Home » Archief » De Grote Frontaal Naakt Kerstatheïsmeprijsvraag


[25.12.2009]

De Grote Frontaal Naakt Kerstatheïsmeprijsvraag

janerussell

Na de Kerstbijbelprijsvraag en de Kerstkoranprijsvraag biedt Frontaal Naakt u deze kerst de gelegenheid uw tanden te breken op het drammerigste geloof van allemaal, het atheïsme.

Tjerk heeft de vragen verzonnen, dus deze keer heeft iemand anders een keer kans het goddeloze boekenpakket van uitgeverij Xtra te winnen. Daarin de eerste vijf nummers van het geniale Pulpman-magazine, het fotoboek Adam & Ewald van de omstreden Sooreh Hera, en cartoonbundel van Ad Kolkman, een cartoonbundel van Argibald, een cartoonbundel van Hallie Lama, de nieuwste van Bandirah, de verstripte biografie van Malcolm X, en het boek Schroot van Ben Vranken.

Oplossingen vóór 4 januari 2010 mailen naar Uw Hoofdredacteur, de uitslag wordt in de eerste week van januari bekendgemaakt. Zet ‘m op!

 

1. Wat bedoelde W.F. Nietzsche met de zinspreuk ‘God is dood’?

a)  Dat God lichamelijk de pijp uit was gegaan.

b)  Dat  niemand meer in God geloofde.

c)  Dat alle metafysica inmiddels zijn betekenis had verloren.

d)  Dat hij definitief had bewezen dat God niet bestaat.

 

2. In 1574 werd Geoffroy Vallée te Parijs wegens het ontkennen van God op de brandstapel gezet. In zijn ketterse pamflet had hij onder meer geschreven dat…

a) God niet bestaat.

b) De bijbel niet betrouwbaar is.

c) Jezus nooit had bestaan.

d) De bijbel leert dat je zo wit mogelijke kleding moet dragen.

 

3. Welke van deze auteurs zegt wetenschappelijk te kunnen bewijzen dat God niet bestaat?

a) Victor Stenger

b) Christopher Hitchens

c) Daniel Dennet

d) Richard Dawkins

 

4. In zijn atheïstische kinderboekenserie His Dark Materials omschrijft Philip Pullman God als…

a) Een wrede tiran op een troon van gesmolten lava.

b) Een seniele bejaarde engel in een kristallen kubus.

c) Een pathetische ijdeltuit voor een platina spiegel.

d) Een sadistische intrigant in een koets van sterrenstof.

 

5. Wie omschreef de God van het oude Testament als een “vrouwenhatende, homofobe, racistische, kindermoordende, genocidale, zoon-moordende, pestilentieuze, megalomane, sadomasochistische, wispelturig-kwaadaardige bullebak”?

a) Karel van het Reve

b) Rudy Kousbroek

c) Christopher Hitchens

d) Richard Dawkins

 

6. Welk misselijkmakend bijbelverhaal is in 1987 door Neil Gaiman en Steve Gibson bewerkt tot stripvorm? Het verhaal over…

a) Jephta die zweert het eerste wat hem bij thuiskomst na de strijd tegemoet loopt te offeren, en dan zijn eigen dochter op het altaar moet slachten. (Richteren 11)

b) De Leviet, die zijn vrouw in mootjes hakt en die naar twaalf provincies stuurt, nadat ze is doodverkracht door een bende. (Richteren 19)

c) Tamar, die een kind wil, en zich daartoe verkleed als een prostitué, om zo haar schoonvader te verleiden. (Genesis 38)

d) De zonen van Jakob, die de verleider van hun zus wijsmaken dat zij akkoord gaan met de relatie als de hele schoonfamilie zich laat besnijden… enkel om hen later des te gemakkelijker te kunnen afslachten. (Genesis 34)

 

7. Wie schreef over alle in vergetelheid geraakte goden: “De hel van overleden goden zit al even overvol als de presbyteriaanse hel voor babies.”?

a) H.L. Mencken

b) Mark Twain

c) Madeline Murray O’Hare

d) W.F. Nietzsche

 

8. Wie schreef: “… want onder “natuur”, in zijn algemeenheid genomen, versta ik niets anders dan God zelf, oftewel: het door God ingestelde, geordende netwerk van geschapen dingen“?

a) Einstein

b) Spinoza

c) Descartes

d) Hegel

 

9. In haar dagboeken prijst koningin Wilhelmina God dat deze haar schoonzoon Bernhard ziek heeft gemaakt, zodat hij niet in een vliegtuig kon stappen dat op zee verongelukte. Welke auteur gebruikt dat als voorbeeld om de spot te drijven met het geloof in de voorzienigheid?

a) Rudi Kousbroek

b) Maarten ‘t Hart

c) Hafid Bouazza

d) Karel van het Reve

 

10. Wat bedoelde Freud toen hij religie omschreef als een ‘illusie’?

a) Dat religie gebaseerd is op sprookjes.

b) Dat religie bestaat bij de gratie van wensgedachten.

c) Dat religie bestaat uit waanvoorstellingen.

d) Dat geestelijken net goochelaars zijn die hun publiek illusies voorhouden.

 

Open vragen:

 

11. Volgens de komische islamitische prediker dr. Zakir Naïk zijn atheïsten op de goede weg om moslim te worden. Hoe komt hij daar zo bij?

 

12. In zijn Kritiek op Hegels rechtsfilosofie. Inleiding omschrijft Karl Marx godsdienst als “de opium van het volk”. Maar wat bedoelde hij daar eigenlijk mee?

 

13. In Dostojevski’s De Gebroeders Karamazov vertelt de atheïstische Ivan op zeker moment een verhaaltje aan zijn zeer gelovige broer Aljosja. Aan het eind van dat verhaal zegt Ivan dramatisch dat hij daarom zijn toegangskaartje voor dit leven aan God teruggeeft. Welke afschuwwekkende scène tovert Ivan in dat verhaal voor ogen, die hem tot deze conclusie leidt?

 

14. Som zoveel overeenkomsten als u weet op tussen de profeet Joseph Smith (1805-1844) en de profeet Mohammed (570-632).

 

15.  Beschrijf het sterkste argument dat u kunt verzinnen tegen het bestaan van God.

Over de uitslag mag u corresponderen tot u een ons weegt. De reactieruimte hieronder is voor uw dilettantische gezeik, niet om de oplossingen te posten.

Algemeen, 25.12.2009 @ 17:05

[Home]
 

109 Reacties

op 25 12 2009 at 18:04 schreef mescaline:

Vraag 12 citeert de Leninse bewerking van Marx’ uitspraak. Dat is bepaald ongelukkig wanneer Marx zelf wordt aangehaald.

http://de.wikipedia.org/wiki/Opium_des_Volkes

op 25 12 2009 at 18:11 schreef mescaline:

Mag ik de prijs van het “dilettantische gezeik” ook retourneren ? Ik zie heel duidelijk een passende winnaar.

O dat was humor ? Zeg dat dan meteen.

op 25 12 2009 at 18:17 schreef Chaimae:

Aah wat leuk. Ben benieuwd wie al deze vragen correct kan beantwoorden.

op 25 12 2009 at 18:31 schreef Huub:

Oef. En dan denk je toch heus wel atheïstisch aangelegd te zijn.

op 25 12 2009 at 18:44 schreef Tjerk:

@Mescaline, scherp gezien. Ik heb Peter al een mailtje gestuurd.

op 25 12 2009 at 18:54 schreef Peter:

Is aangepast. Verder nog wat te zeiken? Forget I asked.

op 25 12 2009 at 22:58 schreef deDeurs:

Ondanks dat ik ‘niets meer heb met Breedveld’ (ik schreef dat eigenlijk om mezelf tot de orde te roepen Peter, ik wring me wel eens ergens binnen waar ik gewoon niet thuishoor) vind ik dit postje erg leuk. Ik weet niet één antwoord. Dat kun je afschrijven op ongeletterdheid, maar zelf ben ik er wel mee ingenomen. Het geeft aan dat ik inzake religies een redelijk besmettingsvrije mening & beeldvorming heb.

Ik doe 1 serieuze poging (te weinig om in te sturen):
Vraag 10. Antwoord b? Hier kom ik namelijk mezelf tegen.

Waar dan vast het commentaar op komt dat het afwijzen van een bejaarde Übersuperman met een Hemingway kop en de wardrobe designer van Cecil B De Mille net zo zeer een wensgedachte is?

er is geen God ben ik
– vrij naar Nietzsche

op 25 12 2009 at 23:47 schreef herman van der helm:

Wat mij opvalt is dat alle antwoorden op de vragen feitenkennis vereisen. Is atheisme dan slechts feitenkennis? Ik kan me voorstellen dat het meer inhoudt.

op 25 12 2009 at 23:59 schreef mescaline:

Wat wil je dan ? Een geloofsbekentenis afleggen ?
BTW uit eigen ervaring kan ik mededelen dat een blanco kind (N=1) atheistisch is. Herinner mezelf als stomverbaasd kereltje, “wat de juf ons nou vertelde…”, “ja maar weet je niet meer, wij vertelden dat ook, dat van Jezus!”.

op 26 12 2009 at 00:10 schreef deDeurs:

Is atheisme dan slechts feitenkennis?

Christen en moslim kloppen op hun respectievelijke geloofsgeschrift: ‘Kijk; boek barstensvol feiten’.

op 26 12 2009 at 06:14 schreef EJ:

“het drammerigste geloof van allemaal, het atheïsme”

Calling atheism a religion is like calling bald a hair color.
(Don Hirschberg)

op 26 12 2009 at 09:06 schreef Smeets:

Volgens mij hebben de wetenschappelijke maatschappijbenaderingen van Marxisme en NS toch ook bewezen dat atheisme een van de gevaarlijkste religies kan zijn.
Laat wetenschapper Duns maar eens aan de macht.

op 26 12 2009 at 10:09 schreef Chaimae:

EJ, waarom is volgens jou (ga ik van uit, vanwege citaat dat je aanhaalt) atheisme geen religie? Religie vormt een breed spectrum of vind jij van niet?

op 26 12 2009 at 12:09 schreef deDeurs:

Mijn kerstboodschap aan FrontaalNaakters. En ach, erger dan het verplichte 2e kudtkerstdag bezoek aan schoonmoeders kan ie niet zijn.

Een agnost verschilt van een atheïst, die de stelling betrekt dat er geen God is omdat daar geen geldig bewijs voor is.
Een agnost stelt dat het niet mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te tonen (en evenmin het niet-bestaan). Deze twee posities hoeven elkaar niet uit te sluiten, het is mogelijk een ‘agnostische atheïst’ te zijn.
Een radicale vorm van het agnosticisme is het Ignosticisme, een leer waarvan de aanhangers niet alleen de mogelijkheid tot kennis van het bovenaardse ontkennen, maar ook verklaren deze niet te willen kennen.
– wikipedia

Een atheïst pur sang is een keiharde fundamentalist. Een Hovaardige! krijt de gelovige. Heel typerend, voor de gelovige. Maar aangezien de atheïst een steeds slechtere naam in de – overwegend religieuze – samenleving begint te krijgen, schuif ik met ingang van nu richting keurmerk Agnosticisme (totdat de gelovige zijn geslepen hoektanden dáár weer in laat zinken).

‘Er is geen bewijs [van bestaan] van een Creationist’, zegt de atheïst.
Dat is natuurlijk onzin. Als koplopende biosoort zijn wij creaties (maar dat zijn gesteenten, water en straling ook). Van wie/wat? Toeval, blinde en doelloze oorzaak & gevolg? Darwin kwam met evolutionaire selectiviteit en speciminale adaptatie. Ruikt dat niet stevig naar manipulatie of op z’n minst een of andere universele drive? (volgens mij vroeg de klinische Darwin zich dat uiteindelijk ook af)
Uit chaos werd en wordt orde geschapen, de sectoren Fysica en Astronomie onderschrijven dat zelf. Een typisch beperkte menselijke visie? Is de hele natuurwetenschap het grote menselijke zelfbedrog? Maar ze zijn er onmiskenbaar; kosmische equivalenten van regelneven. (“Gods aartsengelen, engelen, cherubijnen en cupido’s!” jammert de gelovige)
Misschien kwamen die wetten en processen ooit vanuit het niets aanwaaien, maar het (een giga-Gestalt?) heeft iets met zichzelf gedaan en zo ontstond Schepping. Een project dat, de hedendaagse gelovige is best slim, nooit af is.
De grootte en houdbaarheidsdatum van het universum ken ik niet en kan ik niet aantonen, maar ik percepteer gewoon dat het van begin tot einde en van achteren naar voren één bonk matrix met reageervat en aangekoppelde processors is; micro, macro en alles tussenin.

In wezen sta ik behoorlijk dicht bij de door mij verguisde christenen en moslims. Wat mij echter flink irriteert aan religies, is de vergodsdienstelijking van die instellingen en vooral het personificeren van wat de clubleden god noemen, het begrip theïst. Het is glashelder: God schiep de mens niet, de mens schiep God. Een Monster van Frankenstein die iets te bijdehand werd, misschien zelfs.

Dat Homo Sapiens Sapiens zelf vurig een Überkreatur wenst te zijn, zie je dagelijks om je heen, een ieder is daar elke dag, elk uur van z’n leven mee bezig. Bijbel en Koran zijn daarom niets meer dan etiquetteboeken, studies (zelf)psychologie en het handvest Theologisch Vaderfixeren voor Dummies. Met veel héle foute conclusies. Schuld & Boete; schei toch uit. ‘Gij zult geen afgodsbeelden aanbidden’; zie de leugendetector op tilt slaan.

Lijden is een impopulair iets onder elke organische levensvorm omdat de basisbehoefte nu eenmaal is om met een gevulde buik in het zonnetje te liggen. Overlevingsinstinct, wordt dit ook wel genoemd en het is ook heel ego-gericht. Dus goed en kwaad zijn geen door de mens ontwikkelde begrippen, elke soort probeert in grote lijn het ‘slecht’ zijn te vermijden en het ‘goed’ zijn na te streven, ter meerdere glorie van het Ik.

Als daar een almachtig, rationeel denkende bovenbaas de ontwerper en programmeur van is, het zij zo, maar dat de geest in die immense kosmosfabriek continu zit te ‘luisteren’ naar het communicatieve geprevel van moslim, christen en jood in buurthuis Aarde in woonwijk Zonnestelsel te megapolis Melkweg, dat kan er bij mij niet in. Hier is overduidelijk de bodemkruiper met zijn beperkte denkraam aan het woord, de platlander naar Edwin A Abbotts idee die een glimp opvangt van de derde dimensie.

Scifiverhalen zijn moderne sprookjes. ‘Als er eens’ ipv ‘Er was eens’. Vervelend wordt het als men probeert de wereld er van te overtuigen dat millennia oude sprookjes serieus genomen dienen te worden en nageleefd volgens het onbuigzame credo: ‘Er zal zijn’.

Mevrouw Bouazza en velen gelijk zij kunnen mij er niet van kan overtuigen: dat het noodzakelijk is om de hele Koran zonder onderbreking uit te lezen om te kunnen begrijpen waar het werk voor staat. De Enige Echte waarheid, zeggen zij. Hun Koran en Bijbel en Talmud – ‘correcte’ versies van de Tenach die weer een ‘verbeterde’ versie van de Septuagint was, weet u wel? – liegen ronduit als ze beweren een getrouwe echo te zijn van het volmaakte gedachtengoed van een hogere geest. Het slechts het gebundelde gemompel van het eeuwig zoekende en zichzelf eeuwig frustrerende menselijke dier. Als redelijk normaal denkend exemplaar zie je dat toch?

De z.g. betere soort op deze planeet is in feite het lager geplaatste dier. In zijn ‘goddeloze’ onwetendheid weet het dier zulk inproductief masochisme te vermijden. Al moet men termieten niet onderschatten, hun kastelen bekronen ze vaak met een minaret.
Wat niet wegneemt dat Godallah het dier óók een tot zonde vervallen schepsel vond, en nagenoeg de complete aardse fauna strafte met een zondvloed, poeh. Miljoenen die letterlijk in zulke legendes geloven, kwalificeren mij dan als een ‘gevaarlijke religie-aanhanger’? (oké, alleen Smeets doet dat)

Ik kan uit twee dingen kiezen: schokschouderend weglopen en strontvlaaien in godsdienst-verdwaasde, hypocriete gezichten blijven drukken. Ik vind de tweede optie nuttiger. En leuker.

op 26 12 2009 at 13:23 schreef Tjerk:

DeDeurs: “En ach, erger dan het verplichte 2e kudtkerstdag bezoek aan schoonmoeders kan ie niet zijn.”

Echt wel! Mijn schoonmoeder zwatelt namelijk een stuk minder, en omdat zij wél beseft dat ze ieder talent voor schrijven ontbeert, vermoeit ze de mensen ook niet met haar stijve, interessantdoenerige proza.

DeDeurs: “Hun Koran en Bijbel en Talmud – ‘correcte’ versies van de Tenach die weer een ‘verbeterde’ versie van de Septuagint was, weet u wel?”

Nee, weet ik niet. Hoe kan de Tenach een verbeterde versie van de Septuagint zijn als die Septuaginta zelf een Griekse vertaling is van de Tenach?

En de Talmud is geen verbeterde versie van de Tenach, maar een compilatie van discussies over de betekenis, reikwijdte en toepassing van wetjes en principes in de Tenach.

DeDeurs: Mevrouw Bouazza en velen gelijk zij kunnen mij er niet van kan overtuigen: dat het noodzakelijk is om de hele Koran zonder onderbreking uit te lezen om te kunnen begrijpen waar het werk voor staat. De Enige Echte waarheid, zeggen zij.

O ja, joh? Waar zegt ze die dingen dan?

Kortom, je weet niet waar je het over hebt, schrijft mensen standpunten toe die ze niet ingenomen hebben, en geeft daar vervolgens allerlei ellenlange quasi-diepzinnige bespiegelingen over.

En dat allemaal nadat je in de eerste zin van je eerste commentaar had vastgesteld:

“Ondanks dat ik ‘niets meer heb met Breedveld’ (ik schreef dat eigenlijk om mezelf tot de orde te roepen Peter, ik wring me wel eens ergens binnen waar ik gewoon niet thuishoor)…”

Zoek een hobby. Blokfluit spelen ofzo…

op 26 12 2009 at 13:43 schreef Smeets:

Deurs,

Ik zei “KAN zijn”. Niet dat mensen die het atheisme aanhangen “gevaarlijke religie-aanhangers” ZIJN.
De enige religie zonder bloed is die van de twijfel, de onwetendheid en de relativering.

Probleem van atheisten is dat ze zelf vaak in de meest fantastische theorien duiken over hoe de wereld dan wel in elkaar zit. En als ze dit denken te weten gaan ze dit als een simplistische en wetenschappelijke waarheid uitventen. Uiteindelijk belanden ze in dezelfde handelswijze als de gemiddelde religieuze fanaat die ook de wereld aan zijn eigen waarheid wil onderwerpen.. .

En dat atheisme religieus KAN zijn heeft de geschiedenis bewezen.
Maak eens een vergelijking tussen het Marxisme en religie. Allebei hebben ze hun Jezusfiguur, hun profeten, hun overleveringen, hun Bijbel, hun processies, hun heilige historische gebeurtenissen, hun onfeilbaarheid, hun aanspraak op de waarheid. Marxisme is een politieke religie vanuit een atheistische benadering. Ze hebben zelfs een hemel. (Dictatuur van het Proletariaat, of bij de NS het Duizendjarig Rijk)

Dit soort atheistisch religies zijn gevaarlijk dan de klassieke religies. Dit heeft waarschijnlijk te maken dat binnen de klassieke religies moraal en ethiek nog enigszins een rol spelen. Binnen het NS en Marxisme waren de ethiek en moraal een hindernis op weg naar hun atheistische hemel. De prijs van een mensenleven gedegradeerd tot een wegwerpartikel voor het weten van enkelen.

op 26 12 2009 at 21:17 schreef deDeurs:

‘Verbeterde’. Tjerk, ik gebruik niet voor niets aanhalingstekens. De Tenach heb ik evenwel nooit ingezien, I stand accused. De zin waarin het staat is ook flink krom zie ik.
Maar elk geloofsboek heeft z’n basis, z’n inspiratiebron. De Bijbel is stevig gefundeerd op Sumerische volksverhalen en aanverwante goden. Kom bij mij dan niet aan met het gelul als ‘het Enige Ware Woord dat uit de mond van God Zelf komt’.

…maak ik stijve, interessantdoenerige proza? Het was maar een blogreactie, hoor. Vandaar dat gedichtjes, quotes, sketsches en balletsequences ontbreken.

O ja, joh? Waar zegt ze die dingen dan?

Toe nou. Ze plaatste er hier een column over. ‘Islam kent mededogen’. Mijn mening over haar draaide er 180 graden door.

en geeft daar vervolgens allerlei ellenlange quasi-diepzinnige bespiegelingen over.

Met andere woorden, op FrontaalNaakt tref je alleen maar hooggeschoolde, echt diepzinnige polemiek en retoriek aan? Mw.

Zoek een hobby. Blokfluit spelen ofzo…

Insgelijks.

Smeets (die een stuk minder hovaardig reageert):

Probleem van atheisten is dat ze zelf vaak in de meest fantastische theorien duiken over hoe de wereld dan wel in elkaar zit.

Ja, die zijn wel degelijk religieus. En fanatiek ook. Vandaar dat ik met mijn ellenlange quasi-diepzinnige bespiegelingen aangeef dat het ook anders kan. Zonder meteen weer in een ander geëtiketteerd laatje te hoeven kruipen.

Dit soort atheistisch religies zijn gevaarlijk dan de klassieke religies

‘Van het volk en voor het volk’. Een van de grote leugens uit de geschiedenis. Aan de andere kant, kun jij je een samenleving voorstellen zonder overkoepelend gezag? Dat is zelfs in de kleinste dorpsgemeenschap niet mogelijk. Zelfs een gezin van vier personen kent een hoofd. Dus je hebt gelijk, ook het Marxisme is een religie. Nu nog een gemeenschapsstructuur zoeken die kan functioneren met religie maar zonder godsdienst.

op 26 12 2009 at 21:20 schreef Jarich:

“Maak eens een vergelijking tussen het Marxisme en religie. ”

Maar dan heb je het wel over een aparte stroming van het atheïsme die weinig met het kritische humanisme van doen heeft. Verder is het natuurlijk zo dat de mens sowieso een grote neiging tot het ‘aanbidden’ van boeken/ personen. Dat zit gewoon in onze genen.

De quote van Don Hirschberg zegt wel genoeg lijkt me. Atheïsme wordt juist gedefinieerd als niet-geloven, net zoals kaal zijn wordt gedefinieerd als geen haar hebben.

Ik denk niet dat ik ook maar één vraag kan beantwoorden trouwens. Maar dat hoeft ook niet, want atheïsme is juist niet gebaseerd op feitenkennis (behalve dan feiten die behoorlijk “obvious” zijn)

op 26 12 2009 at 21:55 schreef Smeets:

Deurs,

De atheistische religies van libertariers en anarchisten kunnen zich dat voorstellen. Ze claimen altijd dat hun samenleving nooit uitgeprobeerd is. Ik noem dat altijd wegkijken. Volgens mij zijn er een hoop van dit soort experimenten geweest. (Irak, Rwanda). Op het moment dat de situatie niet naar wens verloopt, kijken ze in hun sektarische bijbels hoe dingen horen te verlopen en wat er mis ging. Hun godsdienst is nooit de oorzaak.

Is de parlementaire democratie en de rechtstaat met al zijn gebreken niet zo,n gemeenschapsstructuur?

Jarich,

Atheisme: Ik “geloof” dat God niet bestaat. Daar gaan we al. Op het moment dat je het definieert, zeg je GOD bestaat niet. Dat kun je ook niet weten. Daarom is Atheisme in zijn ultieme consequentie altijd een geloof.
Zelf ben ik nog nooit een mens tegen gekomen die niet geloofde. Wel mensen die geloven dat ze niet geloven. Opvallend vind ik dat veel fanatieke atheisten hun religieuze achtergrond verraden. Hoe fanatieker hun achtergrond, hoe fanatieker ze atheist zijn. Schijnbaar hebben ze die gevaarlijke zekerheid van het weten nodig.

op 26 12 2009 at 22:09 schreef vander F:

Er is geen God (of goden),
er zijn wel mensen,
die ideeën hebben,
maar haal die mensen weg,
en God is weg.

In de metafysica hebben we het dus over de mens,
en z’n bespiegelingen,
en is God dood.

op 26 12 2009 at 22:11 schreef Jarich:

Dat hangt van je definitie van “geloven” af. Als je geloven definieert als ‘denken dat iets waar is’ dan is atheïsme inderdaad een geloof. Een geloof is dan wel nog altijd wat anders dan een religie.

Het is sowieso een beetje misleidend om te stellen dat atheïsme en theïsme beiden een geloof zijn omdat dat suggereert dat deze twee geloven dan gelijkwaardig zijn. Het verdoezelt wel het feit dat het ene geloof een stuk rationeler is dan het andere.

op 26 12 2009 at 23:57 schreef tondel:

Atheïsme het drammerigste geloof van allemaal? Misschien heb je atheïsten aan de deur gehad?

>we komen u Dawkins brengen
<zet maar in de garage, ik ben nu even bezig

op 27 12 2009 at 00:50 schreef deDeurs:

Opvallend vind ik dat veel fanatieke atheisten hun religieuze achtergrond verraden. Hoe fanatieker hun achtergrond, hoe fanatieker ze atheist zijn. Schijnbaar hebben ze die gevaarlijke zekerheid van het weten nodig

Grappig. Ik schrijf al acht jaar over godsdiensten alsof ik een kruisriddersroeping heb. Nog nooit heeft iemand me gevraagd of ik misschien een trauma heb. ‘Als misdienaartje in je sterretje gepakt? Moest je ondergoed van paardenhaar dragen?’ Maar ik heb absoluut niets gelovigs van huis meegekregen. Ik begon me er pas voor te interesseren toen ik zag wat godsdienstwaanzin voor kinderen en vrouwen doet. Internet heeft dat flink naar buiten gebracht. Het offeren van dieren aan de grote Arabische Manitou, moeders die in het hoofd van hun peuters kerven omdat ze daarmee hun god denken te behagen; het zijn zaken die tegenwoordig als een culturele behoefte verklaard dienen te worden, een volkstraditie slechts, maar zulke praktijken hebben wel degelijk een religieuze oorsprong.

op 27 12 2009 at 01:45 schreef Asmodeus:

Wat de godsdienst betreft, God moge dood zijn, maar de godsdienst niet, zolang de Wet van Vique niet weerlegd is, die stelt:
‘Een mens zonder godsdienst, is als een vis zonder fiets.’

W.F. Hermans – Houten leeuwen en leeuwen van goud

Ik mag niet meedoen aan deze quiz. Heb me onlangs definitief bekeerd tot de God Denkbaar, naar het Evangelie van O. Dapper Dapper.

op 27 12 2009 at 02:26 schreef Asmodeus:

What’s the difference between God and Bono?
God doesn’t walk around Dublin thinking he’s Bono…

Gelezen op twitter, speciaal voor Smeets…

op 27 12 2009 at 04:28 schreef Tjerk:

DeDeurs: (over Hassnae): “Toe nou. Ze plaatste er hier een column over. ‘Islam kent mededogen’.”

Dat was naar aanleiding van een column van Adamanda Kluveld in de Volkskrant, waarin de islam nog maar weer eens een keer werd voorgesteld als een wraakzuchtig, louter kwaadaardig geloof, vol oproepen tot moord en doodslag en zonder enige aansporing tot compassie. De boodschap van die column was dat de islam geen mededogen kent, integendeel zelfs.

Is het dan zo heel vreemd dat er een moslim in de pen klimt om aan de kaak te stellen dat in een gerenommeerde, landelijke krant nu voor de zoveelste keer kwaadwillig een eenzijdig beeld geschapen van de islam, in grove tegenspraak met hoe de koran in de praktijk door bijna 1,5 miljard moslims wordt gelezen? Die halen daar namelijk wel degelijk een oproep tot mededogen uit.

Om een concreet voorbeeld te geven: een Marokkaanse vertelde me onlangs dat ze zichzelf geen moslim noemt omdat ze zich aan geen van de vijf zuilen van de islam houdt. Behalve de zakaat, dat had ze vanuit haar islamitische opvoeding meegekregen, dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook de helpende hand uitsteken aan mensen in nood en armoede. Kluveld stapt gemakshalve over dat soort zaken heen.

Hassnae maakt in haar column duidelijk hoe moslims bij die lezing van hun heilige boek komen: als er nu honderden keren in de koran staat dat God vol erbarmen en mededogen is, dan kun je toch moeilijk zonder meer zeggen dat de islam geen mededogen leert. Daarnaast laat Hassnae in haar column zien dat Kluveld niet verder kijkt dan de verzen die haar goed uitkomen (‘quotemining’).

Waar het in Hassnae’s column volgens mij om te doen is, is dit: als je kritiek hebt op de islam, op de koran, of op de profeet Mohammed, moet je wel fair zijn. En inmiddels is er in Nederland een soort nationaal gezelschapspel onstaan, waarbij de spelers als een soort amateurdetectives in de koran, de overlevering en de islamitische geschiedenis op zoek gaan naar aanwijzingen om de islam aan de paal te kunnen nagelen als de kwaadaardigste religie ooit.

Dat is niet alleen vooringenomen, het is ook gevaarlijk. Zo’n spelletje schriftgeleerd Cluedo kan namelijk hartstikke onderhoudend en gezellig zijn, maar dat blijft het niet als dit functioneert als een middel om een toch al marginale bevolkingsgroep structureel verdacht te maken.

Dus op jouw toeschrijvingen terug te komen: ik heb Hassnae nergens horen zeggen dat je de koran zonder onderbreking moet hebben gelezen voordat je er iets kritisch over mag zeggen, en al evenmin voor haar rekening zien nemen dat de koran de “Enige Echte waarheid” is, zoals jij beweert.

Waar het haar om gaat is m.i. dat wanneer je de koran onder kritiek stelt, je (a) best een beetje je best mag doen om je er in te verdiepen, en (b) je daarbij ook fair moet zijn over wat er in staat. Twee alleszins redelijke eisen, lijkt me.

op 27 12 2009 at 09:34 schreef vander F:

@Tjerk,
ik heb ook kritiek op de Bijbel en z’n volgers,
en nee, ik verdiep me daar niet echt in,
moet dat dan?

op 27 12 2009 at 10:28 schreef Smeets:

Tondel,
“Atheïsme het drammerigste geloof van allemaal? Misschien heb je atheïsten aan de deur gehad? ”

Ik heb als enige in mijn vriendenkring mijn zoon laten dopen. Ik vind dat een mooie traditie. Ze zijn zelf overtuigd atheist. De verwijten en kritiek was van een drammerigheid waar de Jehova-getuige een puntje aan kon zuigen. Op een gegeven moment was ik zelf verantwoordelijk voor Aids en kindermisbruik..Hoezo, niet drammerig..

op 27 12 2009 at 10:42 schreef Smeets:

Jarich,

Als het atheisme gaat weten, dan zijn ze ook een religie geworden. Zolang ze geloven is er geen probleem. Dat is trouwens met alle maatschappijopvattingen zo.

Deurs,

ALles wat je beschrijft als reden voor je “strijd” zijn excessen. Ook binnen geloofsgemeenschappen. De waanzin van enkelen gebruiken om aan te tonen dat de gehele groep fout is. Vooral een bekende techniek bij de Islambashers.

Dat is hetzelfde als ik atheisme als fout betitel omdat sommige atheistische weters vorige eeuw zoveel ellende “voor vrouwen en kinderen” betekenden.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a6/Hitler_jugend.jpg

op 27 12 2009 at 10:53 schreef deDeurs:

Hassnae schreef:

Niet alleen bestaat dé islam niet, het geloof is bovendien een abstract gegeven. De islam kan niets doen. Het zijn de mensen, moslims, die dingen doen en opeisen. Als we nu eens beginnen met mensen aan te spreken op hun gedrag in plaats van theoloogje te spelen met onzinnige citaten die al dan niet in het heilige schrift zouden staan

Hoezo, al dan niet? Ik denk dat de meesten gewoon een quote kopiëren/plakken. Er zijn hadiths en soera’s die ik zinnig vind en er zijn hadiths die vanuit mijn visie nergens op slaan. Ik ga de ‘foute’ toch echt niet ombuigen om ze beter bij de goede spreuken te laten passen.

Dus op jouw toeschrijvingen terug te komen: ik heb Hassnae nergens horen zeggen dat je de koran zonder onderbreking moet hebben gelezen voordat je er iets kritisch over mag zeggen, en al evenmin voor haar rekening zien nemen dat de koran de “Enige Echte waarheid” is, zoals jij beweert.

De moslim die dit onderschrijft is geen moslim. Er is geen enkele gelovige die er meerdere religieuze opvattingen op na houdt, en dan zegt: ik vind deze de interessantste of leukste.

Waar het haar om gaat is m.i. dat wanneer je de koran onder kritiek stelt, je (a) best een beetje je best mag doen om je er in te verdiepen, en (b) je daarbij ook fair moet zijn over wat er in staat. Twee alleszins redelijke eisen, lijkt me.

Waar in discussies als deze steeds omheen gepraat wordt, is Wet nr 1 in bijbel en koran: God Is, en Zijn Woord is Waar.
Ik ben geen Wilders die zich bij het woord islam al als een foetus oprolt, maar ik kan geen redelijkheid betrachten (lees concessies doen aan) een akelig sprookje waar ik niet achter sta.

Kijk eens, ik kan er van overtuigd zijn dat de Paus een fascist en moordenaar en zakkenvuller is, maar ik ben niet blind voor het feit dat talloze kerkelijke instanties zich bezighouden met liefdadigheid. Dat zal in de islam weinig anders zijn. Maar in de discussies gaat het toch niet om die mensen?

op 27 12 2009 at 12:10 schreef Peter:

Ik ga de ‘foute’ toch echt niet ombuigen om ze beter bij de goede spreuken te laten passen.

Deurs heeft duidelijk niet begrepen waar het om gaat in Hassnae’s stuk, en dat is dus niet om het ‘ombuigen’ van passages, maar om het lezen en interpreteren in de juiste context.

Deurs mag zelf denken van niet, maar hij is niet toleranter dan Wilders. Hij leest een stuk van Hassnae dat ‘m niet bevalt en draait daardoor zijn mening over ‘180 graden bij’.

Al die zelfbenoemde korangeleerden met hun hoogdravende betogen over vrijheid kunnen zelf niet eens een andere mening aan.

De moslim die dit onderschrijft is geen moslim.

En dat bepaalt groot-mufti Deurs. Die zal de mensen wel even vertellen wie er wel en niet moslim is.

Wat een domme arrogantie.

op 27 12 2009 at 12:53 schreef Chaimae:

Beurs,

Volgens de islam speelt ieder wezen een rol in het spel van het wereldtheater waarvan God het scenario geschreven heeft. In de islam kenmerkt zich de mens als moreel en islamitisch wezen in de gewetenstrijd tussen neiging, oftewel je eigen perspectief en plicht, dus dat van alle anderen. Mijn beleving en interpretatie van de islam en koran is anders dan die van mijn vader of islamitische vriendin. Waar komt dit door? Elk mens heeft een ander paradigma en draagt andere geheimen en littekens met zich mee. Wie heeft deze gegeven? Allah. Het is dus het Oppperwezen die wilt dat elk mens op zijn eigen manier omgaat met religie, en in dit geval de islam. Om naar religie te kijken vanuit eenn view from nowhere.

Maargoed, ik stop, want hier kan oeverloos over doorgaan, maar heb helemaal niks met ellenlange teksten.

op 27 12 2009 at 13:09 schreef Chaimae:

Een prachtig gedicht dat naadloos past in deze discussie.

Vast chain of Being!Which from God began,

Natures aethereal, human, angel, man,

Beast, bird, fish, insect, what no eye can see,

No glass can reach; from Infinite to thee,

From thee to nothing.- On Superior pow’rs

Were we to press, inferior might on our…..

………

…….

op 27 12 2009 at 13:13 schreef Bert Brussen:

@Smeets: atheïsme en Hitlerjugend gelijk trekken slaat nergens op. Ze gingen niet bij de Hitler-jugend uit naam van het atheïsme. Hitler, zijn snor, zijn uniform of zijn hond zijn nog meer verantwoordelijk voor de gruwelen dan zijn atheïsme.

Dat geldt ook voor Stalin, Pol Pot of Mao. Dat ze atheist waren, als ze dat al waren, maakt het nog niet “uit naam van het atheïsme”.

Dat kun je van de kruistochten of de jihad niet zeggen…

Verder is het atheïsme een geloof noemen een kinderachtige retorische truc, te vergelijken met het benoemen van de islam als “fascistische ideologie” en zo ieder argument per definitie waardeloos maken.

De a van atheïsme staat er niet voor niets. Of je gelooft in een opperwezen of niet. Atheïsme geloof noemen is de discussie naar je hand zetten door feiten te negeren net als Hitler links noemen.

op 27 12 2009 at 13:29 schreef Smeets:

Bert,

Daar heb je helemaal gelijk in. Het zijn vergelijkingen die inderdaad nergens op slaan. Ik gebruikte die vergelijking ook niet om te vergelijken maar om aan te tonen hoe dom die vergelijkingen zijn waarbij je excessen van enkele fanaten en gekken op een hele groep projecteert.
Mensen kunnen inderdaad atheistisch zijn. Dus niet in een opperwezen geloven. Prima toch. Er zijn echter mensen die dit gebruiken om hun eigen “wetenschappelijke” waan als substituut in te zetten. Ze maken er een dogma van. Hun waan wordt dan een opperwezen onder een andere naam. Daar verwees ik naar. En net zoals binnen religies 1 procent volstrekt idioot is, geldt dat ook voor de zichzelf benoemde atheisten.

Kruistochten en Jihad wordt gelegitimeerd vanuit religie. In het algemeen zijn de mensen hierachter ook rechtgeaarde libertariers die ten kost van alles slechts hun eigen belang najagen. En dat geld hetzelfde voor Stalin. Maar de legitimatie was een atheistische en onfeilbare waarheid. Daarin verschillen ze niet.

op 27 12 2009 at 13:36 schreef deDeurs:

…in grove tegenspraak met hoe de koran in de praktijk door bijna 1,5 miljard moslims wordt gelezen? Die halen daar namelijk wel degelijk een oproep tot mededogen uit.

Over generaliseren gesproken. Vraag half Afghanistan, Pakistan, Iran en Irak maar wat zij verstaan onder mededogen. We praten dan wel over miljoenen van goddelijk mededogen doordrenkten.

De moslim die dit onderschrijft is geen moslim.

Wat ik daarmee bedoel, is dat de moslim/christen toch Overtuigd is? Dan is Hassnae toch verplicht om te beamen dat ‘haar’ koran het Ware Woord bevat? Van mij wordt verlangd dat ik fair ben, van haar mag dan toch verlangd worden dat ze consequent in haar geloof is? Als haar interpretaties zo afwijken van de islamitische mainstream, moet ze er ook maar een nieuwe naam voor bedenken. Vrijzinnig islamitisch? Hervormd? Ik hoor de tanden van zekere imams al knarsen.

De eigen interpretatie van een geloofsleer is feitelijk een tricky zaak. Snapt men dan niet dat het scheppen van een eenzijdig beeld niet alleen door wilderianen wordt gedaan? Ik begrijp dat Hassnae zich daar tegen vooroordelen en stigmatisering afzet. Maar daarmee doet ze tegelijkertijd de, hm, logica van haar geloofsleer geweld aan.

Ik ben niet arrogant Peter. Ik probeer het wel degelijk te begrijpen. Psychologisch gezien is godsdienstigheid een behoorlijk complex iets, dus ook de agnostische grootmoefti deDeurs loopt dan wel eens vast. Oftewel, kan niet met het wetenschappelijke bewijs komen dat Godallah bedrog is en dat aan zulk bedrog kwalijke kanten zit.

op 27 12 2009 at 13:39 schreef Chaimae:

Waar ik me overigens sterk aan erger zijn die mensen die in discussies over islam (vaak hvvers of dat soort mensen) namen als Stalin, Pot, Mao of Eisinga genoemd worden. Het lijkt haast wel schering en inslag bij dat soort mensen. Geen discussie of ze refereren daar aan. Om moe van te worden, en bovendien een ondeugdelijke manier van discussieren.

op 27 12 2009 at 13:54 schreef Peter:

Blijkbaar wijkt Hassnae’s interpretatie niet af van de main stream, Deurs. Als dat zo was, zouden er heel wat meer ongelovigen en joden worden geslacht dan nu het geval is. De ‘main stream’ weet kennelijk dat de agressieve passages in de koran gelden voor specifieke omstandigheden, oorlogen, in specifieke tijden.

Alleen jij, de PVV en de extremistische knip-en-plakmoslims geloven dat het de heilige opdracht van moslims is ongelovigen te doden.

Verder is Hassnae noch enige andere moslim ook maar iets verplicht aan jou. Hun geloof is een zaak tussen hen en God, want de koran zegt dat mensen niet over anderen mogen oordelen. Dat weet God het beste. De koran zegt ook dat er geen dwang is in het geloof.

Wat Afghanen en Pakistanen denken, daar weet jij trouwens helemaal niks van.

op 27 12 2009 at 14:04 schreef Chaimae:

Beurs is wat we noemen een heuse angstgegner. Iemand die zijn Nederlandse familie en vriendenkring angst inboezemt omdat hij denkt meermalen van hen gewonnen te hebben in discussies. Dit is echter niet zo, maar zo gaat dat met die zogenaamde libertairs, die hebben altijd gelijk en het laatste woord in discussies, waardoor zij het idee hebben dat ze de discussie gewonnen hebben.

op 27 12 2009 at 14:39 schreef Peter:

Beurs, sorry, Deurs is blijven steken in 2005. Hem is verteld dat in de koran staat dat ongelovigen moeten worden gedood en godverdomme, dat speeltje pakt niemand hem meer af. Moslims die zeggen dat zulks er helemaal niet staat, sjoemelen met de regels en zijn dus geen echte moslims want moslims geloven dat de koran het let-ter-lij-ke woord van God is, of niet soms?!

Hassnae, door Deurs respectvol ‘het hippe moslimvrouwtje Bouazza’ genoemd, vraagt mij waarom ik in Godsnaam op Deurs reageer want ze vindt het allemaal stomvervelend en irrelevant gezeik. Ze heeft een punt. Ik kan er slecht tegen als iemand constant karikaturen maakt van andermans standpunten en voel dan de drang steeds opnieuw uit te leggen wat die standpunten precies behelzen, maar dat is natuurlijk onbegonnen werk want Deurs is helemaal niet geïnteresseerd in andermans standpunten, alleen in die van hemzelf.

Komt daar opzichtig verklaren dat hij ‘helemaal niks meer met Breedveld heeft’, om hier vervolgens niet meer weg te slaan te zijn en de reactieruimte vol te plempen met zijn wollig geformuleerde drogredenaties.

op 27 12 2009 at 14:59 schreef Chaimae:

Peter,

Gewoon negeren, die Deurs. Vooringenomen dat hij is. En wat vooral op me lachspieren werkt is dat hij denkt alles beter te weten en moslims vertelt hoe die hun religie moeten belijden. Waar zien we dat ook? Inderdaad, de hvvers die voor de moslims uitmaken hoe die hun islam moeten praktiseren. En zich daar dan ook nog in het rambam werken. Please, laat dat aan de moslims over en zoek een hobby. Maar, een discussie met die Deurs is een verloren zaak. Gewoon negeren dus.

op 27 12 2009 at 15:09 schreef Peter:

Ik zal hem inderdaad maar laten, en plaats hier als afsluiter dan nog een link naar een mooi interview met de profeet Mohammed, door de hevig ondergewaardeerde Marcel Hulspas: ‘Alleen de islam kan de wereld nog redden’.

op 27 12 2009 at 15:57 schreef deDeurs:

Alleen jij, de PVV en de extremistische knip-en-plakmoslims geloven dat het de heilige opdracht van moslims is ongelovigen te doden

En over dom lullen gesproken. Peter en Chaimai zak in de stront met je elitaire polemiekenclubje.

op 27 12 2009 at 16:18 schreef Chaimae:

Allereerst is het ChaimAE. Voorts ben ik om van jouw briljante tegenargument. Kan je niet iets krachtigers neerzetten in wat positievere bewoording? Zwak hoor, ons bestempelen tot zoiets, bete Deurs.

Leg me eens waarom jij vindt dat we dom lullen?

op 27 12 2009 at 16:37 schreef Benech:

Hmm Chaimae, een vrouw die zo voor zichzelf opkomt, heb ik bewondering voor. Nog steeds een drankje doen?

op 27 12 2009 at 17:01 schreef Peter:

Ha! Deurs heeft ook niet veel nodig om zijn masker te laten vallen.

op 27 12 2009 at 17:05 schreef Chaimae:

Doen we, Benech.

op 27 12 2009 at 17:26 schreef tjeerd:

Mijn complimenten aan de maker van de prijsvraag. Het heeft me zeker twee uur gekost om de vragen te beantwoorden. Maar er zat genoeg variatie in.
Leerzaam en prikkelend.

op 27 12 2009 at 17:26 schreef Benech:

Chaimae: Peter heeft een mailtje van mij die hopelijk binnenkort naar je wordt doorgestuurd. Nu maar hopen dat hij door je filter heenkomt.

op 27 12 2009 at 17:30 schreef Chaimae:

Benech,

Dat hoop ik ook!

op 27 12 2009 at 19:47 schreef Tjerk:

@tjeerd; bedankt voor het compliment. Altijd fijn te horen dat je werk gewaardeerd wordt. De bedoeling was inderdaad dat de vragen gevarieerd, prikkelend en ook een beetje leerzaam zijn. Dus ik ben blij toe te horen dat ik daar redelijk in geslaagd ben.

op 27 12 2009 at 21:05 schreef Tjerk:

“Waar in discussies als deze steeds omheen gepraat wordt, is Wet nr 1 in bijbel en koran: God Is, en Zijn Woord is Waar.”

Omheen gepraat? Daar ging het gewoon niet over. Waar het over ging was dat jij Hassnae allemaal dingen in de mond legt die ze nooit voor haar rekening heeft genomen.

Dat jij nou vindt dat ze die voor haar rekening zou moeten nemen omdat ze anders geen moslims zou zijn, is een heel ander verhaal. Maar weet je, niemand interesseert het een zier wat jij vindt.

Je hebt namelijk al bewezen allerlei religieuze geschriften door elkaar te haspelen: de Tenach die een verbetering zou zijn van de Septuagint, enzo… Je oordeelt dus over zaken waar je duidelijk niet in thuis bent. En stilistisch zijn je stukjes nu ook niet bepaald een genot om te lezen.

op 27 12 2009 at 21:48 schreef Peter:

Thuis zijn in de materie waarover je zwatelt, dat vindt Deurs elitair. Dat is iets voor intellectuelen met designerbrillen. Door al dat gehamer op de feiten wordt de gewone man uitgesloten van het debat. Schande!

op 27 12 2009 at 21:49 schreef vetklep:

Ik denk dat ik de antwoorden van de prijsvraag zelfs nog interessanter ga vinden.

op 27 12 2009 at 23:07 schreef Tjerk:

DeDeurs: “Vraag half Afghanistan, Pakistan, Iran en Irak maar wat zij verstaan onder mededogen. We praten dan wel over miljoenen van goddelijk mededogen doordrenkten.”

Leuk gevonden, maar je verzet daarmee de doelpalen in deze discussie. Die was namelijk niet of de islam één en al mededogen is, maar of de islam überhaupt wel of geen mededogen kent. Kluveld propageerde het laatste, en dat is waar Hassnae in haar column op in ging.

Je zegt toch ook niet van het christendom dat het geen mededogen kent, omdat ze godsdienstoorlogen en bloedige kettervervolgingen heeft gekend?

Daar komt nog bij dat het Westen mede de hand heeft gehad in al die bloedige conflicten die jij hier aanvoert. Dan is het nogal hypocriet om die conflicten vervolgens aan te voeren als het bewijs dat de islam intrinsiek onverdraagzaam en krijgszuchtig is (en derhalve moreel inferieur aan het Westen).

Zo zijn de Taliban in Afghanistan de ideologische nazaten van de mujahedeen, die de VS voor honderden miljoenen dollars met wapens en lessen in guerillatechniek gesteund heeft, om de seculiere, pro-Russische regering omver te werpen en de USSR in zijn eigen Vietnam te trekken.

Pakistan is ontstaan uit de de kolonisatie van India na eeuwen Britse overheersing, waarin moslims een bevoorrechte minderheid waren. Dat is één. Dat de taliban nu in Pakistan actief zijn is weer een gevolg van het oppompen van de mujaheddeen door de VS in de jaren ’80 en de oorlog tegen de Taliban sinds 2001. Dat is twee.

De mollahs in Iran zijn gepolitiseerd en geradicaliseerd door de handelsmonopolies die de Britten en de Russen in de jaren ’30-’40 oplegden; de door de CIA geïnstigeerde coup tegen Mohammed Mossadeqh; en de Amerikaanse steun aan de tiran Mohammed Reza Pahlavi. Zonder die gebeurtenissen in ogenschouw te nemen, valt de Iraanse revolutie en de religieuze dictatuur in Iran überhaupt niet te begrijpen, want de mullahs hebben zich eeuwenlang afzijdig gehouden van de politiek.

De godsdiensttwisten en etnische conflicten in Irak aanvoeren als bewijs dat de islam geen mededogen kent, is zoiets als de IRA en de Ulster Defence Association aanvoeren als bewijs dat het christendom intrinsiek gewelddadig is.

En ook in Irak heeft het Westen een bloedige vinger in de pap gehad. Iraks grenzen zijn door de koloniale machten met een lineaal op de kaart bepaald. De dictator Saddam Hussein is decennialang gesteund door het Westen (Hussein was in zijn jonge jaren zelfs een CIA-asset). Toen hij niet meer in de pas liep, heeft de VS hem eerst gekortwiekt en tien jaar later het hele Iraakse overheidsapparaat ontmanteld, hoewel M.O.-deskundigen en veiligheidsexperts als Martin van Creveld waarschuwden dat er dan godsdienstoorlogen en etnische zuiveringen zouden ontstaan.

Je kunt dus vanuit het Westen met dit soort voorbeelden wel met het vingertje naar de islam wijzen, maar dan wijzen er drie vingers terug.

op 27 12 2009 at 23:45 schreef Benech:

Een bedankje aan Peter op de eerste plaats, hij weet zelf wel waarvoor.
Daarnaast is DeDeurs gewoon zelf nogal elitair. Hij beweert zelf geen concessies te willen doen, kunnen doen. Wij zijn inmiddels in het Westen zo geevolueerd dat we niet meer kunnen kijken naar de islamitische Morlocks want stel je voor dat we de geschiedenis eens zouden moeten herzien?

Enneh, Chaimae: sterkte en bedankt voor het gesprek!

op 28 12 2009 at 03:44 schreef MNb:

Vrijwel alle gelovigen zijn tegenwoordig atheïst. Er zijn immers meer goden waar Smeets, Deurs en nog zo’n paar niet in geloven dan waar ze wel in geloven. Als gelovigen het bestaan van al die goden mogen ontkennen mag ik het bestaan van alle goden ontkennen. Met andere woorden, het atheïsme is de enige consequente religie die er ooit heeft bestaan.
Ik ben trouwens een waardeloze atheïst want ik zak als een baksteen voor deze test.
Godsdienst is opium voor het volk is – want het was de bedoeling om te zeiken – niet van Marx, althans niet oorspronkelijk, maar van Novalis (1798).
Mochten de relifanatici werkelijk bedreigend worden dan word ik pastafari. Zodra ik een lekkere bami van mijn vriendin voor mijn hebberige mond heb staan aanbid ik al Het Vliegende Spaghetti Monster.
Ramen!

op 28 12 2009 at 08:46 schreef Raskir:

Religie = godsdienst. Interessant dat de afwezigheid van een geloof in een god of meerdere goden als godsdienst wordt gezien. Sommige mensen hebben iets toch niet begrepen.

Het niet verzamelen van postzegels is GEEN hobby.

op 28 12 2009 at 08:57 schreef Peter:

Het niet verzamelen van postzegels is GEEN hobby.

Wel als je elk verjaardagsfeestje bederft met je gezeur over mensen die wèl postzegels verzamelen, je postzegelverzamelaars voortdurend ervan probeert te overtuigen dat ze een stomme hobby hebben, waarmee ze terstond dienen op te houden, uitgevers belaagt met je vuistdikke manuscript over niet-postzegels verzamelen en als je overal posters hangt en advertenties plaatst om te verkondigen dat jij GEEN postzegels verzamelt en dat je daar zo gelukkig van bent geworden.

Dan is het niet-postzegels verzamelen wel degelijk een hobby. En een dure, ook.

op 28 12 2009 at 09:17 schreef Tjerk:

“Het niet verzamelen van postzegels is GEEN hobby.”

Maar het verzamelen en uitwisselen van argumenten waarom men geen postzegels zou moeten verzamelen kan dan al gauw wel ontaarden in een hobby.

op 28 12 2009 at 09:36 schreef Smeets:

Maar de vraag blijft dan natuurlijk wie er meer met postzegels heeft. De verzamelaar of de degenen die alleen maar de hele dag bezig is met verzamelaars te veroordelen.

op 28 12 2009 at 09:52 schreef vetklep:

Als filatelisten een ander niet lastig zouden vallen met hun hobby, zou niemand de behoefte hebben hun verzameling te bespotten.

op 28 12 2009 at 11:40 schreef Jarich:

Nou, tegenwoordig hoor ik vaker gezeik van atheïsten dat hun een geloof wordt opgedrongen, dan dat er werkelijk iets opgedrongen wordt.

Christenen zijn ook al zo’n makkelijk slachtoffer. Als je een kritisch stukje over moslims schrijft loop je nog het risico om door politiekcorrecte linksfietsers te worden aangevallen, maar dat is met een kritisch stukje over evangelische christenen zeker niet het geval. Zelfs als je in een cartoon jezus aan het kruis hangt en hem godverdomme laat zeggen wordt dat heel geestig gevonden.

Daarnaast schrikken veel atheïsten er ook niet voor terug om ronduit hypocriet te zijn. Wel religie de schuld geven van kruistochten, heksenverbrandingen etc. maar geen enkel krediet geven aan de goede dingen die religie met zich mee hebben gebracht. Want de mensen zijn natuurlijk van nature goed, daar heeft religie niets mee te maken. Christopher Hitchens zegt het letterlijk zo.

op 28 12 2009 at 12:09 schreef babs:

Knap gemaakte quiz, Tjerk. Heb mezelf gedwongen niet net zo lang te googlelen tot ik alle antwoorden had, maar geprobeerd het te houden bij hoe ik de genoemde schrijvers/filosofen/wetenschappers/profeten denk te kennen en hoe dat aansluit bij de mogelijke antwoorden. Van mensen die ik niet kende (meer dan ik prettig vond) heb ik de wiki entry gedeeltelijk doorgelezen om een lijn in hun denken te vinden.

Op slechts één vraag weet ik zeker dat ik het antwoord goed heb, bij vragen 5 en 7 heb ik echt gegokt.

op 28 12 2009 at 12:58 schreef Toetje:

Vetklep: helemaal mee eens.

De meeste filatelisten die ik tegenkom, grijpen elke gelegenheid aan om mij te proberen over te halen óók postzegels te gaan verzamelen. Die durven zelfs te beweren dat dat de enige manier is om gelukkig te worden. Dat ik daar andere manieren voor heb – dansen bijvoorbeeld – kunnen ze gewoon niet accepteren.

Ze willen niet alleen dat je filatelist wordt: je moet wel hún catalogus gebruiken, en als je de verkeerde kleur album gebruikt is het ook niet goed. Nou, dan hoeft het voor mij sowieso al niet meer.

Het is gewoon niet mijn hobby, dat postzegels verzamelen. Maar die filatelisten raken daar steevast door van hun stuk, en soms zelfs beledigd. En ze eisen ook van mij dat ik alles met een pincet beetpak. En dat irriteert mij mateloos. Mag ik dan ook alsjeblieft eens een keer wat terugzeggen?

op 28 12 2009 at 13:09 schreef Toetje:

Jarich:
“Daarnaast schrikken veel atheïsten er ook niet voor terug om ronduit hypocriet te zijn. Wel religie de schuld geven van kruistochten, heksenverbrandingen etc. maar geen enkel krediet geven aan de goede dingen die religie met zich mee hebben gebracht. Want de mensen zijn natuurlijk van nature goed, daar heeft religie niets mee te maken. Christopher Hitchens zegt het letterlijk zo.”

Ten eerste: dat de mensen van nature goed zijn, staat nergens in de bijbel. Sterker nog: volgens de meeste religies zijn mensen van nature nietige, verdorven wezens.

Ten tweede: geef eens een voorbeeld van al die goede dingen die religie heeft voortgebracht?
Noem één goed ding dat alleen door een religieus persoon gedaan kan worden.
Bonusvraag: noem één slecht ding dat alleen door niet-religieuzen wordt gedaan.

op 28 12 2009 at 13:11 schreef Peter:

O, nu zijn we in de ‘maar-hun-zijn-begonnen!’-fase beland.

Mij overkomt het vrijwel niet, dat mensen mij hun religie willen opdringen. Zelfs op de pr.chr. school overkwam het me nauwelijks. Dus ik denk dat Vetklep en Toetje aanstellerige jankers zijn.

op 28 12 2009 at 13:45 schreef Jarich:

“dat de mensen van nature goed zijn, staat nergens in de bijbel. ”

Dat zeg ik ook niet, dat is juist het argument om religie alle krediet uit handen te slaan om ook maar iets goeds te doen.

Religie is wel degelijk in staat om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar goede zaken te verrichten. Te denken valt aan christelijke liefdadigheidsinstellingen. En dan kun je natuurlijk zeggen: er is geen religie nodig voor een liefdadigheidsinstelling. En dat is natuurlijk waar. Maar er is ook geen religie voor nodig om vreselijke dingen als kruistochten te verrichten (zie Mao, Stalin etc.)

Verder kan ik je vragen heel makkelijk omdraaien:

“geef eens een voorbeeld van al die goede dingen die atheïsme heeft voortgebracht?”
“Noem één goed ding dat alleen door een niet- religieus persoon gedaan kan worden.”
“Bonusvraag: noem één slecht ding dat alleen door religieuzen wordt gedaan.”

Het is het één of het ander: of je geeft toe dat religie mensen niet wezenlijk verandert, of je geeft toe dat religie zowel goede als slechte dingen kan verrichten. Anders ben je gewoon hypocriet.

Verder maak ik het ook maar weinig mee dat religie mij wordt opgedrongen. Volgens mij is dat meer iets van 50 jaar geleden.

op 28 12 2009 at 13:46 schreef Benech:

“Ten tweede: geef eens een voorbeeld van al die goede dingen die religie heeft voortgebracht? Noem één goed ding dat alleen door een religieus persoon gedaan kan worden.”
Een flinke hoeveelheid wereldliteratuur is geschreven door religieuzen. Hun inspiratie had niet kunnen bestaan zonder hun worstelingen en gedachtes over religie.

“Bonusvraag: noem één slecht ding dat alleen door niet-religieuzen wordt gedaan.”
Domme vragen als deze stellen?

Welke prijs win ik nu?

op 28 12 2009 at 14:10 schreef vetklep:

Zolang ik het recht behoud religieuze incontinentie te bespotten, heb ik er vrede mee als een ander mij daarom een jankerd vindt.
Maar het zou beschaafder en gezelliger zijn als iedereen zijn relioterie in het openbaar kon ophouden.

op 28 12 2009 at 14:19 schreef Peter:

Zolang ik het recht behoud religieuze incontinentie te bespotten, heb ik er vrede mee als een ander mij daarom een jankerd vindt.

Ik kan ontzettend goed schrijven, maar het blijft voor veel lieden kennelijk een onmogelijkheid gewoon te lezen wat ik daadwerkelijk schrijf.

Ik noem je geen jankerd omdat je ‘religieuze incontinentie’ bespot. Ik noem je een jankerd omdat je klaagt dat mensen jou constant hun religie opdringen, en daar geloof ik helemaal niks van. Je zit je aan te stellen, je ligt je in je slachtofferschap te wentelen. “Boehoehoe! Ik word lastiggevalen door gelovigen!” Tuurlijk, joh. Ik kom uit de Bible-belt, waar ik zelden werd lastiggevallen, en nu woon ik in Den Haag, zo’n beetje moslim-city numero uno in Nederland, en ik word nog steeds niet lastiggevallen. Niet door gelovigen, in elk geval.

Ja, ik moet de aanblik van hoofddoekjes verdragen. Maar die gaan me beter af dan die types met matjes in hun nek en in Aussi’s gestoken, die helemaal nergens in geloven, zelfs niet meer in ADO Den Haag.

op 28 12 2009 at 17:36 schreef Fridjof:

Godverdomme, Peter!
Zit deDeurs hier zijn best te doen om zijn standpunten te delen, ga jij weer de vervelende vooringenomen kutpuber uithangen… Loser!

op 28 12 2009 at 18:23 schreef Peter:

Probeer het eens met een inhoudelijk argument, anonieme steenpuist.

op 29 12 2009 at 03:15 schreef MNb:

Soms is het heel prettig een tikje ouder te worden. Vaak vind ik het nog veel prettiger om op een waarlijk multiculturele en multireligieuze school les te geven. Hoewel deze school openbaar is ben ik ongeveer de enige atheïst. Ja, we hebben christenen in allerlei soorten en maten, moslims in twee soorten en af en toe een hindoe. Blijkt voor het functioneren van mijn collega’s en ik geen m uit te maken. Ook over opvoeding bestaat maar weinig meningsverschil.
In bijna 10 jaar tijd is er één collega zo geschrokken van mijn atheïsme dat ze me aan de lopende band liep te zegenen. Ook dat heb ik overleefd.
Ik wil maar zeggen, levensovertuiging en religie geven geen enkele garantie op een deugdzaam leven. Het draait er naar mijn ervaring vooral om hoe de aanhangers deze in praktijk denken te brengen. En dan zie ik eigenlijk geen verschil.

op 30 12 2009 at 17:38 schreef Lucaswashier » Blog Archive » Cultureel onbegrip:

[…] geheel los moet zien van haar zondagse bezoeken aan de Protestantse kerk. Het heeft even geduurd, Peter, maar ik begrijp het volkomen. Elk insinuerend bericht over culturen die alleen maar collectieve […]

op 30 12 2009 at 21:06 schreef Tjerk:

Ha! Ik dacht al, waar is onze grote vriend DeDeurs gebleven, maar hij heeft zijn tijd aangewend om een langdradig epistel te pennen op Lucas-was-Hier.

“Daarom zullen Nederlandse vrouwen niet snel een lumineuze parel in de westerse samenleving worden, zoals Hassnae Bouazzi. Een vrouw die de Nederlandse en Marokkaanse cultuur perfect weet te combineren zonder dat haar korandictaties tot een kloof tussen die twee leiden.” (nadruk uit origineel).

Geen idee wat DeDeurs hier nu eigenlijk duidelijk mee wil maken, maar wat wel duidelijk is, is dat hij niet eens weet hoe hij de achternaam moet schrijven van het object van zijn kritiek. De lutser.

op 30 12 2009 at 22:17 schreef Peter:

Deurs voelt zich miskend, en uit wraak spelt hij Hassnae’s naam verkeerd. Maar wie gaat dat nou allemaal lezen, man? Er staat dat ik iets ‘met klem’ suggereer. Ha! Ik weet niet eens hoe dat móet, dingen met klem suggereren.

op 30 12 2009 at 22:23 schreef deDeurs:

Tjerk,
Ik zag dat het een a moest zijn tijdens de check, en daarna vergat ik het omdat de spruiten stonden aan te branden. Ik heb het inmiddels gecorrigeerd. Bedankt voor de tip.

Dit even om aan te geven dat het niets met wraakneming te maken heeft.

op 30 12 2009 at 23:43 schreef Benech:

Ik mis de kop, en ik mis de staart in je hele verhaal DeDeurs. Kortom, het gaat nergens over, behalve dat je je sympathie voor Geert Wilders etaleert. Nou en? ben je nu een held? Moet er nu ook voor jou een standbeeld opgericht worden? Of is Theo van Gogh ook voor jouw zonden gestorven?

op 31 12 2009 at 00:58 schreef Jarich:

“Het heeft even geduurd, Peter, maar ik begrijp het volkomen. Elk insinuerend bericht over culturen die alleen maar collectieve reinheid en geloofszuiverheid voorstaan, detecteer ik nu onmiddellijk als cultuurhaatzaaiende propaganda.”

Anderen van stropoppen beschuldigen en dan zelf big time stropop doen. Dat gaat het helemaal worden in 2010.

op 31 12 2009 at 09:28 schreef Vasti:

Mischien dat deDeurs hier Hassnae gewoon een compliment geeft?
Althans, zo lees ik het en ik ben het van harte met hem eens.

op 31 12 2009 at 19:02 schreef Tjerk:

Dat zou je zomaar kunnen denken, Vasti, ware het niet dat DeDeurs Hassnae hierboven juist bekritiseert dat ze vasthoudt aan haar ‘korandictaties’.

Verder plaatst DeDeurs in de alinea die er aan vooraf gaat de in hoofddoeken en niqaabs ingepakte moslimvrouw tegenover de Westerse vrouw.

“Wij denken dat de mannen in haar cultuurwereld haar verteld hebben dat kuisheidsbetrachting d.m.v. kleding ‘moet van Allah’. De links-humanitaire oppositie hamert erop dat het niets met religie te maken heeft, het is een cultureel iets. Die vrouw kiest daar vrijwillig voor. Dat zegt niet alleen haar man, zij knikt er instemmend bij.

Hollandse vrouwen worden daarentegen gedwongen een zedelijk losgeslagen uitstraling aan te nemen. Die vrouwen zijn door de mannelijke bevolking – grotendeels homo’s in aanstootgevende bermuda’s – geïndoctrineerd tot die vrije keuze.”

Geen idee wie die ‘wij’ is (Deurs zelf, pluralis auctoris?) of welk exponent van de ‘links-humanitaire oppositie’ dat allemaal beweert; maar duidelijk is wel dat DeDeurs dit allemaal met licht sarcasme beschrijft. Het ligt niet erg voor de hand dat de daarop volgende zin hem dan wel ernst is.

op 01 01 2010 at 14:22 schreef deDeurs:

Verder plaatst DeDeurs in de alinea die er aan vooraf gaat de in hoofddoeken en niqaabs ingepakte moslimvrouw tegenover de Westerse vrouw

Is dat mijn grootste misdaad? Omdat ik van mening ben dat hoofddoeken en niqaabs ergens voor staan, en ik van die overtuigingen niet zo gecharmeerd ben?

Geen idee wie die ‘wij’ is (Deurs zelf, pluralis auctoris?)

Sarkastisch bedoeld (weer een misdaad gepleegd?), ‘wij’ dat zijn ik en mijn PVV maatjes immers? Afsluit sarkasme mode.

Het onderwerp Hassnae had ik moeten vermijden. Maar dat ook ik haar best charmant vind, wil niet zeggen dat ik dan helemaal meega in haar religieuze overtuiging, ik pakte het alleen verkeerd aan.

Ik mis de kop, en ik mis de staart in je hele verhaal DeDeurs. Kortom, het gaat nergens over, behalve dat je je sympathie voor Geert Wilders etaleert.

Welk verhaal? Ik geef in de derde reactie een – niet erg originele – visie op theïsme. De naam Geert Wilders is nergens te bekennen. Daar kom ik pas een paar reacties later mee, maar:

Ik ben geen Wilders die zich bij het woord islam al als een foetus oprolt, maar ik kan geen redelijkheid betrachten (lees concessies doen aan) een akelig sprookje waar ik niet achter sta.

Vervolgens komt Peter met de opmerking dat ik net zo intolerant ben als Wilders. Daarna is het voor een aantal mensen hier zonneklaar: ik ben een Wildersfan!!!!!! Nou, dan zit ik toch met een identiteitscrisis, want wat ik Wilders onder andere zeer kwalijk neem is dat hij consequent zwijgt over de Hebreeuwse, Katholieke en Christelijk-Protestantse geloven. Die vindt hij kennelijk wel tof. Of hij verafschuwt de islam zó erg dat hij er niet eens over nadenkt. Ik kan je verzekeren, voor zo iemand heb ik echt geen bewondering. Ik heb trouwens een aangeboren wantrouwen jegens elke politicus uit welk kamp ook (met uitzondering van – bloos – Freule Wttewael van Stoetweghen. Het mens was van de Christelijk-Historische Unie nota bene)

Ik heb mijn reeks reacties hier nog eens doorgenomen. Van een afstandje, weet je wel? Geprobeerd, althans. Ik schrijf mijn afkeer van religies en godsdiensten van me af. Schop me er om lek, maar ik bewijs er niet mee een Wilders aanhanger te zijn. Zijn dweperij met Israël moet ik ook niet. Maar dat schrijf ik weer met samengeknepen billen, want ik zou er mee kunnen onderstrepen dat ik een antisemiet ben.

Wat me dus het meest dwars zit, is dat het begrip ‘intolerantie’ nog maar één betekenis schijnt te hebben waardoor me hier on autocue extreemrechtsheid en Wildersdevotie aangewreven wordt. Door reaguurders die laten blijken alleen maar op zoek zijn naar een hond waar ze hun stok op los kunnen laten gaan. Dat vind ik kinderachtig.

op 01 01 2010 at 14:31 schreef Peter:

Jezus man, het kan allemaal echt veel puntiger hoor. Verongelijkte zeurpiet. Gelieve even aan te wijzen waar je hier wordt beschuldigd van extreemrechtsheid of zelfs maar Wildersdevotie.

op 01 01 2010 at 14:39 schreef Tjerk:

“Vervolgens komt Peter met de opmerking dat ik net zo intolerant ben als Wilders. Daarna is het voor een aantal mensen hier zonneklaar: ik ben een Wildersfan!!!!!!”

Nee, daarna schreef je een wollig, sarcastisch bedoeld stukje dat je blijkbaar Wildersfan bent omdat Peter dat zegt, en daaruit leidt precies één reaguurder hier af dat je “je sympathie voor Geert Wilders etaleert”.

Maar goed, dat krijg je ervan als je je stijlmiddelen niet beheerst.

op 01 01 2010 at 15:45 schreef deDeurs:

Jezus man, het kan allemaal echt veel puntiger hoor. Verongelijkte zeurpiet

En dat schrijf je aan iemand die al sinds 2002 her en der als Zeurpiet gebookmarked staat en anno 2010 zijn stijlmiddelen nog steeds niet beheerst?

En God zag, Het was goed.
En Lucifer sprak: ‘k Mis nog wat bloed.
DeDeursiën 1:14

Geloof me, ik vind het Genesis echt kicken. God kon heel aardig plotten en zijn evangelisten wisten het script professioneel en commercieel aantrekkelijk uit te werken. De Koran wil ik ook graag versketchen maar die moet ik eerst leren doorgronden anders krijgt het kop noch staart en wordt het ook niet leuk.

Maar, een discussie met die Deurs is een verloren zaak. Gewoon negeren dus.
– Chaimae

Chaimae heeft gelijk. Dus waarom wordt er dan toch gereageerd?

op 01 01 2010 at 15:50 schreef deDeurs:

God kon heel aardig plotten en zijn evangelisten wisten het script professioneel en commercieel aantrekkelijk uit te werken.

Ik vergeet hier iets. Een geslaagde theoroman dus, die Bijbel, maar het had allemaal echt veel puntiger gekund.

op 01 01 2010 at 15:55 schreef hassnae:

Het onderwerp Hassnae had ik moeten vermijden.

Hoezo? Je was 180 graden omgedraaid na mijn reactie op Kluveld en noemde mijn naam constant, ik zat je overduidelijk dwars. Dus hoezo had je het moeten vermijden? Sta gewoon voor wat je vindt, man. Altijd dat suffe terugkrabbelen.

op 01 01 2010 at 16:07 schreef Benech:

Hassnae: ja maar, ja maar, ja maar, het is ook zoooo moeilijk om toe te geven als je een keer ongelijk hebt. Zeker op het internet waarbij men sneller een reactie typt dan nadenkt, is het soms aantrekkelijker om te zwalken dan om gewoon je ongelijk toe te geven.

op 01 01 2010 at 16:26 schreef Peter:

Laat ik dan het goede voorbeeld geven en ronduit toegeven dat ik ongelijk had:

Ooit dacht ik dat Deurs oké was. Een ruimdenkende, intelligente man met humor en relativeringsvermogen.

Ik zie nu in: ik had ongelijk.

op 01 01 2010 at 16:54 schreef Benech:

Was dat meteen je goede voornemen voor het nieuwe jaar Peter?

op 01 01 2010 at 17:06 schreef Peter:

Dat ik voortaan ronduit toegeef als ik ongelijk heb? Dat komt toch zelden voor. Mijn goede voornemen is het, om mensen letterlijk te laten sterven van pure ergernis. Ik ga mensen doodergeren, het komende jaar.

op 01 01 2010 at 19:24 schreef Tjerk:

DeDeurs: “Geloof me, ik vind het Genesis echt kicken. God kon heel aardig plotten en zijn evangelisten wisten het script professioneel en commercieel aantrekkelijk uit te werken.”

Zeg me nu alsjeblieft dat je hiermee niet bedoelt te zeggen dat de evangelisten Genesis hebben geschreven…

op 01 01 2010 at 20:16 schreef deDeurs:

Profeten, discipelen, evangelistische troubadours, kunstig callibrerende monniken en gewichtige kerkprinsen aan de hoven van pausen. Doet het er wat toe, Tjerk, of wie? Zolang God in mystieke smog gehuld blijft en ik mensen hoor zeggen ‘De Almachtige heeft gezegd/verlangd/bepaald/geoordeeld’, is het voor mij boerenbedrog. Knappe, dat wel.

Ooit dacht ik dat Deurs oké was. Een ruimdenkende, intelligente man met humor en relativeringsvermogen.

Peter, van jou verwacht ik intelligentere spot. Ik heb jaren op Martin Muirs Schrijfweb vertoefd, daar werd ik steeds weer op mijn beperkingen gewezen en daar zag ik – uiteindelijk – dat de criticasters gelijk hadden. Jij kent mijn internetdingen al langer dan vandaag of gisteren, als je nu pas je vergissing inziet, mankeert er iets aan je beoordelingsvermogen.

op 01 01 2010 at 20:27 schreef Tjerk:

DeDeurs “Doet het er wat toe, Tjerk, of wie?”

Welnee, DeDeurs, het doet er niet toe of je denkt dat de evangelisten Genesis hebben geschreven.

Behalve dan dat duidelijk is dat je geen snars weet van waar je over praat. Maar dan hoef ik jouw opinies toch niet meer serieus te nemen? Sterker nog: niemand zou dat moeten doen.

Ook al niet omdat je er voortdurend blijk van geeft niet te kunnen lezen, en mensen zaken in de mond te leggen waarvan jij meent dat ze die voor hun rekening zouden moeten nemen omdat… en omdat…

Daháág dus, DeDeurs.

op 01 01 2010 at 20:40 schreef Tjerk:

“..kunstig callibrerende monniken..”

En dan die mislukte pogingen tot gewichtigdoenerij door moeilijke woorden in te lassen: ronduit ergerniswekkend is het.

Als je nou niet beseft dat schoonschrift calligrafie heet (je weet wel, van het Griekse ‘kallos’ = mooi + ‘graphein’ = schrijven), en het verwart met kalibreren, wat het vergelijken van een apparaat aan een standaard aanduidt,- wat voor een modderfiguur sla je dan?

op 01 01 2010 at 21:28 schreef Peter:

Oei, ik vind het bijna zielig voor Deurs.

op 02 01 2010 at 07:21 schreef deDeurs:

…Een goede morgen en een garnaal heeft ook een hoofd.
Maar wat kinderachtig, weer. Kalibreren, ik nam ook nog het Engelse werkwoord, is iets waar ik dagelijks mee bezig moet zijn (3D projectie), en waar het hoofd van vol is loopt het wel eens op de verkeerde plek leeg.

ronduit ergerniswekkend is het.


Mietje.
De discipelen, Tjerk, worden door een slordige twee miljard christenen beschouwd als de eerste evangelisten. Raadpleeg je Bijbel. Wat ik zelf ook nog even had moeten doen, want het is wel gebruikelijk om de matties van Jezus aan te duiden met Discipelen, maar na de hemelvaart van de Here promoveerden ze tot Apostelen. Die tot aan hun kruisiging of andersoortige dood vlijtig het evangelie liepen te verkopen.

Dat religieuze manuscripten in de loop der eeuwen door kerkbaasjes zijn gemanipuleerd is geen keihard feit. Aannemelijk is het wel want het is natuurlijk héél verleidelijk om Gods Woord in je eigen Zeitgeist en persoonlijke ambities te persen. Het leidde tot lullige situaties waardoor de meeste Christenen van nu oorverdovend hard zwijgen zodra je ze wijst op de raaskallende episode van Noachs ‘schaamte’. Anderen gaan luid draaikonten. Er zijn wel meer van die Huh? gevalletjes. Gelukkig komt zo meteen Chuck Tjerk Norris aanrennen met de juiste hairconditioner voor klittende en gespleten bijbelharen. Toch?

Maar dat Genesis, dat weet wat. Delen uit het oude testament (Ebla kleitabletten 2200 VC en vrij dicht in de buurt van het land van de Israëlieten) zijn terug te vinden in het Gilgamesh verhaal (ietsje ouder en nog iets verderop). Je vindt ook stukjes Genesis terug in b.v. legendes van Zuid-Amerikaanse Indianen. Gemeenschappelijke deler: veel natuurrampen, stammenoorlogen waar ze maar niet over uitgepraat raakten en overdosissen paddo’s.

Jullie zijn allebei oorverdovend Katholiek, neem ik aan?

Corrigeer waar noodzakelijk en ook waar het niet noodzakelijk is, maar ik sluit deze conversatie hiermee beleefd af. Het is een gebed zonder end, en het is zo wéér Kerstmis.

op 02 01 2010 at 17:21 schreef Vasti:

Reageerder deDeurs komt op mij over als een ruimdenkend, intelligent man met humor en relativeringsvermogen. Daarbij geeft hij regelmatig blijk van de nodige zelfreflectie. Een zeldzaam ding. Ik persoonlijk ervaar zijn bijdragen en het effect van deze op de algehele discussie als waardevol.
Dat Hassnae hem op bepaalde punten dwars zit lijkt mij opzich niet iets negatiefs. Mits het debat over de meningsverschillen respectvol verloopt.

Gemiereneuk over spelling is altijd zielig. Speciaal een post sturen over een d of t…..lekker belangrijk.

“Mijn goede voornemen is het, om mensen letterlijk te laten sterven van pure ergernis. Ik ga mensen doodergeren, het komende jaar”

Peter, met welk doel? Eneh, denk aan je gezondheid, negatieve energie slaat terug op jezelf.

op 02 01 2010 at 19:04 schreef Peter:

Vasti, jou ga ik doodbidden.

op 02 01 2010 at 19:38 schreef Benech:

Blijft sneu hoor DeDeurs, als je het verschil niet weet tussen “to calibrate” en calligraphy. Zelfs in het Engels is dat gewoon verschillend.
En nee, Tjerk is geen Katholiek, dat kan ik je zelfs vertellen. De rest is gewoon een onsamenhangende brij van gekakel waar, net als de vorige keer, geen kop en gaan staart aan zit.

op 02 01 2010 at 20:39 schreef Tjerk:

Wel typisch van iemand die over deze discussie schrijft “Ik ben daar met de staart tussen de benen vertrokken”, dat ‘ie dan toch nog even terugkeert om het laatste woord te hebben.

Al die quasi-erubiete blabla van je draait om de kern van de zaak heen, DeDeurs, en dat is dit:

deDeurs op 01 Jan 2010 at 02:43:

“Bouazza wordt op FN aanbeden. Ze is charmant, heeft humor en is goed gebekt. Het is moeilijk om een hekel aan haar te hebben. Ze is ook de moderne moslima waar we het (steeds vaker) mee zullen moeten doen. Is dat een verkeerde zaak? Nee.

Maar er kleeft 1 nadeel aan haar: wanneer ze ergens niet uitkomt, wendt ze zich tot Allah. En weg is dan mijn tolerantie en bovenal mijn objectiviteit. Omdat zij daar dan ook geen blijk meer van geeft.

Dus… iemand zoekt bij vragen naar de zin van het bestaan en bij tegenslagen als ziekte en overlijden van dierbaren, houvast in het geloof waarmee hij/ zij is opgevoed;

diezelfde persoon geeft publiekelijk weerwoord als dat geloof weer eens verdacht wordt gemaakt aan de hand van een paar uit de context gelichte versjes uit het heilige boek

Ja, logisch dan dat je daarop reageert met onverdraagzaamheid en vooringenomenheid. Want zij is dat toch vanzelfsprekend óók?

Volgens reaguurster Vasti geef je er met zulke uitlatingen blijk van een “ruimdenkend, intelligent man met humor en relativeringsvermogen” te zijn, die op respectvolle wijze ‘het debat’ voert.

op 02 01 2010 at 20:41 schreef hassnae:

Maar er kleeft 1 nadeel aan haar: wanneer ze ergens niet uitkomt, wendt ze zich tot Allah. En weg is dan mijn tolerantie en bovenal mijn objectiviteit. Omdat zij daar dan ook geen blijk meer van geeft.“

Hoe weet DeDeurs dit?

op 02 01 2010 at 20:53 schreef Peter:

Ze is ook de moderne moslima waar we het (steeds vaker) mee zullen moeten doen.

Deurs hoeft het helemaal niet met Hassnae te doen. Hij mag haar gewoon links laten liggen, zoals zij hem ook links laat liggen. Deurs denkt dat-ie iets te zeggen heeft over wie wel en niet mee mag doen in Nederland. Dat is een misverstand. Deurs kan zich beter bij zijn spruitjes houden, dat is tenminste iets waar hij zijn invloed kan doen gelden.

op 02 01 2010 at 23:46 schreef Benech:

Hassnae: je wist het toch, Joost Niemoller ofwel de Mossad kijkt een oogje met je mee? Als je het niet meer weet, dan zullen de Joden, Mossad, CIA, Vrijmetselaars, Anarchisten, Bolshewieken, Rozekruizers, Fascisten, Neocons etc etc etc. er weer achter.
Allemaal om jou zwart te kunnen maken. Als jij op je knietjes gaat voor Allah, dan kijkt de Mossad een oogje mee.

op 03 01 2010 at 12:25 schreef Vasti:

Volgens reaguurster Vasti geef je er met zulke uitlatingen blijk van een “ruimdenkend, intelligent man met humor en relativeringsvermogen” te zijn, die op respectvolle wijze ‘het debat’ voert.

Sinds wanneer hangen we een persoon op aan 1 zinssnede, die ook nog eens onderdeel is van een veel langere postwisseling?
Jammer en niet erg functioneel.

op 03 01 2010 at 12:34 schreef Peter:

Dat doet me eraan denken: het is weer tijd voor een vurig gebed.

op 03 01 2010 at 19:24 schreef Mephisto:

Onderwijl heb ik vréselijk mijn stinkende best gedaan op die prijsvraag. Dus mijn vraag: hoe zit ’t er nou mee?
Of diskwalificeer ik mij hiermee op voorhand?

op 05 01 2010 at 21:14 schreef p.wielaard:

Alle lulhannesen even George Carlin en Pat Condell
opzoeken en je vervolgens twee dagen dood gaan zitten schamen. Daarna verder afzien van oeverloze lulkoek reacties met dat vreselijke erudiete belezen toontje. Wordt je weer een bescheiden mens van !

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS