Home » Archief » Aanstootgevende wetenschap


[07.02.2013]

Aanstootgevende wetenschap

Peter Breedveld


Illustratie: Pulpcovers.com

Drieënhalf jaar geleden presenteerden onderzoekers van de Universiteit Utrecht een rapport waaruit bleek dat autochtone jongens vaker dan Marokkaanse jongens in voorarrest zitten wegens zedendelicten en brandstichting en dergelijke, terwijl Marokkanen vooral worden opgepakt voor de relatief lichtere vermogensdelichten. Berovingen en zo.

Dat viel niet lekker bij dom rechts. Dat ging eens lekker tekeer in de reactiepanelen van zijn favoriete websites en daarna werd alles snel vergeten.

Politiek correct klimaat, ofwel terreur

Maar Rijswijker André van Delft liet het er niet bij zitten. Die is nu al drieënhalf jaar fanatiek bezig met verwoede pogingen de onderzoekers in diskrediet te brengen. Van Delft is het namelijk niet eens met de bevindingen van de Utrechtse wetenschappers. Volgens hem zijn het vooral Marokkanen, die verkrachten en zinloos geweldplegen en willen de onderzoekers, onder aanvoering van sociaal wetenschapper Gonneke Stevens, het beeld van Marokkaanse jongeren oppoetsen en versluieren dat de multiculturele samenleving is mislukt.

Van Delft meent dat er op de Universiteit Utrecht een ‘politiek correct klimaat, ofwel terreur heerst’, en dat alleen voor onderzoekers die ‘meedoen’ een carrière is weggelegd, terwijl die van ‘integere onderzoekers’ wordt kapotgemaakt. Hetzelfde is volgens hem het geval bij klimaatonderzoekers.

Wetenschappelijke fraude

Van Delft is grondig te werk gegaan. Eerst heeft hij Stevens gesommeerd om haar uitspraken in het actualiteitenprogramma Nova te rectificeren, omdat zij volgens hem onterecht de suggestie wekte dat Nederlanders vaker verkrachten dan Marokkanen.

Toen daar geen antwoord op kwam, heeft Van Delft Stevens in een brief aan het college van bestuur beschuldigd van wetenschappelijke fraude, waarna hij zijn verhaal mocht doen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Die concludeerde dat Van Delft uitspraken van Stevens uit hun verband hebben gehaald en dat Stevens en haar collega’s niets te verwijten valt en dat ze zorgvuldig zijn omgegaan met hun onderzoeksgegevens.

Vijand van de academische vrijheid

Dit uiteraard tot grote ontevredenheid van Van Delft, die er weer een brief aan het CWI tegenaan gooide en hierin vooral zeurde dat het onderzoek van Stevens ‘maatschappelijk irrelevant’ is. Andermaal kreeg hij nul op het rekest, ook van het Utrechtse college van bestuur.

Van Delft ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, ving ook daar weer bot en voelde zich nu geschoffeerd door de voorzitter van het LOWI, die hem als vijand van de academische vrijheid zou hebben weggezet, en die bovendien weigert in te gaan op allerlei nieuwe bezwaren, die Van Delft tijdens zijn kruistocht inbrengt. Dus die kreeg ook weer een brief, waarop het antwoord Van Delft – u raadt het al – niet kon bekoren.

Aangifte gedaan

Een paar maanden leek het rustig in huize Van Delft, totdat Malou van Hintum een column in de Volkskrant schreef, waardoor kennelijk het heilige vuur in Van Delft weer oplaaide. Er begon een correspondentie met De Nationale Ombudsman, die hem beleefd doch dringend afpoeierde.

Van Delft besloot uit een ander vaatje te gaan tappen. Hij begon met het lastigvallen van de man die in Stevens onderzoeksrapport was genoemd als voorzitter van de begeleidingscommissie, en die dat inderdaad was geweest, maar ermee zou zijn gestopt vanwege ‘onverenigbare belangen’, wat volgens Van Delft het bewijs is van valsheid in geschrifte volgens artikel 225 Wetboek van Strafrecht, lid 1. Daarom heeft Van Delft aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie in Utrecht.

Overdonderende bewijs

Daarnaast heeft Van Delft, inmiddels vergezeld door islambestrijder Frans Groenendijk, zijn zinnen ook nog gezet op een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Psychology, Crime and Law omdat daar – ondanks het overdonderende bewijs dat Van Delft heeft aangeleverd in de vorm van onder meer een link naar de PVV-website website Het Vrije Volk! – óók weer wordt beweerd dat Marokkaanse jongens vastzitten voor relatief lichtere vergrijpen dan autochtone Nederlanders!

En nu is dus de redactie van dat tijdschrift de sigaar. Wordt ongetwijfeld nog een paar jaar vervolgd, net zolang totdat wetenschappers conclusies publiceren die voor Van Delft en Groenendijk niet aanstootgevend zijn.

Steun Frontaal Naakt, het enige echte dissidente geluid in Nederland! Stort op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’.

Peter Breedveld, 07.02.2013 @ 08:16

[Home]
 

54 Reacties

op 07 02 2013 at 08:44 schreef Kar:

Waarom reageert hij niet in dat tijdschrift met een weerlegging? Peer review en zo.

op 07 02 2013 at 10:56 schreef leo schmit:

Waarom publiceert van Delft geen boek in eigen beheer? Samen met Groenendijk.

Heeft Stevens ook een verklaring voor het verschil in type misdrijven onder de twee groepen NL jeugd? Bijv. ‘vermogensdelicten – achterstelling en mindere welvaart’ versus geweld en zededelicten – verwenning en meer verveling’.

Wel jammer dat ‘islam bashers’ ook ‘climate change bashers’ zijn. Maar het tij keert. Steeds meer ‘gewone’ mensen beginnen te twijfelen aan de theorie dat de aarde door de mens wordt opgewarmd.

op 07 02 2013 at 11:23 schreef MarcodB:

Prima stuk, Peter.

Het antwoord op de vragen van Kar en Leo is denk ik heel simpel. Omdat hij een zwetskous is, die dat niet kan. Hij heeft geen eigen data. Hij heeft geen onderzoek gedaan. Hij heeft de statistiek niet verbeterd.
Peter legt hier m.i. iets heel wezenlijks bloot: Van Delft ‘WEET’ hoe het zit, en dat de onderzoekers ongelijk hebben, ZONDER zelf iets onderzocht te hebben. De wetenschappers dienen slechts nog zijn mening te staven.

Doen de wetenschappers dat niet, dan is de WETENSCHAP VOORINGENOMEN en heerst er een politiek correcte tirannie.

Het vergelijk met de klimaatcontroverse is derhalve precies juist -ik ben het dus niet eens met Leo Schmit-.

op 07 02 2013 at 11:30 schreef cRR Kampen:

Dom hè leo, die ‘gewone’ mensen. Die moet je laten eten en spelen. Klimaatverandering en beleid daarop is voor volwassenen en het plebs heeft er verder absoluut niks over te zeggen, klaar.
Obama heeft dit goed begrepen:
http://www.nrc.nl/klimaat/2013/02/06/obama-pakt-klimaatverandering-aan-dit-keer-echt/

Weet je waarom? Omdat Sandy 4000 miljard dollar in zee heeft gespoeld.
http://www.bloomberg.com/news/2012-11-16/industrial-production-in-u-s-drops-0-4-on-sandy-effect.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/30/fed-krimp-amerikaanse-economie-vooral-door-sandy/

Maarre leo, wat speel en eet jij vandaag?

En wat is die van Delft voor product? Het valt me op dat hij allerwegen beleefd antwoord krijgt. Maar hij moet gewoon z’n broodje en z’n spelletje krijgen en verder volledig genegeerd worden. Nou ja, af en toe een doffe dreun als ie jankt, natuurlijk.

op 07 02 2013 at 11:36 schreef MNb:

“versluieren dat de multiculturele samenleving is mislukt.”
Dan hoef ik eigenlijk al niet verder te lezen. Dit is namelijk een waarde oordeel en valt dus per definitie buiten de wetenschap. En ja hoor, er volgt een samenzweringstheorie.
MarcodB is nog veel te vriendelijk. Zogenaamde klimaatsceptici volgen precies dezelfde redeneertrant. Creationisten ook. En Ufologen. Pseudowetenschappers zijn allemaal hetzelfde.

op 07 02 2013 at 11:43 schreef Bok de Korver:

waaruit bleek dat autochtone jongens vaker dan Marokkaanse jongens in voorarrest zitten wegens zedendelicten en brandstichting en dergelijke

Het rapport geeft aan dat dat ze twee groepen hebben onderzocht, gedetineerde Marokkanen en gedetineerde autochtonen, maar dit niet afgezet hebben tegen de totale populatie Marokkanen en autochtonen.

Als de groep gedetineerde Marokkanen een groter percentage uitmaakt van de totale populatie Marokkanen, zou het zelfs maar zo kunnen dat er net zo veel of meer Marokkaanse dan autochtone zedendeliquenten zijn. Maar daar geeft dit rapport geen uitsluitsel over.

op 07 02 2013 at 11:44 schreef MarcodB:

MNb ik ben hier bewust mild, want ik wilde niet al te zeer off-topic gaan, en sterke claims zonder evidence wil ik niet doen.

op 07 02 2013 at 12:38 schreef MarcodB:

Bok probeert het onderzoek te verbinden met zijn vooroordelen: “zou het zelfs maar zo kunnen dat er net zo veel of meer Marokkaanse dan autochtone zedendeliquenten zijn.” Dat het tegendeel ‘net zo goed’ (ironie!) het geval zou kunnen zijn, dat komt -zo lijkt het- bij Bok niet op.

op 07 02 2013 at 12:39 schreef MarcodB:

Laat ik Bok eens helpen. De absolute getallen: Er zijn 355.883 Marokkanen in Nederland, en 13.198.081 Autochtone Nederlanders.
Relatieve getallen:
Van alle autochtone Nederlanders was in 2009 1% verdacht, tegen 5,3 % van de Marokkaanse Nederlanders. En nu aan de slag!
1% van 13.198.081 = 131.980
5,3% van 355.883 = 18862
Nu nog corrigeren voor types misdrijven, en we zien dat de kans dat Bok gelijk heeft klein is.
Het debat is volledig verstoord doordat we continu naar relatieve getallen kijken, en daardoor het gevoel voor prioriteit verliezen.

op 07 02 2013 at 13:03 schreef Pyt van der Galiën:

Niks toe te voegen aan wat Marco en Mnb al hebben gezegd.

Wel even dit: het negeren van mensen als André van Delft is contraproductief. Door hen te negeren, geef je hen juist ruim baan. Mensen hebben geen idee hoeveel bagger er op internet gepubliceerd wordt en vooral niet aan hoeveel van die bagger door miljoenen mensen geloof wordt gehecht. Wanneer die mensen nooit worden tegengesproken kan dat catastrofale gevolgen hebben (bijvoorbeeld m.b.t. klimaatverandering).

op 07 02 2013 at 13:23 schreef Bok de Korver:

Als je een kwalificatie aan een groep wilt hangen met je met relatieve getallen werken. Zo niet, dan kun je Chinezen het meest criminele volk ter wereld noemen.

Die correctieslag is net wat we nodig hebben, je rekenelarij bewijst niks en maakt kansen zeker niet klein.

Als bijvoorbeeld – met bovenstaande getallen als uitgangspunt – 30% van de autochtone verdachten zedendeliquent zou zijn tegen 10% van de Marokkaanse (“autochtone verdachten drie keer vaker zedendeliquent dan Marokkanen!”), dan zou op de totale populatie 0,3% van de autochtonen zedendeliquent zijn tegen 0,5% van de Marokkanen.

op 07 02 2013 at 13:35 schreef cRR Kampen:

Goed punt Pyt. Per slot van rekening negeer ik klimaatrevisionisten ook bepaald niet, o nee.
Wel rijst herhaaldelijk bij mij de vraag of wetenschappers zélf al dan niet beter het plebs’debat’ kunnen blijven.

op 07 02 2013 at 14:10 schreef dewanand:

namaste Peter,

Als de koning jou dit jaar geen lintje van 1 euro geeft dan wil Wieroe jou een duurdere geven van 2 euro. Dit beloven wij je echt en mocht ik ooit vermogen hebben dan laat ik een mooi bloot standbeeld maken van jou voor mijn tuintje. Ja Peter Breedveld verdient een duur lintje en misschien moeten wij een fonds hiervoor oprichten, wie wil meewerken? Hassnae kan ook een bloot beeldje krijgen he in mijn tuin als ze wil poseren voor de beeldhouwers.

Ja, Marcodb zegt het goed, percentages zijn bedrieglijk, en absolute cijfers vertellen de waarheid. Maar stigmatiseren van Marokkanen keur ik af, omdat hun problematiek veel moeilijker in elkaar zit en ik ken alle variabelen en parameters beter dan die leidse wetenschappers die hier genoemd worden. Later dit jaar wil ik een project starten ism met Iran, Japan, China, India en Cuba om de problematiek van niet blanken in heel europa maar intelligent en hindoeistisch of islamitisch op te lossen.

Elke Marokkaan is mijn broeder en medeaardbewoner op deze planeet en hij/zij verdient beter dus zal ik hiervan werk maken. Marokkanen zijn een verrijking voor nederland, denk maar aan al die maroc escort boys in gay business.

op 07 02 2013 at 14:10 schreef G!:

“het negeren van mensen als André van Delft is contraproductief”
Wat dan? Een podium geven waar ze zichzelf en de ideeën van hun gehersenspoelde en bevooroordeelde vriendjes gaan staan bevestigen? Tot een discussie komt het toch nooit. Dit soort lui loopt namelijk voor iedere vorm van discussie weg.

op 07 02 2013 at 15:08 schreef sabaroth:

Hey dewanand ik wil meewerken aan je fonds hoor.
Maarre misschien beter een fonds oprichten voor die standbeelden dan i.p.v het lintje?

op 07 02 2013 at 15:21 schreef Pyt van der Galiën:

@G!

Dat podium hebben ze al. Sites als Prison Planet en Infowars hebben op één dag meer hits dan Scientific American in een jaar. André van Delft is maar een klein visje, Alex Jones is een grote speler die miljoenen mensen beïnvloedt. Natuurlijk overtuig je Jones niet. Je moet je richten tot de mensen die de site van Jones bezoeken en door hem beïnvloed worden. Ik overtuig E.J. Bron er niet van dat Eurabië een paranoïde waandenkbeeld is. Mogelijk kan ik echter wél een of twee ’toehoorders’ er van overtuigen dat de Euarabië-theorie onzinnig is. Of mogelijk kan Marco zo’n toehoorder er van overtuigen dat het klimaat wél beïnvloed wordt door menselijk handelen.

Ik ben een conservatieve, 19e-eeuwse libertair-socialist (en daar ben ik trots op) die er van overtuigd is dat wetenschap de enige betrouwvare bron van kennis is waarover we beschikken (iets waar ook Marx, Bakunin en Kropotkin van overtuigd waren). Én ik ben er van overtuigd dat links dwaze, obscurantische theorieën dient te bestrijden waar ze die aantreft, iets wat socialisten gemeen hebben (of zouden moeten hebben) met liberalen.

op 07 02 2013 at 15:41 schreef MarcodB:

Bok,

Inderdaad, maar dan moet je me uitleggen waarom je die vraag zo belangrijk vindt. Waarom je die vraag zou willen beantwoorden, überhaupt. Wat kan ik als ik dat antwoord heb, wat ik niet kon daarvoor?

Als je beleid wilt maken dien je inderdaad te classificeren. Je wilt bepalen wat belangrijk is. Je wilt de vraag beantwoorden:”Waar moet het beleid op gericht worden?” Relatieve cijfers leren ons daar niets, sterker nog verstoren het beeld.

Stokpaardjes alarm!!! Een mogelijke methode is te classificeren naar impact*frequentie. Dit wordt veel gedaan, zoals bij aardbevingen bijvoorbeeld. Zo’n methode geeft je direct een overzicht van events die variëren van van ’too-small-to care’ tot ’too-big-to-handle’ Daartussen zit een stuk waar beleid op kan worden gedefinieerd.

op 07 02 2013 at 15:43 schreef Olav:

Pyt:

Ik ben een conservatieve, 19e-eeuwse libertair-socialist (en daar ben ik trots op) die er van overtuigd is dat wetenschap de enige betrouwvare bron van kennis is waarover we beschikken (iets waar ook Marx, Bakunin en Kropotkin van overtuigd waren). Én ik ben er van overtuigd dat links dwaze, obscurantische theorieën dient te bestrijden waar ze die aantreft, iets wat socialisten gemeen hebben (of zouden moeten hebben) met liberalen.

QFTMFT!

op 07 02 2013 at 16:36 schreef jos:

Bok de Korver: Als je een kwalificatie aan een groep wilt hangen …

Als er relatief meer zeden- of vermogensdelinquenten in een groep voorkomen dan is het nog steeds ontzettend fout om de hele groep daarmee op te zadelen. Want waarom moet de 90 of 95 % (ik noem maar wat) die niks op z’n kerfstok heeft ook gekwalificeerd worden ?

op 07 02 2013 at 16:58 schreef babs:

Dat mensen een belangrijk effect hebben op het klimaat, is heel vervelend voor liberalen als ikzelf, want het maakt staten, instituties, wetten en verdragen noodzakelijk. Ik denk dat daardoor komt dat veel liberalen moeite hebben met het erkennen van de rol die de mens speelt in het klimaat.

op 07 02 2013 at 17:05 schreef De Kneet:

@G Om in roze-khmer-terminologie te antwoorden: spijker-kop-raak. Personen als Van Delft bedrijven fact-free politics; iedere normale argumentatie met hen leidt in het meest positieve scenario tot niets. Negeren helpt niet, hen een podium geven door erop te reageren nog minder. Negeren is logischerwijs de beste optie, althans tot vlak voor het punt waar ze in hun eigen gesponnen web verstrikt raken.

op 07 02 2013 at 17:33 schreef Bok de Korver:

Tja Jos, maar daar gaat de discussie hierboven nu net over. Marokkanen die oververtegenwoordigd zijn in de verdachtencategorie, autochtonen die zich meer bezig houden met zedendelicten, etc. Ik geloof niet dat ik ergens een poging heb gedaan groepen te diskwalificeren.

op 07 02 2013 at 17:59 schreef dewanand:

namaste Sabaroth,

ok mail mij als je serieus wil meewerken aan een leuk beeldje van Peter Breedveld. In India kan het eigenlijk al voor heel lage prijs, van klei of steen, want daar is een hele miljoenen kaste al eeuwenlang mee bezig om die hindoe goden beelden te maken voor die miljard hindoes en dit is nu een hele grote industrie geworden. Ik kocht zelfs een soort aluminium gegoten sjiek beeldje van Krishna uit INdia voor 99 euro 8 jaar geleden en de techniek was echt op heel hoog niveau, is ruim 40 cm hoog.

Ja, ik vind Peter Breedveld echt een eerbare en nobele (Aryan he, volgens Veda’s, niet volgens duitse definities he want die zijn vervalst, die moffen waren genetisch gedegenereerd door slechte biefstukken vroeger, met gekke koeien ziekte) Hollander en vind nu dat wij iets moeten doen.

mail mij dan organiseren wij iets.
Andere mensen die mee willen doen mogen altijd ook mailen naar mij.

Dewanand
delft
waldo@ziggo.nl

ps
zat net nog te theoretiseren over slechtheid van een mes, en dit kan je ook doen met een Koran, Bijbel, Bhagavad Gita, Veda, Mein Kampf enz. Ja ik ga toch aardig vooruit nu dankzij de Hollandse bietjes en boerenkool die ik nu vaker eet.

op 07 02 2013 at 18:33 schreef Pyt van der Galiën:

Sorry, maar negeren is écht het domste wat je kunt doen. Het gaat er niet om de complotdenkers te overtuigen, dat zal je maar zelden lukken. Het gaat om het publieke debat. Negeer degenen die claimen dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering een hoax is en hún opvattingen zullen in het publieke debat gaan overheersen. Negeer de domrechtse complotdenkers en half Nederland is er straks van overtuigd dat ‘cultuurmarxisten’ en molims samenzweren om in Europa de sharia in te voeren. Die hautaine houding gaat ons – of we nou socialisten of liberalen zijn – nog eens lelijk opbreken.

op 07 02 2013 at 18:49 schreef Anoniem:

Babs, ik ben op mijn manier ook liberaal maar ik heb er geen moeite mee om de rol van de mens in klimaatverandering in twijfel te trekken. Dit wordt mij wel moeilijk gemaakt door islamofoben zoals van Delft die hun angst voor de Islam koppelen aan verzet tegen de opvatting dat de mens een rol in klimaatverandering speelt. En vaak ook nog aan verzet tegen de EU.

Daarmee is de PVV agendsa wel zo’n beetje samengevat.

Laat mij nou maar mijn twijfels hebben over het klimaat en de EU en toch geen islamofoob en dus PVV stemmer zijn.

op 07 02 2013 at 19:57 schreef Flip van Dyke:

Die Frans Groenendijk, genoemd in het artikel, ken ik.

Frans Groenendijk reageerde op de website van de Dagelijkse Standaard op een opmerking van mij over een verdubbeling van het aantal moslims iedere 12 jaar. Ik maakte die omdat een andere bekende reageerder bij DS, Toetssteen, op de website van Groenendijk, in een reactie op een artikel van Groenendijk beweerde dat iedere 12 jaar het aantal moslims verdubbeld. Groenendijk in DS:

‘Toen ik gegevens van de CBS-tabel omzette in een grafiekje was ik er eerlijk gezegd zeer verbaasd over hoe dicht de ontwikkeling van dat aantal een lineair verband benaderde. Echt bijna precies een verdubbeling per 12 jaar.’

Met zulk soort opmerkingen ben je dus bij mij aan het goede adres. Ik heb het onderzocht, http://www.flipvandyke.nl/2012/08/verdubbeld-het-aantal-moslims-in-nederland-iedere-12-jaar/ , en Groenendijk (en ook Toetssteen) uitgenodigd voor een discussie over het resultaat. Geen reactie natuurlijk, want het resultaat was toch echt dat hun onderzoek, om het maar zacht uit te drukken, niet al te best was.

op 07 02 2013 at 20:42 schreef dewanand:

namaste Pyt van Galien,

Goed punt van jou, maar overweeg dit eens.

Mijn vader is een absolute moslimhater, islamofoob en anti islamiet. Hij eist al jaren van mij dat ik islam ook moet haten anders dreigt hij van dat ik tegen hem ben. Principieel weigert mijn vader mijn boek koran forbid or rewrite aan te raken, omdat ik dus niet blank ben en geen titel heb, dus dit boek van mij moet hierom totaal waardeloos zijn. Ja jongen Pytje, dank alle goden dat mijn bruine koelieschoentjes jou niet passen en dat je die niet hoeft te dragen elke dag. Maar dank ook jou blanke afgoden ook direct he 5 min elke dag dat ook moslimschoentjes jou maat niet zijn. Ok, maar die zwarte negerschoentjes passen jou ook niet en die wil je toch nooit dragen.

Alleen roomwitte Hollandse schoentjes uit China passen jou toch? Als Wieroe de macht zou hebben dan zou hij via een neurenberger wet alle blanke Hollanders verplichten om oernederlandse dure witte schoentjes te dragen, beste is de oude ruwe houten klompen, want dan pas zijn dit beschaafde nette raszuivere oerhollanders.

Ja Pytje, die Wieroe heeft al een hindoe katten leger he, helemaal ondergronds en illegaal, ook niet blanke katten doen mee.

op 07 02 2013 at 20:49 schreef Sasha Berkman:

Anoniem: Hoe KUN je de rol van de mesn indeze in godsnaam in wtijfel te trekken? For real ik zal nooitop dezelfde golflengte komen als hen die bv de rol van de industriele revolutie in het klmimaat ontkennen.
Ik kon vroeger in Fryslan gewoon uit de sloot drinken. Dat kan niet meer sinds de 70er jaren bv.
het zal wel off topic zijn.

op 07 02 2013 at 21:15 schreef Yurp:

@sasha

Way heeft oppervlaktewaterkwaliteit met klimaat te maken?

op 08 02 2013 at 00:26 schreef MNb:

“Als er relatief meer zeden- of vermogensdelinquenten in een groep voorkomen”
en je wilt er iets aan doen moet je kijken wat de mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn. Raad eens? Laat je daar wetenschappelijke methoden op los dan blijkt etniciteit er nooit eentje te zijn. Er bestaat geen Marokkaans vermogensdelicten gen en ook geen kaaskoppen perfiditeitsgen (of andersom).
Daarom kiezen sommige van die idioten een andere route: cultuur. Daarbij nemen ze wel aan dat cultuur een onveranderlijke kern heeft (a la nazisme), wat ook al lang en breed door de wetenschap weerlegd is. Vraag oa Jona Lendering.
Eens met PvdG dat pseudowetenschap altijd en overal bestreden moet worden. Het kost tijd, maar het kan wel. Dan moet wetenschappelijke info wel vrij toegankelijk zijn voor het publiek, wat momenteel lang niet altijd het geval is. Vraag alweer JL, alsook een paar Amerikanen.

op 08 02 2013 at 09:53 schreef Leo Schmit:

Anoniem op 0702 18:49 is Leo Schmit.
@ Sasha, je verwart milieuvervuiling met klimaatverandering.
@cRR Wat heeft Obama goed begrepen? Ik citeer hem uit zijn inaugurele rede: ‘“Some may still deny the overwhelming judgment of science, but none can avoid the devastating impact of raging fires, and crippling drought, and more powerful storms. That is how we will preserve our planet, commanded to our care by God. That’s what will lend meaning to the creed our fathers once declared.”

Ik lees hieruit dat Obama de Christen fundamentalisten aan zijn zijde probeert te krijgen met het aanroepen van het Oordeel van Wetenschap, drie Bijbelse Plagen (vuur, droogte en storm) en God’s Commandment. Hij volgt hiermee conclusie No. 5 van de National Climate Assessment (VS) van 11 januari:

‘5. Climate change threatens human health and well-being in many ways, including impacts from increased extreme weather events, wildfire, decreased air quality, diseases transmitted by insects, food, and water, and threats to mental health’

Maar daar ging de discussie niet over. Ik betreur het simpel dat islamofobie en kritiek op de broeikastheorie in een en hetzelfde kamp verzeild zijn geraakt.

op 08 02 2013 at 10:00 schreef babs:

Anoniem,

Ik kan me voorstellen dat iemand moeite heeft met ‘wetenschappelijke concensus’.

Ik kan me voorstellen dat iemand vraagtekens stelt bij de totale theorie, dat met name het CO2 het belangrijkst is en dat precies die CO2 verantwoordelijk is voor opwarming.

Maar de mens heeft bewijsbaar de samenstelling van de atmosfeer en zeewater ingrijpend veranderd en een fors percentage van het landoppervlak is in cultuur gebracht. Het is ondenkbaar dat dit niet tot klimaatvernadering leidt.

op 08 02 2013 at 11:04 schreef Paul:

Even één feitje rechtzetten: Universiteit Utrecht. En niet “Universiteit van Utrecht”. Dat “van” is door al die journalisten die aan de UvA gestudeerd hebben en te lui zijn om een naam even te controleren aan de rest van Nederland opgedrongen.

op 08 02 2013 at 11:10 schreef Mart:

Ik kan me voorstellen dat iemand vraagtekens stelt bij de totale theorie, dat met name het CO2 het belangrijkst is en dat precies die CO2 verantwoordelijk is voor opwarming.

Ik niet. De rekensom is vrij simpel, gegeven de locatie van de baan van de Aarde ten opzichte van de Zon is de Aarde warmer dan zij aan zonneënergie ontvangt. Er moet dus een factor zijn die warmte vasthoudt.

We weten dat een atmosfeer dat kan, en we weten precies welke gassen er kandidaat zijn voor een broeikaseffect, en we kennen de fotochemische eigenschappen van de belangrijkste kandidaten.

Het is gewoon keiharde natuur- en scheikunde. Iemand die dit in twijfel trekt is gewoon een idioot.

op 08 02 2013 at 11:17 schreef Peter:

Paul: sorry! Ga het meteen corrigeren.

op 08 02 2013 at 11:23 schreef MNb:

Babs, vraagtekens stellen bij welke wetenschappelijke theorie dan ook is geen enkel probleem. Voor niemand. Conclusies wegwuiven middels ad hoc redeneringen en daarbij negeren van vastgestelde feiten wel.
Mijn favoriete voorbeeld is altijd de zwaartekracht. Die kun je nl. niet waarnemen; je neemt alleen waar dat dingen naar beneden vallen, beweging dus. Daar kun je allerlei vraagtekens bij stellen – en dat is in het verleden gedaan ook.
Maar die dingen vallen nog steeds wel naar beneden en als je dát wil betwisten zul je met een controleerbare waarneming moeten komen dat iets naar boven is gevallen ….

op 08 02 2013 at 11:24 schreef Olav:

Leo:

Ik betreur het simpel dat islamofobie en kritiek op de broeikastheorie in een en hetzelfde kamp verzeild zijn geraakt.

Maar verwonderlijk is dat niet. Dezelfde denkprocessen liggen er (niet) aan ten grondslag.

op 08 02 2013 at 11:35 schreef Bigpete:

Maar die dingen vallen nog steeds wel naar beneden en als je dát wil betwisten zul je met een controleerbare waarneming moeten komen dat iets naar boven is gevallen
Ik zie regelmatig dat ex bewindspersonen naar boven vallen bij gebrek aan gewicht…

op 08 02 2013 at 13:07 schreef dewanand:

namaste alle hooggeleerde blote Fnaakters,

Kijk, er is een verschil tussen een lineaire wetenschappelijke analyse via een lineair model, fysisch of geestelijk en een gewogen model met meerdere parameters, variabelen en correctie coefficienten.

Nou mbt discussie hoe crimineel Marokkanen zijn moet ik zeggen dat de marokkanen haters met een doctorstitel absoluut zeker een linear model preferen met als enige doel deze etnische groep te stigmatiseren en weg te discrimineren of dit laatste te rechtvaardigen en dit is precies hetzelfde wat de duitse doctors deden in de voorfase van de Tweede Wereldoorlog mbt joden en niet arische rassen, en deze teksten zijn toen echt in heel Europa gepubliceerd zonder noemenswaardig commentaar. Dit is een zwarte bladzijde uit de Europese wetenschap en iedereen die WOII kent moet dit weten. Helaas zien wij dit nu ook in ons hoogbeschaafde Holland gebeuren en ik ga dit maar aanpakken samen met Wieroe, de geniale Hindoe kat.

Ik hoop dat onze niet lineaire wetenschappelijke analyse mbt de correlatie tussen Marokkanen en criminaliteit volgende week af is. Iedereen die data heeft hierover verzoek ik om dit mailen ovv bron.

dewanand
waldo@ziggo.nl
delft

op 08 02 2013 at 16:13 schreef cRR Kampen:

” Ik betreur het simpel dat islamofobie en kritiek op de broeikastheorie in een en hetzelfde kamp verzeild zijn geraakt.”
Schreef Leo.
Generaliserend is dit inderdaad waar, maar het is ook zeker niet onverklaarbaar.
De grote krachten achter het klimaatrevisionisme zijn in hoge mate verbonden met Israellobby en neoconpolitburo. Mengsel van christenfundamentalisme en rupsjes nooitgenoeg-economen (waar nooit een vlinder uit komt, helaas). De clan noemt alles wat zich om het milieu bekommert dus (eco-)fascisten en alles wat zich om anderen bekommert islamofascisten of zoiets, kortom het gaat hier systematisch om tuig dat de teringpest heeft aan iedereen die zich überhaupt om iets bekommert behalve méér dollars.

op 08 02 2013 at 16:15 schreef Gerrit Jan Brethouwer v/h Cactus:

13:03 schreef Pyt van der Galiën:
Mensen hebben geen idee hoeveel bagger er op internet gepubliceerd wordt en vooral niet aan hoeveel van die bagger door miljoenen mensen geloof wordt gehecht. Wanneer die mensen nooit worden tegengesproken kan dat catastrofale gevolgen hebben (bijvoorbeeld m.b.t. klimaatverandering.

Op het risico na voor een defaitist uitgemaakt te worden, wil ik toch beweren dat het overtuigen van elke doemdenker, of alu hoedje, op het internet, toch echt onbegonnen werk is.

Het internet is de allergrootste inwerking op onze samenleving, in de twintigste, en in de een en twintigste eeuw.
Dit is niet meer te stoppen.

In de goede oude papieren kranten tijd kon je hooguit eens een brief schrijven aan een kranten redactie, en dan maar afwachten of je brief geplaatst werd.

Nu kan iedereen zijn gal spuien, en dat zal nooit meer anders worden.

op 08 02 2013 at 16:53 schreef vander F:

In de jaren 70 was het oppervlaktewater ongelofelijk smerig, riolen loosden nog gewoon in rivieren, in de Rijn kon je zo ongeveer foto’s ontwikkelen.
Dankzij een flinke inspanning is dat water weer redelijk schoon, leven er zelfs weer kreeftjes in de IJssel, kun je joekels meervallen vinden in de Maas etc.
Kortom, de waterkwaliteit is enorm verbeterd nadat het door menselijke activiteiten verrot vervuild was.
Analoog daar aan zouden we dus ook wat aan de uitstoot van broeikasgassen moeten kunnen doen.
Maar alleen op basis van wetenschappelijke feiten en niet door zweverige dogma’s van de groene kerk en de even paranoïd als religieuze allesontkenners.

op 08 02 2013 at 17:14 schreef Pyt van der Galiën:

@Gerrit Jan

Het gaat er natuurlijk niet om ieder aluhoedje te overtuigen van zijn/haar ongelijk. Het gaat er om op specifieke onderwepen het debat niet te laten monopoliseren door de obscurantisten.

@dewanand

Ergens halverwege de tweede alinea ben je mij kwijtgeraakt. Wat probeer je te zeggen?

op 08 02 2013 at 20:49 schreef Olav:

Van der F:

zweverige dogma’s van de groene kerk

Kan je daar misschien voorbeelden van noemen, zodat we weten waar je het over hebt?

Als je met “groene kerk” de zweefkezen uit de antroposofische natuurwinkel bedoelt met hun biologisch-dynamisch gewauwel, dan begrijp ik je weerzin wel. Maar dat zijn niet de kringen waar klimaatwetenschap vandaan komt.

Dat we de planeet aan het opwarmen zijn staat inmiddels echt wel vast. De enige vragen die we nog moeten beantwoorden zijn of we dat erg vinden of niet en zo ja, of we bereid zijn er wat aan te doen.

op 08 02 2013 at 21:11 schreef dewanand:

namaste Pyt van Galien,

Ja, kijk er is een gezegde:
elk huis heeft zijn kruis dat het zelf moet dragen, zo moet lijden ermee en tranen moet afvegen.

Snap je het?
Ik weet gewoon verdomd goed na 20 jaar onderzoek dat ook de roomblanke Hollanders hun kruis met veel gezwoeg, gevloek, zelfhaat, pijn en verdriet moeten dragen.
Kijk maar zelf naar dit feit:
ruim 1 miljoen mensen in Nederland slikken antidepressive op voorschrift van psychiaters. Niet genoemd is hoeveel Nederlanders slaappillen innemen of alcohol- of drugsverslaafden zijn of echt doodongelukkig zijn met zichzelf.

IK zie zoveel Hollanders elke dag jankend en vloekend hun kruis dragen.

Ik wil objectief, exact en logisch zijn omdat ik uit een technisch universitaire wereld kom van exacte fysica en wiskunde, TUD, heb basis doctoraal diploma gehaald. Mijn kruis is dat ik ziek werd en niet mijn ingenieurs titel kon halen, en ja daarom moest ik zelfmoord plegen volgens mijn familie om hun eer hoog te houden he en de schande, ik maar te laten sterven.

Dewanand

op 09 02 2013 at 00:21 schreef MNb:

“Ik zie regelmatig dat ex bewindspersonen naar boven vallen bij gebrek aan gewicht.”
Hij is leuk, Grote Piet, ik moest lachen. Besef je echter ook dat deze grap gebaseerd is op de natuurkunde van Aristoteles?

@Olav: probeer het eens met Al Gore.

op 09 02 2013 at 01:27 schreef Maarten:

@peter
Volgens mij maak jij in de eerste alinea dezelfde fout als Andre. Het onderzoek geeft niet aan dat autochtonen vaker in voorarrest zitten vanwege zedendelicten dan Marokkanen. Het is een relatieve verhouding in de onderzochte groep. Dat is ook het verweer van de CWI.
De 2 groepen die onderzocht zijn hebben een gelijke grootte en zijn niet in verhouding met de werkelijke aantallen.

op 09 02 2013 at 08:21 schreef Peter:

Ik zie niet hoe ik dezelfde fout maak als Van Delft. Van de jongens in voorarrest zitten de autochtonen vaker dan de Marokkanen vast wegens zedendelichten. Dat staat er in de eerste alinea.

op 09 02 2013 at 13:19 schreef Olav:

MNb, what about Al Gore?

Als je zou zeggen dat het een hypocriete overdrijvingskunstenaar met persoonlijke belangen is dan ga ik een stuk met je mee, maar de essentie van An Inconvenient Truth klopt gewoon.

Het is niet omdat je Al Gore niet kan uitstaan dat er niets klopt van klimaatverandering.

op 09 02 2013 at 17:58 schreef Maarten:

@peter
Die verhouding was van de groep mensen die ze geselecteerd hebben. 250 Marokkanen en 250 autochtonen, daargelaten dat een aantal dossiers niet compleet waren.. Enfin, maakt niet uit. Het gaat erom dat dit niet dezelfde verhouding heeft als 1) de bevolking 2) de verhouding van Marokkanen en autochtonen in voorarrest. Je kan dus niet zeggen aan de hand van de test dat Autochtonen vaker in voorarrest zitten vanwege zedendelicten, en vice versa. Misschien is het wel zo, misschien niet, maar het is niet uit het rapport te halen. Als je met dit soort relatieve beweringen komt is het verwarrend voor de mensen, want die nu denken dat er gezegd wordt dat autochtonen vaker verkrachters zijn en Marokkanen gelddieven.

op 09 02 2013 at 18:27 schreef Maarten:

De verhouding klopt trouwens niet. Het was een groep van 299 personen en de getesten waren 158 auto’s en 141 Marokkanen..

op 09 02 2013 at 18:44 schreef Peter:

Ik weet het, Maarten. Ik heb al die brieven en die twee rapporten gelezen.

op 10 02 2013 at 00:22 schreef MNb:

@Olav: “Het is niet omdat je Al Gore niet kan uitstaan dat er niets klopt van klimaatverandering.”
Dat heb ik dan ook nooit beweerd, slimmerd. Als je de archieven van Trouw induikt zul je wellicht merken dat ik klimaatverandering al constateerde voordat Gore zelfs maar aan die film dácht.
We hadden het over “zweverige dogma’s van de groene kerk.” Door jou aangehaald. Niet door mij. Jij vroeg om een voorbeeld. Ik suggereerde er één.
Stropop en doelpalen verschuiven tegelijk, het blijft knap. Ik zou nog denken dat je zelf een voorbeeld van Al Gore’s pseudowetenschappelijke aanpak bent – met zweverige dogma’s en zo.

op 10 02 2013 at 15:14 schreef Sasha Berkman:

Je naam wordt genoemd Peter: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/19482_links_of_rechts_europa_bestaat_niet/

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS