Home » Archief » Complot van de stilte


[04.12.2015]

Complot van de stilte

Peter Breedveld

K7

Ik ben een multiculturalist. Ik vind dat je in Nederland in het openbaar naakt moet mogen lopen en een sluier moet mogen dragen als je dat wilt. Dat het je mogelijk gemaakt moet worden je religie in de publieke ruimte te praktiseren of nadrukkelijk niet religieus te zijn.

Ik vind niet dat je je schoondochter met haar hoofd tegen een marmeren vloer mag slaan omdat dat nou eenmaal bij je cultuur zou horen, zoals politicoloog Machteld Zee hier suggereert, of dat etnische en religieuze minderheden moeten worden berecht volgens hun eigen religieuze wetten, zoals haar promotor Paul Cliteur beweert op The Post Online (ik kan daar niet rechtstreeks naar linken, want de Charlies van TPO leiden u dan om naar de website van een totaal door mij geobsedeerde gek, die me al drie jaar lang dag in, dag uit, belastert).

Familie bedreigd

Zee woonde in Engeland zittingen bij van zogenaamde sharia-raden, waar bepaalde zaken zoals echtscheidingen worden geregeld aan de hand van de islamitische wet. Ze zag hoe vrouwen door hun gemeenschap gedwongen werden zich tot die raad te wenden om hun huwelijk te laten ontbinden, omdat het niet geaccepteerd wordt als je dat alleen door een burgerlijke rechter laat doen. Ze beschrijft een geval waarbij de Pakistaanse familie van een Brits-Pakistaanse vrouw werd bedreigd omdat zij zich aan die sharia-raad niks gelegen liet liggen.

‘Ik vind het kwalijk dat multiculturalisten dit soort praktijken goedpraten’, zegt Zee. Ze promoveerde op haar onderzoek naar shariaraden bij Paul Cliteur, die beweert dat multiculturalisten de vrouwenonderdrukking ‘oogluikend toestaan’ en dat er een ‘complot van stilte’ door de academische elite is gesmeed rondom de sharia-raden.

Overslaande stem

Dat is natuurlijk belachelijke onzin. Door islamofoben wordt al jaren met overslaande stem over die shariaraden gegild en de ‘academische elite’ gaat daar dan rustig met inhoudelijke argumenten op in. Zee haalt zelf hoogleraar Maurits Berger aan, die in 2009 betoogde dat de shariaraad niets anders is dan een geschillencommissie, zoals we die hier al in allerlei vormen hebben, denk maar aan de mediator bij echtscheidingen. ‘Dus zelfs áls de moslimgemeenschap in Nederland shariarechtbanken zou willen, kan hun dat moeilijk ontzegd worden’, aldus Berger. Een feitelijke constatering, geen pleidooi voor shariarechtbanken.

Zee somt een paar extreme misstanden op (ze zegt overigens dat vrouwen in de meeste gevallen hun echtscheiding gewoon krijgen; alleen als een vrouw wil scheiden omdat ze haar huwelijk saai vindt, of omdat ze verliefd is op een ander, doet de shariaraad moeilijk) en zegt dan: ‘Maurits Berger schrijft bijvoorbeeld dat sharia-raden een rol kunnen spelen in Nederland.’

Andersdenkenden de mond snoeren

Get it? Zee suggereert dat Berger en dus alle multiculturalisten vinden dat een vrouw mishandeld en bedreigd moet kunnen worden als het volgens de regels van de islam gaat. Maar dat vindt Berger helemaal niet, Berger wil gewoon een genuanceerde discussie, net als de niet bij naam genoemde professor die Zee in dit stuk aanhaalt, die stelt dat de zaak wat gecompliceerder is dan Zee veronderstelt.

Dat is geen complot van de stilte, maar een advies om niet te vervallen in simplistische generalisaties en sound-bites, zoals Zee en Cliteur doen. Zij zijn het die proberen andersdenkenden de mond te snoeren door ze ervan te beschuldigen gewelddadige vrouwenonderdrukking te vergoelijken. Je mag van Zee en Cliteur niet zeggen dat het gecompliceerder ligt, want dan ‘verlies je je in relativisme’.

Neutrale arbiter

Van Zee mag je de shariaraden ook niet met een mediator vergelijken, omdat dat een neutrale arbiter is. Ik denk dat menige man, die zijn echtscheiding via een mediator heeft afgehandeld, daar smakelijk om moet lachen. Eerst wordt je bij zo’n mediator een schuldgevoel aangepraat en vervolgens wordt je het vel over de oren getrokken. Echtscheidingen pakken vrijwel altijd uit in het voordeel van de vrouw, en dat is niet omdat arbitrage zo neutraal is, of de rechter, for that matter.

Ik heb een katholieke vriendin die pas kon hertrouwen nadat de Paus haar echtscheiding had goedgekeurd. Dat ging echt niet om een saai huwelijk, hoor. Ik heb begrepen dat er ook joods-religieuze raden bestaan om echtscheidingen en dergelijke af te handelen. Waarom worden altijd alleen die islamitische shariaraden eruit gepikt als afschrikwekkend voorbeeld van multiculturalisme?

Benarde positie

En is er iemand die denkt dat, wanneer zulke raden worden verboden, vrouwen niet meer met hun hoofd tegen de vloer worden geslagen? Dat families in het land van herkomst niet meer worden bedreigd? Begin dit jaar werd de Rotterdamse Yasmeen Dad vermoord door haar man, nadat ze jarenlang door schoonfamilie was geterroriseerd. Is geen shariaraad aan te pas gekomen.

Sterker, het zou goed kunnen dat een shariaraad dergelijke misstanden kan helpen voorkomen. Als een Pakistaanse gemeenschap een scheiding pas accepteert als die is goedgekeurd door zo’n raad, kan die vrouw vervolgens verder met haar leven. Daar is natuurlijk tegenin te brengen dat het bestáán van zo’n raad een vrouw in een benarde positie kan brengen die er anders niet was geweest.

Academische vereisten

Hoe dan ook, daar wordt over gepraat. Zee krijgt een podium in de media om multiculturalisten verdacht te maken en ze is gepromoveerd aan een gerenommeerde universiteit. Dat betekent dat haar proefschrift is voorgelegd aan een promotiecommissie nadat is vastgesteld dat het proefschrift aan alle academische vereisten voldoet.

Dus wat nou, complot van stilte? Als Zee door een professor wordt tegengesproken, is dat dan een complot van stilte? Dat onderzoeksfinancier NWO haar onderzoek niet zou willen financieren, zoals Cliteur suggereert, is dat een complot van stilte? NWO honoreert nog geen dertig procent van alle aanvragen die ze krijgt. Steeds meer onderzoek moet worden bekostigd door de private sector.

Hyperventilerende islamofoob

Dat Zee dus geen NWO-geld heeft gekregen, zal eerder komen doordat de NWO ander onderzoek urgenter vond dan door een stiltecomplot. Het kan ook zijn dat Zee sterk de indruk wekt meer een activist te zijn dan een wetenschapper. Ze trok vorig jaar de aandacht met een schreeuwerig stuk waarin ze betoogde dat witte vrouwen bruine vrouwen moesten gaan bevrijden in plaats van te zeuren over reclamefolders van Bart Smit.

Wie gelooft dat zij, met de chronisch hyperventilerende islamofoob Paul Cliteur als promotor, zittingen van shariaraden bijwoont om zo objectief vast te kunnen stellen hoe dat precies werkt?

Ik in elk geval niet.

Is het Vrije Woord u écht lief? Steun dan het jubilerende (tien jaar!) Frontaal Naakt. Doneer aan de enige dwarsdenkende, onafhankelijke site van Nederland. Stort wat u missen kunt op rekeningnummer NL59 RABO 0393 4449 61 (N.P. Breedveld, Rabobank Rijswijk), SWIFT BIC RABONL2U o.v.v. ‘Frontaal Naakt’. Lees hier waarom dat niet met PayPal kan. Nog liever heb ik dat u op Frontaal Naakt adverteert of mij inhuurt. Mail mij.

Peter Breedveld, 04.12.2015 @ 11:10

[Home]
 

29 Reacties

op 04 12 2015 at 11:52 schreef Egbert:

Titel van haar promotie: Choosing Sharia? Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and British Sharia Councils. Geen kwoot van haar zonder dat ze struikelt.

Zee, in de Mare link: Er is een publieke moraal ontstaan waarin niet negatief geoordeeld mag worden over cultuur en religie. En ook: Maar in de islam, en in het jodendom, … (WTF).
in De Morgen: Maar nog gênanter is dat ik slechts één van de vier (!) wetenschappers in de wereld ben die daadwerkelijk naar een Engelse shariaraad is geweest. Daarvan is er eentje zelfs positief over shariaraden. [Verkeerde conclusie trekken? Dat MAG dus niet van Zee].

shariaraden in Engeland een grote aanzuigende werking hebben en ook het patroon van religieus gerechtvaardigde vrouwenhaat in stand houden. Ja zeg eens, Zee: is vrouwenhaat nou wel of niet onderdeel van je onderzoek? Jodendom? Publieke moraal? In GB of daarbuiten? (PS je gebruikt ‘Engeland’ en ‘GB’ door elkaar, weet je dat?)

Of haal je dat er allemaal bij als mening? Waarom is dit opeens niet een “complexiteit” of extra “dimensie”- terwijl je de professor dat verwijt?

Onderzoekskwaliteit hoor.

op 04 12 2015 at 12:17 schreef Anoniem:

Al die raden zijn ongewenst ook als ze geen handjes afhakken. Het feit dat een Joodse raad of sharia ‘rechtbank’ moeilijk kan doen bij een scheiding of andere zaken los van de wet is niet van deze tijd. Net als eerwraak, geiten neuken en Zwarte Piet.

op 04 12 2015 at 13:24 schreef jos:

Een interessanter promotieonderzoek zou zijn hoe het mogelijk is dat zulke bagger een proefschrift is geworden en hoe het kan dat een gerenommeerde universiteit zich laat gebruiken voor politieke propaganda.

Het gore lef zeg. We hebben al vijftien jaar het meest rechtse politieke klimaat sinds de oorlog. Alle grote kranten en alle praatprogramma’s zijn podia geworden voor (extreem)rechts geluid. Het hele politieke spectrum probeert mee te liften met de xenofobie die voorheen latent aanwezig was maar na 2001 (dankzij twintig baardapen) aan de oppervlakte is gekomen. Geen enkele politieke partij of maatschappelijke beweging durft het aan om in dit klimaat openlijk voor multiculturalisme te pleiten of de mantra “de integratie is mislukt” te weerleggen. We hebben godverdomme zelfs een regering-Wilders gehad. En toch is er nog steeds dat gewauwel dat “links” en het “multiculturalisme” iedereen de mond probeert te snoeren.

op 04 12 2015 at 13:48 schreef Mart:

Anoniem is er weer zo één die het niet snapt. De Joodse, RK en Islamitische familie-‘rechtbanken’ kunnen hun uitspraken alleen doen bij de gratie van de toestemming van degenen die ze inroepen.

Als je puur burgerlijk een scheiding wil, dan kunnen ze hoog en laag springen wat ze willen, dan hebben ze geen kruimel in de melk te brokkelen.

Uiteraard is de drempel om je gemeenschap de rug toe te keren hoog. Een religieuze bemiddeling kan de drempel tot scheiden verlagen en tegelijk de partijen binnen de gemeenschap houden. Dat is de andere kant van het verhaal, en dat kan wenselijke of onwenselijke aspecten hebben, net als dat het verzet hiertegen ook verschillende motieven kan hebben.

Maar wat Peter betoogt is pertinent waar: daar is gewoon discussie over; de enigen die een eensluidend standpunt innemen zijn niet de multiculturalisten, maar de ‘Shariarechtbanken!!111!’ roepers.

op 04 12 2015 at 14:41 schreef Holkmeier:

Peter, multiculturalist is wel een beetje vage term. Ben je ook cultuurrelativist?

“Waarom worden altijd alleen die islamitische shariaraden eruit gepikt als afschrikwekkend voorbeeld van multiculturalisme?”

Tja, waarom toch is men in het Westen zo huiverig voor alles wat met Sharia te maken heeft?
Echt een goeie vraag, Peter, waarom zou dat toch zo zijn?

Ik denk dat het wellicht iets te maken zou kunnen hebben met het snel toegenomen aantal moslims in het Westen, en met het track record dat Sharia heeft opgebouwd, sinds we het woord ‘Sharia’ hebben leren kennen, nog maar kort geleden. Men heeft angst voor Sharia.

Is de angst voor Sharia terecht?
Ik vind van wel en ben dan ook geen cultuurrelativist maar voorstander van Moderne normen en waarden, en fel tegenstander van onverlichte Middeleeuwse rechtspraak.

op 04 12 2015 at 15:24 schreef Haes:

@Holkmeier
Je bent “voorstander van Moderne normen en waarden”, met hoofdletter M voor “moderne”. En laat me eens raden – afgaand op de manier waarop je hier reageert – vind je vast dat jij vaststelt wat die “normen en waarden” moeten zijn en dat iedereen daar naar MOET leven. En als ze niet naar je luisteren, “DAN MOETEN DIE KOPPEN ERAF”… Toch? Oh, wacht…

op 04 12 2015 at 15:33 schreef babs:

Een katholiek kan alleen niet voor de kerk trouwen zolang deze volgens de kerk nog getrouwd is. Kan zijn dat dit in een land als Italië of Ierland anders is, maar in NL en zelfs in Spanje mogen gescheiden vrouwen gewoon trouwen zonder voor de kerk gescheiden te zijn.

Bij mijn burgerlijk huwelijk kwamen sommige genodigden niet, omdat mijn vrouw nog getrouwd was (en is) voor de kerk.

Laatst met een vriend bedacht dat de ‘man-volgens-de-kerk’ een eigen woord verdient in de Spaanse taal. Als iemand een suggestie heeft….

op 04 12 2015 at 15:49 schreef Anoniem:

Dat is leuk Mart, maar wanneer je hele sociale omgeving en familie waarde hecht aan zo’n rechtbank, dan voelen zulke regels toch behoorlijk dwingend aan.

Onze eigen poldertaliban kan er trouwens ook wat van. Bijvoorbeeld een misbruikende vader in de biblebelt die na ‘mediation’ met de kerk nog steeds met z’n dochter in huis woont.

Of stap eens een blijf van m’n lijf huis in. Vol met vrouwen die niet uit hun mishandelende omgeving weg kunnen omdat het onacceptabel is en ze dus helemaal alleen staan.

Er schuilt overigens behoorlijk wat rechtvaardigheid in religieuze rechtbanken, en in praktijk in bijvoorbeeld Engeland komt het shariarecht zelfs redelijk overeen met het normale recht en ze kunnen in gematigde vorm zeker een positieve bijdrage leveren, maar dat hoeft natuurlijk niet. En ze zijn in mijn ogen ook niet de oplossing. Ik vind dat iedereen evenveel aanspraak heeft op de bescherming van de hier geldende regels en wetten. Ook als die afwijken van de religieuze wetten.

Dat er verder verenigingen (of kerken) zijn met club regels is prima. Maar het wringt als er mensen verplicht aan regels gehouden worden als ze eigenlijk geen lid willen zijn, zoals de rest van de familie is.

op 04 12 2015 at 17:00 schreef MNb:

“wanneer je hele sociale omgeving en familie waarde hecht aan zo’n rechtbank”
En daar zou Zee dus onderzoek naar moeten doen. Dan meteen de geruchten over kindhuwelijken meenemen ook. En vooral in hoeverre die shariaraden nou inderdaad tegen de wet in handelen. Daar heb ik heel wat meer aan dan het gemier dat multiculturisten met het laatste geen enkel probleem zouden hebben.

op 04 12 2015 at 18:29 schreef Egbert:

Holkmeier: ik ben fel tegenstander van onverlichte Middeleeuwse rechtspraak.

Schrik niet: drie jaar geleden was godslastering hier nog strafbaar. (Het is alleen maar afgeschaft om te voorkomen dat andere gelovigen er een beroep op zouden doen — je weet wel welke). Ouders mogen hun kinderen nog steeds verminken om religieuze redenen. Ook mogen ze inenting weigeren voor hun kinderen. 500 jaar na de Middeleeuwen hadden wij hier nog steeds geen homohuwelijk. Mochten politieke partijen vrouwen weigeren.

Oftewel, je zwetsts als je denkt dat wij zonder die moslims al wel van middeleeuwse rechtspraak af waren.

op 04 12 2015 at 19:11 schreef Roland:

Ik vind shariarecht primitief in zijn bewijslast en in zijn straffen. En het nationale recht van een land (voor zover afwijkend dan, hè) prevaleert natuurlijk.

Maar als beide partijen in een geschil vrijwillig kiezen voor een shariaraad als mediator moeten ze dat lekker zelf weten.

Alleen, als je het niet eens bent met de uitspraak heb je wat mij betreft, in ieder geval in Nederland, altijd het recht alsnog naar een reguliere (of ‘echte’) rechter te stappen.

En Egbert heeft gelijk, andere godsdiensten hebben ook hun rare dwingende voorschriften en geschilprocedures.

Voor mij is het een voordeel van die gekke islam dat mensen gaan inzien dat het christendom ook veel (andere) gekke dingetjes heeft. Ik hoop dat een werkelijk seculiere staatsinrichting hierdoor dichterbij komt.

op 04 12 2015 at 19:12 schreef boris:

Stel: een gesluierde vrouw loopt over een naakt recreatie plek. Wat gebeurt er? Zal ze lastig gevallen worden? Verbaal onheus bejegend? Nee weet wel zeker dat die naakt recreanten haar rustig door laten lopen. Stel: een naakt recreant wil even naakt boodschappen doen op het August Allebeplein in A’dam West. Kan ie dat ongestoord? Het antwoord lijkt me wel duidelijk! Blijkbaar moet ‘multi’ altijd van één kant komen en kan met beter spreken van het monoculturalisme van de grootste bek!

op 04 12 2015 at 20:09 schreef Mario:

“Bijvoorbeeld een misbruikende vader in de biblebelt die na ‘mediation’ met de kerk nog steeds met z’n dochter in huis woont.”

Vader misbruikt dochter, moeder wil niet scheiden want: ‘mag niet van de kerk’. Vader misbruikt dochter nog meer. Moeder wil niet scheiden, want: ‘kerk’.

Dochter is jarenlang seksueel misbruikt totdat het ook moeder teveel werd en ze eindelijk gingen scheiden.

Moeder en dochter verstoten; vader (toen) nog steeds actief voor ‘de kerk’ w.o. met minderjarigen. Dochter was een jaar of elf toen het misbruik begon.

Welkom bij de gereformeerde kerk.

Interview een paar jaar terug.

op 04 12 2015 at 20:15 schreef Holkmeier:

@Verdwaalde Haes: iedereen MOET met zijn poten van homo’s afblijven. Anders ga je de gevangenis in. Dat vind ik inderdaad. Dat is de Westerse norm. En die verdedig ik voluit. Jij niet? Ben je wellicht een stiekem racistje, Haes? Ja hè! Want bij jou hebben getinte homo’s minder rechten dan anderen, jij laat ze doodvallen.

@Vagezwetsert Egber: Erg hè, dat de Middeleeuwen nog doorklinken. Dat vind ik nou ook.
We zijn eigenlijk nog maar zo’n vijftig jaar serieus bezig met secularisering, er is nog heel veel te doen, wat zeg ik: er is WEDEROM veel werk dat verricht moet worden om de secularisering voortvarend voort te zetten.
Doe je mee om de middeleeuwse overtuigingen uit te roeien?

Ik heb veel medestanders nodig, want er is onlangs weer een groep van duizenden mannen ons land binnengekomen die overwegen hun vuist te gebruiken tegen openlijk kussende homo’s.

op 04 12 2015 at 20:50 schreef Egbert:

sinds we het woord ‘Sharia’ hebben leren kennen, nog maar kort geleden. Men heeft angst voor Sharia. Speak for yourself.

Doe je mee om de middeleeuwse overtuigingen uit te roeien? Niet met jou.

Holkmeier, jij bent niet gay.

op 04 12 2015 at 21:36 schreef MNb:

Als je veel medestanders nodig hebt moet je niet zo onbenullig zijn om mensen die bereid zijn openlijk kussende homo’s te verdedigen – zoals ik – te verwisselen met een stropop als je ze probeert te verneuken.
Gewoon een adviesje, Holk.

op 04 12 2015 at 22:09 schreef Ralph van der Geest:

“…sinds we het woord ‘Sharia’ hebben leren kennen, nog maar kort geleden. Men heeft angst voor Sharia.

Is de angst voor Sharia terecht?
Ik vind van wel en ben dan ook geen cultuurrelativist maar voorstander van Moderne normen en waarden, en fel tegenstander van onverlichte Middeleeuwse rechtspraak.”
Iets zegt me dat ik niet zo graag bij die ‘we’ van die Holkmeier wil horen en verder dat die Holkmeier een warm voorstander is van bommen op Syrië met als afzender het ‘verlichte’ westen.

op 04 12 2015 at 23:22 schreef Haes:

@Boris
Wat ben jij een hork (ik schreef bijna Holk(meier)), zeg. Als een naaktrecreant in willekeurig welke straat of laan naakt boodschappen wil doen, wordt hij daar niet geaccepteerd. Dat heeft niets met de religieuze achtergrond van de bewoners van de wijk te maken.
Wat jij doet is een kwalijke vorm van framen.

op 05 12 2015 at 01:23 schreef dewanand:

Ref cit peter:

‘Ik ben een multiculturalist. Ik vind dat je in Nederland in het openbaar naakt moet mogen lopen en een sluier moet mogen dragen als je dat wilt. Dat het je mogelijk gemaakt moet worden je religie in de publieke ruimte te praktiseren of nadrukkelijk niet religieus te zijn.’
—–

ja Peter, namastiaauw,

foutje: je bent een seculiere fundamentalist sedert 2007, en je gelooft in absolute tolerantie, totaal normloos, anarchistisch en waardenvrij.

Kijk extreem waardenvrij denken is het seculiere fundamentalisme in engere zin, en het is de anarchie van (seksueel) genot aan het ene uiterste en het anaal geile religieuze ritueel aan de andere kant. Totaal schizoide dus en gespleten.

VB
Een hete, gelovige hindoemeid die zich zaterdagavond laat uitwonen door een blikje negers en die dan zondagochtend vroom havan doet in de Asan of Ram Mandir. Hindoeisme kent geen zondebegrip dus uitnaaien en hoereren zijn geen doodzonde in het Hindoeisme, maar hogere niveaus van Tapasya op je rug om darshan te geven met je koeliekut aan mannen.

Zie Eden he, of allah loka:

http://www.bravotube.net/videos/sexy-marine-party-turns-into-a-wild-orgy-with-slutty-babes/?promoid=adwank

op 05 12 2015 at 04:51 schreef John de Beer:

Hoe het met de Shariaraden zit weet ik niet, wel weet ik dat het Beth Din, de rabbinale rechtbank in Amsterdam, onder leiding van de onlangs afgetreden opperrabbijn Ralbag de rechten van de vrouw centraal stelde. Hierbij volgt het Beth Din de Nederlandse wet (volgens de Joodse wetten hebben Joden in diaspora de plicht primair de wetten van het gastland na te leven). Onlangs heeft in Amsterdam een unieke zaak gespeeld waarin de burgerlijke rechter in een scheidingszaak de halsstarrige echtgenoot opdroeg de eerdere uitspraak van het Beth Din te respecteren en zijn echtgenote de z.g ‘get’ te geven (van haar te scheiden).

op 05 12 2015 at 11:27 schreef jos:

@Haes. Ik geloof niet dat Boris op kwalijke wijze aan het framen was. Gewoon domheid.

op 05 12 2015 at 13:46 schreef Mario:

@John

“..de wetten van het gastland na te leven”

Ook evt. Shariahraden hebben zich te houden aan de Nederlandse wetgeving. Ongeacht wat een stelletje dramaqueens ervan willen maken.

op 05 12 2015 at 16:32 schreef MNb:

Zoals ik al schreef is dit

“Ook evt. Shariahraden hebben zich te houden aan de Nederlandse wetgeving.”
het enige waar ik in geïnteresseerd ben – in hoeverre gebeurt dat ook en wordt dat, indien nodig, afgedwongen?

op 06 12 2015 at 14:32 schreef Benedictus:

Babs

Het wel of niet kunnen trouwen na een scheiding voor de RK Kerk in Nederland is afhankelijk van welke geestelijke je treft. Dit kan van plaats tot plaats verschillen. Alleen de communie wordt dan weggelaten en de dienst is wat aangepast. Het ritueel is eveneens plechtig en de meesten kunnen daar goed mee leven.

op 06 12 2015 at 15:25 schreef Vandaag in de kast in islamitisch feijenoprd:

Sharia is mooi hoor, ik leef eronder.

op 06 12 2015 at 15:26 schreef Hermann:

Mevrouw Zee weet niet, wil het niet weten of het paste niet in haar onderzoek, maar in Israël is al lang een Sharia-wetgeving, met ondersteuning van de Israëlische staat.

http://index.justice.gov.il/En/Units/ShariaCourts/Pages/default.aspx

Wel steeds onderzoek doen naar de Sharia, maar net doen, of er geen Joodse wetgeving bestaat.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Halacha

In Israël erkent men ook de Christelijke wetgeving. Tussen de Joodse- en Christelijke wetgeving zit nogal een verschil. Zie de volgende niet geheel wetenschappelijke link:

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/37786-noachieden-christelijke-afkeer-van-de-tora-joodse-wet.html

Een Sharia-wetgeving luidt niet een verval en barbaarsheid van een staat in. Staatsterrorisme onder het mom van ‘oog om oog, tand om tand’ wel.

http://www.vice.com/nl/video/de-gangs-van-el-salvador-volledige-versie-293

Oog om oog, tand om tand:
Ius talionis:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ius_talionis

In ieder geval zal hier niet snel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan worden:

http://www.vice.com/nl/read/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11

op 06 12 2015 at 17:07 schreef Bertje:

Na al dit onzinnige gebabbel over sharia rechtbanken, joodse rechtbanken christelijke meuk en de hele rataplan, is het de hoogste tijd dat de Heilige Kerk van het Spaghetti monster ook maar eens een rechtbank moet openen.
Het boulainaise gerecht of zoiets.

Maar verder wat MnB zegt op 05 12 2015 at 16:32.
(he bah ben ik het eens met MnB sorry komt niet meer voor)

op 08 12 2015 at 09:08 schreef Vanes:

Enorme spraakverwarring hier omdat het proces van een sharia raad wordt vermengd met de inhoud van de sharia rechtspraak. Als proces is de sharia prima, wanneer een groep gelijkgezinden onderling afspreken via een bepaald mechanisme hun onderlinge problemen op te lossen heb ik daar geen moeite mee. De inhoud ligt anders maar is volstrekt duidelijk:

Wel wanneer uitspraken van een orgaan als een ‘sharia-raad’ in flagrante tegenspraak zijn met universele waarden : zoals gelijkheid van man en vrouw, acceptatie van homo’s en transgenders, lijfstraffen. Het argument dat een gemeenschap dat zelf uit mag maken, is achterhaald omdat je dergelijke waarden niet kun relativeren. Doe je dat wel dan is zelfs vrouwenbesnijdenis acceptabel in de Westerse maatschappij. Rechten van de mens zijn universeel en er is geen staat of sharia raad die daar aan kan tornen.

En binnen een (supra-)nationale gemeenschap moet iedere burger een beroep kunnen doen op de daar geldende rechten. Afspraken van lokale bemiddelingsorganen die daarvan afwijken kunnen daarom geen rechtsgeldigheid hebben en door niemand worden afgedwongen. Afdwingen van afspraken die ingaan tegen de bestaande burgerrechten leidt immers tot ongelijkheid, dat heet discriminatie. Dit beperkt het werkingsgebied van sharia raden tot huis-tuin en keuken ruzies en daarvoor zijn ze uitermate geschikt.

op 08 12 2015 at 16:16 schreef Roland:

Vanes, ik snap je punt maar “gelijkheid van man en vrouw, acceptatie van homo’s en transgenders, lijfstraffen” scharen onder “de universele waarden” is meer dan een tikkie voorbarig en optimistisch.

Dit zijn Westerse waarden (waar de hele wereld baat zij zou hebben) maar de meeste VN-leden delen ze niet. Licht jij ze even dat we die waarden niet kunnen relativeren?

“En binnen een (supra-)nationale gemeenschap moet iedere burger een beroep kunnen doen op de daar geldende rechten.” Wat is dan ‘daar geldend’? Wat in Irak geldt of wat in Nederland geldt?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS