Home » Archief » Boze Markt


[20.02.2009]

Boze Markt

Peter Breedveld

hu1 (66k image)
Illustratie: Hu Ming

‘De markt neemt wraak’ luidt de titel van de jongste niet-denkoefening van HVV-Führer Dunce Ouray. Toen ik die titel zag, werd me meteen helder hoe letterlijk HVV’ers het ‘geloven in de vrije markt’ nemen. Dunce ziet de vrije markt niet als principe, maar als een oudtestamentische God, die vertoornd raakt en wraak neemt.

Waarom neemt de Markt wraak volgens Dunce? Omdat het Amerikaanse volk zo dom is geweest om Barack Obama als zijn president te kiezen. ‘De markt heeft geen enkel vertrouwen in het linkse beleid van Obama’ weet Dunce, die blijkbaar een direct lijntje met God heeft. ‘En daardoor zijn de Amerikanen meer geld kwijt geraakt dan Obama middels zijn stimulus terug pompt in de economie.’

Kijk, dat verklaart alles. De Markt is boos, en daar moet het Amerikaanse volk zwaar voor boeten. Europa, die de Markt lang geleden heeft verruild voor een Marxistische travestie daarvan, hoeft natuurlijk helemaal niet op enige clementie te rekenen.

‘Amerika komt terecht in een Ayn Rand spiraal, (een neerwaartse spiiraal zoals door Rand beschreven in Atlas Shrugged)’, doceert Dunce. Daarna had hij blijkbaar geen zin meer, want daarmee eindigt zijn korte stukje.

Er is maar één God en Ayn Rand is zijn profeet. Helaas is Rand dood, dus moeten we het met Dunce doen, wat de duiding betreft.

Nee, geef mij dan maar Willem de Zwijger, die zijn conclusies op eigen denkkracht trekt, en daarbij put uit wat hij leest in buitenlandse kwaliteitskranten, een paar eigenzinnige blogs en zijn eigen ervaring als ondernemer in het hoge noorden. Daar heb ik wat aan. Voor hel en verdoemenispreken ga ik wel naar de kerk, of de moskee.

Peter Breedveld wordt wel steeds nieuwsgieriger naar wie Willem de Zwijger is.

Peter Breedveld, 20.02.2009 @ 15:52

[Home]
 

38 Reacties

op 20 02 2009 at 16:40 schreef Conan:

Waarom neemt de Markt wraak volgens Dunce? Omdat het Amerikaanse volk zo dom is geweest om Barack Obama als zijn president te kiezen. ‘De markt heeft geen enkel vertrouwen in het linkse beleid van Obama’ weet Dunce, die blijkbaar een direct lijntje met God heeft. ‘En daardoor zijn de Amerikanen meer geld kwijt geraakt dan Obama middels zijn stimulus terug pompt in de economie.’

Volgens mij is de wraak van de vrije markt metaforisch bedoeld. En heeft dat niets te maken met de keuze van het Amerikaanse volk voor Obama, maar met het trachten de wetten van de vrije markt te doorbreken, althans te beïnvloeden en beheersen door het creëren c.q. rondpompen van geld door de overheid: "het linkse beleid van …".

Zo vreemd is de lijn van Duns niet, want hij geeft in cijfers aan dat de waardedaling van de aandelen groter is dat de kapitaalinjectie van de regering Obama. De juistheid van die cijfers heb ik niet gecontroleerd, maar daarvan uitgaande is metafoor van Duns niet zo onzinnig en al helemaal niet zo hoogdravend als je thans doet voorkomen.

En vanwaar is het tegenwoordig ‘Dunce’? De man noemt zich toch Duns? Mijn ‘Bertje’ was kinderachtig volgens jou en daar had je misschien ook wel (een beetje) gelijk in, maar is jouw ge‘Dunce’ dan niet van hetzelfde laken een pak?

op 20 02 2009 at 16:50 schreef EH:

Ik ben het vaak met willem eens, maar zijn economisch verhaal is werkelijk nergens op gebaseerd.

Stimulering, het laag houden van de rente: het is allemaal van hetzelfde laken een pak. De overheid poogt linksom of rechtsom (via de overheid of via de markt) geld uit de toekomst naar het heden te teleporteren, om daarmee mooi weer te spelen tijdens hun termijn op het pluche. Als de rekening gepresenteerd wordt, dan strooit men wat zand in de ogen, en worden allemaal drogredenen verzonnen om die schuld nog verder de toekomst in te schuiven.

Allemaal op basis van jip en janneke redeneringen, zoals: ‘als de economie vertraagd, dan vallen er ontslagen, wat een neerwaartse spiraal veroorzaakt.’

Als economen nou een beetje wiskunde bestudeerd hadden, dan wisten ze dat één positieve feedback nog geen instabiel systeem veroorzaakt. In werkelijkheid barst het natuurlijk van de negatieve feedback, zoals dalende kosten en lonen, en is deze negatieve spiraal nog nooit in het echt geobserveerd (een paar procent krimp is geen negatieve spiraal).

Wat willem zich ook niet lijkt te realiseren is dat friedman en klein het eigenlijk roerend met elkaar eens zijn. Crisis, of de pretensie daarvan, kan en zal worden gebruikt om radicale veranderingen te pushen. Door alle politici, het maakt geen drol uit of ze zich rechts of links noemen.

Waar het gelijk van mevrouw klein ophoud is dat het zoals gewoonlijk weer eens de staat is die aan het langste eind trekt, en die er weer lustig op los groeit is deze laatste ‘crisis’.

op 20 02 2009 at 17:01 schreef lucida:

Peter, ‘HVV-Führer Dunce Ouray’ (kuch) Jouw obsessie met HVV neemt groteske vormen aan. De naijver, of preciezer jouw jaloezie de métier heeft je stevig bij de kladden.

Volgens de ‘strawmen’ theorie diskwalificeert iemand zichzelf in het debat, zodra hij teruggrijpt op het argumentum ad Hitlerum.

op 20 02 2009 at 17:07 schreef lucida:

Conan: "En vanwaar is het tegenwoordig ‘Dunce’? De man noemt zich toch Duns? Mijn ‘Bertje’ was kinderachtig volgens jou en daar had je misschien ook wel (een beetje) gelijk in, maar is jouw ge’Dunce’ dan niet van hetzelfde laken een pak?"

Te vrezen valt dat Peter al teveel door afgunst en nijd behept is, om die blinde vlek überhaupt nog bij zichzelf te willen/kunnen onderkennen.

op 20 02 2009 at 17:21 schreef Conan:

@Lucida,

Afgunst en nijd zie ik niet direct, maar de gewoonte om zichzelf tegen een aanzienlijk andere maatstaf af te meten dan waaraan anderen worden onderworpen, valt zo nu en dan wel op.

Dat is trouwens van oudsher een links/ socialistische gewoonte die Tjerk ook tot de zijne heeft gemaakt. De ratio erachter lijkt te liggen in de overtuiging van de eigen morele superioriteit. Op zich kan ik daar, terugvallend op het motto van Davy Crockett ("Be always sure you are right, then go ahead."), ook wel weer een vorm van respect voor hebben. Overtuigend is het echter allerminst. En het zou helpen inderdaad sure te zijn dat je right bent; op moreel vlak is dat een lastige kwestie..

op 20 02 2009 at 17:26 schreef Peter:

O ja, links/socialistisch. Hoe konden we het vergeten.

op 20 02 2009 at 17:48 schreef Pieter:

Het rondpompen van gemeenschappelijk geld is overigens een directe afgeleide van een Republikeins plan.

Tacitus beschreef in 32 AD al hoe castrofaal de gevolgen zijn als de overheid en verwante kartels zich actief bemoeien met de hoogte van de rente en garantiebepalingen van leningen. Om zoveel mogelijk sesterces in de schatkist te krijgen werd de prijs van onroerend goed kunstmatig opgedreven.

Ook 2000 jaar geleden was dit teveel; zo ontstond de eerst gedocumenteerde krediet crisis. En hoe werd het opgelost?

De toenmalige keizer Tiberius pompte zo’n 100 miljoen sesterces in de economie. Leningen werden gegarandeerd door de overheid en over de eerste drie jaar behoefte geen rente te worden betaald.

Ook 2000 jaar geleden had de markt af en toe een injectie nodig. Dus Duns, lees Tacitus eens en laat Ayn Rand over aan de doemdenkers.

op 20 02 2009 at 18:07 schreef EH:

Tiberius? Republikeins?

Sowieso een vrij vergezochte connectie, maar extra jammer als het dan feitelijk niet eens klopt.

op 20 02 2009 at 18:44 schreef J.J. van der Gulik:

Liberalen en mensen met vergelijkbare ideeën over de markt geloven doorgaans heilig in die vrije markt, waarbij de wereld als één groot economisch dorp wordt gezien zonder dat er al te veel rekening gehouden wordt met culturen, invloedssferen, machtsblokken, belangen, systemen en de daarbij meer psychologisch en sociologisch te duiden zaken. Het leidde met het aantrekken van islamitische werkkrachten tot het begin van de islamisering van het westen en tot de lobby, die via vooral Amerika maar ook mede gedragen door een Joods Israëlische agenda, Turkije lid wil maken van de EU, wat het einde van de Europese beschaving kan betekenen.

Het leidde er ook toe dat westerse strategische kennis voor een appel en een ei overal in de uitverkoop werd gedaan en waarbij meer totalitaire systemen zoals in de islamitische landen en in China zo met een doelgericht beleid gemakkelijk strategische bedrijvigheid en kennis vanuit het westen konden en nog kunnen aantrekken, waarna ze die bedrijvigheid en kennis voor de eigen belangen aan konden en kunnen wenden en hun posities ten opzichte van het westen zo konden en nog steeds kunnen versterken. Daarbij werd ook uitgebreid gebruik gemaakt van bedrijfsspionage.

Economen zien zichzelf als de meesters die het allemaal het beste weten. Zij hebben de economische steen der wijzen aangeraakt en weten hoe ze net als Jomanda in een glazen bol moeten turen, waarna ze concluderen dat het gaat vriezen of gaat dooien. Ze hanteren daarbij archaïsche denkbeelden over de economie en modelletjes uit de oude doos. Als ze dan na ‘onderzoek’ in de camera kijken, hebben ze een blik die doet vermoeden dat ze denken dat ze eigenhandig het wiel hebben uitgevonden. In het verlengde daarvan wordt er ook gewerkt met sterk gepolitiseerde denkbeelden uit ouderwetse links-rechts tegenstellingen.

Mensen die economie gaan studeren hebben doorgaans al een vrij groot vertrouwen in de markt, omdat economie anders niet interessant voor ze is. Zouden ze ondanks een gebrek aan vertrouwen toch de euvele moed hebben dit verschijnsel te gaan bestuderen, dan hebben ze tijdens hun studie geen deel van leven en na hun studie zullen ze moeite hebben hun denkbeelden via ondermeer artikelen te verspreiden. De toon binnen het economische wereldje wordt zo gezet door de meer fundamentalistische vrije markt aanbidders met doorgaans een aardappel in de keel. Het betekent zo wel dat er binnen de economische denkwereld weinig wordt gedacht binnen alternatieve en marktkritische kaders en dat er zo weinig concurrentie is, iets wat economen zelf doorgaans juist als een basisvoorwaarde voor succes zien.

Het leidde ertoe dat de economenmeute de crisis niet had voorzien, terwijl het gehele systeem notabene kwetsbaar is en van vertrouwen aan elkaar hangt. En het leidde er recent toe dat men ook de recessie weer niet had voorzien. Hoeveel vertrouwen kun je zo nog in dit soort ‘wetenschappers’ hebben. Nada, niente, niks, noppes, nul koma nul lijkt me. Ze verdienen een dikke nul.

Dat een betrekkelijk marginaal verschijnsel als de prijs van huizen in de USA tot een internationale recessie kon leiden belooft niet veel goeds. De grote problemen als gevolg van grondstoffen- en energieschaarsten moeten nog komen.

Zelf ben ik voorstander van een systeem, wat zich vrij sterk richt op duurzaamheid van de economie en op het verdedigen van westerse strategische kennis en belangen. Noodgedwongen zal dat een vrij sterke sturing impliceren.

op 20 02 2009 at 19:08 schreef lucida:

@Pieter: "Tacitus beschreef in 32 AD al hoe castrofaal de gevolgen zijn als de overheid en verwante kartels zich actief bemoeien met de hoogte van de rente en garantiebepalingen van leningen."

Verstandige man die Tacitus, maar wat wil je met zo’n naam? Ik vind ook dat Duns in zijn artikel op HVV wel degelijk een punt heeft. Het mismanagement wordt wel heel erg makkelijk weggepoetst.

Gewoon bij de Staat – d.i. bij het collectief van belastingbetalers – aankloppen, om de puinzooi nog enigszins weer ordentelijk op de rails te krijgen.

Maar het is met mismanagement in wezen precies hetzelfde als wat ons al jaren met beleggingen en extra rendement daarop wordt voorgehouden: ‘behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’.

Nu dus omgekeerd ‘begane fouten uit het verleden, behoedt ons niet voor het uitblijven van mismanagement voor de toekomst’.

En dan kan minister Bos wel schamper opmerken dat we het allemaal ook wel een beetje zelf schuld zijn, maar ik en met mij heel veel ander mensen herkennen zich totaal niet in deze opzichtige poging, de schuld van de bancaire elite op het collectief als zodanig af te willen schuiven.

Neem nu de maatregelen die minister Donner de pensioenfondsen heeft voorgeschreven. Als ze hun minimale dekkingsgraad niet binnen vijf jaar weer op orde hebben, dreigt hij met ‘ongemeen harde sancties’.

Welke zijn echter die sancties? Je zou denken aan een grootscheepse schoonmaak onder het cordon van bestuurders en toezichthouders. Maar niets van dit alles.

Minister Donner dreigt met het verhogen van de premies en zelfs met het korten op de pensioenen. Anders gezegd, uiteindelijk dreigt ook hier mismanagement op de burgers te worden afgewenteld.

Dus pensioengerechtigden in casu, die part noch deel hebben aan het moreel en ethisch verval binnen de hoogste bancaire en bestuurlijke divisies. En zulks heet dan eufemistisch daadkrachtig crisismanagement.

Ik heb Barack Obama eenmaal fel horen uithalen in de richting het old boys netwerk op Wall Street, omdat het bankwezen het medewerkers meer dan 18 miljard dollar aan bonussen heeft uitbetaald, terwijl er tegelijkertijd honderden miljarden aan belastinggeld naar die sector ging om ze van de ondergang te redden. En het is niet meer dan normaal dat hij dit signaal heeft afgegeven

Maar als het vervolgens bij deze ene (terechte) uithaal blijft, en echte controle voor het overige weer nagenoeg uitblijft, wie garandeert ons dan dat we over een tijdje niet nog verder door de bodem zakken?

In het klein: politici die om het hardst roepen dat we allemaal de broekriem moeten aanhalen, maar zichzelf wel zonder met de ogen te knipperen riante salarisverhogingen toebedelen.

Ik bedoel maar, uiteindelijk staat of valt de hele geldhandel en derhalve de wereldeconomie bij het wel of niet beschikken over voldoende vertrouwen. En dat wordt bepaald niet gewekt als degenen die het goede voorbeeld moeten geven, ondanks deze ongekende financiële en dus economische malaise ongestraft door kunnen gaan met datgene waar ze al die jaren mee bezig zijn geweest speculeren in gebakken lucht, en of het zichzelf op exorbitante wijze verrijken.

op 20 02 2009 at 20:15 schreef Boter:

Who cares. Get a life…

op 20 02 2009 at 20:26 schreef Conan:

@J.J. v.d. Gullik,

Een ijzersterke bijdrage die ik bijna geheel kan onderschrijven. En waarvan ik in ieder geval alle elementen met verve zou kunnen verdedigen.

Behalve je aanzet. Een sociaalliberaal is wezenlijk anders dan een klassiek liberaal. Als iemand die zich tot de laatste categorie rekent onderken ik de lijnen die je schetst in: Het leidde met het aantrekken van … bedrijfsspionage.

Alleen wijt ik het weggeven van (strategische en bedrijfs)kennis aan massamedia gekoppeld aan de verkoopbaarheid van irrationeel altruïsme. Vandaar dat ik socialisten regelmatig aanduid als fabelventers.

Iedere commerciële onderneming met dergelijke uitgangspunten zou failliet gaan. Maar de Staat heeft het geweldsmonopolie. En geweld maakt alles mogelijk.

Met de gevolgen van de import van grote groepen ongeschoolde werknemers op uitvoerend niveau en uit een tribale omgeving, oogt het alternatief met de dag vervelender.

En natuurlijk hebben opportunistische ondernemers geprofiteerd van de tijdelijke goedkope arbeid. Het leven plukt de dag.

op 20 02 2009 at 21:04 schreef Peter:

Mensen, kun je wel lekker interessant gaan zitten doen en zo, maar Dunce zegt helemaal niks in z’n stukkie, behalve dat de Markt wraak neemt voor Obama’s linkse beleid.

Ja, hij laat wat cijfers zien die zijn bewering ondersteunen dat de aandelen meer dalen dan Obama in de economie stopt.

So what? Wat betekent het dat de Markt ‘geen vertrouwen heeft in Obama’?

Het betekent niks, het is prietpraat. De Markt heeft geen vertrouwen of wantrouwen. De Markt is namelijk geen persoon, en ook geen God. God bestaat niet. Er zijn gewoon niet genoeg mensen die aandelen willen kopen. Mijn eerste verklaring zou zijn dat die mensen geen vertrouwen hebben in de bedrijven die die aandelen uitgeven, maar heck, waarom een kans laten schieten om Obama de schuld te geven?

Was Bush trouwens niet begonnen met geld pompen in de econonomie? Of is Bush ook links? Ik hou het niet meer zo goed bij, tegenwoordig.

op 20 02 2009 at 21:33 schreef Geert:

Of politici nu links of rechts zijn, als ze zich niet graag met alle aspecten van je leven zouden bemoeien, hadden ze wel eerlijk werk gezocht.

Het is natuurlijk ook wel stoer als je als politicus kunt zeggen dat JIJ 200 miljard in de economie "pompt" of dat JIJ 700 miljard "uittrekt" om bedrijven te redden.

Je hoeft geen econoom te zijn om je te realiseren dat IEMAND die honderden miljarden ooit echt zal moeten PRODUCEREN/MAKEN (en dan heb ik het niet over dienstverlening). De weinige mensen die dat doen trekken de kar voor ons allemaal en als we het ze zo zuur mogelijk blijven maken zijn we straks ook allemaal de dupe. Dan kunnen we weer zelf onze aardappels gaan verbouwen, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt voor de meesten.

op 20 02 2009 at 21:45 schreef Aun:

Moet je deze eens lezen Peter: http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard23.html

op 20 02 2009 at 21:49 schreef Bert Brussen:

Peter, is "Boter" niet gewoon weer een Marcel Vreemans-proxy?

op 20 02 2009 at 22:14 schreef Boter:

Kijk, DAT is Bert Brussen. Zodra hij niet in staat is tot inhoudelijk verweer ALTIJD weer dat gemekker over IP-adressen, proxies, trollen, etc etc. Grote grote omtrekkende bewegingen. NEE, Bert Brussen. Breng maar eens wat intelligentie mee ipv je IP database.

op 20 02 2009 at 22:18 schreef lucida:

Peter: "Er zijn gewoon niet genoeg mensen die aandelen willen kopen."

Zo lust ik er nog wel een paar. Dat ze me eerst maar eens het geld teruggeven wat ik om te beginnen in aandelen heb gestoken (zuur verdiend geld dat zo wat geheel in rook is opgegaan), want anders valt er voor mij niet meer veel (nieuwe) aandelen te kopen. Terwijl mensen met voorkennis het hele zwikje nog vlug met een acceptabel rendement van de hand deden, zitten mensen zoals ik nu met de gebakken peren. Hoezo gewoon een kwestie van vertrouwen? In wie Mammon?

op 20 02 2009 at 22:28 schreef lucida:

@boter: "Kijk, DAT is Bert Brussen. Zodra hij niet in staat is tot inhoudelijk verweer ALTIJD weer dat gemekker over IP-adressen, proxies, trollen, etc etc."

Dat is inderdaad de spijker op de kop.

Maar ja hoeveel boter heeft een mens op z’n hoofd? Jouw reactie (op ?) J.J. van der Gulik en mezelf, was alles behalve inhoudelijk. Of zie jij dit weer anders?

Ergo, ik geloof het hier allemaal wel.

op 20 02 2009 at 22:50 schreef Boter:

Waarom mogen er op de website van Bert Brussen geen grappen worden gemaakt over kanker, maar wel over joden?

op 20 02 2009 at 22:51 schreef Bert Brussen:

Als "boter" nou gewoon eerst zelf eens met wat argumenten komt ipv een verhaaltje te brabbelen in een twee jaar outdated GeenStijl-taaltje en onder zijn eigen naam gaat schrijven, mag "boter" ook wat zeggen.

Tot die tijd graag mondje dicht "boter", want mensen die "boter" heten en poep praten zijn geen haar beter dan de GS-mensen die "achter hun cappuchon wegduiken als er een camera op de redactie komt".

Ik vermoed trouwens dat "boter" Rotjoch/Maximo is, van dat anti-geenstijl blog, alhoewel hij qua onbeheerste agressie veel op een HVV’er lijkt.

op 20 02 2009 at 22:58 schreef Pieter:

Dan kunnen we weer zelf onze aardappels gaan verbouwen, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt voor de meesten.

Geerts perspectief van de aardappeleter lijkt mij meer dat van de amateur-econoom die zich een oor afsnijdt.

Momenteel zoekt de markt gewoon naar een nieuw evenwicht. Geen Obama die weet wanneer dat wordt bereikt, maar met het rondpompen van geld wordt dat evenwicht wel eerder bereikt. Omdat, zoals Tacitus reeds beschrijft, voor het herstel van vertrouwen is wel een regulerend orgaan nodig.
De rol van de staat kan dus wel degelijk doorslaggevend zijn, ondanks haar uitwassen (zoals de AWBZ).

Een deel van de schijnwelvaart, gecreeërd door speculatie en aangeboden de 50 miljoen vijf euro per dag loonslaven van het Chinese
platteland, zal verdwijnen.

Maar zal de behoefte aan luxe goederen en consumeren verdwijnen? Nee natuurlijk. Terwijl de filmploegen van de staatsomroep het wegkwijnen van de traditionele industrie in beeld bracht boomt tegelijkertijd de innovatie.

Dunce zou Obama dus de hemel in moeten prijzen. Zodra het evenwicht wordt bereikt begint de nieuwe cyclus van ongebreideld consumeren en speculeren, mede mogelijk gemaakt door duurzame innovatie.

op 21 02 2009 at 05:18 schreef Peter Kraus:

Peter Breedveld bleef met vragen zitten:

"Wat betekent het dat de Markt ‘geen vertrouwen heeft in Obama’?"

Dat is een soortgelijke uitspraak als: "de Nederlandse regering walgt van Frontaal Naakt" of "Amsterdam heeft geen vertrouwen in Peter Breedveld". Die regering of de stad Amsterdam zijn, evenmin als "de markt", "personen". Toch klinkt zo’n zin de meeste Nederlandstaligen niet vreemd in de oren. Het is heel verschrikkelijk dat een allochtoon als ik dit aan een Nederlandse inboorling moet uitleggen. Ik doe dat overigens graag, maar is het onderwijs in Nederland als gevolg van egalitair socialisme nu werkelijk zo slecht?

Het uitgavenplan dat nu in de USA door het Congress is goedgekeurd voorziet voornamelijk in veel geld voor de verkwistende en niet-productieve, maar politiek machtige, achterban van President Obama. Op wat infrastructurele investeringen en belastingverlagingen na, zal het plan de economie niet structureel ten goede komen. Wel zal het plan, als gevolg van het disproportioneel lenen en scheppen van geld, de dollar ruineren en jongere generaties met een enorme schulden opzadelen, zodat hiermee de basis voor de volgende crisis wordt gelegd. In Obama’s regering zit niemand met ruime ervaring in het bedrijfsleven, Obama noemde onlangs de term "Zweeds model", en er gaan geruchten dat er wellicht enkele grote banken zullen worden genationaliseerd. Daar wordt het bedrijfsleven niet blij van, en dat uit zich in dalende aandelenkoersen. De vrees voor uitdelerij bestond overigens al langer bij het bedrjifsleven, en daarom zag men reeds een flinke daling van aandelenindices na de verkiezing van Obama, en nu ook weer na de goedkeuring van dit idiote plan. De markt heeft dus geen vertrouwen in Obama en zijn reddingsacties.

"Was Bush trouwens niet begonnen met geld pompen in de econonomie? Of is Bush ook links?"

President Bush is geen typische neo-conservatief, maar hij werd wel sterk beinvloed door neo-conservatieven. Neo-conservatieven zijn oorspronkelijk afkomstig uit de trotskistische beweging en uit de linkervleugel van de Democratische partij. Zo was de godfather van het Amerikaanse neo-conservatisme, Irving Kristol (de vader van Bill Kristol die nu hoofdredacteur van het neo-conservatieve blad The Weekly Standard is) in zijn jonge jaren trotskist. David Horowitz, de hoofdredacteur van het neo-conservatieve Frontpage Magazine, was vroeger radicaal maoist. Een groot aantal neo-conservatieven heeft een communistisch verleden. Dat marxisme hebben ze wel afgelegd, maar ze beschouwen de staat nog wel als het instrument bij uitstek om hun politieke doeleinden te verwezenlijken. Neo-conservatieven geloven in wat men in Nederland "de maakbaarheid van de samenleving" noemt. Dat maakt hen tot een soort socialisten. Met conservatisme heeft het in ieder geval niets te maken. Amerikaanse conservatieven zien de overheid liever zo klein mogelijk. Slecht functionerende bedrijven dienen in een vrije, dus kapitalistische, samenleving gewoon failliet te gaan en niet door de overheid te worden ondersteund.

"HVV-Führer Dunce Ouray"

Waaruit zou de dictatoriale leiding van de heer Ouray dan wel bestaan? Hij schrijft stukjes en nodigt anderen uit dat ook te doen. Die stukjes hoeven niet eerst de heer Ouray te passeren, maar worden door de schrijvers zelf, zonder tussenkomst van de heer Ouray, gepubliceerd. Er is een aantal malen *achteraf* censuur gepleegd, maar dat gebeurde waarschijnlijk omdat de heer Ouray de eindverantwoordelijkheid heeft en strafrechterlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Je kunt ook nooit weten met een regering die het treiteren van cartoonisten tot landsbelang heeft verheven, en de mogelijkheid tot buitenwettelijke preventieve censuur bij de documentaire van de heer Wilders onderzocht.

op 21 02 2009 at 08:32 schreef Peter:

Führer betekent gewoon ‘leider’ hoor.

op 21 02 2009 at 08:37 schreef Frank:

Mij valt bij Willem de Zwijger juist weer op dat hij bjna devoot wordt zodra het over Obama gaat. Tegen die achtergrond zie ik niet zo waarom juist hij, WdZ, als voorbeeld voor Duns naar voren moet worden geschoven.

op 21 02 2009 at 09:10 schreef Peter:

Dus omdat Willem ‘bijna devoot’ wordt van Obama begrijp je niet waarom hij als voorbeeld zou moeten dienen voor Dunce. Ook al heb ik dat duidelijk uitgelegd: namelijk omdat Willem argumenteert en zelf nadenkt, in plaats van dat-ie klakkeloos wat slecht uitegwerkte stellingen rondstrooit, zoals Dunce doet.

Obama bewonderen, dat is voor veel mensen iets onvergeeflijks, merk ik. Vaak dezelfde mensen die de bigot Ronald Reagan hebben vergoddelijkt sinds zijn dood.

op 21 02 2009 at 09:20 schreef Frank:

Slecht uitgewerkte stellingen zijn toch ook argumenten?

Ik bewonderde Reagan al toen hij nog leefde, dus ik voel me niet echt aangesproken.

op 21 02 2009 at 09:26 schreef Peter:

O, dus het is in jouw ogen al bevredigend als er maar een argument wordt ingebracht, hoe dom en slecht uitgewerkt ook?

Joh, als jij blij bent met de constatering dat de Markt boos is en wraak neemt omdat het Amerikaanse volk een linksdragende neger heeft gekozen, geniet ervan. Ik ga voor de gedegen onderbouwing.

op 21 02 2009 at 09:46 schreef Frank:

Waar haal je het nu toch vandaan dat ik blij ben met Duns’ constatering? Ik denk dat de koersen net zo hard onderuit zouden zijn gegaan als McCain nu aan het roer had gestaan.

op 21 02 2009 at 10:16 schreef Peter:

Het gaat me er niet om wat volgens Dunce de oorzaak is, misschien is dat het beleid van Obama wel, wie weet. Maar Dunce onderbouwt niks. Hierboven halen mensen van alles uit zijn korte stukje tekst dat er niet staat, ook niet tussen de regels. Dunce zegt alleen maar dat de Markt wraak neemt Voor Obama’s beleid.

En daarom heb ik liever Willem de Zwijger.

op 21 02 2009 at 12:33 schreef Geert:

"maar met het rondpompen van geld wordt dat evenwicht wel eerder bereikt."

Heb je daar een voorbeeld van? Of enige andere vorm van onderbouwing? Zover je kunt spreken van een evenwicht op de markt wordt dat razendsnel gevonden zonder enige interventie. Wordt goud morgenochtend opeens twee keer zo schaars, dan is het binnen een uur twee keer zo duur in een vrije markt, en zit je op je nieuwe evenwicht. Iedere vorm van prijsregulatie of andere kunstgrepen verstoort dit proces.

Niet alleen vormt het "rondpompen" van geld een barrière voor het bereiken van een natuurlijk evenwicht, je kunt je ook nog eens afvragen hoeveel schade gepaard gaat met het stimuleren van productie van ongevraagde goederen, en met welk recht politici het krediet voor deze zogenaamde stimuli op toekomstige generaties afwentelen.

Overigens heb je deels gelijk: economie heeft mijn interesse maar is niet mijn beroep. Ik ben echter geenszins pessimistisch: Ik geloof dat de huidige krisis *ondanks* alle overheidsmaatregelen wel weer overwaait. Over een jaartje of 2 à 3 zitten we weer op het oude niveau.

op 21 02 2009 at 12:52 schreef Peter V.:

@ Geert:
Hier is voorbeeld dat jouw stelling nog wat duidelijker onderbouwt: http://mises.org/story/3329.

Met al die stimuleringsplannen knopen de Amerikanen (net als wij in de EU) de strop waarmee ze zichzelf spoedig op zullen hangen.

op 21 02 2009 at 15:46 schreef Conan:

Maar Dunce onderbouwt niks. … Dunce zegt alleen maar dat de Markt wraak neemt Voor Obama’s beleid.

Dunce stelt dat de hoeveelheid geld die als gevolg van de waardedaling op de Amerikaanse aandelenmarkt verdampt is, groter is dan de hoeveelheid geld die door de overheid de economie is ingepompt. Het saldo is negatief. Voorts wijst hij op een versnelling van die waardedaling sinds het aantreden van Obama.

Uitgaande van de juistheid van de cijfers zijn dat interessante feiten. Inderdaad zijn er velen die daar een verband en reden in zien en dat hebben uitgewerkt. Desondank zijn het feiten die in Nederland de MSM niet halen.

Duns heeft er kennelijk voor gekozen dat naar voren te brengen en daar een klinkende conclusie aan verbonden. Jou reactie geeft in elk geval aan dat de provocatie daarin is geslaagd. De verwijzing naar Willem de Zwijger begrijp ik niet aangezien zijn betoogjes op andere elementen van de crisis wijzen, hij ook aanzienlijk meer lettertjes gebruikt en dus een verschillende insteek hanteert.

Ondanks al je gekrakeel heb je de stelling van Duns niet eens doen wankelen.

Terzijde constateer ik als lijn dat de linkerkant der intelligentsia tegenwoordig met name grossiert in pogingen rechtse meningen aan te vallen (op allerhande detail niveau en uit hoofde vermeend te beperkte motivering) maar angstvallig een eigen stellingname vermijdt. Daarentegen meen ik dat, afgemeten aan de eigen normen, geen enkel links dogma de toets der kritiek kan doorstaan. Geheel onbegrijpelijk is voornoemde houding der socialisten dus niet. Wederom overtuigt ze echter geenzins.

De huidige autochtone jeugd en jong volwassenen zijn hard aan het verrechtsen in reactie op de utopische en in-kwaadaardige linksheid van de babyboom generatie. Linkse axiamo’s vallen sneller van hun voetstuk dan standbeelden van Saddam enkele jaren terug in Irak, ondanks een onderwijsbeleid dat qua kleuring en gebrek aan kwaliteit een Ridderkruis met zwaarden, goud eikenloof en briljanten verdient.

op 21 02 2009 at 19:38 schreef Peter Kraus:

Peter Breedveld stelde vast:

"Führer betekent gewoon ‘leider’ hoor."

De term Fuehrer is in Nederlands politiek discours altijd een verwijzing naar Hitler. Het associeren van de convervatief Ouray met Adolf Hitler is echter even onzinning en ongepast als het vereenzelvigen van de socialist Willem Drees met de socialist Hitler.

Vele na-oorlogse verzetshelden in Nederland komen aldoor met dat soort krankzinnige historische parallellen: Verdonk als Hitler of Mengele, Hirsi Ali als Goebbels, Fortuyn als Himmler, Wilders als Hitler en Goebbels, alle moslims als fans van Osama bin Laden, Israelies als holocausters, enz. Het houdt maar niet op. Met het inroepen van de nazi’s bij het beschrijven van politieke tegenstanders, die zich verder gewoon aan democratische spelregels houden, kan men zich in sommige kringen wellicht een moreel hoogstaand profiel aanmeten, maar men plaatst zich wel buiten de discussie tussen beschaafde mensen. Het is goedkope stemmingmakerij waartoe men z’n toevlucht zoekt uit luiheid of bij gebrek aan argumenten.

"Das Wesen der Propaganda ist deswegen unentwegt die Einfachheit und die Wiederholung. Nur wer die Probleme auf die einfachste Formel bringen kann und den Mut hat, sie auch gegen die Einsprüche der Intellektuellen ewig in dieser vereinfachten Form zu wiederholen, der wird auf die Dauer zu grundlegenden Erfolgen in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung kommen" (Joseph Goebbels, Tagebuch, Eintragung vom 29. Januar 1942).

op 21 02 2009 at 20:57 schreef samira:

"Führer betekent gewoon leider en God is Allah"

Peter, zielerd, bovenaan je site staat nog steeds: "Weest weggejaagde joden" – Allah

Al apen teruggezien hier? Al bijgekomen van je eigen lolbroekerij? Nog steeds niet door dat je de verkeerde weg bent ingeslagen?

Vroeger was FN nog een waardige site maar dat is geweest en komt niet meer terug.

op 21 02 2009 at 23:11 schreef Peter:

Nou, Samira, wees dan ook maar een weggejaagde aap.

op 22 02 2009 at 23:02 schreef Tofuburger:

Je kan toch best een beetje knipogen naar de Smurführer en WOII zonder dat je mensen met het afvoeren van joden in verband brengt?

op 23 02 2009 at 01:13 schreef Tjerk:

Duns => Dunce => Duce

Te makkelijk. Te makkelijk.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS