Home » Archief » Antisemieten (2)


[27.12.2010]

Antisemieten (2)

Peter Breedveld


Foto: Ryan McGinley

De Amerikaanse student Ira Stup, een geboren en getogen Jood, studeerde een jaar in Tel Aviv. Daar nam hij ook deel aan een protestactie tegen de Israëlische bezettingspolitiek. Daarbij werden hij en zijn vrienden gemolesteerd en mishandeld door religieus uitziende types. Andere mensen keken toe. ”Jullie zijn geen echte Joden”, werd hen toegebeten. Lees het schokkende verhaal hier.

Ik schreef al eerder over de excommunicatie van Joden die zich al te kritisch over Israël uitlaten. Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid wordt uitermate vijandig bejegend door Joden. Ik was erbij toen hem bij een bijeenkomst te verstaan werd gegeven dat hij helemaal geen Jood was. ‘Word toch moslim‘, zei een vrouw tegen hem.

De Joodse supremacist Daniël Teeboom ontzegt kritische Joden eveneens hun Joods-zijn: ‘Hajo Meijer is mijn vriend? Job Cohen, ook lid van EAJG, is mijn vriend? Ik heb niets met ze gemeen. Wat is er zo joods aan Hedy D’Ancona of Harry de Winter? Jaap Hamburger kiest partij voor de vijanden van het joodse volk. Wat maakt deze man een jood?’

PVV’er Gidi Markuszower bepleit het uitbannen van ’verachtelijke Joodjes’. Wim Kortenoeven, Kamerlid namens de PVV en voorheen medewerker van het Centrum Informatie en Documentatie Israël CIDI, stelt Israël-kritische Joden gelijk aan nazi’s en nazi-collaborateurs.

De Amerikaan Stup wordt ook in zijn eigen land door andere Joden belaagd en belasterd. Hij werd ervan beschuldigd de ‘geesten van jonge Joden te vergiftigen’, kritische Amerikaanse Joden wordt met geweld het zwijgen opgelegd. Joodse clubs die zich inlaten met linkse activisten, zien hun geldschieters vertrekken.

Het zijn geen incidenten – dit is structureel en wijdverbreid. Het is antisemitisme pur sang, dat je mensen hun Joodsheid ontzegt vanwege hun mening. Dat Joden zich inzetten om hun gemeenschap linksgerichteten Judenrein te maken. Het is misselijkmakend, het is afschuwelijk.

Toch heb ik van mijn Twitter-vriend Ronny Naftaniël, directeur van het CIDI, nog geen veroordeling van dergelijke kwalijke praktijken gezien. Naftaniël is er altijd als de kippen bij om zijn verontwaardiging te uiten over antisemitisme door niet-Joden. Zodra Joden zich eraan schuldig maken, houdt hij stijf zijn mond.

Aan mij ligt het niet, want ik heb er fanatiek op aangedrongen dat hij zich zou uitspreken. Naftaniël stoorde zich wel geweldig aan mijn metafoor van een opper-Jood Daniël Teeboom, die Joden sterren toekent en ook weer afneemt wanneer hem dat behaagt. De verontrustende boodschap achter die metafoor liet hij voor wat die is.

Het is toch bitter-ironisch dat de advocaten van de ‘enige democratie in het Midden-Oosten’ de wind er kennelijk zo goed onder hebben dat niemand iets durft te zeggen over de molestatie, intimidatie en discriminatie van Israël-kritische Joden. Kennelijk is het vertrouwen in die unieke democratie in het MO ook weer niet zo groot, dat mensen er vrijelijk hun mening mogen uiten. Kennelijk staat en valt die democratie bij de gewelddadige onderdrukking van dissidente geluiden. Kennelijk is het verschil tussen Israël en zijn buurlanden niet zo heel erg groot.

In Nederland komt iedereen voor elkaar op: er zijn actiegroepen voor gediscrimineerde moslims, er is nu overheidsgeld voor de beveiliging van joodse scholen en synagogen. Negers, homo’s, afvalligen, in de steek gelaten honden en zelfs Henk en Ingrid hebben allemaal hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Maar wie verheft zijn stem ter verdediging van de onderdrukte linkse Joden?

Peter Breedveld denkt dat je de Israël-groupies bij de PVV van een hoop kunt beschuldigen, maar zeker niet van een dubbele loyaliteit.

Peter Breedveld, 27.12.2010 @ 12:20

[Home]
 

58 Reacties

op 27 12 2010 at 12:33 schreef Rob:

Laurence was-ik-maar-een-jood Blik vond Gerald Kaufman MP (voor wie hem niet kent, zoek op YouTube) een ‘joodse zelfhater’.
Deze verdedigingsmechanismen zijn logisch voor wie zich geconfronteerd ziet met tegenstanders die je niet in een hoekje kunt zetten door ze ‘antisemiet’ te noemen.

op 27 12 2010 at 12:44 schreef MNb:

Enige jaren terug heb ik het idee opgegeven dat Israel de enige democratische rechtsstaat is in het MO. En dit deed voor mij de deur definitief dicht:

http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article3293397.ece/Doelwit_van_laster_en_gewelddaden_.html?part=1

op 27 12 2010 at 13:12 schreef eerstkoffie:

Deze groep heeft een uitstekend marketing-apparaat en een grote lobby om de eeuwige slachtoffer-rol te handhaven en voor zichzelf op te komen. Iedere opmerking over Israel wordt als Antisemitisch bestempeld en krijgt op Twitter direct een #rotop als antwoord. Extremisten zijn het, maar klaarblijkelijk doen ze dat slimmer als de Moslim-extremisten.

op 27 12 2010 at 14:46 schreef Kandigol:

Peter, dank je voor je solidariteit met de linkse joden. Het is echter wel zo dat je als jood ook ervoor kunt kiezen om je vleugels uit te slaan, ver weg van het benepen joodse wereldje. Je kunt er zelf voor kiezen of je je door Gidi Markuszower cs. wilt laten schofferen. En er zijn een heleboel mogelijkheden om gewoon je joodse leven te leven zonder ooit last te hebben van Wim Kortenoeven cs. Gewoon negeren, die lui, en ze zeker niet de gelegenheid geven om je de maat te nemen. Je hóéft niet naar een CIDI-avondje, dat bepaal je zelf. Let your feet do the talking. Dat is de beste remedie tegen deze vorm van antisemitisme in eigen kring.

op 27 12 2010 at 15:57 schreef Niek:

Dat incident in Israël met Ira Stup doet me een beetje denken aan het verwijt dat domrechts in andere landen maakt tegen linkse actievoerders. In Nederland wordt de linkse oppositie door het PV-Vee ook uitgemaakt voor “verraders” en “niet echte Nederlanders”.

Binnen joods Nederland gaat het net zo. een minderheid van rechtse schreeuwlelijken probeert een ieder die wel nadenkt buiten te sluiten en te declasseren. Het is inderdaad zeer spijtig dat de zwijgende middenmoot zijn mond houdt en de andere kant opkijkt. Ook hier geen verschil met de niet-joodse buitenwereld. Ook daar kijkt de meerderheid de andere kant op, bang om hun stem te verheffen bij het zien van aperte onrechtvaardigheden. Ik hoop dat Naftaniël, eindelijk eens afstand neemt van het crapuul dat achter radicale mafketels als Wilders en Liebermann aanhobbelt.

op 27 12 2010 at 19:50 schreef Upadastra:

Veel z.g. Links liberalen tonen al sinds ze vadertje Stalin, oom Mau tse tung met zijn 70miljoen doden tellende grote sprong voorwaarts en de sadistisch moordlustige nekschot specialist Ché Guevara zijn gaan vereren dat hun moreel niveau op een zelfde peil als van fervente Nazi’s ligt. Helaas zijn er ook Joden met dit soort sympathieën en daar horen de leden van het EAJG ook toe. Plain and simple: tuig.

op 27 12 2010 at 23:04 schreef MNb:

En tuig moet gewelddadig aangepakt worden. Waarmee Upadastra in één woord een perfecte demonstratie van joods antisemitisme geeft.

op 28 12 2010 at 12:08 schreef David:

Deze lui zijn ook geen Joden en steunen de vernietiging van Israel.
Ze weten zelfs niet wat het Jodendom in houd.

En Niek je ben een achterlijke linkse dhimmie

op 28 12 2010 at 12:48 schreef Wiesje de Lange:

Het komt mij voor als zeer menselijk dat “men” geen sympathie heeft voor een vijfde colonne, verraders in eigen volk (in Nederland was dat ooit de NSB). Dergelijke mensen worden diep veracht door hun medelanders, die er op rekenden dat alle vaderlanders samen tegen een vijand waren.
In het Jodendom is dit verschijnsel misschien nog sterker. Dat volk immers ondervindt/ondervond enorme verdrukking, verdelging, haat. En men wil dus zelf een broederschap zijn van allen voor een en een voor allen. Verraders onder de zonen der Aartsvaders wekken diepe verachting op.
Alles begrijpen is alles vergeven. De “verraders” zijn ook niet aldus geboren maar zo geworden door de haat der wereld. Ze reageerden via het “Stockholm-syndroom”. Ze liepen over naar de vijanden.

op 28 12 2010 at 13:19 schreef Niek:

David komt met steekhoudende en overtuigende, eh..,argumenten

Wiesje de Lange is een relifanaat, zij bepleit in haar boek (link) genocide op Arabieren omdat zij het bijbelse kwaad van Amalek nu zouden vertegenwoordigen.

Eigenlijk zijn juist de ultranationalisten in Israël het grote gevaar voor het voortbestaan van Israël. De “linkse” en seculiere zionisten hebben het land opgebouwd, vanaf al ver voordat de staat Israël werd uitgeroepen tot ver er na. Een van deze Israëlische patriotten, Rabin, werd vermoord omdat hij vrede nastreefde door zo’n ultrarechtse fanaat.

op 28 12 2010 at 15:01 schreef J.J. van der Gulik:

Wiesje de Lange en de Israëlische Likoed vormen hier zelf onderdeel van een vijfde colonne.

op 28 12 2010 at 15:05 schreef yurp:

Heeft iemand op de CIDI site of Likud.nl een oproep gedaan om de boel hier eens te trollen oid? Plots komen de rabiate rechtse Israelische nationalisten uit alle hoeken en gaten..

op 28 12 2010 at 15:45 schreef ralf:

Gelukkig zijn er heel veel minder rabiate joden dan islamisten.

op 28 12 2010 at 16:35 schreef Niek:

Met “rabiate” joden is niets mis natuurlijk. Met islamisten en ultranationalistische joden wel. Die laatsten menen te moeten bepalen wie wel- en wie geen “goede” moslim respectievelijk jood is.

op 28 12 2010 at 19:16 schreef Rik Wessels:

Extremisme in al zijn vormen is niet voorbehouden aan enige religie of politieke overtuiging . Iedereen die wel eens Amerikaans – zgn . Christelijke – sites bezoekt weet dat al lang . Enige tijd geleden was er enige ophef over de Westboro Baptist Church die gingen demonstreren bij de uitvaart van Elisabeth Edwards ( die aan kanker was overleden) . Deze groep “christenen ” – WBC is maar één voorbeeld – heeft enorme invloed op politiek in VSA . Hetzelfde geldt voor Israel . Je hebt daar een relatief kleine groep mensen die onevenredig veel macht hebben .

voorbeeldjes van pamfletten verspreid door WBC vind je hier :
http://www.godhatesfags.com/fliers/index.html

( lees met name de verderfelijke pamfletten over Richard Holbrooke en Elisabeth Edwards )

op 28 12 2010 at 22:05 schreef Klok:

Wiesje de Lange: bij Ehud Olmert is het waarschijnlijk “allen voor één”?

(Google maar “Olmert is suspected of having taken bribes both as mayor of Jerusalem and as industry, trade and labor minister, a post he held from 2003-2006.”)

Dus politiek moet je een eenheid vormen, maar crimineel mag je je eigen gang gaan?

op 28 12 2010 at 22:06 schreef Geertjan:

Jullie kunt lullen wat je wilt, joden moeten vechten voor hun leven.
En sinds een aantal deccenia slagen zij er goed in.
Hoe lang nog?

op 28 12 2010 at 22:48 schreef Klok:

@Geetjan: Vast nog heel lang, dus niks om je zorgen over te maken. Wapens zat, goede militairen ook.

op 29 12 2010 at 01:08 schreef MNb:

Waartegen eigenlijk moeten Amerikaanse joden al decennia lang vechten voor hun leven?

Oh wacht, Geertjan weet weer eens het verschil niet tussen een jood en een Israëliër. Waarmee hij zich een racist betoont. Bloed en bodem en zo.

op 29 12 2010 at 10:28 schreef daniel teeboom:

Waarom ben je er zo aan gehecht dat mensen immer en altijd joods moeten blijven?

Het is juist een suprematistische gedachte om te denken dat de joodse identiteit van een persoon onveranderlijk is, want dan denk je blijkbaar dat joden anders zijn dan anderen. Dat er iets in hen zit wat anderen niet hebben.

Dat iets kun je negatief interpreteren, dan ben je antisemiet. Of je kunt het positief interpreteren, dan ben je supremacist.

Wat ik zeg is dat jodendom in je hoofd zit, dat het een cultureel verschijnsel is en een kwestie van geloof. Dat geloof kun je afvallen en die cultuur kun je de rug toe wijzen. Zoals met alle geloven en culturen het geval is.

Sommige mensen doen dat, die houden dan op joods te zijn. Waarom is dat zo een schande?

Het is een schande omdat je mijn vraag niet kan beantwoorden. Wat Job Cohen, Hedy D’Ancona, Harry de Winter en Jaap Hamburger zo joods maakt is de fantasie van joods bloed.

op 29 12 2010 at 10:53 schreef Peter:

Ik heb al eerder geschreven dat het mij worst zal zijn of iemand Joods is of niet. Die obsessie is de jouwe.

Waar het mij om gaat, is dat jij niet voor andere mensen mag bepalen of ze Jood zijn of niet. Jij bepaalt evenmin wat de Joodse cultuur precies is. Het is nogal wat, om van mensen, die de Israëlische politiek bekritiseren, te zeggen dat die de Joodse cultuur de rug toekeren.

Ik kan me niet herinneren dat God jou heeft benoemd tot opperrabbijn, en dat jij mag bepalen wanneer iemand Joods is of niet. Bij mijn weten zijn daar vrij nauwkeurige regels voor, en je mag me corrigeren, maar ik dacht niet dat één van die regels is dat je als één man achter een extreemrechtse, racistische Israëlische regering moet staan.

op 29 12 2010 at 11:08 schreef yurp:

@daniel teeboom

Ah… dus als ik morgen vind en geloof dat ik joods ben dan ben ik dat? Word ik dan met open armen ontvangen in jouw synagoge? Of werkt het alleen in de negatieve zin?

op 29 12 2010 at 11:15 schreef Leo Koning:

Het is een kwestie van beschaving of je in staat bent om opwellende impulsen te weerstaan. In al hun dierlijkheid maken die impulsen deel uit van onze menselijke vermogens. Maar we kunnen ook nadenken.
Wat dat nadenken ons gebracht heeft is onder andere het inzicht dat wanneer je een lijn trekt door een gemeenschap, de groepen aan beide zijden van die grens zich afsluiten voor de ander. Paranoia en argwaan jegens genuanceerd denken zijn aspecten van die exclusie.
Niks bijzonders dus, dit verschijnsel. Het toont wie de dragers zijn van ons beschavingsproces, en wie er nog een hele weg te gaan hebben.
Maak dus niet de vergissing om te denken dat dit drama zich slechts aan één kant van de grens afspeelt…

op 29 12 2010 at 12:11 schreef Kandigol:

@Peter, Daniel Teeboom gaat er niet over wie wel en niet joods is, en wie wel en niet joods wordt. Gelukkig maar.

Blinde apenliefde voor Israël is volstrekt geen criterium voor de joodse identiteit, hoe graag Teeboom dat misschien ook zou zien. Ook als Israëlisch staatsburger kun je zo kritisch zijn als je maar wilt.
Nogmaals, hij gaat er niet over. En iemand als Wim Kortenoeven al evenmin.

Dus waarom zouden andere joden zich druk maken over wat Daniel Teeboom al dan niet van ze vindt?

Zonde van de tijd.

op 29 12 2010 at 12:15 schreef Peter:

Het probleem is dat Daniël Teeboom niet alleen is. Integendeel.

op 29 12 2010 at 18:11 schreef barry:

uhhhh extreemrechtse racistische Israelische regering. omdat ie tijdelijke bouwstops voor Joden in Jeruzalem afkondigt? Of Rabijnen kappitelt die oproepen niet aan Arabieren te verhuren.

Het is weer onnavolgbaar wat je allemaal bij elkaar piemelt. Ga je ook aandacht besteden aan zo genoemde “rechtse” joden die worden uitgesloten door zo genoemde “linkse” discriminerende Joden. Omdat zij (de prozion Joden dus) de ware “Joodse waarden” zouden corrumperen. Er zijn maar weinig Joden die zich openlijk met Gidi willen associëren. De gemeenschap is maar klein en zij weten dat hij een leuke zonnige inborst heeft dus wordt er besmuikt weg gekeken. Het is dan ook Gidi die zijn officiële positie heeft moeten opgeven. Het is Gidi waar het CIDI zich veel nadrukkelijker van distantieert dan van EAJG. EAJG dat in haar morele overmoed alleen maar bezig is met wat een goede Jood zou moeten zijn. Tegen de bezetting en postzionistisch. Gesteund door mensen als Anja die haar hele website vult met wat voor haar goede Joden zijn.
Hayo Meyers beweert in het SP blaadje dat Israel door ‘Ostjuden’ (ook zo’n halve naziterm) is gesticht en dat zijn volgens hem lomperikken niet zo cultureel fijn besnaard als de “Hoogduitse” Joden waar hij zichzelf toe rekent. Neonazi’s zijn dan ook grote bewonderaars van hem.
Schandelijk dat Links Joods racisme.

op 29 12 2010 at 18:29 schreef Peter:

Denk je echt dat je mijn betoog onderuit haalt met de term ‘bij elkaar piemelen’, Barry?

En heb je niks beters dan dit kinderachtige “hunnie doen het ook”?

op 29 12 2010 at 18:52 schreef dewanand:

namaskar allemaal,

heel leerrijk deze hele tekst en discussie over Joden en anti joden. Ik heb weinig echte gelovige Joden ontmoet en moet zeggen dat het best bijzondere mensen zijn.

Nu krijg ik steeds een beter beeld van het mens zijn en wat een mens is. Het is mijn onderzoek naar het verschijnsel mens op aarde en mijn hindoe kat, wieroe doet ook eraan mee.

De ware Jood is iets wat ik zo boeiend vind. Is net zoiets als de ware moslim, ware christen, ware Hindoe enz. Ja, de mens is gewoon gek en radeloos. De echte waarheid is dat wij mensen nooit zullen ontdekken wat wij zijn en waarom wij moeten bestaan, als iets of als niets.

Ik krijg steeds meer het gevoel dat je in het dewanisme liever alles kan zijn en tegelijkertijd niets. Is hele filosofie he in dewanisme, het futurische hindoe fundamentalisme uit de verre toekomst. Ik onderzoek dit al jaren.

Israel is een heel broeinest van joden uit alle windstreken en onderling hebben zij altijd ruzie. Er zijn ook nep joden in Israel en deze noemt men dus links en verraders. Dus volgens deze tekst is alles wat anti of kritisch israel is, gewoon een nep jood of een anti jood. Wat een toestand.

Ik wil nu minder mens zijn en tot geen enkele groep behoren. In het dewanisme ben je nooit zuiver en nooit raszuiver. JE bent altijd een beetje van alles en tegelijkertijd niets.

De mens is een moeilijk beest met te grote hersenen en een vreselijke behoefte aan genot en seks. Waar zijn de anti mensen?

Veel plezier met alle nep joden in 2011.

dewanand

op 29 12 2010 at 18:58 schreef barry:

Ja eigenlijk wel gezien jouw antwoord. Beetje teleurstellend wat jij er tegen in brengt. En dan heb ik het nog niet eens over de kern van jouw ratelende betoog wat is er eigenlijk zo antisemitisch aan als je iemands joods-zijn vanwege zijn mening ontzegt. Was toch behoorlijk fijn geweest als die mogelijkheid in nazi-Duitsland bestond.

op 29 12 2010 at 19:07 schreef Peter:

Da’s lachen. Barry is teleurgesteld in wat ik inbreng tegen zijn gejank dat ik een stukje over die nare linkse Joden moet schrijven, want díe zijn pas erg.

Moet ik jou echt uitleggen wat er antisemitisch aan is om Joden te willen wegzuiveren? Nee, knobbel die zelf maar uit, Groot Licht.

op 29 12 2010 at 19:35 schreef barry:

Was alleen maar een suggestie hoor om ook aandacht te besteden aan uitgesloten joden “ter rechterzijde” aangezien het thema jou nogal bezig houdt. En is er bij jou niet ergens een lichtelijke dwangmatige behoefte om de zogenaamde andere kant van de medaille te tonen. Kennelijk ben je er nog niet helemaal aan toe.

op 29 12 2010 at 20:13 schreef hassnae:

Misschien kun je die suggestie op jezelf toepassen, Barry, en wat minder obsessief met moslims bezig zijn en naar je eigen onverdraagzaamheid kijken en die van je geestverwanten.

op 29 12 2010 at 20:18 schreef Peter:

‘Zogenaamde’ andere kant van de medaille, Bar? Bedoel je dat er niet echt een andere kant van de medaille is? Een links complot misschien?

Dit zal je interesseren: vierenveertig procent van de Israëliërs steunt een voorgesteld verkoop- en huurverbod aan Arabieren.

Oproepen om niet-joden te mijden, niet van ze te kopen, niet met ze te daten, niet voor ze werken worden in Israël steeds gewoner.

Fuck me, bijna de helft van de Israëlische Joden is een xenofobe racist. Dat moet zelfs voor jou een beetje schokkend zijn, Bar.

op 29 12 2010 at 21:45 schreef diadorim:

“Fuck me, bijna de helft van de Israëlische Joden is een xenofobe racist. Dat moet zelfs voor jou een beetje schokkend zijn, Bar.”

En in zwitserland, het rijkse land ter wereld meer dan de helft, terwijl er amper moslims wonen, nog nooit aanslagen geweest zijn en ze niet 5 oorlogen met arabische staten gevoerd hebben.

Hoeveel Joden zijn er recentelijk door rechste joden vermoord?

Volgens mij is dit stukje een typisch gevalletje Israel obsessie, terwijl er toch echt minder Palestijnen gedurende 60 jaar conflict, 3 mega oorlogen en genocidale arabische retoriek door Israeliers gedood zijn dan er Indonesiers in 1/5 jaar politionele acties door de knil vermoord zijn. En daar gaat het om.

K”ennelijk staat en valt die democratie bij de gewelddadige onderdrukking van dissidente geluiden.”

Gevalletje inductie ad infantilium.

“Kennelijk is het verschil tussen Israël en zijn buurlanden niet zo heel erg groot”

Zo groot als het verschil tussen planeet aarde en de maan.

op 29 12 2010 at 21:53 schreef MNb:

En dat wordt alleen maar erger. Want de weldenkende, gematigde, verdraagzame Israëliërs vertrekken uit het land. De emigratiecijfers zijn nog schokkender, vooral in combinatie met het geboortecijfer van de orthodoxen.
Want dan blijven de xenofoben over. Daarmee domineren de onverdraagzaamheid en de onwil en het conflict met de Palestijnen. En dat is een conflict dat Israel op termijn zal verliezen, al zullen wij het niet meer meemaken.
James Michener schreef hier al over in 1965 in zijn roman De Bron.

op 29 12 2010 at 21:56 schreef MNb:

Wat Diadorim er vergeet bij te vermelden is dat er toch heel wat meer Palestijnen gedurende 60 jaar conflict door Israeliërs zijn gedood dan Israëliers door Palestijnen.
De verwijzing naar de Politionele Acties – waarom niet gewoon Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog genoemd? Want dat was het – is een gevalletje van infantiele en misplaatste jijbak. Idem voor de verwijzing naar Zwitserland.

op 29 12 2010 at 21:58 schreef diadorim:

“De emigratiecijfers zijn nog schokkender,”

Wat leuter je nou, immigratie naar Israel is met 16% toegenomen in 2010.

op 29 12 2010 at 21:59 schreef Peter:

Dat je echt de moeite neemt om dit domme gezwatel op te schrijven, Diadorim.

Hoe vaak ik het argument al niet heb gehoord, dat er in islamitische landen veel meer doden zijn gevallen en dat we het dus maar niet over Israël moesten hebben.

Het is zo ondraaglijk dom, zó onnozel. En dan een beetje interessant gaan lopen doen met dat potjeslatijn. Wat een geestelijke armoede, het is zo saai ook, áltijd dezelfde standaardriedeltjes van dezelfde domoren. Steeds maar weer.

Je hebt niks weerlegd, alleen maar een paar clichés op rij gezet. Alleen de beschuldiging van antisemitisme ben je vergeten. Je weet wel: “Die obsessie met Israël, terwijl er in Darfur veel ergere dingen gebeuren, kan alleen maar te maken hebben met Jodenhaat!”

Toe dan, Diadorim, met je duizend boeken, zeg het dan!

op 29 12 2010 at 22:05 schreef Peter:

Over de politionele acties heb ik trouwens onlangs nog geschreven. Toen kwam iemand me vertellen dat ik het over Japanse oorlogsmisdaden moet hebben. Maakt niet wat ik aan de kaak stel, altijd komen mensen verontwaardigd briesen dat ik het ergens ánders over moet hebben, dat véél erger is.

Het is dom en kinderachtig. Bovendien gaat het om het feit dat dissidente Joden geïntimideerd worden door rechtse Joden. Politionele acties en de misstanden in moslimlanden hebben daar niks mee van doen.

op 29 12 2010 at 22:19 schreef diadorim:

“Wat Diadorim er vergeet bij te vermelden is dat er toch heel wat meer Palestijnen gedurende 60 jaar conflict door Israeliërs zijn gedood dan Israëliers door Palestijnen.”

Duh. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er sinds 1948 75.000 doden zijn gevallen in het MO conflict, inclusief Palestijnse en Israelische burgers en militairen (Israel en alle participerende Arabische staten inc.). Dat is minder dan de indonsische bevrijdings oorlog, en ruwweg evenveel als er aan doden vielen aan het oostfront incl. dodenkampen in 2 dagen. Of 2 keer zoveel als er moslimfundamentalisten vermoord (32.000)werder door Syrie in 1982 in 6 dagen tijd in de stad Hama.

“een gevalletje van infantiele en misplaatste jijbak. Idem voor de verwijzing naar Zwitserland.”

Iets binnen een context plaatsen en vervolgens deze context gebruiken om het warrige gepostuleerde te relativeren is helemaal geen jijbak, maar een excellente manier van argumenteren (plusje voor mezelf, zou ik zeggen).

op 29 12 2010 at 22:23 schreef Peter:

Nee, het is gewoon de aandacht verleggen. Dikke min voor jou, pompeuze domoor.

op 29 12 2010 at 22:24 schreef diadorim:

1) Politionele acties = indonesische bevrijdings oorlog

2) Israel heeft oorlogsmisdaden begaan

3) “het feit dat dissidente Joden geïntimideerd worden door rechtse Joden.” Ja daar ben ik het natuurklijk ook niet mee eens

Ik bedoel slechts dat je volgens mij het perspectief een beetje verliest. Dat is mijn stelling en die heb ik onderbouwd.

op 29 12 2010 at 22:28 schreef Peter:

Ik verlies het perspectief omdat ik de politionele acties niet noem in een stuk over zionistisch antisemitisme? Laat je nakijken, man.

op 29 12 2010 at 22:32 schreef diadorim:

“Hoe vaak ik het argument al niet heb gehoord, dat er in islamitische landen veel meer doden zijn gevallen en dat we het dus maar niet over Israël moesten hebben.”

Het gaat alleen over Israel. Kijk eventjes in de internet archieven van Netwerk, de VPRO, de Vara etc.

Nos journaal: kerken aangevallen en in brand gestoken in Jos Nigeria. Werkelijkheid: Er zaten 300 mensen in die kerken. Gevolg: Islamitische misdaden ineens met 100% afgenomen.

Nos Journaal: We zijn op bezoek in Jenin waar het Israelische leger 94 % van het vluchtelingen kamp verwoest heeft. Werkelijkheid: Slechts 0,5 % verwoest. Gevolg: Israelische misdaden nemen ineens met 200% toe.

op 29 12 2010 at 22:39 schreef Peter:

Wat ben je voor autist, Diadorim? Je komt steeds met hetzelfde ‘argument’. Het gaat hier om de intimidatie van dissidente Joden door andere Joden, vanwege de Israëlische Palestijnenpolitiek. Nu graag on-topic reageren, anders IP-ban. En geloof me, ik zou daar niet rouwig om zijn, als je een IP-ban kreeg. Ik vind je koppige domheid ergerlijk.

op 30 12 2010 at 00:15 schreef Tulay:

Mijn toenmalige man – ik ben weduwe – en ik hebben in de Roerstraat 3* I (eenhoog) gewoond. Beneden ons, in Roerstraat 34 (huis) woonde een liberaal joods echtpaar. Boven ons, in Roerstraat 3* II (twee hoog) verbleef een orthodox joods gezin. Hij met peyot en zij met een pruik op plus twee lieve meisjes. Beneden was het oergezellig ingericht met allerhande frutsels en boven was het een kale bende met in alle kamers neonbuizen aan het plafond. Wij gingen met beide joodse echtparen om. Parterre was pas de problem en een redelijk contact met tweehoog ontstond er eerst nadat ik een van hun dochters op sjabbes met mijn auto met spoed naar ziekenhuis Amstelland had gebracht. Hij vroeg mijn man een taxi te bellen waarop ik zei : No way – het waren amerikaanse joden – I (not my husband) will bring her to a jewish hospital. Beide joodse echtparen moesten niks van elkaar hebben. Beide joodse echtparen gingen naar hun eigen sjoel. Beide joodse echtparen waren antizionisten.

Dankzij de preken van de voormalige sefardische opperrabbijn Ovadia Yosef weet ik sinds kort dat ik voor veel van mijn joodse medemensen de volmaakte bellegoj kan zijn. Iemand zoals Ben Kok is. Met een hoop op lang leven.

“With gentiles it will be like any person, they need to die but G-d will give them long levity. Why?
Imagine that one’s donkey would die. They would lose profit. Their donkey is their servant.

The goyim is like a donkey to the Jews, they exist only to serve and are only allowed by G’d to live a long life because they are the beast of burden the Jews. Were the goyim to stop serving Jews, g-d would end their lives”

op 30 12 2010 at 10:54 schreef yurp:

Yosef vertegenwoordigt nog geen 10% van de Israelische kiezers die het wellicht ook nog eens niet allemaal eens zijn met dit standpunt. Hij wordt binnen de joodse wereld volgens mij hard aangevallen op dit punt. Het is dan ook volgens mij een vreemd idee om ervan uit te gaan dat je liberale en orthodoxe joodse buren dit idee zouden omarmen.

op 30 12 2010 at 15:15 schreef MNb:

@Diadorim: ik heb me na laten kijken. En wat blijkt? Volgens het Israelische Bureau voor Statistiek verlieten in 2005 21 500 Israeli’s het land. Het totaal tot dan (cumulatief dus) was 650 000, bijna 10% van de bevolking. Er zijn geen prijzen te winnen voor wie kan raden waarom.

Als je nou voor één keer je hersens gebruikt kom je vast wel tot het besef dat de immigratiecijfers hoger zullen liggen. Waarbij mijn conclusie overeind blijft: de verstandigen, de redelijken en de verdraagzamen vertrekken, de fanatiekelingen blijven.

op 30 12 2010 at 19:55 schreef leo schmit:

Tijd om te gaan

op 30 12 2010 at 23:29 schreef diadorim:

“Alleen de beschuldiging van antisemitisme ben je vergeten.”

Omdat dat ook niet zo is natuurlijk.

“En dat wordt alleen maar erger. Want de weldenkende, gematigde, verdraagzame Israëliërs vertrekken uit het land”

Dat valt wel mee. Mijn ex-vriendin is israelisch en werkt nu in Nederland bij KPMG, en die was niet zo gematigd. Met haar huidige man, een Nederlander (samen lekker schelden op moslims) wil ze wel uiteindelijk weer terug om de kinderen daar op te voeden. Of te wel, ze is nog gematigd (dat leer je wel af als je scud raketten ziet overvliegen)en nog van plan om in Nederland te blijven. Mijn huidige vriendin komt uit Nigeria, van de Igbo stam en daar zijn er zo’n miljoen (!) van vermoord door moslims. Daar is het ook al goed mis.

“Over de politionele acties heb ik trouwens onlangs nog geschreven. Toen kwam iemand me vertellen dat ik het over Japanse oorlogsmisdaden moet hebben.”

Dat argument telt niet. In de eerste plaats omdat het onderdeel is van onze geschiedenis en Israel niet en jij een Nederlander bent die over de misdaden van de knil schrijft. De taken van een geschiedschrijver zijn niet dezelfde als die van een journalist. Als er in Paraguay avond aan avond televisie programma’s zijn die over Nederlandse misdaden in Indonesie (vs. Nakba), Sebrenica (vs. Sabra en Shatilla) en Wilders (vs. Racisme in Israel) uitzendingen maken en voor de rest amper iets anders brengen dan is er daar toch duidelijk iets mis. Ten tweede gaat het niet over geschiedschrijving maar over de media die een accurate en onbevooroordeelde weergave moeten geven van de realiteit en dat doen ze niet. Daarvoor hoef je helemaal niet het extreme argument van Sudan te gebruiken, Turkije is een EU kandidaatslidstaat, die illegaal een deel van Europa, noord cyprus militair bezetten, etnisch gezuiverd hebben en er een muur omheen gebouwd hebben, sinds 1990 40.000 Koerden gedood hebben en de Koerdische politieke partij verboden hebben, waardoor Turkije de facto en de jure een apartheidsstaat is.

En met het volgende kan ik het niet eens zijn:

“Daarbij werden hij en zijn vrienden gemolesteerd en mishandeld door religieus uitziende types.”

Dat is natuurlijk niet goed te praten, maar de conclusie:

“Kennelijk staat en valt die democratie bij de gewelddadige onderdrukking van dissidente geluiden.”

Is een vorm van ” ” inductie.

Met de moord op Fortuyn, Van Gogh en het proces tegen Wilders leven we volgens jou ook in een geweldadige linkse stasi staat.

Maar de conclusie was natuurlijk al getrokken voor je het artikel schreef `Kennelijk is het verschil tussen Israël en zijn buurlanden niet zo heel erg groot`

Dat kan je wel willen, maar dat is natuurlijk niet zo. Pech gehad.

op 30 12 2010 at 23:41 schreef Peter:

Ik begrijp geen reet van wat je schrijft, Diadorim. Geen idee wat een ‘” ” inductie’ is en ik kijk ervan op dat we volgens mij in een linkse stasistaat zouden leven.

Volgens mij maak je het allemaal nodeloos ingewikkeld. Ik hou het graag simpel. Als het voortbestaan van een land afhangt van de intimidatie en discriminatie van dissidenten, moet dat land zich niet op de borst kloppen dat het de enige democratie in het Midden-Oosten is. In een democratie heeft iedereen een stem.

op 31 12 2010 at 10:14 schreef yurp:

Diadorim is grappig. Klagen over de eenzijdige berichtgeving over Israel en dan meteen een knoeperd van een stereotype over Turkije neerpennen. Ik zou eens iets lezen over Cyprus als ik jou was.

op 31 12 2010 at 19:49 schreef Diadorim:

Yurp, het kan nog erger:

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,711536,00.html

op 02 01 2011 at 12:01 schreef yurp:

En Israel is beschuldigd van het feit dat ze witte fosfor gebruikten, wat is je punt Diadorim? Je kunt niet eisen dat over het ene land alles supergenuanceerd wordt gebracht terwijl je zelf over het andere land een compleet ongenuanceerd beeld neerpent.

op 02 01 2011 at 12:24 schreef Peter:

Right on, Yurp. En dan nog: Israël zal altijd strenger worden beoordeeld dan de omringende landen, want het legt zichzelf strengere criteria op. Je kunt jezelf niet een moderne democratie noemen om vervolgens alle regels van zo’n democratie aan je laars te lappen, met verwijzing naar de misstanden in Arabische dictaturen.

op 02 01 2011 at 21:27 schreef Diadorim:

“alle regels van zo’n democratie aan je laars te lappen”

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_in_the_World_(report)

op 05 01 2011 at 16:53 schreef Daniel Teeboom:

Als het jou worst is zou het je geen donder hoeven schelen of ik iemand joods vind of niet. Verder staat het mij vrij om over de joodse aard te filosoferen en te proberen vast te stellen waar die joodse identiteit uit bestaat. Ervanuitgaande dat het in ieder geval geen ras is zoals iedereen schijnt te denken.

Dat jij vervolgens denkt dat ik daarmee bepaal wie joods is en wie niet is een giller! Wie de fuck ben ik? Ik bepaal niets, ik stel alleen vast. In de meeste gevallen tot mijn groot ongenoegen. Als je wat waard bent laat je alle schijnverontwaardiging vallen en weerleg je m’n argumenten.

Je komt echter niet veel verder dan gescheld. Kan ik wat anders verwachten van iemand die net doet alsof de wens een land op te heffen gelijk staat aan kritiek? Yeah right. Iedereen in Israel heeft kritiek op de Israelische staat, wat denk je waar de kranten mee gevuld zijn. Waar het mij om gaat zijn de mensen van joodse afkomst die vinden dat Israel moet ophouden te bestaan. In de woorden van Madonna: I yearn to say goodbye.

Wat de authorisatie bereft om zelfstandig na te denken, daar heb ik inderdaad geen toestemming van geestelijken of het opperwezen voor nodig. Mensen mogen wat mij betreft in gekkigheid geloven, maar dat betekent niet dat ik daarin mee doe. Je kunt wel als de goede onderdaan die je bent roepen dat er regels zijn en dat die regels gevolgd dienen te worden maar dat maakt ze nog niet waar. Bovendien hebben Moslims precies dezelfde regels maar haalt niemand ’t in z’n hoofd om te beweren dat Ayaan Hirschi Ali nog steeds Moslim is. Er is dus iets aan de hand. Mij interesseert dat, verder laat ik het schrijven van opinie stukken met saaie meningen die door de meerderheid toch al onderschreven worden graag aan jou over.

op 05 01 2011 at 17:08 schreef Peter:

Kom ik niet verder dan gescheld? Ik vind dat ik helder uitgelegd heb waarom het verwerpelijk is om kritische joden hun joodsheid te willen ontzeggen. Argumenten heb ik van jou niet gezien, anders dan dat kritische joden hun cultuur en geloof verwerpen en dus niet joods zijn.

Je bepaalt niks, je stelt gewoon vast. Het is nou eenmaal zo. De wereld is nou eenmaal zoals Daniël Teeboom zegt dat-ie is. Daar kan hij ook niks aan doen. Dat wij nou zo dom zijn om de wereld niet te zien zoals Teeboom, tja.

Het verschil tussen de Joden van Een Ander Joods Geluid en Ayaan Hirsi Ali is dat de laatste zelf heeft bepaald dat ze geen moslim is. Dat heeft iedereen te respecteren. Zoals iedereen heeft te respecteren dat de Joden van EAJG er andere opvattingen op nahouden dan Daniël Teeboom.

Daniël Teeboom is namelijk, hij suggereerde het zelf al, helemaal niemand.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS