Home » Archief » B-Team


[29.09.2010]

B-Team

Prediker


Foto: Adeline Keil

‘Team B-II’ noemen ze zichzelf, de club zelfverklaarde ‘top security policy experts’ die onlangs het rapport ‘Shariah, the threat to America’ uitbracht. Naar Team B, de groep hyperrechtse haviken die in de jaren ’70 analyses maakte van het Sovjet-wapenpotentieel in opdracht van toenmalig CIA-directeur George Herbert Bush. Zoals later bleek overschatte Team B de dreiging van de Russen enorm, door structureel uit te gaan van theoretische worst case scenario’s in plaats van realistische inschattingen, gebaseerd op de economische draagkracht van de Sovjet-Unie.

Het behoeft dan ook geen verbazing dat de bevindingen van de huidige reïncarnatie van Team B over de dreiging van de sjaria eveneens bestaan uit pure fictie. De sjaria zou de voornaamste totalitaire bedreiging van onze tijd vormen, de vijand zou al onder ons verkeren en een ‘stealth jihad’ zou de VS binnen afzienbare tijd onder de schaduw van de sjaria kunnen brengen. Zit u al te bibberen in uw stoel?

Hoe 2,5 miljoen moslims de sjaria door de strot van 310 miljoen Amerikanen zouden kunnen duwen (als ze dat al zouden willen) maakt het rapport uiteraard nergens duidelijk. Het is McCarthyisme in een nieuw jasje, gebaseerd op opgewarmde fabeltjes die men reeds jaren aantreft in de islamofobe krochten van het internet.

Geschift rechts

Uiteraard werd het rapport direct als een gezaghebbende bron geciteerd door dezelfde islamofobe blogs en webfora die dergelijke bakerpraatjes levend houden. Zelfs Arend Jan Boekestijn verwijst er kritiekloos naar: islam en extremisme hebben wel met elkaar te maken; kijk maar, dit rapport zegt het!

Zo gaat het steeds: als Hans Jansen (de charlatan) weer eens een samenzweringstheorietje of een lijstje met gewelddadige koranpassages van het internet haalt, zijn diezelfde websites waar hij z’n informatie vandaan haalt er als de kippen bij om naar hem te wijzen als het ‘bewijs’ dat het allemaal waar is. ‘Zie je wel, zie je wel: Hans Jansen zegt het óók!’

Maar Hans Jansen verkeert sinds de moord op Van Gogh in precies dezelfde waanwereld als de islamofobe webloggertjes die hem als autoriteit vereren. “9/11 heeft laten zien dat de jihad weer een individuele plicht is”, mijmerde de hoogleraar onlangs in de Volkskrant.

Los van het feit dat de offensieve jihad in de klassieke handboeken van de islam nimmer een individuele plicht is geweest, roept Jansens bewering de vraag op volgens wie allemaal dit nu wel het geval zou zijn. Welke moslimgeleerden aan Al-Azhar of aan de theologieopleidingen van Mekka en Medina zeggen dat dan? En als dit het gevoelen in de islamitische straat is, waar zijn dan die honderdduizenden moslims die huis en haard vaarwel zeggen om in Irak en Afghanistan, Tjetsjenië en Israël tegen de ongelovigen te strijden? Uiteraard laat de arabist deze vragen onbeantwoord. Jansen kletst namelijk gewoon uit zijn nek.

Met het B-team is het niet anders gesteld. De opstellers van het rapport bestaan voornamelijk uit samenzweringsdenkers die op de loony fringe van Amerikaans rechts opereren. Zoals Frank Gaffney, eermalig defensiestafmedewerker onder Reagan en columnist van de Washington Times, die meent dat Obama best wel eens stiekem een moslim zou kunnen zijn en dat het nieuwe logo van NASA bewust gemodelleerd is naar de islamitische halve maan.

Zoals blogger Ina Dijstelberge laat zien, bestaat de denktank achter Team B-II – het door Gaffney zelf opgerichte Center for Security Policy uit een stel neoconservatieve oorlogshitsers, die gefinancierd worden door ultrarechtse organisaties, militant zionistische clubs en bedrijven in de militaire industrie. Er wordt namelijk grof geld verdiend aan de bangmakerij voor moslimlanden. Gek hè, dat Gaffney maar bleef volhouden dat er massavernietigingswapens waren in Irak?

De enige naam waar een solide reputatie aan kleeft, is die van voormalig CIA-directeur R. James Woolsey, maar die reputatie zal na Shariah, the threat to America wel wat afbladderen. Het rapport oogt namelijk wel als een academische studie, maar biedt weinig meer dan een compilatie van allerlei islamofobe generalisaties, vertekeningen, samenzweringstheorieën en bakerpraatjes die op het wereldwijde web circuleren.

Sharia

Zo bestaan de ‘Sleutelleerstellingen van de Islam’ volgens Shariah, the threat to America niet zozeer uit: de eenheid van God, het profeetschap van Mohammed, of het geloof in de bijbelse profeten, engelen en de Laatste Dag; maar draait de islamitische leer volgens het rapport veeleer om zaken als ‘overspel’, ‘afvalligheid’, ‘genitale verminking van vrouwen’, ‘sekseongelijkheid’, ‘eermoord’ en ‘jodenhaat’. En dat allemaal nog voordat het eerste hoofdstuk moet beginnen. Het tekent de bevooroordeelde en ronduit vijandige benadering waarmee de zelfbenoemde ‘experts’ hun onderwerp te lijf gaan.

Nadat men heeft uiteengezet dat er maar één sjaria bestaat en dat deze als een monoliet totalitair en vijandig tegenover de democratie staat, legt men uit waarom die sjaria eeuwige oorlog (jihad) tegen de ongelovigen eist. Dat is zoiets als de aanwezigheid van de katholieke bevolking als een bedreiging afschilderen vanwege de onveranderlijke, monarchische en totalitaire Roomse Leer. Maar hé, wat kun je verwachten van mensen die hun geschiedenis niet voor ogen hebben?

Dat is er slechts één sjaria bestaat is louter theorie. Om te beginnen kent de islam geen kerkelijke hiërarchie die de leer bindend op kan leggen. Er is wel een corpus aan rechtsgeleerdheid, en er zijn vaste methoden voor interpretatie, voor de afleiding van voorschriften uit de kernbronnen van de islam, en voor casuïstiek; maar in principe staat het elke moslim vrij op grond van de koran en soenna zijn eigen conclusies te trekken over wat sjaria inhoudt. Net als bij de Torah en de Bijbel, wordt ook de toepassing van Koran & Soenna bepaald door de hermeneutiek die men er op nahoudt. We zien dan ook dat moslims als Faisal Abdul Rauf (de imam van de ‘Ground Zero Moskee’) en Sumbul Ali-Karamali tot radicaal andere conclusies komen over wat ‘sjaria’ behelst dan de moslimclerus in Pakistan of Iran.

Diezelfde variëteit in opvattingen over wat de sjaria nu precies met zich meebrengt doet zich wereldwijd onder moslims voor. Voorbeeldje: volgens een enquête uit 2007 is 76% van de Marokkanen in meerdere of mindere mate voor een strikte toepassing van de sjaria, maar dat verhinderde de Marokkaanse bevolking niet in datzelfde jaar massaal op seculiere partijen te stemmen. Sjaria en seculariteit gaan volgens de Marokkanen blijkbaar prima hand in hand. En denkt iemand nu serieus dat de ideeën van de Turkse regeringspartij AKP over de sjaria op hetzelfde neerkomen als wat de theocraten in Saoedi-Arabië daarvan maken?

Jihad

Dan de offensieve jihad. Die mag dan een collectieve plicht zijn, maar desalniettemin heeft de islamitische wereld het idee het Westen nog eens via gewapende jihad te zullen onderwerpen al sinds 1683 laten varen. Zelfs Saoedi-Arabië bereidt geen vloot voor om de Atlantische oceaan over te steken. Of denkt iemand werkelijk dat de groene garnizoenen ooit op de stranden van Florida zullen landen, de kromzwaarden tussen de tanden geklemd? Blijkbaar staat de offensieve jihad al meer dan vier eeuwen ergens in een hoekje op zolder te verstoffen zonder dat de islamitische geleerden zich daar bijzonder druk om maken.

Volgens Majid Khadduri is de notie dat de offensieve jihad een verplichting van het islamitische rijk behelst zelfs al aan het begin van de tiende eeuw (na Chr.) in de ijskast gezet. Niet dat de plicht ook helemaal werd afgeschaft: het kreeg een slapend bestaan; in principe zou de aanvoerder van de oemma de offensieve jihad elk moment weer in het leven kunnen roepen. Zo kon men aan de noodzaak van de politieke realiteit tegemoet komen, zonder afbreuk te doen aan de dogma’s. De trukendoos van theologen kent vele oplossingen.

In de praktijk, zo schrijft Khadduri op pagina 65 van zijn War and Peace in the Law of Islam, zijn moslims vrede echter gaan zien als de normale toestand in de wereld. Ibn Khaldoun zag de ontspanning van de jihad zelfs als een overgang in het karakter van de oemma: van een oorlogszuchtige naar een beschaafde fase.

Voor dit gebrek aan militaire expansiedrift hebben de opstellers van het rapport echter een handige oplossing: ze herdefiniëren missionaire activiteiten van moslims eenvoudig tot een jihad. Want als fundamentalistische christenen zich erom beijveren hun geloofsgenoten tot de rechte leer te brengen, de cultuur weer te enten op bijbelse principes en de wereld over te trekken om te evangeliseren, dan is dat godsdienstvrijheid; als moslims het doen heet het ‘stealth jihad’ (een term van fulltime anti-islampropagandist Robert Spencer).

Maar wat wil je, in een land waar men ooit het toevoegen van fluoride aan het drinkwater zag als een communistisch complot?

Prediker (oogst van 1976) gaat vrolijk voort met het vechten tegen de bierkaai. Dit is het eerste in een serie van drie artikelen over de nepstudie ‘Shariah, the threat to America’.

Prediker, 29.09.2010 @ 12:06

[Home]
 

42 Reacties

op 29 09 2010 at 13:26 schreef MNb:

De sjaria zou de voornaamste totalitaire bedreiging van onze tijd zijn – in dat geval gezegend onze tijd.
Ik heb de moslims in mijn kennissenkring lang geleden eens gevraagd naar de betekenis van jihad. Ze kwamen allemaal op de proppen met een persoonlijke strijd tegen hun eigen slechte eigenschappen, neigingen en gewoonten.
Het was me al langer bekend dat de gemiddelde islamofoob pretendeert beter te weten wat de islam inhoudt dan alle moslimgeleerde bij elkaar.

op 29 09 2010 at 13:35 schreef Tjerk:

Ja, maar dat komt het allemaal Manchurian Candidates zijn, hè?

Ze zijn zo geprogrammeerd dat ze zich vredig gedragen, totdat de juiste omstandigheden zich voordoen en er een rabiate haatprediker de juiste toon aanslaat, waarna de geheime subroutine in werking treedt en ze ongelovigen, joden en christenen genadeloos afslachten en een religieuze tirannie invoeren.

Kunnen ze niets aan doen. Dat krijg je vanzelf mee als je wordt geprogrammeerd met de islam.

op 29 09 2010 at 14:31 schreef vetklep:

Ze zouden de helft van al die hysterische energie eens moeten steken in gristenmalloterie.

op 29 09 2010 at 15:03 schreef Otto:

Ah, inderdaad, de joden zitten er achter.

op 29 09 2010 at 15:07 schreef Tjerk:

Vooral omdat christelijk rechts, sinds conservatieve evangelischen in de VS hun geloof hebben gepolitiseerd, begin jaren ’80 nu inmiddels op het punt zijn aanbeland waarop ze een machtsfactor van belang zijn geworden en daadwerkelijk bestuurlijke functies uitoefenen.

En ze zijn net zo ideologisch gestaald als Martin Bosma. Tégen de academische en metropole elite, tégen de regenten in Washington, en tegen de progressief-liberale maatschappij. De ander, dat is de vijand.

op 29 09 2010 at 15:09 schreef Tjerk:

Waar lees jij dat ‘de joden’ erachter zitten, Otto?

op 29 09 2010 at 15:46 schreef rommel:

Tjerk beschrijft het heel goed.

op 29 09 2010 at 15:57 schreef yurp:

Nou Tjerk, ik lees anders toch duidelijk het woordje ‘zionistische’ in het stuk en dan weet toch iedereen dat je daar eigenlijk stiekem joods mee bedoelt….

op 29 09 2010 at 16:07 schreef Vrolijk:

Braaf Peter, braaf.

Koekje?

op 29 09 2010 at 16:15 schreef Tjerk:

Yurp, als “militant zionistische clubs” betrekking heeft op joden in het algemeen, dan verwijst “extreem-rechtse organisaties” voortaan naar blanken in het algemeen.

op 29 09 2010 at 16:37 schreef yurp:

haha, inderdaad. Ik ben alleen bang dat sommige mensen écht heel selectief lezen.

op 29 09 2010 at 16:54 schreef Tjerk:

O, absoluut. Daarom moet je het ook iedere keer uitleggen. Want voor je het weet gaan allerlei rancuneuze types en stemmingmakers tegen de islam er mee aan de haal, en dan blijft eeuwig rondzingen dat je iets hebt gezegd wat je dus helemaal niet hebt gezegd.

op 29 09 2010 at 17:09 schreef gnaues:

tuurlijk tjerk… ze houden je in de gaten…

op 29 09 2010 at 17:31 schreef yurp:

@gnaues

meer dan je denkt:

http://loorschrijft.web-log.nl/verwondering_is_het_begin/2009/09/ironie.html

op 29 09 2010 at 17:32 schreef yurp:

Overigens ben ik NIET de yurp die op loorschrijft reageert. Die misbruikt schaamteloos mijn naam.

op 29 09 2010 at 17:34 schreef Tjerk:

Ik wil net zeggen: dat doen ze inderdaad.

En verder nog in de comments op de opgedoekte site van ons aller Joost Niemöller.

op 29 09 2010 at 19:02 schreef Rob:

Het is groepsseks en niks anders. Bloggers en andere meningverkondigers bij elkaar in een motelletje, en dan maar heerlijk elkaars schrijfseltjes aflebberen.

op 29 09 2010 at 20:31 schreef J.J. van der Gulik:

Ik ben het wel wat met de conclusie van het tweede team eens, al zal het team die op dit moment zelf waarschijnlijk wel overdreven vinden. In beginsel zal Amerika bij ongewijzigd beleid verrassend snel geïslamiseerd kunnen worden. Het tweede team kent overigens zo op het eerste gezicht ook nog al wat mensen die onderdeel uitmaken van de Israël Lobby in het USA’tje. Daarom zal ik het kort houden om niet nodeloos energie verspild te hebben als mijn vruchtje niet wordt geplaatst. De moslimwereld kent een gigantisch achterland van 1,5 miljard mensen. Dat gaat verder dan een eerdere dreiging vanuit Rusland. Het belang van de moslimwereld wordt ook financieel steeds groter. En Amerika is voorstander van toetreding van Turkije tot de EU. Een toetreding zal de islamisering van Europa versnellen en als Europa islamitisch is, zal de druk op Amerika verder toenemen en de op geld beluste Amerikanen zullen dan vrij snel geneigd zijn in ruil voor allerlei toezeggingen de islam tegemoet te komen. En dat zal o.m. dan op het gebied van migratie zijn. En vele opportunistische Amerikanen zullen onder de druk moslimitisch worden, waardoor de druk verder toeneemt. En Amerika kent een kwetsbaar financieel en economisch systeem, dat sterk afhangt van stabiliteit en vertrouwen, waardoor op een bepaald moment de zaak als een kaartenhuis in elkaar kan storten. Moslims zullen ook een grotere verbondenheid tonen met de medemoslims in Amerika en elders dan als Amerikaan met de Amerika. En door het steeds grotere Babylongehalte van Amerika zullen ook andere groepen hun nek niet willen uitsteken voor Amerika en dan maar liever afzijdig blijven en wachten op wie er wint en die dan vervolgens steunen.

op 29 09 2010 at 21:38 schreef rommel:

Ja Rob het is allemaal sex.
Simpel.

op 29 09 2010 at 22:11 schreef Bodewes:

Dit is wel heel veel feiten ontkennen.
Dus zal niemand overtuigen…

op 29 09 2010 at 22:15 schreef MNb:

Een virtueel motelletje, Rob, een virtueel motelletje.

op 29 09 2010 at 22:24 schreef p.wielaard:

Tegenover deze geschiftelingen staan weer de totaalontkenners. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Een beetje gezonde argwaan kan nooit kwaad. Klinkt natuurlijk als tegelwijsheden, maar met die bandbreedte zal iedereen zijn keuze moeten maken.

op 30 09 2010 at 00:57 schreef Tjerk:

Kijk, dit bedoel ik dus:

Hans Jansen zegt vandaag bij de presentatie van het boek van Bosma:

Nederland heeft met het akkoord tussen PVV, CDA en VVD een „D-Day” bereikt in de strijd tegen de islamisering. Dat neemt niet weg dat er nog strijd zal volgen, mogelijk met „rivieren van bloed” , zoals de rechtse Britse politicus Enoch Powell die in 1968 voorspelde als gevolg van de immigratie uit niet-Europese landen. (NRC)

Enoch Powell? Rivieren van bloed? Waar heb ik dat eerder gelezen? O ja, op Het Vrije Volk! Maar dan is toch gewoon duidelijk waar Jansen zijn intellectuele bagage vandaan haalt?

‘Hitler was Links’! ‘De islam is een fascistische ideologie’! ‘Kopvodden’! Het komt allemaal van HVV en aanverwante sites. Zelfs Lucas Hartong, de europarlementariër voor de PVV, komt weg bij Het Vrije Volk.

op 30 09 2010 at 01:52 schreef vetklep:

Rivieren van bloed? Ik moet even zitten.
Ik heb zelf ook enorme bezwaren tegen islamisering. (als in dat anderen, en/of vrouwen of homo’s uit islamitische kring, last of erger ondervinden van dat geloof.)
Maar dat is geen reden om zulke hysterische dreigende voorspellingen te doen. We waren hier toch een beschaving?
En wat die Powell heeft gezegd is ronduit weerzinwekkend. Die heeft het in zijn rotte kop gehaald om over huidskleur te beginnen, nota fucking bene.

op 30 09 2010 at 05:51 schreef mango:

Is dit (“Waar Wilders de mosterd haalt”) geen materiaal voor een groot verhaal in een grote krant of weekblad. Eerlijk gezegd lijkt het me er belangwekkend genoeg voor. Ook om het te weerleggen.

op 30 09 2010 at 05:54 schreef mango:

die arabist Hans Jansen woonde ooit bij mij om de hoek. een idioot met geldingsdrang, I tell ya.

op 30 09 2010 at 10:16 schreef babs:

Bodewes, welke ‘feiten’ worden er door Tjerk precies ontkent. Graag vermelding van één feit dat door Tjerk ontkend wordt met onderbouwing waarom het een feit is.

Mango, mee eens. Ik denk alleen dat een krant het niet helemaal aandurft. Jansen heeft er voor doorgeleerd en wie is die Tjerk nou helemaal. Dat Jansen zijn teksten recht van een idiotensite haalt, dat geloven ze gewoon niet. En Internet begrijpen ze niet, dus zelf nachecken gaat niet. Ook geloven heel veel linksen stiekem best dat De Islam héél eng is en dat je daarom met De Islam moet oppassen. De Islam beledigen wordt is door een linkse politicus al wel vergeleken met roken in een munitiedepot.

op 30 09 2010 at 11:07 schreef yurp:

J.J. van der Gulik, je idee dat de wereldmoslimbevolking één machtsblok vormt is al meteen een compleet verkeerde premisse. Waarmee de rest van je lange verhaal ook meteen onzin wordt.

op 30 09 2010 at 11:23 schreef Helmut Hoorn:

We zullen zien hoe de moslimwereld zich ten opzichte van Israel en het Westen gaat opstellen als de shiitische Iraanse mullah’s over atoomwapens zullen beschikken. Waarschijnlijk een pijnlijke ‘wake up-call’ voor dit soort relativisme.

op 30 09 2010 at 12:09 schreef yurp:

Je bedoelt hoe bijvoorbeeld de Soennitische Arabische(!) moslims zullen reageren op een Sjiietische Persische(!) atoomdreiging? Als je niets snapt van de etnische en religieuze spanningen in het Midden Oosten tussen enerzijds Iran en anderzijds de Arabische landen dan moet je daar wellicht je eens in verdiepen. Er is geen moslimwereld. Er zijn Islamitische landen en er zijn moslims. That’s it.

op 30 09 2010 at 15:24 schreef matxil:

Erg interessant stuk. “Blij” om te lezen dat geschift rechts niet een exclusief Nederlands verschijnsel is (maar dat wist ik al). Jammer dat dit soort informatie nooit doordringt tot de massa. Verder weinig aan toe te voegen. We zullen wel zien hoe in Nederland de waanzin afloopt.

Ook erg mooie foto trouwens.

op 30 09 2010 at 16:12 schreef Was:

Je moet niet zo in sjablonen denken. De Arabische staten zullen niet blij zijn met een Sjiietisch Persische atoomdreiging. Maar de gemiddelde Moslim met minderwaardigheidscomplex (en daar zijn er toch een hoop van) vind het vast wel lekker. Er zijn er genoeg die zich er nu al op verheugen.

op 30 09 2010 at 17:07 schreef yurp:

Tsja wat afzonderlijke moslims denken dat weet ik niet maar zijn die dan ‘de moslimwereld’? De meesten daarvan zijn drukker bezig met de boterham van morgen dan met Iraanse nucleaire plannen.

op 30 09 2010 at 17:52 schreef Tjerk:

Ander voorbeeldje: die Jacques de Kadt, waar Martin Bosma nu zo mee weg blijkt te lopen, dat is dus zo’n beetje de patroonheilige van domrechts.

Kijk maar op Het Vrije Volk of op de oude site van Joost Niemöller.

Nu gebiedt de eerlijkheid me te zeggen dat Bart-Jan Spruyt ook helemaal dol is op meneer De Kadt. En aangezien Spruyt nog een tijdje heeft geprobeerd de partij-ideoloog van de PVV te worden, is het niet ondenkbaar dat Bosma via die route de naam van De Kadt heeft opgedaan, maar opvallend is het wel.

op 30 09 2010 at 18:09 schreef babs:

Ik ben die naam De Kadt toch ook tegengekomen onder PvdA’ers die van mening zijn dat dat het grote voorbeeld voor de partij zou moeten zijn: sociaal-democratie + volksverheffing + anti-totalitair.

op 30 09 2010 at 18:12 schreef Tjerk:

@Helmut Hoorn, Was; De Arabische staten in het het Midden-Oosten zitten er helemaal niet op te wachten dat Iran een nucleair arsenaal krijgt en zo een regionale superspeler wordt, want dat betekent dat Iran een knuppel in handen krijgt om hén mee te koeieneren.

Wat ‘de moslim op straat’ daar verder van denkt, doet niet zo ter zake. En wel hierom niet: naar we mogen aannemen is de gemiddelde Egyptenaar behoorlijk antisemitisch, maar dat maakt voor het Egyptisch beleid niet zoveel uit. Die moet namelijk gewoon zaken doen met de VS en Israël. Zelfde geldt voor Jordanië en Sadoedi-Arabië en nog wat andere landen. Die hebben helemaal geen trek in een oorlog.

Komt nog bij dat soennieten bijna net zo’n hekel hebben aan sji’ieten als aan Joden. Misschien dat de man in de straat het wel mooi vindt hoor, dat Israël straks gedwongen wordt om in ieder geval een toontje lager te zingen en zich wat diplomatieker op te stellen, maar zelf vertrouwt hij die Perzische Ali-aanbidders net zo min.

Dus ik denk eerder dat het probleem straks wordt dat ze allemaal een kernwapenarsenaal willen hebben, dan dat ze zich als één man op Israël storten.

op 30 09 2010 at 18:15 schreef Tjerk:

@babs; maar iets zegt mij dat Martin Bosma niet bij De Kadt is terechtgekomen na een avondje bomen met PvdA’ers.

op 30 09 2010 at 23:40 schreef Jona Lendering:

@Tjerk

“De Arabische staten in het het Midden-Oosten zitten er helemaal niet op te wachten dat Iran een nucleair arsenaal krijgt en zo een regionale superspeler wordt”

Precies. De rivaliteit tussen Iran en zijn buren wordt vaak onderschat.

op 01 10 2010 at 10:50 schreef babs:

Het voorbeeld van Jansen blijft voor mij sterker en relevanter, PVV parlementariers hebben binnen hun partij niks te vertellen, Jansen is er een soort partij-ideoloog en wetenschappelijk bureau ineen.

op 01 10 2010 at 11:50 schreef J.J. van der Gulik:

re Yurp

Moslims geloven in Mohammed, meneer Allah, de Koran en Hadith en een oosters religieus totalitair systeem, dat het gehele politieke, maatschappelijke en private leven doordesemt. En de islam kent een lange geschiedenis van strijd met het westen. En er is een vrij sterke scheidslijn met anderen, waarbij ongelovigen een mindere status hebben en die soms zo ver gaat, dat een afvallige gedood mag worden. En er is het voorbeeld van de profeet. En er zijn de eigen mensenrechten van de islam. Mede daardoor kan bij polarisatie de eenheid sterk groeien en het radicalisme voorop lopen met de rest in het kielzog. Het leidde bijvoorbeeld tot een meer radicale islam in Indonesië ondanks de matigende invloed door de Zuidoost-Aziatische cultuur, waardoor nu 57,5% van de mohammedanen in Indonesië tegen de bouw van kerken en andere gebedsruimten voor niet-moslims is. Tussen de moslims bestaan dan ook grote overeenkomsten.

Daarbij komt, dat de verdeeldheid binnen de islamitische wereld voor een belangrijk deel het gevolg is van het koloniale en neokoloniale beleid van het westen, gericht op een verdeel- en heerspolitiek, welke politiek steeds minder succesvol is en die nu veel ressentiment genereert. Het heeft er zo toe geleid, dat in Afghanistan zelfs een corrupte marionet als Karzai kortgeleden dreigde om de Amerikanen er samen met de Taliban uit te gooien. Die Taliban werd opgericht door Amerika om er ook een marionettenregering mee te vormen. De Taliban liet zich echter na verloop van tijd niet langer commanderen. Ook dit tekent de verminderde invloed van het westen. Als het westen niet langer een verdeel- en heerspolitiek zal kunnen voeren, zal de eenheid binnen de islamitische wereld aanzienlijk groter worden. En het zal er toe leiden, dat als het gaat om de verhouding met het westen de onenigheid binnen de islamitische wereld sneller terzijde zal worden gelaten en de neuzen meer dezelfde kant op zullen gaan.

Mensen zoals jij hebben doorgaans geen gevoel voor de dynamiek van ontwikkelingen en zullen zo altijd achter de feiten aan lopen. Troost je, die zijn er heel veel in Nederland.

op 01 10 2010 at 13:57 schreef Tjerk:

Nou, babs, onderschat de invloed van Bosma binnen de PVV niet. Hij is de intellectueel van de fractie. En uiteindelijk zijn hij en Jansen twee handen op één buik (nl. die van Geert). Niet voor niet was Jansen uitgenodigd om een verhaaltje te komen houden tijdens zijn boekpresentatie.

Overigens is het beroep van Bosma op Jacques de Kadt nu al gekraakt door deze filosoof: http://tinyurl.com/32pzlaz

op 01 10 2010 at 22:19 schreef diadorim:

“Moslims geloven in Mohammed, meneer Allah, de Koran en Hadith en een oosters religieus totalitair systeem, dat het gehele politieke, maatschappelijke en private leven doordesemt.”

Zo, die zit. Dat wisten we nog niet.

“En de islam kent een lange geschiedenis van strijd met het westen. ”

Zo, die zit. Dat wisten we nog niet.

“En er is een vrij sterke scheidslijn met anderen, waarbij ongelovigen een mindere status hebben en die soms zo ver gaat, dat een afvallige gedood mag worden.”

Zo, die zit. Dat wisten we nog niet.

“Mede daardoor kan bij polarisatie de eenheid sterk groeien en het radicalisme voorop lopen met de rest in het kielzog.”

Bij polarisatie kan de eenheid sterk groeien?

“waardoor nu 57,5% van de mohammedanen in Indonesië tegen de bouw van kerken en andere gebedsruimten voor niet-moslims is.”

Nou en. Ben je van plan een kerk te bouwen in Indonesie?

“Tussen de moslims bestaan dan ook grote overeenkomsten.”

Laat me raden: het zijn allemaal moslims.

“corrupte marionet als Karzai kortgeleden dreigde om de Amerikanen er samen met de Taliban uit te gooien.”

Gaat niet lukken, echt niet. Hij is een marionet, die gedragen zich als marionetten, anders is hij geen marionet.

“Die Taliban werd opgericht door Amerika om er ook een marionettenregering mee te vormen. ”

De mmujahedin werden gesteunt door de Amerikanen, de Taliban vochten toen de russen en amerikanen weg waren tegen de mujahedin.

“Mensen zoals jij hebben doorgaans geen gevoel voor de dynamiek van ontwikkelingen en zullen zo altijd achter de feiten aan lopen. ”

Je hebt gewoon hoog ontwikkelde sensorische functies, heeft niet iedereen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS