuwerd?)
-Oboema gaat (..) de belasting op sigaretten verhogen
-Obama heeft drugs gebruikt
-Zijn halfbroer is kortgeleden opgepakt wegens drugsgebruik
-Hij schrijft zijn speeches niet zelf
-Obama loopt ook aan de leiband van de Israëllobby
-Emanuel is een de facto zionist en is de zoon van een joodse Israëliër
(en JJ gaat nog een tijdje door als een kapotte LP)

Nou, als dat de serieuze kritiek op Obama is, dan is hij misschien echt wel heel goed.

De enige met een beetje normale kritiek is Conan: Obama heeft te weinig ervaring. Is weinig tegen in te brengen, maar is wat mij betreft eerder een voordeel dan een nadeel, in combinatie met zijn vermogen mensen te binden en te inspireren. Een ervaren politicus is wel het laatste wat ik zou willen.

op 05 02 2009 at 18:21 schreef Jarich:

Dat ie zwart is kan me eigenlijk niet veel schelen. En het argument dat ie goed is omdat het een ‘zwarte’ is, heb ik nog nooit gehoord.

Maar ik ben sowieso blij met elke democratische kandidaat in het algemeen. In ieder geval

1. Een pietsje minder pro-graaicultuur
2. Betere internationale samenwerking
3. Geen klimaatverandering meer domweg ontkennen

Nouja, aan de andere kant worden de verwachtingen ook wel erg hoog aangespanne,m het kan alleen maar tegenvallen zo.

op 05 02 2009 at 18:22 schreef Benfatto:

even wat feitjes op een rijtje over Obama:

– Buitenlanders mogen geen president van de vs worden. Obama’s geboorteland is betwist, en hij weigert een geboortecertificaat ter inzage te geven (iets wat alle twijfel zou kunnen wegnemen)

– Obama heeft Guantanamo Bay gesloten, maar de wetgeving die het mogelijk maakte heeft hij verlengd
"The Los Angeles Times reports the Obama administration has decided not to end the controversial policy of extraordinary rendition, which gives the CIA authority to abduct anyone throughout the world and secretly transfer them to another country"

– Amerika heeft al 30 jaar een volksverzekering voor ziektekosten genaamd medicare. Ook hebben ze een equivalent voor de bijstand genaamd welfare. verder hebben ze ook pensioenvoorzieningen. De totale benodigde som van dit systeem wordt geschat op 32 biljoen dollar. Obama’s laatste bail-out kwam grotendeels ten goede aan de uitbreiding van dit systeem

– Obama trekt troepen terug uit Irak, maar breidt de troepenmacht ui in Afghanistan. Dit land is de laatste mogelijkheid voor de VS om een pijpleiding aan te leggen naar de olievelden van de Kaspische zee (nadat Rusland de mogelijkheid van Georgië vakkundig om zeep had geholpen)

– Onder Bush namen overheidsregulaties toe, en stegen overheidsuitgaven als nooit tevoren. de crisis is een direct gevolg van deze overheidsuitgaven. Obama volgt dezelfde politiek als Bush

– De aanleiding van de crisis is de ‘housing bubble’, veroorzaakt door hypotheekverstrekkers freddy mac en fanny may, deze hadden onder Bush en Clinton verregaande overheidsgaranties gekregen. Tezamen met risicovolle kredietverstrekking andere banken werd het een bubble. Obama beloont ze nu, net als Bush

Conclusie: Obama is ’the Black Bush’

op 05 02 2009 at 18:46 schreef Hosseyn:

Benfatto: De totale benodigde som van dit systeem wordt geschat op 32 biljoen dollar.

Maak daar maar 32 miljard van, in goed Nederlands.
Aanleiding is geen oorzaak; de overheidsuitgaven stegen astronomisch onder Bush, vooral door de oorlog én het eindeloos verlagen van belastingen om kiezers te winnen. Want wie morgen leeft, dan zorgt. Daarbij komt de torenhoge credit card bubble. Dat huizenverhaal is maar een klein gedeelte.

op 05 02 2009 at 18:56 schreef Jarich:

"De totale benodigde som van dit systeem wordt geschat op 32 biljoen dollar."

Ik gok dat je het Engelse woord "billion" gewoonweg verkeerd vertaald hebt?

op 05 02 2009 at 19:06 schreef Hosseyn:

Dat was mijn punt, Jarich. Al met al is dat iets meer dan honderd dollar per hoofd van de bevolking. Dat is zeer weinig. Ik wist dat de sociale voorzieningen er slecht waren, maar zó slecht! Je moet wel gestoord zijn om de crisis daaraan te wijten. Ter vergelijk: de oorlog in Irak heeft al meer dan een half biljoen (trillion) gekost.

op 05 02 2009 at 19:20 schreef Conan:

zoiets heet nou "belasting betalen" in jouw kringen meestal "diefstal" genoemd.

Gratis = belasting betalen; boeiend perspectief, inderdaad nooit zo bekeken.

Met die belasting draag je bij aan een maatschappij waarin ook mensen die niet bij machte zijn hun ziekenzorg te betalen, toch de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Recht op hebben? Hoezo? Wie bepaalt dat?

"Delen" noemen ze dat ook wel.

Gedwongen worden om te delen heet in normaal Nederlands (inderdaad) diefstal…

Lastig te begrijpen voor een egoïst.

Wie is nu eigenlijk de egoïst, degene die zelf de vrucht van zijn arbeid wil plukken (en dat anderen ook gunt) of degene die met veel borstgeklop de vrucht van andermans arbeid publiek goed wil maken? En dat alles ter meerdere eer en glorie van zichzelf.

Oh sorry, libertarier. Ik haal die twee ook altijd door de war. Domme ik.

Eens; vooral met je laatste constatering.

op 05 02 2009 at 19:28 schreef Hosseyn:

Recht op hebben? Hoezo? Wie bepaalt dat?

Universele verklaring van de rechten van de mens, artikel 25

op 05 02 2009 at 19:32 schreef Jarich:

"Met die belasting draag je bij aan een maatschappij waarin ook mensen die niet bij machte zijn hun ziekenzorg te betalen, toch de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Recht op hebben? Hoezo? Wie bepaalt dat?"

Ehh ik weet niet hoe jij er over denkt maar volgens mij heeft ieder mens recht op ziektekosten. Dat is inderdaad "bepaald", en wel door de Universele verklaring van Rechten van de mens…

Maar als jij mensen wilt laten creperen omdat je zelf te egoïstisch bent om ook maar iets van je torenhoge salaris af te geven, is dat jouw zaak. Heeft niet zoveel met de links/rechts discussie te maken maar gewoon met menselijkheid.

En kom er nou niet mee aanzetten dat ze zelf te weinig doen om werk te zoeken/ met een grote bak chips op de bank zitten. Wel erg makkelijk te zeggen.

op 05 02 2009 at 19:33 schreef Jarich:

En sorry dat ik je woorden weer herhaalde, Hosseyn… ik was bezig aan een reactie tijdens je post :)

op 05 02 2009 at 19:36 schreef Hosseyn:

Je hoort de Conans van deze wereld nooit over al dat tuig dat grote bonussen incasseert – de vruchten van andermans arbeid – en het bedrijf, de economie en de arbeidsmarkt om zeep helpt. Het is net een autistisch duracell konijntje dat zijn trommeltje en linkerarmpje kwijt is.

op 05 02 2009 at 19:38 schreef Hosseyn:

Ha, Jarich, dat begreep ik al. Overkomt mij ook wel ‘s.

op 05 02 2009 at 21:49 schreef Aun:

Zo’n universele verklaring van de rechten van de mens is ook maar door politici opgesteld :) Verder roken arme mensen in de Verenigde Staten relatief meer dan hun rijkere broeders, dus je kunt wel zien bij wie die accijnsverhoging terechtkomt. En was niet een van de verkiezingsbeloftes van Obama om niet de belastingen te verhogen van mensen die minder dan $200k verdienen?

op 05 02 2009 at 23:40 schreef Conan:

Ehh ik weet niet hoe jij er over denkt maar volgens mij heeft ieder mens recht op ziektekosten. Dat is inderdaad "bepaald", en wel door de Universele verklaring van Rechten van de mens…

Dat dergelijke rechten voor de één (uiteindelijk met geweld) afgedwongen moeten worden bij de ander komt niet bij de Jarichs en Hosseyns op. Nog los van het feit dat één blik op de wereld als geheel het verregaand utopisch karakter van dit vermeend recht bevestigt.

Verder zijn bepaalde behandelingen simpelweg (nog) te arbeids of kapitaalintensief om voor iedereen toegankelijk te zijn. Eerst zijn de mogelijkheden duur en beperkt tot de elite. De innovatie zet door en uiteindelijk wordt de toegankelijkheid algemeen.

Zo werkt vooruitgang. Misschien niet ideaal, maar het is niet anders. Voor iedereen alle medische zorg beschikbaar stellen, is de ontwikkeling per direct stilleggen en zelfs terugdraaien.

Het is ook een religie, het geloof dat welvaart als manna uit de lucht komt vallen. Dat het niet overal in de wereld voor het oprapen ligt, is omdat boze bedrijven niet produceren, maar alles inpikken, is het niet?
Of zal de productie van die bedrijven toch de basis van de welvaart vormen; en het uitgangspunt dat men zelf kan genieten van de vruchten van de eigen arbeid de belangrijkste motor van menselijke productiviteit zijn.
Tsja wie weet.

op 05 02 2009 at 23:49 schreef Jarich:

Ik heb juist het idee dat sommige ‘Rechtsmensen’ juist het vrijemarktdenken als nieuwe religie hebben aangenomen. We gooien overal maar marktwerking op, want dan ontstaat er vanzelf wel ergens een ‘Gulden Middenweg’ waarna de arme arbeiders vanzelf wel te eten krijgen.

Dat er in Amerika, een land dat toch al zo’n 100 jaar op een behoorlijk welvaartsniveau heeft geleefd als je naar alle bedrijven kijkt, nog steeds miljoenen mensen zijn die ver beneden de armoedegrens leven… waar zou dat dan aan kunnen liggen? Waar is die zogenaamde ‘ontwikkeling’ gebleven dan, en de ‘innovatie’ die ‘zich doorzet’?

Maar we moeten ook af van de utopie dat er iets bestaat als ‘de ideale staatsvorm’ of dat nu de vrije markt, communisme of fascisme is. Deze bestaat namelijk niet. Zelfs de democratie is verre van volmaakt. We zullen toch ergens een middenweg moeten vinden, maar wel een waarin welvaart niet iets is waarvan zo’n 5% van de mensenmassa kan profiteren.

op 06 02 2009 at 05:51 schreef Peter Kraus:

Een merkwaardig stuk. Ik zie hier sporen van eenzelfde obessie met ras die zo kenmerkend is voor de liberals in ons land. Voor onze Democraten valt dat nog wel voor een deel te verklaren, omdat die aanhanger zijn van de partij die vanouds werd geassocieerd met slavernij, Jim Crow, de Ku Klux Klan, en acties tegen burgerrechten, maar waarom weldenkend socialistisch Nederland dat gedrag ook vertoont is mij niet geheel duidelijk. Het zal wel iets te maken hebben met het streven naar morele superioriteit. Nu heeft men in West-Europa, en niet in de laatste plaats in Nederland, wel te maken met een veel racistischer samenleving dan in ons land. Vandaar dat de meeste Europese journalisten voorspelden dat de USA nog ‘niet klaar’ zou zijn voor een ‘zwarte president’. Men deed daarmee niets anders dan het projecteren van de eigen racistische gevoelens op de USA.

Obama is niet zwart, en niet wit. Hij is half zwart en half wit. Daarmee is hij een Echte Amerikaan. Ik hoor in mijn omgeving (New England, New York) nooit iemand over de stamboom van President Obama. Alleen linkse liberals hebben het er soms over. In Nederland en andere West-Europese landen raakt men er echter niet over uitgepraat. Men weet in de USA uiteraard wel dat de President niet wit is, maar een onderwerp van gesprek is dit niet. Ik ben een small-goverment conservative, en stem dus niet op Democraten of neo-conservatieven, maar vind het desondanks wel aardig dat we nu een niet-witte President hebben, al was het alleen maar vanwege die idiote reacties uit West-Europa. Wij kozen overigens in 1870 al de eerste zwarte senator.

Jimmy heeft een goed punt als hij stelt dat armoede in de U.S. wordt gemeten voordat allerlei overheidsregelingen worden toegepast en uitgekeerd. Ik las onlangs dat in Nederland 1.3 miljoen mensen beneden de 65 jaar een uitkering hebben. Dat betekent dat er een paar miljoen mensen beneden de 65 jaar van een uitkering leven. Als we Amerikaanse criteia toepassen, is het deel van de Nederlandse bevolking dat onder de armoedegrens leeft veel hoger dan in de USA. Een groot deel van de armen in de U.S. bezit een eigen huis en een auto. Men is doorgaans ook maar kort arm, omdat er veel meer werkgelegenheid is dan in Europa.

Met de sociale voorzieningen is het in ons land veel beter gesteld dan socialisten als Brusse beweren. Onze AOW-uitkering is, op grond van de huidige bedragen, het dubbele van de Nederlandse, en omdat onze arbeidsparticipatie en bevolkingsopbouw veel gunstiger zijn, is de premie een stuk lager. Ook onze arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn veel beter, maar die worden dan ook alleen maar gebruikt voor echte arbeidsongeschikten.

Tenslotte, de wet die ziektenkosten voor kinderen dekt, recent door de President ondertekend, na het veto van President Bush, is een slechte wet. Jonge kinderen uit de middenklasse, die voorheen via hun werkende ouders waren verzekerd, komen nu voor een nieuwe goedkope regeling in aanmerking (voor kinderen van arme ouders bestond al lang een regeling). De nieuwe wet kent geen vermogenstoets. Wat we zullen zien is dat de verzekeringslasten voor werkgevers sterk zullen stijgen, omdat een groot deel van het benodigde geld uiteindelijk gewoon via de reguliere verzekeringspremies zal worden geind. Uiteindelijk leidt dit tot banenverlies. Onder President Bush is er een uiterst kostbaar plan gerealiseerd voor de verbetering van het federale ziekenfonds voor ouderen (Medicaid), en nu komt dit er ook nog bij.

op 06 02 2009 at 06:30 schreef Peter:

Conan wordt op FN vaak de maat genomen omdat hij sterk gelooft dat de vrije markt (en alleen de vrije markt) ons veel welvaart en dus veel goeds heeft gebracht. (…) Het feit dat Conan het in slechte tijden ook opneemt voor de vrije markt laat eerder zien dat hij wat dat betreft het hoofd koel houdt

Nou daar valt best wat op af te dingen. Het is niet zozeer dat Conan vóór de vrije markt is, meer dat hij tégen ‘de Linkse Kerk’ is die kennelijk verantwoordelijk is voor elke tegenslag waarmee de mensheid ooit te maken heeft gehad. En dat enthousiasme voor de vrije markt is ook nogal dogmatisch en fanatiek, niet echt hoofd-koel-houderig, zeg maar. Als iemand het maar voor de vrije markt opneemt, moet-ie heel wat potjes breken voor Conan kritisch wordt. Héél wat potjes. Een paar duizend dooie socialisten doesn’t quite cut it.

Ik ben ook voor de vrije markt, dus daar ligt het niet aan.

op 06 02 2009 at 09:42 schreef Jarich:

"Wie bezwaar tegen Conan’s stelling maakt, moet eens met een betere verklaring komen voor de welvaart in de wereld. "

Misschien ligt die welvaart ook wel voor een deel door het sterke sociale stelsel dat wij in deze wereld hebben, en die de Conans van deze wereld ‘diefstal’ noemen?

Maar misschien is het in verband wel handig om mevrouw Thatcher (toch een uitgesproken liberaal) er bij te halen, want onder haar bewind is de armoede eerder toegenomen dan andersom. Ik vraag me dan toch af hoe het dan zit met de ‘welvaart die uiteindelijk overslaat naar iedere burger’.

Libertariërs (of met welk eufemisme ze zichzelf ook willen aanprijzen) kunnen wel blijven roepen dat een onbeperkte vrije markt "uiteindelijk het beste is voor iedereen" maar daar is nog nooit enige wetenschappelijke onderbouwing voor geleverd.

op 06 02 2009 at 09:51 schreef Conan:

Beste Jarich,

De geschiedenis is het beste bewijs voor het gelijk van de libertarische stroming. Vandaar ook dat onderwijs op dat punt door linksdraaiende waar mogelijk de nek is omgedraaid. Lees eens wat boeken zou ik bijna zeggen.

Peter,

Het nadragen van een reactie van mij op het ophemelen van Stalin door gekke Bert begint pathetische vormen aan te nemen.

==

Natuurlijk is geen enkel systeem absoluut het beste. De mens is weerbarstig, innerlijk tegenstrijdig en onvoorspelbaar (net als de rest van de natuur) en aldus niet te vangen in een absoluut gelijk. Maar de neiging naar van boven opgelegde controle en socialisme heeft ook in het Westen de laatste decennia meer en meer de doorslag gekregen en dat is geen gezonde ontwikkeling.
Pleiten voor de vrije markt lijkt me dus een nuttige hobby; het wijzen op de hypocrisie en het wensdenkgehalte van de linkse luchtfietsers en fabelventers is dan een bijna vanzelfsprekende bijkomstigheid.

op 06 02 2009 at 09:53 schreef Peter:

Jarich, een sociaal stelsel moet worden betaald met geld dat eerst moet worden verdiend. Met alle respect, maar socialisten verdienen geen geld, die maken alleen maar op. Kapitalisten verdienen geld, creëren banen, zodat socialisten kunnen uitgeven.

Als je, zoals Thatcher deed, gaat snijden in overheidsuitgaven, zullen grote groepen mensen, die totaal afhankelijk van de gemeenschap zijn gemaakt, inderdaad eerst in welvaart achteruit gaan. Ze moeten zich aanpassen in een maatschappij waar weer eigen initiatief wordt verwacht en dat is erg moeilijk. Maar wiens schuld is dat, van Thatcher of van haar voorgangers, die mensen hun zelfredzaamheid hebben ontnomen?

Uiteindelijk is het VK onder Thatcher economisch een sterk land geworden, dat lange tijd zelfs immuun leek voor tegenslagen in de rest van de wereld.

op 06 02 2009 at 09:54 schreef Conan:

@Tjerk,

Waar baseert Chris Rock zich op? Hoezo stroman en hoezo racistisch?

op 06 02 2009 at 10:01 schreef Hosseyn:

Ik denk wel degelijk dat een vrije markt minste van vele kwaden is. Zoals elk ideaal echter, blijft het mensenwerk en dus gevoelig voor corruptie en misbruik. Dat het systeem onderhand tot op het bot verrot is, komt niet door teveel, maar door te weinig contrôle. Natuurlijk zou het uitstekend werken, om de hele boel te laten instorten en de markt zichzelf te laten saneren. Het probleem is inmiddels wel dat iedere bank, iedere autogigant, die instort, honderden of duizenden gezonde bedrijven zal meesleuren. Het kan decennia duren voor de welvaart weer een aanvaardbaar peil heeft bereikt, in de lengte en in de breedte. Dat er miljoenen hun banen, huizen en misschien levens verliezen, is verder niet echt van belang in de ogen van de Conans van deze wereld. En owee als deze luie uitvreters medische zorg of voedselbonnen krijgen!

op 06 02 2009 at 10:07 schreef Peter:

Chris Rock is de grappigste man alive, wat mij betreft.

‘There is a white, one-legged bus-boy here right now, who wouldn’t trade places with *my* black ass.

op 06 02 2009 at 10:09 schreef Peter:

Sinds wanneer is ‘controle’ met een dakje, ik bedoel aksansierkonfleks, en ik verbied per onmiddellijk de zinsnede ‘de Conans van deze wereld’, ik wil het niet meer hebben.

op 06 02 2009 at 10:13 schreef Hosseyn:

Ok.

Maar ik weiger mijn contrôle te laten circumcizen.

op 06 02 2009 at 10:18 schreef Hosseyn:

Het mooiste stuk Rock is dat over niggers – daarmee strijkt hij zelfs zijn eigen publiek flink tegen de haren in.

op 06 02 2009 at 10:32 schreef babs:

Met vrienden als Conan heb je als vrije markt aanhanger geen vijanden meer nodig.

Als een volk democratisch besluit dat iedereen 8$ per maand moet betalen om de allerarmsten te helpen, dan is dat geen diefstal. Nog steeds wel sneu voor die minderheid die tegenstemde, maar zo gaat dat nu eenmaal overal. Ook bij de VvE en zelfs bij de middenstandsvereniging (probeer als dorpsbakker maar eens niet bij te dragen aan de intocht van sinterklaas).

Toch denk ik dat ik liever Conan als president zie dan one-liner-Bert of Jarich, want of het nou de VS zijn of Europa, het blijft niet bij 8$ per maand, we worden gedwongen de helft af te staan en dan moeten we vervolgens formuliertjes invullen om daarvan weer een kwart terug te krijgen (slecht onderwijs + verplichte inkomensverzekeringen die niet bij de wensen aansluiten). De overheid pakt ons geld af om het in vage oorlogen te verbrassen en om er een leger ambtenaren en andere opportunisten van te onderhouden.

Er is niks op tegen om de rijkste 50% elk 10% van het inkomen te laten afstaan en dat te herverdelen onder de armste 30%. De armen krijgen dan meer ‘gratis’ dan nu, reken maar na. Herverdeling is niet het probleem, het probleem is de strijkstok die ook wel overheid genoemd wordt.

op 06 02 2009 at 10:47 schreef Tjerk:

Hosseyn: ja die is inderdaad geweldig! Ik had ‘m al eens geplaatst in de comments van FN, maar hij blijft briljant.

op 06 02 2009 at 11:05 schreef Conan:

Herverdeling is niet het probleem, het probleem is de strijkstok die ook wel overheid genoemd wordt.

Herverdeling van goederen onder dwang betekent per definitie herverdeling van macht, en wel meer macht voor de herverdeler. Daarnaast sloopt het de natuurlijke sociale neigingen van de mens aangezien iemand die in naam solidariteit reeds uitgeknepen is door de overheid (en volgevreten ambtenaren in grotere luxe ziet baden dan hij zelf), moeite zal hebben om zijn resterende middelen aan te wenden om noden in zijn directe omgeving te ledigen.

op 06 02 2009 at 11:13 schreef Peter:

Daar zit wel een kern van waarheid in, Conan, maar als het helemaal waar was geweest wat jij beweert, waarom is er dan zoveel geweld nodig geweest voor de invoering van menswaardige sociale voorzieningen? Je zult het met me eens zijn dat de 19e eeuw voor de meeste mensen bepaald geen paradijselijke tijd was.

op 06 02 2009 at 11:20 schreef babs:

Herverdeling van goederen (..) betekent (..)meer macht voor de herverdeler

Klopt, daarom moet je de herverdelers elke 4 jaar geweldloos vervangen.

herverdeling (..) sloopt het de natuurlijke sociale neigingen van de mens

Klopt, dus je moet het tot een minimum beperken. Maar iemand die letterlijk crepeert moet je niet gaan vertellen dat je niemand gaat ‘dwingen’ hem te helpen omdat je natuurlijke sociale neigingen van al die mensen die niet helpen niet wil aantasten.

Minimale herverdeling of helemaal geen herverdeling is een keuze tussen kwaden, maar de discussie over welke keuze daartussen de minst kwade is, is no een beetje voorbarig. Zullen we eerst de huidige totale herverdeling eens terugbrengen tot minimale herverdeling met een minimale, elke 4 jaar vervangen overheid? Praten we daarna verder.

op 06 02 2009 at 11:51 schreef Conan:

waarom is er dan zoveel geweld nodig geweest voor de invoering van menswaardige sociale voorzieningen?

Ik waag deze stelling te betwijfelen. Dat geweld lag volgens mij meer in het kader van het verdelen van de macht (waar meestal de bron van geweld ligt overigens); sociale voorzieningen kwamen vrij algemeen op in de westerse wereld. Zuid-Amerika dat een bloeitijd meemaakte na WO II omdat het vrijwel ongeschonden de oorlog doorgekomen was, is er zelfs failliet aan gegaan.

Echt, geschiedenis is interessant en laat weinig heel van links wensdenken. In de jaren zeventig was een neutrale of rechtse blik op de historie op Nederlandse universiteiten echter reden tot excommunicatie. De maakbaarheidsgedachte leefde alom en het Rode Boekje van Mao was een soorte van Bijbel.

Wat dat betreft wordt een mogelijk te positieve reactie over Pinochet op blog in weerwoord op het ophemelen van Stalin, nog steeds zwaarder aangerekend dan decennia Mao verering.

op 06 02 2009 at 11:57 schreef Peter:

Wat dat betreft wordt een mogelijk te positieve reactie over Pinochet op blog in weerwoord op het ophemelen van Stalin, nog steeds zwaarder aangerekend dan decennia Mao verering.

Dat is simpelweg niet waar, dus daar kunnen we over ophouden.

Ik heb het over de Dickensiaanse toestanden die niet alleen in Engeland, maar ook op het Drentse en Brabantse platteland heersten. Normale werkuren en een billijk loon moesten worden afgedwongen. Toch jammer, dat de heren ondernemers (individuen uitgezonderd) daar niet zelf mee kwamen.

op 06 02 2009 at 12:11 schreef Conan:

Toch jammer, dat de heren ondernemers (individuen uitgezonderd) daar niet zelf mee kwamen.

De achtergronden van de voorvechters van sociale wetgeving zouden die stelling wel eens in een ander daglicht kunnen plaatsen. Ook de inzet van de liberale politiek begin 20ste eeuw is zonder meer interessant in dat kader.

Daarnaast zijn ondernemers ook zeker niet heilig. Al acht ik winstbejag wel een prettigere drijfveer dan het streven naar de hemel op aarde. De pracht van een paradijs rechtvaardigt immers alle middelen zoals het verleden heeft aangetoond; winstbejag kent zijn natuurlijke beperkingen.
Daarnaast is het paradijs van Pietje de hel van Jantje.

op 06 02 2009 at 12:18 schreef Hosseyn:

Zo kun je alles wel in het groteske trekken. Een redelijk bestaan voor iedereen; dat is iets heel anders dan een paradijs.

op 06 02 2009 at 12:20 schreef Peter:

Waar, waar, en niemand is heilig, maar je zou hopen dat de menselijke natuur maakt dat mensen als vanzelf inzien dat goed zijn voor elkaar beter is voor iedereen. Maar dat vereist blijkbaar toch een grote mate van ontwikkeling, van intelligentie.

op 06 02 2009 at 12:24 schreef Jimmy:

"nog steeds miljoenen mensen zijn die ver beneden de armoedegrens leven.."

Altijd een evergreen. Altijd fout.

In de VS wordt armoede gemeten voordat er allerlei overheidsregelingen worden uitgekeerd. In de rest van de wereld doen we dat (begrijpelijkerwijs) niet. Deze mensen zouden dus inderdaad in armoede als de overheid ze niet zou ondersteunen met vouchers, voedselbonnen, subsidies, e.d.

Maar dat doet de Amerikaanse overheid dus wel en dus is het bekende getal van 35 miljoen in armoede levende Amerikanen geheel onjuist.

op 06 02 2009 at 12:36 schreef Jimmy:

Conan wordt op FN vaak de maat genomen omdat hij sterk gelooft dat de vrije markt (en alleen de vrije markt) ons veel welvaart en dus veel goeds heeft gebracht. Wie bezwaar tegen Conan’s stelling maakt, moet eens met een betere verklaring komen voor de welvaart in de wereld. Dooddoeners als; "ja, voor sommigen is de vrije markt net een nieuwe religie!" raken namelijk kant noch wal.

Het feit dat Conan het in slechte tijden ook opneemt voor de vrije markt laat eerder zien dat hij wat dat betreft het hoofd koel houdt en niet zoals sommigen meteen van mening verandert als we eens te maken krijgen met de nadelen van de vrije markt. Er zijn genoeg voorstanders van de vrije markt die de huidige crisis lang geleden hebben voorspeld.

Hoeveel nadelen de vrije markt ook heeft — en die zijn er zeker — er is geen alternatief. Die vaststelling heeft niets met religie of op-hol-geslagen Duracellkonijntjes-gedrag te maken.

op 06 02 2009 at 12:36 schreef Conan:

Maar dat vereist blijkbaar toch een grote mate van ontwikkeling, van intelligentie.

Zelf denk ik vooral dat de groep intelligente mensen groot genoeg moet zijn en de mogelijkheid moet krijgen te kunnen communiceren en zich aldus te organiseren. Waar 1 + 1 bij mensen al snel 3 is, kan dat bij intelligente mensen wel eens een veelvoud worden; met andere woorden de vrucht van de samenwerking van voldoende intelligente mensen is gigantisch. Daarom meen ik ook dat toename van de wereldbevolking geen probleem is. De grondstof met het meeste potentie is de mensheid zelf.

op 06 02 2009 at 12:46 schreef Peter:

Sjonge, wat een positivo ben jij eigenlijk.

op 06 02 2009 at 12:58 schreef Tjerk:

Hertog Jan van Brabant zet een stropop omver, die hij vervolgens omver haalt.

Ten minste een aantal van hen lijkt te denken dat een zwarte president automatisch eerlijker, rechtvaardiger, vredelievender en barmhartiger zal zijn dan een blanke.

Let op die formulering. ‘Lijkt te denken’. Want Jan komt met geen enkel citaat waarin Obama’s kleur wordt verbonden met zijn competentie.

"Het is goed dat Obama de verkiezingen heeft gewonnen, want nu kan híj de fouten van zijn blanke voorganger(s) rechtzetten. Want wat hebben die blanken er een puinhoop van gemaakt: oorlogen in Irak en Afghanistan, de kredietcrisis en een haperende economie zijn de erfenis waarmee Obama nu geconfronteerd wordt."

Citaten please. Wie zegt dit? Antwoord: niemand natuurlijk.

Waar Jan wel mee komt zijn voorbeelden waaruit blijkt dat veel mensen het een bevestiging/ illustratie van de beschaving van de Noord-Amerikaanse cultuur en haar democratie vinden, dat nu juist dit land een zwarte het tot het machtigste ambt kan schoppen.

Now why would that be? Zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met het racisme dat nog steeds in het zweet van die samenleving te bespeuren valt, als je het vermogen tot ruiken tenminste niet bent verloren?

En voor wie dat wil ontkennen, heeft Chris Rock een argument dat de spijker vijf centimeter in het platte schedeldak slaat.

"There ain’t no white man in this room that would trade places with ME! None of you! None of you would change places with me, – and I’m RICH!

That’s how good it is to be white. There’s a white, one-legged bus boy in here right now, that won’t change places with my black ass. He’s going: ‘No man, I don’t wanna switch, I’m gonna ride this white thing out,- to see where it takes me.’"

op 06 02 2009 at 13:09 schreef Jimmy:

"Libertariërs (of met welk eufemisme ze zichzelf ook willen aanprijzen) kunnen wel blijven roepen dat een onbeperkte vrije markt "uiteindelijk het beste is voor iedereen" maar daar is nog nooit enige wetenschappelijke onderbouwing voor geleverd."

1) Ik zie niemand pleiten voor een volledig ongereguleerde vrije markt, maar de voordelen van vrijhandel verdedigen. Dat de vrije markt an sich zaligmakend is, zie ik niemand bepleiten.

2) Het ligt eraan wat je met "het beste" bedoelt, dat is nogal een breed begrip. Het is voldoende empirisch aangetoond dat een grote economische vrijheid sterk correleert met mate van democratie en persoonlijke vrijheden, levensverwachting en gezondheid, BBP en gemiddeld inkomen, industrialisatie en milieuwetgeving, technologie en innovatie, etc., etc.

Dat is allemaal uitgebreid gedocumenteerd en tot in den treure onderzocht. (Als je me niet gelooft, zie deze site en plot de data zelf: http://www.gapminder.org/)

‘Geluksbeleving’ en gelijkmatige spreiding van welvaart correleren respectievelijk niet en negatief met de mate van economische vrijheid. (Niet dat mensen in socialistische samenlevingen zich veel gelukkig voelen, maar toch..)

op 06 02 2009 at 13:18 schreef Paco:

Wordt je zelfs hier gedicrimmineerd, Conan. Ik heb een oplossing, noemt het "de Paco’s van deze wereld". Ik zou me zeer vereerd voelen. Af en toe al gezien.

op 06 02 2009 at 13:23 schreef Peter:

Ik mag hopen dat er maar één Paco is en dat je bent gesteriliseerd.

op 06 02 2009 at 13:26 schreef Conan:

Qua positivo, eerder postte ik al eens:

"Een (kennelijk dissidente) mening omtrent ‘overbevolking’ die me meer aanspreekt (en beter aansluit bij mijn perceptie van de werkelijkheid):

"Het begrip “overbevolking” wordt in brede kring verkeerd begrepen en roept beelden op van hongerende kinderen, ongebreidelde ziekten, smerige levensomstandigheden en overvolle sloppen. De betere naam voor deze toestanden is “armoede”. Er is geen verband tussen dicht bevolkt zijn en armoede: het welvarende Monaco is bijvoorbeeld veertig keer zo dicht bevolkt als Bangladesh.

Hoewel de wereldbevolking in de afgelopen 100 jaar bijna vier keer zo groot is geworden, leiden we bijna allemaal een langer, gezonder en welvarender leven."

http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1860

Nog een aardige:

"Het leven op aarde wordt steeds prettiger! Dat is de vrolijke boodschap die de Amerikaanse hoogleraar economie dr Julian Simon nu al weer zo’n 20 jaar verkondigt. Het milieu wordt steeds schoner, de honger in de wereld neemt af, de levensverwachting neemt toe, we worden steeds rijker… en dat alles niet ondanks dat de wereldbevolking toeneemt, maar volgens Simon zelfs DANKZIJ het feit dat die wereldbevolking toeneemt!"

http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1290

En om af te sluiten:

"Als de economische vooruitgang in de komende eeuwen gebruikt wordt om de mijnbouwoperaties met een factor 100 toe te laten nemen dan zou men op die grote schaal een miljoen jaar door kunnen gaan voordat 1 percent van het aardvolume zou zijn ontgonnen. Uitputting van bruikbare toegankelijke ertsvoorkomens is simpelweg geen probleem voor een economie die net zo vrij is als de VS enkele generaties terug was.

Onze groeiende problemen bij de benutting van natuurlijke hulpbronnen worden niet veroorzaakt door de natuur, maar door ons zelf. We hebben de rede verlaten en de vrijheid opgegeven. We hebben ons laten leiden door mensen die ons willen laten bevriezen en immobiliseren in plaats van wat olie te morsen op de sneeuw (iets wat nauwelijks iemand zal zien), of het verstoren van het leefgebied van wilde dieren waar niemand om geeft. Als we dat door laten gaan, dan zijn we op weg naar een wereld die goed wordt beschreven in deze wanhopige woorden:

‘Je moet weten dat de wereld oud is geworden en zijn oude kracht niet meer heeft. Hij ziet zichzelf aftakelen. De regenval en de zonnewarmte nemen af, metalen zijn bijna uitgeput, de boer faalt in de velden, de visser faalt op zee, de soldaat in het kamp, de eerlijkheid op de markt, het recht in het Hof, de hartelijkheid in de vriendschap, de vaardigheid in de kunst, de discipline in de moraal. Dat is de straf die de wereld krijgt, dat alles wat begonnen is zal wegkwijnen, dat wat rijp is geworden zal verouderen, de sterken zwak, de groten klein en na die zwakheid en krimp komt het verdwijnen.’

Zoals ik schreef in Capitalism, is deze passage geen citaat van een hedendaagse milieuactivist of natuurbeschermer. Hij was geschreven in de derde eeuw – lang voordat het eerste brok kool, de eerste druppel olie, het eerste ons aluminium of welke significante hoeveelheid van welk mineraal dan ook uit de aarde was gehaald."

http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1568

Bij dit laatste verdient opmerking dat de (schaarse) gemakkelijk winbare fossiele brandstoffen in de vorm van grote toegankelijke olie en gasvoorraden (en in mindere mate steenkool) inmiddels wel tot een einde beginnen te komen. Dat wil niet zeggen dat er niet meer dan genoeg olie en gas zijn, maar wel dat het teveel kost (in de breedste zin van het woord) om zo ‘goedkoop’ en ‘overvloedig’ tot ‘ieders’ beschikking te staan.
Al is zelfs daar wellicht ook het nodige op af te dingen.
"

Een post waar ik nog geheel achter sta.

op 06 02 2009 at 16:17 schreef Hosseyn:

Die vroege christenen dachten altijd wel dat ze in een eindtijd leefden. De grap is dat je dit gevoel (van Cyprianus van Carthago) nu juist vindt bij de born-again christians in de VS. Volstrekt negeren van het natuurlijk milieu – dat is meer de politieke koers van Sovjet- én Post-sovjetrussen en Chinezen.

op 06 02 2009 at 16:23 schreef Paco:

Una ilusión perdida, Pedro.

op 06 02 2009 at 17:38 schreef Bert Brussen:

Top! Links naar "Meer Vrijheid".nl. Ook al zo’n site waar ze nogal dubieus omgaan met het woord "vrij".

op 06 02 2009 at 17:47 schreef Bert Brussen:

Geen sociaal zeiktenkostenstelsel = mensen laten creperen. Zoals al jaren in de VS gebeurt.

De eerder genoemde Medicare stelt geen zak voor. Daarvan kun je de medicijnen voor kanker niet vergoeden. Bovendien zien verzekeraars telkens weer een mogelijkheid om toch maar niet uit te keren, onder het motto: "pech gehad".

Winstbejag is nou eenmaal harteloosheid.

Of zou het voor de grap zijn dat gepensioneerde artsen en vrijwilligers tegenwoordig grote groepen Amerikanen helpen omdat ze anders niet de zorg krijgen waar ze RECHT op hebben, omdat ze mens zijn?

Ach, dat zijn natuurlijk allemaal uitvreters, de paar miljoen onverzekerden…

op 06 02 2009 at 17:55 schreef Hosseyn:

Het is trouwens opvallend dat in tijden van instortende economie het aantal luie uitvreters met grote sprongen stijgt – terwijl het bij aantrekkende zomaar daalt! Kan er niet eens iemand onderzoeken wat de oorzaak is van die plotselinge, collectieve omslag in mentaliteit?

op 06 02 2009 at 18:25 schreef babs:

Hosseyn, Bert,
In plaats van steeds maar weer tegen de extremen van het libertarisme in te gaan (en toegegeven Conan geeft er nog wel eens aanleiding toe) zou ik jullie graag eens horen verdedigen waarom iedereen van onder modaal tot 1000x modaal de helft van wat hij verdient moet afdragen. Vinden jullie dat dan echt normaal? Kan het echt niet wat efficienter?

Je zou toch zeggen als de rijkste 50% de helft van hun geld zou geven aan de armste 50%, dan is iedereen schathemeltje rijk, toch is dat niet zo. Waar gaat het mis? Waar blijft al dat geld dat van de rijken en modalen wordt afgepakt?

En van dat creperen in Evil America, dat valt volgens mij nogal mee, terwijl je in Frankrijk overal struikelt over de creperende zwervers met een fantastisch sociaal ziektekostenstelsel zijn arme Amerikanen over het algemeen veel minder arm en creperen ze over het algemeen helemaal niet. Hierboven stond al een rede: armoede wordt in de VS voor de uitkering geteld en in de rest van de wereld erna. Een andere rede is dat armoede in de VS veel vaker tijdelijk is. Veel meer mensen zitten daar af en toe zonder werk, terwijk er in Europa een forse groep beroepswerklozen rondloopt. The land of the free is niet perfect en met name Reagan en Bush jr maken er een puinhoop van door meer guns te kopen dan ze zich kunnen veroorloven, maar alles beter dan verplichte inkomensverzekeringen, verplichte ziektekostenverzekeringen, verplicht staatsonderwijs, opgedrongen staatstelevisie, gesubsidieerde kranten (het is er nu echt van gekomen), van het bed gelichte tekenaars, voor hun mening vervolgde politici en de idiote situatie dat alleen criminelen en incompetente overheidsdinaren een wapen dragen.

op 06 02 2009 at 18:29 schreef babs:

Bert,
Doe trouwens eens een linkje naar een stuk op meervrijheid dat dubieus omgaat met het begrip ‘vrij’.

op 06 02 2009 at 18:30 schreef Conan:

Bert heb je wel iets gelezen van de bovenstaande discussie? Kun je echt alleen maar schreeuwen?

@Hosseyn,

Gegeven de aard van de mens als kuddedier, zijn er per definitie minder ruim van vaardigheden, verantwoordelijkheid en talent voorziene mensen dan volgers zonder noemenswaardige vaardigheid of talent. Gegeven het opportunisme van het leven zullen getalenteerden in karige omstandigheden meer om zichzelf en hun directe cirkel geven en minder risico’s nemen met het onder hun hoede nemen van de minder getalenteerde medemens. Tezelfdertijd tracht de overheid verantwoordelijkheden juist meer naar werkgevers te schuiven. Ook de overheid is immers ook een organisch en opportunistisch geheel.

Met dubbele kracht wordt solidariteit en medemenselijkheid dus in de verdrukking gebracht bij economische neergang in een moderne maatschappij. Een grote belastingdruk versterkt dit alles nog eens.

op 06 02 2009 at 18:40 schreef Peter Kraus:

@Bert Brussen beweerde:

"De eerder genoemde Medicare stelt geen zak voor. Daarvan kun je de medicijnen voor kanker niet vergoeden. Bovendien zien verzekeraars telkens weer een mogelijkheid om toch maar niet uit te keren, onder het motto: "pech gehad"."

Je weet niet waarover je het hebt. Elke 65-plusser krijgt Medicare, en voor elke 65-plusser worden medicijnen tegen kanker vergoed. De discussie gaat thans dan ook over het vergoeden van cosmetische chirurgie voor borstverkleining, het bijstellen van kromme neuzen, e.d. door Medicare, en beslist niet over essentiele behandelingen. Die worden allemaal vergoed, en geen enkele oudere klaagt erover.

De verzekeraar is in dit geval de Federale Overheid. Medicare is een overheidsziekenfonds voor ouderen, geen particuliere onderneming. De Federale Overheid vergoedt alle essentiele medische behandelingen.

"Ach, dat zijn natuurlijk allemaal uitvreters, de paar miljoen onverzekerden…"

Die miljoenen onverzekerde illegalen zouden eigenlijk ook niet in aanmerking moeten komen voor spoedeisende medische hulp. Die zoeken ze maar in eigen land. Illegalen zijn inderdaad voor een groot deel uitvreters.

De heer Brussen beweerde voorts: "Geen sociaal zeiktenkostenstelsel = mensen laten creperen."

Daar ben ik het volledig mee eens. Er schijnen in Nederland per jaar ongeveer 3000 mensen te overlijden door medische fouten en wachtlijsten. Omdat Nederland een onmenselijk systeem van monopolistische staatsgezondheidszorg kent, zijn die 3000 doden voor het overgrote deel te beschouwen als slachtoffers van het socialisme. Vergelijk dat eens met de 25 misdadige marxistische terroristen die de dood vonden bij de humanitaire ingreep van Generaal Pinochet in september 1973, en men ziet onmiddellijk in dat ‘rechts’ veel humaner is dan ‘links’.

op 06 02 2009 at 18:47 schreef Hosseyn:

Maar Babs, je betaalt als modaal toch helemaal geen 50%? Ik vind persoonlijk dat ik, na aftrek etc, zeer weinig belasting betaal.

Ik ben het met je eens dat het heel moeilijk is om in Nederland uit werkeloosheid te komen; in de VS zijn ze ook niet zo bang als hier om ouderen aan te nemen.

Ik zie het probleem niet van een verplichte ziekenkostenverzekering. Het probleem is veel groter als onverzekerden desondanks worden geholpen. Bij ons weet je tenminste zeker dat iedereen meebetaalt.

Die wapens enz… die discussie wil ik verder niet voeren.

op 06 02 2009 at 18:52 schreef Tarak:

Waarom is Obama eigenlijk zwart? Hij heeft toch een blanke moeder?

Waarom kan hij zo geclaimd worden door de zwarte gemeenschap? Waarom die maatschappelijke druk dat je jezelf als halfbloed per so als "zwart" moet zien en niet als "blank" mag zien. Want die druk die is er, zo las ik een tijdje geleden in een interview met (naar ik meen) een oud halfbloed opperrechter.

Bij deze verklaar ik Obama blank!

op 06 02 2009 at 20:17 schreef Jarich:

"Omdat Nederland een onmenselijk systeem van monopolistische staatsgezondheidszorg kent, zijn die 3000 doden voor het overgrote deel te beschouwen als slachtoffers van het socialisme."

Ja en Hitler was links.

op 06 02 2009 at 20:20 schreef Jarich:

Wat ik me overigens wel afvraag, waarom moeten de rijkeren wel meer belasting betalen over hun inkomsten, maar niet over hun uitgaven?

Dat lijkt me in elk geval een stuk beter evenwicht geven. Aan de andere kant komt dit misschien wel op hetzelfde neer (aangezien je dat uit te geven geld weer van je loon krijgt, waar sowieso al belasting over getrokken wordt)

op 06 02 2009 at 22:02 schreef Conan:

Als Jarich het niveau van de pleitbezorgers van het socialisme zou bepalen, zie ik de toekomst ineens heel zonnig tegemoet!

op 06 02 2009 at 22:18 schreef Roland:

@ Jarich:
Wat stel je voor: progressief hogere BTW voor 2 en 3 x modaal?

@ Jarich 2:
Ik vind de discussie of Hitler linkser was dan Stalin of andersom niet zo interessant:
– beiden realiseerden een zeer machtig staatsapparaat,
– beiden dienden groepsbelangen (Ariers, proletariers, partijleden, etc.),
– beiden propageerden "Don’t ask yourselves what your country can do for you, we’ll tell you what you can do for your country"

@ Babs: "Waar blijft al dat geld dat van de rijken en modalen wordt afgepakt?"
Herverdelers hebben veel geld nodig om zeichzelf in stand te houden en om heel zorgvuldig te herverdelen. Dit zie je aan de laatste belastingvereenvoudiging: bij de implementatie moeten alle ongewenste gevolgen worden gerepareerd… In het algemeen zie je dat beleidsmakers nooit klaar zijn. Dan zouden ze namelijk werkeloos worden. Dus wordt het eindeloos verfijnd en als het echt ondoorzichtig is geworden is het hoog tijd voor een stelselherziening.

@ Peter: "Je zult het met me eens zijn dat de 19e eeuw voor de meeste mensen bepaald geen paradijselijke tijd was"
Naar hedendaagse maatstaven niet nee. Maar vergelijk het eens met de achttiende eeuw: vergeet niet dat al die zielige fabrieksarbeiders dat liever in de fabriek werkten dan op het platteland creperen zoals hun grootouders deden (na nageslacht op de wereld gezet te hebben natuurlijk). De westerse wereld heeft in de negentiende eeuw grote stappen gezet op weg naar meer welvaart voor iedereen. De levensverwachting nam bijna exponentieel toe en de kwaliteit van leven eveneens.

Ik vind overigens dat we geen wedstrijdje hoeven te maken van wie het zieligst is. Ik gun iedereen een gelukig leven; ik vind alleen niet dat ieder ander daarvoor moet zorgen. Wat de regering allemaal moet doen om elk risico voor elke inwoner (kiezer) te voorkomen en elke tegenslag te compenseren is ook ondoenlijk.

op 06 02 2009 at 22:27 schreef Roland:

Lees ik net:
"Ook in 2007 droeg Nederland van alle lidstaten relatief het meeste af aan Brussel: Den Haag betaalde 6,3 miljard euro en kreeg 1,9 miljard euro aan subsidies terug".

Het saldo an sich kan me niet zo veel schelen: als de meerderheid van Nederland bij de EU wil blijven is dit een mogelijk gevolg, omdat we in de EU geen meerderheid hebben.

Maar het principe van rondpompen is zeer frustrerend. Hebben we een kleine 4,5 miljard in Brussel nodig om te zien dat een paar sectoren en regio’s wat steun nodig hebben? En ja ik zie de goedkope retoriek van deze redenering, want we hebben natuurlijk ook al ruim 60 jaar vrede en vrij verkeer van personen en zo, maar kijk in eerbied naar de gigantische kosten waarmee een en ander gepaard gaat.

op 07 02 2009 at 08:18 schreef Peter:

Naar hedendaagse maatstaven niet nee. Maar vergelijk het eens met de achttiende eeuw:

Waarom niet vergelijken met de Killing Fields in Cambodja, of gewoon met de Holocaust, zoals iedereen doet. Dan hadden die mensen het doen inderdaad ontzet-tend goed. Cultuurrelativist.

op 07 02 2009 at 11:05 schreef Paco:

In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering te hebben, toch zijn er vanaf het begin 250.000 personen die dat wel hebben doch niet betalen maar wel alle rechten op zorg hebben. Zorgverzekeraars zijn verplicht ze aan te nemen. Van de wanbetalers is het overgrote deel van buitenlandse afkomst, Marokko, Tukije enz. die dus wel zorgtoeslag krijgen maar niet betalen.
Schandalig dat dit mag, grote schande.
Niet verzekerd, geen rechten.

op 07 02 2009 at 14:45 schreef Bert Brussen:

"Vergelijk dat eens met de 25 misdadige marxistische terroristen die de dood vonden bij de humanitaire ingreep van Generaal Pinochet in september 1973, en men ziet onmiddellijk in dat ‘rechts’ veel humaner is dan ‘links’."

Inderdaad, onder Pinochet vielen maar 25 doden, en dat waren ook nog eens terroristen. Bovendien was de ingreep van Pinochet "humaan"…

Vind je het erg als ik de rest van je reactie, waarin je impliciet pleit voor het laten creperen van miljoenen mensen ("dat zijn toch maar illegalen") ook niet serieus neem?

Kun je ook de holocaust ontkennen trouwens? Of was Hitler daar te links voor?

Mensen die de fascist en massamoordenaar Pinochet "humaan" noemen praat ik liever niet mee. Die vind ik eng.

op 07 02 2009 at 16:35 schreef Peter Kraus:

@Bert Brussen verzuchtte:

"Mensen die de fascist en massamoordenaar Pinochet "humaan" noemen praat ik liever niet mee."

Maar mijn beste Bert, wist je dan niet dat het ziekenfonds, tot op de dag van vandaag verantwoordelijk voor duizenden doden in Nederland, tijdens de oorlogsjaren werd ingevoerd door de socialist Seys-Inquart? In de vooroorlogse jaren konden de Nederlandse politieke partijen het er maar niet over eens of de kosten van de bevallingen van ongehuwde moeders door het ziekenfonds moesten worden vergoed. Seys-Inquart had uiteraard niets tegen ongehuwde moeders, zolang die maar edelgermaanse socialistische strijders konden voortbrengen. De socialistische nazaten van die strijders schrijven nu racistische stukjes over onze President, zodat de inspanningen van Seys-Inquart niet voor niets zijn geweest. Ik stel overigens voor om het huidige systeem van ziektenkostenverzekeringen in Nederland voortaan aan te duiden met de term "oostfrontregeling". Die term geeft beter aan waarvoor de regeling oorspronkelijk was bedoeld. Lijkt je dat geen goed idee? De naam "Seys-Inquart-regeling" zal door de naoorlogse verzetshelden wel niet worden geaccepteerd, maar bij "oostfronregeling" komt nog mooi het authentieke socialistische karakter van de regeling naar voren.

op 07 02 2009 at 16:37 schreef Frank:

Zo wordt door menigeen ook al over het hoofd gezien dat wij het Amsterdam-Rijnkanaal aan niemand minder dan Anton Mussert te danken hebben. Zelf heb ik het dan ook altijd over het Ir A.A. Mussertkanaal.

op 07 02 2009 at 16:50 schreef Peter:

Godverdomme, die fucking babyboomers altijd met hun fucking Tweede Wereldoorlog. Het Ziekenfonds is allang afgeschaft, maar dat heeft niks te maken met het feit dat Seys-Inquart die invoerde.

Ik zie trouwens ook niet hoe illegalen uitvreters kunnen zijn, want illegaal en dus geen recht op uitkeringen, verzekeringen of wat dan ook. Goedkope arbeidskrachten voor rijke belastingontduikers, dát zijn illegalen.

op 07 02 2009 at 17:10 schreef Peter Kraus:

@Peter Breedveld verzuchtte:

"Ik zie trouwens ook niet hoe illegalen uitvreters kunnen zijn, want illegaal en dus geen recht op uitkeringen, verzekeringen of wat dan ook."

We hadden het hier over Amerikaanse illegalen Peter, niet over Nederlandse. Amerikaanse illegalen komen in aanmerking voor gratis Medicaid, gratis onderwijs, goedkope overheidshuisvesting, allerlei sociale steunregelingen, en nog veel meer. Lagere overheden mogen doorgaans niet naar hun verblijfsstatus vragen. Over hun inkomen betalen illegalen echter geen belasting of sociale premies, omdat aan illegalen geen sociaal zekerheidsnummer wordt verstrekt. De kinderen van illegalen mogen zelfs studeren op onze staatsuniversiteiten, en betalen daar de zgn. ‘in-state tuition fees’, terwijl een student uit het buitenland gewoon het volle bedrag moet betalen. Kom daar in het inhumane socialistische Nederland maar eens om. Daar wordt een illegaal niet eens op een universiteit toegelaten!

op 07 02 2009 at 17:33 schreef Peter:

Sjonge, wat hebben jullie het daar slecht in de VS, meneer Kraus! Uitgezogen door die vermaledijde illegalen. Ik zou naar Nederland emigreren, als ik jou was!

op 08 02 2009 at 10:12 schreef Renzo:

Mooie eerste reactie van dewanand. Op deze manier, zoals hij redeneert, zijn zwarten altijd slachtoffer. Als ze niet de macht hebben, zijn ze het. En als ze het wel hebben ook, want dan worden ze misbruikt. Prachtige redenering!

je schiet er alleen geen moer mee op, je blijft slachtoffer… oh ja, dat is dan ook de bedoeling, dat vergat ik even

op 08 02 2009 at 22:15 schreef Roland:

@ Peter:
Cultuurrelativist, moi?

Het gaat mij erom dat de negentiende eeuw in zo’n beetje alle opzichten voor iedereen die leefde in een streek waar de industriele revolutie woekerde een gigantische voortuitgang in levensstandaard betekende in vergelijking met zijn of haar opa en oma.

Om dan anderhalve eeuw later te zeggen dat de negentiende eeuw toch wel bar en boos was is pas cultuurrelativistisch.

Ik denk trouwens ook dat de negentiende eeuw in grote lijnen beter te verdragen was dan the killing fields, als je het daar mee wil vergelijken.

op 09 02 2009 at 11:21 schreef Peter:

Nee zeg, méén je dat nou echt, Roland?

op 09 02 2009 at 11:55 schreef babs:

Hosseyn vindt dat hij weinig belasting betaalt. Dat is omdat het innen van belastingen zo knap in elkaar steekt. Een beetje inkomstenbelasting hier, een beetje sociale premies daar (maar dat is geen belasting, maar een verzekering, echt waar), een beetje BTW zus, een snelheidsovertreding zo, extra belasting op de auto, de benzine, alcohol, tabak, gemeentebelasting, rioolbelasting, onroerendgoedbelasting, overdrachtbelasting. Reken het nog eens uit Hosseyn of je echt zo weinig betaalt.

De helft van wat je betaalt krijg je weer terug als je voldoet aan wat regeltjes en wat furmuliertjes invult, misschien een tiende gaat naar arme mensen (waarvan misschien enkelen uitvreters zijn, maar daar mag je niet de andere armen voor straffen) en de rast gaat naar het enorme overheidsapparaat en iedereen die voor dat apparaat werkt. Redelijk inefficient. Dat kan ik veel beter, inclusief meer geld naar de allerarmsten.

op 10 02 2009 at 22:57 schreef Hosseyn:

Nu moet ik zeggen, Babs, dat het mij wel degelijk stoorde dat ik érg veel betaalde voor mijn dieselbus, mijn diesel en de bezine voor mijn gewone auto. Ik heb het opgelost door alles te verkopen en een gasauto te kopen. Scheelt honderden euro’s per maand. Dus bij nader inzien betaalde ik wel degelijk teveel.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Harde Por

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O De meest gelezen stukken van 2023

O Willem Kraan zou met Scharwachter en Dibi hebben meegeprotesteerd

O Neem PVV-stemmers serieus!

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS