Home » Archief » Musical


[11.06.2009]

Musical

Yezkilim

royblakey (33k image)
Foto: Roy Blakey

De CITO-toets in groep acht mag niet te laat worden afgenomen, want dan hebben de scholen voor Voortgezet Onderwijs er niets meer aan. Maar ook niet te vroeg, want zodra de toets geweest is, is alle motivatie om nog iets te leren weg, zowel bij de leerlingen als bij de leraren.

Na de CITO-toets, die begin februari wordt afgenomen, houdt groep acht zich alleen nog maar bezig met gezellige dingen, zoals het instuderen van een musical.

Nieuw: er komt een pilot met de CITO-toets in april, met als motivatie dat er dan nog maar vier in plaats van zes maanden gefeest wordt. Ik vermoed echter dat hier nog iets meer achter zit. Recente vingerwijzingen van het ministerie naar bijvoorbeeld gymnasia die zomaar kinderen met een lage CITO-uitslag durven te discrimineren, doen mij namelijk vermoeden dat de echte reden meer het dwarsbomen van het toelatingsbeleid gebaseerd op CITO-scores is.

Ik hoop dat ik het fout heb. Want er is best een manier te bedenken die tegelijkertijd én de VO-scholen tevreden stelt én de kinderen en de leraren tot het eind van het schooljaar gemotiveerd houdt om te leren.

Verplaats de CITO-toets helemaal naar het einde van het schooljaar en laat alle kinderen twee keer meedoen, eenmaal in groep zeven en eenmaal in groep acht. De uitslag van de eerste toets geeft de scholen voor Voortgezet Onderwijs alle tijd om te beslissen wie ze wel en niet aan willen nemen. De tweede uitslag kan worden gebruikt voor fine-tuning van de plaatsing.

Het verschil tussen de beide scores geeft de scholen voor Voortgezet Onderwijs bovendien, objectief, zonder dat de basisschool hier iets voor hoeft te doen en helemaal naar wens van de minister, gegevens over de voortgang van de leerlingen op de basisschool.

Yezkilim is een full-time allround compulsief obsessief probleemoplosser, met als specialiteit radicale onderwijshervormingen. Daarnaast is ze wiskundeleraar.

Yezkilim, 11.06.2009 @ 08:40

[Home]
 

23 Reacties

op 11 06 2009 at 11:26 schreef Henk:

Zou het misschien niet veel beter zijn dat de waarde van de CITO-toets een stuk minder zou worden in het eindadvies?

op 11 06 2009 at 11:36 schreef Yezkilim:

… zodat je als kind en als school voor Voortgezet Onderwijs volledig afhankeiljk bent van de subjectieve mening van een overwerkte juf of meester?

op 11 06 2009 at 11:50 schreef Henk:

Een goede onderwijzer kent zijn kind beter dan de CITO-toets. In mijn tijd, ik ben van 1962, telde de CITO-toets voor 1/3 mee op het totale oordeel.
En wat de CITO-toest niet kan voorspellen en een goede onderwijzer wel is of een kind nu onder zijn niveau presteert.

op 11 06 2009 at 12:00 schreef hj:

Een goede onderwijzer ja.. die van mij schatte zijn eigen middelmatig presterende kinderen stelselmatig te hoog in en beweerde dat ik de havo net zou kunnen halen.

Ben uiteindelijk met twee vingers in de neus door het VWO gewandeld, dus dat zegt wel iets over het inschattingsvermogen van de beste man.

op 11 06 2009 at 12:21 schreef dick jansen:

Wat was het in ‘mijn tijd" allemaal simpel. Na de zesde klas van de lagere school ging je op advies van de hoofdmeester naar de mulo, de HBS of de ambachtschool. Naar mijn weten is iedereen uit die tijd (jaren vijftig) redelijk tot goed terechtgekomen.
Als ik nu hoor hoe het op de basisschool van de kleinkinderen toegaat: opfriscursussen, bezinningsdagen, allerlei logen en gogen die zich met van alles en nog wat bemoeien, managers die volstrekt overbodig zijn…
Maar een brief schrijven in foutloos Nederlands?
Of ben ik nu een zure ouwe lul aan het worden?

op 11 06 2009 at 13:09 schreef Mart Roodbeen:

Goed plan Yezkilim.

@Henk: Een subjectieve inschatting van een (goede/slechte/middelmatige) leraar kan goed of fout zijn, het blijft echter maar een enkel instrument.

De Cito is een extra instrument, om daarbij zoals in bovengenoemd stukje beschreven een voortgangscontrole in te bouwen zonder ingewikkelde constructies lijkt me zeer zinvol.
Als het dan ook nog resulteert in
-extra tijd om de kinderen wat te leren
-meer ruimte/tijd voor het VO
lijkt het me een win/win/win situatie

op 11 06 2009 at 13:29 schreef Henk:

Natuurlijk, het oordeel van een leraar is ook subjectief. Maar die leraar kent de leerling natuurlijk wel langer dan vandaag. Dat geeft het oordeel m.i. meer gewicht dan een momentopname als de CITO-toets.

Er zijn al VO-scholen die puur en alleen selecteren op de CITO-score en dat lijkt me sterk ongewenst.

De CITO-toets is verworden van hulpmiddel tot doel en dat lijkt me toch niet de bedoeling.

op 11 06 2009 at 14:08 schreef Tjerk:

Je kunt ook in plaats van eindtoetsen toelatingsexamens af laten nemen. Dan kunnen de voortgezette opleidingen, hogescholen en universiteiten nl. zelf de ingangseisen stellen en controleren.

op 11 06 2009 at 14:16 schreef Mart:

@ Henk

Klopt, met name als je uit zou gaan van een behoorlijk nivo en inschattingsvermogen van alle leerkrachten.

Anders is een verkeerd subjectief oordeel met meer gewicht dus in voorkomende gevallen ook meer "schadelijk"

Juist derhalve is een EXTRA (niet het enige)instrument, CITO, waarbij het bezwaar van de eenmalige momentopname door de toets 2 x af te nemen wordt weggenomenen (voortgangscontrole)toe te juichen.

Ik kan er geen verdere nadelen in ontdekken.

op 11 06 2009 at 14:47 schreef Yezkilim:

Tjerk,
Inderdaad, toelatingsexamens, net als vroeger. Ongetwijfeld komen die er aan. De VO-scholen zullen wel moeten, zeker wanneer de ministeriele trend om selectie op CITO-score als discriminatie en dus iets misdadigs te zien, doorgaat. Alleen, zouden deze examens dan WEL mogen?
Onpraktisch is ook, dat kinderen zich vaak op verschillende scholen tegelijk inschrijven (in en net buiten je eigen gemeente bijvoorbeeld) en dat ze wanneer ze worden afgewezen of uitgeloot, weer andere scholen moeten proberen. Voor je het weet, moet je zo een handvol toelatingsexamens doen.

op 11 06 2009 at 16:06 schreef Geert:

Misschien was mijn basisschool vooruitstrevend, maar 16 jaar geleden kreeg ik in groep 7 een zgn. entree-toets (lijkend op cito) en ik groep 8 heb ik 1 of 2 oefen-cito’s gemaakt alvorens de echte werd afgenomen.

Daarnaast kregen we regelmatig reken- en taalvaardigheidstoetsen. Ik herinner me dat veel ouders klaagden dat de school te prestatiegericht was. In de brugklas blonken de kinderen uit mijn dorp wel uit in taal.

op 12 06 2009 at 02:59 schreef Daan:

Die cito toets slaat nergens op, veel te eenzijdig. Er mag best wel getest worden op hogere niveaus wat betreft wiskunde of Nederlands bijvoorbeeld; acht mensen in mijn klas hadden 550 terwijl er wel degelijk grote verschillen in kwaliteiten waren.

op 12 06 2009 at 10:16 schreef Yezkilim:

Goh, dat wist ik niet. Maar het lag wel voor de hand dat ook het niveau van de CITO-toets steeds lager zou worden. Dit is immers helemaal in lijn met de algemene trend van nivellering, verdomming en aanpassing van eisen aan het niveau, in plaats van omgekeerd.

op 12 06 2009 at 13:44 schreef Saira:

Mijn dochter gaat in principe naar dezelfde scholengemeenschap waar ik vroeger op zat. Na het schooladvies en de CITO-toets is er nog altijd de brugklas. Het betreft een school met VMBO, HAVO, gymnasium en (tweetalig) VWO.

Ik ben ouder dan Geert, en op onze lagere school hadden we standaard in groep 7 ( 5e klas voor mij) de IPO toets. En het jaar daarop de CITO.

Vanaf groep 2 heeft mijn kind elk jaar 1 of 2 CITO toetsen. Volgens het leerling- en onderwijsvolgsysteem.

op 14 06 2009 at 08:33 schreef Rena:

Terwijl er best nog nuttige dingen te bedenken zijn die kinderen kunnen doen na de cito toets.
In Ierland zijn sommige scholen gestart met een soort etiquette cursus en andere handige trainingen waar je later profijt van kunt hebben.

op 14 06 2009 at 09:23 schreef John:

Dankzij de CITO-toets mocht ik naar het VWO ipv. de LTS. Niet dankzij de leraar van de zesde klas. Dat was in 1974.

op 15 06 2009 at 15:55 schreef Yezkilim:

JOHN, je bent niet de enige, dit soort verhalen hoor ik heel vaak. Goed dat er een CITO-toets is dus, want wat er ook op aan te merken is, hij perkt in elk geval de macht van de leraren op de basisschool in!

RENA, hoewel etiquettecursussen me niet aanspreken, ben ik het wel met je eens dat er andere nuttige dingen te doen zijn. Maar omdat de plaatsing op het VO al geregeld is, is dat allemaal vrijblijvend, waardoor het moeilijk is om de kinderen ervoor te motiveren. Alvast met wiskunde beginnen zou bijvoorbeeld een erg zinvolle optie kunnen zijn. Alleen, voor bijles Engels door een vrijwilliger had de basisschool in mijn buurt nog wel belangstellig, maar voor wiskunde… totaal niet!

op 15 06 2009 at 16:26 schreef peter:

Eigenlijk vind ik het oefenen voor een musical zo’n loze dagbesteding nog niet. Het klinkt natuurlijk frivool, maar kinderen leren er samen te werken, ze leren creatief te zijn met taal, met alles eigenlijk, als het goed is zitten er nog wel een paar lessen maatschappijleer, geschiedenis en poëzie in verstopt en ze krijgen er behoorlijk veel lef van. Ik bedoel op zo’n podium voor een groot publiek staan acteren, ik zou het niet hebben gedurfd.

op 15 06 2009 at 22:01 schreef rena:

Nou ik erger mij al tijden aan: als ik een deur voor iemand openhoud dat door anderen blijkbaar gezien wordt als een teken van dat ze door kunnen lopen ipv de deur overnemen.
Er valt op dat gebied nog genoeg te leren…(waar een mens zich allemaal wel niet aan kan ergeren

op 15 06 2009 at 22:13 schreef Yezkilim:

Peter,
Ben jij er weleens bij geweest? Het is niet frivool; met taal doen ze niets, behalve dan teksten uit hun hoofd leren; er zit echt niets maatschappelijks in en ook niets met geschiedenis. De musicals zijn zo oppervlakkig als wat. Poezie? Hoogstens op Jan Klaassen niveau en ook lef heb je nauwelijks nodig op het podium in de hal van de school, wanneer alleen je ouders en die van je vriendjes er zijn.
Even de mening gevraagd van iemand die het net achter de rug heeft. ‘Het is niet cultureel, maar wel gezellig. En het leukste is dat je elkaar goed leert kennen.’ Lijkt me een beetje laat, vlak voor je voorgoed uit elkaar gaat.
Kortom, gewoon zes maanden gezelligheid, verder niets.

op 16 06 2009 at 08:02 schreef peter:

Ja, ik heb het al eens meegemaakt, mijn oudste zoon heeft in een musical gespeeld. Het was erg leuk. Hij doet nu gymnasium, haalt achten en negens alsof het niks is. Dit jaar heeft de tweede een rolletje.

op 18 06 2009 at 14:54 schreef Yezkilim:

Ik ben blij te horen dat het ook anders kan! Denk je overigens dat er een correlatie is tussen de rol in de musical en de achten en negens?

op 19 06 2009 at 07:15 schreef Saira:

Mooie traditie, de eindmusical. Ik had een leuke rol, compleet met dansje en stukje solozang. Bij ons hadden we in de 1ste en 2e klas ook een musical. Toen zat ik in het koor.

De 6e klas lagere school, net zoals 6 VWO, was toch voornamelijk herhalen en oefenen van toetsen en examens. Echt nieuwe dingen deden we niet, als ik het me goed herinner. Behalve dan bij Nederlands, onze leraar leerde ons sollicitatiebrieven schrijven.

Als brugpiepertje was er de verplichte balletvoorstelling. Je zat bij het ballet of de band. Verder hadden we het schoolcabaret, als je er zin in had. Ik zat in een dansgroepje.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS