Home » Archief » De hoofdredactie van Trouw moet opstappen


[24.12.2014]

De hoofdredactie van Trouw moet opstappen

Jan Peter Kooiman

kerst10

Geachte redactie van Trouw,

Met veel pijn heb ik, Trouw-lezer sinds mijn jeugd, de ontwikkelingen in de affaire Perdiep Ramesar gevolgd. Ik heb dit weekend uw verslaggeving, en verantwoording, gelezen en wil daar nu graag op reageren. Ik vind namelijk de reactie van de hoofdredactie zwaar teleurstellend en tekortschieten omdat deze mijns inziens de ernst van de situatie onvoldoende reflecteert. In mijn ogen hebben de heren Van der Laan, Schoonen en Roessink geen andere keuze dan hun functie neer te leggen.

Het komt mij namelijk voor dat het onderwerp van een groot deel van de bedrieglijke verslaggeving van Ramesar, het zogenaamde islamdebat, nauwelijks meeweegt in uw eindoordeel. U gaat volledig voorbij aan het feit dat op het moment dat de hoofdredactie verantwoordelijkheid nam voor het fameuze ‘shariadriehoek’-artikel, op een zaterdagse voorpagina, zij willens en wetens een ‘Wilderiaanse’ kreet heeft gemunt waar Martin Bosma niet aan kan tippen. Trouw heeft zich met dit artikel, en andere stukken en woordvondsten van Ramesar (‘‘Jihad-belt’), sterk geprofileerd in dit zogenaamde debat en haar publicaties hebben het zonder meer in een bepaalde richting gestuurd.

Maatschappelijke handgranaten

Buiten het feit dat in de stukken genoemde bronnen niet blijken te bestaan, waarmee het BS-karakter van de verhalen definitief is geworden, begrijp ik nu dat op het moment van publicatie daarover al de nodige twijfels waren gerezen. Dit geldt voor, zo begrijp ik, het ‘shariadriehoek’-artikel, maar sterker nog, Trouw publiceerde het flinterdunne ‘Jihad-belt’-stuk terwijl er al een onderzoek naar Ramesars bronnen gaande was. (Toegegeven, dit voornamelijk speculatieve artikel leest alsof er toendertijd al in geknipt is omdat het feitelijk geen enkele concrete aanwijzing voor het bestaan van connecties tussen de in het artikel opgevoerde personen bevat. Het doet vermoeden dat in eerdere drafts wel allerlei Emre’s en Ali’s over hun warme banden met mede-jihadisten geciteerd werden, maar dat de bewijsvoering wellicht voorzichtigheidshalve al is gereduceerd tot ‘spraken na elkaar op dezelfde protestbijeenkomst’.)

Dit is voor mij onbegrijpelijk, en onvergeeflijk: Hoe is het mogelijk dat een zichzelf serieus nemende krant dit soort, ik kan het niet anders noemen, maatschappelijke handgranaten gooit zonder daarvoor een honderd procent waterdichte case te hebben? Hoe kun je pretenderen een kwaliteitskrant te zijn (‘misschien wel de beste…’) zonder dat zo een explosief verhaal gecheckt, nog eens gecheckt en dubbelgecheckt is, en uiteraard honderd procent expliciet en traceerbaar gedocumenteerd is? Ach, stelt de hoofdredactie van Trouw, op een krantenredactie moet men elkaar kunnen vertrouwen. Simpelweg ongelofelijk. U lijkt zowel uw eigen rol als de maatschappelijke relevantie en gevolgen van het gebeurde totaal te negeren.

Opzichtig falen

Met alle respect, maar is dit niet juist onthullend en veelzeggend over de klaarblijkelijke redactionele positie in de eerder genoemde maatschappelijke discussie? Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het in veel ogen plausibele karakter van Ramesars verhalen ook in de afweging van de redactie een rol gespeeld heeft. Gegeven de maatschappelijke relevantie die Trouw met de artikelen van Ramesar heeft geoogst dringt een vermoeden dat ook scorings- en profileringsdrang mee heeft gespeeld zich op. Men hoeft geen aluhoedje te dragen of een hekel te hebben aan blanke mannen van rond de 50 om zich dit soort vragen te stellen.

Maar nee, de hoofdredactie van Trouw stelt dat een en ander toch vooral veroorzaakt is door een wellicht ietwat te ver doorgevoerd vertrouwen dat men toch op een krantenredactie in elkaar, en elkaars werk, moet kunnen hebben. Helaas, we zijn gewoon te goed van vertrouwen geweest, zal niet meer gebeuren, over tot de orde van de dag. Alsof het hier gaat om een verslaggever sport die de verzorger van een eerste divisieclub verkeerd heeft geciteerd, miskent en negeert de hoofdredactie volledig haar eigen rol in het opzichtig falen op een maatschappelijk bijzonder gevoelig en zwaarwegend punt.

Slachtoffer van Ramesar

Uw reactie stelt dan ook bepaald niet gerust, maar bevestigt en versterkt eerder de vrees dat dit morgen zo weer zou kunnen gebeuren. Door het probleem zodanig simpel voor te stellen en feitelijk heel oppervlakkig te maken, misbruik van collegiaal vertrouwen, geeft u er blijk van onvoldoende over het voor een hoofdredacteur zo belangrijke (zelf-)inzicht te beschikken. Door uzelf als slachtoffer van Perdiep Ramesar te presenteren zegt u mij dat de volgende Perdiep Ramesar er weer mee weg zal komen, zolang zijn stukken maar steekhoudend -in de al eerder genoemde ogen- en spraakmakend zijn. En hij iets meer aandacht aan zijn bronnen besteedt natuurlijk.

Al met al een totale deconfiture van de verantwoordelijken. Ik zie dan ook niet wat er voor hen nog valt te leren anders dan het nemen van verantwoordelijkheid, hun ongeschiktheid als lid van de hoofdredactie is overtuigend gedemonstreerd, ook in de afwikkeling van de affaire.

Ik hoop van harte dat u ook tot dit inzicht zult komen, uit respect voor het door ons beiden zo gekoesterde en geliefde instituut, Trouw.

Met vriendelijke groet,

Jan Peter Kooiman is als gepromoveerd econoom werkzaam in de financiele sector en maakt zich al een tijdje serieuze zorgen over bepaalde trends en fenomenen in de Nederlandse maatschappij; de afgang van zijn voormalige lijfkrant is er daar een van, die van de PvdA een andere.

Post Scriptum Bij wijze van post script een aantal gedachten die ik graag met u wil delen maar die enigszins buiten de lijn van bovenstaand betoog liggen.

1. Ik dreig niet met opzegging van mijn abonnement: ik heb eertijds Vink & Rutenfrans doorstaan, en tolereer Ephimenco en Drayer ook al weer een tijdje in wat ik ooit mijn lijfkrant noemde. Het ranzige slagveld van de Nederlandse geschreven media staan mij het waarmaken van dit dreigement toch niet toe, helaas.

2. Indien u voor uw aftreden nog een goede daad zou willen verrichten, of wellicht een lichte boetedoening, zou ik willen suggereren een column van Peter Breedveld op de voorpagina te zetten van de kersteditie.

Gastschrijver, 24.12.2014 @ 09:43

[Home]
 

22 Reacties

op 24 12 2014 at 09:57 schreef Vipsania Agrippina maior:

“Gegeven de maatschappelijke relevantie die Trouw met de artikelen van Ramesar heeft geoogst dringt een vermoeden dat ook scorings- en profileringsdrang mee heeft gespeeld zich op.”

Exact.

Verder heeft Breedveld vandaag vervroegd een kerstcadeau gekregen met Drayer. Zoveel slecht theater, wat een spektakel.

op 24 12 2014 at 11:39 schreef Salpeterzuur:

Een kerstcadeau voor Peter inderdaad. De redactie zal waarschijnlijk niet volgen. Ze zijn volledig ongeloofwaardig maar ze zullen niet vallen, denk ik. Waarom? De stukjes van Ramesar gingen over moslims. Moslims mag je haten. Nee, moslims moet je haten.

op 24 12 2014 at 12:07 schreef Buurm.:

Heb zo genoeg van de idioten die maar blijven hangen aan de mainstream media en het daarmee mogelijk maken dat er dagelijks bagger wordt uitgesmeerd, als zijnde nieuws of opinie. Het is net als plofkip, magnetronmaaltijd, of soep uit een zakje, dat geen voedsel mag heten, maar toch wordt gevreten omdat het wel als zodanig gepresenteerd wordt. Zout wordt echt geen goud omdat je vindt dat het zo moet zijn.

De schrijver van dit stukkie is zelfs abonnee en daarmee verantwoordelijk voor het bestaan van dit wangedrocht. Klagen moet hij bij zichzelf doen en daarna weer lekker doorgaan met afval kopen en net doen of het aan willekeurig welke kwaliteitsnorm moet voldoen. Je koopt lauwe drek en wilt dat het wat anders is. Hou toch op met klagen, leeghoofd.

op 24 12 2014 at 12:45 schreef Olav:

Prima brief die door de hoofdredactie niet genegeerd kan worden, en daarom genegeerd zàl worden. Helaas. Ik vrees dat Peter zijn voorpagina niet gaat krijgen.

op 24 12 2014 at 13:12 schreef Nrosa:

De redactie stelt zich op als ‘slachtoffer’ van Perdiep, nee redactie jullie zijn mede verantwoordelijk, de slachtoffers zijn de moslims in het algemeen en de bewoners van de Schilderswijk in het bijzonder. Wát een wezenloze arrogantie..

op 24 12 2014 at 13:18 schreef MNb:

De Jager op nu.nl, maar al te vaak zouteloos, sloeg de spijker midden op de kop:

http://www.nu.nl/cartoon/de-jager/23-12-14/1003423.html

Ik heb Trouw een flink aantal jaren met groot genoegen (vooral ook als ik me ergerde) gelezen wegens de betrouwbaarheid van de krant. Die is weg en aldus mijn respect ook.

op 24 12 2014 at 14:48 schreef Pickelhaube:

Stuitender dan Perdiep vind ik toch wel Elma Drayer, die dus ontslag nam bij Trouw vanwege deze affaire en nu zo veel mogelijk afstand probeert te nemen van Pramesar, terwijl ze natuurlijk allebei deel uitmaakten van het islamhatersblok bij Trouw. Het komt haar nu even niet uit om met hem geassocieerd te worden, terwijl dat volkomen terecht is. Het doet me een beetje denken aan NSB’ers die in de laatste dagen van de oorlog vlug bij de Binnenlandse Strijdkrachten gingen.

Mevrouw Drayer (die me overigens op twitter blockte terwijl ik nooit de moeite nam om met haar te twitteren) moet haar agressie niet op haar ex- collega richten die alles schreef waar ze op hoopte, maar naar aanleiding hiervan haar toon veranderen in het Islamdebat. Vanaf nu graag op basis van feiten, zeg maar.

Zelfde geldt trouwens evengoed voor de GeenStijl redactie. De term “Shariadriehoek wordt nog steeds gebruikt, maar de islamhatende inktkoelie Perdiep wordt tot de enkels afgezaagd. Schizofrener kan bijna niet.

op 24 12 2014 at 15:46 schreef Thomas E:

Pickelhaube, we kunnen Elma Drayer hier natuurlijk een filosemitische islamofoob vinden, maar dan vind ik nog dat je behoorlijk doorslaat in je aantijgingen. Met haar opstappen neemt zij niet ‘zoveel mogelijk afstand van Pramesar’ (want die is al weg), maar van de Trouw hoofdredactie. Volgens mij heeft het meer met ego te maken. ‘IK heb ze al zo vaak gewaarschuwd voor die Pramesar. Naar MIJ hebben ze niet willen luisteren. En nu denken zij dat ze ermee wegkomen. IK wil voor zo’n krant niet meer werken!’ Als ik het zo inschat speelt hier een gereformeerd EGO met hoofdletters.

op 24 12 2014 at 15:52 schreef Mario:

En zo heeft Elma Drayer haar overdrachtelijke grafrede geschreven. Mooi! Volgende!

Begrijp ik dat Elma D. tevens full retard verschillende VvM liefhebbende mensen blokkeert vanuit haar ivoren torentje, genaamd twitter?

ROFLOL!!1!

op 24 12 2014 at 16:11 schreef Beukman:

Jammer dat “Roze Driehoek” al bezet is. Anders zou het een aardige aanduiding zijn voor de schuimende driepoot Telegraaf-Geen Stijl-Powned.

op 24 12 2014 at 20:04 schreef Marcus Lucas:

Ik ken ze allemaal niet. De huidige hoofdredacteur vd Laan zit er vanaf januari 2014 maar was voor die tijd twee jaar chef verslaggeverij. De adjunct-hoofdredacteur Roessingh schreef een boek met Ramesar.

Drayer ken ik ook niet, maar in stukken op FN komt zij niet al te consistent over. Haar critici denken nu vast: opgeruimd staat netjes. Wellicht kan ze aan de slag bij De Telegraaf of op het rechtse eliteblog Jalta of zo.

Alles bij elkaar lijkt het mij inderdaad een goed moment voor Trouw om een frisse start te maken. Met verbeterde redactionele werkwijze. Dat kan waarschijnlijk het best (en geloofwaardiger) onder een nieuwe leiding.

Het is een lastige tijd voor Trouw. De krant is op veel fronten erg sociaal betrokken en bericht diepgaander over religie dan de andere grote kranten. Superlinks of -progressief zullen ze natuurlijk nooit worden, maar Trouw heeft nog een sterke basis om dat sociale profiel verder uit te bouwen.

op 24 12 2014 at 20:19 schreef MNb:

ML, het gaat er niet om of Trouw superlinks of -progressief is dan wel wordt. Het gaat er om dat Trouw een reputatie had volkomen betrouwbaar te zijn tav de feitelijke berichtgeving. Die is te grabbel gegooid. Al is er weer een glimpje hoop nu La Dray weg is.

op 24 12 2014 at 22:39 schreef Jeroen S. van den Heuvel:

Ik vind dat de redactie van Trouw moet blijven zitten waar ze zit. Ik mijdde dat vuige schotschrift sowieso al als de pest sinds ze hebben geprobeerd mij kapot te maken. Cordon sanitair er omheen en klaar. We rekenen er nog wel mee af.

op 24 12 2014 at 22:54 schreef Mercedes San Fernando Ruelda:

Ik zou het op prijs stellen om te horen wat Peter er zelf van denkt. Trouw was zijn lijfblad, maar Elma treedt hier bijna terug om redenen die hij zou moeten toejuichen (stellingname tegen slechte ongefundeerde dingen in de krant), terwijl hij juist schrijft hoe zij slechte ongefundeerde dingen in de krant schreef jegens Péter.

Bovendien stapt ze alleen bij Trouw op, niet bij VN. Dat lijkt me alsof Mengele ontslag neemt uit de Wehrmacht om zich 100% te richten op zijn dokterspraktijk in Italië.

Peter, mogen we jouw eigen reactie horen?

op 24 12 2014 at 23:40 schreef Egbert:

Drayer had ontslag kuunnen nemen toen haar intuitie zei dat die stukken niet klopten (ja mensen, zo heet bronnenonderzoek bij Drayer: intuitie). Drayer had ontslag kunnen nemen toen elders die Zwolse nep-Marokkaan en Trouw-schrijver werd ontmaskerd (ipv te schrijven ‘mooi gedaan, Nelle Boer’). Of toen vlak daarna Ramesar uiteindelijk, laat=late, door Trouw werd ontslagen. Of toen vorige week het onderzoeksrapport uitkwam waarin al haar bezwaren al geconstateerd werden.

Maar nee hoor. Ze vindt: ‘Het vertrouwen is bij mij helemaal weg’ — nu pas.

op 25 12 2014 at 09:46 schreef Pickelhaube:

@Thomas

Ik snap je bezwaar niet helemaal, want ze neemt toch gewoon afstand van Perdiep door aan te geven dat ze altijd al tegen hem waarschuwde,terwijl de waarheid is dat ze zijn boeken aanprijsde en opinieerde over de ficties die hij creëerde? De opinie van Elma lag altijd in het verlengde van het “feitenrelaas” van Ramesar.

Dat ze gaat zitten reutelen over de hoofdredactie vind ik eerlijk gezegd een oneerlijke afleidingsmanoeuvre. Ze was duidelijk onderdeel van het probleem bij Trouw en moet naar haar eigen artikelen kijken, in plaats van haar eigen straatje schoonvegen.

Ze probeert nu toch een beetje de Regilio Tuur van de nederlandse columnisten uit te hangen

op 25 12 2014 at 11:57 schreef Wilma:

De redactie lijkt inderdaad niet zo goed te begrijpen wat de maatschappelijke functie van de krant is. Bovendien komt het hopeloos naïef over dat ze lijken te denken dat deze artikelen in een vacüum hebben bestaan en verder geen enkele invloed op het discours hebben gehad.
Drayer moet zich eerst druk gaan maken over het gehalte feiten in haar eigen stukjes. Een lesje logisch argumenteren zou haar ook niet slecht bekomen. Dat je opinie schrijft ontslaat je nog niet van je journalistieke en intellectuele plichten.

op 25 12 2014 at 13:25 schreef dewanand:

leuk idee is om Trouw voor te stellen om een slimme Hindoe Nazi kat, zoals Wieroe als plaatsvervanger van perdiep aan te stellen. Wieroe heeft dan een leuk bijbaantje en kan zijn dure duitse nazi kattenbrokjes dan zelf betalen.

op 25 12 2014 at 15:59 schreef Herbert:

Hèhè, eindelijk komt Dewanand langs inzake koelie-gate.

op 25 12 2014 at 19:36 schreef Olav:

“Koelie-gate”, Herbert?

Wauw.

Overigens ben ik wel een groot voorstander van een speciale rol voor Wieroe, die rare kat met zijn vieze praatjes, als vervanger voor Ramesar, Drayer en de hele hoofdredactie van misschien wel de meest hypocriete krant van Nederland. Ik bedoel: het kan er alleen maar op vooruit gaan.

Wieroe for President! En zijn toegewijde typist kan vast een beetje meer inkomen ook wel gebruiken.

op 27 12 2014 at 04:15 schreef dewanand:

Nou Olav, hoe vindt je deze mop van Wieroe? Kan zo in de Trouw toch, op vrijdag 2 januari 2015 om even een nieuwjaars hit te scoren:

———
op hindoestaanse chill group van facebook
posting van 21 december 2014 rond 23:40 uur, eerste openings posting direct na lidmaatschap:

Waldo Dewanand
Just now
hhheehehe, Wieroe en ik zijn bezig met moppen tappen voor ons nieuwe boek over het Hindoestanen probleem in Nederland en Suriname.

Wieroe miauwt van:

‘Eerwaaarde Hoge Kaste Katertjes en lage stoeipoesjes, willen jullie meer of minder Hindoestanen in Den Haag?’

Allemaal gillen samen geil met zwiepende oortjes en staartjes:

‘MINDER, MINDER, MINDER HINDOESTANEN’.

Met staart trots omhoog mauwt Wieroe:

‘ok ok dat regel ik wel even voor jullie.’

‘Zo nu eerst een lekkere Nazi Duitse kattenstick uit 1940′ denkt Wieroe terwijl hij lekker lui en moe ligt in zijn warm mandje bij de verwarming’.

(ja dit is een mooie mop toch die Wieroe en ik zonet tapten, nu de zet aan een andere moppen tapper van deze Hindoe chilling group.)

dewanand en Wieroe
Hindoeschrijvers team uit Delft kennisstad.

https://www.facebook.com/groups/370941493030912/?notif_t=group_r2j_approved

op 29 12 2014 at 00:24 schreef Egbert:

De rattenredactie van Trouw. Dit schrijft de hoofdredactie aan de bewoners:
In uw brief legt u uit dat de Schilderswijk reputatieschade heeft opgelopen door de ophef na publicatie van het artikel in Trouw van Perdiep Ramesar over een deel van uw wijk.

Reputatieschade door de ophef, niet door het artikel zelf??? Laffe ratten. Rot toch op met je rotkrant. “Na” de publicatie, dus niet eens “door”? Laten we duidelijk houden: niet de “ophef”, maar het artikel zelf is de oorzaak. (Terzijde ook op te merken dat de bewoners het initiatief namen, niet Trouw zelf; dat de bewoners “ophef” niet noemden; en de smoezelige toevoeging “deel van uw wijk”).

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS