Home » Archief » Code Oranje


[28.10.2016]

Code Oranje

Petra Kramer

tumblr_mpeqrt72xs1rc3jz9o2_500
Scène uit Onibaba (1964)

Als door de Kroon benoemde bestuurders claimen dat het vijf voor twaalf is voor de democratie en dat er hoognodig vergaande democratische veranderingen moeten worden doorgevoerd, is het tijd om jezelf achter de oren te krabben. Burgemeesters in Nederland zijn namelijk vooral een hindermacht die al te radicale gemeenteraden in toom moeten houden.

Ivo Opstelten, bijvoorbeeld, rekende er op dat burgemeesters die zich geconfronteerd zagen met een raadsmeerderheid die wietteelt wil legaliseren, de gemeenteraad onder de duim zouden houden. Gelukkig hebben de burgemeesters van de meeste coffeeshopgemeenten tegen hem gemuit door voor legalisering van de achterdeur te pleiten, maar dat is een zeer recente ontwikkeling.

Toen ik nog raadslid was, bestond  er ook al eens een zogenaamde wiettop en middels een aangenomen motie gaf ik de burgemeester opdracht om daar aan deel te nemen en om voor legalisering van de (thuis)teelt van wiet te pleiten, niet alleen voor legalisering van de achterdeur. Hoewel de gemeente Smallingerland daarna inderdaad voor legale wietteelt ging pleiten, ging de burgemeester mooi niet naar de wiettop. Toen ik daar mondelinge vragen over stelde, was een volle agenda het excuus dat een raadsmeerderheid slikte als zoete koek. Daardoor werd mijn aanvankelijke politieke succes door de plee gespoeld.

Burgerparticipatie-platform

Nu burgemeesters als ongekozen, zelfstandige bestuursorganen die amper ter verantwoording te roepen zijn, code oranje afkondigen omdat de democratie in zwaar weer zou verkeren zoals de Volkskrant kritiekloos opschrijft, ben ik eens een rondje gaan googelen en wat blijkt? Dat hebben burgemeesters helemaal niet zelf bedacht.

De ict-website Computable claimt dat het burgerparticipatie-platform een initiatief is van een Amsterdamse start-up, Civocracy, dat uit een hackathon is komen rollen. Ook dat is niet waar. Het is geen Amsterdams initiatief, Civocracy is een multinationaal bedrijf en het is niet opgericht in  2015 maar in 2013 zoals de CEO van het private bedrijf dat zogenaamd de democratie wil redden op zijn LinkedIn aangeeft.

Milieuvervuiling

Nou ben ik bepaald geen fan van Mussolini maar ik kan prima leven met zijn definitie van fascisme. Mussolini definieerde fascisme als de fusie van de belangen van de staat met de belangen van het bedrijfsleven. Daarom vond hij corporatisme een vlag die de lading beter dekt.

Afgaande op de reacties die Esther Ouwehand kreeg toen ze zei dat het bedrijfsleven niet van plan is om urgente problemen zoals milieuvervuiling en klimaatchaos aan te pakken, blijkt dat vrijwel geen enkele andere politieke partij bereid is om bedrijven in het beklaagdenbankje te slepen en dat het statement, dat bedrijven zijn opgericht met als doel om koste wat kost winst te maken voor de gevestigde orde, ver buiten het boekje gaat.

De stelling van Esther Ouwehand dat bedrijven niet zijn opgericht om te handelen in het collectieve belang van mensen, dieren, natuur en milieu, zorgde ervoor dat een brede Kamermeerderheid ging steigeren van verontwaardiging. De commissievoorzitter van de PvdA sprak van weeromstuit van Esther Ouwehond. Wat hij overigens snel verbeterde.

Vrijblijvende convenanten

Daarom lijkt me de conclusie gerechtvaardigd dat het wereldbeeld van het CDA, de VVD, de SGP en D66 volledig in lijn is met dat van Mussolini. Men doet alsof de belangen van de staat die de belangen van de mensen zou moeten vertegenwoordigen, overeenkomen met de belangen van multinatinationals. Het is vloeken in de kerk om te stellen dat bedrijfsmatige belangen niet overeenkomen met maatschappelijke belangen.

Suggereren dat het een keertje ophoudt met vrijblijvende convenanten en dat er toch echt een stok achter de deur moet, is ook een brug te ver, een eng wereldbeeld zelfs, zoals de SGP het zegt en waar een meerderheid van VVD, CDA, PvdA, D66 (en vast ook de PVV maar die was afwezig) achter staat. Als dat niet de definitie is van de door Mussolini bedachte term corporatisme, dan eet ik mijn versleten gympies op.

De media hebben geen enkel onderzoek verricht naar de herkomst van de door ongekozen burgemeesters gewenste democratische vernieuwing waarbij beproefde concepten als regeerakkoorden en gemeenteraden uit het raam worden geknikkerd. De enige kritische kanttekening die ik heb gezien, komt van de NOS. Maar ook dat gaat niet over het feit dat het een privaat initiatief met winstoogmerk betreft. De NOS stelt dat democratische invloed vooral een speeltje van hoogopgeleide 45-plussers is.

Niet democratischer maar autocratischer

Een hoogleraar Staats- en Bestuursrecht stelt tegenover de NOS dat burgemeesters de gemeenteraad op de kop willen zetten om problemen, die ze zelf veroorzaakt hebben, op te lossen. Daar wordt de boel niet democratischer van maar juist autocratischer. Burgemeesters trachten de gemeenteraad te vervangen door een belabberde website.

Geen enkel nieuwsmedium bericht dat het hele gebeuren afkomstig is uit de koker van de Davos-elite die we uit de cockpit moeten trappen, zoals Ewald Engelen op het laatste congres van de Partij voor de Dieren zei. De oprichter van civocracy is door het World Economic Forum uitgeroepen tot een zogenaamde influential, dat is newspeak voor rijkeluiskinderen die iedereen voor de gek houden door te veinzen dat ze ook maar ene fuck geven om het plebs.

Brood en spelen

Code Oranje wil de de politiek depolitiseren. Het wil geen democratie. Het wil corporatisme. En het doet dat met een digitaal speeltje dat onderontwikkeld is. Door middel van een website waar je niet eens op een fatsoenlijke manier je ideeën achter kunt laten. Sterker nog, je kunt de site niet eens bekijken zonder je eerst te registeren en daarna drie ingediende ideeën goed te vinden. En de media steken daar de loftrompet voor af zonder uit te zoeken waar het vandaan komt. Dat is geen democratische vernieuwing, het is democratische verarming.

Civocracy is brood en spelen 2.0 waarbij het broodgehalte nogal laag is. Het is een onwerkbare website die terstond op dient te hoeren. Zo niet, dan accepteren we dat democratie net als ieder bedrijf alleen om geld verdienen draait.

Petra Kramer omschrijft zichzelf als ‘anarcho-jihadi’ en ’transliban’. Ze is snoeihard en messcherp. Volg haar op Twitter en lees haar op (onder andere) Meedogenloos en Vileine. Dit stuk stond al op Meedogenloos.

Petra Kramer, 28.10.2016 @ 11:09

[Home]
 

9 Reacties

op 28 10 2016 at 12:11 schreef Kazonga:

Inderdaad. Pleiten voor meer en ‘betere’ democratie, door haar te beteugelen en uit te hollen. #samenvooronseigen

op 28 10 2016 at 13:04 schreef Remco:

Mwah mwah. Fascisme zo breed definiëren dat zo’n beetje de hele politiek fascistisch is, daar zie ik niet zo veel in. Corporatisme als idee is natuurlijk ernstig besmet door de verwevenheid met fascisme onder Mussolini en Hitler, maar dat maakt corporatisme niet hetzelfde als fascisme. Het Nederlandse poldermodel is een naoorlogse uitwerking van oud katholiek corporatisme, maar dan iets milder. Harmonie tussen politiek en bedrijfsleven is niet per de verkeerd, maar moet worden bekritiseerd als een van beide de ander gaat overheersen. Dat doet Ouwehand terecht en ze krijgt vanuit christelijke hoek (mijn referentiepunt) te weinig steun.

op 28 10 2016 at 14:36 schreef Daan:

Petra Kramer zou ook geen democratie moeten willen. De meerderheid der stemmen is immers niet geneigd tot verandering. En verandering is wat nodig is wil je het milieu redden, of wil je meer gelijkheid qua inkomen genereren. De mening van 75% van de mensen is: “Het is wel best zo.” Die meerderheid is dus niet de ‘vriend’ van Petra Kramer. De mening van Petra Kramer is een minderheidsmening. Dus wat moet zij met democratie?

op 28 10 2016 at 16:15 schreef Petra:

Democratie is niet de tirannie van de helft plus één, Daan. De lakmoesproef van de democratie is juist de omgang met minderheden.

Iets aan klimaatverandering doen is overigens geen optionele kwestie, het is een kwestie van moeten omdat er met een stijgende zeespiegel niet te argumenteren valt.

op 28 10 2016 at 16:27 schreef Remco:

Niks. En daarom noemt ze zich anarchojihadi.

op 28 10 2016 at 17:06 schreef MNb:

“Fascisme zo breed definiëren dat zo’n beetje de hele politiek fascistisch is”
Dat doet PK dan ook niet. Ze is wat slordig door fascisme gelijk te stellen aan corporatisme (in Hitler-Duitsland zaten de nazi-elite en de economische elite ook bij elkaar op schoot). Het belangrijke punt is echter dat zelfs de voormalig linkse PvdA blijkbaar iets heft tegen “bedrijven niet zijn opgericht om te handelen in het collectieve belang van mensen, dieren, natuur en milieu” want dat is een simpel feit dat aan de grondslag van elke vorm van socialisme ligt. Het staat in menig economieboek: bedrijven streven naar winst- en/of winstmaximalisatie.
Het grote verschil tussen poldermodel en corporatisme is dat in het tweede geval de verschillende segmenten een eenheid vormen en dus van elkaar afhankelijk zijn. In het poldermodel is sprake van overleg en onderhandelingen tussen gelijkwaardige en onafhankelijke partijen.
Mwah mwah. Corporatisme zo breed definiëren dat ook het poldermodel eronder valt, daar zie ik helemaal niets in.
Wat PK hier beschrijft is volstrekt consistent met Nederland-politiestaat (zie Mitch Hernandez). Zeer zorgwekkend.

op 28 10 2016 at 18:56 schreef sjonnie:

Inderdaad MNb, Nederland is hard op weg naar een politiestaat, daar hoef je geen historicus voor te zijn.

op 28 10 2016 at 20:17 schreef MNb:

Vandaag nog een bevestiging daarvan in Trouw, die ik destijds gemist heb:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4404231/2016/10/28/Code-oranje.dhtml

Laatste alinea.

http://www.bing.com/images/search?q=Daniel+Rey+Piuma&view=detailv2&qpvt=Daniel+Rey+Piuma&id=8A0257CA74DE3F31433C371883171E87C4925511&selectedIndex=2&ccid=qm9jU5O1&simid=608045315948610665&thid=OIP.Maa6f635393b54e15c28192e774ffd4a5o0

op 05 11 2016 at 13:27 schreef Martin:

“omdat de democratie in zwaar weer zou verkeren”

Te laat. In Nederland heerst al lang geen democratie meer. De bevolking mag wél eens in de zoveel jaren gaan stemmen. Maar de partijen die met die verkiezing meedoen, vertellen NIET eerlijk wat ze met het land aan willen gaan vangen. Sterker nog: ze liegen.

Volgens de media zijn CDA en D66 een “middenpartij”. Oh, ja? Waarom zit D66 dan in de LIBERALE FRACTIE van het EP?
En waarom draaide het CDA dan de woningbouwverenigingen, de ziektewet, het ziekenfonds en nog veel meer voorzieningen de nek om? Onzin dus.
De meeste kiezers weten niet eens waar VVD voor staat, laat staan wat het doel is van deze legale criminelen.
Alle liberale partijen zijn van mening dat de overheid alleen voor politie, justitie en leger moet zorgen. Dat staat net alleen keihard in de beginselverklaring 2008 van de VVD, maar ook in alle encyclopedieën.
Dat weet helemaal niemand en dus gelooft iedereen de flagrante leugens over “bezuinigen” en “overheidstekort”. Tevens gelooft iedereen dat die “buitenlanders” uit zichzelf hier naar toe komen en dat Geert de Marokkanen het land uit kan trappen, wat niet mogelijk is, want ze hebben allemaal een Nederlands paspoor

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Harde Por

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O De meest gelezen stukken van 2023

O Willem Kraan zou met Scharwachter en Dibi hebben meegeprotesteerd

O Neem PVV-stemmers serieus!

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS